Advertentie

Onschuldige ouders als moordenaars..??


x

x

x

‘Shaken-baby-syndroom’ de medische/gerechtelijke dwaling van de 21e eeuw?

x

Onschuldige ouders als moordenaars..??

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Het zijn mensen als deze arts, Jannes Koetsier, de man achter de SBS-stichting, die het voortouw nemen en een veel kritischer geluid laten horen over vaccins en vaccinaties, dan bijvoorbeeld het RIVM. Het instituut dat JUIST het voortouw zou moeten nemen in de kritische bestudering van medische middelen en diagnoses..

De geschiedenis leert dat medische dwalingen hardnekkig kunnen zijn. Dat gold bijvoorbeeld lang geleden voor het idee achter ‘aderlaten’, waarbij het bloed van een patiënt werd afgevloeid, zodat ook de ‘slechte stoffen’ mee af zouden vloeien. Recenter, een paar decennia geleden, gold het voor het geloof in de ‘heilzame werking’ van het middel ‘Softenon’, en heel recent inzake de veiligheid van de ‘Diana35-pil’. Er zijn meer voorbeelden van concepten over ziektes en behandelingen die later volkomen fout bleken. Op dit moment  is waarschijnlijk één van de meest schrijnende medische dwalingen het concept ‘shaken-baby-syndroom’ (‘SBS’).

Het concept ‘SBS’
Baby’s in de leeftijd van nul tot zes maanden krijgen heel soms plotseling een soort wegraking waarbij de ademhaling ook lijkt te stoppen. Als men dan bij de spoedopname in het ziekenhuis vaststelt dat er sprake is van één of meer van de volgende verschijnselen dan wordt al snel het etiket ‘SBS’ geplakt. Het gaat om deze verschijnselen: bloedingen rond de hersenen, in de ogen en in de huid, fracturen van ribben of bij groeischijven van andere botten.

Als de bloedingen rond de hersenen te ernstig zijn, dan overlijden deze baby’s hieraan. Meestal zijn zowel de bloedingen als de fracturen van verschillende ouderdom. De symptomen van deze afwijkingen zijn bij baby’s in hun ziektegeschiedenis voor de ‘wegraking’ vaak niet eenvoudig te onderkennen zonder hulp van technisch onderzoek (bloed, Xfoto’s en scans).

De medische veronderstelling is nu dat de baby deze letsels heeft opgelopen door heftig geschud te zijn. Uiteraard is dit nooit proefondervindelijk bewezen. Artsen waren immers nooit aanwezig bij een dergelijke veronderstelde mishandeling.

Dit zijn de illustraties waarmee op het internet het duivelse sprookje van het Shaken Baby Syndrome wordt ondersteund. Niemand weet wie deze plaatjes heeft gefinancierd. Want wie zou er belang hebben bij deze plaatjes..? Er zit geen farmaceut achter de financiering, want pillen ertegen zijn er niet. Wel wordt gesproken over het camoufleren van schade-door-vaccins.. Maar dat zou toch niet..? (klik op afbeelding voor google-resultaat ‘SBS-illustraties’)

Schrijnende gevolgen
Dit onbewezen medische ‘SBS-concept’ heeft voor betrokken ouders en kinderen zeer schrijnende gevolgen. Het getroffen kind dat overleeft en een eventueel klein broertje of zusje worden uit huis geplaatst. Eén of beide ouders of bijvoorbeeld een toevallig tijdens de wegraking aanwezige oppas-oma worden krijgen dan een strafrechterlijke vervolging aan de broek. Langdurig voorarrest kan daarbij plaatsvinden. LET WEL, ZONDER DAT ER MAAR VAN ENIG BEWIJS SPRAKE IS… Alle uit voorzorg dus.. Soms volgt na jaren een veroordeling tot gevangenisstraf. Soms wordt de zaak na jaren geseponeerd omdat niet bewezen kan worden wie het heeft gedaan. Vaak wordt de baby in de belangrijke hechtingsfase uit huis geplaatst. Een lijdensweg die je ergste vijand niet zou toewensen.!

Hardnekkigheid van medische dwalingen
Het is begrijpelijk dat (forensische) artsen die meermalen hebben geoordeeld en gehandeld volgens een bepaald concept niet graag later hiervan afwijken. Dan geef je immers impliciet toe dat je het eerder fout hebt gedaan, met alle gevolgen van dien voor het betrokken gezin en voor jezelf. Bovendien plaats je jezelf buiten de gangbare medische orde en protocollen als je afwijkt van het geaccepteerde concept. Zo krijgt een aanvankelijke medische veronderstelling geleidelijk steeds meer medische autoriteit en wordt het concept als waarheid beschouwd. Het kan dan lang duren voordat nieuwe kennis die strijdig is met zo’n concept, geaccepteerd wordt.

Onvolledige kennis
De medische kennis bijvoorbeeld over (auto)-immuun reacties (een soort allergie-reactie op een vreemde prikkel zoals bijvoorbeeld een virusinfectie), is zeker bij baby’s onvolledig en aan verandering onderhevig. Hetzelfde geldt voor kennis inzake de eerste (bot)groeiprocessen en de rol van diverse vitamines en andere elementen daarbij.

We hebben tot medio 2014 vijftien als ‘SBS’ gelabelde medische dossiers onderzocht op verzoek van de ouders die van hun onschuld overtuigd waren. Wat opvalt is dat door de kinderartsen en forensisch artsen steeds wordt geoordeeld op basis van Xfoto’s, scans en bevindingen bij de lijkschouwing. De ziektegeschiedenis van de baby voor het fatale moment wordt niet erg serieus genomen. Hetzelfde geldt voor sommige afwijkende waardes in het bloed. Het verhaal van de ouders wordt uiteraard niet geloofd zodra de gedachte van de arts richting ‘SBS’ gaat. Vitamine-waardes worden niet eens bepaald. Mogelijke bijwerkingen van medicatie of vaccinatie worden niet genoemd. Dit ondanks de verstrekkende gevolgen van het plakken van het ‘SBS-etiket’.

Kortom het lijkt er sterk op dat het ‘SBS-concept’ intact moet blijven met tunnelvisie als gevolg. Meer kennis over de vroege ontwikkeling en kwetsbaarheden van baby’s zou het ‘SBS-concept’ kunnen ondergraven. Er zijn wel degelijk publicaties waaruit blijkt dat auto-immuun reacties en/of vitamine-tekorten tot de beschreven bloedingen en fracturen bij baby’s kunnen leiden. Dergelijke publicaties worden door de leidende medische wereld nu nog het liefst genegeerd. We vonden in twaalf  onderzochte dossiers, na ook uitvoerig contact met de ouders, steeds aanwijzingen die pleiten voor een medische oorzaak. Aanwijzingen die door de kinderartsen, forensisch artsen en AMK-artsen genegeerd waren. Kijk eens naar deze heftige video, die je ethische en morele kompas volledig zal doen schudden..

(Straf)rechtpleging
Het Openbaar Ministerie (OM) zit klem in zo’n ‘SBS-zaak’. Veelal heeft men alleen de beschuldigende ‘SBS-veronderstelling’ van de artsen, terwijl het recherche onderzoek geen enkele aanwijzing voor kindermishandeling oplevert. Bovendien kunnen de artsen nooit precies aangeven wanneer er dan ‘geschud’ zou zijn en dus weet de Officier van Justitie (OvJ) niet op wie de verdenking moet vallen.Wat een chaos nietwaar..? Waarom niet verder gezocht..? Mevrouw Schippers! Hoort u ons..? Kunt u zich deze verschrikkelijke traumatische ervaringen voorstellen..? Kunt u voorstellen dat deze ouders de waarheid spreken en hun baby NIET HEBBEN ‘GESHAKED”..??

Om toch ingrijpend onderzoek te kunnen doen is wel een verdachte nodig. Daarom wordt door de Officier van Justitie, in overleg met de forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut vaak degene die bij het kind was toen het ‘wegraakte’ als verdachte aangemerkt..! De advocaat heeft geen medische kennis en een kritische andere medische visie is moeilijk te vinden. Wordt de ‘SBS-veronderstelling’ wel bestreden met een andere medische visie dan heeft het OM te maken met de vaste forensische artsen die om eerder genoemde redenen hun best doen om het ‘SBS-concept’ in stand te houden.

De kinderrechter en de Raad voor de kinderbescherming zitten bij de beslissingen over OTS (onder toezicht stelling) en uithuisplaatsing met dezelfde dilemma’s. Aldus kan de medische ‘SBS-dwaling’ tot schrijnende gerechtelijke dwalingen leiden als de rechterlijke uitspraken alleen steunen op de medische ‘SBS-veronderstelling’. Dat willen wij voorkomen met de website en stichting ‘Shakenbaby.nl‘. Vertel het verhaal verder en besef dat hier sprake is van één van de meest gruwelijke medische dwalingen. Die wanneer de idee klopt, ook nog eens een camouflage kan blijken te zijn van de farmaceutische industrie..! Als we alleen al zouden spreken over een (onbekende) bijwerking van vaccinatie-politiek..

x

Al 7 jaar onterecht beschuldigd..
(door een belaagde vader)

x
“In 2007 werd ik beschuldigd van zware mishandeling op onze dochter met als eind conclusie, het baby shaken syndroom!,  mijn wereld stortte in en deze wereld ligt nog in puin want na 7 jaar zit ik nog met deze beschuldiging en leef ik een een grote hel. Ik heb 9 maanden onterecht in detentie gezeten en dat is een behoorlijke aanslag geweest op mijn leven, zeker als je kampt met het PTSS syndroom vanwege een uitzending naar oorlogsgebied. Het was dan ook heel makkelijk voor de officier om een schuldige aan te wijzen, die schuldige was ik want ik zou problemen hebben en het kon niet anders dan dat ik dit, mijn dochter aangedaan zou hebben.

Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..? Door wie zou het ‘National Center on SBS’ worden gesponsord.. We weten het niet, maar vermoeden dat we in één keer goed zouden raden.

Mijn dochter was 6 maanden oud en er werden meerdere oude bloedingen geconstateerd buiten nieuwe bloedingen om. Tijdens behandelingen in het ziekenhuis kreeg onze dochter blauwe plekken terwijl wij niet aan haar zaten, kort na het prikken bij het consultatiebureau, ontstonden er ook blauwe plekken. Plekken waar ik de schuld van gekregen heb want ja, ik was als laatste bij de noodtoestand van onze dochter en dan moet ik dat ook gedaan hebben volgens de officier, want ik ben zo gevaarlijk volgens haar!!

Op de avond van de noodtoestand heb ik mijn dochter gevonden, onze hond reageerde op haar omdat ze rare geluiden met haar ademhaling aan het maken was. Ik heb haar toen gepakt en op een gegeven moment is onze dochter het bewust zijn kwijtgeraakt, ik heb haar zelf gereanimeerd doordat ik ooit bij de brandweer gezeten heb en daar mee bekend was. Daar werden door de recherche rare vragen over gesteld, hoe ik dit rustig kon doen allemaal omdat ook mijn melding naar 112 rustig verliep. Echt te belachelijk voor woorden.

Na één dag werd door het ziekenhuis het baby shaken syndroom vastgesteld, onze dochter had bloedingen in haar ogen en bij haar hersenen. De druk in haar hoofdje was te hoog en daarbij kwamen epileptische aanvallen voor. Als ouders sta je dan machteloos want je weet niet waardoor dit komt, zeker omdat dit onbekend was voor mij en allerlei vragen door je hoofd heen spoken.

Dan gaat het hele circus beginnen, meldingen bij het Amk, als verdachte opgeroepen worden door de politie, uithuisplaatsing direct van onze dochter, jeugdzorg die zich ermee gaat bemoeien, echt verschrikkelijk. Ook door het ziekenhuis word je gelijk als misdadiger behandeld en dat deed me ongelooflijk veel pijn, onder toezicht mocht ik nog even bij onze dochter zijn. Dan word op een dag je dochter meegenomen uit het ziekenhuis, het ging na een paar dagen snel beter met haar en dat blijkt nu want onze dochter is kerngezond.

Maar die dag zakte ik als vader echt door de grond, onze dochter ging weg van ons en we wisten niet hoe of wat. In 2007 gebeurde dit en in januari 2009 werden wij gearresteerd op de aanklacht, poging doodslag en zware mishandeling op onze dochter. 3 dagen lang werd ik verhoord en daarbij werden de woorden in mijn mond gelegd, dat ik dit gedaan had en het nu moest zeggen. Ik was een lafaard dat ik dit gedaan had, volgens de recherche! Ik heb nooit gezegd dat ik haar wat aangedaan had want dit was niet zo, ik heb mijn dochter nog nooit met een vinger aangeraakt vertelde ik elke keer maar dit werd niet geloofd. Het gevolg was 9 maanden detentie en eindeloze verzoeken tot schorsing die elke keer afgewezen werden.

En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..? Dus dokter, dat middel kan geen schade voor de hersenen..?

Mijn ex vriendin, heeft een week in detentie gezeten en daarna al vrijgelaten. Mijn ex vriendin inderdaad omdat onze relatie eindigde door dit gebeuren, want ik werd als hoofd verdachte aangewezen. We zijn nu 7 jaar verder en ik heb in eindeloze procedures gezeten van bureau jeugdzorg, wat een instantie is dat zeg!! Daar worden rapporten opgemaakt door leugens waardoor ik nu mijn dochter al bijna 3 jaar niet meer gezien heb. Het is vechten tegen de bierkaai en heb het gevecht nu opgegeven want ik ging er zelf helemaal aan onderdoor.

Ook het ziekenhuis kwam met onjuistheden en onderzoeken die niet gedaan zijn. Door een rapport van een forensisch arts, de welbekende heer Bilo is dit allemaal gekomen en die heeft het allemaal anders opgeschreven dan het was. In mijn geval heeft hij aangegeven dat hij geen eindrapport kan maken en dat het bij een concept rapport blijft, dit omdat hij niet over de juiste ziekenhuis gegevens kan beschikken, dit klopt want die zijn er niet! Nu hebben mijn fantastische advocaten hem op de proef gesteld met vragen en daarbij trekt hij al enige conclusies in, echt te gek voor woorden. Daarvoor heb ik 9 maanden onterecht gezeten.

Er is geen enkel bewijs dat ik of mijn ex vriendin onze dochter wat aangedaan zou hebben en daar word je in Nederland gewoon voor vastgezet met als gevolg, huis kwijt, spullen kwijt, schulden doordat ik een lening niet mee kon betalen, een verergerde PTSS door de detentie, claustrofobische aanvallen, vrienden en familie kwijt, ellendige verhalen in de kranten, relatie kapot, mijn hond 9 maanden niet gezien, geen baan meer waardoor gigantische schulden en noem maar op en als ergste het niet meer zien van mijn dochter.

Zo ben ik al 7 jaar aan het vechten en het heeft mij als vader helemaal kapot gemaakt en zelfs nu nog. In maart is mijn dochter geboren van een nieuwe relatie en daar kwam gelijk bureau jeugdzorg Twente om de hoek kijken met de dreigementen om onze dochter weg te halen. Dit is gekomen omdat bureau jeugdzorg in Dordrecht op de hoogte was gebracht door mijn ex, die geweten had dat er een baby op komst was. Met als gevolg weer nieuwe procedures en eeuwenlange controles.

Het gevecht is weer begonnen met weer als gevolg dat mijn situatie erg verslechterd is en ik daar hulp voor heb moeten zoeken. Ik ben helemaal kapot op dit moment en weet niet hoe ik hieruit moet komen.  Ik ben dankbaar dat ik de aflevering van de heer Koetsier gezien heb en ik die kon benaderen. Ik ben blij met dit initiatief van hem en zijn inzet hiervoor. Ik vecht mee met hem, met ouders die dit is overkomen en zal mij ook inzetten hiervoor! Ik kan nog wel uren hierover praten want het is echt nog niet alles maar zo alvast een indruk over, hoe ik dit ervaar op dit moment.

Mijn rechtszaak moet op dit moment nog steeds voorkomen en dat zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar gaan gebeuren. Ondertussen 5 a 6 keer regiezittingen gehad met elke keer weer, toezeggingen die niet nagekomen worden. Sterkte aan alle ouders die dit ook overkomen is en de mensen die zich inzetten hiervoor, waardoor mijn dank.”

* * *

13 gedachten over “Onschuldige ouders als moordenaars..??

 1. Uitgaande van de uitspraak “Iemand is onschuldig tot het tegendeel BEWEZEN is” wordt hier wel erg luchtig omgegaan met in de wet vastgelegde regels.
  Frustratie kan ook veroorzaakt worden als men ziet hoe men op hoog niveau omgaat met top ambtenaren van diezelfde OM of justitie die van delicten verdacht worden zoals de doofpot die ontstaan is omtrent J.Demmink zie volgende verwijzing:https://www.demminkdoofpot.nl/home.html en als je dan leest dat deze lieden mogelijk door overheidsinstanties van “voorraad” worden voorzien en dat juist zij kinderen uit huis kunnen laten plaatsen dan krijg ik het pas echt benauwd.
  Hetzelfde is gebeurd rond de zaak Teeven (bonnetjesaffaire).Deze voormalig officier van justitie notabene wordt ondanks dat hij verdacht werd van witwassen,belasting ontduiking en een crimineel geld geven (4,7 miljoen) wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd.
  Sterker nog hij werd zelfs voor gedragen voor een functie bij de Raad van State waar hij dan mee mocht beslissen over wet en regelgeving (naar ik vernomen heb gaat dat laatste niet door).
  Top politie geeft dure feestjes,slaapt in dure hotels enz op kosten van u en mij terwijl er bij de politie zelf ook nog het één en ander niet in orde is.
  Zolang dit soort lieden met inzet van belastinggeld ingedekt worden terwijl de burger vaak zelf de kosten voor rechtsspraak moet betalen is het een strijd tegen de bierkaai die door criminelen niet te verliezen is.Belasting betalen is om sociale voorzieningen te bekostigen waar iedereen gebruik van kan maken indien nodig en zelfs dat wordt totaal genegeerd want alles is geprivatiseerd zonder dat er uitleg gegeven wordt waar al dat geld dan gebleven is wat iedereen al betaalde voor die voorzieningen en omdat het nu in prive handen gegeven is moet men extra betalen voor hun winsten.
  Dat zou ook kunnen verklaren dat ook hier weer winst belangrijker is dan te controleren of vaccinatie een oorzaak van bloedingen (letsel) kan zijn want dan komt de farmceutische industrie mogelijk in gevaar en zoals het RIVM al heeft laten zien nemen zij het niet zo nauw met onze gezondheid want kijk alleen maar naar hun advies omtrent de rubber korrels op kunst grasvelden waar nog steeds discussies over de veiligheid gaande zijn terwijl het RIVM het advies geeft dat het veilig is.De GGD heeft afgelopen week in Oostburg (Zeeuws Vlaanderen)een verkeerd vaccin toegediend aan jonge vrouwen en ook dat zou geen schade veroorzaken en een nieuwe vaccinatie ronde wordt al gepland maar je kunt je wel afvragen of de overheid nog controleert en hoe het mogelijk is dat niemand gezien heeft dat ze het verkeerde vaccin toedienden want kennelijk kijkt of weet men dan niet wat men vaccineert.

 2. Voor mij is al jaren duidelijk dat grote delen van justitie en gezondheidszorg volkomen corrupt zijn en door belangenverstrengeling volkomen van het padje zijn geraakt. Krom is recht en ziekte is gezondheid, het moet nu gewoon stoppen . Tijd voor de pek en veren , laten we ook de hooivorken niet vergeten.

 3. Wie kan tegen de overheid beschermen?
  Door ten eerste je niet te laten misbruiken als jan soldaat en ten tweede je kinderen niet te laten inspuiten, tenzij het van dezelfde kwaliteit is als het spul wat de kinderen van maxima ook krijgen.
  Misschien tijd om eens te denken over een soortgelijke wet als het 2e amandment in de VS om ons te kunnen verdedigen tegen lui die denken dat ze het monopolie op geweld waard zijn.

  1. rob 3.
   http://wnl.tv/2017/03/21/meer-dan-tienduizend-spookstemmen-tweede-kamerverkiezingen/ Het lijkt erop dat de overheid alleen de belangen van het kapitaal behartigd terwijl de belastingbetalers voor alle kosten moeten opdraaien (Behalve dan de Multinationals en de rijksten waar echt wat te halen is)en zelfs fraude schijnt toegestaan te zijn.
   Zoals hierboven beschreven is worden schadelijke gevolgen ten gevolge van vaccinatie niet goed/onpartijdig onderzocht en mensen kunnen kennelijk bestraft worden op grond van vermoedens inplaats van dat bewijs bepalend is.
   Mensen die geen of weinig geld hebben en daardoor in de problemen komen worden nog verder de afgrond ingeduwd door geldelijke boetes die door de staat opgelegd en geint worden met behulp van dure incassobureau,s die dan ook nog voor rekening van diezelfde burger komen terwijl die al niets heeft.(Tegenwoordig mogen gemeenten en werkelozen eh sorry BOA,s ook boetes geven).
   Mogelijke daders van aanslagen (denk aan MH 17) zitten gewoon in het onderzoeksteam (Oekraine) en bewijs wordt door een werkeloze bureaucraat geleverd vanachter zijn computer (Elliot Higgins of tewel Bellingcat).enz.
   Inderdaad Rob wie kan ons tegen de overheid beschermen?
   En belangrijker wie komt op voor de zwaksten onder ons zoals ouderen,gehandicapten en zieken,mensen die werkeloos worden door digitalisering en automatisering enz? En denk ook eens aan de mensen in Groningen met aardbevingsschade die in de steek gelaten worden.

  2. Henk Kamp neemt geen verantwoordelijkheid terwijl hij wel bepalen kan hoeveel gas er gewonnen mag worden en een mogelijke reden kan zijn de belangen van de koninklijke familie en andere aandeelhouders.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Aardolie_Maatschappij
   en https://www.mt.nl/management-team/oranje-in-zaken-de-banden-van-het-koningshuis-met-het-bedrijfsleven/1869 Niet verwonderlijk dat W.A samen met CEO,s van grote bedrijven deuren proberen te openen zodat HUN AANDELEN door meer vraag in waarde stijgen terwijl ze de bevolking voorliegen dat het goed voor de economie zou zijn wat natuurlijk onzin is want misschien gaat de productie wel omhoog maar daar heeft een werknemer niets aan als hij/zij ontslagen wordt omdat machines het overnemen omdat die nooit ziek zijn en 24 uur per dag kunnen produceren.Dat zou ook kunnen verklaren waarom W.A zich niet zo druk maakt om het failliet gaan van kleine zelfstandigen want ook dan komt er meer vraag bij de groten zoals dat ook gebeurd wanneer alles geprivatiseerd wordt.

 4. Zou het zijn dat deze nieuw geborenen, onze sterren kinderen, geen behoefte meer hebben aan deze ‘foute’ vaccinaties.?
  Zij zijn een nieuw soort mens…..kijk eens om je heen….wat voor prikkels er op die mensenkinderen af komen. Alles wordt benoemd met ADHD of autistisch .
  Het wordt er gewoon ingespoten en de kindjes worden ziek.
  De ouders krijgen de schuld.
  Want de grote machten houden het wel stil. Hebben hun antwoord altijd klaar. Jij hebt niets in te brengen….
  Als ik nu nog een baby zou krijgen, kwam er niets van dat spul in dit nieuwe wereld wonder.

 5. Beste Guido heel goed stuk maar ik mis bron vermeldingen boven of onder je artikel. Dit zeg ik omdat jouw stukken ook wel op school worden behandeld als zijnde mis informatie omdat je niet secuur bent over bron vermelding. Zo is je artikel over satellieten en TomTom als voorbeeld genomen. Dit vind ik spijtig omdat je juist goede informatie door geeft in mijn ogen.

  1. Je zegt nogal wat zo in een paar zinnen. ‘Dit zeg ik omdat jouw stukken ook wel op school worden behandeld als zijnde mis informatie omdat je niet secuur bent over bron vermelding.’ Even reactie dan:

   1. wordt wanttoknow als voorbeeld genomen..? Of neem jij het als voorbeeld..? Bijzonder dat je dat op deze manier zo ‘even’ vermeldt. Het zal me eerlijk gezegd worst wezen; als ik in je huis kijk, zal er ongetwijfeld een stofhoekje te vinden zijn. Wil dat zeggen dat je een smeerpoets bent, die onhygiënisch leeft..? Welke school dan Riet; is het niet fijn dat JIJ ook even man en paard dan noemt.. Er zijn toch nogal wat scholen..???

   2. bronvermelding zoveel mogelijk, soms vergeten we het, soms van geen belang. Soms gaat het je niks aan. 😉

   3. dit artikel komt van de kant van de Stichting waar Jannes Koetsier over spreekt hierboven.

   4. Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Uggh.. (Bron: nieuwe testament en Old Shatterhand (Karl May))

  2. Ok het gaat om 6vwo van de ARH School te Bergen. En bedankt voor de bron vermelding….deze kinderen wordt geleerd dat bronvermelding essentieel is voor een goed artikel. Zie t ook als compliment.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.