Advertentie

Voor Edith Schippers: Homeopathie, ‘evidence based’..!


Vaccination claim Gandhix

x
X

Homeopathie, ‘evidence based’, ajb mevrouw Schippers!

x
2014 © WantToKnow.nl/.be
(met dank aan Ellen!)

x
x

De kruistocht die er in Nederland aan de gang is tegen complementaire zorg, vond vorige week zijn dieptepunt, toen het filmpje in de publiciteit kwam, waarin minister Edith Schippers zich uitermate laatdunkend, zeg maar gerust: onbeschoft, uitlaat over complementaire zorg in Nederland. Deze complementaire of ‘aanvullende’ zorg wordt nog steeds, ook door mensen die het wél goed voor hebben, als ‘alternatief’ bestempeld.. Maar dat is het dus van geen kanten.. Deze complementaire zorg is feitelijk gebaseerd op de ‘oer-geneeskunst’, de oorspronkelijke basis waarop de ‘moderne geneeskunde’ zich heeft gevestigd. Zonder deze geneeskunst, wás er helemaal geen geneeskunde..!

Pijn empathieEn wat is er gebeurd, dat we in deze afgunstige sferen zijn geraakt..? Wat is er gebeurd, dat die moderne geneeskunde een soort koekoeksei is geworden, dat is uitgebroed door een welwillende moeder-vogel, en er nu een groot gevaar bestaat, dat de opgroeiende koekoek (moderne geneeskunde) alle ‘broertjes-en-zusjes’ (complementaire geneeskunst) uit het nest gaat sodemieteren…

In plaats van dankbaarheid, begrip en broederschap, lijkt haat, afgunst en harteloosheid té vaak het credo van dit koekoeksjong, de ‘moderne geneeskunde’. Waarom? Alleen al het woord ‘kunde’ vinden wij duiden op harteloosheid, doordat alles kennelijk naar het hoofd gebracht lijkt te moeten worden? Dáár immers vinden de ‘kille afwegingen’ plaats en zit het mededogen en de medemenselijkheid alleen maar in de weg.. En op basis van wat een patiënt zou kunnen mankeren, dient die ‘emotionele mens’ opzij gezet te worden, en kan het stellen van de rationele-diagnose-zonder-mededogen tot stand komen.. Zo lijkt het.

Natuurlijk scheren we niet alles hier over één kam; want natuurlijk zijn er veel warme, menslievende verpleegkundigen, artsen en ander medisch personeel, die zich met hart en ziel inzetten voor ‘hun’ patiënten.. Maar we spreken over trends die voor iedereen waarneembaar zijn, kilte die zich als een inktvlek dreigt te verspreiden in de gezondheidszorg. Waar accountants, economen en politici het beter schijnen te weten dan de vakmensen.. Maar hoe eenvoudig is het niet om elkaar te omarmen, sámen te zorgen voor gezondheid en ‘beter-worden’..?

En waarom? Waarom wordt medisch personeel in opleidingen afgeleerd met hun gevoel ook te werken? (HIER) En waarom is er zoveel afgunst op die ‘andere manier’ van genezen, waarbij de patiént WEL CENTRAAL lijkt te staan? Wist jij bijvoorbeeld dat een homeopaat voor het eerste gesprek met zijn client/patient, minstens 1,5 uur uittrekt. Om de heel simpele reden, dat IEDER MENS UNIEK IS..!

De zwartmakerij, de valse kruistochten..
Natuurlijk is er ook iets ánders aan de hand, dan zich aan de oppervlakte lijkt af te spelen, wanneer we kijken naar de ware kruistochten die ondernomen worden om de oorspronkelijke geneeskunst in een zwart daglicht te zetten.. Het is naar onze mening een complex van factoren, waarvan we er hierboven in de inleiding al een aantal genoemd hebben. Maar er speelt nog een veel grotere macht, die ook onder veel andere sectoren van onze samenleving ligt.. Het gaat dan inderdaad weer over het grotere plaatje, de wereldwijde manipulatie en harteloosheid van onderdrukking en heerschappij. Er is namelijk ook (of misschien wel vooral) in deze ’tak van sport’ veel te winnen, als je de touwtjes in handen wilt krijgen.

not to take medicin
Volgens de ‘vader van de moderne geneeskunde’ William Osler (1849 – 1919), is het ‘Een van de eerste plichten van een arts, om de massa te leren GEEN medicijnen te slikken’..!

We spreken al over de chemisch-farmaceutische industrie als ‘Big Pharma’, omdat het gedrocht zó groot is geworden, dat het al lang niet meer gaat over mensen-helpen..! Het gaat over geld verdienen, machtspolitiek en een ‘geheime agenda’.. Dezelfde agenda die bij de wereldwijde vaccinatie-politiek aan de orde is. Kijk eens naar de vele, vele artikelen hier op de site, die zonder enige twijfel aantonen, dat er grote, volstrekt ándere belangen bij de vaccinatiepolitiek gemoeid zijn, dat velen vermoeden. Het gaat daarbij om heerschappij en ‘dumbing-down’.. Het dom houden van mensen.

Daar bovenop komt nog eens het aanleren van de bijna harteloze, mechanische geneeskunde, zodat liefdeloosheid dient te gaan ‘zegevieren’.. (zie onze eerdere link hierboven) Maar helaas, dat gaat dus niet meer lukken, zo blijkt uit alle recente ontwikkelingen; mensen hebben hun buik vol van de onpersoonlijke ‘artsenij’, waarbij zelfs huisartsen steeds verder in het gedrang komen. Als ambtenaren hun administratie horen te doen en de patiënten er ‘even bij doen’..! Laten wij er met dit artikel er dan maar weer een extra schepje bovenop doen, om ervoor te zorgen dat mede-menselijkheid wél zegeviert..!

De leugens van de ‘homeopathie-werkt-niet-leugen’.
Het is ‘Big Pharma’ er veel aan gelegen, zo niet álles, om op het gebied van medicijnproductie, monopolist te worden. En daarvoor dient werkelijk ook álles te wijken. Ook de natuurgeneeskunst..! De werknemers van deze monstrueuze industrie hebben vaak geen enkele weet, van wat er op beleidsniveau wordt beslist.. Afgezien dat de leiding van deze concerns meestal halve bankiers zijn -het gaat hen net zoals in veel industrieën om aandeelshouderswaarde en groei-, weten de directies van deze concerns als geen andere industrie het economische spel te spelen. En dat voltrekt zich in de hele farmaceutische bedrijfskolom; van idee tot product, van productie tot patiënt..

Onderzoeksbeïnvloeding en manipulaties van medicijnkeuringen, infiltratie in overheden om wetsregels te manipuleren (zoals vaccinatieschade-onschendbaarheid in de VS!), infiltratie in het medische systeem via veel lobby-werk (bij overheden en semi-overheidsinstanties), beïnvloeding van artsen en medisch personeel en tot slot -last but not least- het beïnvloeden van degene waar het allemaal om te doen is. JIJ als potentiële patiënt.. We verwijzen je simpelweg naar één van de vele, vele artikelen hier op de site, om onze ‘beschuldigingen’ te staven. HIER onderaan het artikel vind je een hele lijst met doorkliks naar alle artikelen die te maken hebben met medisch-farmaceutische fraude..! Om je kapot te schrikken..

'Staatsieportret' van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit 'succes'..!
‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter zijn ‘succes’..! Hij is ook de man die er bijna eigenhandig voor zorgde dat homeopathie bijna de nek werd omgedraaid..! Ten gunste van de medicijnen die zijn en waren gebaseerd op zijn aardolie..!

De farmaceutische bedrijfskolom
Voor wie goed heeft opgelet, is het plaatje duidelijk: de farmaceutische INDUSTRIE beheerst dus de hele bedrijfskolom.. Dat wil zeggen, dat het net als een aardoliemaatschappij, de olie zélf uit de grond haalt en die -door de hele keten van productie, raffinage, distributie, marketing en verkoop- zelf ook aan de consument verkoopt. En zo maak je het meeste winst.. Want iets zelf produceren wil zeggen, dat je feitelijk álle kosten zélf in de hand hebt, en zelfs je eigen prijs kunt maken.. Want wat aardoliemaatschappijen niet hebben, heeft Big Pharma  wel als -bijna meest krachtige- instrument in handen: het patent op ‘hun product’..

En over aardolie gesproken… Wist jij dat één van de meest fundamenteel verwoestende factoren achter het opkomen van de moderne geneeskunde, John D. Rockefeller is..? Hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat de homeopathische leerscholen in de VS, bijna allemaal de nek werden omgedraaid, in begin jaren 1900. Want, hou je vast.. Wist je dat de petro-industrie, gebaseerd dus op aardolie, tevens het fundament legt onder de  ‘chemische industrie’..

Met andere woorden, dat van aardolie de medicijnen worden gemaakt, die tegenwoordig op elke hoek van de straat te koop zijn en die elke dokter voorschrijft.. Kun je je dat voorstellen..? John D. Rockefeller was een ‘rücksichtlose visionair’, die over lijken ging om zijn fortuin maar te vergroten en te vergroten.. En hij had gekozen voor aardolie, dus was het ‘aardolie wat de pot schafte’ voor de hele wereld..! Jammer voor de homeopathische geneeskunst, maar de portemonnee van John Rockefeller ging voor..

De patentloze geneeskunst..!
Aan een generiek product, een product waarop geen patent meer zit, kun je geen maximale winst halen. En dus laten de grote farmaceuten deze producten bijna geheel los. De markt mag erom vechten en dat gebeurt ook; met als gevolg een groot en divers aanbod en lage prijzen. Maar wat moet de farmaceutische industrie nu met die patentloze, oeroude geneeskunsten, z0als o.a. Ayurveda, Acupunctuur en Homeopathie.. Om er gewoon maar een paar te noemen? Hoe moet je die bestrijden..?

alternative chemical medicationsTja, dáár ligt een heel groot probleem.. Voor Big Pharma wel te verstaan..! Want dáár waar een monopolistisch-gepatenteerd pilletje natuurlijk vaak het duizend-veelvoudige oplevert van een flesje homeopathisch ‘water’, is het niet eenvoudig het grote publiek te ‘overtuigen’ van de ‘betere moderne geneeskunde’ .. ‘Dus’ doet de farmaceutische industrie er álles, maar dan ook écht álles aan, om die eeuwenoude natuurgeneeskunst te verzieken! Zwart te maken en nog erger: ‘onbewezen’  te verklaren.. Ziedaar de manipulatie-krnigloop in een notendop..

De minister en overheden gaan net zo hard mee-verzieken
Waarom minister Edith Schippers zo’n hartgrondige hekel heeft aan complementaire geneeskunst, is voor velen een vraag. Want deze vrouw lijkt ons ook intelligent genoeg, om zich eens ’n avondje al surfend te verdiepen in de ‘alternatieve’ geneeswijzen.. Let wel: voor haar zijn het dus ‘alternatieven’, want ze kent geen andere manieren van genezen, dan de haar aangeleerde ‘moderne geneeskunsten’, uitgevoerd door ‘moderne geneeskunstemakers’.

Edith Schippers in haar toespraak aan het anti-kwakzalvers-congres: ‘Evidence based’,  dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan.”

Maar juist omdat het je informeren over complementaire geneeskunde, relatief simpel is, vragen velen zich af, wat Edith Schippers dan wél weerhoudt van een ‘gezonde kijk op zaken’..! Heeft het te maken met haar echtgenoot, Sander Spijker, die zich gespecialiseerd heeft in de ‘moderne gezondheidszorg’ en als adviseur van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam werkzaam is/was..? Wie het weet mag het zeggen! Eerder werd Edith Schippers ook al gedwongen het zogenaamde ‘Tabaks-dossier’ over te dragen aan haar staatssecretaris, omdat haar banden met de tabaksindustrie TE KLEF waren..! Je kunt je simpelweg afvragen, waar deze VVD-minister haar belangen heeft liggen.. (voor artikel over ‘Schippers, minister van Tabak’: HIER)

Homeopathisch bewijs..
Ondanks alle schreeuwlelijken, die menen te moeten verkondigen, op basis van hun beperkte (veelal wetenschappelijke) inzichten, dat homeopathie nergens op gebaseerd is en ‘DUS’ niet werkt’, blijkt dat homeopathie nog steeds één van de meest toegepaste geneeswijzen is..! Ter wereld en OOK in Nederland, waar ongeveer 1:10 huisartsen  homeopathisch-complementaire zorg bij hun basiszorg verlenen. En denk je nou écht dat AL deze mensen in de bonen zijn, hun patiënten oplichten, willens en wetens bezig zijn de zaak te flessen.. Of dat al die apothekers niet weten waar ze over spreken..
Maar het zijn niet alleen huisartsen die homeopathie als waardevolle geneeskunst toepassen. In Nederland zijn zo’n 400 tot 500 andere artsen die dat ook doen, waaronder kinderartsen, reumatologen en psychiaters.

Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is geen ramp, maar nét doen alsof je weet dat een hele geneeskundige tak gebaseert is op fraude en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen!
Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is op zich geen ramp, maar vervolgens dan nét doen alsof je zeker weet dat een hele geneeskundige tak gebaseerd is op fraude, kwakzalverij en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen! Dit artikel geeft haar hopelijk wat te lezen en vooral te overdenken..!!

Maar waar we eigenlijk met dit artikel naar toe willen, is mevrouw de minister, mevrouw Edith Schippers van dienst zijn, door haar DIT RAPPORT (pdf) aan te bieden.. Want ze spreekt in haar videotoespraak aan het congres van de anti-kwakkers over ‘Evidence Based’, wat zoveel wil zeggen, dat medicijnen bewezen moeten hebben dat ze werkzaam zijn.

En… door de schandalig-pertinente wijze waarop ze insinueert dat homeopathie NIET bewezen zou zijn, zouden velen zomaar kunnen denken dat ze nog gelijk heeft ook.. Uit het feit dat ze zowel apothekers als artsen die dagelijks succesvol met homeopathie werken, impliciet voor kwakzalvers uitmaakt, kun je naar onze mening afleiden, dat deze vrouw absoluut niet geschikt is voor deze post van ‘Minister van Volksgezondheid’..!

Wij reiken deze minister graag het rapport aan, dat iedereen tot zich kan nemen, die geïnteresseerd is in homeopathie en de werking ervan. Het rapport is opgesteld op basis van het werk van de Indiase arts Dr. Nancy Malik. Zij is een autoriteit op het gebied van homeopathie en is één van de meest publicerende artsen op dit gebied.

Dr. Nancy Malik
Dr. Nancy Malik (klik voor lead)

Dr. Nancy Malik heeft zich, nádat ze haar 5-jarige artsenstudie had beëindigd, volledig toegelegd op homeopathie. Ze studeert nog steeds volop in dit vak, haalde specialisatie-graden en verzorgt en volgt trainingen. Ze draagt officieel de titel: ‘Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery’ (BHMS) een medische graad die erkend is door de ‘Central Council of Homoeopathy, Deptt. of AYUSH’ (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India) en van het prestigieuze ‘Homoeopathic Medical College and Hospital’ in december 2002. Ze is een geregistreerd (huis)arts en volgt intensief ‘Continuing Medical Education programma’s en seminars.

Om het even kort te maken, mevrouw Schippers, u vind in dit rapport van dokter Malik, niet alleen het zo door u verlangde ‘Evidence Based’-bewijs voor homeopathie, maar ook veel andere wetenschappelijke feiten, die de werking van homeopathie aantonen. Het is heel handig, dat u in het rapport kunt doorklikken naar elk onderdeel wat u blieft nader te bezien.. Dit zijn de 4 basisvelden van het homeopathische onderzoek:

I. Drievoudige blinde studies,

II. Dubbel-binde, randomised, placebo-gecontrolleerde tests

III. Systematische beschouwingen door wetenschappers en deskundigen & Meta-analyses

IV. Evidence-based (of de ‘wetenschappelijk bewezen werking’)

Homeopathie: de statistieken die voor zichzelf spreken..!!
We zetten tot slot ‘zomaar even’ wat cijfers en gegevens van over de hele wereld onder elkaar, om je laten zien, dat de Homeopathie een van de meest vooraanstaande geneeswijzen is ter wereld. En dat pogingen van veel onwetenden om deze geneeskunst kapot te maken, op basis van beschuldigingen van ‘valsheid en bedrog’, volstrekt op valse gronden zijn gebaseerd. De motivatie van deze lieden om homeopathie in een kwaad daglicht te stellen, is terug te vinden in vooral onbegrip over de wijze waarop homeopathie ‘zou kunnen werken’.. Dit zijn de cijfers..

 • 40% van de Franse doktoren hebben in de afgelopen jaren al zo’n 40% van de  Franse bevolking geholpen met homeopathie.  (Compl Med Research, May 1990, 4(2)4-8.)
 • 37% van de Britse artsen refereert aan homeopathie voor haar patiënten. (BMJ, 292, June 7,1986, 1498-1500)
 • En bij 20% van de Duitse artsen is dit het geval.
 • 20% van de Schotse artsen hebben training gehad in homeopathie.
 • Dit zijn een paar van de landen, waar homeopathie onder de behandelingen valt, die financieel worden vergoed door Nationale Volksgezondheidsverzekeringen:
  – Engeland
  – Frankrijk
  – Duitsland
  – Griekenland
  – India
  – Oostenrijk
  – Israël
 • In Engeland zijn maar liefst 5 ziekenhuizen die zich ‘homeopatisch ziekenhuis’ noemen. In Liverpool, Bristol, Londen, Glasgow en Tunbridge Wells. En het grootste van die 5, het ‘Royal London Homeopathic Hospital’, behandelt zo’n 2000 patiënten WEKELIJKS!
 • 45% van de Engelsen beschouwen homeopathie als nuttig. En 60% van de artsen die homeopathie gebruiken in hun praktijk, doen dit vanuit hun goede ervaringen. Bovendien heeft homeopathie geen of nauwelijks bijwerkingen, in tegenstelling tot de chemische medicijnen..!
 • Op maar liefst 6 Franse medische opleidingen worden cursussen in homeopathie gegeven en op 4 scholen voor diergeneeskunde.
 • In Mexico zijn 5 homeopatische medische colleges, die goedgekeurd zijn door de WHO.
 • AVIGDe homeopathische vereniging ‘Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis heeft maar liefst 10.000 leden wereldwijd. (Deze vereniging werd in 1925 opgericht in Rotterdam door 14 homeopathische artsen.) In Nederland is de uitvoerende organisatie van de LMHI, in handen van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (HIER de lead) Het is ook deze wereldwijde vereniging die structureel een opzet heeft gemaakt met reguliere rapportage m.b.t. ‘Evidence based’ geneeskunde. HIER tref je een rapport (pdf) van deze club aan, dat wellicht ook op het bureau van deze minister thuis hoort. (Of wellicht op haar nachtkastje..) ‘Evidence Based’, zoals gewoon al een tijdje beschikbaar!
 • Bijna elke apotheek in Frankrijk en Duitsland (zo’n 20.000 totaal) heeft homeopatische medicijnen in het schap staan. En het meest populaire medicijn tegen verkoudheid en griep in Frankrijk is een homeopathisch medicijn. Het middel, ‘Anas Bar 200c’, wordt ook verkocht onder de populaire handelsnaam ‘ Oscillococcinum’.
  Het meest populaire hooikoortsmedicijn in Duitsland is een homeopathisch middel.
 • Sinds het ontstaan van de homeopathie, zo’n 200 jaar geleden, heeft homeopathie de sympathie gekregen van de Europesche Koninklijke families, de intelligente elite en leidende artiesten.  De Engelse Koninklijke familie is al sinds 1830 onder behandeling van haar homeopathische hofarts. Een post die momenteel wordt ingenomen door dr. Peter Fisher. Op al haar wereldreizen draagt koningin Elisabeth haar zwarte koffertje met homeopatische middelen met zich mee.
 • De Britse homeopathische vereniging werd opgericht in 1844.
 • Samuel Hahnemann, apotheker die de homeopathie uitvond. 200 Jaar geleden. Een held in Duitsland en de rest van de wereld. Als het aan Edith Schippers ligt, is dit dan de grootste fraudeur in de geschiedenis...?
  Dr. Samuel Hahnemann, ‘helper der mensheid’, zoals hij hier staat afgebeeld op een Duitse postzegel. Hij was apotheker en vond zo’n 200 jaar geleden de homeopathie uit. Hij werd een held in Duitsland en de rest van de wereld. Maar als het aan Edith Schippers ligt, en een groot aantal professionele homeopathie-ontkenners, dan is dr. Hahnemann één van de grootste fraudeurs in de geschiedenis… En dat niet alleen.. Er lopen in hun ogen, wereldwijd miljoenen homeopathie-gebruikers achter deze dwaling aan… Of kan het zijn dat de ‘ontkenners’ toch ‘iets’ over het hoofd zien..?

  In Brazilië zijn meer dan 17.000 praktiserende homeopaten werkzaam! Maar let wel: in Indo-Azië zijn dit er meer dan 300.000! En hiervan zijn er zo’n 70.000 geregistreerd bij overheidsinstellingen.

 • Er zijn in India maar liefst 40 homeopathische medische opleidingscolleges..!
 • Naar schatting groeit de homeopathische markt in Engeland met zo’n 20% per jaar! De verkoop van homeopathische middelen ‘over de toonbank’, stijgt met 15 – 20% per jaar.
 • De WHO heeft verklaard dat homeopathie het tweede grootste medicinale systeem voor primaire gezondheidszorg in de wereld is. Homeopathie wordt in veel landen standaard vergoed in ziektekostenverzekeringen en wordt door gezondheidsprofessionals wereldwijd aanbevolen. Door medici en wetenschappers die dus hun naam  en eer te verliezen hebben..
 • Meer dan 30 miljoen mensen alleen al in Europa gebruiken homeopathische medicijnen..!
 • En deze lijst zouden we ‘eindeloos’ door kunnen laten lopen..!!

Tot slot, last but not least!
Het is weer als zo vaak: gebruik je eigen onderscheidingsvermogen, ook in deze materie. Kijk naar de cijfers, kijk naar alle data die aantonen dat het ontkennen van homeopathie berust op regelrechte leugens. Het afkeuren van bewijsvoering rondom homeopathie, door de tegenstanders ervan, is te kenschetsen als ‘radeloosheid’ en ‘onnozelheid’.

Dat de wetenschap in haar maag zit met de verklaring rondom de werking van homeopathie, wil niet zeggen dat de homeopathie niet deugt, maar dat het wetenschappelijke denken op de schop zou moeten. Én dat de wetenschappelijk werkwijze en het – onderzoek, zich eens stevig mag beraden op een nieuwe koers! De aanwijzingen die de homeopathie ons aanreikt over een nieuw paradigma in de gezondheidszorg, zou dankbaar dienen te worden opgepakt, als een uitdaging. In plaats van dat het als een ‘bedreiging’ wordt gezien, als een ‘frauduleuze dwaling’..!

Tot slot: ‘Het Evidencebeest’…
Laten we hier tot slot nog graag (met veel dank aan Paul!) de presentatie zien van professor dr. Yvo Smulders, op een congres van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij toont niet alleen aan dat Edith Schippers zich volledig te buiten gaat met haar oproep tot ‘Evidence Based’, maar dat de jongens van Big Pharma ook volledig misbruik maken van ‘manieren van bewijsvoering’. Het gaat dus niet om kleine foutjes, of vervalsingen; het is manipulatie en fraude op structurele schaal!!

x

Wat zogenaamde ‘wetenschappelijke toeschouwers’ zeggen over homeopathie,

zegt meer over deze ’toeschouwers’ dan over de homeopathische geneeskunst…!

x

* * *

goebbels leugen

180 gedachten over “Voor Edith Schippers: Homeopathie, ‘evidence based’..!

 1. Eigenlijk is homeopathie maar een aftreksel van flower essences en bach remedies… En dan doen deze nitwits eigenlijk om niks zoveel tamtam. Op grote schaal kan je ook jajem (Moonshine) maken op grote hoeveelheid van je eigen tuinfruit/kruiden kunde. Of moeten we toch alle heksen maar weer massaal op de brandstapel laten verdwijnen. Zal Jaq P. Thijse eens vragen of deze zijn kennis dan gelijk ook maar in de vergetelheid laten begraven in zijn eigen kruiden tuintje. Muts E. Schippers is maar zelf een slap aftreksel.

  1. Eduard Bach heeft baanbrekend werk gedaan! Er is een video “Het licht dat altijd bleef branden”.
   Letterlijk dag en nacht was hij bezig met zijn essances. De Bach bloesem therapie heeft hij in de wereld gebracht. Een op zich gezond leven leefde hij niet. Hij heeft vele ziektes gehad, en zocht de oplossingen in de natuur, onze grootste medicijnkast. Op die manier zijn de Bach bloesems ontstaan.

  2. @ Ed Vos

   Dat klopt beste Ed, ik ken Eduard Bach werk goed, heb vaak zijn remedies voor geschreven en samen gesteld aan de hand van problemen die te lokaliseren waren. Alleen vandaag de dag wanneer bepaalde problemen te complex worden heeft de essentie van de werking van Bach ook weinig voeten in de aarde.
   http://www.bewustleven.info/Bachbloesems2.html

   Naast Eduard Bach is ook dr. Terry Willard een bij uitstek genomineerde vakman op het gebied van planten geneeskunde, met heel veel kennis en kunde op het gebied van Flower essences.

   https://www.wrc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62

   Hier struikelen dus Schipprers en St. kwakbreinzalvers enkel over dr. A. Vogel. Triest is de naakte waarheid in Spe!

  3. Hallo beste Paul,
   Er zijn natuurlijk enorm veel complementaire geneeswijzen. Door het “complementair” te noemn, geef ik eigenlijk aan dat het slechts “aanvullend” zou zijn. Niets is echter minder waar. De basis van de huidige geneeskunde vindt zijn oorsprong in niets minder dan de al eeuwenoude natuurgeneekunde. De huidige “reguliere”geneeskunde dankt juist haar inzichten aan de oeroude genezingswijzen. Dat Rockefeller het uit winstbejag vercommercialiseert heeft ten eigen bate, is kwalijk te noemen. Ik prefereer toch altijd de natuurlijke middelen boven de chemische. Je wilt niet weten wat een chemokuur kost, en wat de voorschrijvende arts er aan verdient. En dat terwijl men preventief zo veel kan bereiken. En niet alleen preventief! Er is mij te kennen gegeven dat kaneel ook ter discussie staat uit de keuken te verdwijnen, om maar een voorbeeld te noemen. En dat terwijl de combinatie Kaneel/honing juist een bijzondere gezonde werking hebben. (Mits onbestraald en natuurzuiver. Honing betrek ik overigens rechtstreeks van een imker. Niet uit de supermarkt dus, waar, schrik niet, ook plastic in verwerkt is.

  4. Duurzame produkten drogen vaak op, merk maar al te vaak dat veel lijkende bio-produkten eigenlijk niet eens Bio blijken te zijn. Over haastige consumenten belangen die niet goed worden nageleefd, zeker gezien inde Randstad van ons Kikkerlandje. Buiten de grote steden is het nog wel te doen via lokale boer of gevestigde imker, maar meeste is eerder boeren bedrog. Van oorsprong puur natuur te kunnen verkrijgen wordt al een sport op zich, maar valt te voorkomen als je het weer onder eigen fabricaat kan weten te produceren.
   Zolang je zelf dan ook geen Mega magazijn er op hoeft na te houden om healthy te willen blijven.

  1. Dankjewel Ellen, met jouw verwijzing in één van je commentaren, naar het artikel van Dr. Malik, ontstond het idee voor dit artikel!! Waarvan akte..

  2. In navolging van Ellen zeg ik “Chapeau”. Heel goed artikel, me tot in mijn hart geraakt. Danyavad (Dankjewel) Guido.

  3. Hallo Odette,
   Het maakt niet zoveel uit wie aan wie iets geschreven heeft, of gepost Belangrijk is dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: Informatie uitdragen en delen. Ik weet dat Guido heel zorgvuldig omgaat met zaken. Als hij aangeeft “Met dank aan Ellen” neem ik zondermeer aan dat dat ook correct is. Deze Ellen ken ik persoonlijk, en weet dat ze er een dagtaak aan heeft alle zaken waar het onze gezondheid betreft uit te pluizen. Grappig te zien is, dat Ellen’s wekelijkse nieuwsbrieven, voor mij doorgaans niet veel nieuws toevoegen, om de eenvoudige reden, dat ik de informatie zelf al had ontvangen, cq gevonden. Wat ik bijzonder mooi vindt is dat er zoveel mensen zijn die allemaal één doel nastreven: De misstanden in de gezonheidszorg aan de kaak stellen. Vanzelfsprekend komen we dan ook regelmatig op dezelfde sites uit.

  4. Voor veel tekst terug vinden heb je ook een speciale wichel zoek roede nodig om te zien of je wel ooit haantje de voorste was. Geeft niet lieve Odette, beter als een goede 2de over de valse Start-lijn heen dan als laatste aan komen schuifelen met het zoveelste zelfde ellendige linkje.
   Gelukkig kunnen we dan ook nog een beroep doen op onze WTK-Google Super Speurneus Specialist Cozzy….

  5. Hoi Paul, Mijn honing betrek ik van een ca 80 jarige imker in Duitsland, in emmertjes van 2,5 kilo. Hij krijgt zijn honing van bijen in het Weser (rivier) bergland. Vanuit de wetgeving moet hij er een uiterste houdbaarheidsdatum aan verbinden. Dat terwijl zuivere honing eeuwen bewaard kan worden! En wat te denken van bijvoorbeeld Himalayazout. In feite ook al eeuwen oud……

 2. Prachtig artikel. Homeopathie is wetenschappelijk onderbouwd, net als verschillende andere complementaire geneeswijzen.
  Er is een vaccin op de markt (streptokokken (?), weet ik niet zeker), die op welgeteld 31 kinderen is getest. Kinderen die ook nog eens ouder zijn dan de doelgroep voor het vaccin. En dat is waarschijnlijk niet het enige medicijn op de markt die wetenschappelijk niet goed is getest. Mijn ervaring is dat juist de complementaire geneeskunde de onderzoeken gedegen uitvoeren om tegenspraak als dit van mevr. Schipper de das om te doen….. Big Pharma wordt geloofd en geprezen zonder degelijk onderzoek, complementaire geneeskunde afgebrand terwijl er een gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan. Een omgekeerde wereld…. Daar komt nog bij dat de wetenschap al lang niet meer neutraal is, dus hoeveel geloof verdient wetenschappelijk onderzoek nog? Als niet duidelijk is wie het onderzoek betaald, zet ik al snel vraagtekens bij de uitkomst…

  1. Geloof het of niet.. Het HPV-vaccin is op de markt gebracht, met GROTE SPOED (rarara…) ZONDER dat het getest was..!! Het was in een zg. computertest gegaan, alwaar zich een simulatie afspeelde..

 3. Je draagt dit artikel op aan de persoon in kwestie, stuur je het dan ook aan de persoon in kwestie? Want ik kan me niet voorstellen dat ze deze site regelmatig bezoekt. Stuur het ook aan alle medische opleidingsinstituten
  Ik werk zelf in de reguliere gezondheidszorg en weet uit eigen ervaring dat homeopathie en andere alternatieve geneeskunsten daar nog steeds als “idiotie en geitenwollensokkengedoe” worden beschouwd. Je moet van goede huize komen om in je werk openlijk tegen deze huizenhoge betonnen muren op te kunnen/willen boksen.

  1. OK Det, go ahead. Wij maken de artikelen en weer anderen sturen het door. Zo doen we allemaal wat, wellicht precies dát wat in ons opkomt en waar we nou preciés het beste in zijn. Persoonlijk..! Dank voor je reactie.

 4. http://www.youtube.com/watch?v=5Cw63tokq-8
  Zie hier dit voornoemde filmpje die ik 50% vertraagd hebt, opdat je goed tot je door kunt laten dringen wat hier werkelijk gezegd word. Het onbedoeld grappige effect lijkt de absurditeit van haar woorden alleen maar te onderstrepen. Wat mij het meeste stoort is dat zij op persoonlijke titel spreekt onder de vlag van ons alles ministerie. Google mijn filmbewerking op: “50% vertraagd. Minister Schippers’ kruistocht tegen alternatieve ‘geneesmiddelen’.”

  1. Door de vertraging krijgt Schippers wel een wat lugubere stem. Maar dat past haar wel! Verder niet veel aan je filmpje gehad. Ligt niet aan jou, maar heb hem al zeker 40x gezien 🙂 Ik vraag me overigens af wat Schippers tijdens haar studie in New Delhi heeft geleerd. Weinig stel ik me zo voor als ik zie wat ze heden ten dage te berde brengt.

  2. Uiteraard voegt het filmpje niks nieuws onder de zon toe behalve dat ik de vertraging wel ’n bepaalde kracht vind hebben die haar raffinement wat sterker uitvergroot want er zit veel informatie in haar woorden verpakt. Vertraagd was ikzelf beter in staat dit lijn voor lijn te volgen. Als haar film boodschap dan toch al circuleert … waarom niet ’n keertje anders gepresenteerd?

  3. Helemaal goed P. Roelink! Het voegt natuurlijk wel een dimesie toe aan de boodschap van Schippers. Ik mben overigens blij niet in haar schoenen te staan. Is maar goed ook, ik zou er slechts een swingende gezonheidszorg van maken.

   Maar net als Schippers blijkbaar incapabel is, acht ik me niet capabel een minister te zijn die de verantwoording voor de gezondheidszorg zou moeten dragen.

 5. Homeopathie is je zelf genezen en het niet onder drukken er van . Van uit de geest het denken te veranderen .
  Reguliere geneeswijze is ontkennen onderdrukken het nog dieper in het lichaam te brengen meer ziekte beelden te krijgen meer medicijnen te moeten nemen .
  Een dokter kan je niet genezen dat moet je zelf doen, en het kan van uit je psyche .
  Wij hoeven niet de pharmacie ten koste van ons mensen draaiende te houden.

  1. Het grote probleem is echter geworden, de goede er niets op te na, dat deze Big-Pharma-octupus zijn wurgende tentakels om alles heeft geslagen wat levend is en medicijnen voorgeschreven zou kunnen worden.

   We gaan straks naar jongens die HPV-injecties gaan krijgen.. Door ons voorspelt, 4 jaar geleden..! Klik HIER en HIER

   Straks is er nog een deurknop-besmettings-vaccinatie, die ontwikkeld is, ’ter eer en meerdere glorie van de wereldbevolking’… Het is nl. gebleken, maar niet heus, dat veel van de besmettingen met e-colli door vuile deurknoppen tot stand komt, maar niet heus. Big Pharma is met testen bezig, naar verluidt…, van een ‘anti-deurknop-besmettings-vaccin’.. Wat zijn ze toch knap tegenwoordig.. Niewaar?

 6. Mevrouw Schippers
  Ik begrijp echt niet waarom u de homeopathie zo afkraakt en niet wil erkennen !
  Ik heb van de anticonceptiepil een tumor in mijn lever gekregen. Diclofenac, dat ik voorgeschreven kreeg, na het plaatsen van een knieprothese, liet mijn nieren niet meer functioneren!
  Ik mag nooit geen corticosteroïden meer gebruiken,voor mijn reuma….want dan kan die tumor in mijn lever weer gaan groeien. En zo kan ik nog vele medicijnen opnoemen waarvan ik vreselijke bijwerkingen kreeg….dus gebruik nu alleen nog homeopathische geneesmiddelen,die ik van mijn WAO uitkering ,allemaal zelf moet betalen!
  Ook mijn beide ouders zijn overleden door medische fouten, en mijn moeder was nog maar 43 jaar! Mijn vader is in 96 overleden door een complicatie van de chemotherapie kreeg hij een darmafsluiting, bij het inbrengen van een slang naar zijn maag,om de ontlasting te verwijderen,hebben zij per ongeluk dwars door zijn maag geprikt….en ja,u begrijpt het al…maagzuur + de rest door zijn longen….kortom LEVEND VERBRAND….raakte in sub coma door de pijn en is dezelfde nacht nog overleden! Beste Mw.Schippers,DIT gebeurt er dus in de reguliere geneeskunde en zorg en de huidige medicatie !
  Dit is een lang verhaal,maar wilde het u toch vertellen,en ook dat ik veel baat heb bij de homeopathie !
  Hoop dan ook dat de homeopathie officieel erkent zal worden in de geneeskunde !

  met vriendelijke groet
  Mw.Y.Vonk

  1. Beste Yvonne,

   Dat wil mevrouw Schippers helemaal niet weten! Op internet circuleren de nodige afbeeldingen die haar motto, of mantra eigenlijk, duidelijk weergeven: “Uw zorg zal mij een zorg zijn!”

   Ik hoop dat het allemaal wat beter met je gaat.

  2. Gisteren nog een uitzending van Kassa

   http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1389148

   Vanaf 12min45sec. gaat het over vrije medicijnen. De prijsverschillen en de bijwerkingen.
   Waar ik het niet mee eens ben is dat er in de uitzending gezegd wordt dat er slechts een topje van ijsberg van gebruikers uiteindelijk bij de huisarts terecht komt met klachten naar aanleiding van het gebruik van dit soort medicijnen. Met andere woorden, het valt wel mee allemaal. Ik geloof dit niet. Ik denk dat heel veel mensen grote problemen hebben door het gebruik van dit soort medicatie zonder naar de huisarts te gaan. Vroeger en nu spreek ik echt al over vele jaren geleden slikte zowel mijn moeder, als mijn oma heel erg veel pijnstillers tegen hoofdpijn. Vooral mijn oma is hiervoor niet bij de huisarts geweest. Mijn moeder wel, maar kreeg het advies om toch maar gewoon in te nemen. Later is er pas meer bekendheid gekomen over het feit dat pijnstillers juist hoofdpijn kunnen veroorzaken.
   Maar nu nog steeds weet niet iedereen het en ook gaat niet iedereen naar de huisarts. Nu haal ik hier maar 1 ding aan, maar ik geloof zeker dat er veel meer ellende is door te veel en verkeerd medicijngebruik en dat van diverse medicijnen.
   En het ergste van al. Hoofdpijn gaat ook vanzelf weer over. Pillen slikken is niet nodig. Gewoon wat rust nemen. Dat vraagt het lichaam ook uitdrukkelijk van je.

  3. In maart dit jaar verscheen er een serie artikelen in het Algemeen Dagblad over het hoge aantal overlijdens per jaar door domperidon gerelateerde medicijnen (zonder recept verkrijgbare anti-braakmiddellen, w.o. Motilium).

   Onderzoekers van het Diakonessenhuis Utrecht hebben alvast geconcludeerd (vooruitlopend op de Europese beslissing van de EMA) dat doses hoger dan 30 milligram dodelijk kunnen zijn, daaronder IS ER NIKS AAN DE HAND (m.a.w., 29,9 mg is ‘veilig’). ‘In Nederland zouden er sinds 2003 vier personen na inname zijn overleden aan een acute hartstilstand.’ Hierbij wordt echter totaal voorbijgegaan aan de resultaten van Belgische en Nederlandse studies die spreken van maar liefst honderden doden (per jaar!) en wordt de bevolking alsnog in slaap gesust. Toch wel een heel groot verschil: vier overlijdens in 10 jaar of meer dan honderd per jaar. Begrijpe wie het begrijpe kan… Bron : http://www.ntvg.nl/publicatie/domperidon-en-het-risico-op-acute-hartdood/volledig

   Geheugenopfrissertje :
   * België: Jaarlijks sterven honderden Belgen door het populaire maagmedicijn Motilium. Vlaams farmacoloog Luc Hondeghem: ‘Verschillende studies tonen aan dat het geneesmiddel de kans op een hartstilstand met vier keer verhoogt. Het medicijn is gewoonweg levensgevaarlijk’, beweert hij. Op basis van de vaststellingen in de Nederlandse studies zou Motilium in België sinds het jaar 2000 al 3.200 doden hebben gemaakt. ‘Er zijn patiënten die doodvallen, maar niemand reageert.’ http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=213GU64C
   * Nederland : Uit onderzoek van de Nederlandse wetenschappers Mirjam Sturkenboom en Sabine Straus (Erasmus Medisch Centrum) bleek dat jaarlijks mogelijk 100 tot 150 mensen overlijden aan een acute hartstilstand na gebruik van het middel. http://www.gezondheidenco.nl/omstreden-pil-domperidon-blijft-te-koop/

   In België werden er na deze berichten vrij snel maatregelen genomen (eind april 2013) : Anti-braakmiddel Domperidon alleen nog verkrijgbaar op voorschrift : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=13578. Voor alle duidelijkheid : Nederland is één van de weinige landen waar dit middel nog zonder recept verkrijgbaar is. In de Verenigde Staten is het middel nooit goedgekeurd voor gebruik, het risico op een plotse dood werd te hoog ingeschat…

   Buik vol van Motilium! http://www.youtube.com/watch?v=ZzK728trMw8

  4. Ik gebruik zelf amper medicijnen. Ik verkeer ook in een prima gezondheid voor zover ik nu weet. Ook geen aspirientje. (Merknaam van Bayer)
   Ik hou niet van bijwerkingen zoals die op bijsluiters staan. Ik probeer zoveel mogelijk natuurlijke producten te benutten.
   Momenteel staat mijn maaltijd op het vuur. Kurkuma (geelwortel) er in en een beetje zwarte peper voor een beterte opname in het lichaam.

  1. Nou, daar kan ik me toch niets bij voorstellen.. Die miljarden-conglomeraten werken toch voor het welzijn en volgens ethische normen voor hun medemens, die ’toevallig’ hun klanten zijn. Maar het gaat in principe om jezelf en je medemens op deze Aarde.. Kan me niet voorstellen dat Ben Goldacre gelijk heeft. Weer zo’n ‘conspiracy-theorist’… Zeker..? Ja toch..
   Nee..? Oh..

  2. Ellen, ik ben ook een grote fan van Ben Goldacre. Hij toont inderdaad in zijn boek “Foute farma” aan dat er het een en ander duidelijk mis is in de ontwikkeling, goedkeuring en marketing van medicamenten. Daar is zeker nog ruimte voor verbetering. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle medicamenten gevaarlijk zijn; het betekent niet dat medicamenten helemaal niet werken. Het betekent enkel dat er een (beperkt) aantal niet deugen. Hij toont trouwens in zijn boek ook aan dat er al veel verbetering is vergeleken met 10-20 jaar geleden, maar dat men er dus nog niet is.

   Trouwens, ik hoop dat je ook al eens het boek “Bad Science” van Ben Goldacre hebt gelezen (“Wetenschap Of Kwakzalverij?” in het Nederlands). Daarin is hij helemaal niet mals voor onbewezen kwakzalverij, inclusief homeopathie.

  3. Hoi Guido, een rethorische vraag jouwerzijds? Zit de conspiracy niet bij Edith Schippers zelf? Blijkbaar zweert deze minister bij haar contacten met de farmacie. Daarnaast heeft deze “minister van tabak” zoals ze ook wel genoemd wordt, belangen bij de tabak industrie. Belangen die ze zelf ontkent, maar er wel degelijk zijn, gezien een uitzending van Zembla, elders op de WTK site te lezen en als video te zien.

 7. Kan het zo snel niet terug vinden, maar volgens mij was de vader van de minister homeopaat en heeft ze ruzie met hem. Verklaard heel veel opeens…..

  1. Edith Schippers wilde vroeger eigenlijk het liefst dierenarts worden. Met een vader die leraar biologie was, leefde ze naar eigen zeggen in een soort Villa Kakelbont, waar de kippen thuis in Driebergen over de tafel liepen.

   Op haar vijfde gaan haar ouders uit elkaar. Haar overgevoeligheid voor sfeer is voor een deel terug te voeren op die eerste jaren van haar jeugd. Schippers zegt “allergisch” te zijn voor zwartkijkers die passief in een slachtofferrol gaan zitten. Naar eigen zeggen staat ze altijd vrolijk op en geniet ze van de kleine dingen.
   http://nos.nl/artikel/435830-schippers-zakelijke-powerlady.html

  2. Robert, dat haar vader homeopaat was en zij ruzie met hem heeft, dat mag toch niet uitmaken. Als dat een van de redenen is hoort ze zeker niet in de regering te zitten, vooral niet als minister. Dan heeft zij een zeer beperkt bewustzijn en weet zij niet wat de functie van haar vraagt, maar ja, die stellige indruk heb ik al.

  3. Ha die Robert!

   Welke politicus heeft geen beperkt bewustzijn? Het hebben van een dergelijke beperking lijkt mij juist een voorwaarde te zijn om vandaag de dag politicus te worden en dan ferm beweren dat je het voor het volk doet, terwijl je naar de pijpen van het grootkapitaal danst.

  4. @ Marcel w in 5D

   Hebben ze jou ook weer vrij gelaten na je 1 mans innemende actie, zag je wel op je fietsje vrolijk zwaaiend aandacht vragend en klimmend onder het mom vrolijk lachend NAMens de RNF. Was gelijk wereld nieuws, morgen weer?

  5. Lol , je weet hoe het gaat waar het nieuws ontstaat daar is de RNF paraat!

 8. Beste mevrouw schippers,
  gaat het nou echt alleen om wetenschappelijke bewijzen? moet een psycholoog of psychiater daarom ook niet meer vergoed worden? Er is inmiddels toch allang bewezen dat wij mensen ons heil bij onmeetbare dingen vinden? Da de mens uitsstijgt boven het empirisch meetbare? Uw taak is niet de status quo te handhaven of te sturen, maar wijze besluiten te nemen die bijdragen aan onze gezondheid. Heeft u kinderen? gaf u die ook alleen maar homeopathische middelen voor de kwaaltjes? Denk maar eens terug aan hoe u er toen in stond!

  1. Annemiek, net als de rigide Feniks hier op de site, gaat het om het starre wetenschappelijke denken. Zoals je in het filmpje onderaan het artikel kunt zien, is het DE WETENSCHAP en vooral degenen die deze verkrachten, die in het beklaagdenbankje zouden moeten plaatsnemen..!

   Dezelfde starheid die deze wereld naar de ratsmedee helpt.. Left-brain-thinkers..!

  1. Dimitrey, ik vind het heel erg naiëf om je ‘adviseurs’ de schuld te geven. En dan Rockefeller nog ‘arme man’ te betitelen.. De grootste crimineel (van het witte-boorden-soort) die er heeft rondgelopen op aarde. Een Archon van vlees en bloed..!
   Rockefeller had zelf zijn hele lange leven een homeopathische lijfarts, wat niet wil zeggen dat ie ‘voor homeopathie’ was..!! Even de nuances ajb..!

  2. Hoort daar voor de wet van Guido niet een ‘imo’ of ‘vind ik’ achter? Of tussen , ofzo , weet ik veel waar en wanneer, als het maar een mening lijkt te zijn , of een visie, of beide.

  3. Ok, hier het gewraakte citaat
   Perhaps history could have been changed if John D. Rockefeller, a strong advocate of homeopathy, gave the major grants he intended to homeopathic institutions. He had instructed his financial advisor, Frederick Gates, to do so. Since Gates was totally enamored with orthodox medicine, he never complied with Rockefeller’s orders. (65) This loss of potential funding was tragic, since Rockefeller gave away between $300-$400 million in the early 1900s, most of which went to orthodox medical institutions. (66)
   of het waar is laat ik in het midden ( hattie van Bose gehoord, hattie voor Bose gekozen)

  4. (65) E. Richard Brown, Rockefeller’s Medicine Men, Berkeley: University of California, 1979, 109-111.
   Ajb, Guido de S.

 9. Mooi geschreven Guido! Het maakt mij telkens boos, verdrietig en gefrustreerd tegelijk, zoveel onbewustzijn…
  Ik schreef een artikeltje hierover een jaar geleden in de vorm van een open brief aan de onbewuste, aan protocollen vasthoudende dames en heren medici.
  Het werd geplaatst in het Vakblad voor Natuurgeneeskunde. Mocht je geinteresseerd zijn, je leest het hier op mijn website:
  http://www.praktijknatuurlijkbewust.nl/berichtenarchief/open-brief-aan-de-medici/

  Weet je, er komt een tijd dat…

 10. uit 1 van de hoooom onderzoekjes van de mega link van Odette de Tweede maar toch de Eerste wat mij betreft, kijk eens op bladzijde 245 (pagina 5 in de pfd), de meer niks nada noppes er in een vloeistof zit de heftiger de kilojoule calorische kokende warmte reacties, interessant ook voor Feniks, het ken niet ‘schetenwappelijk’ gezien maar het gebeurt toch, spook water waar warmte uit opborrelt ten teken dat er ooit iets in gezeten heb; tover water met een energetisch structuur geheugen dusz… Viktor Schauberger Vortex water?

  figuur 1 en figuur 2; kalometrische tietuh bibberatie ratio curves

  http://www.homeopathy.org/wp-content/uploads/downloads/2012/05/Elia.pdf

  laten wij onszelf eens in detail buigen over een verbijsterend grafiekje, niet 300 meta onderzoekkies weg zwiepen met 1 neerbuigende sissende skepsis opmerking, maar gewoon goed kijken.

 11. Uitstekend artikel lijkt mij. Even aanvullend zou ik het volgende willen melden:

  Prof. Cyril Smith en Dr. Christian Endler verkregen via hun studies specifieke frequentie metingen van de onderzochte homeopathische oplossingen. De frequentie (de snelheid van de vibraties dus) nam toe en bleef stijgen bij elke opeenvolgende ’schud’ cyclus! (1)

  De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat
  specifieke frequentie emissies opgenomen konden worden die bij
  homeopathische middelen werd gevonden. (2)

  De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing
  behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden. De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen (ook al bleven de glazen dicht dus!) (3)

  Onderzoek van Professor William Tiller toont aan dat homeopathische
  preparaten twee energetische lagen bevatten die op water hun blauwdruk
  achter laten: een wat ‘oppervlakkiger’ elektrische energetische laag en een diepere subtielere vooral magnetische laag! (4)

  Noten:
  1:

  *Smith, C.W., Endler P.C., (1994), “Resonance phenomena of an ultra high
  dilution of thyroxin.”In: Endler, P.C., Schulte, J., (Eds. ) Ultra High Dilution: Physiology and Physics, Dordrecht, Kluwer Academics, 203-207.

  2:

  *Luwig, W. (1986, 1988), Papers presented at seminars of the Brugeman
  Institute

  3:

  *Endler, P. Christian, et al. (fall, 1993)”Effects of Highly Diluted Succussed Thyroxine on Amphibia Development” The Center for frontier Sciences, Volume 3, Number 2.).
  Zie ook: Del Giudice, E., et al. (1988a) “Water as a free electric dipole laser”,Phys. Rev. Lett. 61: 1085

  4:

  *Zie de boeken van Professor William Tiller (www.tillerfoundation.com )

  5:

  *Zie o.a. Nobili, R., (1987) “Ionic waves in animal tissues”, Physical Reviews A 35-1901-22.)

  Dit is in feite wat er in de basis gebeurt: ook al is de samenstelling van water misschien niet anders, de structuur van water is wel
  veranderd! Water bevat elektrische lading en genereert elektromagnetische
  golven (5) Aangetoond is dat herhaald verdunnen en schudden van de
  homeopathische oplossing zorg draagt voor het ontstaan van een hoge mate
  van georganiseerde clusters van water moleculen (vandaar de naam
  ‘gestructureerd water, ‘geclusterd water’, of ‘geïnformeerd water’!). Deze globale georganiseerde structuren in water lijken op kristallen! Ze zijn daarom ook in staat om de informatie van de originele substantie (de
  blauwdruk) te bevatten en bewaren.

  Water zou je dus als de tweede belangrijke eigenschap van de energetische
  homeopathische dynamiek kunnen zien. De eerste eigenschap is, dat tijdens
  het homeopathische ‘productieproces’ de materiële (de stof hoeveelheid) en de energetische component (de hoeveelheid van de energetische blauwdruk van die stof) in tegenovergestelde wegen lopen. De energetische lading neemt bij toenemende verdunning en schudden alleen maar toe, terwijl de stoffelijke variant steeds meer afneemt.

  Of misschien moeten we zeggen: water is beter in staat om met een diepere
  energetische laag op microniveau in contact te komen die de natuur en het
  nulpuntenergieveld wel kent, maar onze beperkte meetmethoden en
  beperkte zintuiglijke waarneming niet.

  In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine.

  Het effect van de ‘imprint’ (bio-energetische blauwdruk afdruk in water)
  zorgt ervoor dat de ratten net zo gedragen alsof zij werkelijk morfine
  toegediend hebben gekregen! Het bijzondere is dat je zelfs naloxone kunt
  gebruiken om dit effect terug te draaien (naloxone is een opioide receptor antagonist, deze stof ‘blokt’ dus bepaalde drugs, waardoor je in
  experimenten goed kunt meten of een bepaalde drug wel of niet aanwezig
  is).

  Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone)
  kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

  Daarnaast blijken de resonante frequenties van gestructureerd water anders te zijn dan gewoon gedestilleerd water. Gestructureerd water (en
  homeopathische oplossingen dus!) is dus in staat om biologische, fysieke en chemische eigenschappen te ‘laden’ en ‘door te geven’. Precies dus als
  Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’
  antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd)

  Om zelfs nog wat verder te gaan hebben onderzoekers nog een extra laagfrequent signaal toegevoegd aan geclusterd water (aan een deel wel, het andere deel niet), waarna meerdere frequentie ‘pieken’ ontstonden in het nieuwe ‘ge-imprinte’ geclusterde water! (zie:
  http://www.clusteredwater.com/research_articles_ieee.htm )

  Mede vanwege de moderne heksenjacht op homeopathie en ‘complementaire’ geneeswijzen die door ‘Skeptische KwikZalverij’ clubs – met steun van onze Minister van Tabak Schippers – nu wordt ondernomen (die in feite alleen maar het verlies van de propaganda-machine van de farmaceutische industrie verder aantoont), heb ik besloten om een speciale ‘Genezen met Homeopathie en Complementaire Geneeswijzen’ TV-dialoog te organiseren (onze vorige ‘De Waarheid over Vaccinaties’ TV-dialoog is al bijna 8000 keer bekeken en word veel gedeeld).

  Mocht je 16 februari als publiek actief (gewoon luisteren mag ook) willen bijdragen aan de interactieve eindgesprek met de tafelgasten, zie dan meer informatie hierover via:

  http://www.healingsoundmovement.com/news

  1. Het is wel interessant (maar ook enigszins verontrustend) dat die onderzoeker Endler (van referentie [1]) in latere proeven met thyroxine en amfibieën er achter kwam dat de straling van mobiele telefoons de verdunde oplossingen mogelijk onklaar maakte, zie http://homeopathyplus.com.au/tadpole-research/

   Je zou dus misschien heel voorzichtig moeten zijn met transport en opslag van homeopathische middelen en afschermende maatregelen moeten treffen. Is natuurlijk iets wat pas de laatste 20 jaar echt een probleem geworden kan zijn, maar ik had eigenlijk nooit gehoord dat dit een probleem zou kunnen zijn. Weet iemand daar meer van?

  2. Ja, laat het door kwantum wetenschappers dit onderzoeken. Puur scientific evidence voor het grijpen.

  3. Verder nog dit:

   Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation nu uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)

   Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2).

   Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’
   homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3).

   De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

   Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek
   je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier.

   Noten en mijn volledige artikel hier: http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

 12. Warm aanbevolen!

  Het Instituut : Een fascinerend verhaal over wat waarschijnlijk de verbijsterende waarheid is achter het zorgstelsel – De éminences grises van de gezondheidszorg denken aan de statistieken en hun pensioenen. Deze machthebbers worden geportretteerd als een stelletje gladde praatjesmakers die proberen te overleven. Het Instituut staat vol met hun gekunstelde manieren en machinaties.

  De politieke thriller brengt de lezer in de merkwaardige wereld van de politieke elite, waarin de kans op een betere gezondheid geen rol lijkt te mogen spelen. De biotechnologie revolutie wordt in de kiem gesmoord. In Nederland zijn alle experimentele behandelingen bij wet verboden. Het basispakket loopt mijlenver achter op de nieuwe inzichten over ziekte. Dokters onderdrukken symptomen en behandelen ziekte vaak in het eindstadium wanneer gezondheid geen doel meer is.

  De afgelopen veertig jaar hebben de machthebbers dankzij de computer hun tentakels uitgestrekt tot in de diepste haarvaten van ons leven. De nieuwe politieke thriller van Huppes Kemp brengt de lezer in het centrum van die macht: de merkwaardige wereld van wandelgangen en achterkamertjes.

  Vier jaar geleden was Wim Huppes, internist, een kankerpatiënt. Zijn dokters hadden hem opgegeven. Hoewel kankerdokters volop palliatieve chemotherapie voorschrijven, nemen de meesten het zelf niet. Huppes zag af van palliatieve chemotherapie en behandelde zichzelf met een experimenteel geneesmiddel. In zijn gevecht om te overleven maakte hij Kafkaëske toestanden mee in de nationale zorgsector. De overheid roerde zich, omdat Huppes buiten de gebaande paden liep. Gedurende de strijd werd hij ontslagen bij de centrale overheid en van kwakzalverij beschuldigd op diverse websites. Een rechtszaak volgde. Huppes ging niet bij de pakken neerzitten. Samen met zijn vrouw Mirjam Kemp schreef hij de autobiografische roman Het Instituut. De levenslust spat van elke pagina af.

  Bron : http://www.huppeskemp.nl/index.php
  The Dutch Institute : http://www.youtube.com/watch?v=9VWNNtx5VbM

  1. Hoi Ellen, het blijft altijd mooi om te zien als ook ‘reguliere’ artsen de ‘alternatieve’ denkwijze hebben geïntegreerd in hun denken. Zagen we dit maar vaker.

   Nog een erg mooi voorbeeld is van Dr. David Perlmutter; een neurochirurg die samen met Dr. Alberto Villoldo; een psycholoog en medisch antropoloog en 25 jaar onderzoeker van de geneespraktijken van de sjamanen, het boek ‘Het verlichte brein’ hebben geschreven.
   Een erg mooi boek waar tal van zaken aan bod komen. Zoals: vele hedendaagse moderne ziektes, ADHD, borstkanker, fibromyalgie, alzheimer etc. Maar ook chakra’s, DHA, droomyoga, genexpressie, sjamanen, lichtlichaam, gluthation, kokosolie, resveratol, neurogenese, neuroplasticiteit, etc etc. Echt werkelijk een mooi boek over mens, bewustzijn en gezondheid.

   Bedankt voor de tip van dr Huppes!

 13. Ik heb al eerder een reactie geplaatst, maar die staat wel erg lang in de wacht, misschien omdat er een link in zit. Maar ik wilde het toch even voor Rockefeller opnemen. Volgens Dana Ullman, toch een van de grote namen in de homeopathie, was die zelf namelijk wél een voorstander van homeopathie, maar deed zijn financiële man wat anders met het geld dan hij wilde. Google maar eens op: “A Condensed History of Homeopathy” dan vind je het blog van Ullman wel.

  1. Dimitrey,
   Volgens mij ben je hier niet voor niets beland.
   Google maar eens hier op de zoekmachine van Wtk naar Rockefeller.
   Er zal een wereld voor je opengaan…

  2. @Cozmic 18.2: toen ik om 23:38 uur mijn reactie plaatste stond die er nog niet hoor, maar toch bedankt voor het hartelijke welkom op deze site 😉

   @Anna11 18.3: die Rockefeller heeft vast heel wat op zijn kerfstok, maar om dan nu ook zo’n zeldzaam lichtpuntje tussen al die kwaadaardigheid te verdoezelen, is toch niet nodig?

  3. Dimitrey, wake up man! Die Rockefeller vermoordde zelfs zijn eigen vrouw, als hem dat fortuingroei had opgeleverd.. Hij had zijn leven lang een homeopathisch lijfarts, als vele koningshuizen, maar dat wil niet zeggen, dat ie dat aan het gepeupel gunde; daar kon ie niets aan verdienen nl.

  4. 2 songs for one penny 😉
   Perhaps history could have been changed if John D. Rockefeller, a strong advocate of homeopathy, gave the major grants he intended to homeopathic institutions. He had instructed his financial advisor, Frederick Gates, to do so. Since Gates was totally enamored with orthodox medicine, he never complied with Rockefeller’s orders. (65) This loss of potential funding was tragic, since Rockefeller gave away between $300-$400 million in the early 1900s, most of which went to orthodox medical institutions. (66)
   Just the pianoplayer :p

  5. Laat ik zeggen dat ik toen nog niet geboren was, er niet bij was, het ook niet precies weet, best een fout gemaakt zou kunnen hebben met ‘Rockefeller zélf de schuld geven’.
   Aan de andere kant -kijkend naar zijn kleinzoons- is het niet uit te sluiten door mij, dat ook deze Rockefeller in staat was zijn daden meesterlijk te maskeren. Door zijn adviseurs bijv. de schuld te geven.. Als in: “Zij moesten het voor mij aan menslievende, homeopathische doelen geven..” Én het kan nog eens zo zijn gegaan dat de adviseurs er geen zin in hadden om niet-chemische medische preparaten te ondersteunen. Wie het weet mag het zeggen. Denk ik. Dus Dimitrey, who knows? Volgens mij. Dus wellicht zelfs én/én én óf/óf..

  6. De adviseurs van Rockefeller waren dus de boosdoeners?

   Beste Dimitrey, wanneer mij geadviseerd wordt een bank te overvallen, of iemand te vermoorden, en ik daar gehoor aan geef, wie is er dan schuldig? De adviseur of ik zelf?

   Jouw naiëve idee gaat slechts op, wanneer ik zelf in een staat van ombekwaamheid geacht zou kunnen worden. Een robot dus. Ik heb echter nog altijd het vermogen om zelf te beslissen of ik adviezen opvolg of niet.Niet mijn adviseurs zijn in voorkomende gevallen schuldig. Ik ben 100 % verantwoordelijk voor mijn daden.Zo ook Rockefeller in zijn tijd.

  7. Of: hoe de zoons van de ‘Great Late John D.’ in zijn platgetreden voetsporen stappen:
   http://osnetdaily.com/2014/01/exposed-rockefeller-funded-eugenics-vaccine/

   Allemaal vanuit de gedachte dat er teveel mensen op de wereld zijn.. Daar waar de gedachte ook post zou mogen vatten, dat er wellicht teveel HEBZUCHT op de wereld is.. Mogen de ‘Filthy Rich’ zich wellicht eens achter de oren krabben, waarom de wereld naar de ratsmedee gaat. Leeggeroofd door de plunderaars, die ‘aandeelhouders-value’ zo hoog in het vaandel hebben staan. In plaats van evenwichtig handelen.. Zijn ze zo naïef of uiterst sluw!
   http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

  8. We staren ons enkel blind op die ene Rockefeller, maar we vergeten de rest van de Bunch die Amerika Groot maakte als schorem. Degene waar zelfs Rockefeller maar een kleintje bij was. Echter samen was het een gezellig clubje waar we nog allemaal erge last van uitbuiting van hebben.

   – VanderBilt > Grote jongen binnen railtransport en vrachttransport
   – Carnegie > was iets minder rijk dan J.P. Morgan
   – Rockefeller > was maar 1 % van de gehele samenleving
   – J.P. Morgan > was de rijkste vent van heel Amerika
   – Ford > maakte wereld geschiedenis met zijn automobieltjes

   The Men Who Built America 1/6
   http://www.youtube.com/watch?v=ku4IYJBrChs

 14. Deze dr Nancy Malik site had ik de nodige maanden geleden ook ontdekt.
  Dacht, iedereen weet veel meer dan ik, dus dat hoef ik niet te plaatsen.
  Kortom, misschien daarom nog wat volgende interessante links.
  Deze link is denk ik een goede aanvulling:
  http://audesapere.in/
  Deze man heeft het initiatief genomen een site op te richten voor wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie.
  De overlap met bovengenoemde dr Malik zal groot zijn omdat beiden eenzelfde doel beogen.
  Maar interessant genoeg om te vermelden om meerdere redenen.
  Op deze site een volledige database van onderzoeksresultaten.
  http://audesapere.in/database-of-scientific-publications-in-homeopathy/

 15. Het is een schande dat deze mevrouw, ook mijn ‘volksvertegenwoordiger’, zich zo krenkend uit laat. Blind geworden door zich alleen maar te bewegen in kringen van anti-kwakzalverij goeroes. Zoals zovelen in die kringen verwart zij de ‘afwezigheid van bewijs met het bewijs van afwezigheid’.
  Bewijzen over de werkzaamheid van homeopathie zijn allang geleverd. Waarom dan toch zo’n, heksenjacht ontketenen? Wat zit hier achter, mevrouw de wetenschapsminister Schippers?

  1. volgens mij is deze dame niet verder gekomen dan de B L O inplaats een hogere school .!

  1. w hogendorp ?? haar vader had ook zijn kwakkie op de verwarming kunnen spuiten dan was ze e zeker van af gedruipt !

  1. Is dus al uitgebreid gedaan (en daarmee de realiteit van de werking van homeopathie vs placebo aangetoond!):

   Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI)hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)

   Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2).

   Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’
   homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3).

   De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist! Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier.

 16. Edith Schippers wordt steeds nog met “mevrouw” aangesproken terwijl zij hoereert met Big Pharma.
  Regering lijkt op goed geklede Tokkies maar wat er uit de kokers komt is ten hemel schreiend. Dom, dom en nog eens dom. We worden geregeerd door psychopaten. Dat heb ik ergens gelezen en ik denk dat het ook zo is. Het vervelende is dat goed gefundeerde artikelen zoals bovenstaand door deze mensen worden weggehoond. Een psychopaat kent geen geweten en als het wel zo lijkt is het gespeeld, dus niet echt.

  1. We worden door ‘ziek, zwak en misselijke’ geregeerd. En dat is in de meeste westerse landen het geval. Hier is over nagedacht. Charismatische mensen met een echte (voor de mensheid betere) visie zijn een gevaar. Kijk maar naar de geschiedenis.
   Maar ik denk ook dat een wakkere mens niet meer dezelfde fouten zou moeten doen als b.v. te gaan stemmen. Dit heeft geen nut. Alleen ongehoorzaamheid op grote schaal! kan misschien nog iets veranderen…

  2. MONIKA, saoudi arabië geven openlijk toe het terrorisme te sponsoriseren, onder anderen de aanslagen in zuid Rusland, en toch gaat west Europa door met zijn koude oorlog tegen Rusland, onze politiek is door Drongen met corruptie van allerlei aard, men noemd het Lobbying, maar is gewoon corruptie.
   We zitten voor we het weten in een III wereld oorlog, maar misschien is dit wel wat ze willen.

  3. De gehele wereld is de andere wereld waar we massaal eigenlijk niks van willen begrijpen omdat we er totaal ‘afstand’ van willen hebben. Echter het gekke is net als wat wij hier ook doen is wispelturig zijn waar je geen pijl op na kunt trekken. Dus van het zelfde laken en pak met enkel een andere brabbeltaal dan de onze en een beter gezonder huidskleurtje…

 17. Het is echt niet alleen deze Mevrouw, de hele politiek van laag tot hoog bestaat uit opportunisten, charlestans, leugenaars, en de ergste de psychopaten, maar de echte psychopaat is als zo danig moeilijk te herkennen, gevaarlijk soort mensen.
  Maar de fout ligt geheel bij ons de burgers de stemmers, de belasting betalers, wij laten dit toe, wij laten ons voortdurend misleiden, veel al uit gemakzucht, ongeintereseerdheid, of misschien zijn we gewoon te naïf bij het debiele af, maar de schuld ligt bij ons, bij ons als mensen die de samenleving vormen.
  Bij de volgende verkiezingen kunnen wij ze de deur wijzen, en de zaak veranderen, indien wij dit willen.

  1. was ik ook alvan plan hoor om deze regerings kandidaten niet ??? meer tot verkiezing opnieuw op te roepen !want eens een leugenaar altijd een leugenaar welk beroep zij na de regering ook kiezen !

 18. Gisteren grasduinde ik nog op een site betreffende geneeskrachtige kruiden genaamd: “Het kruiden vrouwtje”. Helaas doordat Nederland als eerste en tot nog toe als enige de oren naar Brussel laat hangen, is zij gesommeerd haar middelen en waartegen het zou kunnen helpen, van de site te halen anders hing haar een boete van een paar duizend euro boven het hoofd.

  Wat gaat de overheid nog meer beslissen over onze manier van leven??? Dit wordt een politie staat i.p.v. een democratie!

  Het grootste tuig zit in de regering en staatslieden hebben we al lang niet meer. Balkenende was de slechtste premier sinds 65 jaar wordt er gezegd.
  Dan is het kabinet Rutten vast de slechtste regering ooit.

  1. Ah, ok! Dubbelop dus maar kan op dit moment geen kwaad denk ik 😉 Dank Guido!

 19. Heel veel homeopathische middeltjes die uit plantenextracten worden gemaakt en niet veel kostten, hebben veel mensen genezen of verlichting gegeven.De oma,s en opa,s uit de vorige eeuw wisten hier wel raad mee! Mevr.Schipper gaat te veer om te beweren dat deze producten “kwakzalvend”zijn! Waarom respecteert zij een andere denkwijze niet, maar wijst alles resoluut af.Hoe vaak zijn de “chemisch farmaceutische producten”niet van de markt gehaald moeten worden omdat de werking desastreuze gevolgen had voor de patiënt.De kennis van beide beroepsgroepen moet men niet aantasten. En zeker Minister Schippers
  zou een meer neutrale positie moeten innemen.

 20. Teken ook deze petitie voor een universeel basisinkomen voor iedereen.
  Er zijn voor dit EU initiatief nog maar 3000 ondertekeningen nodig. Er is tot morgen 14 januari 23.59 uur de tijd om de petitie te tekenen.Verspreid dus zo snel mogelijk deze petitie aan iedereen op social media, blogs enz. enz. Zie hier de link:

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6766:nog-3000-handtekeningen&catid=9:binnenland&Itemid=22

  En hier om direct naar de (beveiligde) EU website te gaan:

  http://basicincome2013.eu/nl/press-06012014.htm

 21. Dit artikel verwijst naar een rapport (www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Scientific-Research-in-Homeopathy.pdf), dat zogezegd overtuigend bewijst dat homeopathie werkt. Er staat heel veel in dat rapport, maar eigenlijk is het enige belangrijke of er klinisch bewijs in staat of het wel of niet werkt. Dat noemt men “clinical research”, en begint op p14 van dat rapport. Daar staat een oplijsting van wetenschappelijke publicaties, die je kunt aanklikken.

  Ik ben bovenaan dat lijstje begonnen met ze één voor één aan te klikken, en toon je de belangrijkste conclusies van de eerste drie:
  “there MAY be NONSPECIFIC benefits from the homeopathic consultation”
  “No evidence emerged to support the idea that placebo action fully explains the clinical responses to homoeopathic drugs”, maar er is dus ook geen bewijs voor het omgekeerde: dus ook geen bewijs dat homeopathie meer is dan een placebo!
  “Is the reproducibility of evidence in favour of homoeopathy proof of its activity or proof of the clinical trial’s capacity to produce false-positive results?” Er is dus geen conclusie, enkel een vraagstelling.

  Ik kan zo wel verder gaan, maar ik vind dat toch allemaal niet erg overtuigend. Als je deze studies echt eens leest, dan stel je vast dat het nooit echt een degelijk bewijs is. Ik vind het positief dat men op zoek is naar “evidence-based” bewijs, maar stel wel vast dat de conclusies in dit rapport nogal rooskleurig zijn.

  1. Slimme man die Prof. Dr, Yvo Smulders. Die kijkt wél verder dan zijn neus lang is.. (Heb je dat apparaat overigens gezien..?) Goed werk Paul, evidence beest over ‘evidence based’… hahahaha.. Prachtige titel..! Ik heb zijn presentatie er boven maar even in geplakt..!

   En de meest indrukwekkende slide, die overigens hier ook ergens op de site te vinden is, vind ik de regelrechte oplichting die geschied door Big Pharma, door onderzoek wat voor hen slecht resultaat oplevert, gewoon niet te publiceren.. Evidence based mooi weer spelen.. Niet één ‘klein beetje’ vervalsing, zoals mensen hier op de reacties claimen/beweren, maar ‘structureel manipulatieve fraude’..!! Of in goed Nederlands: OPLICHTING!
   yvo smulders evidence based

  2. Draait allemaal ook om de Publicatie druk bij academischi waar flink aan gerommeld wordt om burnouts te voorkomen, m.a.w. gesjoemel met bewijsvoering dat het commitment van desinteresse wel of niet werkt aan het te onderwerpende onderzoek.
   http://www.youtube.com/watch?v=AVULyB5j4nU

   Tja bij de RNF hebben we hier ook een zeer speciale neus voor….

  3. Guido J,

   Zelfs als we aannemen dat we met zijn allen om de tuin geleid worden door farmaceutische bedrijven, omwille van geld, is dat nog geen geldig argument om iets te zeggen over de werkzaamheid van homeopathie. Zoals feniks al aangeeft zijn de onderzoeken die gedaan worden niet overtuigend.

   Naast ontbrekend bewijs uit klinisch onderzoek, ontbreekt een wetenschappelijk framework die verklaart waarom homeopathie wel zou werken. En dit is nog een veel sterkere zwakte dan het ontbreken van klinische resultaten. Het lijkt mij dat wij als mensheid en maatschappij in zijn geheel ons het beste kunnen richten op methoden waarbij wij kunnen begrijpen hoe ze werken, zoals in de gangbare medische wetenschap. Zo kunnen we steeds een stapje verder komen in het begrijpen en bestrijden van ziektes. Wanneer een bepaalde behandeling wel werkzaam is (zoals homeopathie misschien is in sommige gevallen van kwalen) maar geen begrijpelijk mechanisme heeft, (tenminste niet voor iemand die enige kennis heeft van biochemie) zie ik niet in hoe de kennis van die behandeling in latere tijden vooruitgang kan voortbrengen. Iemand zoals ik die een grondige achtergrond heeft in natuurkunde, scheikunde en biologie begrijpt dat de claims van homeopaten op zijn zachtst gezegd niet heel erg sterk zijn. Het grootste deel van Nederland heeft echter niet deze kennis, en voor hun klinkt de werkzaamheid van een gangbaar medicijn net zo magisch als de voor mij ‘werking’ van homeopathie. Het lijkt mij goed om mensen een duwtje in de goede richting te geven, om ze een goed advies te geven. Niets dan lof voor minister Schippers.

   Daarnaast, jouw argument voor vertroebeling van onderzoeksresultaten door farmaceutische bedrijven omwille van geld, zegt ook iets over bedrijven die homeopathische middelen produceren. Zij willen ook geld verdienen, waarom zou hier ook niet van bedrog sprake kunnen zijn? Of is dit een heilig huisje? Als ik mensen zou willen bedriegen, zou ik veel geld vragen voor een middel waar eigenlijk niets in zit behalve wat bindmiddel! Ik verwijs je graag naar deze aflevering van de keuringsdienst van waarde, waarin openheid van zaken wordt ge-eist van het bedrijf dat een homeopathisch middel fabriceert. Dat blijkt echter onmogelijk.

   http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/27-10-2011

 22. Ik herhaal graag nogmaals de reactie van Anna, met de volgende links, als waardevolle aanvullingen op het artikel.
  Nog wat aanvullende links:
  http://paper.li/DrNancyMalik
  http://drnancymalik.hpathy.com/
  http://audesapere.in/blogs/dsph/
  http://hpathy.com/
  http://hpathy.com/clinical-cases/

  Daarnaast raad ik iedereen aan, die in homeopathisch onderzoek is geïnteresseerd, eens een kijk je te nemen op een speciale site, volledig toegespitst op homeopathisch onderzoek:
  http://homeoresearch.blogspot.nl/

 23. Wetenschappelijk kader homeopathie :

  Elk jaar wordt een nieuwe versie gepubliceerd van het wetenschappelijk kader van de homeopathie (“Scientific Framework of Homeopathy”). Deze publicatie wordt opgesteld door twee internationale homeopathische artsenverenigingen:
  LIGA of LMHI (“Liga Medicorum Homeopathica Internationalis”, de wereldorganisatie van artsen homeopaten)
  ECH (“European Committee for Homeopathy”, de Europese federatie van artsen homeopaten)

  Deze publicatie omvat:
  * precieze informatie over het standpunt van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) dat CAM moet geregulariseerd en geïntegreerd worden in de gezondheidszorg van haar lidstaten
  * de toestand van regularisatie en onderwijs in de Europese lidstaten
  * ethische beschouwing over het aanbieden van homeopathie
  * een bespreking van de verschillende meta-analyses over homeopathie (hoogste niveau van bewijskracht in de wetenschappelijke literatuur)
  * een overzicht van wetenschappelijke ECHO studies (Economic, Clinical and Humanistic Outcomes)
  * een overzicht van cost-efficiency studies
  * onderzoek over de werking van de homeopathische geneesmiddelen
  * wetenschappelijke studies in de homeopathische diergeneeskunde
  * wetenschappelijke referenties over homeopathie bij epidemieën

  Voor de verschillende aspecten wordt aangeven welk niveau van bewijskracht ze hebben volgens de Oxford University Levels of Evidence Scale. Deze schaal met 5 verschillende niveaus van bewijskracht wordt gebruikt in Evidence Based Medicine (EBM).

  De huidige versie omvat 63 pagina’s en eindigt met 234 bibliografische referenties. U kan deze laatste versie van het “Scientific Framework of Homeopathy” downloaden, opgesteld na het wereldcongres in New Delhi (December 2011) en gepubliceerd einde 2012.

  http://www.homeopathie-unio.be/research/28/67/Wetenschappelijk-kader-homeopathie-bijgewerkt

  1. Dank Paul; ik heb het filmpje van deze prof. onder het artikel erbij gezet. Paul en Ellen, wat moest ik zonder jullie.
   Overigens El, dat scientific framework 2013 staat boven al in het artikel gelinkt. Geen punt. 🙄

  2. Weet ik Paul, maar wel zo prettig om dit even op een rijtje te hebben. Ik laat het aan de kenners over om hier ‘even’ in te duiken…

  3. Tja Ed, dat vragen wij ons allemaal af hier. Misschien een collega of familie van haar die zo wijs ondertussen is geworden die het onder haar neus dwingt om te lezen en te begrijpen. Wie zal dat op willen brengen om te vertellen dat ze de plank mis heeft geslagen? Degene die gewetens bezwaren krijgt??? Laten we dat van harte hopen dat er nog iemand is om dat te kunnen doen in de naam van homeopathisch minnend Nederland.

  4. Hallo Odette,
   Ik heb afgelopen weekend een brief verzonden per reguliere post aan Edith Schippers, met een kopie aan de VVD fractie. Ik wacht de reactie af.

  5. Hallo Ed, Super! Heb je voor het WTK ook een kopietje? Kunnen we ook meelezen 🙂

  6. Hallo Oddette,

   Vanzelfsprekend heb ik een kopie op mijn computer staan.
   Kan zo naar Want To Know.
   Het is echter een eenakter mijnerzijds. Velen vertegenwoordigend

   Vindt je het goed dat ik eerst een reactie van de minister, en de VVD afwacht?

 24. Grootste Kruiden Dokter Terry Willard van Noord Amerika/Canada die op een speciale “Flower Essecens” Wild Rose College lessen geeft over Natuur geneeskunde van Planten en bloemen. Heeft enorme kennis van veel soorten natuurlijke geneeskundige toepassingen en op deze College worden door heel veel mensen uit de gehele wereld druk bezocht voor diverse soorten opleidingen.

  http://www.drterrywillard.com/

  Encyclopedie:
  http://www.wrc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=117

 25. http://www.nu.nl/gezondheid/3674716/hartpatienten-in-gevaar-omstreden-richtlijn.html
  Even een paar citaten uit het artikel.

  ‘Hartpatiënten in gevaar door omstreden richtlijn’

  Hartpatiënten in Europa zijn in gevaar gebracht doordat artsen hen in de weken rond de operatie onterecht bètablokkers gaven. De artsen volgden een richtlijn die steunt op frauduleus onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans.

  Alleen in het Verenigd Koninkrijk zou de richtlijn, die sinds 2009 van kracht is, al duizenden levens hebben gekost. Als de berekening van de Britten op Nederland wordt toegepast, zouden in Nederland jaarlijks ruim honderd mensen overlijden door de verkeerde richtlijn.

  Ook volgende link:

  http://www.nu.nl/gezondheid/3675077/richtlijnen-betablokkers-jaar-aangepast.html

  De Europese richtlijnen voor het gebruik van bètablokkers rondom de operatie van hartpatiënten worden nog dit jaar aangepast.
  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft dit onderwerp in 2011 al aangekaart bij de Europese Vereniging voor Cardiologie en laat dinsdag weten dat er dit jaar een aanpassing komt.

  En dan lopen hier Feniksen rond die lopen zeiken over 1 dode (Sylvia Millecam) in de alternatieve zorg.
  Zouden ze niet beter eerst hun eigen zaakjes op orde brengen? Want dit is slechts 1 onderwerp waar onnodig doden vallen.
  Het dodental ten gevolge van medicijngebruik is gewoon gigantisch, ieder jaar weer. Maar dat schijnt heel normaal te zijn.
  En daarbij doen de Feniksen nog min of meer claims die dat Sylvia Millecam anders (als ze regulier behandeld zou zijn) nog geleefd zou hebben. De sterftecijfers betreffende kanker binnen de reguliere zorg zegt genoeg. Ook die zijn bijzonder hoog. Dus ook die “claim” is vals.

  1. Al jaren zijn ze hiervan op de hoogte en men heeft het nooit echt serieus genomen. Ach, wat zijn nou een paar (honderd) mensenlevens?
   Dit jaar wordt het aangepast…..nu, eigenlijk in 2011 had het al aangepast moeten zijn. We hebben het wel over richtlijnen, alleen een waarschuwing is niet voldoende, zolang de richtlijnen blijven staan.

  2. Ger: Je moet heel goed lezen wat er in de tekst staat waarnaar jij verwijst: het is gebaseerd op “FRAUDULEUS onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans”. Dat kun je niet gebruiken om kritiek te geven op wat niet-frauderende artsen en onderzoekers doen (de overgrote meerderheid dus).

   Sylvia Millecam had borstkanker. Maar zij werd behandeld door alternatieve behandelaars, die haar zelfs wijsmaakten dat ze geen kanker had. Had ze het met de moderne geneeskunde wel overleeft? Dat kan niemand garanderen, maar voor borstkanker heb je daarbij wel meer dan 80% kans dat je 5 jaar na diagnose nog leeft (www.borstkanker.nl/overlevingskansen). De meeste vrouwen kunnen daar zelfs volledig van genezen. Hoeveel percent van de vrouwen met borstkanker genezen met alternatieve behandelingen? Kun jij daar een getal op zetten?

   Of, hoeveel mensen met een hartprobleem die naar het alternatieve circuit gaan in plaats van naar een cardioloog, zullen 5 jaar later nog leven? Zoek jij de getallen voor de alternatieve circuit op, dan doe ik dat wel voor de cardiologie

  3. Frauduleus inderdaad. En dit is schering en inslag in jullie circuit en absoluut geen uitzondering. Daar zit nu net het probleem. Fraude en manipulatie in allerlei vormen. Ook onvoldoende transparantie in ruwe data waardoor medicijnen niet goed beoordeeld kunnen worden en dergelijke speelt mee.
   En inderdaad en zijn heel veel niet frauderende artsen, maar hoeveel artsen volgen wel de richtlijn die uiteindelijk gebaseerd was op deze fraude. Zovele en dat maakt dat het probleem wel degelijk zeer groot is. Dat was slechts 1 dingetje.
   Hoeveel vrouwen worden niet vals positief bevonden na een test? Veel.
   Het zijn misleidende statistieken, net zoals de zogenaamde 5 jaar overleving. Probeer het iets eerder te ontdekken en men leeft zogenaamd langer…wat een onzin.
   Preventief onderzoek hier, preventief onderzoek daar. Allemaal misleiding en het kost klauwen vol met geld en dit maakt de zorg onbetaalbaar. Preventieve onderzoeken zijn een schijnpreventie. Het is géén échte preventie. Echte preventie begint veel eerder en dat doet de alternatieve vele malen beter dan de reguliere zorg met al hun tegengestelde belangen.
   En zolang jullie die problemen niet serieus nemen en dit blijven minimaliseren zijn jullie gewoon niet langer geloofwaardig.
   Zorg….laat me niet lachen. Dit probleem was reeds twee jaar bekend en er is gewoon niet fatsoenlijk mee omgegaan, met wederom honderden doden tot gevolg. Koen, dit kan je niet verdedigen.

   Ik heb niet gezegd dat de reguliere geen goede behandelingen geeft voor bijvoorbeeld hartproblemen.
   Wij pleiten ook altijd voor een samengaan van de twee.
   Repareren kunnen ze heel goed. Dat heb ik altijd gezegd.
   Mijn vader is gedotterd en ja, waarschijnlijk dankzij die operatie leeft hij nu nog. In ieder geval is de kwaliteit van leven duidelijk beter. Niets op tegen.
   MAAR…….hij moest sindsdien ook cholesterolverlagende medicijnen gaan slikken….met alle gevolgen van dien. Ik heb hem voorgelicht met het boekje De Cholesterolleugen van Dr. Hartenbach, een hartchirurg, dus wel iemand die weet waarover hij praat en heb mijn vader ook gewezen op de Radar uitzendingen.
   Hij is gestopt met de medicijnen. En het gaat nu stukken beter. Zonder stoppen zou hij waarschijnlijk ook nog geleefd hebben, maar zou de kwaliteit een stuk minder zijn.
   Jullie claimen vervolgens valselijk dat hij nog leeft dankzij de reguliere zorg, inclusief medicijnen. Maar dit is gewoon niet waar. Hij leeft nog dankzij die operatie, niet dankzij die medicijnen. Deze slikt hij nu al jaren niet meer en ik ook absoluut niet nodig.
   Dat is de fraude Koen waar ik het over heb en die is mega groot binnen jullie sector en schaadt wel degelijk vele mensen en regelmatig moeten zij het dus ook met de dood bekopen. Onnodig.
   En uiteraard zijn er echte kwakzalvers en uiteraard gaan hier ook dingen mis en daar mag ook zeker wat van gezegd worden, maar jullie groep is wel de laatste die met recht mogen spreken daar de problemen binnen jullie sector vele malen groter zijn.

   Gisteren nog bij Knevel en van den Brink een zwaar psychiatrisch patiënt die niet goed genoeg geholpen werd binnen de reguliere zorg. Uiteindelijk kreeg ze hulp vanuit een andere hoek en….raad het eens. Het kan wel degelijk anders en zij was hier zeer goed mee geholpen. En zo zijn er ongelooflijk veel mensen die baat hebben bij alternatieve zorg.
   En dit doorgaans veel goedkoper dan regulier en veel minder bijwerkingen.
   Naast dat veel mensen baat hebben bij alternatieve zorg, zijn er ook ongelooflijk veel mensen die eerst regulier proberen, daar niet geholpen worden, regelrecht van het ene medicijn in het andere rollen en er zelfs schade aan overhouden of veel ellende van ondervinden en dat terwijl achteraf bleek dat het ook anders had gekund….alternatief…want dat bleek wel te werken.
   Maar dat zijn voor jullie allemaal geen bewijzen. Omdat jullie het niet snappen blijf te toch je kop in het zand steken en wil je de resultaten niet zien en erkennen. Buitengewoon zielig.

  4. Ger: Zoveel beweringen, en retoriek, zonder ook maar enige degelijke onderbouwing:
   “Frauduleus inderdaad. En dit is schering en inslag in jullie circuit en absoluut geen uitzondering” Fraude komt inderdaad voor maar het wordt hard aangepakt: het is gewoon het einde van je carrière. Maar het is zeker geen “schering en inslag”. Het meeste onderzoek wordt trouwens onafhankelijk in een tweede labo bevestigd, waardoor je extra zekerheid hebt dat het betrouwbaar is.

   “Misleidende statistieken” en “Allemaal misleiding” en “de zogenaamde 5 jaar overleving”. Wat is er misleidend en niet betrouwbaar? Leg dat eens in detail uit? Weet jij wel hoe die resultaten bekomen worden, en kun je me dan eens uitleggen wat daar misleidend aan is? Het valt me trouwens op dat je helemaal niet ingaat op mijn vraag naar overlevingskansen bij alternatieve ‘geneeskunde’. Je zult dus enerzijds moeten aantonen dat de “meer dan 80% kans dat je 5 jaar na diagnose nog leeft” onbetrouwbare informatie is, en/of anderzijds dat de kans (nog) hoger is bij alternatieve ‘geneeskunde’.

   -Je hebt het steeds over “ongelooflijk veel mensen”, “veel mensen baat hebben bij alternatieve zorg”, maar je gaat gewoon niet verder dan jou indrukken. Nergens geef je een aanduiding over hoeveel mensen het gaat en vanwaar je die informatie haalt. En dan beweer je dat al diegenen die problemen hebben met behandelingen van de moderne geneeskunde, allemaal geholpen worden in het alternatieve circuit. Ook weer jou opinie. Maar niet jou degelijk onderbouwde opinie. Je gaat niet verder dan anekdotes over je vader en ‘Knevel en van den Brink’ als ‘bewijs’, maar dan negeer je gewoon het andere ‘bewijs’ zoals Sylvia Millecam.

   Het stukje bij Knevel en van den Brink ging trouwens niet echt over alternatieve geneeskunde, enkel over een alternatieve aanpak binnen de moderne geneeskunde (psychiatrie in dit geval).

   Aangezien je het graag bij anekdotes houdt: mijn schoonvader is 15 jaar geleden ook gedottered en kreeg een stent, en neemt sindsdien medicatie. Hij is nu 85, nog steeds in goede gezondheid en is enkele dagen geleden op reis naar Indië vertrokken. Nooit problemen met medicatie gehad.

   Tot slot, je hoeft mij echt niet aan te spreken als ‘jullie’. Ik veronderstel dat je me daarvoor in een bepaald hokje hebt geplaatst, maar het is me alleen niet duidelijk welk hokje je daarmee bedoelt, en of ik daar wel echt in zit. Dat ‘jullie’ betekent voor mij echter wel dat jij erg zwart-wit denkt, terwijl de wereld allerlei tinten van grijs is.

  5. Koen, in een hokje plaatsen doen jullie ook. Alles wat alternatief is over één kam scheren bijvoorbeeld. Dus plaats ik jouw ook in een hokje. Een hokje dat absoluut op jouw van toepassing is en dat is het hokje van onbetrouwbaar en kosten wat het kost de reguliere blijven verdedigen. Het lijkt er ook wel op dat dit jouw taak is hier zonder fatsoenslijk eerst de hand in eigen boezem te steken.
   Jij gaat niet in op het aantal doden dat dit veroorzaakt heeft. Voor niets wel te verstaan.
   Maar ach….waar gaat het eigenlijk over….een paar honderd doden. Niet belangrijk, toch?

   Je weet donders goed dat de reguliere statistieken bijhouden, hoewel ze vaak zwaar gemanipuleerd worden e ik weet gewoon dat dit waar is. Punt uit, zoveel boeken gelezen van insiders van binnen jullie eigen beroepsgroep. Het zijn veronderstellingen of mijn mening. Zo werkt het systeem nu eenmaal.
   Dat fraude hard aangepakt wordt is een lachertje. Het schiet er langs alle kanten tussendoor en nogmaals het hele systeem is zó gevoelig voor fraude dat het nauwelijks aan te pakken valt of vaak nog gewoon legaal is. Dan is het inderdaad geen fraude, maar is het wel pure misleiding.
   Het hele systeem moet drastisch om.
   De reguliere houdt dus statistieken bij, maar het zegt nauwelijks iets dus. Je weet donders goed dat dit een pak moeilijker ligt in de alternatieve. Die statistieken zijn er niet of nauwelijks.
   Maar jij, als wetenschapper zegt dan gewoon dat het er geen successen zijn. Wat voor kwaliteit wetenschap kun je dat noemen Koen? Bagger noem ik dat. Het is niet geregistreerd en dus heeft er niemand baat bij alternatieve geneeswijzen en dat terwijl de ervaringsverhalen enorm zijn en die zijn er wel degelijk en dat is niet mijn mening. Het is gewoon zo. En dat moet ook wel, want hoe kan alternatieve zorg nog altijd bestaan, decennia in, decennia uit en het vertrouwen 40% onder de Nederlandse bevolking.
   Maar zolang het door jullie in het hoekje geschoven wordt van onbetrouwbaar ben je zelf onbetrouwbaar.
   En jij bent dus degene die hier aan het manipuleren is. Kijk eens wat een goede cijfers de reguliere kan overleggen en alternatief helemaal niets en daarmee veronderstellen dat er ook niemand baat bij heeft gehad. Dat is gewoon verre van de waarheid, wetende ook dat de alternatieve langs alle kanten het leven zuur gemaakt wordt door jullie soort.

   En zoals mijn vader, zijn er nog velen. De studio van Radar zat destijds vol met slachtoffers van die medicijnen. En inderdaad, niet iedereen die de medicijnen slikt heeft last, maar wel ongelooflijk veel, vaak ook zonder het te weten omdat jullie soort nog maar al te vaak blijft liegen en ontkennen dat het er iets mee te maken heeft.

   Die 5 jaar overleving heb ik duidelijk uitgelegd. Constateer iets eerder en je hebt meer kans om die 5 jaar te halen, zelfs zonder behandeling, immers kan je eerder gaan tellen zijn ook je 5 jaar eerder om, maar per saldo is er nauwelijks iets verbeterd. Alleen jullie mooie cijfers.

  6. En over cijfers gesproken. Hoe zat het weer met de prik tegen de Mexicaanse griep. Nauwelijks getest, maar het was onetisch om deze prik het volk te onthouden en dat terwijl het helemaal niet nodig was en er ook geen enkele aanwijzing was de griep ernstig zou worden, eerder in tegendeel.
   Een niet goed getest “medicijn” testen op gezonde mensen en dat onder valse voorwendselen.
   Gisteren bij Eén Vandaag iemand met uitgezaaide huidkanker en inmiddels uitbehandeld.
   Er ligt een veelbelovend medicijn op de plank, maar het zit nog in de testfase.
   Meneer krijgt een onderzoek en krijgt te horen dat hij niet mee mag doen en dat terwijl hij zelf vrijwillig graag mee wil doen, hij heeft immers niets te verliezen.
   Hoe etisch is dit Koen?
   Dit heeft alles te maken met handel, niets meer, niets minder.
   Wederom misleiding.
   Er worden personen geselecteerd voor de testen die relatief gezond zijn zodat de resultaten zo positief mogelijk zijn. Ze moeten immers nog goedgekeurd worden. Slechte cijfers kan men dan niet gebruiken. Zo werkt het nu eenmaal Koen.
   Zeg nu niet dat men zo etisch bezig is en dat cijfers niet gemanipuleerd worden.

   Ander voorbeeld gisteren wederom in Knevel en van den Brink met een letselschadeadvocaat over de pipimplantaten.
   Levens worden verwoest en jullie soort blijft ontkennen, omdat het niet aan te tonen valt of het ook daadwerkelijk zo is, terwijl iedereen weet dat het wel zo is. Die woorden zijn ook zo gebruikt. Gewoon om je heen kijken Koen. En zolang jullie blijven misleiden en jullie systeem blijven verdedigen walg ik echt van jullie soort en krijg ik daar een steeds grotere afkeer van, ondanks dat er ook veel goede dingen zijn.

   En die alternatieve aanpak bij die psychiatrisch patiënt was veel persoonlijk. Iets dat de alternatieve in het algemeen ook doet. Men kijkt echt naar de persoon in kwestie en de behandeling kan voor iedereen anders zijn. En dat werkt….vreemd hè?
   Niet altijd natuurlijk, maar dat doen de behandelingen die jij verdedigd ook niet.

  7. In 33.5 schrijf bedoel ik dus te zeggen dat het niet alleen mijn veronderstellingen zijn of dat het niet alleen mijn mening is. Het systeem werkt gewoon zo.

   En verder zijn er wel degelijk kankerpatiënten die wel degelijk baat hebben bij alternatieve geneeswijzen en het leven daar ook behoorlijk lang mee rekken.

  8. Wat een prachtig geschreven stuk Ger! Ik zei ook al eens in het verleden als de alternatieve en reguliere geneeskunde eindelijk hand in hand gaan, gaat bij mij de vlag uit. Best of both ways 🙂

  9. Inderdaad Odette. Alternatieve kan het niet alleen, maar reguliere ook. Eén ding is zeker en dat is dat er vooral in het reguliere circuit drastisch de bezem door moet en dat het gezuiverd moet worden van vele onwenselijke invloeden.

   Hieronder een toepasselijk stukje uit de laatste nieuwsbrief van Anneke Bleeker. Over kwakzalverij gesproken….binnen het reguliere circuit.
   En als je daar de werkelijke kosten van zou weten dan sla je helemaal achterover. Hoe komt het toch dat onze ziekenzorg onbetaalbaar wordt?

   Kwakzalverij bij de behandeling van kanker!
   door Dokter Th.H.L. Michiels – Doctor of Naturopathy/Master of Naturopathy

   Shockerend! Het toppunt van kwakzalverij binnen de reguliere ‘behandeling’ van kanker.
   Schandalig en misdadig tegelijk. Patiënten met kanker worden vergiftigd.

   Ze krijgen de dood op recept. Een absurde, maar keiharde realiteit! En, nog erger, niemand doet er iets tegen!!! Men slaapt, men slaapt, men slaapt rustig verder…

   Ten minste vijftig jaar heeft men deze patiënten in feite beduveld met middelen,
   chemotherapeutica of cytostatica geheten, die niet of slechts minimaal werkzaam zijn.
   Jazeker, de professor heeft het nu ook zelf verteld! Professor dr. René Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam heeft het hoogst persoonlijk gezegd.
   De letterlijke tekst (Telegraaf van 13 april 2013) luidt:

   ‘Driekwart van alle kankergeneesmiddelen werkt niet…! Drie van de vier patiënten heeft dan ook geen baat bij de medicijn dat hen gegeven wordt. Dramatisch.
   Chemotherapie is ooit ontwikkeld voordat we enig benul hadden van de oorzaak van kanker.’
   ‘Sommige therapieën die je toedient bij longkanker of alvleesklierkanker worden vaak meer voor de vorm gegeven dan voor de werkzaamheid. We weten althans dat de kans dat het werkt klein is.’

   Noch de huidige VVD-Minister van VWS, Edith Schippers, noch de antikwak-club (zoals te doen gebruikelijk!) protesteerden tot op heden tegen deze opperste vorm van reguliere kwakzalverij.

 26. Ik heb horen vertellen dat de afkeer van Mw Schippers in de persoonlijke sfeer ligt.Haar vader is/was homeopaat en ze schijnt de man te haten vandaar.
  Wellicht dat iemand dit kan uitzoeken?

  1. Of ze zich daar van bewust is is de vraag, maar genocide is overal bezig, dat hebben we aan de lobbyisten te danken en onze politici die naar hun pijpen dansen om maar niet meer in de oh zo vermoeiende gesprekken met “het volk” hoeven te doen.
   Maar als zij zich van de snode Agenda21 bewust is, dan is ze er zeker van op de hoogte.
   Actief toepassen is anders dan passief toelaten.

 27. http://www.kwakzalverij.nl/1630/Alternatieven_eisen_aftreden_minister_Schippers Komen jullie er allemaal over napraten op 16 februari, wanneer we met drie tafelgasten de aantoonbaar veilige, effectieve en kostenbesparende (en welke niet in belangen verstrengelde Minister van VolksGewondheid zou dit nu niet willen!?) homeopathie en natuurgeneeswijzen en biofysische geneeskunde gaan bespreken?

  http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-en-complementaire-geneeskunde-met-gastsprekers-peter-guine-e.html

  Want erkenning van deze VTDK (Verering Totale Doorgedraaide Kwikzalverij zul je niet snel krijgen 😉

 28. Twintig jaar terug genas ik ven de ziekte van Lyme door homeopathie. Enkele minuscule korrels en het was in rap tempo verdwenen. Nu twintig jaar later hoor ik in een rolstoel te zitten helemaal kapot. Maar ik , inmiddels zestig geworden, ben springlevend en mijn handen trillen niet eens een tiende millimeter als ik ze strek.
  Ik ben sindsdien ook nooit meer naar de dokter geweest.
  Science evidence als het om de werking en samenstelling gaat doe je het door kwantum fysica studies toe te passen. Dat verklaart een: De eigenschap van water al geheugen molecuul. Twee: het energetisch veld programma van het middel terwijl er geen enkel molecuul van het middel nog aanwezig is. Het is schrijnend dat een minister dit gewoon niet weet, terwijl het om pure wetenschap gaat. Het is beledigend dat de wetenschap wereld dit op alle manieren vermijdt door het dood te zwijgen ook. Maar voorlopig worden mensen die de medische industrie betwijfelen en hierover publiceren zwel naar psychiaters gestuurd als naar de rechtbank. Hoezo fascisme? Wij mensen hebben het recht om te genezen zo als we zelf denken dat het goed is.Vooral door natuur!
  Wat een genocidaal en monsterlijk systeem is dit.En samen met alle wereld regeer systemen gewoon een holocaust van heb ik jou daar.
  Feit is dat als je “gedwongen” medicijnen moet nemen die je leven inkorten dat als ‘vroegtijdig dood door schuld’ gezien kan worden.

  1. Stevige woorden Pablo, maar helaas maar al te waar!
   Ik kan me niet voorstellen dat Mevr. Drs. I Schipper deze zaken ook niet kent. Je mag toch aannemen dat ze als minister van volksgezondheid zich dan in elk geval goed laat voorlichten! Tenzij….. er andere belangen in het geding zijn.
   Ik ben heel benieuwd wat Schippers doet als ze een aandoening heeft als bijvoorbeeld Lyme, wanneer haar ministerschap afgelopen is. Zou me niet verbazen als ze tegen die tijd ook naar de homeopathie grijpt. En wie zal het zeggen? Misschien staat haar “medicijn”kastje wel vol homeopathische middelen.

  2. Idd, dat is de wereld waarin we leven. Maar enjoy the ride! 🙂

   Wat betreft of Schippers dit weet, dat denk ik niet. Haar programmering zal dit soort informatie niet toelaten. Ze is gewoon een van de velen geprogrammerde puppets of muppets 😉

  3. Hoi Sun,

   Maar natuurlijk wel bloedlink als een puppet of muppet, als minister de touwtjes in handen heeft, en haar persoonlijke belangen laat preveleren boven de belangen van de volledige bevolking.

   De minister, mevr. Drs. Edith Ingeborg Schippers heeft wel het ambt van minister voor gezondheidszorg aanvaard. Zich daarmee verplichtend de gezondheidszorg van alle Nederlanders zo goed mogelijk te waarborgen!

  4. Hoi Ed, ja schade richt ze zeker aan. Maar waar 1 deur sluit, opent een ander. Gezien de hvh voorstanders voor anders dan regulier, zal het nooit verdwijnen. En als het moeilijker verkrijgbaar wordt, weten we elkaar wel te vinden. De mens die echt wil, komt er wel. Vriendschappen ontstaan, verbroedering, we helpen elkaar en dat maakt ons weer sterker. Alles heeft een doel? 😉

  5. Hoi Sun

   Je schreef:

   Hoi Ed, ja schade richt ze zeker aan. Maar waar 1 deur sluit, opent een ander. Gezien de hvh voorstanders voor anders dan regulier, zal het nooit verdwijnen. En als het moeilijker verkrijgbaar wordt, weten we elkaar wel te vinden. De mens die echt wil, komt er wel. Vriendschappen ontstaan, verbroedering, we helpen elkaar en dat maakt ons weer sterker. Alles heeft een doel?

   Vanzelfsprekend ben ik het met je eens. De manier van handelen begint een beetje te lijken op de inquisitie inclusief de boekverbrandingen van eeuwen geleden. Moeten we dan weer “ondergronds” gaan zoals de geheime genoodschappen destijds?
   Ik ben het volkomen met je eens dat we elkaar ondersteunen, mogelijk ont-moeten, en daar sterker in gaan staan. Sterker gaan staan als collecttief als tegengewicht tegen de proclaimed Iron Lady of Holland.

  6. Hoi Aloysius Kruiden, bedankt voor de waardevolle linkjes die je hebt geplaatst!

  7. Hoi Ed, zoals jij het omschrijft (the Iron Lady) is het misschien wel voor velen maar zo ervaar ik het niet. Ik zie haar niet als bedreiging.
   De dreiging zit in ons allen. Maar ja klopt, we lijken af en toe wel de resistance. Als je op zoek bent naar iets wat kan helpen en niet legaal is. pfffff.
   Ik zie het dan maar als het beklimmen van een berg, het kost inzet om helemaal tot bovenop de berg te klimmen, maar als je er bent, des te mooier de overwinning is. 🙂 ♥
   En dan weer verder naar de velen andere bergen die we tegenkomen en we kunnen en zullen overwinnen!

  8. Hallo Sun,

   Ik ben het helemaal met je eens. Ik gebruik het thema van de berg ook veelvuldig.
   nderaan de berg zijn parkeerplaatsen genoeg. Je kunt er heerlijk met je kinderen vertoeven.Restaurants en patat kraampjes in overvloed. Je kunt zwelfs de berg een beetje opklimmen, want de wegen zijn geasfalteerd.

   Diegenen die echter de top van de berg willen bereiken, komen op ongeplaveide paden. Komen ook nog maar weinig mensen op hun pad tegen. Maar diegene die ze tegenkomen zijn wel degenen die een zinvolle bijdrage leveren.
   Ik wil met alle plezier met alle “want to knowers” de berg beklimmen, maar alleen op voorwaarde dat Minister Schippers niet van de partij is. Eén negatief element in de WTK groep, en alles wordt teniet gedaan.

  9. Hoi Ed, ik ben het met je eens en volg je bijna helemaal alleen ik snap je laatste zin niet. Bedoel je: ‘alleen de top te kunnen bereiken’ indien er geen negatieve aspecten aanwezig zijn?

 29. ik ben erg ziek geweest en heb 17 jaar overleefd en nooit geluisterd naar mijn huisarts…Amalgaam vergiftiging max belast geen vitaminen D en eiwitten abnormaal hoog. Kwik kapselt de organen in en mummificeert ik was ver heen (ik had er niet meer horen te zijn maar dankzij Chinese acupunctuur jaren gehad en ondertussen doorzoekend heb ik het overleefd) na alle ziekenhuizen gezien te hebben kwam ik EENMAAL bij een orthomoleculaire arts en die vond het in EEN consult……ik heb veel onder ogen moeten zien en leef volledig biologisch.

 30. Mw Schippers heeft vast een akkoordje met de pharmaceutische industrie. Stel je voor dat iedereen aan de homeopathie zou gaan en gezond zou worden/zijn!!! De hele pharmaceutische industrie zou op z’n gat gaan en veel artsen werkeloos !

 31. ‘Uw gezondheid – en die van uw familie – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg. We worden steeds ouder, we kunnen medisch gezien steeds meer en we willen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Maar de kosten van de zorg lopen hierdoor zo enorm op, dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Zorg moet daarom zinnig en zuinig zijn. Ik zal me volledig inzetten voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen.’
  Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers
  http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/edith-schippers

  1. “Nederland is een topland als het gaat om gezondheidszorg, en dat gaan we zo houden. Noodzakelijk daarvoor is een goed werkend stelsel waarin zorgverleners en verzekeraars elkaar scherp houden, zodat…” Citaat E. Schippers. Alleen bepaald zij door haar persoonlijke en partijdige voorkeuren wie die zorgverleners mogen zijn. Neutraliteit is hier ver zoek.

 32. Homeopathie: Men neme een verotte eendenlever en eendenhart en vermalen deze. Men verdunt deze met een factor 10^400. Men stopt dit in een een mengsel van sucrose en lactose. En voila: een middel tegen griep…. Geweldig toch?

  1. Zelden een meer denigrerend-hautaine en inhoudelijk-nietszeggende reactie gelezen. Ver voorbij aan: ‘De pot verwijt de ketel’…
   Toch gewoon in dat muziekbandje moeten blijven zingen..?

  2. Ik geloof dat Simon dit hele artikel niet heeft gelezen…… net zo dom als mevrouw Schippers dus: iets roepen zonder dat je er ook maar IETS van weet of wilt weten.

 33. Hoewel ik het in principe eens ben met de teneur van dit artikel, heb ik het niet in zijn geheel uit kunnen lezen. Jammer dat de schrijver zich door zijn verontwaardiging heeft laten meeslepen.
  Ik raakt verstoord in het begin van het artikel, waar hij een punt dacht te maken door te zeggen dat het de uitgang ‘kunde’op kilheid wees ‘doordat alles kennelijk naar het hoofd gebracht lijkt te moeten worden?’. Ik neem aan dat de schrijver hier het woord kunde me het woord ‘kennis’schijnt te verwarren. Kunde wijst juist op vaardigheden en vaak op een samengaan van kennis en vaardigheid. Ook de ‘oude genezers’ hadden kennis en moesten vak hun leven lang leren.
  Verder is het jammer dat hij in de rest van het artikel ervan alles bij haalt, tot aan de aardolie industrie toe. Het is erg genoeg dat een minister een uitgesproken standpunt inneemt op een gebied waar de besluitvorming nog over bezig is.

 34. Ik ben blij met de reactie van Schippers omdat het ons echt wakker maakt. Laat ze nog maar meer schreeuwen. Uiteindelijk zal ze het verliezen. Beter, de leugen houdt geen stand meer in deze tijd waar alles aan het licht komt. Ook tijd om woede te keren in mededogen. Mooie lessen voor ons. Het fundament van big farma was al rot door de pure kwakzalverij aangaande de vinding van het pokken vaccin door Edward Jenner eind 1700. Erg toepasselijk dat deze kwakzalverij zich heeft doorgezet in de hele farmacie en de waarheid is als een koe!

  De tijd is er nu dat ik kan zeggen; al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. We leven in een mooie tijd! We laten ons horen omdat we wat te zeggen hebben!

 35. Ik vind het opmerkelijk dat de schrijver van dit artikel heeft gekozen om, in plaats van aan te tonen dat homeopathie wel degelijk doet wat het beweert, de reguliere geneeskunde aan te vallen op exact dezelfde wijze als waar minister Schippers van wordt beticht.
  Zelf ben ik niet overtuigd van het effect van potentiëren, verdunnen en meer van dat, maar het placebo effect is niet te onderschatten. Ook ben ik een groot voorstander van persoonlijke aandacht en geloof ik in de heilzame werking van een goed gesprek (dat dit een belangrijk, zo niet het enige belangrijke, onderdeel van de homeopathie is geeft de schrijver al enigszins aan met de verwijzing naar persoonlijke aandacht en een intake van anderhalf uur).
  De aangehaalde positieve resultaten van onderzoek naar homeopathie zijn helaas volledig te verwaarlozen door hetzelfde gebrek waarvan de reguliere geneeskunde wordt beschuldigd: De outcome-bias. Wanneer het onderzoek wordt verricht door homeopaten laat het zich raden dat de uitkomst weinig negatiefs over homeopathie zal bevatten.
  Degenen die hier vragen om niet te snel te oordelen over ‘hun’ geneeswijze lijken het meest bekrompen en vast te zitten in een heel klein wereldje.

  1. Geachte L.Jansen, u bent vast en zeker een nieuwe bezoeker van deze site. Dat geeft niks, we doen het natuurlijk allemaal op ons eigen tempo. Maar dit artikel is nu precies het artikel dat symbolisch aangeeft, dat wat Schippers deed, de ‘druppel was die de emmer deed overlopen’.. Er staan hier op de site zo’n 50 artikel over de werking van homeopathie, vanuit alle hoeken en gaten bekeken.
   De frustratied die u kennelijk waarneemt, is wel degelijk als ’tone-of-voice’ te beluisteren.. Andersom gezegd: het zou vreemd zijn, als u dat niet was opgevallen..! Maar de reden daarvoor is inmiddels uit de doeken gedaan.

  2. Waar men van denkt de boel wordt verdunt is het eerder dat alles wordt aangedikt. Zo gaat het elke keer weer, het moet onderbouwt wezen en anders is het een aanfluiting, of is de aanfluiting niet onderbouwd??!

   Zo gaat het ‘al’ sinds de mens bestaat, de eeuwige; “Let’s Twist again!”.

 36. http://www.healingsoundmovement.com/news/146/8e-hsm-tv-dialoog-16-maart-homeopathie-2.0-informatie-geneeskunde-digitale-biologie-biofotonen.html

  Zondagmiddag 16 maart kun je deelnemen aan onze 8e HealingSoundMovement Tv-dialoog, ditmaal over het thema: ‘HOMEOPATHIE 2.0: INFORMATIE GENEESKUNDE, DIGITALE BIOLOGIE, BIOFYSICA, BIO-RESONANTIE, BIOFOTONEN, RADIONICA EN DE ROL VAN BEWUSTZIJN BIJ INTEGRALE GENEESKUNDE’!

  Ben je arts, therapeut of leek die geïnteresseerd is in ziekte en gezondheid? Wil je meer weten over frequentiegeneeskunde, bioresonantie, biofotonen onderzoek (wij zijn eerder lichtwezens, dan biochemische wezens!), digitale biologie (genezen met de ‘uitstraling’ en ‘informatie’ van medicijnen zonder bijwerkingen!) biofysica en radionica (via een ‘koppeling’ en een ‘getuige’ zelfs op afstand de patiënt diagnosticeren en behandelen!)? Wil je meer weten over wat gezondheid en ziekte nu echt is en waarom onze huidige zorg niet adequaat genoeg is mbt het genezen van chronische en ernstige ziekten? Meld je dan nu aan voor onze TV-dialoog over dit alles en meer, die plaats zal vinden op 16 maart te Kudelstaart (naast Aalsmeer)!

  Met niemand minder dan de volgende speciale gasten:

  * Dr. Roeland van Wijk (moleculair biologisch onderzoeker – speciaal van ons levenslicht, of biofotonen – , auteur van wetenschappelijke boeken en artikelen, voormalig Associate Professor en Vice-President van International Institute of Biophysics Neuss Germany, huidig directeur MeLuNa Research, hoofdredacteur Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde!

  * Ir. Onno Nieveen (Bestuurslid Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, PPD resonantie, http://www.MaxMyPerformance.com , http://www.NooitMeerOvergewicht.com),

  * Harry van der Zee, MD (homeopathisch arts, auteur, onderzoeker, CEO van de AMMA Resonance Healing Foundation die zich met name richt opde behandeling van epidemieën en trauma in Afrika en hoofdredacteur internationaal homeopathisch tijdschrift ‘Homeopathic Links’ , http://www.homeolinks.nl/)

  Kortom: wederom een TV-dialoog die je vanwege de huidige ontwikkelingen en discussie over de toekomst van geneeskunde en complementaire (en integratieve) geneeswijzen niet wilt missen!

 37. Als iedereen een homeopathische huisapotheek met een goede praktische homeopathiegids in huis had, zouden de huisartsbezoeken en het antibiotica gebruik enorm dalen. Misschien dat de volgende minister van Volksgezondheid deze wijsheid zal gebruiken om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
  Helaas blijkt dat Mw Schippers fan is van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ik ben voor kritisch kijken naar geneeswijzen (ook reguliere), maar de manier waarop deze vereniging alternatieve geneeswijzen neerzet is droevig.

  1. AMEN.
   AMEN.
   Op het ogenblik is de gewone artsenij bezig om ouderen en oudere zieken thuis te bezoeken en zogenaamd toevallig de griepprik bij zich hebben.
   Want stel je voor dat zij die extra inkomsten mislopen.
   En als er dan geantwoord wordt: “Wij eten gezond en hebben voeding supplementen en vitamine C, dus wij zijn al tegen de griep gepantserd”,
   Wordt dit verontwaardigd ontkend. Maar zijzelf nemen de griepprik niet
   sinds men weet dat na onderzoek is gebleken dat het maar 5% kan helpen en dat dit geheel te verwaarlozen valt.

  2. De huidige artsenij bestaat uit vivisectie op de mens. Het enige wat telt is dat er medicijnen worden geproduceerd die geld oplevert voor
   de hekserij. De mens komt voort uit de natuur en kan alleen genezen vanuit de natuur. Daar de natuur werkt met frequenties kan het lichaam allen maar helen vanuit een correctie via de juiste frequentie.

  3. Ik vind schippers echt een heks die deals sluit met tabacs industrie en ook met deze vaccinatie. het draait bij de vvd altijd om geld. zo veel graaien als maar mogelijk is.

   los daarvan vind ik wel dat homeopathische middelen niet officieel mogen claimen ergens tegen te werken als dat helemaal niet bewezen is. ze kunnen misschien op de verpakking zetten het het mogelijk is dat het werkt.

   het probleem met zorg tegenwoordig is dat als mensen iets hebben gelijk medicatie en middelen willen terwijl meestal iets als meer fruit en groente eten al voldoende zou zijn.

 38. Even over de grens wippend.. Haar Belgische consoeur Maggie De Block (minister van gezondheid): ‘Als huisarts ging ik ervan uit dat elke behandeling ‘evidence based’ moest zijn, als minister wil ik dat elke beleidsmaatregel op ‘evidence’ – op wetenschap en op bewijzen – stoelt.’

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.