Advertentie

Artsen protesteren tegen 5G.. Wat ’n dommies..???


x
x

Hoog tijd voor actie in Nederland!

Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Uit een bericht in de Stuttgarter Nachrichten (HIER) valt te lezen dat een groep Duitse artsen, eind vorig jaar bij het Ministerie in Stuttgart heeft gedemonstreerd tegen de uitrol van 5G. Ze eisen preventie-strategieën om de bevolking te beschermen, verder onderzoek en een moratorium op de uitrol van 5G. Zoals je weet is een ‘moratorium’ een tijdelijke stilstand, een ‘pas-op-de-plaats’.  Deze groep artsen geeft aan dat zij steeds vaker patiënten in hun praktijk krijgen die overgevoelig reageren op elektrosmog, met klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, concentratieproblemen en hartritmestoornissen.

Er zijn al vele, vele wetenschappelijk zorgvuldig onderbouwde aanwijzingen, dat elektro-magnetische straling een kankerbevorderend effect heeft. Deze protesterende artsen eisen dan ook dat 5G niet wordt uitgerold totdat de onschadelijkheid ervan is bewezen. Een uitermate goed plan, getuige de vele, vele (o.a. medische) wetenschappers die hiertoe oproepen. Mensen zijn geen proefkonijnen, waarbij je iets uitrolt in de veronderstelling dat het ongevaarlijk is..!!

Medisch Duitsland komt in opstand tegen 5G
Duitse artsen en psychotherapeuten schreven een brief aan Angela Merkel om 5G voorlopig te stoppen. Op 6 april jl. heeft een groep Duitse artsen en psychotherapeuten deze (open) brief gestuurd aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel (HIER). Hierin roepen zij op, te stoppen met 5G..! HIER de link naar de pdf met de vertaalde tekst. De literatuur­verwijzingen staan onderaan deze brief. Hopelijk durven er binnenkort ook meer Nederlandse artsen in het openbaar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van elektromagnetische straling voor draadloze communicatie bespreekbaar te maken..!

Struisvogelgedrag in Nederland
Wat een moedige en wijze artsen, hulde! Maar waar blijven de Nederlandse artsen? Met stijgende verbazing kijken we naar het struisvogelgedrag van onze overheid. Diverse landen om ons heen nemen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling wel serieus. Zij zorgen keurig voor voorlichting aan burgers en passen het voorzorgsprincipe toe. Zo viel onlangs bijvoorbeeld op Bruzz.be (HIER) ook weer te lezen dat Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron, net als zijn voorganger Céline Fremault (HIER), eerst zekerheid wil over de impact van 5G-golven op de gezondheid van de Brusselaars. Voorlopig wordt daar geen 5G uitgerold.

Kijk naar het verhaal van één van de vele, vele wetenschappers die ERNSTIG WAARSCHUWEN voor 5G..!! ‘De uitrol van 5G is krankzinnig’! Dit klinkt gwellicht alarmerend en zelfs misschien overdreven, maar het is in dit geval letterlijk de uitspraak van professor Martin L. Pall (PhD en hoogleraar Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University).

Maar hier in Nederland zien we alleen maar een herhaling van zetten; gedraai rondom de pot..! Er zijn genoeg Nederlandse burgers die aangeven, dat ze wel degelijk (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door straling. En een overheid die alleen maar blijft wijzen naar de Gezondheidsraad, die blind de blootstellingsnormen van de ICNIRP blijft volgen.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat de heer Eric van Rongen zowel voorzitter is van de ICNIRP (HIER), als ook secretaris bij de commissie EMV (HIER) van de Gezondheidsraad..!

En deze ICNIRP-raad ontkent stelselmatig dat elektro-magnetische straling, naast opwarmingseffecten, ook biologische effecten op mens en dier zou kunnen hebben. De duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken waaruit het tegendeel allang is gebleken worden voor het gemak afgeserveerd als niet betrouwbaar. En dan ben je weer uitgepraat; maar zo gaan we natuurlijk niet met elkaar om.

Ook bijna alle mediaberichten zijn vergelijkbaar en met elkaar inwisselbaar. Eerst wordt er iemand geschetst die gezondheidsklachten ervaart door straling. Bij voorkeur in beeld gebracht met een aluminium hoedje, als totale gekkie of als bange dan wel verwarde persoon. En daarna wordt het bericht steevast afgesloten met de geruststellende bewering dat alle straling binnen de normen valt en dat er dus eigenlijk niets aan de hand is. Slaapt u dus maar rustig verder.

Naar burgers wordt simpelweg niet geluisterd..!
Al jarenlang schrijven we brieven naar de overheid, bieden we petities (HIER) aan, vullen we internetconsultaties (HIER) in; we organiseren demonstraties (HIER), waar de verantwoordelijke ministers niet eens het fatsoen hadden om op te komen dagen! We maken als burgers onze zorgen regelmatig en duidelijk kenbaar, maar de stralingsproblematiek wordt stelselmatig ontkent en genegeerd; dit is blijkbaar niet een weg die naar een oplossing gaat leiden.

Is dan opstand de enige weg…?
Als je het wereldnieuws volgt, dan zie je dat er tegenwoordig in allerlei landen burgers in opstand komen tegen overheden, omdat er gewoon niet naar hen wordt geluisterd en dat is duidelijk een trend aan het worden. Maar is het er een om blij van te worden..? Ook in Nederland worden – in dit geval – ernstige gezondheidsrisico’s niet serieus genomen door onze overheid. In plaats van het toepassen van het juridische voorzorgsprincipe ter bescherming van burgers, worden er juist bevoegdheden weggenomen bij gemeenten (HIER). Hierdoor kunnen deze gemeenten dus ook niet meer ingrijpen..!

En let op.. Om er zeker van te zijn dat gemeenten niet te veel naar bezorgde burgers gaan luisteren, worden ze nu ook via gerichte cursussen ‘bijgeschoold’ en worden mensen die uren en uren hebben gestudeerd op de onderzoeken naar 5G en de invloeden van ElektroMagnetische Straling, afgeschilderd als complotdenkers..! En ergens is het nog wel voor te stellen, dat dit een lastige kwestie is voor de overheid.

Als ze namelijk erkennen dat er wél een gezondheidsprobleem kan zijn, dan komen daarna, de schadeclaims binnenrollen van telecomproviders, die miljarden betaald hebben voor het gebruik van de frequenties. EN schadeclaims van burgers die gezondheidsschade hebben door de straling..!

Wat dan wel?
Het is niet voor niets dat alle grote verzekeraars gezondheidsschade door elektromagnetische straling hebben uitgesloten in hun verzekeringsvoorwaarden. Maar aan de andere kant is de overheid er toch juist voor burgers? Het is toch ook hun taak om te zorgen dat burgers niet onnodig gezondheidsrisico’s lopen? Het gaat toch ook om de toekomst van hun kinderen?

Als de weg van de dialoog en de discussie op basis van feiten niet meer werkt, dan zal er een andere weg ingeslagen moeten worden. De protestacties, zoals de tractoren van de boeren (hier), de bouwvakkers (hier), en het onderwijs- en zorgpersoneel spreken natuurlijk boekdelen. Blijkbaar zijn deze hardere acties nodig om ‘gehoord’ te worden. Want de boeren werden uiteindelijk gehoord, luid en duidelijk! Ook het zorgpersoneel en de onderwijskrachten werden beloond.

Stralingsgevoelig..
Het dubbele is, dat het lastige voor stralingsgevoeligen is, dat zij per definitie moeilijk naar plekken kunnen komen, waar veel mensen zijn, omdat daar dus veel straling is… Maar wat dan wel? Er zijn inmiddels steeds meer stralingsbewuste groepen die bezig zijn met het aansprakelijk stellen van telecomproviders, gemeenteraadsleden, overheden en zelfs de gehele Nederlandse Staat. Dat klinkt als een logische nieuwe route.

Er zijn partijen die ons schade toebrengen en die kun je uiteraard aansprakelijk gaan stellen voor het veroorzaken van die schade. In de Grondwet is tenslotte opgenomen dat we het recht hebben op onaantastbaarheid van ons lichaam (HIER). En dat is precies wat hier geschonden wordt. Wie wil er gedwongen worden, om overal verplicht ondergedompeld te worden in een stralingssoep van ongekende proporties..?!

Aansprakelijk stellen..!!
De Bond tegen Overheidszaken (HIER) is onlangs gestart met een actie om telecomproviders aansprakelijk te gaan stellen (HIER). Ze hebben inmiddels al 4.400 aanmeldingen ontvangen van mensen die deze aansprakelijkheidsstelling o.a. financieel steunen.. De sluitingsdatum van de actie moest vanwege het grote succes zelfs uitgesteld worden. Na deze actie, wil de Bond tegen Overheidszaken ook de overheid aansprakelijk gaan stellen. Er is duidelijk een groeiende groep mensen die de weg van ‘aansprakelijk stellen’ wil inslaan..!

Na veel commotie in Maastricht (HIER), waar de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand kwam, vond er nu ook in Apeldoorn een felle discussie plaats, over het wel of niet plaatsen (HIER) van 5G-zenders in 300 lantaarnpalen. De stichting Stralingsarm Nederland (HIER) heeft op 30 september vorig jaar, de eerste rechtszaak hierover in Nederland opgestart. En let op, tegen een wethouder en 21 raadsleden van de gemeente Apeldoorn..! Zij willen de 5G-zenders in Apeldoorn laten plaatsen. En het resultaat? De besluitvorming hierover is in ieder geval voorlopig uitgesteld (HIER). En natuurlijk heeft deze goed voorbereidde actie, ook fundamentele gevolgen voor de rest van Nederland.

Het hele verhaal is eigenlijk heel simpel!
Zo lang niet onomstotelijk is vastgesteld dat 5G veilig is voor de volksgezondheid mogen we als burgers niet blootgesteld worden aan deze straling. We zijn geen proefkonijnen! Dus help ook mee, laat ook van je horen en zorg ervoor dat ook stralingsgevoeligen – net als de boeren – duidelijk in beeld komen bij de overheid. Het is tijd om onze krachten te bundelen en als één front te gaan opereren, van artsen tot burgers, van medisch wetenschappers tot politici. Zodat de overheid ook niet meer om de burgers van dit land heen kan. De desperate brandstichtingen in Nederland en elders in Europa, tonen aan, dat overheden MOETEN GAAN REAGEREN.. Hopelijk is dat vooral ook inhoudelijk!

* * *

En zo ongevaarlijk is 5G dus, dat deze landen, gemeenten, provincies in de wereld,

de uitrol van 5G stoppen

TOTDAT BEWEZEN IS,
DAT HET NIET SCHADELIJK IS..!

KIJK:
De uitrol en/of frequentieveiling
van 5G stopgezet..!

(met dank aan stralingswijzer.nl
Kijk daar ook voor het meest recente overzicht.
(Dit overzicht is van half april 2020))

België
Brussel doet niet mee aan uitrol 5G:
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/103718/5g-brussels-left-behind-in-belgian-rollout/
Brusselse regering weigert 5G:
https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/brusselse-regering-weigert-5g-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen~a92c8130/
Provider zet 5G voorlopig uit in verschillende gemeenten na protest van lokale overheden:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200414_04922516

Frankrijk
Frequentieveiling 5G uitgesteld:
https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/france-postpones-5g-auction/

Duitsland
Groep artsen en psychotherapeuten sturen open brief aan Angela Merkel om 5G te stoppen:
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Open-brief-aan-Angela-Merkel-Appell-corona-und-mobilfunk-aerzte-06-04-2020.pdf
Duitse artsen protesteren tegen 5G:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a236-4f3177597300.html

Italië
150 gemeenten hebben een moratorium uitgebracht op 5G: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497
In gemeente Pitenza Pocena is testen en installeren van 5G verboden: https://ehtrust.org/26609-2/

Nederland
Zie onderaan de pagina

Oostenrijk
Frequentieveiling 5G uitgesteld:
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-5g/austria-to-postpone-5g-frequency-auction-rtr-idUKKBN21D1F6

Papoea Nieuw Guinea
Testen van 5G stopgezet: https://postcourier.com.pg/ict-minister-masiu-halts-5g-trials-amid-health-risk-debate/

Portugal
Frequentieveiling 5G uitgesteld: https://www.totaltele.com/505277/Portugal-suspends-5G-spectrum-auction-in-wake-of-pandemic

Slovenië
Moratorium op 5G:
https://toknow.uk/5g-moratorium-slovenia-votes-for-life-at-least-for-now/
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/

Spanje
Frequentieveiling 5G uitgesteld vanwege coronavirus:
https://tweakers.net/nieuws/165258/spanje-stelt-komende-5g-veiling-uit-wegens-coronapandemie.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-5g/spain-postpones-5g-spectrum-auction-due-to-coronavirus-idUSKBN21H2KH

Tsjechië
Frequentieveiling 5G uitgesteld:
http://5gobservatory.eu/some-european-5g-spectrum-auctions-postponed-due-to-covid-19/

Verenigde Staten:
Santa Barbara houdt 5G tegen:
https://www.noozhawk.com/article/santa_barbara_city_council_rejects_5g_for_now
De stad Dearborn Heights in Michigan stopt tijdelijk met 5G:
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Dearborn-Heights-Michigan-tijdelijke-stopzetting-5G.jpg
Rechtszaak gestart door groep wetenschappers tegen de Federal Communications Commission omdat zij weigeren 24 jaar oude blootstellingsrichtlijnen te updaten terwijl er recente wetenschappelijke bewijzen zijn van schadelijke effecten:
https://ehtrust.org/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellphones/
https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-cancer/

Zwitserland
Moratorium op uitrol van 5G: https://www.agconnect.nl/artikel/stop-op-5g-zwitserland-om-gezondheidszorgen
Uitrol van 5G voorlopig stopgezet:
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html
Moratorium voor 3 jaar op uitrol 4G+ en 5G in kanton Genève:
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html
Uitrol 5G stopgezet in kanton Genève:
https://lenews.ch/2019/05/02/geneva-blocks-the-erection-of-5g-mobile-antennas/

Frequentieveiling 5G uitgesteld vanwege coronavirus in:
Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Portugal:
http://5gobservatory.eu/some-european-5g-spectrum-auctions-postponed-due-to-covid-19/

Uitrol 5G (voorlopig) stopgezet in deze steden/gemeenten in Nederland

Nederland
Kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om uitrol van 5G te stoppen; deze gaat op 21 april 2020 plaats vinden:
https://stralingsbewust.info/2020/02/26/stichting-stop5gnl-heeft-de-nederlandse-staat-gedagvaard/

Amsterdam
Proef met 5G afgeblazen: https://www.parool.nl/amsterdam/proef-met-5g-netwerk-in-zuidoost-afgeblazen~b3d4f170/

Bergen
Gemeenteraad heeft unaniem motie aangenomen om brief aan Tweede Kamer te sturen met oproep zorgvuldigheid in acht te nemen en oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat:
https://www.youtube.com/watch?v=cFaYYVsHO-s&feature=youtu.be
Motie 5G gemeente Bergen 12-12-2019

Hilvarenbeek
Gemeenteraad heeft motie aangenomen inzake bezorgdheid over gezondheidseffecten 5G; oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat:
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zorgen-over-komst-5g-worden-in-hilvarenbeek-gehoord-gemeenteraad-neemt-motie-aan~af0c9976/
Motie 5G gemeente Hilvarenbeek 10-01-2020

Maastricht
Gemeente maakt bezwaar tegen 5G-netwerk bij ministerie EZK:
https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk
Brief aan Ministerie met eis dat 5G geen risico mag vormen voor volksgezondheid:
Brief gemeente Maastricht aan Ministerie EZK 05-09-2019

Vaals
Gemeente wil eerst maatschappelijk debat en onafhankelijk onderzoek voordat 5G wordt uitgerold:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200221_00148687/vaals-dringt-bij-het-rijk-aan-op-meer-onderzoek-naar-gevolgen-5g-netwerk

Westerveld
Motie om brief aan Tweede Kamer te sturen dat gemeente autonomie wil behouden; noodzaak tot maatschappelijk debat en bezorgdheid over gezondheidseffecten en privacy:
https://westerveld.pvda.nl/nieuws/zorgen-van-de-raad-over-de-komst-van-het-5g-netwerk/
Motie 5G gemeente Westerveld 04-02-2020

Zutphen
Motie aangenomen om bij kabinet en VNG behoudt van regierol gemeente aan de orde te stellen:
https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-behoud-primaat-gemeente-mbt-publieke-ruimte-bij-uitrol-5g
Motie 5G gemeente Zutphen 09-03-2020
Raadslid roept op tot verzet tegen 5G:
https://www.ad.nl/zutphen/antennes-voor-sneller-internet-op-elke-hoek-van-de-straat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/

Welke gemeente volgt?
Wanneer stopt Nederland de uitrol van 5G?
ZÓLANG TOT BEWEZEN IS
DAT HET VEILIG IS;
EN NIET ONBEWEZEN ONVEILIG..!!

 

26 gedachten over “Artsen protesteren tegen 5G.. Wat ’n dommies..???

 1. Gisteravond donderdag 16-4-2020 dacht ik we gaan de goede kant op want ik zag een programma op TV dat “Danny op straat” genoemd wordt waar deze verslaggever mensen aan het woord liet die zich zorgen maken over 5G en de gevolgen voor iedereen zijn/haar gezondheid.
  Alleen al het feit dat steeds meer mensen zich zorgen maken over ieders gezondheid en willen dat de uitrol van 5G stopt zou op zich al een reden voor de overheden en gemeenten moeten zijn om daar dan ook gehoor aan te geven.Natuurlijk is het mogelijk dat in het programma Danny op straat niet elke aangedragen reden voor 100% correct is (misschien ook wel) maar het gaat erom dat ook deze mensen gehoord worden met de bedoeling dat er ook naar geluisterd wordt en de nodige maatregelen getroffen worden.Wat dan weer jammer is vond ik wat er direct na deze uitzending gebeurde toen nieuwsuur begon en ik meen (Jeroen Wollaars) die dat programma presenteerde iets zei direct na de uitzending van Danny op straat in de trant van zo nu weer terug naar de realiteit of zoiets.Deze snotneus (die er nog niet zolang achter is gekomen dat hij met zijn plassertje meer kan doen dan alleen maar een plasje doen) en nog maar weinig levenservaring heeft (gezien zijn leeftijd) zou dergelijke opmerkingen beter achterwege laten en zich eerst maar eens bewijzen op het gebied van journalistiek/presenteren waarmee hij kan laten zien wat hij werkelijk waard is.Dergelijke opmerkingen direct na zo,n uitzending komt nogal bespottelijk over en geeft de indruk dat mensen die anders denken dan dhr Wollaars door hem in ieder geval niet serieus genomen worden.

  1. Die badinerende toon van 1 Vandaag, met een meer dan overduidelike propaganda agenda is kenmerkend voor de vernederlandse omroep.
   In het begeleidende artikel van ‘Danny op straat’ stond dat het ging om een actie tegen de zenders maar zo wist de NPO(nederlandse propaganda omroep) fijntjes als afsluiting te vermelden, “er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor de tegenspraak”.
   Klopt! Er is namelijk helemaal geen wetenschappelijk onderzoek verricht!!!!

  2. Wel is er een IARC/WHO onderzoek uit 2011 geweest waaruit bleek dat 5G mogelijk kankerverwekkend is.(zoek maar op).

 2. President van EBEA Europees Bio Elektromagnetische Associatie Eric van Rongen staat niet achter zijn eigen adviezen: https://www.youtube.com/watch?v=jZ2LbIvZ52U , heeft zelf GEEN onderzoeken gedaan, dus Papegaaienpraat: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/05/01/publications-by-eric-van-rongen-chairman-of-icnirp/ en steekpenningen zijn geen openbare geschiften. The fields of Eden are full of trash, you’d better STOP put on a kind face.
  https://www.youtube.com/watch?v=rGLdJIh3-3U

 3. Bedankt Guido, ook voor het overzicht van de stand van zaken in verschillende landen en steden.
  Wat het verdienmodel betreft: masten kunnen bij mijn weten ook eigendom zijn van vastgoedmagnaten, die de mast op een pand dan weer verhuren aan telecombedrijven.

 4. Bill Gates wil niet alleen iedereen vaccineren. Hij (drie kinderen en zeer bezorgd over opwarming) heeft ook de ontwikkeling van een microchip gefinancierd, die bedoeld is om bij vrouwen te worden geïmplanteerd als anticonceptiemiddel. De chip geeft gedurende 16 jaar dagelijks een klein beetje van een hormoon af en kan draadloos, via een extern apparaat, bestuurd worden. Maar: wat draadloos bestuurd kan worden, kan ook gehackt worden, bij voorbeeld om iemand nooit zwanger te laten worden.

 5. Gisteren, 19 april, keken we even naar de laatste Zondag met Lubach van dit seizoen, en zien we tot onze verwondering dat Janet Ossebaard met haar laatste documentaire Covid 19 flink op de korrel wordt genomen en zeer belachelijk gemaakt. De conclusie van lubach was zo pijnlijk dom. 5G is volgens Lubach volkomen veilig en mensen worden er niet ziek van. Wat een sukkel die Lubach. Voor mij hoeft hij niet meer terug te komen volgend seizoen. Hoezo satire. Ik ben er klaar mee!!!

  1. Goed artikel Guido! Ik ben al héél lang klaar met Lubach. Gewoon een marionet.
   Maar er is nog hoop:

   Cyrus Parsa:

   Case No.: 19CV2407 CAB AHG
   https://www.youtube.com/watch?v=pftcLhkcaIA

   Een indrukwekkende lijst met namen.

   Wie is Cyrus Parsa:

   Cyrus A. Parsa is the founder and CEO of The AI Organization and Loyal Guardian Security, and the author of “Artificial Intelligence Dangers to Humanity.” He has investigated more than 1,000 AI, robotics, bio-metric, cybernetic, 5G & Big Tech Companies. He is also an expert in China-Iran affairs, with a B.S in International Security and Masters in Homeland Security.

   Cyrus’s mission is to help safeguard humanity first, and prevent disasters to people from China, Big Tech and the misuse of AI and bio-technology. Bio-Digital Social Programming, Bio-Digital Hybrid Sexual Assault, Micro-Botic Terrorism, and Bio-Digital Fields are new terms Cyrus has coined to describe an interconnection of dangers that pose great threats to the world and all its citizens. Cyrus warned about a bio-disease from China months before the coronavirus outbreak, with the publication of “AI, Trump, China & the Weaponization of Robotics with 5G and Artificial Intelligence Dangers to Humanity

   https://www.youtube.com/channel/UCK_mvwfaYXafREo1jZwNz0Q

   https://www.youtube.com/watch?v=hEYZiHsy-KA

 6. Lubach één van de meest bekrompen zielen in Nederland. Met homeopathie moest hij ook de draak steken terwijl van de duizenden sterfgevallen aan Corona er duizenden hadden kunnen genezen worden door echte homeopaten.Wetenschappers? We staren ernaar maakten grafiekjes lezen ze voor in het nieuws en deden niks hetzij hopen, we denken, als, volgens de statistieken en in het buitenland. Voor de rest mag de patient het zelf opknappen.Corona valt te genezen met homeopathie Kost een fractie en is natuurlijk niet patenteerbaar. De kostprijs als plus therapie, je hoeft de dr voorschriften niet opzij te zetten 2 Eur maximum.Natuurlijk staan dokters , virologen en politici niet te springen het zijn zij die het verbieden. Als iedere dode er één teveel is en ze in de klassieke geneeskunde lijdzaam toezien en enkel verzachten en niet genezen. Waarom dan geen homeopathie door mensen met een graad in deze specialiteit? Van die extra suikerbolletjes, volgens de klassieke artsen, gaan de patiënten heus niet dood van corona wel.

 7. Artsen en geleerden/wetenschappers die op TV te zien zijn zijn meestal dezelfde lieden die vertellen wat de politiek wil en waarbij ze vaak zelf financieel profijt hebben.Zij die eveneens verstand van zaken hebben en geleerd hebben maar een heel ander geluid laten horen die komen meestal niet aan het woord of in beeld.Zoals dat ook met alternatief nieuws het geval is want sites die alternatief nieuws brengen worden weggezet als complotdenkers of zwartkijkers en ja dat wil je niet als je heel andere bedoelingen hebt of er financieel beter van wordt wanneer je leugens blijft vertellen.Ook zou het een ramp zijn voor de MSM wanneer uit zou komen dat je jaren/decennia lang al gelogen hebt tegen het volk.
  Ik vind het ook vreemd op dit moment dat de politiek zich drukker lijkt te maken om kinderen (die ze nu nog alles wijs kunnen maken) naar school te laten gaan dan om alle bedrijven die failliet dreigen te gaan.Wanneer bedrijven failliet gaan heeft dat gevolgen voor lange tijd en de hele economie want dan krijg je ketting reacties waarbij ook andere bedrijven sneuvelen.
  Nou zag ik vanmorgen wederom bij WNL dat er toch veel ouders zijn die gekozen hebben voor kinderen terwijl ze ook alle twee willen werken want ja comfort en luxe gaan kennelijk voor de kinderen.Iedereen heeft natuurlijk het recht om kinderen te maken maar daar hoort ook verantwoording bij die je als ouders te vervullen hebt en dat betekend dat je keuzes moet maken en niet lopen klagen op tv waarbij je roept om het open gaan van scholen zodat je weer verder kunt gaan met de jacht op geld.Scholen moeten les geven op een manier waar kinderen later de vruchten kunnen plukken en niet (wat nu lijkt te gebeuren) banken in de hoofden van die kinderen stampen alsof we niet zonder kunnen en dat het zulke goede instanties zijn.
  Gemeenten wilden ook al samen met verzekeraars les gaan geven op scholen. Dat is hersenspoeling van die kinderen en ik vrees dat de overheid bang is dat ouders dat gaan zien wanneer die kinderen nog langer thuis blijven wat dan kan verklaren waarom de overheid bijna alleen de aandacht heeft voor het terug openen van die scholen.Denk als ouder daar liever eens over na.

 8. Een petitie om misdaden tegen de menselijkheid en medische wanpraktijken door de Bill and Melinda Gates Foundation te onderzoeken, kreeg in een mum van tijd zoveel handtekeningen, dat het Witte Huis verplicht is te reageren. Wordt dus vervolgd.
  Over banden met RIVM: https://niburu.co/index.php?option=com_content&id=15047%3Anederlandse-overheid-werkt-voor-bill-gates&Itemid=22
  En (vaccin): https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=RzFP4yzZzII&feature=emb_logo

 9. Quote: A few days ago, Vimeo deleted “trustWHO”, directed by Lilian Franck, from their platform, stating that they do not support “Videos that depict or encourage self-harm, falsely claim that mass tragedies are hoaxes, or perpetuate false or misleading claims about vaccine safety.”
  This claim about our documentary is both misleading and false. “trustWHO” has been thoroughly researched for 7 years; it has been fact-checked and approved by lawyers, experts in the medical field and even by key executives of the WHO itself.
  The documentary simply investigates how efficiency and transparency of the World Health Organization are undermined by both corporate influences and a lack of public funding. It is a journalistic investigation based on facts – and far from what Vimeo makes it out to be.
  This is our full statement on the matter, presented by Robert Cibis (Filmmaker, Co-author and producer of “trustWHO”).

  Een kort filmpje hierover (met daaronder een link om de oudere – en nu verwijderde – film toch te kunnen zien):
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VjQGyqVN5RM&feature=emb_logo

 10. In de USA maakt men nu gebruik van “lockdown” om op een heimelijke manier 5G te installeren :
  https://www.globalresearch.ca/are-5g-biometric-systems-being-covertly-installed-during-lockdown-where-you-live/5707159
  met citaat :
  “First, on March 16, the YouTube channel Logic Before Authority posted a video detailing a message he received from an apparent member of a local school board. This whistleblower detailed how school districts were intending to covertly install 5G equipment in schools during the lockdown, under the direction of the U.S. Department of Education. The companies being sent in were instructed to act as if they are there to disinfect the schools to stop the spread of the virus” (=einde citaat).
  Het zou interessant zijn te weten of deze 5G installaties al vroeger gepland waren, tijdens de “lockdown”, wat dan weer een aanwijzing is, dat deze “lockdown” al veel vroeger gepland was. Ik veronderstel dat een dergelijke installatie toch enige voorbereiding vergt, en niet van vandaag op morgen kan gebeuren… afgezien van het feit dat een firma ook een planning heeft, die niet zomaar kan veranderd worden.

  1. Beschikbaar in delen van Noord-Brabant, was daar niet het eerste Corona slachtoffer?
   CEO Jeroen Hoenkamp, genoten van scholing in privé-universiteit Nyenrode te Breukelen, waar ook Hotel Breukelen staat, nu een coronahotel. Het echte Hotel Corona staat op het Buitenhof, hartje Den Haag (naamwisseling na 2de WO).
   Hier is Max Igor over 5G in 2017 op 1uur.55min.: https://www.bitchute.com/video/SbElnm0SEqZX/ met o.a. Louise Cypher van EVIL Limited; http://www.evil-limited.com/ en https://www.louisecypher.com/ De eigenaar is Charles Michael Fox die zogenaamd is overleden: https://www.dignitymemorial.com/obituaries/ellenton-fl/charles-fox-8912248
   Je lichaam kan 1 graad opwarmen door de straling, niet meer anders is het schadelijk zegt de Universiteit van Nederland!!! Bedankt Wilco voor het slechte nieuws. https://www.youtube.com/watch?v=g0P06kNeTDM

  2. Het is niet alleen de uitrol van 5G maar gelijktijdig doen ze ook de introductie van bv video vergaderen en voor zowat alles vinden ze nu ineens digitale oplossingen zo ook de APP waar Hugo de Jonge zijn benen voor uit zijn lijf loopt.Ze willen alles van iedereen persoonlijk controleren wat gepaard gaat met alles digitaal te registreren en te koppelen aan elkaar.
   Telkens hebben ze het over thuis werken en vergeten ze dat velen praktische beroepen hebben zoals werken op een scheepswerf bv (wel eens geprobeerd om een schip in huis te bouwen?).Bureaucraten moet je niet de leiding geven over bedrijven en ook managers hebben vaak weinig nut behalve dan zakkenvullerij voor zichzelf.Werkelijk niets geven ze om de gezondheid van mensen en al helemaal niet wanneer het geld kan kosten voor de staat vandaar dat ze nu ineens liever video vergaderen interessanter vinden dan bv openbaar vergaderen in bv de tweede kamer waarbij iedereen mee kan kijken.
   Steeds meer willen ze zaken uit de publiciteit houden en meer achter “gesloten deuren” regelen en dat is een heel erg verkeerde ontwikkeling zoals ook de oppositie in de kamer vaak al niet of nauwelijks ingelicht wordt.Controle van anderen ja,maar van zichzelf NEE.
   Nou heb ik een boek gelezen dat aangeeft dat de politiek niet zoveel om mensen geeft vooral niet wanneer het geld kost.Dat boek heet In de wachtkamer van de dood,leven en sterven met dementie in een verkleurende samenleving en het boek is geschreven door Anne-Mei The een antropoloog en jurist verbonden aan de vrije universiteit in Amsterdam (ik meen dat zij twee jaar in een verpleeghuis met dementerende ouderen heeft doorgebracht en verbonden was met VWS).Tijdens de opening van een verpleeghuis was alles tot in detail geregeld voor hoogwaardigheidsbekleders en de burgemeester terwijl het verzorgend personeel en de “bewoners” niets kregen en vanachter de ramen stonden te kijken hoe die schoften zich aan van alles tegoed deden.Overal zien we hetzelfde namelijk vriendjespolitiek waarbij beleidsmakers/sters elkaar alleen maar rijker maken ten koste van mensen die niets hebben.Er moest geprivatiseerd worden en alles zou door marktwerking beter en goedkoper worden,helaas is het tegenovergestelde het geval en daar gebeurd niets aan.De overheid heeft zelfs nauwelijks geld over voor dementerende ouderen zo staat op blz 319 De overheidsfinanciering is mager.een dag verpleging in een academisch ziekenhuis kost 800 euro.Een bed in een verpleeghuis kost 175 euro per dag.Verpleeghuisarts is het slechtst betaalde specialisme. VWS weet dus van de hoed en de rand maar doet niets voor hen die Nederland na de oorlog hebben opgebouwd en nu dement zijn en afhankelijk van verpleging zijn zoals ook gezonde ouderen telkens de schuld van alle problemen krijgen.Voor wie meer wil weten over de problemen die door beleidsmakers/sters veroozaakt worden waar ouderen de dupe van zijn terwijl zij juist met bloed,zweet en tranen welvaart hebben gebracht raad ik dit boek aan om te lezen al is het geen vrolijk boek het geeft wel de harde realiteit aan en benoemd de problemen die voortkomen uit hebzucht van een bepaalde groep die alleen voor zichzelf zorgen.

  3. Ja, als je nu in een tehuis zit, ben je letterlijk in een gevangenis; niemand mag binnen, je mag alleen naar buiten als je niet meer terug komt! (denk bv. aan mensen met downsyndroom die elk weekend naar huis gaan, hartverscheurend!) Het eenzaamheidsvirus is dodelijk; kinderen gaan niet naar hun ouders, er is niks te doen en je wordt behandelt als een leper als je het even vergeet. Wat is het eerste wat gebeurt als een baby wordt geboren? Op moeders buik, kinderen worden rustig van lichamelijk contact, dieren ook. Er zijn veel oudere mensen die alleen wonen en heel blij zijn met een beetje hartelijkheid; er zijn wel initiatieven, alleen hebben ze soms geen computer of vinden ze het eng, dus ga voor mensen die je kent. Het koude virus: https://www.youtube.com/watch?v=6rf7Z-TBeTI

  4. Vandaag (donderdag 30-4-2020) was in het NOS journaal te horen dat er weer een zendmast in brand zou zijn gestoken en de verslaggever vertelde dat dit waarschijnlijk complotdenkers kunnen zijn die dat dan doen.Het vreemde van het verhaal is wel dat op de beelden niet of nauwelijks schade te zien was waardoor ik me afvraag wie dan zo snel de brandweer zou kunnen hebben gebeld die dan vervolgens zo snel ter plaatse waren dat de schade niet eens of nauwelijks zichtbaar is.Ik kan het natuurlijk mis hebben maar wanneer de vlammen duidelijk zichtbaar zouden zijn kan ik me voorstellen dat dan pas door iemand de brandweer wordt gebeld en dat na afloop de schade te zien is,nu krijg ik toch het gevoel dat hier iets niet klopt tenzij de brandstichter natuurlijk zelf de brandweer heeft gebeld maar dat lijkt me stug.Het sluit ook precies aan bij een ander artikel over brand bij zendmasten (hier op de site) die niet zouden hebben plaatsgevonden wat te zien was aan het mos tussen de voegen van tegels op de plaats waar dan brand geweest zou zijn.We worden bedonderd tot en met en het ergste is dat ondanks dat er genoeg bewijs is dat 5G mogelijk kankerverwekkend kan zijn ze toch iedereen aan dat gevaar blootstellen.

 11. “Wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten is er echter nog steeds niet of nauwelijks.” … Typisch, gezien de bewijzen die er liggen en de groepen artsen die al jarenlang aan de bel trekken.
  Wat er in elk geval niet is, is bewijs voor de onschadelijkheid! … Ook typisch, gezien de gigantische schaal waarop men de technologie wil uitrollen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.