Advertentie

Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!


 De afbeelding hieronder zegt precies wat ie zegt. Overheden zijn VERPLICHT dit voorzorgsprincipe in acht te nemen. De rechter, ELKE rechter, zal het hier mee eens zijn. En met name nu de 5G-technieken/netwerk uitgerold zal gaan worden is dit van belang. Want er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt niet alleen ernstig, maar dat is het ook!

Het betreft het nieuwe mobiele 5G-netwerk, waar we hier op de site al een aantal artikel over plaatsten. Onder andere over de mega-boomkap, die NODIG IS om dit netwerk storingloos te laten werken.. WIE HEEFT DIT BEDACHT vraag je je af..! Niemand die daar het antwoord op weet, maar wel dat 5G in hoog tempo verplicht dient te worden uitgerold, dat het netwerk nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft, waar we kennelijk allemaal om zitten te springen..

Maar dit verhaal staat in schril contrast met de 30.000 onderzoeken (!!) naar het militaire gebruik van 5G en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden. Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media? Tijd om in actie te komen en in ieder geval het verhaal ACTUEEL te laten worden..!! Want écht, dit mag gewoon niet ‘zomaar’ onze strot worden doorgeduwd..!

x

x

Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De overheid heeft op 16 juli een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waaruit blijkt, dat zij Nederlandse gemeenten wil gaan verplichten, mee te werken aan de uitrol van het nieuwe 5G netwerk. Iedereen kan nog tot 9 september reageren op dit voornemen. Met dit wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar volgens vele critici, wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen.
Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Keiharde en alarmerende signalen die de overheid telkens blijft negeren.

Wat de overheid drijft? Wellicht wil het ‘koploper zijn’ en héél veel miljarden Euro’s ophalen, via het verkopen van de licenties, voor het gebruik van het 5G-netwerk in Nederland. Kennelijk zijn  de economische belangen belangrijker dan de gezondheidsrisico’s en zelfs het onderzoéken van deze risico’s..!! Ook de Tweede Kamer -kennelijk wakker gemaakt door de enorme onrust onder de bevolking- maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe netwerk.

Politieke partijen wakker geschud door protesten..?!
Politieke partijen willen weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst. 5G moet de nieuwe standaard worden voor mobiel internet. Maar terwijl overal al voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen toe. Vooral omdat veel wetenschappers en biologen ernstig waarschuwen voor dit netwerk, dat ook wel het rasterwerk wordt genoemd van ’the internet of things’.Kijk naar het schemaatje hierboven, waarbij je ziet dat apparaten zich richten op een dichtstbijzijnde schakel in het elektronische netwerk.

Via dit 5G-netwerk en 5G-palen om elke paar honderd meter, is het mogelijk dat in de nabije toekomst ELK ELECTRONISCH APPARAAT gaat communiceren met grote computers voor het uitwisselen van data. Maar ook en vooral kunnen apparaten onderling communiceren. Denk als voorbeeld aan al die bestaande apps, die het nu bijvoorbeeld mogelijk maken, dat je je vanuit je auto of uit de trein, thuis je verwarming aanzet. Of je oven voorverwarmt etc. etc. Daarbij is de beruchte ‘smart’-meter ook zo’n voorbeeld van zo’n interactief elektronisch apparaat, maar hier geldt dat je er als huiseigenaar eigenlijk NIETS over te zeggen meer hebt, terwijl die meter in je meterkast continue EMS-signalen uitstuurt..!

The Internet of Things..

Maar door deze ontwikkeling, komen we als biologische wezens nog dieper terecht in een veld van elektro-magnetische straling (EMS). En er is weliswaar nog geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling van mobiele communicatie gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Maar dat zou niet nodig hoeven zijn. Want:

Het gaat om BEWEZEN VEILIGHEID

in plaats van

ONBEWEZEN ONVEILIGHEID..!!

En omdat er op dit moment wél veel wetenschappelijke onderzoeken zijn, die wijzen op een samenhang van deze EMS met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen, is GROTE AANDACHT EN OMZICHTIGHEID EEN VEREISTE. Want door de uitrol van het supersnelle internet via 5G wordt in de komende jaren een wildgroei aan antennes verwacht. Het 5G-netwerk functioneert op een hogere frequentie, wat sneller internet oplevert maar vooral veel meer en intensievere elektro-magnetische straling..!

De massale bomenkap wordt ontegenzeggelijk al door 5G veroorzaakt..!
Omdat de 5G-masten -door het karakter van de 5G-golven- op relatief kleine afstand (150 meter!) van elkaar dienen te staan, mag er ook geen storing tussen deze 5G-zenders/ontvangers zijn. Want anders zou het bereik van de antennes ernstig worden gehinderd. Er zullen dus veel meer zendmasten en antennes in het straatbeeld verschijnen. Straks zitten er antennes in elke straat: verstopt in bijvoorbeeld straatlantaarns en bushokjes. Maar het blijkt uit onderzoek van universiteiten, dat bomen, takken en struiken, ernstige hinder kunnen opleveren.

En voor de telecomproviders, die vele miljarden Euro’s gaan betalen voor de 5G-licenties, kan dat natuurlijk niet, zo’n haperend netwerk. En DUS dient de overheid BOMEN te gaan KAPPEN..!  We schreven HIER een groot hoofdartikel over onze bevindingen rondom de relatie van het plaatsen van de 5G-zendmasten en 5G-zender en de MASSALE BOOMKAP die overal in Nederland plaats vindt.. Kijk hieronder naar 2 afbeeldingen waarop duidelijk de aanbevelingen te zien zijn voor deze boomkap. Lees het artikel om volledig dit verhaal tot je te nemen..!!

In Europa geldt een richtlijn die voorschrijft hoe sterk de signalen van zendmasten mogen zijn. In veel landen worden strengere normen gehanteerd voor de stralingswaarde. Vorig jaar bleek al dat de regering in Vlaanderen heeft bepaald dat de stralingskracht van een telefoonzendmast in de buurt van scholen en verzorgingshuizen slechts 7% (!!) van de EU-richtlijn mag zijn. Ook diverse andere Europese landen, waaronder Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië, zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland. DUS..!!

DOE MEE EN KOM IN ACTIE..

‘NEE tegen 5G!’

x
Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen zullen genomen gaan worden, die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm gaan maken. Dat klinkt heel ernstig, maar geloof ons: dat is het ook!! Dit nieuwe mobiele netwerk 5G zal in hoog tempo VERPLICHT VOOR GEMEENTEN worden uitgerold. Het maakt nieuwe technologische toepassingen mogelijk en belooft gouden bergen, Allemaal ‘leuk-en-aardig’, maar waarom dan ‘NEE’..?

 • Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige waarschuwingen van experts op dit gebied.
  x
 • Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van 5G..!
  X
 • Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid) is NIET toegepast!!
  X
 • Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen..
  X
 • Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!!
  X
 • Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het ‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’.
  X
 • In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s)
  X
 • Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken 

We kunnen er nog lang over schrijven, maar hier is ACTIE NODIG.. Want niet alleen maken over heel de wereld mensen zich zorgen over het toekomstige 5G netwerk, ze gaan massaal de straat op om te demonstreren. Jij kunt dat ook doen, door volgende maandag 9 september in Den Haag mee te doen. En ons advies is om vooral je kinderen mee te nemen (Nee, ze hebben nog geen schoolvakantie), want het is ook en vooral voor hun toekomst waar iedereen zich zorgen om zou moeten maken..

* * *

Daarom deze 4 opties om IN ACTIE TE KOMEN:

In de eerste plaats kun je meedoen aan de landelijke internetconsultatie 5G door de Rijksoverheid: LAAT JE STEM EN PROTEST HOREN op deze link HIER   (LET OP de sluitingsdatum is maandag 9 september 2019!)

x
* * *
x

MAANDAG 9 SEPTEMBER

LANDELIJKE DEMONSTRATIE DEN HAAG

Kom naar de landelijke demonstratie op 09-09-2019 in Den Haag en demonstreer mee tegen 5G! Neem vrij en kom deze maandag, de politiek wakker schudden! De demonstratie is gepland van 12.00 – 14.30 uur  Verzamelen: 12.00 uur op de Koekamp (schuin tegenover Den Haag CS)  Om 12.30 uur start de loop. De route is Korte Voorhout, Toernooiveld, Lange Vijverberg, Kneuterdijk en lange deel Lange Voorhout. Op het (brede deel) Lange Voorhout (kant Toernooiveld) is er tussen 13.15 en 14.30 uur een manifestatie waar sprekers o.a. de gezondheidseffecten en de gevolgen voor privacy belichten.

Tevens is staatssecretaris Mona Keijzer uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen. Uiteraard verwacht men de pers. Mis dit niet en doe verslag van de stem van vele burgers. Wereldwijd zijn er honderden acties. Diverse steden en staten houden 5G al tegen. Wees bij deze eerste grote actie in Nederland, het is nog maar het begin.  Een grote opkomst is nu cruciaal voor een massaal protest tegen schending van:

1. Het recht op Gezondheid
2. Het recht op Privacy
3. Het recht op Democratie
4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu

Kom in actie voordat de eerste frequentieveiling die de start van 5G mogelijk maakt en dit najaar gepland staat een feit is. Zet Nederland op de kaart met een groot protest tegen 5G in Den Haag, net als Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika dat succesvol hebben gedaan! Meld ja aan via ‘Demonstratie –  5G DEN HAAG  voor de landelijke demonstratie op 09 – 09 – 2019, start 12.00 uur op de Koekamp tegenover het Centraal Station Den Haag.

X
* * *

X

ZONDAG 15 SEPTEMBER in de MELKWEG

Je kunt je op deze 15e september in één keer volledig op de hoogte stellen van deze materie: kom naar het ‘Congres 5G: The Trojan Horse’ op zondagavond 15 september in de Melkweg in Amsterdam van 19.00 tot 22.00 uur. (Met kaartverkoop voor organisatie en kosten, bijdrage € 14,40 p.p.) Een van de onderdelen van de avond is het interview van deze Emil Moller met de gepensioneerde ex-militair dr. Barrie Trower (HIER). Dit is het programma:

 • Introductie/kick off: Emil Möller (ongeveer 30 minuten) rond 19:00 uur
 • Gastsprekers (ieder krijgt 10 à 15 minuten spreektijd; volgorde kan wijzigen)
 • Emil Möller als moderator: Q&A met publiek, online community
 • einde rond 22:00 uur

Kom je uit Limburg, dan is er een mogelijkheid via een gezamenlijke touringcar te reizen. Geef je hiervoor op voor deze reis bij 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com, kosten zijn € 20,- p.p. Vertrek op zondag 15 september om 16:00 uur bij de Geusselt in Maastricht en terug rond middernacht om ongeveer 00.30 uur weer bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]

Je voorbereiden op deze meeting, zodat je beslagen ten ijs komt, via:

1. Bekijk een of meer van de volgende onthullende videos (HIER) en van de sprekers hierboven

2. Boek een kaartje voor deze meeting in De Melkweg in Amsterdam voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster

3. Stel je vragen aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek

4. Informeer de mensen om je heen en maak samen met hen lokale bestuurders duidelijk dat zij verantwoordelijk blijven voor de toepassing van 5G.

 

EN VANZELFSPREKEND TEKEN JE DE 5G-PETITIE..!?

(KLIK HIERONDER OP ILLUSTRATIE VOOR DIRECTE LINK)

10 gedachten over “Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!

 1. Niemand spreekt over de opwarming van de atmosfeer door de microgolven 24 uur op 24 uur.
  Als ik de microgolfoven bekijk en zijn vermogen tot opwarmen bij een minimaal wattage. Wij niet alleen worden levend gekookt zij het niet zo heet maar toch.

 2. Nog een bron over de gevaren van 5G, het er in vermelde DIA document dateert al van 1976 https://bit.ly/2kA0cuc
  met citaat :
  “ MILITARY INTEL REPORT Proves Government Has Known 5G Radio-frequency Ranges & Microwave Radiation Are Harmful to Human Health 5Ggate Explodes DIA Published a Chilling Report on the Extreme Dangers of Electromagnetic & Microwave Radiation in 1976…..
  What follows is an unclassified report published by the Defense Intelligence Agency under the title: BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION (RADIOWAVES AND MICROWAVES) EURASIAN COMMUNIST COUNTRIES (U).(=einde citaat).
  In de link is er een andere link met een samenvatting van het rapport,en nog een tiental linken naar andere bronnen over 5G. Uit het voormelde dien ik dan ook af te leiden dat de gevaren van electromagnetische straling al een halve eeuw meer dan bekend zijn. Bij de acties tegen 5G is het dan ook zeer interessant om gebruik te maken van de gegevens van de “vijand…”. Bovendien is de DIA een bron boven alle verdenking, zodat aan de geloofwaardigheid van het bovenvermelde verslag niet kan getwijfeld worden.

  1. Snellere dépopulatie misschien? En de overheid zegt toch dat net als vaccineren ook 5 G veilig is? (uiteraard zonder harde bewijzen te overleggen dat dat zo is).
   En natuurlijk is meer controle van iedereen en overal ook een argument wat ze niet zullen toegeven maar wel op hun lijstje zal voorkomen (waarschijlijk op plaat nummer 1 bovenaan).

  2. “Absolute ontoelaatbare waanzin!” Ja, voor de planeet en voor de mens. Nee, voor de bezetters/onderdrukkers (zo noem ik ze maar even en dan heb ik het over meer dan ‘de Cabal’, ‘Elite’ of welke term je ook gebruiken wilt) is het een onderdeel van een intelligente strategie, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van zwakke kanten van de mens: gewenning, te erge zaken nauwelijks kunnen geloven (wat ook niet hoeft; als je een beetje onderzoek doet, staren ze je in het gezicht) en het bekende ‘je doet er toch niets aan’.
   Nog een paar waarom-vragen: enig idee hoeveel het kost zendmasten om de paar honderd meter door het hele land te plaatsen en vele extra satellieten in de lucht te brengen? In Nederland gaat het om miljarden. Daarbovenop: burgers moeten nieuwe apparatuur (PC’s, telefoons) aanschaffen – of niet, maar dan is er geen plek meer voor je, kun je niet meer functioneren in de nieuwe maatschappij. De satellieten hebben een beperkte levensduur; gesproken wordt over 5 jaar. Dus hoge kosten om telkens nieuwe satellieten met (kwikhoudende) raketten de lucht in te schieten. Ook toename vervuiling.
   Nog een vraag: waar heb je 5G echt voor nodig? Word je er echt gelukkiger van als je vanuit de trein of auto met je ijskast kan praten, op een mini-schermpje in een winkelstraat een film kunt bekijken, of als ‘slimme’ lampen vijf minuten eerder aangaan?
   Er is een snel, veiliger en goedkoper alternatief: glasvezelkabel.

   Interview wat haast niet duidelijker kan:
   https://www.youtube.com/watch?v=Pb-33K6zrFk
   Over de satellieten:
   http://healthbytes.me/rood-alarm-duizenden-satellieten-worden-in-de-ruimte-gelanceerd-om-5g-straling-af-te-geven-geen-veiligheidsonderzoeken/
   https://finding-voices.blogspot.com/2019/01/20000-te-lanceren-satellieten-voor-5g.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.