Advertentie

De Jezuïtenpiste..


Een bericht van vaste WantToKnow-bezoeker ‘Anel’:
“Hierbij stuur ik je dan de vertaling van
‘La piste jésuite’ van de Franse onderzoeker Joël Labruyère, die heel wat werken op zijn naam heeft staan. Het is een introductie tot een lijvig dossier van 118 blz dat enkel via het Internet te koop is en waarin op de items uit deze intro dieper ingegaan wordt. Niettemin laat deze intro voldoende licht schijnen op de dubieuze rol van de Jezuïeten binnen de Illuminati. Gezien wat er op dit ogenblik aan de gang is, met de openlijke beschuldigingen aan het adres van de Jezuïetengeneraal ivm. de ramp in Fukushima, denk ik dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer het ware gelaat van de Jezuïeten naar buiten wordt gebracht.”

‘Anel’

* * *

Toen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus Czerniewicz zich vanuit Wit-Rusland op als jezuïetenleider. Tsarina Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis en de 201 jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te gooien. Ze was zelf niet katholiek en vreesde zwaar weer als de ascetische monniken zonder pardon uit hun scholen en kloosters zouden moeten verdwijnen. Daardoor kon Czerniewicz ongestoord contact houden met jezuïtische broeders in heel Europa en de orde voortzetten als een machtig geheim genootschap.
x

“Zolang er Jezuïeten zijn,
kan er nooit vrede komen.”

Paus Clemens XIV

* * *

 “De Jezuïeten hebben in de Kerk
de dichtste duisternis ooit verspreid
die uit de poelen
der onpeilbare diepten opsteeg.

Blaise Pascal

* * *

“De Jezuïeten zijn de enige
Westerse organisatie
die over dusdanige occulte macht beschikt,
dat daarmee vergeleken
de geheime genootschappen
slechts padvinders zijn.”

Rudolf Steiner
x

 * * *

De Jezuïtenpiste

Tot meerdere glorie van ignatius-de-martiaan

Auteur: Joël Labruyère

© vertaling: 2012 ‘Anel’ voor WantToKnow.nl/.be
X

Voorwoord.
Ziehier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminati maakten reeds gewag van deze groep – waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent – maar zij omzeilden de ‘hindernis’. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminati praat.  Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS”. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.

De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de Jezuïeten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.

Ignatius of Loyola

De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte. Het in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminati.

Zijn de leiders van de Illuminatie Jezuïeten van een hoge graad?
De Illuminati zijn echte Jezuïeten en vice-versa. Het kan gewoon niet anders. De Jezuïeten hebben de beroemde Illuminati van Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke curiosa. Mocht deze een échte geheime orde zijn, zou niemand haar kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezuïeten daarentegen is een ware geheime genootschap. En niemand weet er iets van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens vind je een vage verwijzing naar de Jezuïeten.

Zijn de mensen bang erover te praten of is het zó geheim dat er niets van doorschemert?
Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminati complot, vertelt dat alles terug te voeren is tot de Jezuïeten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de Jezuïeten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld dat de Jezuïeten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt.
Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezuïeten van de hogere graden, want, nogmaals, de Jezuïeten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts één ingewijde gerekruteerd!

Bij hen is de paradox regel. De Jezuïeten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken. Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn. Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en bemoeienissen allerlei.

Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.
In de XVIde eeuw stichtte Ignatius van Loyola (Iñigo Lopez de Loyola) de Jezuïetenorde, de ‘Sociëteit van Jezus’, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt. Daarom heet deze orde Compagnie (Compañia de Jesús) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de nazi’s slechts marionetten waren en hun ‘peters’ heel wat slimmer.

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de vorige paus Ratzinger. Of de witte en zwarte paus.. Is er sinds deze week een ‘werkelijk-zwarte’ Paus…?

Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de  ‘ongelovigen en ketters’, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende bleken te kunnen strijden .

Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezuïeten naar Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de plaatselijke bevolking ‘als vissen in het water’.

Deze uitdrukking ontleende Moa Tse Tung aan de Jezuïeten, zijn echte meesters. En de hele XVIIde eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in Zuid-Amerika, Afrika en alle landen ter wereld. In één eeuw tijd, zijn zij overal, achter de gordijnen van alle paleizen.

Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezuïet herkennen, enkel het detail in een hoekje van de gravure – een kruis – maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries (kloosters) om in de XIXde eeuw terug op te duiken als… Meesters van de Grote Witte Loge, alias HET GROTE WITTE BROEDERSCHAP!!! Snapt u de de slinkse zet?

De nieuwe paus, een Argentijnse Jezuïet. "Bidt voor mij, kies mij"... Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op je te krijgen..?
De nieuwe paus, zich Franciscus noemend, een Argentijnse kardinaal, maar vooral Jezuïet. Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op zich te krijgen..? “Bidt voor mij, kies mij”…

Dit zal enkel de naïevelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de new-age versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezuïeten is, die ook nog het Groot-Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezuïeten hebben Tibet belegerd om er nooit meer uit weg te gaan. Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezuïeten het Tibetaans bouddhisme financieren.

Zij betalen rechtreeks aan de lama’s, nadat zij eerst Communistisch China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : ‘verdeel en heers’.
Want China is een van hun sterke stekhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lamaïsme erop naleest.

Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?
Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de ‘Spirituele Oefeningen’ van I. de Loyola die een ‘bezeten ingewijde’ (un initié investi) van een geest afkomstig van Mars was. Het gaat om niets minder dan de verovering van de wereld achter een religieus masker. Vast weleens gehoord van de NWO, de New World Order..?

Verschillende eeuwen lang voeren de Jezuïeten een vreselijk oorlog en àlle conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de Illuminati van Beieren financierden, en ook de Rothschilds die de Jezuïeten weelderige geschenken aanboden, met name het kasteel van Chantilly (Fr).

De oorsprong van het Jezuïetenfortuin is onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken, met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje paranoïde klinken, maar het wordt tijd dat deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.

Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezuïeten aan!

In de XIXste eeuw lanceerden de Jezuïeten de ‘mode’ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste anti-semitistische pamfletten en geschriften van de anti-semitistische ideologie werden door Jezuïeten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.

De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..! De stem van niet-Zionistische Joden lijkt volledig verloren te gaan in de media. Die natuurlijk bestuurd worden door een handjevol media-tycoons, zoals Rupert Murdoch. (klik voor artikel over Murdoch!)

Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs van de zionistische elites in deze combine zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij zoveel succes in de wereld van de media, de financiën en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder vertrouwen hebben in hun ‘peters’ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog. Want, wat de revisionisten ook mogen beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi-Jezuïetenjuk, ook al mogen zij daarom nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen.

Herinneren we eraan dat de Rothschilds geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.

De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de politiek van de Jezuïeten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan en de CIA, de Jezuïet kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen blijven in de familie.

Hoe kan men ‘SOCIËTEIT VAN JEZUS’ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is met het christelijke geloof..?!
Deze vraag is het bewijs van onze naïeviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede om ons in zijn ‘beste bedoelingen van de wereld’ te laten geloven. De wolf weet dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden van vrede en broederschap blaat. Hij kent de menselijke reactie wanneer zij vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden.

Het is met het ‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.

Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezuïeten. Nochtans, wanneer men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Mao’s culturele revolutie. Getekend : Ignatius. En iedere keer blijven de Jezuïeten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wéten het. Steeds weer ‘Tot meerdere Glorie van God’. Hun krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het moge duidelijk zijn wie deze god is.

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt
Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde persoon dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is Kees..!

Franciscus_de_XabierVandaag de dag zijn hun acties meer verborgen – in de betekenis van occult – dan vroeger het geval was. Hun krachtig ‘magisch’ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individu’s, wier zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Deze zwakke punten zijn : ambitie, seks, geld… het zijn natuurlijke ‘fouten’ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht.

De Jezuïeten-Illuminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge maçonnieke graden op punt gesteld teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).

Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun maçonnieke ritueel uitvoeren. Dit is slechte één voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezuïeten, dankzij hun wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt men van ‘Jezuïetenritueel’ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezuïetenstijl aan te duiden.

Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn eigen teksten te herkennen in de pseudo-Tao van de Jezuïeten. En wat te zeggen over de grote Indische wijzen? Niemand kan met de Jezuïeten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezuïeten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij hebben in alle gelederen hun ‘agenten’ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.

Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten. Onbekwaamheid, domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.

Het is Jezuiet Joe Biden, die ere-lidmaatschap en -graden heeft van de Jezuitische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jesuit University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezuïeten, in feite een occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke verdeeldheid moet de talloze ‘dupes’ motiveren om zich ten dienste te stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezuïeten staan, die beide partijen van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.

Want stel je in de plaats van de Rothschilds!
Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18de eeuw op te richten. Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezuïeten-Illuminati te liggen. Het is daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die hun aanzienlijke materiële voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Hoe de Jezuïeten de Franse koningen stuurden
De Jezuïeten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa toegeëigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezuïeten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op.

Jesuit-Universities-AmericaDe Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scène rond Keizer Napoleon – de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden – draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezuïeten-barokke hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen. Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminati knechten en hun cohorten van dienstwillige technocraten.

Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?
In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.

Men houdt de mensen bezig met de Kundalini-yoga e.d., maar de ingewijde Jezuïeten van de hoogste graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg. De ‘Jezus’ in Jezuïet is slechts een bedrieglijke ‘leen-naam’ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een XVIde eeuwse Spaans militair die ervan droomde de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.

Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormalen fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’. Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.

Alle Jezuïeten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van ‘kadaverdiscipline’ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair elitekorps – tegelijk priester en strijder – dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft en de link van de Jezuïeten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij controleren de geheime diensten, de legers en de internationale organisaties.

Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnamoorlog hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg te ruimen. Vooral de boeddhisten van ‘Het Kleine Voertuig’, de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de Tibetaanse Lama’s door de Jezuïeten gefinancierd worden.

Zonder deze hulp zou het Lamaïsme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote publiek en zou de Dalaï Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezuïeten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten : de eerste beheerder van het Pasteur Instituut.

Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?
Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen enkele onderzoeker van de complottheorieën echt geïnteresseerd in de Jezuïetenpiste. Het is nog teveel taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te focaliseren om emotionele projectie te vermijden.
Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het ‘satanisch Jezuïetencomplot’ zoals sommigen door de Reptilians,het joods-maçonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen. Zoals de visser die de dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het déclic komt meestal onverwacht.

Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiële informatie over de Jezuïeten uitgebracht, maar hun discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme. Volgens hen is het Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de Jezuïeten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk van de Jezuïeten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent volledig de occulte wereld.

new world francis_jesuit_time-pope-francis
De New World Order is gereed om onthuld te worden. Hoort daar ook een nieuwe wereld-(orde)-paus bij..?

Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog. Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lama’s geld van de Jezuïeten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed geïnspireerd en volhardend te zijn.

Zo zouden ingewijde Jezuieten de New Age-kringen controleren
Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar,zij zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat de mens vastzet, duidelijk identificeren.

Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de new-age en de flauwiteiten rond de ‘Meesters van de Witte Broederschap’ : ja, dit is een typisch Jezuïeten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)

De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimte-onderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?
Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezuïeten in de experimentele wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert voor iets buitengewoons. In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezuïeten een grote voorsprong omdat zij geen enkel vooroordeel kennen. Een Mariacultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben er baat bij, en dat is het.

In afwachting van hun zonnendemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezuïeten de uitvinders van de concentratiekampen zijn. In hun ‘Reducciones’ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede robot-burgers in het kader van een theocratisch-communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie, hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de ‘beste der werelden’ die zij voor ons klaar hebben staan.

Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief.
Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.

Mise en Ligne: 01.02.10

 

428 gedachten over “De Jezuïtenpiste..

  1. Het einde van deze wereld zal zijn voortekenen geven tussen Soenieten Jezuieten en Israieten. De ware GOD is in de mens en zal herrijzen. Onverklaarbare krachten zullen zich verrenigen. Alles beschreven zoals bekend door DE OUDE EVANGELISTEN, die alle waarheid al voorspeldde.
    Het einde is meer naderbij, dan wordt verwacht. Niemand weet wanneer. Deze generatie zal getuigen zijn. (zie Joh 24) Uw geloof zal U redden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.