Advertentie

Magnesium, dé oplossing voor…


magnesiumWelke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie,autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen? Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort.Deze kinderarts, tevens magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve, autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van magnesium, een ‘vergeten’ mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan vele andere medicijnen..!!

In haar boek ‘Magnesium, dé oplossing’ verklaart deze arts, hoe het tekort aan magnesium zich ontwikkelt in het menselijk functioneren en waarom dit tekort zo vaak voorkomt. Wist je dat maar liefst 75% van de bevolking een magnesiumgebrek heeft!!,

Wie gaat dit verhaal aan waarom kan het dramatische gevolgen voor onze gezondheid hebben? In haar boek besteedt dokter Mousain-Bose aandacht aan die ziekten die behandeld kunnen worden met magnesium-inname. Hoe kun je bijvoorbeeld vermijden dat een hyperactief kind volgestopt wordt met Ritalin, terwijl er wellicht simpel sprake is van magnesiumtekort!!.

En welke voedingsmiddelen, rijk aan magnesium, kunnen ons dagelijks van een goede gezondheid verzekeren. Welke vitamines en mineralen verhogen het rendement van magnesium? Haar verhaal is in eenvoudige taal geschreven en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke studies, maar het is ook een ontroerend verhaal over de talrijke genezingen! Hierdoor vormen haar bevindingen vaak een hoopvol bericht voor vele families.

x

* * *

x

x

Magnesium, dé oplossing voor…

x
Gedragsstoornissen en vele andere aandoeningen..

2013 WantToKnow.nl/.be

x

 

Dr. Marianne Mousain-Bosc is kinderarts. Zij heeft lange tijd in het CHU-ziekenhuis te Nîmes haar beroep uitgeoefend. Zij houdt zich nu bezig met wetenschappelijke congressen, opdat haar werk en studies meer bekendheid krijgen.  Onder andere daarover -haar studies- in relatie met de totstandkoming van dit boek. In dit bijzondere boek, waarvan we hieronder graag het hele voorwoord publiceren van, schrijft ze zelf:

MarianneMousain“Speciaal wil ik mijn dank betuigen aan professor Jean-Pierre Bali en professor Jean-Robert Rapin. Onze kennismaking heeft in belangrijke mate bijgedragen aan dit werk: de samenkomst van een biochemicus, een farmacoloog en een kinderarts. Ik dank in het bijzonder mijn vriendin A. Rosanoff, Director of Research & Science Information of the Outreach Center for Magnesium Education & Research (USA).

Tijdens mijn eerste congres in Australië gaf ze mij een boek, in 2003 door haar in samenwerking met Mildred Seeling geschreven. De titel luidt: ‘The Magnesium Factor’. Volgens haar was informatie over onderzoek over magnesium in de Verenigde Staten voor een drukbezette arts niet zo simpel te vinden. Reguliere artsen verkondigen dat een magnesiumtekort zelden voorkomt en zich slechts openbaart bij personen met een ernstig voedings- of een chronisch alcoholprobleem. Vandaar dat de bijzondere eigenschappen van magnesium voor de gezondheid over het algemeen niet bekend zijn.

Eén van de 'gezichten' van ADHD; voor veel ouders, een maar al te bekend beeld..
Eén van de ‘gezichten’ van ADHD; voor veel ouders, een maar al te bekend beeld.. Kan een simpel magnesiumtekort hiervan de oorzaak zijn.. Door bijvoorbeeld het eten o.a. van ‘leeg’ voedsel, waar té weinig magnesium in zit..

Waarom worden bepaalde onderzoeken snel geaccepteerd en andere, zoals in dit geval magnesium, hardnekkig onder tafel geveegd? Ik vertelde haar dat ik bezig was met het schrijven van een boek hierover en was blij met haar antwoord: “I’am so glad you are writing a book!”

Mijn vader, die afdelingschef was op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Nîmes, heeft ons te vroeg verlaten en heeft deze ontwikkeling niet meegemaakt. Tijdens de opmaak van dit boek heb ik aan hem gedacht en vooral aan alle goede raadgevingen en tips die hij mij had kunnen geven. Ik weet dat hij het belang onderschreef van magnesium bij kinderen; hij sprak hier al zo’n 35 jaar geleden over met professor Alexandre Minkowski, afdelingschef Neonatologie van het ziekenhuis Port-Royal in Parijs, die onderzoek heeft gedaan naar magnesiumtekorten bij vroeggeboorte en wiegendood.”

De volgende tekst is van Dr. Curtay; hij schreef het voorwoord in het boek van deze arts, Marianne Mousain. Wij plaatsen het voorwoord hier graag integraal, zodat je een goede indruk krijgt van het werk van deze arts en haar revolutionaire bevindingen.

x

* * *

x

Het voorwoord, van Dr. Jean-Paul Curtay

x

“‘Meneer Magnesium’, zo noemen sommigen mij inmiddels.. Met een glimlach. Natuurlijk willen we geen etiket opgeplakt krijgen, maar er is geen rook zonder vuur. Als men mij vraagt welke voedingsstof op nummer één staat van de ‘hitparade’, dan is dit volgens mij zonder enige twijfel magnesium. Magnesium ligt aan de basis van mijn interesse voor nutratherapie (genezingsvorm en preventie d.m.v. voeding − vert.), en zonder het te beseffen heb ik het in Frankrijk geïntroduceerd na mijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Paradoxaal genoeg ben ik juist daar op onderzoeken gestuit over magnesium en allergieën door dr. Favennec van het universiteitsziekenhuis te Rennes in Frankrijk.

Wil je dit boek willen aanschaffen, dan kun je dat doen, door simpel op deze boekcover te klikken. Je komt dan bij de uitgever van het boek terecht. (Succesboeken)
Zou je dit boek willen aanschaffen, dan kun je dat doen, door simpel op deze boekcover te klikken. Je komt dan op de site van de uitgever, Succesboeken.

Door mijn speurwerk kwam ik erachter dat magnesium, net als zuurstof en calorieën, een belangrijk element is voor het produceren van energie en een modulator (leider of regulator) van alle typen stress. Nu begreep ik waarom ik dit zo had ervaren. Bij het doornemen van voedingsstudies kwam ik tot de ontdekking dat het niet ijzer is waar we het meest tekort aan hebben, dit in tegenstelling tot hetgeen men mij onderwezen heeft, maar magnesium.

Evenals bij jodium of vitamine D is het niet mogelijk om zonder extra toediening dit tekort op te heffen. Uit de voeding haalt men gemiddeld 240 mg magnesium, terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid rond de 400 mg ligt, zonder rekening te houden met verliezen in geval van stress. Hoe is het dan mogelijk dat sommigen, zoals ik, nog heftiger reageren op dit tekort?

Verdere verdieping in de literatuur en gesprekken met Jean Durlach, grondlegger van La Société pour le Développement des Recherches sur le Magnésium (SDRM), sterkten mij in de overtuiging dat er, als een magnesiumtekort de hele bevolking treft, andere (genetische en omgevings) factoren meespelen die verschillende consequenties hebben voor ieder mens.

De farmacoloog Jean-Georges Henrotte heeft bewezen dat 18% van de mensheid een minder goede celopname van magnesium bezit, daardoor eerder gevoelig is voor stress en zodoende een verhoogd magnesiumverbruik heeft. Daarnaast is het zo, dat de stressreactiviteit mede afhangt van de waarneming in het brein. Dit laatste hangt af van een groot aantal genetische en omgevingsfactoren via chemische hersenboodschappers, zoals serotonine, waarvan de balans hersteld kan worden door het voeden van de hersenen (hetgeen medicijnen niet kunnen).

Met deze wetenschap kon ik als arts vele patiënten begrijpen en helpen, onder wie hyperactieve en autistische kinderen, jonge meisjes met anorexia en boulimie, depressieve personen, perfectionisten van wie het uitputtende gedrag soms ontaardde in fibromyalgie, of simpelweg ‘gestresste speedy personen’ zoals ikzelf.

Op het gebied van hyperactiviteit en autisme ben ik blij het werk van Dr. Mousain-Bosc te mogen ondersteunen. Zij draagt met veel moed en passie de voedingsaanbevelingen uit die zijn opgesteld door de kinderpsychiatrische afdeling van professor Gilbert Lelord, in navolging van de onderzoeken van de Californische psycholoog Bernard Rimland (wiens autistische zoon Dustin Hoffman tot voorbeeld heeft gediend in de film ‘Rainman’).

Het isolement en de tegenstand die Dr. Mousain-Bosc tot de dag van vandaag ondervindt staan niet op zichzelf. Iedereen die ijvert voor duidelijke basisnormen om zo goed mogelijk patiënten te kunnen genezen, heeft hiermee te maken. Denk maar eens aan Luc Montagnier, door Dr. Mousain-Bosc als voorbeeld aangehaald, Nobelprijswinnaar voor het ontdekken van het AIDS-virus.

magnesium-tekort2Where is the problem?
Volgens mij heeft met het verschijnen van beter werkzame medicijnen na de Tweede Wereldoorlog het idee van het overwinnen van een ‘oorlog tegen ziekten’ postgevat bij medici en het grote publiek. Alle basiselementen om de gezondheid van de patiënt door middel van gezonde voeding, sport, ergonomie (wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die menselijke arbeid zo efficiënt en veilig mogelijk maken) en stressbehandeling te versterken, zijn op een zijspoor gezet in de opleiding tot verantwoord medisch handelen.

De farmaceutische industrie heeft hiervan geprofiteerd door zich bij de medici alomtegenwoordig te profileren. De arts is min of meer een ‘automatische medicijnverdeler’ geworden. Vandaag de dag wijzen vele publicaties op de beperkingen van ‘de oorlog tegen ziekten’, op het aanhouden en toenemen van bepaalde ziekten (overgewicht, diabetes, allergieën, etc.), op herhaaldelijke schandalen bij manipulatie van studies waarvoor artsen en gezondheidsautoriteiten misleid worden (Vioxx, statines, en op de werkzaamheid van voedingssupplementen bij talrijke ziekten, die het geloof in de almacht van medicatie en technologie aan het wankelen brengen.

Maar tegenwoordig kan de arts zich niet meer met zijn patiënt bezighouden over maatregelen voor de voeding, gedrag en omgeving; het is aan de patiënt zelf om zich te informeren over de beschikbare middelen om zijn gevoel van welzijn te verbeteren. Dr. Mousain-Bosc stelt zichzelf aan het eind van haar boek de cruciale vraag: welk magnesium? Sinds duizenden jaren waren slechts anorganische magnesiumzouten zoals chloride, sulfaat of magnesiumoxide beschikbaar, die door hun laxerende werking vaak buikpijn veroorzaakten en slecht opgenomen werden.

Enkele tientallen jaren geleden kwamen de organische zouten beschikbaar waarvan Dr. Mousain-Bosc spreekt, waaronder een verbinding van magnesium en vitamine B6. Deze verouderde formules zijn echter niet meer up-to-date, zoals zij aan het einde van dit boek opmerkt. Begin jaren ’90 werd ontdekt dat een vetoplosbaar magnesiumzout, magnesium glycerofosfaat, geen laxerende werking heeft. Toch zal ook het beste magnesium geen effect hebben op cellen die onder invloed van stress staan. Jean Durlach en Jean-Robert Rapin hebben de doeltreffendheid van taurine, een aminozuur met een zwavelatoom, naar voren gebracht om de heropname van magnesium in de cellen te bevorderen.

Dus zijn er formules verschenen die magnesium glycerofosfaat, taurine en vitamine B6 combineren, soms ook met andere childrenB-vitamines. Dankzij dit magnesium (met namen als D-Stress,  Magnespasmyl, Ultra Mg, BioActive Magnesium) slaan de behandelingen aan. Behandeling hiermee beoogt voldoende magnesium aan alle cellen terug te geven, de energie te verhogen en stoornissen te verminderen; ook onderhoudsbehandeling hiermee (de proportionele dosis tegen stress die het eenieder mogelijk maakt om zijn vitaliteit en welzijn op peil te houden) is uiterst werkzaam. Deze magnesiumproducten vindt men niet terug in oudere medicijnen; zij worden nu als voedingssupplementen geklasseerd.

Tenslotte wil ik graag onderstrepen dat een groot percentage hyperactieve kinderen en autisten oorspronkelijk vroegtijdig intellectuele kinderen zijn met een krachtig en intuïtief denkpatroon en een groot creatief vermogen. Hoe meer iemand gevoelig, waarnemend, intelligent en gewetensvol is, hoe moeilijker het wordt zich in deze wereld aan te passen.

Dit geldt nog meer wanneer kinderen, zoals we zeggen, ‘iets te vertellen’ hebben..! Hyperactieve en autistische kinderen hebben meer nog dan andere kinderen behoefte aan bescherming tegen ouderwetse en vastgeroeste systemen uit de academische school. Zij moeten zich natuurlijk aanpassen aan de soms harde realiteit, maar tegelijk hun creativiteit behouden en hun vrijheid om anders te zijn, kortom: zij moeten zichzelf kunnen zijn.

Ik wens de lezer toe om met behulp van dit buitengewone boek van Dr. Mousain-Bosc zijn weg te vinden naar een betere levenswijze, iets waar wij uiteindelijk allen naar op zoek zijn.”

Dr. Jean-Paul Curtay

Lid van de Academie der Wetenschappen van New York

President van Greenhealth

Redacteur van lanutritherapie.com

magnesium sources

 

32 gedachten over “Magnesium, dé oplossing voor…

 1. Mag ik de eerste zijn die reageert? Graag!
  Na 42 jaren medicijnen slikken voor mijn epilepsie, slik ik sinds een paar maanden 400mg. magnesium per dag, naast mijn dagelijkse medicatie.
  Ik merk duidelijke verbetering.
  Heb veel minder last van aura’s, het voelen aankomen van een aanval, en ook mijn inslapen is erg verbeterd.
  Het geeft duidelijk “rust” in mijn hoofd.
  Had ik dit maar eerder geweten.
  Het is toch treurig dat je via Internet en het zelf zoeken naar verbetering hier zelf achter moet komen.
  Magnesium, een uitkomst!
  Ik raad het iedereen aan.

  1. Beste Joke, we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons zelf, je kunt dus niemand anders de schuld geven van je Eigen nalatigheid.
   Wel is het natuurlijk jammer en heel begrotelijk dat je er zo laat achter komt, dat zit in ons leefsysteem opgesloten, we zijn te afwachtend, we zouden een stuk agresiever kunnen zijn, en voor ons zelf op komen wat the fu.. zou ik zeggen, bijt van je af, groet Jenne

 2. Beste Jenne, het klinkt misschien wat cru de uitdrukking “wat treurig etc”. Maar dat komt door mijn enthousiasme, ongeloof en een stukje frustratie.
  Ik ben altijd actief aan het zoeken naar informatie en zeker geen afwachtend persoon. Heb ook van alles geprobeerd, maar dit helpt echt. Zo lang zal het ook nog niet bekend zijn.
  Ik denk dat het is zoals Ellen schrijft, misschien weten ze het nog niet en is het wetenschappelijk nog niet bewezen.

 3. Even getwijfeld om hier of in het andere artikel over magnesium onderstaande link te plaatsen, maar denk dat hij hier toch beter op zijn plek is.
  Fonteine heeft op zijn site heel veel informatie over magnesium staan:
  http://www.fonteine.com/magnesium_tekort.html
  Daarnaast even een overzicht van een aantal magnesiumsoorten in kader van diverse toepassingen van Smeets & Graas:
  http://www.smeetsengraas.nl/categorie/magnesium.php
  (Niet bedoeld als reclame 😉 )

 4. Wordt het niet eens tijd dat artsen hiervan op de hoogte worden gebracht? Wat zou Magnesium veel kunnen besparen op de kosten van de gezondheidszorg.

  Na 5 jaar ernstig depressief te zijn geweest, had ik genoeg geslikt in de GGZ. Intuïtief begon ik met Magnesium.De medicatie van de GGZ bouwde ik tegen het advies van de professionals af. Volgens hen kon ik niet zonder anti-depressiva, anti-psychotica, Lithium en kalmeringsmiddelen. Het tegendeel was waar!
  NA DE START VAN MAGNESIUM KLAARDE DEPRESSIE OP!

  In een gesprek. na een half jaar, zei de psychiater dat de werking van Magnesium niet bewezen was. Ik zei dat dat voor mij wel het geval was, ik was tenslotte het levende bewijs! Volgens hem had ik gewoon een knop omgezet…. Wat was ik 5 jaar aan het knokken geweest… wat had ik hard mijn best gedaan om een knop om te zetten……helaas toen zonder resultaat. Met Magnesium hoef ik helemaal niet te knokken. Voor mij is het zonnetje weer gaan schijnen! Wat ben ik gelukkig met MAGNESIUM!

  1. Fijne diagnose van je psychiater, voor hem een uitgemaakte zaak, het zat dus achter je oren, Cora.

   Tijd om de artsen op de hoogte te brengen? Wat dacht je van al 3 jr ràmmelen aan die deuren (+pers +overheid) en nul komma nul respons krijgen? (Buiten een paar veelzeggende standpunten van instanties). Dan een maar wat langzamer, maar wél gestaag (via al die beschikbare kanaaltjes), zaaien om al die zoekenden te bereiken. Er zit wel degelijk beweging in!

  2. Ik had daarstraks een reactie geschreven, maar blijkbaar niet doorgekomen (en domdom niet gekopieerd).

   Klom even boven in de boom door die maffe diagnose van je psy, die dus concludeerde dat het tussen je oren zat. En na 3-4 jaar ràmmelen aan vele deuren (ook bij artsen, wetenschappers, pers en overheid) nul komma nul reactie (buiten de veelzeggende eenzijdige standpunten van diverse instanties). Van die kant valt niet veel te verwachten (‘laat het denken maar aan ons over, mevrouwtje’…).

   MAAR : er zit beweging in! Gaat wat langzamer, maar dankzij al die kanaaltjes komt de boodschap écht wel op ’n dag over bij al die zoekenden. Doodzonde wel van die verloren tijd (en jaren)…

  3. welke magnesium slik je Cora?
   ik hoor wel eens dat het GEEN oxide mag zijn omdat deze niet opneembaar is
   ik heb nu de magnesiumcitraat van Solgar,maar merk niet veel

  4. Hoi Ellen,
   Had jouw reacties van 21 oktober gemist.
   Ik blijf toch doorrammelen aan die deuren.
   Heb net een 2e gesprek met de psychiater gehad.
   Hij zit erg vast aan zijn protocollen.
   Hij gaf wel aan dat als het erg moeilijk was met een patiënt hij wel eens een balletje kon opgooien dat hij iemand (ik dus) eens erg heeft zien opknappen van magnesium…..

   Binnenkort trek ik misschien wel door het land.
   Zal vooral proberen mensen te bereiken met een depressie of hun naasten. Hoop dat zij magnesium zullen ontdekken of zelf een andere weg vinden.

 5. Ik hoorde inderdaad en trouwens al meerdere malen sinds geruime tijd, dat magnesium een goed voedingsupplement is. Onlangs ontmoette ik een vrouw die depressief was, aan cronische vermoedheid leed en nog één en ander wat ik vergat intussentijd. Ze probeerde alles, maca en zo en… etc, incluis magnesium, de hooggeprezene. Niets hielp. ook dit hulpmiddel niet. Ik gaf haar, gezien ze teneinde raad was, ruwe koninginnebrei mee die ik ergens kocht van een imker die bijen verzogd in de vallei waar hij woont. Ruw: de pollen, nog wat honing en dan de koninginnebrei. Alles in één. Kortom, sterk spul dat mij al geruime tijd het leven ten zeerste vergemakkelijkt. Dit, en nog iets, kon ik u als lezer niet onthouden: meerdere keren werd mij verteld dat ik best magnesium neem gezien mijn eerder kosmische lijf met leden. Maar: Magnesium breekt mijn tanden grandioos af. Elke keer weer een stukske eraf… Magnesium niet voor ons beiden dus… iedereen is een persoon op zich en een veralgemening kan je nimmer maken. Groetjes, Bieke.

  1. Bieke,
   waar zou ik die koninginnebrei kunnen kopen,weet u een adresje?
   met vriendelijke groet,Danielle

 6. Ik herlees zo eventjes mijn net doorgegeven berichtje ivm magnesium. Ik vergat blijkbaar te vermelden dat de vrouw waaraan ik de ruwe koninginnebrei gaf na tien dagen aan mijn deurtje stond om stralend te melden dat ze blijkbaar absoluut aan de genezende hand is. Geen cronische vermoeidheid meer, in zekere mate verdwenen en dus al meerdere normale nachten slaap. De andere aandoeningen zoals de depressie waren gewoon verdwenen. Twee keer een klein mespuntje per dag… Men zegge het voort…

 7. Cora,

  Ook ik ging afbouwen van Paroxetine zonder hulp van de huisarts. Ik kreeg te maken met dagelijkse zelfdodings-gedachten wat inherent is aan afbouwen en stoppen van die troep.
  Toen las ik het art. over magnesium op deze site en ben 1200 mg. p.d. gaan gebruiken.
  Wat een wondermiddel; ik dweep ermee en raad het iedereen aan. Niet de 1200mg. maar zeker 400mg. p.d.
  Ik ben nu 6 jaar van die troep af en neem m.n. in de wintertijd 400mg.
  Geweldig!!

 8. Er bestaan geen wondermiddelen, maar zonder overdrijven, magnesium is wel een onmisbaar element. Dus informatie destilleren is een kunst.
  Magnesium helpt ook tegen spierkrampen en ook voor sneller spierherstel. Je kunt het slikken in voorgeperste (commerciele) pillen. Je kan ook gewoon een grote zak kopen waar je de rest van je leven genoeg aan hebt: http://www.zechsal.eu/alle-producten/zechsal-voetenbad-750-gram.html

  Dit spul komt uit een Nederlandse magnesiummijn en hiervan maken ze dus de pillen en de olie e.d. Maar dat kun je makkelijk zelf. Als je niet te lui bent of te sterk afgericht.

 9. Het is aan te raden om mg zoveel mogelijk via de voeding binnen te krijgen. Veel mensen verdragen nl. geen mg tabletten en krijgen er onvoorspelbare aanvallen van diarree van. Daar worden dan allemaal medische termen aan gegeven zoals prikkelbare darmsyndroom etc. De medische wereld heeft zeer korte neusjes…..

 10. Het is aan te raden om mg zoveel mogelijk via de voeding binnen te krijgen. Veel mensen verdragen nl. geen mg tabletten en krijgen er onvoorspelbare aanvallen van diarree van. Daar worden dan allemaal medische termen aan gegeven zoals prikkelbare darmsyndroom etc. In de medische wereld heeft men zeer korte neusjes…..

 11. sinds ik magnesium slik in de vorm van voedingssupplement,gaat het echt veel en veel beter met mijn lichaam en geest wat een verassing! ik had nooit gedacht dat dat op mijn leeftijd van 58jaar nog mogelijk was.

 12. De huisarts wil mij ook aan de stemmingsstabilisator, paroxetine. Echter ik wil daar niet aan beginnen. Zou graag Magnesium willen proberen. Wil kan mij vertellen ik welke vorm, merk en hoeveelheid ik het het beste kan doen?

 13. de bloeddruk van mijn man wilde maar niet omlaag gebruikt nu 2 soorten medicijnen, en nog wilde het niet goed gaan. Ik gebruik al enige tijd magnesium voedingssupplement en dacht toen , daar kan het bij hem ook wel eens aan liggen, hij slikt i x per dag een tabl en de bloeddruk is iets omlaag gegaan en hij voelt zich rustig niet meer gejaagd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.