Advertentie

Trouw zijn aan jezelf..!


x

x

Trouw zijn aan jezelf!

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het ons getoonde wereldtheater, waarin een schaakspel wordt opgevoerd van de in verschillende gedaanten kunstmatig geschapen goeden (witte partij) tegen de in verschillende gedaanten kunstmatig geschapen kwaden (zwarte partij), wordt steeds grimmiger. De oorspronkelijk zuivere regels van het schaakspel, gebaseerd op respect voor de tegenpartij, zijn al lang overboord gegooid. Dat was in de tijd van de Middeleeuwen, waar nogal eens op wordt neergekeken als zijnde een barbaarse periode in de Europese cultuur, nogal anders. In die tijd was er een bepaald moreel besef, zelfs in het strijden met een vijand.

Deze periode wordt ook wel aangeduid als de tijd van de Hoofse Cultuur. Hoofs heeft de betekenis van hoffelijkheid, eerbied en respect voor de ander. Een citaat uit een artikel hierover (HIER)

Wat is hoofsheid?
Wat was hoofsheid nu precies? Zoals gezegd verwees het vooral naar een bepaald gedrag en de bijbehorende mentaliteit. Het betekende dat je jezelf fatsoenlijk en toeschietelijk opstelde jegens anderen en je best deed om onderlinge wrijving te vermijden. Vandaag de dag vinden we deze bedoeling nog steeds terug in het woord ‘hoffelijkheid’.

Hoofs was het om rekening te houden met de gevoelens van anderen en zowel fysieke als mentale zelfbeheersing op te brengen. Lichamelijke behoeftes en driften dienden te worden onderdrukt in plaats van uitgeleefd op een ander.
Ook psychische onhebbelijkheden als liegen, opscheppen, een vermeende superioriteit uitstralen of anderen kleineren moest men in de hand zien te houden. De bedoeling was bovenal een ander in zijn of haar waarde te laten en niet te schofferen.”

Daar valt in onze moderne tijd van bewustwording van psychisch/emotionele ontwikkelingen wel iets aan toe te voegen. De transformatie van onbewuste instinctieve drijfveren en een toenemend bewustzijn van de innerlijke onderdrukkingsmechanismen ervan, dragen bij aan zelfkennis en de positieve uitwerking daarvan in het uiterlijk gedrag. De onderdrukking van dierlijke instincten door het rigide toepassen van uiterlijk opgelegde gedragscodes past niet meer in onze geïndividualiseerde tijd.

Want dit is immers de basis geworden voor de uitermate bevoogdende werking van staatsautoriteiten, die dit middels rigide wet- en regelgevingen aan ons meenden op te kunnen leggen. Terwijl juist zij, die deze staatsautoriteit moeten vormgeven, deze morele gedragscodes op alle mogelijke manieren aan hun laars lappen. Zij gaven en geven nog steeds het totaal verkeerde voorbeeld. Een voorbeeld dat wij als individu, vanuit ons eigen moreel/ethisch gefundeerde geweten absoluut niet zouden willen volgen.

Van ‘Ridderlijke hoofsheid’ naar de Darwinistische wet van de jungle
Maar ridders dienden zich echter in hun strijd aan een moreel/ethische erecode van respect te houden. Hoe anders gedragen de moderne geopolitieke moraalridders zich in verhouding tot hun kunstmatig geschapen tegenstanders? Deze geopolitieke ridders menen hun door geld en macht geperverteerde opvattingen van goed en kwaad aan de gehele wereld op te kunnen leggen, zonder daarbij rekening te houden met hen die zij als hun kunstmatig geschapen tegenstander beschouwen.

In onze huidige geopolitieke realiteit wordt de gehele mensheid als tegenstander ervaren van hen die menen de ridderlijke heersers over deze planeet te kunnen zijn. Daartoe hebben ze alle mogelijke middelen ontwikkeld om die mensheid ervan te overtuigen dat zij slechts onderdanen van hen zijn. Vooral de media, naast het onderwijs, worden ingezet om een manipulerende invloed te spelen bij het indoctrineren van de autoriteiten volgende schaapskuddes. Welbeschouwd is het één grote mind-fuckende mindgame.

Slechts de wet van de jungle geldt nog in dit door dierlijke tot satanisch verworden instinctieve machtsspel. Het is en blijft een kwestie van eten of gegeten worden, volgens het geperverteerde darwinistische evolutieschema. Slechts de sterken zullen volgens dit schema overwinnen en dus kunnen eten. Terwijl de machtelozen en de kwetsbaren door hen gegeten worden. In onze moderne economische dictatuur is dit principe vertaald in een economisch darwinisme. Maar wie zijn dan de sterken? Het enige beoordelingscriterium voor het leren zien van die partij is; Volg het geld en zie hoe dat gemaakt, vernietigd en herschapen wordt.

Mind Games – John Lennon

De wereldeconomie als witwasmachine
In feite is de economische wereld één grote wasmachine. Daarin wordt al het niet bestaande door banken illegaal geschapen zwarte geld, met of zonder voorwasprogramma, met een crimineel wit wasmiddel gelegaliseerd gebleekt en wit gewassen. Velen laten zich door manipulatie echter week maken door de ruimschoots toegevoegde wasverzachtende weekmiddelen, zoals brood en spelen, het bieden van verleidelijke voordelen en vele andere verleidende en vooral misleidende wasprogramma’s.

Het is een uiting van een geprogrammeerde hersenspoeling, dat zal eindigen in de centrifugerende kracht van een ongekende economische en humanitaire crisis. Het lijkt me voor de alternatieve ingewijden in dit spel inmiddels wel duidelijk te zijn wie de sterken zijn, die het wasprogramma hebben samengesteld en geprogrammeerd. Dat is het bancair slijmerige en energie-zuigende wezen van de Rothschild-familie en haar marionetten. Zij heeft haar octopusarmen over de gehele aardbol en al het leven daarop heengeslagen.

Ik veronderstel bij de lezers voldoende kennis betreffende deze vampiristische octopus. Daarom voel ik nu niet de behoefte daar nog veel aandacht aan te besteden. Zij hebben immers met name in de alternatieve (‘nieuwe’) media al meer dan genoeg aandacht gekregen. Voor hen die er nog niet genoeg van weten kan ik zeggen, het gehele internet is open voor je om je kennis daarover te verbreden.

Money – Pink Floyd

Vangen van aandacht
Zoals ik in vorige artikelen al heb aangegeven is het gehele wereldpolitieke spel er op gericht om onze aandacht te vangen en ons van ons ware zelf vandaan te houden (HIER en HIER). Citaat uit het laatste gelinkte artikel uit 2015.

Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Onze opvoeding, scholing en maatschappelijke vorming heeft ons nooit kunnen laten zijn, die we in potentie zijn.

 Ons maatschappelijke systeem zit zo geniaal onderdrukkend in elkaar, dat die onderdrukking van generatie op generatie is overgedragen, zonder dat het gros der mensen het doorhad. Dit komt voornamelijk doordat de in de buitenwereld steeds duidelijker herkenbare werking van satanische krachten, zich in de loop der eeuwen ook in ons onbewuste heeft verstopt.
De duivel is zo slim om zich op een plek te verbergen, waar de meeste mensen hem niet willen/kunnen vinden, namelijk in hun eigen innerlijk. Iedere nieuw geboren generatie werd en wordt door middel van ultiem gehersenspoelde deskundige autoriteiten, wijs gemaakt wat men moet denken, voelen en willen.

Dit proces van aandacht vangen zal zich in de komende tijd alleen nog maar meer intensiveren. De gebeurtenissen in de buitenwereld zullen steeds indringender onze aandacht eisen, omdat ze een steeds grotere invloed zullen krijgen op het ons bekende en veilige dagelijkse leven.

Johnny Clegg & Savuka – Tough Enough

Ook in het alternatieve mediaveld zullen velen zich voornamelijk blijven richten op wat ze (de machthebbers) nu weer hebben verzonnen en dat van een kritische noot willen voorzien. Maar ook daar ligt hetzelfde principe van het vangen van de aandacht aan ten grondslag. Dus hoe komen we uit deze eindeloos doordraaiende tredmolen? Dit is een vraag die ik ook met klem aan mijzelf stel, want ik zit met al mijn beperkingen ook nog vast in deze tredmolen. Ik heb geen pasklare oplossingen voor alle wereldproblemen, maar hoef het leed van de gehele wereld ook niet op mijn schouders te dragen.

Ik voel wel een intense betrokkenheid bij het wereldleed, maar kan dat als simpele ziel niet oplossen. Ik heb een tijd in mijn leven gehad, vanuit mijn hooggevoeligheid en gevoel van een mogelijk positieve oplossing te zien, dat ik meende de wereld te moeten redden. Maar kwam er na vele teleurstellende ervaringen uiteindelijk achter dat ik daarmee mijzelf enorm tekort deed.

Menselijk dilemma
Die Messiasneiging heb ik gelukkig los weten te laten. In het proces van het loslaten daarvan werd ik steeds weer geconfronteerd met mijn menselijk beperkte communicatievermogen. Tevens werd ik geconfronteerd met mijn eigen onbewust defensieve houding ten aanzien van de visie van anderen, die ook meenden het juiste te zien en te willen doen. Dit is een heel menselijk egodilemma dat, in onze wereld van het aanscherpen van dialectisch geschapen egotegenstellingen, op alle niveaus binnen de menselijke wereldsamenleving speelt.

Het leven is wat je er zelf van maakt wordt wel eens gezegd. Maar wie is wat je als jezelf ervaart? Om niet in zweverige New Age-terminologie te willen vervallen, wil ik vanuit mijn beperkte opvatting van mijzelf aangeven, dat dit Zelf iets is dat voorbij gaat aan wat ik meen te kennen. Want wat kennen we immers? Dat Zelf is geen vaststaand plaatje van allerlei persoon- en karaktereigenschappen, die veelal door de buitenwereld bepaald zijn. Het is in zijn ware wezen een levende zielsbeweging die zich in de aardse realiteit van ruimte en tijd met behulp van je lichamelijke verschijning laat zien. Dat is de driedimensionale uiting ervan. Je werkelijke wezen omvat echter veel meer dan de driedimensionale uiting ervan.

Ziggy Marley- True To Myself

De werking van de matrix

De 3D-matrix, waarin wij met elkaar leven, is er echter op gericht om onszelf volledig te laten identificeren met die wezensbeperkende omstandigheden in ruimte en tijd. Maar we zijn dus niet wat we denken en voelen te zijn. We zijn die we zijn! Ik ben die ik wil zijn (HIER). Ons ware zijn wordt in deze op macht beluste wereld ontkend en dus tegengewerkt.(HIER) De strijd om te zijn die we willen zijn, hebben we geleerd om via de buitwereld vorm te geven.

Het jaar 2018 is een jaar waarin we ons bewust mogen worden van de transformatiemogelijkheden die er in ons huizen. Deze bieden ons de kans om uit dit aardse gekkenhuis te ontsnappen en onze ware wezen te leren kennen. Dus crisis als kans. Hoe overweldigender de uiterlijke omstandigheden lijken te zijn, hoe meer innerlijke kracht ons toevloeit om daar op een positieve manier mee om te gaan.

Joe Cocker – Living in the promised land

Er wordt dus juist door die onderdrukkende werking van de matrix een enorm beroep gedaan op onze innerlijke kracht om de wijsheid, schoonheid en liefde in onszelf te vinden en van daaruit aan de wereld te tonen. Kaypacha legt in zijn laatste Pele report hieronder, weer duidelijk uit hoe onze zielen een soort van graalschalen zijn, die een door persoonlijke misvorming liefde vormgeven. Terwijl het er nu juist om gaat, om de ons hart ontvangen zuivere Liefde ook op een zuivere en van egosmetten vrije manier door te geven aan de wereld.

Laat jouw ziel de ontvangen zuivere Liefde ook op een zuivere manier doorgeven aan de wereld!

Arend Zeevat

22 april 2018

2 gedachten over “Trouw zijn aan jezelf..!

 1. Arend :
  Een goede beschrijving van de “jungle” waarin we leven. Wat de vooruitzichten betreft verwijs ik naar een vorige reactie en het citaat van de “duivel van The City”. Het feit dat het wereldwijde financiële systeem op instorten staat door de schuldbergen.. zal m.i. leiden tot een echt “barbarisme” met hyperinflatie, werkloosheid, hongersnoden, plunderingen, burgeroorlogen..enz.. waarbij wat er nog overblijft van de beschaving, zal vernietigd worden. (cfr de brief van Albert Pike). Een crisis is inderdaad een kans….maar ik zie een tsunami die weinig kansen zal bieden. Slechts een zeer kleine minderheid van de bevolking ziet immers klaar, het overgrote deel danst de Goed Nieuws tango op de zinkende Titanic. Ik ben echter niet pessimistisch, maar realistisch …zelfbedrog leidt immers tot de ondergang.
  Ondanks dat er geen hoofsheid meer is, is er nog altijd de Gulden Regel :
  “Met de Gulden Regel (lat. regula aurea; eng. golden rule) wordt een oude en wijdverbreide stelregel van de praktische ethiek aangeduid: Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.”

 2. Sometimes building ivory towers
  Sometimes knocking castles down
  Sometimes building you a stairway
  Lock you underground
  It’s that old-time religion
  It’s the kingdom they would rule
  It’s the fool on television
  Getting paid to play the fool

  Big money goes around the world
  Big money give and take
  Big money done a power of good
  Big money make mistakes
  Big money got a heavy hand
  Big money take control
  Big money got a mean streak
  Big money got no soul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=-KqKMJmvk4s

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.