Advertentie

Salvestrolen, natuurlijke kankerbescherming!


x

fruit-salvestrolen

x

Salvestrolen komen dáár in een plant voor,

waar de kans op een schimmelinfectie het grootst is.

Vaak is dat in de buitenste delen van de plant.

Dus in de bloemen, de vruchten(schil), de haarwortels.

Dáár waar het voor de schimmel het makkelijkst is om de plant binnen te dringen.

x

x

x

x

Salvestrolen, natuurlijke kankerbescherming..

2016 © WantToKnow.nl/be
(met dank aan Rob Kalmeijer en Orthokennis.nl)

x

Salvestrolen behoren tot de zogenaamde ‘fyto-alexinen’. Dit zijn verbindingen die een plant aanmaakt om zich te beschermen tegen aanvallers van buiten, zoals bacteriën, schimmels, virussen en insecten. Salvestrolen hebben bij een mens, die deze voedselcomponenten in zijn lijf opneemt, een kankerremmende werking. Slim dus het instrument van de plant

Het betekent dat tumorcellen afsterven, terwijl gezonde cellen ongemoeid blijven.Een volledig natuurlijk middel tegen kanker dus, die Salvestrolen. Ze zijn bitter en komen in relevante hoeveelheden alleen voor in biologisch geteelde groenten, fruit en kruiden.Mensen die biologische producten gebruiken zijn naar alle waarschijnlijkheid beter beschermd tegen allerlei vormen van kanker, dan mensen die kiezen voor gangbare producten.

vrouw-met-tomaten
Dat de mens in staat is, de afweereigenschappen van BIOLOGISCHE tomaten in het lichaam op te nemen, en voor eigen afweer te gebruiken, was bekend. (klik voor artikel)

Salvestrolen is de nieuwe naam voor de groep bioactieve stoffen die gevonden zijn in diverse planten en die verwantschap hebben met andere bioactieve stoffen zoals antioxidanten, flavonoïden en fyto-oestrogenen. Deze salvestrolen zijn ontdekt door twee Britse professoren die de anti-kankerwerking (ongeremde celdeling) voor alle tumorcellen als gevolg van kanker hebben aangetoond. Professor Dan Burke, toxicoloog en farmacoloog, sinds eind 1977 verbonden aan de Medical High School of Aberdeen en professor Gerry Potter, farmacoloog, medisch chemicus verbonden aan de Montfort University te Leicester.

Professor Dan Burke
Het specialisme van Dan Burke richt zich op een enorm grote groep enzymen, CYP’s genaamd. Twee Japanse wetenschappers vonden in 1964 de eerste van dit type enzymen al en in 1971 werd een tweede type ontdekt. Maar inmiddels zijn totaal al ruim 7200 CYP’s bekend, waarvan 75 in het menselijk lichaam aanwezig zijn. Deze CYP’s zijn vooral betrokken bij de detoxificatie, het ontgiften van onze lever, de motor van ons lichaam..

potter-en-burkeVan deze 75 CYP’s, zijn er 10 specifieke van farmaceutisch en fyto-chemisch van groot belang. CYP enzymen worden om de drie dagen vervangen in het menselijk lichaam. De CYP’s veranderen de molecuulstructuur van de toxische stof dusdanig, dat deze gifstoffen onschadelijk worden en/of uitgescheiden kunnen worden. Maar ook in de rest van het lichaam kom je deze CYP-enzymen tegen. Professor Dan Burke is een autoriteit op het gebied van de CYP’s en hieronder zal duidelijk worden waarom.

Dan is er professor Gerry Potter
Het specialisme van Gerry Potter, richt zich op de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. Professor Potter onderzoekt onder andere op basis van structuurformules van moleculen naar deze effectieve geneesmiddelen; en zo stuitte hij dus onvermijdelijk op de CYP enzymen in de lever. De beide mannen hoorden van elkaars onderzoek en namen contact op, met als gevolg een intensieve samenwerking.

fruits-vegetablesDan Burke wist dat er op dat moment zeer recentelijk twee Amerikaanse wetenschappers een bepaalde CYP ontdekt hadden, die ze de naam CYP1B1 meegaven. Tijdens een routine-onderzoek en geïnspireerd door de gesprekken met zijn collega Gerry Potter, had Dan Burke zijn CYP’s (een kleine 2000) nogmaals allemaal in kaart gebracht. Hij wist als geen ander dat de CYP’s die in de lever voorkomen, in staat zijn om bepaalde medicijnen te accepteren.

Dan verdiepte zich verder in deze specifieke CYP’s, namelijk de CYP1B1. Wat is er dan zo bijzonder aan deze specifieke CYP? Het blijkt dat deze CYP1B1 alleen voor komt in tumorcellen! En ALLEEN in tumorcellen en nooit in gezonde cellen.

Deze bevinding werd bevestigd door andere onderzoeksgroepen in de Verenigde Staten ( o.a. het Dana-Faber Cancer Institute in Boston ) en door een onderzoeksteam uit Japan. In een normale cel komt dus geen CYP1B1 enzym voor, terwijl in 96% van de gevallen het CYP1B1 in tumorcellen wordt gevonden. Gerry Potter en zijn researchteam construeerden vervolgens een synthetische stof, die de codenaam DMU-135 meekreeg. DMU-135 paste op het CYP1B1-enzym en als product ontstond hierdoor een krachtige, zogenaamde ’tyrosinekinase remmer’, waarvan bekend is dat ze tumorcellen te gronde richten.

DMU-135 is inmiddels gepatenteerd en in ontwikkeling als antikankermiddel
Dit verdient enige nadere uitleg. Bij normale celdeling kan er wel eens wat fout gaan, in een normaal menselijk lichaam worden er per dag zo’n duizend fouten gemaakt. Deze fouten worden hersteld door middel van apoptosis (Grieks voor ‘afvallen’ of ‘wegvallen’). Dit is het natuurlijke proces van geprogrammeerde celdood. CYP-enzymen zijn zo oud als de mensheid, waarbij ze de rol hebben, cellen die ontspoord zijn, selectief op te ruimen. De cel sterft op een georganiseerde manier door middel van de zogenaamde ’tyrosine kinases’, een groep enzymen die celgroei en celdood reguleren d.m.v. de natuurlijke apoptosis. (Voor de volledigheid: ‘Tyrosine’ is 1 van de 20 essentiële eiwitten en ‘Kinases’ is een proces van enzymmatige omzetting gebonden aan fosfor.)

Maar van deze ’tyrosine kinases’-enzymen, die apoptosis kunnen activeren of juist inactiveren, zijn er veel soorten actief.. Tumorcellen zijn in beginsel onsterfelijk en deze cellen hebben dus geen apoptosis. Maar natuurlijk is bij tumorcelle nu JUIST deze natuurlijke apoptosis/sterfte van belang om de ongeremde en onsterfelijke groei te stoppen. Gerry Potter ontdekte de juiste structuurformule van moleculen, waarbij deze ’tyrosine kinases’-enzymen, dusdanig worden geremd, zodat er weer WEL apoptosis plaatsvindt in de tumorcellen..! En deze afsterven. En doordat de CYP1B1-enzymen enkel in tumorcellen voorkomen, kan de bescherming van gezonde lichaamscellen doorgaan op de gebruikelijke wijze via ’tyrosine kinases’.

De doorbraak: de ontdekking van de ‘stilbeenstructuur’..
Een molecuul is een framewerk om vier of vijf atomen echt in een specifieke houding te brengen, zodat er een bepaalde bio-chemische reactie kan plaatsvinden. En onze bio-chemie zou niet kunnen bestaan zonder enzymen. Gerry vertelde dat dit specifieke framewerk, waarop hun onderzoek gericht was, mogelijk ook in de natuur te vinden is. Het betreft hier een zogeheten ‘stilbeen-structuur’. Verder onderzoek bracht Gerry en zijn team op de uit de natuur bekende stof ‘piceatannol’, waarvan de anti-carcinogene werking al eerder bekend was en die inderdaad zo’n specifieke ‘stilbeenstructuur’ heeft.

Vervolgens werd er gekeken naar salvestrol wat in het schilletje te vinden is van blauwe druiven met ook die zelfde stilbeenstructuur. Het CYP1B1 enzym bleek salvestrol om te zetten in het tumordodende piceatannol. Het vermoeden bleek te werken, piceatannol activeert d.m.v. remming van tyrosine kinases, apoptose van de tumorcel met behulp van het CYP1B1 enzym.  Verder onderzoek leerde dat er meer planten zijn, die moleculen bevatten met deze specifieke stilbeenstructuur. Deze moleculen zijn onder andere gevonden in groenten, fruit en kruiden. Gerry Potter gaf deze specifieke groep bioactieve stoffen de naam ‘Salvestrolen’..  (‘Salve’  = Latijn voor redden).

blue-berriesProfessor Gerry Potter had dus de salvestrolen ontdekt, bijgestaan door een kundig onderzoeksteam. En alleen maar, omdat hij zich op een gegeven moment de vraag stelde: ‘Waarom krijgen we soms géén kanker?’
En  professor Dan Burke toonde aan dat het enzym ‘CYP1B1’ enkel in tumorcellen voorkomt; ook bijgestaan door een kundig onderzoeksteam. En wanneer je het bovenstaande goed gelezen hebt, lijkt het simpel: veel groente, fruit en kruiden eten en kanker is de wereld uit. Maar toch blijkt het hele proces niet zo eenvoudig, zodat verder onderzoek zeker noodzakelijk bleek.

De speurtocht naar de natuurlijke bronnen van salvestrolen
Zo blijken uit het wild geoogste kruiden zeer rijk aan salvestrolen. Daarbij behoort ‘resveratrol’ tot de eigen plant beschermende stoffen, de zogenaamde fyto-alexinen (‘fyto’ = plant en ‘alexinen’ = beschermen)  Zeg maar de stoffen die het immuunsysteem van de plant vormen. Deze zorgen dat een plant zich kan beschermen tegen bacteriën, insecten, schimmels, virussen, planteneters, een bepaald lichtspectrum van het zonlicht en overige stressoren. En het ‘Resveratrol’ komt van nature voor in het schilletje van de druif, waarmee deze zich beschermt tegen schimmels. Resveratrol is door de onderzoekers in 72 plantensoorten aangetroffen.

Wanneer een druif in contact komt met een schimmel wordt er salvestrol aangemaakt, je zou kunnen zeggen een natuurlijk fungicide/schimmelwerend middel. In 2002 verscheen in het tijdschrift ‘Hortscience’ een artikel, over hoe het gehalte aan Salvestrol in de muscadine-druif negatief werd beïnvloed door de gebruikelijke spuitschema’s die de druiventelers toepassen, om schimmels te voorkomen. Uit een proef bleek dat schilletjes van onbespoten druiven veel hogere concentraties salvestrol hadden dan die van de bespoten druiven. Er kon echter geen relatie worden aangetoond tussen het salvestrol gehalte en de mate van ziekte van de druiven.

salvestrol_cremeHet onderzoekteam van Gerry Potter zocht door naar natuurlijke bronnen met de genoemde stilbeenstructuur. Inmiddels hebben de onderzoekers ca. 23 van de te verwachten 50 natuurlijke bronnen van Salvestrolen geïdentificeerd. Men zoekt met name in de volgende fytochemische structuurgroepen: bioflavonoïden, carboxylzuren, stilbenen en stilbenoïden. Salvestrolen verschillen onderling nogal, waar het gaat om bioactiviteit, beschikbaarheid, halfwaardetijd, en water of vetoplosbaarheid. Veel geneeskrachtige en medicinale kruiden hebben een hoog gehalte aan salvestrolen, net zo als onbewerkte wilde- en biologische groenten, fruit en kruiden.

Geen schimmels? Dan is er geen prikkel om Salvestrolen te produceren?
Zijn sterke planten in hun natuurlijke leefomgeving arm aan fytoalexines (fyto = plant, alexinen = beschermen) waaronder salvestrolen, omdat ze deze niet nodig hebben omdat ze één zijn, in balans met hun leefomgeving? Of zijn sterke planten in hun natuurlijke leefomgeving juist zo sterk omdat ze zo’n hoog gehalte aan fytoalexines waaronder salvestrolen hebben?

Of is er geen éénduidig antwoord te geven, en doet de ene plant het zus en de andere plant het zo? Natuurlijk nemen de onderzoekteams van Gerry dergelijke vraagstukken mee, en het ziet er naar uit dat voor salvestrolen vooral de fytochemische structuurgroepen erg van belang zijn. Ze kwamen tot opzienbarende resultaten in relatie tot kanker omdat salvestrolen alleen in wilde planten en biologisch gekweekte planten massaal voorkomen. Salvestrolen komen daar voor waar de kans op een schimmelinfectie het grootst is.

wijn sprayen
Het intensief besproeien van -in dit geval- druiven met chemische bestrijdingsmiddelen, tegen schimmels en andere vijanden van de druiven, heeft niet alleen residu-chemicaliën tot gevolg op de druiven, maar heeft ook een verwoestend effect op het proces van zelfverdediging van de druif zelf. Gevolg: de salvestrolen-productie in de schil, neemt met sprongen af..! Biologische druiven, die niet worden besproeid en kunstmesten krijgen toegediend, hebben dit niet..!

Vaak in de buitenste delen van de plant. In bloemen, vruchten, haarwortels. Althans daar waar het voor de schimmel het makkelijkst is om de plant binnen te dringen. In onze westerse maatschappij nemen we nauwelijks meer wilde planten, en nog te weinig biologisch geteelde planten tot ons, en laat staan in een gevarieerde samenstelling. Waardoor we onze natuurlijke bescherming tegen kanker kwijt geraakt zijn. Onze regulier geteelde groenten, fruit en kruiden bevatten nauwelijks nog salvestrolen, hoe komt dit?

De toegepaste chemische anti-schimmelmiddelen in de plantaardige voedselindustriële productie werken zo goed, dat de plant zijn natuurlijke fungiciden (salvestrolen) niet meer hoeft aan te maken. In deze reguliere plantaardige voedselproductie wordt ook gebruik gemaakt van substraatteelten (= teelt op kunstmatige voedingsbodems zoals steenwol, venen etcétera) en wordt er vrijwel uitsluitend in de vorm van mono-culturen geteeld. Een monocultuur is één specifiek gewas op een perceel, waarbij alle andere gewassen uitgebannen worden. Hierdoor kan de plant vaak niet of onvoldoende beschikken over een natuurlijke evenwicht.

Er is dan geen aanvoer meer van natuurlijke mineralen en natuurlijke vijanden zowel plantaardig als dierlijk, wat de aanmaak van fytoalexines (plantbeschermende stoffen) deactiveert waaronder de aanmaak van salvestrolen. We hebben het dus letterlijk en figuurlijk dan over ‘kasplantjes’…!! Snap je nu waar die naam vandaan komt!

mest-kunstmest-wormen-mest

Ook zijn de organische meststoffen vaak vervangen door chemisch-synthetische meststoffen. De planten worden behandeld met pesticiden (bestrijdingsmiddelen die de teelt ziektevrij moeten houden zoals fungiciden, insecticiden, herbiciden etcétera) Helaas kunnen we deze pesticiden niet simpelweg van het gewas afspoelen voor gebruik. Veel pesticiden zijn meegegroeid in de plant tijdens de teelt van het gewas, door de zogenaamde systemisch werkende gewasbeschermingsmiddelen. Om nog maar niet te spreken van de catastrofe die GMO-zaden en gewassen met zich meebrengen..!

* In de loop der jaren hebben we de meeste bittere stoffen uit onze voedingsgewassen ‘veredeld’. Echter salvestrolen bevatten vrijwel altijd veel bittere stoffen.

Lichtpuntje is zeker wel dat de consumptie van biologische groenten, fruit en kruiden sterk in de lift zitten. Tevens dient hierbij opgemerkt te worden dat de Nederlandse tuinbouw gemiddeld een laag gehalte aan spuitresiduen op haar producten achterlaat. Dit als gevolg van gespecialiseerde bedrijven zoals Koppert, Eco-style en anderen, die zich sterk maken voor biologische gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke vijanden etc. De site www.weetwatjeeet.nl geeft veel informatie over dit onderwerp.

Biologische gekweekte groente en fruit beter door.. Salvestrolen!
In het magazine Ortho (nr 5 van 2006) wordt uitgelegd waarom biologische groente en fruit zo gezond zijn, ondanks de onzinnige tests door bijvoorbeeld de Consumentenbond, die op dit terrein eigenlijk een hele scheve schaats reed. Ieder logisch denkend mens kan nagaan dat producten, die gekweekt zijn zónder pesticiden, gezonder zijn en dat grond met kunstmestproducten nog verzurender voor het menselijke lichaam maakt. De kracht van groente is juist dat het verzuring tegengaat en zo de verzuring door vetten, eiwitten, suikers, koffie en met name vlees (waren) kan tegengaan.

Geigy-tabel-onderzoek-voedingswaardenLaat je dus niets wijsmaken.
Gif hoort niet op groente en fruit, het tast je zenuwgestel, hersenen en organen aan. In landen waar de bananen volop worden besproeid met zware pesticiden leidt de omgeving eronder en worden er veel gehandicapten kinderen geboren. Worden onze bananen de dood van de komende generatie kinderen? Het is net zoals de combinatie heler / dief, zolang de heler koopt blijft diefstal interessant. Zolang u accepteert dat voeding chemische rommel mag bevatten zal er weinig veranderen. Aan jou de keuze..!

Het meest interessante aan biologisch gekweekte groenten, naast het ontbreken van kunstmest, schimmeldoders en pesticiden, zijn natuurlijk deze Salvestrolen! Salvestrolen worden vooral gevonden in biologische (ONBESPOTEN) groenten en fruit, om zich te beschermen tegen schimmelinfecties en zijn juist dáár te vinden waar de kans op een infectie het grootst is, zoals aan de buitenkant (schil) en aan de oppervlakte van wortels en de vruchten. Salvestrolen vormen een nieuwe klasse voedingsstoffen die dus één belangrijke eigenschap gemeen hebben: ze kunnen tumorcellen doden.

Wat is er mooier dan stoffen die werken tegen kanker, geen nare bijwerkingen hebben en die gevonden worden in heerlijke natuurproducten, zoals groente en fruit? Als dan bovendien is opgehelderd hoe deze stoffen tumorcellen doden, moet dat wel uitdraaien op een successtory. In dit artikel leest u de eerste stappen op een weg die mogelijk belangrijke aspecten van het kankervraagstuk kan oplossen. De relatie met gezonde voeding is gelegd, ook wat de behandeling van kanker betreft.

Salvestrolen maken biologisch voedsel superieur
Nog steeds is de discussie gaande of biologisch voedsel nu wel of niet gezonder is dan regulier voedsel. Deze discussie spitst zich toe op het gehalte aan vitamines en mineralen. Maar misschien worden andere essentiële stoffen over het hoofd gezien: de salvestrolen. Onderzoek laat zien dat deze stoffen wel in biologisch en veel minder in regulier voedsel zitten. Is dit misschien ook van invloed op de al of niet beschermende werking tegen kanker? Al een tijdje is er een discussie met mensen over de bitterheid van spruitjes. Onderzoekers doen er van alles aan deze bitterheid te verminderen, maar wat nou als nu juist die bittere smaak de kankerremmer is..?

Onderzoekers hebben ontdekt dat de belangrijke salvestrols niet voorkomen in oogsten van moderne boeren die intensieve landbouw bedrijven en synthetische schimmeldoders gebruiken. Hogere concentraties komen echter voor in de rijpe oogst die niet is behandeld met synthetische chemicaliën. De hoogste concentraties komen echter voor in biologisch fruit, groente en kruiden.

In welke groenten, fruit en kruiden vinden we salvestrolen? Wij reiken je deze lijst aan, met de wetenschap dat deze nog incompleet is, doordat verdere onderzoeken nog gaande zijn:

salvestrolenrijke-gewassen

Families rijk aan salvestrolen: Compositae – Rosacaea – Brassicaceae.

Hoe behouden we bij de bereiding van deze gewassen, zoveel mogelijk Salvestrolen in onze voeding?
Als je biologische, of uit het wild geoogste groenten, fruit en kruiden gaat bereiden, is het raadzaam dus zo min mogelijk te schillen. Met de schil (buitenste deel van de plant) verwijder je veel salvestrolen. Salvestrolen zijn wel hittebestendig en lossen op in water. Daarom is het dus raadzaam om het kookvocht te gebruiken in sauzen, jus een soep. Stomen en wokken zijn uitermate salvestrol-vriendelijke bereidingsmethoden van  je maaltijd en gebruik verder zo vers mogelijke groenten, fruit en kruiden. Ook peterselie bevat salvestrolen. (Petroselium crispum.)

Maaltijd bereidingen die rijk zijn aan salvestrolen.
Uitgangspunten voor de bereiding van een salvestrol-rijke maaltijd zijn de volgende: Ga uit van ingrediënten die minimaal gegarandeerd biologisch geproduceerd zijn, of wel via gecontroleerde wildpluk zijn geoogst. Om verantwoord zelf je ingrediënten uit de natuur te oogsten, heb je kennis van zaken nodig. Zaken als wat, waar, hoe en wanneer, roepen een boel vragen op, die niet á la minuut te beantwoorden zijn. Goede literatuur hierover kan uitkomst bieden, en wilt u nog verder, dan komt u uit op workshops of een opleiding. Verder is mee laveren met de seizoenen sterk aan te bevelen. Ieder seizoen heeft zijn specifieke producten -zeker biologische- die op dat moment, op de meest verantwoorde manier te produceren zijn.

Een mooi recept voor een salvestrol rijke salade.
wild-salade-salvestrolenIn dit geval een frisse wildsalade van het seizoen, met groenten, bloemen en kruiden. Een wildsalade is een streling voor de zintuigen en ’n ultieme bron van vitaminen, mineralen en bio-actieve stoffen. Bij een wildsalade is het goed om te weten dat ze van nature veel bittere smaken kan bevatten, die overigens goed te maskeren zijn door een mooie dressing. Dit zijn de ingrediënten per portie:

 • Verse blaadjes van: paardebloem, weegbree, duizendblad, meidoorntopjes, dovenetel, zevenblad en kleine veldkers. Van alles een klein handje vol.
 • Bloemen van: madeliefje en klaver enkele bloempjes van ieder
 • Pijnboompitjes een handje vol.
 • Gedroogde tomaatjes, enkele.
 • Kwarteleitje één of twee stuks.
 • Schijfje geitenkaas.
 • Frambozendressing.
 • Vloeibare honing.

Bereiding:
Kook de kwarteleitjes. Was de blaadjes en snij ze fijn naar behoefte. Snijden op een kleine centimeter is voor de meeste mensen prettig. Serveer de wilde groenten op een bord en bestrooi de rand ruim met pijnboompitjes. Snij de gedroogde tomaatjes in kleine partjes en leg ze op de wilde groenten. Druppel naar smaak de frambozendressing over de salade.

Serveer in het midden van de salade het schijfje geitenkaas en druppel op het kaasje een beetje vloeibare honing.Ten slotte snijdt u de kwarteleitjes in de lengte één keer door en leg ze naast het geitenkaasje. U begrijpt dat de mogelijkheden legio zijn, en goede boeken omtrent biologisch koken en koken uit het wild zijn zeker voor handen.

Geneesmiddelen van salvestrolen
foodZoals reeds eerder vermeld is de synthetische stof die Gerry Potter en zijn researchteam ontdekt hebben onder de codenaam DMU-135 gepatenteerd en in ontwikkeling als geneesmiddel tegen kanker. Dit zal nog veel onderzoek vergen. Naar schatting zullen er over ca. 20 jaar pas betrouwbare anti-carcinogene medicaties zijn. Echter voor die tijd is er de hoop op goede deelsuccessen. Kanker één van de grootste hersenkrakers van de farmacie, vooral doordat kankercellen enorm veel lijken op gezonde cellen.

Bij chemotherapie wordt er gebruik gemaakt van cytostatica (cyto = cel, statica = staan). Dit zijn medicijnen die cellen doden of celdeling tegenwerken. Er zijn ruim 30 soorten cytostatica. En hét grote probleem hierbij is, dat cytostatica ook gezonde cellen aantasten en vaak niet of onvoldoende selectief kunnen werken. Ze veroorzaken daardoor vaak erg veel bijwerkingen. Soms zijn ze lokaal in te zetten om onnodige schade te beperken. Echter bij uitzaaiingen (metastasen) gaat dit niet op. Mogelijk bieden deze salvestrolen uitkomst in de toekomst bij kankerbehandeling. Maar wanneer we zorgen dat we salvestrolen in ons voedsel verwerken, zijn we in ieder geval preventief bezig, op basis van de wetenschappelijke bevindingen van de professoren Gerry Potter en Dan Burke.

Speciaal voor jou hebben we dit boek over Salvestrolen opgenomen in onze wanttoknow-bookshop.
(Nauwelijks verkrijgbaar elders in Nederland.)

Klik op de cover voor een link direct naar deze bookshop..

salvestrolen-cover

* * *

[bol_product_links block_id=”bol_58199fc6d7d2e_selected-products” products=”9200000005160430,9200000051022350,9200000000616005,9200000061639523,9200000005137799,9200000008953145,9200000005137801″ name=”salvestrolen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”12DB18″ border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

40 gedachten over “Salvestrolen, natuurlijke kankerbescherming!

 1. Heel erg waar allemaal, maar voor de meeste mensen blijft dit een illusie, het is niet haalbaar, als je zelf geen groente tuintje hebt. Verder is de réaliteit in dit soort artikelen, die gemakshalve altijd over het hoofd worden gezien, het kale bestaan van onze boeren, de helft van de kleine Nederlandse boeren leven beneden de armoede grens, in Frankrijk nog een stukje erger, de zelfmoorden onder de jonge boeren neemd dramatise vormen aan.
  Wij zijn gestopt om te produceren, als je niet knoeid en een kleine crimineeltje van je zelf maakt, kun je niet op een redelijke manier in je onderhoud voor zien, jammer ! Maar de strekking van dit soort artikel is natuurlijk prima, maar een beetje utopia !

  1. Er zijn ook voorbeelden in Italie, Duitsland en Frankrijk waar boeren succesvol biologisch gewassen verbouwen. Deze boeren zijn dan wel redelijk commercieel. Een goed voorbeeld http://www.lavialla.it waar zelfs biologisch dynamisch oa. wijn wordt verbouwd…..

  2. Vreselijk succes vol, het grote geld duikt onmiddelijk op de wensen van het publiek, die worden onmiddelijk gemannipuleerd, om geld te verdiennen.
   Kijk naar de Homeopathise middelen, twee bedrijfjes zijn al over genomen en etc etc. BIO voor en na, en inderdaad er zijn kleine succesjes te melden, met hard werken en niet je uren tellen, en klanten die het visueele niet het belangrijkste vinden.
   Een paar voorbeelden uit de practijk, bij mijn buurman, volkomen biologisch, de asperges werden uit de grond gewoeld door de wilde zwijnen, zijn onbespoten perzikken, Klein steekjes van insecten, veel verrot, pruimen zelfde liedje, want je mag niet bestrijden met gif, zijn eetdruifen kregen een aanval van Oidium te verduren, halve oogst, plus dit jaar veel te droog, tijdends de bloei mijn kersen verregend, rest de vogels, dit is uit de practijk van een landsman.

   Groet Jenne

  3. Koekje je zit er volkomen naast, boeren is geen vak, landbouw en veeteelt wel. Boeren leiden een soort van leven, wat je alleen kunt begrijpen, als je er ten nauwste bij betrokken bent. Het in en met de natuur, klimaat en je producten leven, is meer het is een almagama van hele uit éénlopende onderwerpen !
   Het zijn karige jaren afgewisselt met jaren dat je wat meer verdiend, geen vaste regels, alleen de opgelegde onbegrijpelijke regels uit Brussel. Zo jij denkt BIO wijn te drinken, nou proost dan maar, blijf in je eigen gecreéerde illusies geloven, maakt gelukkig.

   Jenne

  4. Ik bedoel daarmee jenne, dat niet iedere domme hufter moet denken effe te gaan boeren, voorbeelden te over.
   Succes met je (volgens mij) misplaatste romantiek.
   ‘T is maar waar je gelukkig van wordt.

  5. Cakeje,

   is zachter en romantischer, wat bedoel je precies met misplaatste romantiek ?, en waar ik gelukkiger van wordt nou niet van mensen zo als jij, en in het grote geheel, niet van deze wereld, dus creéeren wij onze wereld en speciaal onze leefomgeving, en bannen het cynische kwaad, en ook het onverstand in dien mogelijk.

   Hoed je voor je eigen soms verkeerd geinformeerde intuïtie, soms willen wij zo graag in iets geloven, om ons gemoed gerust te stellen, do you follow me !

   groet Jenne

  6. zoals Jenne het beschrijft lees ik juist de ontnuchterende tegenovergestelde vaststelling, door jaren akelige agro ervaring, van het tegenovergestelde van boeren romantiek, het is de I.G. kleurstoffen chemische fabriek extended xxxl A.G., zich een baan wringend van de château slobber schuren met de chemovaten cropduster groenteverbeteraar tot de suup schappen richting onze haarvaten met gootsteen verwijderaar tegen het vastgeKoekte pesticiden slib. Heb niet de illusie dat jouw protserige te dure Bio etiket op je aldiwijntje maakt dat deze druiven niet bespoten zijn, als het al echte druiven zijn, kan je je bijna gaan afvragen. Als automotive automobiel belangstellende is mij jarenlang wijs gemaakt dat lood juist goed voor je anwbmotor zou zijn bijvoorbeeld; Hidden History of Leaded Gasoline Reveals Industry Conspiracy to Conceal Dangers http://www.lead.org.au/lanv8n1/l8v1-3.html Natalie Merchant – Saint Judas https://www.youtube.com/watch?v=vqKRtdgaC0A
   http://gta.wikia.com/wiki/Cropduster

  7. Precies Koekje, en biologisch-dynamisch boeren is nog ingewikkelder maar wel helemaal in de kosmos ingebonden. Daarom lekker proost!!
   Ik ken mensen die een bio-dynamische oogsttuin 10 jaar geleden zijn begonnen. Het is prachtig daar, maar heel veel werk.
   Je moet idd met alles rekening houden, van muizen, vogels tot kleinste beestjes, rupsen, schimmels etc. Ik heb er vaker meegeholpen, zoals een heel veld uien poten, leuk hoor maar wel vreselijk als er opeens zoveel regen is, dat al de uitjes die je in een droog veld hebt erin gezet, verdrinken in de regen…
   Op de andere manier als het goed gaat, dan word je verblijd door al die mooie prachtige gewassen van alle mogelijke groenten en fruit, en het smaakt vers van het veld natuurlijk erg lekker.
   Ik heb in mijn eigen tuintje bessen, aardbeien, appels en kruiden. Kleinschalig maar genoeg voor mij om blij van te worden.
   Idealisme speelt een grote rol niet per se een grote winst. Het zou juist schelen in deze tijden, meer idealen dan dollartekens in (op) de ogen te hebben, lijkt mij. Ik wil geen kunstmatige troep in en op mijn lijf. Heb gewoon al geen trek meer om het te eten als ik weet wat er inzit of erop. Maar goed, heb er wel moeite mee met die opeens ‘wakker geschrokken’ luitjes, die gezond trendy vinden en daar veel geld mee willen verdienen. Biologisch-dynamische landbouw was er al voordat er ene ‘new age troela’ over een gezonde smoothie praatte. 😉

  8. Hyper ? !
   Niets is zo als het lijkt is nog daar aan toe, maar niets is zo als het zou moeten/behoren te zijn, en dat is fnuikend voor os geloof in deze wereld, ten minste ik heb hier grote problemen mee, en begint mij te frusteren, hoe je op te stellen, serieus of maar heel nonchalant de flamboyante niets nut uithangen.
   Dat deden vele in de 60 ies, jammer dat je dat niet hebt mee gemaakt !
   MC,
   wat jij hier uitbeeld doet mij denken aan de tuin van overvloed van Jeroen Bosch, op het eerste gezigt akelig, maar naar beter kijken vol wondertjes. En ja idealisme, prachtig om je zelf constant voor de gek te houden, en toch maar onverzettelijk door blijven gaan en van dat idealisme een dogmatisch denken maken a la Rudolf Steiner, heb er ooit ingelooft nu niet meer. Maar ik zie je bezig tussen je potten, op je natuurlijke naïve wijze vechtend tegen de insecten, en dan met sterren in je ogen van je zelf gekweekte groentes, je heerlijke potje soep slubberen, ’t is je van harte gegund.
   Jenne

  9. Jenne? een lauwe Stoïcijnse oplossing uit de tijd van Marcus Tullius Cicéron op z’n frankenfrans en vrij uitgesproken uitgespelpeld in het latijn ;
   ‘omnis passio est perturbationem’
   ‘all passion is perturbation’
   Oeuvres complètes de Cicéron, Volume 4, 1852
   https://books.google.nl/books?id=5-JHAQAAMAAJ
   Quote eerste alinea links bovenaan pagina 5: “non-seulement le chagrin, qui est ici notre principal objet, mais encore toutes les passions en général.” (niet alleen het gesaggerijn an sich waar we het hierooh nogal eens over hebben, maar gewoon in z’n geheel het gedoe van overall opgeklopte volle bros bellen room in je te hete surrogaat gmo koffie anan…) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan TV: Bros – Luchtig Chocolaatje (Adèle Bloemendaal) (1983) https://www.youtube.com/watch?v=nFbAu_ymzcI
   en als we dan toch bezig zijn;
   De finibus malorum et bonorum (op de grenzen van goed en kwaad..)
   https://books.google.nl/books?id=2289AQAAMAAJ
   het wordt tijd dat je philo par-isis sorbonne dochter eens een wtk poster wordt, beetje grondig Unterricht kan geen kwaad voor ons beiden.

  10. Hyper,
   Ben bezig met een onbekende grootheid van de Franse literatuur, Francis Ponge, als hij iets kan zeggen met twee goed gekozen woorden zal hij dat niet doen met drie lousie words. Mijn schoondochter zit ergens op de Griekse Olympus, geeft les op de universiteit, niet zelfde denk level als waar ik mij bevindt. Niet echt elitair maar wel denkerig, ja en wat de black saints betreft, nou vergeet het maar black as the night, Mandela je weet wel die zo begaan was met zijn arme onderdanen, liet bij zijn dood 10 millioen Rand na.
   Je moet je zelf constant geestelijk verrijken, er is zo vreselijk veel te leren om over te denken, jammer dat ik al zo oud ben. Lees vaak in de vol geschreven schoolschriftjes van mijn familie, hoe zij opgesloten in kleine huisjes in Friesland, droomden van wat er achter de horizon te doen was, en dan gingen ze, wel eens van het gehucht Tzum gehoord van daar vertrokken ze naar New York en weet ik veel waar, de Friesen waren de voortrekkers van onze avontuurlijke zeevaart, begon al vroeg in 800, waren ze al aan het varen, toch bewonderens waardig deze mensen, en van de eens machtigste zeevaart natie, nu een lamlendig zooitje misttroostige fille rijders.
   Cicéron, is voor bepaalde mensen een levens opgave, ik persoonlij mis hier voor de opleiding, moet je echt klassieken hebben gestudeerd, toen ik dat had moeten doen speelde ik voor Hippie en rookte stikkies, hoord er ook bij toch, is op zich ook een hele klassieke tijdsbesteding,
   groet Jenne

  11. Jenne 1.12 :
   Voor het volgende citaat van Cicero moet U geen bijzondere opleiding gevolgd hebben of beschikken over bovennatuurlijke gaven, enkel wat gezond verstand volstaat :
   “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.
   For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”
   – Marcus Tullius Cicero
   Brandend actueel !!!!
   PS : Ik heb echter geen Nederlandstalige versie.(en mijn kennis van het Engels laat niet toe een juiste vertaling te maken).

  12. Sub Rosa,

   Ons denken wordt sterk be invloed door de vele Allegorische denkbeelden op ons los gelaten, deze Cicèro heeft verbazing wekkende gezegdes gelanseerd, in zijn tijd, die volkomen op hun plaats zijn in onze tijd, dat houd dus in dat er in wezen geen kern veranderingen plaats vinden in ons denken en doen, heeft dit misschien met de spirituele émancipatie van doen, who knows.

   Talen zijn geen echt probleem voormij, en de grote Europese talen kan ik lezen maar niet altijd correct schrijven helaas, de grijze cellen zijn iet wat gecorrodeerd.

   Vriendelijke Groet Jenne

 2. Een mooi artikel dat aangeeft dat de echte wereld de kunstwereld (producenten van voedsel) naar het land der fabelen stuurt. Ons lichaam is natuur en moet zich voeden volgens deze wetten. We moeten ophouden de schijn hoog te houden dat de zogenaamde lekkere dingen goed voor ons zijn.
  Fabrikanten van voedsel zijn smaakbedriegers die leuke verhalen vertellen hoe gezond hun producten wel zijn.

 3. Mooie ontdekking. Wordt er alleen zo moe van dat de oplossing altijd weer wordt gezocht in een enkel stofje wat dan weer nagemaakt wordt om gepatenteerd te worden.
  Natuur stopt niet voor niets stoffen bij elkaar in.
  We moeten nog zoveel leren.

 4. Al eerder heb ik deze lijst gezien van de afname van de vitamines en mineralen in onze groente. Toch wel vreemd dat er geen metingen zijn in de jaren na 2002. Maar eigenlijk ook weer niet. Wie heeft er nou belang bij om metingen te verrichten die aantonen dat er in ons voedsel erg weinig vitaminen en mineralen bevinden? Zonder voldoende vitaminen en mineralen heeft ons lichaam een ernstig gebrek en ligt een ziekte op de loer. Een aanvulling van extra vitaminen en mineralen, voor een goede gezondheid, is dus absoluut noodzakelijk.

  1. Helaas, maar weet jij wat voor extra toevoegingen in die mooie voedingssuplementen zitten?
   Ik heb wel eens gelezen dat men experimenteert met lava korrels, om de bodem rijker aan mineralen te maken en daarmee ook de gewassen.
   Wat niet in de bodem zit, kun je er never nooit uithalen.
   Verder moeten de gewassen de voedingsstoffen ook op kunnen nemen. Roundup, waar veel boeren zo verzot op zijn, lees hier verder: http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/DonHuber%20over%20glyfosaat-verslag.pdf

   Een zijn met de natuur en ploeteren tot je er letterlijk bij neervalt is volkomen ontoereikend.
   Heel veel risico spreiden, samenwerken, kennis delen, voorlichting aan het publiek…. .
   De tijd van de schrijnend arme keuterboertjes komt hopelijk nooit meer terug.

  2. Koekje,

   Helaas de schrijnende tijd van de arme keuterboertjes is nog nooit weg geweest, de helft dat is te zeggen 50% leeft onder de armoede grens, maar deze mensen behoren bij de fatsoenlijke armoede dragers, niet klagen maar stug door gaan !

   Hun onbegrip is groot, als ze zien en horen hoe sommigen in de watten worden gelegt, uitkeringen, subsidies, enz. zonder hier ook maar iets voor te hoeven doen, dat is eigenlijk het echte schrijnende aan onze samenleving !

  3. Het meest schrijnende is, maar ik ben natuurlijk een domme buitenstaander, dat ze geen kans zien om uit uit de ruif mee te vreten.

   Nog maar eens, hier: http://www.biohuis.org/biohuis/ nemen boeren bijvoorbeeld stappen om elkaar te beschermen, moed in te spreken.
   Het zelfmoordpercentage onder boeren is niet voor niets zo hoog.
   Alleen bidden, fatsoenlijk zijn en stug doorploeteren is gewoon passé.

   Een land zonder echte boeren, is volgens mij ten dode opgeschreven.
   Iets wat ‘big agro’ in alle toonaarden ontkent, maar …

  4. Velen gaan door hun eigen hebzucht ten onder en boeren maken daar ook deel vanuit is mijn mening.
   Vooral Jenne zal het nog wel weten dat vroeger boeren vaak veel kindjes maakten omdat die konden helpen en eventueel het bedrijf konden voortzetten en dat was nog gezellig ook.
   Probleem was dat deze kinderen vaak iets anders wilden dan wat vader en moeder in gedachten hadden waardoor ze anderen in dienst moesten nemen en dat kostte geld (scholieren en mensen die een centje bij wilden verdienen).
   Toen kwamen de chemicalieen wat omgerekend minder kostte dan een hele groep mensen inhuren en ze waren sneller klaar met het onkruid bestrijden bv waardoor ze meer land konden gaan bebouwen en dat betekende meer productie dus meer inkomsten vandaar de enorme toename aan machines en tractoren omdat ze het anders niet aangewerkt konden krijgen.
   Vervolgens konden ze vaak twee maal per jaar gaan oogsten maar dat betekende wel dat de gewassen niet meer de tijd kregen om alle voedingsstoffen tot zich te nemen en dus ook niet kunnen afgeven.
   Tevens zorgen die chemicalieen er ook voor dat er bv verkeerde middelen in de gewassen terecht komen zoals Glyfosaat wat nog niet zolang geleden in Duitse bieren is aangetroffen.
   Als deze boeren gewoon op de gezonde oude voet verder hadden gedaan dan hadden we niet alleen gezonde producten maar ook minder mensen die werkeloos thuis zitten of minder jeugd die nu doelloos met hun mobieltjes op straat rondzwerven.
   Door steeds maar meer te willen hebben ze hun eigen ruiten ingegooid en vooral nu er vaak quota ingevoerd wordt staan ze als eerste te roepen zoals ook de vissers dat doen die kleine viskotters uit de mode vonden waardoor ze steeds grotere schepen gingen gebruiken.
   Voordeel is wel dat alleen de groten overblijven die dan leveren aan Unilever bv waardoor hun positie sterker wordt en wij gedwongen zijn om van hen af te nemen omdat er geen alternatieven meer zijn.

  5. Kijk, daar ben ik het helemaal mee eens.
   Nu nog de boeren die graag het roer om willen gooien steunen 🙂

  6. Kijk met dit slappe gelul van Arnold, ben ik het volkomen mee on eens, en ga ook niet uitleggen waarom, boter aan de galg gesmeerd.

   Jebnne

  7. Ach er zijn boeren en boeren. En dat ga ik lekker ook niet uitleggen.
   Hoe zat het ook al weer met die herenboeren (https://nl.wikipedia.org/wiki/Herenboer) in bijvoorbeeld Fryslân 🙄 De opkomst van de herenboeren was vooral het gevolg van de agrarische revolutie. Ofwel de groene revolutie. Ofwel het leegzuigen van de bodem (en mensen?) en de structuur van de bodem naar z’n grootje te helpen. Veel boeren die het zich financieel kunnen permitteren vertrekken nog steeds naar het buitenland. Meer ruimte en ook minder al dan niet terechte regels.

  8. Koekje,

   verkeerde strategie om je punt te maken, neem eens de moeite en ga bij een paar boeren kijken, en een praatje maken, natuurlijk zijn er enorme veschillen, ik had familie op het hoge land wonen, hun gronden gelden als de beste en rijksten van Europa, hun oogsten altijd minimaal 3X groter als op andere grond gebieden, honderde jaren werd daar geld vergaard, ze hadden een vloot van kustvaarders, op bezoek met mijn vader, niet in demooie opkamer, maar in de keuken, kopje thee, het koekje werd in tweeën gebroken, mijn vader de helft en ik de andere, helft, maar ze betaalden wel de studies en oude dags voorzieningen van de minder bedeelden in de familie, had te maken met het oudste erfrecht.
   Ook andere familie boeren, achter de zeedijken, vroeger vissers en boeren, maar het varen is voorbij, armoedje troef!
   Mijn contact met Sicco Mansholt, oud minister van landbouw van de EEG, heeft alle kleine boertjes opgedoekt, heeft later openlijk toegegeven door tranen geroerd hoe stom dat wel was, aardige man van hele rijke boerenstand, maar wel altijd voorkeurs posities ingenomen sommige steenrijke boeren families, voor de landarbeiders was dit niet zo glorieus allemaal arme sloebers, maar dit zijn uitzonderingen geworden, ten minste hier kan Marcel misschien een boekje over open doen, want die woond daar.
   Heb jaren in Staphorst gewoond, daar houden ze alles in tact en bij het oude, door een enorme samenwerking nabuurs heet dat, hechte gemeenschap, heerlijk om tegen aan te trappen door de zogenaamde progresieve zakkenvullers.
   Nou zou zeggen maak er maar wat van, groet Jenne

  9. Jenne.
   5.2.
   Het klopt dat steeds meer mensen een uitkering moeten aanvragen maar vraag je dan eens af hoe dat komt ipv telkens verwijten te maken naar hen die er gebruik van moeten maken en dat niet alleen maar hoe zit dat ook alweer met boeren? In één jaar tijd alleen al voor 779 miljoen aan subsidie uitgekeerd is dat dan normaal? http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/finance/artikel/10869494/landbouwsubsidies-zijn-weer-openbaar-in-te-zien

   En zie ze rijden met grote dure auto,s voor een aanhangwagen rara hoe kan dat? En waarom de kleine boeren niet duurzaam kunnen werken kun je hier lezen.
   http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/3931151-oneerlijk-en-onduurzaam-boeren-gaat-door Wederom gaat het geld naar hen die al veel hebben ten koste van de kleine boeren waardoor de vooruitgang tegen wordt gehouden.

 5. Het is heel belangrijk om biologisch te eten want in gifstoffen en gemanipuleerd eten zitten nep-enzymen die de plaats innemen van onze eigen enzymen(=katalysatoren, die nodig zijn om een chemische reactie in ons lichaam uit te voeren) en zo kan ons lichaam niet goed werken en worden we ziek. http://www.10voorbiologie.nl/index.php?cat=9&id=370&par=385&sub=387
  Ik denk, voor alle problemen zijn er één of meerdere oplossingen bv. druivenschimmel: Heermoes http://www.ziezozon.com/zo-gezond/de-geneeskrachtige-heermoes. Wie wil er nou aangesloten zijn op een computer die je hersenen bedient alsof je geen vrije wil meer hebt?https://www.youtube.com/watch?v=VfmA4nmt9CM IK NIET!!

 6. Naar aanleiding van wat ik gelezen heb, vindt ik dat de 2 profesoren op de goede weg zijn,ik probeer dit al lang op mijn manier en dan zo goed mogelijk,ik lees veel van die Artikeken en vindt het fantasties,ben nu zo wat 78 jaar en gebruik geen mediceinen,kelpis zee zout is ook zo goed voor mens en dier
  Hartelijk bedankt voor het nieuws gr j.m.v. wakeren

 7. Dat overheden Big Farma sponsoren is allang bekend vooral als we zien hoe ze Biologische producten tegen proberen te houden.
  Schippers is het toonbeeld daarvoor omdat ze enorm goed haar best doet om de zakken van de pillen fabrikanten te vullen door deze criminelen ongelimiteerd veel te hoge prijzen te laten rekenen voor vergif en tevens vaccinaties op te dringen.
  We hebben net het akkoord over de Co2 gehad en men doet net of men belang hecht aan de gezondheid van mensen door Co2 terug te dringen maar niets is minder waar.
  Salvestrolen is natuurlijke bescherming en komt het meeste voor in onbespoten groenten en fruit zoals hier in het artikel te lezen is. Nu blijkt niet alleen dat overheden Big Farma sponsoren maar ook bedrijven die landbouwgif produceren (bv Monsanto die Round Up produceert wat oa Glyfosaat bevat).
  Een Citaat uit de volgende verwijzing onder het kopje Landbouw,veeteelt en klimaat.
  LANDBOUWSUBSIDIES,WETENSCHAP EN FINANCIERING DOOR BANKEN ZIJN VAAK ZO INGERICHT DAT ZE DEZE DESTRUCTIEVE LANDBOUW STIMILEREN.
  http://www.greenpeace.nl/campaigns/landbouw/
  Belastinggeld gaat ook hier dus naar bedrijven die schade aan mens en milieu aanrichten terwijl er gezonde alternatieven zijn zoals hier in het artikel te lezen valt maar dat is niet interessant want daar kunnen de multinationals niet zoveel aan verdienen.

 8. Dit artikel nog eens door gelezen, wat volgens mij een pertinente leugen is, waarschijnlijk op aannames en grove toegepaste manipulatie, roken is de oorzaak van 1/3 van alle kanker gevallen.
  Als je op het platte land woond en drie pakjes sigaretten rookt, ben je net zo slecht bezig als iemand die in de walm van auto’s woond, ben er van overtuigd dat die mini particulen veroorzaakt door de nieuwe filters op auto’s de kanker veroorzakers zijn, en de rest niet te vergeten Industrie en de vliegtuigen. Ik hoef niet ver te gaan, Toulouse half uurtje rijden, kan constant een walm boven de stad zien hangen, bij warm weer en geen Wind.
  Mijn reis auto Saab 9000 2.3 CSE Benzine natuurlijk, de E staat voor betere schone verbranding, en bij mijn technische testen, staan ze altijd versteld hoe schoon deze auto is, in zijn verbranding, hij is 20 jaar oud, ooit nieuw gekocht goed onderhouden, hele snelle uitvoering, ik noem dit als voorbeeld, kleine viese stinkende zuinige dieseltjes, met het doodelijk vergif uit hun uitlaat, het fijn stof.
  En dan nog even dit, waar practisch nooit over wordt gesproken, onze atoom centrales, met alles wat daar om heen hangt, de afval verwerking van deze industrie, die ook wel het één en ander veroorzaakt, de huis vuil verwerking, de industrie afval, waar blijft dat allemaal, ja juist ergens in ons millieu, op plekken waar je het niet vermoed, zo als nu de sportvelden, maar al heel lang worden rubber tegels gebruikt op kinder speel plaatsen, en in dit grote veld van vervuiling, zou dat sigaretje de oorzaak zijn van al die kanker, geloof er niets van. Maar als op zoveel andere gebieden is ook hier de overheid al heel lang in gebreke gebleven, deze schandelijke lieden, horen gewoon niet thuis in een menselijke samenleving, het zijn onmensen !!!

  Jenne

  1. Koekje,

   het gaat nog een stuk verder als gezond eten alleen, waar slapen we op, plactic en andere kunststoffen, waar schilderen wij mee, waarom niet gewoon lijnolie en pigment, beetje sicatief voor het drogen, onze kleding katoen eerst zeker 5X wassen voor het dragen, waspoeder resten veroorzaken ?, ooit in de millitaire dienst 1956 op strozakken geslapen, heerlijk, thuis op kapok matrassen de kindertjes op wier matrassen hoog jodium gehalte.

   Inderdaad dat getreteerde hout afblijven, hier gebruiken ze iets anders, maar kan daar niet over schrijven weet niet wat het is, goed gewaterd hout verrot niet zo gauw, hier stoken ze de eikenbomen in de kachel, en gebruiken vuren om te bouwen, een enkele zagerij zagen nog eiken en chatagné wat nog harder is, dat is tamme kastanje, hoef je niet te schilderen, heb hier luiken van, geen verf wordt alleen maar mooier, sommigen zeggen god beetje haveloos, geen geld voor verf zeker, nou ja, hier zeggen we dan, nous sont ici chez nous, zo van fuck of !
   In Nederland is niets meer een beetje met een leef patina, alles piek fijn in orde, klompen met garaniums aan de muur, ik herinner me nog de rekken met geschuurde melk atributen op de mooie oude houten rekken tegen de muur, of het linnegoed op de bleek, de potten met augurken voor de export naar de states werden afgevuld met slootwater, in Boskoop want het water had een hoge zuurgraad door het veen.

   Groet Jenne

  2. Koekje,

   een oud middel, wat heel goed werkt en ik denk niet zo’n giftigheid bezit als dat groene tuig,is Creosoot, een distelaat van teer, de ouwe schippers gebruikten het ook bij tandpijn, werd veel bij houten schepen gebruikt, je hebt twee soorten teer zwarte koolteer, en bruine zo genaamde Stokholmteer, uit hout gebrouwen, ruikt heerlijk, ten minste als je van oude schepen houd !!!

   Jenne

 9. En wat ook niet echt goed voor onze gezondheid is, het volkomen uit balans brengen/raken van onze geévolueerde Genen/DNA.

  Iets wat door Soros en zijn kornuiten wordt geprogrameerd in Europa
  “” ethnically Brown mixed race, uprooted humanity “” , kijk dat is de grootste vervuiling die je als volk kan overkomen !

  Jenne

  1. Jenne,

   Heel erg bedankt dat je ons opmerkzaam hebt gemaakt op Plinius (Pliny) de oudere zijn boeken.

   Dankzij dat is mij weer de volheid van de natuur in het bewustzijn gekomen. Zoals de kracht van de onvolprezen Myrtus (Mirt, Mirle), o wat een wonderschone plant. Bezongen door de dichters, gebruikt door de wijzen en verliefden. Mooi en lief is ze. En zo onvoorstelbaar geneeskrachtig volgen Plinius.

   En zoals de Kool in al zijn variaties! Bijna overal goed voor! Of het nu is om de borsten van de vrouw mee te koesteren, nare plekken te doen genezen, zwakte kan ombuigen in kracht enzovoorts.

   Extra: Dankzij dit artikel is mij de kracht van Flor de Pasion (Passiebloem) en dan vooral die van het zaad (!) me duidelijk geworden. Er zijn wetenschappelijke artikelen te over over de heilzame werking ervan.

  2. AntiSoof

   met veel plezier maar het is dan ook een geweldenaar, deze Plinius de oude, en planten en kruiden in dit land kun je nog veel vinden zo langs de weg, of op en verloren stukje land, werk veel met etherise oliën, het zijn soms van die nietige plantjes, maar van dichtbij bekeken, bezitten ze alles wat nodig is, om je te genezen.

   Ik ben vooral blij dat je levenskracht haalt uit deze materie, het wordt dan van zelf een passie, vriendelijke groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.