Advertentie

Europees parlement onderzoekt ‘medisch schandaal’: De pandemie, WHO en de ‘vaccinatiepolitiek’..


Waar heel veel mensen al lang van overtuigd zijn, krijgt nu een officieel vervolg. ‘Gelukkig’, kun je volkomen objectief vaststellen. Want het gaat hier niet over achterdocht, het gaat over het toepassen van gezond verstand!

Het inspuiten van miljoenen mensen met een vaccin dat niet eens voldoende is getest, een van de vaccins waarin volledig experimenteel nano-technoligie is ‘verstopt’  om de werking te bevorderen, en last but not least, de miljarden die uitgegeven zijn om deze ‘ohzo gevaarlijke’ griep te lijf te gaan.. Als je dit scenario in een boek zou lezen, zou je meewarig lachen om een schrijver die zoveel fantasie in één boek propt..!

Angst is een slechte raadgever, dat staat vast. Maar als dat vast staat, wil dat niet zeggen dat het niet meer gebeurd dat angst de zwijgende raadgever is.. Herinneren we ons de eerste uitzendingen in het voorjaar van bijv. Pauw & Witteman? Waar Paul Witteman bijvoorbeeld als een bange wezel aan de lippen van Ab Osterhaus hing om naar ‘zekerheid’ te vragen?

In plaats van gewoon journalist te blijven, kwamen in 2009 ook de angsthazen bovendrijven in de journalistiek. Eén van de mensen die wij van WantToKnow hier een groot compliment kunnen geven, in dit verband, is Dr. Maarten van Rossem. Kijk hier nog eens voor zijn kijk op deze griepidiotie. HIER.

En hoe gek het ook mag klinken, toch is dat niet het ergste. Je mag natuurlijk bang zijn, het is en blijft een natuurlijke reactie. Maar probeer dan in ieder geval je gezonde verstand te blijven gebruiken en zeker voor een journalist: BLIJF KRITISCH! Het is voor ons onbegrijpelijk dat de journalistiek minister Ab Klink niet heftiger aan de tand heeft gevoeld over bijv. de beslissing om maar liefst 34 miljoen vaccins te bestellen. Wilde Ab Klink een winkeltje beginnen ofzo?

Maar deze zaak is nog lang niet klaar; hij is aan het kantelen…! Inmiddels is vooral het opstandige Polen er de oorzaak van geweest dat in veel landen goedwillende ambtenaren en politici wakker zijn geworden. Zij beginnen zich vragen te stellen en deze hebben inmiddels het Europese Parlement bereikt. Dr. Wolfgang Wodarg zet de zaak op scherp in het Europese parlement en spreekt openlijk over ‘een medisch schandaal’… Schrijver William Engdahl bericht hierover in dit artikel.

XX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Europees Parlement onderzoekt schandaal WHO en Pandemie


F. William Engdahl
© ‘Global Research’, 31 december 2009

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

De Raad van Europese lidstaten zal in januari 2010 een onderzoek instellen naar de rol die de farmaceutische industrie heeft gespeeld bij de wereldomvattende campagne tegen de Mexicaanse varkensgriep, waarbij ze zich vooral zullen richten op de mate waarin die industrietak heeft getracht invloed uit te oefenen op de WHO. De Commissie voor Gezondheidszaken van het Europese Parlement heeft unaniem een resolutie aangenomen, waarin om een dergelijk onderzoek wordt gevraagd.

Dr. Wolfgang Wodarg is degene die zich nu 'de luis in de pels' van Big Pharma mag noemen.. Hij spreekt over het grootste medische schandaal van de vorige eeuw!

Het is een lang verwachte stap om meer inzicht te krijgen in de ‘Gouden Driehoek’ van de medicijncorruptie bij de WHO, de farmaceutische industrie en academische wetenschappers, waardoor het leven van miljoenen mensen schade opliep en zelfs resulteerde in een aantal sterfgevallen.

De parlementaire motie werd ingediend door Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig SPD-lid van de Duitse Bondsdag en nu voorzitter van de Europese Commissie voor Gezondheidszaken. Wodarg is arts en epidemioloog, longspecialist en deskundige op het gebied ziekten aangaande het milieu. Hij beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de varkensgriep (lees ‘Mexicaanse’ griep) als een van de grootste medische schandalen van deze eeuw. [1]

In de tekst van de resolutie, die door een kleine meerderheid van stemmen door de Europese Raad werd aangenomen, wordt ondermeer gesteld dat:

“…teneinde hun gepatenteerde medicijnen en griepvaccins te promoten, hebben farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële organisaties beïnvloed, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van voorschriften met betrekking tot de openbare gezondheid, welke wereldwijd dienen voor het alarmeren van regeringen, en de laatstgenoemden te dwingen hun strakke voorraden te verspillen aan inefficiënte vaccinatieprogramma’s en miljoenen mensen nodeloos bloot te stellen aan de risico’s en een ongekend aantal bijwerkingen van onvoldoende onderzochte vaccins….

De campagnes tegen de ‘Vogelgriep’ (2005/06) en de ‘Varkensgriep’ lijken niet alleen schade te hebben berokkend aan sommige gevaccineerde patiënten, maar tevens de openbare gezondheidsbudgetten alsmede de geloofwaardigheid en verantwoordelijkheden van belangrijke internationale gezondheidsdiensten te hebben aangetast.”[2]

Het parlementair onderzoek zal zich buigen over het onderwerp van de valselijk door de WHO uitgeroepen pandemie op advies van hun groep academische deskundigen, genaamd ‘SAGE’, waarvan meerdere leden schriftelijk hebben verklaard belangrijke banden te onderhouden met farmaceutische giganten als GlaxoSmithKline, Roche en Novartis, welke bedrijven groot financieel belang hebben bij de productie van medicijnen en niet-onderzochte H1N1-vaccins.

Dr. Wolfgang Wodarg beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de Mexicaanse varkensgriep als één van de grootste medische schandalen van deze eeuw..!!

Er zal tevens onderzoek worden gedaan naar de invloed van die farmaceutische producenten bij het creëren van een wereldwijde campagne tegen het zogenaamde H5N1 Vogelgriepvirus en het H1N1 Varkensgriepvirus. In de Algemene Vergadering van het Parlement zal hoge prioriteit worden gegeven aan het onderzoek.

In zijn officiële verklaring voor de Commissie bekritiseerde Dr. Wodarg de invloed van de farmaceutische industrie op wetenschappers en ambtenaren van de WHO. Hij vertelde dat een en ander heeft geleid tot een situatie waarin miljoenen gezonde mensen onnodig werden blootgesteld aan het risico van slecht onderzochte vaccins, terwijl het ging om een virusstam die veel minder schadelijk was dan bij alle voorgaande griepepidemieën het geval is geweest.

Wodarg zegt dat bij het Europese parlementaire onderzoek met name zal worden gekeken naar de rol van de WHO en haar in juni afgekondigde pandemische noodtoestand. Voor het eerst werden in april 2009 de criteria voor een pandemie door de WHO gewijzigd, nadat de eerste gevallen in Mexico werden gerapporteerd; daarbij werd niet het actuele risico op een uitbraak als uitgangspunt genomen voor het afkondigen van een pandemie, maar slechts het aantal ziektegevallen.

Door deze Mexicaanse varkensgriep als pandemie te klasseren, werden landen gedwongen op basis hiervan, maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.

Door de Varkensgriep te klasseren als pandemie, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.

En omdat de WHO niet is onderworpen aan enige vorm van parlementaire controle, is het volgens Wodarg noodzakelijk dat regeringen de organisatie wijzen op haar verantwoordelijkheid. Het onderzoek zal zich ook richten op de rol van twee cruciale Duitse instituten die richtlijnen opstelden voor de pandemie, namelijk het Paul-Ehrlich instituut en het Robert-Koch instituut.

Bravo!

F. William Engdahl is auteur van ‘Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’. Men kan contact met hem opnemen via zijn website, HIER

Opmerkingen/voetnoten:

1. Rainer Woratschka, ‘Schweinerei mit der Grippe’, Der Tagesspiegel, 16 december, 2009, verkregen via deze link

2. Dr. Wolfgang Wodarg, ‘Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics – a threat for health’, verkregen via deze link

F. William Engdahl levert regelmatig een bijdrage aan ‘Global Research’.

Originele artikel: HIER

231 gedachten over “Europees parlement onderzoekt ‘medisch schandaal’: De pandemie, WHO en de ‘vaccinatiepolitiek’..

 1. @allen en in het bijzonder @Gait, wat een gezeur over het woord “kwaadschiks” Laten we wel wezen, soms kan het alleen kwaadschiks. Voor de oorlog had je de beweging van het gebroken geweer, Nederland bleef neutraal. Toch kwamen de Duitsers en Nederland kon zich niet verdedigen, de Duitsers liepen gewoon naar binnen. Zijn wij uiteindelijk vrij geworden doordat mensen liefde hebben gezonden? Ik dacht het niet, ook de ondergrondse beweging heeft geweld gebruikt om b.v. aan voedselbonnen te komen. In de bijbel staat ook “oog om oog, tand om tand”. Laten we wel met 2 benen op de grond blijven staan aub en niet op iedere slak zout leggen.

 2. @Ellen, ben vorige week de gehele week ziek geweest van de “buikgriep?” Had in ieder geval heftige maagdarmproblemen en het is nog niet helemaal in orde. Schijnt in Nederland ook te heersen………… Ik heb wel eens een paar dagen last gehad maar zo lang? Wel weer aan het werk gegaan afgelopen maandag, het is echter geen nromale buikgriep die een paar dagen duurt!

 3. Ban op kwik in Europa vanaf 2011 (reeds in 2008! ondertekend door de EU):

  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/

  Mercury and most of its compounds are highly toxic to humans, animals and ecosystems. High doses can be fatal to humans, but even relatively low doses can seriously affect the nervous system and have been linked with possible harmful effects on the cardiovascular, immune and reproductive systems. In the presence of bacteria, mercury can change into methylmercury, its most toxic form. Methylmercury readily passes through both the placenta and the blood-brain barrier, so exposure of women of child-bearing age and of children, is of greatest concern.

  EU strategy
  The European Union has made considerable progress in addressing the global challenges of mercury since it launched the EU mercury strategy in 2005. This has resulted in restrictions on the sale of measuring devices containing mercury, a ban on exports of mercury from the EU that will come into force in 2011 and new rules on safe storage. The EU’s mercury strategy is a comprehensive plan addressing mercury pollution both in the EU and globally. It contains 20 measures to reduce mercury emissions, cut supply and demand and protect against exposure, especially to methylmercury found in fish.

 4. @marcel: er wordt niet expliciet gesproken over spaarlampen, veel politiek geblabla, kijk maar eens op het EU persbericht hier (NL aanklikken):
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/08/355&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  Feit is wel dat als we ons bv bij de griepvaccins houden, het toegevoegde kwik hierin door de overheid werd afgedaan als “onschuldig, want te verwaarlozen hoeveelheid”… In 2008 maakte men zich (officieel) dus al grote zorgen over de gevolgen van kwik op de gezondheid.

 5. @ellen sterker nog het kwik in de vaccins werdt afgedaan als een lichaamseigen stof.En in spaarlampen zit dus ook kwik,er wordt geadviseert om goed te ventileren als een lamp breekt.Vanwege de kwikdampen die dan vrijkomen .

 6. @ Marcel w ja dat in spaarlampen kwik zat dat was me bekend, maar dank voor je tip bij het breken van een spaarlamp om te ventileren, kan het verder kwaad voor onze gezondheid, bv voor onze handen bv. zo nog niet eens over nagedacht en zeker interessant om er meer over te lezen

 7. @moos ja moos ook kwik op je handen is niet oke dus voorzichtig aan maar .Daarom is het ook zo absurd dat gewone gloeilampen verboden worden/zijn en worden vervangen door spaarlampen waar dan weer kwik in zit.We mochten jaren geleden al geen kwikthermometers hebben maar kwik inspuiten (vaccin) of in spaarlampen mag wel en wordt aangemoedigd.

 8. @@Marcel W,

  De reden dat de gloeilamp in de ban werd gedaan heeft maar met 1 ding te maken: ‘Peak Wolfraam’ en al in 2004! zie onderstaande link: (zo rond 2:50)

  http://5minforecast.agorafinancial.com/audit-the-fed-moves-ahead-gross-says-buy-this-sector-investing-in-heavy-stones-and-more/

  China bezit de grootste voorraden wolfraamerts (57%). China is momenteel ook de grootste leverancier van wolfraam met 75% van de wereldproduktie.
  Daarnaast schijnt China op de wereldmarkt grote hoeveelheden wolfraam-concentraat op te kopen.
  We worden voor het metaal wolfraam steeds afhankelijker van China.

  Andere belangrijke producenten zijn Canada, Rusland en Oostenrijk.

  De prijs van wolfraamerts begon in 2004 te stijgen.

  In het jaar 2004 bedroeg de wereldproduktie wolfraamconcentraat: 66.600 ton.
  In 2005: 59.600 ton
  In 2006: 56.600 ton
  In 2007: 54.400 ton

  Sinds 2005 is de wolfraamproduktie aan het afnemen, terwijl de prijs juist steeg.
  De jaarlijkse afname bedraagt ongeveer: 3,5%

  Het ziet er naar uit dat de piek in de wereldwijde wolfraamproduktie in 2004 nooit meer zal worden overtroffen.
  waarschijnlijk dat daarom de gloeilamp verboden wordt….

  Hoe makkelijk een echte reden te verbloemen valt, het blijft verbazingwekkend.

 9. Ach Guido, water is ook giftig, zuurstof ook, van leven ga je dood, uv is schadelijk, ook geluid kan doden, zout is dodelijk, enz enz enz het ligt aan de verhouding hoe je het gebruikt of de dosis enz enz enz. en op de wereld zijn er alleen een handje vol complottertjes die daar moeilijk over doen. en zo als de stichting stralings arm met hun mega nederlaag.

 10. @gait hoe voelt dat nou zo zuur te leven en op het verlies van een stichting teren?Jouw eigen persoonlijke strohalmpje in deze tijden van grote verandering.Eng he als je hele wereld beeld overhoop gegooid wordt ….. Maar gait het gaat nog veel erger worden riemen vast zou ik zeggen .En je weet het je kunt hier altijd komen uithuilen hoor.

 11. @gait als je tot die tijd je vrolijke zelf blijft mogen wij dan wat positievere inbreng van jou verwachten?Ik bedoel in plaats van het gewone(voor jou) negatieve betweterige gezever b.v.d.

 12. @ Marcel w
  dat jij het negatief vind dat ik hier zo af en toe tegen niet bewijsbare onzin en hokes pokes aanschop. daar kan ik niks aan doen , zie het als opbouwende kritiek ! of heb je zo’n behoefte aan de schijnbare duidelijkheid die de astrologen, waarzeggers en sjamanen hier pogen te brengen ? dat kan natuurlijk ook en dan snap ik dat je mijn commentaar negatief vind.

 13. Hey aram
  Tijdje al niet meer gezien! 😉

  @ Guido

  Tja Gait begint een prominente rol aan te nemen, goed dat ie ook eindelijk eens tussen de rails terecht komt inplaats ervan naast, elk ontspoort geheel kan altijd weer op de rails terug gezet kan worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.