Advertentie

Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!


Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).

Wanneer we kijken naar de valsheid waarmee de medische autoriteiten in de VS bewijsmateriaal onder het tapijt proberen te vegen, over de relatie tussen het exploderende aantal autisme-gevallen en vaccinaties, is het werkelijk onrustbarend, wat voor beeld er tevoorschijn komt. Natuurlijk kan iedereen fouten maken, maar erger dan de resultaten van de fouten, zijn natuurlijk de motieven om deze bekend-geworden negatieve effecten te verdonkeremanen..! Én, om daarnaast in de pers en alle publiekelijke uitingen vol te blijven houden dat er geen enkele relatie is tussen kwik, dat als het conserveermiddel thimerosal in vaccins wordt gebruikt, en het meer dan onrustbarende aantal autismegevallen.

En nog een stapje misdadiger wordt het als je het omgekeerde gaat proberen aan te tonen..! Ja, ook dát is mogelijk..! Lees hieronder over een zogenaamde ‘studie’, die nota bene door een Amerikaanse overheidsinstantie, het CDC, indertijd werd gepubliceerd, en waarin werd ‘geconcludeerd’, at het aantal autismegevallen juist toenam als gevolg van het verbod op thimerosal. Is hier niet gewoon sprake van strafbaar, misdadig gedrag..? Lees hieronder het hele verhaal.
x

* * *

x,

Kwik in vaccins en autisme: causaal verband!

Het verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme kan niet langer worden ontkend!

Januari 2012 – WantToKnow.nl/.be (met dank aan o.a. Paul Engels)

Bron: Naturalnews.com

x

Het CoMeD, de Coalition for Mercury-Free Drugs (samenwerkingsverband voor kwikvrije medicijen) heeft officiële documenten in handen gekregen, die onthullen hoe het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, het CDC opzettelijk liegt over een Deense studie die dit verband duidelijk aantoont.
In 2003 publiceerde het tijdschrift Pediatrics een Deense studie waaruit blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Mede door een corrupti CDC, werden de conclusies van het onderzoek in de gepubliceerde versie 180 graden verdraaid! De studie die indertijd in Pediatrics is gepubliceerd beweerde namelijk dat het aantal autisme-gevallen juist toénam als gevolg van het verbod op thimerosal..!

De documenten maken duidelijk dat medewerkers van het CDC grote hoeveelheden data uit de studie hebben geschrapt die het verband tussen het uitbannen van thimerosal en een afname van het aantal autismegevallen aantoonden. Uit de stukken blijkt bovendien dat het instituut de resterende gegevens naar eigen inzicht veranderde zodat de suggestie werd gewekt dat er geen verband is tussen thimerosal en autisme.

Autisme en ‘autisme-achtige verschijnselen’, het verschil
Het is aangetoond dat kwik een vernietigende werking op de hersenneuronen heeft. Door het kwik wordt de hersenwerking beschadigd en kunnen er ‘autisme’-achtige klachten optreden, zoals: moeilijk kunnen spreken/communiceren, een verlaagd IQ en zelfs motorische afwijkingen, zoals moeilijk en ongecontroleerd bewegen. Terwijl kinderen die geboren werden met autisme heel erg in hun eigen wereldje kunnen opgaan, maar wel vaak heel  erg intelligent zijn. De term ‘autisme’ door vaccinatie, klopt dus eigenlijk niet en zou dus eigenlijk ‘moeten’ worden omschreven als bijvoorbeeld: ‘autisme’-achtige klachten door hersenbeschadiging van vaccinaties. Kijk naar deze video van de Universiteit van Calgary, die duidelijk de verwoestende werking van kwik in het menselijk lichaam aantoont. Dus niet alleen het kwik uit vaccinatie-conserveermiddelen, maar ook uit lekkende tandvullingen is verwoestend!
X

Vervalsing van onderzoeksgegevens
Op het moment dat de vervalste stukken werden ingediend bij Pediatrics namen de auteurs contact op met medewerkers van het CDC om aan te geven dat het agentschap de data incorrect had geïnterpreteerd. Ze probeerden te zeggen dat de cijfers en conclusies onjuist waren en dat correcties moesten worden gemaakt.
Het CDC gaf in een verklaring aan naar de onjuiste gegevens te zullen kijken, maar uiteindelijk werd in 2003 toch de gemanipuleerde versie gepubliceerd.

Nu deze essentiële informatie bekend is geworden zet CoMeD het CDC onder druk om een strafrechtelijk onderzoek te starten en officieel te verklaren dat er al dan niet is gefraudeerd. CoMeD wil tevens dat Pediatrics de studie per direct in zijn geheel verwijdert. “Dit zou niet getolereerd mogen worden door mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van onze kinderen,” zei voorzitter van CoMeD Lisa Sykes.

Onderzoeker naar de relatie ‘vaccinaties-autisme’, aangeklaagd voor fraude..!
De Deense wetenschapper die het onderzoek leidde dat moest aantonen dat kwik in vaccins geen autisme zou veroorzaken wordt ervan verdacht documenten te hebben vervalst en 2 miljoen Euro aan onderzoeksgeld (belastinggeld) te hebben gestolen van ‘Aarhus University’ in Denemarken! Het gaat hier om ‘wetenschapper’ Poul Thorsen, die voor dit onderzoek aan de ‘Aarhus University’ werd betaald door het Amerikaanse CDC, het ‘Center for Disease Control’. Het bleek dat Poul Thorsen ook nog eens ‘gewoon’ afgesturdeerd psychiater was, zonder dat hij ook over maar enige kwalificatie beschikte als toxicoloog of wetenschappelijk onderzoeker..!

Maar waar Poul Tholsen wél in geslaagd was, om een langdurige relatie te creëren met het CDC aan te gaan; hij bouwde op deze wijze een onderzoeksimperium op, dat de Noord Atlantische Epidemiologisch Allianties (NANEA) werd genoemd. Dit instituut zou een nauwe band hebben gehad met het autismeteam van het CDC. De Deense politie is in een afrondende fase van het onderzoek naar de strapatzen van Thorsen, op basis van een strafklacht wegens oplichting, want Tholsen zou er vandoor zijn gegaan met maar liefst US$ 2 miljoen Amerikaans belastinggeld, dat hij van het CDC had toegekend gekregen. En natuurlijk is daarmee het CDC ook onderwerp van verdenking, om het maar zacht te zeggen. Kozen zijn deze Tholsen uit om hun verhaal inzake autisme en kwik ‘wetenschappelijk’ onderbouwd te zien..? Eerder schreven wij al over deze uiterst dubieuze overheidsclub. (Zie bijv. HIER en HIER)

Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten!

Volgens een rapport van de Amerikaanse advocaat en autisme‐activist Robert F. Kennedy Jr., zoon van de vermoorde senator met dezelfde naam, werden aan Dr. Poul Thorsen door het klaarblijkelijk even corrupte Centrum voor Ziekte Controle (CDC) van de Amerikaanse regering, miljoenen dollars gegeven om te proberen te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen het vaccineren van kinderen en de explosieve groei van autisme bij kinderen. Kennedy, die voorzitter is van de Waterkeeper Alliance en een professor in de rechten aan de Pace Universiteit, is een prominent criticus op het gebruik van het op kwik gebaseerde ‘Thimerosal’ als conserveringsmiddel in vaccins die aan kinderen worden gegeven.

Kennedy’s prominente claims en onafhankelijke verklaringen van leidinggevende wetenschappers hebben er voor gezorgd dat kwik nu een verboden stof is in vaccins. Alhoewel de kwik-houdende Adjuvant ‘Thiomersal’/’Thimerosal’ nog altijd in de Tetanus-vaccins, Hepatitis-vaccins en de ‘Mexicaansegriep’-vaccins zit. Desondanks hebben het CDC en de vaccin-industrie geprobeerd om te claimen dat thimerosal onschadelijk is. En bij die inspanningen was Thorsen de sleutelfiguur.

Thimerosal is al vaker het onderwerp geweest van studies en de resulaten zijn door dappere wetenschapper WEL geïnterpreteerd als zijnde van uiterst belang. Het is bijvoorbeeld Dr. Paul G. King, wetenschappelijke adviseur van het eerder genoemde CoMeD, die uitlegt: “We dienen te overwegen waarop de conclusie van steeds meer studies duidt, die aangeven dat er een onmiskenbare link is tussen het giftige kwik, dat gebruikt wordt als conserveermiddel in vaccins, en de neurologische aandoeningen, zoals autisme en auto-immuunziektes.Deze studies tonen onmiskenbaar aan, dat het kwik in vaccins NIET VEILIG is.”

Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun ‘windows’ weghalen..?

De diverse onderzoeken waarbij Poul Tholson feitelijk aan het roer stond, zijn dus waardeloos, simple as that! Het CoMeD roept nu op, om zo spoedig mogelijk gedegen, onafhankelijk onderzoek te initiëren en daarbij de Deense vaccin-autisme studies gedegen tegen het licht te houden. Maar onderwijl gaat de WHO gewoon door met haar ‘wereldvaccinatieprogramma’, dat o.a. de steun krijgt van de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ en dat vaccins gebruikt die thimerosal bevatten..! ‘Van kwaad naar erger’ zou je zeggen.

(zie volledig artikel bij onze collega’s vanArgusoog’/HIER)

De waarheid komt aan het licht!
Het is de strijder voor de medische waarheid, Dr. Andrew Wakefield, die inmiddels ook een klacht heeft neergelegd tegen British Medical Journal (BMJ) en journalist Sunday Times wegens laster en onterechte beschuldiging van fraude studies verband vaccinaties-autisme. Dr. Andrew Wakefield is al jaren een geprezen en verguisde arts, die bekend staat om zijn controversiële uitspraken rondom studies, die de relatie tussen de inenting tegen kinderziekten (BMR-vaccins) en het ontstaan van autisme bevestigen.

Een van deze studies werd in 1998 gepubliceerd in The Lancet, waarna een storm van kritiek opstak. Wakefield werd beschuldigd van fraude en mede op basis van deze ongefundeerde aantijgingen, voelt hij zich onrechtmatig en onevenredig beschuldigd en besmeurd, vanwege dit opgelegde ‘fraude’-stempel. Lees hier in de originele juridische omschrijving van deze aanklacht de originele tekst. (HIER)

Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op. (Klik voor artikel)

Ter onderbouwing van de juistheid van deze aanklacht benadrukt Dr. Wakefield dit artikel uit de ‘The Daily Mail’ in 2006, die toen al schreef, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen. Volgens Pr. John O’Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

Conclusie:
Feitelijk zou toch elke wetenschapper zich direct geroepen moeten voelen, om in dit kader de publiciteit te zoeken! De bevolking, de wetenschap en vooral overheden te WAARSCHUWEN, dat onderzoeksresultaten van gedegen wetenschappelijk achtergrond, erop wijzen dat er een schijnbare relatie is tussen het gebruik van het zwaargiftige kwik invaccins en de enorme toename van autisme. Maar wat blijkt…? Het tegendeel gebeurt!!
Gerenommeerde wetenschappers houden de kaken gesloten, dáár waar ze zouden moeten praten en handelen. En de zichzelf ‘wetenschappers’ noemende figuren, die kennelijk het meest te verliezen hebben, schreeuwen ‘moord en brand’, door Wakefield te gaan beschuldigen van fraude..! Ook hier op de site houden diverse, ‘farmaceutisch geörienteerde’ figuren in reacties op artikelen over dit onderwerp, nog steeds op hairaine wijze vol, dat Dr. Wakefield een bedrieger is..

De vraag die bij ons in dit kader telkens opdoemt is, of er een verband te ontdekken is, een patroon, tussen de belangen van de meest winstgevende industrie in de wereld, namelijk de farmaceutische industrie en het beschuldigen van dit soort revolutionaire, wetenschappelijke pioniers, zoals Andrew Wakefield, die niets anders te winnen hebben dan de waarheid voor velen..!!

* * *

– LINKS –

x
Info over Dr. Wakefield en autisme en kwikhoudende vaccinaties: Agusoog: ‘Hoe de nos liegt over vaccins’ HIER 

Study “Disproving” Mercury-Autism Link Published in Journal with Financial Ties to Vaccine Manufacturers HIER

Dr. Mercola over Kwik in vaccins HIER

Zie ook: ‘Flu Vaccines, pharma fraud, quack science, the CDC and WHO — all exposed‘: HIER

Relevante artikelen hier op WantToKnow.nl:

x
* Geneeskunde: van kunst naar kunde en geknutsel HIER

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalistieke hoerderij, het geval Simon Roozendaal HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen! HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Hebzucht versus Gezondheid HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* De Poolse minister spreekt zich WEL uit, meneer Klink! HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

en over het gebruik van Thimerosal (kwikverbinding) in vaccins, raden we je deze link aan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.