Advertentie

Zendmasten? Voorzichtig..!! Whatabout DECT’s…?


Je weet wellicht dat wij het niet zo hebben op al die vrolijke verhalen over de zegeningen van het ‘mobiele’ tijdperk. Niet alleen loopt de halve wereld rond als zombies, met die telefoon letterlijk onder hun neus, maar het gaat ons met name over de uiterst indringende gevolgen van de blootstelling van het menselijk lichaam aan Elekrto-magnetische straling (EMS) de hele dag door.

De manipulatie in beeld: een van de meest voor zichzelf sprekende staatjes.. Uit het VARA-programma ZEMBLA van een paar jaar geleden. Namen van het onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie wordt hier boven en onder als rood aangegeven.  Bij het bovenste staatje kwam er negatief resultaat uit het onderzoek. EMS is schadelijk dus. En bij het onderste staat is het onderzoek genoemd dat is gesponsord door het bedrijfsleven.. Dergelijk onderzoek blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè? Of gewoon het spreekwoord in actie: ‘Wie brood men eet, diens woord men spreekt’..!!

x
De onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn niet alleen volledig uit de tijd, maar ze bevatten nooit gegevens over de dagelijkse CUMULATIEVE stapeling van al die straling om ons heen. Wat die voor gevolg heeft voor ieders lichaam, dat zich eigenlijk de versuffing werkt, om die straling te pareren.. Want links- of rechtsom: EMS is absoluut schadelijk! Daarbij hebben we aan onze overheden ook geen ene donder qua steun, omdat die net zo vrolijk de vergunningen verkoopt -voor vele tientallen miljarden Euro’s- aan die telecomaanbieders, als dat ze lichthartig doen over de mogelijk schade van mobiele netwerken op het menselijke lichaam. Valt wel mee joh..! Remember DDT, Asbest, Softenon..?

We plaatsen hier op de site al 10 jaar artikelen, die je bewust kunnen maken over dit verhaal. De essentie van ALLE artikelen is PRECIÉS hetzelfde gebleven. Maar wat is de praktijk? Mensen die wetenschappers citeren over uiterst gevaarlijke implicaties van dagelijkse hoge doses EMS op de lichamen van vooral jonge kinderen, worden steevast onder de ‘alu-hoedjes-complotdenkers’ geveegd. ZO! Opgelost met dat gezeur over die straling. Etiketje op die ‘doemdenkers’ en opgelost.. Zo gaat het naar onze mening VEEL TE VAAK. Ook door mensen die jonge kinderen hebben en het ‘allemaal niet kunnen geloven dat het zo is’, omdat immers ‘de overheid zoiets toch niet zou toestaan’..

Maar -zoals bij zoveel van die ‘complottheorieën’ komt er voor veel mensen toch steeds vaker een stuk realisme boven drijven. Zéker als er dan berichten komen van officiële instanties over, in dit geval, de ernstige gevaren van EMS. Deze waarschuwingen waren er overigens daarvóór ook al, maar de overheid wil het kennelijk allemaal, via een soort ‘glijdende schaal’ bekend maken bij het volk..? Nu is er sinds 18 april de officiële waarschuwing van ‘De Gezondheidsraad’ om ’toch maar’ voorzichtig te doen voortaan met die EMS van -in dit geval- zendmasten. Vooral bij kinderen.. Jaja, dat riep de WHO al 8 jaar geleden. Zelfs dat deze straling kankerverwekkend is.. (HIER) En dan nu de Nederlandse ‘Gezondheidsraad’..??

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.


Niet dat het waarschijnlijk kwaad kan hoor, want het is nog stééds niet bewezen, dat je dat goed begrijpt. Want anders zouden ze het toch wel verbieden..?? Nee, we gaan rustig door met het EXPERIMENT, want dat is het.. Wereldwijd, by far, het grootste experiment dat plaats vindt. Het bezien van de invloeden van EMS op het menselijk lichaam, in relatie tot de verschillende sterktes van blootstelling aan deze EMS. En ja, daar worden ook kinderen voor gebruikt natuurlijk. Want anders zou het geen goed experiment zijn. Lees en huiver over de fundamentele wijze waarop ‘onze overheid’ ons op dit gebied volledig in de steek laat. Ondanks alle wetenschappelijke rapporten over de UITERST INDRINGENDE GEVAREN die zijn verbonden aan het werken met Elektro-magnetische straling.

x

* * *

x

x

x

Zendmasten? Voorzichtig..!!

En whatabout DECT’s…?

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Een overheid hoort het ‘voorzorgsprincipe’ te hanteren. Dat betekent dat zolang een product nog niet ‘bewezen veilig’ is, het feitelijk niet op de markt zou mogen worden gebracht door de fabrikant van het betreffende product. Maar om de een of andere reden, doet onze overheid dit niet. Wijzigt ook geen beleid op dit terrein, anders dan ‘voor het oog’ hoognodige, wordt er met ‘het volk’ niet of nauwelijks gecommuniceerd. En kijk eens hierboven naar de waarschuwing. Het gaat ‘slechts’ (zo staat het er bijna..!!) om één á twéé kinderen. Dus maak je niet gerust, ga lekker slapen naast je mobiel of sterker nog… Je DECT-telefoon.

Want dat is wat we hier in dit artikel ook (weer) eens aan je duidelijk willen maken. Een draadloze DECT-telefoon, jeweetwel, die je ‘handig’ het hele huis door kunt sjouwen, waarna je vergeet hem weer terug te leggen, waardoor je eigenlijk nét zover loopt naar de plek waar hij ligt, als dat je een vaste telefoon op één vaste plek zou hebben… Zeker 90% van de DECT-telefoons die nu bij mensen operationeel worden gebruikt, is géén zg. ‘ECO’-uitvoering. Wat wil zeggen, dat de telefoon NIET heftig straalt als hij NIET in gebruik is. Maar dat betekent dus, je leest het goed, dat DECT-telefoons de hele dag staan te stralen, ook wanneer ze in het basis-station staan.

Een digitale mitrailleur voor uw lichaamscellen, het stralingskanon van je DECT-telefoon, 50X (!!) vertraagd afgespeeld.

DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telephony.
Het is een technologie bedoeld voor draadloze telecommunicatie over korte afstand. Waar de gsm bedoeld is voor gebruik buitenshuis, is DECT voor binnenshuis. DECT-telefoons deden hun intrede midden de jaren ’90 en hun bereik is 100 tot 300 meter. DECT werkt met digitaal gepulste signalen. Dit verhoogt de kwaliteit van de gesprekken en de mogelijkheden, maar het is jammer genoeg ook veel schadelijker voor de gezondheid. Bij privé-gebruik is er meestal sprake van één basisstation (eventueel aangevuld met extra handsets).

Maar bij gebruik in bedrijven, ziekenhuizen, rusthuizen of andere grote oppervlakten, worden er meerdere basisstations of repeaters geplaatst, zodat het hele gebouw of terrein dekking heeft. Dus náást de WiFi-straling door het hele gebouw, ook nog eens ‘lekker’ de krachtige DECT-straling op ieders lichaam, aanwezig in dit elektro-magnetisch veld. Maar het DECT-verhaal is zó heftig, dat wij het eerst ook bijna niet konden geloven. Totdat ook wij het zg. ‘Freiburger Appel’ onder ogen kregen.

Artsen slaan alarm..
Eigenlijk heb je met het DECT-basisstation van een draadloze telefoon, een regelrechte mini-gsm-mast in huis. De microgolfstraling die het basistation 24 uur non-stop, ook wanneer er niet gebeld wordt, kan heel wat gezondheidsproblemen veroorzaken. In 2002 al, hebben meer dan 1000 Duitse artsen hun bezorgdheid over DECT-telefoons uitgesproken in het genoemde ‘Freiburger Appell’. In dit appel bestempelen ze DECT als een gevaar voor de volksgezondheid en vragen ze de overheid om dringend maatregelen te nemen. HIER kun je een Nederlandse vertaling downloaden als .pdf.

Dichter bij huis, is het professor André Vander Vorst, senior stralingsexpert uit de Belgische Hoge Gezondheidsraad, meent dat DECT-telefoons nooit op de markt hadden mogen komen. De technologie werd immers ontwikkeld voor industriële toepassingen en is veel te krachtig voor gebruik door particulieren, zo vertelde hij in het van voorjaar 2008 in een hoorzitting aan het Vlaams Parlement. En ook onafhankelijke Zweedse wetenschappers, zoals Lennart Hardell en Kjell Hansson Mild vinden dat DECT-telefoons gelijkaardige risico’s hebben als de gsm, zoals tumoren in het hoofd, Alzheimer, Parkinson (artikel). Ook cognitieve problemen, zoals een verminderd kortetermijngeheugen, zijn mogelijk.

Vooral jonge kinderen zijn de dupe..
Jonge kinderen, zo waarschuwt de WHO, de WereldGezondheidsRaad, dienen zoveel mogelijk weg te blijven uit de buurt van stralingsbronnen. Doordat vooral bij jonge en zeer jonge mensen de schedel nog niet volgroeit is, komt EMS bij hen heftiger binnen, dan bij een volwassen schedel. Tja, dan zijn er natuurlijk die handige DECT-babyfoons.. Wist je dat die zenden met dezelfde DECT-technologie..Net zoals de oudere modellen van draadloze telefoons werkten ook babyfoons vroeger met analoge signalen. Maar die tijden zijn gewoon voorbij.

Babyfoon op basis van de krachtige DECT-technologie, zou werkelijk strafbaar moeten zijn, o.b.v. de huidige kennis!

De meeste moderne babyfoons werken ‘gewoon’ met de DECT-technologie en gebruiken digitale en dus véél te krachtige, schadelijkere signalen dan de analoge signalen. En natuurlijk zijn baby’s extra kwetsbaar voor de EMS-effecten, doordat het baby-lichaam en diens zenuwstelsel nog in volle ontwikkeling zijn.  Het is dan allemaal nog niet helemaal bewézen… Maar let op: veel ouders rapporteren wel dat hun baby rustiger wordt en veel beter begint te slapen na het verwijderen van een DECT-babyfoon (en/of telefoon). Babyfoons dan afschaffen? Dat hoeft niet meteen, want er bestaan tegenwoordig ook stralingsarme babyfoons die weinig of geen schadelijke straling veroorzaken. Voorbeelden zijn de Vivanco Eco babyphone, de Angelcare AC420 en de analoge Super Nova.

Wat te doen met die ‘volwassene-DECT’..??
Verschillende fabrikanten bieden nu ook stralingsarme DECT-telefoons aan, ook bekend als ‘Eco DECT’. Een gewone DECT straalt zoals gezegd continu en altijd op maximaal vermogen. Stralingsarme modellen stralen enkel als er gebeld wordt en passen hun vermogen aan aan de afstand tot het basisstation. Als u dichter bij het basisstation staat zal dat dus minder krachtig stralen dan wanneer u verderaf staat. Je zou zeggen: ‘Fabrikanten maak al die apparaten STANDAARD in die ‘eco’-uitvoering, maar nee, zo werkt het kennelijk niet in de marketing van deze jongens.

Je ziet hieronder een filmpje van de ECO-DECT van Siemens. Er is wat ons betreft weinig ‘ECO’ aan dit apparaat, maar het komt erop neer, dat deze modellen, NIET CONTINUE pulseren, wanneer het toestel in het basisstation wordt gezet. Maar laat hem dan niet erbuiten liggen, omdat de batterij lekker opgeladen is, en dat gewoon lekker kan.. Want dan begint ie weer met stralen.Je zou zeggen, dat DECT-telefoonfabrikanten dat toch simpel zouden kunnen oplossen voor álle DECT-modellen. Maar nee, dat is alleen het geval bij de ECO-modellen.

Maar ook deze ECO-modellen, om je even uit de droom te helpen, hebben nog steeds een stralingspotentie van een zendmast naast je huis..! Men moet de telefoon zelf wel handmatig in ‘Eco Mode Plus’ zetten bij de instellingen! En daarbij het toestel telkens terug zetten in de houder. Waarom dan niet meteen een vaste telefoon in een gezellig gemaakt, ’telefoonhoekje’, waar de beste keuze staat op dit gebied: een toestel met draad. Want zelfs al stralen stralingsarme DECT’s minder, de hoorn zelf straalt nog steeds wanneer je deze tegen het hoofd houdt, net als bij een gsm-toestel.

Als deze DECT-apparaten dus worden gebruikt om te bellen en je ermee rondloopt, of je gaat gewoon in een stoel zitten bijvoorbeeld, dan is het erorm-krachtige signaal van deze DECT-apparaten in staat, mensen krachtig te beïnvloeden. Kijk eens naar dit filmpje over een DECT-telefoon, gemeten met een elektro-smogmeter.

Je ziet het: DECT-telefoons zijn die draadloze looptelefoons die tegenwoordig in bijna alle huiskamers, winkels en werkplekken worden gebruikt. Het is tegenwoordig zelfs bijna onmogelijk om nog een ‘gewone’ telefoon met draad te vinden. Stel je voor, je dient telkens naar dat plekje te lopen, waar de telefoon vast zit.. Maar net als een router voor draadloos internet, veroorzaakt het basisstation van een DECT-telefoon (het ‘bakje’ waarin de telefoon staat) dus een grote hoeveelheid gepulste straling.

Dit stralingsniveau is nog sterker dan bij draadloos internet en is vergelijkbaar met een gsm-mast op 30 meter afstand. Veel mensen beseffen niet dat hun draadloze looptelefoon in huis voor méér straling zorgt dan alle gsm-antennes uit de buurt samen.

Wat kun jij doen?

 • Gebruik een vast toestel met draad.
 • En als je echt niet zonder een draadloos toestel kunt of eigenlijk ‘geen keuze’ hebt, koop dan een stralingsarm model (Eco DECT zoals hierboven beschreven)
 • DECT op de werkplek? Probeer het aan te kaarten met je werkgever of de arbeidsarts. Suggereer om eventueel over te stappen op stralingsarme modellen of toestellen met draad. Dit zal de productiviteit en het welzijn op de werkvloer werkelijk ten goede komen..!!
 • DECT bij de buren? Probeer het probleem met hen te bespreken en informeer hen over de gezondheidseffecten. Suggereer om eventueel over te stappen op een telefoon met draad of een stralingsarme draadloze telefoon, die je hen evt. gratis kunt aanbieden.
 • Houd steeds zoveel mogelijk afstand tot DECT-basisstations, waar ook.
 • Gebruik als babyfoon, een stralingsarme en/of analoge babyfoon, en informeer mensen met jonge kinderen in je omgeving die een kind verwachten. Zeg gewoon dat je geen complotter oid bent, maar dat het KEIHARD WETENSCHAPPELIJK is bewezen, dat EMS een krachtige ondermijnende factor is op het menselijk lichaam..!

Stuur deze info door of deze pdf (HIER)
over de sluipende gevaren van EMS.

* * *

2 gedachten over “Zendmasten? Voorzichtig..!! Whatabout DECT’s…?

 1. Bij verbouwing van je woning of compleet huis is het raadzaam om een matalieke laag, bijv. alufolie aan te brengen alvorens te gaan isoleren, behangen of vloeren leggen. Hetzelfde geld voor plafonds. Alles fysiek aan elkaar koppelen en dan aansluiten op de aardingspen welke in iedere woning aanwezig zou moeten zijn.
  Je hebt dan een kooi van Faraday geschapen waarin je veilig bent… zolang je daarbinnen niet zelf met een stralingsbron aan de gang gaat want de zender in jouw telefoon gaat dan in de hoogste stand om verbinding te onderhouden met steunzenders ‘buiten’ de kooi!
  Da’s dus het paard achter de wagen.
  Slapen zal dan ook beter gaan want de hersenen die wel de straling waarnemen registreren dit als licht. Melatonineproductie van het lichaam zelf stopt of is bemoeilijkt door teveel ‘licht’.
  Sowieso is het vaak aan te raden om jouw lichaam te aarden. Al was het maar om het overschot aan positieve ionen af te voeren.
  Er zijn lakens en beddegoed te koop die voorzien zijn van fijn zilverdraad juist voor dit doel.
  In een huidige wereld waarbij straling nóg niet erkend is al de nieuwe asbest, kan het helemaal geen kwaad je eens goed te ont-laden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.