Advertentie

Temidden van de spirituele revolutie..


De onderstaande boodschap komt via het medium Ronna Herman. Opnieuw een boodschapper met wéér eenzelfde boodschap: we staan aan de vooravond van mega-veranderingen..De boodschap spreekt over een ‘spirituele revolutie’, in feite praten we dan over veranderingen ‘van binnen uit’.

Wellicht resoneert deze informatie met jouw werkelijkheid; hoe dan ook, laten we proberen -het zij nogmaals gezegd- niet de boodschapper te veroordelen, maar de boodschap in zijn essentie te doorvoelen.

X

* * *

X

Jullie zitten midden in een spirituele revolutie

Ronna Herman door Aartsengel Michaël

© maart 2010 / vertaling  Winny Dijkstra (destralendetoekomst.nl)

XX

 

Geliefde meesters, stel je een moment voor dat je volledig besef hebt van je oorsprong en dat je, telkens als je dat wilt uit je persoonlijke kosmische geschiedenis kunt tappen.

– Stel je voor dat je het vermogen hebt om te communiceren met iedereen om je heen van het ene denken  naar het andere denken, zonder woorden.

– Stel je voor dat je een natuurlijk vermogen hebt om ieders aura te zien en daarom op elk moment iemands staat van Zijn kunt lezen of begrijpen.

– Stel je voor dat je duidelijk voor je ogen kunt hebben wat je wilt manifesteren, en dat het maar eventjes kost en dat je maar weinig inspanning hoeft te doen om je visioenen werkelijkheid te laten worden.

– Stel je voor dat je het vermogen hebt om met aartsengelen te communiceren en uit te wisselen met het grote engelen rijk, maar ook met de opgestegen meesters en de grote Wezens uit het Licht.

Al deze attributen en talenten zijn deel van jullie natuurlijke staat van Zijn in de hogere rijken en jullie zitten nu in het proces om deze door God gegeven talenten opnieuw te verkrijgen, maar ook het talent om bij het evolutionaire proces te helpen van mensheid en Aarde.

We hebben heel vaak uitgelegd en op veel manieren hoe jullie je hebben afgescheiden van je Goddelijke Zelf in een mannelijke Vonk van Essentie met de karakteristieken en kwaliteiten van Onze Vader God en een vrouwelijke Vonk van Essentie met de krachten/deugden en attributen van onze Moeder God. Sedert die eerste afscheiding, is ieder facet van jullie Zelf verder gebroken in een veelvoud van kleinere Vonken van Goddelijkheid, en hebben jullie myriades vormen en ontelbare missies door deze universele ervaring aangetrokken. De volgende grote fase van universele uitbreiding en de evolutie van alle voelende Wezens zijn nu echt onderweg en ieder van jullie heeft een integraal deel te spelen als SterrenZaad en als drager van Goddelijk Licht.

Het ascentieproces heeft het loslaten nodig van zaken die je in deze verstikking hebben vast  gehouden, de beperkende werkelijkheid van de derde en vierde dimensie. Dit brengt terugkeer mee naar evenwicht en harmonie in alle facetten van jullie aardse Zijn, en dat zal resulteren in het gezuiverd worden van jullie herinneringen van alle disharmonische energieën en gebeurtenissen van jullie rijk en gevarieerd verleden.

De eindeloze hartpoort

Alles dat zal overblijven is het wonder, vreugde en succesvol ondernemen dat jullie verkregen hebben als een mede-schepper in de materiële rijken. Als jullie de doortocht nemen van het pad van ascentie, roep je opnieuw de wijsheid op die opgeslagen ligt in je Heilig Denken, en dan heb je uit het rijke pakhuis getapt van het Schepper Licht wat de Adamantine Partikels is genoemd. Jullie beginnen veel latente talenten te demonstreren en te gebruiken die in reserve zijn gehouden totdat je klaar zou zijn ze weer op te roepen.

Jullie werden ontworpen om een doorgever van Licht te zijn in een wereld van illusie en schaduwen. Jullie zijn op Aarde om een meester doorzender te zijn van energie. Jullie adem is het mechanisme waarmee je de Eerste Levenskracht-Substantie van Schepping naar voren haalt terwijl je functioneert in een drie-vier-dimensionale omgeving.

Maar, als je je Heilige hart en je Heilig Denken opent heb je de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot het Volledig Spectrum van Licht van dit universum, en ook zullen de Goddelijke alchemistische eigenschappen van de Violette Vlam beschikbar voor je worden in de volle maat.

De Wet van de Cirkel verzekert dat de trillingspatronen die je uitzendt naar je terug zullen keren samen met een opgestapelde hoeveelheid van gelijksoortig gekwalificeerde energie (of vibraties van dezelfde frequentie patronen). Jullie zijn het centrum van een energievortex die is samengesteld uit een cirkellus van trillingspatronen die je geprojecteerd hebt vanuit je en  via jullie Zonne Kracht Centrum.

Jullie Solar Plexus is daar naar genoemd, want juist zoals de Aarde kosmische energie ontvangt van de Zon van jullie zonnestelsel, zo straalt ieder van jullie de levenskrachtenergie uit je ZonneKrachtscentrum. Stel jezelf even voor als het centrale focus van jullie wereld. Jullie zijn de krachtsbron en jullie gedachten, daden en intenties stralen uit je naar buiten in een lus van energie die zich verbindt met dezelfde soort energie.

Die energie wordt groter en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en effect en keert dan naar jullie terug, en versterkt opnieuw het plaatje van je werkelijkheid. Jullie lichaam absorbeert een deel van die energie, en die creëert pijn en lijden of vreugde en zegeningen, dat is afhankelijke van de frequenties. De rest stroomt achter je uit, schept de andere lus van jullie Oneindig patroon, terwijl het residu geleidelijk in je persoonlijke wiel van schepping stroomt. Jullie voegen voortdurend toe aan je persoonlijke gevangenis van energie of aan je Lichtvoertuig en je persoonlijke werkelijkheid op Aarde. Hebben we jullie niet verteld dat je naar de Aarde kwam als medescheppers met Goddelijke Kracht?

Het terugkeren naar evenwicht en harmonie is in de eerste plaats vereist om gecentreerd te blijven in het Heilige Hart. Om dat te kunnen doen, moeten jullie constant je bewustzijn van het Zelf evalueren en upgraden. Jullie emoties worden door wat je gelooft beïnvloed en jullie intenties worden beïnvloed door je emoties.

Luisterend naar de duwtjes van je Ziel, zullen de wijsheid van jullie Heilig Denken en de emoties van jullie Heilig Hart jullie helpen om je onderscheidingsvermogens fijn af te stemmen zodat je de juiste beslissingen maakt en altijd het hoogste pad kiest. Eerbied voor alle dingen en door God geïnspireerde keuzes leiden naar Zelf-meesterschap.

Een van de meest belangrijke zaken die je kunt doen om het proces te ontsteken van terugkeer naar evenwicht en harmonie in de werkelijkheid die jezelf geschapen hebt is om de Wet van Vergeving toe te passen aan al je eigen mis-scheppingen en uitwisselingen in anderen. Dit doen zal onmiddellijk het proces versnellen van terugkeer naar het centrum, want het haalt de energiekoorden weg of breekt ze welke je aan de solar plexussen hebt vastgehecht van anderen, en dit zal ook de uitstralingen wegvegen  naar en van ieder negatief bewustzijn- denkstelsel dat je hebt aangenomen als die van jou zelf.

Jullie pakken de trillingspatronen terug op die je hebt uitgewisseld, toegevoegd of waar je aan hebt deelgenomen, en daarbij heb je jezelf in de staat van genade proces gebracht. Wees je er bewust van dat als je dat doet, je het transformatorische zuiveringsproces zult ervaren en wat er op volgt; maar dit zal niet zo traumatisch  zijn of zo lang aanhouden als het zou zijn als je niet vrijwillig en warmhartig had toegestemd om het initiatief te nemen.

De Wet van Vergeving houdt het ‘op een lijn brengen’ in van jouw wil met de grotere WIL van onze Vader/Moeder God voor het hoogste en beste resultaat voor Allen. Het Goddelijke Plan voor dit universum zit op een kritiek punt van het evolutieproces en tijd is alles waar het op aan komt. Een actief lid worden van de Licht Brigade en een nieuwe Wereld Dienaar zijn zal een portaal openen van nieuwe mogelijkheden. Zij onder jullie die ijverig op koers zijn gebleven zullen het loon oogsten van Zelfmeesterschap en discipelschap.

Terwijl jullie in het rijk gaan van Zelf meesterschap, zul je automatisch je leven en de wereld beginnen te zien vanaf een hoger uitkijkpunt en met een veel wijzer inzicht. Jullie beginnen je werkelijkheid te omhelzen door een filter van Liefde/Licht en het niet-oordelen en onderscheiding worden een natuurlijk deel van jullie Staat van Zijn.

Een goede affirmatie om te onthouden en te gebruiken is: IK OMHELS DE HEELHEID VAN MIJN GODDELIJKE WERKELIJKHEID.  Er zit kracht in bescheidenheid. Er zit kracht in vergeving. Er zit kracht in dankbaarheid. Liefde is de kracht die alle deugden en kwaliteiten bevat van het Gods Bewustzijn.

 

Velen van jullie zijn je bewust dat in de beginfases van het ontstekingsproces er een crisis is als de strijd om het oppergezag gaat tussen het ego en de Ziel. Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf.

Deze periode wordt vaak de Duistere Nacht van de Ziel genoemd of het door het dal van de schaduwen gaan. Als jullie midden in dit proces zitten is het belangrijk dat je begrijpt dat je niet gestraft wordt. Nadat je succesvol door de schaduwlanden bent getrokken en zegevierend bent opgedoken, zul je retrospectief  terugkijken en dan zul je je realiseren dat jou een grote gelegenheid werd gegeven.

Een spirituele aspirant is een bewust kijkend menselijk wezen die naar Ver-Licht-ing zoekt en naar Zelf-meesterschap. In de beginnende fasen is hij/zij wat op zichzelf gericht, vaak vatbaar voor temperament en ergernissen en kan dan vlagen van zelftwijfel en depressie ervaren.

Een spirituele aspirant moet gevoeligheid ontwikkelen en een liefdevolle, begrijpende natuur. Het spirituele doel van een aspirant zal langzamerhand wegtrekken van persoonlijk ambitie en zijn liefde voor macht naar de wens om van dienst te zijn voor de mensheid. Een wens om anderen te dienen is een Zielen instinct.

Een aspirant begint langzamerhand zijn “het gaat allemaal om mij en het ik, mij en mijn concept” los te laten, het concept van de buitenste focus/aandacht begint langzaam te  vervagen. Er is een geleidelijke terugkeer naar binnen en het grootste aandachtspunt wordt het Zonne-Krachtscentrum dat is samengesteld uit hart, thymus en keel.

Als dit gebied gebaad wordt in de hogere frequenties van Licht, begint de Drie-voudige-Vlam in het borstgebied weer op te laaien als voorbereiding voor de opening van het portaal naar het Heilig Hart.

Laat ons enkele belangrijke sleutelpunten geven om je te helpen bij het integreren van wijsheid die nodig is om een volslagen ontwikkelde, spirituele aspirant te worden op het pad van Ver-Licht-ing:

 • Het Emotionele Lichaam is een reflector. Het antwoordt op stimulatie van buitenaf, zoals andere mensen, gebeurtenissen, emotionele hechtingen en verslavingen.
 • Loop vriendelijk en met eerbied op het pad van het leven. Spreek zacht en met onderscheiding. Zie dat je acties de zuiverheid reflecteren van je God Zelf en laat voetstappen van Licht achter voor anderen om te volgen.
 • Er is eb en vloed in de cycli van de Ziel, net zo als die er in de Kosmos zijn.
 • De Ziel trekt de Essentie van leven naar buiten uit zijn IK BEN Tegenwoordigheid, als voorbereiding voor een nieuwe levenscyclus van ervaring. Aan het eind van die cyclus wordt de levens Essentie langzaam weggetrokken en het proces van de stoffelijke dood volgt erop; maar, de werkelijke Jij in spiritvorm blijft bestaan, want jij bent onsterfelijk.
 • De impulsen van de Ziel en haar invloed zijn veel sterker in een Wezen die op het pad gestapt is van besef, dan van een niet ontwaakte persoon die nog vast zit in de illusie van een drie-/ of vier dimensionaal bestaan.
 • Je moet streven naar het handhaven van een zich steeds uitbreidende staat van Zielbewustzijn, om door te gaan met het proces van een opwaartse spiraal van ascentie. Het is tijd voor degenen die bij de nieuwe Wereld Dienaren willen zijn, om zich van elkaar bewust te worden.
 • Kritiek is een aanleg van het ego en van de lagere geest. Het bekritiseren of de schuld vinden bij jezelf of bij anderen is schadelijk tot het uiterste. Je voegt meer energie toe aan waar je je aandacht aan geeft; en daarom is het van het uiterste belang dat je naar het goede uitkijkt in iedereen en in alles.
 • Constructieve kritiek is soms nodig. Maar, het zou alleen moeten worden gebruikt om iemand te helpen nadelig gedrag te corrigeren, om de juiste daden te stellen of om de juiste richting te vinden.
 • JE KUNT ALLEEN FALEN ALS JE OPHOUDT MET PROBEREN. Je kunt tijd verliezen; maar je zult ook kennis winnen bij elk falen. Groei en wijsheid komen van leren wat je niet moet doen, en om je vaardigheden te vervolmaken die je zullen helpen om in jouw gekozen veld van ondernemen bedreven te worden.
 • Lagere trillingsenergie schept disharmonische frequenties in je ZielenLied. De trillingen van disharmonie veroorzaken ongemak in het gebied waar het uit voort komt of waar het op gericht is in het stoffelijke voertuig. Als de negatieve energiepatronen sterk genoeg zijn, kunnen ze kwalen/ziekten scheppen en zullen uiteindelijk het gehele lichaam bederven.
 • Jullie moeten je emotionele lichaam temmen en onder controle krijgen via je Hoger Zelf, gidsen en engelhelpers om ontvankelijk te worden voor verfijnde frequenties van Kosmische waarheid. Jullie moeten het denken zuiveren van verstoorde, negatieve, belemmerende gedachten. Alleen een zuiver voertuig kan wijsheidsleringen ontvangen en doorgeven uit de kosmische bibliotheken van Gods Bewustzijn.
 • Een spirituele zoeker weigert aandacht te schenken aan publieke meningen, oordelen of falen. Aspiranten worden herkend aan hun trillingsfrequenties van hoeveelheid Licht, niet aan hun kennis of hun daden.

Denk eraan geliefden,  HET KLAROENSCHAL VANUIT JE ZIEL-ZELF ZAL DOORGAAN TE ECHOËN TOTDAT JE AAN DE OPROEP GEHOOR GEEFT. Velen van jullie zijn begonnen of staan klaar om met je ware missie te beginnen, wat die ook zal  zijn, maar vergeet nooit dat het uiteindelijke doel het doorzenden is van Goddelijke Liefde/Licht.

We zijn ons bewust dat de toekomst onzeker is en iedereen ervaart pijn en ongemak in variërende mate. We vragen jullie om je te richten op wonderen en op progressie die jullie maken en niet om angst van de massa’s jullie denken te laten infecteren terwijl je doorgaat en verder gaat voorbij alle massale veranderingen die plaats vinden in jullie wereld. Weet dat we samen alle tegenspoed kunnen overstijgen.

Onze missie is om het pad te openen voor iedere Ziel die de wens uitdrukt om terug te keren naar harmonie en afstemming met hun God Zelf.

Geliefden, als je je alleen voelt of in twijfel zit of wanhopig bent, ga dan in je Piramide van Licht en we zullen je bemoedigen, optillen en je inspireren. Als je je eenzaam en niet geliefd voelt, ga dan in je hartcentrum en wij zullen daar zijn, wachtend op je om je te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN jullie voortdurende metgezel.

IK BEN AARTSENGEL MICHAËL

Doorgegeven via Ronna Herman:

“Kopieer vrij en deel het mede. Maar, ik claim het universele copyright voor dit artikel uit naam van Aartsengel Michaël.”

Noot van de vertaler (destralendetoekomst.nl) en Ronna Herman:
“Wij bieden (vertalingen van) de boodschappen van Aartsengel Michaël aan op onze website als een geschenk; maar we waarderen jullie donaties ook om te helpen onkosten te  compenseren van het werk.”

34 gedachten over “Temidden van de spirituele revolutie..

 1. Weer zo’n naprater denk ik dan weer. Dat de verhalen overeenkomen heeft naar mijn idee meer met dat gegeven te maken dan met eenzelfde verhaal dat geheel onafhankelijk “binnen gekomen” is.
  Maar Hey! Ik ga gewoon lekker door met een goed mens proberen te zijn. Volgens mij ben ik dan al een heel eind op weg. 😉
  Wat “goed” dan is, mag iedereen zelf invullen.

  1. Dit klinkt inderdaad alsof je het al vele malen gehoord hebt. New Agie prietpraat zou je kunnen zeggen en op het eerste oog geef ik je gelijk. Toch, denk ik, dat er wel degelijk waarheid in zulke stukken schuilt:
   Denk er aan: wij zijn wel degelijk lichtwezens. De ziel is jouw persoonlijkheid (buiten ruimte en tijd) die zich manifesteert op deze plek (ruimte en tijd) en je lichaam gebruikt als instrument. Dus als deze ‘channeling’ spreekt over het ZielenLied of andere van deze termen, probeer jezelf dan voor te stellen als een snaar:
   – Werk je MEE met de manifestatie door het LIEF te hebben dan produceer je klanken; en ontwikkel je jezelf..
   – Werk je TEGEN de manifestatie door het NIET LIEF te hebben dan produceer je slechts geluiden; als een ontstemd gitaar ben je dan wel een instrument, maar er komt niets uit of beter gezegd VAN

  2. Tsja… naprater. Zou kunnen. Wij krijgen wel veel van deze boodschappen de laatste tijd. En ook uit heel diverse kanten. Het is zelfs al beschreven in heel oude heilige boeken… Zelf heb ik een aantal soortgelijke boodschappen gehad, tijdens een aantal doodervaringen reeds in 1991, maar dat terzijde. O.a. dat wij eerst door het donker (donkere periode in aardse tijd gemeten) moeten om in het licht te komen.

   Wat ik mij echter afvroeg, is hoe jij dan kijkt naar journaals, tv, kranten etc. Als je het hebt over napraten (en bang makerij) dan komt dat wel bij persbureau’s vandaan. En de een brengt het nog spectaculairder dan de andere.

   Zelfs onze overheid is geneigd om dingen op te blazen (figuurlijk dan) en andere overheden na te praten…

  3. Dit is gewoon hetzelfde als het geloof. Sterker nog, deze vrouw pretendeert dat het van de aartsengel Michael afkomstig zou zijn.
   Voor mij is geloof niks anders dan een middel dat niet te verifiëren is en zodoende erg makkelijk misbruikt kan worden om macht naar je toe te trekken.
   Ik kan ook een beetje praten over liefde en licht, ascentie en wat nog meer. Bovendien is “goed” zijn ook maar een visie. In het kader van stoffelijk ervaring opdoen is zelfs het ergste trauma “goed.” De persoon ligt er erg wakker van, het universum gaat wel door. Hetzelfde geldt voor de aarde. Die kunnen we helemaal naar z’n grootje helpen. Ergens anders ontstaat wel weer iets.
   Het maakt allemaal zo weinig uit, het enige waar het voor uitmaakt is ons ego en er is niks mis met het een beetje leuk voor onszelf te houden/maken.

   Maar goed.. journaals. Massa indoctrinatie, voor 90% komende van 1 bron. Ook dat neem ik met een flinke korrel zout.

 2. Sorry maar channeling is voor mij een brug te ver. Bovendien heeft dit het gevaar dat de boodschap niet van een aartsengel afkomstig is maar van een hele andere macht. Ik zou bijna willen zeggen, mensen hou u hier ver van.

 3. @Kritisch

  Ik besef dat het woord channelen een aversie op kan roepen,maar wees je ervan bewust dat als je kiest voor je ware denkgeest (dus het ego een toontje lager laat zingen)
  ook jij zuiver kunt “channelen”!

  Jouw ego zal altijd roepen dat de boodschap van Ronna niet klopt want het is een aanval op zijn bestaan!
  Als je de boodschap van Ronna kunt lezen zonder veroordeling
  zie je de liefde die in de boodschap zit!

  1. Inderdaad, mooi!
   Ik wordt blij van zo’n reactie op zulke berichten.. Geeft mij het gevoel dat er toch een hoop mensen zijn die aanvoelen hoe de vork in de steel zit.

 4. Hahaha ego zie je we zijn meer dan ons afgescheiden denken die maar oordeelt .
  Tjeempie wat gaat het diep ik neem de duik wat maakt mij het uit.
  Kom maar op de bron die in mij zit ik open mij voor het wonder van de Liefde.
  Met mijn innerlijk oog aanschouw ik wow, flow.

 5. Slaap kindje slaap; daarbuiten loopt een schaap; een schaap met witte voeOehtjes die eet z’n gras zo zoeOehtjes; slaap kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap….

  Deze channeling doet pijn aan m’n ogen; bovendien lees ik veel codetaal die naadloos inpasbaar is in doctrines van heeeeel onverdraagzame medebewoners van deze wereld; middeleeuwse concepten zoals transformatie en alchemie hebben zeker mijn interesse maar niet alleen omdat ze zo goed gebruikt worden door alle verenigingen…bovendien domineren deze lichtdragers tonnen aan ingefluisterd materiaal op het internet; als je er genoeg van gelezen hebt dan begin je de driehoekige “con” copieer copulatie factor wel te zien… Maar laat je vooral jah en Neeh Amen (Amon) kritiekloos in de flow halleluja overnemen door vreemde entiteiten waar je helemaal niets van weet en niets van kan weten waar ze vandaan komen en wat hun werkelijke intenties zijn…

  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/drunvalos-boodschap-voor-jou/#comment-36689

  1. Kan het niet zijn dat er in zulke vaak voorkomende boodschappen een kern van waarheid schuilt? Ik meen veel te lezen in reacties op deze site dat men denkt dat alles van geheime genootschappen en dergelijke slecht is. Zou een traditie die millenia in stand wordt gehouden niet een kern van waarheid moeten bevatten? Wat er mee gedaan wordt is iets heel anders.
   Als het gaat om zulke boodschappen: authenticiteit niet van belang, naam van de boodschapper niet van belang: Wat er toe doet is of de boodschap jou inzicht kan geven of niet? Zo niet, geen reden tot oordelen: Goed/Slecht zijn Ego-begrippen, in mijn ogen. Het is/of is niet.

  2. Kijk Lightrider, dit is precies zoals ik het zie; mijn criterium voor plaatsing, ja of nee. Oordeelloos kijken en doorvoelen is een kunst apart. Elk oordeel zet een mens zélf klem..!
   Dank voor je reactie!

 6. Ik begrijp het verhaal wel, maar kan niet goed tegen de retoriek. Hou het toch eenvoudig en dicht bij de mens zodat het begrijpelijk is en een ieder zich kan herkennen in het feit dat we op het ogenblik in een moeilijke tijd zitten en dat het nodig is dat we veranderen. Dat er een mentaliteitsverandering dient te komen.
  Er wordt een heel verhaal gehouden over heiligheid en doorgeefluik zijn van de goddelijke energie. Wij zijn allemaal God, of liefde of wat dan ook.
  Ik wordt zo moe van deze manier van prediken. Het voegt geen praktische oplossingen toe en door de taal lijkt het onmogelijk om dit waar te maken.
  Ascentie en ascentie en nog eens ascentie.
  Ik zou zeggen, vertrouw op jezelf en durf fouten te maken,
  streef naar liefdevol aandacht voor jezelf en voor je medemens en zet de verandering neer die je graag wilt zien.

 7. Those who don’t feel this Love pulling them like a river,

  those who don’t drink dawn like a cup of spring water

  or take in sunset like supper,

  those who don’t want to change,

  Let them sleep.

  This Love is beyond the study of theology,

  that old trickery and hypocrisy.

  If you want to improve your mind that way,

  Sleep on.

  I’ve given up on my brain.

  I’ve torn the cloth to shreds and thrown it away.

  If you’re not completely naked,

  wrap your beautiful robe of words around you,

  And sleep.

  Rumi

  1. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is.
   Wanneer je niet iets kunt met de woorden die de z.g. zieners en wijzen ons vertellen hoeft dat nog niet te betekenen dat we niet wakker zijn.

 8. In mijn recente (gratis) internetperiodiek NIEUWE TIJDS BERICHTEN schreef ik kritisch over channelings. De meeste mediums channelen plaaggeesten die het om etherroof te doen is. Die herken je aan hun langdradigheid, gezwollen toon en zuigende, wollige zweefkwek. In mijn stuk maakte ik een uitzondering voor bijvoorbeeld Gary Renard. Ook Susan Joy Rennison vertrouw ik helemaal.
  De betere kwaliteit herken je namelijk aan humor, het vermogen om te relativeren, zinnige adviezen en concrete voorspellingen. Dit stuk van Ronna Herman valt voor mij niet in de tweede categorie. Integendeel.

  1. Peter, misschien is een juistere omschrijving: “De betere kwaliteit herken IK aan humor, etc…“…?? Enne.. over ‘zinnige adviezen’ gesproken.. Wat de een zinnig vindt, vind jij wellicht weer suf.. Toch? Dat moet jij als ’tekst-man’ toch weten..? Voor de rest blijf je een toffe gozert! Vind ik… 🙄

  2. Met alle respect Peter,maar “de verdwijning van het universum” is gebaseerd op een cursus in wonderen en het evangelie van Thomas. “je onsterfelijke werkelijkheid” is daar een vervolg op.Zowel in het Thomas evangelie als in CIM komt geen enkel spatje humor voor.
   Dat Gary dat in zijn boeken wel gebruikt wordt wel degelijk door Arten en Pursah gerelativeerd, het is voor hen slechts een manier van communiceren op Gary zijn niveau.

  3. Ik heb Ronna meegemaakt en er een reading van gehad. Een bijzondere vrouw met een geweldige uitstraling. Ronna is uiterst betrouwbaar en geen wollig type, zoals jij impliseerd. Als ik aan AA Michael vraag of dit door hem is doorgegeven zegt hij: “JA”. Je moet dus de bal bij AA Michael leggen.

   In Liefde en Licht

   Joost

  4. dankjewel Lianne, Peter en Joost.
   Laat het oordelen achterwege. De essentie van wat er staat, verdwijnt anders in een ja/nee-spel, waarvan we nog te vaak geloven dat er een ‘winnaar’ uit moet komen..

 9. Poeh he! Wat een………wat een lang verhaal.

  Mega veranderingen en spirituele revolutie kennen we nou wel. Zovelen in mijn omgeving heb ik hier al over horen praten. En wat gebeurd er? Nada, kommma nada. Wat er wel gebeurt is dat we ouder worden, zieker, en steeds dichter bij de dood. En van alle revoluties blijft er niets over. Behalve de volgende generatie die hetzelfde zegt. Conclusie? Bij jezelf beginnen en jezelf af vragen wat er met je geest gebeurt als je dood gaat.

  Thelepatie moet je je niet voor stellen. Dat moet je doen. En als het niet werkt dan werkt het niet.

  Aura’s zie ik al bij andere mensen. Niets bijzonders aan. Gewoon emotionele energie. Vluchtig en tijdelijk als elke andere vorm van leven.

  Met aartsengelen communiceren is niets vergeleken met de dood. De dood gelt voor iedereen. Iedereen gaat dood en er blijft er helemaal niets over. Je karma neem je met je mee en zorgt voor wedergeboorte. Aartsengelen of geen aarsengel. Mensen hebben mij gezien als de aartsengel Gabriel. En vergeleken met de aarstengel Michael. Omdat ze Michael Jackson in me zagen. Maar dit heeft met vorige levens te maken. Niets bijzonders. Goden zijn we allemaal geweesd. Het enigste wat bijzonder is is de permanente verlossing na de dood. De dood is het enigste wat zeker is. En hebbben we permanent spiritueel geluk bereikt?

  Verder ga ik niet want dan moet ik de hele tekst afgaan en invullen naar mijn ervaring. Dat doe ik dus lekker niet.

  Verder wil wel zegen dat de geest geen geur kleur, geur smaak of vorm heeft. Het is een bewustzijn wat verder gaat naar een ander leven. Tenzij je dat beseft dat het allemaal een verschijning is aan je geest is. En je spiritueel gaat beoefenen. Waarmee je je kunt laten gaan naar een laatste wedergeboorte en het permanente spirituele geluk. En niet meer terug komt. Dan zit je in het Nirvana. Of in een hemels rijk. En niet in DE hemel. Met al je familie, huisdieren en geliefden. Nee, die zitten al lang in een ander lichaam. Ook al zou je ze tegen komen in een volgend leven dan herken je ze niet terug.
  Jij moet jezelf redden me jouwn geest.

  Alle mooie plaatjes en theorien hebben niet veel nut. Ook al kan ik de plaatjes wel soms gebruiken voor de spirituele kunst die ik maak. Ook al weet ik dat ik aan al mijn kunsttalenten niets heb als ik sterf.

  Euh, ik stop maar. Want dit wordt wel een hele lange lezing. En voor sommigen heel onduidlijk gebrabbel. Dus ik hoop dat ik het stap voor stap in andere teksen duidelijk kan maken.

  Ah toedeloe .

  Ohm shanti.

  Namaste.

  1. euhh dus eigenlijk wil je zeggen dat je de aartsengel Michael bent ?

   ” Mensen hebben mij gezien als de aartsengel Gabriel. En vergeleken met de aarstengel Michael.”

 10. Hm ik vind dit ook een dubieus stuk. Of het dan niet van AA Michael afkomstig is, geen idee, maar het is allesbehalve duidelijk. Dat vind ik de laatste maanden wel vaker van de channelings van Ronna Herman, jammer. Michael is juist een enorme grappenmaker – tenminste, zo ken ik hem – en ik herken hem eigenlijk helemaal niet in deze ietwat stijve verhalen … De oefeningen die hij tijden geleden gaf, vond ik trouwens wél heel erg goed, maar die blijven nu al een tijdje uit.

  1. Kun je ook concreet aangeven wat je dubieus vindt?
   behalve dat het geen humor bevat.

  2. persoonlijk heb ik zwaar mijn twijfels over deze channelings
   het lijkt me het werk van aandachtsgeile mensen , er is totaal geen bewijs voor , maar ach als je het leuk vind

 11. Waarom krijg ik bij tekst geschreven in hemelse toga stijl toch altijd een associatie met de nieuwe tijds fantasieën van de katholieke kerk…?

  ‘een spirituele zoeker weigert aandacht te schenken aan publieke meningen, oordelen of falen’
  Wat betekend dat spirituele zoekers bijvoorbeeld in de tweede kamer niet voor komen en niet gaan stemmen.
  Ging Obama niet voor het populisme? De spoeling wordt snel dunner. Veel open deuren in klassieke drogformatie, je zou hier en daar haast denken dat wijsheid en gewaarzijn los van elkaar staan. Bestaat er een standaard voor constructieve kritiek?
  Als men ook oprechte wetenschap schuwt is de herkomst van mijn jeuk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gevonden.

 12. hier resoneer ik niet zo mee. weer een medium die een verandering kenbaar maakt. Ik heb mijn twijfels over het comm. met aardsengelen. Ik heb eens gehoord, dat ze te krachtig voor mensen zijn. hetzelfde voor mij geldt, dat mensen zeggen jezus ontmoed te hebben, een projectie van ons mensen, gebasseerd op een bijbel, die mogelijk anders bedoeld is. let it be.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.