Advertentie

1 Minuut voor 12 én de grote hypnose..!


Het allerbelangrijkste besef dat je in onze ogen op dit moment in de tijd kunt maken, is dat je álles tegen het licht dient te houden, wat je niet dient. Dat is geen egoïsme, dat vraagt om aandacht, maar zelf-manifestatie van je éigen kracht en uniciteit. Precies dié kracht wordt namelijk onderdrukt en -voor ons onbewust- gebruikt, om juist ons in de illusie van vrijheid te houden. We denken -andersom gezegd- dat we volledig vrij zijn, maar we leven in een onzichtbare matrix-achtige gevangenis, waar we dus ook ZO UIT KUNNEN. Mits we de kracht die ‘anderen’ gebruiken om ons illusies voor te spiegelen, weer terug nemen en realiseren, dat precies DAT onze éigen kracht is.

Het is o.a. David Icke die ons al jarenlang probeert bewust te maken van precies dátgene wat wij je hier op de site ook willen laten (in)zien..!

Maak je niet kleiner, waarom zou je? David Icke roept het altijd als ironische afspiegeling van wat er op Aarde gebeurt.. ‘POOR LITTLE ME’… De mensheid wordt massaal wakker en realiseert zich, dat het één grote droom is. De films die het grootste succes zijn, zijn de films die ons doen HER-INNEREN..

En ja, dat is dus gebaseerd op HER-KENNING.. Want dan kun je het je éigen maken, opnieuw! Je beseft dat de ‘anderen’, of zoals wij ze altijd noemen ‘de krachten achter de schermen’ werkelijk DOODSBENAUWD zijn, dat we wakker worden. En dus wordt letterlijk alles van stal gehaald om ons in ONZE EIGEN ILLUSIE te houden.

Kijk eens naar de regelrechte zinsbegoocheling, die deze krachten bijvoorbeeld in Syrië uithalen, met de creatie van de Witte Helmen. Jazeker, dat is precies hetgeen bij dit verhaal hoort. Want doordat wij blijven geloven dat deze manipulatieve illusie écht is, zijn wijzelf zelfs in staat de Oscar uit te reiken aan een film over deze illusie ‘The White Helmets’.. Besef dat je zit te kijken naar een kopie van een creatie.. ONZE creatie van mededogen en medemenselijkheid..! Lees het bijzonder confronterende verhaal over de manipulaties en de smerige praktijken van (de krachten achter) deze Witte Helmen HIER.

Harriet Algra zet hieronder uiteen, dat we met z’n allen het besef veel dieper in ons mogen laten resoneren, dat we NIET GEK zijn. Én dat we de historie van de mensheid, zoals we die op school hebben voorgeschoold, eh voorgeschoteld hebben gekregen, nou eens met een fikse zak zout dienen te nemen.

Het gaat om ONZE creatiekracht, die op allerlei manieren wordt gemanipuleerd. En precies dát is wat we in deze tijd kunnen gaan blokkeren. Niet door te véchten tegen, maar te bekachtigen van..!! Het bekrachtigen van je eigen zielekracht, die door o.a. mensen als David Icke, tot aan de anesthesist Pim van Lommel wordt omschreven als ‘Oneindig Bewustzijn’..!

* * *

x
X

1 Minuut voor 12 en de grote hypnose

2020 © Harriet Algra | deze versie: WantToKnow.nl/be
X

Dit artikel, ontstond uit een artikel dat ik in 2016 heb geschreven. Er zijn ondertussen zoveel nieuwe inzichten naar voren gekomen, dat het tijd werd, deze te combineren en op papier te zetten. Deze wereld zit zo anders in elkaar dan dat ons wordt voorgeschoteld. De waarheid staat pal voor onze neus en we kijken er recht overheen. Hier onder staat een plaatje, dat laat zien hoe gemakkelijk we misleid kunnen worden. Wat zie jij, als je er naar kijkt? Dolfijnen of geliefden. Een variatie op het bekende plaatje van de jonge en oude vrouw in één plaatje. Grappig is dat volwassenen meestal ‘twee geliefden’ zien, terwijl kinderen vaker ‘zeven dolfijnen’ zullen zeggen.

We worden en zijn, volledig onder hypnose gebracht. Zodra je wakker wordt, is het bijna niet voor te stellen, dat je de bewijsstukken niet eerder hebt herkend. Alles wat we hebben geleerd in dit leven, dienen we los te laten, omdat het stuk voor stuk, allemaal leugens zijn. Ze willen ons wijsmaken, dat we in een groeimodel zitten, dat we ooit uit het ‘Stenen Tijdpark’ kwamen en van de apen afstammen……

Niets is minder waar en als we niet snel stappen ondernemen, zullen we eindigen in een ‘Stenen Tijdperk’, omdat er geen leven meer mogelijk zal zijn op deze planeet. De geschiedenis wordt in iedere periode herschreven, waarbij steeds meer kennis wordt weggesluisd, zoals het nevenstaande schilderij laat zien. Hoe meer informatie over Tartarië bekend wordt, hoe duidelijker het wordt, dat deze beschaving toegang had tot kennis en technologie, die in deze tijd, als onvoorstelbaar wordt beschouwd.

Voor degenen, die nog niet eerder hebben gehoord over Tartarië, Tartarië was een zeer hoog ontwikkelde beschaving, die een groot deel van deze aarde bestreek. Azië, Europa, Noord Afrika en Noord Amerika, maakten hier deel van uit. (HIER op de site) Deze hoogstaande beschaving, had toegang tot vrije energie, waarmee alle kastelen, paleizen en prachtige gebouwen en huizen werden verwarmd.

Op schilderijen uit deze periode, zijn de straten leeg, je ziet geen vervoersmiddelen. Er komen steeds meer aanwijzingen, dat Tartarianen in staat waren, te reizen door middel van geluid. Dat kerken en kathedralen, vroeger een volledige andere functie hadden dan tegenwoordig, is al aangetipt in mijn vorige artikel, ‘Het Veld’. Stel je eens voor, dat die gebouwen, tempels, e.d. misschien als doel hadden om mensen te kunnen laten reizen d.m.v. geluid? https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-veld/

Wc’s ontbraken, mensen waren niet of nauwelijks ziek, wat erop kan duiden, dat men leefde van ether, zoals ook nog vele oude mensen, in het huidige Bosnië. Hoe afhankelijker we worden gemaakt van voeding, hoe slechter het gesteld is met onze gezondheid. Met de introductie van de grote supermarkt ketens, met zijn kant- en klare maaltijden, geraffineerde suikers, E-nummers, gemodificeerde ingrediënten e.d., heeft de gezondheid van de mens, een dieptepunt bereikt. Denk hierbij aan de toename van obesitas, suikerziekte, kanker, etc. Deze ziekten worden welvaartziekten genoemd…….We weten langzamerhand wel beter.

Deze beschaving is begin 19de eeuw grotendeels verwoest, als gevolg van een enorme moddervloed.

 

Hierbij, is er een vaak, meters dikke modderlaag over de aarde heen gelegd. Dit, verklaart plotseling een heleboel raadsels, die beetje bij beetje aan de oppervlakte komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de piramides, die wereldwijd worden ontdekt, zoals in Bosnië het geval is. Het is zelfs heel goed mogelijk, dat dit de woestijnen wereldwijd heeft doen ontstaan. De Sahara woestijn lijkt voorheen een zee te zijn geweest, als je afgaat op alle fossielen, die hier worden aangetroffen. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat fossielen, onder bepaalde omstandigheden, in zeer korte tijd kunnen ontstaan.

Dus ook deze ontdekkingen, zetten onze geschiedenis weer volledig op zijn kop en geeft aan, dat alles wat we op scholen leren, één GROTE LEUGEN is. Een vreemd gegeven, bij die moddervloed was, dat het voornamelijk volwassenen waren, die hierbij het leven lieten. Kinderen zijn grotendeels in leven gebleven. Grote groepen van deze getraumatiseerde weeskinderen, zijn vervolgens verplaatst naar andere werelddelen. Dit, maakte deel uit van een enorme zuiveringsactie. Kinderen kun je van alles wijsmaken. Ze hebben geen referentiekader, waardoor je ze van alles wijs kunt maken.

Vanaf die periode, begon de ‘huidige wetenschap’ ons wereldbeeld te vormen. Dit, werd de nieuwe ‘religie’. Alles, wat niet proefondervindelijk was bewezen, werd zonder pardon over boord gezet door de geleerden, die het voor het zeggen hadden. Zij, die bleven vasthouden aan verworpen overtuigingen, werden en worden, meer en meer in diskrediet gebracht. Je komt het tegen in alle takken van de wetenschap. Denk hierbij aan: medicijnen; psychologie; psychiatrie; natuurwetenschappen e.d.

John Rockefeller, de man die er -in 1870- als de kippen bij was, toen aardolie het goedje bleek, dat de HELE wereld nodig zou gaan hebben.

Hoe John Rockefeller de geschiedenis naar zijn hand zette..
Hoe meer mensen hebben gestudeerd, hoe verder ze zijn afgedwaald van de ware realiteit. Bijna alle universiteiten wereldwijd, staan onder beheer van de grote Illuminati- families waaronder de Rockefellers. Ambachtslieden, en mensen met nog de èchte kennis uit de natuur, verdwijnen meer en meer uit beeld en worden enorm ondergewaardeerd, als het wordt vergeleken met artsen, advocaten, notarissen e.d. En juist deze vaklieden, zijn degenen, die ons kunnen helpen overleven in tijd van nood.

15 mei 1911
Het Hooggerechtshof van de VS, bevindt John Rockefeller en zijn Trust, schuldig aan corruptie, illegale zakelijke praktijken en afpersing. Als gevolg van deze beslissing, wordt de hele Rockefeller Standard Oil-Trust, ’s werelds grootste onderneming van zijn tijd, veroordeeld tot ontmanteling. Alzo geschiedde, maar Rockefeller liet zijn 7 bedrijven, die uit de splitsing van Standard Oil voort kwamen, floreren als nooit tevoren. Rockefeller stond met al zijn invloed, manipulaties en dominantie ook toen al ver boven de wet en het Hooggerechtshof en minachtte aldus (de bedoeling van) deze uitspraak.

1913
Om de publieke en politieke druk op hem en andere ‘roof baronnen’ te verspreiden, maakt Rockefeller gebruik van de truc ‘filantropie’, waarbij de illegale opbrengsten van zijn roofpraktijken in de oliehandel worden gebruikt, om de Rockefeller Foundation te lanceren. Het belastingparadijs, dat hier uit ontstaan was, wordt ingezet om de zorgsector in de VS strategisch over te nemen. Het was de tijd dat de chemische productie van hedendaagse geneesmiddelen (uit aardolie!!) op gang kwam; en ook dat beloofde een miljardenbusiness te worden..!

De Rockefeller Foundation, was de frontorganisatie voor een nieuwe, wereldwijde, zakelijke onderneming van Rockefeller en zijn handlangers. Deze nieuwe onderneming, werd de farmaceutische beleggingsonderneming genoemd. Donaties van de Rockefeller Foundation, gingen enkel naar medische scholen en ziekenhuizen die de synthetische, aardolie-medicijnen toepasten.. Deze instellingen, werden daardoor de missionarissen van een nieuwe bedrijfstak: de fabrikanten van gepatenteerde, synthetische drugs.

Dit, was ook het moment, waarop de eerste natuurlijke vitaminen werden ontdekt. Het werd echter al snel duidelijk, dat deze natuurlijke moleculen, levensreddende gezondheidsvoordelen hadden en veel chronische gezondheidsproblemen konden voorkomen. De eerste boeken verschenen, waarin deze gezondheidsvoordelen, stonden beschreven. Niet lang daarna, verdwenen ze echter weer. Deze nieuw ontdekte moleculen, hadden namelijk één groot nadeel: ze waren niet octrooi eerbaar. Bovendien waren ze natuurlijk en daarmee een ‘bedreiging’ van de markt voor synthetische geneesmiddelen.

15 Mei 1911: Kranten publiceren de uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof inzake de opsplitsing van ‘Standard Oil’, is het begin van een oligopolie, op de achtergrond geleid door de sluwe Rockefeller-familie.

In de eerste jaren van zijn bestaan, ​​kreeg de farmaceutische investeringssector dus al te maken met een enorme, fundamentele bedreiging. Vitamines en andere micronutriënten, die de volksgezondheid een positieve boost zouden geven, konden de ontwikkeling van een omvangrijke beleggingsactiviteit op basis van gepatenteerde synthetische geneesmiddelen in de weg staan en zelfs verbieden. Deze ongewenste concurrentie, diende dus kost wat kost, uitgeschakeld te worden door het farmaceutische conglomeraat.

1918
De Rockefeller Foundation, gebruikt de Spaanse griepepidemie met behulp van de media (die het ook al in die tijd onder controle had) – om een heksenjacht te starten op alle vormen van geneeskunde, die niet onder de patenten vielen.Ligt hier een link met het coronavirus…? De 15 jaar, dat hierop volgden, werden alle medische faculteiten in de VS, de meeste ziekenhuizen en de American Medical Association, allemaal pionnen op het schaakbord van de Rockefellers strategie.

Homeopathische geneesmiddelen werden door olie-magnaat Rockefeller uit de markt geweerd, door ze zwart te maken. ZIJN -op olie gebaseerde- chemische middelen, waren gewoon veel en veel beter.

De hele gezondheidszorgsector, werd onderworpen aan het monopolie van zijn farmaceutische beleggingsactiviteiten. Vermomd als een ‘Moeder Theresa’, werd de Rockefeller Foundation, net zoals Rockefeller zelf een paar decennia eerder had gedaan met zijn petrochemische investeringsactiviteiten, gebruikt om ook het buitenland, en zelfs hele continenten te veroveren voor de farmaceutische beleggingswereld.

1925
Aan de overkant van de Atlantische Oceaan, in Duitsland, wordt het eerste chemisch-farmaceutisch kartel opgericht om de concurrentie met Rockefeller aan te gaan, die de controle over de wereldwijde drugsmarkt dreigde te gaan krijgen. Onder leiding van de Duitse multinationals Bayer, BASF en Hoechst, werd een kartel opgericht, het I.G.Farben. Op een bepaald moment had dit concern, meer dan 80.000 werknemers in dienst. De strijd om de wereldwijde controle was begonnen.

29 November 1929
Het Rockefeller-kartel (U.S.A.) en de I.G. Farben-kartel (Duitsland), besloten de hele wereld in ‘belangen’ zones te verdelen’. Eenzelfde misdaad die Rockefeller 18 jaar eerder ook al had begaan, toen zijn trust, de VS in ‘belangengroepen’ had verdeeld.

1932/33
Het I.G. Farben-kartel, eveneens onverzadigbaar, besluit zich niet langer te houden aan de afspraken van 1929. Ze steunen de opstandige Duitse politicus Adolf Hitler, die I.G. Farben belooft de wereld te veroveren, zodat zij hun machtspositie wereldwijd kunnen uitbreiden. Met miljoenen dollars, ontvangen aan donaties tijdens de verkiezingscampagne, grijpt Hitler de macht in Duitsland, verandert hij de Duitse democratie in een dictatuur, en houdt zich aan zijn belofte en start zijn veroveringsoorlog. Deze oorlog werd natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En in elk land, waar Hitler ‘s weermacht binnenvalt, is de eerste daad de chemische, petrochemische en farmaceutische industrie te ontmantelen, en ze gratis over te hevelen naar I.G.Farben.

1942–45
Om zijn wereldwijde monopolie met gepatenteerde geneesmiddelen te versterken, besluit het I.G. Farben-kartel, zijn gepatenteerde, farmaceutische stoffen uit te testen, op concentratiekampslachtoffers in Auschwitz, Dachau en vele andere locaties. De kosten, om deze onmenselijke studies uit te kunnen voeren, worden gefinancierd via de bankrekeningen van Bayer, Hoechst en BASF.

1945
I.G. Farben ’s plan, om het monopolie over de wereldwijde olie- en drugsmarkten te verkrijgen, blijkt mislukt. De VS, en de andere geallieerde troepen, winnen de Tweede Wereldoorlog. De bedrijfsaandelen van de verliezers, I.G. Farben, gaan naar de Rockefeller-trust (U.S.A.) en Rothschild/J.P. Morgan (UK). De achtergebleven families, van de gesneuvelde geallieerden, worden echter nauwelijks gecompenseerd.

1947
Tijdens het oorlogstribunaal van Neurenberg, worden 24 managers van Bayer, BASF, Hoechst en andere leidinggevenden van de I.G. Farben-kartel, zoals Fritz ter Meer, berecht voor misdaden tegen de menselijkheid. Deze misdaden omvatten: het leiden van agressieve oorlogen, het instellen van slavernij en het plegen van massamoord. In zijn laatste pleidooi, vatte hoofdofficier van justitie, Telford Taylor, de misdaden van deze bedrijfsmisdadigers samen, met de volgende woorden: “Zonder I.G. Farben, zou de tweede wereldoorlog niet mogelijk zijn geweest “.

Fritz ter Meer voor de aanvang van de Neurenberg-processen

Verbazingwekkend genoeg, krijgen de echte schuldigen – de I.G. Farben executives -, die verantwoordelijk waren voor de dood van 60 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog, de mildste uitspraken. Zelfs die leidinggevenden, die rechtstreeks verantwoordelijk waren voor de misdaden in I.G. Auschwitz, krijgen maximaal twaalf jaar gevangenisstraf. Verrast? Toch zou je niet moeten zijn..!

In 1944, was Nelson Rockefeller al toegetreden tot de uitvoerende macht van de Amerikaanse overheid. Hij begon als staatssecretaris, en werd een ​​paar jaar later, speciaal adviseur van president Truman voor speciale zaken. Met andere woorden, op kritieke momenten in de 20e eeuw, namen de Rockefellers onmiddellijk de leiding. Zij waren degenen, die besloten welke vorm de wereld na de oorlog zou gaan krijgen, en hoe de rijkdom verdeeld zou moeten worden.

Nu dit duidelijk is, kunnen de vonnissen in Neurenberg tegen de I.G. Farben-managers eenvoudig worden uitgelegd. In ruil voor de overname van de corporate shares van I.G. Farben, en daarmee ook de wereldwijde controle over de olie- en geneesmiddelenindustrie, zorgde Nelson Rockefeller ervoor, dat de echte schuldigen van de Tweede Wereldoorlog, niet werden opgehangen. Hij had ze nodig, zoals we zullen zien.

1949
De Bondsrepubliek Duitsland werd opgericht. Dit, was de eerste keer in de geschiedenis, dat de grondwet en de samenleving, van een geïndustrialiseerde natie konden worden opgericht en gemodelleerd, als een fort van de farmaceutische investering business – een trans-Atlantische buitenpost, voor de Rockefeller-belangen.Binnen enkele jaren, werden de I.G. Farben-managers, die in Neurenberg waren veroordeeld, vrijgelaten uit de gevangenis, en teruggezet in hun vorige posities, als stakeholders van de Rockefeller-belangen. Fritz Ter Meer, bijvoorbeeld, veroordeeld tot twaalf jaar cel voor zijn misdaden in Auschwitz, was in 1963 terug als voorzitter van de raad van de grootste farmaceutische multinational in Duitsland, te weten: Bayer!

1945 – 49
De rol van de broers Rockefeller, bleef niet beperkt tot het overnemen van de wereldwijde monopolies van de olie- en farmaceutische bedrijven. Ze moesten ook het politieke kader creëren, om deze bedrijven te laten floreren. Onder hun invloed, werd in 1945, de Verenigde Naties in San Francisco opgericht. Om de politieke controle over de naoorlogse wereld te behouden, kregen drie landen – vooraanstaande landen voor drugsexport – alles te zeggen, en de overige 200 andere landen, werden slechts toeschouwers.

Opgericht als organisaties, die naar verluidt het welzijn van de mensen van de wereld zouden dienen, bleken de VN-dochterorganisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO), niets meer te zijn dan de politieke armen van de wereldwijde olie- en drugbelangen.

1963

En niet alleen in Europees politiek verband komen ex-Nazi’s aan het bewind. Wat te denken van dit bericht..

Om de belangen van de Rockefeller te behartigen, werd de Duitse ‘farmaceutische’ regering, de speerpunt van een van de meest beruchte operaties, die ooit binnen de Verenigde Naties zijn gedaan. Onder het mom van consumentenbescherming, lanceerde het een vier-decennium lange kruistocht, om vitaminetherapieën en andere natuurlijke, niet-octrooieerbare gezondheidsbenaderingen, in alle lidstaten van de Verenigde Naties te verbieden. Het doel was, om elke concurrentie voor de miljardenindustrie met gepatenteerde medicijnen, simpelweg te verbieden.

Het plan was eenvoudig: kopieer het al 20 jaar oude Amerikaanse model, een monopolie op gezondheidszorg voor de beleggingsindustrie met gepatenteerde geneesmiddelen, voor de hele wereld. Aangezien de markt, voor de farmaceutische beleggingsactiviteiten, afhankelijk is van het voortbestaan ​​van ziekten, waren de geneesmiddelen, die ze ontwikkelden, niet bedoeld om ziekte te voorkomen, te genezen of uit te roeien.

Het doel van deze wereldwijde strategie was, om de gezondheid van de mensen te monopoliseren, met pillen, die de symptomen bijna dekken, maar die nauwelijks de oorzaak van de ziekte aanpakken. Levensreddende informatie, over de gezondheidsvoordelen van natuurlijke gezondheidsbenaderingen, werd mensen ontzegd.

Tegelijkertijd, werd er een monopolie gevestigd, met grotendeels, ineffectieve, en vaak toxische geoctrooieerde geneesmiddelen, dat ziekte en dood, in genocidale proporties veroorzaakte. Deze epidemie, van onnodige invaliditeit en dood door ziekte, veroorzaakt door de farmaceutische industrie, is ongeëvenaard in de geschiedenis.

Linus Pauling, en andere vooraanstaande wetenschappers, verdienen lof, voor het openhouden van de deur naar kennis over de gezondheidsvoordelen van vitamines, en andere effectieve, natuurlijke gezondheidsbenaderingen. Zonder deze personen, zouden we vandaag al in een gezondheidsgevangenis leven, bewaakt door de poortwachters van de farmaceutische industrie, die de controle hebben over de geneeskunde, de politiek en de media. (HIER)

Bijna alle universiteiten wereldwijd, staan onder beheer van de Rockefellers. Zij bepalen de koers en kennis, die bestudeerd mag worden. De kennis, wordt meer en meer gefragmenteerd, en maakt mensen als maar onwetender, en meer en meer afhankelijk van technologieën, die hun zintuigen uitschakelen. Één van de landen, waar universiteiten nog echt onderzoek kunnen verrichten, is Rusland, de grote luis in de pels van de Illuminati. Nu, wordt ook duidelijk waarom er continu op wordt aangedrongen, een 3de wereldoorlog tegen Rusland te starten.

Terug naar deze tijd..
Uit Rusland, verscheen in 2016, een hele bijzondere video, die heel veel mensen, wereldwijd, heeft wakker geschud.

Deze video, was in eerste plaats verspreid, onder de aanhangers van de zogenaamde ‘Platte Aarde theorie’. Even voor alle duidelijkheid, ‘Gaia’ is niet plat maar véle malen groter. Het voor ons zichtbare deel van de ‘aarde’, is wel degelijk plat, anders was het onmogelijk, dat vuurtorens met de huidige technologie, zichtbaar zijn, op 200 km afstand. Probeer je voor te stellen, dat Antarctica niet de Zuidpool is, maar de quarantaine grens rond onze gevangenis, en dat de èchte aarde, vele malen groter is, zoals onderstaand schilderij laat zien.

 De cirkel in het midden, is notabene het symbool van de ‘Verenigde Naties’. Ook hier, staat de waarheid pal voor onze neus..! De plek waar -zoals je weet- het beste zaken kunt verstoppen…! Volgens deze Russische video, is tijdens die moddervloed, 99% van de ‘Biomassa’ op deze aarde vernietigd of verplaatst. Het heeft ons hele klimaat op deze planeet volledig veranderd. Waar de huidige Noordpool zich bevindt, was helemaal geen poolklimaat, zoals tegenwoordig. Het was een prachtig, subtropisch paradijs.

Vóór die ramp, was de planeet bedekt met gigantische bomen. De bomen, die we tegenwoordig hebben, zijn dwergen vergeleken bij de oorspronkelijke bomen, die ongeveer 200 jaar geleden zijn vernietigd. Deze bomen, hadden een doorsnee, die kon variëren van 100 m tot wel 3 km breed en bereikten soms wel hoogtes tot 100 km. 99% is vernietigd of gekapt. De sequoia’s in Redwood Park Californië, zijn de laatste kleine levende overblijfselen van deze reuzen.

Deze enorme bomen worden sinds die ramp, verplaatst en afgevoerd door enorme ijsbergen aan de polen om ze uit het zicht van ons mensen te houden. Antarctica, is niet voor niets, verboden gebied. Deze blokken vers ijs, bestaan voornamelijk uit ‘waterstof’ en ‘koolstof’. Als dit waar is, dan houdt dat in, dat er nog maar 1 % over is van de oorspronkelijke hoeveelheid koolstof. Dan, is het überhaupt  een wonder dat we nog leven. En met de ‘New Green Deal’ willen ze die ene procent, ook nog gaan verlagen……?

Dit moet je op zijn minst aan het denken zetten…
Waar zijn de bedenkers van de klimaatcrisis, in vredesnaam mee bezig? Wat, als het juist goed is, dat die ijsbergen weer gaan smelten, om zo het Co2 gehalte in de lucht te kunnen herstellen? Nu wordt ineens heel pijnlijk duidelijk, dat als ze 90% van de mensheid willen vernietigen, het ze bijna is gelukt en, dat deze aarde straks niet langer een plek zal zijn, waar nog leven op mogelijk wordt. Het zou ook een hele logische verklaring zijn, waarom vele mensen, momenteel zo’n intense moeheid, longproblemen, reumatische klachten e.d. ervaren. We krijgen véél te weinig Co2 en daarmee dus zuurstof binnen.

In mijn artikel ‘De ware agenda achter de klimaathoax’, werd al duidelijk, dat ze bezig zijn om de atmosfeer van deze planeet volledig te veranderen. (HIER) We hebben geen tijd meer te verliezen. We moeten nu ècht in actie komen. Het is letterlijk, ‘één minuut voor 12’. Dit kan alleen als we onze scheppingskracht weer zelf inzetten, en weer bewust worden waar we zelf toe in staat zijn.

Deze grote reuzenbomen, waren niet van hout maar van silica en hadden zoals je kunt zien de meest schitterende binnenkant. De hexagonale structuur binnen in bomen waar de boomsappen door naar boven gaan, zijn duidelijk herkenbaar. Kijk naar deze plaatjes ook van Devils Mountain in Wyoming (USA).


En wat vind je van de gelijkenis tussen boomstronken en mesa’s?

En wat moeten we denken van deze enorme fossielen waaronder ‘De olifant van IJsland’ 

Sprookjes bestaan dus ècht..!
En weet je, dat we met ons voorstellingsvermogen, in staat zijn, deze ooit zo sprookjesachtige, schitterende planeet, terug te scheppen. Alles, wat hiervoor nodig is, is volledig terugkeren in ons lichaam. Nu kan het nog, straks is het te laat. Dus waar wacht je op……..

Harriet Algra

februari ’20

totalhealthfoundation.nl

 

10 gedachten over “1 Minuut voor 12 én de grote hypnose..!

 1. Over geraffineerde technieken waar helaas maar weinig mensen van weten is het DEDA deel in printers. Ze drukken zeer kleine gele puntjes op het papier die in een matrix de code dragen wat het merk is en via het garantiebewijs of andere op de koper van het app. toegeschreven eigendomsbewijzen. Daarmee geef je zonder dat je als gebruiker het wist informatie mee aan ieder bedrukt vel.
  https://www.youtube.com/watch?v=0uLXGnIJAdU
  Even over de Aarde. Het kan mij eigenlijk geen bal schelen of het nu een bal is of niet. Wat ermee aan de hand verander je niet door er een andere vorm aan te geven. De grote queeste blijft natuurlijk de numerieke balans. Als de overgrote meerderheid te dom of wat dan ook is en blijft geloven in de manipulatie en ernaar handelen, dan is het een verloren zaak.

  1. Beste Rob
   Q Als de overgrote meerderheid te dom of wat dan ook is en blijft geloven in de manipulatie en ernaar handelen, dan is het een verloren zaak. UQ

   Te dom voor wat? manipulatie van wat?Ik kan op deze manier niets zinnigs van je verhaal maken. Wie zijn er volgens jou te dom?

  2. Ik vind het altijd bijzonder hoe zg. ‘geinformeerden’ en/of lichtwerkers durven spreken, lekker oordelend, over ‘domme’ en/of ‘slapende’ mensen. Allereerst en vooral is het een persoonlijke observatie, die volledig de plank kan mis slaan, en veel meer zegt over hen zélf.

   Zonder dat ze dat overigens zelfs maar doorhebben. Dus, wie is hier nu nog niet helemaal wakker..?

   Dan is er objectief zelfs geen touw aan vast te knopen, hoeveel mensen (nog) slapen..? Hoe wil je dit testen, wat zijn de kenmerken van slapenden.. Wie weet is een waargenomen ‘slaperd’ wel veel verder in zijn PRAKTISCHE ontwakening (!) dan de oordelende.. Let it be! Maak je druk om je eigen wereld en vooral ZAKEN DIE JE DOET!

  3. Mijn mening is dat de mensen niet dom zijn maar hun handelen op gemanipuleerde informatie baseert waardoor hun handelen voor zichzelf en anderen tot onnodig leed leidt en velen afhoud van een oplossing voor veel problemen. De MSM (de meeste publieke nieuwsbrengers) zijn de oorzaak van veel leed door verkeerd informeren al of niet in opdracht van.Niet voor niets willen ze nu censuur gaan toepassen omdat ze inzien dat steeds meer mensen doorzien wat er gebeurd en dat past niet in het straatje van de machthebbers en de machten achter de schermen.Wie (kan) bepalen wat fake nieuws is en op basis waarvan? Fake nieuws is in mijn ogen een term wat gebruikt wordt om vooral waarheidsgetrouw nieuws wat niet in het belang van de machthebbers is te schrappen of gewoon achterwege te laten,zoals rascisme vaak ook wordt gebruikt om mensen het zwijgen op te leggen. Nu zijn ze bezig in de kamer over CETA wat enorm veel schade zal aanrichten wanneer dit doorgaat vooral voor boeren.Canada bevat veel hoofdkantoren van multinationals die de boel van daar kunnen aansturen en tel daarbij op dat op dit moment alles in het werk wordt gesteld om boeren tot stoppen te bewegen door het ze op alle mogelijke manieren onmogelijk te maken om hun bedrijf te runnen.
   Thierry Boudet zit naar mijn mening dan ook goed wanneer hij zegt dat plofkippen en hormoonvlees mogelijk naar Europa zullen komen en natuurlijk andere landbouwproducten die mogelijk met in Europa verboden vergif zijn behandeld.
   Bewust worden de boeren weggezet als “criminelen” terwijl de boeren hier in Europa juist de gezondste producten leveren en al veel hebben geinvesteerd in hun bedrijven om aan de steeds wisselende eisen vanuit overheden te voldoen.Feiten zijn toch dat boeren telkens getroffen worden door onzinnig beleid waarbij velen niet eens meer weten aan welke eisen ze nu wel of niet moeten voldoen.Europa wordt bewust kapot gemaakt zodat multinationals als Unilever hun kunstmatig in laboratoria ontwikkeld gemanipuleerd voer kunnen gaan verkopen.Tijdens de opening van dat laboratorium liet de topvrouw toch horen dat de voedselketen een zootje is volgens haar en dat zet de deur open voor haar bedrijf om daar dan wat aan te doen wat natuurlijk veel geld oplevert en gelijktijdig kunnen ze dan in eten stoppen wat ze willen.Het aantal kankergevallen is stijgende en zal alleen maar erger worden wanneer daar ook nog 5 G bijkomt maar dat past ook wel in de dépopulatie plannen.Wat zal resten? kunstmatig in laboratoria ontwikkeld voer wat ik met plastic eten vergelijk,goed eten is niet meer verkrijgbaar omdat ze de boeren kapot hebben gemaakt en de multinationals kunnen doen wat ze willen.Het lot ligt nu in handen van voordewind van de Christen Unie die natuurlijk achter de schermen wordt bewerkt.

  4. https://www.welingelichtekringen.nl/anp/minister-kaag-voor-handel-naar-israel-en-palestina
   Wanneer Sub Rosa gelijk heeft dan vraag ik me af of er mogelijk ook nog andere opdrachten vanuit Tel Aviv zijn gegeven.
   Ook vraag ik me zo langzamerhand af waarom zoveel (landelijke en gemeentelijke) bestuurders nog vinden dat zij recht hebben op hun hoge salarissen en vergoedingen wanneer men ziet dat ze overal een puinhoop van maken.Justitie en veiligheid verzwijgt dingen,UWV ,belastingdienst,politie,defensie enz.Bij sommige gemeenten heeft men meer aandacht voor prestige projecten dan voor mensen in armoede zo zijn er zelfs gemeenten die mensen naar de voedselbanken sturen terwijl ze wedstrijden uitschrijven voor ontwerpen van statissymbolen die te vergelijken zouden moeten zijn met het vrijheidsbeeld wat natuurlijk miljoenen kan gaan kosten.Zou het niet normaler zijn eerst de mensen te helpen uit de armoede te komen en wanneer er dan nog geld is pas aan prestige te denken?

 2. We komen al dichter bij elkaar. De wereld zoals wij die ervaren is idd PLAT. Om daar nu weer een veel grotere bal van te maken is wel weer een slimme uitweg om het oude geloof in onze kosmologie in stand te houden.
  De volgende YT opname kan misschien een volgende stap zijn. Net als de Poolster (+- 2800 km hoog) is ook God veel dichterbij dan we ons kunnen voorstellen door de eeuwenlange mind-control.
  https://www.youtube.com/watch?v=2K87w1B019s&feature=emb_logo

 3. Arnold 2 :
  Ik breek al jaren mijn hoofd over het misdadig gedrag van tal van personen die op verantwoordelijke posten zitten, en daar dan de ganse boel saboteren. Op basis van mijn ervaringen, zijn er politieke en /of financiële motieven maar deze geven m.i. geen voldoende verklaring. Meer en meer kom ik tot de vaststelling dat er ook een verklaring kan gevonden worden in het psychopathologische domein.. waarbij men zoals een “stalker..” er een duivels genoegen inschept om anderen te terroriseren en vooral de vernederen.
  In zijn recent boek The Trigger van David Icke, gaat hij in de inleiding ook dieper in op de persoonlijkheid van al deze die een topfunctie hadden bij het 9.11 gebeuren. Hij komt ook tot de vaststelling dat een psychopatische persoonlijkheid een ultieme verklaring kan geven voor dit ganse misdadig gebeuren, naast andere minder doorslaggevenden elementen, die eerder van secondair belang zijn. Ook uit het boek 1984 van George Orwell kan ik dit afleiden. Het genoegen & genot dat dergelijke psychopaten ervaren om anderen te onderdrukken, te vernederen en te doen leven in een sfeer van angst en bedrog.. moet blijkbaar van die aard zijn, dat dit genot onweerstaanbaar is. Het toppunt van genot is dan de onderdrukte dwingen tot zelfvernedering door hem leugens te doen herhalen, van wie iedereen weet dat het leugens zijn.
  Recent vond ik over dit fenomeen een boek met een veelzeggende titel :
  Politieke Ponerologie – Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad, van Andrzej M. Lobaczewski
  met citaat uit de boek recensie :
  “De omstandigheden onder “communistisch” bewind deden zijn aandacht richten op het gebied van psychopathologie, in het bijzonder de rol van psychopathische personen in een dergelijk regeringssysteem. Hij was niet de eerste onderzoeker die een dergelijk weg volgde. Zulk werk was al begonnen door een geheime groep wetenschappers van de oudere generatie, maar werd kort daarna vernietigd door de Rode veiligheidsautoriteiten. Łobaczewski werd later degene die het lukte het werk te voltooien en het op papier te zetten.”(=einde citaat).
  Voor wat de psyhocopaat betreft verwijs ik naar de definitie van de Canadese psychiater Hare. :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare
  De kans op “genezing” van een psychopaat is dan ook quasi onbestaande. Een psychiater verklaarde ooit tijdens een voordracht : “Het enige wat men kan doen, is er van wegblijven…” maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dan ook dat het van groot belang is, dit psychopatisch aspect steeds voor ogen te houden, want als een psychopaat iets echt goed kan en doet, dan is het liegen en bedriegen. Hij gelooft immers zijn eigen leugens. Hij is dan ook de kampioen van het misleiden. Dit geeft dan ook een mogelijke verklaring, waarom een groot deel van de bevolking te bedriegen is. Dit is dan m.i. niet te wijten aan domheid, maar aan een gebrek aan kennis over dit psychopathische fenomeen.

  1. Zoals velen weten hebben veel ministers (bestuurlijke lieden in Den Haag) banden met multinationals gehad of kunnen zij dat na hun politieke periode tegemoet zien en dat roept twijfels op of alles wel eerlijk verloopt of dat banken ,aandeelhouders en multinationals alleen maar voordelen krijgen toebedeeld ten koste van de “melkkoeien” of te wel de “gewone” burgers die vaak hard moeten werken voor brood op de plank en telkens steeds zwaardere belastingen mogen betalen.
   Ook vind ik het opvallend dat er mensen die waarschijnlijk pro EU zijn naar Nederland worden teruggehaald om orde op zaken te stellen bij de belastingdienst en dat een voormalige zaken vrouw die eerder leidinggevende was bij het openbaarvervoer daar ook aan toegevoegd is.Waarom niet mensen die geen schijn van belangenverstrengeling oproepen daarvoor inzetten? Wordt nu de belastingdienst niet aangepast naar de wens van Brussel en/of de grote bedrijven?
   https://www.rtvnoord.nl/nieuws/212720/Wiebes-Compenseren-NAM-voelt-verkeerd-maar-moet
   Deze verwijzing laat duidelijk zien dat deze regering alles doet voor multinationals en zelfs de koning deed hetzelfde door dat laboratorium van een multinational te openen.
   Waarom zien we de koning wel bij een opening van een laboratorium van een multinational en horen we niets van hem ivm de boerenbedrijven en bouwbedrijven die stil gelegd zijn op basis van niet bewezen veronderstellingen?
   Hier wordt naar mijn mening met twee maten gemeten want een oliebedrijf krijgt compensatie omdat ze inkomsten zouden mislopen doordat de gaskraan wordt dicht gedraaid in Groningen terwijl juist zij voor schade aan huizen in Groningen verantwoordelijk zijn en de mensen vaak aan het lot overlaten.Opvallend vind ik dat Rutte nu niet zegt dat het bedrijfsrisico is zoals dat ook voor kleinere bedrijven die van de ene op de andere dag geen vuurwerk meer mogen verkopen is gezegd.De vuurwerk verkopers zouden dan maar hun waar elders moeten slijten,maar kan dat oliebedrijf dan niet elders gaan boren zodat ze zelf hun verlies compenseren?Ook blijf ik het vreemd vinden dat terwijl digitaal verkeer niet veilig is de overheden digitaliseren door de strot van iedereen blijft duwen inplaats van een pas op de plaats te houden.Bedrijven en universiteiten hebben geld betaald omdat ze anders meer schade zouden hebben omdat ze nergens meer bij konden,waar eindigd dit wanneer ze met een plaat voor de kop gewoon doorgaan met die onzin?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.