Advertentie

De leugen regeert: de grote griep propaganda..! Deel 1


John Consemulder heeft zich boos gemaakt; dat resulteert in een artikel met zo’n 12.500 woorden. Dan kun je dat wel zeggen: ‘boos maken’. De kop boven het artikel spreekt boekdelen!
Ons petje af voor zijn gedegen speurwerk. Opnieuw blijkt dat de overheid ernstig, zeer ernstig in gebreke blijft inzake het informeren van de burgers aan de ene kant en anderzijds zélf niet op de hoogte is van de krankzinnige uitwassen van de farmaceutische INDUSTRIE hier in het land.

De belangenverstrengeling van veel medici, die hun normale werk doen én tegelijkertijd door de farmaceutische INDUSTRIE worden ‘gesteund’, lijkt meer usance  te zijn, dan uitzondering.  Big Pharma heeft zich ingevreten in vele delen van ons gezondheidssysteem. Dat blijkt uit vooral veel Amerikaanse publicaties; een voorloper van Europese toestanden waarschijnlijk… ~Het artikel is in 3 stukken geknipt, maar is het waard  om het volledig te lezen. Het woord is aan John Consemulder.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De leugen regeert: de grote griep propaganda..!

Vandaag zijn de vaccinaties tegen de ‘Mexicaanse nieuwe varkensgriep’ voor enkele vrijwilligers uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ begonnen (de overige ‘vrijwilligers’ mogen 23 november op komen draven naar de plaatselijke sporthal gevuld met spuiten.) Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: vaccinaties zijn niet effectief en potentieel levensbedreigend. In feite zijn vaccinaties zelfs zeer onwetenschappelijk en creëren ze eerder de ziekte (en mogelijk ook een scala aan andere ziekten) waartegen ze ons juist zouden dienen te ‘beschermen’.

Auteur en onderzoeker Neil Z. Miller trekt in zijn boek ‘Vaccines, Are They Really Safe & Effective?’ een aantal stevige conclusies:

1. De meeste vaccinaties zijn niet de ware oorzaak van het teuglopen van de incidentie van veel ziektes.

2. Géén van de vaccinaties is in staat om ware immuniteit te leveren.

3. Alle vaccinaties kunnen bijeffecten geven.

4. De lange termijn effecten van alle vaccinaties zijn onbekend.

5. Veel van de vaccinaties kunnen bijzonder gevaarlijk zijn.

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

De effectiviteit van vaccins zijn nooit onafhankelijk aangetoond. Dit durft de farmaceutische industrie (die over het algemeen zelf deze studies met bias verricht of onderzoek betaalt maar dan wel eerst de uitkomsten ‘saniteert’ voor publicatie) men ook niet te ondernemen, want het gevaar van vaccinaties en de ineffectiviteit van vaccinaties (als verbeterde sanitaire omstandigheden, verbeterde leefomstandigheden en zorg, hygiëne en goed voedsel worden meegenomen in het onderzoek) zouden bij werkelijk onafhankelijk onderzoek alleen maar bevestigd worden.

Wat zou nog meer door werkelijk onafhankelijk onderzoek naar voren komen
(we hebben toch niets te verbergen?)
Allereerst het belang van eerlijk kwalitatief voedsel in de ‘strijd tegen infectieziekten’.
Ten tweede de leugen dat alleen ‘germs’ en virussen verantwoordelijk zijn voor de ziekte.
Ten derde de biochemische leugen die stelt dat heling altijd chemisch moet en niet bio-energetisch kan (in feite de enige fundamentele vorm van heling via energetische informatie overdracht.)
Ten vierde misschien wel dat alle medicijnen vervangen kunnen worden door goedkopere en efficiëntere methoden, zonder verslavende effecten en ‘bijwerkingen’ Deze leiden weer tot nieuwe ziekten en afhankelijkheid van ‘zorg’ (waarbij letterlijk de fysiek stof niet meer nodig is, omdat de elektromagnetische frequentiesignaturen (de ‘blauwdruk’ van de werkzame stof die aantoonbaar en bewezen de stof kan vervangen qua werking, (zie hier elders op de site en www.argusoog.org (de sites waar veel van mijn artikelen geplaatst zijn.))

In heb in een zestal redenen de onwetenschappelijkheid van vaccinaties al aangetoond (zie artikel ‘De Grote Griep Pandemonium: de ware feite over vaccinaties’ (zie ook de artikelen ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien, de waarheid over (HPV- en andere) vaccinaties’, en ‘Belangstelling voor griepvaccin, of belangenverstrengeling bij griepvaccin’.

Het is de bedoeling dat dit een relatief kort artikel blijft, mijn andere artikelen met meer informatie over dit onderwerp kunt u na een Google zoektocht op diverse plekken vinden. Ik heb al veel geschreven over de verzwegen schadelijke effecten en ineffectiviteit van vaccinaties, maar de afgelopen week stond helaas weer vol met aantoonbare desinformatie en vaccinatie propaganda via de reguliere media. Reden genoeg om de incomplete informatie in de berichtgeving wat verder te analyseren.

Ik wil alvast benadrukken dat ik ieders vrije wil en zelfbeschikkingrecht als een groot goed beschouw. Maar hoe ‘vrij’ is uw wil en hoe overwogen kan u keuze om wel of niet te vaccineren zijn, als u niet de volledige informatie tot uw beschikking heeft om uit te kiezen? Als u werkelijk de verzwegen feiten en wetenschappelijke studies zou kennen, is het heel goed mogelijk dat u uzelf en uw gezin nooit meer laat vaccineren.

Verzwegen feiten en studies? We kunnen het nieuws op tv en het wetenschappelijke advies van de Gezondheidsraad en de expertise van ‘deskundigen’ als Ab Osterhaus, Roel Coutinho en minister Klink van Volksgezondheid toch wel vertrouwen? Het antwoord is helaas een schokkende en lang natrillende NEE! Hetzelfde antwoord wat u mogelijk zou kunnen geven op de vraag of u zich vrijwillig laat inspuiten met aantoonbaar gif voor uw brein, immuunsysteem en lichaam.

Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek." Waarom adviseert hij Klink dan om 34 miljoen vaccins te kopen..
Osterhaus in 2005: "Er is nu besloten voor dertig procent van de Nederlandse bevolking voorraden aan te leggen; dat is ook genoeg, want niet iedereen wordt ziek of tegelijk ziek." Waarom adviseert hij Klink dan om 34 miljoen vaccins te kopen..

Angst is een slechte raadgever, maar realiseert u zich wel dat het juist deze bovengenoemde ‘experts’ zijn die u angst willen inboezemen? Als u zich op basis van een persoonlijke vrije keuze wilt laten vaccineren, laat het dan een overwogen keuze zijn op basis van alle beschikbare informatie die uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen afkomstig is.
Want wat is nu het geval? Alle personen die de afgelopen maanden (en zeker de afgelopen week) de kans kregen om via de reguliere media hun mening te verkondigen, zijn zeker niet ‘nuchter en neutraal’ (zoals het RIVM zich graag profileert.) Tot mijn stomme (maar niet geheel naïeve) verbazing bleken zelfs de mij onbekende nieuwe spreekbuizen niet een onafhankelijke achtergrond te hebben.

Gisteren, 10 November, zat minister Klink bij Pauw en Witteman in de uitzending. Ik zag hem ook langskomen in het NOS journaal. Wederom melde hij hier dat alle verhalen op het internet (ik vroeg mij direct af of hij daarmee nu eigenlijk de websites van het RIVM of het ministerie van Gezondheid of de gezondheidsraad bedoelde overigens) naar het rijk der fabelen verwezen konden worden (net zoals al het vele bewijs dat aantoont dat de HPV-vaccinaties niet deugen, deze wees hij af als ‘indianenverhalen’.)
Maar een zin verder kwam de gevaccineerde aap pas echt uit de hoop opgerolde mouw. Volgens Klink berusten deze ‘verhalen’ op het internet namelijk niet op wetenschappelijke feiten. Nu lijkt dit een niet al te kwalijke opmerking, zij het niet dat dit een pertinente leugen is! Nog erger is dat iedereen die niet van deze leugen afweet, deze opmerking makkelijk zou kunnen opvatten als de waarheid.

Het is inmiddels een groeiende deel van de bevolking overduidelijk dat de overheidsinstellingen die zich bezig houden met vaccinatiebeleid, veel informatie niet bespreekbaar maken en zelfs verzwijgen. En een halve waarheid is nog altijd een volledige leugen als resultaat. Maar de opmerking van gisteren sloeg werkelijk alles. Dit is onze minister van Volksgezondheid die ronduit durft te liegen.
De waarheid is namelijk dat er enkele honderden wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat vaccinaties zeer ernstige bijwerkingen kunnen hebben, nooit langdurig getest worden (en zeker de neurotoxische en kankerverwekkende effecten niet en dat terwijl het bekend is dat ernstige ziekten zoals auto-immuunziekten en kanker er soms wel 10 tot 30 jaar over kunnen doen om zich te manifesteren) en ineffectief zijn.

Deze opmerking van socioloog Klink houdt in dat alle studies, alle regulier wetenschappelijk bewijs en alle uitspraken van artsen en onderzoekers dus ook niet feitelijk zijn. Ongelofelijk, de leugen regeert inderdaad en maakt zichzelf op deze manier belachelijk (zeker voor alle wetenschappers en artsen die onafhankelijk en gedegen onderzoek hebben verricht en die aantonen dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, direct of indirect.)

Schandalig hoeveel echte experts, ervaringsdeskundigen, reguliere wetenschappers, onderzoeken en bergen bewijs er op deze manier verloochend worden. Overigens overweegt Klink ook een eigen ‘feiten’ site en zelfs een ‘banner’ met een link naar deze ‘betrouwbare’ site voor websites die ook zijn geluid laten horen (wat is de volgende stap van censuur en propaganda, een ‘banner’ op je arm?) Mogelijk wil hij deze eigen site ook omdat de helft van het personeel in de gezondheidszorg volgens onderzoek van ‘Nursing’ nu al weten zichzelf niet te laten vaccineren, hoor ik zojuist op het korte nieuws in het Journaal! Zie voor de bezorgdheid van Klink HIER

Volgens Prof. Dr. Simone Buitendijk is het kwik uit de vaccins een 'lichaamseigen stof'..?
Volgens Prof. Dr. Simone Buitendijk is het kwik uit de vaccins een 'lichaamseigen stof'..?

Vanavond zag ik op Nederland 2 het programma Netwerk, met mevrouw Simone Buitendijk (van de Gezondheidsraad) in ‘discussie’ ging met mevrouw Anneke Bleeker (van de website verontrustemoeders.nl.) Wat een schandalige vertoning.
De strekking van het verhaal van de Gezondheidsraad dame was dat de eventuele bijwerkingen (die zijn zeker niet zeldzaam en vaak uiterst ernstig, zeker ook op de lange termijn) van het vaccin niet opwegen tegenover het ‘gezondheidsvoordeel’ wat behaalt zou worden door te vaccineren. “In ieder geval is het veiliger dan niet vaccineren.”

Hiermee lijkt ze de persoonlijke papegaai te zijn geworden van de heer Roel Coutinho van het RIVM en Ab Osterhaus (haar collega in de Gezondheidsraad, vertegenwoordigd door betaalde ‘adviseurs’ en wetenschappers die aantoonbare banden hebben met de farmaceutische industrie, zoals Netwerk en Radar eerder al lieten zien), want ook zij gebruiken dit argument wat op angst en valse ‘zekerheid’ is gebaseerd. En onjuist is! Helaas is ook dit een pertinente leugen blijkt uit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Hetzelfde onderzoek wat ook op de internet websites genoemd wordt en stelselmatig wordt verwegen door bovengenoemde ‘experts’ en ‘onafhankelijke onderzoekers’.

Wat verder opviel was de suggestieve manier van ‘ondervragen’ door de interviewer. Vragen aan mevrouw Bleeker als “heeft u een medische achtergrond eigenlijk” (de eerste vraag zonder inhoudelijk op de informatie op de website in te gaan) en “Je hebt zelf geen kinderen, waarom strijd je zo” (alsof het hebben van kinderen expertise oplevert of het exclusieve recht geeft om verzwegen zaken te mogen onderzoeken of dingen in twijfel te trekken met bewijs) werden afgewisseld met opmerkingen als “Is het gevaarlijk wat zij zegt?” en “U zaait twijfel” (nadat mevrouw Bleeker net aangaf dat de vaccinaties juist gevaarlijk zijn en dat artsen dit ondersteunen, wat juist is).

Ook kwam er voor dit ‘gesprek’ van slechts enkele minuten (er leek mij duidelijk in geknipt te zijn en het werd ook abrupt beëindigd met de opmerking “We hebben geen tijd meer.”) een stukje video van een presentatie van Désirée Röver (is dit niet auteursrechtelijk beschermd trouwens?). Ook hier was het opvallend dat alleen de stukjes die twijfel kunnen oproepen bij de kijker werden getoond (en niet alle informatie op basis van studies en het bewijs dat vaccinaties zeer schadelijk kunnen zijn en ineffectief zijn wat zij ook altijd behandelt in haar lezingen en presentaties.)

Ook de minister van Binnenlandse zaken, mevrouw Guusje ter Horst, kwam later aan bod bij interviewer Knevel. Knevel gaf haar de woorden in de mond door te suggereren dat zij de “dubieuze verhalen” op het internet die Klink nachtmerries bezorgen, ook niet steunt. Die suggestie werd vervolgens zoals te verwachten, keurig ingekopt door mevrouw de minister..

Meneer Klink, het valt ons zo op, dat er NIET 1 kritisch woord uit uw mond komt inzake de vaccinaties. Alle tegenstanders zijn daarmee 'no-knows'?
Meneer Klink, het valt ons zo op, dat er NIET 1 kritisch woord uit uw mond komt inzake de vaccinaties. Alle tegenstanders zijn daarmee indirect gekwalificeerd tot 'no-knows'?

Minister Klink en/of zijn ambtenaren hebben voorkomen (ongedaan gemaakt) dat Anneke Bleeker de andere kant van de vaccinatiemedaille zou toelichten bij ‘Pauw & Witteman’ en ‘De Wereld Draait Door’ (maandag 9 november 2009), waarvoor ze wel was uitgenodigd! Ik e-mailde huisarts Dr. Jannes Koetsier onlangs na zijn bijdrage op tv en ook hij bevestigde dat er veel relevante informatie uit was geknipt en dat hij het er niet bij zou laten zitten!

Dokter Koetsier gaf, vandaag 10 november 2009, zijn visie in ‘Goedemorgen Nederland’: HIER Dat is uitgezonden maar inmiddels is verwijderd (alleen de tekst staat er nog)! Hoe duidelijk moeten de leugens, de manipulatie en de controle op wat er naar buiten wordt gebracht via de ‘officiële kanalen’ worden?

Maar laten we even beginnen bij het begin. Ik begon dit artikel met de stelling dat de afgelopen weken het nieuws vol stond met vaccinatie propaganda. Het meest verontrustende hieraan, is het gemak waarmee ik hiermee in contact kwam en het gemak waarmee ik op zeer korte tijd elke persoon kon ‘ontmaskeren’ als zijnde een niet onafhankelijke wetenschapper, arts of spreekbuis voor een organisatie. Laten we even alles kort de revue laten passeren.

‘Ouders van Nu’…

Rond 12 oktober vond ik in de plaatselijke kantoorboekhandel het tijdschrift ‘Ouders van Nu’. Bijgevoegd bij het blad was het ‘knusse’ kleine boekje ‘Is ie verkouden of is er meer aan de hand? Alles over verkoudheid, Mexicaanse griep en het RS-virus’. Een ‘gratis’ boekje (door farmaceut Abbott betaald bleek na wat leeswerk!) bij tijdschrift Ouders van Nu (misschien ‘Ouders van Gisteren’ als ze hier intrappen helaas) dus. In kleine lettertjes valt te lezen : ‘Dit is een uitgave van Ouders van Nu in samenwerking met Abbott’.

Wie is Abbott? Zie HIER. ‘Gelukkig’ zit Abbott ook in de kindervoeding…en nemen ze niemand minder dan Solvay Pharmaceuticals over… Zie HIER het hele bericht. Een technologisch farmaceutisch concern dus dat Ouders van Nu ‘ondersteunt’… Maar we praten hier toch keihard over betaalde propaganda..?
Ik hoef u hopelijk niet te vertellen dat we in dit geval niet hoeven te rekenen op ‘onafhankelijk’ advies met betrekking tot de ‘Mexicaanse nieuwe varkensgriep’ wat zich zal richten op preventie in de vorm van immuunsysteem ondersteunend voedsel, leefpatronen of homeopathische geneesmiddelen (die wetenschappelijk aantoonbaar werken en zelfs bij ernstige ziekten ingezet kunnen worden, iets wat ook de World Health Organisation niet durft te onderschrijven!), maar eerder gemanipuleerd zullen worden richting onterechte angstscenario’s die ongewenst zullen leiden naar vaccinatie.

Lees vooral het laatste stukje van kinderinfectioloog Tom Wolffs (’Er is geen reden om bang te zijn voor de Mexicaanse griep’-maar let op de volgende tekst!!!): “Deze maand komt er een vaccin tegen de Mexicaanse griep beschikbaar. Die krijg je als je vier maanden of langer zwanger bent of gezinsleden hebt die een zeer groot risico lopen om te sterven aan de griep. Maar hoe bang moeten we eigenlijk zijn voor deze griepvariant? Niet meer dan nodig, zegt kinderinfectioloog Tom Wolfs.”
Let wel: er staat dat je de vaccinatie krijgt als…(niet kunt krijgen of mag aanvragen). Ook staat er groot risico om te sterven, niet eens ziek worden. En niet meer dan nodig houdt volgens deze ‘door de farmacie betaalde expert’ blijkbaar in vaccineren en virusremmers? Alleen dan is er geen reden om bang te zijn voor deze ‘nieuwe’ griep die minder doden opeist dan de jaarlijkse gewone griep?

Dan volgt de tekst “als kinderen jonger dan twee jaar eenmaal besmet zijn, hebben zij een hogere kans op complicaties. Ze hebben bijvoorbeeld sneller een bacteriële ’superinfectie’ te pakken of last van oorontsteking. Er volgen dan meer huisartsenbezoeken en ziekenhuisopnames”. Een superinfectie nog wel! En er volgen huisartsenbezoeken en ziekenhuisopnames…(mogelijk volgen er?). Draagt de heer Wolff schaapskleren of heeft de farmaceut hem verteld wat te schrijven (wat vaker gebeurt, men noemt dat ‘Ghost Writing’, ‘experts’ ontvangen geld en zetten hun naam boven een stuk dat de farmaceut heeft geschreven.) En dan dit: “Om deze complicaties te verkleinen, krijgen kinderen jonger dan twee jaar die griepverschijnselen vertonen uit voorzorg virusremmers toegediend.”

Ze krijgen ze, je hoeft niets meer te wensen…Er wordt voor je gedacht en besloten blijkbaar (opvallend is dat zowel Klink, Coutinho en Osterhaus ook een dergelijk determinerend taalgebruik hanteren, alsof het vaccin niet vrijwillig zou zijn of alsof het onverstandig zou zijn om te weigeren)!

Tamiflu wordt ook even besproken. Tamiflu is niet effectief, men ondervindt hooguit een dag minder symptomen en ondertussen ontvangt u een reeks ‘bijwerkingen’ en de mogelijkheid van toegevoegde ernstige ziekten als gevolg. “Ook voor zwangeren geldt dit…Het verschil tussen de gewone griep en deze nieuwe variant is dat meer mensen risico lopen besmet te raken.” Geen verschil dus, behalve een hoger risico? Dus als ik de statistieken weet en ik krijg griep weet ik welke het is? Of hoor ik misschien toch aan die andere kant van de statistieken? Tja, Wolf mag het weten.

“Toch is het verloop niet ernstiger dan de gewone griep. Vooralsnog is er dus geen reden om bang te worden van de Mexicaanse griep.” Ja, hoe zit het nu? Dan hoeven we ook geen Tamiflu of vaccinatie, toch? De belangenverstrengeling en farmaceutische propaganda lijkt me overduidelijk.

Ik vroeg de redactie van Ouders van Nu om een reactie, ik stuurde hen ook een e-mail met leesbevestiging. Hier volgt de ‘niet’-reactie van Ouders van Gisteren… “Onderwerp: Niet gelezen: Vaccinaties en virusremmers zijn ineffectief en potentieel levensgevaarlijk, u verspreidt met farmaceutische steun propaganda in Ouders van Nu! Uw bericht is verwijderd zonder te zijn gelezen op woensdag 14 oktober 2009 17:01:43 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.”

Niet geheel onverwacht overigens, ook Coutinho, Osterhaus, RIVM, Nefarma, NHG, en zo’n beetje alle betrokken instanties, overkoepelende organisaties en betrokken wetenschappers op het gebied van vaccinatie en vaccinatiebeleid zorgden eerder al voor een oorverdovende stilte na mijn verzoek om met hen het overweldigende bewijs van de schadelijke effecten van de (HPV)vaccinaties te bespreken…”You have the right to remain silent…” Het is overduidelijk: “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”!

Maar de belangenverstrengeling en de leugenachtige vaccinatie propaganda stopten niet bij dit tijdschrift helaas. Wederom interessante propaganda in de Telegraaf zaterdag 31 oktober (HIER) in het artikel ‘Paniek door griepdoden’ (alleen die titel al, ‘paniek bij griepdoden’ zou je elk jaar als kopje kunnen gebruiken, of ‘paniek bij verkeersslachtoffers’, of ‘paniek bij toename kanker, neurologische schade en auto-immuunziekten epidemie na vaccinaties’, maar dat terzijde).

Ergens staat tussen neus en lippen vermeld ”Het RIVM stelt dat bij drie van de vier griepdoden van afgelopen week (weer!) sprake is van een onderliggend ziekteproces”…Net als in 1918 (met het verschil dat we nu wel alle benodigde goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en beter voedsel en medische voorzieningen hebben dan destijds het geval was.)
Ook in 1918 stierven de mensen niet aan de ‘griep’, maar eerder aan longontsteking en andere oorzaken als gevolg van de griep! Zo ook nu weer dus lijkt het. Zelfs “aantoonbaar sprake van griep” wordt vaak later weer teruggetrokken, maar dan nog blijken sterfgevallen alleen op te treden bij een andere ziekte die onderliggend al aanwezig is (of waarschijnlijk ongemerkt aanwezig was in het geval de overleden persoon in eerste instantie ‘gezond’ bleek te zijn.)

Net zoals Coutinho de doden na pneumokokken vaccinatie ‘uitvoerig kan onderzoeken’ (zodat hij altijd kan melden later dat er geen aantoonbare relatie bleek te zijn met de vaccinatie, de dood kent nu eenmaal vele co-factoren…), is het natuurlijk eveneens zeer goed mogelijk dat een ‘gezond’ persoon vanaf het prille begin al een onderliggend –en onopgemerkt- ziektepatroon onder de leden had al voor de vaccinatie werd aangeboden.
Elk jaar zijn er vele duizenden doden door de gewone griep (niemand die hier ophef over maakt overigens), vooral omdat slechte leefomstandigheden of al aanwezige ziekten het mogelijk maken dat een griep de ‘druppel’ is voor het al ongezonde lichaam en verzwakte immuunsysteem (wat extra verzwakt kan raken door juist de griepvaccinatie, net zoals de gewone griepprik extra gevoelig maakt voor de schadelijke effecten van de varkensgriepvaccinatie!). Ware immuniteit is natuurlijke gezondheid.

Kinderopvang organisatie Spring heeft al ‘opvliegend’ besloten “dat wordt gekeken wat de risico’s zijn voor de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Boxmeer. We sluiten niet uit dat er contact is geweest met het meisje.” Ook hier weer bangmakerij dus! Verder wordt er zo maar lukraak genoemd (bent u gevraagd, heeft u dit geroepen?)
“Hoewel de roep om vaccins tegen de Mexicaanse griep steeds luider klinkt, duurt het nog enige weken voordat deze beschikbaar zijn.” Eerst simpelweg stellen dus dat de vraag er is en groter wordt, daarna ook nog een extra vraag scheppen door het gevoel te creëren dat we dienen te wachten en hopen dat we het kunnen krijgen.

“De Gezondheidsraad (ja met ‘onafhankelijke Ab Osterhaus en de overige leden die bij de HPV vaccinatie ook al door de ‘Radar’ en ‘Netwerk’ mand vielen in verband met belangenverstrengeling en banden met de farmaceutische industrie!) zal minister Klink komende donderdag ‘adviseren’ of jonge kinderen (en mogelijk ook jongeren) moeten worden aangemerkt als ‘risicogroep’ en derhalve voor versnelde vaccinatie in aanmerking komen.” Pardon? Jongeren?
U bedoelt die doelgroep die normaliter juist een optimaal werkend immuunsysteem heeft? Militairen worden toch ook medisch opgeleid tot de sterkste vertegenwoordigers van de populatie? Hoe kan het dan dat zij dan ‘Golfoorlogsyndroom’ oplopen door vaccinaties met squaleen (wat nu ook in de varkensgriepvaccinatie zit en bij ratten experimenteel door diverse wetenschappers aangetoond ernstige verlammingen, auto-immuunziekten en lupus veroorzaakt!)

Opvallend genoeg vertonen ook niet-militairen die wel dezelfde vaccinatie met squaleen hebben gehad, dezelfde ernstige klachten! En dat terwijl de niet gevaccineerde populatie (zoals zo vaak het geval bij alle vaccinaties) die minder gezond zou moeten zijn, niets mankeert. Ik lees op dit moment weer even in mijn boek Vaccine A van Gary Matsumoto (wat ik ook aanhaal in mijn artikelen in relatie tot squaleen studies). Maar laten we deze link hier niet vergeten, HIER op de site.

“Er zijn nu gegevens in meer dan twee dozijn peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, van tien verschillende laboratoria in de VS, Europa, Azië en Australië, die met documenten staven dat op squaleen gebaseerde toevoegingen aan vaccins, auto-immuunziekten teweeg kunnen brengen bij dieren… waargenomen bij muizen, ratten, cavia’s en konijnen.”…

Ik heb de studies van de diverse universiteiten uit diverse landen hier voor me. Zie ook: Kenney, RT, Edleman, R. “Survey of human-use adjuvants.” Excerpt review of Vaccines. 2 (2003) p171 en: Matsumoto, Gary. Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only the First Victims of This Vaccine. New York: Basic Books.p54. voor de studies. Een nieuw ‘Golfoorlogsyndroom’ voor alle kinderen en volwassenen zonder dat ze zich aangemeld hebben voor dienstplicht? Mijn oprechte deelneming aan de grote onwetendheid.

Zie HIER de link naar YouTube, voor de andere varkensgriep hoax van 1976. Wetenschap kan worden opgevat als een geschiedenisles van gecorrigeerde fouten. Maar dan moet er natuurlijk wel geleerd worden uit deze geschiedenislessen. Zie de video die maar een keer mocht worden uitgezonden en oordeel zelf. Nog iemand die als vrijwilliger wil dienen voor de Mexicaanse griepprik?

Ook geen vrijwilligers voor de zeer ineffectief gebleken gewone griepprik (met eveneens zeer gevaarlijke ingrediënten, conserveermiddelen en ‘hulpstoffen’, net zoals alle vaccinaties overigens)? Dr Sherri Tenperry beschrijft in haar uitstekende boek (net als Matsumoto trouwens) ‘FOWL!, Bird Flu: It’s Not What You Think’, de uiterst onbetrouwbare vaccins en de vaccinindustrie.

In haar artikel ‘The Truth About the Flu Shot’ (zie deze site HIER) noemt zij de wetenschappelijke studies die aantonen dat de griepprik niet effectief is bij gezonde baby’s !
(zie: “Vaccines for preventing influenza in healthy children.”. The Cochrane Database of Systemic Reviews. 2 (2008)), kinderen met astma (zie: “effectiveness of influenza vaccine for the prevention of asthma exarcerbations.”Christy, C. et al. Arch Dis Child. 2004 Aug; 89(8): 734-5 en ook : The American Thoracic Society 105th Internatiional Conference, May 15-20, 2009, San Diego.), volwassenen (zie: “Vaccines for preventing influenza in healthy adults.”The Cochrane Database of Systemic Reviews. 1 (2006).) en ouderen (zie: “Vaccines for preventing influenza in the elderly.”The Cochrane Database of Systemic Reviews. 3 (2006)!

Natuurlijk stijgen de griepdoden jaarlijks in het griepseizoen. Mensen sterven ook vaker wanneer ze beschoten worden met echte kogels in plaats van lossen flodders, ook zo,n belangrijk en opvallend statistisch causaal verband wat paniek moet oproepen zeker? En dan nog blijft het middel altijd erger dan de kwaal als het om alle vaccinaties gaat. Aangetoond, bewezen en realiteit helaas.

Lees verder in deel 2

130 gedachten over “De leugen regeert: de grote griep propaganda..! Deel 1

 1. Het artikel komt op de site. Lees eerst het andere verhaal van Gary Null, citaten over kwik uit het White Book on Vaccinations.
  Ik heb ook maar 2 handen schatten..! En één hoofd natuurlijk (en gelukkig), was ik bijna vergeten..
  Waarom wordt je geen lid van de WantToKnow-crew GalliLeon..? hahaaha..

 2. Hoi Guido lees net ook je mail! Heb met veel dankbaarheid geantwoord! JA ik zou graag mij ter dienst willen stellen voor bepaalde activiteiten binnen het wtk team! Dit schijnbaar nieuwe lid van de crew is nog lang nie moe…

  Dank voor de tip zal Gary null eens natrekken ;-)u2 John!

  mvdg GalliLéon

 3. Als ik alles hierboven zo lees dan krijg ik de indruk dat voorstanders van vaccinatie niet langer geduld worden. Een beetje een trieste constatering dat blijkbaar alleen een eenzijdige berichtgeving namenlijk de zogenaamde anti-vaccinberichten nu alleen nog maar geduld worden. Het lijkt erop dat een site als deze zich dus inhoudt met dezelfde praktijken als wat wordt beweerd over de media: namenlijk censuur. Mensen zoals Gait en fransiscus001 en anderen die een kritische noot voeren over de antivaccin berichten worden respectloos behandeld. En als we dan het gezegde krijgen: “ja maar zij doen het ook”, dan zeg ik: actie-reactie, wellicht jullie wel bekend. Ik vind het persoonlijk jammer dat een site als deze meer de kant op dreigt te gaan als een antigriepvaccin site. Ik mis de overige berichten. Er komen wel heeeeel veel berichten over de griep voorbij. En met alle respect voor drs. John en Guido maar er komt wel heeeel veel informatie antigriepvaccin voorbij in de berichten. Ik ben bang dat de serieus geïnteresseerde zoveel voorbij ziet komen dat deze het niet eens meer leest, je sneeuwt als lezer onder.

  Wordt het niet eens tijd om weer gezonde discussies te voeren?

 4. @ Risiscogroeper: ik denk dat je dat niet helemaal juist ziet. Allereerst is het juist de ‘pro-vaccinatielobby’die de ‘anti-vaccinatielobby’ ‘frontaal aanvalt’ (zoals gezegd en belooft door de overheid die ‘vrijwillige’ vaccinaties aanprijst notabene! Ten tweede is er geen ‘ant-vaccinatielobby’, hooguit een ‘pro-leven lobby’. Als vaccinaties namelijk aantoonbaar en bewezen ‘veilig en effectief’ zouden zijn (en hoognodig) dna zou ik zeggen: “Spuit mij maar vol”. Helaas is dit overtuigend niet het geval. Helaas is het daarnaast nog eens zo dat de belangenverstrengeling aantoonbaar ’te ziek voor woorden’ is bij de ‘pro-vaccinatiegroep’. De belangen van de onafhankelijke onderzoekers zijn alleen maar gericht op ware immuniteit en gezondheid, zij ‘verliezen’ eerder aan respect (en soms banen)door de onderdrukking die zij vaak ondergaan ook al tonen zij consistent aan dat vaccianties in feite onwetenschappelijk, onethisch en ineffectief en gevaarlijk zijn. Verder heeft de ‘pro-levenlobby’ niet de beschikking over de reguliere media, die nu elke dag (ook weer aantoonbaar) vaccinatie propaganda plaatst en de tegenberichten belachelijk wil maken (hetgeen niet lukt omdat mensen zien en voelen dat het van alle kanten niet klopt, een juiste observatie).

  Ook ik ben ‘doodziek’ van die griepleugens en richt me liever op de mooie waarheden. Maar soms moet eerst ‘rotzooi’ uit de wereld voor een schoon begin aan de nieuwe wereld, lijkt het wel. De gifkranen moeten dicht. En ik denk dat websites als deze niet gericht zijn op alleen maar het reguliere nieuws steeds maar te ontkrachten (wat eenvoudig is bij vaccinaties, er zijn simpelweg niet eens onafhankelijke double blind placebo controlled studies naar de effectiviteit en veilgheid van vaccins). Als een berg bewijs waar een ware journalist van zou dienen te smullen nog niet voldoende is om een serieus artikel geplaatst te zien dat alleen kwik of squaleen alleen al een directe reden zou moeten zijn om deze vaccinaties en de grote griep pandemonium te stoppen, is het duidelijk dat het nieuws dat dit vele bewijs systematisch ontloopt, geen aandacht behoeft. Het probleem is dus dus dat de informatie aantoonbaar niet ‘nuchter en neutraal’ is en dat “baat het niet, dan schaadt het niet” ook al geen uitspraak is van RIVM experts, die op de waarheid berusten. Het spel wordt dus niet eerlijk gespeeld en dat is de reden dat de andere kant van de vaccinatie medaille hier aan bod komt. En deze kant bewijst dat de andere kant van de medaille wat is ‘aangetast en doorgeroest’…

  Juist de informatie van de reguliere kant is ‘besmet’ en maakt ‘vatbaar’ voor allerlei overtuigen die niet op de (wetenschappelijke) waarheid berusten. En dat noemt men propaganda en manipulatie van de waarheid. Een halve waarheid is nog steeds een volle leugen als het om uw gezondheid gaat. Is het glas halfvol of half leeg? Worden uw cellen half vergiftigd of zijn ze half gezond? Voorkomen is nog altijd beter genezen, zeker bij een ‘preventief’ middel wat niet nodig is, niet effectief is en zeer onwenselijk is 9als het enige belang tenminste onze gezondheid en ware immuniteit is).

 5. het standpuntpunt innemen om het tegen vaccins zijn, die enkel het belang dienen van de elite en de pharmaceutische industrie, niet het collectief belang van de mens.. Vaccins die stoffen bevatten waarvan we wetenschappelijk aan kunnen tonen dat dit stoffen zijn die lichaamsvreemd zijn, syntetisch gefabriceerd en zeer schadelijk zijn voor mensen.
  Bij een enkeling op een korte termijn zichtbaar bij de ander op lange termijn zichtbaar en bij weer een ander kost het sowieso verspilde energie om de fysieke balans te herstellen..! de voorlopige eindconclusie van tegenstanders van de vaccinatie, is dat het inspuiten van stoffen in het menselijk lichaam voor de hoedanigheid zoals wij mensen die kennen als “de griep” GEEN toegevoegde waarde heeft in de huidige manier griepbestrijding! Het zou beter werken als mensen zichzelf pertinent preventief zouden voorbereiden op aanvallen op het lichaam van buitenaf door enkel nog zuivere natuurlijke bronnen tot zich te nemen!

  Dit verhoogd de weerstand en behoud en versterkt het immunsysteem op een natuurlijke manier waardoor het lichaam ook daadwerkelijk de kans krijgt zich op de meest menseigen manier te versterken. de werkelijkheid van de natuur of de syntetische illusie? Ik nodig je uit VERONTRUSTE RISICOGROEPER om aan te tonen en uiteen te zetten met jouw inzicht en conslusie van je eigen onderzoek om aan te geven wat die vaccins ten op zichte van een natuurlijke oplossing meer en beter kunnen en zullen bijdragen aan het fysieke gestel van de mens? Heeft u de onderzoeken en feiten van drs j consemulder gelezen?
  Vraagt u zich niet af waarom minister Klink geen “vrije onderzoekers” aan de tafel wilt bij p&w of dwdd?
  Of vind u het volstrekt logisch dat enkel de minister aan die tafels zit en vrijuit ZIJN waarheid kan verkondigen? De vele filmpjes op youtube en verhalen van mensen die neurologische stoornissen hebben opgelopen of afwijkingen in het zenuwstelsel etc. hebben na ontvangen van een vaccin( en dat betreft echt niet alleen het griepvaccin!!! ) waarom komt dat niet op het nieuws van de msm? waarom lees je dat niet in de kranten?

  IK stelde mijzelf dit soort vragen omdat ik niet begreep wat ik moest ervaren als waar! Want anders had wat ik allemaal te ore kreeg en zag wel op het journaal gezien! Enfin je zal door een helicopterview te hanteren in je iegen onderzoek heel snel waarheden en feiten van onwaarheden en meningen kunnen onderscheiden! suc6 hoop snel je eigen conclusie te lezen!

  mvdg GalliLéon

 6. @verontruste risicogroeper: als jij het zo ziet, is het zo. Dat maakt niet uit, maar wij proberen zaken te laten horen, die je gewoon niet in het nieuws hoort, laat staan van Ab Klink en collega’s.
  Eenzijdige berichtgeving (door het Ministerie zélf toegegeven ná het falen van de HPV-campagne) leidt er toe dat burgers de enkele berichten die doorsijpelen over negatieve effecten van vaccinaties, met veel meer interesse benaderen dan anders. Het ministerie heeft het dus aan zichzelf te wijten.

  Maar we proberen in het midden te blijven; zijn niet tegen vaccinaties, maar tegen de wijze waarop ze nu worden geproduceerd, gepropageerd en gefinancierd.

 7. Het ios altijd weer afwachten, maar hopelijk wordt mijn post geplaatst op NRC site:
  (http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/11/11/wat-kan-de-overheid-doen-om-geruchtvorming-te-bestrijden/)

  “Nog even terug naar de hoofdvraag: wat kan de overheid doen om de geruchten rondom de Mexicaanse griep te bestrijden?

  Mijn antwoord: start per onmiddellijk de campagne ‘Totale Transparantie’ op de eigen overheidssites en verwijzen daarnaar op andere sites. Schakel de kranten en TV in en verzoek ze mee te werken aan totale transparantie.

  Benoem glashelder de indianenverhalen en weerspreek ze in krachtig termen met ondersteunend bewijsmateriaal. Een kleine selectie van vier voorbeelden:

  Indianenverhaal 1 het vaccin werkt niet.
  http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70462-5/abstract
  http://www.scribd.com/doc/20427997/Swine-Flu-Whitepaper

  weerspreek indianen verhaal 1: Het werkt wel. Verwijs daarvoor naar onafhankelijk (dus niet pharma-gesponsord), dubbel blind onderzoek, uitgevoerd door diverse onafhankelijke degelijke instituten. Met daarbij een zeer heldere samenvatting ook voor leken ontsloten op internet.

  Indianenverhaal 2. Het vaccin is niet veilig.
  (WHO twijfelt aan veiligheid vaccin http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/39435-mogelijk-ernstige-bijwerkingen-vaccin-mexicaanse-griep.html
  12-11-09 Is het veilig voor zwangere vrouwen? http://preventdisease.com/news/09/110709_H1N1_vaccine_miscarriage_reports.shtml

  weerspreek indianenverhaal 2: dit ook m.b.v. onafhankelijk onderzoek, waaruit met name blijkt dat het veilig is voor risicogroepen zoals zwangere vrouwen, kinderen, zwakkeren. Leg uit waarom in Zwitserland deze groepen het vaccin Pandemrix juist niet krijgen, in Polen helemaal niemand en dat het toch helemaal in orde is.

  indianenverhaal 3: de producenten zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.

  http://www.rue89.com/2009/11/03/grippe-a-un-depute-obtient-la-publication-complete-du-contrat-baxter-124489
  en http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1560%3Athe-silence-about-vaccine-deaths-in-media-is-due-to-the-contracts-with-the-vaccine-manufacturers&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl

  weerspreek indianenverhaal 3: Laat in het NRC, VK,op Radar, netwerk, Nova, Telegraaf vertegenwoordigers van Glaxo en Novartis aan het woord die samen met minsiter Klink bezweren dat er niet zoiets bestaat als de ‘liste rouge’ van Baxter en onwettige onderdelen van het contract. Toon in eenvoudig te begrijpen documentatie aan dat de producenten uiteraard voor de volle 100% aansprakelijk zijn als er iets fout gaat. Toon daarbij aan dat de procedures rondom het bewijs daarvan glashelder en onafhankelijk is. Dat bijv. de GZ, Lareb, het college ter beoordeling van geneesmiddelen, EMEA allemaal totaal (ook financieel dus) onafhankelijk zijn van de industrie.

  Indianenverhaal 4 vaccintests deugen niet.
  Er wordt gesuggereerd dat tests niet onafhankelijk van de industrie gebeuren, niet wetenschappelijk (dubbelblind) gebeuren, dat de procedures niets voorstellen.

  weerspreek indianenverhaal 4. Laat TV programma’s zoals RADAR, de keuringsdienst van waarde, NOS journaal en Tegenlicht ASAP meelopen met deze tests, laat ze alles en alles zien, procedures, financien, monitoring van vaccinschade, toon dit ASAP op TV, bijvoorbeeld binnen een week. Hieruit zal dan ongetwijfelt blijken dat alles totaal transparant, zuiver wetenschappelijk en onafhankelijk verloopt.

  Later meer voorbeelden van indianenverhalen (Baxter, Belgische grondwet, Squaleen, etc). Nu flux aan de slag: zet alle indianenverhalen met weerlegging op de RIVM site op een rijtje en ga naar de sites die dit tegenspreken met de grootste bezoekersaantallen (bezoekerscomments op Telegraaf, flucase.com, twitter e.d.) en ga in discussie en verwijs naar de bewijzen van het ministerie/RIVM! Ik weet zeker dat dit veel mensen zal geruststellen.

  Zoals gezegd: hier dus de post aangeboden:
  http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/11/11/wat-kan-de-overheid-doen-om-geruchtvorming-te-bestrijden/

 8. In Nederland dalen de griepgevallen dalen afgelopen week met 60% volgens http://www.degrotegriepmeting.nl/?thisarticle=632

  van zo’n 29.000 (vorige week) naar 17.000 gevallen (afgelopen week).

  Interessant om te weten want de beweerde werking van vaccins moet nog grotendeels op gang komen (hoeveel tiojd na de 2de prik ookalweer?). De kids moeten nog een eerste prik krijgen!

  Laten we dit even goed onthouden, wanneer men later gaat roepen dat de vaccinatie de griep toch mooi tot stand heeft gebracht.

  Sterker nog, in Zwitserland heeft men de vaccinatiecentra al gesloten wegens nul belangstelling. In Belgie is het ook over de top, evenals Bulgarije. De Fransen, Grieken en Duitsers geloofden er ook niet in. In Polen prikken ze uberhaupt niet.

  NB: Oekraine lijkt een heel ander geval. Andere ziekte.

 9. Weet je ze doen allemaal maar, de “SHIFT’ is reeds begonnen en wie de keuze maakt voor ‘WEL’ en ‘NIET’ > ‘VACCINEREN’, moet het zelf maar weten.
  Alleen het inzet potje mis ik hier nog op WantToKnow, wie gaan winnen ? en wie gaan er verliezen ?!

  Ik zet 50 Euro in op Davids ‘NO NO NO!’ Icke, wie bied meer ?!

 10. @ paul ik vind het niet iets om te wedden als je kijkt naar wat de overheid allemaal flikt zijn we in feite allemaal verliezers ( al was het alleen al om het verloren vertrouwen in de democratie).Ik denk ook niet dat iemand het hier als competietie ziet dit zijn wel zaken van levensbelang letterlijk

 11. @ Marcel

  We gaan allemaal deze eeuw dood… het wedden wie het langste adem heeft in deze strijd van levensbelangen?
  Gewoon los laten al die ademsnood, dat is het belang, laat diegene nou maar die zo graag gevaccineerd willen worden, ze komen er zelf wel achter, zij zijn ook vrij om hun keus te maken en de zogenaamde aangemeten levensbelangen zelf te ondervinden.
  Zonde van de energie die je er steeds in stopt, tis net of je een ongelovige gelovig wilt maken en dan te vertellen dat er geen god is.
  Tis net een voetbal competitie, wie gaat er winnen ???
  Ze spuiten zich maar plat zoals ze het willen, heb andere levensbelangen momenteel, nieuwe auto kopen met turbo injectie…

 12. Oke uiteindelijk maakt het niet uit of je dood gaat in deze incarnatie ,maar om het dan maar allemaal zijn gangetje te laten gaan .Dat zou resulteren in een enorme desinterresse voor dit leven en zeker niet in een groei van persoonlijke bewustwording denk ik. Als je je daar alleen aan vast houd loop je dan niet de kans nogal ongeinterresseerd te raken ?

 13. @marcel
  sorry draaf een beetje door met de humor,is niet persoonlijk bedoeld. maar ik denk dat het belang van het leven is om het belang van ieder ander die jou belang waard is te stellen boven je eigen belang. zoiets?

 14. @ marcel

  Wel nee joh! je gaat ook karmish niet zitten wroeten in karma wat van de ander is, los laten wat niet van jou is.
  Als je in deze incarnatie alles naar je zelf zou toe trekken is ook weer niet goed voor je gezondheid, je taak is huist dat je er bewust van bent wat er gaande is, je geeft een duidelijk signaal af in je omgeving en aan de rest die het horen wilt, tot er een verzadiging komt.
  Een eigenwijs persoon telt voor 2, tis hun karma en hun leerproces om te ondergaan wat jij en ik allang weten…

  @Lianne

  Hoop dat ze luchtvering hebben, anders kom je ongenadig vast te zitten tussen al die dremples, hahahahahaha…

 15. als je graag wilt winnen moet je vooral gokken. hi,hi, hinnik maar niet heus.

  met het leven valt niet te spotten en the not-believers hebben net zoveel recht op begrip als wijzelf
  er valt dus niks te poolen lijkt mij,
  het voelt gewoon niet goed

 16. Laat ik maar beginnen om mijn imail adres te geven,mocht iemand persoonlijk willen reargeren op mijn stukje informatie hieronder.
  hermansjonnie@gmail.com

  Dat gekrakeel over het nut van vaccinaties, onkruid moet je bij de wortel aanpakken,en niet bij zijn staart.
  Iedereen is onbewust slachtoffer van de criminele world healt organisation ,iedereen

  Verzin een ziekte geef het een naam en verspried deze nietbestaande ziekte met prodaganda,leugens nepfilmpies en vooral praatjes de wereld in, zorg dat de naam veelvuldig in het nieuws blijft,dan gaan de mensen er vanzelf in geloven dat de ziekte bestaat.

  Daarna verzin je een vaccin voor deze zieke, en bijna iedereen gaat aan de spuit,daarna een beetje gekrakeel over het nut van het vaccin, voor ziektes die niet eens bestaan, ongelooftlijk,ik vind mijn medemensen een stelletje ongeloofelijke domme sukkels, je kan ze echt alles wijs maken, er word toch niks na gecontroleerd ! griep wat is dat eigelijk ?
  Je bent even niet lekker,na een weekje ben je weer opgeknap,waar hebben we het over.

  Er bestaat geen enkele toezichts instantie, die de gezondheids industrie op waarheid en hun nepwetenschap controleert, ze kunnen je maken en breken, niemand loopt hun een strobreed in de weg
  Met welke nepvirus zullen ze binnenkort weer komen ! wat is hun nieuwste verzinsel, en iedereen stinkt er weer in.

  Plaats hier u reactie,daar gaan dan, reatie, naam , E-mail site,site ????? wat moet ik hiermee,wat ik ook invul het eindig met Please enter a valid URL ?????
  Ik zoek een blokje met verstuur, niet te vinden.
  Ik erger me overal kapot aan.
  Morgen komt er iemand langs die mijn mischien kan helpen, u bent niet het eenigste forum waar geen touw aan vast te knopen is om een reactie te versturen, soms lijkt het wel of het niet mag

  1. Herman, ergeren heeft vaak weinig zin, je hebt er alleen jezelf maar mee. Soms helpt het om even goed te lezen voordat je begint. Boven de velden die je kunt invullen staat een korte toelichting. Verplicht veld staat zo’n “rood”dingetje bij! Bij “site”staat dat niet! Immers niet iedereen heeft zijn eigen website! Voorzichtig zijn met je weer gaan ergeren, dat is niet goed voor de gezondheid!

 17. Ik ben op zoek naar Beta testers voor onze tv.healingsoundmovement.com website: http://tv.healingsoundmovement.com/index.php?svideo Hier komen de komende maand veel extra video’s en tv-interviews online (uiteindelijk meer dan 150).

  Alles weten over ‘Vaccinaties ‘? Op dit moment staan 2 gratis delen van ons eerste Tv-debat met Desiree Rover, Door Frankema en dr. Hans Moolenburgh online. De overige 4 delen kun je voor slechts 1 Euro bekijken (via je Paypal account).

  Voor meer informatie, zie: http://tv.healingsoundmovement.com/pages/about.html en FAQ: http://tv.healingsoundmovement.com/pages/faq.html Laat me weten of je vragen hebt, problemen bij kijken van de video’s of afrekenen via Paypal. Mail je ervaringen via: info@healingsoundmovement.com

 18. Heel interessant stuk, waarschijnlijk is het probleem, net als met veel andere onderwerpen, dat veel mensen niet de tijd nemen om veel tekst te lezen en zich zo te verdiepen om uiteindelijk een goed beeld te vormen van de werkelijkheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.