Advertentie

Kritische vragen op het Consultatiebureau..


Ons artikel over het laten tekenen van een verantwoordelijkheidsverklaring door de arts die jou of je kind wil gaan vaccineren, heeft veel teweeg gebracht. Niet alleen is het artikel méér dan X-keer bekeken, het werd en wordt vooral op Facebook veel doorgelinkt.!

De homeopathisch arts Hagen Jonker kwam op het idee om ook een andere manier van discussie te kunnen starten met vaccinatie-gretige artsen en consultatiebureau-medewerkers..! Waarom deze mensen niet simpelweg een paar velletjes A4 overhandigen met de meest essentiële ontmaskeringen van de vaccinatie-drogredenen..?

Het onderstaande artikel raden we je dan ook van harte aan om mee te nemen naar een dergelijke instantie en/of arts, om de discussie van de ‘noodzakelijke vaccinatie’ inhoudelijk te voeren. Vaak immers voelen, zeker op een consultatiebureau, de ouders zich ‘watjes’ vergeleken met de ‘medisch-deskundigen’ aldaar.

En toch weten deze mensen, hoe goedwillend en goedbedoeld van aard ze ook zijn, het óók allemaal niet precies. Ook zij krijgen de ‘heilige mantra’ toegezongen van de efficiënte, betrouwbare en verantwoorde vaccins.. Terwijl ze er feitelijk véél te weinig van afweten, doordat ze volstrekt éénzijdig zijn geschoold. Nogmaals, ze doen het vaak met alle overtuiging en motivatie, maar een neutrale positie, een kritische positie ten opzicht van vaccinaties in het algemeen en de heftigheid van vaccins in het bijzonder, ontberen ze té vaak. En de mensen in dit vakgebied die wél kritisch zijn, worden als een soort ‘outcast’ gezien.

Maar wist je bijvoorbeeld dat het percentage van verplegend en ander medisch personeel dat zich laat vaccineren tegen bijvoorbeeld de griep, een heel stuk lager ligt dan het landelijk gemiddelde..?! Terwijl je toch zou verwachten dat dit hoger zou liggen.. Ja, toch? Kijk HIER voor een artikel hier op de site. En waarom zou dit zijn..? Zo heb je alvast de eerste vraag voor de mensen van het consultatiebureau.

x
* * *

 x

vaccinatie baby

x

Kritische vragen op het Consultatiebureau..
x

Het consultatiebureau-bezoek:
x

Hoe ga je om met je ‘vaccinatie-weerstand’…?

2015 © Hagen Jonker/WantToKnow.nl/.be

 x

Veel ouders voelen zich de minderen van de ‘professional’ die hun kind het vaccin gaat toedienen, en zeker wanneer het gaat om een arts. Maar waarom zou je als ouder, niet vriendelijk doch heel kordaat een aantal vragen mogen en kunnen stellen. Het gaat toch om jouw kind Of in het geval van een griepprik bijvoorbeeld, om JOUW lichaam? Waarom zou je niet mogen delen en zeggen dat je bezorgd bent. Want.. daar is ook écht alle reden voor.

Kwestie 1
Stel allereerst bijvoorbeeld de vraag of de arts, dan wel verpleegkundige, die de injectie wil gaan toedienen wéten wat ze nu eigenlijk toedienen.. En of hij of zij weet welke stoffen het vaccin bevat. En als ze dit bevestigend beantwoorden, kunnen ze je dat dan ook precies vertellen? Vervolgens kun je meteen vragen of ze bekend zijn met evt. bijwerkingen van het vaccin, die vaak worden verzwegen, maar –vanuit juridisch perspectief- vaak al door de farmaceutische fabrikant worden genoemd op de bijsluiter…

En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?
En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?

Slagen arts en/of verpleegkundige hier niet in, dan mag je dit toch beschouwen als een ernstige tekortkoming nietwaar? Immers het toedienen van een vaccin heeft een diepingrijpende werking op het afweersysteem van een pasgeboren baby of opgroeiend jonge peuter. Want een afweersysteem dat niet rijp en volgroeid is, zoals bij jonge mensjes, is JUIST DAAROM kwetsbaar!

Het is dan toch eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, een vaccinatie pas te laten verrichten wanneer de ouder goed geïnformeerd is over de bestanddelen van het vaccin. Of zien wij dat nu verkeerd..? En om het gesprek verder te kunnen voeren kunt u zelf een document meenemen ( zie onder) waarop de ingrediënten van de vaccins vermeld staan.

Even medisch-technisch, maar daarom niet minder essentieel!
Wanneer het gaat om de eerste vaccinatie voor een baby, dan gaat het om het zogenaamde DTPa-TPB-Hib-HepB-vaccin (Infantrix Hexa) en/of het Pneumococcen-vaccin (meestal ‘Prevanar’ of ‘Synflorix’).

Je kunt er de arts of verpleegkundige dan op wijzen dat :

Het Infantrix Hexa-vaccin het giftige aluminium bevat, namelijk 0,5 mg aluminium-hydroxide en 0,32 mg aluminiumfosfaat.
Samen dus een stevige dosis van 0,82 mg aluminium-verbindingen.

En dat ‘Synflorix’ of ‘Prevenar’, dus het pneumococcen-vaccin (synflorix) ook nog eens 0,5 mg aluminium bevat (Al3+).

Dat betekent dat we In totaal dus te maken hebben met een dosis van 1,32 mg Aluminium.

Laten we eens kijken naar het ‘aanbevolen’ vaccinatieschema van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit vaccinatie-programma bevat voor een kind in het EERSTE jaar:

 • 6-9 weken DKTP-Hib-HepB + Pneu
 • 3 mnd DKTP-Hib-HepB
 • 4 mnd DKTP-Hib-HepB + Pneu
 • 11 mnd DKTP-Hib-HepB + Pneu

Als je even hebt meegeteld, komen we uit op een totaal van 3 x 0,82 mg + 2 x 0,5 milligram, totaal maar liefst 3,46 milligram aluminium in het eerste halfjaar en TOTAAL op 3,46 + 1,32= 4,78 mg gedurende het eerste levensjaar van jouw kind. Het is dan ook een niet meer dan terecht de vraag aan arts en/of verpleegkundige voor te leggen, of er onderzoeken gedaan zijn naar de schadelijkheid van het geïnjecteerde aluminium. Het is immers bekend dat Aluminium, wanneer geïnjecteerd in een lichaam, giftig kan zijn voor het zenuwstelsel.

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!
Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Kwestie 2
Als tweede punt kun je naar voren brengen, dat bij de productie van de vaccins (hou je vast!), bijna altijd genetisch gemanipuleerde gist en/of niercellen van apen als kweekbodem gebruikt worden..! Kan de arts/verpleegkundige in kwestie, jouw garanderen dat er geen genetisch materiaal vanuit de voedingsbodem in het vaccin zelf terecht is gekomen? Want is het niet bijzonder vreemd, dat bij een simpel middel als paracetamol, een enorme bijsluiter wordt verstrekt en dat bij een diep-inwerkende ingreep als vaccinaties, met geen woord over de samenstelling van het vaccin gesproken wordt.

Deze twee eerste feiten zijn toch eigenlijk al ernstig genoeg om te vragen aan arts/verpleegkundige of er:

1. Door onafhankelijke instanties, en dus niet door de producent zelf!, onderzoek is gedaan naar de veiligheid van het vaccin. En zoja, dat u graag de resultaten van deze onderzoeken zou willen zien. Of dat men je netjes verteld waar je deze onderzoeksresultaten dan kunt vinden.

 1. überhaupt onderzoeken zijn, die jou als ouder garanderen, dat het toedienen van aluminium, geen schade aanricht, als dit aluminium per injectienaald ingespoten wordt. En dat dan ook nog eens, als er binnen een half jaar maar liefst 3,46 mg aluminium wordt ingespoten bij een baby wiens reinigende nierfunctie nog maar beperkt is!

Graag ook deze onderzoeken tonen!
Je bent inmiddels redelijk op dreef en vraagt aan arts/verpleegkundige dat je ook graag het volgende zou willen zien, dan wel willen weten waar het te vinden is:

3. Zijn er vergelijkende studies verricht zijn naar de gezondheid van gevaccineerde kinderen t.o.v. niet gevaccineerde kinderen. Want er zijn tegenwoordig toch genoeg ongevaccineerde kinderen..? Dan moet dat dus simpel mogelijk zijn. En dat gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen wegens mogelijk verschillende levensomstandigheden niet te vergelijken zouden zijn, mag daarbij voor jou als geen bezwaar gelden. (Het is de drogreden van de farmaceutische industrie én gezondheidsautoriteiten, dat dit verschil een groot verschil kan uitmaken.. Knijpen ze hem om de resultaten gevaccineerd/ongevaccineerd onder ogen te zien..?)

Want het zal toch wel zo zijn, dat een zo ernstige ingreep als de vaccinatie, nauwlettend gecontroleerd wordt op bijwerkingen…?

Schade en schande..?
Gezien alle gegevens die je hierboven hebt gelezen, lijkt het je dan niet logisch, dat bewezen dient te worden dat vaccins onschadelijk zijn en niet dat het bewezen moet worden dat zij schadelijk zijn. Alleen maar omdat de vergunning er is en de ‘gewoonte’ om kinderen het ene na het andere dosis vaccin in te spuiten. En wanneer je nu op geen van deze drie vragen -en natuurlijk zijn er nog veel méér fundamentele vragen te stellen!- een bevredigend antwoord krijgt, dan zou je simpel kunnen voorstellen om samen een nieuwe afspraak te maken..!

Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door de auteur van dit artikel. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)
Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door de auteur van dit artikel. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

En in dat volgende gesprek zou de betreffende arts en/of verpleegkundige jou of jullie als ouders, wel goed moeten informeren. En pas wanneer er dan, een voor jou/jullie bevredigend en duidelijk antwoord komt, zeg je dat je gaat beslissen je/jullie kind wel of niet te laten vaccineren..! Hoe simpel kan het zijn..?!

Jezelf bekrachtigen, in plaats van je macht uit handen geven..!!
Wanneer je in dit proces gaat staan, zul je merken dat je jezelf (als ouders ook) zult bekrachtigen en je macht NIET MEER ZOMAAR uit handen gaat geven. En we beloven je: alleen al dát gevoel is goud waard. We wijzen je bijvoorbeeld op een identieke ervaring van non-vaccinatie-pionier Door Frankema, die inmiddels landelijk bekendheid geniet met haar website en gelijknamige boek ‘VaccinVrij!’.

Door Frankema werd zich, ná de geboorte van haar eerste kindje, eigenlijk ineens bewust van de slaafsheid, waarmee ze het kindje naar de eerste vaccinatie wilde brengen..! Vervolgens werd het voor haar een keihard ‘NEE, TOTDAT!’, en was haar besluit plotseling om zich EERST te laten inlichten.

Vervolgens doorliep ze eigenlijk het hierboven beschreven proces. (Met overigens het wellicht niet-verrassende resultaat dat haar twee kerngezonde dochters, nu ongevaccineerde, jonge volwassenen zijn geworden..!) Inmiddels is Door Frankema een vraagbaak op het gebied van vaccins en vaccinatie-onderzoek.

Argumenten in een discussie over effectiviteit van vaccins:
Het is ook een FEIT, ondanks alle claims van de pro-vaccinatie-club, dat kinderziekten niet door vaccinatie verdwenen zijn, maar door een serie van verbeterde levensomstandigheden, die het menselijke immuunsysteem bekrachtigden en het zelfhelend vermogen versterkten..! We noemen er een paar:

 • beterde sanitaire omstandigheden,
 • betere hygiëne,
 • betere huisvesting
 • verbeterde voeding.
 • betere kleding

Dit blijkt ook uit het feit dat ernstig besmettelijke ziekten als difterie, tetanus en polio al heel sterk op hun retour waren, toen men met het vaccineren tegen deze ziekten begon. En… dat infectieziekten waartegen niet werd gevaccineerd, op dezelfde manier afnamen als de ziekten waar wel tegen gevaccineerd werd..! Deze onderstaande grafieken laten dit heel duidelijk zien:

vaccinatie-onzin-claims

(Hele fraaie statistieken over dit onderwerp zijn te zien op: de site: dissolvingillusions.com van Suzanne Humphries) En ook dat de sterfte aan mazelen was al dramatisch gedaald, als gevolg van vooral de verbeterde sanitaire en hygiënische toestanden en ook door verbeterde de voeding (vitaminen en mineralen), toen men met vaccineren begon. Onderstaande grafiek toont de daling van sterfte-door-mazelen vanaf 1900. Hoeveel duidelijker wil je het hebben? Duidelijk is te zien dat de sterfte al dramatisch was afgenomen toen men met vaccineren begon.

Duidelijk te zien hoe in de VS de mazelen bijna was uitgeroeid op natuurlijke wijze, door gezonde voeding (vitamines), betere hygiëne, kleding en behuizing, voordat er zogenaamd via vaccinaties een einde kwam aan de 'opmars' van de mazelen..!! Tja, als je het laatste deel van de grafiek laat zien, zou je denken dat de vaccinaties hun doel bereikt hebben..
Duidelijk te zien hoe in de VS de mazelen bijna was uitgeroeid op natuurlijke wijze, door gezonde voeding (vitamines), betere hygiëne, kleding en behuizing, voordat er zogenaamd via vaccinaties een einde kwam aan de ‘opmars’ van de mazelen..!! Tja, als je het laatste deel van de grafiek laat zien, zou je denken dat de vaccinaties hun doel bereikt hebben..

Dat verantwoorde voeding ook invloed heeft op het voorkomen en het beloop bij kinderziekten.
Dat voeding heel belangrijk is en tegenwoordig veel te winnen is (met name door suikerbeperking) met verantwoorde voeding blijkt uit het onderzoek van dr. Benjamin Sandler ((Uit: ‘The Polio Vaccine Part 1: The polio vaccine: a critical assessment of its arcane history, efficacy, and long-term health-related consequences’ by: Neil Z. Miller, medical research journalist and Director of the Thinktwice Global Vaccine Institute):

Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..
Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje.. Een studie onder ongevaccineerde (rood) en gevaccineerde kinderen (blauw) laat een heftig beeld zien..!

Het is gebleken dat slechte voeding de gevoeligheid voor polio verhoogd [25]. In 1948, gedurende het hoogtepunt van de polio epidemie, nam dr. Benjamin Sandler, een voedingsdeskundige van de Oteen Veterans’ Hospital, het verband waar tussen polio en het buitensporig gebruik van suikers en witmeel producten. Hij verzamelde gegevens die lieten zien dat in landen met het hoogste gebruik van suiker per hoofd van de bevolking zoals de V.S., Engeland, Australië, Canada en Zweden (met meer dan 100 pond suiker per persoon per jaar) de meeste gevallen van polio voorkwamen[26]. In contrast daarmee was polio praktisch onbekend in China (met een suikergebruik van slechts 3 pond per persoon per jaar) [26].

Dr Sandler claimt dat suikers en zetmeel producten de bloedsuiker verlagen, en dat fosforzuur in softdrinks de zenuwen beroven van de voor hen geschikte voeding. Zulke voedingsmiddelen drogen de cellen uit en zuigen calcium uit het lichaam. Een ernstig calcium gebrek gaat aan polio vooraf [26-29]. Verzwakte zenuw bundels functioneren waarschijnlijk minder goed en het slachtoffer verliest daardoor de mogelijkheid tot het gebruik van zijn ledematen [26:146] Onderzoekers hebben altijd geweten dat polio het sterkst toeslaat gedurende de hete zomermaanden. Dr. Sandler nam waar dat kinderen tijdens warm weer meer ijsjes, softdrinks en kunstmatig gezoete producten gebruikten.

In 1949, voordat het polio seizoen begon waarschuwde hij de bewoners van North Carolina, via kranten en radio, om deze producten minder te gebruiken. Die zomer verminderden de inwoners van North Carolina hun suiker consumptie met 90 % en de polio nam met hetzelfde percentage af.
Het Departement van Gezondheid van de staat North Carolina rapporteerde 2.498 gevallen van polio in 1948 en 229 gevallen in 1949 (gegevens verkregen van de North Carolina State Health Department figures)[26:146;29] Een fabrikant verzond 1 miljoen liter minder ijs gedurende de eerste week alleen al na de publicatie van dr. Sandler’s anti-poliodieet en ook het gebruik van softdrinks daalde enorm.

sandler proper nutritionMaar de machtige Rockefeller Melk Stichting (jazeker, die bestaat!), die ingevroren producten verkocht aan North Caroliners, smoezelde even met de softdrink-directeur en vervolgens overtuigden zij de mensen, dat de bevindingen van dr. Sandler een mythe waren en de cijfers over polio een toevalstreffer. Gedurende de zomer van 1950 waren de verkopen weer terug tot hun normale waarden en ook het aantal gevallen van polio ‘normaliseerde’.[26:146;29].

Tot slot:
Vanzelfsprekend weet je dat elk menselijk lichaam een immuunsysteem heeft en wanneer het ziek is of dreigt te worden, een zelfhelend vermogen, dat we kunnen bekrachtigen. En natuurlijk kan ook het immuunsysteem worden versterkt..! Dus kan je vragen of de vriendelijke mensen op het consultatiebureau, behalve het RIVM-vaccinatiemenu, nog andere adviezen kunnen geven voor een versterking van beide natuurlijke afweersystemen.. Dus een betere gezondheid/weerstand van uw kind, op basis van voeding, voedingssupplementen, levenswijze etc. etc.

 * * *

DKTPHib-Hep.B   Infanrix hexa (23 okt 2000 23 okt 2010 – EU/1/00/152)

Difterietoxoïde1 niet minder dan 30 IE

Tetanustoxoïde1 niet minder dan 40 IE

Bordetella pertussis antigenen

Pertussistoxoïde1 25 ㎍

Filamenteus Hemagglutinine12 25 ㎍

Pertactine1 8 ㎍ (69 kDa proteïne)

Hepatitis-B-oppervlakte-antigeen2,3 10 ㎍

Poliovirus (geïnactiveerd)

type 1 (Mahoney stam)4 40 D-antigeen-eenheden

type 2 (MEF-1 stam)4 8 D-antigeen-eenheden

type 3 (Saukett stam)4 32 D-antigeen-eenheden

Haemophilus type b polysaccharide 10 ㎍ (polyribosylribitolfosfaat)3 geconjugeerd aan tetanustoxoïde als dragereiwit 20-40 ㎍

1 geadsorbeerd aan gehydrateerd aluminiumhydroxide

(Al(OH)3) 0,5 milligram Al3+

2 geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae)

dmv recombinante DNA-technologie

3 geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (AlPO4)

0,32 mg Al

4 geproduceerd in VERO cellen (apenniercellen)

 Pneumokokken (7-valent) Prevenar (vanaf april 2006 in het RVP) Pneumokokkenpolysacharide serotype 4* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B* 4 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 14* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F* 2 ㎍

Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F* 2 ㎍

* geconjugeerd aan het dragereiwit CRM197 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,5 mg) natriumchloride

Pneumokokken (10-valent polysaccharide conjugaat vaccin)

Synflorix vanaf mei 2011 in het RVP

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 11,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 41,2 3 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 51,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B1,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 7F1,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 9V1,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 141,2 1 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 18C1,3 3 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 19F1,4 3 ㎍

Pneumokokkenpolysaccharide serotype 23F1,2 1 ㎍

1 Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat 0,5 milligram Al3+

2 Geconjugeerd aan proteïne D (verkregen uit niet typeerbare Haemophilus influenzae) dragereiwit 9-16 ㎍

3 Geconjugeerd aan tetanustoxoïde dragereiwit 5-10 ㎍

4 Geconjugeerd aan difterietoxoïde dragereiwit 3- 6 ㎍

Natriumchloride aluminiumfosfaat 4-dimethylaminopyridine (DMAP)

Bron: RIVM.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins/

Bijsluiters_Rijksvaccinatieprogramma , downloaded 15 april 2014

[25] Chandra RK. Reduced secretory antibody response to live attenuated measles and poliovirus vaccines  in malnourished children. British Medical Journal 1975; ii:583–5.
[26] McBean  E. The Poisoned Needle. Mokelumne Hill, California: Health Research, 1957:116.
[27]  Sandler B. American Journal of Pathology, January 1941.
[28] Sandler B. Diet Prevents Polio (Milwaukee: Lee Foundation for Nutritional Research, 1951).
[29] Allen H. Don’t Get Stuck: The Case Against Vaccinations. (Oldsmar, Florida: Natural Hygiene Press, 1985:166.
Loesje paniek

 

15 gedachten over “Kritische vragen op het Consultatiebureau..

 1. Weer een uitstekend artikel. Zo’n 45 jaar geleden hadden mijn vrouw en ik er al een slecht gevoel bij en na enkele vaccinaties van onze kinderen zijn we er mee gestopt. Verdere oproepen van het consultatiebureau hebben we genegeerd. Ons slechte gevoel was dus terecht want nu is pas goed duidelijk wat voor lichaamvreemde rotzooi er allemaal in de vaccins zit.
  Voor hen die twijfelen of het allemaal niet goed kunnen volgen: ‘voelt het niet goed? Doe dan net als Door Frankema: doe het dan niet!’

  1. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: “Het is misschien wel de grootste misdaad tegen de menselijkheid”

 2. Ja ik heb ook zo mijn twijfels, maar helaas wel alle kanten uit, enten om lekker snel geld te verdienen, NEE, maar enten om bij een vreselijke besmettelijke ziekt veel levens te redden, JA.
  Er moeten toch betrouwbare intégre Artsen bestaan, die je kunt vertrouwen, in een bepaalde situatie.
  Maar het is die verdomde pharma maffia, die alles en ieder één corrumpeerd, althans proberen, die slap Janussen die ons regeren, zijn de eerste oorzaak van al onze ellende!

 3. altijd weer boeiend hoe artsen zeggen dat schade na vaccinatie niet bewezen schade dóór vaccinatie ís. Volgtijdelijkheid is geen bewijs voor een oorzakelijk verband.

  Behalve als het gaat om de invoering van vaccinprogramma’s. Dan is het ineens een waarheid als een koe dat de vaccins hebben gezorgd voor een enorme daling in het aantal besmette mensen en dodelijke gevallen.

  De bovenstaande grafieken worden dan uitvergroot en links afgeknipt tot vlak voor de invoering van het vaccin. Dan zie je inderdaad een enorme daling, waarbij over het verschil tussen volgtijdelijkheid en oorzakelijkheid altijd wordt gezwegen..

 4. Goedendag,

  Ten eerste ben ik benieuwd (ik kan het niet terugvinden) wat de achtergrond van de schrijver is en of u kent wat precies op celniveau de werking van ons immuunsysteem en vaccinaties is.
  Ten tweede vraag ik me af wat ten opzichte van welk landelijk gemiddelde medisch personeel zich weinig laat vaccineren. In Nederland worden namelijk alleen kwetsbare groepen opgeroepen voor de griepprik en is dit dus niet echt een landelijk gemiddelde. De cijfers van vaccinatiepercentages in ziekenhuizen zijn vaak met al het personeel meegerekend, ook de velen die geen patiëntcontact hebben. Dus ik ben benieuwd naar de bronnen hiervan. Ook werkt de link “Kijk HIER voor een artikel hier op de site” niet.

  Ik ben een kerngezonde geneeskundestudente, die voor alles is gevaccineerd, ook tegen HPV met Gardasil en ik heb ook alle reizigersvaccinaties gehad. Ik kijk ook kritisch naar wat er in mijn lichaam wordt gespoten en weeg dat af tegen de mogelijke gevolgen van de betreffende ziekte. Mensen van wie de ongevaccineerde kinderen nu niet ziek worden, hebben dit te danken aan alle mensen die hun kinderen wel laten vaccineren, waardoor de incidentie van deze ziekten is afgenomen.

  1. Qua schadelijke hulpstoffen wil ik er even aan toevoegen dat er bijvoorbeeld in 1 appel al voldoende formaldehyde zit voor 10 vaccins. Nu heb ik even niet paraat hoe dat met de andere hulpstoffen zit, maar om even aan te geven dat er soms boosdoeners worden aangewezen, zonder dat dit steekhoudend is.

  2. Maran.
   Bij de meeste medicijnen zitten bijsluiters met daarin vermeld wat de bijwerkingen kunnen zijn(ook al is door onderzoek gebleken dat deze bijsluiters vaak niet alles vermelden).
   Mijn vraag is wat wordt een student/e geneeskunde geleerd over natuurlijke geneesmiddelen?
   Waarschijnlijk zal dit niet veel zijn wat dan weer de vraag oproept waarom dan niet?
   Als je ervanuit gaat dat tegenwoordig alles gebaseerd is op commercieele basis dan is het toch ook logisch dat een student geneeskunde geleerd wordt dat de gangbare medicijnen geen schade veroorzaken?
   En dan komen daar zelfs berichten bij (zelfs in de telegraaf)dat kinderen door vaccinatie ziek worden of erger zelfs overlijden.
   En bv in Australie wil men kinderbijslag gaan inhouden van mensen die weigeren hun kind te laten vaccineren wat erg vreemd is omdat een kind dat wel gevaccineerd is geen enkel gevaar hoeft te vrezen van een niet gevaccineerd kind dus waarom dan die druk want dan nemen de ouders toch het risico?
   En je mag ook niet vergeten dat scholing vaak door dezelfde farmaceutische bedrijven worden gesponsord.
   En zou het ook mogelijk kunnen zijn dat je aandoeningen pas later krijgt want als je tegen baarmoederhalskanker bent gevaccineerd en het werkt niet dan heb je ook niet gelijk deze ziekte maar waarschijnlijk/ mogelijk wel na jaren.

  3. Beste Maran
   Mijn achtergrond: arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gedurende 25 jaar, daarvoor 14 jaar werkzaam als algemeen chirurg en daarvoor 6 jaar opleiding tot algemeen chirurg.De laatste jaren heb ik mij serieus verdiept in de problematiek van vaccinaties en hoe meer ik las hoe ongeruster ik werd. Natuurlijk ben ik bekend met de basis principes van de immunologie. En het is (mij) ook bekend dat vaccinaties alleen de humorale afweer stimuleren en niet de cellulaire afweer, waardoor vaccinatie absoluut niet te vergelijken is met het doormaken van een ziekte. Vaccinatie brengt het gevaar met zich mee dat het, het juiste evenwicht tussen cellulaire en humorale afweer uit balans brengt.
   De bewering dat ongevaccineerde kinderen niet ziek worden doordat andere kinderen gevaccineerd zijn is niet juist en ook nooit wetenschappelijk aangetoond. Dat de besmettelijke ziekten verdwenen zijn door vaccinaties is evenmin juist.
   Als u als a.s. collega werkelijk in deze problematiek geïnteresseerd bent kan ik u aanraden de vier lezingen van dr. Suzanne Humphries (internist/nefroloog)over vaccinaties op youtube te bekijken.Als je deze gezien hebt ben je echt geïnformeerd over wat er gebeurd bij vaccinaties.
   Pas dan kan je, je een werkelijk oordeel vormen. Dat wat je op de universiteit leert is maar een zeer beperkt deel van wat er werkelijk gebeurt door het vaccineren.

  4. Hagen Jonker,

   Een ziekte doormaken lijkt mij heel wat anders dan een vaccin krijgen, dat geloof ik direct.
   Maar als je mij had laten kiezen met de ervaring die ik nu heb denk ik echt dat ik voor het vaccin had gekozen. Ik ben me rot geschrokken en heb m’n kind doodziek zien worden.
   De antibiotica, plus nog andere medicatie zal ook niet al te best voor je zijn. Maarja, keuze hadden we toen al niet meer.
   Vaccins zullen niet gezond voor een mens zijn, maar lijkt het je dan verstandig om het helemaal niet meer te doen? Ik ben geen arts en heb geen medische achtergrond, enkel ervaring met een ziekte geval. Ik heb vaak het idee dat er in de medische wetenschap met een mitrailleur op muggen wordt geschoten tot men na jaren de vliegenmepper ontdekt en misschien uiteindelijk wel een horretje.
   Is het slim om ermee te stoppen als we geen alternatief hebben? Er zullen dan mensen (vooral kinderen) dood gaan aan de ziekten en vast meer dan van de vaccins…

  5. De ravage die een besmettelijke ziekte in korte tijd een samenleving kan aan doen, is aanzienlijk.
   Mijn vader was daar lang mee bezig, en ook uit beschrijvingen van vroege reizigers, blijkt hoe vreselijk een besmettelijke ziekte kan huishouden, in groepen mensen.
   Ik wil en kan geen standpunt innemen in deze, ben zeker niet competend, en om dit gevoels matig te benaderen is niet goed.
   Mijn dochter is geboren met een hart geruis, waardoor wij heel waakzaam met haar gezondheid bezig waren, de Kinderarts Fideldeidop heeft ons ooit gerust gesteld, aangaande dit hart geruis, maar goed ken dus deze ongerustheid heel goed, nu is zei 52, en maakt zei zich ongerust over ons, haar bejaarde ouders.
   Om bij het onderwerp te blijven, een ieder heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen, en moet over dit soort ingrepen zelf beslissen, in overleg met de competente huis arts, een vertrouwens persoon binnen elke familie.

  6. Teun.
   Ook ik kan geen advies geven wat verstandig is in jouw situatie.
   Wat misschien wel helpt is van een vaccinatie de voor en nadelen op een rijtje naast elkaar te zetten in twee kolommen.
   Ook is het misschien een idee om uit te zoeken welke middelen er zijn en hoe groot de overlevingskans is als iemand toch de ziekte krijgt waar hij/zij niet voor gevaccineerd is.
   Misschien dat dit je helpt bij je moeilijke keuze.
   Veel wijsheid toegewenst.

 5. Oke…
  Ik heb altijd kritisch tegenover de prikken gestaan en wij hebben ervoor gekozen onze zoon niet in te enten. Maar, hij is laatst doodziek geworden van een Hib besmetting. Wij zijn op tijd in het ziekenhuis gekomen en door behandeling met een vracht antibiotica is het goed afgelopen. Maar hij is dichter bij de dood geweest dan mij lief is.
  Het kan dan allemaal troep zijn wat er in die vaccins zit, maar mijn mening over dit onderwerp is door mijn ervaring drastisch bijgesteld. Met een vaccin was dit waarschijnlijk niet zo gevaarlijk geweest.
  Ik weet niet wat verstandig is, maar de ziekten waar tegen wordt ingeënt zijn niet van de aarde verdwenen en kunnen nog altijd enorme schade aanrichten en zelfs de dood tot gevolg hebben.
  Ik ga me de komende tijd als ouder goed afvragen of het risico van de inentingen opweegt tegen het risico van niet inenten. Het is mooi als het goed gaat zonder, en waarschijnlijk ook beter. Maar ik ben er wel achter dat het heel gevaarlijk kan zijn…
  Teun

  1. Prima Teun, zo hoort het.
   Maar ik vrees dat je collega’s op dit forum je nu gaan klasseren bij de mensen die gekocht zijn door de vaccinatie-industrie omdat je kritisch durft zijn in de 2 richtingen : zowel naar big Pharma als naar big Quack.

 6. Maran, jij hebt je laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker met het HPV-vaccin Gardasil. In Nederland wordt gevaccineerd met Cervarix, dus zul je daar in een ander land tegen gevaccineerd zijn ??!! Van beide HPV-vaccin,s is overigens nog geen enkel bewijs dat het baarmoederhalskanker voorkomt, dus als je mij daar het bewijs van kan toesturen , dan ben ik je heel dankbaar. Je bent geneeskundestudente en gelooft in de herd-immunity?? Kun je mij aub. uitleggen hoe dat werkt? Kinderen die gevaccineerd zijn , zijn toch al “beschermd”? Voordat vaccinatie,s een “door onze overheid opgedrongen” bijna verplichting werd, heb ik al die kinderziektes zonder problemen doorlopen en ben ervan overtuigd dat ik daar beter van ben geworden, Dus ik leef nog steeds en heb geen ziekte ondanks alle vaccinatie,s die ik niet gehad heb. Mijn immuun-systeem heeft zich kunnen ontwikkelen zonder chemische ( lees vaccinatie,s) middelen.Het is de moeite waard, jezelf nu af te vragen wie er beter af is: jij met al jouw vaccinatie,s of ik die gekozen heeft voor een gezonde leefstijl. Wil je meer weten over het gruwelijke HPV-vaccin en wat het (ik hoop van niet) over een aantal jaren met jouw gedaan heeft: http://hpv-vaccin.123website.nl/ Ik neem aan, nav, jouw post dat je weet wat er in vaccin,s zit en wat deze stoffen met je doen. Ook zou ik graag willen weten, hoe kritisch je dan bent tav. de vaccinatie,s die jij hebt gekregen.
  Na ruim zes jaar onderzoek kan ik je melden dat het HPV-vaccin geen baarmoederhalskanker voorkomt; integendeel !!

 7. Een medicijnstudente die hier reageert, daar ben ik blij mee. Maran, ik hoop dat je veel over dit onderwerp gaat praten en dat daardoor ook je medestudenten ‘wakker’ geschud worden!
  Wees je ervan bewust dat medicijnstudenten (let op, ik gebruik het woord ‘geneeskunde’ niet) op de allereerste plaats klaargestoomd worden om de farmaceutische industrie van hun exorbitant hoge inkomsten te blijven voorzien. Laat je toch niet gebruiken. Leer liever wat gezonde voeding voor je kan betekenen.

  Toen ik 20 jaar geleden op het consultatiebureau – ik was daar met ons eerste kindje – vroeg wat er in de vaccins zit, werd er een beetje lacherig gedaan. Nee, informatie hadden ze niet. Daar vraagt nooit iemand om. Waar ik me druk over maakte.
  Ben nooit meer teruggegaan, ook niet met de andere 3 kinderen.
  Onze 4 kerngezonde pubers zijn me zeer dankbaar hiervoor!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.