WantToKnow.nl

Vaccineert u mijn kind? Teken dan ook hier even!!

Vaccination claim Gandhix

x

U wilt mijn kind vaccineren?
X
Geen probleem…:
X
Teken gewoon even dit formulier…!

2016 WantToKnow.nl/.be

x

Ik moet nog een arts tegenkomen die het onderstaande formulier wil ondertekenen. Een verklaring die al gedownload is door honderden ouders, De reden dat zij dit niet willen is tweevoudig: Allereerst willen zij zich niet in een kwetsbare positie plaatsen door nalatig te zijn omdat zij duizenden anderen niet goed geïnformeerd hebben. Ten tweede, omdat veel van hen zich na zélf uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, plots realiseren dat de risico’s van vaccineren vele malen groter zijn dan de vermeende voordelen van vaccinatie..

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Er is ook nog steeds geen bericht ontvangen, dat er door ook maar één medicus is getekend is! Veel artsen willen niet eens kijken naar het formulier van de ouders, omdat zij het anti-vaccinatie standpunt überhaupt afwijzen als belachelijk. En ook dát gedrag is een duidelijke indicatie, dat je te maken  hebt met een slecht geïnformeerde arts, zonder werkelijk oog voor het belang van zijn patiënt.

Zij willen of kúnnen  hun patiënten niet informeren over de vaccinatierisico’s, maar alleen over de vermeende voordelen. Zij staan er niet open voor om de zaak van een andere kant te bekijken, zij gaan alleen van het vooringenomen standpunt dat hen bijgebracht is door het medische systeem hen opgelegd tijdens hun opleiding.

En dan zijn er nog die artsen die de vaccinatie schema’s ter discussie stellen en die wel doorgaan met hun eigen onderzoek. Veel van hen worden nu wakker, dankzij het voortdurend onderzoek en de druk van ouders en zelfs van collega’s die hen er toe brengen, op een andere manier naar vaccins en vaccinaties te gaan kijken. Een ándere manier dan de manier waarop zij als het ware ‘geïndoctrineerd’ zijn op universiteiten en andere medische opleidingen.

baby vaccin

“OK dokter, ik begrijp dat u eerst het formulier heeft ondertekend, dat mama en papa u hebben voorgelegd..?”

x

Wanneer je onder druk gezet wordt door een arts om jezelf of je kind te vaccineren, download dan simpel dit formulier (en stuur ons dan een kopie van het getekende formulier). Zeg zelfbewust tegen je arts, dat je alleen als je volledig geïnformeerd bent, zult overwegen om te vaccineren, en dat een afgewogen analyse van de risico’s en de voordelen je beter de mogelijkheid geven, een goede beslissing te nemen. Nogmaals: 100% van alle artsen die op deze manier werden benaderd, weigerden te tekenen.

En ja, eerlijk is eerlijk, een arts kan dan ook geen kant meer op; hij staat voor het blok, voélt zich voor het blok gezet.. Maarrrr… Is dat niet PRECIES hetzelfde, wanneer je als onwetende ouder van een pasgeborene, de oproep krijgt je kind te komen laten vaccineren..??! Juist, en ook daarvoor is dit formulier bestemd! Om ruimte en rust te creëren, wanneer een arts niet tekent, maar ook om samen met hem en/of eerst je huisarts, het formulier door te nemen. Want, we zeggen het maar vast, wat je hieronder tegenkomt, zul je niet erg geruststellend vinden..!

* * *

De garantie van een arts d.m.v. een Vaccin Veiligheids Formulier.

(Het volgende formulier is een aanpassing/vertaling van het origineel van Ken Anderson).

 

DE AFGEGEVEN GARANTIE VAN DE ARTS M.B.T. VEILIGE VACCIN & VACCINATIE.

Naam van de arts en titel               ………………………………..

Ik ben arts, bevoegd praktijk uit te oefenen in de plaats: ……………………………..

Mijn registratie nr.(B.I.G code) is:       ………………………………..     Mijn specialisme is: ……………….

Ik ben voldoende op de hoogte van de risico’s en de voordelen van al de medicamenten die ik voorschrijf of aan patiënten toedien. In het geval van:  ………………….  (naam patiënt) met de leeftijd van ……. jaren, die ik heb onderzocht, vind ik dat er een bepaald risico aanvaardt mag worden, om tot vaccinatie over te gaan. Deze onderstaande lijst van risico’s en de vaccinaties die hier tegen kunnen beschermen:

Risico factor:………..………………..
Beschermend vaccin:………………

Risico factor:…………………..……..
Beschermend vaccin:………………

Risico factor:………………………….
Beschermend vaccin:………………

 Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccins de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:

* aluminum hydroxide
* aluminum phosphate
* ammonium sulfate
* amphotericin B
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine
* gentamicin sulfate
* glycerol
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen

En geef daarbij de garantie dat deze ingrediënten veilig geïnjecteerd kunnen worden in het lichaam van de patiënt. In dezen verwijs ik naar de Eed van Hypocrates, die ik bij mijn beëdiging als medisch vakkundige heb afgelegd. (HIER)

Integendeel:

– ik heb rapporten onderzocht die laten zien dat de rapporten over kwik thimerosal dat ernstige neurologische schade zou veroorzaken die me niet geloofwaardig bleken.

– ik ben mij er van bewust dat  men in sommige vaccins een verontreiniging met het Simian Virus 40 (SV 40) is gevonden en dat er door sommige onderzoekers een causaal verband wordt gelegd met non-Hodgkin lymfoma en mesotheliomen; zowel bij mensen als bij dierproeven. Hierbij geef ik de garantie dat het vaccin dat ik gebruik in mijn praktijk, beslist géén SV40 bevat of enig ander levend virus. Of, hierbij garandeer ik dat het genoemde SV40 virus of andere virussen geen substantieel risico opleveren voor mijn patiënt.

– Hierbij garandeer ik dat de vaccins die ik adviseer voor de behandeling van ……………………………..  (naam patiënt) geen enkel weefsel bevat dat van geaborteerd menselijke baby’s (ook wel foetussen genoemd) afkomstig is. En om het welzijn van mijn patiënt te beschermen, heb ik de volgende maatregelen genomen om te garanderen, dat vaccins die ik zal gebruiken geen schadelijke verontreinigingen bevatten:

GETROFFEN MAATREGELEN:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik heb zelf de rapporten van het VAERS (‘Vaccine Adverse Event Reporting System’) onderzocht en verklaar dat het mijn professionele mening is dat de vaccins die ik aanbeveel, veilig zijn voor een kind beneden de leeftijd van 5 jaar. De basis voor mijn mening wordt gespecificeerd op mijn document A hierbij toegevoegd : Grondslagen voor een professioneel advies van een (huis)arts. (Gaarne specificatie van ieder geadviseerd vaccin afzonderlijk, samen met de reden om tot de conclusie te komen dat het vaccin veilig is voor het toedienen aan een kind onder de 5 jaar.)

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

De professionele tijdschriften artikelen die ik gelezen heb, die een mening die lijnrecht staat tegenover de mijne vermeld ik in document B dat ik hierbij toevoeg onder de benaming: Wetenschappelijke artikelen die een tegenovergestelde mening hebben t.o.v. ‘Physicisan”s Opinion of Vaccine Safety’.

Mening van reguliere artsen over vaccinveiligheid
De redenen waarom ik besloot de artikelen in document C te beschouwen als zwak en onvoldoende gefundeerd worden vermeld in document D hierbij ook toegevoegd met als titel: ‘Physician’s Reasons for Determining the Invalidity of Adverse Scientific Opinions.’ (Redenen waarom reguliere artsen tegengestelde wetenschappelijke meningen beschouwen als zwak en ongefundeerd.

Hepatitis B
Ik weet dat ca. 60% van de, tegen Hepatitis B gevaccineerde patiënten, binnen 12 jaar geen aantoonbare anti-lichamen meer hebben tegen Hepatitis B. Ik weet dat er in 1996 slechts 54 gevallen van Hepatitis B door het CDC vermeld werden in de groep van 0-1 jaar. Ik weet dat in de VAERS 1.080 gevallen gerapporteerd werden van bijwerkingen door het Hepatitis B vaccin in 1996 in de groep van 0-1 jaar met een vermelding van 47 sterfgevallen.

Ik weet dat ca. 50% van de patiënten die Hepatitis B ontwikkelt, na besmetting, geen symptomen ontwikkelen. Ik weet dat 30% griepachtige verschijnselen zal ontwikkelen en levenslange immuniteit. Ik weet dat 20% symptomen van de ziekte zal ontwikkelen, maar dat 95% volledig zal herstellen en ook levenslange immuniteit ontwikkelt.

Ik weet dat 5% van de patiënten die blootgesteld zijn aan Hepatitis B chronische dragers van deze ziekte zullen worden. En ik weet dat 75% van de dragers leven met een infectie zonder symptomen en dat slechts 25% van de chronische dragers een chronische leverziekte of leverkanker zal ontwikkelen 10-30 jaar na de acute infectie.  De volgende wetenschappelijke studies -mij bekend- zijn verricht om de veiligheid van het Hepatitis B vaccin bij kinderen onder de 5 jaar aan te tonen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Wordt de angst om NIET te vaccineren, en dus ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Aanvullend op de aanbevolen vaccinatie als bescherming tegen de bovengenoemde risicofactoren, beveel ik andere, niet-vaccinatiemaatregelen aan, teneinde de gezondheid van mijn patiënt te beschermen. En ik heb de niet-vaccinatiemethoden opgesomd in document D, dat hierbij ook wordt toegevoegd als: ‘Non-vaccine Measures to Protect Against Risk Factors’ (maatregelen anders dan vaccinatie om te beschermen tegen risico factoren). Ik verstrek deze artsengarantie over de veiligheid van vaccins, in mijn hoedanigheid als behandelend arts van: ………………… (Naam patient)

Ongeacht de wettelijke regeling waaronder ik normaal mijn medische praktijk uitoefen, verstrek ik deze verklaring voor wat betreft mijn zakelijke en persoonlijke vaardigheden en zie hierbij af van elke wettelijk voorgeschreven algemene wet, constitutioneel, UCC, internationale overeenkomst en elke andere wettelijke onschendbaarheid voor wettelijke verantwoordelijkheid en proces in de dringende kwestie.

X
Ik verstrek dit document vanuit mijn vrije wil.
Dit na overleg met een ter zake kundige juridisch adviseur, de heer …………………………….,
een gevolmachtigde bij de rechtbank in de provincie/stad: ……………..

Naam van de arts…………………………………………….  Handtekening van de arts …….………………  d.d. …………………….

volledige naam getuige  ……………………….………….  Handtekening getuige + d.d. ………………………………….

U zult net als wij heel benieuwd zijn, respons te krijgen van lezers van dit bericht, wiens arts(en) besloten heeft dit document te tekenen om de patiënt gerust te stellen. Ik heb hier een lange lijst van wettelijke professonials die even benieuwd zijn als ik.

x

(Wil je dit formulier downloaden (uiteraard zonder illustraties) klik dan HIER (pdf))

x

* * *

70 Reacties op Vaccineert u mijn kind? Teken dan ook hier even!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • ge van kessel

  is dit formulier ook verkrijgbaar in het Engels?

  34
 • Godelieve

  Ik zou graag het formulier downloaden. Waar kan ik dit doen.
  Groet, Godelieve

  33
 • Tomas

  Ne niet nooit !!!

  32
 • Pur

  De link doet het niet om het formulier te downloaden kan ik dit nog op een andere manier doen??

  31
  • GuidoJ.

   De link doet het gewoon hoor.. Het is wel een pdf, dus wellicht heb je hem gedownload, zonder te weten..

   31.1
  • Pur

   Hai GuidoJ.

   Nee mijn pdf programma zegt ik moet het eerst opslaan op lokale geheugen en dan pas kan ik het downloaden.. En ik heb gewoon Adobe zou niet weten waar ik het anders moet opslaan..

   31.2
  • GuidoJ.

   Op je bureaublad of meteen voor ‘openen’ kiezen; dat is meestal de normale procedure bij Adobe PDF-reader.

   []
 • Eva

  “vind ik dat er een bepaald risico aanvaardt mag worden”
  > “aanvaard”

  30
 • Cindy

  Sorry hoor maar het plaatje “waarom zou mijn ongevaccineerde kind een bedreiging zijn voor jouw gevaccineerde kind als je er zo zeker van bent dat vaccinaties effectief zijn” klopt van geen kanten. Een kind vaccineren gaat in stappen. Een baby van 6 maanden is NOG niet tegen alles gevaccineerd, als er een kind van 3 op het kinderdagverblijf rondloopt met mazelen of bof, dan kan dit kind de baby besmetten. Daarnaast heb ik meegemaakt dat een collega haar kind mazelen kreeg, kind was niet ingeënt (woonde in het buitenland) en toch mazelen kreeg. Was echt kantje boord. Zo zielig. ik zou nooit zo’n risico lopen. vooral als het om het leven van je kind gaat.

  29
 • Coby

  ik ben nooit gevaccineerd, mijn ouders waren er fel op tegen, en daar heeft een arts maar gehoor aan te geven.

  28
 • g b

  Hallo heer/mevrouw, ik wil het formulier graag downloaden in PDF formaat.Dit is na meerdere keeren proberen helaas niet gelukt,”deze pagina kan niet worden gevonden” geeft de pc steeds aan.Kunnen jullie het PDF bestand van het formulier naar mij toe kunnen mailen?Alvast heel hartelijk dank groeten g b

  27
 • M. W.

  Nou, het feit dat de doctoren niet naar het formulier willen kijken, zegt volgens mij meer over dat ze maar al te goed weten wat er met vaccinaties aan de had is. Anders waren ze er juist wel nieuwsgierig naar, als het nieuwe informatie zou zijn!
  groeten M.

  26
 • Julia Barendse-Dijk

  Ik ben van 1936. Toen wist men al dat vaccineren niet goed was voor het kind.
  Het ergste vind ik nog dat een gezond lichaam, waar de Moeder alles voor over heeft gehad, vol met rotzooi wordt gespoten. Als ik hierover wel eens mijn mening laat horen, dan krijg altijd stevast als antwoord dat het polio kan krijgen.

  25
 • elma

  ik wilde het formulier downloaden maar kreeg de melding dat het een niet beveiligde site is, en er gevaar voor hackers bestaat als ik verder ging. Kunnen jullie de pdf ook naar mij mailen?

  24
 • raqeebah

  Weet iemand waar je wel goede vaccinatie kunt krijgen zonder al die nog komende ziektes in Australië is deze bijz vaccin eral

  23
  • M. W.

   Bezoek een goede Homeopaat. Deze kan het begeleiden en iets geven via de normale route, huid en slijmvliezen zoals het hoort. Een besmetting per vaccin is niet alleen kunstmatig, maar verloopt ook anders dan de wijze waarop een ziektekiem normaliter het lichaam binnenkomt. Virus per injectie toegediend dringt daarbij plotseling, in grotere getale en ook veel dieper in het lichaam door. Geconfronteerd met indringers die niet de normale weg via huid en slijmvliezen hebben bewandeld, maar in de bloedbaan gespoten directe schade aan de organen kunnen aanrichten
   De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er vanwege een reden. Kinderziektes zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied.
   Mensen vertrouwen tegenwoordig niet meer op de natuurlijke intelligentie van het lichaam.

   23.1
 • PutinReloaded

  Waarom zo’n stomme discussie met de artsen aan gaan? Ook zouden ze ondertekenen zou ik nog steeds niet vaccineren. Gewoon weigeren, het is je recht en ze zijn verplicht je keuze te respecteren.

  22
 • Tinus

  prima zo’n formulier! Goed dat je er als ouder over nadenkt! Maar dan wil ik graag een formulier voor de ouders.
  Een formulier waarin staat. Ik neem als pider bewust afstand van vaccinatie, de eventuele ziekte die daaruit voortvloeit neem ik voor lief er maar bij. Als mijn kind komt te overlijden aan de mazelen de bof de difterie de kinkhoest of een andere ziekte waarvoor gevaccineerd kan worden. Dan neem ik alle verantwoordelijkheid op mij als ouder zijnde en zal
  Ik dood door schuld toegeven bij de rechtbank. Indien mijn kind letsel zal oplopen door een doorgemaakte ziekte in fysieke en/of psychische vorm zal ik daar ook verantwoordelijk voor zijn. En geef ik mijn kind het recht mij als ouder aan te klagen. Waarmee ik ten alle tijden kan worden aangeklaagd als ouder zijnde op nalatigheid en bewuste kinder mishandeling.
  Als de ouders deze dan even willen tekenen! Praten we nergens meer over!

  21
  • Jack

   Hoi Tinus,met alle respect dit is appels met peren vergelijken. De kans dat je kind overlijd aan een ziekte blijft ten alle tijden bestaan, ook na inenting. Dus ook al word je kind wel ingeënt wil jij dan ook even voor de rechter verschijnen want blijkbaar heb je dan toch iets niet goed gedaan. Ik vind mensen onder druk zetten met wilde uitspraken over kinderen die overlijden gewoonweg min. Ik vind dat elk mens zelf moet bepalen wat ze met vaccinaties doen. Uiteindelijk heeft elke ouder het beste met zijn kind voor welke kant het ook op gaat. Die hele discussie leid alleen maar tot meer haat. Als je vind dat ik jouw kind in gevaar breng met niet inenten, wil jij dan stoppen met auto rijden. Weet je hoeveel kinderen er per jaar doodgereden worden? Waar houd het op. Mijn gevoel zegt me gewoon dat ik mijn kind niet moet laten inenten omdat ik gewoon niet geloof in dat hele propaganda festijn. Het worden steeds meer spuiten, en ondanks dat er nog niets 100% bewezen is, aan beide zijden van het spectrum pro of anti vaccinatie, komen er nu toch wel heel veel onderzoeken die verband beginnen te leggen tussen ziektes en aandoeningen afkomstig van het steeds maar toenemende vaccinatie programma. De afname van de infectieziektes waar het vaccinatieprogramma zo prat op gaat is gewoonweg een verder dalende lijn die zich voort heeft gezet na de introductie van vaccinatie. Door betere hygiëne, betere voeding en een hogere levensstandaard was het aantal doden al drastisch afgenomen nog voordat er ingeënt werd. Ja dan had ik wel mensen met stokken kunnen gaan slaan de laatste decennia en zeggen dat de afname van de ziektes daardoor kwam. Misschien een kinderachtige metafoor, maar volgens mij wel waar toch? Weet je, wil jij je kind inenten omdat je denkt daarmee de gezondheid van je kind te waarborgen? Mijn zegen heb je, ik neem aan dat je het beste met je kindje voor hebt. Maar wil je alsjeblieft ook je medemens respecteren en dus accepteren dat er ook mensen zijn die het gewoon niet willen ook vanuit het gevoel het beste voor hun kindje te willen? De vaccinaties zijn vrijwillig, en laten we hopen dat het zo blijft. Dat is toch het grootste goed van de mens? Zelf beslissen.

   21.1
  • Max

   En dat formulier voor ouders is gebaseerd op…? Verwijst naar welke onderzoeken ? … Dat dacht ik al…
   Een gevoel… Een geloof… De haat van alle leden van de Church of vaccinology voor alle mensen die hun geloof niet delen… Maar het is net zoals religie. Het is niet omdat men ergens in gelooft zonder dat er iets van bewijs ervan bestaat dat iedereen hetzelfde moet geloven.

   Laten wij het gesprek bij de wetenschap houden. De tijd van Galileo Is al lang voorbij.

   21.2
  • GuidoJ.

   OK Max, kom op met je onderzoeken.. Toon aan dat vaccins en vaccinatiemethodes transparant, integer en verantwoord zijn.
   Zoals bijvoorbeeld het HIV-vaccin. Dit is getest via computersimulaties, waar de hele medische wereld zich van afvroeg (althans de weldenkende medici..). waarom zo snel..?? Speelde hier een andere agenda..? Waarom een virus dat slechts 5 of 6 van de HIV-stammen (totaal rond de 30!) zou bestrijden..

   Waar komen al die boetes van Big Pharma vandaan..?? Die ze altijd nét schikken, voordat ze veroordeelt worden, die farmaceuten..! Zodat ze geen officieel vonnis aan hun broek krijgen.. Zijn dat ethisch-verantwoordelijken..? Met moreel-besef-doorspekten..?

   Wat is jouw referentiekader om Galileo beweren te zijn..? Terwijl het waarschijnlijk andersom is Max. Natuurlijk slim van je, om het óm te draaien..! De mensen die de vragen stellen over vaccinaties en vaccins, zijn de werkelijke Galileo’s van deze wereld. Amen.

   21.3
  • syl

   nou nou, kinkhoest…. mijn kinderen zijn gevaccineerd, verplichte kost in die tijd. en raad nou es… veertien jaar was de jongste…, zes maanden zijn ze ziek geweest…
   Diagnose… KINKHOEST
   waar zit dat vaccin dan???

   21.4
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.