Advertentie

De ware agenda achter de klimaathoax…


 

x

x

De ware agenda achter de klimaathoax…

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Sinds 1979 wordt in Elbert County, Georgia, een mysterieus monument, dat later bekend is geworden onder de naam ‘The Georgia Guidestones’ onthult. Een bouwwerk dat ongeveer 6 meter hoog is en bestaat uit 6 granieten platen, die meer dan 200 ton wegen. De structuur zelf, is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Hierop staan in 8 wereldtalen, 10 hoofdpunten, die een nieuwe en vooral betere wereld moeten op bouwen. De eerste regel bevat de tekst, dat de wereldbevolking dient te worden teruggebracht tot onder 500 miljoen inwoners. En dit zou impliciet inhouden, dat van de ruim 7,5 miljard aardbewoners er dus 7 miljard zouden moeten verdwijnen…

In de afgelopen 5 jaar is het steeds duidelijker geworden, dat wetenschappers de klimaathoax gebruiken, om een agenda na te streven. Een agenda, die moet gaan leiden tot een drastische vermindering van het aantal aardbewoners. In september jl. is er een rapport hierover verschenen met als titel ‘CO2-reductie is een massamoordbeleid, ontworpen door Wall Street en ‘the City of London’. Dit rapport werd verspreid door ‘Executive Intelligence Review’, ter gelegenheid van de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, die werd voorafgegaan door een klimaattop bijeengeroepen door de secretaris-generaal. (zie HIER als pdf-bijlage)

Dit artikel hier op de site is bijzonder confronterend. Verzamelde quotes van ‘de elite/filthy rich/illuminati’ tonen zonder camouflage het ware gezicht van hun agenda’s..!! (klik voor artikel)

Er is net een nieuw wetenschappelijk artikel verschenen, dat door 11.000 wetenschappers is ondertekend. Hierin wordt geëist, dat de regeringen van alle landen actie zullen moeten ondernemen, om miljarden mensen op deze planeet uit de weg te ruimen. De term, die gebruikt wordt om deze massale genocide te beschrijven, is ‘democide’. In de afgelopen eeuw hebben wereldleiders al zo’n 262 miljoen mensen, massaal vermoord, zoals door oorlogen, klimaatrampen e.d. Dit is volgens de genocidale klimaatwetenschappers echter veel en veel te weinig.

Het artikel, gepubliceerd in ‘BioScience’, heeft als titel ‘World Scientists Warning of a Climate Emergency’. (DOI-link: HIER) Het is geschreven door William J. Ripple, Christopher Wolf en enkele andere collega’s. Ze verklaren in het rapport dat “de planeet Aarde wordt geconfronteerd met een noodsituatie in het klimaat“. Deze zal dringend moeten worden aangepakt, om ervoor te zorgen dat de menselijke populatie drastisch vermindert..!

Op ‘OblivianAgenda.com’ (HIER) wordt exact uitgelegd, hoe de globalisten de klimaathoax willen inzetten om de mensheid te decimeren (in aantal verminderen) en de planeet op te schonen. Nu hebben we eindelijk bewijs, dat een bepaalde groep binnen de wetenschappelijke gemeenschap, een massale genocide tegen de mensheid, inderdaad als hun definitieve oplossing inzet.

Vervalste cijfers en rapporten, spindokters alom..
Alle wetenschap is vervalst, en zelfs de grafieken zijn vervalst. Deze worden vervolgens klakkeloos overgenomen door onervaren journalisten die deze grafieken niet begrijpen. Het wetenschappelijke artikel dat in ‘BioScience’ werd gepubliceerd, is volledig gebaseerd op compleet valse kwakzalverconclusies, zoals de bewering, dat de uitstoot van broeikasgassen nog steeds snel stijgende is. Hierdoor zouden de schadelijkere effecten op het klimaat op aarde fors toenemen.

Maar uitgebreide satellietbeelden van de NASA tonen echter aan, dat de aarde groener wordt in gebieden met een hoge CO2 uitstoot. Met andere woorden, stijgende CO2-niveaus, genezen de planeet en beschadigen deze dus niet. Maar de 11.000 wetenschappers willen ons ervan overtuigen dat CO2 op de een of andere manier een zwaar-verontreinigende stof of vergif is. (CO2 ontstaat uit de eenvoudige chemie van kooldioxide en fotosynthese en is de belangrijkste voedingsstof voor planten op onze planeet). Het rapport rolt ook een reeks onbegrijpelijke grafieken uit. Deze zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd en beperken zich tot een specifiek tijdvenster. De waargenomen realiteit, wordt fors overdreven, om mensen bang te maken voor lijnen en punten:

(klik voor gedetailleerd beeld)

Om de trend neer te zetten die zij willen, selecteren ze ‘enge’ klimaatgrafieken.
Met als doel je bang te willen maken voor lijnen en punten.

Het rapport geeft volledig toe, dat alle grafieken volledig nep zijn en gebaseerd op pure wetenschappelijke fraude. Eén van de verklaringen onder de grafieken zegt bijvoorbeeld: “Bij de berekening van het verlies aan boombedekking, is geen rekening gehouden met boswinst.” Berekeningen van verlies van bomen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de terug groei van bomen? Wat is dat voor een logica? Zo kun je elk scenario catastrofaal maken. En dat is precies wat deze onderzoekers voor ogen hebben. Volgens hen is het echte probleem, de aanhoudende toename van zowel de menselijke, als de herkauwende veestapel.

Ze verklaren verder dat mensen te veel vlees eten, te vaak gebruik maken van een vliegtuig en teveel CO2 per persoon vrijgeven. Aan het feit, dat CO2 een voedingsstof is, die de planeet opnieuw groen maakt en de productie van voedselgewassen verhoogt, gaan ze geheel voorbij. Ze beweren, dat een duurzame voedselproductie slecht is voor de planeet. Ze worden hierin gesteund door de hypocriete ‘Jetset’ globalisten en Hollywood-beroemdheden, zoals ‘Leonardo Di Caprio’. Deze globalisten eisen van iedereen, dat ze hun CO2-verbruik dienen te verlagen, maar vliegen zelf, in hun privéjets, overal ter wereld naar toe.

De ‘dalingen van de wereldwijde vruchtbaarheidscijfers’, die veroorzaakt worden door: vaccins; transgenderisme; blootstelling aan 5G EMV èn besmetting met pesticiden van de voedselvoorziening, wordt door hen gezien, als een uitermate gezonde trend. Hun motto is: “Hoe meer spontane abortussen en onvruchtbaarheid er veroorzaakt kunnen worden, hoe beter”. Ondanks alle mislukte waarschuwingen door klimaatgekken als Al Gore, debatteren deze wetenschappers nu over ‘onomkeerbare omslagpunten in het klimaat’.

Deze zullen volgens hen, rampzalige gevolgen gaan hebben. Er zal een broeikaseffect ontstaan waar de mens geen invloed op kan uitoefenen. En ook hier, spreken ze zichzelf weer tegen. Enerzijds, beschuldigen ze de mensheid ervan doelbewust het klimaat te vernietigen en anderzijds, pretenderen ze dat het klimaat niet door mensen te beïnvloeden is. Deze tegenstrijdige junkwetenschap, afkomstig van klimaatalarmisten, die pretenderen wetenschapper te zijn, riekt naar een irrationele waanzin, waarin alle logica ontbreekt.

Demonisering, angst, angst en nog eens angst..
Het is allemaal gebaseerd op demonisering – en het elimineren – van CO2 uit de atmosfeer. Hierdoor zal de productie van voedselgewassen en het plantenleven op de hele planeet (inclusief regenwouden) instorten, waardoor mensen door hongersnood aan hun einde zullen komen. Hoe ze al hun genetisch gemodificeerde sojabonen willen laten groeien zonder CO2, blijft een raadsel. Ook deze, zullen fotosynthese nodig hebben om te kunnen groeien. Verder beweren zij, dat om de planeet te kunnen redden, het een absolute noodzaak is, de wereldwijde consumptie van dierlijke producten te verminderen.

De globalisten zijn bezig de atmosfeer van de aarde te veranderen, met als doel het leefbaar te maken voor een ander soort wezen dan de huidige mens. Dit wordt ook wel ‘terravorming’ genoemd. Hier zal ik in een ander artikel uitgebreid op in gaan. Deze globalisten zijn geen mensen, zoals jij en ik. Ze mogen er hetzelfde uitzien maar dat heeft te maken dat wij mensen, momenteel niet in een mensenlichaam zitten.

Dit is, om te voorkomen, dat wij onze machthebbers zouden herkennen. President Trump maakt geen deel uit van die globalisten, wat de reden is, dat hij zo wordt aangevallen. Hij doorziet de klimaathoax en weigert hier dus ook aan te voldoen. De initiatieven voor stratosferische vervuiling onder de naam ‘Project SCoPEx, dat nu door Bill Gates e.a. worden gepusht, blijven eveneens doorgaan. (HIER) Het doel hierachter is:

  • het dimmen van de zon
  • het afsluiten van de fotosynthese
  • voedselgewassen beroven van de cellulaire energie die ze nodig hebben om voedsel te produceren.

De samenwerking van ‘elite’ en wetenschappers…
Dus met andere woorden: ‘Doodt miljarden mensen: GEO-GENOCIDE’ Tijdens de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, zijn naar verluidt zes miljoen mensen gedood. De gestoorde klimaatwetenschappers van vandaag, eisen dat er zes MILJARD mensen (of meer) zullen worden geëlimineerd. Dit maakt de geo-genocide letterlijk duizend keer groter dan de Holocaust. “De wereldbevolking moet worden gestabiliseerd – en idealiter, geleidelijk worden afgebouwd,” zo wordt gesteld door de z.g. 11.000 wetenschappers. Vervolgens praten ze over manieren om ‘de mensenrechten te versterken door de vruchtbaarheidscijfers te verlagen’. Dit zou tot stand gebracht moeten worden door middel van:

 • verplichte vaccins
 • een opzettelijk vervuilde voedselvoorziening
 • de voortdurende blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën voor de voedselvoorziening
 • een massakankergolf dat wordt veroorzaakt door blootstelling aan 5G. Dit zal de vrije radicalen in de bloedbaan verhogen wat moet leiden tot massale sterfte als gevolg van ontstekingen, die hartaanvallen, kanker en neurologische storingen veroorzaken.

Het rapport vermeldt, dat deze massale genocide op de mensheid, ‘de diversiteit van de mensheid zal eren … Binnen een kader, dat sociale integriteit waarborgt.’ Wat dàt mag betekenen, geen idee. Het is allemaal dubbelspraak voor een autoritaire, Orwelliaanse samenleving, waarin niemand de klimaatkrankzinnigheid mag betwijfelen. Doe je dit wel, dan zul je gecensureerd, of ontslagen worden van je werk om finaal door de wetenschap te worden afgeschoten. (HIER)  Voor deze waanzinnige wetenschappers betekent ‘diversiteit’, dat er geen onderscheid gemaakt zal worden wie er wordt gedood en begraven zal worden in de massagraven.

Genetisch gemanipuleerde, bewapende virale stammen, zullen ook worden vrijgelaten om mensen van elke nationaliteit te vermoorden, uit naam van ’tolerantie’. Massale honger zal niet discrimineren, omdat de ineenstorting van wereldwijde voedselgewassen, gevolgen zal hebben voor elk mens. Dit is hoe de ‘diversiteit’ wordt bereikt. Ze willen de hele planeet in een dodelijke gaskamer veranderen. In plaats van iedereen te vergassen met Zyklon B – het Holocaust-gas, dat overigens door Big Farma-wetenschappers is gecreëerd – zullen ze de atmosfeer van de hele planeet uitputten, dat zal leiden tot de opzettelijke ineenstorting van de menselijke beschaving.

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

Als je dacht dat de nazi’s, massamoordenaars waren, wacht dan maar tot je ziet wat Bill Gates en de Harvard-wetenschappers in gedachten hebben. Ze hebben een manier gevonden om zes miljard mensen van planeet Aarde te elimineren, om vervolgens de dan ‘dode’ aarde met een groepje nepwetenschappers, te kunnen erven. Of dat is tenminste, wat ze denken te gaan doen.

De ‘werkelijke’, niet menselijke machten achter de schermen, laten de wetenschappers het vuile werk doen om de aarde voor te bereiden op een post-menselijke toekomst. Dit moet stapsgewijs gaan plaatsvinden. Ten eerste is er de geplande ineenstorting van de wereldwijde voedselvoorziening, veroorzaakt door de verwijdering van kooldioxide uit de atmosfeer. Om dat te bereiken gaat echter tientallen jaren duren. Op korte termijn hebben ze veel snellere en gewelddadigere plannen, om in te zetten.

Deze omvatten deze ‘stappen’:

 • Opvoeren van abortuspropaganda en legaliseren van de moord op kinderen die al geboren zijn ongeacht de leeftijd. (Kindermoord)
 • De samenwerking tussen Google en Big Farma brengt duidelijk in kaart welke organen bij welke personen geoogst kunnen worden. (HIER)
 • De toename van gedwongen euthanasie. Iedereen zonder werk, die dus geen actieve belasting betaalt, zal het doelwit worden voor beëindiging.
 • Verplichte vaccinaties voor iedereen, met behulp van vaccins, die opzettelijk zijn doorspekt met onvruchtbaarheidschemicaliën om de bevolking te laten instorten.
 • De opvallende verschijning van Greta Thunberg, die de mensheid ‘liefdevol’ weleens even de les leert. De opvallende overeenkomst met andere ‘vlechtenmeisjes’.. Een ONSCHULDIG symbool van jeugdige vrouwelijke ‘vernieuwing’…!? Van links naar rechts.. Mao Tse Tung met meisje met vlechtjes, Joseph Stalin, SS-er Heinrich Himmler en jawel, Barack Obama

  Het weigeren van gezondheidszorg aan mensen met het label ‘klimaatontkenners’. Een versie hiervan is al begonnen in het Groot Brittannië, waar mensen die worden beschuldigd van ‘haatdragende taal’, alle gezondheidszorg wordt ontzegd en uit ziekenhuizen worden verwijderd.

 • De toename van gedwongen euthanasie. Iedereen zonder werk, die dus geen actieve belasting betaalt, zal het doelwit worden voor beëindiging.
 • De massale vergiftiging van de bevolking met een versnelde 5G-uitrol, volgens een onderzoek, vorig jaar gepubliceerd in Environmental Research (HIER).

En deze zullen het volgende veroorzaken:

 • Cellulaire DNA-schade
 • Verlaagd aantal zaadcellen / onvruchtbaarheid
 • Neuro psychiatrische effecten (mensen gek maken)
 • Apoptose / celdood
 • Calciumoverbelasting op cellulair niveau
 • Verstoring van het endocriene systeem
 • Oxidatieve stress en schade, door vrije radicalen aan alle cellen

In wezen wordt je het doelwit voor beëindiging via meerdere vormen van toxiciteit, onvruchtbaarheid, neurologische schade, enz., en het zal allemaal worden afgeleverd via voedsel, medicijnen en blootstelling aan EMV. Terwijl dit allemaal gebeurt, zullen de globalisten de zon en de fotosynthese wereldwijd blokkeren door middel van chemtrails / geo-engineering. Dit zal ook de energieproductiecapaciteit van zonnepanelen over de hele wereld sterk verminderen. Snap je nu waarom ‘groene energie’ zo wordt gesubsidieerd.

Het plan is de hele planeet te ‘rebooten’, zonder dat mensen het zullen overleven. Veel van de wetenschappers van vandaag, zijn de meest, ‘niet-geïnformeerde’, mensen op de planeet als het gaat om echte gebeurtenissen, die de menselijke beschaving bedreigen. Ze hebben geen besef van de ware agenda achter geo-engineering;

   • 5G gezondheidsrisico’s;
   • de vaccins, met onvruchtbaarheid chemicaliën;
   • de opzettelijke massale vergiftiging van de voedselvoorziening met (GMO-)pesticiden en zware metalen;
   • de voortdurende ontwikkeling van gemanipuleerde bio wapens;
   • de censuur van natuurlijke geneeswijzen, die de levensduur bevorderen;
   • de chemtrailing van voedselgewassen;
   • etc. etc.

Niemand is veilig – zèlfs de wetenschappers zèlf niet – wanneer nep-klimaatwetenschap het regeringsbeleid mag gaan dicteren. (HIER)

Last but not least:
We staan ​​aan de vooravond van een nieuw paradigma van relaties tussen naties en volkeren. De opeenvolging van rijken, met het Britse rijk in zijn huidige incarnatie, die duizenden jaren de mensheid hebben geteisterd, kan vervangen gaan worden door een win-win-samenwerking. Het wordt tijd, dat we een einde maken aan de imperiale gedachte, dat groei en ontwikkeling moeten worden voorkómen, om een ​​statische machtshiërarchie te kunnen handhaven. Op deze nieuwe manier zullen we in staat zijn een economische, wetenschappelijke en culturele groei te ontketenen, die ons zou moeten kenmerken als wezens, behorende tot de mooiste soorten op deze planeet -namelijk als mens.

De jeugd moet zich wereldwijd verenigen om te gaan ontdekken, dat de waanzin van de klimaatverandering, volledig in strijd is met de ware identiteit van de mens als een ruimte varende soort. Wij zijn in staat om met ruimtetechnologie en onze scheppingskracht, elk probleem op te lossen, waarmee we grenzen zullen kunnen overwinnen. (HIER)

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

* * *

13 gedachten over “De ware agenda achter de klimaathoax…

  1. Het is aangepast zie ik, ja want 500.000 is wel erg weinig. Er staat trouwens dat het een voorstel is en dat het beter zou zijn om het onder dat aantal te houden wanneer er iets voor zou vallen. Het is niet een oproep tot moord, dat zouden ze er ook nooit bij zetten uiteraard.

 1. Heb wel eens Gezien/gedroomd dat die wezens/figuren met witte kale koppen een soort zuurstofmasker dragen waar geen zuurstof uitkomt maar een ander soort “zuur” wat ze in ademen en waar ze van leven. Ook punthoofden met een pluk rechtop staand haar waren hier deel van, de dommekrachten of zoiets. Ja het is een rare wereld. Nee ik draag geen alu hoedje, ik haat die uitdrukking.

 2. In Nederland maken ze zich druk om pakketbezorgers die straten zouden blokkeren en lachgas wat schadelijk zou zijn,maar het ergste is dat om verboden gevraagd wordt.
  Voor de tweede wereldoorlog uitbrak werd precies hetzelfde gedaan maar dan voor joden die nergens meer aan deel mochten nemen en totaal uitgesloten werden van alles.Nu vragen dus popiejopie figuren zelf om verboden terwijl niemand ze vraagt dat te doen sterker nog de meeste mensen zijn dergelijke betutteling al lang meer dan zat.Wat betreft de politiek zijn Groen links en D66 de grootste idioten die veel kapot maken want Jesse Klaver moet maar eens uitleggen waar mensen eten vandaan moeten halen wanneer de veestapel gehalveerd is en door droogte of juist teveel regen de oogst tegenvalt of verloren is gegaan.D66 zorgt ervoor samen met andere politieke partijen dat ouderen zichzelf als last zien waardoor mensen een eind aan hun leven willen maken en inplaats van die problemen op te lossen door fatsoenlijk met mensen om te gaan en goede voorzieningen te treffen gaan ze juist euthenasie aanmoedigen en het makkelijker maken om mensen te helpen bij het beeindigen van hun leven.De Nazi’s deden precies hetzelfde met bv gehandicapten en mensen die voor de staat geld konden kosten.
  Er is geld genoeg en het was zelfs een D66 er (Alexander Pechtold) die liever 80 miljoen aan een kwak verf op een doek uitgaf dan dat hij mensen hielp die het nodig hadden.(uiteraard was het ook geen toeval dat het schilderij samen met nog een schilderij wat de Fransen hebben gekocht verkocht werd door een Rothschild).Dit toont aan dat er banden bestaan tussen de Nederlandse en Franse politiek en hen die de mensheid naar 500 miljoen willen terugbrengen.
  Ouderen zijn geen last voor wie of wat dan ook en de meesten hebben hard gewerkt en voor hun pensioen en verzorging betaald alleen is het de politiek die het verdomd om het geld te besteden waar het voor bedoeld is.Als Den Haag dan wil dat het natuurlijke als slecht gezien wordt en het kunstmatige als goed dan is dat de omgekeerde wereld en desastreus voor al het levende.Niet voor niets heeft Unilever vorige week een lab geopend om te kijken hoe voedsel gezonder gemaakt kan worden met allerlei troep terwijl ik denk dat het juist bedoeld is om ongezonder eten te maken met allerlei rotzooi wat precies in het dépopulatieplaatje past.
  Zelfs op streekprodukten las ik dat de EU al hun invloed willen uitoefen door hun stempel erop te drukken.Wanneer dan Den Haag zegt de veestapel te willen verminderen moeten ze in Den Haag beginnen want daar barst het van de runderen binnen het parlement.

  1. En dan nog iets,de fusies waardoor alleen de grootsten overblijven we zien het bij bedrijven als Tata Steel wat dacht ik over genomen is/wordt door Thyssen Krupp die in de oorlog ook al tanks maakten voor de Duitsers.We zien het bij banken de kleintjes worden opgeslokt door de grote banken en alleen de grootste banken en bedrijven zullen overblijven en laat dat nu net de bedrijven zijn van de aller rijksten op deze aarde.
   Dan heb je de privacy waakhonden maar die zitten behoorlijk te slapen want hoe kan men van privacy spreken wanneer iemand een hypotheek bij een kleine bank afsluit die vervolgens overgenomen wordt door een grote bank en is de hypotheeknemer ineens verplicht om de hypotheek verder af te lossen aan een grote bank die niet eens geld voor die hypotheek heeft verstrekt?Wat stelt keuzevrijheid dan nog voor en is dat geen contractbreuk want de hypotheeknemer heeft zijn overeenkomst toch getekend bij die kleine bank en niet bij die grote bank?Dat banken elkaar overnemen moeten ze zelf weten maar dat wil niet zeggen dat de klanten het daar ook mee eens zijn,alleen wordt hen niets gevraagd. https://nos.nl/artikel/2313957-poortactie-tegen-massaontslag-bij-tata-steel-ijmuiden.html Is het niet vreemd dat de politiek weinig of geen geld zegt te hebben voor zaken die mensen echt vooruit kunnen helpen terwijl miljarden naar het buitenland verdampen en multinationals enorme subsidies krijgen terwijl ze toch al weinig of geen belasting afdragen?

 3. Jesse Klaver moet maar eens uitleggen waar mensen eten vandaan moeten halen, ja dat zou wat zijn, dat leeghoofd speelt allen maar met zijn smartphone, de godganse dag. Wat moet hij uitleggen? Je geeft dit leeghoofd te veel eer, alsof hij ook maar iets zou kunnen uitleggen.

 4. Dat Trump niet tot de globalisten zou behoren lijkt mij sterk omdat hij toch ook voor de uitrol van 5G is door Apple.Dat hij afstand deed van de Parijs akkoorden kan te verklaren zijn doordat hij de Amerikanen achter zich wil krijgen door voor minder werkelozen te zorgen en daar heeft hij vervuilende industrie voor nodig wat natuurlijk ook weer geld voor zijn vrienden oplevert.
  Een muur kan ook mensen weerhouden om de VS te verlaten wanneer ze dat willen en Trump is toch voorstander van de muur,en het verleden heeft toch al laten zien dat sommige bedrijven geen problemen hebben met dwangarbeiders misschien dat daar dan ook rekening mee gehouden mag worden? Wanneer eenmaal het doel is bereikt kan de VS gewoon op slot gegooid worden en zit iedereen gevangen vanwege de muur en de rest is rondom water.Denk hierbij ook aan de Feema kampen die ze niet voor niets hebben gebouwd en die bedoeld zijn voor opstanden wat gegarandeerd zal gebeuren wanneer mensen geen kant meer op kunnen.

 5. https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agri-food/32949/unilever-foods-innovation-centre-hive
  Supermarkten worden bevoorraad grotendeels door Unilever met hun producten en daar is NIETS MIS mee Zolang ze niet met eten gaan knoeien omdat ze denken het beter te weten dan de schepper.Citaat uit verwijzing:Het voedsel systeem is kapot en we kunnen niet zo doorgaan”.zegt de CEO. einde dit citaat. Een stukje verder staat en ik citeer weer:Voedselverspilling tegen gaan,MEER VOEDINGSWAARDE TOEVOEGEN aan de producten,plantaardige producten ontwikkelen die betaalbaar én lekker zijn.(einde citaat).Voedselverspilling tegen gaan is goed maar heeft niets te maken met de gezondheid van producten.Meer voedingswaarde toevoegen aan de producten,dus troep erin verwerken waardoor u snel verzadigd bent en een vol gevoel krijgt,plantaardige producten ontwikkelen die betaalbaar én lekker zijn,dat kan nooit want het woord zegt het al plantaardig betekend planten in de grond en niet ontwikkelen in een laboratorium.Goed voedsel komt nog steeds van landerijen en boomgaarden die met veel zorg en vooral kennis (meestal opgedaan door ervaring) van boeren voor gezond eten zorgen.Daarbij is koeienmest en mest afkomstig van andere dieren al eeuwen een hulpmiddel geweest en dat willen ze nu juist afbreken met als doel mogelijk iedereen afhankelijk te maken van kunstmatig ontwikkelde producten die dan gezonder zouden zijn dan natuurlijke producten wat totale onzin is natuurlijk.De politiek en Timmermans van de EU in het bijzonder zien eveneens de boeren die ons altijd tot op de dag van vandaag met fatsoenlijk eten in leven hebben gehouden als de grootste vijanden en die moeten hoe dan ook weg.Is het geen schande dat supermarkten nu juridisch de boeren tegen willen houden te demonstreren voor het voortbestaan van hun sector en bedrijf?
  Dit is geen smaad want ik benoem ook de goede zaken zoals ik schreef dat er niets mis is met de bevoorrading door Unilever met hun producten zolang daar niet mee geknoeid wordt.
  Nu willen ze daar dus wel mee gaan knoeien en dan mag ik daar ook mijn mening (en dat is dit) over geven.Dit is dus alleen maar mijn mening en dat mag nu nog steeds in een vrije democratie dat sommigen dat niet waarderen is heel iets anders.

 6. Bij deze “klimaatproblematiek” dienen we m.i. er wel voor op te passen om niet in het spel te treden van de “vijand(en). Het gaat hier over alles uitgezonderd het klimaat. Dit wordt gebruikt als dekmantel voor een NWO :
  https://multipolarworldinstitute.org/2019/10/02/australia-pm-adviser-says-climate-change-is-un-led-ruse-to-establish-new-world-order/
  met citaat :
  “Australia PM adviser says climate change is ‘UN-led ruse to establish new world order’ Tony Abbott’s business adviser says global warming a fallacy supported by United Nations to ‘create a new authoritarian world order under its control’………….
  The real agenda is concentrated political authority. Global warming is the hook. Eco-catastrophists [ …] have captured the UN and are extremely well funded. They have a hugely powerful ally in the White House.”…………(=einde citaten).
  En dan het besluit over de boodschapper met het gevaarlijke nieuws :
  “Environmental groups and scientists described Mr Newman as a ‘crazed’ conspiracy theorist and some called on him to resign. “His anti-science, fringe views are indistinguishable from those made by angry trolls on conspiracy theory forums,” said the Climate Change Council. (=einde citaat).
  Waar het dan ook over gaat blijkt uit de openbrief van de Heilige Greta :
  https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-strikes-un-conference-madrid-by-greta-thunberg-et-al-2019-11?
  met citaat :
  “That action must be powerful and wide-ranging. After all, the climate crisis is not just about the environment. It is a crisis of human rights, of justice, and of political will. Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled it. We need to dismantle them all. Our political leaders can no longer shirk their responsibilities.” (=einde citaat).
  Met dit citaat komen we imo terecht bij het cultuur marxisme met de scenario’s van de Frankfurter Schule, A. Gramsci en S. Alinsky, en dus bij de ware aard van de “klimaatgekte”. Het doel van deze NWO is immers communisme :
  https://www.henrymakow.com/what_is_communism.html
  met citaat :
  “Most people think Communism is an ideology dedicated to championing workers and the poor. This was an incredibly successful ruse which manipulated millions.
  Behind this artifice, “Communism” is devoted to concentrating all wealth and power in the hands of the central banking cartel (the Rothschilds and their allies) by disguising it as State power. The central banking cartel is the ultimate monopoly. It has an almost global monopoly over government credit. Its object is to translate this into a monopoly over everything – political, cultural, economic and spiritual. One world government = Rothschild monopoly = Communism. “(=einde citaat).
  Een beeld van dit “monopoly over everything” zien we m.i. vandaag al in China met het social credit score systeem. In feite voeren al de nuttige idioten, die moord en brand schreeuwen over dit “klimaatprobleem” , de verborgen agenda’s uit van de “banksters”
  Afgezien van het voormelde, gaat het bij deze “klimaatgekte” immers ook om big business
  https://www.politico.eu/article/big-business-behind-climate-change/
  met citaten :
  “Why corporate sponsors are underwriting the COP21 conference in Paris — paying around a fifth of its €170 million cost…………..
  The message is clear: Big firms want the public to know they care about the climate, or at least to look as if they do. At stake is their reputation with increasingly climate-conscious consumers, as well as the need to preempt climate activists and politicians who accuse big firms of spoiling the planet via investments in polluting energy sources. In the struggle to determine whose narrative prevails with the public, rich firms usually have the upper hand.(=einde citaten).
  Ik vind het belangrijkste bij deze “klimaatproblematiek” niet het klimaat als dusdanig, maar wel de verborgen agenda’s die er achter schuil gaan.

  1. Gisteren zag ik bij het nos nieuws een man van de branchevereniging van supermarkten het woord doen en aan de ene kant vond ik het zielig dat iemand zover kan zakken terwijl het aan de andere kant lachwekkend is maar wel één groot toneelstuk.
   De branchevereniging vond het nodig om een juridische procedure te starten tegen de boeren die altijd voor uw en mijn eten hebben gezorgd en waar we allemaal groot door geworden zijn.Tevens vind ik dat nogal voorbarig omdat niemand (behalve de boeren zelf dan) weet wat er gaat gebeuren a.s woensdag.De man van de supermarktbranchevereniging was bang voor lege schappen in de winkels en ook dat de mensen dan met de aankomende feestdagen zonder eten zouden komen te zitten en dat is ronduit gelul want erg begaan met de mensen zijn ze nooit geweest want toen destijds kleine zelfstandigen zoals kruideniers en anderen hun deuren moesten sluiten van bedrijfjes die door hard werken tot stand waren gekomen hadden ze met hen ook geen medelijden.Het gaat naar mijn mening erom dat boeren weg moeten want zoals in een eerder geschreven stukje (7) al aangegeven is willen ze goed eten gaan vervangen door troep in laboratoriums volgens hen “verbeterd en voedingsrijker” en dat kan gewoon niet.
   Veel dingen moeten we gewoon andersom zien en dan kom je erop uit dat veel dingen die slecht zijn nu ineens goed zouden zijn en wat goed is nu ineens slecht is.
   Wat ze willen is namaak eten waar mee geknoeid is of kan worden zoals vleesveervangers bijvoorbeeld.Wat is er nou beter dan intelligentie van de mens zelf waar de mens wat aan heeft inplaats van kunstmatige intelligentie waar mensen niets aan hebben maar vaak wel werkeloos door worden omdat de kunstmatige robot met kunstmatige intelligentie de taken overneemt? Waarom moeten vrachtwagens,treinen,taxi’s enz zelfrijdend worden?
   Ook hier zorgt dat voor grote hoeveelheden werkelozen. nog een reden dat er nu een porces wordt aangespannen tegen de boeren die vechten voor gezond eten voor iedereen en het voortbestaan van hun bedrijven en de sector in het algemeen is de daling van de omzet/winst voor supermarkten want volgens de persoon die aan het woord was gaat het om 1 miljard per 7 dagen is meer dan 100 miljoen per dag.Waarom maakt die branchevereniging daar zo een herrie over terwijl ze zelf in het verleden ervoor gezorgd hebben dat winkels gesloten moesten worden door alles in één grote winkel te gaan verkopen of tewel supermarkten? Dat was gewoon broodroof en heeft veel mensen hun baan gekost.Wanneer de rechter uitspraak doet terwijl ze niet eens weten wat de boeren van plan zijn in het voordeel van de branchevereniging van supermarkten dan is de kans aanwezig dat die rechter of corrupt is of totaal niet weet wat hij/zij doet beter zou hij/zij de schade veroorzaakt destijds door supermarkten laten compenseren door schadevergoedingen te laten uitkeren aan alle gedupeerden van toen.

 7. 27 of 28 landen hebben handtekeningen voor/bij de EU gezet wat in mijn ogen niets anders is dan een niet gekozen geldverslindend crimineel instituut dat alleen multinationals,banken en de aandeelhouders dient.De Nederlandse overheid heeft als belangrijkst wapen tot nu toe de belastingdienst die ervoor zorgt dat veel te hoge belastingen in combinatie met “bezuinigingen” op gemeenten mensen werkloos maakt en in de problemen brengt.(Het zijn geeneens bezuinigingen maar gewoon ordinaire diefstal).Dat de staat boerenbedrijven wil uitkopen betekend dat de staat straks de baas wordt over de grond en wie als boer toch op de boerderij wil blijven zal dan hetgeen wat ooit van hem was misschien mogen pachten.De staat zorgt zelf voor werkeloosheid waardoor mensen afhankelijk worden van een uitkering en nu krijgen ze die nog alleen veel te weinig waardoor velen in de problemen komen,zelfs (gisteren in het nieuws te zien) een postbode die door weer en wind z,n/haar werk doet en ook nog sorteerwerkzaamheden moet verrichten krijgt amper € 10,- betaald en collega,s hadden soms twee bijbanen om uit de problemen te blijven maar dat is dweilen met de kraan open en dan heeft schulden kwijtschelden ook weinig zin want daarna begint alles opnieuw beter is hogere lonen/uitkeringen en lagere belastingen anders gaan we met ons allen naar de verdommenis met dank aan de overheid en companen.De NOS verslaggeefster begreep het al helemaal niet en stelde de vraag of kwijtschelding van schulden het mensen niet te makkelijk maken,maar wat is er dan makkelijk wanneer de overheid de grootste boosdoener is en mensen zelf van uitkeringen afhankelijk maakt om ze vervolgens in de steek te laten? Vaccines zijn gratis terwijl ze niets aan het toenemend aantal kinderen doen die in armoede door de overheid veroorzaakt terecht komen.Boeren zijn ook door regels en hoge belastingen in de problemen gebracht en vaak met als eindresultaat dat ze gedwongen leningen bij banken moesten aangaan waardoor ze afhankelijk gemaakt werden van de boosdoeners.Dit alles gebeurd bewust met een bepaald doel namelijk van democratische landen dictaturen maken,misschien hadden ze net zo goed Hitler z,n gang kunnen laten gaan?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.