Advertentie

Kijk.. De mens-vernietigende robots zijn er..!


17 December 2004. Toenmalig president George W. Bush tekent de ‘Intelligence reform and Terrorism prevention Act’… Een keihard uitvloeisel van de Patriot Act. Een wet die de overheid in de VS ongelimiteerde vrijheid geeft om de vrijheid van burgers VOLLEDIG TENIET te doen..!

x

x

Kijk.. De mens-vernietigende robots zijn er..!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Onvoorstelbare krachten blijken voor- en achter de schermen van 9/11 werkzaam te zijn geweest. Hoeveel meer aandacht kun je krijgen voor ‘bescherming van de bevolking’…? De implicaties van 911 dreunen nóg door in de ‘maatregelen’ om burgers hun vrijheid te beknotten..!

Er wordt ‘heel toevallig, heel veel’ gesproken over het wel en wee van robots in onze maatschappij. Het gebruik van deze digitale alleskunners, wordt als het ware, met élke discussie, in ons dagelijkse leven ingebed. Andersom gezegd: er zijn nog maar weinig mensen, die NIET weten dat ‘ze eraan komen’.. Dat ‘ze niet meer weg te denken zijn’ uit ons (toekomstige) dagelijkse leven.. Zie je wat er gebeurd is, afgelopen jaar..? We zijn voorbereid op de verdergaande rol die robots zullen gaan ‘spelen’..! En ja, daar hoort de term AI natuurlijk bij. ‘Artificial Intelligence’, of gewoon, in goed Nederlands: ‘kunstmatige intelligentie’.

Heel ‘stiekem’ gaat het daarbij al lang niet meer om de ontwikkelingen rondom deze kunstmatige intelligentie, maar steeds meer over de rol die wij als mensen nog (kunnen) gaan spelen náást deze robots. Want de conclusie van elk Tv- of radioprogramma dat over AI gaat, is ALTIJD, dat we er ons maar moeten bij neerleggen, bij al die ontwikkelingen op dit gebied. Kortom, het is al lang niet meer de vraag in welke mate we ‘er niets meer over te zeggen hebben’, maar vooral ‘wanneer’ dit zal gebeuren.

Terrorisme-privacywetgeving als fundament..!
Wellicht weet jij ook, dat toen de aanslagen van 9/11 waren uitgevoerd, binnen één maand in de VS, de vaderlandslievende wetgeving genaamd ‘Patriot Act’ werd gepresenteerd. Een weet die DUS in de kast heeft gelegen, in afwachting van presentatie. Want een dergelijk wetsvoorstel is niet te maken, in die korte tijd na de totale ontzetting van de aanslagen en het moment waarop de wetgeving werd gepresenteerd..

De ‘Patriot Act’ is een wet, die door de regering Bush werd gepresenteerd, als gevolg van de 9/11-aanslagen. Het eerste ontwerp werd besproken op.. 19 September 2001.. En nog geen 3 weken ernaar, toen er nog niet eens sprake was van een officieel onderzoek naar DE WERKELIJKE DADERS, werd de wet op 2 oktober 2001 in het Congress geïntroduceerd. En toen weer 3 weken erná, alsof Bin Laden wéér elk moment kon toeslaan, werd op 26 oktober 2001 de wet van kracht..!! Zie je hoe die door het congress is geramd..? Privacywetgeving is het net waarin we allemaal zijn verzeild en dat de ‘ontwerpers’ van het net, slechts hoeven binnen te halen, om ons als vissen voorgoed onze vrijheid te ontnemen..!

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.

En natuurlijk was er oppositie van senatoren, die deze mega-inbreuk op de GRONDWETTELIJKE VRIJHEID van burgers, zagen teniet gedaan worden. Onder andere waren daar de senatoren Tom Daschle en Patrick Leahy die hun ontzetting over de nieuwe wetgeving uitspraken. En senator Russ Feingold was zelfs in staat om deze wetgeving tijdelijk te blokkeren, op basis van zijn argumenten, dat deze wet een serieuze bedreiging zou zijn, voor de burgerrechten van elke Amerikaanse staatsburger. Daarbij gaf hij de volgende uitleg:

“If we lived in a country that allowed the government to hold people in jail indefinitely based on what they write or think, or based on mere suspicion that they are up to no good, then the government would arrest more terrorists. But that probably wouldn’t be a country that we would want to live in. In short, that would not be America.”

vertaald staat er dan:

‘Als we in een land leefden, dat de overheid toestond, om mensen onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd vast te houden, op basis van wat zij denken of schrijven, of zelfs op de schijn van verdenking, dat ze van plan zijn om mogelijk slechte daden te verrichten, dan zou de overheid méér terroristen arresteren. Maar dat zou waarschijnlijk geen land zijn, waar wij zouden willen wonen. Of kortgezegd: ‘dat zou dan niet de VS zijn.’

Het heftige in de wet is, dat de term ’terrorisme’ ook voor binnenlandse toepassingen werd opgenomen. Rechtstreeks gericht dus op, en in het gezicht van, de burgers van de VS. (artikel 802). Er is sprake van ‘binnenlands terrorisme’, zo staat het in deze wet beschreven, wanneer iemand een daad verricht of van plan is te verrichten, die ‘gevaarlijk is voor menselijk leven‘. De bevoegdheden van met name de FBI werden enorm verbreed in het kader van elektronische surveillance-mogelijkheden in het kader van de nieuwe (in 2004 van kracht geworden) ‘Foreign Intelligence Surveillance Act’ .

De president die als een held opstond en de ’the war on Terrrrorrrr’ zou gaan voeren. Of de Amerikaanse burgers dan wel even hun rechten in willen leveren..!! Binnen 1 maand ná de aanslagen..! Of was het doel, met een ‘valse-vlag-operatie’ als aanleiding..?!

Deze FBI kreeg simpele toe te passen bevoegdheden om ‘vallen- en volgsystemen’ te installeren, met het doel om communicatie tussen burgers te monitoren. Ook wanneer die GEEN VERDACHTEN zouden zijn van mogelijke spionage-  en/of terroristische daden. Dit artikel (215) maakte het mogelijk om de burgers van de VS te bespioneren, terwijl de Saudische kapers, die de officiële daders achter de 911-aanslagen zijn, nou niet écht VS-burgers waren..!

De FBI hoeft bij het uitoefenen van haar spionagedaden, géén mogelijke aanleiding op te geven. Kan dus lukraak, met een ‘vaag verhaal’ over mogelijke verdachte activiteiten van een persoon, deze staatsburger volgen bij haar/zijn ‘potentiële criminele voorbereidingen’.. En ondanks het feit dat het Ameriklaanse Congress en het grote publiek nog dienen te worden geïnformeerd over de evaluatieresultaten inzake ‘het succes van terrorismepreventie’ van de wetgeving/maatregelen, die in de Patriot Act werden vastgelegd, wordt deze wetgeving keer op keer verlengd.

Kortom.. De weg vrij voor bijvoorbeeld surveillance-robots..
Mocht je nog illusies hebben over de kwaliteit van robots, uitgerust met state-of-the-art technologie, als zou die dúsdanig zijn dat ‘HET ALLEMAAL WEL MEE ZAL VALLEN’,. dan gaan we je nu maar even uit de droom helpen. We laten eerst een COMMERCIEEL filmpje zien, van een bedrijf dat zich volledig toelegt, op de productie van identificatierobots..!! Kijk en besef wat deze supertech-surveillancerobots impliceren voor onze vrijheid..! Let op hoe deze robots worden aangekondigd in het kader van… ‘crime-fighting’..

Tja, dat is natuurlijk allemaal surveillance, horen we je zeggen. Maar we maken gewoon een kleine stap naar onze Verre-Oostenburen, de Chinezen. Kijk eens naar dit filmpje, dat een zeer heftige waarheid toont. De snelheid van observatie en de snelheid van identificatie.. Jij vind ook dat alle Chinezen wel op elkaar lijken? Nou wij ook, maar voor die identificatierobots en/of de gebruikte identificatie-software, is het allemaal een peulenschilletje. Eerst determineren dát er een persoon of voertuig rijdt, vliegt, vaart, loopt of zit, om vervolgens deze persoon/voertuig te locken (niet meer uit het vizier te laten), om daarna tot identificatie over te gaan..! RAZENDSNEL..!! En dan, met een, je kunt het zélf zien, kans van identificatie van maar liefst 90%..!! Kijk zelf:

Het gaat in China natuurlijk niet direct om ’terrorisme’, omdat daar die weg niet gekozen is kennelijk.. Maar daar wordt gesproken over ‘criminelen’ en ‘preventie van misdaden’ en vooral ‘bewaking van eigendom’… En ook hier is het natuurlijk weer, dat de ‘domme’ techniek, niets ánders doet, dan uitvoeren wat de ontwerpers van deze systemen erin hebben gestopt. En kom je hier regelmatig op de site, dan zul je beseffen, wat deze technieken kunnen betekenen in de handen van de WERKELIJK MISDADIGERS.. De ‘krachten-achter-de-schermen’ zullen hun identiteit NOOIT prijsgeven en ALTIJD werken aan ‘officiële’ acceptatie van deze systemen. Inderdaad.. Voor JOUW VEILIGHEID en om JOUW ANGSTEN te (helpen) beteugelen.

De ontwikkelingen gaan ondertussen gewoon RAZENDSNEL door.. Er wordt al volop gesproken en geëxperimenteerd met de combinatie van DNA en Robot-systemen. Daarover zal binnenkort ongetwijfeld ook het e.e.a te zien zijn; ook deze systemen dienen natuurlijk ‘verkocht’ te worden. Voor de kwaadwillenden, is daarbij het doel een camouflage toe te passen in de zin van ‘algemene acceptatie van deze NUTTIGE technieken’, voordat deze nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gebruikt. Diezelfde kwaadwillenden, zullen deze technieken dan zonder enige twijfel uitrollen, om ons verder ‘vast’ te zetten binnen een artificiële digitale gevangenis. Wat zijn ze toch nuttige nietwaar, die robots..?

En dan.. Ná identificatie, gaan we over op ‘harde maatregelen’…
Tja, dan is de persoon, het voertuig of iets dergelijks geïdentificeerd en kan bijvoorbeeld worden vastgesteld, dat deze persoon ‘iets van plan is’.. Jaja, bijvoorbeeld een ’terroristische daad’ aan het plannen is.. (Of wellicht daar een artikel over aan het schrijven is..). Dan komt het aan op arrestatie natuurlijk, want deze figuur is ‘staatsgevaarlijk’.. Dat is komen vast te staan, door identificatie én verdacht gedrag en verdachte gedachten.. En natuurlijk is de identificatierobot in staat, via het internet, informatie over specifiek déze persoon op te vragen; razendsnel zoals je zelf kunt zien.

Wist jij dat ‘wij mensen’, wanneer we een ander mens tegenkomen, we voor 90% afgaan op de ‘looks’, of in gewoon Nederlands, de ‘eerste indruk’.. Zoals het gezegde luidt: ‘Je hebt maar één keer de kans op een eerste indruk’, geldt dit dus voor robots in het extreme, om een goede, ‘menselijke’ indruk te maken op mensen..!

Dan is het volledig mogelijk om die persoon en/of dat voertuig uit te schakelen. Geheel ‘automatisch’ en zonder tussenkomst van mensen, die mogelijk last zouden kunnen hebben van ‘bedenkingen’. Ingewikkelde afwegingen willen maken, op basis van moraal en ethiek bijvoorbeeld. Maar ook gewoon op basis van juridische bedenkingen gebaseerd op ‘gerede twijfel’. Voor robots geldt het natuurlijk heel simpel, dat ze doen zoals ze geprogrammeerd zijn. En ‘dus’ kun je ze altijd ‘de schuld’ geven, als zaken per-ongeluk-expres verkeerd gaan..

De killerbots en de schreeuw van ‘TOT HIER EN NIET VERDER’..

Deze succesfilm van Paul Verhoeven over de half-mens-half-robot agent, was een kijkje achter de schermen van defensiespecialisten. Spreekt deze filmposter nog over ‘lawenforcement’, inmiddels wordt er zelfs gesproken over autonome, ‘vleesetende’ robot-machines op het oorlogsslagveld…

Het is niet meer te stoppen. De ontwikkelingen van agressieve, moordende robots. Zo, dat is gezegd. Het is op dit moment dé discussie in de wereld van ‘Artificial Intelligence’.. Hoe deze ontwikkelingen van ‘moordende robots’ (‘killerbots’) zódanig te sturen, dat het allemaal nog ‘binnen de perken’ mag blijven. Maar geloof jij het? Geloof jij dat de vele miljarden tellende wapenindustrie, zich laat beperken om super-gevanceerde moordwapens te ontwikkelen, om de mensheid tegen ’terrrrrroorrrrisme’ te beschermen. Tegen de beren-op-de-weg, die we kennelijk allemaal ‘dood’ willen hebben..

Besef je waarom het belangrijk is, dat we al die ‘valse-vlag’-operaties ontmaskeren..?! Ze zijn voor niets anders bedoelt, dan mensen bang maken, zodat ze instemmen met nóg meer wapentuig.

En zo komen we bij het volgende filmpje. Een huiveringwekkend filmpje.. Niet in de laatste plaats, door de wijze waarop deze no-know het verhaal persenteert. Harteloos, trots op de moordende kwaliteit van hun systemen en moordproducten..! Het is dus niet meer te stoppen, deze ontwikkeling, want regeringen ‘vragen’ erom. Via hun militaire officieren, die deze ontwikkelingen prachtig vinden. Als kleine jongetjes en meisjes zo blij, met zoveel ‘defensie-techniek’..! En voor iedereen die gelooft ‘dat het allemaal zal meevallen’, dus even deze verbijsterende video.

Deze kan een beetje verwarrend zijn, maar hij is gemaakt om de doelstellingen van de professionele actiegroep  ‘Campaign to Stop Killer Robots’ te onderstrepen. Een van de voormannen van deze groep is Tobay Walsch, die wellicht zichzelf ook achter de oren mag krabben.. Hij is namelijk uitvinder binnen het veld van AI, maar waarschuwt feitelijk voor zijn eigen uitvindingen..Vandaar dat we onder dit filmpje ook zijn presentatie van TedXBerlin hebben gezet. Need to say more..?

Het campagnefilm schetst een heftige toekomst. Een gladde presentator presenteert, namens het militair industrieel complex, een kleine drone. Een aparaatje met niets-ontziende efficiency.. Allemaal voor gebruik door ‘de goede kant’, aldus de ondertoon van de presentator. Maar dan komt een stukje propagandafilm, waarin de campagneleden, diverse voorbeelden in beeld hebben gebracht, waarbij deze techniek in handen is geraakt van de ‘slechterikken’ in de wereld. Jaja, terroristen en misdadigers..Dan slaan zij toe, in collegezalen en zelfs in het Congres.

Deze film (HIER de hele versie van 7+ minuten) is een poging van de mensen achter deze campagne, bezorgde wetenschappers, om de gevaren uit te lichten, van het ontwikkelen van anonieme wapensystemen, die in staat zijn om -op eigen houtje- doelen te vinden en deze te bestoken/uit te schakelen. Zonder enig menselijk toezicht. En dat is vooral de zorg van de wetenschappers. (Ze gaan nog niet zó ver, dat ze vragen om hen te helpen voorkómen dat ze deze ‘zooi’ bedenken, maar het scheelt bar weinig, in ons perspectief..!)

Hoewel je je kunt afvragen, of diezelfde menselijke factor zo lekker bezig is. Precies vandaag kwam dit bericht in de wereld. Zie de teletekstafbeelding. De wetenschappers laten in de YouTube melden dat kernwapens als het ware de ‘domme wapens van het verleden waren’ en dat nu een halve stad (‘de slechten’) kan worden uitgeschakeld, zonder verdere schade aan de stad en de andere helft van die stedelingen (‘de goeden’ natuurlijk!)..

Professor Stuart Russell (UCLA/University of California in Berkeley) en andere wetenschappers, hebben de film laten zien op de UN- Convention on Conventional Weapons die is georganiseerd door deze Campaign to Stop Killer Robots.De fabricage van wapens, die volledig ‘zelfstandig’ kunnen opereren, dient te worden gestopt/voorkomen, voordat het veel te laat is, aldus professor Russel. Hij drukte zich als volgt uit:

“Wij hebben in deze film de technologie laten zien, die al bestaat en dus een integratie is van bestaande mogelijkheden. Het is dus absoluut geen Science Fiction! Het is feitelijk eenvoudiger nog te bereiken, dan het maken van zelf-rijdende autos’, die een hogere graad van prestatie behoeven.” 

Het militair-industrieel apparaat is de grote motor…!
Tot op de dag van vandaag is om begrijpelijke redenen, het militaire apparaat in de wereld, de grootste klant al van AI-technology. Computertechnieken die geïntegreerd zijn in allerlei apparaten, navigeren al terreinen, patrouilleren daar al en ook onder het zee-oppervlak via onbemande duikboten. Aangekoppelde technieken om camerabeelden te herkennen, hebben algorithmes als basis. We kennen allemaal de al decennia-oude techniek van de Tomahawk-raketten, die laagvliegend, volledig hun eigen route bepalen. Tussen heuvels, gebouwen en over bergketens door, om uiteindelijk met enge precisie het vooraf geprogrammeerde doel nauwkeurig te bereiken. Dat ze daarbij, zoals het Teletekst-bericht feitelijk zegt, oude kaarten e.d gebruiken, zegt niets over de werkzaamheid van de gebruikte techniek natuurlijk!

Op dit moment wordt vanuit Zuid-Korea al techniek gebruikt, om de grens met Noord-Korea te bewaken, waarbij de observatieposten in staat zijn objecten tot op 4 km te herkennen..! En daar waar de drones al die tijd zijn gevlogen (HIER) vanaf bases ver weg, door ‘piloten’ die de drone aanstuurden, met een joystick en een satelliet-live-beeld vanuit de drone, is het inmiddels duidelijk dat de drone-technieken al zó ver zijn, dat deze piloten niet meer nodig zijn. De drones vliegen al voor een deel ‘zelfstandig’..! Het is duidelijk dat er een morele lijn wordt overschreden als we verder gaan met het laten uitvoeren van leven-en-dood-beslissingen, door robot-computersystemen.

Als deze onbemande drones, zelfstandig leren opereren, dient alleen dát zelfstandige besluitvormingssysteem te worden ontwikkeld. De rest staat hier al klaar in de woestijn..!

 

“Het nastreven van ontwikkelingen rondom dodelijke autonome wapens en -systemen, zou drastische repercussies hebben op de nationale en de internationale veiligheid, maar ook op de persoonlijke en lokale bewegingsvrijheid.”,

aldus professor Russel. Als je denkt dat het zinloos is wat deze wetenschappers te berde brengen met hun filmpje, dan klopt dat niet. Immers, wetenschappers slaagden er in de jaren 1960 ook in, om de presidenten Lyndon Johnson en Richard Nixon te laten stoppen met hun goedkeuring van chemische oorlogsvoering. Hierbij werd met name in Vietnam gebruik gemaakt van Monsanto’s gifgoedje ‘Agent Orange’.. Tot op de dag van vandaag worden in Thailand, in het grensgebied met Vietname, misvormde kinderen geboren, als gevolg van het gebruik van dit moordwapen.

Het grootste nadeel: deze AI-wapens zijn relatief spotgoedkoop..!
Omdat deze kunstmatige intelligentie gestuurde machines relatief goedkoop zijn en bijna aan de lopende band kunnen worden geproduceerd, hangt massaproductie ervan, dan ook als Zwaard van Damocles boven het huidige tijdsgewricht. De vraag is dan ook hoezeer de grote wapenfabrikanten die het wereldwijde militair-industriële complex opereren, bereid zijn te luisteren naar morele en ethische druk en/of juridische regels, die wereldwijd grenzen zouden moeten stellen aan deze ontwikkeling..!

De gezichtsherkenning, waarmee de kleine drones in het campagnefilmpje werken, is natuurlijk niet ‘zomaar’ beschikbaar voor misdadigers en terroristen.. Het gaat met name om landen en geheime diensten, die deze gezichtsherkenning al hebben opgeslagen in hun nationale databasis rondom ‘nationale veiligheid’..! Een ban op de ontwikkeling van deze ‘killerbots’ dient dan ook op dezelfde schaal te worden uitgevoerd, als de proliferatie-verdragen rondom kernwapens..Daarbij gaat het ook om het voorkomen van het verspreiden van de software-data rondom gezichtsherkenning. En de data-software rondom de zg. dual-use apparaten, zoals de quadcopters in combinatie met doelgerichte gezichtsherkenningsalgorithmes.

“Links- of rechtsom gaat het simpelweg om het ontwikkelen van professionele ethische codes, die dienen te voorkomen dat er machines kunnen worden ontwikkeld, die kunnen beslissen over het leven of doden van een mens.” aldus Russell.

Afgelopen augustus tekenden meer dan 100 leidende AI-pioniers een open brief (HIER), waarin ze opriepen tot een ban op de ontwikkeling van killerbots. Onder hen was TESLA’s Elon Musk, die waarschuwde voor een ‘derde revolutie in oorlogsvoering’. Dit na de uitvinding van het buskruit en de ontwikkeling en verspreiding van kernwapens en -technologieën. Inmiddels hebben 19 landen zich achter deze oproep geschaard, waaronder Argentinië, Pakistan en Egypte.

Het is emeritus-AI-hoogleraar, dr. Noel Sharkey, van de Sheffield University en voorzitter van het ‘International Committee on Robot Arms Control’, die 10 jaar geleden al waarschuwde voor de gevaren van autonome wapens en wapensystemen.

“Deze film doet me de haren te berge rijzen, omdat hier duidelijk één van de gevaren van mogelijk toekomstige ontwikkelingen rondom high-tech-wapens wordt getoond. En dat terwijl er een daadwerkelijke race al aan de gang is, tussen de grote landen in de wereld, op het gebied van de ontwikkeling van autonome diepzeeboten, gevechtsvliegtuigen waar de drones nog maar speelgoed bij zijn, gevechtsschepen en tanks. Machines die hun eigen doelen bepalen en krachtig geweld kunnen toepassen, zónder de betrokkenheid van essentiële menselijke beslissingen.

En het enige dat ervoor nodig is, dat deze wapensystemen worden gecreëerd, is een grote oorlog, waarbij deze systemen tragische consequenties zullen opleveren voor de mensheid in het algemeen en de veiligheid in de wereld in het bijzonder. Maar de VN beweegt in dit dossier met de snelheid van een IJsberg, waarbij de belangengroeperingen zoals de wapenindustrie, ook nog eens elke steen op de weg leggen, die ze kunnen vinden. Maar onze en deze campagne gaat verder, met massale support vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. We dienen te slagen, we MOETEN slagen, want de consequenties van het alternatief zijn té gruwelijk om aan te denken.”

Tot slot..
Criminelen en activisten proberen zich al decennia lang, en met groot succes, te verbergen achter hun gezichtsmaskers, maar deze nieuwe ‘kijktechnieken’ van computercamera’s, zijn ook in staat, hier ‘doorheen’ te kijken..! Begin dit jaar, was het de Indiase regering, die ging samenwerken met wetenschappers van de Universiteit van Cambridge, om algoritmes te ontwikkelen (HIER), die het mogelijk gaat maken, dat mensen die hun gezicht hebben bedekt, met bijvoorbeeld hoeden of petten, zonnebrillen of fake-baarden/snorren en ook voorgebonden zakdoeken, te identificeren zijn. Of, zoals professor Russel het verwoordt:

“Het blijft een hele klus, maar gezichtsherkenning blijft de enige manier om mensen te identificeren, getuige je pasfoto’s in al je identiteitsbewijzen..! En een voorgedane gezichtsvermomming is niet in staat om je geslachtskenmerken, je leeftijd en/of je ethniciteit te verbergen. Dan is het wellicht een kwestie van tijd, dat, het eerst met mate, later met grotere intensiteit, het gebruik van wapens op zelfs de ‘onherkenbare mensen’, toe te staan.”

In 2015 was de minister van Defenise van het UK nog volledig tegen het bannen van killerbots..Dit omdat -zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde- het helemaal niet nodig was. De internationale humanitaire wetgeving was volgens hen in staat om dit hele verhaal te reguleren..Of, zoals een woordvoerder van Buitenlandse Zaken het verwoordde: “Het Verenigd Koninkrijk is geen dodelijke, autonome wapensystemen aan het ontwikkelen en het bedienen van wapensystemen, door militairen van het VK zal altijd geschieden, vanuit menselijke controle en supervisie.”

Maar volgens de campagnevoerders van de ‘Campaign to Stop Killer Robots, ontwikkelt een aantal landen, waaronder de VS, China, Rusland, Israel, Zuid Korea en het Verenigd Koninkrijk al systemen, die een ‘grotere autonome rol geeft aan machines’…

 

* * *

Een foto uit de SF-film ‘I, Robot’ (2004), die de autonome werking van één van de gefabriceerde robots als onderwerp heeft. Dat hij nauwelijks opvalt, in de productie-eindresultaten, is duidelijk.. En dat ie meer vriendjes wil, zoals hij, is een ‘natuurlijk proces’.. (klik voor YT-lead)

 

13 gedachten over “Kijk.. De mens-vernietigende robots zijn er..!

  1. De bizarre manier waarop het vraagstuk wordt bekeken, is schaapachtig en gedaan door mensen die niet doordrongen zijn, van de voorsprong die dit soort militair-industriële conglomeraten al hebben. Denk maar niet dat we het achterste van de tong te zien krijgen, of hebben gekregen..! Een budget van US$ 600 miljard per jaar voor defensie, gaat heus niet op aan kogels alleen..!

  2. Is het eigenlijk niet simpel zo dat de gewone burger verplicht geld wordt afgenomen door belastingen wat dan gebruikt wordt voor de ontwikkeling van vele dingen die later tegen diezelfde burger (waar er de meeste van zijn) ingezet kunnen gaan worden?
   Betalen wij niet voor onze eigen ondergang waarbij zij die dit alles mogelijk maken zichzelf steeds meer toeeigenen en zichzelf nog meer verrijken?

 1. Zoals de titel van de tekst het zegt : “mens vernietigende robots…..”. Deze evolutie is dan ook geen toeval. Een citaat van de Club van Rome (een instrument in handen van de NWO) :
  WAKE UP FROM YOUR SLUMBER
  Alexander King, founder of the Club of Rome and Bertrand Schneider, secretary of the Club of Rome
  published by Tom Sullivan on Sat, 2010-12-18 22:15
  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill … All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
  Zoals de laatste zin het duidelijk stelt : de mensheid is de vijand, die moet bevochten worden. De tijden zijn veranderd, en men moderniseert dan ook de strijd tegen de vijand. Deze “robotten” zijn m.i. maar een schakel naar de volledige controle. Het uiteindelijke doel is de volledige controle over de mens via de inplanting van een chip, die ook brein manipulatie toelaat, waarbij de mens een robot wordt, die van op afstand wordt gecontroleerd, gestuurd, bijgewerkt, gestraft en waar nodig uitgeschakeld. Ik denk dat deze evolutie zeer snel nadert.

 2. Wat ik van dit onderwerp afweet, is dat van af +/- 1700 er door mensen aan gewerkt is, naar het zoeken, naar kennis = brein, die het menselijke verstand overtreffen, de Fransman Jaques Vancansons de man van de automaten, zo werden ze genoemd, ook Faucault heeft aan dit denken gewerkt.
  Het menselijke denken overtreffen voert naar het Goddelijke, die vonk, die nodig is om als mens meer als je zelf te kunnen zijn.
  Groet Jenne

 3. Onze toekomst staat geschreven in ons verleden, maar je moet er wel van willen leren, die stomme idiote Engelsen met hun poppys gloria, vanwege het vermoorden van een hele generatie jonge mannen, en vrouwen, even vergeten wat daarna kwam, het nog eventjes dunnetjes overdoen, God allemachtig wat moeten die mensen geindoctrineerd zijn om daar nog in te geloven, het is erger als Robots, denk ik !
  Bij het herlezen van ” Au bout de la nuit ” van Louis-Ferninand Celine, wordt het je nog eens duidelijk uitgelegt wat mens zijn beduid, dit lijden zouden Robots nooi kunnen ondergaan zonder te bezwijken, dus maken jullie je maar geen zorgen, het lijden is voor ons en het probleem loze aanwezig zijn voor de Robots.
  Mocht je ” Au bout de la nuit ” nog niet hebben gelezen, dat is jammer want dan heb je nooit kunnen begrijpen, hoe de Fransen van de oudere generatie, zo als ik, denken, groet Jenne

  1. Jenne.
   Ikzelf loop ook al meer dan vijftig jaar op deze planeet en ik ben het met je eens dat we moeten leren uit de geschiedenis.Wanneer ik mijn mening over jou geef weet ik dat je weer boos wordt maar dat moet dan maar.Ook al ben je de tachtig gepasseerd je hebt letterlijk niets geleerd van het verleden want je doet telkens net of de mensen van nu allemaal dom zijn,maar kijk nou eens naar jezelf,alles van nu komt voort uit vroegere gebeurtenissen dus ook de situatie waar we nu in zitten en misschien moet je dan toch maar niet schrijven”Mocht je “Au bout de la nuit”nog niet hebben gelezen,dan is dat jammer want dan heb je nooit kunnen begrijpen,hoe de Fransen van de oudere generatie,zo als ik,denken”. Juist de eerdere generaties hebben laten gebeuren wat er gebeurd is en dat heeft tot de huidige situatie geleidt,en het zou je sieren eerst eens te kijken waar jezelf in gebreke bent gebleven inplaats van anderen de les te lezen zonder naar jezelf te kijken en jij bent ook geen echte Fransman toch?
   Kijk liever wat je kunt bijdragen om een betere wereld te krijgen en leer van je eigen fouten die je gegarandeerd hebt gemaakt.

  2. Wat een paradoxale denken hou jij er op na, 50 jaar rond lopen op een planeet waar alles te leren valt, en dan toch nog dom zijn.
   Jij hebt vast Celine zijn grootste werk niet gelezen, want dan zou jij mij anders te gemoet treden, want dan ben je een ingeweide, in het mens zijn, en dat verbroederd !
   Ik lees niemand de les, ga van veronderstellingen uit, en die gezien mijn ervaring vaak juist zijn.
   Natuurlijk ben ik geen echte Fransman, net als geen echte Nederlander (meer), ben een cosmopoliet hoop ik, en dat weet ik niet eens zeker.
   En die bewering dat de vorige generatisch het hebben laten gebeuren is gedeeltelijk waar, en ook onwaar !, kun je je verder over informeren !
   Maar blijven denken, en wees niet bang dat je me beledigt, dat zal niet gebeuren, dat is aan een paar mensen, voorbehouden, groet Jenne

 4. In de USA neemt de waanzin toe per uur :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-17/why-people-will-happily-line-be-microchipped-dogs
  met citaat :
  “Why People Will Happily Line Up To Be Microchipped Like Dogs
  Authord by Daisy Luther via The Organic Prepper blog,
  So…some people actually want to be microchipped like a dog. They’re lining up for it. They’re having parties to get it done. It if isn’t available to them, they’re totally bummed out….”
  Er is ten andere al een nieuwe “godsdienst” m..b.t. tot de artificiële intelligentie :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-17/silicon-valley-exec-creates-new-religion-worshipping-godhead-based-artificial-intell
  met citaten :
  ” The new religion of artificial intelligence is called Way of the Future. It represents an unlikely next act for the Silicon Valley robotics wunderkind at the center of a high-stakes legal battle between Uber and Waymo, Alphabet’s autonomous-vehicle company. Papers filed with the Internal Revenue Service in May name Levandowski as the leader (or “Dean”) of the new religion, as well as CEO of the nonprofit corporation formed to run it…….
  To me, it sounds like a weird mix of atheism and radical transhumanism. The following comes from Way of the Future’s official website…
  We believe in science (the universe came into existence 13.7 billion years ago and if you can’t re-create/test something it doesn’t exist). There is no such thing as “supernatural” powers. Extraordinary claims require extraordinary evidence.
  We believe in progress (once you have a working version of something, you can improve on it and keep making it better). Change is good, even if a bit scary sometimes. When we see something better, we just change to that. The bigger the change the bigger the justification needed. We believe the creation of “super intelligence” is inevitable (mainly because after we re-create it, we will be able to tune it, manufacture it and scale it). We don’t think that there are ways to actually stop this from happening (nor should we want to) and that this feeling of we must stop this is rooted in 21st century anthropomorphism (similar to humans thinking the sun rotated around the earth in the “not so distant” past)……..”
  Ik verwijs voor de volledigheid naar de teksten in de 2 linken.
  Het gaat hier dus over artificiële intelligentie, robotten, chips e.a. en de creatie van een “super intelligence…”. Als men dit laat vergezeld gaan van een “godsdienst”, dan wil dit m.i. zeggen dat de tegenstanders ervan kunnen beschouwd worden als “ketters…..” Het lot van “ketters” is ook gekend. Ik volg dan ook de toestand in de USA, daar Europa hier snel volgt, zeker voor al wat nutteloos, hinderlijk en gevaarlijk is. Er lopen in de EUSSR immers ook voldoende nuttige idioten rond, om zich een chip te laten inplanten.

  1. Dit is de logische cq onlogische stap op geestelijke ellende, zielepoten heet dit, na drank komt drugs en tranqilizers, daarop volgt dit, het onmorele communisme, het beschutting zoeken, in de luwte van de kwade iltelligente elitaire hoge priesters, Jenne

 5. In de voormelde publicatie gaat het over de mens vernietigende robotten. Er zijn nu ook geld – vernietigende robotten = de bitcoins :
  https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html
  met een overzicht van de plannen. Voor de technische details verwijs ik naar de tekst zelf. Is niet mijn domein :
  “Ten steps to crypto-tyranny: The “big plan” by the globalists (and how it involves Bitcoin)
  In summary, here’s one possible plan by the globalists to seize total control over the world’s money supply, savings, taxation and financial transactions while enslaving humanity. (And it all starts with Bitcoin.)
  1) Roll out the NSA-created Bitcoin to get the public excited about a digital currency.
  2) Quietly prepare a globalist-controlled cryptocurrency to take its place. (JP Morgan, anyone?)
  3) Initiate a massive, global-scale false flag operation that crashes the global debt markets and sends fiat currencies down in flames. (Hoax alien invasion, hoax North Korean EMP attack, mass distributed power grid terrorism network, etc.)
  4) Blame whatever convenient enemy is politically acceptable (North Korea, “the Russians,” Little Green Men or whatever it takes…).
  5) Allow the fiat currency debt pyramid to collapse and smolder until the sheeple get desperate (i.e. Venezuela-style desperation with people eating out of dumpsters).
  6) With great fanfare, announce a government-backed cryptocurrency replacement for all fiat currencies, and position world governments as the SAVIOR of humanity. Allow the desperate public to trade in their fiat currencies for official crypto currencies.
  7) Outlaw cash and criminalize gold and silver ownership by private citizens. All in the name of “security,” of course.
  8) Criminalize all non-official cryptocurrencies such as Bitcoin, crashing their value virtually overnight and funneling everyone into the one world government crypto, where the NSA controls the blockchain. This can easily be achieved by blaming the false flag event (see above) on some nation or group that is said to have been “funded by Bitcoin, the cryptocurrency used by terrorists.”
  9) Require embedded RFID or biometric identifiers for all transactions in order to “authenticate” the one-world digital crypto currency activities. Mark of the Beast becomes reality. No one is allowed to eat, travel or earn a wage without being marked.
  10) Once absolute control over the new one-world digital currency is achieved, weaponize the government-tracked blockchain to track all transactions, investments and commercial activities. Confiscate a portion of all crypto under the guise of “automated taxation.” In an emergency, the government can even announce negative interest rates where your holdings automatically decrease each day……”.
  Het voormelde is dan ook de nachtmerrie, zoals die ook al werd beschreven in het boek “1984” van George Orwell. Uit de link blijkt ook dat de plannen al begonnen zijn in 1997 :
  ““How to make a mint: The cryptography of anonymous electronic cash.” This document, released in 1997 — yes, twenty years ago — detailed the overall structure and function of Bitcoin cryptocurrency.” Ik zie dan ook een zeer onrustwekkende evolutie… het overgrote deel van de bevolking heeft er immers niet de minste kennis van, en is er ook niet in geïnteresseerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.