Advertentie

Een écht mens of identiteit..?


x

Een écht mens of identiteit..?

2012 © Sarah Morton (site)

x

Voor een Paspoort of ID-kaart moet de burger verplicht vingerafdrukken afgeven en deze komen ook in een gemeentelijke database terecht. Nederland gaat hierin veel verder dan omringende landen, ondanks een negatief advies van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hetgeen bij mij weerstand opwekt..!

Sarah Morton, regelmatige gast hier op de site.

Niet omdat ik iets ’te verbergen’ zou hebben. Privacy beschermt mensen (ook die niets verkeerds hebben gedaan) tegen misbruik door machthebbers. Het is een basisbehoefte, die steeds meer in het gedrang komt. Hoe ver wil men hierin gaan? Wanneer iemand zich steeds bekeken voelt, omdat alle gangen worden gevolgd, durft hij niet meer zichzelf te zijn. Altijd dreigt er kritiek, maatregelen of oordelen, ook als de burger niets onwettigs doet. Ze zitten gevangen onder een alziend oog, alsof het kleine kinderen zijn. Ongewenst dringt de Overheid binnen in het (onschuldige) privé-leven van mensen.

Gegevens op papier of digitaal lijken zwaarder te gaan wegen dan de persoon. Er ontstaan virtuele identiteiten, wat afstand schept tussen mensen. Gegevens worden als absolute, objectieve waarheden beschouwt en daar gaat men elkaar ook op beoordelen. (Zoals het functioneren van een schoolkind ook in dossiers terechtkomt..) Kinderen vanaf veertien jaar gaan zich onnatuurlijk gedragen en zich indekken, omdat ze zich voortdurend ervan bewust zijn gevolgd te kunnen worden, want zij zijn verplicht om met van afstand uitleesbare gegevens op straat te lopen.

Welke invloed heeft dit op de geestelijke gezondheid?
Mensen die uit gewetensbezwaren of veiligheidsoverwegingen(!) geen vingerafdrukken willen afgeven, kunnen ook geen geldig paspoort meer krijgen. Vingerafdrukken zijn zogeheten biometrische gegevens, waaruit persoonlijke en vertrouwelijke informatie kan worden afgeleid. Voorheen werden alleen vingerafdrukken afgenomen van verdachten. Nu worden de vingerafdrukken van alle Nederlanders in databanken opgeslagen.
De basis van vertrouwen verdwijnt door ieder persoon bij voorbaat als verdacht te beschouwen en mensen gaan elkaar controleren. Dat wekt bij mij de indruk dat de Overheid de burgers bij voorbaat wantrouwt.

Geef ik geen vingerafdrukken af, kan ik ook niet voldoen aan de identiteitseisen, terwijl een ID-kaart in allerlei situaties gevraagd wordt, zoals officiële overeenkomsten, werk, inkomen en medische verzorging. En dan loop ik het risico op boetes of een arrestatie bij het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs. Er is ook geen andere mogelijkheid geboden om aan een gelding identiteitsbewijs te komen.

Een van de officiële doeleinden, was betrouwbaardere identiteit, opdat iemand zich moeilijker voor een ander uit kan geven. Maar het risico op identiteitsfraude neemt in de praktijk juist toe, wat haaks staat op de veiligheidsdoeleinden en kan mensen juist in gevaar brengen. De gegevens kunnen uitlekken, zijn te kraken en te verwisselen, omdat de database niet voldoende beveiligd kan worden. Iemand kan zich uitgeven voor een ander. Om zaken te doen, voor chantagedoeleinden of om de ander criminele daden in de schoenen te schuiven. Garanties zijn niet te geven.

Ook komt het voor dat het systeem betrokkenen niet herkent, omdat de uitleesapparatuur is gebaseerd op kansberekening en geen 100% zekerheid biedt. Foute ‘matches’ bedragen een paar procent van het totaal aan zoekresultaten. Het nut en de veiligheid zijn niet aangetoond en wie garandeert mij dat ik niet in de problemen kom, omdat het behalve voor identiteitsdoeleinden ook gebruikt kan worden voor opsporing?

Met zes jaar kreeg ik de diagnose autisme en zo heb ik eerder ervaren hoe ‘persoonsgegevens’ gebruikt kunnen worden om vrijheden te ontnemen (hoe goedbedoeld ook), ook als de persoon niets strafbaars heeft gedaan. Bijvoorbeeld weinig mogelijkheden voor onderwijs, omdat scholen het niet aandurfden, een kind met autisme aan te nemen. De enige optie was een cluster 4 school. Dit ligt eigenlijk buiten beschouwing van het onderwerp, maar toont weer aan dat ‘als je niets te verbergen hebt, je ook niets te vrezen hebt’, geen stand houdt.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in eerdere zaken al helder stelling genomen tegen het grootschalig opslaan van biometrische gegevens als DNA en vingerafdrukken door overheden het oordeelt dat dit strijdig is met artikel 8 van het Verdrag van de Rechten van de Mens. Onze overheid stopt veel energie (tijd, aandacht en geld) in het bestrijden van problemen. Terreur-, fraude- en criminaliteit, wat negativiteit aantrekt. En iedere burger is een potentiële crimineel. Het vertrouwen in de maatschappij gaat verloren, omdat het basale respect ontbreekt: dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Met controle wint de Overheid wel wat veiligheid, maar verliest er veel meer mee: mensen zijn gevoelig voor verwachtingen en gedragen zich vaak ernaar. Als we nu eens uitgaan van wat we willen, in plaats van wat niet willen en daar onze aandacht en energie in steken. Voorbijgangers vriendelijk begroeten in plaats van met wantrouwen bekijken. Wanneer we er met z’n allen het beste van maken, in plaats van alles in regels en protocollen moeten vastleggen.

Juni 2012 / Sarah Morton.

website HIER

 

Bronnen:

privacybarometer.nl

louisevspaspoortwet.nl

40 gedachten over “Een écht mens of identiteit..?

 1. Een uittreksel van het geboorteregister of bevolkingsregister is ook een geldig papier om te kunnen werken, heb ik me laten vertellen. Of het allemaal klopt en waarom die informatie niet gegeven wordt als je aan de balie staat, is mij een raadsel.

  Overigens werd mij (mondeling) verzekerd dat de vingerafdrukken niet meer opgeslagen worden…

 2. Op straat heeft iedereen de ID plicht, soms zijn er ‘preventieve controles’.
  Ik voelde me goed genept toen ik bij de gemeente mijn vingerafdrukken cadeau deed aan de staat.

  Als je in de tijd terug zou kunnen reizen en je zou mensen in de jaren ’90 vertellen in wat voor privacy hel we nu leven, zouden ze het zich niet kunnen voorstellen.
  Waarschijnlijk zouden ze zoiets zeggen als: ”Ja, dat zou ik nooit toelaten” of: ”In Nederland?”

  Maar anno 2012, heeft Marcel Messing toch gelijk gekregen!

  Goed dat je het toch weer even noemt Sarah!

  En inderdaad focus op de dingen die we wel willen> 🙂

  1. Hoi Berend,

   ik deel je gevoel. Ik heb toch het gevoel dat ik iets prijsgeef van mezelf en inderdaad, hoe ver wil men hierin gaan?
   Inderdaad belangrijk om hier aandacht aan te besteden en ook je richten op wat wel wel willen!

   Ik zie er tegenop op een nieuw ID-bewijs aan te vragen, maar goed, ik probeer me ook op andere zaken te richten.

  2. Ik weiger mijn vingerafdruksels te geven en heb dientengevolge geen ID kaart. Ik identifiseer mij met mijn rijbewijs ( een oude nog net geldige). Zodra ook daar vingerafdruksels voor dienen te worden ingeleverd ga ik weer fietsen. Ausweiss bitte nein danke , ik druk er net een uit!

  3. Hoi Marcel,

   Ik heb respect hiervoor.
   ik heb zelf geen auto en ook geen rijbewijs. Ik weet niet of een (persoonlijke)
   OV-chipkaart ook een geldig ID-bewijs is?

  4. @Sarah Morton
   identificeren kun je met 1. paspoort 2. identiteitskaart 3. (bromfiets)rijbewijs.
   Merkwaardig is wel dat een verlopen paspoort niet geldig is, maar wel weer gebruikt kan worden als identificatiemiddel bij verkiezingen (mag max. 5 jaar verlopen zijn).

  5. @ Sarah Morton

   Heel stomme vraag, als jij boodschappen gaat doen ergens heb je dan ook de hele tijdhandschoenen aan of laat je ook onbewust overal je hand en vinger afdrukken na?! Je bent eerder angst aan het creëren dan aanvankelijk stilstaan dat je vinger afdrukken overal terug te vinden zijn je hele leven al, je hele huis en wat daar buiten is er al voorzien van…

  6. @ Marcel W

   Ik moet aankomende maand mijn rijbewijs laten verlengen en als het tegenzit zal ik zelfs 4 maanden niet kunnen rijden, want mocht je in het bezit zijn van al je rijbewijzen voor alle voertuigen dan wordt je al gedwongen tot vak-rijproefen af te leggen voor diverse categoriëen of je nog in staat bent om het te kunnen besturen. Bureaucratie maar achterwege te laten. Voor je het weet ben je ze allemaal weer kwijt door een domme muts met een verkeerde fout, mag je alles weer helemaal overnieuw gaan doen. Je nieuwe rijbewijs is alweer voorzien van nieuwe gadgets en verborgen items.

  7. Van mij mogen ze het hebben hoor. Alles behalve een paar zaken. Zolang ze niets inplanten in mijn lichaam (AH bonuskaart op chip in het lichaam, dat dan weer niet) kan het mij weinig schelen. Tap m’n bloed, zet een buisje urine weg. Alleen geen chips, geen zaad.
   Zo hoorde ik gisteren op de radio dat Madonna haar hele kleedkamer laat afdekken tegen evt. camera’s en dat naderhand de kamer compleet dna vrij wordt gemaakt. Wat kunnen mensen toch bang zijn he.
   Welke loser wil nou toch iets met mijn dna, vingerafdruk of wat dan ook. Ik ben totaal niet belangrijk, gevaarlijk of wat dan ook. Wat zal ik dan te vrezen hebben? En anders, it don’t matter if i die for it, onzin.
   Neem alles, ik ben het niet. Ik ben het ontastbare, het vormeloze, no fear.

  8. @Paul, als je je B maar haalt. Komt vast goed. Zie het alvast voor je dat het goed komt en het zal geschieden. Gedachten zijn krachten.

  9. Paul & co,

   dat ik (onbewust) overal sporen achterlaat, is voor mij iets anders dan het doelbewust opslaan van gegeven en het registreren van de gangen van personen.

   Ik vraag me gewoon af: wat willen mensen met die gegevens? Ik heb al eerder gemerkt dat informatie die bewust wordt verzamelt in mijn nadeel werkt, zoals op het speciale onderwijs. Minder kansen krijgen en minder vrijheid op basis van wat men waarneemt en vooral interpreteert. Zelfs al heb ik niets om me voor te schamen, dan nog kan het verregaande gevolgen hebben. Wie mijn levensverhaal kent, weet wat ik bedoel.

   Aan de andere kant wil ik me ook niet laten leiden door angst en er heel veel energie in steken om informatie af te schermen.
   Maar ik wil de situatie wel een keer benoemen en ook vooral hoe het anders kan.

  10. Martijn@,

   ik vind het wel mooi hoe je erin staat, inderdaad ben je je DNA niet.
   Zelf wil ik me ook niet laten leiden door angst.

   Dan komt bij wel de vraag op, wat willen ze met die informatie? Dat benauwt me een beetje. Hoever zijn er van de natuur afgedreven?

   Verder blijf ik gewoon ik, ongeacht welke informatie ze van me hebben. Ik leef mijn leven en probeer zoveel mogelijk moois te zien en ervaren.

   Wat Madonna doet, dan laat je je wel erg leiden door angst, zo ver wil ik zeker niet gaan.

  11. @ Sarah Morton

   Je kan het al zien aan je Burger Slaven Nummer, die ze overal van je willen hebben maar overal al bekend is met al je gegevens er op en d’r aan. Zelfs gegevens die je over jezelf nog nooit verspreid hebt staan er toch bij. Zelfs iemand die jou niet mag als bv een dokter zal je etiketeren als een NPS figuur waardoor er al automatisch afstand gedaan naar je wordt als men je BSNummer heeft in getypt. Dan geef ik liever mijn vinger afdrukken af dan men in het bezit is over bepaalde informatie wat niet van mij is maar toch over mij gaat. Dat is het enge wat er achter zit, zonder dat je het zelf weet. Zolang dat BSNummer nog niet gebrandmerkt wordt op je lichaam als een barcode of een chip in je zelf onder je huis verstopt, dan heb je nog alle ruimte op deze Planeet.

  12. @Martijn,

   Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring….

   Wij zijn altijd vrij zodra we snappen dat we een menselijke ervaring ondergaan….

   idd zolang we ons identificeren aan die menselijke ervaring, tja dan is vrijheid een illusie…

  13. Het ego kan ons nog steeds blijven verleiden afkeer en afkeur in te zetten om de waarheid van de ander niet te accepteren omdat we denken zelf een beter gelijk te hebben aan onze kant. We zijn dan idd aan het afbekken….

   Zolang we de ander niet gunnen op zijn manier te mogen stralen zal er geen verbinding zijn die de wereld werkelijk kan veranderen. Dus weg met afkeer en afgunst en omarm het spirituele wezen van die ander opdat we dan werkelijk onszelf omarmen… Geen oordeel, alleen zijn.

   Wat heeft een spiritueel wezen nu aan een gelijk hebben? Hij wil niet verdelen maar verenigen….

  14. @Paul & Co,

   ff opgepikt uit je link…..

   “Maar eerst dus de stap van ratio-obsessie naar speels en spanningsloos “zijn” en ervaren, en leren leven in een zo veel mogelijk ontspannen positieve levenskwaliteit.”

   Heel mooi. Nu nog de praktijk….

 3. Check zelf ook regelmatig het laatste nieuws hierover.
  Dit artikel geeft denk ik de laatste stand van zake aan:
  http://webwereld.nl/nieuws/110761/geen-afschaffing-vingerafdruk-in-paspoort.html
  Nog steeds niveautje ’te-triest-voor-woorden’ te Den “Haag en dit is toch wel tekenend “Maar blijkbaar is door minister Spies in de tussentijd genoeg duidelijk gemaakt dat afschaffing van de vingerafdruk niet aan de Tweede Kamer is.” (zie voor verdere info bovengenoemd artikel.)

 4. het basis probleem is hier niet de controle …

  dit is nl. een afgeleid produkt – een schim / schaduw – van een veel wezenlijker probleem: de banenmachine …

  telkens worden wij bevreesd gemaakt in een slag-beweging van de politici die “de economie” -ieders uitgavepatroon- waarborgen “als hun nobele streven”.

  door dit onbedoelde machtsmiddel weg te halen uit het openbare bestuur wordt de zuivere democratie voor iedereen zoals inherent bedoeld hersteld …

  hoe doen wij dit?

  dit is de garantie voor een basisinkomen …
  dit wordt door meerdere / nieuwe politieke partijen gepropageerd en is het allerbeste middel om de identiteitsangst tegen te gaan.

  overigens als wij veiligheid van belang vinden dan moet data-opslag nimmer leiden tot schaduw angst …

  dit is voornamelijk een mentale instelling bij elke mens …

  die veerkracht en relationele stijl van leven garandeert dat ook niemand zich laat lenen voor valse aanwending van data.

  Hoe implementeer je dit oorspronkelijke fatsoenskenmerk terug bij “de-genen op drift”???

 5. Ik werk als Nederlander in Engeland bij een wereldmarktleider in creditkaarten en dit artikel verbaast mij eerlijk gezegd niet. Volgende maand krijgt iedere werknemer een nieuw ID kaart met daarin een chip waarin persoonlijke details (zoals je vingerafdrukken) worden opgeslagen. Dit ten behoeve van een nieuw registratiesysteem dat binnenkort ingevoerd gaat worden waarbij bij binnenkomst van het gebouw via vingerafdruk controle toegang tot het gebouw verleend zal gaan worden en dit zal verplicht zijn voor iedere werknemer.

  1. Beklemmend.
   Ik wens je veel sterkte. Heb je wel eens aan een andere baan gedacht, waar men nog als mensen onderling met elkaar omgaat?
   Nu weet ik wel hoe moeilijk het kan zijn om een andere baan te vinden waar je meer op je plek bent. Het is maar een idee.

 6. Vanwege de vingerafdrukken had ik mijn ID laten verlopen, omdat het afgeschaft zou worden. Helaas toch als een crimineel op het burgerkantoor… ik moest ze geven, maar ze worden niet meer opgeslagen. Wat is dat nou weer voor iets raars?? Volgende keer overweeg ik om mijn vingers met lijm te bewerken, schuurmachine…..?

  Trouwens klopt het dat er een chip in de kaart zit, zodat men je in principe ook nog kan volgen?

 7. Alles is gatenkaas. Ook die identiteitsregistratie. Dat is wat onze knip en plak maatschappij ons helaas dicteert. Een mens is geniaal en vindingrijk om dat te omzeilen. Zie maar weer. Ons huidig systeem is een grote gatenkaas. Telefoonnetwerken vallen uit. Het weer legt onze energievoorziening plat. Wetenschap kan nog eens weer voorspellen voor één dag. Laat staan dat ze ons tot op het bot controleren. Dat gaat ze echt niet lukken om van ons slaven te maken. Blijf ik in die maakbare wereld geloven dan wordt mijn wereld waarheid. In hoeverre hebben nog privé? Ik heb geen kentekenplaat op mijn fiets. Ik ben geen globetrotter. Ik denk dat het in een andere Europees land het niet veel beter is dan hier. Amerika is onze grote broer, en Nederland volgt hem blindelings.
  Het is erg vervelend dat beetje voor beetje ons alles wordt afgepakt. Maar de meerderheid heeft nog steeds’vertrouwen’ in die overheid. En denken het is voor ons eigen bestwil! Helaas is alles terug te herleiden naar het spel met de knikkers. Ons monopolyspel is alles dan perfect. De boel stort als een kaarthuis in elkaar. Een beschaving duurt 2000 jaar en stort dan in. Eigenlijk is het oude Romeinse rijk niet veel anders dan het systeem waarin wij nu leven. Het systeem heeft zijn tijd gehad. Wij zijn reeds met een moeilijke wereld voor ons allemaal gestart. Laat je niet meeslepen met de oude wereld ook negatief je die ook mag ervaren! Laatste stuiptrekkingen van een beschaving in verval is alleen maar om de gevestigde orde te handhaven. Besteed daar weinig aandacht aan. Leef de wereld die je echt leven wil dan kom je wensen gewoon weg uit. Gewoon meer aandacht voor de natuur en zodanig naar leven! Maar het is altijd goed even negativiteit aandacht te geven. Dan ben je voorbereid! Want bewust worden is het enige wat echt telt.

  1. als wij elkaar echt zien staan en dat ook uitdragen naar de wereld toe. Dan weet ik dat helemaal goed gaat komen. Alleen onzekerheid, onwetenheid, hebzucht, macht, geld, arrogantie, egoïsme, leven op instinct, geloof in onze world of make belief, doet ons verder van de natuur afstaan! Hoe groter die afstand wordt des te groter de leugen. En des te moeilijker de mens dan zijn eigen geluk kan vinden. Ontevreden gaat ie door met dit spel en neemt iedereen mee in zijn zelf geschapen ‘ellende’.

  2. Beste Lezer,

   dank voor je mooie en wijze woorden! Ik geloof dat het inderdaad zo werkt en hoop dat je gelijk hebt.
   Soms kwamen dromen uit, iets wat ik met heel mijn wezen wensten, soms ook niet.
   Ik wil ook niet mijn leven wijden aan wat ik niet wil, maar juist wat het leven de moeite waard maakt!
   Inderdaad weer een band krijgen met de natuur en zo loskomen uit de Matrix. In de natuur voel ik me een vrij mens. Er is meer in het leven dat de ‘beschaafde wereld’, met z’n beperkingen.

 8. Wat ook heel erg is, we zijn allemaal bereik barbaren geworden.
  Dit nummer is van meer dan tien jaar geleden, het begin van de mobiele telefoon voor de hele massa. Tjonge, wat heerlijk om gewoon niet bereikbaar te zijn bij tijd en wijlen…
  Ergste is nog dat alles wordt gefilterd door bv. Echalon, die alles aan communicatie doorkijken. Telefoon, computer, etc.
  Big brother is watching you. We weten niet eens wat voor middelen ze tegenwoordig hebben. Wij kijken met google earth bij iemand in z’n achtertuin, ook al leip maar wat kunnen CIA e.d. dan wel niet op dit moment? Brrrr….

  http://www.youtube.com/watch?v=CMA5jZeT-k8

 9. Regels en Protocollen zijn het product van wantrouwen, niet van vertrouwen.

  Vertrouwen hebben in elkaar is een mooi ding. Vooral vertrouwen houden zodra het gegeven vertrouwen (weer eens) is beschadigd is moeilijk.

  Het vraagt lef en moed vertrouwen te hebben en te geven.
  De vraag om vingerafdrukken is m.i. het gevolg van collectief disbalans tussen vertrouwen en wantrouwen. Wij zijn hier m.i. ook zelf debet aan, hoewel het verleidelijk is de ‘elite’ er de schuld van te geven. Maakt het wat makkelijker te accepteren en minder onbehaaglijk, ligt het buiten onszelf.

  Willen we dit veranderen moeten we eerst onszelf vertrouwen en lef en moed tonen niet de balans te verstoren door al dan niet wakker/slapend toe te treden tot het kamp van de wantrouwers…. Zowaar niet makkelijk.

  1. Hoi Burke,

   ik had het niet mooier kunnen zeggen. Ja, het is inderdaad moeilijk om te vertrouwen, het is iets dat steeds opnieuw opgebouwd moet worden.
   Ik probeer wel het motto te leven: Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en ik probeer mensen het voordeel van de twijfel te geven.

   Ik realiseer me ook dat controle en elkaars gangen willen nagaan, voorkomt in alle lagen van de samenleving, niet alleen van hogerhand. Dank ook voor het delen van de song.

 10. Ook ik moest enige tijd geleden, vanwege het verlopen van mijn ID-kaart , een verlenging aanvragen. In het gesprek met de betreffende ambtenaar, gaf ik aan principiële bezwaren te hebben, tegen het afgeven van mijn vingerafdrukken. Daarop gaf zij mij te kennen, dat ik dan geen nieuwe ID-kaart kon krijgen. Mijn verweer echter veroorzaakte een kleine tsunami van ongeloof,toen ik zei, gelezen te hebben, dat ik wel een nieuwe ID-kaart kon krijgen, maar dat deze enkel voor 1 jaar geldig zou zijn. Verder gaf de doos mij te verstaan, dat mijn gegevens alleen opgeslagen zouden worden en niet tegen mij gebruikt zouden worden, zolang daar niet directe aanleiding toe was. Met andere woorden, zodra één of andere instantie denkt, dat er wel aanleiding is, wordt mijn kompleet doopceel gelicht. Uiteindelijk toch maar de vingerafdrukken afgegeven, daar ik anders over 1 jaar weer voor hetzelfde kostenplaatje kom te staan, we praten gemakshalve over €42,50. Wie schetst mijn verbazing, toen ik na 1 week op het gemeentehuis kwam, ontvangen te worden door de burgemeester. Die bood zijn verontschuldigingen aan, wegens de onwetendheid van de baliemedewerkster, omtrent het gebruik van de vingerafdrukken. Hij stelde mij in het gelijk, ik had mij kennelijk goed ingelezen. Uiteindelijk met een gevoel van bekeken te blijven, het gemeentehuis verlaten, niet blij, niet gelukkig, daar ik vanaf nu een potentiëel slachtoffer van vervolging ben.

  1. Niet gelukt, dan maar even anders neerzetten; Het alziend oog
   Het mi­nis­te­rie van so­ci­a­le za­ken heeft zes jaar lang on­wet­tig ge­pi­o­nierd met het kop­pe­len van da­ta­be­stan­den van bur­gers. De be­moe­di­gen­de re­sul­ta­ten ga­ven aan­lei­ding tot een ver­nieuw­de wet, die de over­heid in staat stelt on­be­perkt pri­vé-ge­ge­vens aan el­kaar te ver­bin­den en bij ver­dach­te sig­na­len op te tre­den. Als je je over­heid blind ver­trouwt, is er niks aan de hand.

   Maar het ging met­een al mis. Vol­gens NRC Han­dels­blad ver­klaart het mi­nis­te­rie dat het Col­le­ge Be­scher­ming Per­soons­ge­ge­vens toe­zicht hield op het on­wet­ti­ge ‘oe­fe­nen’ met het kop­pe­len van ge­ge­vens. Het CBP spreekt dit te­gen. In­te­gen­deel, het heeft juist ‘ste­vi­ge kri­tiek’ ge­uit op de han­del­wij­ze van het mi­nis­te­rie. Heel bru­taal trans­for­meer­den de voor­lich­ters van het mi­nis­te­rie ‘ste­vi­ge kri­tiek’ tot ’toe­zicht’ – ze zijn daar niet in hun eer­ste leu­gen ge­stikt.

   En wat zei mi­nis­ter As­scher over de kri­tiek op het soft­wa­re­pro­gram­ma SyRI, het Sys­teem Ri­si­co In­di­ca­tie, dat al onze ge­ge­vens ver­za­melt en ver­bindt? „Bij dit soort ge­voe­li­ge in­for­ma­tie is het ex­tra be­lang­rijk de fei­ten juist te pre­sen­te­ren.”

   Juist ja.

   Hij zou ons te­leur­stel­len, voor­spel­de As­scher bij zijn aan­tre­den als mi­nis­ter. Dat hij erin heeft toe­ge­stemd het wan­trou­wen van de macht te sys­te­ma­ti­se­ren, is wel de groot­ste te­leur­stel­ling die hij voor ons in pet­to had.

   Hij vraagt ons te ge­lo­ven dat de over­heid niets kwaads in de zin heeft, en dat haar wan­trou­wen zich al­leen richt op in­di­vi­du­e­le ge­val­len. We moe­ten erop ver­trou­wen dat er niet luk­raak data ge­kop­peld wor­den en dat het sys­teem ano­niem ope­reert – maar in al die be­zwe­rin­gen ho­ren we al de toe­kom­sti­ge ver­ont­schul­di­gin­gen. Het lek, de hack, de over­tre­ding en het ver­do­ven­de zin­ne­tje ’het blijft men­sen­werk’.

   On­der Lo­de­wijk As­scher heeft de over­heid on­dub­bel­zin­nig haar keu­ze voor het sys­teem be­paald, en zich te­gen de bur­ger ge­keerd. Haar soft­wa­re be­schouwt de bur­ger per de­fi­ni­tie als ver­dach­te, die je per­ma­nent moet con­tro­le­ren. Zo heb­ben de over­heid en de ter­ro­rist hun mens­beeld ge­meen: er zijn geen on­schul­di­gen.

   Ook fi­lo­so­fen we­ten dit. In een brief aan Jür­gen Ha­ber­mas schrijft Pe­ter Slo­ter­dijk: “Zelfs het nazi-re­gime was tech­nisch lang­za­mer en aan­zien­lijk min­der ge­syn­chro­ni­seerd dan de to­ta­le open­baar­heid van nu.”

   Er is wei­nig ver­zet te­gen SyRI, het al­ziend oog dat men­sen meet als ri­si­co. Dat kan be­te­ke­nen dat de bur­ger zich schikt in zijn rol als ver­moe­de­lij­ke da­der. Hij lijkt we­zen­lijk on­ver­schil­lig bij de aan­tas­ting van zijn pri­va­cy. Het is on­om­keer­baar, ver­zet is zin­loos.

   Zijn rol als vrij bur­ger in een par­le­men­tai­re de­mo­cra­tie is hier­mee uit­ge­speeld. Wie de kracht of de moed niet kan op­bren­gen om zich te ver­zet­ten te­gen de au­to­ri­tai­re in­men­ging in zijn pri­va­te le­vens­sfeer, heeft on­ge­veer de sta­tus van een huis­dier. Zijn dis­ci­pli­ne­ring is vol­tooid, hij blaft niet meer te­gen in­drin­gers en laat zich­zelf uit.

  2. ODETTE de familie van mijn vrouw heeft in het verre verleden veel contact gehad met de vroeg kale hele rijke Asschers, een grootmoeder was een beroemde kloofster van diamanten, ze sloeg de grote diamanten met een kloofmes in kleinere stukken, ik denk dat deze Asscher toch van deze rijke Joodse diamantairs moet zijn, ik vind hem een beetje ongelukkig jongen, probeerd voortdurend de underdog te spelen, duikt uit de diepte op met hele onsociale ideén, maar door zijn dilitantige optreden is hij juist super gevaarlijk, en dat ons wegen op welke draagvlakken wordt dit gedaan, nou ja de gewone man heeft wel wat anders om zich druk om te maken, zijn dagelijkse beslommeringen en zo, maar ze gaan steeds verder, overal hier is het nog een graatje erger, we zien het wel, ken je dat verhaal, jaren later in een consentratie kamp een ouwe man, met een dame op de grond tegen het hek gezeten, praten hoe het was, en dan begint het te dagen, verrek jij bent ODETTE van WTK, en jij Jenne, prachtig weder zien, maar helaas de omstandigheden ja die klootzak van een Asscher hé.

  3. Grootvader Abraham Asscher was de voorzitter van de Jodenraad te Amsterdam tijdens W.O.II Heeft zelf vele joden aangewezen die als eerste moesten verdwijnen. Uiteindelijk toch in een concentratiekamp terecht gekomen, overleefd en daarna weer gearresteerd in A’dam voor verdenking medeplichtigheid. Nooit de waarheid boven tafel gekregen omdat hij in 1950 overleed.

  4. ODETTE, in mijn Amsterdamse handelstijd, veel met mensen omgegaan, waren ongetwijfeld Joden bij, van twee ben ik zeker, één was ook in de Joodse raad werkzaam geweest, en daar hebben we heel uitgebreid over gesproken, hij vertelde mij ook dat zij, precies op de hoogte waren van mensen, families die Joden hadden gered en beschermd voor hun ondergang, dat waren volgens zijn zeggen, de enigsten die Rot Jood mochten zeggen, zonder daar op aangekeken te worden, mijn andere vriend, ja volgens hem eerst Amsterdammer, daarna Nederlander, en uiteindelijk van Joodse afkomst, vertelde mij als hij stoffen ging inkopen, vroeg hij via de Synagoge de handels adressen van Joden, ook in New York werkte dat, maar goed wij stonden heel dicht bij elkaar, mis hem nog elke dag met zijn wietsen, en grote intelligentie, had de gekste en heel bijzondere gedachten, groet !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.