Advertentie

De verborgen geschiedenis van de aarde..


x

x

De verborgen geschiedenis van de aarde

2017 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!! (klik voor lead)

In augustus 1947, een maand na de ‘Roswell Crash’ in Nevada, zagen 6 Apache-jongeren, een UFO neerstorten, tijdens het houden van een Vision Quest, vlak bij hun kamp. Zonder over eventuele gevaren die hiermee verbonden zouden kunnen zijn na te denken, renden ze erop af en ontdekten tussen de wrakstukken een gewond Sterrenwezen. Ze brachten het sterrenwezen in veiligheid door het mee te nemen naar de verborgen locatie van hun kamp, zodat het niet in handen zou vallen van de militairen, die nog geen 10 minuten later bij de wrakstukken arriveerden om letterlijk alles wat daar lag, mee te nemen.

Dit sterrenwezen, dat al gauw de naam ‘Star Elder’ kreeg, heeft 6 maanden met de 6 jongeren doorgebracht. Na een maand was zijn herstel dusdanig gevorderd dat er een communicatie ontstond die via gevoel en beelden verliep. De uitwisseling was wederzijds. Net zoals de jongens nieuwsgierig waren naar de verborgen geschiedenis van de aarde en ons zonnestelsel zo was de Star Elder zeer geïnteresseerd over het leven hier op aarde. Deze kennis deelden ze later met hun kinderen en kleinkinderen.

Een van de jongens was de grootvader van Robert Morning Sky. Robert was geboren uit een Hopi-moeder en een Apache-vader. Deze 2 stammen verschillen nogal erg van elkaar. Bij de Hopi-cultuur draait namelijk alles om de vrouw in tegenstelling tot bij de Apaches. Zij hebben een uitermate agressief oorlogvoerende achtergrond en zijn dus zeer mannelijk zijn ingesteld. Robert’s vader verongelukte toen hij nog heel klein was, wat tot gevolg had dat zijn moeder terugkeerde naar haar eigen Hopi stam en Robert voor een belangrijk deel opgevoed werd door zijn Apache grootvader waarbij hij de verhalen over de Star Elder met de paplepel naar binnen kreeg.

Een eigen verhaal van de ‘Natives’..
Dit verhaal was niet op zichzelf staand omdat de ‘Natives’, vooral in ‘the Four Corners’, het grensgebied waar Arizona, Nevada, Utah en New Mexico samenkomen, altijd al veel met UFO’s in aanraking zijn geweest. De Katchina’s van de Hopi representeren praktisch allemaal Sterrenwezens, dus geen goden wat vele mensen denken maar zijn de krachten achter de machthebbers zoals die van de wind, de sneeuw, de vruchtbaarheid e.d. Vele legendes bij de Natives beschrijven verhalen waarin Sterrenwezens op aarde neerdaalden om de natuurvolkeren van alles te leren.

UFO’s worden als een normaal verschijnsel beschouwd en geclassificeerd als ‘dansende lichten’ in de hemel, in tegenstelling tot de ‘geciviliseerde’ Westerse wereld. Als student koos Robert Morning Sky 2 studierichtingen, te weten ‘wiskunde en religie’ en besloot hij de verborgen geschiedenis van ons zonnestelsel als thema voor zijn scriptie te gaan gebruiken dat resulteerde in een zeer uitgebreid gedetailleerd verslag, bekend als

Roswell juli 1947, een buitenaards voertuig zou zijn neergestort.

‘The Terra-Papers’.
De vraag die als een rode draad door zijn onderzoek heenliep was: ‘Bestaat er echt een hemel en bestaat er echt een God’. Hij ging terug naar Egypte, naar Summerië, naar Babylonië, naar Mesopotamië. Hij werd terug geleid tot 4000 – 5000jaar voor Chr. en leerde de hiëroglyfen op een simpele wijze lezen. Toen hij klaar was met zijn scriptie en het indiende bij zijn professor had dit tot gevolg dat hij bijna uit zijn studie werd gezet wegens godslastering. Zijn professor was woedend. Deze informatie kon niet serieus genomen worden, laat staan geaccepteerd als waarheid en moest beschouwd worden als een mythe of legende.

Een lerares sprong voor hem in de bres en wist het comité, dat over zijn universitaire toekomst moest gaan beslissen, te overtuigen dat deze materie misschien niet de visie van de Westerse wereld was maar daarom niet minder waar. Robert was er van overtuigd geweest dat de universiteit de juiste plek was om hier dieper onderzoek naar te gaan doen. Ook vanuit de UFO wereld werd zijn verhaal afgewezen als zijnde een mythe of legende. Hij benaderde Science Fiction schrijvers, New Age groeperingen maar werd overal afgewezen. Hij raakte door dit alles zeer gedesillusioneerd.

Film- en foto-opnames van de vermeende ET-lichamen die bij Roswell gevonden zouden zijn, doken in de jaren 1980 op. Er werd een officiële film gepresenteerd over deze lichamen, waarvan vele deskundigen vinden, dat deze nauwelijks serieus te nemen is. Mogelijk gecontroleerde oppositie dus..!

Samen met zijn broers besloot hij de informatie van de ‘Terra Papers’ te gaan delen met andere natuurvolkeren zoals de Aboriginals in Australië, de Maori’s in Nieuw Zeeland, de Zulu’s in Zuid Afrika, de Mexicaanse Indianen etc. Al deze natuurvolkeren bleken volledig open te staan voor deze informatie en gaandeweg werd duidelijk dat er overal parallellen liepen tussen de verhalen van de verschillende volkeren.

Wereldwijd heeft de Westerse ‘geciviliseerde’ wereld pogingen ondernomen deze volkeren monddood te maken en de Westerse versie van de geschiedenis als de echte en enige waarheid te bestempelen. Vanaf het moment dat dit duidelijk werd, weigerde Robert Morning Sky deze informatie nog langer te delen met mensen die geen wortels hadden met de natuurvolkeren.

Jaren later toen zijn grootvader stervende was liet hij Robert beloven om deze informatie nog eenmaal gedurende 1 jaar naar buiten te brengen. Dit jaar begon in februari 1995. In dit jaar gaf hij wereldwijd lezingen, sprak op conferenties, gaf 48 workshops in 52 weken en legde samen met zijn familie zo’n 30.000 km af. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat UFO-logen als het ware de ‘New Age’ gedachte voeden en weigeren zich te verdiepen in de waarheid. 30 Jaar onderzoek wees uit dat er steeds een oudere religie lag voor de gene die net onderzocht was.

Het was Billy Mayer, die in de jaren 1950/1960 foto’s maakte en alle verbeelding tartte. Hij had bijna dagelijks contact met ‘goedwillende’ buitenaardsen, aldus zijn relaas. Deze artist impression is een afbeelding van zijn verslagen. Zoek onder Billy Mayer op internet en je zult verstelt staan, wat er door hem aan publieke informatie is vrijgegeven.

Robert Morning Sky en zijn team ontdekten dat deze aarde feitelijk niet in handen is van de mens. De macht en controle liggen niet bij de instituten, regeringen, religies, banken en/of geheime genootschappen maar bij wezens van andere planeten. We zijn gemanipuleerd in onze evolutie. Auteurs als Sacharias Sitchin, Robert Bauval en Graham Hancock hebben baanbrekend onderzoek verricht om de waarheid rond deze planeet boven water te krijgen. Als je het werk van de Terrapapers en van deze auteurs onderzoekt en ontdekt dat ze stuk voor stuk met dezelfde feiten komen, dan kun je de conclusie trekken dat we hier allemaal sterk beïnvloed en onderricht zijn door wezens van andere sterren en planeten.

Ondanks alle berichten over een dubbelspel dat hij zou spelen, is en blijft Zacharia Sitchin baanbrekend onderzoek verrichten om de waarheid rond deze planeet boven water te krijgen.

En als dit waar is waar zijn ze nu?
Waar zijn de wezens waar iedereen over schrijft? Waar zijn de wezens die de piramiden, de Sfinx, de Nazca lijnen en de zonnetempels in Peru en Mexico, de Grote Muur en tempels in het oude China hebben gebouwd? Tot op de dag van vandaag is de mens bijv. niet in staat om de piramides of de Sfinx of andere wereldwonderen na te bouwen. Wie heeft deze dan wel gebouwd? Iedereen die verkondigt de echte en enige waarheid te hebben ontdekt, heeft een reden om zelf op onderzoek uit te gaan. Hier ligt onze taak, onze eigen waarheid vinden. Niet die van iemand anders, niet die van een religie of iets anders buiten onszelf.

De rode draad in de verhalen die steeds naar voren blijft komen is dat er 2 Galactische grootmachten zijn die de mens vanaf het begin enorm hebben beïnvloed. De grootste van die 2 is het Orion Sterrenstelsel. Dit is het oudste en machtigste en wordt bewoond door reptiliaanse humanoïde wezens. Het wordt bestuurd door een vrouwelijke koningin. Het andere is het sterrenstelsel Sirius. We kennen het als de Hondsster waar Kenau-achtige humanoïde wezens wonen(de Annunaki) Het zijn de militaire machthebbers, de ASA-RRR die werken voor de reptiliaanse koningin.

Vele mensen voelen zich bedreigd met de gedachte dat we niet alleen zijn in dit universum, dat er net zo’n grote variatie aan leven rondom ons heen is als dat er planeten en sterren zijn. Alle ‘engelen’ en zelfs ‘god’ zijn sterrenwezens. De definitie van een sterrenwezen is heel simpel gezegd: ‘Niet afkomstig van deze aarde.’ Alles wat je beschouwd als goddelijk is niets anders dan buitenaards. Het zijn wezens die door hun geavanceerde technologieën in staat zijn dingen te creëren die voor ons wonderbaarlijk en magisch zijn, die we in onze huidige staat niet kunnen kopiëren.

Ons planetenstelsel en de godenruzie..
Biljoenen jaren geleden toen ons zonnestelsel aan het ontstaan was had onze zon slechts 2 planeten: Mercurius en Tiamat. Later ontstonden er nog 6 anderen: Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus en Uranus. Tiamat, een tropisch water planeet werd als eerste ontwikkeld en was een heel kwetsbaar paradijs voor aanvallen van buitenaf. De aanwezigheid van de ASA-RRR militairen maakte dat er steeds meer kolonisten met hun families een thuisbasis vonden. De planeten waren stuk voor stuk rijk aan super metalen maar Tiamat was de kroon onder de glorie van koning Al-Al.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

Door dit zonnestelsel (Eridanus) loopt een belangrijke doorgang, de ‘Pesh Meten’, de 9de doorgang, die dit zonnestelsel met andere zonnestelsels verbindt. Wie deze doorgang beheerst heeft de macht omdat zij kunnen bepalen wie er wel of niet en onder welke voorwaarde gebruik van kan maken. In ruil voor hun onderdanigheid aan de reptiliaanse koningin hadden de ASA-RRR het beheer van deze belangrijke doorgang in handen gekregen. Deze machtspositie had tot gevolg dat er binnen de gelederen van het koningshuis van Sirius een hevige strijd woedde wat uiteindelijk resulteerde in de totale vernietiging van Tiamat en gewonnen werd door koning AN-U. Alles wat er van Tiamat is overgebleven is de Asteroïdengordel.

Ook was er een strijd gaande tussen de beide zoons van koning AN-U, te weten prins EA of Enki en prins ENLIL die beiden aanspraak maakten op de troon. EA was een Genesis wetenschapper en god van de creatie. ENLIL was de god van het woord. Deze 2 samen lijken onze rechter en linker hersenhelft te vertegenwoordigen en zou kunnen verklaren waarom vandaag de dag via educatie en religies de linker hersenhelft op steeds jongere leeftijd gestimuleerd wordt.

Koning ANU gaf prins EA, na de vernietiging van Tiamat,  de opdracht dit zonnestelsel opnieuw op te bouwen waaronder ook een nieuwe planeet die we nu als de aarde kennen. EA is een van de oudste figuren die wordt genoemd in de geschiedenis van Mesopotamië, de oude beschavingen in het Midden Oosten. Hij was in staat om van de aarde een leefbare planeet te maken net als Tiamat eens was geweest. Een planeet met water, flora en fauna. De god uit de Bijbel is niemand anders dan prins EA. Hij kreeg hierdoor de titel EA-U wat letterlijk ‘het werk van’ EA betekent. Dit wordt uitgesproken als E-A-U, wat in de loop der tijden veranderde in Jahweh.

De naam ‘God’ is een titel voor een wetenschapper die in staat is leven te scheppen. Dit wil niet zeggen dat er geen Goddelijke kracht bestaat maar EA was een god met een kleine ‘g’. Samen met zijn jongere zusje NIN-HUR-SAG, die eveneens een Genesis wetenschapper was, heeft hij de mens gecreëerd. De mens was bedoeld als experiment met als belangrijkste doel de goden, de sterrenwezens, te dienen en hun werk in de mijnen over te nemen.

EA besloot zijn experiment te verfijnen en de mens zo te creëren dat het in staat was zelfstandig te denken en zich zelfstandig voort te kunnen planten. Tot nu toe was dit aan strenge regels onderhevig en bepaalde het systeem de voortplanting. Hij gebruikte hiervoor het DNA van 22 superrassen en leerde ze de ‘geheimen van de sterrenwezens’ en gaf ze de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.

Waardoor ze net als de goden in staat waren te genieten van het leven, de liefde te bedrijven, de vrije keus hadden om te gaan met wie ze zelf wensten. Hier werden kinderen uit geboren waar het systeem niet of nauwelijks controle over had. Dit had tot gevolg dat steeds meer mensen gingen rebelleren. Ze weigerden nog langer het slaafse bestaan te leiden die hen door ENLIL werd opgelegd. ENLIL was woedend en gooide iedereen uit ‘het paradijs’, waardoor de mensen moesten zien te overleven in een wereld vol gevaren. EA werd verbannen en werd vanaf dat moment volgens de Bijbel beschouwd als de heer van de Duisternis.

DAEA betekent ‘de heer EA’ ( titel) en BAEL is een ander woord voor ‘heer’. DA-EA-BA-EL was de wortel van het woord Diablo ( de duivel) Dit heeft dus niets te maken met de betekenis van het woord duivel zoals de religies ons proberen wijs te maken. EA schonk ons de mogelijkheid om ons te kunnen bevrijden uit het ‘paradijs’. Alle Genesis wetenschappers droegen een embleem van 2 om elkaar heen draaiende DNA strengen op hun mouw die wij herkennen als slangen. Hetzelfde symbool -de ESCULAAP- dat vandaag de dag nog steeds door de medische wereld gebruikt wordt.Deze slang gaf ons de mogelijkheid om onze vrijheid terug te winnen en was de reden dat de mens uit het paradijs werd gezet. Het paradijs is dus exact het tegenovergestelde als wat de religies vertellen.

Vanaf toen werden de regels fors aangescherpt door ENLIL. Hij eiste dat vanaf dat moment hij de enige god was, de god van het woord, wiens wetten opgevolgd dienden te worden. Hij verplichtte iedereen 1 dag in de week naar het godshuis te komen om gehersenspoeld te kunnen worden, waarbij ze moesten beloven alle wetten en regels op te volgen. Scheidingen werden verboden, buitenechtelijke relaties werden streng bestraft. Dit zelfde plaatje is vandaag de dag nog steeds zeer herkenbaar in vele lagen van de maatschappij.

Horus, de zonnegod, werd zo’n 2000 jaar voor Christus geboren; ook zijn levensverhaal is vergelijkbaar met dat van Jezus.

Voor vrouwen die uit het paradijs gegooid waren, werden bevallingen zeer pijnlijk omdat ze niet langer toegang hadden tot de geboortetanks, waarin het geboorteproces  pijnloos begeleid werd. Sommige mensen vonden het leven buiten het paradijs te eng en keerden vrijwillig terug in het slaafse bestaan. Maar anderen leerden te overleven en werden de EA-SU, de leraren van de leer van EA. En zoals je ziet is EA-SU de wortel van het woord Jezus en Jezus was dus niet de naam van een persoon maar een titel.

Jezus een andere persoon dan we moesten leren kennen..?!
Om de werkelijke betekenis van het woord EA-SU= Jezus te kunnen verbergen, heeft keizer Constantijn van Rome in de 4de eeuw na Chr. de hele bijbel laten herschrijven en ontstond het huidige verhaal waarin Jezus aan het kruis eindigde wat waarschijnlijk nooit in het echt heeft plaatsgevonden. In geen van de oude geschriften uit die tijd wordt hierover geschreven. Wel wordt er over 1 of meer Esseense leraren geschreven, die de leer van EA verspreiden.

Volgens de tradities uit die tijd behoorden al deze leraren en rabbijnen te trouwen waar hoogstwaarschijnlijk kinderen uit voort zijn gekomen. Ook dit is in scherp contrast met wat de religies ons proberen wijs te maken. Het was ENLIL die verantwoordelijk was voor de zondvloed in een poging deze planeet volledig te zuiveren van de invloed van EA. Dit mislukte. Marduk, de oudste zoon van EA, verloor door de acties van zijn vader het recht op de troon. Dit stond hem niet aan en met behulp van een rebellerende reptiliaanse koningin van Orion overmeesterde hij ongeveer 6000 jaar voor Chr. de aarde en riep zichzelf uit tot RA de zonnegod.

Hij veranderde de geschiedenis van dit zonnestelsel door alle rotstekeningen en hiëroglyfen op deze hele planeet aan te passen en riep zichzelf uit tot de enige god die ooit geleefd zou hebben en die verantwoordelijk zou zijn voor al het leven hier op aarde. De technologieën van Orion waren enorm geavanceerd. Orion was al biljoenen jaren aan de macht in meer dan de helft van het universum.

Zo hadden ze een technologie ontwikkeld waarbij ze in staat waren het geheugen van de bewoners van de overmeesterde sterren en planeten te wissen en te herprogrammeren. Dit gebeurde via een herprogrammeringstunnel waar mensen door heen geloodst werden. Op deze manier hoefde de oorspronkelijke bevolking niet gedood te worden en had Orion nieuwe slaven die voor hun werk ingezet konden worden.

Ra besloot deze technologie in te zetten om te voorkomen dat mensen de oorspronkelijke en echte geschiedenis van dit zonnestelsel, die via mondelinge overlevering van generatie op generatie werd doorverteld, alsnog zouden kunnen achterhalen. Iedereen werd verplicht door de tunnel te gaan. Die tunnel wordt tot op de dag van vandaag ingezet bij mensen die overlijden. Praktisch alle religies leren mensen om bij het overlijden rechtstreeks naar “de Lichttunnel’ te gaan.

Stap uit het spel..
Willen we onze vrijheid behouden dan is het dus uitermate belangrijk om bij die tunnel weg te blijven en bij ons zelf naar binnen te gaan, anders zal je geheugen van dit leven volledig worden gewist waarna je in exact dit zelfde leven als waarin je tot nu toe hebt geleefd opnieuw geboren gaan worden. Dit is de manier om een slavenbestaan in stand te kunnen houden. Reïncarnatie is dus niet terugkeren in een ander leven maar in exact hetzelfde leven als wat je nu leeft. Het is gewoon een hologram waarin je terug geplaatst wordt en vergelijkbaar met een computergame waarin je een karakter kiest en je je ook gaat gedragen en denken als die persoon uit dat spel.

RA werd 4000jaar voor Chr. door de rebellerende reptiliaanse koningin Ishtar/Lilith afgezet. De Sheti’s, een reptiliaans ras nam de macht over en is tot op vandaag de dag onzichtbare macht achter de schermen hierop aarde. De Sheti’s zijn niet in staat zichzelf te reproduceren en kunnen zich staande houden d.m.v. klonen. Ze gebruiken onze levensenergie om zich mee te voeden. Dit komt vrij via onze emoties, denk bijv. aan angst. Ze hebben een methode ontwikkeld om de emotionele explosie die tijdens ons overlijden vrij komt af te tappen via de ‘ witte tunnel’ en ons zo opnieuw in ditzelfde slavenbestaan terug te plaatsen.

Een ieder die opstaat tegen de hegemonie van de dynastie van de Rothschilds, heeft zijn hoofd in de strop geduwd.

Ra bracht zijn rijkdom in veiligheid door dit over te dragen aan zijn kinderen, de RA-KAM. (KAM = schild en betekent ‘afkomstig van’ dus, afkomstig van RA. Wat uiteindelijk verbasterde uiteindelijk in de naam Rothschild..!   De RA-KA-PAREA namen zijn administratie over. Dit waren de farao’s. RA-KA-FERAO verbasterde in Rockefellers. Vanaf toen zijn deze families dus al aan de macht en verklaart het waarom ze zo’n gigantisch kapitaal hebben. De bloedlijnen die ons 10.000 jaar geleden bestuurden, besturen ons nog steeds..!!

Goud en een gewist geheugen..!
RA is de reden dat we niets meer kunnen herinneren en bijv. niet meer weten wie de piramiden en de sfinx gebouwd hebben. We horen de uitleg van de archeologen maar diep in ons hart weten we dat hun verhaal niet klopt. Alles wat wij diep in ons hart als niet kloppend ervaren, komt voort uit de beschavingen van Orion en Sirius en zijn dus niet van deze aarde. Het maakt geen deel uit van het natuurlijke menselijke evolutieproces. Deze systemen werden ons opgelegd. Ook ons geldsysteem is afkomstig uit andere sterrenstelsels.

Goud is een ander voorbeeld. Goud in de monoatomische vorm werd door deze beschavingen gebruikt om er inter-dimensionaal mee te kunnen reizen. Ze gebruiken goud voor de bedrading en voor de schepen. De auteur Sir Laurence Gardner heeft hier verschillende lezingen over gegeven. Dit was de oorspronkelijke reden waarom mensen zijn ontwikkeld, om ingezet te kunnen worden als slaaf in de goudmijnen. Er zijn veel mooiere en hardere metaalsoorten die veel meer functioneel zijn voor de mens.

Onze frequentionele oorsprong..
Wij zijn elektromagnetisch van oorsprong waardoor we beïnvloedbaar zijn voor straling en iedere vorm van elektronische prikkels. Eind jaren 80 bestond het plan om de hele wereldbevolking verplicht te chippen en ze op die manier op afstand te kunnen beïnvloeden. Die chip riep te veel weerstand op en is vandaag de dag vervangen door de SMART-technologie en bijna niemand heeft dit in de gaten. Iedereen hierop aarde is vanaf 6000 voor Chr. geprogrammeerd waarbij alles voor het tijdperk RA uit ons geheugen is gewist met behulp van de tunnels.

Het grootste bewijs hiervoor is het volume van onze hersenen. De evolutie heeft zichzelf bewezen dat er geen enkel wezen leeft met ledematen of organen die geen functie hebben of méér hebben. In de loop der tijden zullen deze namelijk verschrompelen om vervolgens te verdwijnen. Wij mensen hebben een enorm volume aan hersenen maar gebruiken veel minder nog dan 10%. Dit toont aan dat we nog niet zo heel lang geleden een geheugen moeten hebben gehad dat vele malen groter was dan momenteel het geval is.

Heb je het gevoel dat er iets niet klopt dan heb je volkomen gelijk. Het is het programma van de MATRIX van de leer van ENLIL die ons opnieuw via allerlei listen de fuik in probeert te leiden. EA leerde ons in opstand te komen, niet langer naar de kerk te gaan maar naar binnen in ons hart. Zolang we nog anderen denken te moeten volgen, geven we onze eigen kracht weg en zal er keer op keer iemand zijn die bereidwillig is die leegte op te vullen om jou te laten doen wat hij/zij wil.

Onze zintuigen zijn eveneens voor het grootste gedeelte uitgeschakeld en worden door de huidige technologieën steeds verder afgevlakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat we onze huidige machthebbers niet langer herkennen ook al lopen ze gewoon tussen ons rond. Het is te vergelijken met dat je in staat bent een onderscheid te maken tussen bijv. een kraai, een meeuw en een roofvogel. Maar wordt je gevraagd welke roofvogel je daar op een paal ziet zitten zullen de meeste mensen hierop geen antwoord weten.

Tot slot, last but not least..
Wij zijn geschapen naar het beeld van onze goden, de sterrenwezens. Wij hebben allemaal min of meer hetzelfde uiterlijk maar zijn vergeten wat de kleine details zijn die het verschil aantonen. Scholen zijn instituten waar we leren onze intuïtie om zeep te helpen, waar steeds minder ruimte is voor onze creatieve vaardigheden die verbonden zijn met onze hartenergie.

Er is een golf van Nieuwetijds kinderen, dit zijn allemaal zielen die leven volgens de leer van EA. Ze zijn creatief en hun rechter hersenhelft is dominant. Het huidige schoolsysteem is linkerhersenhelft georiënteerd en volgt de leer van ENLIL en bant creativiteit meer en meer uit. Pas je je niet aan als kind dan krijg je een etiket opgeplakt van ADD of ADHD en proberen ze je via medicatie te dwingen weer terug in het systeem te keren. Er is echter niets mis met onze kinderen, het is het schoolsysteem dat niet deugt.

We zijn geprogrammeerd om te vergeten en om te accepteren, om te gehoorzamen en gedwee de door hun opgelegde wetten te volgen. De machthebbers hebben de software in onze hersenen aangepast aan de normen van de religies en de overheid. Steeds meer mensen beginnen echter te ontwaken en voelen dat er iets niet klopt. Wat er niet klopt kunnen ze nog niet benoemen. We zijn geprogrammeerd om de feiten niet te herkennen. Dit wordt mede in stand gehouden door de taal. (Een zeer interessante serie is die van Bradley Loves die hier veel dieper op ingaat. HIER)

Als men je bijv. vraagt wat het tegenovergestelde is van ‘lang’, zul je waarschijnlijk automatisch ‘kort’ antwoorden. Het tegenovergestelde van ‘lang’ is echter ‘diep’. Ik hoop hiermee een tipje van de sluier te hebben opgelicht hoe we met zijn allen worden gemanipuleerd en hoe belangrijk het is dat we weer in onze eigen kracht gaan staan. Want net als onze creator zijn we zelf scheppers en kunnen we deze planeet weer leefbaar maken zonder oorlogen. Een plek waar Liefde &Respect voor alles wat leeft de gangbare norm wordt.

Harriet Algra

november 2017

www.totalhealthfoundation.nl

Bronnen/Literatuur:

 • The Terrapapers’ van Robert Morning Sky
 • Het ontstaan en het einde van alles’ van Graham Hancock Ook van zijn hand: ‘Onderwereld’ en ‘Fingerprints of the Gods’
 • De Boodschap van de Sfinx’ van Graham Hancock en Robert Bauval
 • Het geheim van de Piramiden’ en ‘De Afrikaanse oorsprong van de farao’s’ van Robert Bauval
 • The complete Earth chronicles’ en ‘The lost book of Enki’ van Sacharias Sitchin

12 gedachten over “De verborgen geschiedenis van de aarde..

 1. Ik zou graag willen weten wie of wat de bronnen van deze informatie zijn naast het boek dat in het artikel wordt genoemd. Ik ben zelf tijdens mijn studie Native American History bij o.a. de Hopi en de Lakota Indianen geweest en heb een geheel ander verhaal gehoord. Een verhaal dat veel meer overeen komt met onder andere het Oudtestamentische boek Henoch. Veel informatie in dit artikel is de omgekeerde wereld. Misleiding of onkunde, wie zal het zeggen? In het land der blinden is éénoog koning.

  1. Bij wie ben je bij deze tribes geweest Dirk. Zowel bij de Hopi als bij de Lakota is er een sterk christelijke invloed gekomen in de loop van de 19de eeuw, een invloed die een inmenging teweeg brachten bij hun ‘oorspronkelijk’ beschouwing. Een mooi voorbeeld hiervan is karma en reïncarnatie, termen die zij ‘voordien’ op geen enkele manier kenden. Sommige natives geven niet zomaar hun oorspronkelijk weten prijs.Gr. Hans. (er staan wel wat slordigheden in het artikel, zo is Zacharia Sitchin al een tijd niet meer onder ons)

 2. Nog een bron m.b.t. het DNA :
  http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientists-say-mystery-species-bred-ancient-humans-distant-past-006345?nopaging=1
  met citaat :
  “Scientists Say A Mystery Species Bred with Ancient Humans in Distant Past
  A new study of the genomes of Australasians has revealed sections of DNA that do not match any known hominin species. The dramatic findings mean that a mystery species bred with ancient humans in the distant past and that our family tree is much more complex than previously believed. New Scientist reports that the unknown species bred with early human ancestors when they migrated from Africa to Australasia. …
  Over de piramiden :
  http://www.blacklistednews.com/World%27s_first_pyramid…_in_KAZAKHSTAN%3A_Scientists_discover_tomb_structure_was_built_1%2C000_years_BEFORE_those_in_Egypt/53538/0/38/38/Y/M.html
  met citaat :
  “World’s first pyramid… in KAZAKHSTAN: Scientists discover tomb structure was built 1,000 years BEFORE those in Egypt….”
  Ik kan er alleen uit afleiden dat er nog heel wat geheimen te ontrafelen zijn over het ontstaan van de aarde en van de bewoners ervan. Geheimen die mogelijks wel gekend zijn door occulte machten.

 3. Harriet allereerst bedankt voor het maken van het artikel.
  Meer en meer blijkt dat de moord op Bonifatius in Dokkum door de Friezen helemaal niet zo’n onbegrijpelijke misdaad was als dat men ons heeft voorgespiegeld. De ‘vrome lieden’ uit Ierland kwamen helemaal niet met de mooiste intenties maar met een diepe minachting jegens alles wat niet direct boog voor het nieuwe spirituele machtsmiddel.
  De toenmalige inheemse bevolking had een naar onder die leefomstandigheden een aan de natuur gekoppelde spirituele opvatting met dito respect voor diezelfde natuur. Precies zoals dat eeuwen later werd aangetroffen in de leefgebieden met mensen die we later indianen zijn gaan noemen. Na het zoveelste vernielen en onteren van heiligdommen van de oorspronkelijke geloofscultuur en het liederlijke gedrag wat die ‘vrome lieden’, was de maat vol. O.a. ikzelf ben grootgebracht met een heel ander beeld, n.l. dat de Friezen domme gewelddadige heidense lomperiken waren in schril contrast met de Ierse monniken die het woord en de bijbel kwamen brengen. Dus die waren goed! Nu weten wij beter.
  Ik zie de kwestie bij Dokkum als een geuzendaad tegen het verderfelijke V

  1. Werd plotseling afgebroken toen ik het woord Vaticaan wilde typen maar ga nu stug verder.
   Wat jij en velen met jou wel weten is ‘Het Westen’ waartoe we schijnen te behoren volledig gestript van alle oorspronkelijke natuurlijke banden met de natuur.
   Zoals Bonifatius erop uit ging om te zien welke oude kennis moest worden uitgewist zo werd later Columbus (offerduif) erop uitgestuurd om aan de andere kant van de oceaan de culturen te vertrappen. Hetgeen ook gebeurde namens het Vaticaan.
   De verdere loop der geschiedenis heeft laten zien hoe grondig onze band met de Aarde is verstoord.
   Nu moeten we vooral in Azië gaan shoppen om daar een tweede hans vorm van spiritualiteit te importeren om de hang naar iets wat ons is ontnomen, te compenseren.
   Maar om dan steevast iedereen te veroordelen tot het ontspoorde ontaarde vervreemde ‘Westen’, gaat mij iets te ver. Dat naar mijn idee te veel mensen botweg collaboreren met de VS door deze wancultuur te kopiëren vooral in de eet, consumptie en niet te vergeten taalcultuur, is me een doorn in het oog.

 4. Als ik het dan meen te begrijpen, is, Jezus door de politiek vermoord. Gebruik makend van lobbyisten, bangmakers , omkopers, enz…..De mensen kregen een keus, democratie. In de eerste stemming kozen ze voor Jezus, dat was dus niet de bedoeling, ze mochten nogmaals kiezen, stemmen. De bangmaker,omkopers, lobbyisten enz, kwamen in actie. Met als resultaat, Jezus kreeg nog maar een paar stemmen en een moordenaar kwam op vrije voeten, Jezus, in wie geen kwaad was gevonden is, onschuldig vermoord. Misschien niet eens de bedoeling oorspronkelijk! Misschien was de wereld dan een andersoortige plaats als dat nu het geval is.

  ¨ EA leerde ons in opstand te komen, niet langer naar de kerk te gaan maar naar binnen in ons hart. Zolang we nog anderen denken te moeten volgen, geven we onze eigen kracht weg en zal er keer op keer iemand zijn die bereidwillig is die leegte op te vullen om ons te laten doen wat hij/zij wil.¨

  Het was dan goede vrijdag voor de moordenaars…..

  Goede vrijdag komt nog voor ons en, is door toedoen uitgesteld, niet afgesteld….!!!

  Kom ik met deze omdraai misschien in de buurt…???

  1. @jmdp: Dit is essentieel: op te staan in onszelf, “niet langer naar de kerk te gaan maar naar binnen in ons hart. Zolang we nog anderen denken te moeten volgen, geven we onze eigen kracht weg en zal er keer op keer iemand zijn die bereidwillig is die leegte op te vullen om ons te laten doen wat hij/zij wil.¨
   Bijzonder hoe je het verhaal wat altijd verteld wordt rond goede vrijdag tegen het licht houdt en aan innerlijk weten toetst. Volgens mij zijn er – in dezelfde symboliek blijvend – keer op keer ‘goede vrijdagen’ geweest, waarbij we steeds ruimte niet ‘bemensd’ hebben en hebben weggegeven. Het is wel duidelijk, dat er nu een zeer “goede” vrijdag in de maak is, in de hoop dat we ook dan de leegte laten opvullen. Het sterke punt van groepen mensen (die het niet allemaal met elkaar eens zijn, maar in elk geval tot voor kort wel samenwerkten) en van andere wezens, is dat ze erop vertrouwen dat zij zullen winnen. Maar als wij in verbinding met ons hart en elkaar zijn en onze kracht niet weggeven, is vertrouwen in ons nog meer gerechtvaardigd. Liefs, Yanneke

 5. @Yanneke,
  ´´Maar als wij in verbinding met ons hart en elkaar zijn en onze kracht niet weggeven, is vertrouwen in ons nog meer gerechtvaardigd. Liefs, Yanneke´´

  Aanbid mij niet in tempels, spreek met mij, van uit je hart, waar ik woon. Niemand kan dan die ruimte in-vullen, als , alleen jullie zelf…!!!
  Een Hartelijke warme groet, met Liefde, Jan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.