Advertentie

IVERMECTINE WERKT..! Simple as that..!


Hugo de Jonge is niet onwetend met betrekking tot zijn rol bij het ontmantelen van IVERMECTINE als geneesmiddel bij COVID-19 aandoeningen. OPZETTELIJK heeft deze man dit middel geblokkeerd. Ook HCQ dat door deze man-met-de-schoenen werd aangemerkt als ‘KWAKZALVERIJ’ is hautain en zeer bewust door deze VWS-minister geblokkeerd. ALLE SEINEN STONDEN ECHTER OP GROEN, meneer De Jonge.. Er was alle aanleiding te concluderen, dat deze middelen minstens het onderzoek waard waren.. Maar nee, iedereen injecteren met het mRNA-middel, dat geen vaccin is dus..

Hugo de Jonge is daarmee keihard SCHULDIG.. Schuldig in de vorm van ‘DOOD DOOR SCHULD’.. En wat is dan die schuld.. Dat heet juridisch ‘LAAKBAAR HANDELEN’..En ja, in dit geval voor iedereen duidelijk: ZÉÉR LAAKBAAR HANDELEN, omdat deze man ALLES in het werk had moéten stellen, elk middel had moéten (laten) onderzoeken, dat het doorbreken van het C-19-virus had kunnen stoppen bij personen en hele groepen in de samenleving.. Het is in een woord CREEPY, dat je bedenkt dat er waarschijnlijk duizenden mensen zijn gestorven, door het handelen -niet-handelen- van CDA-er Hugo de Jonge..

Als alle signalen/indicaties aantonen, dat HCQ en/of Ivermectine ook maar de geringste werking zouden (kunnen) hebben -en zo was de situatie- dien je als minister zeker, dit te (laten) onderzoeken..! En ook dát verdomde De Jonge.. Waarom? Naar eigen zeggen, omdat je ‘er hartproblemen van kunt krijgen’… Een van de bijwerkingen uitvergroten en dan het hele middel de verdoemenis in duwen..??

Terug naar de FEITEN..
De wereld had wakker dienen worden, toen na een ernstig zuurstoftekort in India, bij de IC-behandelingen (HIER), massaal Ivermectine werd ingezet. Binnen een paar weken, was de situatie onder controle, terwijl er eerst moord-en-brand werd geschreeuwd over mogelijk massale sterfte.. Er waren, behoudens dit massale voorbeeld, ook veel andere voorbeelden van WERKZAAMHEID van Ivermectine.

Hieronder het artikel waaruit dit allemaal ook feitelijk blijkt. Via een degelijk en grootst opgezet collegiaal medisch-wetenschappelijk onderzoek/check, het zg. ‘peer-review’, is gebleken, dat eerder onderzoek naar de effectieve werkzaamheid van Ivermectine tegen C-19 JUIST was. Bepaal zelf hoe wij in de maling genomen zijn en hoeveel mogelijke DODEN TE WIJTEN ZIJN AAN HET GEDRAG VAN HEN DIE IVERMECTINE BLOKKEERDEN..!

* * *
x

‘Cadegiani stelde vast dat mensen.
die gedurende ten minste zes tot acht weken,
regelmatig om de 2 weken Ivermectine gebruiken,
tot 92% minder sterfte hadden..’

x
X

IVERMECTINE WERKT..!

Simple as that..!

2022 © WantToKnow.nl/be

x
Uit een nieuwe intercollegiaal getoetste studie blijkt dat regelmatig gebruik van Ivermectine het risico om te sterven aan COVID-19 met maar liefst 92% vermindert. De grote studie werd uitgevoerd door Flávio A. Cadegiani, MD, MSc, PhD.) Hij is certificeerd endocrinoloog (PhD) en heeft een doctoraat in klinische endocrinologie. Deze peer-reviewed studie werd woensdag 31 augustus jl. gepubliceerd door het online medisch tijdschrift ‘Cureus’. (HIER)

Deze studie werd uitgevoerd op een grote, strikt gecontroleerde populatie van 88.012 mensen uit de stad Itajaí in Brazilië. Personen die Ivermectine als profylaxe gebruikten of de medicatie innamen, vóórdat ze door COVID werden besmet, ondervonden een aanzienlijke vermindering van sterfte en ziekenhuisopname. De cijfers zijn zelfs indrukwekkend te noemen..!

Volgens de studie hadden degenen die regelmatig Ivermectine innamen een 92% vermindering van hun COVID-sterfterisico in vergelijking met niet-gebruikers en 84% minder dan onregelmatige gebruikers. De studie meldt:

“Het aantal ziekenhuisopnames was met 100% gedaald
bij regelmatige gebruikers,
in vergelijking met zowel onregelmatige gebruikers als niet-gebruikers.”

De indrukwekkende vermindering voor regelmatige gebruikers van Ivermectine was duidelijk, ondanks het feit dat de regelmatige gebruikers een hoger risico liepen op COVID sterfgevallen. De regelmatige gebruikers waren ouder en hadden een hogere prevalentie van type 2 diabetes en hypertensie dan de onregelmatige en niet-gebruikers. De studie toont ook duidelijk aan:

‘Onregelmatige gebruikers van Ivermectine hadden nog steeds een 37% lager sterftecijfer dan niet-gebruikers..! In deze studie werden regelmatige gebruikers gedefinieerd als degenen, die meer dan 30 tabletten Ivermectine gebruikten, gedurende vijf maanden. De dosering van Ivermectine werd bepaald door het lichaamsgewicht, maar ‘het grootste deel van de populatie gebruikte tussen de twee en drie tabletten per dag gedurende twee dagen, om de 15 dagen’.

Niet-gebruik van Ivermectine was geassocieerd met een 12,5-voudige toename van het sterftecijfer en een zevenvoudig verhoogd risico om te overlijden aan COVID-19 in vergelijking met het regelmatige gebruik van Ivermectine. Deze dosis-response werkzaamheid versterkt de profylactische effecten van Ivermectine tegen COVID-19.”

Dr. Cadegiani gelooft dat de studie een ‘dosis-respons effect’ laat zien, hetgeen impliceert dat toenemende niveaus (verhoogde inname) van Ivermectine het risico op ziekenhuisopname en overlijden door COVID-19 verminderde..! Hij schrijft hierover op Twitter:

“Een observationele studie met de omvang en het niveau van analyse als de onze is nauwelijks haalbaar en onuitvoerbaar om te worden uitgevoerd als een gerandomiseerde klinische studie. Conclusies zijn moeilijk te weerleggen. Gegevens zijn gegevens, ongeacht je overtuigingen.”

De schandalig smeercampagne tegen Ivermectine..
Alleen deze anti-propaganda, om Ivermectine volledig kapot te maken, imago-technisch, gaf velen al te denken..! Oorspronkelijk bedoelt als middel tegen malaria(-verschijnselen) werd het later werkzaam bevonden tegen wormen bij paarden. Een ontwormingsmiddel dus.. En ja, toen was het voor de Ivermectine-bashers, wiens motieven voor velen overduidelijk zijn, heel duidelijk dat het een dierengeneesmiddel was en werd de malaria-historie volledig verzwegen..

.. dat duizenden levens gered hadden kunnen worden, wanneer behandelingen als Ivermectine en hydroxychloroquine (HCQ) niet onderdrukt waren geweest.

Afgelopen herfst behoorde de gewaardeerde epidemioloog Dr. Harvey Risch van de Yale Medical School tot de wetenschappers en artsen die in een onder ede-getuigenis in de Amerikaanse Senaat verklaarden, dat duizenden levens gered hadden kunnen worden, wanneer behandelingen als ivermectine en HCQ (hydroxychloroquine) niet onderdrukt waren geweest.

Zelfs de Amerikaanse overheidsdienst FDA, herhaalde in april jl. haar onoprechte ‘paardenontwormer’-smeerlapperij over het geneesmiddel als een behandeling voor COVID-19. De verwijzing naar paarden speelde in op de explosie afgelopen herfst van media-artikelen en social media posts die de spot dreven met mensen die COVID-19 behandelden met het medicijn. Zie de cartoon hieronder.

Ook de presentator van ’s werelds nummer 1 podcast, Joe Rogan riep, kennelijk niet gehinderd door enige kennis in combinatie met een dosis propagandageld van Big Pharma, ‘Dat sommigen een cocktail van onbewezen behandelingen gebruiken, waaronder Ivermectine, een ontwormingsmiddel voor koeien/paarden dat mensen volgens de FDA niet zouden mogen innemen”.

Wat voor smeercampagne dan ook, Ivermectine is een meer dan 30 jaar oud wondermiddel dat levens- en zichtbedreigende parasitaire infecties behandelt. Het is zelfs zó geweest -Hugo de Jonge, lees je mee?!- dat de blijvende invloed ervan op de wereldgezondheid zo groot is geweest, dat twee van de belangrijkste onderzoekers bij de ontdekking en ontwikkeling ervan in 2015 de Nobelprijs hebben gewonnen..!

Tijdens de pandemie censureerden Twitter en andere sociale-mediaplatforms positieve vermelding van Ivermectine en hydroxychloroquine, ondanks de talloze getuigenissen en tientallen studies van over de hele wereld die aantoonden dat de geneesmiddelen effectief zijn bij de behandeling van COVID-19. Het idee om het antivirale geneesmiddel te gebruiken om te behandelen werd zwaar gepolitiseerd, besmeurd en onderdrukt, vooral nadat gezaghebbend president Donald Trump suggereerde, dat het middel effectief zou kunnen zijn bij de behandeling van Covid… Tja, die Trump is natuurlijk niet zo gek als dezelfde smeercampagnes beweren..

Het woord ‘kwaliteit’ krijgt in relatie tot de FDA een steeds vreemdere klank..! Zo blijkt telkens weer!

Een vervolgbericht van de voedsel- en warenautoriteit FDA was gewoon MISDADIG: “Ook een herinnering dat een studie heeft aangetoond dat het niet echt werkt tegen COVID.” Dr. Pierre Kory, die voor de Senaat heeft getuigd over de effectiviteit van Ivermectine tegen COVID-19, reageerde hier heftig op met een Tweet: “Jullie zijn geen paard, noch een koe, maar zijn de reet van Big Pharma”.

De FDA, zo schreef Pierre Kory, was “BS (bullshit) aan het uitsturen” doordat zij één corrupte studie aanhaalden, terwijl de FDA op schandalige wijze, maar liefst 82 trials negeerden, waaronder 33 gerandomiseerde gecontroleerde trials met 129.000 patiënten uit 27 landen die de ‘enorme voordelen’ aantonen van Ivermectine bij de behandeling van COVID-19. Kory eindigde de Tweets met de oproep: “Stop met liegen man, mensen sterven!”.

Dr. Pierre Kory schreef in een artikel dat in april werd gepubliceerd, dat het

“een beproefde tactiek is met doeltreffende en verderfelijke resultaten voor Big Pharma en andere goed gefinancierde belangen om zogenaamd onpartijdige medische proeven te sponsoren gericht op het in diskrediet brengen van goedkopere generieke alternatieven. De gebreken in de methodologie negerend, gaan de media vrijuit met het gewenste verhaal, dat nog wordt versterkt door een goed georkestreerde public relations inspanning.”

ER WAREN AL DUIDELIJKE, INDIRECTE AANWIJZINGEN DAT IVERMECTINE WEL WERKT… (klik voor artikel)

Kory noemde als voorbeeld de onlangs gerapporteerde klinische proef uit Brazilië bekend als ‘TOGETHER’, die volgens hem ogenschijnlijk gericht was op het bestuderen van de effectiviteit van Ivermectine voor de behandeling van COVID. Een van de tekortkomingen bij deze studie, was het ontbreken van expliciete uitsluitingscriteria voor deelnemers aan de proef met Ivermectine, waardoor beide proefgroepen toegang hadden tot hetzelfde geneesmiddel.

Verder was het behandelingsvenster vastgesteld op slechts drie dagen, wat geen adequate dosering mogelijk maakte, en werd de proef uitgevoerd tijdens de massale toename van de gammavariant, een van de meest virulente en dodelijke COVID-varianten. Kory wees daarop:

“De dosering van de proef was veel lager dan de dagelijkse Braziliaanse clinici aan patiënten voorschreven in die tijd om overeen te komen met de sterkte van de stam”

Maar ondanks deze en andere duidelijk aanwijsbare tekortkomingen, werden de resultaten door de VS-belangrijkste media opgepikt.

The Wall Street journal:‘Ivermectin Didn’t Reduce Covid-19 Hospitalizations in Largest Trial to Date’

New York Times: ‘Ivermectin Does Not Reduce Risk of Covid Hospitalization, Large Study Finds.’

Ondertussen verstikten sociale media platforms gesprekken terwijl Californië potentieel precedent scheppende wetgeving doordrukte om huisartsen die “desinformatie verspreiden” over Covid behandelingen aan te pakken en te straffen.

Een soortgelijk onderzoek naar ivermectine “van veel grotere omvang, uitgevoerd door onderzoekers zonder enige belangenverstrengeling, toonde aan dat het medicijn leidde tot een enorme vermindering van Covid-infecties, ziekenhuisopnames en sterfte – en toch kreeg het vrijwel geen aandacht in de media.”

Kory zei dat het beëindigen van “deze cyclus van voortdurende desinformatie een herziening vereist van ons disfunctionele goedkeuringsproces voor medicijnen.”

“Een onafhankelijke raad, vrij van conflicten met de farmaceutische industrie, moet worden ingesteld om toezicht te houden op proeven met hergebruikte medicijnen. Aanbevelingen moeten worden gebaseerd op proeven die zijn ontworpen door onpartijdige deskundigen en op feitelijke resultaten, niet de gewenste, en beleidsmakers of voorschrijvers die de bevindingen negeren moeten ter verantwoording worden geroepen.”

En de academische wereld en de regelgevende instanties moeten eraan herinnerd worden, zei hij:

“dat gegevens van observationele proeven – waarbij een steekproef van de bevolking die een geneesmiddel neemt wordt vergeleken met degenen die dat niet doen – even waardevol zijn bij het informeren van het beleid. Randomized controlled trials kunnen nuttige informatie opleveren, maar hun complexiteit, kosten en vertragingen in de behandeling leiden tot fouten en sluiten in feite goedkope geneesmiddelen uit van het goedkeuringsproces, ongeacht hun werkzaamheid” .

Conclusie en tot slot
Het is allemaal keurig en netjes ‘wetenschappelijk’ wat je hier leest, maar de mogelijkheid van OPZETTELIJKE en MOEDWILLIGE SABOTAGE van Ivermectine en andere mogelijke geneesmiddelen tegen C-19, dien je niet uit te sluiten. Dat betekent dat er dus simpel gezegd sprake is van een dubbele agenda, die erop gericht is iedereen te vaccineren, wat betekent het nieuwe middel mRNA in te laten spuiten bij de volledige mensheid..! Deze kwaadaardige, boosaardige variant, sluiten wij niet uit, in het kader van.. de agenda van het verminderen van de wereldbevolking. Steeds méér erudiete en intelligente personen komen met dit bericht naar buiten. Dat Hugo de Jonge kennelijk tot dit kamp behoort, verbaast ons -eerlijk gezegd- totaal NIET..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.