Advertentie

Edith Schippers: ‘Homeopathie, bewijs heilzame werking’..


x

Edith Schippers: ‘Homeopathie, bewijs heilzame werking’..

2012 © WantToKnow.nl/.be

x

Edith Schippers, bepaalt of jij als patiënt een vrije keuze hebt.. Wat kan de minister zelf voor bewijzen overleggen voor ‘aantoonbare efficiency’…?!

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat vanaf 1 juli alleen nog op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staat waarvoor ze gebruikt kunnen worden als de werking ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is. Door deze maatregel dreigen zelfzorggeneesmiddelen uit de schappen van apotheken en drogisterijen te verdwijnen. Gebruikers en leveranciers van homeopathische geneesmiddelen luiden dan ook de noodklok bij de Tweede Kamer om te voorkomen dat de regeling wordt ingevoerd. De Europese wetgeving biedt voor homeopathische geneesmiddelen de mogelijkheid om de toepassing ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken.

Groot feest in BigPharma-land..?
Homeopathische zelfzorggeneesmiddelen zijn populair in Nederland. Jaarlijks worden er 4,5 miljoen verpakkingen verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig. Slechts 24% van de bevolking gebruikt nooit homeopathica. Waar minister Schippers dan de schandalige moed vandaan haalt om dit kwart van de Nederlandse bevolking te denigreren, mag Joost weten. Of is Joost wellicht werkzaam bij Big Pharma..? Als er straks 4,5 miljoen reguliere medicijnen verkocht dienen te worden, waar zijn we dan mee bezig.. Medicijnen die via veelal valse onderzoeken, valse claims en via moderne marketingtechnieken van de farmaceutisch-chemische industrie worden verkocht. Nee, dan ben je kennelijk slim bezig..

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze deze kul uitkraamt over homeopathie..?

Eenvoudige gezondheidsklachten
Het mag dan niet gaan om levensbedreigende ziektes, maar alleen om eenvoudige gezondheidsklachten, zoals griep, verkoudheid, hoesten, hooikoorts, huidirritatie, spier- en gewrichtspijn, nervositeit, darmkrampjes en wratten. Nederland was het eerste land in Europa dat van deze mogelijkheid gebruik maakte, gevolgd door steeds meer Europese landen. Schippers wil daar nu een einde aan maken. Ze wil dat de werking van homeopathische geneesmiddelen eerst wetenschappelijk wordt bewezen. Zo niet, dan mag niet langer op de verpakking en in de bijsluiter worden vermeld bij welke klacht het product kan worden gebruikt. Zonder deze informatie is het voor mensen haast niet mogelijk om een geschikt product te kiezen.

 • Kennelijk is Edith Schippers, de nerveuze, doch zelfverzekerd-ogende minister van Volksgezondheid, niet op de hoogte van het FEIT dat een groot Zwitsers onderzoek heeft AANGETOOND dat homeopathie effectief is. Dat het daarnaast UITERST KOSTENEFFECTIEF is. Dat laatste wil zeggen, dat de staat veel en veel goedkoper uit is met homeopathische geneesmiddelen, dan de gepatenteerde farmaceutisch-chemische rommel, die bewezen schijnt te zijn.. (HIER)
 • Kennelijk is mevrouw Schippers niets gelegen aan de 24% van de Nederlanders die gewoon hun homeopathische medicijnen vrij willen blijven kopen.
 • Kennelijk heeft mevrouw Edith nog nooit gehoord van Nobelprijswinnaar Dr. Luc Montagnier.. Zie afbeelding hiernaast. En dit artikel zou daarbij een hulpje kunnen zijn voor de minister. HIER
 • Kennelijk is mevrouw Edith Schippers niet op de hoogte van de daadwerkelijke werking van homeopathie en het FEIT dat homeopathie nog steeds door de farmaceutische commerciële handel kapot gemaakt wordt..? Waarom? Omdat homeopathie niet te patenteren is. Omdat er op homeopathie dus maar ‘weinig’ verdiend kan worden.. Edith Schippers maakt zich belachelijk in onze ogen.. (HIER)
 • Kennelijk gaan er hele andere motieven schuil achter haar voorgenomen besluit.. Kennelijk is mevrouw Edith Schippers niet op de hoogte hoe oliemagnaat John Rockefeller de homeopathische geneeskunst vakkundig de nek omdraaide, ten gunste van ZIJN olie-gebaseerde, chemische medicijnen? Kennelijk is Edith Schippers niet op de hoogte van de mega-fraude waarmee de farmaceutische ‘wetenschap’ zich van meent te kunnen bedienen, om burgers van alle landen ter wereld oren aan te naaien. (HIER)
 • Kennelijk zal het Edith Schippers een zorg zijn, dat er straks een groot deel van de 4,5 miljoen homeopathische medicijnen naar deze chemische rommel dient te verhuizen, en wat daar de kosten van zullen zijn voor de overheidsbudgetten, die toch al onder druk staan. Kortom, schandalige kortzichtigheid is het wat Edith Schippers hier tentoon spreidt.


Advertentie

430 gedachten over “Edith Schippers: ‘Homeopathie, bewijs heilzame werking’..

 1. Zoals ik al eerder hier heb betoogd heeft discussiëren over homeopathie geen enkele zin. Homeopathie is niet te begrijpen voor mensen die het materialistische denken niet los kunnen laten.
  Desondanks blijf ik erbij dat als het Nederlandse volk op 12 september het niet massaal opneemt voor de homeopathie er ontzettend veel verloren zal gaan.
  Edith Schippers laat zich inspireren door de VTdK. De allergrootste ratten die je je maar kunt voorstellen. Die blijven doorgaan totdat de farmaceutische industrie alle macht heeft en iedereen afhankelijk is geworden van symptoombestrijding.
  Ach, het zal zo’n vaart niet lopen denkt U? Vergeet het maar daar komt men pas achter als het te laat is. Het draait in onze gezondheidszorg nu eenmaal niet om onze gezondheid, maar altijd om het grote geld.

 2. @ Koen, Contra Kees en v/d Wereld + de rest.

  Goed lezen om te snappen!

  HOMEOPATHIE:
  “Het is interessant om kort te vertellen hoe homeopathie is ontstaan, dit zal een beter beeld van deze geneeswijze geven.
  Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden ‘homoios’ (gelijkend) en ‘pathos’ (lijden). Homeopathie betekent dus eigenlijk ‘gelijkend lijden’. Hiermee wordt het gelijksoortigheid-principe bedoeld.
  Een belangrijke man in de homeopathie is de Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij kreeg de opdracht om de Duitse farmacopee te herzien. Dat is een soort handboek voor apothekers, waarin precies staat hoe medicijnen moeten worden bereid. Hahnemann vond de manier waarop medicijnen werden voorgeschreven niet erg wetenschappelijk. Daarnaast merkte hij dat de geneesmiddelen die hij zijn patiënten gaf, vaak niet goed werkten en hen meer kwaad dan goed deden.
  Hahnemann besloot om zich te verdiepen in buitenlandse medische werken. In één van deze werken stond dat kinabast (een middel tegen malaria) zo goed helpt, omdat het een bittere stof bevat. Hahnemann vond deze verklaring niet juist en ging het zelf onderzoeken.
  Dit is een stuk van het verslag van de test die hij uitvoerde om de werking van kinabast op zichzelf te testen:
  “Ik nam bij wijze van experiment tweemaal per dag ongeveer 15 gram kinabast. Eerst werden mijn voeten, vingertoppen enz. koud: ik werd slap en suf, vervolgens begon mijn hart snel, maar zwak te kloppen. Onverdraaglijke angst, beven, een gevoel van uitputting in al mijn ledematen; vervolgens kloppingen in mijn hoofd, rode wangen en dorst. Kortweg alle symptomen die normaal kenmerkend zijn voor wisselkoorts deden zich voor. Korte tijd had ik last van kenmerkende malaria-symptomen als verwardheid, een soort stijfheid in alle ledematen en een verdoofd, onaangenaam gevoel dat in het beenvlies schijnt te zetelen, in elk bot van het lichaam. Deze hevige aanval duurde telkens twee of drie uur en keerde terug als ik de dosis herhaalde, anders niet. Ik hield er mee op en was weer gezond.”
  Hahnemann beschreef hier één van zijn belangrijkste ontdekkingen: nadat een gezond persoon een geneesmiddel tegen malaria inneemt, krijgt hij gedurende enkele uren malariasymptomen.
  Hahnemann besloot te onderzoeken of dit ook voor andere geneesmiddelen gold. Hij begon eerst allerlei stoffen op zichzelf uit te testen, daarna schakelde een groot aantal proefpersonen in. Van elk proefpersoon werden alle opkomende symptomen nauwkeurig genoteerd. Na een paar jaar had Hahnemann zo veel informatie over tientallen geneesmiddelen.
  Hij bedacht het volgende: “Als een bepaalde stof een aantal ziektesymptomen kan verwekken bij een gezond persoon, zal diezelfde stof bij een ziek persoon met dezelfde ziektesymptomen, deze klachten wegnemen.”
  Zo is het belangrijkste principe van de homeopathie ontdekt en vastgelegd.”

  ALLOPATHIE:

  “De oorsprong van de reguliere geneeskunde gaat terug naar de oude Egyptenaren, die als eerste geneeskunde benaderden met biologische opvattingen en vanuit een klinisch uitgangspunt. Deze vorm van beschouwing vormde de inspiratiebron voor de oudste Griekse geneeskunde. In de 6de eeuw voor Christus ontstond in Griekenland een min of meer wetenschappelijke geneeskunde, waarin Hippocrates een leidende rol in speelde. Hij bedreef geneeskunde vanuit zijn gezonde verstand en zei dat het lichaam zelf vaak de kracht heeft om te genezen. Zieke mensen moeten rusten en goed eten, en de geneesheer moet de oorzaak van de ziekte opsporen, deze behandelen en verder zo min mogelijk doen.
  Artsen hebben zich sindsdien door zijn denkwijze laten leiden. Hippocrates zei altijd dat je een ziekte beter kon voorkomen of vroeg opsporen dan ze later proberen te behandelen. Het probleem bij de oorzaak aanpakken. En zo denken de artsen van nu er nog over.”

  WAT IS HOMEOPATHIE:
  “Homeopathie is een zogenaamde “empirische” geneeswijze, dat wil zeggen, een methode die door veel onderzoek en ervaring tot stand is gekomen (zie deelvraag 1).
  Homeopathie is een geneeswijze die gebaseerd is op de gedachte dat het gelijke met het gelijkende kan worden genezen. Dit wordt de similiawet genoemd. Er kan dus worden behandeld met een stof die bij een gezond persoon ziekteverschijnselen opwekt, maar een ziek persoon juist geneest.
  Een homeopaat probeert de oorzaak van de ziekte aan te pakken. Er wordt niet gekeken naar de ziekte of het zieke orgaan, maar naar de gehele mens of dier. De geestelijke, emotionele en lichamelijke toestand van de persoon in zijn geheel is belangrijk bij de keuze van de juiste homeopathische behandeling. Dit verklaart de afwijkende manier van behandelen ten opzichte van de reguliere bestrijding van ziekten.
  Een wetenschappelijke verklaring voor het effect van homeopathie is tot op de dag van vandaag nog niet gevonden. Maar men vermoedt dat de eigen afweer van het lichaam wordt gestimuleerd door toediening van het sterk verdunde extract. Dat betekent dus, dat niet het geneesmiddel zelf de ziekte bestrijdt, maar dat het lichaam hiertoe wordt aangezet. Een voorbeeld is het bestrijden van neusverkoudheid met tranende ogen door het homeopathische middel ‘Allium’, het sterk verdunde extract van een ui.”

  3 SOORTEN HOMEOPATHIE:

  “Dit zijn de 3 meest voorkomende vormen van homeopathie:
  · Klassieke homeopathie: Klassieke homeopathie is de methode, waarbij arts of therapeut kiest voor een middel dat meer overeenkomt met de symptomen van de ziekte, dan met de algemene symptomen van de patiënt. Niet de gehele persoon, maar de ziekte staat centraal. Deze methode is meestal toepassing bij zelfmedicatie en in acute situaties.
  Volgens de richtlijnen van de VHAN (Vereniging Homeopathische Artsen Nederland) dient altijd gezocht te worden naar het middel dat optimaal bij de persoon en diens situatie past. Bij gebrek aan symptomen en bij sommige ziekteprocessen is dit niet altijd mogelijk. Bij acute ziekten moet soms hoofdzakelijk op de symptomen van de ziekte worden gelet.
  De klassieke homeopathie is gebaseerd op drie natuurwetten:
  – De eerste natuurwet
  Volgens Hahnemann zijn spontane ziekten een verstoring van de in de mens veronderstelde ‘levenskracht’, die verantwoordelijk is voor het goed kunnen functioneren van alle delen van het lichaam. Geneesmiddelen veroorzaken ook ziekten, maar die verdwijnen weer als er met het middel wordt gestopt. Twee sterk op elkaar lijkende ziekten kunnen niet in één mens naast elkaar bestaan. Elke spontane ziekte wordt verdreven door een geneesmiddelziekte als die er wat de verschijnselen betreft maar sterk op lijkt. Na staken van het geneesmiddel zijn dus zowel spontane ziekte als geneesmiddelziekte voorbij en is de patiënt weer gezond, het gelijke met het gelijkende behandelen. Dit is de basis van de homeopathie.
  – De tweede natuurwet
  Het genezend vermogen van een stof berust niet op de stof zelf, maar op een immateriële, geestelijke kracht. Deze kracht moet door schudden worden vrijgemaakt, waarbij het middel tegelijkertijd wordt verdund. Hoe vaker geschud, dus hoe sterker verdund, hoe groter de geneeskracht. Dit noemt men het potentiëren (betekent letterlijk: krachtig maken). De kans dat in hogere potenties nog moleculen van de oorspronkelijke stof gevonden worden is erg klein, maar dat is voor homeopaten geen reden om te twijfelen aan de geneeskracht, want aan genezen komt volgens hen geen materie te pas.
  – De derde natuurwet
  Viervijfde van alle chronische ziekten, zowel psychische als lichamelijke, worden veroorzaakt door een chronische ‘miasma’, een immateriële smetstof met de naam ‘psora’ die in het begin een jeukende huidaandoening, een soort schurft veroorzaakt. Door de plaatselijke behandeling van de huid trekt de psora naar binnen, om (soms jaren) later te voorschijn te komen in de vorm van een chronische kwaal zoals kanker, astma, impotentie, jicht. Deze psoraleer speelt in de moderne homeopathie geen rol meer. Althans niet in West-Europa, maar in andere werelddelen behoort ook de psoraleer, in deze of iets andere vorm, nog volledig tot de homeopathische gedachten.
  · Klinische homeopathie: De naam zegt het al. Bij deze vorm van homeopathie krijgt de patiënt geneesmiddelen voor één bepaalde klacht (bijvoorbeeld hoofdpijn), en weer een ander geneesmiddel voor een andere klacht (duizeligheid), net als in de klinische, universitaire geneeskunde. Er worden dus geen medicijnen uitgeschreven voor een bepaalde ziektebeeld met meerdere klachten, zoals wel gebeurd bij klassieke homeopathie. De werking van de medicijnen is hierdoor vaak van kortere duur.
  · Complexhomeopathie: Hierbij worden verschillende homeopathische geneesmiddelen gegeven, die allemaal ongeveer dezelfde genezende werking hebben. Voor hoest wordt bijvoorbeeld een aantal hoestverlichtende medicijnen samengevoegd tot één medicijn. De kans dat de hoest hierdoor verdwijnt is groter, maar de kans op bijwerkingen wordt ook vergroot. En complexhomeopathie verschilt ook van klassieke homeopathie, omdat de patiënt niet als uniek wezen wordt gezien en er geen individueel geneesmiddel wordt uitgezocht.”

  Nu wat het bovenstaande ontvouwt is het ware verhaal achter alles. alleen heel wat ‘skeptische’ Trollen en ‘gezemel’ van Lichtwezens die de boel weer verheerlijken voor hun eigen gewin, zo kijk ‘IK ZELF’ hier naar en NIET anders! Het is “ALL WHAT YOU WANT TO KNOW” !!! Het gejammer van lui die graag mij een les willen lezen zullen toch eens eerder moeten opstaan en zich afvragen, waarom teitert en kwelt die Paul ons steeds zo?! Daarom net als Cozmic, Martijn, Janee, Guido, HyperAlert, Monika, Lis, Dick, Anelle, Mosa in 5D, Marcel W is weer oké, Willie, Imke, Lianne, Harry, Joris en onze Huis & Tuin Alien specialist Echte Berensiroop & de rest, de club is die altijd aan de midden weg timmert om nog iets van WTK te maken, een steentje toestopt om in field onderzoek wat internet ‘heet’, iets met elkaar te kunnen delen. Altijd zijn er zeurkousen die steeds maar bewezen feiten willen trotseren en keiharde bewijzen willen hebben omdat ze zo verschrikkelijk lui zijn om het zelf op onderzoek uit te gaan, moet een ander het altijd voor hun allemaal uitkauwen. Daarom daarom daarom, dat sommige gevalletjes altijd een berg humor en niet serieuze prietpraat terug kunnen krijgen bij gezeur om antwoorden. Zelf moet ik ook ‘altijd’ mijn eigen weg hier in vinden en krijg het ook niet dagelijks op een zilveren presenteerblaadje aangereikt…

  Druppelgewijs en onverdund toegestopt: LOVE YOU ALL ! Paul & CO

  1. @ paul
   zo dat laat aan duidelijkheid nix te wensen over! Knap stukje proza!

  2. Amen Paul ,
   zal wel weer iemand langskomen die er een spelvaudje in fint 🙄

  3. Het komt het meest tot zijn recht als:

   1) De microfoon werkt.
   2) De externe luidspreker van WTK aanstaat.
   3) Als men durft hier nog te komen.
   4) Een goed onderbouwd statement geeft.

   Voor een betere doorspoeling…

  4. 5) ennuh n-n-n-n-n-nnni-nii-niie-niehiet s-s-s-suh-suh-suh stotteren

  5. @Paul, je hebt hier de werking van de homeopathie goed uitgelegd, mijn complimenten. Zelf voel ik ook altijd grote weerstand en kwaadheid als er wordt gesproken van “het is zo vaak verdund, er zit niks meer in” Dan denk ik jullie roepen zo maar wat, verdiep je er nu eerst eens in hoe het echt werkt, dat het in wezen geen verdunning is maar juist door deze bewerking meer potentie krijgt. Dat het middel soms niet aanslaat komt omdat er door symptoombestrijding en de als verplicht beziende vaccinaties al veel is beschadigd in ons lichaam. Het zelfgenezende systeem is daadoor al ernstig aangetast. En juist daarom moeten we de verantwoording voor ons lichaam weer zelf nemen. Niet iemand anders laten beslissen over wat zo van ons zelf is. Veel van wat ons wordt opgedrongen moeten we jammer genoeg onze bedenkingen bij hebben.
   Maar Paul, deze site is toch voor iedereen en niet alleen voor mensen die het met ons eens zijn? Hoewel mijn stekels soms ook wel overeind gaan staan bij bepaalde reacties maar leren doe je toch alleen bij tegengestelde meningen, ik wil er in ieder geval vanuit gaan dat iedereen okè is ook al heeft hij of zij een heel ander referentiekader dan ik. Ieder mens heeft z’n eigen pad te gaan. En ik ken alleen dat van mij en mag soms met die van een ander meelopen.
   Laatst las ik de spreuk:” je bent meester in je eigen gedachten en leven maar gast in dat van een ander.” Kortom ik vind respect voor iemand anders mening een groot goed maar soms heb ik er ook moeite mee, vooral omdat ik net als jij weet dat de reguliere geneeskunde aan essentiële dingen voorbij gaat, n.l. de uniekheid van de mens. Ze hebben gelukkig ook wel goeie dingen vooral op technisch gebied maar die standaard dingen en waarden daar krijg ik echt de rillingen van. Dan laten ze de mens niet in hun eigen waarde, wat tenslotte voor iedereen belangrijk is.

   Hartegroet Alice

  6. @ Alice

   Iedereen gaat ook zijn eigen pad en dat is nou vaak het probleem waarom het gaat. Het is de wet van Chaos dat er zo’n grote variatie aan verschillende bronnen zijn en alles wordt dan ook van elkaar verworpen. Er is nergens meer teamverband te bespeuren. Het meester zijn is pas enkel als je de ambiantie van een ware vakmanschap beheerst. Dat houdt in dat je wel de Meester kunt zijn over het invullen maar dat je zelf ook in staat bent van uit alle gezichtspunten het weet op te lossen en in te vullen terwijl je bij anderen een geweldig indruk achterlaat. Gezien dat iedereen zowiezo zijn eigen pad bewandelen wil en niet in hokjes vakjes en etiketjes wil verstrikt raken is toch samenwerking met iedereen zijn eigen tandwieltje belangrijk om het grotere gheel in werking te stelling. Net als een grote klok waarvan we allemaal een klein onderdeeltje van zijn zal pas gaan werken als iedereen daarin ook zijn eigen plekje weet. Een grote wijzer zal zit dan ook niet bij de bel als ge improviseerde klepel er bij willen hangen om van het grote wijzer EGO imago van af te komen. Daarom is het altijd wijs om eerst de bouw beschrijving maar ook de rest van het geheel daarom heen goed te bestuderen.
   Het artikel is er ook voor iedereen maar gezien dat de mening zeer verschillend uit elkaar lopen en het net de meest vervelende klas van de Hele WTK school is onder leiding van Meester GuidoJ zal een klasse vertegenwoordiger of iemand de aanstoot nemen of af en toe het voortouw te moeten nemen bij wat er ook gebeurd. Degene met de grootste mond en die steeds opvallen zijn eigenlijk de lui die de site als een soort moderator onderhouden en de boel in betere banen te begeleiden. Daarom dat er ook even stil gestaan moet worden bij de juiste punt van aandacht anders slaapt iedereen weer rustig door terwijl men er van uit gaat dat alles koek en ei is. (me old skool)

 3. 12 september is een enorme kans voor het Nederlandse volk om aan de politiek duidelijk te maken dat de alternatieve geneeswijzen een plaats verdienen in ons huidige zorgstelsel. Doen we dat niet dan zal over een paar jaar goede alternatieve zorg alleen nog maar weggelegd zijn voor mensen met een paar centen. Dat betekent dat iedereen die dat niet kan betalen afhankelijk zal zijn van de reguliere symptoombestrijding. Denk eens aan al die kinderen die nu maar eindeloos aan moeten modderen met zalfjes, kuurtjes, pufjes en allerlei andere reguliere zooi. De enige die daar ooit beter van is geworden is de industrie.
  De alternatieve geneeswijzen hadden allang een plaats moeten hebben in ons reguliere zorgstelsel, het zou de politiek ook miljarden aan besparing opleveren.
  De enige manier om ons ongenoegen duidelijk te maken is 12 september.
  Niets maar dan ook niets anders zal effect hebben. Bedenk wel dat de farmaceutische industrie de machtigste is ter wereld en alles maar dan ook alles en iedereen in zijn macht heeft.

  1. Hallo Harry,

   Ben het volkomen met je eens, dus hoef ik hier verder niks aan toe te voegen.Word wakker mensen !!!!!!

  2. Je hebt volkomen gelijk Harry, maar in Den Haag zitten waarschijnlijk alleen maar “gezonde” mensen. En ze hebben zeker ook geld te veel?

  3. Harry, Op welke partij adviseer je dan te stemmen? Wie van welke partij is sterk genoeg om veranderingen door te voeren die heilzaam zijn voor de mens? Uiteindelijk worden er steeds weer compromissen gesloten onder druk van de industrie, het grote geld. Tenzij mensen in grote getale besluiten zich niet meer te laten ringeloren…..geen ziektekostenverzekering in deze vorm meer te betalen, geen vaccinaties, maar wel natuurlijk voedsel en cosmetica. (gewoon grof of keltisch zeezout bijv. om je tanden te poetsen i.p.v. alles wat in tubes wordt aangeboden) Wij zijn onze eigen (volks)vertegenwoordiging. Wij zijn allemaal Gandhi, als we willen.

 4. Goh, mag dat soort peudo-onderzoek wel dan van die oplichters als een Diederik Stapel en kortgeleden die andere ergens op een of andere universiteit? Dat zijn echt niet de enige? Geloof niet dat al die zgn. gecertificeerde onderzoeken zuiver zijn, er wordt ongelooflijk veel geprutst en uit gemak met natte vingerwerk beschreven. De onderzoeken uit de geneesmiddelen industrie vertrouw ik helemaal niet.

  Overigens heb ik meer dan 30 jaar ervaring met homeopathische middelen en alternatieve geneeswijzen, en ook daar is veel kaf tussen het koren.
  Ik opteer voor een verbetering van die markt, om namen te noemen: VSM maakt ook gebruik van allerlei chemische toevoegingen in haar middelen. Kortgeleden nog eens mail-contact gehad met een PR medewerker van VSM. Die verwees me naar de website van de WUR (Wageningse Universiteit en onderzoeks-centrum die contacten heeft met Monsanto!)en verdedigde zich met het excuus dat ik daar een lijst kon vinden met middelen/toevoegingen die op Europees niveau goedgekeurd zijn. Nou vraag je je toch ……
  Als je kijkt naar de toevoegingen in sommige hom. middelen, voedingssupplementen en anderen, dan draagt dat ook niet bij aan de gezondheid. Toevoegingen die zitten in middelen bij o.a. VSM, Vogel, enz., zoals Parabenen, cetearyl glucoside (mogelijk chemisch, niet controleerbaar)(VSM), magnesiumstearaat, kaliumsorbaat (Vogel), enzovoort en dan is dit nog maar een greep uit de velen.

  Ik zou vanuit de homeopathie of alternatieve sector opteren voor een soort keurmerk, zoals het EKO keurmerk voor voedsel, in plaats van dat uit handen te geven of laten nemen door de overheid. Maar wie doet dat? Afgezien daarvan zijn die middelen, in sommige gevallen, misschien beter dan die andere troep uit de apotheek.

  In de geneesmiddelen-industrie zijn erg veel belangen die meespelen, dat weten we toch? Mevrouw Schippers heeft/deelt ook die belangen, daarover zijn we het wel eens.
  We kunnen dan wel in de negativiteit blijven hangen, maar dat lost niets op en alle negativiteit is weer voeding voor die club.
  Essentiële vraag is: Wat te doen?
  In ieder geval die Schippers en consorten geen stem toekennen bij de aankomende verkiezingen, maar daarmee zijn we er nog niet.
  Ik weet niet hoe te organiseren, ik kan hoog uit mails rondsturen in de hoop dat anderen er ook iets mee doen.
  Toch blijf ik bij het feit dat er bij die alternatieve markt iets moet gebeuren. Zolang de Tuinen, Kruidvat en dat soort winkels met eigenmerk-artikelen komen onder de noemer van homeopathie, voedingssupplementen en dergelijke, schort er m.i. ook iets aan de markt, laten we wel zijn en draagt niet bij aan het vertrouwen.

  Ik hoop in ieder geval op een goeie ontwikkeling ten aanzien van de homeopathie.

  1. Ik blijf etiketten lezen…. Gister in de natuurwinkel vond ik homeopathische tandpasta….. met PARABENEN en nog meer rotzooi. Snel aan de kant gelegd en Urtekram gekocht zonder troep!!

  2. @Mascotte: Inderdaad goed blijven lezen, ook de ‘natuurlijke’ producten. Zelfs producten met een BDIH logo kunnen nog Fluor bevatten. Ik kan geen goede tandpasta vinden zonder fluor en zout. Iemand suggesties?

  3. @Kis 26.2: er is ook Parodontax fluoride vrij, o.a. bij Appie te verkrijgen. Verder heeft Weleda goede tandpasta’s en zijn er wel meer goede merken in de natuur- of reformzaken te vinden; maar altijd blijven lezen. Uiteraard is Urtekram ook een goede tandpasta. Misschien een idee om zelf je tandpasta of alternatief te maken. Heb een keer zoiets op een website gevonden. Dus met enig gegoogel moet te vinden zijn. Succes.

  4. @Willy, bedankt voor de tips. Parodontax had ik al eens gekocht maar die staat hier nog vol, want ik ging bijna over mijn nek door de zoute smaak. Ik heb die van Logona en Lavera voor kinderen al geprobeerd (in de rest zit fluor) idem maar door een ander aardbeien of frambozen smaakje. Het lijkt mij toch niet dat de fluor voor de mint smaak zorgt, want tandpasta zonder fluor smaakt allemaal raar. Ik ga die van Urtekram en Weleda ook nog proberen en anders zit er denk ik niets anders op het zelf te maken, maar volgens mij moet je dat ook met zout maken. Ik ga nog verder op onderzoek uit bij de groothandel.

  5. @ lis
   Ik heb na lang zoeken voor mijn dochter urtekram gekocht alleen maar natuurlijke ingredienten en een zachte dropsmaak , ik vind hem super.

 5. Het wordt tijd, dat mevrouw Schippers medicijnen voorgeschreven krijgt, diw haar alleen maar dieper in de lichamelijke ellende storten. Dan zal ze rap over willen gaan naar homeopathie. Wat dat zijn echt middelen, baat het niet, het schaadt ook niet.
  Je mag een mens geen ellende wensen, maar zulke mensen wens je niet het allerbeste.
  Ikzelf heb heel goede resultaten met homeopatische middelen, die ik van mijn homeopatisch arts krijg voorgeschreven.

 6. Handen af van de homeopathie

  Vanaf 1 juli dit jaar mag van minister Edith Schippers (VVD) niet meer op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staan waarvoor ze gebruikt kunnen worden, omdat de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Hierdoor verdwijnen homeopathische geneesmiddelen waarschijnlijk uit de schappen. Terwijl de homeopatische geneeswijze de gezondheidszorg miljarden aan besparing kan opleveren.
  De homeopatische geneeswijze is de allergrootste bedreiging voor de woekerwinsten van de farmaceutische industrie omdat aan symptoombestrijding nu eenmaal het meest te verdienen valt.
  Hier blijft het natuurlijk niet bij. Het plan is om alle alternatieve geneeswijzen te verbieden en alle natuurlijke geneesmiddelen uit de schappen te laten verdwijnen. Mw. Schippers vaart hierbij blind op de adviezen van de vereniging tegen de kwakzalverij. Terwijl zij de deur voor vertegenwoordigers van de alternatieve geneeswijzen gesloten houdt.
  Aan alles heeft de farmaceutische industrie gedacht maar heeft de val van dit kabinet niet voorzien. Vandaar dat ik vraag aan iedereen die het belang van goede alternatieve geneeswijzen inzien om op 12 september niet op de VVD te gaan stemmen. Onder het motto:

  Geen homeopathie
  Geen VVD

  U kunt ook mailen of bellen om uw ongenoegen kenbaar te maken.
  Tel: 070-3183036 of e-mail info@vvd.nl

  1. Weet je wat kwakzalverij is? Afvalstoffen van de olie en benzine industrie toevoegen aan huidverzorgingsproducten toevoegen en zeggen dat het goed is voor je huid. Zeggen dat er goede werkstoffen in producten zitten, maar totaal geen effect hebben. De reguliere farmaceutische industrie, dat noem ik kwakzalverij, ja van elk medicijn krijg je nog meer klachten zodat je nog meer medicijnen nodig hebt. Voor je gewrichten krijg je een pil, maar daar kan je maag niet tegen dus krijg je daar nog een pil voor etc. etc.

  2. Ja echt schandalig! Maar niet alleen de shampoo. Een vrouw gebruikt ongeveer 10 verschillende verzorgingsproducten per dag, als het niet meer is. Dus controleer ALLE producten op schadelijke stoffen. Ze zeggen dat een kleine dosis niet schadelijk is, maar het hoopt zich op in je lichaam. Had ik een tijdje terug een mooi filmpje over gevonden:

   http://huidinfo.wordpress.com/2011/07/05/the-story-of-cosmetics/

  3. @ JaNee jouw link doet het niet bij mij, maar ik ken de site wel. Ik haal daar regelmatig wat informatie vandaan.

  4. @Lis 59.3: Lis, ik gebruik heel weinig troep. Om me te wassen meestal met water en alleen de precaire plekken met Aleppo zeep. Mijn haren was ik met shampoo van Alfons Ven; googelen maar! Dat is werkelijk absoluut zuiver, ruikt heerlijk sterk naar lavendel en je kunt het ook gebruiken om je zo mee te douchen of baden. Met Aleppo zeep kun je ook je haren wassen. Mijn badkamer vertoont weinig cosmetische snufjes etc. Simpel mens hè? Ook allerlei schoonmaakmiddelen zul je bij mij niet vinden; ik gebruik Groene Steen en nog wat andere producten, maar niet uitgebreid.

  5. Super Willy! Daar wil ik ook ooit nog naartoe, maar je bent echt een uitzondering. Ik schrok mij rot toen ik er achter kwam wat een chemicaliën wij hier allemaal in huis hebben en ons mee verzorgen. Mag ik vragen waarmee jij de was doet? Had al wel begrepen dat je wasverzachter kan vervangen door azijn..
   Bedoelde je niet groene zeep? Steen heb ik nog nooit van gehoord..zal een Googlen en ook op de andere producten. Ik vind het juist niet simpel, dat je je eigen juiste weg hierin hebt gevonden. Het is makkelijker om te doen wat de massa(media) zegt en doet..Gelukkig hebben we zelf nog wat verstand!

  6. Wat ik ook gebruik voor onder de douche is een brok pure olijfzeep.

  7. Ze zeggen haar is antenne van de ziel ,ik let dus goed op wat ik in mijn haar doe.

  8. klopt, mensen met mooi haar van hun eigen zelf smeren er weinig of niets in, kijk maar naar JaNee op de parmantige charmante meet en greet pica’s, hoogstens af en toe met water uitspoelen en zelfs dat met mate, mijn krullen bos geschoren paar weken terug, wanneer het weer winter lang isz gebruik ik totaal geen shampoo, heb het niet eens in huis, snappen mensen niet, dan denken ze dat je gaat stinken, is juist het tegenovergestelde, jah ik douche wel graag elke dag, dat wel, ik begrijp mensen niet die denken dat ze bijna elke dag hun haren moeten wassen met agressieve shampoos, en vroeger had ik sommige meiden wel willen uitleggen dat ze al die moderne rommel niet hoeven te gebruiken, ik bedoel toen ik 15 wasz het lekkerste wat er was was de lichaams eigen geur, maar jah dat kon je niet hardop zeggen natuurlijk,

   eigenlijk had ik dat wel moeten zeggen, in die tijd had ik de eer een paar ‘buitenritten’ te paard mogen maken, jaah zij had het warm, het was warm, zonnetje, haar paard was druk achtig, jongens jongens de beste parfum die ik ooit in mijn neus vleugels gehad heb, puur zweet zoals zweet bedoeld isz, ik raak er nog ontroerd van als ik er aan terug denk, sindsdien nooit meer zo mee gekregen, we blijven zoogdieren, en ruiken we een keer juist niet lekker dan is dat een simpel signaal dat je moet inhaleren en exhaleren en dan los laten en niet Iemand sociaal voor altijd voor hoeft uit te stoten,

   afvalstoffen uitscheiden of afstotende signalen hebben hun functie, uitzweten in gematigde afzondering, je weet meestal wel als je jezelf niet helemaal lekker voelt, je ruikt de zuurgraad van jezelf, is niets raars aan, we moeten weer gaan durven ruiken, niet ziekelijk, niet obsessief maar ongedwongen natuurlijk, voorkomt ook oplopen van blauwtjes bij voorbarige huwelijks aanzoeken, neus en haren zijn super antennes.. en als iemand even niet lekker is wil niet zeggen dat zuh of huh niet leuk is, het is cyclisch en daar snapte ik vroeger de ballen van, in de tijd terug was ik een flat liner, beetje robo achtig, maar mens zijn is golvend als de zee, daar begin ik nu pas achter te komen,

   de 4 seizoenen volgen elkaar op in rap tempo, ook op kleinere tijdschaal, het ene maan kwartier ben ik een zure sullo en het volgende kwartier een invoelende fruitige mucho en macho, we moeten onze eigen graad en tijd meters weer zien te vinden, het vervelende isz dat die draco kunst maan de tijd kunstmatig op jaagt, onze eigen tijd was veel harmonischer lyrischer uitgestrekter, 1 keer in het jaar een eisprong volgens sommigen die kennis hebben van de Elders en de Antieken, de mens is het oudste buitenaardse dier op Aarde, dat geeft genoeg voorbereidingstijd en incasseringsvermogen voor alle gekte, 1 eisprong per jaar in plaats van 12, we worden kunstmatig dol gedraaid. Soort menselijke plofkippen op chemo voer zijn we geworden, en dan het raar vinden dat we nog zelden een momentje geluk en sereniteit ervaren.

   laatst stond ik in de badkamer van m’n zus, schrok mij inderdaad te pletter van de honderden potjes pannetjes en flacons met dubieuze trendy inhoud. en ze heeft elke dag last van tientallen vage klachten, en toch maar iedere dag weer door werken, de plicht roept, als er in de keuken lekker gekookt is dan is de kok de schuldige, want er zou eens een luchtje aan haar blijven hangen, gewoon smetvrees taferelen, we haten onszelf kennelijk ten diepste, we moeten steriel zijn voor de ander

  9. HyperAlert volgens mij klopt dit wel wat in het artikel staat;
   Genetische diversiteit is vooral in het immuunsysteem aanwezig, waar ook in combinatie met huidbacteriën de lichaamsgeur bepaald wordt. Mannen die aftershave of geurtjes gebruiken maken mogelijk ‘een fout’ , want vrouwen kunnen hierdoor minder snel opgewonden raken.

  10. @Lis 59.7: sorry Lis, het moet zijn Universeel Steen (geen gevaar meer voor kinderen! Biologisch afbreekbaar! Gif- en zuurvrij!): Fa. Zielinsky in Duitsland. Als je googelt op Fa. Zielinsky of Universal Stein, ook op Universeel Steen, dan vindt je wel het een en ander. Is super zuinig. “Bijzonder geschikt voor in de huishouding (kalk en vet oplossend). Voor de tegels, toilet, wastafels, badkuip, douche, keukenmeubels, gootsteen, waterkranen, douchekoppen, gasfornuizen, keramische kookplaten. Ramen, kunststofkozijnen, rolluiken, verwarming, autohemels, boten, caravans, tuinmeubelen, gymschoenen, surfplanken, muziekinstrumenten, ski’s. Voegen in douche/badkamer, kalkaanslag enz. enz. enz. De steen is bijzonder spaarzaam in het gebruik. Onmisbaar voor hotels en restaurants, hobby en vrije tijd.”
   Ik was mijn ramen met azijn. Ik was mijn wasgoed met magneetbollen (werkt perfect en is goedkoop want weinig zeepgebruik), maar ik heb ook een soort groene bollen, ik meen met een biologisch en milieuvriendelijk goedje, die ik momenteel in de voorraadkast heb liggen ergens diep weg, dus ik weet de naam niet. Soms als mijn wasgoed erg vuil is doe ik wat Klok of Neutral zeeppoeder bij de was.
   WC meestal met groene zeep en een scheutje Tea Tree Olie of soms Dettol.

  11. @Lis 59.7: weet je Lis, de fabrieken hebben ons goed bij de neus. Al die vloeibare goedjes enzo, is allemaal lekker verdund spul met veel chemicaliën en geparfumeerd waar je lekker aan kan verdienen. Eerst zorgen ze ervoor dat er hele generaties niet anders meer weten, ik ben 65 jaar dus mijn oma en mijn moeder wisten het nog wel maar zijn wel verleidt om al die moderne stuff te kopen want nieuw nieuw nieuw en beter beter beter enzo en je was dan natuurlijk een moderne huisvrouw hahahahahaha.
   Universeel Steen lijkt een dure aanschaf maar echt je doet er ontzettend lang mee. Naast Urtekram shampoo en nog wat goede merken in de natuur- en reformzaken is die shampoo van Alfons Ven ook echt een aanrader, ook heel zuinig in gebruik.

  12. Ja als ik naar de beautyblogs kijk zie ik ook dat die meiden verschrikkelijk veel producten uitproberen en gebruiken en daardoor huidirritaties krijgen. Ik hoop door mijn blog ook jonge meiden bewust te maken van de rotzooi in de producten.

   Als ik terug denk aan die leeftijd was dat inderdaad ook wat mij aantrok in een ander en niet de aftershave of zoiets, maar juist die geur, die niemand anders had..

   Ik ben voor 1 keer per jaar een eisprong, scheelt een heel gedoe elke maand 🙂 Zal voor mijn vriend ook een stuk aangenamer zijn..

   Ik wou dat ik mijn haar nooit meer hoefde te wassen. Elke keer na het douchen is het net een bos stro, zo droog. En dat met natuurlijke shampoo. Maar nog droogt het teveel uit. Heb hier een boekje om zelf cosmetica te maken en daar staat ook een shampoo in op oliebasis. Maar dan lijkt het mij weer te vet.

   @Willy: Dat klinkt als super spul, bedankt voor de tips. Dettol lijkt mij ook beter dan chloor. Haha ja een moderne huisvrouw heeft en kast vol chemicaliën. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de ouderwetse huismiddeltjes weer gaan waarderen.

  1. Hoi Joris Driepinter, ik zou zeggen: Neem nog een glas lekker koemelk van de biologische koe en duik weer Trouw in! Trusten!

  2. Vandaag nog in het 20.00 uur journaal, ene rob van het lobbygroepje van big pharma met de naam anti kwakzalvers.
   “dat homeopatische middelen werken berust alleen op het geloof van de gebruikers dat het werkt. Niet op wetenschappelijk bewijs dus.”( nou zei hij het iets anders maar dit was zeker de letterlijke strekking van zijn betoog) Overigens is bij lange na niet aangetoont dat deze stelling niet ook opgaat voor reguliere medicatie ,maar daarover geen woord. Foutje bedankt?
   Het maakt immers niet uit hoe het werkt als het dat maar doet! Verder wordt de nadruk gelegd op het proces van verdunnen , terwijl we het hier dus hebben over energetische overdracht naar het geheugen van water. Maar dat gaat de heren wetenschappers een paar stappen te ver( hoewel onderzoek wordt gedaan naar dat geheugen van water ten behoeve van computing) Water is slechts een stofje en stofjes hebben geen geheugen! Dat is de huidige stelling van deze wetenschappers. Ik zou willen zeggen leg de wc rolletjes naast je neer en verruim je blikveld eens. Soms is iets nou een maal niet met de huidige wetenschappelijke modellen te bewijzen terwijl als je gewoon om je heen kijkt de bewijzen overduidelijk daar zijn. Oftewel absence of proof is no proof for absence, wat betreft werking dan.
   Dus kies wat je wilt , en respecteer de ander zijn keuze , zelfs als het een keuze voor homeopathie betreft.
   Oja op de vraag van de reporter aan deze rob of de spreuk baat het niet dan schaad het niet , niet opging voor homeopatische middelen , verklaarde hij”de mensheid te willen beschermen om veel geld uit te geven aan middelen die toch niet werkten.
   Nou beste rob , ik betaal liever voor een middel dat niet werkt en helemaal niets doet ( zoals je ook claimed) dan dat ik betaal voor een middel dat niets doet behalve een heleboel bijwerkingen geven.

  3. @ paul
   ik zou toch zweren dat het redelijk on topic was die post van mij , maar zoals jij zegt ( en dat lijkt af en toe ook wel een stopwoordje van je ) zal ik wel weer te veel gezopen hebben Wel heel zwaar verdunt dan maar ja dat waterige geheugen speelt me parten.( voor een beschonken broeder toch nog knap weinig typ fouten) 😉

  4. Haha, ik drink nog maar eenvierde van wat ik deed. Toch schrijf ik nog net zo beroerd als toen. Die tijd van complete vergiftiging, dag in, dag uit. 😉

  5. @ paul
   Die rob zat on stage bij het journaal, zoals ik al schreef. En het artikel gaat toch over homeopathie, of heb ik dat verward met een geneeskunst en staat die term meer voor een hogere vorm van huishouden? Zelfs zonder drank raak ik nu de klutz even kwijt , tijd voor mijn schoonheidsslaapje denk ik.

  6. Hebben ze jou nou ook zo lekker pijn gedaan met trekken?
   Over martelpraktijken gesproken. Wie wil er nou tandarts worden. Is toch gewoon sadisme wat die lui toepassen? Krijgen ze nog goed voor betaald ook.

  7. Nou niet echt Martijn, was net EK voetballen met die man, had er 11 Goals in zitten voor ik AUW kon zeggen. Hoewel ik een magnum 0.47 mm op zijn zak had geparkeerd, was het binnen 25 minuten gedaan. Alleen heb nu een kinderprotese boven in, ziet er niet uit. Ben nu opzoek naar een stekelige goeiendag om de volgende keer zonder pardon die vent een optater te verkopen…

  8. @ martijn
   Ze hebben niet voor niets zo’n mondkapje voor , is het equivalent van de al oude beulskap, ook die werden betaald voor hun diensten, zij het niet vanuit de ziektekostenverzekering maar toch.

  9. Een kinderprothese, jee, klinkt kinderachtig. Moet ie maar wat nieuws voor je kleien want dat kan natuurlijk niet. Heb je een veel te grote mond voor. Een knuppel met dikke spijkers erdoor werkt ook goed trouwens.

  10. Na een tip van Cozmic hem zelf maar even op maat gemaakt, anders was ik al een berg bezine kosten kwijt geweest voor die sukkel. Zit nu primadeluxe. Ja kan niet goed bijten want gehemelte zit vlakachter de voortanden op 5 mm en kinderkiezen er in gezet. Ook staan alle voortanden scheef en niet in het midden, laten we maar zwijgen over de kleur is net of ik 30 pakkies shag heb weg zitten te paffen.

   En kan niet meer tussen me tanden doorfluiten laat staan zonder slissen keurig English praten. Gehemelte loopt tot ver achterdoor (nu al angst wat de onder protese gaat worden) hahaha.

  11. Mijn eerste prothese was ook een ramp. idd ook zo gelig als de pest, paste voor geen meter op elkaar. Kon er niets mee. M’n nieuwe zit aardig al zei m’n zus dat ik net op die ezel van Shrek leek met die grote tanden.

   http://www.youtube.com/watch?v=QyA_b4NJTug

   Moet het er maar mee doen. 😉

 7. @ mars

  We hadden het over Joris en 3 glazen Dicke melk per dag aangevuld met een afwasje, een mainstream trouwpartijtje, een homeopatisch stroh wonderschoon drankje op 0000001/4 %, wat lach slavo’s en een tandwielloos puzzel stukje met een lekker muziekje. We laten de ‘black label’ nog maar ff dicht! Tis bed tijd 😛

  1. @ paul
   Mag een op homeopatische wijze geschudde en “verwaterde “speld genever als afsluitertje dan nog wel even ( ben immers in gezelschap , al zij het dan virtueel , van mate?)? Bovendien zal het door de verdunning ( volgens rob dan ) toch geen invloed hebben.

  2. @ paul
   oje oeps is het al weer zo laat bedtijd wat ik je brom….. Nee hoor je bent altijd welkom .

 8. @ martijn
  Tijd voor een homeopatisch exemplaar, zo’n zwaar verdunde die knellen niet hebben geen te grote tanden, zijn altijd op maat …..( oke beetje zielige poging van mij om weer on topic te komen ,geef ik toe)

  1. on topic is vaak gewoon minder gezellig. Ik heb de petitie getekend, meer dan genoeg. Tis ook zo van, als ze nu al beginnen te mieren neuken over homeopathie, dan zijn dadelijk de kruiden aan de beurt. Daar verdiend mijn vader dan weer z’n poen mee. Mag die niet meer zeggen dat één en ander goed werkt tegen het één en ander. Beter om gelijk hier maar een halt toe te roepen toch? Stelletje zeikerds zijn het, net als met roken.
   Staat niet op mijn pakje shag ‘roken kán dodelijk zijn’. Nee er staat ‘roken is dodelijk’. Nou, das dus ook gewoon niet waar. Ze liegen zelf waar het gedrukt staat (op mijn pakkie shag).

 9. LS…

  Mevrouw Schipper zit bij de Pedofielenpartij VVD. Mark Rutte / Bilderberg. Frits Bolkenstein / Illuminatie. etc. etc. En Edithje Zelf ? Zo te zien vast familie van de Pharmamaffia / Rothschild…

 10. Hoe kan deze minister zo ongelooflijk kortzichtig zijn? In de Homeopathie zorgen andere eigenschappen in de wisselwerking van de “medicijn”en het patiënt zelf. Wat mij succesvol geneest van een aandoening, hoeft bij iemand anders niet hetzelfde effect te hebben. Dat is iig bij de klassieke homeopathie zo . Ieder mens is uniek, maar valt onder algemene categorieën en subcategorieën. Bij een intake gesprek ga je bij de Homeopaat echt op je blote billen, wel met je kleren aan. Je doet een onderzoek van rond de anderhalf uur. Daar wordt gezien wat je psyche doet, en zelf je geboorte maand is ook belangrijk. Toen ik niet wetend dat ik de ziekte van Lime had, met vage maar zeer vervelende klachten o.a. constante vermoeidheid naar de homeopaat ging, kreeg ik een Sulfer kuur in de vorm van minuscule korrels. Door het intakegesprek kwam uit dat ik een Sulfer type ben. Dat hielp nauwelijks, dus terug en enkele vragen doorgenomen, een uur later waren we klaar en kreeg ik weer Sulfer, maar met een element erbij. Echt een paar hele kleine korrels net zo groot als een mosterdzaad.
  Een tijd later, een of twee dagen, kwam een hoop troep uit, niet leuk om het te zeggen, maar mijn stront was wit. Mijn energie schoot omhoog en nu meer dan 20 jaar later ben ik nog steeds kerngezond en niet in een rolstoel zo als met de onbehandeld Lime gevallen hoort te zijn. Pas na mijn behandeling wist ik dat die ziekte had opgelopen omdat ik me het cirkel om de bijt plek toen zo vreemd vond herinnerde. Let op! Ik ben voor mijn klachten behandeld, niet voor een specifieke ziekte!!! En toen ik mijn homeopaat pas daarna vertelde dat ik vergeten was van die ziekte, kek ze me aan van “nou en? ” Het te gekke hiervan is dat ze UIT de reguliere medicijn was overgestapt naar homeopathie. Ieder reguliere arts zou door de plafond schieten ( reguliere medicijn is om het angst van de patiënt opgebouwd, dus artsen zijn ook van die paniekzaaiers) en met een kuur aankomen die je lichaam voor een hele lange tijd compleet uit zijn harmonie haalt. Deze minister is onbewust of niet,bezig de NWO te plezieren, en een goed voetje bij de Satanische Farmaceutische industrie te halen. Is ook natuurlijk voor het door ons strot douwen van agenda 21, waar we onder valse voorwendsels in een elektronisch concentratiekamp worden gecontroleerd door de locale overheden voor de grootsheid van een elite klasse, de NWO otw de Illuminati. Dat ze hiermee onbewust of zeer bewust haar eigen bijdrage in de vorm van nog een schop tegen al wat menselijk is doet zal ze waarschijnlijk voor lief nemen, want de ‘beloning”voor zulke onderkruipsels is iets meer dan een aai over hun debiele bolletje.
  Dus vraag ik me af, waar haalt zij de ARROGANTIE vandaan om de natuur op zo een fascistische wijze aan te pakken? ( Fascisme
  •ideologie, berustende op nationalistische, autoritaire en corporatieve beginselen. [nationalisme nu = Europe-isme]..want ja,niet alleen heeft ze dit aan de EEG gegeven, ook helpt ze de corporaties hiermee, maar de patiënten is het allerlaatst waar ze in gelooft.
  Minister van ongezonde volksverlakkerij zou haar uitstekend passen…

  1. Nog dit. Geneeskunst IS wetenschap niet? Dus wat de big pharma doet is wetenschap. Nou dit, Kwantum fysica IS wetenschap en iedereen is er helemaal weg van.
   De eigenschappen van homeopathische middelen komt doordat ze op zo een manier zijn gemaakt dat je het alleen met kwantum fysica zou kunnen verklaren, subatomair, dus pure energie.
   Ze is MINister, geen MAGister! Totaal onbekwaam om haar vak uit te oefenen is mijn perceptie, gewoon, en dat zeg ik nogmaals, een pionnetje van de Illuminati Bilderberg Zionistische fascistische NWO Algenda 21 nazi’s.

 11. Onderteken ook het burgerinitiatief!
  Er is een nieuwe petitie. Als de producenten van natuurgeneesmiddelen etc. blijven zwijgen, is dit misschien de laatste strohalm!
  Dus ga snel naar:
  http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-handen-af-van-supplementen-vrijheid-van-meningsuiting-en-pers
  en onderteken de petitie. Let op, deze petitie is een burgerinitiatief. Daarom moet je bij de bevestiging je volledige persoonsgegevens invullen, anders tel je niet mee! (Je kunt wel als anoniem op de site vermeld blijven.)
  Zie ook de links aldaar.

 12. we weten toch allemaal wel dat ook zij?? betaald wordt door de fharma!!om onze natuurlijke geneesmiddel zo onder uit te halen ben je wel heel LAF bezig schipper

 13. Het is al lang een vast staand feit dat homeopathie werkt, kijk maar eens hoe kinderen en dieren erop reageren, heel snel en heel goed.
  Bovendien worden we door het verbod, behandeld als een stel kleine kinderen die niet voor zichzelf mogen uitmaken wat goed is en wat niet.
  Met het verbod wordt alleen maar slinkse manieren en illigale handel in de hand gewerkt, is dat wat u wilt mevrouw Schippers.

 14. Zie het artikel van Kusse, Rutte Nicolai Sol en Brands in het laatste Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde:
  ‘Bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van regulier”.
  Alleen is het wel veilig en voordeliger.

 15. Zwitserland erkent homeopathie vanwege aantoonbare werking. Inmiddels staat vast dat 60% van de reguliere middelen door arts zijn voorgeschreven niet zijn getest of alleen door eigen labo. Zie hiervoor bijvoorbeeld Diana35. Drie miljard euro boete voor GlaxoSmithKline vanwege 30 doden maar ze lachen erom. Mevrouw Schippers slaapt met deze bigpharma. Paar weken geleden nog in het nieuws maar ja, het korte-termijn geheugen he. Homeopathie werkt dus niet in NL. Vanwege het klimaat of zo, of misschien door aangeboden pensioen aan mevrouw Schippers door Bigpharma. Regering? Oplichters! Of zoals G. Carlin zo scherp aangeeft : “we are all being fucked”. Wij dus ook hier en wel door mevrouw Schippers.

 16. Misschien moet de homeopathische industrie, waar vele miljoenen in omgaat, maar eens wat geld investeren om het effect van homeopathie te bewijzen. Er is een reden dat ze het niet doen, de uitkomst staat al vast. Homeopathie werkt niet. Voor een ieder die naar een Zwitsers rapport verwijst zie bv http://www.sciencebasedmedicine.org/the-swiss-report-on-homeopathy/ over de betrouwbaarheid van dit Zwitserse verhaal en over de werkelijke conclusies.

  Maar gelukkig is de homeopathische rommel in Nederland te koop voor alle goedgelovigen. En gelukkig staat de homeopathische industrie vrij om te bewijzen dat de producten werkzaam zijn en mogen ze dit dan claimen via verpakkingen en etiketten. Tot dat moment heeft mevr. Edith SChippers groot gelijk.

  1. Twintig jaar terug van Lyme genezen. Door homeopathie, de echte klassieke.OOK TWINTIG JAAR NIET MEER NAAR DE DOKTER GEWEEST, KREEG EENS VAN DIE PILLEN WAAR IK ER GEK VAN WERD OP EEN GEWRICHTSONTSTEKING, nooit meer dus, ik sterf liever van de pijn, daar wen je aan ook, en gaat in een keer voorgoed over, en niet blijven sudderen ermee wat de farma juist wilt.De farma is er om winst te maken gezoinde mensen zijn puur verlies. Kijk hoe laag nu de voeding mag zijn met het Codex Alimentaris, vit.B17 wordt gedemoniseerd, maar voorkomt kanker ook.Cocosolie wordt ook gedemoniseerd, maar de hele cholesterol idioterie is een hoax.
   Schippers kan de pot op, pure belangenverstrengeling, haar man werkt ook voor de Farmaceuten.
   Het zijn de ongelooflijke idiote regels die het niet mogelijk maken om echte natuurgeneeswijze en homeopathie echt goed te reguleren.
   Een doorsnee Surinamer gaat naar zijn bush dokter of sjamaan om te genezen, iets anders willen ze liever niet.
   Vraag je af waarom cannabis echt zo beperkt mag en in de meeste landen verboden? Zoek het maar op, google cannabis cures…Je staat versteld van wat die plantje kan, zelfs ADHD en epilepsie bij kinderen, mits weinig THC en meer GBD, ze komen echt tot leven weer. Hersentumors verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als de genezing vele malen hoger en beter is dan de reguliere medicijnen, denk aan ziekmakend chemo, bestraling, enz, en je ziet een kind genezen zonder enige bijwerking, want stoned word je echt niet van GBD. En vind je dit onzin, nou ja dat mag, maar verbind alle disciplines in een begrip, en dat is WETENSCHAP, nu je het weet ga dan de disciplines verbinden en je komt kwantum fysica tegen, DE wetenschap nu, juist, die kwantum fysica kan echt niet om het fit heen dat homeopathie juist alle reden heeft om science based door te gaan, maar dat houden ze angstvallig weg. Elke discipline wordt begrensd. En nu dit doordenkertje : WIE heeft de absolute controle op onderwijs? Niet het ministerie, die laat zich omlullen door de lobbyisten, maar de eigenaren van de wereldse machten, banken onderwijs, olie, voeding, farma, alles. Wel wakker worden graag.

  2. Veel woorden maar weinig zinnigs. De farmaceutische industrie moet van elk medicijn via phase 1, 2 en 3 trials weiligheid en effectiviteit aantonen. Zonder hard bewijs dat een middel veilig is en werkt komt het niet op de markt. Vervolgens moet er nog jaren “post market follow up” gedaan worden om lange termijn effecten te bestuderen.
   Ik ben niet tegen verkoop van kwakzalverij aan goedgelovigen, maar wel tegen claims zonder bewijs. Net als mevr. E Schippers. Zeggen dat iets werkt is prima, maar bewijs het wel even. En dat wil (of kan?) de homeopathische industrie blijkbaar niet. Prima dus dat die rommel in de schappen staat, maar zonder claims tenzij deze bewezen zijn.

  3. Ate, voor mij druipt de kortzichtigheid van je reactie af. Dat bedoel ik niet lullig, maar verdiep je eens in de wijze waarop farmaceuten de kluit besodemieteren. En waarom noem je homeopathische producten rommel, als ik vragen mag? Werk je als artsenbezoeker bij een van die grote farmaceuten ofzo..?
   Inderdaad moeten de farmajongens van alles doen, om te bewijzen dat… Maar weet je wat de essentie daarvan is…? Waar komen dan die miljardenboetes vandaan..? Van goed gedrag..? Ben je ziende blind of zo..? Als je verder geen woorden hebt, dan ‘Schippers groot gelijk geven’ en homeopathie ‘rommel’ noemen, reik je jezelf de medaille-van-onnozelheid uit. Wat mij betreft.

   Zal ik je wat leesvoer aanreiken over officieel onderzoek en officiële manipulaties van Big Pharma, met het door jou aangehaalde ‘onderzoek’ en ‘goedkeuringsprocedures’..?

   Stoelriemen vast:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/farmafraude-en-hun-overheidsbescherming/

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-bizarre-handel-en-wandel-van-big-pharma/

  4. helaas is de pharma niet zuiver, maar dat betekent niet dat de strenge regelgeving voor medicijnen niet klopt. Voor homeopathische producten is het m.i. niet meer dan rechtvaardig dat ook die producenten hun claims moeten bewijzen. Meer vraagt mevr. E Schippers niet. Bewijs dat je product werkt en je mag het claimen. Tot dan mag je het verkopen zonder claims. Niet meer en niet minder.
   Gebruik die rommel. Geniet van het placebo effect. Succes.

  5. Ate, wat jij ws. niet weet, is dat veel homeopathische en natuurgeneeskunde geen budgetten hebben om te bewijzen wat al generaties bekend is, en waarvan de werking BEWEZEN is. Maar niet in ‘wetenschappelijk laboratoria’..

   En als ik je nu eens zeg, dat deze policy en gedachten door de slimmerikken in deze wereld zijn bedacht, om hén de voorsprong te geven van het wel kunnen financieren van dergelijk onderzoek.. (Wat dan weer vaak wordt gemanipuleerd..!! Zie ons hoofdartikel van deze week!!)

   Zaken zijn zelden wat ze lijken Ate. Bovendien zitten we met homeopathie met een geneeskunst, waarbij de wetenschappelijke kaders/regels en ‘afspraken’, vaak te klein zijn, noem het zelfs kortzichtig”, om bewijzen te genereren.. Als je een stof niet meer in water kunt vinden, is dat ABSOLUUT geen bewijs dat het NIET KÁN werken.. Of wel..??
   De energetische werking van water wordt door velen aangetoond en lijkt volstrekt in tegenspraak met de starre wetenschappers, die de theorie aanhangen dat iets pas wat ‘IS’, als je het kunt zien en voelen..

   Vergeten daarbij voor het gemak de elektro-magnetische wereld.. Onzichtbaar, maar wel degelijk ‘werkend’..! De werking van Homeopathie is trouwens al heel vaak aangetoond en zelfs door Nobelprijswinnaars.. Open your mind..

 17. inderdaad.. waar haalt ze de euvele moed vandaan? Hoe DURFT zij te bepalen of wij wel of niet homeopathische middelen mogen gebruiken? Wel chemische rotzooi met allerlei bijwerkingen die heel vaak geen enkel resultaat opleveren. Nee, doe maar aan symptoom bestrijding mevrouw Schippers. pomp mensen maar vol met medicijnen zonder dat de oorzaak gevonden wordt waardoor mensen ECHT kunnen genezen. Dit mens is ECHT zeventig jaar te laat geboren.

 18. Het is erg jammer dat we Schippers serieus moeten nemen gezien haar functie.
  Echter qua inzicht en verdieping nada!
  Een dame die niets weet en zich laat adviseren door mensen met verkeerde uitgangspunten, waar ze haar vette ego mee opkrikt.
  Te bedenken dat ze zelfs de eerste premier van Nederland zou kunnen worden geeft me de griezels.

  1. Ik voel bij haar hetzelfde zelfingenomen toontje als onze PvdA-corryfee, die Pim Fortuyn meende te moeten afzeiken met diens verkiezingswinst.. Ad Melkert.. Bah, wat een zelfingenomenheid. Hoogmoed komt voor de val!

 19. Nederland kent inmiddels vele vrijwilligers (deels promotie door overheid). Deze mensen houden er financieel niet veel aan over, geen pensioen, geen salaris, geen 13e maand, geen vakantie geld. Er zijn inmiddels twee systemen het ene waarin veel mensen ingezet worden om de boel draaiende te houden (zonder salaris) en het andere welke over de rug van velen, geld mogen en kunnen verdienen zonder enige terug houdendheid. Dit is toch een duidelijk voorbeeld van ongelijkheid.
  Ministers behoren onafhankelijk te werken. Werken in het belang van alle burgers. De strijd van de homeopathie is er een in de rij van vele.

 20. i think your minister is crazy and neglects that we live in a democracy in n which everyone can decide and may choose what he takes for his health.The decisions of the minister are focust on the corrupt way of merchandising BIG PHARMA.

 21. Een ieder die overtuigd is van homeopathie staat vrij de middelen te kopen. De middelen kunnen niet duur zijn omdat de werkzame stoffen extreem verdund zijn. Vanwege het lage prijspeil is er dus geen bezwaar dat de patient ze zelf aanschaft.
  De enige wetenschappelijk aangetoonde werking van homeopatische middelen is die van het placebo-effect.

  1. Simon, een meer luchthartiger bewijs van demagogie, heb ik zelden onder ogen gehad, zoals in jouw reactie. De middelen zijn inderdaad niet ‘duur’. Vergeleken met de petro-chemische Big Pharma-middelen die voor 50% NIET werken (HIER) en de andere 50% gebaseerd zijn op placebo.. (HIER) (Je had die voorbeelden ook bij de hand ws..)

  2. @ Simon, helemaal mee eens en de spijker precies op de kop geraakt. Daarnaast wordt het tijd dat die homeopathische industrie eens aangesproken wordt op de hoge prijzen van extreem verdunde plantenextracten. Een klein studietje (bij voorkeur dubbel blind gerandomiseerd) opzetten om werkzaamheid aan te tonen zou ook wel mogen. Onder al de bezoekers van deze website is vast wel een groepje vrijwilligers te vinden dat kosteloos wil meedoen aan zo’n test. Gezien de enorme effecten volgens deze bezoekers is een klein patienten aantal al voldoende…

  3. Weet je heb je niets met homeopathie is prima maar ga niet voor een ander opleggen die er wel feeling mee hebben. Mensen die de farmacie wel vertrouwen gaan die weg.

 22. Als gespecialiseerd verpleegkundige heb ik 22 jr in de reguliere geneeskunde gewerkt, wat mij toen al opviel dat niemand beter werd, eigelijk zag ik mensen heel snel zieker worden of door rust en zorg herstelden zij langzaam met hun herwonnen zelfgenezend vermogen. Nu werkzaam als klassiek homeopaat heb ik veel mensen kunnen helpen hun gezondheid weer terug te vinden, dat houdt bijv. in geen medicijnen meer nodig voor de migraine want die is over, geen chronische ontstekingen meer dus antie-biotica is met meer nodig, niet meer depressief dus geen antiedepressiva meer,en zo kan ik nog dagen door gaan. Kinderen die weer rustig worden en geen bijzonder onderwijs meer nodig hebben, kinderen die met de juiste homeopatische middelen weerbaarder zijn geworden en niet meer gepest worden. etc etc De keus is aan u!

  1. Inderdaad Gonnie, al bijna twintig jaar terug van Lyme genezen met die fantastische korrels. Het mooist van was dat ik niet wist dat ik geïnfecteerd was ermee. Dat zag ik pas weken later in een programma over Lyme. De cirkel wat ik toen als een rare soort van eczeem zag was dus het beet van de geïnfecteerde teek die ikzelf verwijderde.
   Daarna heb ik nergens meer last van gehad. Helemaal ontgift dus ook, ik ging immers met een rits klachten, en op basis ervan werd ik genezen, niet omdat het beestje een naam had. Ik belde de homeopathe, die trouwens ook voorheen verpleegster was, en vertelde dat ik zojuist ontdekte dat ik Lyme had of nog heb, maar ze zei dat het niets uitmaakte, dat het om wat de symptomen haar vertelde ze mij die korrels had gegeven.
   Homeopathie is super!

 23. Volgens mij hebben we in Nederland nog nooit z’n onbenul van een minister van volksgezondheid gehad als Edith.
  Ik denk dat zij met vele anderen binnen de VVD een behoorlijke scheve schaats aan het rijden zijn, en zich daaraan behoorlijk zitten te verwarmen.
  Aftreden z’n bewindvoerder, die alleen maar denkachterstand heeft en oog heeft voor de maffia en het grote geld.
  En als je geen verstand van zaken heeft en niets met homeopathie heeft, praat dan alleen voor jezelf. Maar ga dan niet omdat jij toevallig op een plaats terecht bent gekomen waar je wat te vertellen kan hebben, wat andere mensen moeten gebruiken. Wij Nederlanders kunnen zelf denken en bepalen wat goed en niet goed is, en daar hebben we Edith niet voor nodig. Edith, mag ik je vragen de zorg in Nederland betaalbaar te houden, door de mega hoge salarissen te halveren van bestuurders van onze ziekenhuizen en de megawinsten van de verzekeraars eens goed onder de loep te nemen. Maar ook de megawinsten die Big-Farma blijft maken aan een grondig onderzoek te onderwerpen, zodat wij er beter van worden en niet die graaiers die we in dit land al veel te veel hebben.

 24. Sinds ruim 30 jaar gebruik ik homeopatische geneesmiddelen met succes en zonder bijwerkingen. Ik ben n.l. allergisch voor antibiotica! Een longontsteking of andere redelijk ernstige ziekten, wordt al na 1 of 2 dagen uitgebannen door de prima werkende korrels, tabletten of druppels.

  Ik ben daardoor in 30 jaar slechts 2 x bij de eigen huisarts geweest, voor EHBO, wel te verstaan.

  Onze dochter is zelfs van malaria afgekomen via homeopathische korrels, dus het bewijs dat het helpt is voor ons al lang gevonden.

  Met vr. groet, Wijnie Visser.

  1. als je al dertig jaar aan de medicatie zit, is dat dan niet het beste bewijs dat het niet werkt?

  2. Hoi Ate,

   Er zijn hele volksstammen die al dertig jaar reguliere medicijnen innemen, en genezen ook niet!
   Zij hebben vaal last van bijwerkingen. Bij Homeopathische middelen is daar geen sprake van.
   Fijn dat Wijnie goed gaat op de korrels.

  3. “als je al dertig jaar aan de medicatie zit, is dat dan niet het beste bewijs dat het niet werkt?”
   Ik gebruik ook al meer dan 30 jaar homeopathie….als het NODIG is en om te GENEZEN. Dat betekent NIET dat je constant 30 jaar zit te slikken, domoor. Leer begrijpend lezen, misschien?
   En het werkt wél degelijk. Jij hebt duidelijk geen idee wat homeopathie inhoudt: het juiste middel geneest de kwaal zelfs binnen de minuut, daar ben ik meerdere keren getuige van geweest!
   Verdiep je eens in homeopathie voor je ertegen van leer trekt, dan vermijdt je dat je jezelf belachelijk maakt..

 25. ik heb leukemie, 12 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik op een tijd bom zat, en dat er 12 jaar voor stond. Ik ben allemaal homeopathische middelen, en voedings supplementen gaan nemen, ik hou het aardig onder controle en sinds een paar maanden neem ik zeoliet en gember capsules en Pau d’ arco en ik geloof dat ik nu met die middelen heel veel bereik in November moet ik weer voor controle, dus ik ben benieuwd. Ik laat alle middelen uit Amerika komen van
  IHerb het stukken goedkoper dan in Nederland, en de verzendkosten zijn nog goedkoper dan hier in Nederland.

  1. als het niet bewezen is dat het werkt kan het net zo goed troep zijn. Natuurlijk mag je alleen claimen dat iets werkt als je dat ook kan bewijzen. stel je voor als iedereen maar “medicijnen” op de markt zou zetten die toch niet werken? of alleen placebo effect hebben.

   ik vind schippers echt een heks maar hier ben ik het wel mee eens. in een apotheek horen namelijk medicijnen en geen wondermiddeltjes. die kun je makkelijk zelf ergens anders kopen als je die zo graag wil hebben.

  2. Beste Victor,
   Leukemie is niet niks !
   Riet is naar zichzelf gaan luisteren en voelt dat het goed is.
   Alle medicijnen zijn gestoeld op placebo. Uiteindelijk is het altijd het lichaam dat zichzelf geneest.
   Ipv een combinatie Tramadol, Diclofenac, Omeprazol, en Paracetamol (van de huisarts) met de nodige bijwerkingen als ademnood en halfgaar “dus praat me niet van troep” gevoel, neem ik sinds een tijd Curcuma extract en vitaminen preparaten in, waar ik grandioos op ga.
   Waarom? Omdat ik lijd aan folliculair non Hodgkin. Ook een vorm van leukemie.
   Het lijkt me dus maar het beste om niet te oordelen over iemand die goed gaat op niet reguliere preparaten.
   Elk mens reageert anders op middelen. Zo ook Riet, zo ook ik, zo ook jij!
   Het zou fijner geweest zijn als je Riet had feliciteert.

 26. Het is eenvoudig te stellen ..
  Oppervlakkige mensen gaan alleen over m2, vierkante maters

  Mensen Mensenmet diepgang bezielen m3, kubieke meters

  Leenrecht is eigendom in vierkante meters en staatsbemoeienis

  Eigendom is koninklijkxen koninklijkxendus ooook goddelijk
  Aan elke soeverein

  Tit uw dienst
  Het integraal directoraaDT met DT .. democratie en tegenspraak

 27. Tja, reguliere medicijnen bewijzen zichzelf ook niet op positieve manier! Kijk om je heen, mensen gaan er alleen maar op achteruit. Voor bijwerkingen weer een andere pil erbij. Deze hebben zich dus bewezen maar dan de andere kant op. Testen en studies gedaan door fabrikanten zelf.

 28. Nederland en de Nederlandse politiek zullen er beter uitzien zonder mevr Schippers, ze glijdt wel heel erg mee op het succes van Big Pharma,ik ben benieuwd wanneer ze ontmaskert wordt, weg wezen met haar misschien komen dan VVD kiezers weer teug naar de partij.

 29. Edith Schippers is wel degelijk op de hoogte van homeopathie,maar ze moet het weren.
  Edith Schippers krijgt de opdracht van hogerhand om homeophtie in discretiet te brengen.
  Edith Schippers moet van hogerhand de Farma bedrijven helpen.
  Edith Schippers is dus tegen de bevolking.
  Edith Schippers vindt het Nederlandse Volk zoals de hele Regering niet belangrijk.
  Edith Schippers vindt belangen van de Farmaceutische Industrie VEEL belangrijker.
  Zoals alle Regeringen tegen het volk zijn op alle gebied over heel de platte wereld.
  Bird.

  1. Hoi Bird, even een korte uitleg: Homeopathische middelen worden nog gewoon verkocht. Er is geen sprake dat deze uit de schappen geweerd worden. Enige dat niet meer mag is bepaalde werkzaamheid claimen zonder dit te onderzoeken. Dus dat middel tegen een loopneus moet ook echt even bewijzen dat het helpt tegen een loopneus. Simpel studietje, kost niet veel. De reden dat de bedrijven van homeopathische middelen dit niet doen is omdat ze zelf niet geloven in de werkzaamheid. Ze verdienen veel geld aan potjes water met een miljardste extract en gaan natuurlijk niet zelf hun kip met de gouden eieren slachten. En nu aub even borst vooruit en rechtopstaan, want echt niet iedereen is tegen jou. Hup, maak er wat van!

  2. “De reden dat de bedrijven van homeopathische middelen dit niet doen is omdat ze zelf niet geloven in de werkzaamheid. Ze verdienen veel geld aan potjes water met een miljardste extract en gaan natuurlijk niet zelf hun kip met de gouden eieren slachten. ”
   Ate…..tssss…..als homeopathie niet zou werken, dan bestond het al lang niet meer, dat is punt één…over de kip met gouden eieren: wat dan gedacht van de big pharma, die vermeende medicijnen maken om te genezen maar waarvan bewezen wordt, keer op keer dat het medicijn erger is dan de kwaal én nog fors blijft opbrengen, miljárden, door bijwerkingen waarvoor uiteraard de big pharma telkens ook weer het ‘gepaste’, dure medicijn heeft? Van een vicieuze, uiterst lucratieve cirkel gesproken. Je hebt hiervoor echt niet meer dan EEN gezonde hersencel nodig om deze optelsom van 1+1=2 te maken, hoor! Een kind kan de was doen….blijf pogen homeopathie af te breken, mensen ervaren wel zelf, daar hebben we geen idioot meer voor nodig om ons blaaskes wijs te maken, die tijd is voorbij en voorgoed!

 30. Onze Apotheker/Pharmacist/Aromathérapeut, kun je alles mee bespreken, en je kunt alles kopen, en of bestellen.
  Mijn vrouw werkt al heel lang met Essentiele oliën, 100% natural, plus geperst van BIO producten, en het werkt uitstekend, het geneest en voorkomt herhaling van bijvoorbeeld blaas ontsteking !
  Met goede begeleiding en zelfstudie kom je een heel eind !
  groeten Jenne

 31. Ik ben liever “onwetenschappelijk” genezen dan dat ik “wetenschappelijk” wegkwijn en men mij verzekert, wanneer het niet goed afloopt met de reguliere behandeling, dat men er alles aan gedaan heeft, maar dat het lichaam het opgegeven heeft.
  Je kunt dan soms geen 2e kans meer krijgen: je hebt maar ÉÉN LICHAAM
  DAAROM KOOS IK VOOR MIJN LICHAAM EN HAAR INTEGRITEIT ! DIE NIET DOOR WELKE WETENSCHAPPER OOK, AANGETAST MAG WORDEN.

 32. Kennelijk weet mevr. Schippers geboren in de tijd al van de chemische middelen niet dat al meer dan 3000 jaar de geneesmiddelen uit de natuur komt. Maar gezien de berichten heeft mevr. Schippers er veel belang bij dat de chemische middelen in de handel blijven omdat haar man er genoeg aan verdient en zo zorgt dat mocht mevr. Schippers uit haar pluche stoel vliegen ze beiden toch riant verdient hebben aan het leegzuigen van de burgers.

 33. Beste,
  Mijn hele leven heb ik mij verdiept in homeopathie.
  Mijn opleiding is medisch.
  Altijd zal ik homeopathie , blijven gebruiken, zeker tegen griep , verkoudheid, hoofdpijn en slechte doorbloeding.
  Mijn man, 4 kinderen en ik hebben er steeds veel baat bij gehad en dat al meteen bij aanvang gebruik.
  Mijn oudste dochter moest jaren geleden herhaaldelijk naar de KNO arts , voor een zeer onprettige en pijnlijke behandeling en zij zou dat moeten blijven doen, heel erg voor een heel jong kind.
  Mij werden 2 homeopathische middelen geadviseerd , zonder ook maar een beetje bedenking heb ik haar deze middelen gegeven, het werkte en meteen voelde mijn dochter zich beter.
  Nooit meer heb ik een afspraak bij de KNO arts voor haar hoeven te maken.

  Nederland is een heel raar land, alles wat goed is , wordt hier weggeredeneerd.
  Waarom gebruiken mensen homeopathie als het niet zou werken, het bewijst zich zelf.
  Alles wat ik niet kan kopen in Nederland , koop ik in de Belgische en Duitse apotheken.

  Voor mij staat homeopathie op de eerste plaats , de chemische middelen mijdt ik al mijn hele leven , en dat al bijna 50 jaar.
  Lees de bijsluiter en je durft helemaal niets van de chemische – farmacie te gebruiken.
  Waarom gaat het geld altijd naar de verkeerde, maar ja dat is Nederland . Ann

  1. Beste Annemiek,

   als ik dit zo lees klinkt prima, wij onze familie doen zo’n beetje het zelfde als dat jij beschrijft.

   Maar vanmorgen zat ik zo te denken, in de tuin prachtig fris na de regen, ik dacht aan mijn opa’s oma’s tantes en ooms, velen zijn heel oud tot oud geworden, zij leefden hun leven zo als ieder ander, practisch nooit ziek,
   er waren er bij die hadden geen zin meer, die stopten met eten en drinken, en in een korte periode waren ze er niet meer.

   Het is de voedsel keten, de leefomgeving, en de stress, die mensen ziek maakt, mijn apotheker, een vriend, is zelf overtuigd homeopate, maar het systeem, maar hij vecht er tegen, maar hij weet net zo goed als ik waar al de problemen van daan komen.

   Nou ja zo maar wat gedachtes, groet Jenne

 34. Ik heb enkele jaren geleden al aan mevr. Schippers het rapport uit Zwitserland doorgestuurd. Dat land heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar homeopathie en heeft bevonden dat HOMEOPATHIE WEL DEGELIJK WERKT.
  Ook Duitsland heeft het later onderzocht en zijn tot dezelfde conclusie gekomen.
  Waarom zou het dan verboden moeten worden?
  Is de oorzaak de (Bigfarma) de farmaceutische industrie, die bang is een paar Euro’s minder te ontvangen dan 388 triljoen per jaar????
  Zijn we allemaal nog niet ziek genoeg gemaakt?
  De chemische middelen van de farmaceutische industrie staan op de 3de plaats van de doodsoorzaken na kanker en hart-en vaatziekten.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.