Advertentie

De Marihuana-gotspe: nepwiet goedkeuren..!


x

Filmposter van de propagandafilm die marihuana -via ‘nepnieuws’- als uiterst verdacht en gevaarlijk diende neer te zetten.. Het was vooral door de inspanningen van megalomane industrieel Randolph Hearst, dat hennep van het toneel diende te verdwijnen. (Klik voor artikel hierover op de illustratie)

x

x

De Marihuana-gotspe: nepwiet goedkeuren..!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Als de burgers van de VS denken dat ze ‘vrij’ zijn in het ‘meest vrije land in de wereld’, dan zitten ze er volkomen naast.. De mensen in dit land zijn inmiddels zódanig afgestompt door verkeerd voedsel, waardoor het land een bevolking heeft met de hoogste graad van obesitas in de wereld, tot aan de uitvloeiselen van de machtspolitiek van de superrijken, waardoor mensen al lang geen enkel vertrouwen meer hebben in de politieke democratie, dat er kennelijk van alles met ze kan worden uitgehaald. Als een aangeslagen bokser ligt het Amerikaanse volk op het canvas. Als een zwaar gedrogeerde zwerver in de maatschappelijke goot. We beseffen dat we het verhaal stevig neerzetten hier, maar vriend en vijand zijn het er over eens, dat dit wéér een voorbeeld is, van een Verenigde Staten, die volledig ondermijnd zijn, door de idiotie van de machten-achter-de-schermen.

We maken de stap naar wéér zo’n voorbeeld van totale manipulatieve onderdrukking van het Amerikaanse maatschappelijke systeem. In dit geval de krankzinnige politiek rondom hennep/cannabis. Een stof die al meer dan duizenden jaren door de mens wordt gecultiveerd, vooral om haar medicinale eigenschappen. Kijk naar de onderstaande illustratie, waarop je kunt zien, hoé oud hennepolies (bijvoorbeeld met CBD en THC) een van de ’toverremedies’ waren tegen veel lichamelijke klachten.

Maar hennep is al eeuwen bekend om veel méér krachtige toepassingsgebieden, dan gezondheid alléén. Hennep wordt gebruikt voor het vervaardigen van kleding, voedsel en heeft vele tientallen industriële, zeer milieuvriendelijke toepassingen. Zonder flauw te doen: de bloem van de plant, die wij kennen als ‘wiet’ blijkt voor veel vrijdenkers een enorme stimulans om creatief bezig te zijn; het creatieve proces van vrijdenken stimulerend. Het draagt in die zin bij aan ‘heling’ van de mens in algehele zin. Wellicht is dit vooral het gegeven dat machthebbers niet willen laten gebeuren..

Ongelooflijk als je bedenkt dat deze plant nog GEEN ENKEL LEVEN heeft geëist, door de ‘mogelijke bijwerkingen’ bij het gebruik van de plant. Toch staat deze plant nog steeds geclassifeerd in de VS als ‘schedule 1-drug’ op federaal niveau. Dat betekent dat deze schitterende plant wordt gekwalificeerd onder dezelfde categorie ‘verdovende middelen’ als heroïne, LSD, Ecstasy en peyote, waarbij de karakteristiek is van deze stoffen, waarbij er ‘geen geaccepteerd medisch gebruik voor is en een hoge potentie van misbruik aanwezig is.’

Iedereen die ook maar een beetje benul heeft van hennepgebruik, weet dat dit ridicuul is. Er sterven bijvoorbeeld meer mensen door het drinken van simpele koffie, dan dat er aan marihuana sterven. Laat staan als we kijken naar stoffen die wél zijn goedgekeurd, maar verwoestende werking hebben op de mens, zoals tabak en alcohol..! En wat te denken van farmaceutische producten als Ritalin, dat wereldwijd door veel deskundigen wordt gekarakteriseerd als ‘kinder-cocaïne’…

Kankergenezende eigenschappen.
Maar er is, voor de mensen die kijken en zién, nóg een zeer kwalijk aspect aan het verbieden van cannabis. En dat is het FEIT dat hennepolie een uitermate gunstige werking heeft op het menselijke lichaam, bij de bestrijding van kanker. Wist je dat er meer dan 100 peer-reviewonderzoeken zijn, die bevestigen dat met name de cannabidiol (CBD-olie) verschillende vormen van kanker kan genezen..?

Dat natuurlijk hennep/wietolie/cannabis nog steeds niet federaal is goedgekeurd, is zéér waarschijnlijk te wijten aan de lobby-inspanningen van Big Pharma, zodat dit natuurlijke middel niet officieel als zodanig mag worden gebruikt.. En ja, eindelijk komt er in de VS een beetje verandering, waarbij in sommige staten de plant onder toezicht en zware vergunningen mag worden gekweekt voor medicinaal gebruik.

Maar het feit blijft dat er honderduizenden levens verloren zijn gegaan, door het verbod dat al decennialang stand houdt. Wist je dat op de website van het ‘US Cancer Institute’ cannabis officieel wordt geclassificeerd als ‘een middel dat kanker kan genezen’. (HIER). En een groot deel van de Amerikaanse oorlogsveteranen roemen cannabis als een plant die ‘hen helpt om het verschrikkelijke post-traumatisch-stress-symptoom krachtig te bestrijden’. Maar de plant blijft officieel geclassificeerd als ‘schedule 1-medicijn’ in de VS..! (HIER) De Amerikaanse overheid en overheden overal in de wereld, wéten hoe ongelooflijk krachtig cannabisolie is.

Kan het zijn dat de werkelijke reden om cannabis te blijven verbieden en heftig dwars te zitten, is gelegen in het feit, dat het geen ‘winst’ oplevert voor de megalomane industriële farmaceutische industrie..? Of liggen de wérkelijke redenen nog dieper? In een nóg duisterder gebied.. Dat bepaalde krachten niet willen, dat de mens geneest en floreert.. Dat de mens krachtig wordt en creatief/scheppend wordt. In zijn beperkte state-of-being blijft..?

En dan is er de gotspe.. Synthetische marihuana.
Veel mensen kennen de betekenis van het woord ‘gotspe’ niet (goed). Feitelijk kun je het vertalen met ‘brutaliteit’. Het oorspronkelijk Jiddische woord kun je het best met een voorbeeld illustreren. Een mooi voorbeeld van een ‘gotspe’ is een situatie waarbij ‘een zoon van een echtpaar, nádat hij hen vermoord heeft, de rechter om clementie en gratie vraagt, omdat ie wees is’..! Precies deze situatie is de marihuana-hennep-wiet-discussie nu in belandt in de VS. Want… de lang besproken synthetische cannabis is inmiddels als product ‘klaar’ en gekeurd door de FDA, de ‘Food & Drugs Administration’. En wat blijkt?

Het product is goedgekeurd en mag op de markt gebracht worden. Ongetwijfeld als ‘alternatief’ voor de natuurlijke plant, waar oh-oh-oh géén ‘wetenschappelijke proeven’ op zijn gedaan. Zo komt er nóg een reden dat cannabis illegaal is in de VS aan het licht. Namelijk dat het een miljardenbusiness is, waarmee wel op een ‘gerugeleerde’ manier mee gewerkt mag worden, zodat de winsten bij de ‘grote jongens’ blijven. In dié Amerikaanse staten waar de parlementen van die staten zélf nog geen cannabiswetgeving hebben, blijft natuurlijke cannabis dus illegaal en kan deze synthetische wiet dus wél verkocht worden. Binnen de grenzen van het medisch-wetenschappelijke establishment.

En terwijl de Amerikanen vorige week aan hun kalkoenen zaten, op ‘Thanksgiving’, werd de synthetische THC-olie dus goedgekeurd door de FDA. THC-olie is de voornaamste psycho-actieve stof in cannabis. En natuurlijk is deze synthetische cannabis gepatenteerd, waardoor ie niet ná te maken is.. Dus wee je gebeente als je cannabis gaat verkopen, want in feite doe je dan inbreuk op het patent.. Daarbij heeft de FDA altijd de mogelijkheid in te grijpen, als het volgens háár inschattingen gaat om een middel dat ‘als medicijn’ wordt gebruikt/verkocht..! Door enkel en alleen een ‘stickertje’ erop te plakken, met het woord ‘geneesmiddel/medicijn’.

Synthetische cannabis is DODELIJKE en ZEER GEVAARLIJK..
We zijn van de FDA wel wat gewend in het goedkeuren van smerige, gevaarlijke en mensondermijnende ‘medicijnen’. Maar dat een synthetische kopie van een goed natuurlijk product, DAT VERBODEN IS, wel synthetish op de markt mag verschijnen, is absoluut idioot te noemen. Wil je meer lezen over de gevaren en dodelijke eigenschappen van synthetische marihuana/wiet, dan kijk je HIER. Maar let op. Niks van gevaar te bespeuren in de verklaring van de medicijnkeuringsinstantie in de VS, de DEA.

In haar aankondiging werd synthetische cannabis, in het bijzonder de stof Dronabinol (voorheen bekend als ‘Syndros’), dat geproduceerd wordt door de farmaceut ‘Therapeutics’, voorzien van een ‘Schedule II classificatie’. Dat betekent dat de DEA, de DrugsEnforcementAuthority, het middel erkent als medisch potentieel hebbende en dat het zodanig voordeligis, dat het een federaal goedgekeurd medicijn mag worden..In een verklaring van de DEA is te lezen (HIER):

“[Het dient in beschouwing te worden genomen, als een voorlopige maatregel dat elke vorm van dronabinol, ánders dan welke door de FDA is goedgekeurd, een drug blijft als gecategoriseerd in ‘Schedule I gecontrolleerde substantie’. En zij die met deze materialen werken, blijven onderwerp van controle, hetzij administratief, hetzij maatschappelijk en mogelijke criminele sancties, zoals beschreven in de reguleringen van CSA en DEA.’

Binnen deze restricties is de fabrikant nu vrij om zijn prijs vast te stellen van dit ‘goedgekeurde medicijn’ gebaseerd op juridisch-goedgekeurde THC. Een product waarbij we dus mogen concluderen, dat op basis van deze strapatsen van VS-overheidsorganen, dat deze synthetische THC-variant béter is dan de natuurlijke..! De verwachting is dat het nieuwe ‘medicijn’ een prijs zal krijgen van tussen de US$ 1000 en $ 2000 per maand/gebruik.

En natuurlijk zijn er heftige kritieken te beluisteren in de VS rondom deze nieuwe wetgeving, waarbij kunstmatig béter en als échtwordt gekwalificeerd, terwijl het natuurlijke middel wordt verboden en het bezit/gebruikt wordt beboet. Een plant bovendien die veel en veel minder schade aan de gezondheid van mensen toebrengt..! Verschillende studies hebben laten zien, dat deze kunst-marihuana (ook wel als ‘K2’ en ‘Spice’ aangeduid) sterk in verband wordt gebracht met serieuze bijwerkingen, waaronder flauwvallen, psychose en zelfs dodelijk kan zijn.

In antwoord op deze kritiek schrijft de DEA:
‘De DEA heeft geconstateerd dat de door de FDA-goedgekeurde producten van orale oplossingen, waarin dronabinol aanwezig is, een goedgekeurde medische toepassing hebben, waarbij marihuana deze medische goedkeuring niét heeft en daardoor in ‘Schedule 1′ blijft’.
Velen hebben officieel commentaar gegeven op deze goedkeuring door de DEA. Daarbij is onmiskenbaar de duidelijke voorkeur gebleken die de DEA heeft om farmaceutische bedrijven te bevoordelen en hen een monopolie geeft over het welzijn van patiënten, puur en alleen vanuit winstmotieven. Daarbij is het van belang dat verschillende studies al hebben laten zien, dat synthetiachw marijuana ongelooflijk onveilig is.

Het is duidelijk: kunstwiet is een gevaarlijk goedje, wat de ‘overheids-autoriteiten’ ook mogen beweren en/of waar ze hun goedkeuringsstempeltje op zetten. Het moederbedrijf ‘Insys’ dat het patent op dit product heeft, staat bol van de corruptie-schandalen. Afgelopen oktober nog, moest de oprichter van het bedrijf, Dr. John N. Kapoor aftreden als CEO, nadat gebleken was, dat hij artsen had omgekocht, om een ‘fentanyl-product’ van dit bedrijf voor te schrijven. Dit product is ‘Transmucosal Immediate Release Fentanyl’, bekend onder de merknaam ‘Subsys’. Goedgekeurd voor kankerpatiënten, maar breeduit voorgeschreven voor andere mensen dan alleen deze groep.

De omschrijving van deze fraudezaak door de hoofd-officier van justitie in Arizona, Mark Brnovich in deze fraudezaak: “Insys is betrokken in een landelijk schema, waarin het verzekeringsbedrijven oplicht, en patiënten en artsen. Insys loog tegen de verzekeringsmaatschappijen, hield essentiële dat verborgen voor artsen en patiënten en betaalde artsen zogenaamde ‘sprekersvergoedingen’ in ruil voor het voorschrijven van haar medicijn(en).Dit alles met het doel om verkopen te stimuleren van het middel ‘Subsys’, daarbij volledig voorbij gaand, aan de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van patiënten”

Agentschappen die door de overheid zijn aangesteld om het welzijn en de gezondheid van burgers te bewaken en garanderen, zijn niet meer te vertrouwen. Deze ridicule situatie, waarbij kunstmatige, synthetische producten wél worden goedgekeurd, terwijl HETZELFDE PRODUCT, van natuurlijke oorsprong wordt verboden en als ‘gevaar voor de volksgezondheid’ wordt weggezet, laat dit overduidelijk zien. Welke schaapjes blijven nog achter deze nepherder aanlopen? Marihuana/hennep/wiet is een natuurlijke stof, die als geneesmiddel uit de criminele hoek dient te verdwijnen. Zodat patiënten en met name kankerpatiënten, er op een normale manier van gebruik kunnen maken.

Kijk verder naar dit artikel, met 100 wetenschappelijke studies die hebben aangetoond, dat Cannabis mensen van kanker kan genezen. (HIER)

* * *

Is dit de manier waarop straks de cowboys van Big Pharma grip krijgen over de zegeningen van cannabis..?

26 gedachten over “De Marihuana-gotspe: nepwiet goedkeuren..!

 1. DE REDEN WAAROM THC EN CBD ZO GOED WERKEN
  In discussies tussen voor- en tegenstanders wordt vaak ‘vergeten’ (met name als het de gevestigde media, politiek en farma maffia zijn, maar daar vind je ook bijna nooit een voorstander, ze weten het blijkbaar zelf allemaal wel) iemand te raadplegen die kan uitleggen waarom THC en CBD zo fenomenaal zijn en de mens zo goed helpt bij zijn gezondheid.

  Een citaat van de website van Stichting Mediwiet:

  Het menselijk lichaam bevat net als dat van alle andere zoogdieren, vogels, vissen en zee-egels een miljoenen jaren oud endocannabinoïd- systeem. Endo betekent lichaamseigen. Endo-cannabinoïden fungeren als signaalgevers en regelen alle belangrijke processen in een levend wezen. Endocannabinoïden regelen de productie van hormonen, eiwitten, besturen het immuunsysteem, alle organen, hoe we ons voelen en wat we denken.
  https://www.stichtingmediwiet.nl/info/wat-is-het-endocannabinoide-systeem

  De Hennep/Cannabis plant maakt bijna 200 stofjes aan die we cannabinoïden noemen, die stofjes zijn gelijk aan stofjes die het menselijk lichaam ook aanmaakt. De wetenschapper die dat ontdekte noemde daarom het systeem binnen de mens dat deze stofjes aanmaakt, het endocannabinoïd- systeem.

  Een aantal van deze stofjes aangemaakt door de mens zelf (cannabinoïden) geven bijvoorbeeld cellen in het menselijk lichaam de opdracht af te sterven als hun tijd erop zit. Nu zal het endocannabinoïd- systeem door ouder worden of door belasting van alle troep in het eten, minder cannabinoïden gaan aanmaken en dus krijgen niet alle cellen in het lichaam de juiste opdrachten en vormen een tumor. Door het innemen van THC en CBD wordt de hoeveelheid cannabinoïden aangevuld en is de kans aanwezig dat kankercellen nu wel de opdracht krijgen af te sterven.

  Dat is geen ‘wonder’, dat is logica die middels wetenschappelijke studie is aangetoond. Helaas vindt er NOOIT nader onderzoek plaats (om de bekende redenen die iedereen met wat gezond verstand en wijsheid zelf kan bedenken) naar hoe we CBD en THC exact moeten toepassen om vele vormen van kanker te bestrijden.

  De laatste jaren is duidelijk geworden dat naast THC (afkomstig van de plant die we Cannabis noemen), ook het CBD uit de industriële Hennepplant heel goed tegen kanker kan werken. En tegen een gigantisch groot aantal andere aandoeningen.

  Voor meer informatie:
  https://www.stichtingmediwiet.nl

 2. Is toch logisch. Synthetisch, dus patenteerbaar, itt echte wiet.
  En onze artsen zijn zo geïndoctrineerd door Big Farma, dat ze alleen maar geloven in de heilzame werking van producten van deze criminelen.

  1. Inderdaad. Nu is het inmiddels wel zo, dat veel artsen na alle goede berichten over THC en CBD van hun patiënten, ook zeker weten dat het werkt, maar ze durven er een andere patiënt die er baat bij zou kunnen hebben niet op te wijzen, bang voor de farma maffia en de gevolgen voor hun carrière.

   Ik hoorde een ‘zogenaamde’ wetenschappelijke deskundige zeggen dat we de langetermijneffecten van THC en CBD op het menselijk lichaam nog niet kennen en dat het dus voorlopig niet voorgeschreven kan worden. Wat de langetermijneffecten van de reguliere chemische en synthetische medicijnen en vaccins zijn dat is wel bekend, ze werken vaak niet en ze hebben vreselijke bijwerkingen en miljoenen doden als gevolg, maar daar hoor je dergelijke deskundigen niet over.

  1. Maar karbonat, denk jij dat er werkelijk een toekomst is voor de toepassingen op wietbasis? Je ziet al in het voorbeeld dat je geeft dat de hetze tegen cannabis in 1937 begon en in de jaren 40 was het al mogelijk om auto’s volledig op bio(hennep)brandstof te laten rijden en ze bijna compleet van henneppanelen werden gebouwd, maar het is er nooit van gekomen (hoewel, eerlijk is eerlijk, een klein deel van de auto-industrie gebruikt henneppanelen, maar uitsluitend voor de binnenkant van de auto). De elite heeft sinds die tijd de macht in handen voor wat betreft de fossiele brandstoffen, de staalindustrie, de farmaceutische industrie en niet te vergeten hebben zij de politiek volledig in hun greep.

   Als het volk niet wakker wordt (en dat zie ik voorlopig niet gebeuren, op een heel klein deel na dan), dan blijft alles zoals de elite het voor zichzelf geregeld heeft, dus geen auto’s en huizen bouwen van hennepvezel, geen biobrandstof van hennep, geen politiek die er voor het volk is en vooral geen medicijnen op basis van de natuurlijke vormen van THC en CBD.

 3. Een publicatie van de financiële webstek Zero Hedge :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-12-08/visualizing-science-behind-medical-potential-cannabis
  met enkele citaten :
  “Visualizing The Science Behind The Medical Potential Of Cannabis
  Attitudes are changing fast on cannabis, and investors are taking note…
  With the birth of legal recreational markets in places like California and a growing appreciation for the medical applications of cannabinoids such as CBD, Visual Capitalist’s Jeff Desjardins writes that the floodgates are open for companies to pursue new and groundbreaking opportunities in the sector.
  Unlike other fields where medical research has been mainstream for many decades, the work behind cannabis – an incredibly complex plant – is only getting started….”.
  In de link is er ook een wetenschappelijke analyse die mijn kennis ver te boven gaat. De vermelding in de tekst echter : “investors are taking note…….” is m.i. weinig geruststellend, het ganse criminele corrupte systeem ietwat kennende.

  1. Het gaat in dat artikel om het vinden van een methode om meer CBD en THC te produceren. De plant zelf geeft inderdaad kleine hoeveelheden. Ze willen dus de zaak genetisch modificeren, dus voor God gaan spelen en wie weet wat daarvan de negatieve effecten zijn op het eindproduct. 1 cannabisplant levert inderdaad weinig pure THC-pasta op, maar als landbouwbedrijven cannabis planten mogen gaan verbouwen om ook de vezels ed. te kunnen gebruiken bij de talloze bekende toepassingen, dan zal er behoorlijk wat meer THC geproduceerd kunnen worden, net als bij de CBD, dat is er momenteel wel degelijk in grote hoeveelheden omdat grote landbouwbedrijven industriële hennep verbouwen.

   Nu gaat het er bij de farma maffia en de investeerders om dat er geld verdiend kan worden aan dit soort stoffen, dus moeten THC en CBD liefst op synthetische wijze gekopieerd worden, pas dan kun je een patent krijgen en er veel geld voor vragen. Dus zoekt men investeerders die er veel geld in willen stoppen. En ‘investeren’ zegt het al, zij willen daar dus wel winst uithalen.

   Wat men in dat artikel echter niet noemt, is dat THC een fantastisch ‘volksmedicijn’ is. De plant groeit in nagenoeg elk klimaat, is tevreden met bijna elke grondsoort, is niet of heel weinig gevoelig voor ziektes en dus kan iedereen een paar planten in zijn tuin of op zijn balkon laten groeien. Daar haal je voldoende THC vanaf om een heel jaar je dosis THC in te kunnen nemen en dan houd je nog genoeg over voor een ander familielid of de buurman. Het onttrekken van THC uit de plant is heel eenvoudig, dat kan echt iedereen, er zijn ook talloze ouderen die het al doen.

   Alleen… er bestaat een verbod op het zelf telen van een cannabisplant, dus daar moet verandering in komen. En legalisatie is Iets waar de farma maffia al jaren faliekant tegen is, ra ra, hoe dat komt!

  2. Paul,
   Dank voor de toelichting. Mijn wantrouwen was dus gerechtvaardigd. Als “big business” er bij betrokken is, is het altijd verdacht.

  3. Ja Pim, het biedt ook kansen, namelijk de kans dat zodra de gevestigde orde patenten krijgt op hun eigen gefabriceerde THC (genetisch gemodificeerde THC of synthetische of chemische bagger, allemaal met zware bijwerkingen) geen mens ooit nog natuurlijke THC mag maken en het verbod op een paar eigen plantjes subiet verboden blijft omdat de farma maffia THC als medicijn heeft geregistreerd. Hetzelfde als wat Monsanto met bv tomaten en paprika’s doet. Je ‘modificeert’ ze (dus je rommelt wat aan het DNA van de plant) en geen tuinder kan straks nog zijn eigen paprika’s telen, want Monsanto heeft er een patent op.

   Dat is het geniepige achter het zogenaamde erkennen van de medische eigenschappen van THC en CBD, geen winkel die nog de natuurlijke CBD mag verkopen, tenzij de winkeleigenaar voor miljoenen aan testen heeft uitgevoerd op zijn CBD product, iets dat nagenoeg geen enkele winkeleigenaar kan betalen! En de gevestigde orde WEET dat, maar vertelt natuurlijk niet wat ik je vertel en een groot deel van de mensheid ziet het erkennen juist wel als een voordeel, maar beseft niet dat er een vette adder onder het gras zit.

  4. Paul,
   Ter illustratie : https://www.motherearthnews.com/homesteading-and-livestock/sustainable-farming/monsanto-lawsuits-from-family-farmers-zwfz1302zkin
   met citaat :
   “Many organic farmers want nothing to do with gene-splicing technology or genetically modified seeds; they just want to plant their crops and make a living. As a result, more and more Monsanto lawsuits are piling up as organic farmers try to distance themselves from the giant corporation. ….”
   Nog een bron :
   https://www.rt.com/usa/patented-monsanto-court-patent-210/
   met citaat :
   ” The United States Supreme Court ruled Monday in favor of biotech giant Monsanto, closing the door on a patent case that has pitted a smalltime farmer from Indiana against a titan of the agriculture industry.
   The high court said early Monday that 75-year-old farmer Vernon Bowman of Indiana violated Monsanto’s patent rights when he purchased a mix of seeds from a grain elevator that he later planted on his Midwest farm. That mix included patented Roundup Ready soybean seeds manufactured by Monsanto that are sold under license because they can hold up against their namesake, a nasty pesticide regularly used on farms….”
   Over de gevolgen van een dergelijk systeem, en het ontstaan van een “verklikkingsmaatschappij” :
   https://monsanto.com/company/media/statements/lawsuits-against-farmers/
   met citaat :
   “Enforcing patent law is not much different from the enforcement of other laws. Most people respect the law. Often, honest citizens will report those who break the law. The same is true for patent infringement involving saved seed. The vast majority of farmers respect patent laws and honor their agreements to abide by that law. When one farmer sees another farmer saving patented seed, they will often report them. Many of the tips Monsanto gets about farmers saving patented seeds come from other farmers in the same community……”

  5. Yep Sub Rosa, de tuinders komen EINDELIJK in opstand tegen Monsanto, maar dat gebeurt nadat vele landbouwbedrijven failliet zijn gegaan vanwege rechtszaken tegen hen, opgezet door Monsanto. En nadat tuinders er achter kwamen dat alle beloofde gigantische oogsten behoorlijk tegen vielen en dat ze het zaad van hun planten niet meer zoals voorheen kunnen gebruiken omdat Monsanto ervoor heeft gezorgd dat die zaden niet meer ontkiemen, begint het eindelijk bij hen te dagen dat Monsanto het bedrijf van de Duivel zelve is, met de wereldwijde politiek op zijn schoot.

   Ik ben bang dat het met de THC hetzelfde zal gaan, de eerste 15 jaar denkt iedereen dat er eindelijk erkenning komt, dat we eindelijk goedkopere medicijnen krijgen, gebaseerd op THC (en de andere cannabinoiden van de cannabisplant). Maar uiteindelijk zal blijken dat de politiek (met instemming van de zogenaamd ‘onafhankelijke’ toezichthouders) duivelse bedrijven wettelijk toestemming heeft gegeven om een monopolypositie in te nemen betreffende de productie van namaak THC.

   Het voorbeeld dat Guido geeft staat niet op zichzelf, zo zijn heel veel van dergelijke geslepen figuren bezig. Ook bij de Nederlandse ‘waakhonden’, maar noem ze gerust tandeloze schurfterige vlooienbalen, dat dekt de lading een stuk beter.

 4. Minder bekend dan de cannabis is de Maruanilla, een koosnaampje voor Siberisch hartgespan of Leonuris siberica. In tegenstelling tot cannabis is deze plant 100% legaal te kweken en te gebruiken.
  Ik heb inmiddels een paar honderd planten gekweekt in potten en zal deze in het voorjaar in de verkoop doen. Naast de pijnstillende, licht hallucinerende en medicinale werking is deze plant zeer decoratief en biedt de bijen en vlinders veel aantrekkelijke bloemen.
  http://entheology.com/plants/leonurus-sibiricus-siberian-motherwort/

  1. Dank Cozmic, lijkt me een mooie plant en ik zal eens kijken of er zaden te koop zijn, dan zet ik er as. zomer een paar in de tuin en wie weet maak ik er ook medicijnen van. Ik las op de link die je geeft dat je net als bij cannabis, de delen van de plant in alcohol kan dompelen, dat verdampen en dan denk ik een soort pasta overhoudt die je evt. met wat olijfolie kan verdunnen om vervolgens in te nemen.

  2. Hoi Paul, het is een tweejarige plant, dat houdt in dat hij het eerste jaar groeit ( vegetatief) en het volgende jaar bloeit. ( generatief ) Dat kan inhouden dat je erg lang moet wachten voordat je oogst hebt. In het voorjaar doe ik volwaardige planten in de verkoop zodat men datzelfde jaar kan oogsten. Ik wil niet spammen maar eh iets met Moringa’s Finest 😉

  3. Ja, Moringa, ik heb toen ook een plant bij je gekocht en ik meen ook een zak poeder. Ik zal van het voorjaar eens kijken of mijn uitkerinkje het zich kan veroorloven. Ik zit al bijna drie jaar thuis en verveel me nog geen minuut, dus alle tijd om de plantjes te zien groeien en bloeien. Het leven van een klokkenluider is zo slecht nog niet!

  4. Paul, als je je verveelt kan je me altijd nog in de kwekerij komen helpen. Hang ik voor de vorm een grote klokkenbel op 😀 No place like home when the world is your home.

  5. Leuk aanbod en als ik er op mijn fiets kon komen, dan kwam ik zeker langs.

   Heb een aantal jaren geleden samen met een goede maat een paar oude landbouwkassen van de gemeente in bruikleen gehad. Had de gemeente in 2008 opgekocht en geen vastgoedontwikkelaar die het van de gemeente wilde kopen in die tijd. Geen water, geen verwarming, geen stroom, geen huur, maar wel een paar jaar ontzettend veel plezier gehad. We teelden tomaten, paprika’s, courgettes, en komkommers voornamelijk voor de voedselbank en iedereen die kwam helpen mocht natuurlijk ook wat meenemen.
   http://nobudgetkasdordrecht.blogspot.nl/2012

  6. Het temperatuur verschil in de kassen en daar buiten, kunnen grote gezondheids problemen oproepen, hier werd het soms zo heet in de kassen, zelfs met luchten nog te warm, heel vroeg de kassen in, had 5 Algerijnen aan het werk, fantastische werkers snel en efficient, mooie tijd, buiten de kruiden bloemen groentes, in de kassen van alles, ook veel slangen die houden van warmte, en dan de wijnbouw natuurlijk, en de fruitbomen niet te vergeten, prune d’agen voor het drogen, reine victoria, noten kersen en olijfen, veel producten veel werk, na alles betalen, bleef er weinig over, maar het was toch een fijne tijd, het zijn allemaal ouwe basies nu, Jenne

  7. Lamiacées familie is één prachtige kruiden familie, in mijn tijd hadden 5 variateiten in potten te koop, marjolaine, marrube, mélisse, menthe poivrée één van de duurste, origan werd geoogst voor de medicinale olie, orthosiphon lijkt op maruanilla, ortie dioïque (dovenetel), romarin, en dan dewat wildere variateiten, sariette des montagnes maakt wat slaperig als thee, sauge (salvia) officinale sterke werking cérébrale, thym vulgaire prachtig geneeskundig kruid.
   Waarom niet gewoon hennep mag toch, hier worden velden gezaaid en geoogst voor de medicinale wereld, mariuana / cannabis prachtige planten, nog steeds zonde dat die assholes dit niet in willen zien.

   Heb nog een ander bericht voor de echt wezenlijk levenden onder ons,
   van een zekere Dante Alighieri
   The darkest places in hell
   are reserved for those
   who maintain their
   neutrality in times
   of moral crisis.

   Vriendelijke groet Jenne

  1. Ja, het IS allemaal mogelijk, maar waar ik op blijf hameren is dat de gevestigde orde er niet in wil investeren omdat het hun monopoliepositie in fossiele brandstoffen, staalindustrie, bouwmaterialen, enz. zwaar zou aantasten, zoniet volledig om zeep zou helpen. Want WAAR is die auto van Ford gebleven? Waarom is dat concept niet doorgevoerd? OMDAT de gevestigde orde (de elite die de dienst in de wereld uitmaakt) dat niet wilde. En al die corrupte politici die zo roepen om duurzaam bouwen en schonere brandstoffen, die WETEN donders goed hoe hennep dat kan bewerkstelligen, maar ze kijken de andere kant op, beschermen de elite, in ruil voor de betere baantjes na hun politieke loopbaan. Dus het zou prachtig zijn voor de toekomst, maar dan moet je een dergelijke auto zelf bouwen, zoals de man in de video. Het kostte hem 200.000 dollar en hij moest de hennepvezel uit China halen omdat het in Florida een verboden iets is.

   Kijk naar de farmaceutische industrie, voordat er chemicaliën als medicijn werden ontdekt, was cannabis een grote speler op dat gebied. Maar zodra de elite doorkreeg dat ze miljarden konden verdienen aan patenteerbare chemicaliën die zij ‘medicijnen’ noemden, werd de cannabisplant (en dus ook de hennepplant, waar nagenoeg geen THC in zit) een verboden plant. Oké, inmiddels moet men toegeven aan de steeds hardere roep van het volk om cannabis als medicijn te mogen gebruiken en dus vindt men een chemische variant uit (met vele bijwerkingen) of gaat men ertoe over de plant genetisch te manipuleren, zodat je wel een patent op een plant kan krijgen. Alweer gaat het om het behouden van de monopoliepositie van de elite op het gebied van medicijnen en dus om het verdienen van miljarden en miljarden dollars.

  2. jah dat heet monetair absolute dominantie van de kolen staal snake-oil industrie, daarvoor is nodig de two sigma regel, neerbuigende groot scheepse domheid waar ruimschoots in voorzien wordt, 2 standaard deviaties verwijderd van nul, voor 95 procent comfie confi dichtheid van het zit wel snor. http://gardenofecon.com/2014/08/flukes-and-snake-oil/ How to inspect a Model T Ford 1925 https://www.youtube.com/watch?v=gXzHTdJo2Jk The Killers – The Man https://www.youtube.com/watch?v=w3xcybdis1k Het Boze Bonzo Boso deeltje van god kwam niet vaak voor, daarom kon het nauwelijks bestaan, na een kwadriljoen LHc botsingen zonder noemenswaardige Thc sporen was het er even, ondanks de daarvoor ingenomen bijkans insane belachelijke 5 sigma regel, een hedge fund vindt 2 doorgaans al wel genoeg voor wat winst zekerheid. George Green: Illuminati Plan To Kill Billions Delayed, ETs/Advanced Technology, Human Clones. Part1 https://www.youtube.com/watch?v=AufVit6Dkiw George heeft van z’n exo vrienden vernomen dat Wuh een beetje wakkeren elkaar te veel negeren en dat kan major consequenties krijgen. Dat gevoel deel ik wel. Een vreemde void leegte van nietszeggendheid waar niets vriendelijks aan is laat staan ‘wijs’. Is zij de interviewster de nieuwe broodnodige frisse side kick van Kerry pools of russisch en hoe heet zuh eigenlijk, niet goed engels maar niettemin wel goed een verademing zonder opgefokte interpellaties van repto hier en repto daar. https://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_van_interpellatie Goede verhaal opbouw Arend, met een duidelijke hoofdpersoon nu die iets wil, ergens vandaan komt. How to tell a story. Kurt Vonnegut on how to write a short story https://www.youtube.com/watch?v=nmVcIhnvSx8 Pearl Jam Of the Girl (Binaural) https://www.youtube.com/watch?v=xjhFKrmn2-M

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.