Advertentie

Mega-‘Corona-flater’ Hugo de Jonge: HCQ werkt WEL..!!


 

x
x

Mega-‘Corona-flater’ Hugo de Jonge:

HCQ werkt WEL..!!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Het bericht van afgelopen week, over de werkzaamheid van het middel HCQ, spreekt duizend-boekdelen..!! Want ondanks de valse bewering van minister Hugo de Jonge, dat het antimalariamiddel HCQ (hydroxychloroquine) een kwakzalversmiddel zou zijn, blijkt nu overduidelijk, dat het middel bij COVID-19 patiënten op verpleegafdelingen, tot significant betere resultaten leidt, dan gedacht.. Maar helaas heeft De Jonge zijn smadelijke kwalificatie niet teruggenomen. Werk aan de winkel dus voor parlementaire journalisten! Kijk hieronder naar de discussie tussen De Jonge en FvD-voorman Thierry Baudet op 10 mei jl. waarbij De Jonge zich beroept op ‘schade die aanwezig zou kunnen zijn’ bij het gebruik van HCQ.. Net alsof andere medicijnen GEEN bijwerkingen zouden hebben…??

In dit coronadebat vraagt Thierry Baudet in een motie heel simpel naar meer onderzoek, inzake het behandelen van coronapatiënten met hydroxy-chloroquine (HCQ). Vooral omdat huisartsen die deze combi van middelen (illustratie) bij patiënten hebben toegepast, hiermee opmerkelijke resultaten hebben geboekt. Minister Hugo de Jonge blijkt echter niet van plan deze “kwakzalvermotie over ‘dit spulletje'” serieus te nemen.. Desgevraagd en verzocht, blijkt De Jonge bereid om onderzoeksresultaten van experimenten met HCQ, naar de Kamer te sturen, maar de tegenzin is van zijn gezicht af te lezen..

Het is vervolgens PVV-leider Geert Wilders, die De Jonge aanspreekt over het woord ‘kwakzalvermotie’…! Dit in relatie tot de ervaringen van huisarts Rob Elens, die vol lof is over de toepassing van het middel. Feitelijk schandalige woorden voor een minister en inderdaad VOLLEDIG ONGEPAST..! De domheid straalt in onze ogen van de houding van Hugo de Jonge af en juist zijn volledig misplaatste zelfverzekerdheid, die je ‘bluf’ kunt noemen, doet de vraag rijzen, waarom De Jonge dit doet..! Hij heeft in ieder geval alweer, voor honderden miljoenen Euro’s belastinggeld, een slordige 20 miljoen vaccins ingekocht..!

Maar het is dus nu de ESSENTIËLE VRAAG, waarom deze man überhaupt nog niets gedaan heeft, om het middel nu goed te laten doortesten! En dat ook, terwijl bijvoorbeeld huisarts Rob Elens, al vanaf het begin van de Corona-‘crisis’, zódanig enthousiast is over het middel, dat deze zelfs een rechtszaak aanspande om het middel wél te mogen toedienen aan Corona-patiënten..! De resultaten zijn -zoals je hieronder kunt lezen- feitelijk dodelijk voor Hugo de Jonge, want het blijkt dat het middel de kans op overplaatsing van Corona-patiënten, van verpleegafdeling naar de IC, terug brengt naar maar liefst 47% en dus een werkingspercentage heeft van 53%..! Cijfers gebaseerd op de referentie van patiënten die geen HCQ-behandeling kregen. Dat zou dus een heleboel ziekenhuisbedden en ook STERFTE schelen..!!

Deze nieuwe onderzoeksgegevens komen uit een landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, de initiatiefnemers-onderzoekers (internist-infectiologen) van het Zwolse Isala, spreken van een ‘verrassend resultaat’. Verrassend wellicht in relatie tot de zwartmakerij van het middel, de afgelopen maanden, maar zéker niet in relatie tot de ervaringen van o.a. de genoemde huisarts Rob Elens (HIER en HIER).

Het was in de tijd, dat -toen de COVID-19 uitbrak- eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen, nog ontbraken. Maar de frustratie die Rob Elens tentoon spreidde, toen zijn resultaten werden afgekeurd, is natuurlijk helemaal te begrijpen.. Hij had -samen met zijn apotheker- het middel, de HCQ-cocktail, gemaakt, op basis van de informatie en het advies, van de joodse arts dr. Vladimir Zelenko. Kijk naar deze video, waarin Zelenko het verhaal doet:

Vanaf maart/april, kregen patiënten in sommige Nederlandse ziekenhuizen, hydroxy-chloroquine voorgeschreven, terwijl in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet ‘wetenschappelijk’ was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om dit medicijn niet voor te schrijven. Maar waarom dan de succesvolle methode, die dr. Rob Elens toepaste en zijn oorsprong vond bij, niet massaal werd getoetst/doorgetest, blijft een raadsel.. Was het ‘corona-vaccin’ dan de Heilige VaccinatieGraal, waar alles voor moest wijken..? Er dient alleen gevaccineerd te worden kennelijk..!

De test/onderzoek van afgelopen tijd
De ontwikkelingen in het Corona-medicatiebeleid was voor de artsen Jolanda Lammers (HIER)  en Paul Groeneveld (HIER) van het Zwolse Isala-ziekenhuis, reden genoeg, drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Beide artsen bevestigen ook, waarom dr. Rob Elens zijn test deed met het middel HCQ. Er wass niets anders voorhanden dan het voorschrijven van.. paracetamol..! Dr. Paul Groeneveld hierover:Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil, voor met name deze patiëntencategorie, hebben we landelijk alle medewerking gekregen’‘. (Fijntjes nietwaar, de tekst ‘iedereen het beste wil’..? Kan Hugo de Jonge een puntje aan zuigen wat ons betreft!)

De landelijke oproep van beide artsen, aan collega-infectiologen, om data van klinische COVID-19 patiënten te delen, kreeg opvallend veel respons. Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch, tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen.

De deelnemende ziekenhuizen waren:

 1. het OLVG Amsterdam,
 2. het BovenIJ ziekenhuis Amsterdam,
 3. het Medisch Centrum Jan van Goyen Amsterdam,
 4. het Erasmus MC Rotterdam,
 5. het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam,
 6. het UMC Groningen,
 7. het Rijnstate Arnhem,
 8. het Isala Zwolle,
 9. het CWZ Nijmegen,
 10. het Beatrixziekenhuis Gorinchem,
 11. het Reinier de Graaf Delft,
 12. het Adrz Goes en het
 13. Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

En wanneer je even je perspectief richt op de conspiracy-gedachte achter deze wereldwijde Corona-chaos, kom je met deze informatie als vanzelf bij het TERUGGETROKKEN ARTIKEL uit het wereldfaam genietende medische tijdschrift ‘The Lancet’. In dat artikel werd HCQ met de grond gelijk werd gemaakt. Maar dat gebeurde OP BASIS VAN VALSE ‘wetenschappelijke’ INFO.. En dan is de vraag die overblijft natuurlijk weer heel simpel..

Wie heeft er in hemelsnaam belang bij een dure test, om HCQ de poten onder de stoel weg te zagen..?!? Het is niet meer dan een simpele deductie, die aantoont, dat er dus méér achter dit verhaal zit, dan wellicht op het eerste gezicht blijkt. Nogmaals: ‘wie heeft belang bij ondermijnen van het bewijs van de werkzaamheid van HCQ’..!!?? Klik voor een artikel over dit frauduleuze medische Lancet-artikel, HIER.

Gedurende de maanden april en mei zijn de benodigde data verzameld; alle relevante medische waarden, zoals lichaamstemperatuur, labuitslagen, toegediende hoeveelheid zuurstof, behandelstrategie, tijdsduur tot overplaatsing naar IC en mortaliteit. Al deze gegevens zijn verwerkt door twee studenten geneeskunde en geanalyseerd door Richard Brohet, senior research scientist. Toen hebben dr. Lammers en Groeneveld in juni en juli, de wetenschappelijke resultaten bestudeerd en op basis daarvan de conclusies geformuleerd.

Dr. Lammers en Dr. Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het COVID-19 virus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de IC.

Inmiddels is deze wetenschappelijke studie geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Infectious Diseases’ (HIER) en aldaar te vinden onder de titel: ‘Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients’. Uit de wetenschappelijke cijfers blijkt allereerst, dat gemiddeld 18% van de COVID-19 patiënten op de afdeling is overleden en dat 14% werd overgeplaatst naar de IC. Dr. Lammers en Dr. Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het COVID-19 virus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de IC.

De beide artsen/initiatiefnemers, verwachten dat hun opmerkelijke onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen. Alle lof voor dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld dus, die hun onderzoek in een zeer kort tijdbestek hebben weten af te ronden.

‘We hebben dag en nacht gewerkt om een gedegen manuscript op te stellen. Dat was topsport’, benadrukken de onderzoekers, die trots zijn op het eindresultaat. Hun motivatie was en is de patiënt. ‘Wij willen graag een wetenschappelijke bijdrage leveren die richting geeft aan de behandeling van COVID-19 patiënten, zeker nu de tweede golf is begonnen.’

Zij zijn vol lof ook over de ruimhartige medewerking van de genoemde Nederlandse ziekenhuizen. Volgens beide onderzoekers was hun input en feedback van ‘onschatbare waarde.’ Maar ook de ondersteuning vanuit hun collega’s uit de Isala-Academie verdient hier vermelding. ‘De hulp in de vorm van een research scientist en een statisticus was onmisbaar. Dit onderzoek is een gezamenlijke prestatie.’

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.