Advertentie

M/V.. Zijn het kwakzalvers die het verschil niet weten??


teletekst vrouwen zorg op maat

x

M/V.. Zijn het kwakzalvers die het verschil niet weten??

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

Het is bekend dat vrouwen anders zijn en andere medische indicaties hebben dan mannen. Ziekten openbaren zich anders bij vrouwen, het beloop verschilt, de risicofactoren wijken af en de frequentie van aandoeningen loopt uiteen. Zo hebben ze 2x zo vaak last van botontkalking, urineweginfecties, bloedarmoede en ook migraine komt vaker voor bij vrouwen. Aan de andere kant zijn de vaker voorkomende ’typische mannenziekten’ bijvoorbeeld liesbreuk, aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten. Maar hoe bizar!

Prof. dr. Bart Fauser
Prof. dr. Bart Fauser

“Veel artsen zijn zich niet bewust van die verschillen en dat is zorgwekkend, want vrouwen zijn daardoor ‘aantoonbaar slechter af”. Het is de nogal heftige uitspraak van dr. Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie aan het UMC Utrecht. Het ‘, dat in 2013 verscheen, had aandacht moeten vragen voor sekseverschillen in de gezondheid. “Het bewuster worden van de verschillen tussen man en vrouw in de gezondheidszorg, dient niet alleen een groot maatschappelijk belang, maar is ook uit het oogpunt van de kosten cruciaal. Vrouwen hebben vaker lichamelijke klachten, ze leven weliswaar langer, maar niet in goede gezondheid, ze overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen”. Professor Bart Fauser was een van de initiatiefnemers van het handboek.

Tientallen jaren lang, was het medisch-wetenschappeljik onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen gebaseerd op hetzelfde model: een blanke westerse man van 70 kilo. En de onderzoeksresultaten van al deze wetenschappelijke analyses werden simpelweg vertaald naar vrouwen. Fauser: ‘Daarbij was de impliciete veronderstelling, dat vrouwen hetzelfde reageren op al die medicijnen en behandelingen. En precies dát blijkt vaak niet het geval.’

Aan het handboek werkten zo’n 40 medisch specialisten mee, zoals psychiaters, oncologen en cardiologen. Zij noteerden allemaal wat bekend is over de sekseverschillen op hun eigen vakgebied. “Maar het is inmiddels heel duidelijk, dat er nog enorme hiaten zijn in de kennis”, zegt Fauser. En ja, hoor, bij de lancering van het boek werd ook weer de medische-mantra gebezigd.. ‘Belangrijk doel van het boek is ook om aandacht te vragen voor verder onderzoek…!’

‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….
‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….

Het boek dat dus in december 2013 al verscheen, dient er ook voor om de verschillen te laten doordringen in de geneeskunde-opleiding en de behandelrichtlijnen. Ja dank je de koekoek.. Is dit dan niet gewoon BITTERE NOODZAAK.. Alsof verkeerde medicaties, heftiger bijwerkingen van medicijnen en volkomen verkeerde handelingen gewoon peanuts zijn, die ‘weleens worden opgelost’.. En ondertussen gaat de medische kwakkelaars gewoon door..?? Dit is toch een fundamenteel VERKEERDE BASIS voor genezing..???

Kwakzalverij..??
Ongelijke gevallen op dezelfde manier behandelen is soms juist volstrekt oneerlijk, zo blijkt gewoon keihard. “En dit gebeurt dus volop in de geneeskunde, want de geneeskunde is niet alleen door, maar vooral ook voor mannen ontwikkeld. Bijna alle medicijnen die we nu gebruiken, zijn dus al tientallen jaren geleden getest, met die ‘gemiddelde man van 70 kg’ als proef/meetpersoon. De resultaten worden onjuist toegeschreven ook op vrouwen. Maar vrouwen zitten niet hetzelfde in elkaar. Daardoor zijn vrouwen in de gezondheidszorg aanzienlijk slechter af dan mannen.”

Kijken we naar de definitie van ‘kwakzalverij’, dan is daar een opvallend deel van de definitie van toepassing op deze nieuwe bevestiging van Women Inc., zoals je die hierboven in de teletekst-aankondiging ziet. Nou daar gaan we met die kwakzalverij-definitie..

‘Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Ook het toepassen van betwiste medische handelingen door bevoegde artsen wordt wel als zodanig beschouwd. Kwakzalverij wordt veelal gezien als boerenbedrog en oplichterij. De mensen die kwakzalverij beoefenen, worden kwakzalvers genoemd.’ (Bron: Wikipedia)

handboek vrouwenspecifieke geneeskundeTja, nou kun je denken dat we hier ver gaan, maar is de ‘reguliere medische wetenschap’ er ZELF als de kippen bij, om mensen als kwakzalvers te duiden. Het is verdorie onze minister van VWS, Edith Schippers zélf, (idd een vrouw), die homeopathie als kwakzalverij wil neerzetten. Dezelfde dame die zowat met de Nederlandse anti-kwak in bed ligt, door bijvoorbeeld bij het afscheid van de oud-voorzitter van deze ‘vereniging’ te melden dat het haar opvalt ‘dat er zoveel apothekers zijn, die homeopathische middelen verkopen’… (kijk HIER voor uitgebreid artikel over deze uitglijer van Schippers!)

Bizar is dat ook volgens de definitie van de skeptische organisaties SKEPP en Skepsis hier duidelijk sprake is van… kwakzalverij: ‘Het toepassen van niet-wetenschappelijk bewezen behandelingen door zowel artsen als niet-artsen’.

Volgens de hierboven in rood gearceerde deel van de Wikipedia-definitie van ‘kwakzalverij’ is de medische wetenschap dus WEL DEGELIJK aan het kwakzalven en zouden artsen formeel regelrecht strafbaar zijn..! Sterker nog, diezelfde medische ‘wetenschap’ geeft dit zelf toe..! Vanuit dat oogpunt is het bijna een noodzaak zou je zeggen, dat de SCHADE in beeld wordt gebracht..

Al maakt een promovendus hier maar eens een studie over..! Dan is het begin van een schade-omvangs-analyse in ieder geval gemaakt..  Of is het de bedoeling dat we als burgers nu alleen een ‘Jammer, sorry, we zullen het veranderen!’ te horen krijgen..

Het handboek
Het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, is geschreven op initiatief van dr. Fauser en hij deed de redactie, samen met hoogleraar huisartsgeneeskunde Toine Lagro Jansen en collega-gynaecoloog Annelies Bos.

“Het bekendste voorbeeld van de verschillen bij mannen en vrouwen in de geneeskunde, zie je bij hart- en vaatziekten”, zegt Fauser. ‘Daarvan werd nog niet zo lang geleden gedacht dat het vooral een mannenprobleem was. Inmiddels weten we dat het minstens zo erg is bij vrouwen, alleen beginnen de problemen bij hen op latere leeftijd en zijn de klachten anders. Nog steeds worden die klachten vaak niet goed herkend, dus begint de behandeling later, als er al meer schade is aangericht.

In Nederland gaan meer vrouwen dan mannen dood aan acute hartziekten. Er is andere diagnostiek nodig, dat begint nu mondjesmaat erkend te worden. In het buitenland is men daar verder mee; in de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld speciale women’s health clinics, voor alle aandoeningen met vrouwspecifieke effecten.’

Vrouwen leven wel langer dan mannen, zo’n 6 jaar langer, maar al die extra jaren brengen ze door met een matige of slechte kwaliteit van leven. En ja, op z’n minst zou een deel daarvan zou aangenamer kunnen worden als de gezondheidszorg zich gerichter met vrouwen zou bezighouden.

Waar zijn mannen en vrouwen dan WÉL gelijk..??
Zijn er eigenlijk ziekten waarbij geslacht geen rol speelt, want bijvoorbeeld de veranderlijke hormoonhuishouding van vrouwen heeft toch vrijwel op alles invloed? Fauser kan zo snel geen voorbeeld geven, maar wel veel voorbeelden van de verschillen. “Van steeds meer ziekten blijkt dat er wel degelijk man-vrouwverschillen zijn, maar er is nog ontzettend veel niet onderzocht. Ons boek laat ook zien hoe veel gaten er nog in de kennis zitten. Het is echt basiskennis, die niet zou mogen ontbreken. Daarnaar is dus onderzoek nodig.”

Dr. Fauser hierover: “Zelf ben ik nog het meest onder de indruk van klachten die met veroudering te maken hebben. Als je ziet hoe vaak daar met één maat gemeten wordt! Dat is de grootste uitdaging, denk ik, maar dus ook een gebied waar enorme vooruitgang te boeken is. Zeker als je bedenkt dat meisjes die nu geboren worden, gemiddeld honderd zullen worden. De helft van hun leven speelt zich dus af na de overgang, en dat gaat met veel gezondheidsissues gepaard.”

man vrouw sign2Maar zou deze kennis niet in medische handboeken en richtlijnen op elk gebied verwerkt moeten zitten? Want zolang er een apart boek is, lijkt het allemaal niet zo te gaan om deze FUNDAMENTELE FOUT en lijkt het allemaal ‘bijzaak’!! Fauser: ‘Idealiter natuurlijk wel, maar daarvoor is het gewoon te vroeg. Het kwartje moet bij veel collega’s nog vallen. Hier en daar is er wel fragmentarisch aandacht voor, meer niet. Dus zo’n overzicht van de man-vrouwverschillen door de hele geneeskunde heen voegt nog veel toe. We willen ermee bijdragen aan bewustwording, ook van paramedici, zoals verpleegkundigen en zorgmanagers bij verzekeraars. Het is mede daarom heel toegankelijk geschreven.’

‘WOMEN Inc.’
De ‘Alliantie Gender & Gezondheid’ is een initiatief van vrouwennetwerk WOMEN Inc., dat zich sinds 2010 richt op het thema genderspecifieke gezondheidszorg. Directeur Jannet Vaessen: ‘We willen dit breed op de agenda zetten, want er moet nog veel gebeuren, op allerlei gebieden. Waarom staan seksespecifieke bijwerkingen van medicijnen bijvoorbeeld niet op de verpakking van medicijnen vermeld? WOMEN Inc. pleit voor meer bewustwording bij publiek en professionals en voor meer onderzoek. Wij willen dat vrouwen seksespecifiek worden behandeld in de gezondheidszorg.

Een mentaliteitsverandering in de medische zorg kost veel tijd en vergt nog veel onderzoek en daarbij helpt het dat vrouwen tegenwoordig bijna 70% van de nieuwe artsenopleidingen vullen. Ja,dat zal het bewustzijn kunnen vergroten, maar natuurlijk alleen als de opleiding ook verandert en de verschillen tussen mannen en vrouwen worden meegenomen per medisch specialisme. Het onderzoek moet ook gericht worden op vrouwen en vrouwelijke proefdieren. Niet alleen voor vrouwspecifieke ziektes, maar juist ook voor ziektes die bij mannen én vrouwen voorkomen.’ 

8 gedachten over “M/V.. Zijn het kwakzalvers die het verschil niet weten??

 1. Nee ze weten niet alles al doen de meeste artsen alsof zelf God zijn met een arrogantie waar je akelig van wordt.
  Als in mijn gezin we niet voor onszelf hadden gedacht was mijn vader in 1998 al overleden als we niet het lef hadden gehad om naar een second opinion te vragen na drie maanden geen verbetering te zien dan alleen achteruitgang.
  De Chirurg brulde ben je het vertrouwen in mij verloren dan zal ik nu een taxi voor je bellen om hem naar een ander ziekenhuis te laten brengen.
  Ik zal mijn diepe frustratie maar niet in woorden laten gelden en ik kan u een tip geven , denk voor uzelf ,luister naar wat er gezegd wordt en doe zelf u onderzoek en luister naar u lichaam .
  Dan nog niet te vergeten dat niet alleen de mannen en vrouwen onderling verschillen maar ook ieder mens is verschillend en kan anders reageren op medicijnen waar bij voorschrijving van recepten 0 rekening mee wordt gehouden.

 2. Bij vrouwen wordt enkel de vagina altijd behandeld. Op televisie reclame gaat het dan altijd over lactacyd, inlegkruisjes, tampons, vaginale schimmelinfecties en scheermesjes voor de vaginalijn. In de apotheken zie ik meerendeels vrouw gerelateerde spulletjes staan, diverse middelen voor de vagina, borstencremes, zwangerschapsspullen, nagelschaartjes, reclames voor vrouwenvitamines, damesverband en allerlei middelen voor broekplassende dames. Bij reclames op de tv van aspirine of andere kwaaltjes regulerende middeltjes zijn het altijd vrouwen met hoofdpijn of spierpijn.
  Speciale uitnodigingen voor vrouwen om borstkanker te onderzoeken. Vrouweninloop bij diverse medische instellingen. Een gynocoloog is zeer kundig met vrouwenlichamen?

  Nou in ieder geval heb je geen manneninloop Constant mannen kwaaltjes reclames Mannen kanker onderzoek uitnodigingen ter preventie
  En…zelfs op mannenzender rtl7 komen tussen de mannen uitzendingen gewoon de herhalende vagina kwaal reclames. Dus vrouwen niet zo zeuren?

 3. Zou het mogelijk kunnen zijn dat ze (farma)na onderzoek op deze manier weer nieuwe medicatie aan de man in dit geval dus vrouw gaan brengen en wie weet wat voor troep daar dan weer in zit?

 4. Om met Jannes Koetsier te spreken….we hebben het hier over de “medische industrie” en dat heeft niets, maar dan ook niets met gezondheid of geneeskunde te maken, want daar moet je kundig voor zijn.

 5. Edith Schippers heeft een onderzoek stil gelegd ivm belangenverstrengeling.
  Dit was een onderzoek of mensen zelf een baarmoederhalskanker test konden uitvoeren of dat ze daarvoor naar een arts moeten ,nu blijkt dat een onderzoeker aandelen/belang had in het bedrijf die deze testen wil gaan verkopen een zekere heer Meyer.
  Het lijkt wel iets voor te stellen dat Schippers dit doet maar had zij niet eerder moeten kijken of er mensen bij onderzoeken betrokken zijn die belangen zouden kunnen hebben en is dit het enige geval?

 6. Hoe lang zal het nog duren voor we de StoneAges zijn gepasseerd?
  Er is een lichtpunt. “The stone ages did not end by lack of stones”.
  ……en nu maar wachten………!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.