Advertentie

Weer zo’n 5G-Corona-wappie-verhaal? Vind je?


Met veel dank aan onze collega en auteur van dit artikel, Fred Teunissen van Transitieweb, bieden wij je zijn/dit artikel aan, dat op oudjaarsdag verscheen op deze onvolprezen site. En ja, je mag er gerust een ‘wappie-sticker’ opplakken, als je daar gelukkig van wordt. Ons gaat het ALTIJD om feiten en links, die je tot nadenken stemmen.. Het vergt natuurlijk even weer die beroemde Open Mind om te kijken/lezen-zonder-vooroordeel, maar het is -geloof ons- meer dan noodzakelijk dat deze info naar buiten komt..

Als je deze info niet kunt geloven, wat we ons heel goed kunnen voorstellen, betekent het allemaal niet, dat het niet waar is..! De beide zaken die hier in verband met elkaar worden gebracht -Covid-19 en de nieuwe 5G-elektromagnetische zendstraling- lijken niet bij elkaar te passen, maar het tegendeel is ernstig juist..! Maar natuurlijk bepaal jij of je het accepteert als zodanig en/of er ándere zaken zijn die meespelen..

En kijk ook eens naar deze meneer Van Rongen secretaris van de EMV, de Commissie Elektromagnetische Velden EN VOORZITTER van de ICNIRP. Hij staat hierboven in de illustratie afgebeeld met zijn bodemloze uitspraken over de schadelijke invloed van straling op de mens.. Net zoals Big Pharma zijn tentakels heeft gewrongen in de medische en politieke wereld, ten aanzien van besluitvormingsprocessen, zo heeft de ‘MobieleTelefoonIndustrie’ hetzelfde geflikt in de politieke besluitvorming. De vraag is en blijft dus:

Is Covid-19 gewoon een andere naam voor stralingsvergiftiging door het 5G mobiele telefoonnetwerk?
Het was een van de eerste ‘samenzweringstheorieën’ toen de epidemie om zich heen greep, en nu beginnen onderzoekers serieus naar de mogelijkheid te kijken.
Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh Medical Center merken op dat veel voorkomende gezondheidsproblemen in verband met straling van draadloze communicatie (WCR) een afspiegeling zijn van die veroorzaakt door het virus, waaronder bloedstoornissen en hartproblemen zoals hartkloppingen en hartritmestoornissen.

Ook is er -zo haalt het medische artikel terecht aan- de bijzondere timing van de uitrol van het supersnelle 5G-netwerk in China die gepaard ging, met het verschijnen van het virus. Hoewel correlatie (gelijktijdig optreden) geen oorzakelijk verband aantoont, zijn de onderzoekers van mening, dat er genoeg bewijs is om verder onderzoek te rechtvaardigen. Totdat dat op gang komt, raden ze mensen die lijden aan ernstige of langdurige Covid aan om hun blootstelling aan mobiele straling zo veel mogelijk te beperken…!

(Bron: Journal of Clinical and Translational Research, 2021; 7: 666-681)

x

* * *

X

X

Zet 5G uit en ‘corona’ is verdwenen

2021 © | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het is een SUPER-taboe: straling als ziekmaker. Vrijwel iedereen gaat hier aan voorbij. En toch is het zo: straling maakt ziek. Soms zelfs doodziek. Gisteravond keek ik naar een uitzending (HIER en hieronder) van de Balie TV. Met een oprechte en moedige Mona Keijzer die zich onomwonden tegen het coronabeleid uitsprak en daarna een aantal andere deskundige gasten (HIER) . Na een uur kon ik het niet meer aanzien. Want bij dit soort programma’s zijn er steevast twee gigantische olifanten in de studio, die niemand ziet:

1) het feit dat we met een staatsgreep (HIER) te maken hebben en
2) de rol die 5G speelt (HIER) in het ontstaan van ‘corona’

Beide vaststellingen zijn een SUPER-taboe. In het studiogesprek worden allerlei suggesties gedaan aan de overheid om het beter te doen, maar dit gaat voorbij aan Olifant nummer 1. Want we hebben geen normale overheid meer; we hebben te maken met een soort junta, die een eigen programma heeft en dat doordrukt, en die zich daarbij niets gelegen laat liiggen aan de uitkomsten van praatprogramma’s. En al die voorgestelde betere maatregelen blijven hangen in een vast virusgeloof. En daarmee ook in het geloof in het belang van injecties.

Dan komt de tweede Olifant in beeld (of liever: niet in beeld). Straling als oorzaak van het ernstig ziek worden van mensen is onbespreekbaar. Het virusgeloof is namelijk de voorgeschreven werkelijkheid.

Twee voorbeelden
Hieronder reiken we je twee voorbeelden aan, van de grote gevaren van straling. Als eerste een recente video die ik op Twitter vond. Ik weet de herkomst niet, kan de betrouwbaarheid niet goed peilen, maar de inhoud spreekt wel boekdelen: 5G veroorzaakt ‘corona’ zegt de monteur en de zenders worden gebruikt voor ‘population control’. 5G wordt hier aangeduid als een elektronisch beheerssysteem. Nooit bedoeld voor telefonie maar wel voor het elektronisch volgen, controleren en beheersen van de bevolking..!

Daarna een recente noodkreet van de befaamde auteur (HIER) en activist Arthur Firstenberg. Hij schreef onlangs een drietal artikelen over de extreme gevaren van straling van draadloze netwerken, getiteld: ‘The Most Dangerous Technology Ever Invented’. Hiervan geef ik de links.

‘5G creates coronavirus’

‘The Most Dangerous Technology Ever Invented’
In de eerste twee artikelen haalt Firstenberg een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken aan die de schadelijkheid van elektromagnetische straling aantonen. In het derde artikel laat hij zien hoe telkens de invoering van nieuwe draadloze technieken, zoals nu 5G, tot aanzienlijke oversterfte leidt. Zo zegt hij: “The same thing is happening now with 5G, only this time instead of blaming an influenza virus, society is blaming a coronavirus.” (vert. ‘Hetzelfde gebeurt nu met 5G, alleen is het dit keer niet zo, dat een griepvirus de schuld krijgt, maar de maatschappij geeft de schuld aan een coronavirus”)

In de eerste 20 weken van de uitrol van 5G in de VS heeft dit aan 300.000 mensen het leven gekost, zo becijfert hij, oftewel bijna 1 procent van de totale bevolking. Deze artikelen/delen zijn hier in pdf te downloaden: Part One | Part Two | Part Three

Lees ook Firstenbergs noodoproep om te stoppen met 5G op Aarde en in de ruimte (HIER).

Tot slot: hoe zet je 5G uit..?
Er zal ooit een moment komen dat de 5G- (straks ook 6G-) infrastructuur ontmanteld wordt. Dat scheelt al een geweldige hoop narigheid. Wat je dan overhoudt is de straling door satellieten. En die is niet zo makkelijk ‘uit te zetten’, want de commandostructuur daarvan, onttrekt zich aan iedere normale democratische controle. Hoe we ons tegen deze straling uit de ruimte kunnen beschermen is een onderwerp voor intensieve research.

Gerelateerde bronnen en links:

 • Je krijgt corona door langere tijd op een plek te zijn waar een zware stralingsbelasting heerst (HIER)
 • Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi (HIER)
 • EMF-straling triggert ‘corona’ (en andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer (HIER)
 • Nederlandse Vertaling 5G rapport van Martin Pall beschikbaar (HIER)
 • De besmettingsmythe: een Nederlandstalige samenvatting van The Contagion Myth (HIER)

Tot slot een aanrader:
(klik voor link en info)

* * *

Aanvullend reiken we je graag deze info aan:

Er is aangetoond dat er, net als voor röntgenstraling, geen veilig niveau van blootstelling aan microgolfstraling bestaat, en het is zo gemakkelijk om schadelijke effecten aan te tonen dat het enige vaardigheid vergt om experimenten op te zetten die die effecten niet aantonen. Daarbij geldt, dat het tegenwoordig moeilijker is om effecten aan te tonen dan 10 jaar geleden, omdat nu de hele planeet is blootgesteld, waardoor het onmogelijk is experimenten uit te voeren met ‘niet-blootgestelde’ controles.

Maar de meeste experimenten laten toch effecten zien – effecten op het hartritme, op hersengolven, op de bloed-hersenbarrière, op de slaap, op de ogen, op de geslachtsklieren, op de huid, op het gehoor, op calcium, op melatonine, op glucose, op het metabolisme, op het menselijk welzijn. Als je kijkt, zul je vinden.

Zorach Glaser beoordeelde alleen al in de jaren ’70 meer dan 5.000 van dergelijke studies voor de Amerikaanse marine. Na 1982, stopte de Verenigde Staten met het financieren van Glaser’s catalogiseringswerk. Maar de stroom van alarmerend onderzoek over de hele wereld ging door. Uit de hoeveelheid literatuur hierover, springen bepaalde resultaten in het oog.

In de jaren zestig was Allan Frey de eerste die ontdekte dat mensen en dieren laagenergetische gepulseerde microgolven kunnen horen. Hij verrichtte ook het eerste werk dat aantoonde hoe hartritmes worden verstoord door microgolven, en hoe de bloed-hersenbarrière wordt aangetast, waardoor grote moleculen kunnen weglekken en de hersenen aan potentiële schade worden blootgesteld.

De oogarts Milton Zaret beschreef als eerste cataract als gevolg van microgolven met lage energie.

De Canadezen Tanner, Romero-Sierra & Bigu Del Blanco werkten met parkieten, kippen, duiven en zeemeeuwen. Vogels vermeden microgolfvelden als ze konden, en zakten binnen enkele seconden in elkaar als ze dat niet konden. Ontvederde vogels vertoonden geen dergelijk leed, en deze onderzoekers toonden vervolgens aan dat veren als antennes fungeren die microgolfenergie naar de vogels overbrengen.

Dertig jaar later heeft Alfonso Balmori Martínez de achteruitgang en het verdwijnen van witte ooievaars, huismussen en vleermuizen uit de buurt van basisstations voor mobiele telefonie nauwkeurig gedocumenteerd. Het idee dat er een blootstellingsdrempel is, waaronder microgolfstraling als veilig kan worden beschouwd, is al vele malen weerlegd.

In Moskou heeft Igor Belyaev resonantie-effecten op bacterieel DNA gevonden die optreden bij blootstellingsniveaus die 10.000.000.000.000.000 keer lager zijn dan de gemiddelde blootstelling door een mobiele telefoon.

W. Grundler, in Duitsland, heeft effecten gevonden op de groei van gistcellen, ook bij bijna-nul-niveaus van blootstelling.

In het begin van de jaren negentig gaf de Zwitserse regering opdracht tot een onderzoek naar aanleiding van klachten van mensen over slapeloosheid in de buurt van de kortegolfzender in Schwarzenburg. De bewoners hielden slaapdagboeken bij en wisten niet wanneer de zender aan of uit stond. De onderzoekers stelden vast dat de zender slaapstoornissen veroorzaakte tot op enkele kilometers afstand, en op grond van deze bevinding werd die specifieke radiozender voorgoed gesloten.

Na het einde van de Koude Oorlog zou een radarstation voor vroegtijdige waarschuwing in Skrunda, Letland, buiten gebruik worden gesteld. Voordat het station werd gesloten, werd een gecoördineerde poging ondernomen om na te gaan of het station milieueffecten had gehad. Teams van onderzoekers vonden dergelijke effecten overal waar zij keken, zelfs bij uiterst lage blootstellingsniveaus: kleinere groeiringen bij bomen en vroegtijdige veroudering van dennennaalden. Maar ook chromosoomschade bij koeien, verminderd geheugen en aandacht, leervermogen en longfunctie bij schoolkinderen, verhoogde witte bloedcellen bij volwassenen, en een veranderde geslachtsverhouding (meer meisjes) bij kinderen die werden geboren in de jaren dat de radar in bedrijf was.

In Duitsland legde Wolfgang Volkrodt het verband tussen het afsterven van bossen en microgolfstraling in plaats van zure regen.

Wolfgang Löscher & Günther Käs documenteerden ziekte bij melkkoeien veroorzaakt door zendmasten. Deze omvatten verminderde melkproductie, onvruchtbaarheid, abortussen, misvormingen bij de geboorte, gedragsproblemen en vroege dood. Autopsies toonden aan dat de koeien stierven aan een acute ineenstorting van de bloedsomloop en bloedingen uit verschillende organen.

Wat voor EXTRA belasting gaat het 5G-netwerk opleveren?

In Frankrijk heeft Roger Santini ontdekt dat hoe dichter mensen bij een zendmast wonen, hoe meer kans zij lopen op duizeligheid, misselijkheid, geheugenverlies en andere neurologische symptomen.

Claudio Gómez-Perretta heeft soortgelijke resultaten in Spanje verkregen. De Nederlandse regering sponsorde dubbelblinde experimenten in een laboratorium. Mensen die werden blootgesteld aan een signaal van een zendmast ondervonden duizeligheid, nervositeit, pijn op de borst, kortademigheid, gevoelloosheid en tintelingen, zwakte, en concentratieproblemen.

Wijlen Neil Cherry ontdekte dat het aantal gevallen van kanker bij kinderen in San Francisco een functie was van de nabijheid van de met antennes beladen Sutro toren.

Olle Johansson & Örjan Hallberg toonden aan dat de stijging en daling van astma en bepaalde vormen van kanker gedurende de 20e eeuw nauw samenviel met veranderingen in de blootstelling van het publiek aan radiogolven in elk land dat zij onderzochten. Zij toonden aan dat radiogolven een even belangrijke factor zijn bij het veroorzaken van longkanker als het roken van sigaretten.

Het recente werk van Leif Salford aan de bloed-hersenbarrière heeft het eerdere werk van Allan Frey en anderen geverifieerd, maar met aanvullende, onheilspellende bevindingen. Ten eerste werd de schade aan de hersenen soms vergroot door de hoeveelheid straling 1.000 maal te verlagen (hetgeen het “window”-effect aantoont). Ten tweede bleken dieren die eenmaal gedurende twee uur aan een mobiele telefoon waren blootgesteld, twee maanden later gebieden te hebben waar hersencellen afstierven.

Salford heeft mobiele telefoons ’s werelds grootste biologische experiment ooit’ genoemd. Zijn werk vormt een solide ondersteuning voor degenen die waarschuwen dat elk mobiel telefoongesprek hersencellen beschadigt, en dat mobiele telefoons, net als sigaretten, schadelijk zijn voor zowel gebruikers als niet-gebruikers in de buurt. Zijn bevindingen zijn bijzonder alarmerend in het licht van onderzoeken – door Santini in Frankrijk, en door Sandström en Mild in Zweden – die o.a:

 • hoofdpijn
 • migraine
 • chronische vermoeidheid
 • agitatie
 • slaapstoornissen
 • tinnitus
 • zenuw- en bindweefselpijnen van onverklaarbare oorsprong
 • gevoeligheid voor infecties

De oproep roept op tot:

 • een massale verlaging van de blootstellingslimieten
 • geen verdere uitbreiding van de mobiele telefoontechnologie
 • gsm- en antennevrije zones
 • een verbod op het gebruik van mobiele telefoons door kinderen
 • een verbod op mobiele telefoons en digitale draadloze telefoons in scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, openbare gebouwen en het openbaar vervoer.

Het California Department of Health Services heeft op basis van een telefonische enquête geconcludeerd dat 120.000 Californiërs – en bij implicatie één miljoen Amerikanen – hun baan hebben opgezegd wegens elektromagnetische vervuiling op de werkplek. De mensen die om een dergelijke reden hun huis hebben verlaten, worden door niemand geteld.

De volgende stappen zijn dringend nodig:

 1. Zorg -hoe vreemd het ook klinkt wellicht- voor toevluchtsoorden, dat wil zeggen, stralingsvrije zones; plaatsen zonder radio-antennes, mobiele telefonie of televisiekabel (kabel is vaak een belangrijke bron van straling). Deze toevluchtsoorden zijn nu nodig, écht om levens te redden.
 2. Juridische hulp. Milieu- en invaliditeitsadvocaten die deze zaak aankunnen.
 3. Financiering voor landaankoop en juridische kosten.
 4. Vrijwilligers om te bellen, brieven te schrijven, subsidies te geven, enzovoort.

Houd deze twee principes in gedachten:

 1. Afstand telt. Het vermogen neemt af met het kwadraat van de afstand. Antennes moeten zeldzaam zijn, en zo ver mogelijk van mensen en milieugevoelige gebieden.
 2. Digitaal doet pijn. Digitale (gepulseerde) technologie is schadelijker bij lagere vermogens dan analoge. De verplichte vervanging van alle analoge TV-, radio- en telecommunicatie-uitzendingen door digitale in de komende jaren is zeer gevaarlijk.

* * *

2 gedachten over “Weer zo’n 5G-Corona-wappie-verhaal? Vind je?

 1. Niet alleen Hugo de Jonge besodemieterd de boel maar ook anderen zoals Gertjan Segers die toch duidelijk heeft gezegd dat hij nog eens regeren met Mark Rutte niet weer zag zitten om vervolgens toch weer in een coalitie met hem te stappen. Gertjan Segers riep mensen die voor FVD zijn op om wakker te worden maar zijn deze mensen al niet wakker en ligt Segers zelf niet in een diepe coma? Wat ik zie is dat FVD achter hun woorden en uitspraken blijven staan terwijl Segers dat niet doet (voorbeeld zojuist beschreven).Deze morgen was er weer ophef over een man die bij Sigrid Kaag aangebeld zou hebben en “complotleuzen” geroepen zou hebben (complotleuzen zo werd dat op NOS teletekst verwoord).Ook zou deze man een fakkel bij zich hebben gehad wat ook op beelden te zien was.R.Jetten had alweer gereageerd en volgens hem en anderen zou FVD dit uitlokken.Vreemd wanneer er 17.000 vrouwen na vaccinatie menstruatie problemen krijgen moet dat eerst uitgezocht worden ook al hadden deze vrouwen eerder geen last.Nu zonder onderzoek vliegen de verwijten over en weer en heeft Jetten daarbij niet de laatste plaats maar owee wanneer er een paar mensen met een fruitmandje bij hem aan de deur staan ivm ziekte dan voelt hij zich gelijk bedreigd.Ook dat gezeur van politici en de MSM telkens over complottheorieën begint behoorlijk de keel uit te hangen en dat terwijl het helemaal niet nodig is.Wanneer de MSM en politici iets als complottheorie bestempelen zonder dat ze in gesprek gaan en deze theorieën weerleggen op basis van feiten geeft dat mogelijk twee dingen aan: 1.Ze kunnen de theorieën gewoon niet weerleggen (ontkrachten) want waarom doen ze dat dan niet?
  2.Ze willen vermijden dat nog meer mensen op zoek gaan naar alternatieven voor het MSM nieuws wat mensen op sites kan doen uitkomen die door politici en de MSM als complotsites worden betiteld en dat is natuurlijk onwenselijk vooral wanneer je wat te verbergen hebt wat daar wel benoemd wordt.Slapende honden moet je niet wakker maken toch?
  Nog meer bedrog is dat het CDA uiteen is gevallen in twee kampen namelijk Hoekstra en Omtzigt en toch zijn er geen nieuwe verkiezingen geweest en gaat men uit van een x aantal zetels maar klopt dat wel? De minister van justitie en veiligheid gaat op zijn huwelijk in de fout en ineens wordt de wet aangepast zodat hij kon blijven zitten.Rutte heeft mogelijk ambtsmisdrijf gepleegd zoals onder anderen Hoekstra dat ook gedaan kan hebben en bijna geen kamer lid die daar problemen mee lijkt te hebben.Zelfs een rechter heeft niet alle informatie gekregen of de juiste informatie en ook de kamer wordt vaak verkeerd of onvolledig vaak achteraf pas van informatie voorzien en dan alleen als er om gevraagd wordt.VVD,Christenunie,D66 en het CDA vinden dit alles kennelijk normaal en aanvaardbaar.Dan nog over Macron die NIET gevaccineerden boos zou willen maken terwijl hij juist de rust zou moeten proberen te bewaren.
  Mensen bewust boos maken kan betekenen dat deze mensen uit woede verkeerde dingen kunnen gaan doen en wanneer Macron dat dan bewust heeft uitgelokt is mijn mening dat hij ook geen belastinggeld voor beveiliging van zichzelf meer mag uitgeven en de gevolgen zelf moet dragen en niet de beveiligers want dan schuif je de verantwoordelijkheid voor je daden naar anderen toe.Hoe kan een president/premier zoiets ongestraft doen terwijl het in de grondwet is vastgelegd dat mensen zelfbeschikkingsrecht hebben? (ik meen artikel 8 en 11) en zelfs in de Europese rechten van de mens (ik kan het mis hebben maar ik dacht dat het zo is).
  Ook als ze 2G zouden invoeren (naar mijn mening gaat dat gewoon gebeuren) vraag ik me af of de grondwet daar boven hoort te staan en nageleefd dient te worden.
  Deze morgen bij WNL was die GGD-arts infectieziekten DHR Ashis Brahma te gast die ook sinds kort in promotiefilmpjes voor vaccinatie op TV te zien is en eigenlijk gaf hij toe dat er op dit moment nog geen effectief vaccin tegen het omikron virus is maar dat daar wel aan gewerkt wordt.De vraag is dan wat ze dan inspuiten met die booster prikken natuurlijk. Volgens deze arts zou het ziekenhuisopnames en IC opnames voorkomen.Als dat zo is dan zou er toch niemand die gevaccineerd is en/of de booster prik heeft gehad in het ziekenhuis of op de IC mogen liggen? Klopt dat? Op de vraag waarom niet opschalen was het antwoord dat dat niet zo makkelijk zou gaan.Dat is natuurlijk onzin wanneer je mensen die hulp aanbieden niet een korte opleiding geeft zodat ze ingezet kunnen worden maar naar huis stuurt en artsen die al 10/20 jaar vaccineren eerst op cursus wilt sturen om te leren vaccineren.Overal waar mensen oplossingen aanbieden zie ik toch steeds tegenwerking en wil men kennelijk achter de feiten blijven aanlopen
  om vooral corona niet te hoeven bestrijden lijkt het wel. Ik ben geen FVD of PVV fan en geweld of bedreigingen of iets dergelijks van wie dan ook is nooit goed en afkeurenswaardig.Feit is wel dat de overheid zelf geen probleem heeft met geweld tegen bv demonstranten zelfs als die vreedzaam demonstreren en dat is ook niet goed natuurlijk.Dat is zoals altijd mijn mening.

 2. Mijn vraag is een andere. Vermits we de aarde constant bombarderen met microgolven en dus hiervan een microgolfoven maken heeft dat geen effect op de klimaatopwarming versta klimaatverandering?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.