Advertentie

Gekruid en duidend


Gekruid en duidend

Rob Greuter © mei 2011

x

Verwarring alom aangaande de vele berichten en petities over Europese wetgeving traditionele kruidengeneesmiddelen. Laten wij enige duidelijkheid en duiding scheppen. Bron van alle onrust is de 7 jaar geleden ingevoerde richtlijn waarvan de overgangsperiode eindigde op 30 april 2011. De EU besloot indertijd een vereenvoudigde registratieprocedure op te zetten voor kruiden met een geneeskrachtige werking. Deze zouden eigenlijk onder de geneesmiddelenwet vallen.
De eisen zijn streng maar minder streng dan bij geneesmiddelen. Wel moeten productenten aantonen dat kruidenproducten 30 jaar worden gebruikt waarvan 15 jaar in de EU. Veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit dienen onderbouwd te worden met behulp van rapporten van deskundigen enerzijds en op basis van langdurig gebruik en ervaringen anderzijds. Deze lichtere registratieperiode is per 30 april vervallen.

Beseffen we té weinig dat de huidige farmaceutische industrie, bijna letterlijk haar wortels heeft, in de oude kruidengeneeskunde..?

Kruidenproducten zijn complexe natuurlijke producten, ze bestaan nu eenmaal niet uit enkelvoudige stoffen. En juist dit gegeven maakt een eenduidige en behapbare beoordeling, laat staan bewijsvoering erg lastig, welhaast onmogelijk.

Een Europees kruidencomité is bezig om van een aantal kruiden een zogenaamde monografie op te stellen. Hiermee kan de informatievoorziening en daarmee de beoordeling vereenvoudigd worden. Fytotherapie zal zo feitelijk onderdeel worden van de geneesmiddelenwet. Kruidenproducten die falen voor een beoordeling krijgen geen registratie geneesmiddelenwet. Deze zullen onder de Warenwet gaan vallen en mogen er geen gezondheidsclaims meer aan verbinden. Alles om de ‘domme’ consument te beschermen.

Overigens blijven gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen wel mogelijk mits de Europese voedingsautoriteit EFSA deze goedkeurt. Ergens in 2012 zal de EFSA starten met de beoordeling van al ingediende claims van kruidenproducten. Tot dan mogen fabrikanten nog van alles roepen. In Nederland wordt deze regel echter met voortvarende hand geschonden. Industrieorgaan KOAG/KAG klikt van alles door naar de vWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, die vervolgens hoge boetes uitdeelt. Jazeker, allemaal gebaseerd op lijsten die er nog niet zijn, noem het een toekomstige vordering. Een -om het heel voorzichtig te zeggen- uiterst merkwaardige en onwelriekende en bovendien in de praktijk volstrekt willekeurige situatie die vooral de leden (lees sponsoren) van het KOAG/KAG lijkt te beschermen.

Één kruid is geen kruid
Hoe dan ook, dit hele project zal de Europese belastingbetaler heel veel gaan kosten. Tenminste geld, gezondheid, keuzevrijheid en omzet. De grote winnaar is de farmaceutische industrie. Bovendien is dit project gedoemd tot mislukken. Mensen die enigszins bekend zijn met fytotherapie begrijpen dat. Één kruid is geen kruid. Een effectieve behandeling is maatwerk en zal vaak bestaan uit een complex van kruidenpreparaten. Derhalve onmogelijk te standaardiseren. En dan de geneeskrachtige werking van bijvoorbeeld onze groenten. Knoflook, broccoli, asperges. Gaan we die straks zowel als waren én als geneesmiddel registreren? Ja dus, daar lijkt het wel op.

Wat mij nog het meeste stoort is de heiligverklaring van de ‘geneesmiddelenwet’ en alles wat daarmee samenhangt. Er zijn nauwelijks geneesmiddelen geregistreerd, wel grote hoeveelheden peperdure chemische troep (voornamelijk symptoombestrijders) die geheel gelegaliseerd snel of langzaam slopend hun lichaam en geest vernietigende werk mogen voortzetten. En dan onze artsen. Ken jij nog een regulier arts die zich kan en wil houden aan de eed van Hippocrates, de orginele eed? Ik niet.

Mijn voorstel:

 • Maak onderscheid tussen geneesmiddelen en symptoombestrijders, dat geeft de patiënt duidelijkheid en stof tot nadenken.
 • Houdt alle ‘geneesmiddelen’ opnieuw tegen een sterk onafhankelijk licht.
 • Verplicht tot die tijd de volgende disclaimer voor ieder kruidenpreparaat: ‘Dit product is niet geregistreerd als geneesmiddel of symptoombestrijder. De waarde van de hierop van toepassing zijnde gezondheidsclaim(s)s en het gebruik van dit product is geheel voor eigen risico en kan uw gezondheid schaden.’
 • Verplicht tot die tijd de volgende disclaimer voor ieder geneesmiddel: ‘De waarde van de hierop van toepassing zijnde gezondheidsclaim(s) en het gebruik van dit product is geheel voor eigen risico en kan uw gezondheid schaden.

Eenvoudig, transparant, kosteneffectief en doeltreffend. Honderden mensen kunnen hiermee uitzien naar zinvoller projecten, miljoenen mensen kunnen weer gerust zijn.

Op ons aller gezondheid!

Rob Greuter

14 gedachten over “Gekruid en duidend

 1. Kindje genezen met cannabis olie vader gaf het om de pijn te verlichten maar het kind genas tumor weg rarara ook iets om even over na te denken, 30 jaar geleden werd cannabis verboden in amerika en waarom…… natuurlijk i.v.m. de farmaceutische industrie !!! Big money maar de natuur kan ons echt helpen daarom was het artikel de aarde is plat en chemo helpt zo goed ! Complimenten !!

  1. Io…jongen. Dat belabberde en gemakzuchtige Nederlands van je maakt je schrijfwerk onbegrijpelijk en onleesbaar. Op deze manier ben je géén gesprekspartner.
   Doe daar eerst eens wat aan.

 2. Een goed voorstel R Greuter.
  Een ieder heeft het recht om zelf zijn keus te maken>
  Zeker als je de alternatieven bekijkt die de farmaceutische industrie bied.
  Zolang de mens niet in zijn geheel word behandeld ,en men alleen maar de symptomen bestrijd, is er een lange weg te gaan.

 3. Hallo,

  wat mij nu net te binnen schoot bij het lezen van de eerste regels van dit artikel, waarom baseren de farmaceutische industrie hun medicijnen. Waar halen zij hun kennis vandaan over werkzame stoffen e.d.? (Heb het gevoel dat wij de Big Farma ZELF kunnen aanpakken op hun eigen plan!!!)?????
  Is dat niet uit dezelfde natuur die zij nu geregistreerd willen zien???????????
  Alles begint toch met kennis uit de NATUUR???
  Waarom pakken wij de Big Farma niet terug door hén te laten aantonen dat zij zelf met de natuur werken (in eerste beginstadium)?
  ZIJ proberen de NATUUR na te bootsen met gifstoffentoevoeging e.d. SNAPT IEMAND WAT IK BEDOEL TE ZEGGEN? Volgens mij zit hier een zwaktepunt om de Big Farma aan te pakken op hun eigen woorden.
  1e begin: natuur!!!!! Werkzame stof wordt chemisch nagebootst.
  Verdere rotzooi wordt eraan toegevoegd. De NATUUR is zoek.
  Ik ben geen robot waar je chemische rommel in kunt stoppen en dan verwachten dat ik genees; laat me niet lachen.
  Ik ben een natuur-“figuur” en wil met natuur genezen worden!!!!
  Misschien kan iemand een verdere uitwerking maken van wat ik bedoel.

  Namasté, In Lak’ech, Ala K’in,
  Bertina Janssen.

  1. Yes, de farmacy doet niets anders dan kijken hoe de natuur het doet (waar moet je anders/beter kijken..!) en maakt vervolgens het goedje ná. Dan daarop patent vragen en je hebt een monopolie op de originele planteigenschap.
   Vervolgens proberen de planten te verbieden en je bent ‘heer en meester’. Weliswaar een sluwe, doortrapte, maar ‘who cares’…?

  2. Door gewoon door te gaan met natuurgeneeskunde, al dan niet onder de noemer “voedingsupplement” of zelfs onder gronds, pak je Big Pharma vanzelf.

   Je hebt gelijk met je stelling om de zaken om te draaien maar dan kun je net zo goed proberen om het water naar de berg te laten stromen. De boys and girls behind Big Pharma zijn nu eenmaal dezelfde als het Militair Industrieel Complex, Energie enz. enz. en heb je praktisch de gehele wereldbevolking nodig die in opstand komt, maar misschien gebeurt dat ook wel….

 4. Heel goed voorstel R. Greuter.
  Ik denk echter ook dat het tijd wordt kinderen al heel vroeg bewust te maken hoe hun lichaam functioneerd en wat hun gezondheid uitermate kan schaden. Al op heen jonge leeftijd vertellen wat het lichaam allemaal doet. En hoe wondelijk mooi het lichaam alles goed in balans kan houden, als daar gezond mee omspringt.
  Ik hoef geen open deurtjes open te maken, men weet wat slecht is voor het lichaam en wat goed. Die kennis hebben we. En die kennis moeten we zo snel mogelijk aan onze kinderen doorgeven. Ook is hierin heel belangrijk dat de middelen die de farmaceutische industrie aan de man brengt geen werkelijke genezing brengt, alleen symptoombestreiding. Als dit bewust in de opvoeding van kinderen ingegeven wordt zal de farmaceutische industrie vanzelf uitsterven…..
  Ergens tegen vechten heeft weinig zin, bewustmaking en -wording des te meer.
  Een nieuwe weg, de weg van bewustmaking is het eerste doel.
  Wordt bewust van de oorzaak die achter een zogenaamde ziekte ligt, dan zal genezing spoedig volgen.

 5. Ervaringen met Abrikozenpitten,

  Mijn vrouw kreeg een verhoogde vraag in haar winkeltje naar Abrikozenpitten welke o.a. de ontwikkeling van kankercellen zou stoppen of zelfs vernietigen.

  Nu hebben wij persoonlijk te maken met het feit dat de echtgenoot van één van haar winkelhulpen zelf terminaal is en weigert om ook maar iets tot zich te nemen wat volgens de mainstream als suggestie of boerenbedrog wordt beschouwd.

  Ik heb met veel belangstelling wat artikelen over Abrikozen en Appelpitten gelezen en besloot zelf, voor zover mogelijk, de proef op de som te nemen. Ik heb zelf wat vervelende “plekjes” op mijn linker been en ben daar nog steeds niet mee naar de huisarts gegaan. Ik kom daar maar zeer zelden en wil dat ook graag zo houden.

  Na die artikelen besloot ik om per dag 3 pitten tot mij te nemen en gaf de hond, 13 jaar oud en een gezwelletje op zijn snuit, er elke dag ook 1.

  Nu zijn we 6 weken verder en bij mij én bij de hond, zijn de “plekje” zo goed als uitgedroogd en verdwenen. Bij mij kan het nog suggestie/placebo zijn maar bij de hond ?

  Nu nog even de echtgenoot van mijn vrouw haar collega overtuigen in het kader van, baat het niet, dan schaadt het niet… Overigens moet ik hier wel een kanttekening bij plaatsen, er schijnt een natuurlijk gif in die pitten te zitten en overdaad kan wel degelijk schaden, dus preventief niet meer dan 3 a 4 per dag en bij kanker maximaal 7 per dag.

  Graag wat reacties van mede forumlezers die zelf ervaringen hier mee hebben.

  1. Ik heb zelf enige maanden de abrikozenpitten geslikt, niet omdat ik ergens last van had maar als preventie en extra en om te zien of ik iets zou merken.
   Het aantal dat ik per dag slikte was 10 a 12 en ik heb daar geen enkel kwaad gevolg van gemerkt.
   Of het van de pitten kwam, weet ik niet, maar ik had er last van dat na het urineren er vaak nog een aantal malen een klein beetje kwam en dit “euvel” was vrijwel over toen ik stopte met het gebruik van de pitten. M’n blaas was dan ineens leeg, i.p.v. in etappes.
   M.vr.grt. J. Scheper

  2. @J.Scheper,

   ” Overigens moet ik hier wel een kanttekening bij plaatsen, er schijnt een natuurlijk gif in die pitten te zitten en overdaad kan wel degelijk schaden, dus preventief niet meer dan 3 a 4 per dag en bij kanker maximaal 7 per dag ”

   Ik weet niet het door de overdaad komt maar dit staat duidelijk op de verpakking van de pitten die ikzelf slik. Preventie max 3 to 4 en bij diagnose max 7 per dag. Wellicht dat overdaad inderdaad invloed heeft op de urinewegen.

  3. kun je ook gewoon de pit uit een abrikoos halen en opeten??? of haal je iets uiit het binnenste van de pit??? Lijkt me zoveel leuker, dan een zakje pitten bestellen. eerst de vrucht, en dan het vruchtgebruik : )
   k hoor
   mvg Has

 6. Goed idee ? Wel jouw product moet wel eerst goedgekeurd worden en dat hebben ze extra duur gemaakt om te vermijden dat je dit wel zou doen. Om het daarna toch af te schaffen ? Dus geld verspild voor niets.
  Omdat het product eerst moet gekeurd worden onder die nieuwe strenge voorwaarden mag je jouw product niet verkopen, met dat voorgestelde label ook NIET ! DUs dat idee heeft geen enkele zin.
  bekijke het vanuit het oogpunt van die vrijmetselarij/wereldregering, daar draait het uiteindelijk toch om. Zij zoeken niet naar een oplossing zodat jij je product toch kunt verkopen, wel naar middel om dat juist te vermijden en die hebben ze nu.
  Maar zal mij dat tegenhouden ? Neen, ik kweek zelf wel. Denken die nu echt dat ze kunnen bepalen wat we mogen eten van wat de natuur ons schaft . Dat vertelt mij de waanzin van hun eigen illusie waarin ze zelf leven !

 7. Interessant boek om te lezen hierover is: John Virapen: Bijwerkingen: dood. Het doet een boekje open van binnenuit van een ex-topman van de pharmaceutische industrie over hoe het erf werkelijk aan toegaat achter gesloten deuren! Het schokte mij ten zeerste! Een aanrader voor iedereen voordat je een prescriptie besluit op te volgen.
  Ik werk al ruim 25 jaar in de gezondheidheidszorg en zie mezelf als behoorlijk kritisch en open voor natuurgeneeswijzen, maar hieruit bleek dat het nog veel erger is als ik in mijn stoutste dromen had durven denken.
  Lezen!

  Groetjes,

  Lianne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.