Advertentie

E-book Lyme Kaj Alexander

Advertentie

Minister Edith Schippers toont ware gezicht..


schippers spijkerbroek
Dit is geen foto uit het privé-album van Edith Schippers; het is de officiële foto waarmee ze zich als minister profileert, op de site van VWS…. Is dit nou een ‘VVD-babe’ of een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport..

Dát mevrouw Edith Schippers als minister van Volksgezondheid, Welzijn (Jawel!) en Sport niet veel op heeft met complementaire gezondheidszorg is velen bekend. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, zoniet bizar, want waar is haar neutrale positie in dezen, haar ‘open mind’ naar werkzame complementaire zorg..?
Maar dat deze VVD-dame zich op zulk glad ijs begeeft, zoals uit de onderstaande video blijkt, is werkelijk ongekend. Mevrouw-de-minister presteert het om deze complementaire gezondheidszorg in de hoek van de kwakzalverij te drukken; een werkelijk schandalige manier van optreden in onze ogen. En niet alleen in ónze ogen..

Hoe durft een vrouw als Schippers dit te doen, waarbij ze zich in allerlei onjuistheden, verdraaiingen, dubbelzinnigheden en zelfs regelrechte leugens uitlaat. Dit alles ten faveure van de Vereniging van de Kwakzalverij, die kennelijk het monopolie heeft -in de ogen van Schippers- om te kunnen bepalen wat ‘wetenschappelijk bewezen’ is en wat niet.. Wat onder kwakzalverij gerekend dient te worden en wat niet.. Wat aan de schandpaal genageld dient te worden, en wat niet. Lees hier het hele verhaal rondom een vrouw, die kennelijk haar ongenuanceerdheid wil blijven manifesteren..

x

* * *

x

Minister Schippers toont ware gezicht..

2013 ©  WantToKnow.nl/.be

x

Het is 10 oktober 2011 en mevrouw de minister drukt zich in een videoboodschap, gericht aan ene heer Renkens, scheidend voorzitter van de Kwakzalverbestrijding, uiterst onzorgvuldig uit over de alternatieve en complementaire gezondheidszorg. Op een eigenlijk schandalige manier, een minister onwaardig, vertelt ze allereerst niet aanwezig te kunnen zijn op het symposium van de anti-kwakkers, waar deze (video-)boodschap dus wordt getoond. En wat blijkt vervolgens? Deze ‘stoere’ minister neemt de gelegenheid te baat, door het eventjes dunnetjes op te nemen tégen de kwakzalvers, zoals daar ook álle huisartsen, apothekers en medici zijn, die met homeopathie werken..!

Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het ‘tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)

Edith Schippers bekent op uiterst ongenuanceerde wijze kleur..
Niks woorden van verzoening of oproep tot samenwerking.. Niks een toonbeeld van ‘boven-de-partijen’ staan en een ‘vrouw van visie’ proberen te zijn. Nee, daar waar deze minister al eerder over de schreef ging in haar steun voor de Tabaksindustrie (zie artikel over deze ‘Minister van Tabak’ HIER), ging ze opnieuw in de fout, door impliciet, onomwonden en uiterst onzorgvuldig af te geven op de complementaire zorg in Nederland. Daarmee indirect een pluim stekend in het achterste van Big Pharma. Hoe onzorgvuldig kun je te werk gaan..? En Wiegel ziet in haar de opvolger voor Mark Rutte…??

En was deze minister Schipper eerder ook al niet in opspraak over haar rol in de crisis rondom het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar haar man Sander Spijker een hoofdrol bleek te vervullen als ‘medisch adviseur’ in de rol van ‘hoofd innovatie’…? Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid over deze belangenverstrengeling: “Ik vind het zeer onverstandig dat de echtgenoot van een minister, die gaat over de toekomst van ziekenhuizen, de top van een ziekenhuis adviseert. De schijn van belangenverstrengeling kan daardoor opspelen en vragen over integriteit moet je als bewindspersoon gewoon altijd vermijden.”

Wat bezielt deze vrouw om telkens haar nek op een dergelijk onzorgvuldige wijze uit te steken, ten faveure van belangengroeperingen…? Als je niet beter wist, zou je bijna vermoeden dat er andere -voor haar grotere- belangen spelen, bij deze minister, dan het belang van de Nederlandse bevolking..!

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..!Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? Klik voor het betreffende artikel.

Want hoe kan het anders dat Edith Schippers op deze uiterst ongenuanceerde wijze een hele beroepsgroep van artsen durft te schofferen, doordat deze bijvoorbeeld met homeopathie werken..? Huisartsen die niets anders zouden willen, dan haar de nuance van de werking van homeopathie zouden willen laten zien. Huisartsen waarvan sommigen al meer dan 40 jaar homeopathie TOEPASSEN..

Apothekers op het hakblok.. Hatsekiedee..!
Want dát Edith Schippers kennelijk in haar sas in met wat ze beweert, blijk uit het feit, dat ze niet alleen (huis)artsen schoffeert, maar ook terloops even ALLE apothekers, die volgens de impliciete uitspraken van ‘mevrouw-de-minister ‘ kennelijk alleen op geld/omzet uit zijn, want homeopathie werkt niet, getuige haar uitspraak in deze boodschap:

“Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

En let wel hoe uiterst geraffineerd Schippers hier te werk gaat..! Ze zegt alleen dát het haar opvalt.. Waarmee ze dus opnieuw een/deze beroepsgroep schoffeert door ze feitelijk impliciet van ‘oplichting via kwakzalverij’ te beschuldigen..! En ja, mevrouw de minister, dát valt ons dan weer op..!
Het wordt wellicht de hoogste tijd om de ‘werking van ‘mevrouw-de-minister’ zélf te toetsen? Zodat ALLE Nederlanders gerust kunnen zijn, dat deze Edith Schippers geen wolf in schaapskleren is, die het kind met het badwater wegspoelt.. Homeopathie is kennelijk de hond die door ongeacht wie, geslagen moet worden, in dit geval ter eer en meerder glorie van meneeer Renkens’ afscheid als hoofd-anti-kwakker.. En dan zal mevrouw Edith Schipper wel even de stok aanreiken om die homeopathie-hond te slaan..!

Echinacea potplant
Echinaforce bevat de rode ‘Zonnehoed’, of in het Latijn: de Echinacea, een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Amerika. Er bestaan negen soorten Echinacea. Een plant die al door de Sioux-indianen in Noord Amerika tegen vele kwalen gebruikt werd. De zonnehoed vormt wortelstokken kan anderhalve meter hoog groeien. De plant bloeit in de maanden juli en augustus en krijgt ongeveer 10 cm grote bloemen. Het bewezen weerstand-verhogende effect van de plant wordt gebruikt in medicijnen (zalf, druppels en pillen) in de fysiotherapie en de homeopathie.

x

Maar hoe schandalig is een dergelijk boodschap van een minister-zonder-gezond-verstand..? Dit lijkt een stevige uitspraak, maar dat gebeurt er (een tekort aan ‘gezond verstand’) als je je niet goed inleest over homeopathische middelen, die volgens de anti-kwakkers niet werken. Dan ben je dus eenzijdig bezig jezelf te informeren. Of moeten we zeggen des-informeren? Als mevrouw de minister zich eens zou hebben verdiept in MAAR ÉÉN homeopathisch middel, dan zou haar dát al een inzicht gegeven hebben, dat nog meer nuance van haar zou hebben geëist..! Kennelijk heeft ze dit niet gedaan; een minister-zonder-gezond-verstand dus..

Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, die veelal dezelfde immuunsysteem-bekrachtigende werking hebben.
Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, ook bij officiële apothekers, die kennelijk hun zaakjes WEL voor elkaar hebben. De Echinicea heeft dezelfde BEWEZEN immuunsysteem-bekrachtigende werking!!

Mogen we simpel de minister één bewijs van homeopathie aanreiken?
Zullen wij haar dan nog maar eens weer een voorbeeld aanreiken van BEWEZEN HOMEOPATHISCHE WERKING? De Echinicea of ‘zonnehoed’-plant (zie foto hierboven) is één van die bewezen homeopathisch middelen, in dit geval één middel wat de menselijke weerstand verhoogt!

Dát het niet altijd eenvoudig is gebleken om de werking van homeopathische middelen ook significant via onderzoek aan te tonen, dat is duidelijk. Daar laten we ook geen enkel misverstand over bestaan. Echinaforce, het middel dat gemaakt wordt van deze Echinicea, blijkt bij een verminderde weerstand en aankomende verkoudheid echt te werken, ook al zal het effect bij de één misschien wat groter zijn dan bij de ander. Maar dat geldt in de praktijk voor vele middelen met een geneeskrachtige werking.

Maar een onderzoek waarbij de ene groep wel het middel krijgt en de andere groep een placebo, een vervangend middel, is natuurlijk simpelweg uit te voeren. Al in juli 2007, werd in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Infectious Deseases’ een studie gepubliceerd die concludeert dat wetenschappelijk gebleken is, dat het gebruik van het homeopathische Echinacea het risico op het oplopen van een verkoudheid halveert.

En dat degene die dit middel inneemt, maar liefst 58% (!!) meer kans heeft om NIET verkouden te worden. Bovendien bleek uit dezelfde wetenschappelijke resultaten, dat de duur van een verkoudheid, verminderd met één tot maar liefst vier dagen. Waarom de effecten zo gunstig zijn kan echter nog niet wetenschappelijk goed worden aangegeven. Daarvoor is nader onderzoek nodig! Wellicht zegt dit hele verhaal dus meer over de manier van wetenschap bedrijven, dan over de werking van het homeopathisch middel.. Maar mevrouw Schippers, als u zo ‘wetenschappelijk’ onderlegd zegt te zijn, waarom doet u dan niet meer voor onderzoek naar het FALEN VAN DE WETENSCHAP om iets aan te tonen wat blijkt WAAR te zijn..??? Nog even voor de goede orde: HOMEOPATHIE werkt echt.

Want is het niet zo, dat:

– middelen die al eeuwen een bewezen werking hebben, zoals de besproken Echinicea bijvoorbeeld, vaak gratis in de natuur groeien, waardoor er voor de INDUSTRIE die de farmacie is, geen grof geld aan te verdienen is om ze op de markt te brengen? Waardoor relatief kleine bedrijven als A. Vogel e.d. zich slechts kunnen bezig houden met de productie en verkoop van deze middelen.?

Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of
Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of spelen er voor haar andere belangen mee? Het kán toch niet zo zijn, dat een dergelijk intellectuele vrouw haar kortzichtigheid op een dergelijke wijze tentoon spreidt..? Elke persoon die wetenschappelijk onderwijs heeft genoten, zoals ook deze minister, wordt toch geacht een ‘open mind’ te houden en zich te verdiepen in de standpunten van alle partijen..? Zeker als die ‘andere partijen’ ook nog eens wetenschappelijk geschoolden zijn, zoals apothekers, artsen en andere zorgbehandelaars.!  Deze vraag is naar onze mening dus meer dan gerechtvaardigd: ‘Hoe naïef is deze minister écht?”...

– dat dit soort kleine ( o.a. homeopathische) productiebedrijven geen financiële middelen heeft om te voldoen aan de eis van relatieve onbenullen als mevrouw Schippers, die om ‘Evidence based’-medicijnen vragen? Je bent in onze ogen een ‘relatieve onbenul’, als je je op deze schandalige en ongenuanceerde wijze uitlaat als deze mevrouw, die nota bene minister is..!
In simpel Nederlands geldt voor hen: is er geen ‘wetenschappelijk’ bewijs, dan geld het niet EN is het kwakzalverij.. Niemand die beweert dat we nu ineens de ‘Klaziena’s uit Zalk‘ moeten gaan propageren, maar artsen, apothekers en hele groepen wetenschappers vragen om nuance..! En ook deze Klaziena deed niet anders dan oude volkswijsheden, BEWEZEN wijsheden, opnieuw toepassen. Want er zijn veel, heel veel bewijzen en aanwijzingen dát homeopathie werkt en dat het juist de meetmethode is, met andere woorden, de wetenschap zélf, die zich achter de oren zou moeten krabben..!!

– is het niet zo dat er in de wetenschap geen bewijs is voor ‘casualistiek’..? Dat wil zeggen, dat er dan wel bijvoorbeeld 500 huisartsen kunnen zijn die SUCCESVOL met homeopathie werken, en die hun patiënten beter zien worden, maar dat AL deze bewijzen worden genegeerd..? Waarom? Om de simpele reden dat de wetenschap besloten heeft, in al haar wijsheid, om deze ‘individuele gevallen’ niet aan te nemen als bewijs voor de grote groep, de populatie zogezegd.. Het zijn toch individuele gevallen..?
Maar zijn daarmee al die 500 huisartsen charlatans, is daarmee hun uiterst succesvolle homeopathie-toepassing, bij AL die gevallen (een veelvoud natuurlijk van die 500!!) niet meer relevant..? Denk even ná mevrouw Schippers, voordat u mensen beschuldigt en in een hoekje zet. Goedwillend artsen, met hun hart op de goede plek..! Maak ze niet impliciet voor oplichters uit..! Maak eens ruimte om met een OPEN MIND te kijken naar deze huisartsen die al vele tientallen jaren succesvol homeopathie gebruiken in hun praktijk..!

Tot slot, last but not least…
We vragen ons overigens af waarom deze videoboodschap van de minister niet opgenomen is in de publiekelijk toegankelijke toespraken van VWS, toespraken die zij Schippers als minister heeft gehouden. Op deze hele lijst toespraken, blijkt deze boodschap aan de vereniging van anti-kwakkers te ontbreken. Waarom is dat?
Is het wellicht een ‘persoonlijke boodschap’, die door deze vereniging nu als ‘paradepaardje’ en/of goedkope propaganda wordt gebruikt, terwijl het ministerie van VWS er geen toestemming voor gegeven heeft, deze op het internet te zetten..? We vragen ons het gewoon af en wachten geduldig op een antwoord, van de anti-kwakkers zelf, van het ministerie of van een andere bron..

De videoboodschap:
Enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de onderstaande videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

petitie button nlNou als je hier geen beeld van uiterst éénzijdige en partijdige beschouwing kunt aflezen, dan weten wij het ook niet meer..! Er is zelfs inmiddels een petitie opgezet, om Schippers tot aftreden te bewegen, naar aanleiding van haar ‘pro-antikwakzalverij-boodschap’. Een boodschap waarvan het kennelijk niet de bedoeling was, dat deze in een dergelijk publicitair vaarwater terecht zou komen! Klik op de button hierboven voor een directe link naar deze petitie. Een petitie die wat ons betreft, een minister-zonder-gezond-verstand laat aftreden..!

xx

x

alternative chemical medications

Advertentie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.