Advertentie

Open Brief aan de 2e Kamer en het kabinet


SPOED

Voormalig huisarts Dr. Jannes Koetsier
Voormalig huisarts Dr. Jannes Koetsier

Open brief inzake pandemievaccinatie aan kabinet en leden tweede kamer.

 

15 nov 2009.

Per adres: fax/mail naar ministerie VWS en AZ, kamerleden.

Bcc naar diverse media.

 

 

Geachte leden van de regering, minister Klink en premier Balkenende,

Geachte leden van de tweede kamer,

Als regulier arts maak ik mij ernstig zorgen over de aanstaande H1N1-M-griep-vaccinaties van gezonde zwangeren en gezonde kleine kinderen. Als regering en volksvertegenwoordigers draagt u hiervoor een zware verantwoordelijkheid, daarom aan u deze spoedeisende brief.

Overzicht van de inhoud van de brief:

–       Hoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?

–       De afweging door de gezondheidsraad.

–       Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers

–       Gegevens en berichten uit andere landen

–       Een greep uit literatuur gegevens


Hoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?

Om dit te begrijpen dient u te beseffen dat we te maken hebben met een wereldwijd nogal gesloten medisch systeem waarbinnen al tientallen jaren de vaste overtuiging heerst dat vaccins nuttig en veilig zijn. Voor de toonaangevende leden van dit systeem is het moeilijk oude inzichten te verlaten. Vrees voor reputatieschade, behoud van posities, etc. maakt het niet aantrekkelijk om het heersend geloof af te vallen. De persoonlijke mening van enkele topwetenschappers bepaalt in hoge mate welke studies in toonaangevende tijdschriften verschijnen. Invloed van de farmaceutisch industrie is  hierbij herhaaldelijk aangetoond. Studies die haaks staan op de heersende inzichten en farma-belangen zijn binnen dit systeem veelal niet welkom. Bijvoorbeeld onderzoek dat wijst op de nog beperkte kennis over de fijnzinnigheid van ons immuunsysteem, of dat sterke aanwijzingen bevat over schade (neurologisch, immuunsysteem) die soms veroorzaakt wordt door vaccinaties, vooral bij jonge (ongeboren) kinderen.

 

De afweging door de gezondheidsraad.

Afhankelijk van welke gegevens de GRaad gebruikte, achtte zij kennelijk het voordeel voor velen van de pandemievaccinatie opwegen tegen de risico’s voor enkelen. Risico’s die waarschijnlijk deels ook wel bekend zijn bij de GRaad. Met name voor gezonde kinderen en zwangeren zijn er ook veel deskundigen (zie literatuur) die voldoende bewezen achten dat de risico’s groter zijn waardoor de milde M-griep de vaccinatie-risico’s voor deze groepen niet rechtvaardigt.

Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers.

Indien u als regering en volksvertegenwoordigers na kennisneming van onderstaande berichten en literatuurgegevens verantwoordelijkheid wilt blijven nemen voor het volgen van het GRaad-advies, dan kunt u later (parlementaire enquete?) deze verantwoordelijkheid niet meer afschuiven op de GRaad. Dit is temeer van belang wetend dat burgers niemand aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele pandemievaccin-schade, waarvan overheden en fabrikanten elkaar in geheime contracten vrijwaren, zoals bleek door een uitgelekt contract van de Franse overheid met een vaccinfabrikant.

Ook zult u ingeval van H1N1vaccinatie van gezonde kinderen en zwangeren op zijn minst zorg dienen te dragen voor een onafhankelijke follow-up van dit vaccinatie-experiment:

 1. Gedurende meerdere jaren het opgroeien van de (ongeboren) kinderen die nu gevaccineerd gaan worden volgen en deze vergelijken met (ongeboren) kinderen die geen pandemievaccins  kregen. Deskundigen voorzien op grond van de literatuur een minstens tweemaal zo vaak voorkomen van autisme en leerproblemen bij de groep gevaccineerde (ongeboren) kinderen.
 2. Het aantal miskramen bij gevaccineerde zwangeren gedurende zes maanden na de vaccinatie vergelijken met dit aantal bij niet gevaccineerde zwangeren, ongeacht het wel of niet gehad hebben van de griep.

Het is absoluut noodzakelijk om deze statistische follow-ups niet door het heersend medisch systeem of uw advies-instanties te laten uitvoeren. De onderzoekers mogen geen enkel belang hebben bij de uitkomst. Het betreft bovendien geen medisch maar een statistisch onderzoek waarvoor geen medische kennis vereist is. De door minister Klink geplande monitoring door het medisch georiënteerde Lareb is in dezen absoluut onvoldoende, al was het maar vanwege de uitspraak van de baas van het Lareb in het Journaal, toen bekend werd dat hij deze taak kreeg. ”Het gaat meestal om toevallige samenlopen van omstandigheden”, zo zei hij bij voorbaat.

De onderzoekers mogen dus geen enkele verantwoordelijkheid voor of betrokkenheid hebben bij het vaccinatiebeleid of het heersende medisch-farmaceutisch systeem. Wellicht een taak voor de Raad voor de Veiligheid van de heer van Vollenhove?

Met mij wachten vele bezorgde burgers op uw spoedige reactie op deze brief.

Hoogachtend,

Jannes Koetsier, arts

 

Bijlagen:

Gegevens en berichten uit andere landen.

Polen: De Poolse minister van gezondheid, een arts, besloot vanwege onvoldoende bewijs voor de veiligheid om de pandemie-vaccins niet in te kopen.

Frankrijk: In Frankrijk worden kinderen en zwangeren geënt met het veiliger Celvapan (zonder thiomersal en squaleen).

Finland: De Finse regering laat na voorlichting de keus voor vaccinatie geheel bij de burger die zelf moet betalen als hij kiest voor vaccinatie.

Duitsland: Hier zijn apart 200.000 dosis van het veiliger vaccin Celvapan aangeschaft voor de top van overheid en defensie.

USA: Uit de VS waar men sinds enkele dagen zwangeren vaccineert tegen H1N1virus kwamen gister op het internet de eerste berichten over miskramen aansluitend op de vaccinatie.

Zweden: In Zweden waren vorige week al zes sterfgevallen aansluitend op een pandemievaccinatie te betreuren.

België: Uit België komen op internet nu eveneens meldingen van ernstige calamiteiten na vaccinatie.

De WHO adviseert kinderen onder de tien jaar niet te vaccineren. Indien landen hiertoe wel besluiten wordt één shot aangeraden en is zorgvuldige monitoring nodig.

Een greep uit literatuur gegevens.

Ik beschik, naast literatuur die de GRaad hanteert, over een indrukwekkende lijst met publicaties, ook van gerenommeerde medische wetenschappers, over beperkt nut en de groter dan kennelijk door de GRaad veronderstelde risico’s van vaccinaties.

Enkele sprekende voorbeelden uit al dit materiaal moet u op zijn minst kennen en tot nadenken stemmen:

Robert Kennedy Jr schreef de volgende tekst met verwijzingen naar verschillende wetenschappelijke publicaties: (copie van de inleiding van het document, juni 2005)

Mounting evidence suggests that thimerosal, a preservative in many children’s vaccines that breaks down to release neurotoxic ethyl mercury, may be responsible for the exponential growth of autism, attention deficit disorder (ADD), hyperactivity (ADHD), speech and language delays, and other childhood neurological disorders now epidemic in the United States.

It is undisputed that exposure to mercury in infancy reduces a child’s intelligence, with boys suffering the most dramatic injury (testosterone tends to amplify mercury’s damage, while estrogen seems to moderate it.

Some scientists believe that thimerosal in children’s inoculations may even be the cause of the 100-point loss in scholastic aptitude scores among children born in the “Thimerosal Generation” (between 1989 and 2003).

Critics also fret about a possible link between thimerosal-laced vaccines and the new epidemic of sudden infant death syndrome, asthma, and juvenile diabetes.

Andere voorbeelden van belangrijke bevindingen die moeilijk te negeren zijn:

The UPI series on autism by Dan Olmstead finds:Very little, if any, autism in the unvaccinated Amish!

Healthfirst, a Chicago Clinic that does not vaccinate in the first year of birth reports no autistic children born since 1985 from a population of about 35.000 children.

Evidence of Harm by David Kirby: The dramatic increase in autism in China following the end of the cold war and the importation of Western vaccines.

De Poolse neurobiologie hoogleraar M.D.Majerwska, voorzitter van de EU cie. Afd. Farmacologie  bestudeerde heel veel literatuur, o.a. over de schadelijkheid van ethylkwik. Zij deed zelf onderzoek (november 2008) naar de incidentie van autisme in Polen waar bij één op 150 kinderen die vanaf de geboorte veel vaccins kregen autisme voorkomt en vergeleek dit met Zweden waar autisme voorkomt bij één op 3000 kinderen die minder en op latere leeftijd vaccins kregen. Dr. Majewska adviseert kinderen op latere leeftijd met minder vaccins te belasten en wereldwijd voor een betere complicatie-registratie te zorgen.

Dr. Larry Palevsky is a board-certified pediatrician trained at the New York School of Medicine, and one of the leading physicians in the USA. Dr. Palevsky says:

“When I went through medical school, I was taught that vaccines were completely safe and completely effective, and I had no reason to believe otherwise. All the information that I was taught was pretty standard in all the medical schools and the teachings and scientific literature throughout the country. I had no reason to disbelieve it.

Over the years, I kept practicing medicine and using vaccines and thinking that my approach to vaccines was completely onboard with everything else I was taught.

But more and more, I kept seeing that my experience of the world, my experience in using and reading about vaccines, and hearing what parents were saying about vaccines were very different from what I was taught in medical school and my residency training.

… and it became clearer to me as I read the research, listened to more and more parents, and found other practitioners who also shared the same concern that vaccines had not been completely proven safe or even completely effective, based on the literature that we have today.

… It didn’t appear that the scientific studies that we were given were actually appropriately designed to prove and test the safety and efficacy.
It also came to my attention that there were ingredients in there that were not properly tested, that the comparison groups were not appropriately set up, and that conclusions made about vaccine safety and efficacy just did not fit the scientific standards that I was trained to uphold in my medical school training.”

David A Geier, MedCon, Silver Spring, 2004:

It is imperative that the FDA, which began to recommend removal of mercury from medicinal products over two decades ago, now finally mandate the reduction of mercury levels to trace amounts in all drugs, including vaccines, administered /injected /applied to children under the age of 3 and to pregnant women. Concomitant with this reduction, the FDA and the industry need to prove that the trace levels remaining in a given vaccine are truly safe or, if the trace level cannot or is not proven safe, require the removal of all mercury from all such vaccines by the end of 2007.

Hoewel de hiervoor aangehaalde literatuur niet specifiek gaat over onze pandemievaccins, is deze  wel zeer relevant voor de risico’s van onze pandemievaccins. In veel vaccins zitten immers één of meer stoffen die ook in onze pandemievaccins zitten, zoals thiomersal (ethylkwik).

Het beroep van de GRaad op het gunstige verloop van de vaccinatie-campagne in Italië is uitsluitend gerechtvaardigd als zekerheid bestaat over een sluitende complicatie-registratie aldaar, hetgeen zeer te betwijfelen valt.

Betrouwbaar onderzoek naar resultaten van griepvaccins in de zin van minder griepgevallen i.p.v. alleen antistoftiter verhoging ontbreekt geheel.

Jannes Koetsier, arts

degezondepatient.nl

31 gedachten over “Open Brief aan de 2e Kamer en het kabinet

 1. Nu pas dit verhaal gevonden,anders had ik al eerder gereageerd.
  Op de site Stralende Groeten en op You Tube staan sinds gisteren 4 filmpjes die dit verhaal van Jannes Koetsier
  bevestigen en aanvullen. (karel en Caroline zijn de makers).

 2. Dat ligt er maar net aan, wie betaald die experts?

  Ik heb niet zoveel vertrouwen in ‘experts’ ze zitten er naar mijn menig net een beetje te vaak naast. Veel experts hebben, net als doodgewone mensen trouwens, last van tunnel visie. Dat is in het verleden al vaak bewezen.

 3. Feiten over geiten!

  Misschien een interessant experiment: in 1993 verzamelde de psycholoog Tony Lawrence van de universiteit Edingburgh de resultaten van 685.000 buitenzintuiglijke waarnemingen van 4500 personen, verkregen over een periode van vijftig jaar. Het werden ’schaap-geiten experimenten genoemd…

  Lawrence publiceerde zijn analyse en toonde aan dat degenen die ergens in geloofden (schapen), veel beter waren in buitenzintuiglijke waarnemingen dan degene die er niet in geloofden (geiten)…Tja, geloof en overtuiging is een machtig iets…

  Het positieve nieuws is dat de collectieve placebo die het nieuws blijft leveren, aan potentie verliest en een beetje ‘over datum’ begint te raken. Het nieuwe ‘geloof’ is de bewezen overtuiging dat de overheid en instanties belast met vaccinatie politiek inderdaad een andere agenda hebben naast volksgezondheid.

  Het ‘volk’ wil weer een heel glas aan gezondheid, niet een half glas met onwaarheden. Dit inzicht (gebasserd op de vele studies en het bewijs van de propaganda die de media ons elke dag levert)versterken deze overtuiging. En dan gebeurt er iets bijzonders: de ’schapen’ worden zelf ‘wolven’ en komen op voor hun zelfbeschikkingsrecht, vrijheid van meningsuiting en de verantwoordelijkheid en het geboorterecht dat gezondheid heet.

 4. @ Gait,

  zelf de griepspuit of de mexicaanse vaccinatie gehaald?

  Wacht maar af. Ik vind iedere schade of sterfte door vaccinatie 1 persoon te veel en veel verdriet aan allen binnen zo’n familie-/kennissen-kring. Het treft dus veel meer mensen dan die ene die het vaccin ontvangen heeft.

  Hoop dat Gait eens kijkt naar meerdere kanten van iedere situatie (minimaal 2) Geleerd van mijn moeder. Ben daar dan ook heel trots op (en ook dat zij nog nooit een griepvaccin heeft willen ontvangen!!!).

 5. Nog even over de brief; knap en hoop dat ze nadenken en tot positieve actie overgaan en stoppen met vaccineren!

  En Drs. John Consemulder,
  Die andere agenda speelt denk ik een te belangrijke rol, helaas.

  De gezondheid zou voorop moeten staan, maar zoals een arts/docent bij mijn opleiding zei: “artsen jagen het geld achterna”! Dat zegt toch ook heel veel. Tevens zouden positieve werkingen van medicijnen vaak berusten op toevalligheden, ook een uitspraak van de arts/docent.
  Grappig, maar niet heus.

  Warme groet,
  Namasté.

 6. Er is een simpel feit wat aangeeft dat sceptici van deze Nieuwe Influenza A een punt hebben. Waarom moet iedereen bijwerkingen melden? Omdat het nog niet adequaat getest is. Wil jij in een niet adequaat geteste auto rijden, of je kind in een niet adequaat geteste kinderstoel mee laten rijden?

  Hans hoogervorst heeft in 2005 in de 2e Kamer nog vragen moeten beantwoorden over de aanwezigheid van Thiomersal in vaccins. Hij gaf aan dat dit toen niet mer het geval was. Waarom was daar toen een punt van gemaakt?

  er is overigens nog steeds geen bewijs geleverd(of geaccepteerd)dat een verband aantoont tussen het gebruik van thiomersal en autisme.

 7. Nou toch wel N.Maes.

  Het wetenschappelijk bewijs van neurodegeneratie van hersenweefsel als gevolg van kwik is er wel degelijk:

  http://www.zaplog.nl/zaplog/article/thiomersal_thimerosal_de_kwik_in_de_vaccinaties

  Misschien is visueel aanschouwelijk bewijs (nog) overtuigender:

  http://commons.ucalgary.ca/showcase/curtains.php?src=http://apollo.ucalgary.ca/mercury/movies/Lor2_QTS_700kb_QD.mov&screenwidth=512&screenheight=400&curtains=no

  Het gaat in dit geval om onderzoek naar Alzheimer maar desalniettemin Zelfs een conservatievere groep onderzoekers aan The Macfarlane Burnet Institute for Medical research and Public Health in Australië, werd gedwongen te concluderen dat er een toegenomen gevoeligheid bestaat van de foetale hersenen voor kwik of het nu ethyl- of methylkwik is.

 8. Wie zegt dat mevr. Simone niet gewoon gepromoveerd is..? Anders kun je vaak niet eens professor worden aan een universiteit. Er zijn maar weinig prof.drs. meneren en mevrouwen..!

 9. De woorden arts en dokter zijn synoniem maar worden in verschillende context gebruikt. In de spreektaal wordt meestal dokter gezegd, terwijl arts formeel correct is, ook als beroepsaanduiding. Bijvoorbeeld: “Mijn broer is arts.” “Je moet ermee naar de dokter gaan.” “Ik heb afgesproken met dokter Jansen.” In samenstellingen wordt steeds arts gebruikt: huisarts, tandarts, oogarts.
  Een arts wordt aangesproken met ‘dokter’. Een tandarts of dierenarts wordt aangesproken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’.
  Het meervoud van ‘dokter’ is ‘dokters’ of ‘doktoren’.
  In Nederland moet ‘dokter’ niet verward worden met de academische titel ‘doctor’ (id est: titel verleend aan hem die een wetenschappelijke promotie succesvol heeft afgerond). Gebruikt men het meervoud ‘doktoren’, dan is er alleen in de spelling een verschil merkbaar. Een dokter hoeft geen doctor te zijn (wel doctorandus) en de meeste doctoren zijn geen dokter. Daarentegen worden in de Angelsaksische landen artsen wel als (Medical) ‘Doctor’ aangesproken (er is hier dus geen verschil in spelling). Artsen uit de VS hebben namelijk de academische titel Doctor of Medicine (M.D.); artsen uit het Verenigd Koninkrijk slechts de graad Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS), maar voeren protocollair toch de titel doctor. In Nederland en België vindt het voeren van de Amerikaanse en internationaal herkenbare titel M.D. de laatste jaren steeds meer ingang bij artsen, in het bijzonder bij diegenen die een loopbaan hebben in de medische wetenschap en/of werken bij universitair medische centra. Deze artsen werken namelijk veelal samen met artsen in het buitenland en gebruik van deze internationale titulatuur leidt dan tot betere herkenning in het buitenland. Het gebruik ervan is in Nederland echter (nog) niet wettelijk erkend.

 10. @ ellen ja dat had ik gelezen hebben we er 7 miljoen te veel …..opeens .En gezien de inhoud mogen ze het land niet verlaten en dienen als chemisch afval verwerkt te worden .Zal mij benieuwen of dat ook gebeurd .Zoniet dan staat het een ieder vrij voortaan chemisch afval wereldwijd te verhandelen ,(presedentwerking)of is de rijksoverheid niet gehouden aan de door hen zelf opgestelde wetgeving ?Liefdevolle groet marcel

 11. Laatste nieuws uit Frankrijk:
  De vaccinatiecampagne van schoolkinderen in Frankrijk begint a.s. woensdag. In eerste instantie de middelbare scholen en begin december kleuters en lagere schooljeugd. Het inenten zal op de scholen gebeuren door rondreizende prikploegen. De ouders hebben de mogelijkheid een formulier te ondertekenen indien zij tégen deze vaccinatie zijn. Het gaat hier in totaal om 12 miljoen! kinderen.

  http://www.rtl.fr/fiche/5930695964/La-vaccination-contre-la-grippe-A-arrive-dans-les-ecoles-et-colleges.html

 12. HEEY GEIT
  “tja wie kies je ? 35 experts of 1 huisarts die er mee gestopt is ??”

  ALTIJD EEN HUISARTS DIE ERMEE GESTOPT IS !!!!!!!!!

  99% VAN ALLE HUISARTSEN = PHARMA INDUSTRIE=OVERHEID=MEDIA

 13. heb grote bewondering en respect voor deze huisarts!!
  Bedankt Jannes Koetsier; dat je je nek uitstekkt voor het gewone volk, dat overgeleverd is aan de zgn EXPERT. 🙁

 14. Oh, kom er eens kijken.
  Wat er in mijn schoentje zit.
  Alles gekregen van die beste Sint.

  Wie zoet is krijgt een spuitje en wie stout is, tja die blijft gezond.

  Jannes, duizend maal dank voor je inzet.

  Van een wijze moeder!

 15. Autisme en vaccinaties.
  De heer Koetsier onderscheidt 2 soorten deskundigen: die het niet met hem eens zijn en dus vastzitten in verkeerde denkbeelden en/of gemanipuleerd worden door de farmaceutische industrie (die ik ook voor geen stuiver vertrouw). En deskundigen die het wel met hem eens zijn en die wij daarom ook moeten geloven. Dan ga ik liever af op echt onderzoek, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie of de Gezondheidsraad die naar niemands pijpen danst en in 2007 rapporteerde dat er geen verband tussen vaccinaties en autisme was aangetoond. In de VS is onderzoek gedaan naar thimerosal waarin dat verband evenmin werd gevonden. Eerder werd het risico op autisme van inentingen tegen mazelen al naar het rijk der fabelen verwezen en dat gebeurde ook met een aantal andere verklaringen. Een redacteur van het populair-wetenschappelijke tijdschrift New Scientist wijdde er een uitgebreid artikel aan met de veelzeggende titel ‘de autisme-epidemie die er nooit is geweest’. De opstellers van de ‘richtlijn autisme’, die bestaat uit de beste Nederlandse autisme-experts zijn dezelfde mening toegedaan en voeren daarvoor nog meer onderzoek aan.

  Flip Schrameijer
  Gezondheidsraad, BMR-vaccinatie en autisme: geen aanwijzingen voor een verband, Den Haag, januari 2007.
  2 Schechter, Robert and Judith K. Grether, ‘Continuing Increases in Autism Reported to California’s Developmental Services System’ In: Archives of General Psychiatry, 65 (2008) 1 (Jan), 19-24.
  3 Fombonne, Eric, ‘Thimerosal Disappears but Autism Remains’, In: Archives of General Psychiatry, 65 (2008) 1 (Jan), 15-16. (redactioneel commentaar)
  4 Lawton, Graham, ‘The autism epidemic that never was’ In: New Scientist, 13 August, 2005.
  5 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen, Utrecht, De Tijdstroom, 2009.

 16. @flip schrameijer

  vanaf 1942 toen men begon te vaccineren met thiomersal als adjuvans, is het aantal gevallen van autisme vanaf 1943 begonnen en toegenomen met sneltreinvaart. voordien kwam autisme niet voor.
  in juni van 2000 was er een geheime bijeenkomst van farmaciefabrikanten, waaruit bleek dat men zich grote zorgen maakte over het feit dat er zo´n enorme toename van autisme en ook andere aandoeningen van het zenuwstelsel werden gesignaleerd. dit zou wel eens tot enorme claims kunnen leiden en men besloot koste wat koste dit geheim te houden.
  dat dit niet is gelukt is te danken aan een aantal artsen-wetenschappers die dankzij the freedom of information act. dit alsnog in de openbaarheid brachten. dit is bekend onder de naam: het simpsonwood_transcript, te vinden via internet.
  door de gespecialiseerdheid van de materie is dit voor een leek geen eenvoudige kost, daar komt nog bij dat in de mainstreammedia hier nauwelijks aandacht aan besteed is.
  d.m.v. lobbyen en omkoping van bepaalde mensen die hier van op de hoogte waren is mijn gewoon doorgegaan met thiomersal volledig onschadelijk te verklaren. een uitvloeisel hiervan is de ely lilly protection act. zoals je waarschijnlijk weet is ely lilly de producent van thiomersal.
  zoals jij je vertrouwen uitspreekt in het rivm, zo spreek ik mijn zeer pertinente wantrouwen uit over deze organisatie. wel wil ik ook nadrukkelijk stellen dat ik denk dat deze mensen best integer zijn, maar wel misleid en dat er volgens mij ook bewezen belangenverstrengelingen zijn.
  het is ondertussen ook aan het licht gekomen, dat journalisten voor medische tijdschriften stomweg zijn omgekocht om onderzoeksgegevens klakkeloos over te nemen die bigfarma ze leverden.
  ik durf zonder meer te stellen dat het hele onderzoek in amerika naar thiomersal een grote fake is!

  1. Aram, je hebt geen flauw benul waar je het over hebt. Hou toch alsjeblieft op met die kletspraat. Is er niet iets waar je wel verstand van hebt? Houd je daar dan mee bezig, please!

  2. Hou toch op flip…

   flip, je hebt geen flauw benul waar je het over hebt. Hou toch alsjeblieft op met die kletspraat. Is er niet iets waar je wel verstand van hebt? Houd je daar dan mee bezig, please!
   Er zijn zoveel onzinnige boeken over dit onderwerp geschreven flip. Gelukkig beperkt jouw bijdrage hieraan zich nog maar tot 3 stuks.

   Kwik, in welke vorm dan ook door het lichaam opgenomen is onschadelijk, okay?
   Mensen die dit verkondigen zijn imo nog gevaarlijker dan kwik. Je moet welhaast al vaccinatieschade aan de hersenen hebben opgelopen wil je dat geloven.

   http://commons.ucalgary.ca/showcase/curtains.php?src=http://apollo.ucalgary.ca/mercury/movies/Lor2_QTS_700kb_QD.mov&screenwidth=512&screenheight=400&curtains=no

 17. @Flip/Aram: Het hele verhaal staat hier op WantToKnow. Het geklooi en verdonkeremanen is nooit tegengesproken door officiële instanties in de VS. Wel bevatte het artikel van Robert Kennedy jr. enige foutieve vermeldingen; die hij later -ze staan ook onder aan het artikel- heeft gecorrigeerd. http://www.wanttoknow.nl/overige/dodelijke-immuniteit-over-kwik-in-vaccins/
  De essentie is dat er iets ongelooflijk heftigs is geconstateerd, dat menig aanwezige gezondheidsfunctionaris dit wilde verzwijgen, dat de notulen niet openbaar mochten worden gemaakt etc.

  Het zou verstandig zijn als Flip Schrameijer hier eens op inging.
  Want het is toch wel heel bijzonder dat een man als Tinus Smits, regulier arts, wetenschappelijk geschoold, via ontstoringen met kwiklossingen, in staat is, om uiterst heftige vormen van autisme bij jonge, gevoelige kinderen op te heffen..!
  Het is misschien verstandig om ook onderzoeken te lezen en deze aan te halen, als ze je standpunt NIET ondersteunen. Dát is over het algemeen veel leerzamer, naar mijn idee. Ook je taak als wetenschapper.. Waarom je dit niet doet..? Ik weet het niet..!
  Hier overigens het hele verhaal van Tinus Smits op WantToKnow.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/autisme-voor-70-veroorzaakt-door-vaccinaties/

  De essentie is gewoon heel simpel. Als onderzoeken en therapie aantoont dat vaccinaties wel schadelijk zijn, dan is het dus gewoon WÉL zo, anders hielp die therapie niet. Tinus Smits is geen nono.. (maar een knowknow!)
  Op basis van deze bevindingen zou een wetenschapper zich HEEL HARD achter de oren moeten krabben, en zich afvragen wat er in hemelsnaam over het hoofd is gezien bij de onderzoeken die geen relatie aantonen… TOCH??!! Want dát is toch wetenschap. Maar het bizarre is dat ik me verbaas -in bijzonder hoge mate- over de woordkeus van Schrameijer in dit opzicht.

  Want beste Flip, je hebt het al in je reactie laten zien: “Dan ga ik liever af op echt onderzoek,..”
  Deze woorden zijn tendentieus, minachtend en uiterst subjectief. Weliswaar redelijk ingehouden, maar deze 3 kwalificaties zijn er zonder meer op van toepassing. Het gaat er niet om wat jij liever doet, het gaat erom wat WAARHEIDSVINDING is.. Hoe verklaar je de onderzoeken die WEL schadelijkheid van vaccins tegenkomen..? Zijn die dan allemaal fout..? Omdat ze niet in je straatje passen, je kijkt er ‘liever’ niet naar..??!!

  Het gaat er niet om om minachtend te doen naar collega onderzoekers, het gaat om een open mind.
  Het gaat er tenslotte niet om wat jij LIEVER DOET, het gaat -zeker voor een wetenschapper- om een OPEN MIND. Waar komen de resultaten van Dr. Tinus Smits vandaan..? DAT IS WETENSCHAP en niet dát wat je liever doet. Ook de rotklusjes moeten daarin worden gedaan, zeker als wetenschapper..!

  Ik zeg niet -let wel!!- dat je NIET mag doen wat je liever doet, maar om dat dan hier met veel wetenschappelijke poeha te presenteren, onderzoeksrapporten te citeren etc. Nee, het gaat er kennelijk en volledig bij je om, wat je LIEVER doet. Fijn dat je dat hier kunt doen..! Dat je dat ook duidelijk maakt aan ons. Je standpunt er mee kleurt. Welkom op de site Flip; de discussie is geopend..!

  En wellicht, daar hou ik ernstig rekening mee:
  Flip, met alle respect, maar naar mijn idee zou je zomaar tot deze groep kunnen behoren? Niet omdat je tegen vaccinaties oid bent, maar om je vrij ongenuanceerde standpunt vóór vaccinaties.. HIER een stukje over deze infiltratiegroepen..

  1. Een opgewonden meneer (jongen?) deze Guido. Hij maakt zich boos om de verkeerde dingen en op de verkeerde mensen.
   Ik reageerde op een klein onderdeel van de brief van Jannes Koetsier aan de Tweede Kamer dat vooral ging over H1N1-M-griep-vaccinaties. Daar heb ik geen verstand van en dus ook geen mening over. Misschien heeft hij gelijk, misschien niet.
   Het onderdeeltje waar ik wel wat van weet is autisme, want daarover heb ik drie boeken geschreven waarvoor ik nogal wat wetenschappelijke lectuur heb gelezen en met veel behandelaars en onderzoekers heb gesproken. Zodoende ben ik op de hoogte van beweringen dat vaccinaties waarin de kwikhoudende stof Thimerosal voorkomt autisme zouden veroorzaken. Dat is niet het geval! Ik heb literatuur aangedragen waaruit blijkt dat de wetenschappelijke consensus op dit punt enorm is, gebaseerd op deugdelijk onderzoek. (Ondermeer de Gezondheidsraad laat zich echt niet met een kluitje in het riet sturen.)
   Vooral in de Verenigde Staten roeren zich veel nitwits die de ouders van autistische kinderen flink in de war hebben gemaakt. Ik ken een geval van een Nederlands-Amerikaans echtpaar met een autistisch kind die hun hele kapitaal in “behandelingen” hebben gestoken die pretenderen om het kwikevenwicht te herstellen of zoiets dergelijks en vervolgens een beroep deden op hun ouders om zich diep in de schulden te steken om hiermee door te gaan. Omdat een overmaat aan kwik wegens bepaalde vaccinaties geen bal met het ontstaan van autisme te maken heeft, helpt dat natuurlijk niet. Zij zijn niet de enigen en daar zit hem het schandaal waar Guido zich boos over zou moeten maken.
   Inplaats daarvan komt hij aanzetten met een Nederlandse kwakzalver die beweert op soortgelijke wijze autisme te kunnen genezen. Hij verwijst naar een stukje over een lezing van ene Tinus Smits dat eruit ziet of hij het zelf heeft geschreven (er staat geen auteur bij) en waarin geen spoor van bewijs te vinden is dat Smits kan wat hij pretendeert.
   Smits zegt dat autisme een reversibele (=omkeerbare) stoornis is. Dat is geen enkele autisme-deskundige met hem eens. Als het wel zo was was hij al lang rijk en beroemd. Op dit soort argumenten word vaak gereageerd met allerlei complot-theorieen alsof de gevestigde geneeskunde de ware en juiste behandelingen zouden tegenhouden.
   Ook Guido lijdt aan een dergelijke gevaarlijke “misvatting” om maar een neutraal woord te gebruiken. Maar denk eens na: je gaat toch geen medicijnen of psychiatrie studeren en je in autisme verdiepen en mensen met autisme behandelen of onderzoeken om vervolgens iemand die dat kan genezen dood te zwijgen of de voet dwars te zetten? Vooruit, enkele verdoolde geesten misschien daargelaten, maar ALLE autisme-experts? Heeft Guido wel eens met een autisme-behandelaar gesproken? Ik denk het niet, want dan zou hij weten hoe die mensen zich inspannen om er het beste van te maken. Zij doen erg moeilijk en zwaar werk en hun wordt groot onrecht aangedaan met de bewering dat ze genezende ideeen zouden tegenhouden. Ouders worden door dit soort onzin op een dwaalspoor gebracht dat ze een hoop geld kost maar totaal niet helpt, inplaats van te doen wat nog wel gedaan kan worden. Zij worden volkomen ten onrechte met wantrouwen tegen echte autisme-deskundigen gevoed en tegen hen opgestookt. Hun kinderen worden zodoende steeds betere methoden om autisme draaglijk te maken en de bijverschijnselen te verlichten onthouden. Guido is dus niet alleen dom en onoordeelkundig bezig, maar ook gevaarlijk. Ik hoop dat niemand naar hem luistert.

 18. @guido

  ik vind het niet eenvoudig om op dit soort dicussies in te gaan.
  ik ben daarom erg voorzichtig geweest en heb er bewust voor gekozen om alleen maar in te gaan op het autisme argument om niet te veel zijwegen te bewandelen, mede omdat ik bekend ben met de achtergrond van flip en ik ben geen wetenschapper.
  toch wilde ik hier op reageren.
  ik ben je dankbaar dat jij het wat in een breder spectrum betrekt.

 19. @Aram, dank je. Het gevoel dat bij mij altijd overheerst is het ‘omdraaien’ van zaken..
  Als we ons al moeten gaan verdedigen met een soort omgekeerde bewijslast, ben ik de weg kwijt.
  IETS MOET TOCH AANTOONBAAR ONSCHADELIJK ZIJN..?? In plaats van andersom..?? Dat schadelijkheid bewezen moet worden, zeker als ‘de wetenschappelijke onderzoeken’ zeggen dat het goed is, massaal gebruikt mag worden. Zo is ook DU, verarmd uranium door een of ander pseudo-wetenschappelijk onderzoek gekomen. (HIER het resultaat van dit soort ‘goedkeuringen’!!)

  En we moeten volgens mij niet naar een situatie toe, dat gewone mensen op de straat, zoals jij en ik, moeten gaan aantonen dat iets schadelijk is…?!! Dát is de situatie waar we naar op weg zijn. Verwerpelijk in mijn ogen.
  Als je ziet met wat voor een gemak, fraude en simpliciteit wetenschappelijk onderzoeken (mogen) worden uitgevoerd, die gaan over de gezondheid van mensen, en als je ziet hoe frauduleus/fraudegevoelig die goedkeurende processen zijn, dan is een heel KRITISCHE houding het minste wat we kunnen doen. Wetenschap is dus niet altijd wetenschap, dát is de essentie van mijn betoog. Onder het masker van wetenschap wordt veel kwakzalverij bedreven..!!

  Elk wetenschappelijk onderzoek gaat uit van ‘de mens’.. Terwijl ieder mens verdorie anders is. Ieder mens reageert op een eigen-wijze op medicijnen, de wereld om hem heen. Hoe kun je dan in hemelsnaam zo onvoorzichtig zijn, of grof, door te zeggen dat vaccins voor IEDEREEN veilig zijn..??! Absoluut onwetenschappelijk, dát weet ik wel.

  Als je wetenschapper pretendeert te zijn, gebruik dan ook geen woorden van ‘liever doe ik dit of dat’..
  Als je dat wel doet, OK, maar ga dan ook helemaal voor dat ‘liever’ en ga het onderzoek doen met je hart open. En niet met alleen je verstand.. Luister dan naar mensen als Tinus Smits, spreek met ze, onderzoek zijn beweringen en positieve resultaten. Want die man is NIET gek, ook al zegt hij het omgekeerde dan wij jij denkt hoe de wereld in elkaar zit.. (Of hoe je hem ‘liever’ ziet..)

  Idem dito voor het levenswerk van de arts Peter Chappell, waar we hier op WantToKnow ook al over schreven. Deze man wordt gewoon niet voor vol aangezien, terwijl de Nederlandse arts die zijn werk uitermate kritisch onderzocht, nu lid geworden is van zijn team, op basis van de resultaten van zijn eigen wetenschappelijke studie..! Zie HIER de lead.
  Hier is het artikel op WantToKnow: http://www.wanttoknow.nl/overige/alstublieft-minister-n-gratis-medicijn-tegen-de-mexicaanse-griep/

  Ik heb de indruk dat de vooringenomenheid van veel wetenschappers, henzelf (en de wereld!) in de weg zit; andersom gezegd, dat een open mind hen een stuk meer bevrediging zou opleveren in hun en hét mooie vak van wetenschap.
  Want DE essentie van wetenschap IS namelijk om ALLES te bezien en zo vérder te komen. Er is in deze (wetenschappelijke) wereld geen plaats voor vooringenomenheid. Dat levert naar mijn mening een uitermate éénzijdige houding op naar de ultieme realiteit. C’est ça!

 20. @guido

  nog even dit, ik moest wel lachen om mezelf. ik was dat hele artikel vergeten op wan´t to know. zitten spitten hoe het allemaal ook weer in elkaar stak op internet ¨uren¨. weer even het hele artikel gelezen, horror! hoop dat flip het ook leest en spreek ik de verwachting uit dat de nederlandse vereniging voor psychiatrie en de gezondheidsraad door hem worden ingelicht.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.