Advertentie

Orgaandonatie: wil je zonder verdoving geopereerd..?


x

Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met 'belangen-ook-elders'..?
Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met ‘belangen-ook-elders’..?

x

“Het fundamentele probleem is dat je
x
geen organen kunt transplanteren van een echte dode.
x
Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren,
x

zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

x
~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~

x

x

x

Zou jij zonder verdoving geopereerd willen worden..?
x

Orgaandonatie – stel je eens voor..
X

2016 © Door Frankema en Ger Lodewick | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Door Frankema
Door Frankema

Door Frankema: “Afgelopen maand ontving mijn dochter van 18 een brief van de minister. Hij staat – ingekort – hieronder. Naar aanleiding van deze brief  heb ik me verdiept in ‘orgaandonatie’ en de rillingen liepen me over de rug. Ik zou willen dat niet alleen mijn dochter, maar  elke 18 jarige weet dat er een heel lugubere schaduwkant aan orgaandonatie zit.

Ouders, artsen, iedereen… ga niet klakkeloos af op de informatie van de Nederlandse overheid. De folder, het reclamespotje, de brief (en als je niet meteen reageert de tweede brief), zijn allemaal misleidend en onvolledig. Lees in dit artikel wat ons niet verteld wordt.”

Datum: Mei 2016

Betreft: Weet je al of je orgaandonor wordt?

Beste Tara,

Een paar weken geleden heb je een brief met een donorformulier ontvangen. Ik vroeg je toen om te kiezen of je orgaandonor wilt zijn. Helaas heb je je nog niet geregistreerd. Misschien heb je nog vragen. In bijgaande folder blah, blah, blah..
Bij het maken van een keuze helpt het misschien om jezelf eens voor te stellen: als jou iets overkomt, dan wil je toch ook gered worden? Denk erover na om orgaandonor te worden. Een leven redden. Je hebt het in je.

Met vriendelijke groet,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Edith Schippers

Gelikte brief, vergezeld door een gelikte folder. Het idee is dat we een leven redden. Iets goed doen. Een orgaan afstaan, want we zijn toch al dood. De minister in eigen persoon dringt erop aan. En als we niet reageren krijgen we nog een brief. Nou, vooruit dan maar??

Het verschil tussen dood en hersendood
Er zijn een paar dingen die niet genoemd worden in de campagne om orgaandonors te werven. Ger Lodewick schreef een boek om licht te werpen op de schaduwkant van orgaandonatie getiteld: ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’. Ouders, tieners, iedereen LEES dit boek. En besluit pas daarna – als je volledig en goed geïnformeerd bent – of je orgaandonor zou willen zijn. Of, beter gezegd: of je erin toestemt dat andere mensen mogen besluiten dat je het zou kunnen zijn.

Ger Lodewick
Ger Lodewick, uiterst deskundig over een precair onderwerp als ‘orgaandonatie en -transplantatie’. (Hij is de auteur van het boek dat je hieronder ziet)

Wat we kennelijk niet mogen weten is dat zelfs als je je hebt laten registreren als orgaandonor, niet iedereen geschikt is om organen af te staan! Je moet namelijk niet helemaal dood zijn, alléén maar hersendood. Met toestemming van Ger volgt hieronder een fragment uit zijn boek. Oordeel zelf maar of jij orgaandonor zou willen zijn als je weet dat jouw ‘stoffelijk overschot’ nog de volgende tekenen van leven vertoont.

 1. De patiënt krijgt zuurstof toegediend (‘wordt beademd’). Dit is een fundamentele handeling voor leven. Zonder zuurstof is geen menselijk leven mogelijk en treedt de dood in. De organen zouden dan heel snel beschadigd raken en onbruikbaar zijn voor transplantatie.
 2. De lichaamstemperatuur is normaal en de huid heeft een normale kleur. Een stoffelijk overschot daarentegen is koud en de huid heeft een bleekblauwe, grauwe kleur.
 3. Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam. In een stoffelijk overschot is het hart gestopt en er stroomt geen bloed meer door het lichaam. Hierdoor wordt ook geen zuurstof meer door het lichaam getransporteerd.
 4. De bloedsomloop functioneert uitstekend. In een stoffelijk overschot is de bloedsomloop tot stilstand gekomen en s het bloed naar de laagste delen gezakt. Dit wordt zichtbaar door de zogenaamde lijkvlekken.
 5. De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen. In een stoffelijk overschot is het vermogen tot celdeling verdwenen. Cellen vernieuwen zich niet meer waardoor de ontbinding van het lijk op gang komt.
 6. De neuronale besturing zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken. In een stoffelijk overschot zijn reflexachtige bewegingen niet meer mogelijk doordat de neuronale besturingen zijn weggevallen.
 7. Alle organen zijn intact. In een stoffelijk overschot functioneren de organen niet meer en hiermee zijn alle orgaan functies verdwenen.
 8. De wisselwerking binnen het gehele organisme is intact. In een stoffelijk overschot is er geen enkele wisselwerking meer tussen welke interne systemen dan ook (bijvoorbeeld stofwisseling, zuurstofopname, hormonale afscheidingen).
 9. De patiënt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord. Een stoffelijk overschot kan niet meer gevoed worden. Als je er toch op welke manier dan ook voedsel in zou brengen, gebeurt daar niets mee doordat dit niet meer verteerd wordt en er rook geen stofwisseling meer mogelijk is.
 10. Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen. In een stoffelijk overschot ontbreekt dit vermogen. Koorts veroorzakende bacteriën kunnen een stoffelijk overschot onmogelijk aanzetten om zijn zelfhelende kracht te gaan benutten. Dat vermogen heeft alleen een levend systeem.
 11. Een hersendood verklaarde patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop. Een stoffelijk overschot kan onmogelijk op medicijnen reageren. Medicijnen hebben alleen invloed op levende systemen.
 12. Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door. Eenvoudig gesteld: een hersendood verklaard mens gaat door met plassen en poepen omdat hij gevoed wordt. Deze uitscheidingsprocessen volgen op voeding die door het lichaam wordt verteerd. Bij een stoffelijk overschot zijn deze lichamelijke processen gestopt.
 13. D'66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het terug moeten claimen wat al van jou IS..??
  D’66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel rondom Orgaandonatie, vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Als je de ‘NEE’-optie kiest, deug je kennelijk niet..? En dus dan gewoon, respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het moeten terugclaimen van organen, die al van jou ZIJN..?? Lichamelijke integriteit..? Nooit van gehoord kennelijk..

  Wonden genezen. Bij een stoffelijk overschot is dit onmogelijk, zelfs geen schrammetje geneest. Het genezen van wonden is een vermogen van levende systemen.

 14. Hersendood-verklaarde mannen kunnen erecties krijgen. Dit vermogen ontbreekt volledig bij een mannelijk stoffelijk overschot.
 15. Zwangere vrouwen kunnen zelfs nog drie maanden nadat ze hersendood verklaard zijn een gezond, levend kind ter wereld brengen.
  Een stoffelijk overschot kan onmogelijk een levend kind ontwikkelen. Dit is voorbehouden aan een levend mens. Een zwangere vrouw die echt dood is, kan haar foetus niet meer voeden en laten groeien, waardoor haar foetus direct sterft.
 16. Hersendood verklaarde patiënten reageren op vaccinaties. Een dergelijke reactie kan alleen een levend mens voortbrengen. Daartoe is een stoffelijk overschot niet in staat.
 17. Wanneer een operatie om de levende organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant. Als je in een stoffelijk overschot gaat snijden gebeurt er niets. Hartslag en bloeddruk zijn immers gestopt.
 18. In ongeveer 75% van de gevallen maakt de hersendood verklaarde patiënt bij de start van de operatie afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. (‘Lazarusreflex’) Deze gebaren zijn bij een stoffelijk overschot onmogelijk doordat alle leven verdwenen is. Zelfs een zogenaamde reflex vereist een intact ruggenmerg en een intact ruggenmerg is alleen aanwezig ij levende personen.
 19. In verband met deze Lazarusreflex worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. Een stoffelijk overschot, een lijk, reageert niet op spierverslappende middelen en heeft deze ook niet nodig omdat alle leven eruit verdwenen is. Vastbinden is ook niet nodig..!
 1. Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen.

Hoe is het mogelijk dat verpleegkundigen, artsen, neurologen, anesthesisten, chirurgen die de transplantatie uitvoeren en operatieassistenten hun ogen sluiten voor deze tekenen van leven? Ziet men een stervend mens meer als een orgaandonor dan als een stervend mens? En hoe weet men wanneer de persoon werkelijk overleden is? Er zijn bijvoorbeeld genoeg getuigenissen van mensen die (hersen)dood verklaard waren, maar van het randje van de dood “teruggekomen” zijn, en normaal verder leefden.

 

“Het fundamentele probleem is dat je
x
geen organen kunt transplanteren van een echte dode.
x
Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren,
x

zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

x
~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~
x
x

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen. Veel meer met 'de ogen van Liefde' naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)
dr. Pim van Lommel. Caardioloog met de ervaringen rondom ‘hersendood’ en ‘orgaandonatie en -transplantatie’, die jou en iedereen om je heen zouden moeten weten. Informatie die Edith Schippers van de Nederlandse bevolking wég houdt..! Waarom??

Het fundamentele probleem
Wie er goed over nadenkt, snapt dat het onmogelijk is om een levend orgaan uit een dood lichaam te halen. Op de site van de Nederlandse transplantatiestichting staat: “Onze hersenen sturen alle lichaamsfuncties aan. Als iemand hersendood is, gebeurt dat niet meer. Beademingsapparatuur kan de functie van hart en longen een aantal uren overnemen, waardoor organen geschikt blijven voor transplantatie. Orgaan donatie is daarom vaak alleen mogelijk als de donor is overleden op de Intensive Care-afdeling van een ziekenhuis.”

Maar de vraag is natuurlijk: Is de persoon echt overleden??? Wat weten we eigenlijk over wat ons bewustzijn ‘doet’ tijdens een stervensproces? De cardioloog, dr. Pim van Lommel, schrijft in zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’:

“Als arts had ik altijd geleerd dat iemand die bewusteloos is, geen bewustzijn kan ervaren. Wat uit onze wetenschappelijke studie naar voren kwam is dat het bewustzijn heel helder kan zijn als de hersenen niet meer functioneren. Patiënten bevinden zich in een toestand van tijdloosheid. Ze zien zichzelf vaak op de operatietafel liggen en horen wat er wordt gezegd.”  

Een uurtje lezen in het boek van Ger heeft mijn dochter snel uit de droom gehaald en mogelijkerwijs behoed voor een uitermate pijnlijk levenseinde. De realiteit is dat een orgaandonor NOOIT overleden is, want de organen van een dode donor zijn niet meer bruikbaar. Ik ril ervan eerlijk gezegd en ik mag hopen dat dit boek vele mensen bereikt. Rest mij nog om een brief terug te schrijven aan Edith Schippers…

x

Datum: Juni 2016

Betreft: Nee! Ik wil geen orgaandonor worden – en dit is waarom niet.

Het uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor verkoopkanaal)
(klik voor alle info over dit boek, hier op de site)

Beste Edith,

U vraagt aan mijn dochter of zij orgaandonor wil worden. Er zijn veel patiënten die gebaat zouden zijn met een orgaan, en er zijn honderden succesvolle transplantaties uitgevoerd in Nederland. Geweldig voor de ontvanger natuurlijk, maar wie denkt er aan de donor? Beseft u wel wat u van hen vraagt?

Waarom vertelt u al die 18-jarigen niet dat ‘hersendood’ inhoudt dat alléén de hersenen dood zijn, maar de rest van het lichaam nog leeft?!! Sterker nog, de rest van het lichaam wordt kunstmatig in leven gehouden – want dode organen zijn niet geschikt voor orgaandonatie. De gruwelijke realiteit is dus dat levende (functionerende) organen uit een levend lichaam gesneden worden, waarvan alleen de hersenen niet meer functioneren (dood ‘verklaard’ zijn). Hoeveel mensen zouden dat beseffen?

En ik heb nog een punt; kloppen uw definities van leven en dood eigenlijk wel? Hoe verklaart u de getuigenissen van hersendood verklaarde mensen die weer zijn gaan leven? En ja, ik ben boos – heel erg boos. Ik verwacht dat iemand die aan de top staat van gezondheid en welzijn van een land, de burger voorziet van volledige informatie. Ik vind de campagne om orgaandonors te werven één grote, huiveringwekkende misleiding van (jonge) mensen!

Kent u het boek: ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ van Ger Lodewick? Ik hoop dat u het leest en het orgaandonatiebeleid direct aanpast. Ik zou niet graag in uw schoenen staan als ik op het uur der waarheid – vlak voor mijn eigen sterven, zou moeten beseffen hoe ‘onschuldige helden’ geleden hebben toen zij op de operatietafel lagen en hun organen er zonder verdoving uitgesneden werden…

Amsterdam, juni 2016

Door Frankema

x

* * *

Tot slot nóg een paar citaten rondom orgaandonatie:

‘Niemand mag schade worden berokkend,
zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.’

— Edmund D. Pellegrino
hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek

**

 “We hebben onze wetenschappen op een voetstuk
geplaatst en daarmee onze eigen vermogens om de
werkelijkheid te beoordelen, ontkracht.”

Ashayana Deane
in haar boek ‘Voyagers’

**

‘Als we niet beginnen met zélf te denken,
blijven we maar
doorgaan elke soort onzin
te accepteren als de wijsheid
van het leven..’

Anastasia’s grootvader

* * *

617 gedachten over “Orgaandonatie: wil je zonder verdoving geopereerd..?

 1. Ik vind het echt bizar. Dat de orgaandonor zou vergaan van de pijn. Lijk wel een hororfilm.
  Ik heb altijd mijn twijfels gehad om te doneren. Ik denk dat Door dit artikel ik er volledig van afzie. Ik twijfel ook teveel asn goeie bedoeling van medische wetenschap. En aan de “artsen”die daar over moeten beslissen. Maar hoe zit het nu eigenlijk als ik in zo’n positie kom van bewusteloosheid .
  Is het dan automatisch zo dat je donor bent? Of moet je dit vast leggen?

  1. Nee, je bent niet automatisch donor, dat wetsvoorstel van Pia Dijkstra heeft het voorlopig niet gehaald. Wel is het verstandig om je NEE in te vullen in het donorregister. Laat je keus ook niet over aan anderen, zij worden mogelijk omgepraat om je in het voorkomende geval wel als donor vrij te geven

  2. Vergeet de integriteit van de medische wereld. Het gaat uitsluitend om geld, veel geld. Neem chemo. Slechts in 2 1/2 % ! werkt het. Het sloopt wel de kwaliteit van leven, maar ja een kankerpatiënt is 300K waard voor de industrie. Zoiets laat je niet lopen, net zoals statinnes, Ritalin ed. We worden structureel voorgelogen. Opmerkelijk is toch wel dat 80%!! van de Amerikaanse oncologen zelf geen chemo zouden nemen, maar het wel dagelijks voorschrijven.

 2. ongelooflijk dat de overheid dit goedkeurt. En wat bezielt artsen toch om hier aan mee te werken? Waarom schenkt de pers hier geen aandacht aan? Zij hebben een taak hierin. In de pers wordt aan de orgaandonatie een soort heldenrol toegedicht. Volgens de leidraad van de journalistiek moet de pers ook de andere kant van orgaandonatie belichten, maar dat laten ze na. En zo kunnen de Mengeles van de 21ste eeuw met goedvinden van onze overheid hun gang gaan.

  1. Waarom moet er nou weer ene Mengele erbij gehaald worden?
   Zullen we even kijken wat in b.v. Guantanamo is gebeurd, of met de 25.000 Oekraïense kinderen die van Israël zijn geïmporteerd om de organen te oogsten.
   Experimenten aan dieren en mensen zijn helaas de standaard in de (westerse) wereld, ook staat het niet in de krant, en hebben deze mensen geen lobby achter zich. De verhalen over Mengele (in die tijd waren er ook veel joodse artsen) zijn in de meeste gevallen nooit gebeurd. Helaas voor de eeuwige ‘ik wil alles met de 2e wo vergelijken’. En dan nemen we toch het woord nazi en alles is duidelijk…nee dat is het namelijk niet…de echte boeven hebben daardoor vrij spel, maar dat ziet de verkeerd geïnformeerde, alles gelovende niet, en maakt dezelfde fouten weer!
   Neem een kijkje in de wereld, kijk wat men in Afrika met de mensen en vaccinaties doet…daar zitten alleen ‘Geallieerden’ te experimenteren, en hele groepen mensen onvruchtbaar en ziek te maken. Wat te denken aan de gevangenissen in de VS, wat denk je wat daar geëxperimenteerd wordt en werd.
   En jij komt met Mengele…pfff

  2. Prabola, Orgaantransplantatie is algemeen mogelijk geworden na de Tweede Wereldoorlog. Het bleek echter niet mogelijk om organen te gebruiken van mensen die waren overleden, de organen dienden vitaal te zijn en tot aan het einde van de uitneemoperatie te worden voorzien van zuurstofrijk bloed. Nadat in 1967 in Zuid Afrika de eerste harttransplantatie met succes was uitgevoerd maakte de transplantatiekunde een enorme groei door. Het probleem was om aan vitale organen te komen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog had de kamparts Joseph Mengele in Austerlitz zich bezig gehouden met medische experimenten op levende mensen. Hij wordt er van verdacht organen te hebben verwijderd uit levende mensen en dat zonder narcose. Wereldwijd werd zijn handelen door de medici met afschuw veroordeeld. Dit mocht nooit meer voorkomen. Vandaar dat hij ook regelmatig erbij wordt gehaald in de discussies over het onderwerp orgaandonatie.
   Nu stonden de medici voor een enorm dilemma, ook zij hadden organen nodig uit levende lichamen om succesvol te transplanteren.
   Wettelijk was het niet toegestaan om enkelvoudig aangelegde organen te verwijderen bij levende mensen. Meervoudig aanwezige organen zoals de nieren vallen niet onder deze wetgeving.
   In 1968 kwam aan de medische faculteit Harvard (USA) een groep van medici, rechters en filosofen bijeen en bedachten een manier om de dood te herschrijven. De term hersendood werd ontwikkeld en aan die dood werd een definitie gegeven. De definitie = indien iemand hersendood is, dan is hij dood= werd door hen vastgesteld. Hiermee konden orgaanuitnames bij levende mensen plaatsvinden zonder dat de artsen schuldig werden gevonden aan moord.
   zie pagina 8 van publicatie “The Nasty side of Organ Transplanting” kan je op internet vinden. Lees het maar eens helemaal door.
   In Nederland is de wetgeving hierop aangepast. De Wet op Orgaandonatie is op 24 mei 1996 ingegaan. Onze overheid gaat zelfs zo ver dat zij in de wet schrijft dat je een stoffelijk overschot kan beademen. Tja,

  3. Beste Annet,
   Heb je al de link gelezen die Hendrik onder je reactie postte?
   Het klopt niet wat je hier over Mengele schrijft, en het was ook niet Austerlitz volgens mij?
   Weet je waar de naam sectio caesarea vandaan komt, Keizersnede?
   Ja van de Romeinen, die hebben toen nog zonder verdoving gewoon met een mes het kind ‘eruit gesneden’ en moeder overleed.

   Waarom ga je niet op die 25.000 kinderen in die naar Israël zijn geïmporteerd voor hun organen?
   De VS heeft de meeste technische uitvindingen en hoogstandjes gejat van anderen, tot aan patenten aan toe. Ja met veel geld kan je veel kennis kopen, en anders gewoon afpakken.
   Rockefeller heeft ook zijn 6e hart vlak voor zijn 100ste verjaardag gekregen, nier had die ook al. Hij wil 200 worden…
   Het hele verhaal omtrent orgaandonatie is mij al lang bekend. Dank voor je moeite.

  4. Doktor Mengele heeft bestaan, en zijn kwaad uitgevoerd ten tijde van de WWII in Duitsland, op gevangenen, dat is niet uit te vlakken, en ook niet weg te poetsen met andere crimes tegen de mensheid, ik begrijp niets van dit soort misplaatste réactisch.
   Jenne

  5. Euhm Jenne, dat doe je niet? Dan klik op de link van Hendrik wellicht valt dan het kwartje en besef je zelf dat er veel onwaarheden verteld werden…en nog. We moeten beter differentiëren, dat is zo belangrijk in deze tijden. Wil je een goede samenleving dan moet je ook kunnen bijstellen dwz feiten niet negeren, ook valt dat blijkbaar zwaar.
   Gek misschien maar ik heb er geen moeite mee met bijstellen, sterker nog je groeit daardoor.

  6. Ach Parabola, maakt het wat uit door wie je gemarteld en gedood wordt, het gaat om het slachtoffer, de rest is geschiedenis.
   Het is nog nooit opgehouden, van af het begin wordt de mensheid vervolgt door het kwaad, de ééne keer draagt hij die naam en volgende keer die, en dat kwartje is denk ik bij mij al gevallen voor dat jij geboren bent, maar naar het schijnt zijn er vele verschillende kwartjes, en dat mag, groet Jenne

 3. Ja dat krijg je ervan als artsen overtuigd zijn dat je je hersenen BENT. Goed onderbouwd artikel. Duidelijk dat je geen donor wilt zijn lijkt me!

  1. Ja, je moet even met je Digid naar de website donorregistratie gaan en je JA veranderen in een NEE. laat je keus ook niet over aan anderen, want als zij de waarheid niet kennen, dan ga je mogelijk alsnog levend naar de operatietafel

  1. Helaas is het zo, dat het niet mogelijk is om organen te halen uit een overleden lichaam. Uit ervaring weet ik dat bij een meisje die als donor is vrijgegeven nadat zij haar laatste adem uitblies in bijzijn van haar ouders een zogenaamd vijf minuten afblijven heeft gekregen, daarna is zij direct naar de Ok gegaan en lijkt daar weer machinaal in leven te zijn gehouden omdat organen nu eenmaal niet zonder zuurstofrijk bloed kunnen blijven bestaan. En als dat gebeurt krijgen je hersens nu eenmaal ook weer zuurstofrijk bloed met alle gevolgen van dien.
   Hoornvlies en huis vallen onder weefseldonatie en NIET onder orgaandonatie

  2. Argonaut, ja donatie is een vrije keuze. maar de overheid dient ons wel juist te informeren. Nu wordt verteld dat mensen die hersendood zijn ook dood zijn, er is geen weg terug voor hen wordt zelfs beweerd. Helaas is de praktijk dat dit niet altijd waar is. Jan Kerckhof uit ons eigen land was hersendood verklaard, zijn familie wilde hem niet vrijgeven voor orgaandonatie. Jan mocht rustig sterven. En zie, Jan kwam na enkele dagen weer bij en vertelde dat hij alles wat er was besproken had gehoord. Ook Zack Dunlop uit Ocklahoma was op tijd in staat te laten merken dat hij “er nog was” en vertelde dat hij alles had gehoord. Zack lag al op de operatietafel. Esmee schreef mij over haar hersendood. Zij lag klaar en bij het afscheid nemen ontdekte haar zusje dat Esmee nog wel degelijk aanwezig was. Esmee woont in Nederland en is nu afgestudeerd. Peter Sattva werd hersendood verklaard en zijn toekomst werd omschreven als een kasplantje. Peter had NEE ingevuld en kreeg van zijn arts een paardenmiddel. Peter komt regelmatig bij mij langs, op de motor en hij heeft twee boeken geschreven. En zo heb ik nog een lange lijst van mensen die hersendood waren en niet dood bleken te zijn. Er bestaat een gerede kans dat een donor daar op die operatietafel nog geestelijk aanwezig is en dat op geen enkele manier kenbaar kan maken. Lees echt het boek van Ger Lodewick door en kijk eens verder dan die valse promotie van onze overheid en transplantatiedienst. Mogelijk overkomt 75% van de orgaandonoren deze gruweldood. Geen narcose en je overlijdt niet eerder dan na afloop van deze uitname-operatie. Dus kies voor een ja en weet wat er mogelijk met je kan gebeuren. Ik heb NEE ingevuld en wens ook geen organen te ontvangen.

  3. Argonaut, wat was het leven zonder de mensen die hun eigen visie -in plaats van de neutrale wetenschappelijke FEITEN- op Wikipedia invullen; nietwaar..?

  4. Een uur na de hartstilstand kun je geen enkel orgaan meer gebruiken. Bij non heart beating donatie kun je alleen de nieren nog gebruiken, maar zeker geen twee uur na overlijden. De preserverende behandelingen worden onmiddellijk na de hartstilstand gestart en de operatie volgt direct daarna.

 4. De mens in het algemeen zal moeten aanvaarden, hoe moeilijk ook, dat er een eind komt aan zijn of haar leven. Hetzij jong, hetzij ouder, het einde komt en zal moeten geaccepteerd worden. Eindeloos snijden en in dit geval “onderdelen” uit een ander mens zijn lichaam??? Ik kan me nog herinneren het verhaal van een nog jonge man, die inderdaad een transplantatie ondergaan had, die eigenlijk slechter af was, omdat er steeds afstotingsverschijnselen optraden, die met allerlei sterke medicijnen weer tegen gehouden werden. Hij had er zo,n moeite mee en werd sterk depressief……..de artsen zagen het echter als een succes, want ja, hij leefde toch nog?? (De machine werd a.h.w. aan de gang gehouden)

  1. Inderdaad Anke, de transplantatie is lang niet altijd een succes. Soms moeten mensen keer op keer een transplantatie ondergaan om in leven te blijven. De overheid heeft de afgelopen jaren 20 miljoen uitgegeven aan promotie voor de organendonatie. En heeft de overheid toegegeven, met weinig positief succes. Ik denk dat bijvoorbeeld de Nierstichting met dat geld heel veel verbeterde dialyse apparaten had kunnen aanschaffen.

  2. HET bewijs voor het feit dat organen herinneringen opslaan (elk orgaan op een eigen frequentie!!!), komt juist uit de mensen voort, die een nieuw orgaan kregen. Zoals:
   * Angst voor bijv. autorijden, diepe angst, die er daarvoor niet was.
   * Een voorkeur voor een bepaald soort voedsel (vis), die daarvoor niet of nauwelijks in trek was bij hen; zelfs afkeer had.
   * Herinneringen, die ineens niet van hen zijn, maar vaag in het lichaam/geest rondtollen.
   * Mensen die ineens woorden uit een andere taal spreken en de betekenis kennen.
   etc.
   En nee, hier is de wetenschap-van-de-orgaandonatie niet bij gebaat en wordt het dus ernstig VERZWEGEN!!

 5. Orgaandonatie is strikt genomen moord met voorbedachte rade!!!
  En dat propageert mevrouw Schippers? De informatie die over orgaandonatie wordt gegegeven is ver beneden de maat. Als mensen echt zouden weten wanneer hun organen eruit gehaald worden, zou het leeuwendeel dit afwijzen. Instinctief zijn mensen niet bereid hun organen af te staan en terecht. Lees ook eens de site van Marieke de Vrij, de http://www.devrijemare.nl en je weet genoeg. Een aanrader voor onze Pia Dijkstra lijkt me.

  1. Ik sta met veel plezier mijn organen af, na mijn dood of bij hersendood. Geen enkel probleem en mijn vrije keuze. 🙂 Al die bangmakerij is voor niets nodig.

  2. Veel plezier toegewenst met het uitdelen van je organen Argonaut en hoop dat je ten tijde van de verwijdering nog even je ervaringen gaat mededelen hier 😉 Ik hoop wel dat we tegen die tijd beschikken over een soort memo recorder, die ik mezelf al heb toegewenst sinds jaren, met deze tool is het dan mogelijk om je bevindingen ter tijde van transplantie inzichtelijk te maken voor de rest van de mensheid.
   Dan weten we ook weer hoe dat voelt 😉
   Aangezien mijn vooruitziende blik een tijdsspanne van tien jaar bedraagt, ben jaloers op Leonardo da Vinci wat dat betreft, verwacht ik dus deze memorecorder tussen nu en tien jaar. Ik heb met mijn voorspellingen altijd gelijk gekregen binnen en over deze tijdspanne, we zullen het maar even afwachten 😉

  3. t.a.v Argonaut, Tiny en Cathariona het volgende. Dit heeft niets met bangmakerij te maken maar met de werkelijkheid. Lees in mijn boek ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ het verslag van een anesthesist die bij donatieprocedures was betrokken. We worden totaal niet geïnformeerd over wat er werkelijk met een donor gebeurt. Om hier jezelf, je kinderen, kleinkinderen enz. bij te halen als mogelijke ontvanger is een emotionele manipulatie die niets met de feiten over de donor te maken heeft. maak allereerst een onderscheid tussen feiten, meningen en emoties. Praat ook eens met mensen die toestemming hebben gegeven dat hun kind donor mocht zijn, er later achter kwamen wat er werkelijk was gebeurd en vervolgens al jaren met een schuldgevoel rondlopen. (Voorbeelden in mijn boek) We weigeren kennelijk aan te nemen dat een donor in veel gevallen bij een juiste behandeling weer tot bewustzijn gebracht kan worden. Ook dat wordt ons niet verteld. Informeer je terdege en baseer je beslissing op feiten.

 6. Deze minister doet alles wat geld oplevert voor de industrie. In hoeverre wordt zij er ook beter van? Of nog beter: wie dient zij eigenlijk? In ieder geval niet het volk dat door haar toedoen oa. meer dan 90 miljard per jaar aan belastinggeld kwijt is.Dat zij nog een ministerspost vervult ondanks alle voorbeelden van belangenverstrengeling ……????

 7. Het leven is geen jackpot. Moeten loslaten als mensen gaan overlijden, hoe jong ook is een wet waar we niet om heen kunnen. Hoe triest het lot ook is. Het doneren van je organen zal ook na de dood een werking op het geestelijk gevoelsleven hebben van de overledene. Wie krijgt de gedoneerde organen. Wat voor een mens is die persoon innerlijk.Mijn mening, doneer niet. Hoort heel hard maar ik vind dat niet. Ik moet er niet aan denken dat mijn organen aan een moordenaar, pedofiel dan wel een verkrachter worden gegeven. Daar wil na mijn overlijden geen last van hebben. En dit is geen naar sprookje.

  1. Er geldt een hele strenge selectie voor orgaan donatie, niet iedereen krijgt zomaar een orgaan. Je kunt niemand verplichten om orgaan donor te worden maar denk dat je er anders over denkt als je ineens te horen krijgt dat bv je hart of longen zo slecht zijn dat je alleen met een donor orgaan kunt verder leven……zeg je dan ook nee tegen dat orgaan? Want ik vind wel dat als je zelf geen orgaan wilt doneren dat je er dan ook tegen moet zijn om een orgaan van een ander te krijgen

  2. Tiny, als je goed hebt begrepen wat de werkelijke waarheid is bij orgaandonatie dan kan je naar mijn idee nooit een orgaan willen ontvangen. Ik zeker niet. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die er geen moeite mee hebben, wat dan wat over deze mensen zegt.

  3. Ik geloof niet dat er een hele strenge selectie is. Dat is namelijk niet mogelijk. Mijn zwager kreeg (na een leven van blijven drinken en roken, want hij wordt toch weer gedialyseerd, was zijn gedachte) een nieuwe nier. In mijn ogen verdiende hij het niet: hij heeft me, toen ik een jaar of 6/7 was lange tijd seksueel misbruikt, maar dat heb ik nooit naar buiten gebracht. Later bleek dat ik zeker niet het enige slachtoffer was, naast mijn zus die hij dus altijd bedrogen heeft. Hij ging trouwens alsnog slecht met zichzelf om, waardoor hij alsnog snel stierf. Iemand is dus echt gestorven om hem die nier te kunnen geven. Hij is er niet eens met respect mee omgegaan.

 8. Ik vind het eigenlijk ongeloofelijk dat mensen zomaar iets aannemen zonder zich erin te verdiepen. Hersendood is dood. Je lichaam wordt alleen in leven gehouden door machines. Je lichaam reageert nergens meer op. Er worden scans gemaakt van het hoofd om voor 1000% zeker te weten dat er geen hersenactiviteit aanwezig is.
  In het boek eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel is geen sprake van hersendood. Maar van een diep coma. Waarbij in de hersenen nog steeds activiteiten zijn geregistreerd. Ik heb ervaring met iemand die wekenlang in een diep coma heeft gelegen. Ik heb de scans gezien waarbij activiteiten worden gezien in de hersenen. En al die weken is nooit nooit nooit gevraagd naar orgaandonatie. Simpelweg omdat die patient nog in leven was.
  Ga eens praten met een moeder van een kind van 4 die wacht op een donorhartje. Hebben we het dan over pure geldklopperij? Ga eens praten met mensen die het proces van hersendood van dichtbij hebben meegemaakt voordat er een oordeel gevormd wordt. Geloof me het is mensonterend om “in leven” gelatem worden als je hersendood bent en dat wil je niemand aandoen. Ik zeg JA tegen donatie! En ik zeg JA registreer! Al is het alleen maar om je keuze vast te leggen zodat er geen discussies achteraf komen.

  1. Catherina, imo ben jij degene die zich ergens over uitlaat, zónder zich verdiept te hebben..!! Lees simpelweg hieronder de verklaring op 6.1 en vooral 6.2. Je zelfingenomenheid mag écht een toontje lager dus. Er klinkt geen enkel respect door voor de mensen, die GEEN orgaandonor willen zijn. Impliciete afkeur en een minachtend toontje is hun deel..

   Spreken we over ‘dood’, dan zijn organen feitelijk waardeloos, zoals ook de caardioloog Dr. David W. Evans zegt:
   “Het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transplanteren van een echte dode. Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren, zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

   En dr. Pim van Lommel weerlegt de term hersendood uiterst gefundeerd:

   “Hersendood is niet dood.
   Als het hart stopt, wordt er geen informatie meer uitgewisseld, de interactie stopt en de mens gaat dood. In het kader van postmortale orgaandonatie wordt echter een ander doodscriterium gehanteerd, namelijk hersendood. Hier kun je grote vraagtekens bij plaatsen. Het hart is samen met de hersenen en het centrale zenuwstelsel het orgaan met de meeste elektrische activiteit. In het hart zit een enorm elektrisch netwerk. Dit betekent dat er ook heel veel magnetische activiteit is. De kontakten van het lichaam met de bewustzijnsvelden treden op via de elektrische en de magnetische velden (die bestaan uit virtuele fotonen). Ik ben ervan overtuigd dat je bewustzijn niet in je lichaam is opgeslagen, maar dat je via je lichaam je dagelijks bewustzijn ervaart.

   Je hart is een orgaan met zeer veel elektrische en magnetische activiteit. Het hart heeft – net als de hersenen -rechtstreeks contact met speciale bewustzijnsvelden. Dit wordt onderling met elkaar uitgewisseld. Die onderlinge verbondenheid is er zowel in het lichaam, als met de omgeving en met alles. Wij zijn voortdurend met elkaar en met alles verbonden, zowel in het lichaam als daarbuiten. Als nu het hart stopt met pompen betekent dat het volgende. Realiseer je eerst dat bijna 30% van het bloed naar de hersenen gaat. Er zijn proeven gedaan met mensen in een volkomen afgesloten ruimte zonder licht en geluid. Als deze mensen gaan denken, zie je niet alleen materiële activiteit ontstaan via het elektro-encefalogram (eeg), maar ook de bloedtoevoer naar de hersenen neemt toe.

   Dus een immateriële activiteit zoals denken of gerichte aandacht veroorzaakt materiële activiteit in de hersenen. Als de bloedtoevoer nu wegvalt, betekent dit dat de energievoorziening van de hersencellen wegvalt en dat deze niet meer kunnen functioneren. De elektrische en magnetische velden van de cellen vallen weg. Dat betekent dat op dat moment de verbinding met het dagbewustzijn wegvalt. Je raakt bewusteloos en je ervaart je bewustzijn niet meer via je lichaam. Dit betekent dat wanneer je klinisch dood bent – bij een hartstilstand of een ademstilstand – je binnen normale omstandigheden overlijdt binnen vijf tot tien minuten. De cellen zijn dan definitief beschadigd doordat er geen energiemeer wordt aangevoerd. Reanimatie lukt dan niet meer. Bij een kloppend hart echter – bij een hersendode – kun je weliswaar je bewustzijn niet meer via je lichaam ervaren, maar dat betekent nog niet dat de onderlinge verbondenheid tussen alle organen is weggevallen.

   De stervensfase is ingetreden, is net begonnen, maar de lichamelijke dood is zeker nog geen feit. Dood ontstaat niet van het ene moment op het andere. Daar gaat een stervensproces aan vooraf. Dat proces begint als het hart stilstaat; vervolgens stoppen de hersenen met functioneren; dan volgt de rest van het lichaam. Dit is een actief proces dat uren kan duren.Als je een kloppend hart hebt met alleen ‘hersendood’ en je houdt die circulatie in stand, je houdt het hart kloppend en je geeft medicijnen voor een goede bloeddruk, dan is het lichaam niet dood want de cellen versterven niet. De interactie tussen de bewustzijnsvelden en je hersenen kán (!) zijn verbroken,maar je weet nooit of dit definitief of tijdelijk is.

   Wetenschap.
   De wetenschap gaat wat merkwaardig om met hersendood. Wetenschap is vragen stellen. Vrij veel wetenschappers beperken zich tot de ideeën die ze al hebben, en alles wat ze tegenkomen wat hierin niet past wijzen ze af. In mijn ogen is dit geen wetenschap en het is ook niet vernieuwend. Het niet kunnen loslaten van je ideeën is ook gebaseerd op angst. Zo worden nieuwe inzichten op hersendood en bijna doodervaringen door wetenschappers geblokkeerd op een onwetenschappelijke manier. Met de huidige medische kennis uit de westerse wereld kunnen we een hoop aspecten niet verklaren – bv bijna doodervaringen en spontane genezingen van kwaadaardige tumoren – en dus worden ze ontkend. Je kunt alleen wetenschappelijk blijven door te kijken of je een verklaring kunt vinden voor de vele verschijnselen die je niet kunt begrijpen. Als je die verklaringen niet kunt vinden moet je niet gaan roepen dat het verschijnsel niet bestaat, maar zou je moeten afvragen of er een andere verklaring is die je misschien niet begrijpt.

   De westerse wetenschap gaat zover dat ze gebeurtenissen of verschijnselen ontkent als ze niet met een prospectief dubbelblind onderzoek te onderzoeken zijn. Veel wetenschappers willen er nog steeds niet aan dat je psychische gesteldheid je lichamelijke gesteldheid positief of negatief beïnvloedt. Nou hoeft men niet alles te accepteren, maar een wat opener houding zou niet verkeerd zijn. Ik hanteer graag een citaat uit de Kalama Sutta dat zegt “Beschouw alles als een mogelijkheid, maar aanvaard het pas als je voor jezelf erachter kunt staan en helemaal kunt meevoelen. Dan pas is het waar voor jou”. Ik zal nooit iemand vertellen dat ik gelijk heb, maar ik zal mensen iets proberen aan te reiken. Als ze er niets mee kunnen, is het goed en als ze er wel iets mee willen, is het ook goed.”

   Alleen al het feit dat de term ‘hersendood’ uitgevonden en ingebracht werd..!! Feitelijk zeg je dan ook dat het een ‘andere’ dood is, dan waar we normaal over spreken.. Interessant-doenerij om gewoon te melden, dat de patient er niets meer van voelt. Catherina, dat is volkomen KLETSKOEK DUS. Getuige de bovenstaande FEITEN..!!

   Spreken we over ‘hersendood’, dan nog is er een herinnering bij een lichaam dat weer ‘bijkomt’. Enfin het hele stuk hierboven spreekt voor zich en jij komt hier even vertellen dat het allemaal ánders is, zonder maar één argument te noemen of van hierboven te weerleggen.. Lees het boekje van Renate Greinert, over hoe het lichaam van haar ‘hersendode’ kind werd geplunderd:
   Heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven? Zonder enige informatie over de gevolgen die orgaanuitname voor de stervende donor en zijn familie heeft, werd de auteur door de transplantatieartsen gemanipuleerd. In diepe shock en totaal niet in staat om zo’n belangrijke beslissing te nemen, gaf ze toestemming om de organen van haar vijftienjarige zoon te verwijderen. De aanblik van mijn leeggehaalde kind heeft haar diep gekwetst en enorm kwaad gemaakt. Iedereen zou voor zichzelf duidelijk moeten weten of hij van mening is dat iemand met levende organen al dood is of stervende is en dus nog leeft.!

  2. Catharina echt, Guido heeft zo gelijk. Het trieste is dat de mensen een stervend mens zien als een object, hij gaat toch dood is een veel gebruikt argument. Pardon? Mogen wij een stervende overleveren aan praktijken die tijdens de Holocaust werden gepraktiseerd? Iemand die nog leeft. Ja hij of zij leeft nog en niemand weet zeker wat er nog aan bewustzijn aanwezig is bij deze weerloze patiënt en mogelijk kan horen wat er om hem heen wordt gezegd. 75% van de zogenaamde hersendode mensen maken bewegingen, reflexen noemen we dat. Reflexen zijn een teken dat de mens nog in leven is. Kijk om je heen en zie hoeveel levende mensen reflexen hebben. Misschien sta je er niet bij stil. Catharina, kom hier eens praten met een vertwijfelde moeder die haar dochter als orgaandonor heeft vrijgegeven en er nu van is overtuigd dat haar dochter mogelijk nog zou leven als ze het niet had gedaan. Haar dochter ging ademen op de IC en dat was niet goed voor haar dochter, dus werd deze reflex platgewalst. Ook dat gebeurt

  3. Volgens mijn realistische opvatting is 80% van de bevolking ‘hersendood’ en dat maakt dat zij zonder het briefje in te vullen, direct in aanmerking komen voor orgaanroof. dat is ook de reden dat zo weinig mensen bezwaar maken tegen deze EU-agenda maatregel.
   Bovendien wordt alles vertaald in geld. In China is er sprake van grootschalige orgaanroof. Er bestaat een wereldwijde handel in organen van arm naar rijk. Wie arm is wordt geplunderd en wie rijk is koopt het eeuwige leven. Waarom krijgen de nabestaanden dan geen vergoeding voor de geplunderde dierbare overgaanders? Qui bono?

  4. helemaal met je eens…. niet eens registreren, maar verplicht donor worden bij geboorte…

  5. Dank voor je zinnige reactie. Ik wacht zelf op een orgaan. En geloof me. Heb me aan alle kanten verdiept. De dommigheid straalt van sommige reacties af. Zeer verdrietig. En voor mij persoonlijk ook erg kwetsend. Nogmaals dank!

  6. Sommige réacties doen sterk aan chantage denken, chantage op het leven zelf,
   eerlijkheids halve moet ik toegeven, dat ik niet weet hoe ik zou redeneren en reageren in een situatie van leven of dood ?, niemand wil sterven, voor zijn tijd, maar ook hier beslist het leven ! en ik denk dat je dat beter in alle rust kunt aanvaarden !

  7. Aan Guido, Over zelfingenomen gesproken…… Allemachtig. Misschien kun je ook zelf je toon eens matigen. Iemand de les lezen op jouw manier maakt je punt heel erg zwak. Het helpt ook niet een boek aan te halen waarvan de eenzijdigheid nu wordt aangetoond. Dan roepen dat andersdenkenden onzin verkopen helpt ook al niet. De felheid van deze discussie lijkt te duiden op fundamentalisme of een religieuze achtergrond. Leg die andersdenkenden niet op AUB.

 9. Waarom is er bij mensen zoveel verborgen of onbewust verzet tegen orgaandonatie?

  Zou het écht zo zijn dat wij, bij wijze van spreken, te lui zijn om een orgaandonatie-kaartje in te vullen?
  Of dat we misschien bang zijn, dat we na de dood tóch nog de pijn zullen voelen van het verwijderen van onze organen? Of is het misschien gewoon een éng idee…

  Dat kan natuurlijk allemaal, maar de vraag is of er niet een ander gevoel aan ten grondslag kan liggen. Waarom is er eigenlijk nooit onderzoek gedaan naar de oorzaken en de achtergronden van dit stille ‘verzet’ of protest tegen orgaandonatie..? Waarom heeft dit fenomeen alleen maar luide, overigens zeer goed bedoelende, voorstanders. Het lijkt allemaal koek en ei, simpel allemaal.

  Het is niet onze taak om hier een oordeel uit te gaan spreken over welles/nietes van orgaandonatie. De enige vraag blijft gewoon keihard overend staan: “Waarom is er zoveel ‘stil’ verzet?”
  Maar we vragen ons hier alleen af, of het wellicht zo kan zijn dat de stilte in dit opzicht veelzeggender is dan de ‘logische’ voordelen. Kan het zijn dat er onderbelichte achtergronden achter dit fenomeen schuil gaan bij IEDER mens..?! Achtergronden die mogelijk te duiden zijn als ‘onbewuste gevoelens van afkeur’? Gevoelens die wellicht ieder mens met zich meedraagt die geen klakkeloze voorstander is van orgaandonatie?

  1. Guido.J.

   Je belicht hier duidelijk een klein stukje van dit moderne fenomeen, van het oogsten van menselijke organen, bedoeld en gegroeid voor dit specifieke mens, dit heet de créatie, we zijn geen robots geschikt voor de sloperij !

   De bij dit fenomeen gegroeide criminele circuit, geleid door criminelen, te samen medisch gevormde lieden, zeker ook Dokters bij betrokken, ook voor hen is het moderne devies, geld stinkt niet.

   Het wordt mij kil om het hart, als ik denk aan een stervend mens, een gestorven mens, die daar ligt, in zijn slechtste uur, machteloos te neer geslagen, en er dan lieden in het steriele wit op duiken, met zakken en koelboxen, en dan uit dit menselijke nog warme lichaam organen gaan snijden als bij een dooie koe.

   Laten we het leven gegeven aanvaarden, en het daarbij onvermijdelijke einde de dood, hoe verschrikkelijk ook, maar het maakt het leven mooier en daadwerkelijk tot iets wat we behoren te koesteren, als iets unieks.

   En om het duidelijker te zeggen de meeste mensen, hebben volkomen hun vertrouwen verloren, in de medische graaiwereld, die het niet zo nauw neemd met ons tijdens ons leven, en laat staan na onze dood, de goede niet te na gesproken, maar zeker weten, de echte Doktoren de mensen vrienden, wijzen dit hele geknoei met het leven af.

 10. En wat te denken van het trillingsgetal van onze organen. Alles is energie en heeft dus een trillingsgetal. Het is echter van mens tot mens heel verschillend. Het zou wel eens de reden kunnen zijn dat veel organen daardoor afgestoten worden. Sommige zullen mij begrijpen anderen zeggen waarschijnlijk dat het lulkoek is en dat mag. Ik mag echter zeggen dat ik veel weet op het gebied van Universele energie.

 11. Door,
  mijn zoon heeft hetzelfde ontvangen….hij wil geen donor worden. Dat heeft hij in het formulier ingevuld en hij is nu ‘geen donor’.
  De ware toedracht omtrent orgaantransplantatie is ook aan hem bekend, daarom nee.

  1. Wat mij eerlijk gezegd ook bezig houd.. is inderdaad het stervensPROCES…. Ik weet er niet voldoende vanaf, maar gevoelsmatig is er een vergelijking te maken met het geboorteproces, wat ook veel meer een PROCES is en niet een moment. Wat mij betreft zijn dit gebieden waar we groot respect voor moeten hebben en ons totaal door moeder natuur moeten laten leiden. We hebben als mens een ondersteunende functie hierin, niet een controlerende functie….. De “wetenschap”, de “politiek”….. pffft denken ze dat ze almachtig zijn? Wat weten de personen die de beslissingen maken nou eigenlijk over het onderwerp? Nogmaals, ik ben blij met mensen zoals Ger die INFORMATIE voor ons ordenen. Ik vind dat we allemaal recht hebben op ALLE informatie die er beschikbaar is over het onderwerp. De beslissing maak ik daarna zelf wel.

  2. Ja Door, het is waanzin ten top waar we heen worden ‘geleid’.
   Je hebt gelijk het is een proces, en uiteindelijk bepaalt deze je leven. Een de dood hoort bij het leven, dus als eraan gerommeld wordt dan heeft dat definitief een invloed. Ze spelen voor god. Vreselijk. En men kan inderdaad niet genoeg de aandacht erop richten en mensen bewust maken van wat het werkelijk betekent, een donor te zijn.

  3. Ik weet precies wat donorschap inhoud. Dat wist ik op mijn 18e ook al. De meeste 18 jarige kunnen zich echt wel inlezen. Helemaal nu er internet ter beschikking is. Vol overtuiging ben ik WEL donor!

   Door als u of uw dochter een donororgaan nodig heeft om welke reden dan ook wilt u dit dan wel?

   Er is een tekort aan orgaandonoren dat is een gegeven feit. Door de extreem hoge vraag en het geringe aanbod is handel ontstaan. Dat is een gevolg welke eenvoudig te verklaren is. Ik keur dit natuurlijk ten strengste af vind dit te gruwelijk voor woorden.

   Mede hierdoor wordt ontvangt elke meerder jarige een brief. Ervan uitgaande dat een 18 jarige overweg kan met internet en dus de inhoudelijke zaken voor zichzelf op een rij kan zetten en dus een weloverwogen keuze kan maken. Een ieder die Ja zegt verkleint indirect de vraag.

   Mijn zoontje van 3 is ernstig ziek en zal hoogstwaarschijnlijk op de donor wachtlijst voor nieuwe longen overlijden. Dit alles wist ik niet toen ik op mijn 18e Ja zei tegen het donorschap.

   Wat vind u van de optie die in de brief staat: ” de keuze ligt bij nabestaanden”?

   Of de veel geroepen kreet: “donororganen alleen voor mensen die orgaandonor zijn” (volwassenen en kinderen van volwassenen die orgaandonor zijn)?

   Ik ben benieuwd of u tot deze beredenatie bent gekomen door een religie. Ik vind het toch wel erg zwart wit.

  4. Erika,
   weet je hoeveel 3 jarigen op deze aarde niet eens 3 jaar worden omdat er mensen in het westen te veel willen? We zijn gedeeltelijk zeer hypocriet.
   Uit respect voor ieders leven/dood, is het ook aan iedereen de keuze of iemand donor wil zijn of niet.
   Ik vertrouw de (r)overheid alleen beperkt, en dat komt omdat deze meestal niet aan de mens denkt maar aan zijn agenda (portemonnee), op alle terreinen trouwens…een logica ontbreekt nogal.
   Hoe willen we weten dat veel aandoeningen, ziektes, niet juist het resultaat zijn van het ontbreken van een natuurlijke omgang met de mens, vervuiling loopt altijd parallel met degeneratie, geestelijk als lichamelijk.
   Er was in de 50er en 60er jaren een polio vaccine die besmet was met ene SV 40 virus, die dus jaren later gevallen van kanker bij de ingeënte mensen veroorzaakte, en dat waren/zijn niet weinig.
   De meeste kinderen hebben nog voordat ze fatsoenlijk kunnen praten al zoveel inentingen gehad, en dus zodanig veel chemische rommel in hun lijfje dat deze zeker ook de gezondheid, wellicht zelfs de organen aantast.

   Ik denk dat men het ook anders kan stellen, nl degene die weet op welke manier ‘geoogst’ wordt, zou ook kunnen zeggen, dat wil ik niet voor mijn medemens en daardoor afzien van een donororgaan.
   Erbij komt dat het niet een pretje is met een gedoneerd orgaan rond te lopen. Het is vaak ook zeer belastend voor de ontvanger.
   Soms vraag ik me zelfs af, of de zieke niet minder moeite heeft met het aanvaarden van de situatie dan de betrokken familieleden.

   Nee, geen religie, meer verstandelijke intuïtie.

  5. O…ik zie ik spreek voor mijn beurt. Excuses…de naam Door heeft meerdere betekenissen. Hoe dan ook, 18 is relatief…net zo als 80.

 12. IK geloof dat mevrouw Schippers misschien een beetje hersendood is. In spotjes vragen om donor te worden is ok, dan kies je zelf, maar om onze kinderen op deze manier te benaderen en te suggereren dat ze mogelijk uit gesloten worden van donororganen, vind ik te ver gaan. Wie denken deze politici wel wie ze zijn om onze kinderen en kleinkinderen zo te “chanteren”.
  Sorry mevr. Schippers en Co. dit gaat echt te ver…

 13. Alles draait alleen om geld , véél geld . Dat de media er niet over schrijven is omdat ze dat niet mogen , de gecontroleerde media is er nog altijd !!! en dan nog , aan gezonde mensen verdienen de artsen en farmacie niets dus worden we ziek gemaakt door vaccinaties en andere chemische troep … we moeten opkomen voor onze eigen gezondheid , en niets van die chemische troep slikken , er zijn genoeg planten in de natuur om ons te helpen o.a. cannabis heeft vele genezende eigenschappen , maar we mogen het niet gebruiken , waarom denk je … Kom op voor je eigen leven , de (R)overheid heeft hier niets mee te maken !!!!

 14. Een mens is geen machine,waarbij de onderdelen vervangen kunnen worden,ik ben met volle overtuiging geen donor evenals al mijn kinderen niet,mocht ik ooit zelf een orgaan nodig hebben,dan zie ik hier van af,geldt ook voor mijn kinderen. Ik vind dat iedereen hierin een vrije keuze heeft,maar wel nadat alle feiten openbaar zijn gemaakt,zodat men ook een weloverwogen keuze kan maken. Niet iedereen gelooft in een bewustzijn wat aanwezig blijft,ook bij “hersendood”. Ook daar is iedereen vrij in. Waar ik mij wel aan erger is de algemene houding van alle ja donoren en overheid.ieder zijn keus en ieder zijn mening,maar graag gewoon respect voor elkaar,en zeker geen “gedwongen”donorregistratie als je geen keuze hebt gemaakt,hierin gaat mevrouw Dijkstra en de brief van mevrouw schippers veel te ver.

 15. Ik kan me niet voorstellen dat artsen eerst even je Digid, gaan doorspitten voordat ze aan de slag gaan. Dat is bovendien beschermde persoonsgebonden info.
  Ik kan me wel voorstellen dat je vodje met ‘geen donor’ zomaar ‘per ongeluk’ over het hoofd gezien wordt. Of je had even geen id/paspoort bij je…
  Bijvoorbeeld als kerngezonde motorrijder, waarvan de familie niet gewaarschuwd kon worden. Kortom vertel je familie hoe je erover denkt ❗ ❗ ❗

  http://www.wanttoknow.nl/?s=donor

 16. Ik loop al vele jaren rond met een donorcodicil.
  Bewust gekozen voor NEE, ik wil GEEN donor zijn.

  Van bovenstaande was ik toen-der-tijd (nog) niet op de hoogte, wel van het feit dat ik lijd aan een (onbekende – ongeneeslijke) ernstige ziekte met verhoogde kans op ernstige complicaties. Ik wens niemand blij te maken met een (ziek) orgaan uit een ziek lichaam. Mijn ziekte manifesteert zich door het gehele lichaam en tast in hoofdzaak de zenuwen en huid aan. Ook organen kunnen getroffen worden door deze aandoening waaraan 1:2000 mensen wereldwijd lijden. Het is een de meest voorkomende erfelijke ziekten die er zijn en toch… Het is nog steeds een onbekende ziekte. De harde waarheid die erg pijnlijk is. Met deze informatie ga geen (nieuw) leven op het spel zetten.

  Lang heb ik hierover niet hoeven na te denken toen ik van de overheid het verzoek kreeg om mij te laten registreren. Deze oproep herhaald zich nu weer en nog steeds sta ik achter mijn beslissing. Je kunt niemand blij maken met een (ziek) orgaan uit een ziek lichaam. Informatie hierover ontbreekt in campagne. Niet iedereen kan zomaar donor worden. Dit is iets wat mijn inziens vooraf bekeken moet worden. Niet iedere JA is een JA. Men kan altijd geweigerd worden en dat kan zorgen voor een dubbel verdriet in een moeilijke periode bij de nabestaande en of ontvangers.

  Ik zal/wil ook geen organen ontvangen want ik word hierdoor niet beter. Het genetisch defect dat ik bij me draag zal ik blijven dragen tot mijn laatste dag hier helpt geen donatie tegen/bij.

  Betere en uitgebreidere informatie door de overheid en specialisten, zeker onder de mensen met een (ernstige) ziekte, is wenselijk. De druk verhogen door te zinspelen op heeft geen zin, dat is spelen met emoties.

 17. Deze orgaandonatie loopt helemaal uit de hand. In April 2015 werd in Johannesburg SA een 36 jarige man, tijdens een 19 uur durende operatie, als eerste mens van een in zijn geheel gedoneerd nieuw lichaam voorzien. Zijn hoofd werd getransplanteerd werd daarop gemonteerd.

  http://newsexaminer.net/health/worlds-first-head-transplant-a-success/

  In juni van datzelfde jaar meldde de Rus Spiridinov zich vrijwillig voor het ontvangen van een donorlichaam. In januari van dit jaar claimde een Italiaanse professor dat hij in een Chinees ziekenhuis voor het eerst een succesvolle hoofdtransplantatie gedaan bij een rhesusaapje. Daarna gaf hij in een interview aan dat hij eind 2017 de Rus van een nieuw lichaam zou kunnen voorzien.

  http://www.theweek.co.uk/68804/surgeon-claims-to-have-carried-out-head-transplant

  Een beetje tegenstrijdig allemaal, want het ene hoofd was al succesvol op een donorlichaam gemonteerd, terwijl een andere arts uitspraken doet over dat het pas in 2017 mogelijk zal zijn. Blijkbaar weinig communicatie in de wetenschappelijke wereld. Of het zou natuurlijk om grote ego’s kunnen gaan.

  Ik zie ook deze algehele lichaamstransplantaties als een zeer zorgelijke ontwikkeling. Men vreet nu al allerlei smerigheden uit om organen te kunnen oogsten voor de zeer winstgevende handel daarin. Wat zal men gaan uitvreten om hele lichamen te kunnen oogsten?

  1. Nou Arend bij dit soort onderwerpen, hoort een grote dosis verontwaardiging, anders klinkt het geschreven niet geloof waardig, je zult je gevoelens moeten verharden, menselijke mede gevoelens tegen over deze daders is volkomen misplaatst, beschaafd overkomen niet gewenst.

   Het is de overtreffende trap van onmenselijk gedrag, misdaad tegen alles wat de mensheid in zijn denken groot gemaakt heeft, van het vroegste begin tot nu, het mededogen met mede schepselen wordt elke dag met de voeten getreden,
   het is niet het wachten op maar we zitten midden in de Armageddon, het slagveld, het slachtveld voor de eindstrijd wel te verstaan, Jenne

 18. Goed, ik ben blij met dit artikel, want ik dacht inderdaad echt niet verder dan dat het goed is dat ik zelfs na mijn dood nog anderen kan helpen. Was dus donor, behalve enkele onderdelen wat me te “eng” leek. Enkele kanttekeningen die ik had, wuifde ik weg met het idee goed te doen. Maar dit artikel klinkt heel logisch. Bovendien zie ik anderen met dezelfde bezwaren en voel ik me daardoor minder slecht (egoïstisch).

  Maar dan een hele domme vraag: organen moeten snel over naar de ontvanger, binnen een bepaalde tijd. Het orgaan in de koelbox is dus al echt dood. En gezien het artikel dus al onbruikbaar. Hoe zit dat dan eigenlijk?

  Ik geef toe: mijn neus is niet groot en in dit geval keek ik niet verder dan “mensen helpen is goed, wat als ik of mijn kind het nodig heeft”….
  Dus: blij met dit nieuwe inzicht (voor mij dan) en per direct de donatie op NEE gezet.

 19. Er is cq bestaat een enorme handel in menselijke organen, van wel te verstaan omgebracht mensen, door Medisch geschoolde mensen uitgevoerd.

  Er zijn op verschillende punten op onze planeet waar deze Organen worden ingebracht, alles illegaal en duur betaald.

  Voor andere religies zijn wij de anderen om te oogsten, Dr. Mengele is nooit echt gestoeven, zijn denken leeft voort.

  Als voorbeeld de Abortus klinieken, waar ze gezonde bijna ?, volgroeide kinderen verwijderen, en deze kinderen dan weer in labo’s verder gebruiken, voor hun Stem cellen onderzoek.

  Bij sommige mensen is het respect voor het leven, helaas niet aanwezig, dit zou met wortel en tak behoren te worden uitgeroeid, Albanië is zo’n land zonder respect, waar geconstateerd door, de Serbische gevangenen, levendig van hun organen werden ontdaan, het klinkt exstreem, maar geloof mij in hun wereld is niets exstreem genoeg.

  1. Je vergeet de aliens nog, grijze, bruine, groene aliens, die smullen van lekkere menselijke organen.
   Zoals iedereen weet die wakker is en niet in de fantasieverhalen van de MSM trapt bestaat er een gigantische culinaire orgaanhandel met die aliens.

   Tijd om het aan te pakken nietwaar? Alcohol en sigaretten zijn de wapens die effectief zijn en die lever, hart en pancreas minder lekker maken voor aliens.
   Dat is dan natuurlijk ook de echte reden waarom de medische industrie probeert alcohol en sigaretten te bannen en zo zwaar te belasten : het zijn niet meer dan veehouders voor de aliens die hun vlees graag sappig en puur natuur hebben.
   Iedereen aan de fles dus en aan de sigaret!

 20. Het komt bij mij over als dat Mw. Shippers ergens de boot heeft gemist, zoals dat haar ook is gebeurt in de dexamfitamine zaak. Ik had eerder hoge verwachtingen, helaas maakt ze wat mij betreft niet waar.Ik hoop op beterschap, met vr. groet, Rob Roeters

 21. Ik ben het eens met de vraag om juiste voorlichting. Toch moet ik zeggen dat ik deze week veel troost heb gehad aan de gedachte dat een afschuwelijk noodlottig ongeval van een vriend ervoor heeft gezorgd dat minstens vijf andere mensen verder mogen leven.

 22. wat een heisa allemaal… ons lichaam behoort tot ons? Dit hebben wij ook maar gekregen, het is niet van ons, we zorgen er voor… Ik zou een voorstander zijn zoals het in Belgie geregeld is…iedereen gewoon donor.. Daar zijn de wachtlijsten voor longen dus ook een stuk korter… Dood ga je toch…als het je tijd is ga je.. En waarom dan niet een ander gelukkig maken die wel nog meer tijd hier mag of kan krijgen.. Nogal egoistisch zoals er velen denken, ikke ikke ikke.. De nederlandse normen en waarden. Ik schaam me er haast voor dat ik een nederlander ben… En je dan allemaal maar lopen beklagen waar het toch mis ging.. Bij jou ja, bij jezelf, en het voorbeeld dat je bent voor je kinderen…

  1. Het hele fenomeen orgaandonatie en -transplantatie is een fenomeen, dat slechts zou mogen bestaan, wanneer je de donor netjes behandelt.. Toch? Hoe egoïstisch is jouw standpunt..?

  2. Wilma
   dood ga je zeker, maar moet iemand daarom voor zijn dood door deze gruwel heen? het is allang bekend dat veel donoren daar op de operatietafel ALLES voelen en dus door een hel gaan gedurende die paar uur dat de uitneemoperatie duurt. En pas daarna gaat hun stervensproces beginnen. Wat is dat toch voor gedachte van mensen, je gaat toch dood. Begrijp eerst eens heel goed wat Schipper wil met jonge kinderen en zij in samenwerking van de overheid iedereen onjuist informeert.

  3. Als Belg kan ik alleen maar zeggen dat er geen reden is om je te schamen dat je Nederlander bent.
   Bij jullie heerst er tenminste nog een DEBATCULTUUR!
   Wordt er over dingen nagedacht en gediscussieerd.
   Bij ons slikt men alles maar, tot op het slaafse af.
   Die wet bij ons dat iedereen orgaandonor wordt werd quasi klakkeloos aanvaard door het volk, geen debat in de media, niets.
   Kijk.
   Ik volg graag discussies in de Nederlandse media en op Nederlandse discussiefora op het internet.
   Omdat er tenminste TEN GRONDE discussie wordt gevoerd, heel diepgaand zelfs.
   Koester dat.
   Groeten uit België

  4. Hilarius.

   Jij bevestigt wat ik de laatste tijd door meerdere Vlamingen als het onderscheid tussen Belgen en Nederlanders heb horen benoemen! Maar is daar bij jullie geen verandering in aan het komen?

 23. De vraag donor of niet heeft twee kanten uiteraard maar dankzij twee donoren kan ik nog zien en heb daarnaast ook aan de andere kant gestaan hoe er omgegaan werd met de vraag of een zeer geliefd familielid donor was en hoe dit proces verliep, uiterst professioneel en informatief! vraag blijft, wat als deze mevrouw zelf of haar dochter een donororgaan nodig heeft? zal ze dan ‘nee’ zeggen en het niet accepteren en zelf afsterven of een geliefde die kans verder te leven door een donororgaan af te wijzen af te nemen? dat blijft de vraag…..

  1. Je gaat volledig aan de essentie van het verhaal voorbij; ook aan de brutaliteit van Schippers, háár standpunt als ‘juist’ te verkondigen.
   Als je het niet snapt, snap je het niet. Simpel. Ik zal het nog een keer herhalen voor je:
   Een orgaan van een DOOD lichaam is een waardeloos orgaan. Ergo: orgaandonatie geschiedt DOOR LEVENDE LICHAMEN DE ORGANEN TE ONTNEMEN..!!

  2. In het land der blinden, is één oog koning, daarbij komt dat je ook ziende blind kunt zijn voor wat je niet aan staat om te weten.

   Maar ik wens U geen kwaad toe, wens U een lang en gelukkig leven, ik hoop dat U begrijpt dat het hier om meer gaat als wat U is overkomen.

   Het zijn de excessen die door het slechte soort mensen bedacht en uitgevoerd worden, die alle ethiek van het leven, de nek om draaien.
   Jenne

 24. Minister Schippers is in mijn ogen een gevaar voor de gezondheid. zij is voor maakbare embryo’s en voor alles wat maar kunstmatig maakbaar kan zijn. Geld is haar drive niet de menselijkheid. Ook ik wilde geen donor worden in 1e instantie. Later dacht ik, als het mensen kan helpen. Totdat ik idd een artikel tegen kwam dat dit toch niet zo geheel onschuldig is als men het doet voorkomen. Vele organen worden ook afgestoten. Er moet een match zijn. Dus velen zijn dan onnodig van hun organen ontdaan, gestorven, voor niets. Het wordt tijd dat de mens gewoon weer gaat accepteren dat als lichaam het niet meer functioneert, dat je dood gaat. Dood hoort bij het leven. Het moet geen handel worden. Dat is pas ziek.

  1. ‘Het wordt tijd dat de mens gewoon weer gaat accepteren dat als je lichaam niet meer functioneert dat je dood gaat…’

   Doe normaal man!! Vind je het normaal dat kleine kinderen die een nieuw orgaan nodig hebben maar ‘gewoon’ dood gaan omdat men maar moet accepteren dat hun lichaam niet meer functioneert. Of volwassenen die een perfecte kans hebben op een gezond leven door orgaandonatie moeten maar gewoon accepteren dat ze dood gaan omdat sommige mensen in deze wereld dit proces ziek vinden en willen dat het afgeschaft wordt. Ga nadenken! Ik hoop voor u dat deze tekst niet al teveel mensen bereikt die een nieuw orgaan hebben ontvangen en daardoor weer een leven voor zich hebben.

  2. @Tineke. Het is gebruikelijk met kleine kinderen op te draven als er kritische noten over orgaandonatie te berde worden gebracht. Natuurlijk is het uiterst verdrietig als je kind komt te overlijden of een ander familielid of iemand uit je vriendenkring.
   Dat heeft echter niets te maken met de vraag waar organen vandaan komen. Sommige komen uit kleine kinderen die een ongeluk hebben gehad, de meeste uit jonge mensen idem dito. Het heeft ook niets te maken met de vraag of een orgaandonor werkelijk dood is of nog leeft, waar bovenstaand artikel over gaat.
   Je adviseert ons na te gaan denken. Dat is een prima advies. Nadenken is echter wat anders dan een emotionele reactie over iemand uitstorten die een andere kijk op de gebeurtenis heeft dan jij. Wat bij mij o.a tot nadenken geleid heeft, zijn gesprekken met ouders die jaren geleden toestemming hadden gegeven dat hun kind orgaandonor mocht zijn, er later achter kwamen wat er werkelijk gebeurd was en toen volkomen afknapten. Er zijn erbij die al 20 jaar met een schuldgevoel rondlopen. In Duitsland hebben deze ouders een vereniging opgericht – KAO, je vindt ze op internet – en zij brengen hun verhaal naar buiten opdat niet nog meer ouders met dit probleem geconfronteerd worden. En weet je wat ze nu door sommige mensen naar het hoofd geslingerd krijgen? Dat ze moordenaars zijn … en dat terwijl hun kind donor is geweest.
   Nogmaals, natuurlijk doet het pijn als je je kind kwijtraakt – ik heb zelf ook kinderen en kleinkinderen – maar dat geldt ook voor de vele kinderen die overlijden aan ziekte die met orgaandonatie niet kan worden aangepakt. Datgene wat wij dood noemen, hoort inderdaad bij het leven, of je dat wilt accepteren of niet. Laten we begrip hebben voor zowel de ouders van zieke kinderen als voor de ouders die toestemming gaven en daar nu heel anders in staan.
   Bovenstaande brief is geen enkele diskwalificatie van mensen die een orgaan ontvangen. Zij hebben gehandeld met de kennis die ze toen hadden en er kan wel degelijk sprake zijn van ‘voortschrijdend inzicht’ zonder dat je daarvoor gediskwalificeerd wordt.

  3. Tja Tineke, als dan zelfs Unicef! je niet meer een sluitend antwoord kan bieden, waar staan we dan met zijn allen?
   https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/gezond-opgroeien/kindersterfte/kindersterfte-wereldwijd/#
   Wat zou je dan verwachten van de artsen hier in Nederland? Het draait toch om geld en niet om wat er nog meer bij komt kijken in alle biologische, menselijk ethische en energetische waarden. Teveel werk, twijfel en ongeloof. Waarlijk onderzoek tot een ‘kunde’ te verheffen is iets wat nog ver in de toekomst ligt voor velen. Alles is tijd gerelateerd totdat men meer ‘kunde’ tot ware geneeskunde en inzicht heeft verworven tot ieders begrip en gewoonte. Tot die tijd is het doorvechten voor inzicht in de ware schatkamer van het lichaam dat Mens wordt genoemd…

 25. Mensen pas toch op, we kunnen toch niet een stel opportunistische carriére makers, laten beslissen over de al of niet unieke Goddelijke créatie wat de mens is, van af je geboorte moet je vechten om je geest te behouden als van jouw zijnde, ze proberen deze op allerlei wijze te kraken en naar hun hand te zetten, en nu gaan zij zich ook nog over onze lichamen ontfermen, en deze beroven van zijn organen, dit is een criminele wijze om grof geld te verdienen, en de ontvanger is in wezen een heler van gestolen goederen cq organen.
  Jenne

  1. You got it. But in our dispirited and materialistic society, material (physical) survival are rated much higher, than soul and spirit health and survival. They will literally others of their life and death, in order to preserve their body. This is a crime against the soul and rape of the spirit.

  2. één mens is een zoogdier, die de “”rede”” heeft mogen krijgen, dat is wat ons zo uniek maakt, en wat ons ook uniek maakt als mens in het nuniversum !

   En gewoon een dier, gaat hier dus niet op !

 26. Kijk, van mij doet iedereen wat hij wil, het blijft een vrije keuze zoals al gezegd, maar het lijkt me wel van belang te beslissen op basis van JUISTE informatie, van echte medici die ervaring hebben in het veld en dan bedoel ik NIET Pim Van Lommel. Dit artikel hierboven is volkomen eenzijdig vanuit een bepaalde spirituele overtuiging en doet geen recht aan de realiteit m.i.
  Ik zou graag eens een tegensprekelijk debat zien tussen voor- en tegenstanders, dan hoor je tenminste eens argumenten van beide zijden. Pas dan kan je afwegen en een beslissing maken voor jezelf.

  1. Er zijn geen twee zijden in dit onderwerp, er is er maar één, en dat is de ethieke kant van het leven, een ander woord voor Doktor is geneesheer, en het slopen van nog niet echte overleden mensen zal niet gaan, het is spelen voor God, wat dit inhoud is de verre gaande overschrijding van alle menselijke ethiek, en niet om het genezen, nee om geld, veel geld, en dat hoort niet thuis bij het mens zijn, of het leven op zich van deze mensen.
   En ik heb het genoegen enkele geneesheren te kennen, oude en jonge, die allemaal hier niets mee te maken hebben gehad, of willen hebben, gelukkig voor hun geweten !

   Wil je dit verdedigen ten koste van je zelf, ja dat moet je doen, een ieder is verantwoordelijk voor zich zelf en alles wat hij lief heeft !
   Jenne.

  2. De naïviteit ten top: Cardioloog Dr. Pim van Lommel die geen ervaring zou hebben met orgaandonatie/transplantatie..
   De man is JUIST vragen gaan stellen over dit fenomeen, NADAT hij alles meemaakte hierboven. Zijn opmerking dat het lichaam, dat zg. ‘dood’ zou zijn, nog in staat is te WORSTELEN om de organen niet los te laten..
   Je wilt een discussie Argonaut, die jouw verhaal onderstreept. Tja, lekker veilig en simpel.
   @Jenne, dank voor je wijze woorden..!

  3. Argonaut, wat versta jij onder juiste informatie? Wat is er onjuist aan de gegeven informatie? Datgene wat in bovenstaand artikel en in mijn boek is beschreven is afkomstig van ongeveer 30 binnen- en buitenlandse specialisten en ze worden met naam genoemd. Alles is verifieerbaar.
   Het gaat niet om voor- en tegenstanders, het gaat om volledige en juiste informatie waarop mensen hun beslissing kunnen baseren. Ik ga graag in gesprek met medici die het niet met me eens zijn, desnoods op tv, maar ik krijg de kans niet omdat de boot wordt afgehouden.
   Leg ook eens feitelijk uit wat die ‘bepaalde spirituele overtuiging is.
   Je doet in feite niets anders dan verdachtmakingen lanceren zonder ook maar één feit aan te dragen waaruit blijkt dat we ernaast zitten.
   Het begint erop te lijken dat jij als een blok beton onbeweeglijk in deze materie staat, maakt niet uit wat er aangedragen wordt aan informatie. Je ontkent gewoon alles en in de verste verte is er geen basis te vinden waarop deze ontkenning gestoeld is.
   Zo schieten we geen centimeter op en kan ik je niet serieus nemen.

 27. dat men hersendood moet zijn voor donatie dat wist ik, maar dat men zo respectloos met de mens omgaat om geen verdoving meer te gebruiken dat niet !!!
  dit brengt mij zeker aan het twijfelen. ja ik wil een ander kunnen helpen mocht dat nog mogelijk zijn, maar nee ik wil dat niet op deze manier !!!
  er moet een regel komen die men verplicht om verdoving te gebruiken ik denk dat veel mensen dan toch nog kiezen om een ander te helpen.
  en ja ik vind dat een ieder het recht heeft om er zelf voor te kiezen of ze dit willen. uit geloofsovertuigingen willen sommige mensen dit niet en daar moet men respect voor hebben !!
  dus een 2e brief versturen vind ik niet kunnen en komt op mij er dwingend over. ik kan daar niet tegen en zou dan bij voorbaat al afhaken bij zo’n gevoelig onderwerp. ik denk dat er best wel meer mensen zijn die dat zo kunnen ervaren zonde als mensen daar door nee zeggen. bij jong volwassene is het ook een belangrijk als ouders en jong volwassene er samen over praten en er een duidelijk beeld is van wat er gebeurd op zo’n moment. ik heb dat gesprek ook gehad met mijn beide ouders. zij hebben mij alles verteld over hersendood en wat dat inhoud. maar dat van die verdoving wisten zij en ik niet….
  vind het slecht dat er zo wordt om gegaan met een toch nog levend mens die iets goeds doet voor ander(en). dat MOET ÈCHT ANDERS !!!!

  1. Suzan, lees dit artikel en je snapt het hele ‘spel’ rondom de levende organen uit een ‘dode mens’..
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/over-mijn-schoonvader-die-terugkwam/
   Het is het verhaal dat weinigen kennen, waar verpleging en artsen over zwijgen en waar het grote publiek niet over wordt ingelicht.

   Het roken van sigaretten kan heel lekker zijn, ontspannend en stress-verlagend, maar het is schadelijk. Sigaretten roken zou TOTAAL niet ‘im frage’ moeten zijn. Voor mij is dit een analoog voorbeeld met orgaandonatie.. En ja, het verliezen van een familielid of eigen leven, is daarvan de consequentie.. Het komt allemaal neer -imo- op je beeld van de dood en je opvattingen over je lichaam als ‘opponent’ (ipv partner) van je geest.

  2. In beide gevallen kan je je vragen stellen. In sommige landen worden er wel verdovingen gegeven. Waarom geef je een overledene een verdoving? Simpelweg omdat die persoon eigenlijk NIET dood is.
   En zonder verdoving….tja dat is in dit kader dus wél te verdedigen, maar dan ga je dus om alle tekenen van het leven dat er WEL is heen. Met andere woorden…de donor is dus NIET dood.
   En dan kan je je nog afvragen wat hersendood betekent. Want bij hersendood zouden zogezegd alleen de hersenen niet meer werken waardoor leven onmogelijk is. Inderdaad…de rest van het lichaam is dus wel degelijk levend, dat is punt één, maar ALLE functies van het lichaam worden aangestuurd door de hersenen. En dat is dus punt twee. ALLE tekenen van leven zoals in het artikel geschreven duidt er alleen maar zeer overtuigend op dat de hersenen NIET dood zijn, anders zouden ook deze tekenen van leven zeer snel uitvallen, immers zonder werkend brein kunnen ze niet meer aangestuurd worden. En een tijdelijk overnemen van de ademhaling…tja dat gebeurd tijdens een gewone operatie ook. Geen reden dus om iemand hersendood te verklaren, gezien het feit dat herstel na een hersendood-verklaring toch nog mogelijk is. Getuigenissen genoeg.
   Het overnemen van de ademhaling betekent dus dat ook het brein in leven gehouden wordt of toch tenminste een behoorlijk deel ervan. Nogmaals alle andere functies blijven gewoon door het brein aangestuurd worden. En dit verklaard dus ook waarom bewustzijn nog steeds mogelijk is, het brein werkt namelijk gewoon, is NIET dood. De getuigenissen zeggen genoeg.
   Feit is en blijft dus dat de donors NIET dood zijn, zelfs niet de hersenen, die uiteraad wel schade hebben opgelopen. Maar men wordt dus in feite vermoord op de operatietafel.
   Nu valt daar dus best iets over te zeggen in een aantal gevallen, maar men moet wel deze keerzijde van de medaille uitdrukkelijk kenbaar maken. Iets dat men nu niet doet en wat zeer verwerpelijk, associaal, respectloos naar de donor toe is. Het getuigt absoluut van weinig fatsoen als men dit soort belangrijke feiten verzwijgt alleen maar voor geldelijk gewin, want uiteindelijk is dat de drijfveer, het helpen van de ontvanger komt pas op de tweede plaats.

  3. Dit onderwerp ligt voor heel veel mensen heel gevoelig maar waarom is dat? Volgens mij ligt aan het hele orgaandonorcircus een angst ten grondslag , en dat is de angst voor de dood. Deze angst wordt gecultiveert door films taalgebruik en het ontbreken van een spirituele zetting in de opvoeding van vele mensen.Als mensen zouden erkennen dat ze meer zijn dan hun lichaam , en in het verlengde daarvan , hun bewustzijn meer is dan de werking van hun hersenen , zouden we al een eind op weg zijn . Bedenk je maar eens wat de volgende zin werkelijk inhoud “u bent een ziel en hebt een lichaam , en dat laatste nog maar tijdelijk ook”. ( alfa meditaties lex persoon)Ik kan me daar helemaal in vinden , heb herinneringen aan andere levens ( incarnaties ) en heb daardoor geen enkele angst voor de dood( ik zie hooguit tegen de eventuele pijn op)In geval van een orgaan uit mijn stervend lichaam gehaald en doorlevend in een ander persoon , denk ik te weten dat het mijn overgaan negatief beïnvloed. Het stervensproces is een integraal onderdeel van de levenscyclus, en mag derhalve niet onderbroken worden. Ik wens zelf ook geen orgaan van een ander , zou niet kunnen leven met de karmische implicaties daarvan.
   Dan het veel gebruikte argument , “nu heeft je dochter een orgaan nodig”. wel dat is een nonargument , zij heeft dan een falend orgaan , en zal waarschijnlijk daaraan sterven. Ja ze is jong , ja dat doet mij verdriet, maar dan is het haar tijd! En nee ze gaat niet dood in de zin dat haar bestaan beëindigt , ze gaat over naar een nieuwe bestaansvorm. Ik durf zelfs zover te gaan om te zeggen dat het verdriet dat ik dan voel , een vorm van zelfmedelijden is . Immers zij voelt het verlies niet , en alleen ik zal met het ( tijdelijke ) gemis van haar aanwezigheid moeten leren leven.
   Kortom , een ieder die een leven neemt ( door orgaan acceptatie)om het zijne te laten voortbestaan , neemt hoe dan ook een karmische last op zich( uitgezonderd natuurlijk orgaandonatie uit een levende donor met wederzijds goedvinden).Nee voor mij geen orgaandonatie of acceptatie , ik ben geen sloopauto en wens mijn mede zielen hier ook niet als zodanig te beschouwen.

  4. waarschijnlijker is het dat reincarnatie een verzinsel is van mensen met angst voor de dood. Dan is het een hard gelag als je je dochter verlenging van haar leven ontzegd.

  5. @ jim

   Ik heb herinneringen van andere levens die zijn geverifieerd door derden, geen bedacht concept daar dus . Bovendien geen angst voor de dood op welke ( bedachte ) basis dan ook, is geen angst voor de dood .Om dan te zeggen dat een ( volgens jou)bedachte reden is tot het verdwijnen van de angst voor sterven , ingegeven is door angst voor sterven is een domme cirkel redenatie zonder enige grond van logica.
   Maar jij mag denken wat je wilt.

  6. Kun je dat bewijzen Jim? Of is het maar een slag in de lege lucht?

  7. Laatst zag ik iemand verdrinken in een sloot. Ik dacht, tsja het zal haar tijd wel zijn en als ik een nat pak haal om haar te helpen dan krijgt ze daar karmisch last van 🙂

  8. Werkelijk ongelooflijk, hoe hier mensen anderen in de verkeerde hoek willen zetten, door geiten met koeien te vergelijken. Maar Björn,……..

   Het ie het feit, het is een feit,
   dat de koe meer schijt dan geit.
   Maar als de geit dat had geweten,
   had hij vast wel meer gescheten.

  9. @Björñ
   Beetje last van humor? met nadruk op een beetje dan toch zeker. Als andere mensen herinneringen delen met je over andere levens is dat geen sinicure , om over karma maar even te zwijgen. Je hebt schijnbaar helemaal niets begrepen van de wet van karma, daardoor kun je ook niet je “karmalading” sturen . Het gaat je gewoon “overkomen”, alleen niet piepen dan dat je het niet hebt geweten, je hebt dan keuzen gemaakt !
   Jij bent de schepper van je leven , neem je het leven van een ander om het jouwe te verlengen………vul maar in.en een leven voor een nat pak serieus?????

  10. Mijn gebruik van “waarschijnlijker” heeft betrekking op het feit dat wij nog maar heel weinig begrijpen van de werking van onze hersenen. Een paar procent hooguit. Het is dus heel goed mogelijk dat er processen plaatsvinden die de suggestie van herinneringen oproepen, alleen begrijpen we die nog niet.

   Een praktisch probleempje is hoe het kan dat er altijd voldoende zielen beschikbaar zijn voor alle levende wezen. Het aantal levende wezens varieert continu. Zitten er zielen tijdelijk in de wacht als er geen levend wezen beschikbaar is? Is het mogelijk dat het aantal levende wezens dusdanig groot wordt dat er onvoldoende zielen beschikbaar zijn? Krijgen we dan ziellozen? Hoe functioneert dat?

  11. @Jim
   Waarom uit gaan van een ziel per lichaam en omgekeerd ? Kun je je voorstellen dat er vele tijdsgewrichten en paralellen universa en verschillende plekken in dit universum zijn waar een ziel in verschillende incarnaties zijn belevingen maakt? Dan is het wel zaak tijd als een gegeven opzij te zetten . Of het idee van de Maori’s die kort gezegd stellen dat we de schijnbare afgescheiden verschijningsvormen zijn van de grote dromer, die op deze wijze zichzelf ervaart? Kun je je voorstellen dat elke cel in jouw lijf een geheugen en bewustzijn heeft ?Toch maken al die cellen deel uit van jouw bewustzijn( hoewel ik dat betwijfel, omdat bewustzijn niet materie gebonden is). Probeer eens verder te denken dan je gewend bent, er gaat dan een wereld voor je open .( om niet te zeggen werelden)

  12. Marcel, Onze hersenen zijn lenig genoeg om fantasiewerelden te creeren.

   Kun je aannemelijk maken dat er “vele tijdsgewrichten en paralellen universa en verschillende plekken in dit universum zijn waar een ziel in verschillende incarnaties zijn belevingen maakt?”

  13. Ik kan dat aannemelijk maken alleen als jij het je kunt voorstellen zolang je je verzet tegen ideëen die jouw voorstellingsvermogen te boven gaan zul je dat niet willen aannemen .Toch zijn meerdere levens van mij herkent door mensen om mij heen waarmee ik ze gedeeld heb. Zelfs mensen die sceptisch waren ,of totaal onwetend . Als je vaker comments van mij hebt gelezen zou je ze kunnen herinneren.Dat heeft niets te maken met flexibiliteit van de hersenen .Dat zijn herinneringen ( gedeelde) over tijd en ruimte en personen heen. Hoe verklaar jij de waarnemingen van “hersendode” mensen over gesprekken gevoerd bij hun “lijk”door artsen en verpleegkundigen anders , dan door het feit dat bewustzijn niet aan tijd ruimte en materie gebonden is? Ik zou zeggen lees je eens in in deze materie ……

  14. Ik kan dat niet verklaren Marcel, maar dat zou heel goed kunnen passen in die 95% van de hersenwerking die we nog niet snappen. Jouw verklaring past daar misschien in, zoals we misschien ooit zullen weten. Maar de kans is minstens zo groot dat je er naast zit.

   “Toch zijn meerdere levens van mij herkent door mensen om mij heen waarmee ik ze gedeeld heb.” Daar zit ‘m nu net de crux. Er zit een grote afhankelijkheid in belevenissen van bekenden; jullie zitten in elkaars hersenen. Het wordt interessanter wanneer totaal onbekenden elkaar ontmoeten en desondanks een vlaag van herkenning hebben.

  15. @ jim
   Het feit dat je nu stelt dat 95% van de hersenen nog niet begrepen worden zou je voorzichtig moeten maken met het gebruik van de term “hersendood”en de mogelijke implicaties daarvan ( orgaan uitname)
   Overigens zijn ook mensen die helemaal niet in reïncarnatie geloofden die “flitsen “van herkenning kregen van gedeelde levens , dus voor mij kan die idee niet meer stuk, of jij het geloofd of niet .Ook alternatieve behandelingsmethodieken zouden heel wel in die “onbegrepen 95% “van de hersenwerking kunnen vallen , dus ietrs meer openheid die richting op zou je sieren.

  16. @ jim
   Als je een werkelijk onderzoekende geest hebt zou je nu toch moeten zijn geraakt door je eigen uitspraken.

   Mijn gebruik van “waarschijnlijker” heeft betrekking op het feit dat wij nog maar heel weinig begrijpen van de werking van onze hersenen. Een paar procent hooguit. Het is dus heel goed mogelijk dat er processen plaatsvinden die de suggestie van herinneringen oproepen, alleen begrijpen we die nog niet.>

   Jim
   22 juni 2016 om 00:09

   Ik kan dat niet verklaren Marcel, maar dat zou heel goed kunnen passen in die 95% van de hersenwerking die we nog niet snappen.

   En toch sta je orgaandonatie voor? Ik vind dat heel vreemd en niet doordacht van jou. Je erkent dat we nog niets ( nouja bijna niets een paar procent slechts) begrijpen van de werking van hersenen ., Erkent dat bewustzijn kan bestaan tijdens een hersendood verklaring , en toch mag je dan organen uitnemen? Hetgeen resulteert in het ( op zijn minst versnellen van ) initiëren van het stervensproces. Kun je dat via ethische principes verantwoorden? Ik kan dat nieten begrijp je vertwijfeling helemaal heb er alleen andere antwoorden op gevonden , antwoorden die wel recht doen aan de ethiek en de wens leven te respecteren.

  17. @Marcel. Flauw om mijn woorden te verdraaien. Je suggereert dat ik de huidige methodiek van orgaandonatie voorsta. Waar dan?

   In 32.5 geef ik slechts aan dat afwijzing van organen op basis van geloof in reincarnatie, karmische last etc., zoals jij in 32.4 voorstaat, nogal arrogant is.

   Wat jij voor jezelf beslist is natuurlijk helemaal aan jou. Maar jouw geloof opleggen aan je naasten (“maar dan is het haar tijd!”) is nogal arrogant, omdat het waarschijnlijker is dat reincarnatie een verzinsel is.

  18. Beste Jim
   Hoezo is het waarschijnlijker dat reïncarnatie niet bestaat? Er zijn talloze voorbeelden van mensen die zich herinneren dat ze zijn gereïncarneerd en daar bewijzen van gevonden hebben, is het dan niet op zijn minst verstandig de optie open te houden ? En welke methodiek zou je wel kunnen accepteren voor orgaandonatie ? Ik kan alleen met wederzijdse toestemming van een levende donor accepteren . Een andere optie is er domweg niet. Verder verdraai ik jouw woorden niet ik geef ze copy and paste weer.

  19. Nooit geweten dat er verkeerde hoeken zijn. Of het nu een nat pak is of een overbodige nier, wie bepaalt de waarde?

  20. Nou, Marcel, copy-paste gevolgd door een foute conclusie. Je legt me iets in de mond wat ik niet gezegd heb: verdraaiing dus. Jouw arroganie ontken je niet, dus daar zijn we het over eens.

   En inderdaad houd ik alle opties open door mijn kwalificatie “waarschijnlijker”. En omdat we de werking van de hersenen nog maar nauwelijks begrijpen en omdat herinneringen plaatsvinden in de hersenen is het dus waarschijnlijker dat jouw herinneringen een gevolg zijn van hersenwerking en niet van reincarnatie.

  21. Beste Jim
   Ik ontken mijn arroganie niet, kweet ook niet wat het is dus wie weet doe ik het , heb ik het of lijd ik eraan,zou zo maar eens kunnen.
   Wat ik wel wonderlijk vind is dat jij steeds maar weer terug valt op zaken die niet ter zake doende zijn in deze discussie. Wat werkelijk belangrijk is , is dat je erkent dat we nog veel te weinig van de hersenen begrijpen. Dat gegeven alleen al zou je moeten doen vrezen voor een foutieve hersendood verklaring gevolgd door gelegaliseerde organen roof met de dood tot gevolg. De gevolgtrekking die je maakt ten aanzien van mijn herinneringen aan andere levens, lijkt gebaseerd op een materialistische wereldvisie, terwijl de verhalen van hersendood verklaarden over de herinneringen die ze hebben over die periode van ( schijnbare ) hersendood , neigen tot het buiten de materie stellen van herinneringen. Jij schrijft dat het waarschijnlijker is dat reincarnatie niet bestaat , maar ik moet ( tegen beter weten in) jouw woord daarvoor aannemen, je geeft geen enkele onderbouwing voor die stelling.
   Maar terug naar de topic , zoals ik al aangeef is in jouw eigen posts een argument verwerkt ( ook al wil je dat liever niet erkennen) tegen het gebruik van de term hersendood als legalisatie voor moord door orgaanuitname. Immers we begrijpen nog niet voldoende van het menselijk brein om een dergelijke conclusie ( hersendood ) te wettigen. Ergo is het hele orgaandonorschap zoals door de overheid gepromoot wordt een valse voorstelling van zaken en dient zo spoedig mogelijk te worden stopgezet( zelfs als je niet in reincarnatie gelooft maar in wetenschap)

  22. Maakt niet uit Marcel, nobody is perfect.
   Ik begrijp alleen niet waarom je bij mij steeds aankomt met hersendood en aanverwante zaken. Dat woord heb ik nog niet 1 keer gebruikt in mijn posts. Ik heb ook helemaal geen mening over de wijze waarop orgaandonatie momenteel plaatsvindt, want ik weet er te weinig van. Ik vind het wel aardig de meningen daaromtrent te volgen.

   Mijn onderbouwing “waarschijnlijkheid dat herinneringen niets van ddoen hebben met reincarnatie” is de grote onwetenheid over de werking van onze hersenen. Meer niet. Wel heel logisch.

  23. Ik zie het zo:
   Elk mens wordt geestelijk leeg geboren, maar draagt de herinneringen aan vorige levens (ouders etc) in het lichaam. Reïncarnatie is m.i. dus voortleven in het vlees van de voorgeslachten. Noem het reïncarnatie, dat mag, maar het is niet het doorleven van een ‘geest’. De geest en de ziel bestaan m.i. niet. Wel bestaat er het leven in het vlees, dat ook ‘geestelijk’ is. Geest en Ziel zijn woorden, uitgevonden door de ‘rijken’. We zijn allemaal kinderen van de hoogste. We zijn allemaal gelijk.

   Btw, leuk weetje. Door de komst van die klote-maan zijn er die vreselijke nare seizoenen gekomen. Daarom zijn wij, mensen in een crisis gekomen. Er is niet altijd voedsel meer door die maan.

   Nb. Ik heb zo een hekel aan dit gedoe (D#neren). Jakkes. Ik vind het gewoon pervers. Maar aan de andere kant begrijp ik wezens ook wel weer die het leven willen verlengen. Maar laat die ‘rijken’ er nooit het laatste woord over kunnen hebben. Geld maakt nog niet wijs. Integendeel, zou Plato gezegd kunnen hebben.

   Nb2. Ik ben tegen ‘D$neren’. Onethisch en immoreel pervers vind ik het, ook al klinkt dit wreed, ik ben eerlijk van het goede. 😉

  24. Antisoof, ik vind je visie interessant, kom er hopelijk ook nog op terug, maar in kader van dit artikel ben ik wel benieuwd hoe je los van de perversiteit dan denkt hoe het een en ander werkt.
   Ik neem aan dat ook jij van mening bent dat organen verwijderen uit een nog niet dood lichaam de nodige traumatische ervaring kan aanbrengen bij degene die in deze situatie al dan niet gedwongen doneert en bij de ontvanger die hier dan vervolgens mee opgezadeld wordt. Ben iig benieuwd hoe jij het ziet.

  25. Jim, of het er wat toe doet weet ik niet, maar mening is dat bewustzijn buiten de hersenen plaatsvind. De hersenen zijn misschien verantwoordelijk in geheugen technisch opzicht voor herinneringen, maar ik zie de hersenen als een tool om deze als het ware zichtbaar te maken. Dus mijn stelling is dat de hersenen slechts de herinneringen registreren die het bewustzijn als zodanig al bevat. De hersenen zijn voor mij een soort van antenne, niks meer en minder dan dat. Kan ik het bewijzen? Dat dan weer niet 😉

  26. Anna, je raakt de kern. Niemand hier is inhoudelijk deskundig of ervaringsdeskundige om hier een gefundeerd verhaal te formuleren. Onderwerpen in artikelen alhier worden ook altijd vanuit 1 invalshoek benaderd. Welke dat is is wel duidelijk.

   Als je echt wilt weten moet je het veld in, weg achter dat beeldscherm, zelf uitzoeken hoe het ziet. Dat lukt je niet met internet alleen. Ben je inhoudelijk te licht, laat het dan vooral over aan de experts. Kun jij je kostbare tijd besteden aan jouw expertise, wat dat ook wezen mogen.

   En dan meldt zich iemand uit het veld, een ervaringsdeskundige (ene Jantine), en dan wordt zij door de webmaster op grove wijze geschoffeerd. Slimme aanpak als je “wilt weten”.

   Jantine

  27. Anna,
   “Ik neem aan dat ook jij van mening bent dat organen verwijderen uit een nog niet dood lichaam de nodige traumatische ervaring kan aanbrengen bij degene die in deze situatie al dan niet gedwongen doneert en bij de ontvanger die hier dan vervolgens mee opgezadeld wordt. Ben iig benieuwd hoe jij het ziet.”

   Zelf heb ik geen ervaring met orgaan-donatie. Wel heb ik er boeken over gelezen. En ik heb een collega gehad die ervaring had met uittreding tijdens een operatie.

   Tja, ik wil het liefste zo iemand respecteren en laten vertellen over zijn of haar haar ervaring. Ik vind dat erg boeiend en leerzaam.

   Ooit las ik eens het boek van Simome de Beauvoir (“Niemand is onsterfelijk”) over een mens die niet meer dood kon gaan. Huiveringwekkend mooi geschreven en haar inzichten vind erg leerzaam. Zelf kwam ik zo tot de conclusie dat de grootste vorm van egoïsme het nastreven van eeuwig leven is, daar het leven hoofdzakelijk bestaat bij de gratie van geboren worden. Zonder dood zou er (uiteindelijk) geen geboorte meer kunnen zijn. En zo is er geen vernieuwing meer, geen evolutie enzovoorts.

   Het probleem met de wetenschap is dat het mogelijkheden schept in een wereld waar de mens nog niet toe is aan de zo geschapen macht. Natuurlijk wil een normaal mens zo lang mogelijk leven. Maar dat wil niet zeggen ten koste van alles. Dát is denk ik een probleem.

   En ik geloof ook dat het verdriet en de pijn die aangedaan wordt aan de stervende mens écht is. (En dat dat griezelig en monsterlijk is.)

   Daarom wil ik pleiten voor uiterste terughoudendheid. En ik eis (EIS) van de bestuurders liefde en respect voor alles dat leeft.

  28. Antisoof.

   Zoals jij dat beschrijft is het volgens mij hetzelfde als met stresshormonen, die voor het slachten in de bloedbaan en dus het vlees van dieren komen. De consument van het vlees krijgt dat ook allemaal binnen.

  29. Antisoof, zo zie ik het ook, los van of een ziel of reincarnatie bestaat.
   De feitelijke menselijke ervaring is wat telt, daar zouden wetenschappers meer boodschap aan moeten hebben…
   En wat Arend constateert mbt tot stresshormonen, denk dat dit een vergaande invloed heeft.
   In mijn beleving is de intentie de basis van alles wat zich in een mensenleven, menslevens en de mensheid ontplooit. Voor mijn gevoel moeten we in veel opzichten hier weer naartoe om uberhaupt te begrijpen wat er om ons heen gebeurd.

 28. Brain dead is NOT dead. In fact, even body dead (when the all the bodily functions described in the article such as breathing, cell division etc., have stopped completely, is still NOT dead. Read the ancient texts. Both, Christian and Buddhist practice for example, ‘know’, that it takes a number of days before the soul completely leaves the body, after body death. At least three days, sometimes seven, and in individuals who have accomplished very high level of development and cultivation on ‘spiritual’ plane, even longer. That is why originally in Western traditions, a person is not buried or cremated for at least three days, after all vital signs have stopped. In the Egyptian section of the British Museum in London experiments were conducted on a mummy – a highly sensitive measuring device registered vibration emanating from the mummy (that was on display in a glass casket) – even when no-one was standing near it. A disturbance in the vibration pattern inside the casket was registered, when the mummy was approached by people. It was then removed from public display, to let it rest in peace. I am not saying that we should aim to ‘preserve’ bodies for all eternity, but that we should not interfere with the natural process of dying, and what follows body death – we don’t understand it, and we have no right to mess with what we don’t even understand the implications of. We should neither speed up nor delay the natural dying process of a person, and give the body, and the mind/soul/spirit aspects of the person the necessary time, and space, to go through the different stages of death, undisturbed.

  1. in deze opmerking kan ik me helemaal vinden en ook dit komt kort in mijn boek aan de orde.

 29. Is het niet logisch dat Schippers hier een voorstander van is. Want de orgaan ontvanger moet zijn leven lang veel, heel veel medicijnen slikken om uitstoting te voorkomen. En hier heb je het weer, de farma mafia vaart er wel bij. De rest mag U zelf invullen

 30. Er is nog een punt dat ik heel belangrijk vind in deze… hoe je ook denkt over wat er wel of niet na de dood is… Ik geloof zeker dat we meer zijn dan een fysiek lichaam… Ik had daar gisteren een gesprek met iemand over die het als volgt formuleerde: “Het kan lastig kan goed te excarneren als bepaalde energiepaden beschadigd zijn (zoals door operaties). Veel van wie je bent is opgeslagen in je energetische lichaam; wat met het orgaan meegetransplanteerd wordt. In dat geval blijven dus delen van je doorleven als fragmentje van iemand anders. Dit heeft als mogelijk bijeffect dat je eigen wezen niet verder kan na de dood totdat ook dat deel van je lichaam haar energie heeft opgegeven door te sterven.” Met andere woorden: kan je ziel verder of blijf je hangen in limbo tot die persoon die met jouw hart rondloopt ook overleden is??? Wat zijn we toch goed in ‘rommelen’.. Nog iets om over na te denken wat mij betreft.

  1. Dat is inderdaad een heel belangrijk punt Door. Er zijn vele verhalen bekend van mensen, die na een orgaantransplantatie persoonlijkheidskenmerken van de donor lieten zien.

   De ziel heeft zeker drie dagen nodig om het lichaam volledig te verlaten. Het Tibetaans Dodenboek wordt door boeddhisten voorgelezen naast een overledene, om daarmee de ziel die het lichaam verlaten heeft te begeleiden op zijn reis door de geestelijke sferen. Het boek kan echter ook een heel diepe betekenis hebben voor de levenden.

   http://www.spirituelevrienden.com/pages/sub/67321/Het_Tibetaanse_dodenboek_.html

  2. Het proces in Tibet dacht ik kan zelfs wel nog langer dan 3 dagen duren, pas als bloed uit de neus komt, heeft de ziel het lichaam verlaten.
   Opmerkelijk is wel de manier waarop het lichaam de aasgieren wordt aangeboden…er blijft zo goed als niets meer van over.
   Een voor mij meer dan aparte manier van overgaan. Zo kent wel iedere beschaving (cultuur) zijn eigen manier.

   Hoe minder spiritueel des te minder bezig met het proces, lijkt mij.

  3. Dat klopt Parabola. Volgens een website over Vipasana-meditatie wordt het boek uiterlijk 49 dagen lang voorgelezen aan de overledene.

   “De toestand die we dood noemen, wordt beschreven vanaf de eerste ervaringen tijdens het sterven tot aan het moment waarop een nieuwe incarnatie plaatsvindt, uiterlijk negenenveertig dagen later.”

   Bron: http://www.vipassana-meditatie.nl/tibetaans-dodenboek.asp

   In Nederland moet er minimaal 36 uur tussen overlijden en begrafenis/crematie zijn.

   “Hoe lang na het overlijden dient de uitvaart plaats te vinden

   De tijd die tussen een overlijden en de begrafenis of crematie moet zitten staat in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging. De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. De uitvaart moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Het weekeinde en feestdagen zijn geen formele werkdagen.”

   Bron: http://www.uitvaart.nl/infotheek/overlijden/tijd-tussen-overlijden-en-de-begrafenis-of-crematie

 31. En nog even: het belangrijkste punt dat ik met dit artikel wil maken is:

  WE WORDEN – voor de zoveelste keer – NIET GOED GEÏNFORMEERD!

  Daar ben ik boos over. Schippers, of wie dan ook spelt ons een mooi verhaaltje op de mouw, en de dingen die ons – de burger – aan het denken kunnen zetten worden weggelaten.

  Afijn… gelukkig is de kennis/ervaring er wel. Super Guido de rol die jij speelt in het informeren van ons allen. Dank!

 32. hartelijk dank voor dit onderwerp! Ik was al van het een en ander op de hoogte, maar dit doet mij nog duidelijker beseffen, wat mijn mening hierover is. Niet doen dus!
  een ander interessant boekje hierover (voor de liefhebber) is Orgaan transplantatie en zielsaspecten.
  city print Rob de Widt bv
  met vr gr,
  Riekie Eipke

  1. Ik neem aan dat als jijzelf of je kinderen in deze verdrietige situatie komt, je afziet van een donororgaan???????

  2. Jantine: feitelijk hoeft deze keus niet eens gemaakt te worden; doordat orgaandonatie/transplantatie een afgrijselijk GEDROCHT is, is deze optie niet van kracht. Als je toch een antwoord wil, is het vanzelfsprekend ‘JA’. Deze mensen zien er DUS vanaf.

 33. Ik vindt het zo intens gemeen hoe mensen psychisch worden bewerkt om ze over te halen orgaandonor te worden. Als jonge vent was ik ook orgaandonor met ee codicil op zak. Later heb ik me laten registreren als niet orgaandonor. Wat een huichelachtige afshuwelijke satanische misleiding dit. Het heksenachtige gezicht van Pia Dijkstra spreektboekdelen. Die is werklelijk vals een achterbaks bezig om mensen met haar huichelarij in een hoekje te zetten van slecht als je geen orgaandonor bent. De valse kttige slechtheid straalt haar uit de drammerige oogjes. Een gezicht spreekt BOEKDELEN !!

  1. Boze meneer.
   Politiek Den Haag is volkomen de weg bijster,zo hebben we een premier die vroeger bonnetjes maakte voor een worsten leverancier en een dame die vroeger tv presentatrice was en nu vind dat zij genoeg kwaliteiten in huis heeft om mee te besturen in het belang van het land.
   Geen minister in Den Haag dient het land.
   Van alle EU leden wordt het beleid bepaald door Brussel die weer opdrachten van multinationals en banken moeten uitvoeren vandaar dat de Bilderbergbijeenkomsten zoveel directeuren en “hoogwaardigheidsbekleders” van grote instellingen laat zien waaronder zelfs ministers en premiers.
   Rijk,Rijker het rijkst en nooit genoeg hebben dat is waar de EU op gebaseerd is en omdat een volle buik niet om een lege buik denkt zal armoede/honger blijven bestaan wat als bijkomstigheid ook nog gebruikt kan worden als middel om mensen iets te laten doen zodat zij aan eten kunnen komen.
   Het verleden heeft al laten zien dat ministers van volksgezondheid miljoenen weggooien aan onnodige vaccins waarmee wel zakken van een bepaalde groep gevuld werden vandaar dat ik me afvraag wie bij orgaandonatie het meeste profijt kan hebben misschien diezelfde industrie?

 34. Als uit een dood lichaam geen bruikbare organen meer getransplanteerd kunnen worden kun je de vraag stellen of transplantatie wel mogelijk is.( uitgezonderd het bij leven en onder verdoving afstaan van organen die men kan missen zodat een gewoon leven mogelijk blijft).
  Als alleen hersendood voldoende is om organen uit een verder intact lichaam te mogen verwijderen zou dat eigenlijk neerkomen op het beperken van de overlevingskansen waarbij misschien alleen hersenletsel blijvend zou kunnen zijn.
  Volgens mij is het ook niet de taak van een minister van volksgezondheid om persoonlijk donoren aan te werven maar zou dat een taak van medisch specialisten moeten zijn.
  Daar Nederland door politiek Den Haag als een bedrijf gerund wordt lijkt mij financieel gewin ook hier weer een grote rol te spelen.
  Neem Groningen als voorbeeld waar gas opbrengsten meer tellen dan goede woningen voor de burgers wat aantoont dat de burger op de tweede plaats komt.

 35. Tjaaa…. ik vind het helemaal geen gelikte brief. het is een hypocriete drogredenerende manipulerende op valse sentimenten van de vaak nog naieve jeugd inwerkende slijmbrief!
  Zo, dat is er ook weer uit… 😉

  De hele reguliere ZIEKTENINDUSTRIE…want dat ìs het, is een bedrijf dat winst moet draaien en allerlei mogeLIJKheden onderzoekt om die winst te vinden in wat dan ook…
  Mevrouw de sinister eh minister Edith Schippers heeft een verleden waarbij je je achter de oren kunt krabben vwb de positie die zij nù vervult…
  Ook de rol die haar echtgenoot vervult in de min of meer zelfde `branche`als zij noopt tot het optrekken der wenkbrauwen, zoek `t maar op.

  Het nemen der organen ter transplantatie mòet natuurlijk wel uit een `levend lichaam` gedaan worden, de bovenstaande argumenten gelezen hebbend valt er m.i. toch iets te zeggen voor het `in leven houden` van een `ten dode opgeschreven mens`…..
  Want dat is iets wat je je natuurlijk òòk moet realiseren, iemand die hoe dan ook wegens de aanwezige conditie (ziekte, kwetsuren, etc.) na een eventueel ontwaken geen volwaardig leven meer kan leiden….. ja, heel dubieus, maar toch…… als men met een aan zekerheid grenzende waarschijnLIJKheid kan constateren dat de persoon in kwestie geen normaal en acceptabel… ja alweer dubieus, leven kan leiden daar zou je van kunnen zeggen dat je diegene een waardig en wellicht waardevol (!) levenseinde mag gunnen, ipv een door verdriet en sentimenten gevoedt besluit om die geliefde…. toch maar in leven te houden al is het dan als kwijlend niet aanspreekbaar kasplantje in een rolstoel met de rest van zijn leven een intensieve verzorging, dat in veel gevallen NIET meer door ouders of partners gedaan kan worden… ja, moeiLIJK, hèèl moeiLIJK.

  En,met in gedachten die op winst uitzijnde ziektenindustrie… hoe kùn je in hemelsnaam wèten of zij jou integer benaderen over jòuw geliefde die daar dan ligt aan die zuurstof… of dat ze met een rekensommetje in hun achterhoofd jou met een zeer betrokken gezicht (waarbij betrokken, jou, je geliefde of de omzet…?) trachten over te halen om de toch al bijna dode geliefde….. maar `te laten gaan`……
  En ws ook nog bedenkend welk bedràg er mee gemoeid is, met de kostbare en dus verhandelbare (!) organen van de donor en de bedragen via verzekeringsmaatschappijen van zowel de donor alsook de orgaan-ontvanger….

  Uitgaande van het negatiefste, wat dan gebaseerd is op de vele schandalen die er plaats vinden in die reguliere ziektenindustrie, (200.000 aan de reguliere ziektenindustrie gerelateerde DODEN per jaar in Europa!!!) (google het maar)zou je kunnen zeggen en denken, ik ben mijn geliefde toch al kwijt en mss help ik een andere moeder, partner etc. wel met het redden van hùn geliefde en je zegt; moe en murw gebeukt door je verdriet en de zalvende smeekbeden van die “geneesheren“om maar JA te zeggen voor orgaandonatie…. JA.

  Ik heb nog mèèr bedenkingen omtrent dit fenomeen… kijk, als iemand een bijna dodelijk ongeluk krijgt ( kan je ook nog denken; eigen schuld…???) en gered kan worden met een donororgaan… dan moet er wegens het nijpende gebrek aan donororganen…door de behandelaars gekozen worden WIE ze met en aan zo`n donor orgaan gaan helpen, die verongelukte of die chronisch zieke…. die wellicht zichzelf die ellende heeft aangerookt, gedronken, gevreten, gedrugsd…enzovoort…..

  Dilemma`s…. de op geld beluste schijnheilige ziekenhuisdirecteur…
  De doorgerookte kankermeneer die nieuwe longen nodig heeft….
  Die hardrijder die zichzelf de kreukels heeft ingereden….
  Die tiener die al op 17 jarige leeftijd bijna dood gaat aan drank en drugs misbruik….
  Aan wie gun JIJ een orgaan van jouw geliefde… of gun je je geliefde een waardige begrafenis met een intact lichaam… of zit daar dan weer de consequentie van het innerlijke conflict aan vast waar je onvermijdelijk mee te maken krijgt….of je nu het èèn of het ànder besluit…..

  MoeiLIJK… hèèl moeiLIJK…. voor een gerust gemoed is er een besluit nodig, en wanneer kàn je toch zo`n besluit nèmen…. maar je neemt het, hoe dan ook…

  Laat ziekenhuizen en instanties maar eens OPEN en EERLIJK zijn over het reilen en zeilen van die orgaanhandel, maar dat hoef je niet te verwachten, als instanties en overheden èèn ding dòen… dan is het ZWIJGEN en MISLEIDEN…. dus komt dat moeilijke besluit altijd neer op een ongeinformeerd en labiel individu, en dan bezwijkt men vaak voor de “beste argumenten“ van …………………………………………………………..?

  Hansz Pint.

 36. Ik ben van mening dat iedereen die geen donor is OOK geen donororgaan mag ontvangen! Onze artsen zijn opgeleid om mensen beter te maken en dat zit zeer diep geworteld. Er wordt niet onzorgvuldig gehandeld. Werk zelf in een ziekenhuis en zie het van dichtbij. Veel respect en veel zorgvuldigheid. En dat een stervende aan de zuurstof blijft om de organen goed te houden is gewoon noodzakelijk. Maar begrijp dat dat moeilijk is voor de nabestaande. Maar dat wordt wel goed uitgelegd en iemand met enigszins hersens begrijpt dat. Beste moeder van Tara ik hoop voor u dat Tara nooit maar dan ook nooit in de situatie komt dat zij een orgaan nodig heeft om in leven te blijven. Maar mocht dit verdrietige ooit onverhoopt gebeuren dan neem ik aan dat u afziet van orgaan transplantatie!

  1. Jantine, het is in mijn gevoel één grote blinde vlek waar je over spreekt. Alsof je op een reddingsvlot van de Titanic zit en nog orders uit wilt delen, die de vloer moet schrobben.. Geef nou gewoon eens inhoudelijk een reactie.
   Als je verpleegkundige bent, wat heb je ZELF meegemaakt..??!! Waarom zulke oppervlakkige meuk hier posten. Mensen het vingertje laten zien, dat je vol autoriteit meent te mogen opheffen.. Vreemd.
   Of bevestig je impliciet en keihard bovenstaande FEITEN..?
   ‘En dat een stervende aan de zuurstof blijft om de organen goed te houden is gewoon noodzakelijk.’ Dus jij helpt organen weg te halen uit ‘een stervende’..????

  2. @ jantine
   Ik denk niet dat er veel mensen zijn die geen donor willen zijn maar wel ontvanger. Helemaal als je kijkt naar de overwegend gebruikte argumenten die men geeft. Meestal zul je dus daar geen conflikt zien. Maar leg me nou eens uit wanneer iemand dood is en wat die staat van zijn precies beschrijft. Kun je als iemand dood is zijn organen nog gebruiken? En wanneer bepaal je of iemand aan de zuurstof wordt gehangen om verder te leven , en wanneer dat is om organen te kunnen oogsten? Wanneer en hoe kun je bepalen of iemand dood is als je de levensfuncties van het lichaam kunstmatig in stand houd. Wat is het slagingspercentage van orgaan transplantaties, en in hoeverre geeft het een leven verlengend ( i.p.v. een lijden verlengend) effect. Er zijn m.i. vele vragen die niet eens gesteld worden door de overheid , en die eigenlijk verstopt worden.
   Bovendien stel je dat artsen zijn opgeleid om te genezen , laten we dan gelijk een “no cure no pay “systeem invoeren. Want ik ben van mening dat artsen slechts een ondersteunende rol kunnen spelen bij het op gang brengen van het zelf genezend proces van de patient. Elke arts die zegt te kunnen genezen is een leugenaar imo.

  3. GuidoJ. En laat ik nu helemaal niets van jouw reactie snappen!!! Wat ik schrijf is zeker niet oppervlakkig. Dat jij dat zo leest zegt iets over jou.
   Ik zeg dat de artsen er zeer respectvol mee omgaan en altijd hun best doen om hun patient te genezen. Dat zijn ze verplicht aan de eed die ze hebben afgelegd. Als iemand niet meer te redden is zullen ze pas overgaan tot de donatie procedure. En ik zie dat dat heel zorgvuldig gebeurd. Ik vind dat jij wel heel makkelijk een oordeel over mij vormt. Ben zeker niet iemand die oppervlakkige Meuk (jouw taalgebruik absoluut niet het mijne) plaatst. Ik heb erg veel respect voor stervende mensen en als stervensbegeleider waak ik er voor dat dat sereen en zo comfortabel en liefdevol gebeurd als maar mogelijk is. Omdat dat heel belangrijk is voor de persoon in kwestie en de geliefden van de persoon.Maar als dan het onvermijdelijke daar is, hoe verdrietig ook en de persoon heeft gekozen om donor te zijn dan vind ik dat heel fijn. Ook bij de nabestaande zie ik ondanks al het verdriet ook dankbaarheid dat er uit dit verschrikkelijke verdriet toch ook iets bijzonders is gekomen . Veel nabestaande zien dat als een troost. Je hoeft het absoluut niet met mij eens te zijn, maar ieder heeft het recht op zn eigen mening

   @marcel. Toch komt het echt veel voor dat mensen geen donor zijn en dan toch wel graag een nieuwe nier willen als dat opeens nodig is. Of een hoornvlies als ze niet meer kunnen zien. Je vraagt naar het slaging percentage dat weet ik niet in percentages, maar in ons ziekenhuis vierden we onlangs het 25 jarig jubileum van een dubbele long transplantatie. Ik zie veel mensen die nog jaren goede kwaliteit van leven hebben na de transplantatie. Ik wil hier helemaal geen akelige discussie hebben. Wil je geen donor zijn ook prima.
   @Guido J Zie net dat jij dit artikel geschreven hebt. Als zzper!? Snap nu ook je krenkende en beledigende reactie aan mijn adres. Hoe werkt dat? Hoe meer reacties en hoe meer commotie hoe meer centjes voor de zzper???

  4. Beste Jantine, beetje kortzichtig vind ik uw donor-orgaan stelling, ik neem aan dat u minderjarige kinderen etc. uitsluit…?

   Verder vind ik uw stelling dat artsen zijn opgeleid om mensen beter te maken, zèèèèr naief en kortzichtig, artsen doen een studie medicijnen, en zijn dus met de Bul in de hand Medicijnman, receptenvoorschrijver, symptoombestrijdingsmiddelen voorschrijver, een drugs-dealer van Big Farma…. een arts die geen notie heeft van voeding en wat dat doet met het lichaam en je daar ook niets over verteld als je bij hem in de spreekkamer zit, maar je dus ipv je OPbouwende adviezen te geven je naar huis stuurt met middelen waar jaarlijks tientallen duizenden mensen aan sterven in Europa…. kan ik niet respectvol noemen…
   200.000 aan de reguliere ziektenindustrie gerelateerde doden per jaar, google maar!
   Het protocol in ziektenhuizen is er een van de reguliere benadering, dus; medicijnen, bestralen of snijden, nooit van ontgiften, ontslakken, ontzuren en vitaliseren… Nooit !
   Stel je voor zeg, dat mensen ècht beter worden, laat staan niet meer zìek worden, dan staat de (voor zichzelf) zorg op de tocht.

   Dat van die zuurstof begrijp ik, denk ik, want dat is deel van het geheel van de reguliere `zorg`de business draaiende houden en donororganen zijn goud waard.
   Ja mevrouw, een cynische kijk, gevoedt door jarenlange kennisopname aangaande die reguliere ziektenindustrie, lèès er eens iets over…
   Wat ik ook nogal cynisch en zelfs sarcastisch vind, is dat u een sneer uitdeelt aan Tara`s moeder vwb een e-ven-tu-e-le orgaantransplantatie voor haar dochter, beetje ziek hoor, om te suggereren dat iemand met een bèètje hersens……………. maar goed, ieder zijn eigen mening, niet?
   Net zomin als ik heeft ook u de wijsheid niet in pacht, en mensen veroordelen, voor-oordelen is zeker niet respectvol en zorgvuldig.

  5. @ jantine
   Ik bedoel de vele afgestoten organen, derde zelfs vierde nier transplantatie die verhalen verteld men liever niet.Vaak ( en dan bedoel ik iedere keer dat het zich voordoet) lukt een transplantatie niet en moet het overnieuw , met een nieuw orgaan . Dan gaan dezelfde argumenten als karmische lading en wat is dood voor een tweede keer op. Welke “schuld”trek je daarmee aan?? en ten koste van wat ( hoeveel levens, dat gaat natuurlijk niet altijd op bij nieren)rek je je tijdelijke bestaan hier??
   Ter overdenking : de meeste mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad wilde liever niet terug keren naar dit aards bestaan. Dat geeft te denken , waarom mensen er zo aan schijnen te hangen. Voor mij is de vraag stellen hem beantwoorden “onwetendheid”En dan al helemaal omdat die kennis ons onthouden wordt . Door mensen te ridiculiseren die daadwerkelijke reïncarnatie belevingen hebben ( dit is uit eigen ervaring)Door zaken te promoten als “you only live ones”,door bewustzijn te koppelen aan materie, etc etc.
   We weten gewoon weg te weinig over hoe het stervensproces werkelijk verloopt om er maar aan te gaan knoeien .En ja , als ik orgaanfalen heb zal ik geen donor orgaan willen, noch sta ik een orgaan af tijdens mijn leven . En daar het niet na het overlijden kan zal ik geen donor zijn!

  6. Jantine, voordat je reageert op deze Hansz. Lees eerst maar eens
   -link verwijderd/kwakzalversites worden niet gelinkt-
   Je vindt zijn naam in de reacties. Dan weet je in ieder geval waar je mee van doen hebt voordat je reageert.

  7. @Jim, Dank je wel voor deze link en waarschuwing. Ga niet meer reageren dus. Word er wel erg verdrietig van dat mensen zo reageren en dus alleen uit eigen belang.

  8. @Jantine. Graag gedaan. Onze Lieve Heer heeft nu eenmaal vreemde kostgangers. Op sommige plekken vind je ze meer dan elders ….

  9. Vooringenomenheid siert geen mens. En het geeft te denken dat meer dan 80% van de oncologen zelf geen chemo zouden gebruiken. Het is een bewezen feit dat chemo bestraling en snijden geen heilzame uitwerking hebben op kanker. De meeste mensen sterven niet aan de kanker maar aan de behandeling ervan. Mijn moeder was opgegeven door de medici en leefde dankzij het Moerman dieet ( al dan niet getrickered door een placebo effect) nog 10 jaar na haar geplande sterfdatum. Elke beperking van het denken ( vasthouden aan farmacie b.v.) leid tot een beperking in mogelijke behandelingsmethoden . En wat telt er nou werkelijk ?? Wat leid tot genezing al dan niet onbewezen of bewezen behandelingen die alleen tijd rekken en zieker maken ??

  10. Jantine, je kunt over mijn tone of voice spreken, maar zou ook inhoudelijk in kunnen gaan op mijn vraag en jouw stellingname als verpleegkundige. Doe je niet. Is je goed recht, maar hou dan je aanmatigende beschuldigingen ajb voor je..??
   je herhaalt slim -tussen de woorden door- je verhaal over het uitnemen van organen, TIJDENS HET STERVEN EN NIET NÁ DE DOOD.. Ik citeer, waar jij weer naar mijn taalgebruik en je eigen lange tenen kijkt; goed?
   ‘Als iemand niet meer te redden is zullen ze pas overgaan tot de donatie procedure.’ Wie ben je als verpleegkundige om de beslissing te nemen -afgezien van de overduidelijke- dat iemand niet meer te redden is.. Alleen de woordkeus al.. Pff..

  11. Tja guido , mij is altijd geleerd dat ik niet mocht ophouden met reannimeren tenzij het hoofd 30 cm van de romp gescheiden was . Dan mocht je vaststellen dat iemand overleden was , anders was een arts een vereiste. Dat zal wel veranderd zijn , nu ben je dood als ze iets van je kunnen gebruiken lijkt het.

  12. Het simpele feit alleen al Marcel, dat je jezelf als verpleegkundige/arts bóven het leven van een mens gaat stellen, door de dood niet af te wachten, maar FEITELIJK te veroorzaken (‘Ze zijn tóch niet meer te redden’..!!) is voor mij Zum Kotzen.. En geloof me dat mijn Duits voortreffelijk is..
   De verhalen hier op de site over orgaandonatie staan er al meer dan 5 jaar. Het werk van Marieke de Vrij bijvoorbeeld, over orgaandonatie/transplantatie is werkelijk een verademing van eerbied voor het menselijk bestaan.
   Terwijl de verschrikkelijke hartvochtige ‘wijze’ waarop met menselijke waardigheid wordt omgegaan in reguliere gevallen, die Duitse uitdrukking waard is..! Er staan artikelen hier op de site, die je hart doen omdraaien..
   Een simpele discussie kan hier feitelijk ook niet plaatsvinden, omdat heel simpel gezegd, de voorstanders niets anders kunnen dan zich op protocollen beroepen.. En op krankzinnige uitdrukkingen als: ‘hij was toch niet meer te redden’… (En nu een teiltje ajb..)

  13. @ guido
   Ik ben het hartgrondig met je eens , en zal je op je wenken bedienen \____/

  14. Jantine

   Ik wil je toch nog even uitleggen waar het om gaat. je praat over respectvol behandelen van de donor’s. Ik kan dat nergens herkennen. Ten eerste zijn ze, en daar gaat de post over, op basis van valse informatie overgehaald om orgaandonor te worden. Er wordt gesproken over Donatie na het overlijden” Dat is niet waar. Je doneert voor je overlijden. In de wet is zelfs de regel opgenomen dat je een STOFFELIJK OVERSCHOT mag beademen als je het voor donatie wilt gebruiken. Nergens in de voorlichting staat dat je dus VOOR je overlijden wordt leeggehaald en NERGENS wordt in de voorlichting verteld dat je daarbij geen narcose krijgt. Ook worden de familieleden aan het bed van hun doodzieke kind belaagd door de transplantatie coördinators (natuurlijk zijn er ziekenhuizen waar dat niet gebeurd), maar de klachten ken ik wel. Elke vijf minuten komen ze weer met de meest emotionele argumenten.Uiteindelijk zijn de ouders murf. Dan gaat de donor naar de operatiekamer. Hij/zij is hersendood verklaard en daar wordt een test bij gebruikt die de patiënt nog meer beschadigd dan beter maakt. Dit is de apneutest, bij die test wordt de patiënt nog eens tot tien minuten van de beademing gehaald om te kijken of hij zelf gaat ademen, tien minuten geen zuurstofrijkbloed voor de al geplaagde hersens van de zieke, ja ja en die test veroorzaakt nog meer ellende.Ik zal het hier niet toelichten. Je bent dan dus hersendood en wordt op basis daarvan doodverklaard, maar je leeft gewoon door en niemand die weet wat die patiënt ervaart. Er zijn donoren die weer zijn bijgekomen uit de situatie en hebben kunnen vertellen dat ze alles hebben gehoord. Daar ga je dan. Dr. Erwin Kompagje die is gepromoveerd op het item hersendood omschreef de situatie van een dergelijk patient als volgt: Dan ben je nog niet helemaal overleden. En zo ga je nog-niet-helemaal-overleden naar de OK en wordt zonder narcose leeggehaald WAARNA het stervensproces gaat beginnen.Een operatie kan wel drie tot vier uur duren. Ik weet niet waar jij in deze procedure het respectmoment tegenkomt, ik kan het alleen maar barbaars noemen

  15. Tja Annet Wood, het valt op hoe jij het blijkbaar beter weet dan Jantine, die toch aangeeft in de sector te werken en ervaringsdeskundige te zijn. Hoeveel ervaring heb jij persoonlijk met orgaandonaties en stervensbegeleiding? Hoeveel jaar? Hoeveel mensen? Hoeveel organen? Overigens begrijp ik jullie onbegrip over het concept ‘hersendood’ totaal niet. Ik zal het eens netjes omschrijven :
   Hersendood is het TOTAAL en ONHERSTELBAAR verlies van de functies van de hersenen.
   Let op de woorden TOTAAL en ONHERSTELBAAR. Wie correct hersendood is verklaard is dus effectief dood, totaal en onherstelbaar, zijn persoon bestaat niet meer, de mens is verdwenen, hij is niet meer, he has expired and gone to meet his maker, he is an EX-human. (Ik krijg het gevoel dat ik in een slechte versie van de beroemde dead parrot-sketch van MP beland ben 🙂 : “The parrot isn’ dead, it’s resting. : https://www.youtube.com/watch?v=4vuW6tQ0218 )

   Een mens is LEGAAL (en volgens alle huidige wetenschappelijk kennis) dood en wordt als dood geregistreerd het moment dat hij hersendood is verklaard volgens de procedure daartoe. Natuurlijk kunnen er FOUTEN gebeuren in die procedure en is de hersendood-verklaring incorrect, dat is mogelijk en daar kan je een zeer lange en nuttige discussie over voeren zoals neurologen ongetwijfeld ook nog vandaag de dag doen.
   Maar een LICHAAM van een mens die legaal en wetenschappelijk correct dood is verklaard kan nog tijdelijk functioneren, mits men ademhaling en bloedsomloop blijft stimuleren. Maar dat lichaam heeft geen bewustzijn meer op dat moment, het is een lichaam van een overleden persoon, de mens is weg, het is een ‘schil’ die enkel nog een puur biologisch organisme is. Er zijn geen qualia meer aanwezig : kwalitatieve ervaringen, aangezien er geen bewustzijn meer kan zijn, de prikkels doorheen de zenuwcellen zijn er nog maar de hersenensynapsen registreren het niet meer, er is dus geen pijn, er is niets meer behalve biochemische activiteit.
   Je kan het daarmee, vanuit emotionele redenen, oneens zijn en dan kies je er uiteraard voor om geen donor te worden, maar dan vind ik ook dat je geen donatie verdient, eerlijk is eerlijk. 🙂 Over heel die esoterische mumbo jumbo van BDE’s, bewustzijn buiten het lichaam en trilling van organen wil ik het niet eens hebben; dat zijn producten van de esoterische industrie; om die te consumeren moet je een hardcore gelovige zijn. Als je daarin gelooft ga je best naar ziekenhuizen waar ze aan Geloof-gebaseerde genezing doen (sjamanen en zo) en niet naar de gewone ziekenhuizen waar ze aan genezing doen op basis van wetenschappelijk bewijs.

  16. @ argonaut
   Even een simplificatie van het hele scala aan zichtspunten . Jij gelooft dat een mens slechts materie is , zodra er geen hersenfunctie meer meetbaar is , is de mens legaal en wetenschappelijk dood verklaart. Dan kan je de oude auto slopen en hergebruiken .
   Het probleem met deze stelling is imo dat we slechts heel grofstoffelijk kunnen meten wat er in de hersenen gebeurd( immers de wetenschap staat niet stil en meet steeds fijner )Het is dus niet uitgesloten dat we nu nog niet met zekerheid ( wetenschappelijk) kunnen vaststellen dat het brein is afgestorven.
   Verder kunnen we het , gezien de vele bde ’s wetenschappelijk nog niet bewijzen dat wij slechts de functie van onze hersenen zijn. Immers net als jim erken je dat er fouten kunnen worden gemaakt in de beoordeling van hersendood ,dat zou op zijn minst impliceren dat het systeem dat gehanteerd wordt voor die beoordeling onnauwkeurig is.( we meten nog niet zuiver genoeg)
   Zolang we nog niet weten wat dood is en wanneer dat intreed , zijn de grenzen die we nu hanteren voor donorschap , slechts aannames en NIET wetenschappelijk bewezen correct! Immers er zijn teveel gevallen waarin na het hersendood verklaren van de mens de mens terug kwam en vertelde alles gehoord te hebben.Zelfs alles gezien te hebben dat men met het lichaam deed. Ergo hersendood is een verzonnen term die ABSOLUUT NIET WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN IS. Dat is dan even zonder de mumbo jumbo. Dat is namelijk idd hoe de wetenschap werkt , dat wat geobserveert wordt dat niet in het theoretische plaatje past wordt verzwegen of gewoon even niet meegenomen in de opstelling van de wetenschappelijke bewijsvoering.
   Waarmee we precies daar zijn aanbeland waar de essentie van het artikel over gaat , een orgaandonor systeem dat wordt gepromoot onder de titel wetenschappelijk juridisch verantwoord te zijn , terwijl essentiele informatie buiten de vergelijking wordt gehouden, zodat een eerlijke keuze niet mogelijk is. De vraag is dan gerechtvaardigd waarom dit zo wordt gedaan.

  17. Argonaut
   Ik begrijp dat je het moeilijk vindt te accepteren dat hersendood lang niet in alle gevallen waar is. Ik zal je nogmaals het rijtje voorleggen:
   Peter Sattva, was hersendood verklaard en komt regelmatig even bij ons een kopje koffie drinken, hij rijdt auto, rijdt motor en heeft twee boeken geschreven. Ondanks dat hij nu een vierde gedeelte van zijn hersens mist en een gedeelte van zijn hersenstam, maar dat terzijde
   Esmee Flower (alias) ik mail met haar en zij is hersendood verklaard geweest. gelukkig bemerkte haar zusje dat Esmee nog aanwezig was. Esmee is inmiddels afgestudeerd.
   De buurvrouw van Marieke lag klaar voor orgaandonatie, was hersendood. de moeder van Marieke bemerkte dat de buurvrouw “er nog was” en de operatie werd teruggedraaid.
   Jan Kerckhoffs was hersendood verklaard en kwam toch weer bij. Hij kon vertellen dat hij alles gehoord wat er rond zijn ziekbed was besproken, dit ondanks zijn hersendood.
   L. kon mij vertellen dat de term “hersendood” wel erg losjes werd gebruikt bij een familielid en die blijkt nu nog steeds zeer gezond en gelukkig te leven
   Iris schreef over haar zusje die in coma lag en waar de “aasgieren (haar omschrijving) steeds langskwamen om te vragen haar zusje vrij te geven voor orgaandonatie. haar zusje leeft nog gezond en gelukkig
   De moeder van Arie werd hersendood verklaard, ze mocht rustig sterven maar nadat de dominee afscheid van haar had genomen ontwaakte zij uit haar hersendood
   Dat is even een lijstje van in Nederland bekende gevallen. Natuurlijk ga je nu zeggen dat de diagnose verkeerd is gesteld. maar in hoeveel gevallen is die verkeerd gesteld? Los daarvan blijft de stelling staan. Je bent doodverklaard op basis van de hersendood diagnose, maar daarmee ben je NIET overleden en ga je zonder narcose de operatietafel op. Soms kom je tot de ontdekking dat de dingen waar je in gelooft toch anders zijn dan dat ze worden voorgehouden en dan heb je tijd nodig om het te verwerken. Zoek op internet eens naar de notitie “The Nasty site of Organ Transplanting, the cannibalistic nature of Transplant Medicine” Die notitie is al in 2007 gemaakt. Lees ook eens de notitie van Dr Paul Byrne op “wij worden wakker”. Of lees eens wat Dr. David Wainwright Evens heeft te vertellen over de reden waarom hij het gerenommeerde Hapswort hospital heeft verlaten, hij wilde niet langer meewerken aan het verwijderen van organen uit levende mensen.Ik ben geen arts, maar kan wel verschillende meningen afwegen en mijn conclusies trekken

  18. U doet aan sluwe manipulatieve framing dor te zeggen dat als je zelf geen dono bent je ook nisk mag ontvangen. Misschien wil ik als het nodig is zef wel ontvangen maar nisk geven. In uw ogen ben ik dan waarschijnlijk een aso of zo. Ik vind dat opgeheven vingertje van u stuitend en schijnheilig.

  19. Op voorhand wil ik graag schrijven (zeggen) dat ik totaal geen verstand van dergelijke dingen heb,maar na de reacties gelezen te hebben zit ik toch met een aantal vragen.
   1.Als ik zo vrij mag zijn om een vergelijking te maken tussen orgaantransplantatie (wat volgens mij handel is omdat er aan verdient wordt) en het gebruik van onderdelen uit bv een sloopauto (wat ook een industrie op zich is waar veel aan verdient wordt)dan vraag ik mij af of we orgaantransplantatie (nadat iemand dood verklaart is) wel mogen toestaan omdat het risico bestaat dat financieel gewin mogelijk door hebzuchtige mensen de boventoon zou kunnen gaan voeren.
   Met voorgaande bedoel ik dat geld doorslaggevend zou kunnen zijn/worden om over te gaan tot het dood verklaren van een donor.
   2. 41.16 de reactie van Marcel roept ook de vraag op of de kennis die de betrokken artsen hebben voldoende is.
   Vaak wordt gezegd dat iets wetenschappelijk bewezen is maar wat is iets wetenschappelijk bewijzen dan precies?
   Zoals bekend is wordt vaak een stelling aangenomen waarbij men dan LATER “bewijs gaat zoeken” die deze aannames onderbouwen maar is dat dan ook correct?
   Echte wetenschap lijkt mij eerst iets zien en daar dan een verklaring voor vinden waarom gebeurd het,hoe kan dat enzovoort en pas als dat sluitend is kan men denk ik echt over wetenschap praten.
   Neem als voorbeeld simpel medicijnen zo zijn er tal van medicijnen die werken tegen een bepaalde kwaal maar gelijktijdig krijg je ook andere aandoeningen erdoor terug/bij mag je zoiets dan een medicijn noemen?of is dat van de regen in de drup komen waar bepaalde lieden wel grof geld aan verdienen?
   3.Als hersendood bepalend is om iemand dood te verklaren waarna organen verwijderd mogen worden dan vraag ik mij af of dat wel een juiste diagnose is om tot een dergelijk handelen over te gaan.
   Zou het zo kunnen zijn dat de “wetenschap” nog niet zover is dat hersenen getransplanteerd kunnen worden in een verder gezond lichaam waardoor een heel ander beeld ontstaat?
   Ik ben verder van mening dat iemand pas overleden is als de bloedsomloop gestopt is omdat het hart niet meer klopt en ook als de ademhaling gestopt is en zelfs dan nog na een bepaalde tijd.
   Ik weet dat deze vragen als schokkend kunnen worden ervaren maar ben wel van mening dat ze gesteld moeten worden omdat we hier wel over leven en dood praten.
   Het is absoluut niet mijn bedoeling iemand pijn te doen moest dat onverhoopt toch het geval zijn dan mijn excuses daarvoor.

  20. Dag Annette, mooie annecdotische voorbeelden, misschien kloppen er wel een paar van, dat is mogelijk want medische fouten gebeuren.

   Kern van de zaak is natuurlijk dat NIEMAND van de mensen die jij daar opnoemt Hersendood was; Hersendood IS dood,punt aan de lijn, de hersenfuncties zijn Totaal en Onherstelbaar verloren, als die diagnose CORRECT gesteld is kom je niet terug, niemand, nooit.
   In die zin zijn de opmerkingen die hier gegeven worden dan ook fout ; het is WEL mogelijk organen te nemen uit een (hersen)dood lichaam zoland men de biologische basisfuncties (ademhaling en bloedcirculatie) in stand houdt.
   Die organen functioneren nog omdat men dat artificieel zo regelt maar het lichaam waarin ze zitten is dat van een dode persoon.

   Sorry, maar dat is niet enkel mijn standpunt maar ook dat van wetenschappers als Dick Swaab (Wij zijn ons brein), Hersenonderzoeker Steven Laureys en nog vele anderen.

   https://www.youtube.com/watch?v=8TjOd_A5zRo
   http://www.skepsis.nl/blog/2011/02/swaab-maakt-gehakt-van-eindeloos-bewustzijn/comment-page-1/

   “Swaab heeft ook geen goed woord over voor de manier waarop Van Lommel mensen angstig maakt voor orgaantransplantatie. ‘Het is verbijsterend dat hij de kletsverhalen waarbij de ontvanger van het getransplanteerde orgaan karaktereigenschappen van de donor mee zou krijgen als waarheden brengt. Van Lommel … maakt willens en wetens potentiële donoren en hun familie angstig.’”

   Sorry, maar ik hecht veel meer geloof aan wat hersenspecialisten zeggen dan wat een cardioloog als Pim Van Lommel zegt in een populair boek dat bol staat van pseudowetenschap.

   Maar het principe blijft natuurlijk : u doet wat u zelf het beste vindt, hoewel ik niet vind dat U het recht hebt om te beslissen dat uw kinderen geen donor-organen mogen ontvangen, dat is dan weer een brug te ver.
   Wat is dan nog het verschil met Getuigen van Jehova die zelfs bloedtransfusies weigeren. Nuts. 🙁

  21. Argonaut
   Het verschil in inzichten is simpel te verwoorden . Zij die geloven in de wetenschap en denken dat bewustzijn in het brein ( de materie) ligt.
   en zij die geloven in heel andere dingen en uitgaan van een bewustzijn dat zich los van de materie een bestaansrecht heeft verworven.
   De grap nu is dat die eerste groep zeggen dat de aanwijzingen voor de gedachte gang van de tweede groep niet legitiem zijn , niet wetenschappelijk. Dat kan kloppen daar wetenschap niets dat niet kan worden gemeten of gewogen erkent als gebeurtenis of bewijs. Door die oogkleppen te dragen zet de wetenschap zich af tegen het zelf beschreven principe van de wetenschappelijke benadering. Immers geobserveerde verschijnselen worden uitgesloten van de zoektocht naar een verklaring.
   Maar daar gaat het in dit artikel niet om . De crux in dit artikel is dat er eenzijdig en foutief wordt geïnformeerd. Feit is dat er niet kan worden getransplanteerd uit een dood lichaam. Feit is dat ondanks “zorgvuldige diagnose van hersendood”mensen daarvan kunnen terugkeren , hetgeen impliceert dat de manier van diagnosticeren foutief is of dat de diagnose fout was of slordig is uitgevoerd( fouten gebeuren niet ,maar worden gemaakt)Daarbij dienen we in het hoofd te houden dat de wetenschap vaker is terug gekomen op ideeen uit het verleden van die zelfde wetenschap . Dus voor zover wij nu weten is hersendood , dood , maar dat is wellicht in de toekomst te herzien..Feit is dat er heel veel geld gemoeid is met deze gang van orgaantransplantatie,hetgeen misbruik en belangenverstrengeling in de hand kan werken.
   Een ander ding is dit . Als organen worden uitgenomen worden spierverslappers toegepast om de “reflexen “tegen te gaan. Reflexen van afwerende gebaren of trekkingen van ledematen. Dat doet een dood lichaam niet!!
   Ik heb vele mensen afgelegd na hun sterven vaak al binnen uren na vaststellen van de dood ( makkelijker vanwege geen rigor mortis), bij geen enkele handeling daar treden “reflexen” op. Dat geeft te denken,zelfs niet wanneer benen die redelijk vergroeid/verkrampt kromgetrokken stonden , worden gestrekt. hetgeen bij leven tot schreeuwen van de pijn zou leiden!
   De manier waarop Pim van Lommel door jou wordt weggezet is ronduit dom.Gezien mijn eigen ervaringen in de verzorging van stervenden en dode mensen zie ik een bewogen en empatische man die niet bang is om door collegea voor gek uitgemaakt te worden . Die duidelijkheid tracht te scheppen in een voor de meeste mensen weggehouden systematiek van orgaandonatie. Ik denk dat Pim voor vele mensen een voorbeeld zou kunnen zijn om onverkwikelijkheden aan het licht te brengen.

  22. Ik zou graag dieper ingaan op de woorden van jantine in punt 41 omdat jantine daar geschreven heeft wat ik hier citeer “Ik ben van mening dat iedereen die geen donor is OOK geen donororgaan mag ontvangen”.
   Zoals dat bij mij overkomt denk ik dan aan een paar mogelijkheden namelijk de volgende:
   1.Dit is druk uitoefenen op mensen want geef je niet dan mag je ook niets ontvangen waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan de redenen waarom iemand wel of niet donor wordt.
   2.Ondanks dat het niet over geldelijk gewin gaat worden hier eisen gesteld en/of bepalingen aan donoren en niet donoren wat hetzelfde is als handel.
   3.Waarom zou iemand die geen donor wil zijn ook geen organen mogen ontvangen?
   (dit los van de mogelijkheid dat een persoon die geen donor wil zijn waarschijnlijk ook geen organen van een donor zal willen ontvangen).
   Verder vind ik de stelling dat artsen NIET onzorgvuldig handelen een gevaarlijke uitspraak omdat men niet weet wat men niet weet,met andere woorden zolang er onderzoek is tbv de wetenschap wordt bevestigd dat men nog niet alles weet waardoor onbewust toch onzorgvuldig handelen kan plaats vinden.
   (Als jantine daar een andere kijk op heeft lees ik dat graag maar dan wel graag met onderbouwing ).

  23. Marcel,

   Inderdaad heb je zij die geloven wetenschap en zij die geloven in andere dingen. Het lastige is dat er oneindig veel “andere dingen” zijn. Tja, wat moet je dan? Als je dan toch iets moet kiezen is het meest logisch dat je kiest voor datgene dat wetenschappelijk is onderbouwd. Daarmee heb je verreweg de grootste kans op een goede keuze. En dat is waar het hele leven om draait: afwegen van kansen. De wetenschap geeft geen garanties en met voortschrijdend wetenschappelijk inzicht zal blijken dat je soms toch de verkeerde keuze hebt gemaakt op basis van de destijdse gehanteerde wetenschap. Zo werkt dat met kansen: je moet er soms naast zitten.

   Kortom, als ik moet kiezen tussen wetenschap onderbouwd met een grote kans op succes en al die “andere dingen” met ieder een minimale kans op succes, dan is mijn route duidelijk.

   Respect voor jouw werk met doden. Ik heb dat ook tijdelijk gedaan. Vooral het gereutel en gepruttel na de vaststelling van de overledene zijn me goed bijgebleven.

   Neurologie is echter niet jouw expertise. Dus vertrouw ik meer op de expert. De reflexen waar jij op doelt hebben volgens neurologen niets te maken met pijn en dus afwering. Bij hersendood “zijn de hersenen totaal en onherstelbaar vernietigd”
   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2534591/2000/08/23/Met-onze-criteria-voor-hersendood-zijn-we-roomser-dan-de-paus.dhtml

  24. Argonaut, je hebt helemaal gelijk, echt hersendood, daar is geen weg voor terug. Maar je geeft zelf toe dat de door mij aangedragen voorbeelden foutjes zijn. Klaarblijkelijk kunnen deze fouten toch worden gemaakt en geeft de diagnose hersendood geen zekerheid dat hij goed is gesteld. Daar gaat het om. Deze “foutjes” hadden volgens procedure regelrecht naar de organenbank gegaan en dat zonder narcose. Dat kan niet en dat mag niet.
   De term hersendood is verzonnen door een groep vooraanstaande mensen van Harvard die een oplossing zochten voor het transplantatieprobleem. En nu blijkt dus dat wereldwijd, want de lijst is internationaal toch lang, dat er veelvuldig mensen hersendood zijn verklaard die het niet bleken te zijn. Om in de toekomst deze weerloze mensen te beschermen moet er wat gebeuren. Niemand weet hoeveel mensen zo weerloos zijn weggevoerd. Prognoses geven aan 75%. Al was het 20% dan zijn mij dat er nog te veel. Daarom moeten de mensen weten wat zij kunnen verwachten als zij zich als donor opgeven. Welk risico zij lopen en hoe de uitname-procedure nu precies gaat. Er moet duidelijk worden uitgelegd dat je organen worden uitgenomen als je doodverklaard bent, maar niet bent overleden.
   Marcel Wiersum, dank je voor je correcte toelichting over de reflexen bij echte overleden mensen en je overige toelichting. Inderdaad hulde aan Pim van Lommel die de waarheid durft uit te spreken. Evenals Dr. David Evans die ook zijn post verliet toen hij bemerkte dat zijn collega’s zijn mening niet konden delen. Deze arts vreesde de dag dat zijn kleinkinderen aan hem zouden vragen of hij aan deze praktijken had meegewerkt en wilde hun recht kunnen aankijken. Ik heb respect voor artsen die openlijk durven te zeggen dat er iets niet goed zit in de gang van zaken rond de orgaandonatie.

  25. @ jim
   Wetenschap is een geloof gebaseerd op aannames en veronderstellingen, ieder mens die dat niet erkent is of geheel geindoctrineerd of snapt niet goed hoe de wetenschappelijke wereld in elkaar zit. Hetzelfde kun je zeggen van alle religies, wat de twee dan ook gelijk waardig maakt . In geen geval mag tijdens een orgaandonor promotie, aan één de voorkeur worden gegeven boven de ander. Elke promotionele aktie die een van de twee zichtspunten negeert of moedwillig uitsluit , geeft reden tot nadenken waarom dat dan zo is. Het idee van belangenverstrengeling en uitbuiting zijn dan niet uitgesloten.

  26. Marcel, ik zie wetenschap niet als een geloof maar een methodiek om aannamen en veronderstellingen te toetsen. Deze methodiek bewijst zich keer op keer, iedere dag weer, om ons begrip te vergroten.

   Wetenschap is dus verre van gelijkwaardig aan religie. Gelovigen hebben daarom ook veel minder de neiging tot twijfel en onderzoek. Jij gelooft in reincarnatie en grote vent die jou daar vanaf krijgt.

  27. Jim
   Ik heb je net uitgelegd dat wetenschap niet die methodiek hanteert die het voor dient te staan. Het neigt tot het niet willen zien van zaken die niet stroken met het huidig wetenschappelijk denken. Waardoor het gelijkwaardig wordt aan een geloof.
   Knappe jongen die jou van je wetenschappelijk geloof brengt , zie je dat we wat dat betreft niets verschillen van elkaar? Ik heb echter persoonlijke ervaringen die mijn theorie staven , en zodra iemand die naar tevredenheid kan weerleggen ( niet door middel van aannames of misschien dit of misschien dat)ben ik zeer wel bereid mijn idee aan te passen aan het voortschrijdend inzicht .Jij ook?

  28. @ annet
   Jij bedankt voor de vele info die je hier geeft, dat is van grote waarde . Ook het feit dat je met je eigen naam je kop boven het maaiveld steekt verdient waardering!

  29. @Jim
   Omdat je steeds weer naar een persoonlijk meningsverschil met mij refereert , een verschil dat niet wezenlijk over het topic gaat, er slechts zijdelings mee te maken heeft. wil ik even de zaken duidelijk stellen .
   Wil je mij een antwoord geven op de volgende vragen.
   Vind jij wel of niet dat een promotiecampagne ten voordele van orgaandonatie , alle beschikbare inzichten van alle kanten dient te belichten , dus zowel de voors als de tegens ,zeker als het dient tot het stellen van de vraag of iemand wel dan niet donor wil worden ?
   Vind jij wel of niet dat psychologische dwang ,als in je wilt geen donor worden dan ook geen donororgaan, een ethisch uitgangspunt mag zijn voor een dergelijke campagne?
   Vind je dat een herhalingsbrief , van waaruit een psychologische dwang kan voortkomen mag worden verstuurd door het ministerie van volksgezondheid?
   Vind jij wel of niet dat eventuele belangenverstrengeling via geldelijk gewin of anderszinds moet dienen te worden bestreden , en zoja heb je een idee hoe?
   Vind jij als blijkt dat de term “hersendood “aan meerdere interpretaties of foutief gebruik bloot staat dat die dan nog steeds mag worden gebruikt als legitimatie van het proces van orgaanuitneming?
   Dat lijkt mij eerst wel even voldoende om een inzicht te krijgen , en kom niet met ik weet er niet genoeg van af , dit is een zaak van leven en dood . Ga dus maar eens uit van het idee dat jij een orgaan nodig hebt om verder te kunnen leven.

  30. Marcel, we worden het niet eens, maar een wetenschapper (weet je dat ook meteen, Arend) is per definitie bereid zijn beeld aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht. Overigens ben je milder geworden de laatste tijd en minder strijdbaar. Goeie ontwikkeling. Hou vast!

  31. @Marcel 41.29
   ja
   ja
   ja
   ja, hoe? dan moet ik eerst een duidelijk beeld hebben van die belangenverstrelling
   nee

  32. Oeps
   Jim jij vind dus dat psychologische dwang middelen mogen worden gebruikt en vervolg brieven mogen worden verstuurd zelfs als niet zeker is dat de term “hersendood”( waarop het hele circus is gefundeerd)een legitimatie mag/kan zijn voor een dergelijke campagne?
   Maar je erkent wel dat alle ( dus ook voortkomend uit geloofsovertuigingen)argumenten voor en tegen dienen te worden belicht, zie je dan ook dat dat niet gebeurd?
   Overigens een wonderlijke stellingname die je hier ten toon spreid.

  33. Marcel,
   Jij stelt mij 5 vragen die ik netjes beantwoord, ik stel jou 1 vraag en er komt niets. Tekenend.
   Kun je je nog herinneren (vast wel, want je herinnert je zelfs vorige levens) dat Arno Verweij ons uitdaagde om een wetenschappelijk experiment aan te gaan? Jij haakte direct af. Ik heb het experiment wel voortgezet, zonder dat jij en anderen dat doorhadden. Het leidde tot de clash tussen jou en Arend, waarop je besloot je even terug te trekken. Dat was voor mij een interessant experiment, waarvan de uitkomst mij verraste. Zo werkt wetenschap dus. Uitkomsten kunnen verrassend zijn en leiden tot nieuwe inzichten.
   En zonder dat je het beseft ga je in 41.29 toch nog op Arno’s verzoek in. Interessant, dacht ik toen, eens kijken wat er gebeurt.
   En nu blijkt dus duidelijk dat jij niets van wetenschap snapt: een mini-enquete met onduidelijke vraagstelling, foute interpretatie en dus foute conclusies. Je hebt nooit wetenschap bedreven, maar hebt er wel een oordeel over, dat moet een vooroordeel zijn (zie verder discussie met Arend)

  34. Beste Jim wederom ga je op de man spelen , je zegt dingen die je verder helemaal niet onderbouwt.Hebt oordelen zonder objectieve onderbouwing .
   Jij vind promotie gesteund door psychologische druk oke, zelfs als blijkt dat de basis waarop het hele donorschap rust , op zijn best slechts een tijdelijk wetenschappelijk inzicht is,en op zijn slechts frauduleus. Bewijsvoering die de wetenschappelijke integriteit van het wetenschappelijke inzicht ter discussie stellen wuif je weg als niet ter zake doend en daarbij geef je mede als argument dat we nu eenmaal niet zo veel van de hersenen weten. Wel sta je een onbevooroordeelde en alle kanten dekkende promotie voor , dat dat niet gebeurd lijkt je echter niet te deren . Je valt op die manier geweldig door de mand en bent eigenlijk de aandacht dus niet meer waard. Je wilt niet inzicht geven in het veld van jouw expertise maar valt andere mensen daar wel op aan , trollengedrag, anders niet!
   Je werkt de discussie steeds weer van het onderwerp af, onder de noemer wetenschappelijk onderzoekje. Dat zegt alles over jouw inzicht in wetenschappelijke denktrant. Ook jij hebt zeker geen wetenschappelijk onderzoek bedreven , ook al denk jezelf van wel . Je bent nog nooit onbevooroordeeld een onderzoekje ingegaan, jij zoekt alleen ondersteunend materiaal voor je eigen hypothese, en laat onwelgevallig materiaal links liggen ,in die zin ben je een wetenschapper pur sang idd.

  35. @ jim
   Overigens zul je mij nergens zien schrijven over vorige levens daar ik niet in het concept tijd geloof als een lineair gegeven. Je hebt ook daar dus niets begrepen ( heb je daar wel je best voor gedaan ??)over mijn inzicht aangaande andere levens( incarnaties ) terwijl ik je daar toch uitvoerig in een gedachte experiment heb uitgenodigd .Als dat een proeve van jouw wetenschappelijke kunnen is….. god helpe hen die op jou inzichten vertrouwen.

 37. Mijn broer heeft 25 jaar geleden een donor hart gekregen,dus hij heeft nog 25 jaar van het leven kunnen genieten . Wij zijn de donor daar heel dankbaar voor. Helaas is hij 3weken geleden overleden. Denk daar maar eens over na ,als je zelf een orgaan hebt dat niet meer gezond is ,ben je ook dankbaar als er een donor orgaan beschikbaar is.

  1. Nogmaals Thea, en met alle respect. Dit is absoluut het verhaal hier niet. Met alle respect voor je overleden broer en zijn beslissing en jouw visie, het volgende voorbeeld:

   Je krijgt de huisraad van een ander gezin, toegespeeld door een heler, die deze heeft gestolen. En dan zeggen van het gezin, dat ze zo zalig 5 jaar lang de oorlog met die huisraad hebben overleefd. Dat is imo dezelfde vergelijking..!! DAT is waar het artikel over gaat. Het hele fenomeen orgaandonatie/transplantatie is namelijk een fenomeen dat gelijk staat aan DIEFSTAL VAN ORGANEN VAN EEN LEVEND LICHAAM..!!
   En dan heb je het nog niet eens over de emotionele overload van kennis, ervaringen en inzichten van de orgaandonor aan degene die de organen ingeplant krijgt. Elk orgaan heeft -wetenschappelijk bewezen- een EIGEN FREQUENTIE, op basis waarvan wij emotionele/traumatische/gelukzalige ervaringen opslaan. Deze gaan REGELRECHT bij de donor-ontvanger naar binnen. Er komt snel een artikel over dit fenomeen.

  2. Eindelijk Guido, en komen dan ook de echte experts aan het woord of alleen de door jou geselecteerde?

  3. Het zijn experts in de zin, dat ze vertellen over ervaringen met een ‘ontvangen orgaan’.. Ja, een betere expert kun je niet hebben. En experts die niets vertellen, worden niet geselecteerd.. Of begrijp ik je verkeerd, jij mij?
   Wetenschappelijk natuurlijk ‘onzin’ wat we gaan doen, als mensen vertellen over hun ervaringen, want een steekproef van N=1-10 is geen steekproef, toch? Zo wordt ook heel handig de homeopathie de nek omgedraaid. Persoonlijke ervaringen tellen niet.. Dus om antwoord te geven op je vraag, dit antwoord: ‘Ben jij een échte onderzoeker?’
   Lekker cynisch toontje overigens Jim. Als je d’r maar lekker bij voelt, toch?

  4. Guido, cynisme triggert soms een reactie. Het werkte weer eens 😉
   Van de experts in de zin zoals jij bedoelt zijn er best veel. Als jij vertelt waarom je juist de door jouw gekozen experts gebruikt voor je verhaal en kan overtuigen dat de selectie representatief is voor de hele groep vind ik het wetenschappelijk verantwoord. Dus jawel hoor, persoonlijke verhalen tellen prima. Maar om daaruit harde conclusies te trekken moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals hierboven beschreven.

  5. Fijn dat je zo lekker tevreden bent met jezelf joh. Expert zijn in egocentrisch onanistische creaties werkt kennelijk ook voor je. Fijn voor je joh. Maar onthoud, dat het pas telt, als velen het voelen en vinden en denken enz. Jij telt niet mee, doet er niet toe. Totdat je wenst op te gaan in de veelheid-van-niemand-zijn..

  6. Zo Guido, beetje last van gebrek aan humor? Maakt niet uit joh. Ik wacht nog altijd op een goed verhaal met hoor en wederhoor.

  7. Wat jammer van al deze energie, Jim is gewoon een vervelende pestkop, het onderwerp interesseerd hem geen fluit, steeds op nieuw op de man spelen, typische psycho mentaliteit, oordelen cq veroordelen, hij verwacht van ons allen een gentleman’s agreement, om hem zijn onzin te laten verkopen, groet Jenne

  8. Maar ze hebben dat hart uit een nog levend lichaam gehaald Thea.
   Ook daar mag over worden nagedacht.

  9. En het is niet de enige ‘misser/blunder/onvolkomenheid’ die ‘onze wetenschap’ fabriceert. Onder uitnodiging van al die industriële sponsors, die budgetten voor onderzoek ter beschikking stellen.. Maar dan NATUURLIJK wel waar voor hun geld willen. Filantropie is het niet; eigenbelang en dus indirect regelrechte belangenverstrengeling..! Kijk hier maar eens naar de verwoestende gevolgen van het geloof in de ‘heilige-waarheidsgraal-die-wetenschap-heet’:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/medicijnen-manipulatie-en-doodsoorzaak-no-3/
   en als je toch bezig bent, hier even:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/schokkend-rapport-van-medische-wereld-insiders/

  10. Guid.J.

   Filantropie ; je hoeft niet steen rijk te zijn om een mensen vriend te zijn, het is een soort aname dat je rijk moet zijn om te geven, zonder er iets voor terug te verwachten, ik ken veel mensen hele rijke en ook bemiddelde mensen, die de filantropie betrachten, vaak is de daad, het opheffen van het isolement net zo belangrijk als de som ontvangen.

   In de moderne maatschappij is niets gedaan zonder reden, onbaatzuchtig komt niet voor in hun woordenboek, en vaak kun je het woord schenking beter vervangen door chantage.
   Jenne

 38. Dit stemt zeker tot nadenken! Waar de specialisten zich over buigen in een artikel van 6 mei 2016 en aan het uitvoeren zijn

  A groundbreaking trial to see if it is possible to regenerate the brains of dead people, has won approval! from health watchdogs.
  Indian specialist Dr Himanshu Bansal, working with Biotech companies Revita Life Sciences and Bioquark Inc, has been granted ethical permission to recruit 20 patients who have been declared clinically dead from a traumatic brain injury, to test whether parts of their central nervous system can be brought back to life.
  Scientists will use a combination of therapies, which include injecting the brain with stem cells and a cocktail of peptides, as well as deploying lasers and nerve stimulation techniques which have been shown to bring patients out of comas.

  http://www.telegraph.co.uk/science/2016/05/03/dead-could-be-brought-back-to-life-in-groundbreaking-project/

  Zo, er is dus wel degelijk twijfel over dit functioneren anders ga er geen volledig onderbouwd onderzoek maken. Sterven is een proces, geen moment van nu ben je dood. Wat het voor mij betekend, het sterven is een intiem moment. Ik heb er moeite mee als ik tijdens mijn sterven omringd zou zijn door mensen die andere belangen hebben dan het handhaven van die intimiteit, ook al zijn ze volstrekt integer bezig. Dan wil ik alleen zijn met degenen die mij lief zijn…

 39. In mensen snijden is gewoon dolle business.
  Niet alleen het snijden maar ook de lijdensweg daarna leveren miljarden op. Zoals ook de kanker kermis.
  Preventie, zoals bijvoorbeeld echte medicijnen, echt voedsel, schone lucht om in te ademen, minder straling, voedsel voor de ziel, is blijkbaar niet spannend genoeg voor de vampieren 🙄

  Zo houden we elkaar lekker bezig. De een als slachtoffer in meerdere opzichten en de ander als slechterik, maar misschien ook wel als ander slachtoffer.

  Is het kweken van mensenorganen in varkens een oplossing: NEE.
  Het kweken van eigen organen door eigen stamcellen, met je ingevroren navelstreng ???? Nee: De afwezigheid van afstotingsreacties valt commercieel ongunstig uit 👿

 40. ten 1e : Pia Dijkstra is een oud “nieuws”-pion en moest zo nodig de pluchekussens op en volgt een brussels beleid, ten tweede is edith schipzink een totaal verkeerde minister voor deze branche! Zij heeft al zo veel onzin uitgesproken, zelfs de natuurlijke middelen veegt ze van tafel.. maar goed.. je bent niet voor niks een pion/marionet van de farma en de overheid..
  Er was maar echt 1 goede minister op deze post.. helaas.. VERMOORD
  Zorg dat je je codicil altijd bij je draagt ( eingelijk te gek voor woorden), maar als je je keuze niet kenbaar hebt gemaakt ( hebt) HALEN ze je helemaal LEEG!! Dit moet je opsturen naar ministerie en dan krijg je een registr. met daarop je keuze en wat je niet/wel wilt.. Las ergens dat in Belgie iedereen verplicht donor is, klopt dit nu ? Zal toch niet gekker worden mag ik hopen.. Ook zou stemmen verplicht zijn, ik ga me daar eens meer in verdiepen, want dat hele Belgie is ook een raar landje aan het worden

  1. Minister Borst was zeer voor orgaandonatie. Ik heb destijds met haar gecorrespondeerd i.v.m. financiële mi8ddelen om ook de ander kant te belichten, maar kreeg van haar persoonlijk nul op het rekest.
   België kent het Geen-Bezwaar-Systeem. Dit houdt in dat iedereen vanaf zijn/haar geboorte automatisch orgaandonor is, tenzij je bezwaar aantekent. Dit absurde systeem bestaat daar al heel wat jaren en wordt in meer landen gehanteerd, o.a. Frankrijk, Spanje, Oostenrijk.
   je keuze kun je laten registreren via de website http://www.donorregister.nl en dus niet via een ministerie. je krijgt dan een bevestiging van je keuze. Keuze 2 houdt in dat je géén donor wilt zijn.

 41. Latest new’s Science magzine report | bioRxiv website
  Het menselijke DNA spoort na de dood sommige cellen aan tot grotere activiteit, tot 4 dagen na de dood, blijven de stemcellen actief etc.

  Goed om te weten, men snijd en neemt dus organen uit een levend organisme, men snijd in het leven zelf !, en de vraag is dan, wat doet het geweten en intuïtie van die slachter !

  1. Jenne, dank. Dat is preciés waar het hier over gaat en de oppervlakkigen alleen maar kijken naar een ‘suf lichaam’ dat toch ‘moet dienen’… En over de dood gesproken..
   Harriet Algra werkt met bioresonantie. Met menselijk haar. Op afstand meten hoe het met je gaat/staat. Op afstand mensen behandelen. Met een stukje haar, dat maar 1x hoeft te worden afgestaan. Daarna, tot aan je dood bij wijze van spreke, is het een intermediair voor jou en haar bioresonantie.
   Overigens,over de dood gesproken: zij kan mensen nog tot ca. 4 dagen na hun dood peilen..!
   Exact hetzelfde verhaal dus; nu kennelijk door ‘de wetenschap’ (wat is dat eigenlijk..??!) bevestigd..!!
   En daarom hier maar weer even mezelf geciteerd:

   Waarom is er bij mensen zoveel verborgen of onbewust verzet tegen orgaandonatie?

   Zou het écht zo zijn dat wij, bij wijze van spreken, te lui zijn om een orgaandonatie-kaartje in te vullen?
   Of dat we misschien bang zijn, dat we na de dood tóch nog de pijn zullen voelen van het verwijderen van onze organen? Of is het misschien gewoon een éng idee…

   Dat kan natuurlijk allemaal, maar de vraag is of er niet een ander gevoel aan ten grondslag kan liggen. Waarom is er eigenlijk nooit onderzoek gedaan naar de oorzaken en de achtergronden van dit VOORAL MASSALE stille ‘verzet’ of protest tegen orgaandonatie..? Waarom heeft dit fenomeen alleen maar luide, overigens vaak zeer goed bedoelende, ‘voorstanders’. Het lijkt allemaal koek en ei, simpel allemaal.

   Het is niet onze taak om hier een oordeel uit te gaan spreken over welles/nietes van orgaandonatie. De enige vraag blijft gewoon keihard overend staan: “Waarom is er zoveel ‘stil’ verzet?”
   Maar we vragen ons hier alleen af, of het wellicht zo kan zijn dat de stilte in dit opzicht veelzeggender is dan de ‘logische’ voordelen. Kan het zijn dat er onderbelichte achtergronden achter dit fenomeen schuil gaan bij IEDER mens..?! Achtergronden die mogelijk te duiden zijn als ‘onbewuste gevoelens van afkeur’? Gevoelens die wellicht ieder mens met zich meedraagt die geen klakkeloze voorstander is van orgaandonatie?
   Kan het zijn dat velen onbewust WETEN dat organen energetische opslagplaatsen zijn van ‘levenservaringen’, zoals de wetenschap langzaam aan het ontrafelen is..? Kan het zijn dat wij onbewust wéten, zonder het onder woorden te kunnen brengen, zonder de gedachte ook maar een ‘zichtbare’ vorm te kunnen geven, dat wij onbewust weten dat we worden bestolen van onze geestelijke herinneringen, die onze Ziel in het lichaam opslaat. Totdat..

  2. Misschien is het ook mogelijk dat niemand weet wat er na de dood met de geest gebeurd.
   Er zijn mensen die geloven dat het lichaam stoffelijk is en vergaat maar dat de geest verder leeft (reincarneerd) en er zijn mensen die twijffelen of het gewoon niet weten.
   Daarbij komt ook het geloof want wanneer iemand naar zijn/haar laatste rustplaats wordt gebracht wordt vaak door een geestelijke gesproken in termen van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren en ook dat iemand naar een andere/betere wereld gaat.
   Hoe vaak zeggen/denken mensen niet van zij die in den hemelen zijn houden ons in het oog?
   Afgelopen week zag ik daar een mooi voorbeeld van tijdens het voetbal toen een speler scoorde en een mooi/dankbaar gebaar maakte naar zijn in 2010 overleden moeder.
   Misschien is het twijffel dat mensen weerhoud om donor te worden?

  3. Helemaal mee eens, Jenne. Dan dient zich de vraag aan; wie beslist over leven en dood? En waarom zou iemand een orgaan moeten afstaan of krijgen? Als je eigen leven “op” is, dan is het nu eenmaal zo.
   Waarom moeten we persé verder leven met het orgaan van iemand anders? Als het de bedoeling was geweest dat we als mens reserve organen hadden dan zaten die wel in ons eigen lichaam bij de geboorte! Maar dat is natuurlijk een andere discussie. Maar waarom zou je harteloos zijn als je geen orgaan wilt afstaan? Ieder levend wezen is uniek!

 42. Op 21 juli 2016 wordt het door mij bij de Reclame Code Commissie ingediende bezwaar over de laatste propaganda-actie van de overheid behandeld. Ik heb bezwaar aangetekend dat de overheid in die commercial (je hebt het in je) de luisteraars en kijkers verwijzen naar een website waarin wordt verteld dat de orgaandonatie na het overlijden plaatsvindt en dat er na het overlijden in het donorregister wordt gekeken. Dit is eenvoudig niet waar.
  Ook begint er binnen de Tweede Kamer iemand wakker te worden. Het Tweede kamerlid Ozturk heeft een motie ingediend waarin hij stelt dat de “van mening dat voor mensen die zich als orgaandonor hebben laten registreren van belang is om te weten hoe orgaandonatie exact in zijn werk gaat: etc” De motie is nog niet in stemming gebracht, dit is in afwachting van het in stemming brengen van wetsvoorstel 33506 van Pia Dijkstra. De inhoud van mijn bezwaar kan worden gelezen op facebookpagina “orgaandonatie de Waarheid.” Op die pagina zal t.z.t. ook de uitspraak bekend worden gemaakt. Tot zover mijn laatste post over dit onderwerp. Hulde aan Door Frankema dat ook zij dit onderwerp openlijk ter discussie heeft gesteld.

  1. Orgaandonatie vindt ALTIJD na vaststelling van overlijden plaats (indien geen medische fout uiteraard). Het is toch absurd om dergelijk vaststaand feit te blijven betwisten? Je kan evengoed ontkennen dat gras groen is…..

  2. ‘Vaststelling van overlijden’ is dus het ‘hersendood’-fenomeen, dat speciaal bedacht is om ‘overlijden’ te definiëren. En daar gaat dit verhaal over, met een hele trits bewijzen, om te laten zien dat het lichaam niet dood is, zelfs heftig ‘protesteert’, bij het uitnemen van organen, na zelfs ‘hersendood’ te zijn. Misschien kun je die 20 punten even behandelen dan?
   En ik zal je vertellen, dat -om organen zo zuurstofrijk/kansrijk uit te nemen- er op grote schaal de hand wordt gelicht met zelfs het zelfbedachte fenomeen ‘hersendood’.. Dat wordt ‘aangenomen’ dat een mens als is overgegaan, adhv letsel en/of bewustloosheid/coma. Daar zijn voorbeelden van te over. Lees nou gewoon eens dit artikel, op basis waarvan je wellicht ‘voortschrijdend inzicht’ mag ervaren:
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/over-mijn-schoonvader-die-terugkwam/

   Argonaut, dat jij nu weer vooraan begint, zegt alles over je falen, om op die punten/dat punt, de ‘officiële hersendood’, in te gaan op de essentie van het artikel. Ongeloof of onkunde? Dankjewel Annet, ik wordt ook een beetje moe van het om de pispot draaien van sommige reacties.. Nog maar een keer het begin van het artikel, waar Argonaut kennelijk ook overheen heeft gelezen:

   “Het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transplanteren van een echte dode.
   Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren,
   zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

   ~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~

  3. Tja het lijkt er dus op dat we 2 wetenschappelijke ‘kampen’ hebben als het over hersendood gaat : cardiologen (Pim Van Lommel, David Evans) vs Hersenspecialisten (Dick Schwaab,Steven Laureys). Maar om een of andere reden denken sommigen dat cardiologen betere hersenspecialisten zijn dan de hersenspecialisten zelf. 🙂
   Het hele punt is natuurlijk dat velen niet kunnen accepteren dat alles wat wij zijn in die 1300 gram materie in ons hoofd zit. Het dualistische idee van lichaam-geest is allang ontkracht (decennia dacht ik). Ons brein is ons bewustzijn; als het brein niet functioneert, stopt het bewustzijn en sterft de mens, wat overblijft is een organisch residu dat nog enige tijd in functionerende conditie kan gehouden worden door technische ingrepen.
   Een lichaam zonder bewustzijn en zonder kans op terugkeer van het bewustzijn is een dood lichaam. Orgaandonatie is niet meer of minder dan een ethische evidentie voor wie empathische vermogens heeft.

  4. Imo is kortzichtigheid een vorm van hersendood. Hersenspecialisten claimen graag het leven als zijnde zetelend in de hersenen. Daarmee is hun vak het ‘levensvak’ geworden en rijst hun aanzien met de dag. (Daar waar bijv. cardiologen het totale lichaam dienen.) In dat opzicht zijn hersenspecialisten niet alleen egocentrisch, maar vooral kortzichtig. Iets claimen, wil nog niet zeggen dat het zo is. En daardoor ben ik weer bij mijn eerste zin.. 😉

  5. Argonaut.
   47.2 ” Tja het lijkt er dus op dat we 2 wetenschappelijke kampen hebben als het over hersendood gaat”.
   Dat betekend dat er dus geen zekerheid is dat hersendood ook echt dood betekend.
   Waar je ook aan voorbij gaat is dat organen van een echt overledene niet bruikbaar zijn.
   Mijn conclusie is dan ook dat orgaantransplantatie mogelijk is bij leven en met toestemming en indien gewenst onder verdoving van de donor.(hierbij denk ik dan aan bv een nier afstaan waarna de donor nog gewoon een verder gezond leven kan hebben).

  6. @Argonaut. “Een lichaam zonder bewustzijn en zonder kans op terugkeer van het bewustzijn is een dood lichaam.” Dat lijkt een verstandige uitspraak, maar is het niet. Het probleem is namelijk dat je bewustzijn – of liever gezegd de mate van bewustzijn – niet vast kunt stellen bij een mens die “buiten bewustzijn” is. Het ontbreken van lichamelijke reacties op prikkels van buitenaf heeft niet noodzakelijkerwijs met bewustzijn te maken.
   Voor jouw oriëntatie: ik ken ondertussen meer dan 50 gevallen van hersendood verklaarde patiënten – die in jouw ogen dus dood zouden moeten zijn – maar toch weer tot bewustzijn kwamen. Een aantal van hen komen in mijn boek aan de orde.
   Steeds opnieuw blijkt dat je niet bijster goed geïnformeerd bent, maar voor jezelf hebt besloten wie ter zake kundig zijn en wie niet. Een oud collega hersenspecialist van Swaab – dr. Herms Romijn – verklaarde in een interview met mij dat hersendood een idioot criterium is dat niets zegt over de vraag of iemand dood is. Ook deze man komt in boek aan het woord.
   Ik wil graag iets bijleren, maar ik heb van Swaab nooit begrepen dat hij hersendood gelijk stelt aan dood, hetgeen jij suggereert. wil je me laten weten waar hij dat gezegd of geschreven heeft?

  7. @Argonaut. En wederom blijkt dat je totaal niet geïnformeerd bent, lees het artikel van Door Frankema en mij. Al die 20 punten waaruit blijkt dat iemand volop leeft, plus de vele gevallen van hersendood verklaarde patenten die weer tot bewustzijn zijn gekomen worden door jou niet geaccepteerd want ze passen niet in je gepreoccupeerde plaatje. Je gaat er niet op in en roept alleen maar van alles. het is inderdaad absurd om dergelijke vaststaande feiten te betwisten. Daartoe ben je zelfs niet eens in staat. Desalniettemin daag ik je uit om ze stuk voor stuk op de snijtafel te leggen.

  8. Dag Ger,
   Je voelt je een beetje aangevallen lijkt het wel, dat is niet de bedoeling, ik ga niet ontkennen dat jij een hoop tijd en energie hebt gespendeerd aan dit thema, maar dat wil niet zeggend dat jij daarom over dit thema de definitieve authoriteit hebt, daar kunnen we het over eens zijn hoop ik?
   Ik bemerk gewoon een hoop foute stellingen hier en een complottheorietje dat de medische sector beschuldigd van winstbejag op basis van transplantaties via donorhandel. Dat laatste is gewoon verwerpelijk.
   Ik ben geen specialist, ik ben geen medicus, maar ik heb wel een technisch-wetenschappelijke achtergrond en kan wel om met wetenschappelijke literatuur en weet hoe academici en wetenschappers in de praktijk werken, dat is dan mijn ervaringsdomein. Je kan dan wel zeggen dat ik niet bijster goed geinformeerd ben, tjah, ik ben uiteraard niet VOLLEDIG geinformeerd, daarvoor moet je decennia vakliteratuur in het domein bijhouden (neurowetenschappen). Ik vermoed dat weinigen hier aan dat criterium voldoen. 🙂

   Het is vreemd overigens dat je twijfelt aan de mogelijkheid om (de mate van) bewustzijn vast te stellen bij patienten, dat is nochtans zeer eenvoudig en duidelijk via een MRI-scan. Hoe precies denk je dat ze patienten met Locked-in Syndroom detecteren? Ik zou je toch echt eens aanraden om eens te luisteren naar wat prof. Steven Laureys precies zegt : (3 minuten vanaf dit punt : https://youtu.be/8TjOd_A5zRo?t=641 )
   Vrij conclusief hoor, zo kan je je ook wat beter informeren. 🙂

   Wat betreft Dick Schwaab, ik ken niet al zijn werken, maar ik heb wel dit :
   https://www.nvve.nl/files/4813/8753/1005/Relevant_2010-2.pdf Even een interessante passage uitlichten :
   “Tot het transplantatietijdperk (waarin het belang van het vaststellen van de hersendood nog groter werd) was de diagnose ‘dood’ simpel: de hartslag en ademhaling moesten afwezig zijn en volgens de arts ook niet meer kunnen terugkomen. Je zat als arts een paar minuten in dubio, maar dan werd de onomkeerbaarheid van het proces duidelijk: ‘Dood, niets aan te doen’, zoals Johnny de Selfkicker indertijd dichtte. Een enkele keer wordt een skiër zonder teken van hartslag of ademhaling onderkoeld onder een lawine vandaan gehaald, om toch weer volledig te herstellen.
   Sinds de tijd dat patiënten met een zware hersenbeschadiging aan de beademingsapparatuur worden gelegd, is de klassieke diagnose ‘dood’ niet meer te hanteren. hartslag en ademhaling worden kunstmatig op gang gehouden, terwijl de patiënt ‘buiten bewustzijn’ is of ‘hersendood’. Dat kan eindeloos duren. Oud-premier Sharon van Israël ligt sinds 2006 aan de beademingsapparatuur. In plaats van de diagnose ‘dood’ wordt in zulke situaties gesproken van ‘hersendood’. Hiervoor
   werd oorspronkelijk de definitie gehanteerd ‘het onherstelbaar afwezig zijn van alle hersenfuncties’.
   Echter, de hersenen van een kwart van de hersendode patiënten produceren nog antidiuretisch hormoon (ADH = vasopressine). Dat zorgt dat we in de nier vele liters water per dag uit de urine heropnemen. Zijn de hersencellen die ADH maken dood, dan zie je dat meteen aan de zak met urine die, aangesloten op een katheter, aan de rand van het bed hangt. Die bevat dan tien tot vijftien liter waterige urine per dag. Bij hersendode mensen van wie de ADH producerende hersencellen nog intact zijn, komt slechts anderhalve liter goed geconcentreerde urine in het zakje terecht. Er kunnen nog meer groepjes hersencellen bij hersendode patiënten actief zijn, maar die kunnen niet bijdragen aan herstel van het bewustzijn. Inmiddels definiëren de zogeheten ‘Harvard criteria’ het begrip hersendood als het onomkeerbaar aanwezig zijn van lichtstijve pupillen, het afwezig zijn van hersenstamreflexen en permanente afwezigheid van ‘hogere hersenfuncties’ als denken en bewustzijn. Dit laatste is eigenlijk een logische omkering van het bekende credo ‘Ik denk dus ik ben’ van Descartes. Als je niet
   meer kunt denken doordat je hersenen niet meer functioneren, besta je als persoon ook niet meer.”
   Als dat niet duidelijk is, wat dan wel?

  9. Wat een geleuter, het één heeft niets uistaande met het andere, en dan Descartez, hij is door de Jezuïten zonder zijn hoofd begraven, om dat zijn stelling was, hoofd en lichaam hebben niets met elkaar uitstaande.

   In ieder vak teld de ethiek, in de medische wereld is het van groot belang de ethiek hoog in het vaandel te hebben en houden.

   Ken vele Artsen, Doktoren, heb vaak genoeg maatschappen meegefinancieerd, ken dus het klappen van sweep, en heb het één en ander meegemaakt.

   Waar we het hier in het kort overhebben is het misplaatste denken, dat een semi dood mens er niet meer toe doet, dus haal er maar uit !

   En dan het hypokriete spel, van of ze uberhaupt wat om mensen geven, mensen die zich met perverse medische ingrepen ophouden, daar onder valt ook abortus, behoren te worden gestraft, en uit de medische stand te worden verwijderd !

   Je kunt de grenzen proberen te verleggen, maar het echte leven is niet mannipuleerbaar, het is uniek, en behoort te worden gekoesterd.

   Jenne

  10. Bravo Jenne; je valt hier een standpunt aan dat er niet staat met argumenten die alle kanten opschieten behalve in de richting van het standpunt dat je blijkbaar denkt aan te vallen. 🙂
   Ik weet niet van welke sweep je het klappen kent; maar ik weet wel dat het een heel kort sweepje moet geweest zijn. 🙂 Lezen en schrijven zijn niet iedereen gegeven; het is duidelijk.

  11. Helemaal met je eens, ga niet je pseudo noemen, maar mijn sweepje is groot genoeg om jouw verwaantheid een flinke striem te bezorgen, je lult en leuterd er op los, voor mij geen probleem, wel jammer voor deze op vriendschappelijke leest geschoeide site, maar die oude gezegdes hebben veel waarheid in zich, verwaandheid komt voor de val, ik heb jouw typetje vaker mee gemaakt in mijn leven, windbuilen is de oude naam, en terecht !

  12. Beste Argonaut,
   In 47.2 heb je over de dualiteit lichaam- geest maar mi vergeet je de belangrijkste van het menselijk wezen, nl de allesomvattende ziel. Daarnaast heb je het over de 1300 gram materie in ons hoofd, het brein, waarvan algemeen wordt aangenomen dat we er slechts 10% van gebruiken. Van dat gegeven uitgaande ‘weten’ we slechts 10% en valt er nog 90% te ontdekken. Dus ook van de ziel en het bewustzijn weten we maximaal 10%. Bovendien is het volgens mij van belang hoe en of men gebruik maakt van beide hersenhelften bij wetenschappelijke vraagstukken.(hoofd en hart of ratio en gevoel).
   Een voorbeeld wanneer de linker hh (ratio) overheerst:
   We hebben Homeopathie wetenschappelijk onderzocht. Conclusie: met de gebruikte methode is aangetoond dat het niet werkt!

   Een voorbeeld wanneer de rechter hh (gevoel) in gelijke mate is gebruikt:
   We hebben Homeopathie wetenschappelijk onderzocht. Conclusie: met de gebruikte onderzoeksmethode hebben we de werking niet kunnen vaststellen.

   Dat klinkt al heel anders. Hiermee sluit men niet uit dat het werkt maar dat de gebruikte onderzoeksmethode misschien niet in staat is het aan te tonen. Zo dient wetenschap mi bedreven te worden. Niets uitsluiten en zich realiseren dat we maar 10% van het brein gebruiken en niet al te vasthoudend te blijven in zijn of haar overtuigingen. Denk maar aan kraamkoorts, men is nog 30(!)jaar halsstarrig blijven doorgaan vrouwen inwendig te onderzoeken terwijl men daarvoor in lijken had gesneden zonder zich te verschonen. En de dokter die d.m.v. eigen onderzoek duidelijk had aangetoond dat dat de oorzaak was is verketterd en heeft zelfmoord gepleegd.
   Ik ben ik het daarom volledig eens met het artikel en de bijdrage van Marcel. De hersenen zijn op een gegeven moment wellicht onherstelbaar beschadigd maar zijn pas dood als het is afgestorven en dan nog is niet heel de mens dood maar slechts een deel. De twee andere delen, ziel en lichaam leven nog! En daar mag in gesneden worden? Wat vinden beiden er van? Zolang niet is vast komen te staan dat beiden toestemming geven is het mi euthanasie.

  13. Tja Jopiek,
   jij leeft blijkbaar in een magisch-realistische wereld waarin alles mogellijk is. Ik ben helaas nogal verankerd in de realisme zonder het magisch aspect, ik ben zelfs niet religieus eerder atheistisch, een die hard materialist en uiteraard een monist.

   De ziel waar je het over hebt, is een religieus concept, ik aanvaard dat niet, het bestaat niet voor mij en ook niet voor wetenschap, het is nooit gevonden, nooit gelocaliseerd, nooit aangetoond.
   Dus net zoals kabouters en kobolden is de ziel enkel een mythe. Leuk voor in de kerk of bij het haardvuur op donkere avonden maar niets meer dan dat.
   (ik hoop niet dat ik je geloof in kabouters en kobolden nu geschokt heb. 🙂 )

   Als materialist ben ik ervan overtuigd, tot het tegendeel ontegensprekelijk wordt aangetoond, wat altijd mogelijk is maar nooit gebeurd is tot nu, dat de mens een puur materieel wezen is waarbij de geest (bewustzijn) een emergente eigenschap is van de structuur en functie van hersenen (we zien vormen van bewustzijn bij andere diersoorten afhankelijk van de vorm, omvang en ontwikkeling van hersenen bvb. olifanten, dolfijnen en andere primaten naast de mens).
   Als de hersens sterven of defecten vertonen, stopt het bewustzijn gedeeltelijk of helemaal met functioneren. Er is geen redding, geen herkansing, geen reincarnatie, geen hemel of hel.
   We leven nu en moeten ons volledige potentieel realiseren in dit leven, genieten, leren, maatschappelijk actief zijn, mensen liefhebben, kinderen opvoeden : hier en nu moet het gebeuren er is geen 2de kans, er is geen alternatief en er is zeker geen laatste oordeel, je wordt hier en nu geoordeeld. Klinkt lastig? Yep, dat is het ook. 🙂

   Oh, en die 10%, dat is ook een oude mythe, we gebruiken 100% van ons brein, ik toch denk ik. 🙂 Het is lang ontkracht. .
   Ook die opdeling linker-rechter hersenhelft is een fabeltje vrees ik, sorry.
   Er is maar 1 wetenschappelijke benadering, dat is net het hele punt : de methode WERKT net zo goed omdat ze elke persoonlijke voorkeur, instelling, perspectief (bewust of onbewust) wegsnijdt en probeert om objectieve waarheden te vinden. Dat is net de hele kracht van wetenschap : het kan onderzoekers resultaten opleveren die ze helemaal niet wensen te vinden maar een goede onderzoeker MOET die resultaten aanvaarden.
   Zo zijn we ondertussen vrij zeker dat er geen magie bestaat, geen ziel en zelfs geen vrije wil.

   Het aanvaarden van dergelijke harde feiten is niet voor iedereen eenvoudig of mogelijk, maar stap per stap is het onomkeerbaar en zal er vooruitgang zijn.
   There is no alternative. 🙂

  14. Argonaut
   Je schrijft”Zo zijn we ondertussen vrij zeker dat er geen magie bestaat, geen ziel en zelfs geen vrije wil. ”
   Dat vond ik nogal vrijblijvend en al helemaal niet definitief , een beetje zo van ik geloof dat ik denk dat we bijna zeker weten dat ik geloof dat ik denk etc .
   Zolang er niet onomstotelijk bewezen is dat de ziel niet bestaat blijf ik er wel in geloven. IK weet namelijk zeker dat ie bestaat!! En ja ik zeg geloven om de overeenkomst met wetenschappelijke gelovigen te benadrukken . Jaja wetenschap is een geloof en in die zin nogal wat dogmatischer dan het mijne….. En nu ga jij dat weer weerleggen zonder onderbouwing hetgeen de boel alleen maar bewijst!

  15. Marcel, wat een schande dat zulke misbaksels, die deze uitspraken doen, de woorden ontbreken mij, mensen die dit durven zeggen zo uit vrije wil, de mensen rangschikken onder de beesten, nou niet begrepen waar het om handeld in het leven, doet mij altijd denken aan marionetten, die ergens zijn neer gegooid als onnutte objecten, begrijp je wat ik bedoel, wezenloze wezens, de onderwereld in wezen.
   Groet Jenne

  16. Jenne.
   Argonaut schrijft zelf dat hijzelf denkt 100% van zijn brein te gebruiken waarna volgt HET IS LANG ONTKRACHT.(47.13).
   Argonaut ik ontkracht dat nog steeds en vooral omdat jij zelf schrijft dat je het ook alleen maar denkt komt het er dus op neer dat het ook alleen maar een aanname van jou is.
   Naar mijn mening is ook dat dus een aanname die niet klopt.

  17. Arnold,
   ik schrijf niets dat ik niet met echte bronnen (geen pseudowetenschap dus of domme blogs hier of daar) kan aantonen.
   over de 10% mythe in Scientific American : http://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/

   Maar zoek zelf aub naar hartelust, mensen doen dat te weinig, google is je vriend : http://lmgtfy.com/?q=10%25+myth

   En Marcel; men kan niet bewijzen dat iets niet bestaat, je vraag is absurd zoals je dus wellicht weet. 🙂 Men kan ook niet bewijzen dat er geen onzichtbare eenhoorns bestaan, jij hebt net zoveel bewijs voor het bestaan van een ‘ziel’ als er is voor het bestaan van onzichtbare eenhoorns : nul.
   Je mag erin geloven uiteraard, je kan weinig anders het is immers een van de basisdogma’s van religie, maar hou het dan op dat terrein aub : (blind) geloof.
   Wetenschap is tov. geloof wat het hebben van een volle haarbos is tov kaalheid : onvergelijkbaar. 🙂
   Ik moet je helaas aanraden om een beginnerscursus wetenschapsfilosofie te volgen (Popper, Kuhn etc.) want momenteel maak je nog te grote denkfouten om je mening hierover serieus te kunnen nemen, sorry.

  18. Argonaut
   De fout ligt geheel bij jou. Jij verwerpt alles wat je niet kunt meten of wegen, of dat niet in jouw plaatje past .Ik observeer en erken dat we nog vrijwel niets weten. Ik ervaar en jij zegt dat het niet bestaat wat ik ervaar, dat zal je mij niet horen doen. Jij beperkt je in je denken en voorstellingsvermogen , het mijne is eindeloos. Wat je je niet voorstellen kan zul je ook nooit zo ervaren, je zult het niet herkennen of zien want het kan niet bestaan in je denken . Daardoor heb je jezelf in een zeer beperkte ruimte geplaatst, en je denkraam beperkt. Ik zal zeker geen cursus wetenschappelijke filosofie gaan doen , ik ga niet mijn voorstellingsvermogen beperken en in een (dwang) keurslijfje laten persen. Dat jij dat ziet als een fout is slechts jouw beperkte voorstellingsvermogen, breek vrij beste man!
   https://www.youtube.com/watch?v=f4Mc-NYPHaQ

  19. argonaut.
   Nu even serieus.
   Wat is 100% van je brein gebruiken?
   Een mens leert zijn/haar hele leven door ervaringen of studies.
   Dat op zich betekend al dat het brein informatie/kennis blijft absorberen zolang men leeft.
   Als jij dan schrijft dat je 100% van je brein gebruikt is hetgeen je tot je beschikking hebt afhankelijk van de hoeveelheid kennis die je hebt opgedaan gedurende je leven tot nu toe waarvan het ook nog de vraag is of het wel de juiste kennis is.
   Het komt er dan dus op aan hoeveel kennis je opgedaan hebt wat dan weer van mens tot mens kan verschillen.
   Als er dan bij de ene mens veel kennis in het brein aanwezig is en bij de ander niets dan blijft 100% van je brein gebruiken in het laatste geval ook niets.
   In het geval van orgaandonatie kan men zich dan ook afvragen of de diagnose juist is als iemand hersendood wordt verklaart omdat altijd de kans aanwezig blijft dat men later moet constateren dat de diagnose hersendood toch niet juist is.
   Een arts die beweert dat hij/zij over voldoende kennis beschikt om iemand hersendood te verklaren zegt dus eigenlijk alles al te weten en erger nog hij/zij sluit zich dan ook af om tot andere inzichten te komen want hij/zij zal nooit een dergelijke fout willen toegeven.
   Het komt er dus op neer dat men een arts dan op zijn/haar mooie ogen moet geloven zonder dat die arts daadwerkelijk kan aantonen dat iemand die hersendood is verklaard niets meer voelt of waarneemt.

  20. Ach Jenne, zie het als pure armoede. En verder, ons ZELF heeft geen oordeel over of vrees voor deze verloren mensen. Ook zien wij hen niet als vijand, maar als een lege schil die slechts is gevuld door vrees van anderen. De klonen die de ziellozen zijn van hen die ze creëerden, hebben slechts de macht die wij hen geven. Ze verkrijgen feitelijk substantie en ondersteuning door onze angst en uit alle op angst gebaseerde energie patronen. Aan de andere kant, ze verhongeren onder de macht van liefde. Als je hun daden waarneemt, vanuit het perspectief van je stoffelijke zelf, is het bijna onmogelijk om niet te reageren in boosheid of op een treurige manier. Ik ben niet religieus maar we komen allen van de zelfde Bron en daardoor zijn we allen verbonden. Want de grootste illusie op deze wereld is de illusie van het niet verbonden denken te zijn.

  21. JIM,

   In dit geval dacht ik aan Guido.j. zijn goede raad, niets zeggen is ook een optie !!!

  22. Ah Jim, je bent wel degelijk een zoeker, proficiat! Ook naar de juiste zaken dat doet me goed, het zou je wakker moeten maken ook voor andere zaken om vraagtekens te zetten en niet alles als zoete koek slikken. Het is een keuze Jim, zoeken wat vraagtekens zet wat anderen schrijven en Sherlock spelen kan altijd nog.
   Maar als dat je levensmissie is, het neerbuigen en kleineren van mensen, voldoe jij ook prima in mijn ogen dat bij het stuk dat ik heb geplaatst dat ook voor anderen relatief snel te vinden was. Nogmaals het is een keuze en wat voor waarde je eraan hangt dat is puur jouw eigen inbreng waar je gelukkig en tevreden mee bent. Soms is het makkelijk en ook nuttig een paar woorden te gebruiken die een ander heeft gebruikt ook al is het van een medium, maar dat neemt niets af van de waarde die het neerzet. Dus plagiaat van een channeling aan wie zal ik dat moeten afdragen? Colijn kon ik benoemen… De gedrevenheid en energie van jouw missie kan i.m.o. gebruikt worden naar de meer aardse zaken die er om gevraagd worden in een helder perspectief te worden gezet.
   En helder, what’s in a name’, kijk eens meer omhoog dan op je scherm, je zal verbaasd zijn wat er allemaal boven je hoofd afspeelt en zeker de laatste twee decennia. Maar zoals ik al zei, aan jou is de keuze…

  23. [quote]Tja Argonaut misschien moet je toch eens je materialistische kijk op het bewustzijn bijschaven, en wellicht bestaan kabouters en kobolten toch.
   https://www.zielenknijper.nl/mensen-zonder-hersenen-bewijzen-het-ongelijk-van-psychiaters.html%5B/quote%5D

   Mooi artikel op een ‘believers-website’ Marcel. 🙂
   Moest je nu ook de moeite doen om de originele artikels te lezen waarop zielenknijper zijn gedraai baseert zou je zien dat de titel al een dikke leugen is om te beginnen, om van de verdere leugens nog maar te zwijgen.

   Er bestaan helemaal geen mensen zonder hersenen die fuctioneren. (dat kan overigens ook niet volgens de ‘zweeftheorie’ waarbij de hersenen enkel ontvanger spelen voor een extracorporaal bewustzijn)
   Het artikel spreekt over mensen met een hersenvolume van 25 a 30%, dit is dus een mooi voorbeeld van de plasticiteit van hersenen en hoe adaptief hersenen zijn, allemaal dingen die wetenschappelijk bekend zijn, dit is helemaal niet wereldschokkend, dit is zelfs niets nieuw.
   Overigens hebben deze mensen wel ernstige functiebeperkingen, een IQ van hooguit 75 om te beginnen. Of is dat normaal denk je?
   En dan hebben we het nog niet op de effecten op korte- en langetermijngeheugen, mogelijke karakter en emotie-stoornissen, verminderd leervermogen etc. etc.

   Kobolden en kabouters bestaan nog steeds niet Marcel. Maar je moet wel zelf durven kijken natuurlijk. Als je zomaar gelooft wat men jou vertelt en je angstig bij donker in je kamer zit; luisterend naar elk vreemd geluid, ga je al snel denken dat die Kobolden en Kabouters er wel degelijk staan, vlak buiten de deur.
   Als je zelf kijkt en durft in vraag stellen wat men je heeft wijsgemaakt ga je eindelijk de dingen zien zoals ze zijn.
   Maar het vraagt moed om de stap te zetten, want de nacht is donker en vol gevaar zoals Carice Van Houten regelmatig terecht verkondigd. 🙂

  24. Fijn nu eigenlijk eens één van je bronnen te mogen vernemen. Carice van Houten, zozo.. Waar jou ‘believe’ nu in zit en dat je het nu ook allemaal zéker weet.. Wauw. ‘Ik geloof niet dat kobolten en kabouters bestaan Marcel’, wordt ‘quasi wetenschappelijk’ vervangen door de geponeerde waarheid: ‘Kobolten en bestaan nog steeds niet Marcel’.. Een wereld van verschil; kortom een leugen de subjectieve waarheid laten vervangen. (want ik neem niet aan dat je wetenschappelijk bewijs hebt Argonaut van het niet-bestaan..??)
   Toppunt van onzekerheid? Een subjectieve observatie vervangen door een vermeende absolute waarheid. In mijn ogen niet een van de slimste persoonlijke uitdrukkingen/manipulaties.

  25. @ argonaut
   En weer geef je een proeve van onbekwaamheid goed te lezen.
   De 44-jarige man

   Bij een 44-jarige man werd bij toeval ontdekt dat zijn hersenpan hoofdzakelijk gevuld was met vloeistof. Een CT-scan wees uit dat hij over niet meer dan een paar millimeter grijze materie beschikte. De man heeft een IQ van 126 en is universitair geschoold.
   Niks geen iq van niet meet dan 75, maar daar zal je wel overheen gelezen hebben ,of verworpen omdat het niet in je plaatje past!

   Overigens kan ik bewijsvoering laten zien in mijn eigen tuin dat bv DEVA’S wel degelijk bestaan hoewel ze volgens de stand van de huidige wetenschap niet bestaan.En ja daar kun je ook kobolten of kabouters onder scharen eventueel.
   Door van alles te verwerpen waar geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat beperk je jezelf enorm maar dat is dan jouw keuze. Jij hangt nu eenmaal een nogal starre geloofsovertuiging aan zodat je in je bekrompen wereld van “realisme”je leven zult moeten slijten. Voor mij staan vele zaken meer open om te onderzoeken en te beleven waardoor ik mijn wereld als voller ervaar dan ik de jouwe ooit zou kunnen.
   Het grote verschil is echter dat jij mijn wereld afwijst ridiculiseert , terwijl jouw wereld naast de vele aspecten, die jij dus afwijst, wel in de mijne bestaat.
   Maar goed daar gaat het hier niet om , hier staat ter discussie wat het betekend om hersendood te zijn. IK persoonlijk erken dat fenomeen wel alleen zie ik die arme zielen dan gewoon nog deel uitmaken van de samenleving , vaak nog op de hogere maatschappelijke posten. Ook zie ik het in figuren als jij, als ik dan jouw criteria mag gebruiken zou je dus perfect materiaal zijn als donor , wat let je?

  26. Het blijkt dat 95% van de materie, die in het heelal aanwezig is onzichtbaar is. D.w.z. het bestaat uit deeltjes, die anders zijn dan men thans kent en geen interacties hebben met de fysische wetten, behalve dan met de zwaartekracht, want daardoor weet men van het bestaan van deze z.g. donkere materie. Het zou dus zo maar kunnen dat onze geest ook uit dergelijke onzichtbare materie bestaat. Alleen is het dan toch weer een andere van de wellicht vele vormen namelijk een die ook niet op de zwaartekracht reageert. Veel aanwijzingen zijn er ook op psychologisch gebied, bijvoorbeeld: Hoe kan instinctief gedrag nu erfelijk zijn en door het DNA bepaald worden?
   De vraag is echter of het bestaan alleen materieel is, zoals jij waarschijnlijk denkt. Het bestaan van met name het bewustzijn zou ook kunnen op volledig niet materiële basis, volgens velen. Ook zou het kunnen op basis van materie, dus deeltjes en energie, van een aard die onze natuurkunde nog niet kent, omdat deze deeltjes geen (of erg weinig) interactie hebben met de ons welbekende deeltjes en energie.
   ‘Bewustzijn’ is hier nog altijd de kern van het probleem, en dit experiment lost het dilemma niet op.
   1. Ofwel je gelooft dat hersenactiviteit bewustzijn voortbrengt.
   2. Ofwel je gelooft dat bewustzijn hersenactiviteit voortbrengt.
   Beide vereisen een vorm van ‘geloof’.
   In beide gevallen is er sprake van een correlatie tussen hersenactiviteit en bewustzijn. Slechts in één geval kan bewustzijn bestaan zonder hersenactiviteit maar dit is momenteel niet ‘hard’ aan te tonen omdat we alleen hersenactiviteit kunnen meten. De materie is te meten, het etherische niet. En toch staat er op bijna elk geldstuk , In god we trust of God zei met ons. Harde materie? LOL…

  27. Ach, Odette @47.27, het was wel heel duidelijk dat de tekst niet van jou afkomstig was. Mensen die plagiaat plegen blazen zichzelf op. Je hebt je lelijk te kijk gezet, groter voorgedaan dan je bent. Persoonlijk heb ik weinig vertrouwen in mensen die plagiaat plegen.
   Neerbuigen en kleineren is zeker niet mijn missie, wel het blootleggen van misstanden. En daar heb ik hier m’n handen vol aan 😉

  28. Marcel toch.
   Ik had jou nog zo gezegd de originele bron te lezen en dat er leugens in dat artikel van zielenknijper (die naam alleen al doet elk vertrouwen wankelen 😉 )

   Ik heb je de pap in de mond gegeven en nog lukt het niet….
   Dit is het originele artikel https://www.newscientist.com/article/dn12301-man-with-tiny-brain-shocks-doctors/

   En wat lees ik daar?

   “Scans of the 44-year-old man’s brain showed that a huge fluid-filled chamber called a ventricle took up most of the room in his skull, leaving little more than a thin sheet of actual brain tissue (see image of the patient’s brain, above left).”

   “Intelligence tests showed the man had an IQ of 75, below the average score of 100 but not considered mentally retarded or disabled.

   “The whole brain was reduced – frontal, parietal, temporal and occipital lobes – on both left and right sides. These regions control motion, sensibility, language, vision, audition, and emotional and cognitive functions,” Feuillet told New Scientist.

   Sorry Marcel, je bent dus alweer in het ootje genomen en je vertoont niet de minste geringste kritische reflex.
   De symptomen zijn ernstig, zeer ernstig zouden geleerde doktoren zeggen na consultatie. 🙂

  29. @argonaut
   Nou nee hoor , ik heb een ( alweer jaren geleden) interview met deze man gezien, absoluut een heel normale man met een zeer intelligent( zeker in verhouding tot jou)verhaal. Het gaat er dus maar om welke site je GELOOFT maar ja ook dat zal je wel weer bestrijden.

  30. Cozmic.
   Cozmic iedereen is vrij in de keuzes die hij/zij maakt dus als jij ook op die lijst wil zou ik niet weten waarom dat niet zou mogen alleen vraag ik me af waarom je dat wilt.

  31. Wat ik dan ook weer grappig vind is je ( geheel onwetenschappelijke benadering)gelijkstellen van IQ met bewustzijn, heb je daar wel wetenschappelijk bewijs voor ? Bewustzijn is iets heel anders dan IQ namelijk . Wist jij bv dat zelfs bomen of dieren een bewustzijn hebben?Dat er zelfs een bewustzijn aanwezig is in kristallen, kun je je vast niet voorstellen.
   Het hele punt met mijn link was het ontkrachten van jouw stelling dat we die 1300 gram vettig zenuwweefsel zijn. We kunnen een bewustzijn hebben met veel minder of zelfs helemaal geen zenuwen. Ik weet het dat gaat jou veel te ver . Komt door de door jou zelf opgelegde beperkingen in je voorstellingsvermogen.

  32. Arnold, uiteraard uit solidariteit omdat je jezelf er ook op hebt gezet.
   Ook om mensen een ruimere keuze te geven.
   En…niet omdat het moet, maar omdat het kan.
   (nog ff mijn tekst checken op google, stel dat er een dergelijke tekst al eerder geschreven is…krijg ik Odette weer op mijn nek)
   CLEAN>>> REAGEER>> zappp

  33. Marcel,
   ik stel helemaal IQ niet gelijk aan bewustzijn, dat is alweer een gratuite (en zoals gewoonlijk foute) aanname van jou.
   Ik zou durven stellen dat er een correlatie bestaat tussen hersenmassa en hersencomplexiteit en IQ. We kunnen dat bijvoorbeeld vaststellen bij andere diersoorten, een muis kan niet de raadsels oplossen die een dolfijn kan oplossen en een konijn heeft niet de geheugencapaciteit van een olifant.
   Ik heb dat al gezegd, daar heb je wellicht overgelezen. 😉
   Het moment dat een kristal een puzzel kan oplossen mag je me overigens een bericht sturen, dan werp ik de handdoek in de ring en erken ik mijn meerdere. Maar we kunnen wachten tot we een ons wegen vrees ik. Wellicht alweer een fout begrepen of blind aanvaarde bron van generlei reputatie , complotkwak dus.

   Jouw standaarden voor geloof zijn gewoon veel te laag, dat wil ik eigenlijk meegeven, meer niet, in een echte discussie volgens vaste, wetenschappelijk bepaalde standaarden kom je gewoon niet aan bod, sorry, daar wordt je weggelachten, geloof me, ik werk in de academische wereld; jouw standpunten worden tot op het bot gefileerd in minuten in zo’n omgeving; waarschijnlijk heb je altijd overleefd, tot nu, in een veilige, rustige, beschermde omgeving en ben je nooit naar buiten getreden in het publiek buiten die beschermende cocon. Begrijpelijk, dat is niet voor zwakke harten en cognitive bias zal je daar niet redden.

   Van mij mag en kan je gerust in je geloof blijven maar neem aub nooit aan dat je het zal redden met dat geloof in de echte boze wereld daarbuiten.
   Als GOT-fan, wat jij en Guido blijkbaar niet zijn, alweer een gemiste kans voor jullie, kan ik The Red Woman alweer quoten : ‘for the night is dark and full of Terrors”. ik zal zelfs meer zeggen : “Winter is coming!”.
   Wie het volgt, zal begrijpen. De anderen : doe geen moeite. 🙂

  34. Argonaut, uitingen van menselijke empathie en loyaliteit heb jij dus niets mee? Misschien moet je voor een meer rechterlijke hersenhelft activatie eens op zoek naar een hiertoe bevoegde therapeut?

  35. Argonaut het acedemische wereldje is geen vreemd terrein voor mij, en fijn dat je IQ en bewustzijn niet gelijk stelt . Dat roept dan wel weer de vraag op waarom je de aandacht zo vestigt op het IQ terwijl de discussie en het artikel de nadruk legt op bewustzijn, afleiding denk ik dan .Wil je daarom even reageren op het stukje bewustzijn, en IQ buiten beschouwing laten want niet relevant.Overigens was deze meneer ( van het interview ) niet alleen er waren nog minstens 4 andere personen met vrijwel geen grijze massa, deze mensen leefden een volwaardig bewust leven!
   Zodra jij een wetenschappelijke norm voor bewustzijnsmeting hebt gevonden die recht doet aan alle gradaties van bewustzijn hoor ik dat graag.

  36. Dat van Arnold was zeker niet de bedoeling, de WTK Arnold is geen dikkertje en ook niet dom, Ik weet hem regelmatig te waarderen. Op alle slakken zout strooien wordt het natuurlijk onmogelijk om überhaupt nog iets te zeggen of te schrijven. En dan nog wat Coz, uit het verleden geschreven teksten zoals van jou en mij en vele anderen hier over hun persoonlijke! ervaringen op het metafysische vlak vergeet ik niet. Er is zoveel gebeurt inmiddels ook nieuwe persoonlijke ervaringen op dit gebied.
   Dus een stukje ‘lenen’ van tekst omdat het met je eigen wereld resoneert is dat dan fout? Je kan aan een zinnetje gaan zitten frummelen dat niet meer die waarde heeft dan als hij er staat en bij mij hoort. Je kan dan wel het hele artikel aangeven als bron, maar daar was ik het zeker niet mee eens (met het artikel), alleen die paar zinnetjes uit die hele lap tekst anders wordt je daar weer onnodig op aangesproken.
   We hebben bijna allemaal hier onze eigen werelden doorgegeven en doorgespit en wat was het mooi, prachtige tijd, heb echt genoten.. 🙂
   Als het in vervolg, ondanks de meeste bijdragen van mijzelf zijn, zo verder gaat heb ik er geen zin meer in om alleen maar continue je te verdedigen over je persoonlijke ondervindingen en belevenissen.
   Het gaat om inspiratie het delen je aansporen tot meer… Als de taal-politie zijn intrek heeft genomen hier, omdat dat nodig is? Nou het beste dan, Hartegroet van Odette.

  37. Argonaut.
   47.46
   Afgezien van wederom een verkeerde uitleg die jij geeft omdat IK NIET WIL BEPALEN WIE ER WEL OF NIET MAG POSTEN MAAR DAT AAN ALLE BEZOEKERS VAN DEZE SITE WIL OVERLATEN daarom wil ik graag alleen maar weten of je mee doet ja of nee en vergeet niet dat ik mezelf ook op de lijst heb gezet.

  38. Bjorn.
   Goede morgen.
   Ik zou niet weten waar jou dat aan doet denken maar misschien kun je dat het beste zelf vertellen?

  39. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wanneer “hoger opgeleiden” aan arrogant denken gaan lijden zij een wezenlijk bestanddeel van hun mens zijn verliezen: de hartsverbinding met het leven in al zijn facetten.

   Mijn partner was hersendood verklaard, en het transplantatieteam heeft naast zijn bed gestaan. Daar waar alle aspecten van mens zijn in verbinding waren was de reactie van de expert: dit is onverklaarbaar.

   http://www.wanttoknow.nl/overige/mijn-persoonlijke-verhaal-over-orgaandonatie/

  40. Argonaut,47.43
   Haha leuk, toch nog iets gemeenschappelijks!
   …yes, winter is coming… 😉

  41. MD.
   Ik heb de verwijzing gelezen welke je gegeven hebt in 47.56 en ik kan niet anders dan respect voor je hebben en ondanks dat ik jou niet persoonlijk ken weet ik wel zeker dat je partner ook erg trots op je zal zijn wat een ander er ook van vind of zegt.

 43. Persoonlijk vind ik het heel pijnlijk als zo’n, 0 op twee benen, zo’n belangrijk onderwerp steeds op nieuw gebruikt om zijn luimen te spuien, ik zou hem aan willen raden, als voorbeeld, zich zelf aan te melden, om al zijn organen bij levende lijfe te laten verwijderen, om zijn standpunt te bevestigen, dat niemand onmisbaar is, bravo !

 44. @Argonaut. Ik voel me niet aangevallen, zelfs niet een beetje. Wat me blijft opvallen is dat je nog steeds blijft weigeren – zelfs in je laatste reactie – om op de gepresenteerde feiten in te gaan. Ik heb je uitgenodigd ze alle 20 op de snijtafel te leggen, maar dat doe je wederom niet.
  Je schiet weer, voor de zoveelste keer, een bewering de lucht in die je op geen enkele manier met feiten staaft. Welke zijn de foute stellingen en de complottheorietjes in het stuk van Door en mij? Op al mijn vorige vragen geef je wéér geen antwoord.
  Het argument dat je decennia vakliteratuur moet bijhouden om volledig geïnformeerd te zijn over hersendood is kul. Je hoeft alleen maar de feiten op te sporen. Daar heb ik weliswaar 18 jaar over gedaan, maar dat wil niet zeggen dat jij of een ander dat ook moet. Lees mijn boek en beschouw het als ‘vakliteratuur’ want er komen flink wat specialisten van verschillende disciplines aan het woord. Ook neurologen.
  Wat mijn reacties op jou te maken hebben met ‘definitieve autoriteit’ ontgaat me ten ene male.
  Het stuk van Swaab laat alleen maar zien waar je met technisch geredeneer terecht komt als je weigert de meest voor de hand liggende feiten in ogenschouw te nemen (zie ons artikel). Volgens een universitair geschoolde Swaab-fan met wie ik heb gecommuniceerd stelt Swaab dat “bewustzijn een product van het brein is zoals urine een product van de nieren”. Kan het nog bonter? Om via de nieren urine te krijgen, dien je eerst water o.i.d. te nuttigen. Vervolgens komt het afvalproduct er als urine uit. Waar is bewustzijn een afvalproduct van?
  Wordt het niet tijd dat we ons realiseren dat bewustzijn er altijd en overal is, was en zal zijn en dat we sommige paradigma’s om moeten gaan draaien? Bijvoorbeeld, bewustzijn is geen product van het brein, maar het brein is een product van het scheppend vermogen van het bewustzijn. Bewustzijn komt niet uit het niets ons brein binnen fietsen. Bewustzijn valt niet te meten met een MRI-scan. Je kunt wel hersenfrequenties meten, maar dat is geen bewustzijn. Als er bepaalde functies van de hersenen zijn uitgevallen, betekent dat niet dat de hersenen dood zijn, want er zijn nog heel wat andere functies intact, waardoor de 20 tekens van leven uit ons artikel zich kunnen manifesteren.
  Ik heb Steven Laureis al eerder gezien en ook hij gaat NIET in op wat wij als feiten aandragen. Dit is wat ik regelmatig meemaak – en wat jij ook steeds doet – vooral niet ingaan op de controleerbare feiten die je theorie/visie onderuit halen.
  Thomas Huxley zei ooit: “Prachtige theorieën worden vaan door lelijke feiten om zeep geholpen”.
  Aldous Huxley zei ooit: “Feiten houden niet op te bestaan door ze te negeren”.
  Bertrand Russell zei ooit: “Het gegeven dat een mening algemeen aanvaard wordt, is nog geen enkel bewijs dat ze niet volslagen absurd is”.
  Tenslotte de Deense filosoof en schrijver Johannes Anker Larsen: “Er is haast niets dat zoveel kwaad veroorzaakt als het goede: het opzettelijk goede, het betweterig goede, het verwaand goede, het goede dat voor de drommel de naaste opgedrongen moet worden”.

 45. bedankt Ger Lodewick voor je reactie !
  “automatisch” donor zijn gaat echt te ver, iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn / haar lichaam dient te worden uitgespookt na overlijden..
  Als ik met de trein reis ga ik meestal over Leiden..
  Zelf geloof ik dat het geen goede zaak is om organen te verplaatsen, ook al is een leven daar mee gerekt, het staat de natuurlijke weg in de gang zoals het karma wat moet worden afgewikkeld, dit kan nooit de bedoeling zijn van moeder natuur.. Maar iedereen mag en moet zelf weten wat ie wilt met zijn of haar corpus en bewoners inside.. even goede vrienden.
  Het is wel zo, dat als je verder leeft met het hart of de ogen van een ander je misschien een beter mens er van kan worden..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.