Voor Edith Schippers: Homeopathie, ‘evidence based’..!


Vaccination claim Gandhix

x
X

Homeopathie, ‘evidence based’, ajb mevrouw Schippers!

x
2014 © WantToKnow.nl/.be
(met dank aan Ellen!)

x
x

De kruistocht die er in Nederland aan de gang is tegen complementaire zorg, vond vorige week zijn dieptepunt, toen het filmpje in de publiciteit kwam, waarin minister Edith Schippers zich uitermate laatdunkend, zeg maar gerust: onbeschoft, uitlaat over complementaire zorg in Nederland. Deze complementaire of ‘aanvullende’ zorg wordt nog steeds, ook door mensen die het wél goed voor hebben, als ‘alternatief’ bestempeld.. Maar dat is het dus van geen kanten.. Deze complementaire zorg is feitelijk gebaseerd op de ‘oer-geneeskunst’, de oorspronkelijke basis waarop de ‘moderne geneeskunde’ zich heeft gevestigd. Zonder deze geneeskunst, wás er helemaal geen geneeskunde..!

Pijn empathieEn wat is er gebeurd, dat we in deze afgunstige sferen zijn geraakt..? Wat is er gebeurd, dat die moderne geneeskunde een soort koekoeksei is geworden, dat is uitgebroed door een welwillende moeder-vogel, en er nu een groot gevaar bestaat, dat de opgroeiende koekoek (moderne geneeskunde) alle ‘broertjes-en-zusjes’ (complementaire geneeskunst) uit het nest gaat sodemieteren…

In plaats van dankbaarheid, begrip en broederschap, lijkt haat, afgunst en harteloosheid té vaak het credo van dit koekoeksjong, de ‘moderne geneeskunde’. Waarom? Alleen al het woord ‘kunde’ vinden wij duiden op harteloosheid, doordat alles kennelijk naar het hoofd gebracht lijkt te moeten worden? Dáár immers vinden de ‘kille afwegingen’ plaats en zit het mededogen en de medemenselijkheid alleen maar in de weg.. En op basis van wat een patiënt zou kunnen mankeren, dient die ‘emotionele mens’ opzij gezet te worden, en kan het stellen van de rationele-diagnose-zonder-mededogen tot stand komen.. Zo lijkt het.

Natuurlijk scheren we niet alles hier over één kam; want natuurlijk zijn er veel warme, menslievende verpleegkundigen, artsen en ander medisch personeel, die zich met hart en ziel inzetten voor ‘hun’ patiënten.. Maar we spreken over trends die voor iedereen waarneembaar zijn, kilte die zich als een inktvlek dreigt te verspreiden in de gezondheidszorg. Waar accountants, economen en politici het beter schijnen te weten dan de vakmensen.. Maar hoe eenvoudig is het niet om elkaar te omarmen, sámen te zorgen voor gezondheid en ‘beter-worden’..?

En waarom? Waarom wordt medisch personeel in opleidingen afgeleerd met hun gevoel ook te werken? (HIER) En waarom is er zoveel afgunst op die ‘andere manier’ van genezen, waarbij de patiént WEL CENTRAAL lijkt te staan? Wist jij bijvoorbeeld dat een homeopaat voor het eerste gesprek met zijn client/patient, minstens 1,5 uur uittrekt. Om de heel simpele reden, dat IEDER MENS UNIEK IS..!

De zwartmakerij, de valse kruistochten..
Natuurlijk is er ook iets ánders aan de hand, dan zich aan de oppervlakte lijkt af te spelen, wanneer we kijken naar de ware kruistochten die ondernomen worden om de oorspronkelijke geneeskunst in een zwart daglicht te zetten.. Het is naar onze mening een complex van factoren, waarvan we er hierboven in de inleiding al een aantal genoemd hebben. Maar er speelt nog een veel grotere macht, die ook onder veel andere sectoren van onze samenleving ligt.. Het gaat dan inderdaad weer over het grotere plaatje, de wereldwijde manipulatie en harteloosheid van onderdrukking en heerschappij. Er is namelijk ook (of misschien wel vooral) in deze ‘tak van sport’ veel te winnen, als je de touwtjes in handen wilt krijgen.

not to take medicin
Volgens de ‘vader van de moderne geneeskunde’ William Osler (1849 – 1919), is het ‘Een van de eerste plichten van een arts, om de massa te leren GEEN medicijnen te slikken’..!

We spreken al over de chemisch-farmaceutische industrie als ‘Big Pharma’, omdat het gedrocht zó groot is geworden, dat het al lang niet meer gaat over mensen-helpen..! Het gaat over geld verdienen, machtspolitiek en een ‘geheime agenda’.. Dezelfde agenda die bij de wereldwijde vaccinatie-politiek aan de orde is. Kijk eens naar de vele, vele artikelen hier op de site, die zonder enige twijfel aantonen, dat er grote, volstrekt ándere belangen bij de vaccinatiepolitiek gemoeid zijn, dat velen vermoeden. Het gaat daarbij om heerschappij en ‘dumbing-down’.. Het dom houden van mensen.

Daar bovenop komt nog eens het aanleren van de bijna harteloze, mechanische geneeskunde, zodat liefdeloosheid dient te gaan ‘zegevieren’.. (zie onze eerdere link hierboven) Maar helaas, dat gaat dus niet meer lukken, zo blijkt uit alle recente ontwikkelingen; mensen hebben hun buik vol van de onpersoonlijke ‘artsenij’, waarbij zelfs huisartsen steeds verder in het gedrang komen. Als ambtenaren hun administratie horen te doen en de patiënten er ‘even bij doen’..! Laten wij er met dit artikel er dan maar weer een extra schepje bovenop doen, om ervoor te zorgen dat mede-menselijkheid wél zegeviert..!

De leugens van de ‘homeopathie-werkt-niet-leugen’.
Het is ‘Big Pharma’ er veel aan gelegen, zo niet álles, om op het gebied van medicijnproductie, monopolist te worden. En daarvoor dient werkelijk ook álles te wijken. Ook de natuurgeneeskunst..! De werknemers van deze monstrueuze industrie hebben vaak geen enkele weet, van wat er op beleidsniveau wordt beslist.. Afgezien dat de leiding van deze concerns meestal halve bankiers zijn -het gaat hen net zoals in veel industrieën om aandeelshouderswaarde en groei-, weten de directies van deze concerns als geen andere industrie het economische spel te spelen. En dat voltrekt zich in de hele farmaceutische bedrijfskolom; van idee tot product, van productie tot patiënt..

Onderzoeksbeïnvloeding en manipulaties van medicijnkeuringen, infiltratie in overheden om wetsregels te manipuleren (zoals vaccinatieschade-onschendbaarheid in de VS!), infiltratie in het medische systeem via veel lobby-werk (bij overheden en semi-overheidsinstanties), beïnvloeding van artsen en medisch personeel en tot slot -last but not least- het beïnvloeden van degene waar het allemaal om te doen is. JIJ als potentiële patiënt.. We verwijzen je simpelweg naar één van de vele, vele artikelen hier op de site, om onze ‘beschuldigingen’ te staven. HIER onderaan het artikel vind je een hele lijst met doorkliks naar alle artikelen die te maken hebben met medisch-farmaceutische fraude..! Om je kapot te schrikken..

'Staatsieportret' van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit 'succes'..!
‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter zijn ‘succes’..! Hij is ook de man die er bijna eigenhandig voor zorgde dat homeopathie bijna de nek werd omgedraaid..! Ten gunste van de medicijnen die zijn en waren gebaseerd op zijn aardolie..!

De farmaceutische bedrijfskolom
Voor wie goed heeft opgelet, is het plaatje duidelijk: de farmaceutische INDUSTRIE beheerst dus de hele bedrijfskolom.. Dat wil zeggen, dat het net als een aardoliemaatschappij, de olie zélf uit de grond haalt en die -door de hele keten van productie, raffinage, distributie, marketing en verkoop- zelf ook aan de consument verkoopt. En zo maak je het meeste winst.. Want iets zelf produceren wil zeggen, dat je feitelijk álle kosten zélf in de hand hebt, en zelfs je eigen prijs kunt maken.. Want wat aardoliemaatschappijen niet hebben, heeft Big Pharma  wel als -bijna meest krachtige- instrument in handen: het patent op ‘hun product’..

En over aardolie gesproken… Wist jij dat één van de meest fundamenteel verwoestende factoren achter het opkomen van de moderne geneeskunde, John D. Rockefeller is..? Hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat de homeopathische leerscholen in de VS, bijna allemaal de nek werden omgedraaid, in begin jaren 1900. Want, hou je vast.. Wist je dat de petro-industrie, gebaseerd dus op aardolie, tevens het fundament legt onder de  ‘chemische industrie’..

Met andere woorden, dat van aardolie de medicijnen worden gemaakt, die tegenwoordig op elke hoek van de straat te koop zijn en die elke dokter voorschrijft.. Kun je je dat voorstellen..? John D. Rockefeller was een ‘rücksichtlose visionair’, die over lijken ging om zijn fortuin maar te vergroten en te vergroten.. En hij had gekozen voor aardolie, dus was het ‘aardolie wat de pot schafte’ voor de hele wereld..! Jammer voor de homeopathische geneeskunst, maar de portemonnee van John Rockefeller ging voor..

De patentloze geneeskunst..!
Aan een generiek product, een product waarop geen patent meer zit, kun je geen maximale winst halen. En dus laten de grote farmaceuten deze producten bijna geheel los. De markt mag erom vechten en dat gebeurt ook; met als gevolg een groot en divers aanbod en lage prijzen. Maar wat moet de farmaceutische industrie nu met die patentloze, oeroude geneeskunsten, z0als o.a. Ayurveda, Acupunctuur en Homeopathie.. Om er gewoon maar een paar te noemen? Hoe moet je die bestrijden..?

alternative chemical medicationsTja, dáár ligt een heel groot probleem.. Voor Big Pharma wel te verstaan..! Want dáár waar een monopolistisch-gepatenteerd pilletje natuurlijk vaak het duizend-veelvoudige oplevert van een flesje homeopathisch ‘water’, is het niet eenvoudig het grote publiek te ‘overtuigen’ van de ‘betere moderne geneeskunde’ .. ‘Dus’ doet de farmaceutische industrie er álles, maar dan ook écht álles aan, om die eeuwenoude natuurgeneeskunst te verzieken! Zwart te maken en nog erger: ‘onbewezen’  te verklaren.. Ziedaar de manipulatie-krnigloop in een notendop..

De minister en overheden gaan net zo hard mee-verzieken
Waarom minister Edith Schippers zo’n hartgrondige hekel heeft aan complementaire geneeskunst, is voor velen een vraag. Want deze vrouw lijkt ons ook intelligent genoeg, om zich eens ’n avondje al surfend te verdiepen in de ‘alternatieve’ geneeswijzen.. Let wel: voor haar zijn het dus ‘alternatieven’, want ze kent geen andere manieren van genezen, dan de haar aangeleerde ‘moderne geneeskunsten’, uitgevoerd door ‘moderne geneeskunstemakers’.

Edith Schippers in haar toespraak aan het anti-kwakzalvers-congres: ‘Evidence based’,  dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan.”

Maar juist omdat het je informeren over complementaire geneeskunde, relatief simpel is, vragen velen zich af, wat Edith Schippers dan wél weerhoudt van een ‘gezonde kijk op zaken’..! Heeft het te maken met haar echtgenoot, Sander Spijker, die zich gespecialiseerd heeft in de ‘moderne gezondheidszorg’ en als adviseur van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam werkzaam is/was..? Wie het weet mag het zeggen! Eerder werd Edith Schippers ook al gedwongen het zogenaamde ‘Tabaks-dossier’ over te dragen aan haar staatssecretaris, omdat haar banden met de tabaksindustrie TE KLEF waren..! Je kunt je simpelweg afvragen, waar deze VVD-minister haar belangen heeft liggen.. (voor artikel over ‘Schippers, minister van Tabak’: HIER)

Homeopathisch bewijs..
Ondanks alle schreeuwlelijken, die menen te moeten verkondigen, op basis van hun beperkte (veelal wetenschappelijke) inzichten, dat homeopathie nergens op gebaseerd is en ‘DUS’ niet werkt’, blijkt dat homeopathie nog steeds één van de meest toegepaste geneeswijzen is..! Ter wereld en OOK in Nederland, waar ongeveer 1:10 huisartsen  homeopathisch-complementaire zorg bij hun basiszorg verlenen. En denk je nou écht dat AL deze mensen in de bonen zijn, hun patiënten oplichten, willens en wetens bezig zijn de zaak te flessen.. Of dat al die apothekers niet weten waar ze over spreken..
Maar het zijn niet alleen huisartsen die homeopathie als waardevolle geneeskunst toepassen. In Nederland zijn zo’n 400 tot 500 andere artsen die dat ook doen, waaronder kinderartsen, reumatologen en psychiaters.

Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is geen ramp, maar nét doen alsof je weet dat een hele geneeskundige tak gebaseert is op fraude en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen!
Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is op zich geen ramp, maar vervolgens dan nét doen alsof je zeker weet dat een hele geneeskundige tak gebaseerd is op fraude, kwakzalverij en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen! Dit artikel geeft haar hopelijk wat te lezen en vooral te overdenken..!!

Maar waar we eigenlijk met dit artikel naar toe willen, is mevrouw de minister, mevrouw Edith Schippers van dienst zijn, door haar DIT RAPPORT (pdf) aan te bieden.. Want ze spreekt in haar videotoespraak aan het congres van de anti-kwakkers over ‘Evidence Based’, wat zoveel wil zeggen, dat medicijnen bewezen moeten hebben dat ze werkzaam zijn.

En… door de schandalig-pertinente wijze waarop ze insinueert dat homeopathie NIET bewezen zou zijn, zouden velen zomaar kunnen denken dat ze nog gelijk heeft ook.. Uit het feit dat ze zowel apothekers als artsen die dagelijks succesvol met homeopathie werken, impliciet voor kwakzalvers uitmaakt, kun je naar onze mening afleiden, dat deze vrouw absoluut niet geschikt is voor deze post van ‘Minister van Volksgezondheid’..!

Wij reiken deze minister graag het rapport aan, dat iedereen tot zich kan nemen, die geïnteresseerd is in homeopathie en de werking ervan. Het rapport is opgesteld op basis van het werk van de Indiase arts Dr. Nancy Malik. Zij is een autoriteit op het gebied van homeopathie en is één van de meest publicerende artsen op dit gebied.

Dr. Nancy Malik
Dr. Nancy Malik (klik voor lead)

Dr. Nancy Malik heeft zich, nádat ze haar 5-jarige artsenstudie had beëindigd, volledig toegelegd op homeopathie. Ze studeert nog steeds volop in dit vak, haalde specialisatie-graden en verzorgt en volgt trainingen. Ze draagt officieel de titel: ‘Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery’ (BHMS) een medische graad die erkend is door de ‘Central Council of Homoeopathy, Deptt. of AYUSH’ (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India) en van het prestigieuze ‘Homoeopathic Medical College and Hospital’ in december 2002. Ze is een geregistreerd (huis)arts en volgt intensief ‘Continuing Medical Education programma’s en seminars.

Om het even kort te maken, mevrouw Schippers, u vind in dit rapport van dokter Malik, niet alleen het zo door u verlangde ‘Evidence Based’-bewijs voor homeopathie, maar ook veel andere wetenschappelijke feiten, die de werking van homeopathie aantonen. Het is heel handig, dat u in het rapport kunt doorklikken naar elk onderdeel wat u blieft nader te bezien.. Dit zijn de 4 basisvelden van het homeopathische onderzoek:

I. Drievoudige blinde studies,

II. Dubbel-binde, randomised, placebo-gecontrolleerde tests

III. Systematische beschouwingen door wetenschappers en deskundigen & Meta-analyses

IV. Evidence-based (of de ‘wetenschappelijk bewezen werking’)

Homeopathie: de statistieken die voor zichzelf spreken..!!
We zetten tot slot ‘zomaar even’ wat cijfers en gegevens van over de hele wereld onder elkaar, om je laten zien, dat de Homeopathie een van de meest vooraanstaande geneeswijzen is ter wereld. En dat pogingen van veel onwetenden om deze geneeskunst kapot te maken, op basis van beschuldigingen van ‘valsheid en bedrog’, volstrekt op valse gronden zijn gebaseerd. De motivatie van deze lieden om homeopathie in een kwaad daglicht te stellen, is terug te vinden in vooral onbegrip over de wijze waarop homeopathie ‘zou kunnen werken’.. Dit zijn de cijfers..

 • 40% van de Franse doktoren hebben in de afgelopen jaren al zo’n 40% van de  Franse bevolking geholpen met homeopathie.  (Compl Med Research, May 1990, 4(2)4-8.)
 • 37% van de Britse artsen refereert aan homeopathie voor haar patiënten. (BMJ, 292, June 7,1986, 1498-1500)
 • En bij 20% van de Duitse artsen is dit het geval.
 • 20% van de Schotse artsen hebben training gehad in homeopathie.
 • Dit zijn een paar van de landen, waar homeopathie onder de behandelingen valt, die financieel worden vergoed door Nationale Volksgezondheidsverzekeringen:
  – Engeland
  – Frankrijk
  – Duitsland
  – Griekenland
  – India
  – Oostenrijk
  – Israël
 • In Engeland zijn maar liefst 5 ziekenhuizen die zich ‘homeopatisch ziekenhuis’ noemen. In Liverpool, Bristol, Londen, Glasgow en Tunbridge Wells. En het grootste van die 5, het ‘Royal London Homeopathic Hospital’, behandelt zo’n 2000 patiënten WEKELIJKS!
 • 45% van de Engelsen beschouwen homeopathie als nuttig. En 60% van de artsen die homeopathie gebruiken in hun praktijk, doen dit vanuit hun goede ervaringen. Bovendien heeft homeopathie geen of nauwelijks bijwerkingen, in tegenstelling tot de chemische medicijnen..!
 • Op maar liefst 6 Franse medische opleidingen worden cursussen in homeopathie gegeven en op 4 scholen voor diergeneeskunde.
 • In Mexico zijn 5 homeopatische medische colleges, die goedgekeurd zijn door de WHO.
 • AVIGDe homeopathische vereniging ‘Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis heeft maar liefst 10.000 leden wereldwijd. (Deze vereniging werd in 1925 opgericht in Rotterdam door 14 homeopathische artsen.) In Nederland is de uitvoerende organisatie van de LMHI, in handen van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (HIER de lead) Het is ook deze wereldwijde vereniging die structureel een opzet heeft gemaakt met reguliere rapportage m.b.t. ‘Evidence based’ geneeskunde. HIER tref je een rapport (pdf) van deze club aan, dat wellicht ook op het bureau van deze minister thuis hoort. (Of wellicht op haar nachtkastje..) ‘Evidence Based’, zoals gewoon al een tijdje beschikbaar!
 • Bijna elke apotheek in Frankrijk en Duitsland (zo’n 20.000 totaal) heeft homeopatische medicijnen in het schap staan. En het meest populaire medicijn tegen verkoudheid en griep in Frankrijk is een homeopathisch medicijn. Het middel, ‘Anas Bar 200c’, wordt ook verkocht onder de populaire handelsnaam ‘ Oscillococcinum’.
  Het meest populaire hooikoortsmedicijn in Duitsland is een homeopathisch middel.
 • Sinds het ontstaan van de homeopathie, zo’n 200 jaar geleden, heeft homeopathie de sympathie gekregen van de Europesche Koninklijke families, de intelligente elite en leidende artiesten.  De Engelse Koninklijke familie is al sinds 1830 onder behandeling van haar homeopathische hofarts. Een post die momenteel wordt ingenomen door dr. Peter Fisher. Op al haar wereldreizen draagt koningin Elisabeth haar zwarte koffertje met homeopatische middelen met zich mee.
 • De Britse homeopathische vereniging werd opgericht in 1844.
 • Samuel Hahnemann, apotheker die de homeopathie uitvond. 200 Jaar geleden. Een held in Duitsland en de rest van de wereld. Als het aan Edith Schippers ligt, is dit dan de grootste fraudeur in de geschiedenis...?
  Dr. Samuel Hahnemann, ‘helper der mensheid’, zoals hij hier staat afgebeeld op een Duitse postzegel. Hij was apotheker en vond zo’n 200 jaar geleden de homeopathie uit. Hij werd een held in Duitsland en de rest van de wereld. Maar als het aan Edith Schippers ligt, en een groot aantal professionele homeopathie-ontkenners, dan is dr. Hahnemann één van de grootste fraudeurs in de geschiedenis… En dat niet alleen.. Er lopen in hun ogen, wereldwijd miljoenen homeopathie-gebruikers achter deze dwaling aan… Of kan het zijn dat de ‘ontkenners’ toch ‘iets’ over het hoofd zien..?

  In Brazilië zijn meer dan 17.000 praktiserende homeopaten werkzaam! Maar let wel: in Indo-Azië zijn dit er meer dan 300.000! En hiervan zijn er zo’n 70.000 geregistreerd bij overheidsinstellingen.

 • Er zijn in India maar liefst 40 homeopathische medische opleidingscolleges..!
 • Naar schatting groeit de homeopathische markt in Engeland met zo’n 20% per jaar! De verkoop van homeopathische middelen ‘over de toonbank’, stijgt met 15 – 20% per jaar.
 • De WHO heeft verklaard dat homeopathie het tweede grootste medicinale systeem voor primaire gezondheidszorg in de wereld is. Homeopathie wordt in veel landen standaard vergoed in ziektekostenverzekeringen en wordt door gezondheidsprofessionals wereldwijd aanbevolen. Door medici en wetenschappers die dus hun naam  en eer te verliezen hebben..
 • Meer dan 30 miljoen mensen alleen al in Europa gebruiken homeopathische medicijnen..!
 • En deze lijst zouden we ‘eindeloos’ door kunnen laten lopen..!!

Tot slot, last but not least!
Het is weer als zo vaak: gebruik je eigen onderscheidingsvermogen, ook in deze materie. Kijk naar de cijfers, kijk naar alle data die aantonen dat het ontkennen van homeopathie berust op regelrechte leugens. Het afkeuren van bewijsvoering rondom homeopathie, door de tegenstanders ervan, is te kenschetsen als ‘radeloosheid’ en ‘onnozelheid’.

Dat de wetenschap in haar maag zit met de verklaring rondom de werking van homeopathie, wil niet zeggen dat de homeopathie niet deugt, maar dat het wetenschappelijke denken op de schop zou moeten. Én dat de wetenschappelijk werkwijze en het – onderzoek, zich eens stevig mag beraden op een nieuwe koers! De aanwijzingen die de homeopathie ons aanreikt over een nieuw paradigma in de gezondheidszorg, zou dankbaar dienen te worden opgepakt, als een uitdaging. In plaats van dat het als een ‘bedreiging’ wordt gezien, als een ‘frauduleuze dwaling’..!

Tot slot: ‘Het Evidencebeest’…
Laten we hier tot slot nog graag (met veel dank aan Paul!) de presentatie zien van professor dr. Yvo Smulders, op een congres van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij toont niet alleen aan dat Edith Schippers zich volledig te buiten gaat met haar oproep tot ‘Evidence Based’, maar dat de jongens van Big Pharma ook volledig misbruik maken van ‘manieren van bewijsvoering’. Het gaat dus niet om kleine foutjes, of vervalsingen; het is manipulatie en fraude op structurele schaal!!

x

Wat zogenaamde ‘wetenschappelijke toeschouwers’ zeggen over homeopathie,

zegt meer over deze ‘toeschouwers’ dan over de homeopathische geneeskunst…!

x

* * *

goebbels leugen

Advertentie

180 thoughts on “Voor Edith Schippers: Homeopathie, ‘evidence based’..!

 1. Even over de grens wippend.. Haar Belgische consoeur Maggie De Block (minister van gezondheid): ‘Als huisarts ging ik ervan uit dat elke behandeling ‘evidence based’ moest zijn, als minister wil ik dat elke beleidsmaatregel op ‘evidence’ – op wetenschap en op bewijzen – stoelt.’

 2. Als iedereen een homeopathische huisapotheek met een goede praktische homeopathiegids in huis had, zouden de huisartsbezoeken en het antibiotica gebruik enorm dalen. Misschien dat de volgende minister van Volksgezondheid deze wijsheid zal gebruiken om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.
  Helaas blijkt dat Mw Schippers fan is van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ik ben voor kritisch kijken naar geneeswijzen (ook reguliere), maar de manier waarop deze vereniging alternatieve geneeswijzen neerzet is droevig.

  1. AMEN.
   AMEN.
   Op het ogenblik is de gewone artsenij bezig om ouderen en oudere zieken thuis te bezoeken en zogenaamd toevallig de griepprik bij zich hebben.
   Want stel je voor dat zij die extra inkomsten mislopen.
   En als er dan geantwoord wordt: “Wij eten gezond en hebben voeding supplementen en vitamine C, dus wij zijn al tegen de griep gepantserd”,
   Wordt dit verontwaardigd ontkend. Maar zijzelf nemen de griepprik niet
   sinds men weet dat na onderzoek is gebleken dat het maar 5% kan helpen en dat dit geheel te verwaarlozen valt.

  2. De huidige artsenij bestaat uit vivisectie op de mens. Het enige wat telt is dat er medicijnen worden geproduceerd die geld oplevert voor
   de hekserij. De mens komt voort uit de natuur en kan alleen genezen vanuit de natuur. Daar de natuur werkt met frequenties kan het lichaam allen maar helen vanuit een correctie via de juiste frequentie.

  3. Ik vind schippers echt een heks die deals sluit met tabacs industrie en ook met deze vaccinatie. het draait bij de vvd altijd om geld. zo veel graaien als maar mogelijk is.

   los daarvan vind ik wel dat homeopathische middelen niet officieel mogen claimen ergens tegen te werken als dat helemaal niet bewezen is. ze kunnen misschien op de verpakking zetten het het mogelijk is dat het werkt.

   het probleem met zorg tegenwoordig is dat als mensen iets hebben gelijk medicatie en middelen willen terwijl meestal iets als meer fruit en groente eten al voldoende zou zijn.

 3. http://www.healingsoundmovement.com/news/146/8e-hsm-tv-dialoog-16-maart-homeopathie-2.0-informatie-geneeskunde-digitale-biologie-biofotonen.html

  Zondagmiddag 16 maart kun je deelnemen aan onze 8e HealingSoundMovement Tv-dialoog, ditmaal over het thema: ‘HOMEOPATHIE 2.0: INFORMATIE GENEESKUNDE, DIGITALE BIOLOGIE, BIOFYSICA, BIO-RESONANTIE, BIOFOTONEN, RADIONICA EN DE ROL VAN BEWUSTZIJN BIJ INTEGRALE GENEESKUNDE’!

  Ben je arts, therapeut of leek die geïnteresseerd is in ziekte en gezondheid? Wil je meer weten over frequentiegeneeskunde, bioresonantie, biofotonen onderzoek (wij zijn eerder lichtwezens, dan biochemische wezens!), digitale biologie (genezen met de ‘uitstraling’ en ‘informatie’ van medicijnen zonder bijwerkingen!) biofysica en radionica (via een ‘koppeling’ en een ‘getuige’ zelfs op afstand de patiënt diagnosticeren en behandelen!)? Wil je meer weten over wat gezondheid en ziekte nu echt is en waarom onze huidige zorg niet adequaat genoeg is mbt het genezen van chronische en ernstige ziekten? Meld je dan nu aan voor onze TV-dialoog over dit alles en meer, die plaats zal vinden op 16 maart te Kudelstaart (naast Aalsmeer)!

  Met niemand minder dan de volgende speciale gasten:

  * Dr. Roeland van Wijk (moleculair biologisch onderzoeker – speciaal van ons levenslicht, of biofotonen – , auteur van wetenschappelijke boeken en artikelen, voormalig Associate Professor en Vice-President van International Institute of Biophysics Neuss Germany, huidig directeur MeLuNa Research, hoofdredacteur Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde!

  * Ir. Onno Nieveen (Bestuurslid Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, PPD resonantie, http://www.MaxMyPerformance.com , http://www.NooitMeerOvergewicht.com),

  * Harry van der Zee, MD (homeopathisch arts, auteur, onderzoeker, CEO van de AMMA Resonance Healing Foundation die zich met name richt opde behandeling van epidemieën en trauma in Afrika en hoofdredacteur internationaal homeopathisch tijdschrift ‘Homeopathic Links’ , http://www.homeolinks.nl/)

  Kortom: wederom een TV-dialoog die je vanwege de huidige ontwikkelingen en discussie over de toekomst van geneeskunde en complementaire (en integratieve) geneeswijzen niet wilt missen!

 4. Ik vind het opmerkelijk dat de schrijver van dit artikel heeft gekozen om, in plaats van aan te tonen dat homeopathie wel degelijk doet wat het beweert, de reguliere geneeskunde aan te vallen op exact dezelfde wijze als waar minister Schippers van wordt beticht.
  Zelf ben ik niet overtuigd van het effect van potentiëren, verdunnen en meer van dat, maar het placebo effect is niet te onderschatten. Ook ben ik een groot voorstander van persoonlijke aandacht en geloof ik in de heilzame werking van een goed gesprek (dat dit een belangrijk, zo niet het enige belangrijke, onderdeel van de homeopathie is geeft de schrijver al enigszins aan met de verwijzing naar persoonlijke aandacht en een intake van anderhalf uur).
  De aangehaalde positieve resultaten van onderzoek naar homeopathie zijn helaas volledig te verwaarlozen door hetzelfde gebrek waarvan de reguliere geneeskunde wordt beschuldigd: De outcome-bias. Wanneer het onderzoek wordt verricht door homeopaten laat het zich raden dat de uitkomst weinig negatiefs over homeopathie zal bevatten.
  Degenen die hier vragen om niet te snel te oordelen over ‘hun’ geneeswijze lijken het meest bekrompen en vast te zitten in een heel klein wereldje.

  1. Geachte L.Jansen, u bent vast en zeker een nieuwe bezoeker van deze site. Dat geeft niks, we doen het natuurlijk allemaal op ons eigen tempo. Maar dit artikel is nu precies het artikel dat symbolisch aangeeft, dat wat Schippers deed, de ‘druppel was die de emmer deed overlopen’.. Er staan hier op de site zo’n 50 artikel over de werking van homeopathie, vanuit alle hoeken en gaten bekeken.
   De frustratied die u kennelijk waarneemt, is wel degelijk als ‘tone-of-voice’ te beluisteren.. Andersom gezegd: het zou vreemd zijn, als u dat niet was opgevallen..! Maar de reden daarvoor is inmiddels uit de doeken gedaan.

  2. Waar men van denkt de boel wordt verdunt is het eerder dat alles wordt aangedikt. Zo gaat het elke keer weer, het moet onderbouwt wezen en anders is het een aanfluiting, of is de aanfluiting niet onderbouwd??!

   Zo gaat het ‘al’ sinds de mens bestaat, de eeuwige; “Let’s Twist again!”.

 5. Ik ben blij met de reactie van Schippers omdat het ons echt wakker maakt. Laat ze nog maar meer schreeuwen. Uiteindelijk zal ze het verliezen. Beter, de leugen houdt geen stand meer in deze tijd waar alles aan het licht komt. Ook tijd om woede te keren in mededogen. Mooie lessen voor ons. Het fundament van big farma was al rot door de pure kwakzalverij aangaande de vinding van het pokken vaccin door Edward Jenner eind 1700. Erg toepasselijk dat deze kwakzalverij zich heeft doorgezet in de hele farmacie en de waarheid is als een koe!

  De tijd is er nu dat ik kan zeggen; al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. We leven in een mooie tijd! We laten ons horen omdat we wat te zeggen hebben!

 6. Hoewel ik het in principe eens ben met de teneur van dit artikel, heb ik het niet in zijn geheel uit kunnen lezen. Jammer dat de schrijver zich door zijn verontwaardiging heeft laten meeslepen.
  Ik raakt verstoord in het begin van het artikel, waar hij een punt dacht te maken door te zeggen dat het de uitgang ‘kunde’op kilheid wees ‘doordat alles kennelijk naar het hoofd gebracht lijkt te moeten worden?’. Ik neem aan dat de schrijver hier het woord kunde me het woord ‘kennis’schijnt te verwarren. Kunde wijst juist op vaardigheden en vaak op een samengaan van kennis en vaardigheid. Ook de ‘oude genezers’ hadden kennis en moesten vak hun leven lang leren.
  Verder is het jammer dat hij in de rest van het artikel ervan alles bij haalt, tot aan de aardolie industrie toe. Het is erg genoeg dat een minister een uitgesproken standpunt inneemt op een gebied waar de besluitvorming nog over bezig is.

 7. Homeopathie: Men neme een verotte eendenlever en eendenhart en vermalen deze. Men verdunt deze met een factor 10^400. Men stopt dit in een een mengsel van sucrose en lactose. En voila: een middel tegen griep…. Geweldig toch?

  1. Zelden een meer denigrerend-hautaine en inhoudelijk-nietszeggende reactie gelezen. Ver voorbij aan: ‘De pot verwijt de ketel’…
   Toch gewoon in dat muziekbandje moeten blijven zingen..?

  2. Ik geloof dat Simon dit hele artikel niet heeft gelezen…… net zo dom als mevrouw Schippers dus: iets roepen zonder dat je er ook maar IETS van weet of wilt weten.

 8. ‘Uw gezondheid – en die van uw familie – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg. We worden steeds ouder, we kunnen medisch gezien steeds meer en we willen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Maar de kosten van de zorg lopen hierdoor zo enorm op, dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Zorg moet daarom zinnig en zuinig zijn. Ik zal me volledig inzetten voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen.’
  Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers
  http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/edith-schippers

  1. “Nederland is een topland als het gaat om gezondheidszorg, en dat gaan we zo houden. Noodzakelijk daarvoor is een goed werkend stelsel waarin zorgverleners en verzekeraars elkaar scherp houden, zodat…” Citaat E. Schippers. Alleen bepaald zij door haar persoonlijke en partijdige voorkeuren wie die zorgverleners mogen zijn. Neutraliteit is hier ver zoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *