Advertentie

Pedofilie, spirituele achtergronden..


Inleiding door WantToKnow-redactie.

.

Uiteindelijk moest het dus ook nog gaan om de combinatie van ‘geloof’ en dit heftige onderwerp: ‘pedofilie’. Hoe is het mogelijk dat een autoriteit, zéker een kerkelijke autoriteit.., zó in de fout gaat en zijn machtspositie misbruikt om onschuldigen dit aan te doen.

De afgelopen tijd bleef dit onderwerp ons regelmatig van diverse kanten ’ter ore’ komen. Het leek alsof het onderwerp om diepere aandacht vroeg. En toen was er de nieuwsbrief van mijn vriendin Hannah. Jemig, wat nu..

Ook ik twijfelde, maar tóch was er het gevoel meteen om het hier te plaatsen. We hopen dat je in staat zult zijn, hoe moeilijk dat ook is, met een open blik te blijven lezen, te blijven voelen. Dieper wellicht dan te voren; dan ‘ooit’ tevoren..! Hannah doet een dappere poging deze diepe groef in onze samenleving in een menselijk perspectief te plaatsen; want het zijn allemaal mensen die het gebeurt en mensen die het ‘doen’. Mensen.

* * *
c

Pedofilie, spirituele achtergronden..

Hannah van Buuren © december 2010
c

“Lang aarzelde ik om hier iets over te schrijven. Want ik lees de reacties van mensen op internet, en die roepen om bloed, wraak, foltering van de daders. Ik zie de media op ongezonde wijze tekeer gaan i.v.m. dit onderwerp. En afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst, POORT’s Lichtdag, liep, toen iemand dit onderwerp ter sprake bracht n.a.v. ons werken met het sacrale chakra,  iemand anders, daarbij onwel geworden, de groep uit. Zo diep raakt het ons.
Daarom probeer ik toch, als spiritueel-zoekend mens, niet aan de oppervlakte van massale veroordeling te blijven, maar me open te stellen voor de diepten van dit kwaad.”

(Hannah gaat verder:)

Want kwaad is en blijft het, dus gaat u nu niet meteen denken dat ik het hier goed ga praten, of het met de mantel van (oude, verkeerd begrepen) liefde ga bedekken. Wel ga ik dieper schouwen, opdat wij pedofilie dieper begrijpen, en ook onze eigen reacties daarop.

Erotiek bestaat vanuit het besef deel te nemen aan Leven; het is de goddelijke sprankel.

Vorig jaar ben ik heel diep moeten gaan met mijn bewustzijn, tot in de tijden van Atlantis en Mu. Daar heb ik heel veel kwaad gezien, mee-ervaren eigenlijk. En altijd, maar dan ook altijd had dat een seksuele component. Dit zien we terug in de hele geschiedenis tot en met onze wereld van nu: grof machtsmisbruik heeft altijd een seksuele component.

 

Seksualiteit
Ons vermogen tot seksualiteit, gecentraliseerd in het 2e chakra, niet voor niets het sacrale chakra genoemd, is namelijk bedoeld voor veel meer dan wat wij grofweg ‘seks’ noemen, het is bedoeld voor erotiek. Erotiek is een goddelijke gave.
In alle religies, behalve de judaeïsch-christelijke-islamitische monotheïstische, spruit de schepping voort uit de juichende verbinding tussen een mannelijk en vrouwelijk godenpaar. In al die religies, voor zover niet besmet door westerse normen, leeft erotiek: een bezielde relatie tot de levend ervaren natuur, tot de levende aarde, tot elkaar, tot vrouw- en man-zijn, tot geboorte, tot dood. Erotiek bestaat vanuit het besef deel te nemen aan Leven. Het is de goddelijke sprankel.

Binnen de trits monotheïstische religies ontbreekt die sprankel. Een tijd lang heeft ze daar nog wel in kunnen overleven: in bezielde kunst, in mystiek, en in de zeldzame gevallen van bezielde seksualiteit. Deze drie overlevingsgebieden voor erotiek zijn in onze jaren dan al lang een zachte dood gestorven; die wegen staan kennelijk niet meer voor ons open..

Het was vooral Baghwan Sree Rajneesh, OSHO, die ons in de jaren 1970-1990 voorhield dat sexualiteit vooral ‘niet-ego-gebonden’ beleefd zou dienen te worden. Bijna elke meester vraag ons onze sexuele bron ‘meester’ te worden..

Het monotheïsme (het aanbidden van één God – wtk) heeft ontzaglijke schade toegebracht aan de menselijke ziel. Anderzijds mogen we niet vergeten dat het de ontwikkeling van ons eenpuntige ‘ik’ heeft ondersteund en bevorderd.

Maar overal en in alle tijden waarin het mannelijke prevaleerde ten koste van het vrouwelijke, of dat nu in Atlantis, Mu of deze tijd gebeurde, heeft dit onmetelijke schade toegebracht aan de menselijke ziel.

Verbinding..
Erotiek (het tweede chakra) bestaat namelijk uit partnership. Partnership met de ander, met de aarde, met de natuur en haar planten en dieren, bergen en zeeën,  met de voorouders, met de kinderen, met de goden, in en buiten seksualiteit, meestal zelfs daarbuiten, maar altijd met de sprankel, de goddelijke sprankel. Waar die sprankel ontbreekt, sterft die goddelijke sprankel.

De goddelijke sprankel leeft bij gratie van een ‘horizontale’ relatie, waarbij de ander ervaren wordt als even levend als jijzelf, even goddelijk als jijzelf, evenveel recht hebbend op levensruimte als jijzelf, evenveel recht op vreugde van leven hebbende als jijzelf. Je hoeft maar naar de liefdes-afbeeldingen van Krishna te kijken om te begrijpen wat ik bedoel. Of naar de schilderijen van Botticelli, indertijd zeer veroordeeld door het Vaticaan.

In monotheïstische religies mag die sprankel niet bestaan...
Ik herinner je maar even aan de omschrijving van de vrouw die de heilige (!) Thomas van Aquino te berde bracht: ‘een zak vol maden’.
Of de joodse morgenbede: “Ik dank u, Heer, dat ik geen vrouw ben”...
Of de Islamitische veroordeling van zichtbaar vrouwenhaar en zichtbare vrouwenvormen.

In de eeuwen- en eeuwenlange ‘regering’ van de drie monotheïstische religies is er onnoemelijke schade toegebracht aan het goddelijke erotisch vermogen in de mens. Maar ook daarvoor al, daar waar bijvoorbeeld in de eindtijd van Atlantis uitsluitend het mannelijke regeerde, met alle afwijking door eenzijdigheid van dien.

1851: de inquisitie, de Heilige’ Inquisitie is in volle gang. Elke vrouw die zich enigszins ‘vrij’ gedraagt, krijgt als eerste zweepslagen, om ’tot inkeer te komen’..

In die sfeer hebben de mensen geleefd, met hun van oorsprong gezonde neiging tot erotiek en seksualiteit. Maar -en nu spreek ik alleen over de drie die wij de laatste vierduizend jaar kennen- met alle verboden, sancties, afstraffingen van dien.

* Stelt u zich alleen al die priesters voor die wanhopig hun aantrekkingskracht tot die ‘zak vol maden’ onder controle moesten of wilden houden.

* Stelt u zich alleen al die vrouwen voor, die natuurlijk toch werden ‘genomen’, en daarop volgend de reactie van de ‘gevallen man’, zich wentelend in schuldgevoel,  te verduren kregen van hoer tot heks.

* Stelt u zich de daaruit voortspruitende kinderen voor, weggestopt, afgeslacht, verborgen, of -indien leven gegeven- met alle last van hun oorsprong op de schouders.

Maar zie het ook breder: stelt u zich de relatie tot de natuur voor. Zo’n relatie ‘verdinglicht’. Zij mág niet meer leven, de natuur met al haar erotiek en schoonheid. Zij wordt iets wat we consumeren in onze vrije tijd.

* Stelt u zich de relatie voor tot dieren! Dat komt dan wel heel dichtbij. Dus: ook verdinglichen. Het worden objecten. We er varen er geen leven meer mee, waarin het dier en wij zich beiden verheugen.

Het wordt object, consumptie, en de wreedheid dient de verkoop. Wij kennen de horizontale relatie tot de aarde niet meer, tot de natuur niet meer. Ook en zelfs ‘natuurbescherming’ kent de horizontale relatie tot de natuur feitelijk niet.

Ont-sporing..
In deze non-relatie leefden mannen en vrouwen met hun seksualiteit en leefden ze die uit, vergeef me de omschrijving. Ze moeten wel, want het is een drang die van geen wijken weet. Stelt u zich de zelfcastratie voor van mannen die een keer ‘gevallen’ zijn, psychische en/of fysieke zelfcastratie. Stelt u zich de wanhoop voor van de vrouw met de opzwellende buik, die een keer ‘gevallen’ is, met of zonder harde dwang.

Het was in feite de ultieme overwinning van het ‘monotheïsme’: Jeanne d’Arc, een ‘vrije vrouw’. Hoe ze zich ook kleeddde, zelfs in riddergewaad. Noch haar maagd-zijn, ze moest en zou als ketter verbrand worden; het toppunt van de onderdrukking van het vrouwelijke in de mens was bereikt.

Stelt u zich de sociale gevolgen voor. De folteringen en martelingen, fysiek en psychisch. Stelt u zich de toenemende  eenzaamheid voor bij beide seksen, die elkaar niet meer mogen zien als horizontaal en evenwaardig. Niks te Krishna-vreugde, integendeel: letterlijk godvergeten eenzaamheid. Eeuwen en eeuwen lang. Dit kerft in de ziel.

De menselijke ziel, hoe gewond ook, zoekt altijd herkansing.
Noem het geen karma, noem het geen herstel van zonde, noem het herkansing. Zij zoekt herkansing in Leven. Zo laat zo’n ziel zich neer in een samenleving als de onze. Zelf gewond, met de kerving in haar zielewezen dat nu weer mens wordt, wordt zij ook nog eens geconfronteerd met een psychisch milieu dat de horizontale relatie met het levende nog steeds niet kent.

Dus van twee kanten komt de diep ingekerfde wond weer omhoog: binnenin en buitenom. Confrontatie dus, en daaruit voortvloeiend, gezien de zware pijn van de wond: onmacht. Onmacht om de aandringende seksualiteit binnen een horizontale relatie vorm te geven.

Strak gesteld: men wordt gestuwd op de seksuele drang (van erotiek is geen sprake meer, omdat onze cultuur die totaal niet meer kent), in het onbewuste trillen nog de angst, de wanhoop, de schaamte, het schuldgevoel en vooral de onmacht van diverse keren van ‘toen’, en men richt de drang op ‘partners’ die je nooit de horizontale relatie kunnen geven.

Erger nog: ook hier weer het onbewuste schuld- en schaamtegevoel dat tot het tegendeel leidt: bijkomende agressie, bijkomende foltering van iemands ‘object’,  bijkomende schaamteloze uitdaging van normen en waarden, bijkomende zelfverdediging waar het om maatschappelijke veroordeling gaat,- radeloosheid als de wond weer gevoeld wordt en de allesverdringende neiging tot toedekking.

Dit speelt nu. Dit zouden wij kunnen trachten te begrijpen.

Niet om er ‘ja’ tegen te zeggen. Integendeel, nu ik probeer dit te begrijpen, voel ik een nog stelliger ‘nee’ dan te voren. Mijn ‘nee’ echter krijgt een andere, wijdere, meer dringende gevoelskracht.

Compassie
Ik zou manieren willen vinden waarop wij deze gewonde zielen van wie wij pedofiel noemen, kunnen helpen omgaan met hun wond zonder dat ze kinderen moeten misbruiken. Dit vereist een totaal ander perspectief dan het nu maatschappelijk-gangbare. Een totaal andere insteek ook van het begrip ‘mens’ en ‘ziel’ en ‘wond’. Dat lijkt nu onmogelijk.
Maar als we het wensbare niet verwoorden, blíjft het onmogelijk. Wellicht staan er in jongere generaties dan de mijne mensen op die een idee krijgen…..

Wat ik nu wel begrijp is de zwarte hartstocht van diegenen die de pedofiel willen martelen tot de dood erop volgt. Onbewust worden zij geconfronteerd met dezelfde wond….. Het niet willen zien van een wond bij jezelf maakt altijd agressief op één of andere wijze.

En de kinderen
En de betreffende kinderen dan? Om ons heen zien we hoe diep de pedofilie, aan hen begaan, een leven teistert. Ook zij maken deel uit van het diepgewonde aantal zielen dat nu weer leven zoekt. Ook zij dragen een scherpe wond. Want wondingen bestaan nu eenmaal door de polariteit actief-passief.
Zij worden in de passieve ervaring van deze tijd gestuwd. Hun grote ziele-liefde leent zich daartoe.
Ook zij worden met huid en haar, vergeef me de scherpte van m’n woorden, (weer) in de put gegooid van radeloosheid, van verdringing, van machteloosheid die doorwerkt in hun volwassen leven. Maar zij zijn klein. Zij mogen daarom rekenen op ons meevoelen. Op onze hulp, indien mogelijk. En altijd op onze ruimtebiedende liefde.

 

compassion
compassion

Het label slachtoffer’..
Noem hen daarmee echter niet ‘slachtoffer’. Want eenmaal in de slachtofferrol geduwd, kom je daar als mens zelden meer uit. Je ziet dat aan de ‘slachtoffers’ van een ongelukkige jeugd, van een man of van een vrouw, van oorlogen, aan het slachtofferschap van hele volkeren die nog steeds ‘teren’ op hun slachtofferschap en ermee menen te moeten manipuleren.

Het label ‘slachtoffer’ zet je psychisch gevangen. Ik spreek uit ervaring: als je niet uit je slachtofferschap kunt geraken -en slachtofferschap ontstijgen is -neem dat van me aan- heel, heel moeilijk! Dan zet je onwillekeurig jezelf almaar weer gevangen in gevoelens van underdog, van machteloosheid, en ja, ook van agressie..

Je eigen godgegeven kracht sijpelt daar dan elke dag en nacht door weg. Nogmaals:  slachtofferschap heeft ontelbare mensen, families, en volkeren gevangen gezet, met alle dofheid èn tegen-agressie van dien!

Noem hen gewoon ‘kinderen met wie dit gebeurd is’; kerf het niet dieper in dan nodig is. En vooral: sla armen om hen heen, kijk hen in de ogen met respect, zorg dat ze ruimte van leven krijgen, bied hen, woordeloos, onvoorwaardelijke bedding. Maar misbruik ze zelf niet door ongecontroleerde aanvallen van ‘roepen om gerechtigheid’, media-aandacht, gesmiespel en geschreeuw.

Als jij van zulke kinderen weet, heb jij juist daardoor ook een ‘taak’: die van de liefde die alles weet en altijd het Leven zoekt, de liefde die respectvol in stilte heelt.

111 gedachten over “Pedofilie, spirituele achtergronden..

 1. ‘Ik zou manieren willen vinden waarop wij deze gewonde zielen van wie wij pedofiel noemen, kunnen helpen omgaan met hun wond zonder dat ze kinderen moeten misbruiken.’

  Pfff, wat begrijp ik hier nu niet van? Ik begrijp eerlijk gezegd helemaal niets van deze tekst. Lijkt wel een pro-propaganda, in de trant van; ‘ocharme dat heeft meneer de verkrachter toch ech nie zo gemeend…’

  Wat meent de schrijver hiermee over te brengen? Inzicht in het zieke brein van een misbruiker? Moeten we alles wel willen begrijpen – nee toch?! Dit heeft alles met macht te maken. De daders zijn machtswellustelingen, met de nadruk op lust.

  1. Je kunt deze tekst alleen werkelijk ‘lezen’, naar mijn idee, ‘Dawn’, als je bereid bent ‘ruimte’ te maken.
   Het is -speciaal bij dit soort uiterst gevoelige onderwerpen- alleen maar mogelijk te doorvoelen, vanuit de ’triale’ positie. Kijk naar je eigen gevoel, oordeelloos, en probeer in te voelen wat de schrijfster be-doelt!

  2. Waarom zou ik overal ruimte voor moeten maken Guido? Denk je nu echt dat iemand daarvan beter kan worden?

   Ik zal nooooit oordeelloos zijn als zwakkeren ergens het onderspit in delven. Juist zij hebben ons nodig. Wat gaan we strakjes uitleggen dan? ‘Ow, tja, nee maarehm, we moeten het vanuit elk standpunt benaderen zelfs vanuit die van het beest. Wantuuh iedereen heeft recht!’

   Hoe kan je oordeelloos zijn ten aanzien van een baby die verkracht is, want dat is wat het is. Vergeet de bloemlezingen a.u.b. dat zijn geen mensen die dat soort dingen doen!

   Volgens mij komt dit dichter in de buurt van de waarheid, energeievampirisme; http://www.ascensie.nl/pedofiel.htm

 2. ach ik heb een aantal jaren samen gewoond en geleefd met een vrouw die aardig beschadigd was in haar vroege jeugd.
  zelfs 1 van de daders ontmoet op een familie bijeenkomst
  hij klampte me zelfs bijna aan…
  agressie heeft geen enkele zin
  z’n beschadiging zat diep onder het oppervlak verscholen
  het verschilt per individu enorm wat er precies aan ten grondslag ligt en hoe het zich kan uiten
  laat ik het heel simpel houden; ongelofelijke diepgaande schade en beschadiging overal om je heen, jong en oud
  als je dat niet ziet of niet wil zien kan je hard om moord en doodslag gaan schreeuwen
  die harde moord en doodslag schreeuwers vertrouw ik het minst
  zelf heb ik iets op jonge leeftijd ‘draadloos’ overgenomen van m’n opa die op jeugdige leeftijd gepakt is door een geestelijke leraar op zijn toenmalige school
  fysiek is mij in dit leven gelukkig niets overkomen maar ik heb het misbruik van m’n opa op jonge leeftijd doorvoeld en het heeft me gedeeltelijk verbrand, de zwartheid de schaamte de pijn de agressie de wanhoop de opgeslotenheid; in de tijd van m’n opa bestond er geen hulp en waren er dus ook geen slachtoffers laat staan daders, god wat is die man emotioneel naar de kl*ten gegaan, en toch hou ik van hem nog altijd, ik had wat met die man en nog, ook na z’n dood, z’n wilskracht heeft hem deels gered, ik weet hoe het voelt want zijn gevoel kreeg ik ‘draadloos’ binnen, het heeft wel m’n jeugd verziekt en dat van m’n vader en dus ook een behoorlijk deel van m’n ontwikkeling ontnomen
  en nee ik heb het niet over die tv griebus van de podo partij die nog al eens met z’n tandeloze wauwse smoel staat te verkondigen hoe goed het is om met jongen jongetjes om te gaan; daar heb ik het niet over
  mensen zijn vaak gewoon een groep schreeuwende apen op een apenberg
  noem een steekwoord en ze beginnen te schreeuwen harder en harder
  ik zie de steekwoorden nu voor me maar ik ga ze niet intypen; die verzin je zelf maar

  En wat de vrij harde reactie van Dawn betreft hieronder; ik snap dat wel, Dawn is een knappe vrouw en dan is de kans giga groter dat er vroeger toch iets mis is gegaan…. zo gaat dat in giga guigel huigel achtig madhoeroohdam mensen

  er is nog zo ontzettend veel puin te ruimen; dat gaat generaties lang duren
  misschien in dat opzicht nog niet eens zo een gek idee van die nwo’ers om allemaal chip robotjes van ons te maken
  dan is het emotionele relationele ook meteen opgelost
  gewoon scripts naspelen die je in de soaps op tv hebt gezien zonder gevoel
  een robot vlooien theater en alles wat echt is af laten sterven totdat de ziel er ook geen zin meer in heeft
  lege poppetjes

  nog even en de martel werktuigen staan weer als volks vermaak op het dorpsplein opgesteld klaar voor gebruik; lijst met fatale steekwoorden wordt ook steeds langer; ik ga ze hier niet intypen want dan kom ik niet eens door het forum filter heen

  http://anarchiel.com/display/wereldcontrole_via_persoonsnummers_grondplan_bijna_klaar

  1. @Hyperalert,
   Spijt mij heel erg dat te horen van je familie. Sommige gebeurtenissen hebben lange tentakels.

   Dacht nog eventjes dat ik onder mijn reactie zou schrijven dat ik nooit een slachtoffer hiervan was. Hetgeen echter wel altijd aan mijn eigen opstandige karakter heeft gelegen! Maar later heb ik dat zinnetje weggeveegd want ik dacht; ‘dat doet er eigenlijk helemaal niet toe’.

   De opmerking vond ik zelf nogal mak voor mijn doen… maargoed, kan mij vergipselen want een wijntje of twee doet mij soms overmoedig worden 😉

   Maarrr ik blijf hier bij het standpunt dat we echt niet alles hoeven te begrijpen en dat deze mensen de naam niet ‘mens’waardig zijn. Ik hoef geen slachtoffer te zijn om te voelen dat het om macht gaat en om hebzucht en alles waarvoor ik niet sta. Het is het omgekeerde van alles dat mooi en goed is en daar hoeven wij dus onze energie niet altijd op te richten. Dat bedoelde ik ermee te zeggen.

  2. Haah lekker Dawn zo’n cabernet sauvignonnetje, zo’n rode druif voegt goed bij rood vlees en het maakt mij ook net iets losser omdat ik normaal niet erg veel alcohol nuttig.
   Maar ik wil wel een klein beetje helder blijven maar dat lukt nog wel met 2 glazen over 2 uur.
   Zeker is niet alles te begrijpen en soms moet je ook niet alles willen begrijpen.
   De studie van goed en kwaad schijnt met een ingewikkeld woord Ponerologie te heten.
   Jah ik wil Poneroloog worden, zoiets als Theoloog maar dan anders met andere bronnen.
   Lijkt me geweldig om dan van de kansel te kunnen preken.
   Een soort alternatieve dominee.
   Gaat nog wel wat jaren studie kosten voordat mijn Good & Evil preken een beetje body krijgen.
   Geweldig dat spunky karakter van jouw, kan zeer zeker een hoop ellende voorkomen.
   Een deel van mijn karakter is behoorlijk meegaand en sommige mensen zijn nog veel meegaander dan ik en dat kan zeker nadelig en zelfs gevaarlijk zijn.

   Volgens mijn moeder was ik een vanaf een jaar of 3 à 4 al regelmatig onder de hoede genomen van een kamps buurmeisje van een jaar of 8, ze voelde instinctief kennelijk dat ik begeleiding bescherming verlossing nodig had en als ik mijn mam mag geloven heb ik menig uurtje aan haar hand door de buurt gelopen, mijn moeder vertrouwde haar bijzonder genoeg en was dan even verlost van toen al mijn enorme opstandigheid naar haar toe. Jah mijn mam heeft bombshell ervaringen die ik ook nog eens ‘draadloos’ mee kreeg.. De doodsangst van een volwassene door je kleine lijfje voelen gaan is als tienduizend volt met je vingers in het stopcontact. Op een keer toen de sirene in de buurt ging op de eerste maandag van de maand werd ik zelfs daardoor uit mijn lichaampje geslagen, geforceerde uittreding, ik zal het nooit vergeten, ik stond boven aan de trap om aardappels te halen uit de kelder voor m’n moeder toen de sirene begon, gewoon eerste maandag van de maand, kreeg toen meteen de flashback doodsangst van m’n moeder door me heen en zweefde letterlijk diep de kelder in, waanzinnig en veel te veel forcering, is niet goed,

   Dat kampse meisje daar heb ik nog wel wat (positieve) herinneringen van en misschien ben ik altijd nog wel op zoek naar zo iemand… Maar je weet het dat kampse mensen in hun wereld hun eigen wetten hebben en dat je daar niet zo gemakkelijk in komt; mijn milieu waar ik opgegroeid ben is nogal anders, ik heb hier in de plaats wel korte tijd even kunnen mee kijken in het kampse kick box wereldje en jah op een gegeven moment had ik even sjans met zo een temperamentvol typje; jammer dat ze al ‘bezet’ was…

   Dat wereldje heeft wel iets wat ik kennelijk nodig heb als een soort compensatie maar ik kan mij daar net niet handhaven; het net niet achtervolgt mij vaak; dat is mijn shape shiften in positieve zin dat ik soms wel de energie om me heen heb om interessant genoeg te zijn voor spunky mensen en dan ben ik het ineens ook weer kwijt voor een periode; ik weet nog steeds niet waar precies mijn piraten knop zit maar als ik het wist zou ik hem steeds op On zetten..

   Ponerology The Science of Good & Evil
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology.htm

   http://www.meh.ro/wp-content/uploads/2010/10/meh.ro5510.jpg

  3. @Hyperalert,
   Was inderdaad een goed wijntje, uit het kerstpakket, haha. Meestal zit daar niet zoveels sjoeps in maar deze keer was het een aardige. Sjonge, jij hebt via je roots ook veel meegekregen. Allemaal verpakkingen die je ook mag meedragen.
   Ik ben niet van het kamp hoor 😉 heb daar heel erg weinig mee ondanks ik niemand wil discrimineren. Kom ook niet uit een asjow omgeving dus dat is het niet. Mijn verstand is echter nogal zelfstandig en opstandig vanaf het moment dat ik hier het levenslicht zag. Het is nu eenmaal zoals het is, en dat is goed (denk ik).

   Goeie linkjes trouwens allemaal, zelf ken ik ze allemaal. btw die Deagle is ook een mooi figuur.

  4. Gezellig even virtueel wijntje drinken met Dawn op deze amechtige misty mystery tweede kerstdag.
   Mooi gezegd Dawn van die extra verpakkingen meezeulen.
   Voordeel is wel dat we nooit meer echt saai kunnen zijn op die manier.
   Echt gaaf dat jij Dr. Deagle materiaal ook kent en kan waarderen.
   We te merken hoor dat je van geciviliseerde komaf bent en heeft ook zo z’n voordelen.
   Nou jah ik vind het gewoon zo wel even gezellig met jou zo en toost en proost op je kerst pakket met lekker wijntje.
   Bedachtzaam weg nippen en genieten met een denkbeeldige sigaar want de echte geven zo veel rook in de gordijnen en kan niet echt heel goed zijn voor de gezondheid, is al weer een jaar geleden dat ik een vredes sigaar opgerookt heb, zeker niet over de longen kan ik niet tegen maar met van die indianen pafjes in de lucht gewoon voor de sfeer en voor de goede geesten.
   Waarom kan je leuke mensen niet kopiëren in de echte wereld; al dat vaste gedoe met die families en 1 op 1 relaties voor het leven is maar behelpen, gewoon zonder gedonder even een weekje met Dawn er tussen uit, lijkt me geweldig zo iets, dat zou pas mooie holografische techniek zijn! Ik gun het een ieder zo iets, met de nieuwe non locale wetenschap van John en Johan moet dat binnenkort mogelijk zijn

 3. een ding zou al veel schelen in onze westerse maatschappij
  is het vaak lastig om goed geaard te blijven . we worden voor degene die zich daar nog niet (geheel) bewust van zijn telkens terug gestopt in het denkcirkeltje door de media door gewoontes door veel dingen worden we in onze linker hersenhelft gehouden waar het denken de overhand heeft ( het stukje wat je maatschappij kunt noemen )doordat het denken (ego) heel sterk de neiging heeft om te veroordelen en te oordelen .
  kun je iemand dichter bij zijn gevoel krijgen gaat de rechter hersenhelft meewerken word het oordelen en veroordelen langzaam steeds minder en komt er ruimte en rust waardoor inzichten een daadwerkelijke kans krijgen om te groeien .

  1. Ik ben heel blij te zien dat jij zo reageert Ronald. Ik vind de tekst zélf van dit artikel weer wazig en zweverig (maar dat heb nou eenmaal met deze schrijfster…sorry), dus om dit hele gewauwel in een paar regels neer te zetten:

   Stop met denken, ga in je gevoel/lichaam zitten, denk niet na en kijk wat er dan opkomt als antwoord (als je over dit onderwerp nadenkt)….er is een veel dieper gelegen “waarheid”.

   En laat je inderdaad niet meeslepen door de idee dat je hierover een mening moet hebben of juist niet omdat jij het niet hebt meegemaakt, of dat je iets of iemand hoort te veroordelen.

   Het is zoals het nu is.

   Sam

  2. als je over dit onderwerp *nadenkt*
   * vraagt* aan je innerlijke zelf of universum, of God, hoe jij liefde dan ook noemt

 4. Prachtig artikel!
  Prettig om eens een ‘andere, spirituele’ visie te lezen m.b.t. dit extreem beladen onderwerp. Dat het zo beladen is, is logisch natuurlijk maar het is mijns inziens te gemakkelijk om iemand alleen maar te straffen voor zijn gedrag zonder een laagje dieper te spitten.

  Wat Dawn hier schrijft; natuurlijk heeft het met macht & lust te maken maar daar ligt nog een oceaan aan diepte onder zoals de schrijfster van het artikel -wat mij betreft- mooi verwoordt.
  Nee, ‘we’ hoeven niet alles te willen begrijpen, Dawn.
  Ik ben echter nieuwsgierig en sta open voor andere / diepere zienswijzes.

  Het zou overigens heel goed kunnen dat wanneer ik zelf met iets dergelijks geconfronteerd zou worden, bij mij de emoties de overhand zouden krijgen.
  Dus lees ik het artikel nu waarschijnlijk heel subjectief?

 5. Een moeilijk onderwerp, aangezien de rechterhersenhelft met onaangename emoties en fantasiën het logische nadenken (en realiteitsbesef) in de linkerhersenhelft stoort, zie http://www.avoratio.nl/Research/Hersens ).

  Het onderwerp wordt niet alleen aangehaald als het waar is, maar ook om mensen emotioneel te manipuleren en op te hitsen tegen aardige intelligente eerlijke openhartige mensen, of om de aandacht van een grote groep mensen af te leiden van iets anders zoals massa-oplichterij, zie http://www.avoratio.nl/Research/Mindcontrol/

  Voor mensen met een emotioneel trauma (ik heb zelf in m’n leven als kind een paar traumátische ervaringen gehad), probeer mijn manier om “de wond” de gelegeheid te geven te genezen, zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/?topic=Trauma

  Voor mensen die verder willen studeren, begin met het bestuderen van psychopaten, dat zijn erg zieke mensen terwijl men dat meestal niet aan hun uiterlijk en/of gedrag kan zien, lees http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/Psychopatie/

  quote: “grof machtsmisbruik heeft altijd een seksuele component”

  Inderdaad, zie http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/Vaccinatie/?topic=Dracula

  quote: “de zeldzame gevallen van bezielde seksualiteit”

  Tijdens het bedrijven van de liefde zijn de beide deelnemers gericht op het AAN DE ANDER GEVEN van wat goed, gezond en prettig is voor die ander en wat de ander nodig heeft of behoefte aan heeft, en dat is heel wat anders dan het egoïstische streven naar zelfbevrediging waarvoor een ander (meestal een vrouw dus…) misbruikt wordt…

  quote: “Het monotheïsme (het aanbidden van één God – wtk) heeft ontzaglijke schade toegebracht aan de menselijke ziel.”

  Dat vindt ik onzin. M.i. is het egoïsme: until every being comes to the great realization that greed and self-centered hypocrisy is the true enemy of humanity. … onder die verkeerde inzichten die overal en in alle tijden de mensheid het meest misleid en begoocheld hebben, is het geloof in de persoonlijkheid, de ego-illusie. Zie http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/?topic=Ganesha en het daarop volgende paragraafje http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/?topic=Boeddhisme .

  quote: “Maar overal en in alle tijden waarin het mannelijke prevaleerde ten koste van het vrouwelijke, of dat nu in Atlantis, Mu of deze tijd gebeurde, heeft dit onmetelijke schade toegebracht aan de menselijke ziel”

  Ja dat vindt ik ook; maar weer is het het mannelijke onbegrip jegens het vrouwelijke, de hersenen, zintuigen en lichamen van mannen en vrouwen zijn nou eenmaal anders gebouwd, zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/?topic=Geen_mens_komt_ter_wereld_anders_dan_door_een_vrouw
  en
  http://www.avoratio.nl/Opvoeding/02_Hersens_M_V/

  quotes: “een ‘horizontale’ relatie” en “Wij kennen de horizontale relatie tot de aarde niet meer, tot de natuur niet meer”

  De psycholoog Leary onderscheidde in de communicatie tussen mensen, twee dimensies:
  1. controle, invloed en dominantie;
  2. intimiteit en affectie.

  Zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/03_Communicatie/?topic=Algemeen

  quote: “neiging tot toedekking”

  Het zit van jongs af aan via de opvoeding ingebakken, vier dikke lagen eelt op de ziel; zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding//?topic=Identiteit

  quote: “Noem hen daarmee echter niet ‘slachtoffer’. Want eenmaal in de slachtofferrol geduwd, kom je daar als mens zelden meer uit.”

  In de psychologie noemt men dat de zogenaamde “reddingsdriehoek”, maar het is in feite een hiërarchische truc: “twee honden vechten om een been en de derde gaat er mee heen”; zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding//?topic=Trio
  En zie ook de vier inzichten van ‘de Hoeders van de Aarde’: http://www.avoratio.nl/Research/Hersens/?topic=Laika

  1. @ Leon,

   Ik merk dat ik me enigszins irriteer aan je reactie. Altijd maar weer het benadrukken dat ‘mannen’ anders in elkaar zitten dan ‘vrouwen’. Hoogstwaarschijnlijk bedoel je het niet zo (en zit dit vervelende gevoel in mijzelf 😉 maar ik kijk eerlijk gezegd altijd naar overeenkomsten in MENSEN en niet naar eventuele verschillen.

   Het blijft een dualiteitsfenomeen om steeds terug te keren naar ‘het vrouwelijke’ en ‘het mannelijke’ in de mens.

   Ik ben het boek ‘Journey of Souls’ van Michael Newton aan het herlezen. Biedt aardig wat inzichten. Ook bij de 2e keer lezen.

   Zielen hebben een voorkeur voor een bepaald geslacht en incarneren 75% van de keren in hun voorkeur. De andere 25% hebben ze er (bewust) voor gekozen een ander perspectief te ervaren.

  1. wat betreft de erotiek zie ik het zo;
   sex = macht
   liefde = kracht

   disciplined intellectual beauty for me!

   groet

 6. liefde is liefde en blijft altijd liefde!,alleen jammer dat zoveel mensen de liefde verwarren met lust!.lust is geen liefde! en zal dat ook nooit worden.lust is ook geen naastenliefde! en zal dat ook nooit worden.lust is een zelfexpressie van ons ego van ons ik ,ik wil en ik zal,en de zwaksten zijn daar altijd de dupe van.kinderen zijn onschuld kinderen zijn liefde,in naam van jezus zoon van god die liefde is en blijft!!! doe ik een oproep aan een ieder!!! die zich bezig houdt met het bevuilen! van onze kinderen! met zijn ego van eigenbelang en lust :stop hier mee,laat het kind kind blijven.

  1. Droppie voor moraalridder.. yeaahhhh…! Had je het idee dat ik dit artikel plaats zónder toestemming van Hannah ofzo..? Welzonetjesinderdaad! Insinuaties ‘all over the place’.

  2. haaaaaaaaaah het leeft nog DROPPIE, we hadden jou allang opgegeven…..

   Hoop weer een nieuwe zak vol voor het einde van het jaar, oh oh wat wordt dat weer smullen !

  3. Read my lips Guido:
   Goh Droppie, lang niet gezien. Ik was dat even vergeten, maar het is al opgelost 😉

   Owww enne Guido et al, vinden jullie het echt nodig om juist onder dit onderwerp met modder te smijten?
   Komt op deze moraalridder erg respectloos over.
   Maarre… ik heb de boodschap begrepen: Bemoei je met je eigen zaken en laat ons lekker ons ding doen.
   Komt voor mekaar, is al opgelost 😉

  4. Tja daar sta je dan voor modder figuur, maakt niet uit Droppie, als je maar Hemelse Modder bent, dan is ALLES goed!

   Altijd weer die auto-drop, zou VERBODEN moeten worden, zo lekker!!!

  5. Paul, ik heb zelden zo’n creep meegemaakt als jij.
   Mijn nekharen gaan er helemaal van overeind staan, word misselijk, wil weglopen, bah. Zou je bij mij weggestopte herinneringen oproepen? Of heb ik last van overactieve antennes?

  6. Tjeee Droppie! alweer een zak leeg ??!

   Weet je dropfiguranten zoals jij verdienen een speciale plaats met vervaarlijke uitspraakjes, tis dat jij het weer bent, je wens doet helaas geen duit in het zakje, misschien moet je eens van andere dropkenner zoals Klene verwisselen, je komt nogal dubbelgezouten over.

  7. ‘ je wens doet helaas… ’

   ???

   Mijn wens voor jou Paul, is dat ook jij in de nieuwe energie van 2011 zult groeien van dualiteit naar polariteit, via acceptatie hoe het IS. En ondergaat dat dit het Niets schept, het Zijn.
   Dat ook jij ondervindt dat verschillen in geniale en gekopieerde ‘ik ook’-creaties zichtbaar worden.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/jaarhoroscoop-2011/

   De tijd zal het leren.
   Een evenwichtig flexibel 2011 Paul 🙂

  8. Dan moeten we maar eens wat afspreken in anno 2011 Droppie, dan kan je ook de andere kant van me zien.

   Misschien lijkt achter af alles toch wel mee te vallen dan het rare figuur in fantasierijk achterhoofd.

   Misschien kan je nog wel eens gelijk hebben.

  9. Beste Guido,

   gastheer zijn van een website vraagt volgens mij extra speciale eigenschappen. Als gastheer dien je je bezoekers te respecteren en fatsoenlijk te behandelen.

   Als gastheer van een “spirituele site” dien je evenwichtig te zijn en volop in je kracht te staan, zodat er geen “kwetsingen herkend worden en mee-trillen”.
   Als opmerkingen meetrillen met gekwetst-zijn-voelen is er voor de gastheer nog iets te verwerken.

   Gasten die “kwetsen” zullen wegblijven als ze merken dat “kwetsingen” hun geen energie opleveren door re-actie’s van de gastheer.

   Door licht te verspreiden voelt iedere gast zich welkom. Door licht te verspreiden, zul je je licht gereflecteerd zien.

   In liefde in licht.

 7. Ik zit nu een paar dagen naar dit artikel te kijken . De eerste keer reageerde ik maar niet , dat had de reactie van Dawn X 10 geweest , beter fff in de sneeuw lopen .
  Een paar keer opnieuw lezen en intunen op the feeds , pfffff .
  Nog trek het niet .
  Ik heb zoveel mensen om me heen “die dat zijn overkomen ” ffs , de daders lopen nog vrij rond , en omdat niemand zijn kop open durfde te trekken werden de kinderen van mijn broer ook nog op kleuterleeftijd verkracht .
  Juist vanwege mijn sterke reactie heb ik dit stuk opnieuw en opnieuw gelezen voordat ik mijn kop opentrek .
  Hyper schreef iets over de overname van het trauma zonder woorden . ik heb hetzelfde , dan van moederskant , daarom ben ik ook een magneet voor dit soort traumapatienten .Zelf heb ik de ervaring niet , maar ik weet/ voel wat het betekent .

  1. Ik kan me gewoon heel moeilijk neerleggen bij de auteur’s idee van ; het is karma door de eeuwen heen .de daders zijn ook slachtoffers ? kom ff op zeg .
   tenzij de auteur lid is van de plaatselijke pedofielenvereniging kan ik geen begrip vormen voor deze zieke gedachtegang .
   Of is het soms dat plaatje van : in een vorig leven zijn we misbruikt , en in dit leven wordt de balans teruggebracht , 63 X , kom op !
   Er zijn veel vormen van pedofilie .
   zieke lust , meestal van bekenden/ familie , opportunisten
   occult ; in bepaalde cults , kerken , occultisme
   heet het daarom niet verKRACHTEN ?

  2. open mind , open mind , we must keep an open mind !!!
   puke , als ik erachter kom dat er een pedo met zijn snikkel in mijn 3 jaar oude dochter zit !!!!!
   fuck yur open new age full off shit mind , victim in a circle in reincarnation .
   sorry ik kan er echt niet bij .
   hopelijk dat een nieuwe wereld met pure sexualiteit dit probleem uit de wereld zal brengen .
   tot die tijd : blijf met je pispoten van kinderen af !!!

  3. Nou die durven dus hier niet meer te komen!

   Cozmic, ‘Hit them hard hit them quick, hit them with your antipedo stick !

  4. @paul , mag ik nog steeds je vuurwerk afsteken ?
   nee , sorry ik trek dit echt niet , : zij die dit meegemaakt hebben ?
   kom gvd hier en ik laat je zien wat “zij die dit aangedaan hebben ” werkelijk aangedaan hebben .
   fucking bullshit.
   Mensen die weten wat kinderverkrachting op een occult nivo betekent begrijpen misschien mijn reactie .
   Zakjechips , misschien krijg je een beetje een idee van mij.
   mirakels nog an toe !ik heb nog de helft niet gezegd , nevertheless …

  5. & paul
   ff for confimation
   hit em hard etc
   op metallica beat right ?
   ff weten dat ik nog steeds mindreader ben

  6. Cozmic je moest eens weten hoeveel mensen die pedofilie-‘slachtoffer’ zijn, dit opnieuw op (eigen) kinderen doorzetten..!
   Het is mijn ogen in jouw reactie veel óf/óf, terwijl het vaak én/én is, in mijn visie.

  7. Dat is eigenlijk met alles zo, zoveel dingen die verkeerd lijken komen altijd weer terug, alles is Deja-Vu gericht.

   Je denkt dat je er net van af bent dan begint alle ellende weer over nieuw, is net of je alles aan het bestellen bent, doordat je er energie er in aan het steken bent, gata dit soort dingen vorm aannemen en groeien, zover dat je het niet graag wilt.

   Hoe meer je erin verdiept des te meer het vorm aan zal nemen waardoor je je de afzet daaraan gaat vergroten, maar als je alles los laat dan hoe gek het ook is het je zelf niet voorkomt, heel erg veel dingen zitten gewoonweg zo in elkaar, veels te veel malloten die ongestoord hun werk kunnen voorzetten.

   Begrijp je tenvolste Cozmic, snap je woede en verdriet, je bent niet de enigste hiermee.

  8. Over het algemeen lees ik eerst een artikel alvorens daar op te reageren. Nu dus heel welbewust niet.
   Ik zie geen spiritualiteit in pedofilie. ( ik erken wel een zekere karmische waarde)
   Ik ben het ook eens dat aandacht aan het onderwerp an sich een vorm van bestellen kan zijn.
   Op geen enkele wijze kan ik begrijpen wat een mens bezield om pedofiel te zijn, ik wil dat ook niet.
   Ik ken het verschijnsel van zeer dichtbij, en nog begrijp ik het niet. Wil ik het niet begrijpen.
   Ik heb dus ook besloten het artikel niet te lezen en verder niet meer op dit topic te reageren.

  9. @cozmic
   heet het daarom niet verKRACHTEN ?
   Daar heb je een mooie te pakken. Er zit zoveel al besloten in het woord en we zien ze soms niet eens. Verder heb ik dat ook, als iemand aan mijn kinderen zit dan is die niet snel jarig. Het zwakkere kan alleen door het sterkere beschermd worden. Het is onze plicht als ouder ze te beschermen tegen dit energievampirisme.

   Het is een vreselijk labyrinth als je je verdiept in de ware reden van deze ellende. Ook al wilde ik het eerst liever niet zien ik denk dat ik nu toch begrijp wat het is. Het heeft alles met energie te maken, door het laten lijden van een ander en de negatieve stroming te voedden kunnen sommige mensen meer. Soort van contract!

   Hoe groter het leed hoe hoger de prijs. Walgelijk maar het verklaard de waanzinnigheid wel ten dele. Na wat onderzoek blijkt juist dat mensen die goed boeren zich hiermee bezighouden. Kijk op klokkekluider.nl en zie de lijst van advocaten, rechters en ander sociaal hoger geplaatste mensen. Ze hebben allemaal een contract, getekend in bloed, maar andermans liefst onschuldige bloed. Dat is energetisch het meest kostbare.

   Overigens dat ik zo sterk reageerde op het artikel heeft mij doen nadenken. Ik denk dat Hyperalert gelijk heeft en dat je iets meeneemt van een ander. Mijn moeder was op zeer jonge leeftijd ook slachtoffer. Ze was altijd vreselijk voorzichtig met mij, ik moest ook op vechtsport enzo. Voor mijn eigen veiligheid. Daar had ik toen niets mee maar achteraf begrijp ik haar reactie. Zo’n trauma werkt wel erg door…

  10. bij Dawn voel ik mij instant veilig en begrepen
   en het is nu energetisch verklaard ook
   zucht, zo werkt het kennelijk, zelfs dwars door het masker van fictieve tekst en namen heen
   dat van het vampire ‘contracting’ is zelfs in ons babylonisch romeins legalise ‘rechtssysteem’ verwerkt

   Quote:

   “The foundation of all LAW on the planet is to fraudulently equate a PERSON, a fictional entity as being a living man or woman of God. The main trick that they use is to attempt to get you to sign on fraudulently as a SURETY for the PERSON and thus whatever they do in their imaginary world, they can do to you as the SURETY. Thus because it is an imaginary world they are indem nifying them selves from what they do to you through fraudulent contracts. It is a scam . There is hope though in that by learning the truth you can set yourself free. In time we will all be free, but it will take time. The simple foundation of PERSON is that they want you to buy the fact that a PERSON is the same as a fictional entity called a CORPORATION and as such a Corporation can have GOD status over living men and women of God, such as a Country/Governm ent has. Thus because the living men and women of God can Create then it is okay to say that fictional entities can create, which their in is the
   foundation of the Tyranny. As you read through this book keep one simple thing in mind, simple truths always leads to
   freedom . There are many people who have been led to believe untrue things or simply go along with the SYSTEM, because it is easier for them to do so. All these people have to do is simply do to become free is to ask one simple question, “Why?”; or rather know the why. This book is a guide for those who stand in the face of oppression unlike any seen before on the planet. For those who dare to question authority and challenge all aspects of it’s validity and purpose. This book is for the few so that there may one day be many who take this path for freedom . For the most part breaking free from the prison of what others think of you is the first step in obtaining freedom . This book is for those who see the world as a m ass prison where the masses are forced into slavery while the few enjoy the fruits of that slavery. ”

   http://www.wattpad.com/140223-extortion-system-of-the-ruling-elite?p=5

  11. Ok . ik kan me gewoon niet neerleggen met zo n verhaal .
   karma zegt dat je een slachtoffer bent vanwege het feit dat jij in vorig leven een evengrote kuttekop was . damn , als ik zou willen zou het me nog niet lukken.kinderverkrachter vanwege karma . ik ben eeen kinderverkrachter omdat het mijn karma is . ik geloof erin , want mijn karma zegt dat het mijun pad is . ik verkracht kinderen omdat het mijn pad is breng uw kinderen tot mii , ik verkracht ze , en het is goed !!!!
   mijn trauma s in andere levens zorgen ervoor dat jouw ellende en onrecht gerechtvaardigd worden .
   so be it

  12. om je de waarheid te vertellen heb ik nu al zoveel tranen in mijn ogen dat ik ff niet kan zien wat de reacties zijn

  13. Even high heeled lichtvoetig hip hoppend tap dansend als een gek om het geheel wat te ontladen.
   Gelukkig nog een aantal jaar voor dat de Satanische Sasha Fierce transformatie ellende begint wanneer ze samen met Jay Z volledig opgekocht (geïncorporeerd) is door de holy-wood tover-stok Illuminati (Contracted).

   Beyoncé Knowles – Crazy in love
   http://www.youtube.com/watch?v=_FR1xdZs_Vo

  14. En hier iemand van wie ik weet dat ze op jonge leeftijd misbruikt is.
   Wat mij betreft de absolute Queen of Martial Art Music Dance Video Expression.
   Man wat weet die dame mij te raken, af en toe wordt wel de grote paganistische Ra godheid aangeroepen, dat dan weer wel…

   Missy Elliott – Get Ur Freak On
   http://www.youtube.com/watch?v=FPoKiGQzbSQ

  15. @hyperalert,
   The strawman, zoals in the wizard of Oz;
   ‘The main trick that they use is to attempt to get you to sign on fraudulently as a SURETY for the PERSON and thus whatever they do in their imaginary world, they can do to you as the SURETY.’

   Heb je het boek van je link helemaal gelezen? Mooie materie maar het is wel 200 blaadjes lang. Het Freeman on the land principe heb ik al wel een beetje bekeken maar het is zo ontzettend veel info…

   Mooi zoals je verwoord dat zelfs door de fictieve namen heen bepaalde energieeen elkaar onbewust ‘herkennen’, dan blijkt achteraf waarom ook nog. Zelfs alleen in woorden zit energie dat blijkt.
   😉

  16. Mijn linkerhersenhelft doet het weer !
   jaja rare dingen die mensen , emoties enzo , waar zouden ze toch vandaan komen . Zelfkennis siert de mens , zegge ze .
   Ik ga los op mishandeling van kinderen en dieren , zal wel een oud stukkie trauma in zitten . En een flink aantal weken zonder nicotine laat sommige zekeringetjes iets sneller klappen .
   @ dawn & hypert
   Wat is off topic anyway ?
   alles is toch met elkaar verbonden ?
   In sommige muziekteksten word een bepaalde losbandigheid gepromoot die mensen ook onbewust aan zouden kunnen sturen tot immorele sexualiteit . they sold theyr soul for rock&roll ! google that

  17. Als ik dit zo teruglees snap ik mijn eigen reactie wel , puur emotioneel .
   Ook kan ik de strekking van het artikel beterr plaatsen . wat ik niet snap is wat ik keer op keer zie , is dat men een artikel plaatst en geen interactie geeft , de meerwaarde van een reactiemogelijkheid . Arrogantie , angst , Johan Oldenkamp syndroom ? wij willen weten , geef interactie en ga niet vanuit dat ivoren torentje zitten kijken hoe al die misleide , emotionele , achterlijke lezertjes jouw tekst verkeerd interpreteren .
   Zal wel weer tegen dovemansoren zijn , Hannah doet wat ze wil en ook al die andere narcisten die het zo goed weten en zich buiten het gepeupel houden .
   prettige ascentie Hannah

 8. Mensen doen mensen wat aan. O.k. volwassenen, maar hier gaat het om kinderen, afhankelijke, weerloze kinderen die hun levenlang opgezadeld zitten met een trauma. Onschuldig, onwetend, voorgoed het vertrouwen kwijt. Ze zijn een slachtoffer. Hun jeugd is voorbij. Pas wanneer ze veel ouder zijn kunnen ze misschien iets veranderen. Ouderen moeten van hun kinderen af blijven. Zie wat er gebeurde in de katholieke kerken. De oorzaak wordt niet aangepakt. Het is toch van de gekke dat de seksuele energie zo onderdrukt moet worden. Wat mij betreft al het idiote geloof de wereld uit, alle verhevenheid weg, maar meer richten op de menselijkheid en deze in banen lijden. Het wordt hier echt pas wat als de godsdiensten verdwijnen en de mens een persoonlijke ontmoeting kan hebben met zichzelf als mens, als ontwikkelde mens.
  De rest is allemaal hel en verdoemenis en dat heeft heel wat verknipte zielen voortgebracht.
  Er zal ingegrepen moeten worden en wat mij betreft hard.
  Wie is er anders nog veilig. Ik accepteer geen enkel spiritueel gebeuren hierin. Ik zie teveel slachtoffers van het “spirituele”. Het kan me niet schelen welke motieven een pedofiel heeft. Ze moeten van kinderen afblijven.
  Ik ben het helemaal met dawn eens. We moeten de zwakkeren in onze samenleving beschermen en dat doen we door diegenen die misbruik willen maken op een eiland te zetten met elkaar. Daar kunnen ze zich dan uitleven op elkaar.
  Juist door het maar niet ingrijpen en de tollerantie is het hier zo’n zootje aan het worden. Alles moet kunnen en overal moet begrip voor opgebracht worden. Maar er ontstaat een generatie die verminkt, misbruikt en vogelvrij is verklaard en daar gaan we dan naar toe. Dat is dan de nieuwe tijd dat voor de deur staat. Alsof het ineens allemaal over is en alles wat gewond is plotseling geheeld?
  Wanneer komt de mensheid eens in beweging en gaat zelf nadenken in plaats van boeken lezen over het spirituele en hoe liefdevol en verdraagzaam we moeten zijn.We laten ons van alles aandoen en is het nu niet de bedoeling dat we in actie komen? Het moet van ons afkomen, we kunnen wel wachten tot we een ons wegen voordat er iets veranderd.
  ER vallen aan alle kanten, overal telkens slachtoffers.
  Ja slachtoffers onder mensen die zich niet kunnen verweren, zwakkeren.Kinderen over de hele wereld worden misbruikt op allerlei gebied, er zijn slachtpartijen in oorlogen, moordpartijen in families. Veel komt door het geloof.
  Kijk eens opnieuw naar het geloof.
  Jezus waarschuwde ons voor de schriftgeleerden, maar wie luistert er?

  1. Er wordt wel beweerd dat straf-denken voort komt uit machts-denken. Het duidt op luiheid om écht te communiceren.
   Het zijn volgens mij de ongecontroleerde emoties die het probleem levend houden, zowel van de kant van de pedofiel als van de maatschappij die het verdomd om het tot de bodem uit te zoeken. De dialoog kost teveel tijd(lees geld) dus geven we het probleem maar een kamertje apart in de hoop dat het ooit zichzelf opvreet.
   Dan kan je in mijn beleving wachten tot je een ons weegt.
   Ik geef toe dat het, vooral als het aan je eigen deur komt, ontzettend moeilijk is, maar dat is geen excuus. Of liever het probleem gaat daardoor niet weg denk ik.

  2. Het is bijzonder hoe ik bij sommigen die reageren -ik bedoel dat met alle respect!- de boze bitterheid door de woorden heen en van het scherm af voel komen! Dat is natuurlijk een allermenselijkse reactie: heel boos en bitter worden. Daar is ook niets mis mee Riet!

   De essentie van het stuk is precies zoals Jerry het hier onder woorden probeert te brengen in mijn beleving. Een diepe dialoog, delen van emoties en herkennen van de ene mens EN de andere, wie dat ook zijn, is de basis van samen-leven. Jerry zegt zo mooi: “Het probleem gaat daardoor ook niet weg, denk ik”..

   Dat een groep wordt uitgestoten ‘naar een eiland’, is iets uit de tijd van de melaatsen..

   De vraag is gewoon heel essentieel: “Pedofilie is door zijn heftige en uiterst traumatische aard, uiterst moeilijk los te zien van onze eigen emoties. Laten we die emoties vervolgens TOCH los op de ‘daders’; laten we die emoties vervolgens TOCH los op de kinderen-die-het-is-overkomen?”

   Of zien we JUIST mogelijkheden de kracht ergens vandaan te peuteren om onszelf niet als ‘alwetende rechter’ te zien; DAT zou een hele grote stap zijn.
   Vergeving en compassie voor ‘dader’ en ‘overkomene’ brengt weer ‘ruimte’ voor iedereen. “Anders gaat het probleem niet weg”!!!
   Probeer in het midden te blijven, ook hier weer! Niet te oordelen, vanuit jouw alwetende rechter. Ik zeg niet dat dat niet mag, ik zeg niet dat dat niet goed of fout is. Als je goed leest zie je dat ik probeer niets goed te praten of te veroordelen.. Het gaat om de diepe dialoog; met als resultaat het zien van het diepdonkere grijs in het zwart!

  3. Sorry Guido, maar wat mij betreft valt hier niet over te communiceren. Het valt niet goed te praten en ik hoef geen medelijden met de daders die ziek in hun bovenkamers zijn. Ze zijn ziek, bezeten en ziek van macht. Als iemand aan mijn kinderen komt dan is het eenmalig want ik duld geen spatjes wat dat aangaat.

   Er zijn grenzen en in de natuur vecht de moeder ook voor haar kroost. Alleen bij de mensen laten wij anderen voor ons beslissen in de vorm van rechters en advocaten. En drie keer raden beste mensen waarmee die zich energetisch voedden?? Hoe naief willen wij nog blijven…
   (Zie Micha Kat en zijn documenten.)

   Ja – ik geef volmondig toe; niemand neemt mij dat moederrecht af. En zou ik daarvoor straf krijgen dan is dat maar zo. Sinds de tijd dat de vrouw haar kroost uit handen gaf/geeft ging het mis. Denk daar eens over na lieve dames! Kinderen hebben recht op bescherming, desnoods met gebruik van hand en tand.

  4. @Dawn: “Sorry Guido, maar wat mij betreft valt hier niet over te communiceren. Het valt niet goed te praten en ik hoef geen medelijden met de daders die ziek in hun bovenkamers zijn.”

   Dank voor je openheid, hartsgevoel, compassie in deze woorden; maar niet heus dus..?!
   Hoe kun je nou als DE-RECHTER-OP-DE-STOEL hier gaan zitten verklaren wat ‘waarheid’ is en wat niet..! Bizarre tekst. Dat je gaat communiceren dat je NIET gaat communiceren.

   Eigenlijk zeg je: “Ik heb MIJN waarheid” en dus ook: “Ik heb DE WAARHEID niet in pacht”..

   Eigenlijk zeg je: “Ik wil mijn verhaal vertellen”..!!

   Nou doe dat alsjeblieft!! Want dáár gaat namelijk precies het artikel over! Dat MENSEN hún verhaal mogen vertellen… HUN waarheid.. En met z’n allen op zoek naar DE Waarheid..

   Of… gaan we “Alle zieke mensen in hun bovenkamers” naar een eiland sturen..?? En wie bepaalt wie ziek is..?

   Dit artikel gaat over de ULTIEME zoektocht naar COMPASSIE.

  5. Geloof dat je tegenwoordig een advocaat nodig hebt als je artikelen wilt doorlezen en er zelfs een antwoord op wilt geven, misschien dat oompje Moscowitz een ondersteunend verklaring zou willen toe stoppen.

   Het er induiken en het weg stoppen dat er zulke mensen vrij rond lopem is idd een ziekte bij het idee al, maar als je ze allemaal weg zou ruimen zijn er weer genoeg anderen die er mee verder gaan en zo blijf je dweilen met de kraan open.

   Eigenlijk is dat met alles zo, hele volksstammen willen zich graag verbranden aan die hete kachel en hoe hard je ook roept dat het veels te heet is, negeert iedereen.

   Morgen zijn er weer anderen die er mee door gaan en lekker vrijuit gaan, zo smerig en puur zit nu de hele wereld in elkaar, tis helaas overal een en al ellende en er komt geen einde aan.

   Een ervaring process ?! ga het haast geloven dat het idd om iets wat karmisch heen draait, er lijkt me iets gaande te zijn, maar ik vermoed dat het met alles wel zo is op welk gebied dan ook.

  6. Bijzonder hoe je reageert. Dacht dat je redelijk emotieloos hierbij bleef maar dat zag ik fout. Ook zonder hoofdlettergebruik ‘hoor’ ik je wel…

   Waarom ik rechter op de stoel ben zal ik je kort maar krachtig uitleggen; ‘het zijn mijn kinderen.’ Mijn plicht als moeder is niet alleen de plicht om ze te verzorgen maar ook om ze te beschermen.

   Recht/gelijk heeft een rechter niet meer of minder die meent recht gestudeerd te hebben. Het is het recht dat ik als autoriteit afgeef als ik het zou erkennen. Zolang mijn recht als moeder niet erkend wordt (de recht tot bescherming) hoef ik ander recht niet te erkennen. Een ander heeft natuurlijk gezien niet dezelfde rechten als de moeder. Kijk maar eens naar natuurfilms waarbij de vrouwtjes zich doodvechten voor hun jongen.

   Dit is ons maatschappelijk afgenomen en ziehier het resultaat. Corruptie juist binnen de rechters, advocaten en politici. Juist diegene die ons zouden moeten beschermen geven een scherts/schijnvertoning af. Jij gaf hier zelfs de link van, de link naar klokkenluidersonline.

   Ik communiceer niet op het niveau van de daders want die zijn geen slachtoffers ook al willen ze zich zo graag verkopen. Het is een leugen, zoals iemand hierboven al schreef; ze zijn slim, charmant en zitten vol list.

   De waarheid heb ik inderdaad niet maar de leugen doorzie ik wel. Dat is wat ik hier aan de oppervlakte wil brengen; de eeuwige leugens van de daders.

   Wie bepaalt wie ziek is? Wat dacht je van de daders, of denk je dat die mensen normaal zijn en compassie nodig hebben? Tuurlijk iedereen zijn vrijheid, als je iedereen wilt geloven dan is dat prima.

   Wat mij betreft is dit de ultieme compassie; ‘als je als ouder/moeder/sterkere bereidt bent te vechten voor je kinderen/zwakkere om ze te beschermen tegen de jagers.’

 9. Ik begrijp niet Guido dat jij de bitterheid en boosheid voelt die achter mijn woorden zit. De boosheid misschien, maar die heb ik nog het meest naar diegenen die niets doen om kinderen te beschermen. Er zijn hier op aarde nu eenmaal andere wetten dan in de z.g. “spirituele wereld”. Die wetten dienen hier gehandhaafd te worden wanneer mensen ontmenselijkt worden. Dat de pedofiel ziek is is voor mij duidelijk, dat het zelf een slachtoffer is is me ook duidelijk, een slachtoffer waar niet naar omgekeken is en dat moet doorbroken worden. Sommigen zaken uit het verleden vind ik niet zo erg. We moeten diegenen die zichzelf ontmenselijken tegen zichzelf en de omgeving beschermen.
  We kunnen niets veranderen door je terug te trekken en er naar te kijken en een liefdevolle wereld in je geest te scheppen. We hebben het tot nu toe niet goed gedaan blijkt wel, anders was het niet zo’n rotzooitje geworden op de wereld. Ik geloof in liefde,en dat is de minst begrepen energie die er is. De mens vraagt om grenzen door zijn daden omdat de mens nog in de kinderschoenen staat en als die niet aangegeven wordt dan krijg je de toestanden waarin we nu verkeren met z’n allen. Wat is echte Liefde, weet jij dat? Ik ben n og steeds zoekende wat dat nu eigenlijk inhoudt. Maar als dat betekent dat we het onrecht niet meer als onrecht mogen zien dan is die liefde voor mij geen knip voor de neus waard.
  Ik schrijf dit met passie, de bitterheid en boosheid zijn jouw invullingen van wat jij leest en jij schept ze daardoor. Ik denk dat het nog niet zo verkeerd is om mensen hun lusten op elkaar te laten botvieren, zodat ze eindelijk bevrijd zijn van de kronkels die ze opgelopen hebben door de vaak godsdienstige opvoeding. De onderdrukking van gevoelens die normaal zijn.
  Soms moet je mensen aan hun eigen lot overlaten en dus laten vallen om tot heling te komen. Als je ze blijft dragen houdt je ze in stand. Was is Liefde?
  Babys en kinderen moeten gedragen worden door ons totdat ze op eigen benen kunnen staan. Sommigen moet je een levenlang beschermen.
  Liefde zou wel eens iets heel anders kunnen zijn dan je zo denkt. Voor mij in ieder geval wel. Ik vind dat de liefdeloosheid hoogtij viert op dit moment.
  Willen we een nieuwe wereld scheppen dan zullen we het nieuwe jonge kwetsbare leven moeten beschermen zodat het de liefde in zichzelf kan voelen en uitdragen.

  1. Ik vind mensen op een eiland verbannen bijvoorbeeld een vorm van liefdeloosheid; daar heb ik niet veel woorden voor nodig..!

 10. Ik vind liefdeloosheid het misbruik van kinderen en het niet de verantwoording nemen voor de schade die daaruit voortkomt. Als het uit komt zijn wij goden die in een mensenlijf zitten. Dat betekent dat wij mogen beslissen wat recht is en dat recht ook dienen toe te passen.
  “God” heeft ons het beheer over de aarde en vrije wil gegeven. De kracht gelooft in ons. Wij brengen er niet veel van terecht. Veel daden zijn nodig. Waar blijft het feit dat wij Goden zijn? Wat altijd gezegd wordt. En waar blijft dan het recht van goden om alwetend te zijn?
  Ik kan liefde voelen voor de beschadigde mens maar ik keur het gedrag van welk misbruik dan ook in alle kleuren van de regenboog af en ik vind dat het uitleven van een seksuele kracht op elkaar minder liefdeloos is als kleine kinderen er aan bloot stellen.
  Ieder kind weet volgens mij wat goed en wat niet goed is totdat ze zijn misvormd door allerlei patronen
  van ouders en omgeving. Misdragingen mogen van mij bestraft worden. Wat is liefde?

  1. Je zegt het eigenlijk zelf al Riet, pedofielen zijn ziek en je haalt het celibaat aan als (mede)ongezonde oorzaak in bepaalde gevallen. Dus stuur je min of meer al in dezelfde richting.
   En zo zijn er waarschijnlijk nog een hele reeks. Je gaat op zoek naar de oorzaak achter de blokkades in de pedofiel, samen met de pedofiel, en als je ze vind moet de maatschappij ze adresseren. Het mes snijdt gelijk aan twee kanten mits de maatschappij niet in ontkenning vlucht.
   Hoe meer mensen ‘evil’ inruilen voor ‘ziek’, hoe eerder actueel in de werkelijkheid.
   Of iets in die geest.

  2. Niets is wat het lijkt.
   Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.
   Wrang, maar vaak o zo waar.

  3. Das waar Droppie, die factor heb je ook nog, things either are as they appear to be, or they neither are, nor appear to be. Or they are but do not appear to be, or they are not, yet appear to be. (creature of Jekyll island)

   in theorie… 🙂

 11. Ja Jerry, ik begrijp het allemaal vanuit het oogpunt van het spirituele. Maar heeft al dat begrijpen tot nu toe iets opgeleverd? Moeten we daarom niet ingrijpen. Ik kan ook net zo goed het verhaal ophangen dat er mensen in deze maatschappij zijn, ook in hogere kringen die er op toe zien dat de pedofiel zijn gang kan gaan, omdat ze zelf boter op de kop hebben. Ik kan het celibaat de schuld geven, ik kan de opvoeders de schuld geven. Maar heeft dat geholpen?
  Ik stel de volwassen pedofiel verantwoordelijk voor zijn gedrag in het nu. Ik vind straf helemaal niet verkeerd, zeker als daarna de kous af is en die mens vrijwillig wil veranderen verdient hij een tweede kans. Maar we moeten het beestje wel bij de naam mogen noemen. Dat een persoon die kinderen, zelfs babys misbruikt ziek is zal duidelijk zijn.
  Maar er zijn er genoeg die niet willen veranderen. Moeten wij onze kinderen daaraan bloot willen stellen? Of is dat hun eigen schuld omdat ze ooit in een vorig leven misschien zelf misbruik hebben gepleegd en nu via het karma dit zelf moeten ondergaan. Het zijn allemaal ideeën, karma, hoe de geestelijke wereld werkt en door die ideeën worden oorlogen gevoerd. Worden mensen gemolesteerd. Het blijkt dat we iets moeten doen nu we wakker worden en doen brengt altijd karma met zich mee. We kunnen hier niet anders als zondigen. Als je het voor de een goed doet doe je het voor de ander fout.
  Hoe kun je handelen zonder karma te scheppen. Misschien door het te gaan zitten begrijpen en te wachten tot het karma uitgewerkt is. Daar zullen die kindertjes blij mee zijn.
  Droppie, als je reageert op mij doe het dan recht voor zijn raap. Kan ik wel tegen.

  1. Riet het valt me van je tegen dat je het persoonlijk opvat en niet in de door mijn bedoelde context weet te plaatsen.
   Ik bewonder je gevecht tegen te veel spiritueel opportunistisch paraciterend gezweefteef zeer, maar zo te lezen ben ik volgens jou ook een van hen. Jammer.
   Verdeel en heers zegt men dan. Sorry, deze laatste ga ik niet meer uitspellen. Doe ermee wat je wilt. 😉

  2. Karma is volgens mij gewoon actie – reactie Riet, je stuurt jezelf naar een hoger bewustzijn. Om in de hemel te komen hoef je niet te reizen, daar ben je al, alles is er al alleen je ziet het niet, je bent jezelf er niet van gewaar.
   En wat problemen betreft, je moet ergens beginnen, en jah het zet waarschijnlijk de hele maatschappij op zijn kop als je tot de bodem gaat want van het één komt het ander. Je zal je erin moeten verdiepen, hoe meer mensen dat doen hoe beter volgens mij, dan is er meer begrip en komt het minder dichtbij, tenminste als we willen dat het weggaat.
   Er bestaan we degelijk reeds beproefde principes die werken, alleen zien veel mensen dat nog als sprookjes uit moeder de gans. Wel steeds minder als ik me niet vergis.
   Wat verandert er volgens jou als je ze op een onbewoond eiland zet? Stopt dat de aanwas van nieuwe gevallen in de samenleving? Ik denk van niet.

 12. net als Cosmic lees ik dit artikel meerdere keren,en reacties daarop.
  Ook ik had ooit het spirituele standpunt dat dit artikel heeft…
  Zo heb ik ooit een schizzofrene psychopaat trachte te helpen…en vervolgens 7 jaar “slachtoffer” geworden van zijn stalk gedrag.
  Een van mijn beste vriendinnen die in haar jeugd misbruikt is door haar vader heeft dit jaar zelfmoord gepleegt(43jaar) ondanks jaren therapie.. Een andere vriendin vecht de ene rechtzaak na de andere om haar dochter van elf uit de klauwen van haar o zo manipulerende ex te krijgen..
  Wat mijn ogen heeft geopend is dat in beide gevallen de misbruiker
  1: erg intelligent is en overtuigend kan overkomen
  2: manipuleren van zoewel slachtoffer als omstanders als hobby beschouwd
  3: de schuld bij anderen zoekt,(zelfs het slachtoffer de schuld durft te geven)een ego dermate groot dat er geen spiritueele redding voor is…
  Net als dat je een verslaafde niet kan helpen tenzij deze zelf wil…
  Alleen is de schade bij pedofilie nog vele malen groter!!
  Het probleem is dat de dader op het moment dat hij het aanricht geen ogenschijnlijke schade waarneemt, dus denkt dat het wel “mee valt” NEE dus!! Maar hoe het aan te pakken?? Eiland? hahaha, nee stuur ze maar door naar mij.. (diegene die benieuwd zijn naar mijn “therapie” roepen maar 😉

  1. Voor ieder geval een spontaan setje unieke behandelingen incl. laatste redmiddel, mwoh, dat zou best een kunnen lukken! 🙂

 13. Droppie,

  Sorrie dat je denkt dat ik jou onder de schare van spiritueel gezever schaar. Dat is niet zo. Ik voel me ook echt niet persoonlijk aangevallen, ik begrijp jouw gezegdes alleen niet. Ik weet niet wat je er mee bedoelt te zeggen.
  Ik heb gelukkig geen verkrachting meegemaakt, tenminste niet op lichamelijk gebied, maar ik weet wel wat verslaving is en ik weet ook hoe mensen handelen en dat ze de mensen van goede wil constant om de tuin leiden.
  Ben blij met het verhaal van Angela.
  Jerry
  Weet je het probleem is dat ik van elk standpunt uit de mens wel kan begrijpen. Ik zou ook echt wel gaan werken met een pedofiel en zou hem willen leren begrijpen en het liefst helpen om heel te worden. Ik geloof in het uitleven van seksuele energie, daarom zeg ik dat. Met name mannen zitten wel met die lastige energie en wanneer ze deze niet inzetten voor hun ontwikkeling dan krijg je van die uitwassen. Vaak gaat het niet om het seksuele maar om macht, maar het gaat nooit om liefde. Het gaat om oplossingen, om doorbreken van de patronen. Straf kan soms goed werken, ook voor de dader zowel als voor het slachtoffer. We leven hier via de wetten van het aardse. Wat is er zo verkeerd aan om daders eens met zchzelf te confronteren. De slachtoffers zijn beschermd en de daders moeten wel iets doen met hun drang op een andere manier. Samen kunnen ze dan eens onderzoeken hoe het zo geworden is. Zet er een paar begeleiders bij en maak het ze niet allemaal zo makkelijk.
  Vestig de aandacht op de slachtoffers. Voorkomen is beter dan genezen. Het is net als bij de buitenlanders. Je moet oppassen dat je iets over hen zegt want je wordt meteen beticht van discriminatie. Het is gewoon een omgekeerde wereld geworden. Als iemand je huis binnendringt en je verdedigd jezelf dan ben jij het die voor de rechter moet komen. Het spirituele heeft heel wat slachtoffers gemaakt omdat je onvoorwaardelijk moet liefhebben, minder is niet goed. Je moet alles kunnen begrijpen, elkaar liefhebben en onderwijl blijven de emoties en de gevoelens onderdrukt, want o wee als je negatief denkt. Je haalt jezelf van alles op de hals. Ik ben er voor om al mijn emoties te voelen en doorleven en zo help ik de slachtoffers van het z.g. spirituele ook. Wat doorleeft is kan geen eigen leven meer leiden ondergronds. Wat zijn we bang voor negatieve gedachten. Laten we eens gaan praten met de duivels in onszelf en anderen. Die worden nooit gehoord en misschien ligt daar de oplossing wel. Misschien veranderd er hier op aarde nooit iets, blijft het een soort school voor diegenen die tegenstellingen willen blijven ondervinden. Weet jij veel, weet ik veel. Wie weet dat. Het blijft een groot mysterie. Misschien zou iemand eens moeite kunnen doen om te begrijpen wat ik wil zeggen. Het is n.l. heel moeilijk om onder woorden te brengen. Sommige zaken zijn niet te verwoorden maar kun je in handelingen en symbolische taal ervaren. Daarom is uiteindelijk zo’n discussie als we hier voeren wel heel erg eenzijdig. Dat merk ik telkens weer.

  1. lieve Riet, ik wil je een knuffel geven van uit mijn hart..jij kan het beter verwoorden dan ik ooit zou kunnen..dank

  2. Je trapt idd zomaar iemand op zijn tenen, dus je emoties ongecontroleerd laten gaan is het ook niet, dan heb je er nog een probleem bij volgens mij. En ik ben er juist wél voor de dader te confronteren, alleen niet in vorm van eenzame opsluiting of stenigen op de binnenplaats. Ik denk dat je eerst jezelf moet opruimen voor je een ander kán helpen, dat leer ik uit de praktijk.

 14. Jerry

  Ik denk dat het wel stopt wanneer we de pedofielen uit de buurt houden van kindern. Kinderen zijn de toekomst en als er steeds meer kinderen beschermd worden dan zullen er steeds meer liefdevollere volwassenen uit voortkomen. Deze volwassenen zullen het vanzelfsprekend vinden dat je het kleine en kwetsbare beschermd, omdat ze zelf ook beschermd zijn. Zo ontstaat er op den duur een generatie liefdevol beschermde volwassenen die hun grenzen kennen omdat ze grenzen kregen door hun ouders.Omdat ze weten dat ze niet bang hoeven te zijn.
  Ik heb zelf een reuze trauma door als kind te maken te hebben gehad met een alcoholistische vader en een moeder die zich meer zorgen maakte over hem als ze weg zou gaan als over mij haar dochter die er vreselijk onder leed.
  Zo gaat dat met verslaafden in welke vorm dan ooit. Alles draait om hen. Moeders moeten weggaan bij de man die haar kinderen aanrandt,of het leven vergald van haar kinderen en andersom. Het gaat om de kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Kinderen moeten beschermd worden. Ik ben nu 60 jaar en nog steeds is het niet helemaal over. Ik heb er talenten door ontwikkelt en ik kan zeggen dat ik alles positief heb kunnen keren maar lang niet iedereen kan dat.
  Het zal allemaal wel een reden hebben maar ik vind dat het nu moet stoppen. Jij denkt toch niet werkelijk dat in 2012 opeens iedereen die beschadigd is geheeld is? Zomaar als toverslag? Denk je niet dat we moedige mensen nodig hebben die naar oplossingen zoeken. Volgens mij kan dat door het nieuwe leven te koesteren en te beschermen. Iemand moet daar mee beginnen en zolang als men niet weet hoe men pedofielen moet aanpakken zullen ze tegen zichzelf beschermd moeten worden en de kinderen beschermd moeten worden. Het zal weer eeuwen duren voordat patronen van verkrachting, misbruik, hebzucht en verkniptheid de wereld uit is. Maar iemand moet beginnen met het beschermen van het kwetsbare. Misschien doen we het niet goed, maar door te doen kunnen we er langzaam maar zeker achter komen hoe het wel moet. We moeten handelen, handelen en nog eens handelen. Zelfs het spirituele kan een manier zijn om de problemen te ontlopen en een wereld te scheppen die totaal niet klopt met de werkelijkheid alleen omdat we geen stappen durven te zetten.

  1. Ik heb niks met 2012 Riet.

   ‘Ik denk dat het wel stopt wanneer we de pedofielen uit de buurt houden van kinderen’

   En hoe weet je dan precies wie een pedofiel is?
   Voor mijn gevoel is er voedingsbodem in de samenleving, een soort potgrond zeg maar waarop ze worden gekweekt. Dat hoeft niet te stoppen als je het kind gaat beschermen. Dat is een maatregel die je kan treffen, maar dat is niet de oorzaak wegnemen.

  2. Riet wat ben je druk..
   Probeer ajb eens te denken in EN/EN…
   Als ik je lees, voel ik telkens OF/OF..

 15. Jerry
  Het is zelfs maar de vraag of je een ander kunt helpen en of dat ook de bedoeling is. Volgens mij zijn we allemaal met onszelf bezig en leren we altijd aan elkaar en helpt de geholpene de helper en vise-verca.
  En ik bescherm het kind in mij en al het nieuwe dat zich in mij wil ontwikkelen. En wee degene die dat ooit nog wil beschadigen. En als een ieder dat nou eens met volle overtuiging deed hoe zou de wereld er dan uitzien? Als je alleen al zou kunnen voelen dat je het recht hebt jezelf te beschermen en grenzen aan te geven die gerespecteerd dienen te worden door anderen dan zou de wereld er volgens mij al heel anders uitzien. Maar het merendeel van de mens is zo beschadigd geraakt dat het heeft geleerd om te ondergaan.Dat hebben ze ondervonden als kind, niemand kwam voor ze op, niemand beschermde ze.
  Ze mogen geen ego meer hebben. Op deze aarde heb je een ego nodig. Als je een slang zijn gif afneemt is hij weerloos.

  1. Ik ben het hier en daar wel met je eens Riet, alleen dat dweilen met de kraan open denk ik anders over en de lamme leidt de blinde zie ik ook niet zitten, en dat die combinatie voorbestemd zou zijn daar vlieg ik helemaal uit de bocht.
   Dat jij er aan wilt doen wat je doen kan vind ik een positieve instelling en wie weet, als we blijven leren van elkaar is er over 100 jaar misschien gewoon nog ‘leven’ op aarde.

   Stond een leuk artikel in de Trouw van vandaag trouwens: http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article3358096.ece/Strijdbaar_zijn_kan_ook_zonder_korte_lontjes_.html

   groetjes

 16. Jerry

  Ik ben het hier en daar ook met jou eens Jerry.Maar ergens moet het toch beginnen. als ik nou het kind bescherm en jij
  geeft de pedofiel wat hij nodig heeft om te helen. Misschien dat we dan ergens in de buurt komen.
  Trouwens mooi artikel dat je laat zien. Vind je dat ik mijn mening verkondig met agressie naar degenen die daarop reageren? Als dat zo is laat me dan zien waar ik dat doe.
  Ik sta niet bekend als agressief, integendeel.
  Ik heb het gevoel naar aanleiding van jouw reactie op mij dat ik niet goed aan jou kan overbrengen wat ik bedoel.
  Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af waarom ik jou zou moeten overtuigen. Ik ben alleen maar met mezelf bezig hier om onder woorden te leren brengen wat mijn standpunten zijn en ze zo aan mijzelf te openbaren. En als een ander reacties geeft of mij vragen stelt geeft hij me de gelegenheid om mijn eigen standpunt te leren kennen.
  DSus bedankt voor je reactie. Ik leer daardoor veel over mezelf.

  1. Nou nee, ik kan niet zeggen dat ik je verbaal agressief vind.
   We hoeven elkaar ook niet te overtuigen, en het nadeel van het geschreven woord is dat het bloot staat aan vrije interpretatie dus het kan zijn dat ik je niet goed begrijp.
   Het ging mij eigenlijk meer om die ongecontroleerde emoties, om een balletje op te gooien.
   Iedereen loopt zijn/haar eigen paadje en misschien komen ze ooit ergens bij elkaar in de verre verre toekomst, we zullen het wel beleven.

   Jij ook bedankt en alvast een prettige jaarwisseling voor straks!

 17. Guido,

  Leg je focus eens naar het onderwerp in plaats van telkens mij op allerlei zaken te wijzen. Je wilt wel de pedofiel begrijpen maar diegenen die zich betrokken voelt bij het slachtoffer wil je niet begrijpen. Wat weet je nou van mij en wie ik ben Hier gebeurt precies wat er in de maatschappij ook gebeurt. Diegenen die de zaken benoemt worden persoonlijk aangesproken en de aandacht wordt daardoor verlegd van het probleem naar de persoon.
  Mensen die opkomen voor de zwakkere in de samenleving hebben het niet makkelijk.
  We zitten hier met z’n allen een pedofiel te begrijpen en
  ik die zeg dat ze op een eiland geplaatst moeten worden om de babys en kinderen te beschermen wordt aan alle kanten beoordeeld. Ik begrijp het niet meer. Leef waarschijnlijk in een heel ander universum.

  1. Niet verdrietig zijn Riet!
   Het WTK forum is een van de vele forums, met de bijbehorende al dan niet geschreven regels. Sommige regels al vanaf het begin en sommige in de loop van de tijd ontstaan.
   Die regels trekken, is logisch, mensen aan die zich thuis voelen bij die regels. Kijk maar eens wie er in tussen is vertrokken. Of niet meer reageert.
   Jouw waarheid is altijd jouw waarheid en daar kan niemand tussen komen toch? JIJ bepaalt welke waarheid je na toetsing wilt accepteren en integreren.
   Als dat niet overeen komt met die van anderen, jammer dan. Is toch jouw EIGEN waarheid.

   Wel ‘grappig’ dat, als je in plaats van kindermisbruik kindermoord zou schrijven de discussie misschien anders zou lopen. Kindermisbruik loopt soms dodelijk af (fysiek, geestelijk is niet van buitenaf zichtbaar, toetsbaar?).
   Moest ik even kwijt.

  2. Droppie en Riet,
   Fijn dat jullie hier ook nog steeds zijn.
   Ieder zijn waarheid,zo is het.Maar hoe komen we tot elkaar?
   Door compassie…….!Compassie voelen voor een slachtoffer is vaak niet zo moeilijk,voor de dader des te meer.Hoe kan iemand een weerloos kind iets aandoen?Mijn overtuiging is dat ieder mens een ander mens iets kan aandoen we hebben het allemaal in ons,net zoals we allemaal in ons hebben om iemand lief te hebben.Mensen maken verkeerde keuzes,maar mogen wij oordelen over de keus van een ander? Ja oordelen wel, maar veroordelen niet.Zou ik diegene die mijn dochter iets aandoet, ook iets aan willen doen? Ja! Maar is dat dan meer rechtvaardig dan de daden van de dader?

   liefs Lianne

  3. Riet: ik wil iedereen begrijpen en vind dat je me tekort doet met je uitspraken over wat ik wel en niet wil. Natuurlijk wil ik het slachtoffer begrijpen..! Waar slaat je tekst op joh!?
   Als je er nou eens bij zegt dat dát je gevoel is, of je mening..!! Basisprincipes van dialoog volgens mij.
   Dus mijn vraag is aan jou, wat jij daar nu van af weet, of ik je wél of niet wil begrijpen.?? Als ik dat vragen mag hoor..
   Droppie: er zijn hier geen ‘ongeschreven’ regels, lulkoek. Het enige dat hier geldt, is de common sense van ‘probeer on-topic’ te blijven, in de ruime zin des woords, en laat scheldpartijen en ruw taalgebruik achterwege. Voila. Simple as that. Verder go-ahead: een machtig prachtig nieuw-jaar! Gezondheid, passie en plezier!

  4. Dank Lianne!

   ‘Moge lichtwezens beseffen
   dat leven in een materieel lichaam niet het Echte leven is;
   dat Virtuele Waarheid geen Echte Waarheid is;
   dat deze schizofrene Virtuele Wereld niet de Echte wereld is.

   Spirituele strijdvaardigheid en weerbaarheid zijn belangrijker
   dan ‘goede relaties’ op het fysieke vlak – met duisterlingen, met robots,
   met permanent ondergedompelden, en zelfs met andere lichtwezens.

   Er zal toch echt een einde komen aan het lijden
   van alle spirits en biologische levensvormen in deze gevangenis.’

  5. Droppie: er zijn hier geen ‘ongeschreven’ regels, lulkoek.

   Beste GuidoJ in ELKE organisatie(vorm) gelden ongeschreven regels, de do’s en don’ts. Zou jij moeten weten.
   Laat ook eigenlijk maar. Gaat mij allemaal veel te veel tijd zitten in die eigenlijk zinloze off toppic reacties 😉

 18. Droppie,

  Je hebt helemaal gelijk Droppie, zo is het. Maar ik ben helemaal niet verdrietig om wat men hier denkt. Ik ben niet emotioneel. Ik vertel slecht mijn mening. r wordt maar wat gevoeld van mij. Vreemd. Projectie?
  Lianne, om nader tot mekaar te komen moet je het recht geven aan de sterkere om de zwakkere te mogen beschermen. Omdat zoveel al zolang door de vingers is gezien en straffeloos is gebleven zitten we nu met de uitwassen er van. We kunnen nu nauwelijks de kinderen nog zonder angst naar school brengen. Weet jij of ze ongeschonden terug ziet?
  Daarom moeten daders die volwassen zijn ondanks dat ze ziek zijn op hun daden aangesproken worden en buiten de maatschappij geplaatst. Daar mogen ze van mij alle hulp krijgen die ze nodig hebben. Als ik zou weten dat liefde en compassie helpt kregen ze het van mij maar dat is niet zo.
  Ze zijn zo beschadigd en verknipt dat ze tegen zichzelf beschermd moeten worden en het is zelfs zo dat ze nog woedender worden wanneer je met liefde komt. Liefde is niet op alles het antwoord. Dat weet ik uit ervaring. Een klein kind moet grenzen krijgen om tot een gelukkig mens op te groeien, als je ze te vroeg de verantwoording voor zichzelf geeft worden ze angstig. Grenzen geven is liefde en dat moet aan zieke beschadigde mensen gegeven worden.
  Ik begrijp niet dat niemand kan inzien dat dit net zo goed compassie en liefde is. Grenzen geven, tegen zichzelf beschermen. Het jonge leven beschermen. De moeder beschermt haar kind, dat is moederliefde. De moeder dood de dader als het moet, dat is liefde. Maar ik zie geen liefde in volwassen mannen en vrouwen die babys en kinderen verkrachten. Je mag toch hopen dat er meerderen het met mij eens zijn anders ziet het er niet best uit voor de kinderen die nog geboren moeten worden.
  Het is meer rechtvaardig dat jij wanneer je ziet dat iemand jouw kind wat aandoet, de dader wat aandoet. “W”anneer je dat niet doet doe je je kind wat aan. Je geeft het niet de bescherming die het nodig heeft. Dus zoals ik al eerder zei, we kunnen hier op aarde alleen maar zondigen. Dat je door niets te doen ook iets doet, dat dat ook een handeling is wordt voor het gemak maar even vergeten. En wat is liefde Lianne. Weet jij dat? Is het vermoorden van een dader die jouw kind vermoord heeft uit liefde voortgekomen?
  Uit liefde voor het kind? Of is zij een gruwelijke moordenares wiens kind afgepakt moet worden en opgesloten in de gevangenis. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  1. Vind je het niet vreemd Riet, als het werkelijk zo is dat slachtoffers van b.v sexueel misbruik een verhoogde aanleg hebben om zelf te gaan misbruiken, je eerst met ze te doen hebt, en begaan ze daarna zelf de fout dan wil je ze vastbinden op een eiland. Aai poes, aai poes, ROT KAT!
   Sla je voor je gevoel dan niet ergens iets over?

 19. ja Jerry omdat het dan te laat is, want ze hadden als kind al beschermd moeten worden, dat is niet gebeurt en daarom valt er niet veel meer aan te redden. Maar je blijft maar hameren op dat eiland wat ik gezegd heb. Kun je misschien symbolisch zien dat deze mensen uit de maatschappij moeten verdwijnen totdat ze weer heel zijn. Daardoor bescherm je de jonge kinderen zodat ze straks zelf niet hoeven te misbruiken. Ergens moet je beginnen. De moeder in mij spreekt en is nu vele kinderen in volwassen mensen aan het
  leren zichzelf te beschermen en hun kindzijn. Want het is op alle gebied dat misbruik voorkomt.
  Ik vind het diep triest dat mensen zo beschadigd zijn dat ze anderen willen beschadigen. Daar gaat het niet om. Ik ben aan het zoeken naar oplossingen en ik krijg alleen maar tegenwerking en flauwe antwoorden op iets wat hartverscheurend is voor zowel de dader als het slachtoffer.
  Zie de liefde in het willen beschermen van het kwetsbare onbeschermde en de liefde in het beschermen van de dader tegen zichzelf naar de ander. Het moet stoppen willen we een gezonde samenleving creëren. Ik word telkens beschuldigd van emoties, of vanuit ongecontroleerde emoties dingen zeggen. Dat is niet waar. Ik spreek vanuit betrokkenheid bij het probleem. De oorzaak moet aangepakt worden. Dus ergens moet het stoppen.
  IK gun de pedofiel om heel te worden en alle begeleiding die daarvoor nodig is en ik denk dat het heel goed voor hen zal zijn om die beschadiging volledig uit te leven, misschien wel samen met anderen zoals ik al zei en onder begeleiding. Er wordt veel te veel aan symptoombestrijding gedaan, om te helen is een diepgaand proces nodig en of daar de juiste mensen voor zijn? We zijn allemaal zoekende naar oplossingen en maken fouten, maar doe wat en laat zowel het slachtoffer als de dader niet in de steek. Maar bescherm als eerste het kwetsbare afhankelijke kind.
  zoals Dawn zegt. De moeders moeten weer beginnen met hun kinderen te beschermen, vooral in de eerste fase van hun leven. Ik heb veel geschreven Jerry, maar je wilt niet begrijpen wat ik bedoel en je pint me telkens weer vast op dat eiland. Om te communiceren heb je niet genoeg aan woorden maar invoelingsvermogen. Want woorden kunnen slechts de intentie benaderen van waaruit de schrijver schrijft. Daarom zijn er ook zoveel misverstanden in de wereld. Ik had meer van je verwacht.

  1. Okee, ik hamer niet meer op het eiland…
   Maar ik zie nog steeds niet hoe je een kind kan beschermen tegen een gevaar waar je jezelf niet van gewaar bent.
   Als de ouders van kinderen op een kinderopvang weten dat er tussen de begeleiders een pedofiel zit sturen ze hun kinderen er niet heen, dat lijkt me logisch.
   Tenzij je denkt dat je elke pedofiel op aarde in kaart hebt gebracht, daar een poster van in de hal ophangt, en aan de hand daarvan kan afvinken waardoor je weer rustig kan slapen.
   Kinderen leren al vroeg te leven in vergelijking Riet, living in comparison, veelal onbewust. We leren ze elkaar te controleren en te taxateren, vanuit traditie, wat dat is ons ook geleerd. We sturen ze naar de eeuwige jachtvelden van ambitie, daar waar men eeuwig jaagt maar nooit vangt, daar waar je moet doen om te zijn terwijl je er al bent, daar waar men eet van de boom van goed en kwaad, dit is goed en dat is kwaad, jij bent niks en jij bent alles, daar waar mode en trents gaan en komen, of zoals Guido het zegt, daar waar men leeft in of/of.
   Dat onderwerp mag de samenleving van mij wel iets breeder laten hangen.

 20. Jerry,

  “Maar ik zie nog steeds niet hoe je een kind kan beschermen tegen een gevaar waar je jezelf niet van gewaar bent.
  Als de ouders van kinderen op een kinderopvang weten dat er tussen de begeleiders een pedofiel zit sturen ze hun kinderen er niet heen, dat lijkt me logisch.
  Tenzij je denkt dat je elke pedofiel op aarde in kaart hebt gebracht, daar een poster van in de hal ophangt, en aan de hand daarvan kan afvinken waardoor je weer rustig kan slapen”

  Hierin kan ik het helemaal met je eens zijn.
  Misschien moeten we weer terug naar dat de moeder het kind bij zich houdt tot een bepaalde tijd. Zeg 4 jaar. Maar ja, dan nog gebeuren deze dingen ook door vaders en moeders.
  Er moeten patronen doorbroken worden om ook maar iets te kunnen veranderen en het zal eeuwen duren voordat er ook maar verandering komt. Misschien wel nooit. Als ik lees wat jij schrijft dan zie ik ook geen oplossing. Ik begrijp ook wel wat Hannah wil zeggen,maar de mensen op de werkvloer die ervaring hebben, daar moet ook naar geluisterd worden. Misschien dat deze mensen iets te vertellen hebben.
  Denk je dat enkel in compassie en liefde voor beide partijen een oplossing zit? Heb jij enig idee hoe we dit waanzinnig wrede spel kunnen stoppen?
  Heeft dit lijden zin? De religieuze leiders vinden van wel.
  Je moet de schoonheid van het duister inzien. O.k. maar zeg dat maar eens tegen een moeder en vader van een kind dat verkracht is.
  Jerry, ik dank je voor je reactie op mij en dat je bij het onderwerp blijft en daar je mening over wilt geven.Ik meen toch dat dit de bedoeling is van forums, zodat we
  onze meningen naast elkaar zetten. Zonder oordeel of veroordeling, een en/en situatie dus, waarin we willen nadenken over andermans mening en van elkaar kunnen leren.
  Misschien ben ik te druk, maar ik ben hier om mijn mening te verkondigen en verwacht iets zinnigs terug. In plaats van flauwe opmerkingen, of beoordelingen van mijzelf. Ik zoek
  hier uitwisseling en het valt me tegen moet ik eerlijk zeggen. Wanneer het hier al niet lukt zonder veroordelingen, of op de man/vrouw spelen,je mening te zeggen, hoe kunnen we dan ooit tot verandering komen in het echte leven.

  1. Het maakt ook verder niet uit Riet, en ik het lijkt mij niet dat een discussie zinloos is.. (Daar gaan we weer.. OF/OF.. Riet denk ajb eens in EN/EN.. Mijn hemel..)
   Hoe wil je ooit in een evenwichtige wereld terecht komen als je de Dialoog uit de weg gaat. Niet te discussiëren om te winnen, maar om te begrijpen, om de compassie te voelen razen in je hart?

   Ik vind een discussie niet zinloos en jij vindt dat kennelijk wel.? Sorry hoor als ik een beetje kriegelig overkom. We houden het gewoon op de naweeën van oud EN nieuw.. 🙄

   Jouw citaat: “Ik begrijp ook wel wat Hannah wil zeggen,maar de mensen op de werkvloer die ervaring hebben, daar moet ook naar geluisterd worden. Misschien dat deze mensen iets te vertellen hebben. Denk je dat enkel in compassie en liefde voor beide partijen een oplossing zit? Heb jij enig idee hoe we dit waanzinnig wrede spel kunnen stoppen?”

   Het is weer EN/EN Riet, laten we allemaal ons eigen Liefdevolle dingen doen, niet bekrachtigen wat we afwijzen. Of wil je met ‘blunt power’ aan de gang..? Slaan, schoppen, schieten, doden wellicht?

   Ik wens je een krachtig prachtig hartelijk 2011;
   dan komt die liefdevolle wereld voor ons allen, vanz11.

   (PS als je reageert op een oorspronkelijk reactie, svp aldaar op ‘reageer’ klikken, dan komt je reactie bij DIE reactie terecht; tenzij je dat niet wilt..! Dan komt je reactie bovenaan te staan..)

 21. Wat is de bedoeling van dit schrijven eigenlijk? De pedofiel als slachtoffer bestempelen? Slachtoffer waarvan of van wie. Rekening houden met gevoelens. Welke gevoelens? Wij zijn geen redeloze dieren, maar hebben als enig zoogdier verstand. Dat moet gebruikt worden om gevoelens te reguleren.Al dat teruggrijpen naar de verleden tijd is voorbij. We leven nu in het hier en nu.In Nederland bestaat het prevaleren van de man niet meer. Wat het monotheïsme met pedofilie te maken heeft, is mij volstrekt onduidelijk, leg mij dat eens uit.
  Sla je armen om hen heen. Ja dat deed de Paus ook al bij de pedofiele bisschoppen. Vergeven en vergeten is zo makkelijk, maar het misbruikte kind blijft buiten schot.

  Pedofilie is onnatuurlijk, zelfs tegennatuurlijk en dient derhalve bestreden en veroordeeld te worden. Wij zijn met z’n allen al zo onnatuurlijk geworden dank zij de “beschaving”. We kleden ons, wij wonen in huizen, we rijden in auto’s, we eten met vork en lepel,enz.,enz.Niets is strafbaar behalve het naakte lichaam tonen. Als dat zou worden opgeheven zou waarschijnlijk pedofilie niet meer voorkomen. Kijk naar de wilde dieren. Zou daar pedofilie bestaan? Kijk naar de z.g onbeschaafde natuurvolkeren, de Nuba’s de Papua’s, de Masai, de Simboeroe, de Dajak. Bestaat daar pedofilie? Om in dit verband de islamiet erbij te halen is niet realistisch, want die lopen zo’n 600 jaar achter bij de Christenen en die hebben het verleden achter zich gelaten en die zijn nu zoals ze nu zijn en veroordelen derhalve pedofilie.

  1. Pedofielen kunnen maar beter uit de buurt van m’n kind blijven of o.a. mijn neefje want ik laat geen spaan van ze heel. Demonen zijn ook altijd zielig. Martelaars zijn zielig. Ik maak ze zielloos, flikker ze in de diepste hel die ze ooit hebben meegemaakt. Ik kan heel tolerant zijn maar er is een grens. Van mij mogen ze pedofielen zwaarder straffen dan een massamoordenaar.

  2. Ik ben het daar niet mee eens, ik heb een kennis die pedofiele gevoelens heeft maar deze persoon doet daar niets mee. Ik kan deze persoon niets verwijten, laat staan oordelen!

  3. Iemand die zich zelf betrapt op echte smerige pedofille gedachten, moet zich onder Dokters behandeling stellen, anders loopt hij een grote kans een vroegtijdig einde te vinden, er bestaan natuurlijke grondwetten, regels in onze samenleving, kinderen zijn van ons allemaal, dus bescherm alle kinderen ook die van anderen, en één vergrijp tegen de natuur, zo als pedofillie helaas is geen excuse voor !

 22. Het stuk over natuurlijke en de 2e chakra vind ik interessant en spreekt aan.
  Al die ellende erna stoot me af. Ik weet wel hoe het yin en yang elkaar gemistheeft. Duidelijk dat we een paar jaar verder zijn?

 23. Bijzonder moeilijk en complex onderwerp !

  Vele religeuse of ideologische leiders gingen mank aan een normale gezonde menselijke inborst, door nhun afwijkend denken stonden zij vaak alleen, en werden daar door als leiders gezien.

  Bij alle misdaden tegen de mensheid speelde het sexueel anders zijn een grote rol, door de geur van bloed en angst(stront), kwamen zij tot beestachtige daden, ga hier niet over uitweiden, is te vinden in de literatuur over deze gebeurtenissen.

  Maar veel heel veel mensen kwamen tot hun denken en daden vanwege het anders zijn, anders denken en beleven, gewoon was niet meer goed genoeg, dus de grote vangnetten kloosters etc. dan hield je ze van de straat !

  Prachtig weer, wordt een mooie dag, tijd voor andere gedachten, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.