Advertentie

Minister Edith Schippers toont ware gezicht..


schippers spijkerbroek
Dit is geen foto uit het privé-album van Edith Schippers; het is de officiële foto waarmee ze zich als minister profileert, op de site van VWS…. Is dit nou een ‘VVD-babe’ of een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport..

Dát mevrouw Edith Schippers als minister van Volksgezondheid, Welzijn (Jawel!) en Sport niet veel op heeft met complementaire gezondheidszorg is velen bekend. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, zoniet bizar, want waar is haar neutrale positie in dezen, haar ‘open mind’ naar werkzame complementaire zorg..?
Maar dat deze VVD-dame zich op zulk glad ijs begeeft, zoals uit de onderstaande video blijkt, is werkelijk ongekend. Mevrouw-de-minister presteert het om deze complementaire gezondheidszorg in de hoek van de kwakzalverij te drukken; een werkelijk schandalige manier van optreden in onze ogen. En niet alleen in ónze ogen..

Hoe durft een vrouw als Schippers dit te doen, waarbij ze zich in allerlei onjuistheden, verdraaiingen, dubbelzinnigheden en zelfs regelrechte leugens uitlaat. Dit alles ten faveure van de Vereniging van de Kwakzalverij, die kennelijk het monopolie heeft -in de ogen van Schippers- om te kunnen bepalen wat ‘wetenschappelijk bewezen’ is en wat niet.. Wat onder kwakzalverij gerekend dient te worden en wat niet.. Wat aan de schandpaal genageld dient te worden, en wat niet. Lees hier het hele verhaal rondom een vrouw, die kennelijk haar ongenuanceerdheid wil blijven manifesteren..

x

* * *

x

Minister Schippers toont ware gezicht..

2013 ©  WantToKnow.nl/.be

x

Het is 10 oktober 2011 en mevrouw de minister drukt zich in een videoboodschap, gericht aan ene heer Renkens, scheidend voorzitter van de Kwakzalverbestrijding, uiterst onzorgvuldig uit over de alternatieve en complementaire gezondheidszorg. Op een eigenlijk schandalige manier, een minister onwaardig, vertelt ze allereerst niet aanwezig te kunnen zijn op het symposium van de anti-kwakkers, waar deze (video-)boodschap dus wordt getoond. En wat blijkt vervolgens? Deze ‘stoere’ minister neemt de gelegenheid te baat, door het eventjes dunnetjes op te nemen tégen de kwakzalvers, zoals daar ook álle huisartsen, apothekers en medici zijn, die met homeopathie werken..!

Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het ’tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)

Edith Schippers bekent op uiterst ongenuanceerde wijze kleur..
Niks woorden van verzoening of oproep tot samenwerking.. Niks een toonbeeld van ‘boven-de-partijen’ staan en een ‘vrouw van visie’ proberen te zijn. Nee, daar waar deze minister al eerder over de schreef ging in haar steun voor de Tabaksindustrie (zie artikel over deze ‘Minister van Tabak’ HIER), ging ze opnieuw in de fout, door impliciet, onomwonden en uiterst onzorgvuldig af te geven op de complementaire zorg in Nederland. Daarmee indirect een pluim stekend in het achterste van Big Pharma. Hoe onzorgvuldig kun je te werk gaan..? En Wiegel ziet in haar de opvolger voor Mark Rutte…??

En was deze minister Schipper eerder ook al niet in opspraak over haar rol in de crisis rondom het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar haar man Sander Spijker een hoofdrol bleek te vervullen als ‘medisch adviseur’ in de rol van ‘hoofd innovatie’…? Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid over deze belangenverstrengeling: “Ik vind het zeer onverstandig dat de echtgenoot van een minister, die gaat over de toekomst van ziekenhuizen, de top van een ziekenhuis adviseert. De schijn van belangenverstrengeling kan daardoor opspelen en vragen over integriteit moet je als bewindspersoon gewoon altijd vermijden.”

Wat bezielt deze vrouw om telkens haar nek op een dergelijk onzorgvuldige wijze uit te steken, ten faveure van belangengroeperingen…? Als je niet beter wist, zou je bijna vermoeden dat er andere -voor haar grotere- belangen spelen, bij deze minister, dan het belang van de Nederlandse bevolking..!

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..!Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? Klik voor het betreffende artikel.

Want hoe kan het anders dat Edith Schippers op deze uiterst ongenuanceerde wijze een hele beroepsgroep van artsen durft te schofferen, doordat deze bijvoorbeeld met homeopathie werken..? Huisartsen die niets anders zouden willen, dan haar de nuance van de werking van homeopathie zouden willen laten zien. Huisartsen waarvan sommigen al meer dan 40 jaar homeopathie TOEPASSEN..

Apothekers op het hakblok.. Hatsekiedee..!
Want dát Edith Schippers kennelijk in haar sas in met wat ze beweert, blijk uit het feit, dat ze niet alleen (huis)artsen schoffeert, maar ook terloops even ALLE apothekers, die volgens de impliciete uitspraken van ‘mevrouw-de-minister ‘ kennelijk alleen op geld/omzet uit zijn, want homeopathie werkt niet, getuige haar uitspraak in deze boodschap:

“Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

En let wel hoe uiterst geraffineerd Schippers hier te werk gaat..! Ze zegt alleen dát het haar opvalt.. Waarmee ze dus opnieuw een/deze beroepsgroep schoffeert door ze feitelijk impliciet van ‘oplichting via kwakzalverij’ te beschuldigen..! En ja, mevrouw de minister, dát valt ons dan weer op..!
Het wordt wellicht de hoogste tijd om de ‘werking van ‘mevrouw-de-minister’ zélf te toetsen? Zodat ALLE Nederlanders gerust kunnen zijn, dat deze Edith Schippers geen wolf in schaapskleren is, die het kind met het badwater wegspoelt.. Homeopathie is kennelijk de hond die door ongeacht wie, geslagen moet worden, in dit geval ter eer en meerder glorie van meneeer Renkens’ afscheid als hoofd-anti-kwakker.. En dan zal mevrouw Edith Schipper wel even de stok aanreiken om die homeopathie-hond te slaan..!

Echinacea potplant
Echinaforce bevat de rode ‘Zonnehoed’, of in het Latijn: de Echinacea, een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Amerika. Er bestaan negen soorten Echinacea. Een plant die al door de Sioux-indianen in Noord Amerika tegen vele kwalen gebruikt werd. De zonnehoed vormt wortelstokken kan anderhalve meter hoog groeien. De plant bloeit in de maanden juli en augustus en krijgt ongeveer 10 cm grote bloemen. Het bewezen weerstand-verhogende effect van de plant wordt gebruikt in medicijnen (zalf, druppels en pillen) in de fysiotherapie en de homeopathie.

x

Maar hoe schandalig is een dergelijk boodschap van een minister-zonder-gezond-verstand..? Dit lijkt een stevige uitspraak, maar dat gebeurt er (een tekort aan ‘gezond verstand’) als je je niet goed inleest over homeopathische middelen, die volgens de anti-kwakkers niet werken. Dan ben je dus eenzijdig bezig jezelf te informeren. Of moeten we zeggen des-informeren? Als mevrouw de minister zich eens zou hebben verdiept in MAAR ÉÉN homeopathisch middel, dan zou haar dát al een inzicht gegeven hebben, dat nog meer nuance van haar zou hebben geëist..! Kennelijk heeft ze dit niet gedaan; een minister-zonder-gezond-verstand dus..

Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, die veelal dezelfde immuunsysteem-bekrachtigende werking hebben.
Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, ook bij officiële apothekers, die kennelijk hun zaakjes WEL voor elkaar hebben. De Echinicea heeft dezelfde BEWEZEN immuunsysteem-bekrachtigende werking!!

Mogen we simpel de minister één bewijs van homeopathie aanreiken?
Zullen wij haar dan nog maar eens weer een voorbeeld aanreiken van BEWEZEN HOMEOPATHISCHE WERKING? De Echinicea of ‘zonnehoed’-plant (zie foto hierboven) is één van die bewezen homeopathisch middelen, in dit geval één middel wat de menselijke weerstand verhoogt!

Dát het niet altijd eenvoudig is gebleken om de werking van homeopathische middelen ook significant via onderzoek aan te tonen, dat is duidelijk. Daar laten we ook geen enkel misverstand over bestaan. Echinaforce, het middel dat gemaakt wordt van deze Echinicea, blijkt bij een verminderde weerstand en aankomende verkoudheid echt te werken, ook al zal het effect bij de één misschien wat groter zijn dan bij de ander. Maar dat geldt in de praktijk voor vele middelen met een geneeskrachtige werking.

Maar een onderzoek waarbij de ene groep wel het middel krijgt en de andere groep een placebo, een vervangend middel, is natuurlijk simpelweg uit te voeren. Al in juli 2007, werd in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Infectious Deseases’ een studie gepubliceerd die concludeert dat wetenschappelijk gebleken is, dat het gebruik van het homeopathische Echinacea het risico op het oplopen van een verkoudheid halveert.

En dat degene die dit middel inneemt, maar liefst 58% (!!) meer kans heeft om NIET verkouden te worden. Bovendien bleek uit dezelfde wetenschappelijke resultaten, dat de duur van een verkoudheid, verminderd met één tot maar liefst vier dagen. Waarom de effecten zo gunstig zijn kan echter nog niet wetenschappelijk goed worden aangegeven. Daarvoor is nader onderzoek nodig! Wellicht zegt dit hele verhaal dus meer over de manier van wetenschap bedrijven, dan over de werking van het homeopathisch middel.. Maar mevrouw Schippers, als u zo ‘wetenschappelijk’ onderlegd zegt te zijn, waarom doet u dan niet meer voor onderzoek naar het FALEN VAN DE WETENSCHAP om iets aan te tonen wat blijkt WAAR te zijn..??? Nog even voor de goede orde: HOMEOPATHIE werkt echt.

Want is het niet zo, dat:

– middelen die al eeuwen een bewezen werking hebben, zoals de besproken Echinicea bijvoorbeeld, vaak gratis in de natuur groeien, waardoor er voor de INDUSTRIE die de farmacie is, geen grof geld aan te verdienen is om ze op de markt te brengen? Waardoor relatief kleine bedrijven als A. Vogel e.d. zich slechts kunnen bezig houden met de productie en verkoop van deze middelen.?

Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of
Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of spelen er voor haar andere belangen mee? Het kán toch niet zo zijn, dat een dergelijk intellectuele vrouw haar kortzichtigheid op een dergelijke wijze tentoon spreidt..? Elke persoon die wetenschappelijk onderwijs heeft genoten, zoals ook deze minister, wordt toch geacht een ‘open mind’ te houden en zich te verdiepen in de standpunten van alle partijen..? Zeker als die ‘andere partijen’ ook nog eens wetenschappelijk geschoolden zijn, zoals apothekers, artsen en andere zorgbehandelaars.!  Deze vraag is naar onze mening dus meer dan gerechtvaardigd: ‘Hoe naïef is deze minister écht?”...

– dat dit soort kleine ( o.a. homeopathische) productiebedrijven geen financiële middelen heeft om te voldoen aan de eis van relatieve onbenullen als mevrouw Schippers, die om ‘Evidence based’-medicijnen vragen? Je bent in onze ogen een ‘relatieve onbenul’, als je je op deze schandalige en ongenuanceerde wijze uitlaat als deze mevrouw, die nota bene minister is..!
In simpel Nederlands geldt voor hen: is er geen ‘wetenschappelijk’ bewijs, dan geld het niet EN is het kwakzalverij.. Niemand die beweert dat we nu ineens de ‘Klaziena’s uit Zalk‘ moeten gaan propageren, maar artsen, apothekers en hele groepen wetenschappers vragen om nuance..! En ook deze Klaziena deed niet anders dan oude volkswijsheden, BEWEZEN wijsheden, opnieuw toepassen. Want er zijn veel, heel veel bewijzen en aanwijzingen dát homeopathie werkt en dat het juist de meetmethode is, met andere woorden, de wetenschap zélf, die zich achter de oren zou moeten krabben..!!

– is het niet zo dat er in de wetenschap geen bewijs is voor ‘casualistiek’..? Dat wil zeggen, dat er dan wel bijvoorbeeld 500 huisartsen kunnen zijn die SUCCESVOL met homeopathie werken, en die hun patiënten beter zien worden, maar dat AL deze bewijzen worden genegeerd..? Waarom? Om de simpele reden dat de wetenschap besloten heeft, in al haar wijsheid, om deze ‘individuele gevallen’ niet aan te nemen als bewijs voor de grote groep, de populatie zogezegd.. Het zijn toch individuele gevallen..?
Maar zijn daarmee al die 500 huisartsen charlatans, is daarmee hun uiterst succesvolle homeopathie-toepassing, bij AL die gevallen (een veelvoud natuurlijk van die 500!!) niet meer relevant..? Denk even ná mevrouw Schippers, voordat u mensen beschuldigt en in een hoekje zet. Goedwillend artsen, met hun hart op de goede plek..! Maak ze niet impliciet voor oplichters uit..! Maak eens ruimte om met een OPEN MIND te kijken naar deze huisartsen die al vele tientallen jaren succesvol homeopathie gebruiken in hun praktijk..!

Tot slot, last but not least…
We vragen ons overigens af waarom deze videoboodschap van de minister niet opgenomen is in de publiekelijk toegankelijke toespraken van VWS, toespraken die zij Schippers als minister heeft gehouden. Op deze hele lijst toespraken, blijkt deze boodschap aan de vereniging van anti-kwakkers te ontbreken. Waarom is dat?
Is het wellicht een ‘persoonlijke boodschap’, die door deze vereniging nu als ‘paradepaardje’ en/of goedkope propaganda wordt gebruikt, terwijl het ministerie van VWS er geen toestemming voor gegeven heeft, deze op het internet te zetten..? We vragen ons het gewoon af en wachten geduldig op een antwoord, van de anti-kwakkers zelf, van het ministerie of van een andere bron..

De videoboodschap:
Enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de onderstaande videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

petitie button nlNou als je hier geen beeld van uiterst éénzijdige en partijdige beschouwing kunt aflezen, dan weten wij het ook niet meer..! Er is zelfs inmiddels een petitie opgezet, om Schippers tot aftreden te bewegen, naar aanleiding van haar ‘pro-antikwakzalverij-boodschap’. Een boodschap waarvan het kennelijk niet de bedoeling was, dat deze in een dergelijk publicitair vaarwater terecht zou komen! Klik op de button hierboven voor een directe link naar deze petitie. Een petitie die wat ons betreft, een minister-zonder-gezond-verstand laat aftreden..!

xx

x

alternative chemical medications

283 gedachten over “Minister Edith Schippers toont ware gezicht..

 1. Geachte,

  heb net het filmpje gezien van edith schippers met haar toespraak voor de ver. tegen kwakz.

  echt ik viel van m’n stoel, wist niet dat zij zóóóóóóó dom was, ben er nu minuten later nog beduusd van. Dat je een andere mening hebt ok, maar een minister met deze toespraak, mijn hemel wat erg voor alle burgers van nederland, dat wij een minister van Volksgezonheid hebben met deze inzichten, geen inzichten dus. Geen kennis van Volksgezondheid.Geen kennis van de complementaire én de reguliere geneeskunde. adviseer haar of een ander ministerie te nemen of zich serieus oprecht te gaan interesseren voor geneeskunde!

 2. Uitgerekend het enige ”homeopatisch” product dat met goed onderzoek bewezen werkzaam wordt bevonden, is niet bereid volgens homeopatisch bereidingswijze…het is niet de homeopathie hier die werkt maar gewoon een geneeskrachtig natuurproduct (zoals de geneeskunde velen kent en gebruikt, lees: antibiotica).

  Typisch…

 3. Ach die Edith toch.
  De medische wereld biedt maar weinig oplossingen en doet aan symptoombestrijding. patiënten blijven maar in een cirkeltje ronddraaien, komen niet verder en moeten er maar mee leren leven! Veel mensen hebben wel baat bij alternatieve geneeskunde en weten ook naar wie ze moeten gaan en wat ze moeten nemen. Gelukkig zijn er inmiddels ook medische artsen die alternatieve middelen aanmoedigen, omdat ze betere resultaten geven dan hetgeen de farmacie aanbiedt. Uitspraken van ministers zijn niet leidend voor de keuzes die mensen maken.
  En Edith; de opmerkingen die ze maakt krijgt ze op haar bordje terug en zal hier rekenschap voor af moeten leggen. Ik wens haar succes. Ze kan ook wel wat licht gebruiken want het is donker om haar heen. Jammer!, maar dat begrijpt ze waarschijnlijk ook niet.

 4. Dat Schippers fout zit, is duidelijk. Maar, waarom is hier echinacea als voorbeeld genomen van een homeopathisch middel? Dat is het dacht ik niet. Het is een gewoon natuurlijk middel, afkomstig van een plantje en niet homeopathisch verdund. Volgens mij is het hoofdargument van de tegenstanders van homeopathie dat “er geen molecule werkzame stof” meer in homeopathische verdunningen te bekennen is en ze “dus niet kúnnen werken”.
  Dat argument weerleggen is moeilijker, want dan moet de ‘kwakzalver’-bestrijder bereid zijn ervoor open te staan dat er überhaupt zoiets zou kúnnen bestaan als ‘energetische werking’. En stel je voor, dan zou er dus iets bestaan dat hij niet met zijn zintuigen kan waarnemen en/of met zijn verstand kan uitleggen… Brrrr, eng hoor!!

  1. Ik geloof dat je gelijk hebt Pi; dat echinicea is idd geen goed voorbeeld geloven we.. Never mind, het doet aan de essentie van het bericht niets af..! Dank.

  2. Ik geloof dat het om de elektro-magnetische lading gaat van moleculen.. De essentie van homeopathie werkt niet als je niet krachtig de homeopathische vloeistof schudt. Door het schudden bekrachtig je de watermoleculen die de eigenschappen (elektro-magnetische lading!) van de oorspronkelijke stof hebben gekopieerd.

  3. Water heeft wel degelijk een geheugen! Neem een plastic babybadje en vul die met flink wat water. Plaats op dat water een klein plastic bakje en doe daar wat aan elkaar gekoppelde staafmagneten in. In het begin is dan te zien dat het bakje steeds dezelfde kant op vaart (dus steeds het bakje terug zetten). Na verloop van tijd gebeurt dat niet meer wat inhoudt dat het water is gemagnetiseerd en dus een geheugen heeft.

  4. Ik zou willen zeggen: ja en nee. In feite is homeopathie elektromagnetische informatieoverdracht. Maar… misschien is er ook wel sprake van bioakoestische (biofononen, ipv biofotonen) en bioholografische principes die aan het werk zijn. Sterker nog: als je kijkt naar radionica, psychotronica, scalair elektromagnetisme, torsiefysica, implosiefysica, et cetera dan zie je dat er niet alleen sprake is van nonlokaliteit (waarbij de kracht niet afneemt met afstand in kwadraat zoals dit bij ‘gewone’ EM golven dus wel geldt!) maar ook dat een afscherming in een ‘Faraday cage’ de stralingsinvloed niet kan buiten sluiten!

   Kortom: net zoals bij onze gedachten en gevoelens waarschijnlijk het geval is (en het veel aangetoonde feit dat alle vormen van materie en levende organismen een veld van ‘uitstralingen’ vertonen) gaat het hier om niet klassiek vormen van elektromagnetisme (Aetherische trillingen van verschillende dichtheden?), maar die zeer zeker op elektromagnetisme lijken (en alleen al de conclusie dat ‘Informatie Geneeskunde’ -de titel van mijn volgende boek – te maken heeft met EM informatieoverdracht lijkt me voor nu al revolutionair genoeg..ook al is deze kennis al een eeuw voorhanden overigens!)

  5. Bedoel je dat de werking van homeopathie deels lijkt op de werking van healing op afstand? Waarbij de healing niet afneemt naarmate de afstand groter wordt? (Bij de reconnective healing van Perl zelfs, volgends hem althans,toeneemt met de afstand.)Ik heb de indruk dat homeopathie op verschillende ‘niveaus’ werkt.
   Iets heel anders van aspirine weet de wetenschap alleen dát het werkt, ook niet hóe of waarom. Bij niet-farmaceutische middelen wordt geëist dat wetenschappelijk bewezen wordt dat ze werken, bij farmaceutische middelen (vaccins, chemo, etc) in de praktijk niet.
   Afgezien van broodnijd, wat denk jij dat de hoofdmoot is van de grote angst voor het onverklaarbare van de ‘gevestigde wetenschappers’?

  6. nog aan John: zou absent healing iemand die in een kooi van Farady zit bereiken volgens jou?

  7. Hallo Pi, vanuit een ander oogpunt “reist” de energie nergens heen, gezien sommigen modellen de wereld beschrijven als zijnde een hologram, waarbij het geheel omvat wordt in elk deel. Tijd en afstand zijn slechts begrippen die helpen bij het definiëren onze werkelijkheid.
   ‘The Holographic Universe’ door Talbot is in dit verband zeer boeiend.
   Dit lijkt misschien een heel abstracte discussie, tenzij men reeds “veranderde staten van bewustzijn” heeft ervaren, waarin de beperkingen van tijd en afstand zijn overstegen. In een meer uitgebreide staat van bewustzijn, kan het intuïtief duidelijk zijn dat fysieke afstand geen belemmering is voor een healing interactie. Velen van ons kennen reeds de ervaring van een soort telepathische verbinding met iemand anders waarbij men voelt wat er gebeurt met de andere persoon. Een energie-healer die een lange afstand healing doet kan de aanwezigheid van de klant voelen en invloed uitoefenen op het energieveld de klant door middel van deze zelfde soort van “aanvoelen”.
   WTK had al eerder een artikel hierover gemaakt 🙂

  8. Van Buuren, Water heeft geheugen, tja ik ook. Het is de tweede keer dat u dat hier plaatst. Maar goed, niet door uw schuld hoor, zijn de 6 posts na u ongenummerde bericht niet geplaatst in het nieuwe reactie rijtje. Wat een sterke magneet zeg, het trekt alles naar zich toe!

  9. Pi, volgens mij gaat het bij de ongelovigen niet om angst voor het onbekende, maar met logische redenatie.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ockhams_scheermes

   Als ik twee theorieen heb, en de een dwingt mij op het bestaan van allerlei zaken te accepteren, elfjes, ufo’s, ‘energetische werking’, en de ander niet, dan is de keuze vrij duidelijk.

   Ik gun mensen een behandeling waarvan is aangetoond is dat ze werkt, en die valt te begrijpen voor iemand met het vermogen daartoe. Vanuit zo’n behandeling kan ook weer verder gebouwd worden via redenatie en onderzoek, omdat we BEGRIJPEN hoe hij werkt.

 5. Hai Odette,
  ja, mooi is dat hè? Er is helemaal geen ‘ergens anders’, geen ‘afstand’. Maar voor wie niet ervaren heeft dat de Aarde zoals we die leren ‘kennen’ via het denken, compleet met lineaire tijd, oorzaak en gevolg, afstand, verleden en toekomst een holodek is. Het toeven op dit holodek is wat mij betreft hartstikke interessant en eigenlijk alleen maar te doen zolang ik contact hou met het moederschip en weet dat ik daarvan ben. (Ken je Zen or the art of Motorcycle maintenace? Zoon vraagt aan vader van achterop de motor, ‘Pa, bestaan er echt spoken?”Jazeker, twee, ruimte en tijd.’)

 6. Het is echt een schande dat zo’n minister die met eén zin de wetenschap en mensen in noot te niet doet. Waar heeft dat kreng haar diploma gehaald. U noemt het schande! Ik zeg er zijn geen woorden voor zo iemand waar je van afhankelijk ben.

 7. Beste mensen,

  Bizar dat het beleid van de minister van volksgezondheid gericht is tegen de volksgezondheid. Vanuit haar ideologishe gedrevenheid (eigen verantwoordelijkheid, vrijheid van handelen en de vrije markt) is zij bereid mensen te doden, daarbij geen oog hebbend voor de bedrijfsbelangen en de dodelijke manpulaties van de (lobby van de)tabaksindustrie.

  Deze minister, mevrouw Schippers, dient per direct op te stappen en
  haar funktie over te dragen aan een echte volksgezondheidminister.

  Met ziekmakende groet, Gerard Koning.

 8. In de Volkskrant:
  Er komt een ‘beter-niet-doenlijst’ van medische behandelingen die niet effectief zijn. Voor de helft van wat in ziekenhuizen gebeurt, bestaat geen wetenschappelijk bewijs.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3601450/2014/02/22/Specialisten-komen-met-lijst-onzinbehandelingen.dhtml#.UwjzbB-Ipms.facebook

  Ik zou graag een reactie van mw. Schippers zien op het bedrog in de reguliere gezondheidszorg!

 9. Weg met dat wijf met de goedkopen Chinezen Medicijnen niks als ellende door de bijwerkingen plus dat de Apotheekers de boel nog bedonderen ook,Ik gebruik Selokeen Zoc 50 mg en wat doet de Apotheek levert aan mij Betaloc Zoc 50 mg maar wat had de Apotheek gedaan had doodgewoon zelf een sticer gemaakt met de tekst Selokeen Zok 50 mg en die over de Betaloc Zok 5o mg heen geplakt,En ja zelf de bujsluiter van de Fabriekant van Selokeen Zok 50 mg er bij gedaan,Ik mag hopen dat dat wijf zelf ook aan de goedkopen Medicijn moet en dat ze er zo veel last van krijgt dat ze nier meer kan denken lopen en de bek niet meer kan open doen,Als ze niet op wil stappen,Dan maar aan de Medicijnen

 10. Onfatsoenlijk gedrag in de allerhoogste graad.
  Onbeschoft.
  Wat betekent haar ambts eed?
  Wordt zij beschermd door het Vorstenhuis Oranje?

  1. ja zij wordt wel degelijk beschermd door de koningklijke fam ,zij zit nl ook in de bilderberggroep .de allerrijkste te wereld.alleen betwijfel ik of we koninglijk moeten schrijven want ze zijn nl NIET koninglijk ze hebben geen koninglijk bloed in hun aderen .Nep Oranjes zijn het.

 11. Positieve reactie:
  Door al dit geneuzel wil ik nooit meer contact met de reguliere ZORG.
  Registraie bij de huisarts heb ik gestopt.
  Scheelt de samenleving ook € 21,45/kwartaal, waar niets tegenover stond.
  Voor een telefonische informatie werd € 4,50. gedeclareerd.
  Voor een recepten briefje gold € 4,65. Etc. Etc.
  Ik ga volledig met de alternatieve zorg verder, dus eindelijk weer gezond.
  Ik heb veel schade opgelopen door de zogenaamde DESKUNDIGE/REGULIERE kwakzalvers.
  Bakkenvol medicijnen waar ik steeds zieker van werd.

  1. hoi ,u heeft helemaal gelijk ,als ik om me heen zie hoeveel medicijnen sommige mensen slikken dan denk ze worden gewoon vergiftigd ,Monsanto daar mag je nu alleen van afnemen de medicijnen = een corrupte organisatie wat betreft medicijnen en de bestand middelen er in .zowel ook met het voedsel er worden kankerverwekkende middelen in gedaan en dat wordt bewust gedaan voor de farmatische bedrijfen .homopatische middelen helpen egt .

 12. evidence based. De minister moet maar eens een enquette houden onder patienten die dmv alternatieve geneeskunde zijn behandeld.
  Zij die het alternatieve circuit opzoeken hebben het gehad met de zgn reguliere zorg. Zij zijn boos omdat laksheid ,- verkeerde diagnose,- verkeerde medicatie,- niet serieus te worden genomen. niet de gewenste resultaten van de medicatie maar wel het ongemak van de bijwerkingen. ga zo maar door.
  ach ach ach. die mevr. Schippers TOCH nergens verstand van en toch willen meepraten. Heeft niet eens de klok horen luiden over deze materie.
  ALS ZIJ MEENT DAT HOMEOPATHIE / OOSTERS GENEESWIJZEN ZO SLECHT IS ALS DAT DE BVK BEWEERD. ZIJN ZE IN AZIE ALLEMAAL ZWAK ZIEK EN MISSELIJK.
  Ik vermoed dat zij verlegen zit om een baantje bij de zorgverzekeraars / farmcie.

 13. Ik hoorde van een huisarts dat het door de raad van tucht verboden is om natuurlijke middelen aan te bevelen.

  wij zijn overgeleverd aan de Monsanto “gelovigen”

  Dit tij MOET gekeerd worden!

 14. BESPARING MEDICIJNENKOSTEN:
  Medicijnen verstrekking voor 3 maanden, laat deze maximaal verlenen voor 1 maand.

  Als je om bepaalde redenen ineens andere medicijnen toegeschreven krijgt, dan kun je de medicijnen die je nog thuis hebt liggen niet meer inleveren. Ikzelf heb het al 2 keer (2x 120 tabletten)meegemaakt, dat ik deze medicijnen moest weggooien.
  Ook na het overlijden van beide ouders, heb ik daarna vele medicijnen weg moeten doen.

  1. LS…

   Helemaal juist ! Gaat nergens over maar toch: Ik eet Chlorella met eetlepels tegelijk. De eerste keer naar de pot was een soort dijkbreuk van zwarte smurrie. Letterlijk zandzakken voor de deur en gasalarm… Daarna zo schoon als wat en fit als een hoentje… Toegeggeven, ik importeer het zelf want ook zulke middelen worden veel te duur verkocht en het liefst in hele kleine potjes… Ik zou zeggen: Speur Alibaba en ander sites na en doe je eigen import voor je gezondheid en die van je portemonnee…

 15. Deze hysterische “tante” en haar partijgenoot “Halve Zoolstra mogen wat mij betreft in de str*nt zakken, met de rest van de partij erbij!
  Dank zij deze partij zijn een heleboel mensen in de ellende gestort
  Huren zijn bijna niet meer op te brengen. Het eigen risico in de zorg kunnen veel mensen niet opbrengen en wachten daarom vaak lang met het naar de dokter gaan. Zelf hebben die VVDers een riant salaris en laten zelfs toe dat een frauderende en uit het ambt gezette inmiddels ex advocaat in de 2e kamer zitting mag nemen. De pensioenpotten zijn/worden geplunderd, waardoor mensen minder pensioen krijgen dan ze via hun werkgeven opgebouwd hebben. Ik ksn zo wel doorgaan maar dat heeft geen zin. Het wordt tijd dat dit kabinet naar huis wordt gestuurd.

 16. Ongelooflijk.
  De enige reden dat homeopatie wordt ontkent is omdat de wetenschap de werking niet begrijpt. Dus als je de zwaartekracht niet begrijpt om maar iets te no emen ontken je de werking er van !!!
  Arrogantie van de medische “wetenschap” ten top.
  Medische ignorantie zou ik het noemen. Kijk er zullen altijd oplichters zijn. Dat heeft de medische “wetenschap” wel bewezen. Implantaten zijn hiervan een goed voorbeeld. Maar ook medicijnen die nooit in de handel hadden moeten komen wegens zeer schadelijke bijwerkingen. Softenon is daar een schreeuwend voorbeeld van. Er worden steeds meer mensen wakker en dat voelen de ziekenhuizen waar haar man adviseert!!! Verstrengelling van belangen! Ze kan wel goed haar lesje oplezen en onschuldig kijken. Gevaarlijk als we daar komende verkiezingen niets aan doen!

 17. WELLICHT IS HET GOED OM VERDER TERUG TE GAAN IN HAAR JEUGDGESCHIEDENIS. HET LIJKT ME NIET ONMOGELIJK DAT ZE DE ARTSENSTUDIE WILDE VOLGEN, MAAR IS UITGELOOT OF UIT ONBEKWAAMHEID NIET VERDER MOCHT EN DAT HAAR HAAT TEGEN DEZE GROEP HEEFT OPGEBOUWD. OOK PSYCHIATERS HEBBEN HET BIJ HAAR VERBRUID EN ZE JAAGT ALLE ARTSEN DE KAST OP MET HAAR ONGEFUNDEERDE EISEN OM STEEDS MAAR MEER ADMINISTRATIEVE LASTEN HEN OP TE LEGGEN, DIE NERGENS NUTTIG VOOR ZIJN (UIT BETROUWBARE BRON)

 18. Wat doet zo iemand in de kamer ??minister-zonder-gezond-verstand!!
  Deze Edith Schippers kan beter op een schip gaan zitten en ver weg varen!
  het zal wel weer een zware geldkwestie zijn waar ze veel geld mee kan verdienen!
  Deze domme! vrouw heeft werkelijk geen verstand van zaken!
  Gewoon uit de kamer wippen…en er iemand neer zetten die voor de WAARHEID op durft te komen!
  Maar ja..door zulke domme ganzen gaat heel Nederland na de knoppen….dat is overal aan te merken!
  Ze kan beter thuis blijven…want het enige recht wat bij haar past is HET AANRECHT!

  1. Nou Marianne zelfs dat is zeer waarschijnlijk te moeilijk voor haar.
   Ik zou liever recht voor een gerechtshof zien zodat ze weg gehouden wordt van het aanrecht maar waar het recht zijn beloop krijgt.

  2. Veel geroep. Geen argumenten. Geen bewijzen. Boosheid i.p.v. redelijkheid. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Ik kan wel veel gaan zeggen maar dit is voldoende: Geef me één verantwoord onderzoek van ook maar één middeltje waarin bijvoorbeeld homeopathie een bewezen werking blijkt en ik geloof je. Maar dat is er niet. Gek hè? Hoe zou dat nou toch komen?

  3. Niet zo te koop lopen met je domheid Rob.
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/opnieuw-bewezen-homeopathie-werkt/
   Officieel onderzoek.. 10x sterkere werking, door placebo..
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/homeopathie/homeopathie-10x-sterkere-pijn-en-vermoeidheidsverlichting-bij-kanker/

   Lees het boek Dodelijke medicijnen: een georganiseerde misdaad.. Over de dagelijkse praktijk van de INDUSTRIE die farmaceutica heet..! Ik geloof niet dat je hier überhaupt recht van spreken hebt.
   Maar wat doe je hier op de site man, als je jezelf zoveel geweld aandoet.. 😉
   Overigens: deze Rob Engelsman? https://www.youtube.com/watch?v=cT6ud5whQdw


   En dan nog even die geldbeluste, domme kaaskoppen uit Zwitserland. Gek op geld.. Dat zal het hem zijn, dat ze homeopathie omarmen..
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/zwitserland-erkent-homeopathie/

 19. Homeopathie is niet effectief bij verschillende ziekten. Onderzoekers stellen dat, buiten een placebo-effect, de behandeling geen waarneembare effecten teweegbrengt. Een doosje smarties waarop ik schrijf dat ze helpen tegen maagpijn is niks meer of minder dan 1000x verdunde homeopathische drankjes. Nu noemen we dit alternatieve geneeskunde vroeger kwakzalverij.

  1. Peter op een Engelse site is een grote discussie gaande, maar de uitkomsten staan al vast, alvorens de proefen worden genomen, alles betaald door de pharma maffiosa, kleine investering, om hun milliarden winsten te beschermen, Homeopathie mag geen toegang vinden in de wereld van de geneeskunde, en 90 % van de burgers zijn te stom om voor de duvel te dansen, het is om te huilen dat gebrain fuckte tuig, ze nemen alles voor zoete koek, nou ik ga mijn weg, en ze doen maar !

  2. Jenne, Ik moet wel lachen. ‘Te stom om voor de duvel te dansen’ – Maar dat is wel waar.

   Verkeerdheden en boosheden worden aangenomen ; hetgeen goed is verworpen.
   ‘Het kan geen kwaad’ is een niet werkzaam excuus!

 20. De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Ezechiël 34
  De Politiek van alle dag ! Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.

 21. Zwitserland heeft net een vuistdik rapport uitgebracht waarin de werking van homeopthische en andere alternatieve middelen duidelijk effect hebben en werken! Dat zou Schippers snel moeten lezen en niet voor ons gaat bepalen wat we wel en niet mogen gebruiken/doen met onze gezondheid/lijf ten voordele van de pharma maffia. Wij willen kunnen kiezen!

 22. Ik heb het in de afgelopen week kunnen waarnemen hoe dit circus in elkaar steekt.
  Mooie discussie op Engelse site, mooie en goede reactisch van voor en tegen,
  uit het niets als een zwerm wespen, perzen de brain fuckers zich in de discussie, en nu U begrijpt het wel, pseudo Dokters, in ieder geval je voelt dit zijn paying quests, net als je het woord Jood laat vallen, hoe onschuldig ook, je réactie wordt gewist, ach ik kan er mee leven, ik heb ze diverse malen gezegt te stoppen, met het parels voor de zwijnen gooien, zinloos, en zonde van de energie !

 23. Je kan met je uitspraken veel geld verdienen bij mensen die kernenergiecentrales en zo beheren. Volgens jou (en andere sceptici) kan radioactief afval volgens de homeopatische methode verdund worden waarna plotseling al die moleculen en atomen die die straling veroorzaken weg zijn! Dat feest gaat natuurlijk niet door want moleculen en atomen verdwijnen niet en daarom lieg je ook over homeopathie.

  1. Dit bovenstaande is een reactie op wat Rob Engelsman allemaal beweert!

  2. Werkt op mensen anders. Als homeopathie werkt op planten kijken we naar groei, en ontwikkeling. Je kunt gewoon zien dat het werkt. Plant ontwikkelt zich sneller. Meer product, grotere plant etc.

   Bij mensen werkt dat ook zo: Je moet gewoon je slaaphoeveelheid, creativiteit (hoeveel zet je op papier op een dag?), staat van geest in de gaten houden. Maar dat is niet zo makkelijk met zoveel kul invloeden van huidige manier van eten. Natuurlijk eten, 2x meditatie per dag, sporten zou een start kunnen zijn. Ook de kolder dat wetenschap alles definieert in het universum en de overtuiging dat wetenschap de ‘het-van-alles’ is, is lariekoek. Het besef dat wetenschap niet toereikend is op verschillende terrei omdat de natuur VEEL te complex is (zich afspeelt in meerdere dimensies tegelijk b.v.) heeft, is een start….

 24. Dat een plant aantoonbaar goed werkt wil nog niet zegen dat homeopathie werkt.

  Als je een plant als medicijn gebruikt zonder potentiëring, die rare oneindige verdunningen, dan is het geen homeopathie maar fytotherapie.

  Als homeopathie aantoonbaar werkt is er volgens mij veel geld op te halen omdat daar hoge beloningen vooor zijn uitgeloofd. Waarom heeft niemand die nog geclaimd?

  1. Je doet alsof je lekker intelligent bezig bent, maar breekt vervolgens je hele beeld af door een in mijn ogen bizarre tekst: ‘rare oneindige verdunningen’..
   Waar zijn de hoge beloningen uitgeloofd dan? Kom dan met bronnen beste Titus.. Eerstjaars medicijnen zeker..? Van de geneeskunde..? Wat is er ‘raar’ aan..? Je bedoelt te zeggen dat je het niet snapt..? Dat is geen schande joh, maar kies je woorden een beetje zorgvuldig, door gewoon te zeggen:

   “IK SNAP HET NIET, KAN IEMAND MIJ OP WEG HELPEN? Want wat ik tot nu geleerd heb, vertelt met niets over de essentie van de meer dan 250 jaar oude homeopathische geneesKUNST..!”

   En aan hoge beloningen kunnen dezelfde domme (imo) wetenschappelijke’ restricties zitten, die homeopathie nu in het verdomhoekje proberen te manouvreren.
   Ga eens op het verhaal in, als je zo’n wetenschappelijk inzicht hebt, over het geheugen van water. Water dat bewezen in staat is frequenties te ‘onthouden’ of in jouw woorden ‘op te slaan’..

   Kortom Titus, je doet alsof je stevig onderbouwd reageert, maar je reactie is niet meer dan een onwelriekende watergasborrel uit een stinkend slootje.. In mijn ogen. Kijk eens naar de resultaten van dit homeopathisch wereldcongres: http://www.wanttoknow.nl/overige/verfstof-toont-homeopathie-werking-aan/
   Voordat je jezelf nog verder te buiten gaat aan leeghoofdige reacties.

   Wat is overigens je mening over het onderzoek van professor Peter Götschke, die na 30 jaar het volgende (is-gelijk-teken) durfde te schrijven:
   farmaceutische industrie = georganiseerde misdaad..!! (de uitroeptekens zijn van mij overigens..)

 25. Minister Edith Schippers het is haar taak zo niet haar plicht om in te grijpen in de onmenselijke polypropyleen liesbreuk bekkenbodem matten. Daarnaast is zij verplicht om de stichting Meshed Up te helpen. Wij zijn overbodig invalide gemaakt met ondragelijke pijn klachten. Zij is toch ONZE minister van volksgezondheid. Dan moet zij dit ook goed uit voeren. Die polypropyleen matten moeten uit de handel!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.