Advertentie

Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!


mahatma ghandi homeopathie

x

x

Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!

2016 WantToKnow.nl/be

x

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.
Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij. Niet voor Edith Schippers, die haast maakt met het vermoorden van Homeopathie in Nederland..!! (klik voor link naar artikel (2010!!))

Volledig eigenmachtig en eigenhandig lijkt Edith Schippers van regeringspartij VVD de verantwoordelijke vrouw die de moord op de homeopathie in Nederland op haar geweten heeft. Vanaf 1 juli mag er van deze kordate Edith Schippers niet meer op de verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staan waarvoor ze gebruikt worden. Want volgens de ‘wetenschappelijke methode’ is de werking niet bewezen.

Allereerst gaat Edith Schippers volledig voorbij aan de discussie die er op dit moment gaande is over het wetenschappelijk gehalte van de bewijsbaarheid van de werking van geneesmiddelen. En ja, óók die van medicijnen op recept. Orthomoleculair specialist Dr. Ger Schuitemaker (HIER) wijst er in dat verband op dat wanneer een huisarts 2 medicijnen tegelijk voorschrijft, dan de werking ervan al niet meer wetenschappelijk bewezen is. Want medicijnen worden alleen maar per afzonderlijk medicijn wetenschappelijk onderzocht, nooit met z’n tweeën, drieën of … zessen. Maar..

Ga eens kijken in een verpleeghuis en wat ouderen – absoluut onbewezen – te slikken krijgen.

Het is dan ook, aldus Schuitemaker ‘Betutteling van deze minister, tegen al haar liberale VVD-principes in. Wat heeft de minister tot deze maatregel doen besluiten? Van de EU hoefde het niet. Artsen kan het ook niet zoveel schelen, volgens mij. En de patiënt betaalt het zelf. Dus, minister, wat is uw motief..?!! Uw maatregel dient geen enkel doel. De patiënt zal alleen maar sneller zijn toevlucht nemen tot een bezoek aan de collectief betaalde huisarts. Daarmee stijgen de zorgkosten alleen maar. Nogmaals, minister, wat is uw motief …?

Dr. Gert Schuitemaker is apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten en hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met de orthomoleculaire geneeskunde; gedefinieerd door 2-voudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling. De vraag die Schuitemaker zich stelt, willen we graag anders fraseren:

Wat is de verborgen agenda van Edith Schippers achter dit besluit..!!

xschippers verborgen agenda

Edith Schippers’ kleffe vriendjespolitiek met de club van anti-kwakzalvers..
Voor mensen die goed kijken en opletten, is het mogelijk deze agenda te ontwaren. Simpel gezegd komt het erop neer, dat deze politica de agenda van de farmaceutische industrie uitvoert. Het feit dat ze inmiddels heeft gemeld dat ze niet meer verder wil in de politiek, heeft te maken met het zich ‘vrijmaken’. Er is dus nu ruimte voor grote industriële conglomeraten om deze vrouw als werknemer in te palmen. De ruimte en tijd om er met haar over te praten is in ieder geval door Schippers zélf gecreëerd inmiddels. Ruim een half jaar voor de verkiezingen van maart 2017.. Edith heeft er dus goed over nagedacht.

Maar kijken we naar het onderstaande filmpje, dat we uitgebreid in artikelen (HIER) behandelden, dan is haar link met de dubieuze Vereniging tegen de Kakzalverij ook niet mis te verstaan. Bij  het afscheid van de voorzitter vond Edith Schippers het gepast om niet als persoon, maar als minister deze Cees Renkens toe te spreken, middels een (niet écht slimme) video-boodschap. Kijk zelf en zie hoe ze apothekers, artsen en andere gezondheidszorgmedewerkers een schop in het kruis geeft, met haar lepe insinuaties rondom homeopathie en homeopathische middelen.

In deze afscheidsboodschap aan het anti-kwakzalvers-congres sprak ze deze woorden:

‘Evidence based’,  dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan.”

Voel je de sneer onder water..? Niet alleen heel geraffineerd en uiterst ongepast, maar vooral getuigend van een ‘verborgen agenda’.. Dat kán niet anders; zo simpel is het. Dan nog enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

Deze schandalige manier van opereren, kwam Edith Schippers op een afkeuringspetitie te staan van beroepsbeoefenaars en gebruikers van de complementaire geneeskunde. Hun woorden:

‘Wij constateren dat minister Schippers in haar toespraak ter ere van het vertrek van de heer Renckens van de vereniging tegen kwakzalverij zich ongenuanceerd en beledigend heeft uitgesproken over de complementaire geneeskunde, waarbij zij zich uitspreekt voor Evidence Based Medicine als zijnde het grootste goed. Recent onderzoek heeft aangetoond dat EBM ook binnen de conventionele geneeskunde ver te zoeken is. Wij verzoeken de Tweede Kamer zich hierover uit te laten, en het aftreden van de minister te eisen.

Deze petitie is inmiddels gesloten, maar had uiteindelijk wel ruim 30.000 (!!) ondertekenaars ervan tot gevolg. Die kan Edith in haar CV bijschrijven..

Schippers aftreden homeopathie

x

Homeopathie werkt kennelijk overal elders wel..!!
Artsen in Duitsland schrijven homeopathische en plantaardige remedies voor, bij 20% van de kinderen die ze behandelen. Vitamines, mineralen en supplementen zijn de populaire middelen, die als ‘alternatief’ voor de chemische farmaceutische middelen worden voorgeschreven. Een vooraanstaand internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. En ja, mevrouw Schippers, zijn dit onverantwoorde acties van deze artsen..?

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
2013: Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..! Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? (Klik voor het betreffende artikel.)

In het onderzoek werden 1.164 doctoren ondervraagd in Duitsland, Spanje, Rusland, Bulgarije, Columbia en Israël, naar de wijze waarop zij kinderen onder de 12 jaar behandelen. Niet verrassend is natuurlijk, dat conventionele medicijnen van de farmaceutische industrie en conventionele behandelmethoden het grootste deel uitmaakten van de behandelingen. Hiervan was een aandeel van 40% verantwoordelijk. Maar in sommige landen waren de alternatieve methodes gelijk of bijna gelijk met de conventionele. In Colombia bijvoorbeeld, wordt 1 op de 3 kinderen regelmatig vitamines en mineralen voorgeschreven.

Volgens de onderzoekers van het ‘Blankenstein Hospital’ in Duitsland,   worden deze natuurlijke en homeopathische remedies het vaakst voorgeschreven bij verkoudheid, slaapproblemen, terugkerende infecties en (darm)kolieken. Het blijkt dat veel (huis)artsen beïnvloedt worden door ouders die hun bezorgdheid uitspreken over de bijwerkingen van farmaceutische, chemische middelen.

De artsen die werden ondervraagd, bleken zonder uitzondering, ‘bijzonder geïntresseerd’ in alternatieven voor de farmaceutische gezondheidszorg, hoewel hun kennis erover nogal ‘oppervlakkig’ was, volgens de onderzoekers. Artsen die geen alternatieven voorschrijven, doen dat omdat ze ’twijfelen’ aan de werking en de effectiviteit  ervan. Bijzonder is, dat ze geen of nauwelijks twijfels uiten over de effectiviteit van farmaceutische middelen.

homeopathy announcement SWISSZwitsers bewijs van de onkundige moordpartij van Schippers..
De Zwitsers zijn geen minkukels; zeker op het gebied van kwalitatieve gezondheidszorg, loopt dit land voorop in de wereld. Wist jij dat homeopathie in Zwitserland DEZELFDE STATUS heeft als de reguliere geneeskunde, met haar chemisch-commerciële medicijnen, die maar al te graag door de farmaceutische INDUSTRIE worden geleverd. Een aantal van hen heeft zelfs Zwitserland als thuisbasis. De gezondheidszorg-verzekeringsmaatschappijen maken geen verschil in vergoeding van homeopathische behandeling en -medicijnen en ‘reguliere’..! Homeopathie valt niet, net als in Nederland, in de ‘aanvullende pakketten van verzekerde zorg’..

Voor het jaar 2017 heeft homeopathie, evenals andere ‘oude geneeskunstwijzen’ (plantaardige medicijnen, acupunctuur en traditionele Chinese medicijne) opnieuw gelijukwaardigheid gekregen bij deze verzekeraars.Commerciële bedrijven, die ook wel begrijpen dat het water naar de zee dragen is, wanneer je niet-werkende medicijnen gaat vergoeden. Toch? En is dit een teken aan de wand voor onze homeopathie-killer, mevrouw Schippers? Nee hoor, wat in het buitenland gebeurt, daarvan is ze kennelijk niet goed op de hoogte. Kortzichtigheid?

Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met 'belangen-ook-elders'..?
Hoewel ze haar best doet om stommetje te spelen rondom homeopathie, voert deze vrouw wel degelijk een dubbele agenda hierbij. Hoe kun je anders bewijs ná bewijs over de werking van homeopathie links laten liggen en gewoon doorgaan met de moord op deze geneeskunst..?? Pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje..?

En hoewel de gezondheidsautoriteiten in Zwitserland in 2005 deze geneeskunst nog afwezen, was de Zwitserse bevolking het absoluut niet eens met deze ‘autoriteiten’ en werd de genoemde regeling van ziektekostenvergoeding voor deze alternatieven afgesproken. Ze hadden toestemming tot eind 2016. Maar inmiddels is het overheidsbesluit dus gevallen: ‘Het is onmogelijke om deze gezondheidsentiteiten (homeopathie/accupuntuur etc.) op hun holistische aanpak te beoordelen en daarmee gaan we uit van het voordeel van de twijfel en worden deze methoden van geneeskunst volledig gelijk gesteld aan conventionele geneeskunde’.

Wat zou Homeopathie dan voor schade doen, beste Edith..??
Weet je hoeveel doden er jaarlijks door ‘reguliere, chemische medicijnen’ vallen..? Weet je hoeveel doden er vallen vanuit homeopathie..?? GEEN ENKELE.. Want je neemt toch gewoon ‘water’ tot je, dat niet bewezen werkt. Wat is dan de schade..? Er zijn wereldwijd jaarlijks honderd-duizenden doden te betreuren door medicijngebruik. Hoor je daar Edith Schippers over..??

Even wat officiële cijfers? Het US National Poison Data System heeft in 2014 GEEN ENKELE DODE GENOTEERD vanuit het gebruik van het gebruik van vitamines, mineralen of amino-zuren. Noch het gebruik van homeopathie en plantaardige geneesmiddelen. Ook het gewrichtsmedicijn glucosamine was gedocumenteerd vrij te zijn van dodelijke gevallen.

Maar alleen al in de VS, vielen dat jaar volgens de metingen rond 550.000 doden door het gebruik van een VOORGESCHREVEN MEDICIJN..!! En wist je dat rond de 150.000 Amerikanen elk jaar sterven aan een bijwerking van een goed voorgeschreven medicijn..!! Rond de 350.000 mensen sterven jaarlijks aan onjuiste recepten, verkeerd uitgevoerd/meegegeven aan patiënten.

Homeopathische geneesmiddelen.
70% Van alle Nederlanders heeft middelen als Calendulan, Echinaforce en Arniflor in huis (bron: MetrixLab, 2012). Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je deze natuurlijke middelen kunt kopen bij drogisterijen en apotheken. Toch is dat niet meer het geval. Edith Schippers moordt met voorbedachte rade deze ‘kwakzalverij’ uit.. Want door nieuwe regelgeving, die al per 1 januari 2013 is ingegaan, is het niet meer toegestaan om op homeopathische zelfzorgmiddelen te vermelden waarvoor ze zijn bedoeld…! Dus niet alleen waar ze voor zijn, maar waar ZE VOOR BEDOELD ZIJN..!!

Ook mag je in bijvoorbeeld magazines of op websites niet meer schrijven over de werking van deze middelen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om een passend homeopathisch middel aan te schaffen. Door deze regelgeving zijn al diverse homeopathische middelen uit de schappen van drogisterijen en apotheken verdwenen..!

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

x

Waarom niet gewoon registreren?
homeopathie plantbladDe nieuwe regelgeving bepaalt dat homeopathische middelen moeten worden geregistreerd volgens de wetgeving op reguliere geneesmiddelen. Dat is niet mogelijk, want homeopathische middelen worden namelijk op een andere wijze bereid dan reguliere geneesmiddelen. Het registratieproces is niet ingericht op deze andere bereidingswijze. Hierdoor komen homeopathische middelen niet door het registratieproces heen. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ze niet werken..!! Het gaat om een TOTAAL ACHTERHAALDE MEETMETHODE, die volgens VELE, VELE WETENSCHAPPERS totaal ontoereikend is..

Maar inmiddels is het bizarre van deze maatregel van VVD-er Edith Schippers bovendien, dat er ruimte is in de Europese wetgeving om homeopathie te voorzien van informatie. Maarrr.. door de Nederlandse overheid wordt hier niet voor gekozen. En daarmee worden burgers in hun keuzevrijheid beperkt; want zonder informatie valt er niets te kiezen. Typisch de VVD toch…??Kijk eens naar deze tegenstelling in VVD-achterban en wat Schippers besluit, in TOTALE OPPOSITIE VAN VVD-KIEZERS..!

Gebruikers van Homeopatie in Nederland
Een derde van de Nederlanders gebruikt medicijnen zonder recept. Vooral vrouwen, jongen kinderen, dertigers en hoogopgeleiden gebruiken deze zelfzorggeneesmiddelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanuit een onderzoek uit 2011. Het aantal Nederlanders dat in de twee weken voorafgaand aan deze enquête, niet door een arts voorgeschreven medicijnen gebruikten, is even hoog als het aandeel Nederlanders dat medicijnen via een recept verkreeg.

homeopathie werktHet medicijngebruik is hoger onder vrouwen dan onder mannen, vooral voor de medicijnen die niet op recept verkrijgbaar zijn. Bijna 40% van de vrouwen gebruikte in 2010 niet-voorgeschreven medicijnen tegenover 29% van de mannen. Mannen gebruiken vooral pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid, die niet op recept zijn. Vrouwen slikken meer vitamines en mineralen en gebruiken homeopathische middelen en zelfzorgmedicijnen tegen reuma en gewrichtspijn.

Hoewel oudere mensen vaak meer te maken hebben met gezondheidsklachten en aandoeningen, neemt het gebruik van zelfzorgmedicijnen niet toe met de leeftijd. De grootste gebruikers zijn jonge kinderen tot 4 jaar en dertigers. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om medicijnen tegen hoest, verkoudheid en griep en om vitamines en mineralen en homeopathische middelen. Dertigers gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen. Het aandeel dat een medicijn op recept verkreeg, neemt juist wel toe met de leeftijd.

Hoogopgeleiden
Ook het opleidingsniveau lijkt van invloed; het aandeel mensen dat zelfzorgmedicijnen gebruikt, ligt bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden. Hoogopgeleiden gebruiken vooral meer homeopathische middelen en vitamines en mineralen. Bij de voorgeschreven medicijnen is het beeld juist andersom en ligt het gebruik hoger bij de lager opgeleide mensen.En dat homeopathie effectief is, is allang bewezen. Er zijn inmiddels honderden wetenschappelijke studies waaruit de werkzaamheid van homeopathie blijkt. Kijk gewoon eens hier op de site en zoek op de zoekmachine.

X

petitie button nl

Petitie: DOE MEE!!

Om te trachten deze regelgeving terug te draaien is de petitie ‘Handen af van de Homeopathie’ opgestart. De Nederlandse Vereniging Homeopathie ondersteunt deze petitie en komt op voor het belang van al die miljoenen homeopathiegebruikers in Nederland. Zij streven naar vrijheid in de keuze van reguliere en natuurlijke geneesmiddelen in Nederland.

Het doel is homeopathische zelfzorgmiddelen in de toekomst weer te kunnen voorzien van informatie, zodat iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Hierover heeft de Vereniging al diverse gesprekken gevoerd in Den Haag. Dus op naar de 100.000 handtekeningen! Of vind je het niet zo belangrijk je eigen zelfzorgmiddel te kunnen kiezen..?

KLIK OP DE PETITIE.NL-BANNER HIERBOVEN EN TEKEN DE PETITIE..!!

OP NAAR DE 100.000 +

petitie button nl

138 gedachten over “Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!

 1. De afbraak van homeopathie is al in de 90er jaren begonnen onder beleid van d66 Els Borst volgens haar was de homeopathie kwakzalverij, en had het geen enkele werking, (http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/21037/KNMG-In-gesprek-met-Els-Borst-Jan-van-Gijn-en-Jan-Keppel-Hesselink.htm ) en artsen zouden zich verre moeten houden van het voorschrijven hiervan, Edith Schippers is net als alle anderen slechts een uitvoerder van de “touwtjestrekkers” en samen met haar echtgenoot zijn het top graaiers………..

 2. De reguliere medische wetenschap heeft zoveel belangen en doden op hun rekening,laat de duizenden jaar oude homeopathie en kruidengeneeskundr aub bestaan

  1. Denk het ook dat zij possessed is, of te wel bezeten door iets vreselijk onguurs.
   Maak U geen zorgen het gezonde verstand, in stand gehouden door Homeophatie en andere prachtige giften van de natuur, gaan dit gevecht winnen.
   Dagen lang moeten aanhoren hoe mooi onze natuur producten wel zijn, de wonderbaarlijke genezing als in de bijbel mogelijk met deze natuur producten.
   Tien tallen mensen horen en zien verklaren, te zijn genezen door deze giften uit de natuur, de nieuwe mogelijkheden met bijuvoorbeeld geschoonde Hennep olie producten.
   Ook diverse febriekanten gehoord, met hun pijn in het hart, door de lawiene van tegenstand opgeroepen door de grote medische aglomeraten.
   Heb prachtige producten mee gekregen om te proberen, en om te laten
   analiseren, in wezen binnen de mazen van onze wetgeving door het ontbreken van de hallusinerende stoffen, heb ook de prachtige zeer dure labaratorium machines gezien, die door middel van gas de olie reinigen cq ontdoen van de niet gewenste stoffen.
   Persoonlijk ben ik overtuigd van deze geneesmiddelen, en met mij vele anderen, dit is niet meer te stoppen, uiteindelijk gaat toch het verstand het winnen van het onverstand, denk ik, en hoop ik, groet Jenne

  2. Nee, jij spuit alweer vergif uit die bodemloze put van je. Wat ben je toch een … Björn! Respecteer en kies je woorden eens wat zorgvuldiger naar wat mensen hier die hun verhaal delen.
   Take a hike…

  3. En bjorn laat zich van zijn ware kant zien dom onwetend en kwetsend respectloos. Een troll waardig !

  4. De manier waarop een bestuurster als Schippers wordt bejegend op sites als deze dat is pas werkelijk dom, onverstand, kwetsend, onwetend, respectloos.
   Aan de andere kant, beledigen heeft ook zo z´n functie.

  5. Björn, Als je het helemaal eens bent met Schippers laat je dat op jouw manier weten het hoe en waarom. De woorden die je hier spuit iedere keer als je niet eens bent met een artikel moeten dan niet gericht zijn op de man af. Deel met een gegronde onderbouwing jouw voordelen van dat de homeopathie zou moeten verdwijnen, dán heb je iets te zeggen…

  6. @ Björñ,

   In de mensen een welbehagen, waarom je energie verdoen, doe er iets goeds mee, wees mens, probeer althans de ander te begrijpen, de bedoeling is dat wij gezamelijk een mooiere en leefbaardere samenleving creéeren.
   Er zijn voldoende mooie verenigingen of hoe je het noemen wilt voor handen, om je bij aan te sluiten, en het humanisme toe tepassen en uit tedragen.
   Ik draag je geen kwaad hart toe, beetje triest word ik er wel van, net als van Argonaut dat wel overwogen pijn doen van andere goedwillende mede mensen, in mijn jeugd, en Provo tijd, was ons standpunt iets dergelijks, provoserend dus, onze gedachten en uitingen waren wel van de de goede kant
   van de menselijke situatie van dat moment.
   Ben 80 nu en ik heb weer veel geleerd tijdens mijn verblijf in Nederland, dat er veel rijke mensen nu hun vermogen en zich zelf inzetten, voor een betere en gezondere wereld, en dat is uiterst positief, en let op het zal hard gaan, ze hebben de handschoen opgenomen.
   Sans rancune, maar ’t is zo zonde om je leven te verdoen, met je energie aan het negatieve te koppelen.
   Vriendelijke groet Jenne

 3. Schippers weet net zo goed als ik,dat de farmaceutische industrie niet wil inleveren op de alternatieve en homeopathie.Zieke mensen moeten ziek blijven en mogen niet genezen.

  .

 4. Het universum is een energetisch stof wisselings proces (mineralen) waarbij wij onderdeel van zijn. Homeoepathie werkt op frequenties waarbij een disbalans door de juiste frequentie toe te passen er een herstel kan plaats vinden !

 5. Google het volgende; 200.000 doden per jaar door medicijnen in Europa.

  En kom erachter wie nu de WARE kwakzalverij bedrijft…

  Maar het OKO-systeem weerhoudt de verspreiding van de Natùùrgeneeskunde uit een soort kinnesinnerig gedrag met de arrogante ondertoon dat de reguliere wetenschappelijke ziektenindustrie ( ik kan het woord geneeskunde echt niet hangen aan zulk een destructief systeem) de wijsheid in pacht heeft.

  Bovengenoemde google-zoekterm zal laten zien dat de reguliere ziektenindustrie een radicale herziening behoeft.

  PS; OKO… staat voor; Ons Kent Ons…. het ouwejongenskrentebroodsysteem… elkaar ten alle tijden dekken, de hand boven het hoofd houden en elkaar ook mooie baantjes toespelen.

  Dat bolwerk is lastig te slechten, toch zijn er tekenen dat er wereldwijd een kentering gaande is tav èn de Waarde van de Natuurgeneeskunde, èn de erkenning dat de reguliere SYMPTOOMBESTRIJDING…. zeer kwalijke gevolgen heeft laten zien en dientengevolge ten dode is opgeschreven.
  Maar door instellingen als de antikwakvereniging nog krampachtig in leven worden gehouden dmv het zwart maken van de èchte geneeskunde.

  Ik zou haast zeggen, laat de reguliere genee..oh nee, ziektenindustrie aan een iatrogene doodsoorzaak sterven.

 6. Ik vind het ongelooflijk en ongehoord wat ik lees over de bevindingen van mevr.Schippers. Die de arrogantie predikt van de farmaceutische industrie. Ik en mijn kinderen hebben al jarenlang zeer goede ervaringen met homeopatische en alternatieve geneeswijzen. Want het pilletje/poedertje of zalfje van de “echte” medicijnfabrieken hielpen lang niet altijd of gaven nieuwe problemen. Mevr. Edith Schippers, ik vraag u dringend om mijzelf de keuze te laten welke vorm van geneeswijze ik wil volgen. U moet u schamen om mij en zovele anderen zo te betuttelen en ons gezonde verstand en dat van vele afgestudeerde homeopathische artsen te ondermijnen.

 7. Ach, we zullen de rit uit moeten zitten. Zowel vriend als vijand zijn het er wel over eens dat Mw. Schippers volstrekt incompetent is en onze gezondheidszorg heeft uitgeleverd aan Big Pharma.
  Eigenlijk kun je het haar niet eens kwalijk nemen. Hoeveel mensen weten nu eigenlijk dat de apotheker iedereen ‘knollen voor citroenen’ verkoopt. Hoeveel mensen weten nu eigenlijk dat die vriendelijke arts nog geen loopneus kan genezen, laat staan iets ernstigers.
  Ondanks al die onnozelheid van onze minister die nog getrouwd is met een boefje ook, groeit de vraag naar de alternatieve geneeswijzen enorm.
  Van deze minister hoeven we niets te verwachten, het komt allemaal op onszelf aan. De mensen zullen zelf wakker moeten worden en die symptoombestrijding laten voor wat het is en op zoek gaan naar een echte geneeswijze.

 8. die gaat over LIJKEN letterlijk ja.. ze vermoordt ook nog eens de zijgang van de psychiatrie met haar wezenloze uitstraling waaronder een narcistische dictator schuilt..

  Het is een ingehuurde pion voor de farma ook,zo als de rest, op een paar na dan gelaten ( ik noem geen namen..)

  wat hebben we een bal ellende met dit vvd kabinet zeg, het WAS AL NOOIT IETS, HET IS NIETS.. afin.. de rest van de zin kunt U invullen na de bonnenman en zijn aanhang van de vvd

  vvd= VOOR VEEL DODELIJKE AFLOOP

  1. @ argonaut ,
   Je bent een geweldige wetenschapper en valt je collega’s behoorlijk af.
   1 water heeft een geheugenstructuur ( wetenschappelijk aantoonbaar)en er wordt op dit moment serieus onderzoek naar verricht hoe dit te gebruiken.
   2 Dieren reageren op homeo patische geneeswijze , hoe kan dat verklaard worden dan?
   3 genezen zou een no cure no pay systeem moeten hanteren , kijken wie er dan verdient
   4 Met alle rotzooi in de lucht is regenwater verre van gezond en dient een zuiveringsprocedure te ondergaan alvorens het gedronken kan worden
   5 de farmaceutische industrie hanteert al jaren een winstmarge tot 30.000 % dus wie “verdient “hier nou het meest aan zieke mensen?
   Neen , argonaut je bent op zijn best slecht geinformeert en op zijn slechts een dienaar van de propaganda machine.
   Als wetenschapper zou je elke geneeswijze die zich causaal bewijst moeten omarmen en toevoegen aan het arsenaal , maar jij bent de meester van de uitsluiting en de kokervisie. Gaat het immers niet om het genezen van een patient ? en maakt het wat uit op welke manier dat gebeurt? Overigens is aangetoont dat juist in de reguliere geneesmiddellen ( hoe ze imo eigenlijk niet mochten heten)erg veel placebo effect wordt gemeten , vaak meer nog dan werkelijke werking van het middel.
   En stel je eens de volgende vraag , maken wij als mens deel uit van de oneindige verscheidenheid van de natuur, of zijn wij geen deel van die natuur en een soort van eenheidsworst? Want dat laatste is waar de huidige reguliere geneeskunde ( ook al weer een misleidende term) van uitgaat.

  2. @ Argonaut,

   wat jammer nu weer, dat je je ongezouten kritiek zo de vrije hand laat, zonder met echt steekhoudende feiten te komen, je bent als een boom zonder wortels, en bij het eerste, beste ligte briesje ga je om vallen.

   Verder vind ik het een schande dat je dit soort kritiek mag spuien, op een onderwerp zo mooi en delicate, als de natuurlijke mogelijkheden van het genezen van mensen.

   Maar het bewijst ook, de grote wijsheid aanwezig op deze site, en de enorme tollerantie van Guido.J.

   Wens je een fijne dag, en veel wijsheid toe, Jenne

  3. En mocht je je eens branden aan de natuur Argonaut aan de brandnetel bijvoorbeeld, kijk direct even wat er in het algemeen naast groeit. De oplossing is altijd in de buurt in dit geval de hondsdraf, weegbree of zuring, is dat ze berusten op de neutraliserende werking van zuur. Azijn en het blad van weegbree, hondsdraf en zuring zijn zuur, en de naaldjes van de brandnetel zijn kalkachtig. Het zuur breekt deze kalkachtige naaldjes af, waardoor de prik/pijn minder wordt. Verder gaat het toegevoegde zuur de irriterende inhoud van het naaldje verdunnen, wat ook verlichting geeft.
   Zelf meerdere malen proefondervindelijk ondervonden, ja of je moet je niet de natuur wagen, dan zijn we uitgepraat.
   http://www.natuurpuntlubbeek.be/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=621&g2_serialNumber=2
   De natuur zorgt voor alles. Samen (regulier én homeopatisch) moeten ze er toch uit kunnen komen? En dat kan alleen door samenwerking, maar dat wordt eenzijdig geweigerd. En dat riekt niet goed met de ondertussen bekende geschiedenissen…

  4. En nog even voor de duidelijkheid, niet opeten, blaadjes kneuzen en de inhoud over je huid wrijven, desnoods kort herhalen. De natuur is zo slecht niet Argonaut, wij zijn slecht voor de natuur…

  5. Argonaut.
   Zomaar een vraag aan jou de overheid en haar ministers doen die echt alles goed of zijn er ook dingen waarvan je zegt/denkt daar ben ik het niet mee eens?

  6. Tjonge, Marcel gaat weer stevig uit de bocht, tijd voor correctieve maatregelen. Hierbij dus :
   1. Nee, water heeft GEEN geheugenstructuur, dat is nooit bewezen. Jaques Bienveniste heeft die hypothese ooit gelanceerd in de jaren’80 ergens maar tot nu toe, 30 jaar later heeft niemand ooit de hypothese kunnen bewijzen. Het is dus een fabeltje . http://rationalwiki.org/wiki/Water_memory
   “The report from the team concluded that although Benveniste was innocent of academic misconduct and fraud, he had been misled by flawed experiments. Thus, one of homeopathy’s most shining moments was tarnished, and even John Maddox was almost disappointed, concluding “I’m sorry we didn’t find something more interesting.”
   2. Dieren hebben nood aan water. That’s it. Ik zie ook geen enkele link naar een onderzoek die je bewering ondersteunt, mijn bewering is dus evenwaardig.
   3. Tja misschien, maar dat is utopisch natuurlijk : No cure no pay… Wie kan op voorhand alle parameters en factoren inschatten? Niemand kan dat. We maken dus beredeneerde gokken en daar hoort een standaard vergoeding bij. Simpele oplossingen voor complexe problemen bestaan niet, dat leer je op termijn wel.
   4. Ik heb al ongezuiverd regenwater gedronken en ik leef nog en ben behoorlijk gezond. Dus?
   5. 300000 procent? 🙂 En alweer geen link, je kan er evengoed 30 miljard procent van maken., waarom niet? Een nieuw geneesmiddel op de markt brengen kost nu ongeveer 2.5 miljard dollar blijkbaar en duurt 10 a 12 jaar van onderzoek tot productie. http://www.scientificamerican.com/article/cost-to-develop-new-pharmaceutical-drug-now-exceeds-2-5b/ Natuurlijk wil de farmaceutische industrie winst maken, dat moet ze doen wil ze overleven en honderdduizenden mensen een baan bezorgen. Als er misstanden zijn moeten die eruit maar dat is een beetje moeilijker dan roeptoeteren over 30 000 procent en ongesubstantieerde nonsens over winstbejag op de rug van zieke mensen. Je ziet echt de complexiteit nog voor geen meter zo lijkt het wel. Jammer, maar misschien komt het ooit nog wel…

  7. Arnold, natuurlijk ben ik het niet met alles eens, maar meestal kan je wel zien vanwaar een politiek besluit komt, op basis van consensus tussen belangengroepen etc. Als politici echt fouten maken (nog maar een minieme fractie van wat hier zo gemakkelijk wordt verkondigd in sommige bijdragen) en ze kunnen het vergeten.

  8. @ Argonaut, je kunt lichamelijk gezond zijn, en dan toch geestelijk mindervalide zijn, dit komt veel vuldig voor, en helaas het is groeiende, door niet natuurlijke medicatie, en toenemde vervuiling van de leefomgeving,
   en regenwater is drinkbaar na een koolstof filter, vriendelijke groet Jenne

  9. Beste Marcel Wiersum,

   Bijt je tanden niet stuk, op negativiteit, als de intelligentie ontbreekt achter een discussie, loopt het uit op een kussen gevecht, is best leuk, maar de inhoud blijven veertjes, groet Jenne

  10. Alleen omdat er geen apparaten zijn om de voor mij iig onbelangrijke ‘wetenschappelijke bewijzen’ te meten, wordt het ontkent.

   Iedereen met een sterke geest, zelfbewustzijn en een goede intuïtie hoeft geen arts, want die geneest zichzelf.
   Sterker nog, mijd de reguliere gezondheidszorg (als je kunt) en je kansen om gezond te blijven verhogen zich enorm, tenminste dat is mijn ervaring.

   Grappig is dat er ene magiër James Randi een miljoen dollar biedt, voor een bewijs dat homeopathie werkt.
   Is dat niet gek…een magiër? En nog gekker de gehele reguliere angst-wetenschappers, lopen achter een magiër aan..haha, hoe serieus moet je die nemen…niet!

   Big-pharma wil veel geld aan ziektes (vaak verzonnen) verdienen. En de mensheid had altijd al middelen uit de natuur…dat is ons eigen. Men wil een kloof tussen mens en natuur bevorderen.
   Zodat straks iedereen afhankelijk is van zulke schetenwappers als argonaut…omg, wat een nachtmerrie. 🙂

  11. Ok, interessant, met dezelfde redenering bestaan kabouters ook alleen zijn onze ogen (apparaten) niet in staat om ze te zien.

   “Iedereen met een sterke geest, zelfbewustzijn en een goede intuïtie hoeft geen arts, want die geneest zichzelf.”

   uuh, maar we gaan toch allemaal dood? Dus dat ligt dan aan onszelf, want onze geest, zelfbewustzijn en intuitie zijn dan blijkbaar niet sterk genoeg gebleken.

   Ok, dus leven is eigenlijk helemaal geen terminale ziekte? Er is hoop op eeuwig leven!

   Bedankt voor deze bemoedigende boodschap.

  12. Ronald, oftewel jim, rikk, argonaut etc. het lijkt net op strontvliegen. Die zijn ook niet weg te slaan.

   Wat heeft dat met een kabouter te maken? Ben jij er dan een?
   Een kabouter met een persoonlijkheidstoornis, dat is het dus, haha.

   Ja, jij gaat dood, ikke niet. Dat is het verschil.

   En verder nog iets te melden over de verzonnen ziektes door de farmaceutische industrie?
   Lijd jij ook onder scheten, die je maar steeds belemmeren om echt na te denken, en niet alles braaf te herkauwen, zoals collega’s van jou?

  13. Het kenmerk van een strontvlieg, Marcel, is dat deze op stront afkomt.
   Snap je wel?

  14. Och Rikk, niet opgelet op school?
   Een strontvlieg leeft niet van mest maar van nectar.
   De mest (niet meer dan verteerd gras) is alleen voor de voortplanting nodig. In feite gaat het om een metafoor…voor opdringerig trollengedrag. Ik hoop dat je de informatie met je 3 hersencellen kunt verwerken.

  15. Goeie stront heeft zo zijn waarde , zoals elke boer je vertellen kan. Vliegen worden gemept!

  16. Ja Rikkie,
   We kunnen afspreken, dan kan je me persoonlijk vertellen wat je eigenlijke doel hier op wtk is. En dan kan ik ook direct erop reageren. Graag hoor ik een voorstel, als je lef hebt (over onzeker gesproken..pfff)

  17. Mooi Marcel, dan heb je dus waarde wil je eigenlijk zeggen? Gelukkig maar anders zou je EGO wel een fikse deuk oplopen natuurlijk.

  18. @ rik
   Daar ga je alweer, een conclusie die kant nog wal raakt , nergens zeg ik dat ik stront ben en nergens dat jij de vlieg zou wezen. Die conclusies zijn de jouwe en de jouwe alleen.

  19. Leg dan eens uit wat de waarde van je comment was: “Goeie stront heeft zo zijn waarde , zoals elke boer je vertellen kan. Vliegen worden gemept!”
   Er wordt hier zoveel tussen de regels door gezegd, zie ook 13.13 en 13.14.
   WTK draagt slechts bij aan polarisatie in plaats van eenheidsbewustzijn en dat, zonder dat de meesten het zelf in de gaten hebben. Een tegenwicht in de commentaren is nodig om mensen die zich aangetrokken kunnen voelen tot allerlei prietpraat in ieder geval ook een andere kant te laten zien. En je weet het, als je één vlieg mept, komen er 10 op de begrafenis. Dinsdag 19 juli rond 12.30 bij de Sint Jan te Den Bosch?

  20. @ rik
   Je begrijpt er werkelijk helemaal niets van .polariteit hoeft eenheidsbewustzijn niet in de weg te staan, immers twee polen van een en dezelfde schaal vormen dus die ene schaal!Jij bent degene die in tegenstellingen denkt en dat geeft een tweedeling . polariteit heeft een intrensieke eenheid in zich. Verder voel ik me totaal niet geroepen mijn teksten van ondertiteling te voorzien, vind de interpretaties juist zeer vermakelijk en onthullend.
   En jij vind jezelf de uitgelezen persoon om weerwoord te geven aan al die “prietpraat”( ook al weer zo’n oordeel uit het niets , wie ben jij om te bepalen wat prietpraat is?)om argeloze passanten hier te behoeden voor …. ja wat eigenlijk? De mogelijkheid om voor zichzelf te kiezen wat ze wel en wat niet interressant vinden? Zit een soort van vieze narcistische megalomane bijsmaak aan wat mij betreft.

  21. Ach Marcel, ik heb helemaal geen zin om steeds inhoudelijk te reageren op commentaar op eerder commentaar en argumenten die al TIG keer op en neer zijn gegaan. Het is toch wel duidelijk wat de meningen zoal zijn en dan wordt het “stront-“vliegen afvangen”.

   En dat het je te moeilijk wordt om concreet uit te leggen wat je dan bedoelde in 13.19 (en 13 en 14) en vervalt in vage bewoordingen, dat is ook een terugkerend fenomeen. En als het nog moeilijker wordt dan neem je een langere pauze..

   En inderdaad, net als vele anderen ben ik ook een persoon die er aan kan bijdragen de prietpraat hier een beetje in perspectief te zetten. En natuurlijk zijn er commentatoren die daar moeite mee hebben, vaak zijn deze mensen voorzien van bepaalde eigenschappen. En jij hebt dan weer zo je eigen idee.

  22. Argonaut 13.6
   Maak mijn getallen gelijk groter met een factor 10, raar foutje voor een wetenschapper. Ook dat dieren dus genezen van water Hmmmm jij ziet dat dus ( even op jouw manier conclusies trekken )ook. Moet je nagaan als daar dus ook nog een energetische afdruk in opgesloten ligt .

  23. 13.8 : Ja hoor Marcel : “Wij van WC-eend adviseren WC-eend”. Wat moet dat bewijzen? 🙂

 9. Goed artikel. Ik ken drie ouderen die allemaal een soort van medicijnvergiftiging kregen doordat ze door verschillende artsen verschillende soorten medicatie kregen voorgeschreven, zonder dat daar blijkbaar onderling door de artsen over overlegd was. Ook beroepsmatig (ik werk in de zorg) kom ik dit tegen. Eerdergenoemde personen kregen tal van, onder meer psychische, klachten. Na saneren van medicatie waren bij alledrie de ondervonden klachten verdwenen. Het verbaast mij dus geenszins, al die ‘medicijndoden’ jaarlijks. En hoe noemen we dat ook alweer… geneeskunde?

  1. Door homeopathie toe te laten, sluit je dit soort medische missers niet uit. Als die artsen met elkaar overlegd hadden, dan was deze medicijnenbotsing niet gebeurd. Deze mensen hadden, zoals je zegt, gewoon geen medicijnen moeten krijgen. Ook geen homeopathische.

 10. Uit ervaring weet ik dat homeooatische middelen wel degelijk werken.. Het is te gek voor woorden wat er nu weer aan dechand is in Nederland..
  Laten we ons sterk maken om dit terug te draaien.. Met het hele volk… Te zot voor woorden… Wij zijn het zat om.zo betutteld te worden toch?

  1. Ja..laten we ons sterk maken met het hele volk.

   Per provincie / gemeente kunnen WIJ ZELF coördinators worden.
   Dus voor diegene die daar ambities in hebben meldt je hier maar aan.
   Om deze Basispartij landelijk GROOT te maken , zodat we deze huidige parasitaire politiek NIET NODIG hebben.

   https://www.youtube.com/watch?v=ImY239UbGD0

  2. Ja, laten WIJ ons sterk maken met het gehele volk samen met elkaar.

   Diegene die de innerlijke ambities heeft om als coördinator te fungeren in
   provincie / gemeente om deze partij landelijk GROOT te maken kan zich alvast aanmelden bij deze partij .
   Zodat deze gehele huidige parasitaire politiek kan verdampen.

   https://www.youtube.com/watch?v=ImY239UbGD0

  3. geweldig, een eerlijke partij, ik ga wel langs de deuren, houd moed.

 11. Politiek denhaag zit er niet voor de bevolking.
  En edith schippers is daar een van de vele voorbeelden van.
  Homeopathie werkt in veel gevallen wel degelijk of soms zelfs beter.
  Maar deze minister maakt de bevolking wijs dat de farmaceutische industrie de enigste waarheid is om er zelf beter van te worden.
  Maar dat een deel van de mensen er wel degelijk baat bij homeopathie heeft interesseert deze minister totaal niet.

  De enigste reden dat homeopathie om zeep woord geholpen is geld belang waar deze minister zelf beter van woord.

  1. @ Fred, hoe en waarom kan een volks vertegenwoordiger cq minister, belangrijke beslissingen nemen “tegen” de de inwoners van het vertegenwoordigde land.
   Dat hier geen repercussie op volgt is onbegrijpelijk, de andere volksvertegenwoordigers het volk zelf blijven on aangedaan tijdens en na het hun aangedane onrecht, het onthouden bij ziekte van de beste natuurlijke geneesmiddelen, geneeswijze, schijnt niet van belang te zijn !
   Zelfs de Alchimisten die thuis zijn in de chemie natuurlijke stoffen en metalen, gebruiken bij ziekte en ongesteldheid homeophatische middelen, sommigen zijn heel oud, en nog in een hele goede conditie, ook hun breinen werken nog bijzonder goed, jammer maar ze leven en doen hun werk verborgen,
   heb het hier over de Rozekruiser’s, er wordt veel onheus gebruik gemaakt van hun denken en doen, vriendelijke groet Jenne

 12. Cozmic, hier staat het vol wilde bloemen, de mooiste is een Hemels blauwe bloem kleur bloeid tot Octobre, de wilde Chicorée, 1 meter en meer hoog, kan je met je bloemen tuin niet tegen op ook veel geel, en de zacht lila wilde Geraniums, wat een pracht, na de heftige regen volgt de explosie, van liefde voor de mensheid uitgedragen in zijn natuurlijke kleuren pracht, lied wat hier mooi bij past O solo mio, groet Jenne

 13. Uit de foto van deze Dame met het Groene jasje, spreekt haar gelaat van Psychopatische inslag, een liegend gezicht, schijt aan ieder één, zelfs aan haar eigen geweten, komt zich zelf tegen, zo als ieder mens vroeg of laat, zou dan niet graag in haar schoenen staan !
  Jenne

  1. een zeer goed geanalyseerde opinie Jenne!
   deze ” min-Is- ster ” heeft een spuitje nodig voor haar tetanus die ze los laat op alles wat leeft .. eng narcistisch en zeer geil op blauw pluche

   te dom voor deze positie, er was maar 1 goede gezondheidszorg minister en die is vermoordt.. door … vult U zelf maar in

 14. Ik heb veelvuldig door Azië gereisd. Daar wordt de duizenden jaren oude natuurgeneeswijze als heel normaal en vanzelfsprekend gezien.Uit ervaring weet ik ook dat het werkt. Bij een slijmbeursontsteking werd ik behandeld met wat olie, een munt en een hete steen. Vraag me niet hoe het werkt maar na 2 dagen was ik er van af. Kosten 4 euro voor de behandeling van een uur. Hier zou ik waarschijnlijk met goudspuiten e.d. behandeld worden en god mag weten wat voor troep ik allemaal in m’n lichaam krijg. Bovendien zullen de kosten hiervan schrikbarend hoger zijn dan die 4 euro want ziek zijn is big business voor die farmaceutische bedrijven. Aan een patient die langer ziek blijft kan je nou eenmaal meer verdienen. It’s all about the money. Mevrouw Schippers en haar man zullen wel de nodige belangen hebben bij die machtige maar o zo criminele farmaceutische industrie.

 15. Daar gaat mijn geld voor dure studies en regering opgelegde regels de prullenbak in.
  Heb sinds 2008 een eigen praktijk{Natuurgeneeskundig therapeute}nu
  kunnen clënten soms nog een vergoeding krijgen en als het ZO door gaat dus niet meer.
  Straks wordt ik aan de schandpaal genageld of in het water gegooid om te kijken of ik blijf drijven…….WAT GEBEURT HIER ??? ZIJN ZE GEK GEWORDEN BIJ DE GEDACHTE VAN GELD GELD GELD

 16. IK heb in zes jaar tijd maar 4 maal de huisarts bezocht, omdat ik mijzelf gezond houd met natuurlijke geneeswijze ( Homeopathie), lees het artikel van Gandhi. Van oudsher staat het in de geschriften uit India (Ayurveda)erom bekend te genezen. Wat de medische wetenschap doet is bewezen dat het meer kwaad doet dan goed. Een antibiotica kuur is gericht op de op dat moment ziekte verschijnsel, maar wat niet verteld wordt is dat antibiotica wel tegelijkertijd alle goede bacteriën in de darmen kapot ( dood) maakt, die van belang zijn om voedsel op te nemen. Dat kun je weer genezen met Boerenyoghurt die deze bacteriën weer kan aanmaken. Maar volgens deze minister is het dus kwakzalverij!!! Wat vies spelletje speelt zij. Wij zijn verplicht de zorgverzekeraars vet te mesten met de hoge premies en polissen waarbij alle belangrijke medicijnen zijn uitgehaald, dus zelf betalen!!!! Ze moet goed wakker geschud worden. Nederland gaat ten onder door zulke ministers aan de macht. Spelen met de levens van de burgers.

 17. Om te huilen….. op nagenoeg al onze (fabrieks)voeding staan een en al onbewezen leugens. Zuurdesembrodd met 0.1% zuurdesum-AROMA… Speltbrood waarin amper spelt in zit. Vruchtenyogert waarin amper 1 vrucht in zit etc. Wie de programma’s van keringsdienst van waren eens volgt kan niet anders beamen dat de etikieten veel pretenderen maar niet waarmaken…
  Laat Schippers zich daar maar een druk over maken… dat is pas killing

 18. De reguliere geneeskunde heeft natuurlijk briljante dingen ontdekt en ontwikkeld maar dan hebben we het wel over de operaties, acute ziekten en de infectieziekten.
  Met de chronische klachten, kwalen en ziekten is het nog net zo’n drama als 100 jaar geleden.
  Verwacht niet teveel van de reguliere artsen die zijn door Big Pharma in een keurslijf geperst, die kunnen niet anders dan symptomen bestrijden met ‘genees’middelen.
  Wijzelf moeten wakker worden, wijzelf moeten op zoek gaan naar de geneeswijze die wel geneest. Denk eens aan al die duizenden kinderen die binnen allerlei zorginstellingen worden rondgepompt, die hadden allang bij een CEASE-therapeut moeten zitten.
  Zolang wij ons laten oplichten door de apotheker met z’n rommel zal er niets veranderen.
  Wij moeten de verantwoordelijkheid niet bij deze onnozele minister leggen, we moeten zelf gaan nadenken en andere keuzes maken.

 19. Ik woon nu 16 jaar in Zwitserland en ben zeer gelukkig met het feit dat homeopathie hier wel gewaardeerd wordt. Zelfs het ziekenfonds betaald deze als je de alternatieve verzekering afsluit. Ik heb inmiddels veel ervaring met homeopathie en natuurlijke geneeswijzen , en ik denk dat we steeds meer daarop terug gaan komen , veel reguliere medicijnen maken ons ziek !
  Terug naar de natuur , die Zoveel heeft om ons te genezen.

 20. Ik gebruik uitsluitend homeopathische middelen. Deze hebben geen ongewenste bijwerkingen. De reguliere medicijnen hebben deze wel en zijn (soms) nog gevaarlijker dan de kwaal zelf!
  Leest u deze link maar even:
  Gr. Martien

  Homeopathie | Natuurlijk beter met klassieke homeopathie

  http://www.klassiekehomeopathie.nl/

  Ontdek de mogelijkheden van homeopathie en hoe het een optimale gezondheid ondersteunt. Homeopathie volgens Samuel Hahnemann ✓ Duurzaam

 21. Ik kreeg “toevallig” deze tips net binnen op mijn mail. De farmaceutische industrie probeert ons alleen maar bang te maken! Het lezen meer dan waard! Gr. Martien
  Nu wat voorbeelden:

  Voorbeeld 1
  Vitamine C & nierstenen Te veel vitamine C veroorzaakt nierstenen Onjuist! Er is wetenschappelijk bewijs dat de onjuistheid van deze stelling staaft. Eén van de vele: een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in juni 1996. Een groep van 45.251 mannen in de leeftijd van 40–75 jaar werd zes jaar gevolgd. Nierstenen komen in deze leeftijdsgroep frequenter voor. De proefpersonen in dit onderzoek namen dagelijks 1500 milligram vitamine C of meer. Dit wordt beschouwd als een gevaarlijke dosis omdat het 25 keer hoger is dan de ADH. Het onderzoek kon de valse bewering van het garmaceutisch kartel niet bevestigen. Er is geen reden tot onrust. Hoge doses vitamine C geven geen verhoogde kans op nierstenen.

  Voorbeeld 2
  Vetoplosbare vitaminen. In vet oplosbare vitaminen kunnen gevaarlijk zijn omdat ze zich in het lichaam opstapelen en giftig kunnen worden. Een slimme truc. Dat klinkt heel geloofwaardig. Het is zulke slimme PR, dat zelfs het merendeel van de dokters er oprecht in gelooft. Het wordt hen ook zo onderwezen. Ze hebben er nooit bewijs voor gezien, maar het stond zo in hun leerboeken.

  200 x ADH – vitamine E – niet schadelijk
  Er werd een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van het in vet oplosbare vitamine E. De ADH van vitamine E is 10 eenheden. De proefpersonen kregen over een langere periode een dagelijkse dosis van 2000 eenheden toegediend. Dat is dus 200 keer de ADH. Wetenschappers vonden geen enkel bewijs dat zulke doses op welke manier dan ook schadelijk zijn. Hoge Vitamine E juist positief! Een ander wetenschappelijk onderzoek werd in het gerespecteerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet (maart 1996) gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gesteld dat 400-800 eenheden vitamine E niet alleen niet-toxisch zijn, maar zelfs een therapeutisch effect hebben op mensen met aandoeningen aan de kransslagaders die deze doses gedurende een jaar toegediend kregen. Als bijwerking nam ook de incidentie van hartaanvallen af.
  Een ander onderzoek toonde aan dat bijzonder hoge doses vitamine E in plaats van toxisch te zijn een zeer gunstig effect hadden op de geheugenproblemen van oudere mensen en de intensiteit daarvan aanzienlijk verminderden. Er werd zelf een positieve invloed op de leercapaciteit gevonden.

  Hoge dosis Vitamine A
  Er zijn onderzoeken onder een gehele etnische groep, de Hunza’s uitgevoerd. Hun dagelijkse inname van vitamine A, via hun voeding, bedraagt 75.000 tot 100.000 eenheden. De ADH voor vitamine A is 5000 eenheden, dus is hun inname 15 tot 20 keer hoger. In plaats van te lijden aan ernstige vergiftigingsverschijnselen hebben de Hunza’s een extreem hoge levensverwachting. Velen van hen leven 100 jaar of langer. Onder deze mensen is geen geval van kanker bekend, of van andere ernstige ziekten waar blanken aan lijden.

  Voorbeeld 3
  B-vitaminen Van vitaminen uit de B-groep word je dik. Als we alleen deze vitaminen nemen en de andere niet, kan dit de stofwisseling in de war brengen en gewichtstoename veroorzaken. Het is niet de vitamine B waar u dikker van wordt, maar de verwarde stofwisseling die een gebrek heeft aan andere vitaminen. Onjuist gebruik van vitaminen, mineralen en sporenelementen kan zeker problemen veroorzaken.

  Conclusie

  Het voornaamste punt is, als u echt iets voor uw gezondheid wilt betekenen, dat u vele keren meer aan micronutriënten tot u moet nemen dan de ADH. Er bestaat geen bewijs voor de toxiciteit van hoge doses vitaminen, maar er is meer dan voldoende bewijs van hun onschadelijke natuur. U hoeft u slechts zorgen te maken wanneer u geen voedingssupplementen neemt of wanneer u micronutriënten in de verkeerde balans gebruikt.
  Uit het boek ‘Censuur – Wat u niet mag

 22. Ik wil graag de petitie ondertekenen, maar ik vind de tekst ontzettend slecht. Maakt ook een hele verkeerde indruk. Het lijkt nu net alsof door de “ongebreidelde verkoop van homeopatische middelen op internet” er meer mensen ziek worden en naar de reguliere arts moeten gaan wat de kosten van de gezondheids”zorg” doet stijgen. Ik ga deze tekst niet ondertekenen. Graag verandering van deze slechte tekst.

 23. Ik ben voorstander van Homeopathie. Dat is iets wat ikzelf ondervind, het geneest werkelijk zonder bijwerkingen en ook zonder verslavende chemische medicijnen. Het is zeer belangrijk dat de Homeopathie blijft en dat ook de gebruiksaanwijzingen duidelijke informatie geven. Geen giftige bij werkingen zoals biij allopathische medecijnen. En het is minder duur . Ook dat is belangrijk.

 24. Met het grootste respect voor andersdenkenden kan ik als holistisch werkende reguliere huisarts die nog werkelijk integrale huisartsenzorg levert aan alle geweldige patiënten van mijn dorp, toch echt niet om de 100% bewezen conclusie heen dat homeopathie net zo werkzaam is als een placebo. Dus niet onwerkzaam, maar homeopathie is gewoon een fopmiddel waarin je kunt geloven of niet.

  1. Nico terpstra
   Hoe kun je een middel dat werkzaam is ( je eigen woorden ) een fopmiddel noemen? En heb je wel kennis genomen van de onderzoeken naar “reguliere medicijnen”en de werking daarvan ? Voor heel veel van die stofjes geld hetzelfde als jouw conclusie over homeopathie. Ook een bezoek aan een “huisarts”( gezien in het kader van autoriteit)kan al een werking hebben die berust op het placebo effect! ( tevens het nocebo effect) Nee jouw reactie is kort door de bocht en een werkelijk arts onwaardig , immers je dient te staan voor de genezing van jouw ( hoewel er geen eigendomnsrecht geld)patienten , op welke manier dan ook! En er is geen arts waar ook ter wereld die kan zeggen dat hij mensen geneest , hooguit dat hij bij die genezing ondersteunend betrokken is!!.<–( ja dat is een punt)Verder heb ik nog maar enkele vragen: in welke zin bent je holistisch??< Wat versta je onder integrale huisartsenzorg??En hoezo zijn de patienten geweldig??Vervolgens welk 100% bewijs van je stelling? Nee beste meneer terpstra , hang die witte jas maar aan de kapstok en kom met een werkelijk ondersteunend verhaal voor je stelling. Anders ben je gewoon net zo'n mens als ik die van dezelfde boterhammen dezelfde stront maakt.

 25. Absoluut onvoorstelbaar ! Als veterinair homeopaat WEET ik dat het werkt. Zowel voor mensen als voor dieren! En altijd minder gevaarlijk dan de meeste rommel van de Pharma Maffia, dat 1 van de 3 top oorzaken is van overlijden. Om nog maar niet te spreken van alle onschuldige proefdieren die voor het grote geld worden opgeofferd.
  Of heeft Schippers hier misschien aandelen in?

 26. Al dit soort `mensen`, die volledig in hun èigen wereld leven en schijt hebben aan de massa, die zij by the way ook gewoon zo zìen, de massa, het volk, de schapen… die er zijn om HUN elitaire, elitaire, elitêre, elit… nu ja, u begrijpt het wel, WIj zijn er voor hèn, en niet andersom….. dus die boven de massa èn de wet staande individuen… gaan voor het grote geld, de vette banen en natuurlijk hun vrìnden….
  Op een goeie dag… zullen ze hopelijk voor hun wanbeleid worden vervolgd, maar de clou is, dat die hele bòvenlaag elkaar dekt (haha) de hand boven het hoofd houdt en dingen van elkaar weten zodat ze door een soort verbond… aan elkaar eh juist ja, verbonden zijn.
  Elkaar laten vallen houdt het gevaar in dat er velen zullen vallen, denk aan JD…
  Big Farma en onze reguliere ziektenindustrie hebben dus vazallen die met mooie zalvende praatjes hun plannetjes opdringen aan die massa die hen hun inkomen moeten bezorgen, dat daar de halve wereld aan onderdoor gaat interesserd ze niets, want die andere helft is voor die lui goed genoeg, wij het moeras en zij het paradijs.
  Nu ja, zei de keizer al 2000 jaar geleden niet tegen de paus; hou jij ze dom dan hou ik ze arm… nou..dat principe is nog immer werkzaam dus wanhoop maar lekker door, tot de revolutie zal er weinig veranderen.

 27. De claim over Mahatma Ghandi is twijfelachtig. Het lijkt er op dat homeopathie aanhangers hun “geneeswijze” proberen te legitimeren. In dubbelblind onderzoek is nog geen heilzame werking van homeopathie aangetoond.

  1. De domheid van je kortzichtigheid straalt van deze quasi wetenschappelijke reactie af. Er is maar één ding twijfelachtig: de wetenschappelijke meetbaarheid van zaken in relatie tot wat werkelijk is. Wetenschap is daarbij niets anders dan afspraak over een achterhaalde meetmethode, die langzaam maar zeker, vooral door de naïeve personen die erin blijven hangen, zélf haar validiteit ondergraaft. Als een verrotte houten duimstok van een timmerman, die probeert met het meetinstrument nog zijn pensioen te halen.

   Als je nu eens toegeeft dat ‘de wetenschap’ onvoldoende is om homeopathie te meten, dan zegt dat alles over de meetmethode en niets over homeopathie.
   Enne, als ik naar je e-mailadres kijk, meneer ‘Petrus’, dan hebben we de zoveelste troll hier te pakken, die namens Big Pharma zijn/haar woordje doet. (zogenaamd onder de naam Petrus, maar anoniem en niet te traceren, achter de schermen!!)

  2. De totaal onwetenschappelijke reactie van Guido daarentegen is bijzonder intelligent en volkomen fout.
   Het is NIET zo dat de wetenschappelijke methode onvoldoende scherp of accuraat of gevorderd is om homeopathie te meten, dat is een nogal simpele kwakkel die de homeopathische industrie uiteraard gelanceerd heeft in een van zijn reclamecampagnes.
   Al werden de meetinstrumenten nog een paar miljoen keer beter,scherper, accurater dan nog zou er geen positief meetresultaat zijn, dat is zelfs bewijsbaar.

   Het is gewoon chemisch onmogelijk dat er nog werkbare stoffen in een homeopathische oplossing zitten (boven de 12C limiet) dat is simpele rekenkunde en statistiek gebaseerd op al eeuwen gekende scheikunde zoals et getal van Avogadro. (gekend sinds 1811)
   Bijvb een 200C oplossing die homeopaten voorschrijven tegen griep is Oscillococcinum.
   Laten we eens kijken : er zijn 10^80 atomen in het bekende universum. (een paar grootte-ordes meer of minder maakt niet veel verschil uiteraard).
   De aanwezigheid van 1 molecule opgelost in het totaal van atomen in het universum (10^80 dus) levert een concentratie van 40C, ver boven de 200C oplossing, er zijn dus nog minstens 4 bijkomende universa nodig om een echte verdunning tot 200C te bekomen.
   In de praktijk wil dat zeggen dat ELKE verdunning hoger dan 12C puur water bevat en niets meer, dat is simpele rekenkunde en waterdicht volgens elke wetenschap.
   Je kan overigens 1 miljoen dollar verdienen als je het verschil kan aantonen tussen een potje water en een hoog verdund homeopathisch product.

   https://sciencebasedpharmacy.wordpress.com/2011/02/06/win-1-million-if-you-can-prove-homeopathy-works/
   🙂

  3. Hoewel ik wel een voorstander ben van natuurgeneeswijzes ben ik bang dat homeopathie nooit wetenschappelijk bewezen kan en zal worden. De theorie is leuk bedacht door Hahneman ( of hoe die knakker ook heet)
   De meeste homeopaten zijn echter toegewijde mensen die met de juiste intentie werken, ze nemen de tijd voor de cliënt, luisteren goed en geven hun volle aandacht. Hier zou wel eens de werking van homeopathie verklaard mee kunnen worden, niks chemisch, gewoon aandacht en de juiste intentie. Het zelfhelend vermogen wordt op gang gezet doordat de cliënt zich gehoord voelt.
   Just my humble opinion.

  4. Juist cozmic, wat jij beschrijft is het placebo effect. Goed wetenschappelijk onderzoek houdt daar rekening mee en dan blijkt dat homeopathie t.o.v. placebo geen effect heeft.

  5. Nee Ronald, wat ik beschrijf is INTENTIE, het stukje menselijke interactie met aandacht en de juiste intentie. Het voorgeschreven middel is de placebo.
   Maakt niet uit of dat een chloorblokje is om de plee schoon te krijgen.

  6. Ik weet dat ik hiermee “in the line of fire ” ga zitten tussen de homeopathie fanaten en de debunkers. So be it. Ik zelf ook een studie homeopathie achter de rug en vond het uiteindelijk niet overtuigend, wel de methode om naar de cliënt te luisteren, maar dat suikertje…..nah.

  7. Bijna helemaal akkoord Cosmic, niet de INTENTIE telt maar de PERCEPTIE van de patient.
   Er is placebo-werking en er is zelfhelende werking door de aandacht van een man in witte jas die begripsvol luistert en met een bekommerde stem spreekt. Wat hij zegt heeft geen enkel belang, net zoals het water in het flesje dat hij meegeeft geen enkel belang heeft.

   Het probleem is dat velen dat niet willen erkennen en toch dat water willen later erkennen als regulier medicijn.
   Dat is het probleem.

  8. @ Ronald:38,3
   Jeetje ronald is die wetenschapsmanie van je nu helemaal naar je bolletje gestegen? Hoe hooghartig kun je wezen zeg.
   @ argonaut
   38.8
   Men wil helemaal niet dat homeopathische middelen geregistreerd wordt als regulier medicijn, echter dat men de vrije keuze heeft dat te gebruiken dat gewenst wordt.
   Bovendien voeren de aanhangers van homeopathie niet een zelfde strijd tegen reguliere zorg als omgekeerd . Wat zou daar de reden van zijn denk je? Er is niet een aanhanger van homeopathie die reguliere medicatie wenst te onthouden aan een ander mens, omgekeerd is dat welzeker het geval.
   Gemakshalve ga je weer uit van een materiele wereld, waar duidelijk sprake is van een energetische nevenpool .En hoewel je die schoorvoetend wel zegt te zien ( wat is het placebo effect anders?) wens je die werking te negeren en te onthouden aan hen die wel homeopathische zorg wensen.Ik zou zeggen laat beide zorg methoden naast elkaar bestaan en laat ze elkaar complementeren!Immers voorop dient het genezen van ziekten te staan, niet de methode waarop!

  9. Marcel,
   Homeopathische middelen horen niet thuis in een apotheek, dat is het hele punt natuurlijk, je kan water gewoon thuis uit de kraan betrekken tegen normale tarieven, waarom zou je 1000 keer meer betalen?
   De enige belanghebbende is de homeopathische industrie die hun woekerwinsten willen veiligstellen.
   Van mij mogen mensen overigens naar homeopaten blijven gaan hoor, als ze daar nood aan hebben. 🙂
   En wat betreft Placebo, je hoeft daar geen niet-materiele/energetische dingen voor te verzinnen hoor, het brein regelt namelijk een hoop dingen in het lichaam meestal onbewust, het placebo-effect is duidelijk geconnecteerd met een verhoging van dopamine en bepaalde endorfines die het brein produceert als reactie op inname van een plabebo-middel.
   Het is nog onder onderzoek natuurlijk maar dat het een effect is, waarbij de genen een belangrijke rol spelen is meer en meer duidelijk

   https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150413140906.htm

   “”The study of genomic effects on the placebo response — what we call ’the placebome’ — is in its infancy, but there is already ample evidence that genetic variations in the brain’s neurotransmitter pathways modify placebo effects. As a result, placebo responses are emerging as a legitimate series of biological reactions that must be rigorously characterized for efficient pharmaceutical development and optimal patient care.”

  10. @ronald
   Sommige mensen hebben een echt leven naast wat ze op het net doen. Maar het zegt wel weer veel over hoe jij je conclusies trekt,heel wetenschappelijk hoor.

  11. Inderdaad, zonder tegenargumenten wordt de stelling niet verworpen. Zo werkt wetenschap.

  12. “Homeopathische middelen horen niet thuis in een apotheek,…
   De enige belanghebbende is de homeopathische industrie die hun woekerwinsten willen veiligstellen.”

   Geweldig 🙄
   Volgens mij hoort 90% van de zogenaamde medicijnen niet in een apotheek thuis, in het gunstigste geval hebben ze een positief placebo-effect. Ooit wel eens bedacht waarom bepaalde medicijnen bepaalde kleurtjes en bepaalde vormen hebben???
   Tja, woekerwinsten eh, statines, psychopharmaca. Zomaar een willekeurige greep uit het schier onuitputtelijk arsenaal van moneymakers dat de farmaceutische industrie koestert 👿

  13. INTENTIE betekend intelligentie, intelligentie heeft herinnering, herinnering heeft geest en in de geest van het middel…

   @38.13 Quote Ronald; “Inderdaad, zonder tegenargumenten wordt de stelling niet verworpen. Zo werkt wetenschap.”
   Zo werkt wetenschap??
   Dat verklaart een hoop dan uit die zg. wetenschap hoek.
   Wetenschap is bij mijn inzien alleen proefondervindelijk te bewijzen en niet alle stemmen voor…

  14. Ja Odette, neem als voorbeeld 38.2. Het verhaal klopt of het klopt niet. Als het niet klopt dan moet je het verhaal weerleggen, theoretisch danwel proefondervindelijk. Lukt dat je niet dan betekent het 1. Het verhaal klopt of 2. Het verhaal klopt niet, maar je bent niet in staat dat aan te tonen omdat je kennis van de materie tekort schiet. In dat geval moet je eerst je kennis bijspijkeren. We horen het wel als je zover bent. En tot die tijd staat 38.2.

  15. 38.13
   zo verschrikkelijk dom,verder geen woorden voor over.

  16. Idem voor 28.2
   Gaat alleen maar uit van meetbare en weegbare resultaten, niet van causaal bewijs ( zij die genezen door homeopathie). Een wcpapierkokertjesvisie dus . Als dat wetenschap is mag je het van mij doortrekken !

  17. @ ronald
   Laatste reactie voor even , waarom zou dat mijn idee veranderen?Bovendien val je in herhaling Das ook een veeg teken.Neen mijn beste je hebt jezelf buiten mijn aandachtsgebied gezet. Je blik is te beperkt , en je argumenten zijn dogmatisch.

  18. Ook Ronald heeft zich voor en achter de schermen als troll gemeld.
   Argonaut wauwelt lekker verder over de wetenschappelijke verrotte meetlat en schopt her en der wat om zich heen, alwetend kennelijk. Niets trachten te zeggen op de bewering van de energetische dimensie van water, door velen al aangetoond. Zie helemaal boven aan artikel.
   Maar jongens, hou op; de wetenschap lijkt wel een kerkgenootschap. Straks wordt de pracht, de weldaad van de geur e.a. van een roos ook nog als kwakzalverij afgedaan.. Wetenschap = de armoe van de leftbrain-beperking.

  19. Bij het opstellen van hypothesen en theorieën doen wetenschappers beroep op verschillende methoden van bewijsvoering. Er zijn in grote lijnen drie verschillende methoden te onderscheiden, die met name verschillen in sterkte (de mate van zekerheid waarmee een theorie wordt ondersteunt) en de soort van verklaring. Deze drie methoden zijn deductie, inductie en abductie. Hier een verklaring voor verschillende soorten wetenschappelijke bewijsvoering:
   http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/wetenschappelijke-bewijsvoering-deductie-inductie-en-abductie/
   T’is maar een beginnetje…

  20. 38.22 MD : tja een commerciele homeopathische website die beweert dat water geheugen heeft. Wat een verrassing. 🙂
   “Wij van WC-eend adviseren … WC-eend.”
   In de praktijk is het geheugen van water nooit bewezen natuurlijk. De Claim van Benveniste werd totaal doorprikt eenmaal men dubbelblinde testprocedures invoerde : https://en.wikipedia.org/wiki/Water_memory#Post-publication_supervised_experiments
   Overigens stel ik me persoonlijk de vraag hoe homeopathie-believers omgaan met het besef dat er in elke liter water ook gegarandeerd molecules zitten die ooit dinosaurus-urine waren, of traanvocht van Adolf Hitler. (dat laatste is vergezocht geef ik toe 😉 )
   -2 gevaarlijke links verwijderd-

  21. Noem je dit een wetenschappelijke weerlegging..? De vooringenomenheid straalt eraf. Zeker als we Wikipedia moeten gaan opslaan..

   Als je de sukkelachtige reacties achterwege laat, verdiep je eens in het FEIT, dat er meer dan 600 artsen in NL met homeopathie werken.
   Kan het zijn dat de ‘wetenschap’ vol zit met schetenwappers die stuk voor stuk vanaf hun ivoren toren roepen, dat zij de waarheid in pacht hebben; dat ‘hun’ wetenschappelijke meetmethode NIETS heeft gevonden en ‘dus’ is de uitslag ‘NIETS’… Dat hun meetlat de enige lat is om te meten.. De domheid in mensengedaante.. Argonaut, je ziet in het donker de speld in de hooiberg niet.. Dus doe gewoon het licht aan en gebruik een magneet..! Beiden zijn ook wetenschappelijke fenomenen..

   Hoe probeer je nu hier te bewijzen dat ‘NIETS’ gevonden is, terwijl vele DUIZENDEN jaarlijks door homeopathie op INDIVIDUELE BASIS baat hebben. Dat het in tegenstelling tot homeopathie het de WETENSCHAP is, die kortzichtigheid koppelt aan belangenverstrengeling, zoals elke troll dat pleegt te doen.

   Tja, alsof je een bos veldbloemen wil gaan benoemen als ‘geen-rozen’ en ‘geen-tulpen’…!! Gewoon het deel weglaat dat WEL DEGELIJK BEWIJS AANREIKT, dan is het woord schetenwapper volledig op deze trollende Argonaut van toepasssing. Die zoveel moeite doet op deze site, waaraan hij een hekel heeft, het trollmasker te verbergen. Andersom gezegd: ik geloof dat je zelf ook niet door het dubbel-testje komt..

   Ik stel me zo voor dat jij naast deze ‘professor’ achter de tafel plaats neemt, Argonaut. Misschien als ‘chef-oppermeter-schetenwapper’..

  22. Ergens kan je de mensen die nooit proefondervindelijk iets hebben gebruikt of geprobeerd dat kwalijk nemen, het is dat ze zoveel missen wat de natuur en jezelf in kwestie te bieden hebt. Het één richting verkeer kent maar één richting, is wat armoedig en sneu wat ze missen dat het soms helemaal voor niets te krijgen of te maken valt. Laat maar Guido, ze hebben het nooit geweten en willen het ook niet weten. Het interesseert ze eenvoudig niet dus het bestaat dan ook niet.
   Ja dan in mijn optiek reageer ik er helemaal niet op als mij iets niet interesseert, maar ja wie ben ik?
   Het wordt een soort tijdverdrijf (uit verveling?) om zaken die niet door hun zelf ondervonden en begrepen worden zijn weg te schoppen, zonde van de tijd…
   http://www.wandadijkstra.nl/wp-content/uploads/2010/11/DQWindmill.jpg

  23. Argonaut,
   Persoonlijk voel ik geen enkele behoefte om uit bronnen te putten waar ik niet van drinken wil. Ik bespaar mezelf een vieze smaak en mijn medemens mijn spuug. Daar is iedereen bij gebaat.

  24. Psychiaters, huisartsen, kinderartsen, etc. Heb overigens sterk het vermoeden dat jij hier op de site binnenkort een uiterst schaars verschijnsel gaat worden.

  25. Je mag als mens toch zelf wel kiezen wat je met je eigen lichaam wilt doen? Er zijn veel mensen die niet aan de eenheidsworst willen omdat deze niet voldoet aan hun wensen. Het verlicht (symptoom onderdrukker) misschien de klachten maar geneest niet wat er werkelijk aan de hand is, dat is een geheel ander proces die de reguliere arts je niet kan vertellen. Je lijkt (en anderen) Big Brother wel. Ik kies wel wat ik wil en laat mij niets voorschrijven wat mij niet dunkt.

  26. Odette, helemaal mee eens. Maar toch ben ik benieuwd. Niemand gunt het je, maar stel dat er op een dag een ziekte bij je wordt geconstateerd die je lichaam niet zelf kan genezen. Het genezingsproces heeft dus ondersteuning nodig. Welke strategie maximaliseert in jouw optiek de kans op genezing?

  27. Ronald, ik reageer omdat ik jouw stelling eigenlijk wel interessant vind los van jouw meningen over homeopathie. Eigenlijk vind ik dat we het woord ziekte naar de prullenbak moeten verwijzen, want wat is ziekte… Laten we eerst die vraag beantwoorden. Ik doe een voorzet, ziekte is een verstoord proces van optimale gezondheid. Ik ben me tevens bewust dat we daarom/dus ook gezondheid als begrip verder moeten invullen 😉

   En in het kader van dit verstoorde patroon kunnen vele middelen worden ingezet, die al dan niet science based zijn. Hoe dan ook is het meest belangrijke dat de gezondheid wordt hervonden, met welk middel dan ook… De middelen van de pharmacie genezen echter niet en bevorderen slechts ongezondheid. De menselijke ervaringen moeten hoe dan ook mee worden genomen om science based aannemelijk te kunnen maken. Het enorme grote punt is dat ze dus hierin verzaken…

  28. De Ronald waar jullie mee denken te spreken, heeft deze lijst valse IP’s. Althans, masker-IP’s om zelf buiten schot te blijven.. Laat graag de conclusie aan anderen over.. En dan is er nog het verhaal van de andere e-mailadressen waarmee hij hier actief is; samen met een paar andere trollen, die we in het oog hebben. Ergo: Je bent dus helemaal niet aan het delen met een oprecht mens, dat deelt vanuit het hart. Maar met een ingehuurde propaganda-kwakzalver, die uit zijn hoofd kwakt en zalft..

   31.137.189.165
   31.137.105.97
   81.251.12.4
   109.33.217.51
   109.33.199.166
   77.247.181.162
   176.31.180.157
   217.13.197.5
   93.115.95.205
   188.165.24.44
   85.25.103.119
   163.172.211.135
   176.126.252.11
   69.162.139.9
   163.172.136.101
   85.25.103.69
   149.202.62.12
   109.236.90.209
   93.115.95.207
   72.5.72.225
   62.210.37.82
   188.138.9.49

  29. in dat eindeloze zweinstein Educational military Test batterijen waanzin Cartoon plaatje zit meer kennis en wijsheid verborgen dan ik in 7 jaar rockefeller “Onderwijskunde” instructional design in Twente heb kunnen ontwaren. Love — Alone Again Or https://www.youtube.com/watch?v=cNcXFy8QTC4 maar goed ik was natuurlijk het frust autie kruidje roer me niet veelal verborgen achter een vette zonnebril ook binnen als teken van verzet van ellende dommerikje waar weinig mee te beginnen was, kon niet goed genoeg gekneed worden voor de mainstream instructie programs, dat ging bij die school meiden veel beter, studies zijn tegenwoordig in de meerderheid wijven studies geworden, niet voor niets, ze moeten je wel kunnen gebruiken, wat ik nodig had was niet de bedoeling, nog niet trouwens, daarmee moet je doorgaans optiefen al wordt dat vaak niet eo ronduit uitgesproken, ze laten je gewoon links liggen totdat de omroep max houtrot het werk vanzelf doet, gelukkig heb ik mezelf de afgelopen zomer weken weer tot leven weten te wekken met veel zon zand en zout water, I choose Life. Love – A House Is Not A Motel https://www.youtube.com/watch?v=qInF7WKOz4c https://foresthempen.files.wordpress.com/2015/02/no-thanks-i-choose-life-sid.gif ben weer mens geworden, eigenlijk maakt dat het Grote Verschil, veel instinctiever als vanzelf in de flow en daar zit de snelle jelle communicatie met anderen in, de autieweg is een omslachtige binnenstebuiten denkcomputerwedloop die te veel relapse vertragingstijd in beslag neemt en daarmee schrijnende topische huidpijnen met hazard alarm brandend rood, bij mij althans, voorlopig weer tijdje van verlost, en toch is en blijft het mijn modus om te opereren, vanwege de situationele omstandigheden die niet snel genoeg kunnen willen veranderen, voor alles is een reden al denk je soms van niet, totdat je weer diezelfde schoenen aantrekt, ziekte en gezondheid horen bij elkaar in de achtbaan lus, die kan je niet los koppelen van elkaar, gezond zijn is goed ziek kunnen zijn, niet ziek kunnen zijn is al de voortijdige status quo dood, mummieficatie fixatie, dat weet Tom DuMoulin. http://www.encyclo.nl/begrip/relapse hier heeft de limbo wieler hero mijn strand petje tegen de zon verblindingsverbrandingen op http://images0.tcdn.nl/telesport/article25809176.ece/BINARY/q/Tom+Dumoulin+lijkt+de+Giro+d_Italia+binnenkort+te+verlaten.

 28. Nico Terpstra………..lees eens een boek van Masaru Emoto en waterkristallen. Water heeft een geheugen !!! Dat is ten diepste de grondslag van de homeopathie. Prachtige uitleg !! Het beneemt je de adem als je schitterende bevroren waterkristallen ziet die ontstaan na het uitspreken van mooie woorden of de meest bizarre waterkristallen die ontstaan na het plaatsen van bijv een foto van Hitler …………Verdiep je er lees je in., dan kan je pas een mening vormen

 29. De werking van homeopathie is bewezen en dit bewijs is gereproduceerd. Het wordt ook steeds duidelijker dat water een geheugenfunctie heeft (lees The fourth phase of water, Prof Gerald Pollack, Univ Washington), en de laatste artiklene van Luc Montagnier (Nobel prijswinnaar).
  Tegelijkertijd weten de artsen in het ziekenhuis dat van de patienten die ze op de polikliniek zien slechts 1 van de 120 behandeld kan worden via een evidence- based methode (youtube – Prof Yvo Smulders, evidencebeest). In essentie zullen we ons moeten realiseren, dat ons lichaam een weerspiegeling is van onze binnenwereld. Lichamelijke klachten geven aan dat er in je binnenwereld een strijd gaande is. De enige echte manier om je licahmelijke klachten aan te pakken, is de strijd in je binnenwereld te onderzoeken en vrede te sluiten.

  1. Het schandalige is dat Schippers deze geneeskunst de nek omdraait, o.b.v. lulkoekcriteria. Ik snap ook niet dat er niet een club naar de rechter stapt. Suffe Homeopathie-vereniging. Ze laten zich als schaapjes naar de slachtbank leiden, ondertussen gezellig nieuwsbrieven versturend over de ‘leuke tralalala homeopathie’..
   Al stapte je alleen maar naar de rechter voor de publiciteit.. Hier een artikel over het ‘evidence based’.
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/voor-edith-schippers-homeopathie-evidence-based/

  2. Hallo beste Guido.j.

   maak je geen zorgen de homeophatische wereld is zo veel groter als gezien, het areaal van kweken en verwerking in Nederland groeid ziender ogen, de grote landen met hun enorme grote massa’s mensen, China India en anderen, waar duizenden jaren lang de homeophatie bestaat en werd/wordt gebruikt !
   zij geven de toon aan, niet een schizofrene collaborerende Nederlandse dame.

   De mensen die achter dit denken staan, zijn zoveel intellectueel machtiger als de kort zichtige geld makers, over een afzienbare tijd, gaat dit bastion van het onverstand verdwijnen, het zal worden weggevaagt door het schone liefde volle denken.

   Vriendelijke groet mijn beste Guido.j. Jenne

  3. ik ben er van overtuigd dat vaxen iets fragiels essentieels bijna blijvend bij mij hebben beschadigd vooral in combinatie met wat andere chronische stressing out factoren, veranderd in een stotterende motor, een pis straaltje levenskracht met horten en stoten wat een gestage fontein had moeten zijn, en toch heb ik HET nu even terug, moet langer vast te houden zijn, hoe weet ik nog niet precies maar ik denk van wel en ga het doen want zonk te snel te diep af de afgelopen maanden, in optimale ‘oer’ omstandigheden kan ik net genoeg bijtanken via de aether om die membraam synaps littekens te compenseren, ik zie beelden over wat er gebeurde met mij na die jeugd vaxen, die in die tijd nog beperkt waren vergeleken met nu, pus uit mijn ogen oren slaapverlammingen horror dromen en vooral een diep diep weten dat er iets afgrijselijks gedaan werd toen die botte naald tegen mijn wil nota bene Thuis door een dokter op de fiets gezet werd in mijn bovenarm, instinctief weten, synchroon tientallen jaren later met een huiskat gebeurd die het wist dat die laatste onnodige naald visitatie z’n laatste zou worden, hij wilde pertinent niet in de draagkoffer voor katten die keer, daarna kreeg ie toevallen, eindelijk besefte mijn zus de Waarheid, omdat de veearts het zelf al had gezegd, zou daar wel eens door kunnen komen, maar stugge pa kan dat niet toestaan, die Waarheid, dan moet ie onder ogen zien de wanstaltige misleiding van de artsenij, niet te verwerken voor hum, dusz van mijn pa mag mijn zus haar ontluisterende ontdekking die nu voor haar uit te veel kanten tegelijk kwam net niet bewust onder ogen zien, haar broertje en nog iemand die taai sjit naar nederland gehaald heeft en dit 30 jaar terug al wist en schreef waren minder geschift dan ze had moeten denken, layers of mind mist hoe ziet dat er uit, i know dat by witnessing seeing is knowing is seeding. http://www.dictionary.com/browse/seeing http://www.dictionary.com/browse/witnessing Peter Gabriel – Listening Wind https://www.youtube.com/watch?v=RZ2omdkdk2k een andere analogie die ik vorige week heb mogen meemaken maakt deze posting misschien net iets te lang nu, wil ik nog spuien, deel 2, misschien later op de dag of morgen of overmorgen, vers van de pers, gaat over super tractor pulling competitie van de afgelopen 20 jaar, je zou denken wat heeft dat er mee te maken, ‘mag ik dat zeggen, jah dat mag ik zeggen’, vreselijk dat Mart denkt dat ie dat niet meer moet mag gebruiken, die is van jou en trek je juist nu nergens meer wat van aan. http://www.nu.nl/achterklap/4264657/mart-smeets-gebruikt-bekende-uitspraak-niet-meer.html functionele herhaling is belangrijk, de donkere contrast streken in een borduurwerk die het beeld compleet moeten maken in de tijd. for fuk sake is een pracht uitdrukking op zichzelf an sich. for feiture http://www.thefreedictionary.com/forfeiture Alex J. taal. Welkom terug van vakantie Jenne, van wat ik zo inschat op een afstandje, leef je als een God in France ben je nog niet zomaar continu op vakantie, grappig wel.

  4. Hyper Alert,

   Zit al twee weken in een hotel in het natuur gebied, De Morvan, waar je alleen kan logeren indien je bent uitgenodigd.

   Ik form met drie mannen, broers de oudste 97, de tweede 95, de derde 92,
   genaamd Raymonde, Maurice, George, een denk cel, in totaal 12 viertallen, met wekelijks een conclusie, de stemming is heel droevig, door wat er zo al gebeurd in onze landen.

   De conclusie die voor de hand lijkt te liggen alles terug draaien, maar hoe.
   Uit de verstrekte gegevens blijkt dat veel politieke lieden uit Europa, het Erdogan spel mee spelen, vrije wil ?, of betaald.

   Ben dus druk bezig, heel vermoeiend, we eten goed maar sumier dit behoord bij ons denken, bij thuis komst neem ik weer contact met je op, tot dan, vriendelijke groet Jenne

 30. Ze is wel heel erg van de autocue aan het lezen,dat kan natuurlijk niet anders als je geen hart hebt.
  Deze minister is geen mens maar een propaganda automaatje,wie o wie heeft haar afstandsbediening???

 31. Hoezo zou homeopatie nu weer vermoord worden?

  Terecht dat Schippers dit uit wil bannen, want elke cent uitgegeven aan homeopatische midellen is er een te veel. Homeopatische middelen zijn namelijk gratis en eenvoudig verkrijgbaar: neem gewoon een slok zeewater en je hebt gratis het ultieme homeopatische middel.

  Niemand die je tegenhoudt. En je laat jezelf ook geen onnodig geld afhandig maken door oplichters.

 32. Mevrouw Schippers is een pion in het grote geld circuit.
  Vriendje Mark en nog zowat meelopers zijn op het schavot geplaatst.
  En liegen dat ze kunnen en doen het is vermakelijk.
  De tijd is voorbij dat ik me om zulke slippendragers druk maak.

 33. Mevrouw Schippers is heel dom bezig en ik hoop
  dat haar verstand een keer terug keert en dat
  ze dan begrijpt dat ze bezig is op een heel
  verkeerde manier.

 34. De natuur heeft goddelijke krachten .Dus ook de helende energie,die voor mens en dier zijn gemaakt om hen te steunen bij ziekten of ongemak. laat je niet gek maken en vertrouw op de natuur inplaats van de chemische vergiften,die de mens maakt voor zijn eigen portemonnee. Een eerlijk mens wil het goede voor elkaar; een oneerlijk mens manipulatie en leugens. Kies zelf met je gevoel wat goed voor je is. Veel gezondheid en goeds toegewenst.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.