Advertentie

Bill Gates: ‘Ouders ongevaccineerde kinderen moordenaars’..!


Gaat Bill Gates ongenuanceerde vaccinatie-uitspraken terugnemen?

x

Guido Jonkers © WantToKnow.nl februari 2011

x

 

Ouders en pleitbezorgers roepen op tot een groot protest
tegen voormalig Microsoft-topman Bill Gates,
nadat hij ouders die hun kinderen niet laten vaccineren
‘kindermoordenaars’ heeft genoemd..

X

 

De cover van het boek van Habakus en Holland (klik voor link naar de site)

Bill Gates heeft met zijn vrouw Melinda besloten dat zij ‘iets’ aan de wereld willen bijdragen. Daartoe richten zij enerzijds een stichting op, de Gates Foundation en anderzijds stortten zij een aanmerkelijk deel van hun eigen vermogen (zo rond de 60 Miljard US$) op de bankrekening van deze stichting.

En of dat niet genoeg was, besloot topbelegger Warren Buffet ook het grootste deel van zijn vermogen (85% van US$ 44 miljard) op diezelfde rekening te storten. Buffet had, naar eigen zeggen, geen verstand van goede doelen en vond in Bill en Melinda precies de mensen die wisten wat ze deden op dit gebied.. Welk gebied..? Filantropie of vaccinaties…?

Nou of dát zo, dat ze weten wat ze doen, valt nog te bezien..! Eerder plaatsten wij hier op WantToKnow al een artikel over de uiterst bizarre uitspraak van Bill Gates, tijdens een TED-presentatie. Daarin liet hij weten, dat nieuwe vaccinaties zullen gaan bijdragen aan het ’terugdringen van de overbevolking’… (HIER het artikel)

Maar opnieuw laat Gates zich volledig van zijn bizarre kant zien. Niet gehinderd door enige kennis, heeft hij zich uiterst grievend uitgelaten over ouders die hun kinderen niet (willen) laten vaccineren. En ome Bill heeft het behoorlijk bont gemaakt, want vandaag (24-02 -2011) vindt er een persconferentie plaats, tegenover het Microsoft-kantoor in New York waarin Louise Habakus en Mary Holland, namens 10.000-den ouders excuses eisen van Gates.

Deze 10.000+ ouders en verzorgers hebben zich gemeld op de site van deze 2 vrouwen, pleitbezorgers voor vaccinatie-veiligheid. Zij spreken hun grote verontwaardiging uit voor de woorden en opmerkingen van Gates in een interview. Ze eisen een onmiddellijk excuus van Gates, naar aanleiding van zijn uitlatingen in dit CNN-interview, waarin hij verklaart dat ‘zij die de veiligheid van vaccinaties ter discussie stellen, kindermoordenaars zijn’. (zie het hele CNN-interview hieronder).

Habakus and Holland zijn de auteurs van een zojuist verschenen boek dat zij de ‘Vaccine-Epidemic’ hebben genoemd. Beiden worden gezien als experts op het gebied van vaccinatie veiligheid. Beide auteurs stellen dat, hoewel vaccinaties hebben bijgedragen aan de terugdringing van sommige infectieziekten, de aanbevolen doses vaccinaties voor kinderen, het laatste decennium, zijn geëxplodeerd. Ouders van kinderen in New York dienen WETTELIJK VERPLICHT, hun kinderen maar liefst 35 vaccinaties te hebben laten toedienen, voordat zij op school kunnen worden toegelaten.

En beide vrouwen staan niet alleen in hun initiatief; deze persconferentie wordt gesteund door deze organisaties:
Age of Autism;
Autism One
;
Center for Personal Rights
; en het
Elizabeth Birt Center for Autism Law and Advocacy (EBCALA)

* * *
x

Om het hele verhaal in beeld te krijgen, laten we je hier het betreffende interview zien.

Eronder een transcript van (een deel van) het interview.

Vertaling Guido Jonkers © februari 2011 / wanttoknow.nl/.be
xx

x

Elke week nodigt Dr. Sanjay Gupta vooraanstaande personen, die een grote invloed hebben uitgeoefend op onze maatschappij en haar functioneren, uit voor een interview. “Colorful Conversations” heten deze interviews, en op 4 Februari mocht Microsoft-oprichte Bill Gates zijn verhaal doen. Waarom hij (en echtgenote Belinda Gates) hebben besloten om maar liefst 10 miljard US$ te doneren aan het een wereldwijd vaccinatiebeleid.

Bill Gates was aanwezig op de meeting van ‘grote geesten’ in Davos, Zwitserland en sprak met CNN’s medische correspondent Sanjay Gupta. De miljardair en ‘filantroop’ woonde het World Economic Forum bij om zijn missie te promoten, die probeert vóór 2012 alle polio uit te wereld te hebben gebannen. Hij probeert dit te bereiken via zijn stichting, die beloofd heeft 10 Miljard US$ te besteden aan de aanschaf van polio-vaccinaties voor kinderen over de hele wereld de komende 10 jaren.

Gupta vroeg Gates over zijn ideeën rondom de vermeende verbanden die er zijn tussen vaccinaties en autisme. Hij vroeg hem ook wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor de miljarden dollars die aan deze vorm van ‘hulp’ worden gespendeerd. Mag je daarbij een bepaalde mate van corruptie en fraude verwachten..? Hier volgt een kleine vertaling van het transcript van dit gesprek.

Dr. Sanjay Gupta: U belooft 10 Miljard US$ voor de komende 10 jaar, zodat ‘het jaar van de vaccinaties’ kan worden uitgeroepen. Wat betekent dat precies?

Bill Gates: Wij geloven dat er tijdens dit decennium een enorme vooruitgang kan worden geboekt, zowel in het uitvinden van nieuwe vaccinaties alswel in het ter beschikking stellen ervan, aan alle kinderen die deze vaccinaties nodig hebben.
We zouden het aantal kinderen dat sterft aan de gevolgen van ziekten kunnen halveren, van 9 miljoen naar de helft, wanneer we succesvol zijn. We dienen daarvoor 3 zaken te doen:
In de eerste plaats willen we de ziektes die in dit profiel passen, ringworm en polio, volledig uitroeien. In de tweede plaats willen we ervoor zorgen dat we hiervoor de juiste vaccinaties te pakken krijgen of ze uit te vinden; we hebben er nog maar 6 of 7 extra nodig. En dan hebben we alle benodigde instrumenten om kindersterfte te reduceren, bevolkingsgroei te beperken, waardoor de stabiliteit in de wereld en het milieu zal daar baat bij hebben.

Gupta: Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom vaccinaties, in het bijzonder de kindervaccinaties. Er is veel nieuws dat erop wijst dat er een verband zou zijn met autisme bijvoorbeeld. Wat vindt u daar nou van? Dr. [Andrew] Wakefield schreef hierover een artikel in The Lancet in 1998, waarin hij veronderstelde dat er een verband is. Er was bijvoorbeeld een lagere vaccinatiegraad in Groot Brittanië dan in de VS in een bepaalde periode. Wat zijn uw gedachten?

Gates: Het blijkt dat Dr. Wakefield absoluut frauduleuze gegevens heeft gebruikt. Hij bleek een financieel belang te hebben bij sommige juridische aanklachten, hij maakte een fake-onderzoek, en het tijdschrift liet dit allemaal toe. Alle andere studies die gedaan zijn, tonen geen verband aan, steeds maar weer. Het is dus een absolute leugen die ervoor heeft gezorgd dat er duizenden kinderen zijn gestorven. Omdat de moeders, die deze leugen gepresenteerd kregen, hun kinderen niet meer lieten inenten met óf het kinkhoest- óf het mazelenvaccin. En hun kinderen stierven. En de mensen die zich verbinden met deze anti-vaccinatie-inspanningen, die, weet je, die mensen doden kinderen. Het is erg treurig, omdat deze vaccins heel belangrijk zijn.

Gupta: Het ontwikkelen van vaccins. Het wetenschappelijk onderzoek dat hierin wordt verricht, is één ding, maar het distribueren ervan, nádat het is ontwikkeld, is natuurlijk een ander ding. Iemand zei mij eens, dat zelfs áls er een middel gevonden zou worden om HIV/AIDS te genezen, in de vorm van een glas water, we dan nog steeds niet in staat zouden zijn om van AIDS af te komen, omdat het gaat over de feitelijke distributie van deze middelen. Hoe ziet u een dergelijke uitdaging, ongeacht even de kosten die ermee gemoeid zijn?

Gates: Nou, er zijn prachtige manieren om vaccins te distribueren. Het is een systeem dat gedurende een aantal jaren is opgebouwd. In het geval van pokken, is het vaccin gebruikt en is deze ziekte uitgeroeid verklaard in 1979. We bereiken ongeveer 75% van alle kinderen met vaccinaties.
Vaccinaties zijn een behoorlijk speciale behandeling, omdat je overal ter wereld in staat bent een vaccinatie-campagne op te zetten. Het enige dat je hoeft te doen, is vrouwen uit de dorpen bijeen te roepen, hen de vaccins te geven en hen vragen om rond te gaan en de kinderen te zoeken. Daarnaast betaal je andere mensen, die onafhankelijk zijn, om de kinderen te onderzoeken, zodat je weet hoe hoog de vaccinatiegraad is. Je hebt daarvoor ook duidelijk indicatoren. Mazelen zullen je altijd laten zien, of er goed werk is gedaan met vaccineren, omdat er kinderen zullen sterven aan mazelen. Dus wij weten, dat wanneer we het geld besteden, dat de groep die de vaccinaties zal uitvoeren, het ook goed zal doen.

Gupta: U spreekt over de pokken alsof dat en principemodel is waaraan je kunt afmeten dat het aldus gedaan kan worden. D.A. Henderson -Donald Henderson- die voor de World Health Organization werkte in die tijd, sprak erover dat er eigenlijk meer sprake was van een beweging, dan een gezondheidsinitiatief voor de bevolking, waarbij hij zich baseerde op objectief bewijsvoering. Ik geloof dat wat hij wilde zeggen, meer ging over jaarlijkse immunisaties, dan te proberen een bepaald moment te vinden om het te doen?

 

Gates: Ik geloof dat wanneer je met moeders spreekt, wiens kinderen verlamd zijn, dat, hoe je het ook probeert een etiket op te plakken, het erom gaat, om deze boze ziekte te elimineren. Ik geloof niet dat er een bepaalde filosofie is, die suggereert dat het hebben van polio, iets goeds is. De wereld is vrij terughoudend geweest in het uitzoeken van enkele ziektes, die uitgeroeid zouden moeten worden, omdat het erg moeilijk is. Nádat de pokken waren uitgeroeid, bleek de les van deze inspanningen te zijn, dat vaccinaties wonderen kunnen doen, en niet dat we onmiddellijk door zouden moeten gaan met andere ziektes.

Gupta: U hebt gesproken over Afghanistan, Pakistan en het poliovaccin, en u zei dat het uitvoeren van een vaccinatiecampagne in deze landen, ervoor kan zorgen dat deze, door oorlog verscheurde landen zich sneller kunnen stabiliseren.

Gates: Wat je in deze arme, bevolkingsdichte gebieden ziet, dat ze sneller voedsel kunnen produceren, dan onderwijzen, sneller ook dan ze arbeidsplekken kunnen scheppen. Dus daarmee worden hotspots geschapen van onstabiliteit. Dus zelfs als het enige belangrijke voor jou is, dat er nationale veiligheid komt, dan is dit gezondheidsonderwerp een goedkope manier om ervoor te zorgen dat je geen onrust krijgt, die uiteindelijk de hele wereld kan raken.

Gupta: Is er een diplomatieke kant aan uw initiatief? Het feit dat uw stichting, maar ook andere organisaties en samenwerkingsverbanden dit doen, is diplomatieke invloed, daar een onderdeel van?

Gates: Het idée dat de rijken de armen helpen, is naar mijn idee heel belangrijk. Maar ook dat je rechtvaardigheidsgevoel je vraagt, waarom rijke kinderen –die zelden nog deze ziektes krijgen en er nog maar zelden ook aan doodgaan- alleen de vaccinaties zouden moeten krijgen, en de arme kinderen, die feitelijk nog steeds sterven aan deze ziektes, deze vaccinaties niet zouden kunnen krijgen. Het is een ongelooflijke ongelijkheid, dat er geen enkele toegang voor hen is, tot deze preventieve middelen. Er zit een verschil van 15 jaar tussen het ontvangen van vaccinaties door rijke en arme kinderen.

Gupta: Er is een artikel verschenen over de zorgen die men heeft over de corruptie en fraude die er plaatsvindt bij het Global Fund. Gaat u ervan uit dat er gewoon een bepaalde mate van fraude en corruptie zal zijn, waarbij je zegt dat juist door het werk wat je doet, je rekening moet houden met een bepaalde mate ervan?

Gates: Ik geloof dat het Global Fund geweldig werk doet. Er wordt vanuit gegaan dat 3 tot 4% van het geld dat het besteedt, niet goed aankomt op de plaatsen waarvoor het bedoelt is. En ze hadden een paar aanwijzingen op basis waarvan ze aannamen dat het percentage dusdanig hoog was, dat ze deze wegen drooglegden, weg van overheden, en switchten naar een ander manier van hulpverlening. Omdat je niet wilt dat patiënten sterven. Je hebt alleen maar iemand nodig die zorgt voor een eerlijke levering. Dus inderdaad, fraude en corruptie zal er een deel van uitmaken, maar dat is prima.

Deze aanpak zal levens redden, voor een bedrag dat nog geen 1% bedraagt van het bedrag dat je nodig zou hebben, om iets dergelijks in rijke landen aan te pakken. Als je ervan uitgaat dat ieders leven even belangrijk is, dat zegt uiteindelijk alles, dan is deze 1% het minstens waard. En daarbij hou je dan nog niet eens rekening met de kosten voor vermeden ziektes.

Er is een onderzoek laatst gedaan, dat aantoonde, dat de helft van de kinderen in Afrika, door infectieziekten, IQ’s hebben van 80 of lager. Deze ziekten zijn o.a. hersenstam-malaria die ontstaat door ernstige ondervoeding waardoor de hersenen zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Als je wilt dat deze mensen stabiel en zelfstandig kunnen zijn, dan moet je helpen om deze verschrikkelijke ziektes, die hen permanent pijn doet, hun hele leven lang, er niet meer zal zijn.
Het is zondermeer de gezondheidsingreep die je kunt doen, waarbij je iedereen kunt bereiken. Het is in feite zó simpel, dat mensen vaak vergeten hoe groot de operatie wel is. De 2 miljoen mensen die gestorven zijn aan pokken, denken nu niet meer:
“Wow, ik leef nog, doordat ik gevaccineerd ben”, maar dat is wel het geval..

* * *

Er zijn echter nog veel meer strapatzen over Bill en Melinda Gates te melden. Bizarre FEITEN, die je doen vermoeden dat er NET even meer achter hun hele ‘filantropie-verhaal’ zit, dan we gepresenteerd krijgen door deze vreemde snuiter. Klik HIER voor een artikel op Niburu over de manipulatie van journalisten door de BMGF (De Gates Foundation)

81 gedachten over “Bill Gates: ‘Ouders ongevaccineerde kinderen moordenaars’..!

 1. Die miljarden die hij heeft beloofd voor de aankoop en fabricage van vaccinaties, verdient Mr. Gates dik terug met zijn aandelen in de pharmacie, sterker nog: door zich als filantroop op te stellen, hoopt hij dat nog meer mensen zullen doneren, er dus nog meer vaccinaties verkocht kunnen worden en dat is weer eens kassa voor alle beleggers van big Pharma,waaronder dus mr. Gates en zijn Melinda.
  Zou Warren Buffet er al ingestonken zijn ? Of doorziet hij het plan en denkt hij er ook weer een extra zakcentje aan over te houden? Wie het weet mag het zeggen.

 2. Mijnheer Gates is of een idioot hersengespoeld door diverse instanties of is 1 van de illuminatie die de mensheid willen terugdringen !
  Kijk, tegen polio is in te enten maar voor de rest laat onze kinderen gewoon mazelen, rode hond, waterpokken etc krijgen daar bouwen deze kleine lieve dingen alleen maar weerstand van op maar al die andere injecties zoals griep, baarmoeder kanker mexicaanse griep, Q koorts allemaal onzin. Heb vandaag op de tv gezien dat vitamine C ook niet goed is om in te nemen wat een rotzooi die fharmaceutische industrie al die smeergelden etc. werk zelf in de gezondheidszorg en zie genoeg !!! Mensen ga over en neem homeopathie voor zover het kan ! Kruiden zijn ons gegeven door zeg maar ;God; en laten we die gebruiken. Ik was een persoon die altijd verkouden was en nu neem ik al 3 jaar iedere week op een vaste dag 1 buisje oscillococcinum en ben al 3 jaar niet meer verkouden geweest geen griep helemaal niets dus …….!!! Dit was op aanraden van 1 van onze wanttoknow bezoekers ben hem/haar nog steeds dankbaar !

  Dankjewel wie je ook bent !!! Ben verlost van mijn eeuwige gesnotter alleen maar door dat ene buisje per week en als ik iets voel wat snotterig gaat worden neem ik een extra buisje en dan is het weg.
  groetjes allemaal weg met de vacciaties en weg met de fharmaceutische industrie (zakkevullers)

  1. @Joris, Als Big Pharma haar zin krijgt om natuurgeneeskunde volledig uit te bannen, krijgen we een complete volksopstand. In Nederland stijgt het aantal mensen die meer gebruik gaan maken van Homeopathie best sterk maar in landen als Duitsland, Spanje en voormalige Balkanlanden is het explosief gegroeid. Dit gaat nooit gepikt worden en het risico van “ondergrondse verkoop” zal evenredig stijgen. Ik maak zelf wel uit wat goed voor me is zal hand over hand toenemen. Behalve in NL natuurlijk, wij zijn net schapen en volgen trouw onze leiders en sussen ons zelf in slaap met, Ik kan er toch niets aan doen…

   We zullen zien, wacht het met spanning af.

  2. @Simba,

   Ik hoop dat het zo gaat. Ik ben eigenlijk ook best optimistisch, maar ik vind het best spannend. Zo’n wet wordt gewoon stiekem afgetikt en geimplementeerd. Niemand weet het. Er is nog zoveel geheim en het wordt met kracht geheim gehouden. Beetje off topic wellicht, maar moet je dit stukje interview met John Pilger lezen:

   “On February 16, Secretary of State Hillary Clinton gave a speech at George Washington University in which she condemned governments that arrested protestors and crushed free expression. She lauded the liberating power of the Internet, while failing to mention that her government was planning to close down those parts of the Internet that encouraged dissent and truth-telling. It was a speech of spectacular hypocrisy, and McGovern was in the audience. Outraged, he rose from his chair and silently turned his back on Clinton. He was immediately seized by police and a security goon and beaten to the floor, dragged out and thrown into jail, bleeding. He has sent me photographs of his injuries. He is 71. During the assault, which was clearly visible to Clinton, she did not pause in her remarks. http://www.deepjournal.com/p/43/a/en/2886.html

   Dat is dus de huidige status quo.

  1. sorry, die link had je ook al Guido. Ik lees zo slordig de laatste tijd. Excuses. Ik maar vroeg naar bed.

  2. (geeft niks Joris, 2 weten meer dan 1 zullen we maar zeggen.. :roll:)
   Ik ben inmiddels op het spoor van het gegeven dat Bill Gates gaat samenwerken met Coca Cola. Dat heeft aangeboden om via haar micro-distributienetwerk, in vooral de derde wereld (in elk gehucht staat immers wel een Coca-Cola-koele-drankenmasjien) de vaccins (koel!) te distribueren.
   Coca Cola is hét bedrijf met het beste distributienetwerk.

 3. Het allemaal te maken met het grote geld van MSD die men kon verdienen aan het maken van programma’s voor dokters en de overzicht van alle Medicijntjes die men kon produceren op grote schaal, daar is B. Gates Stinkend bekend mee geworden oa, degene die er ooit achter zaten zijn er helaas niet meer anders had men allang aktie genomen van welleer tegen deze collectief software verzamelaar.

 4. Behalve dat bill gates aandelen heeft in Big pharma en bij monsato en de media en ook niet onbelangrijk lid is van de NWO, hij wel weet wat er in de vaccinatie`s zit ja en als je dat weet dat wil je wel bijna al je geld daar in stoppen.
  Want dan weet je zeker dat je wereldbevolking binnen een aantal jaren terug loopt!!
  Maar hij heeft wel deze rol op zich genomen en het is aan ons wat wij er mee doen.
  In het midden oosten laten ze ons al zien hoe dit te doen, maar wij zijn nog niet zo ver binnen onze dualiteit tot wij er genoeg van hebben, dit duurt nog wel even.
  maar wij hebben dit wel met z`n allen gecreerd.
  En daar kunnen wij niemand de schuld van geven…behalve ons zelf.

  1. Gates-foundation onder vuur voor relatie met Monsanto.
   http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012751169_gatesmonsanto29m.html

   “The Gates Foundation gave a $42 million grant to the African Agricultural Technology Foundation to develop new varieties of drought-tolerant maize in a partnership with Monsanto. The new varieties are expected to be available in about seven years and will be royalty-free for small-scale farmers in Africa, the Gates Foundation spokeswoman said.”

   Als ik die Gates zo zie, vind ik hem echt een naïef mannetje.. Het spijt me voor mijn oordeel, maar ik bedoel het ook weer een stukje positief. Deze jongen is/was een computernerd, heeft tientallen jaren geen daglicht gezien, bij wijze van spreken; alleen virtuele werelden, die je kon patenteren.
   En nu laat ie zich, met zijn miljarden, in de luren leggen, doordat hij door de ‘grote jongens’ wordt uitgenodigd om ‘mee te doen’… Zoiets. Hij hoort er dan ‘ineens’ écht bij.. Rijkste man van de wereld is nu ook geaccepteerd als ‘invloedrijk’. Zoiets.

   Om onderscheid te maken, zou hij zich dus nu ineens, maar ook volledig, na een leven vol ‘enen en nullen’ gaan verdiepen in ‘what life’s really about’..! Dát is mijn gevoel bij dit digitale heikneuterboertje. (mag ik hem dan zo noemen)
   Ook als je naar die presentatie van hem kijkt bij TED-talks, zie ik toch een lulletje-rozewater staan, het spijt me, maar écht geen doortastende captain-of-industry.

   Of een kerel zoals onze Ken Robinson.

   Heb gewoon het gevoel dus dattie ontvoerd is/wordt, dus helemaal geen vooropgezet plan. Gewoon mensen waar hij tegenop kijkt, die hem aanraden, iets simpels te doen met vaccins.. Anders zou hij zich niet in dit soort controversiële zaken begeven, zoals met Monsanto, gatverdakkie.
   Maar als ik dit verhaal dan weer lees op Zaplog, dan komt zijn naieve manier van optreden wel weer in een ander daglicht te staan..

 5. Neenee: Bill Gates en zijn depopulatiekliniek heeft gelijk:

  Ouders die hun kinderen niet vaccinerne zijn moordenaars!
  Moordenaars van de kwikzalverij die vaccinindustrie en farmaceutische industrie heet…

  Onze kinderen zijn niet gevaccineerd, hebben de kinderziektes doorlopen indien nodig, en blijken KERNGEZOND! Net zoals de meeste kinderen die juit NIET gevaccineerd zijn uiteraard.

  Als men nog vragen heeft waarom dit zo is, ga naar de artikelen hier op WTK, of lees mijn artikelen over de zeer ineffectieve, onwetenschappelijke, maar vooral potentieel zeer gevaarlijke vaccins op mijn site:
  http://www.healingsoundmovement.com/articles

  De enige ware immuniteit is gezondheid…

  1. Helemaal gelijk ook wij hebben onze kinderen niet laten vaccineren, en overal worden we aangsproken hoe fris en gezond onze kinderen er wel niet uitzien, en dit omdat wij puur ons gezond verstand hebben gebruikt en niet hebben geluisterd naar wat anderen er van vonden.

   En wat bill gates niet wist, hij bouwde een mooi imperium
   en bracht bij bijna elk mens een computer thuis, waarmee hij gelijk aan zijn eigen ondergang bouwde, nu kan iedereen zien wat er in de wereld gebeurt en alles volgen.
   Dus bill wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

 6. Mijn echtgenote heeft een gezondheidsdrogisterij/reformwinkel en wij hebben ons gewapend met vlierbes extract en zijn met ons gezin vorig jaar en dit jaar geheel gezond en ongeschonden door de griepperiode heengekomen. Me laten inspuiten met mogelijk black-ops nano technologie (of schiet ik nu te ver door als complotter)zag ik echt niet zitten. Een verplichte vaccinatie is toen niet doorgegaan maar zelfs dan hadden we geweigerd.

  Hoe vinden jullie het nieuwe fenomeen waar o.a. de consumentenbond, dankzij Brussel, zich nu op stort…
  Mensen, koop geen vitaminepillen want die werken niet en is geldklopperij… Dagelijkse groente en portie fruit is voldoende. Klopt ja, als je het tot je neemt en het dan ook nog vers is. Bijna niets wat je nu nog koopt is vers en de junkfood verslaafden rekenen ze ff niet mee. Is dit wederom een poging om ons straks allemaal aan de Big Pharma pijp te laten hangen wegens scheurbuik en weet ik veel wat voor ellende nog meer…

  Overigens realiseer ik me wel dat veel goedkope vitaminepreparaten die je bij de bulkdrogisten koopt ook syntetische troep is die je misschien beter niet tot je kunt nemen maar dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal en gelet op de winkel van mijn echtgenote ben ik misschien een tikkie bevooroordeeld…

 7. Bees, ja met mijn beperkte verstand dacht ik echt dat misschien de enige injectie die we moeten krijgen is die van polio want de rest is voor mij niet te tolerenen maar nu ook niet meer die van polio dus….. helemaal niets meer ons lichaam kan reageren en heeft een prachtig afweersysteem dat is duidelijk jammer dat mijn kind nog de mix van 4 dat was geloof ik DKPT gekregen heeft maar ja toen wist ik niet beter! Maar nu wel ! Was vandaag bij de dierenarts die mijn katje moest steriliseren en mij probeerde van alles aan te smeren heb alles geweigerd lieve man maar hij weet ook niet beter het wordt bij hem in zijn brein geprint door de fharmaceutische industrie ! Het is niet anders wakker worden is de vraag !

  1. Volgens mij zijn er meer mogelijkheden om je te beschermen tegen polio, hoef je geen injectie voor te nemen. Meestal zit het bij een kocktail in waardoor je ineens heel veel binnenkrijgt. Het kan ook via een huidspray, die veeeeeel goedkoper is. Sommige mensen gebruiken vrijfdruppels die ze voor een bepaalde periode in de huid vrijven, en zijn dan ook immuun. Scheelt weer een spuit met rommel.

   http://www.verontrustemoeders.nl/NRC%20POLIO%2007-08-2010%20(2).pdf

  2. Welkom terug Mirakel (diepe diepe zucht van verlichting), het land van Ooit is ook goed tegen verlammende schrik beelden.
   Het is zelfs goed tegen Alles.
   Het Levens Elixir waar alleen de Burlesque Berlusconi’s het alleen recht op denken te hebben, omdat ze toevallig het club logo van de dragon society in hun achtertuin gesculptuurd hebben. Het minder bevoorrechte volk moet zich in een 55plus hokje laten proppen, niet dat ik daar al voor in aanmerking kom op grond van mijn bsn nsb database geboorte gegevens, maar als dat na nog heel wat jaartjes zo ver mag komen hoop ik de levensbron al lang gevonden te hebben.

   Waarom maken we hier niet een Elixir rubriek met alle middelen en technieken die ons weer Fris en Fruitig kunnen maken!?
   Keltisch zeezout heb ik inmiddels in m’n keuken kastje staan, een mespuntje in een half glas brak drinkwater per dag is dat voldoende denken jullie?!
   Of ik wat gemerkt heb, ben het mezelf nog niet zo bewust misschien maar jullie kunnen het regelmatig door het beeldscherm zien knallen, wel energetische veranderingen dusz wel.

   Appelazijn ken ik niet, wel eens gehoord dat de juiste zuurgraad heel belangrijk is, maar moet je nou niet te basisch zijn of juist wel? of moet je niet te zuur zijn of juist wel? snap het nog steeds niet, en vroeger toen ik het zelf nog zo extra nodig had wilde ik graag natuurgeneeskunde studeren in Meppel, heb zelfs nog 3 maanden een geneeskunde inschrijving gehad in Groningen, deed me niks, nooit in Groningen geweest, was bang, voor alles, als ik Meppel noemde kreeg ik alleen maar heel meewarige blikken in mijn familie, en ik had al zo veel angst om er op uit te trekken, nu zou ik er alles voor over hebben om meer te leren over natuurgeneeskunde.

   Okay we beginnen gewoon bij de 3 belangrijkste levens elixirs die ik tot nu toe ken

   Op Nummer 1; Mirakel in het land van Ooit
   op Nummer 2; Keltisch Zeezout en Zon in de zomer
   Op nummer 3: Appelazijn (hoe gebruik je dat, ook in een glas brak braak spraak drink water?) (hoeveel?)
   Op Nummer 4: Chlorella tabletten, moet ik nog via internet bestellen
   Op Nummver 5: Elke dag een appel
   Op Nummer 6: Minimaal 2 uur vlot wandelen per dag
   Op Nummer 7: regelmatig spier versterkende oefeningen met gewichten, lukt mij ook laaaaaang niet altijd hoor, zo veel surplus aan energie heb ik laaaaang niet altijd, alleen bij vlagen, alleen vroeger in een soort zelf gecreëerd strafkamp wel een aantal jaar tussen de gewichten gewoond.
   Op Nummer 8: Zon zee strand, De Lieffffde, De Mirakelse Lieefffde en nog wel meer vormen moet ik toegeven, niet alleen dat Ene maar ook dat Andere en Die andere; OOoh LIanne is het nog een beetje goed met juh? Je viel zo hard en ik kon er niets aan doen, ik hoop dat je een beetje goed gaat Nu….

   Alie Hoep in Land van Ooit, je moet het gezien hebben anders moeilijk te begrijpen
   http://www.wanttoknow.nl/overige/wij-zijn-ons-brein/#comment-55008

   OOoh shoot ik kies weer eens een muziekje uit, bloedmooie meid, kan er niks aan doen pik ze er zo uit; wel gelukkige hand in deze maar ze zijn letterlijk Onbetaalbaar in alle opzichten, moet ik daarom toch nog aan Berlusconi vragen hoe ik Top Boef kan worden? deze is voor JOuw
   Wordt nooit meer verlegen ook niet om iets, ik ben de Verlegenste Ever, vandaar, de Capibara onder de mensen zeg maar (reuzen cavia).

   Oooh die stem ik ga door het dak, weet niet waar ik het zoeken moet, of zou het De Koffie zijn, dat ik er toch niet zo goed tegen kan als ik wel denk, dat ik helemaal gek wordt na een Kop Koffie, I Love it, alleen het afkicken op het eind van de dag, na de uppers moet ik weer down zien te komen, lukt me heeeeeeeel moeilijk, zweten onrustig, veel druk op m’n hoofff, bang dat ik de verkeerde dromen ga dromen, valt meestal wel mee, als ik heel hyper ben word ik ook meer lastig gevallen door geesten heb ik het idee, kost veel moeite om ze beetje op afstand te houden dan, dan moet ik soms vechten als een leeuw als ik tussen sluimer en slaap lig af te kicken van m’n zelf gemaakte trip (no street dope) echt ik doe het op 1 of 2 koppen Koffie, dan word ik zoals ik nu ben.

   Voel me nu heeeeeeel goed, zo warmmm, wel sjamanen knoop in m’n hoofd maar ben ik gewend vin ik nie errug. Is er natuurgeneeskundig gesproken iets dat mij kan laten Downen, Ja Dawn is een goei BuzzzKill voor me, Dawn Kill m’n Buzz effe wil juh, met een emmer koud Dawn water, vandaar dat ik jullie Antagonistisch alle 2 nodig heb, Crackpot & The Buzzkil (Adam Curry Mevo No Agenda Radio). M’n Zussie is ook een goeie Buzzkil maar ze heeft vrijwel Nooit de Energie over om mij in de houdgreep te nemen, dat is zo jammer, Ik zoek de Ideale Zussie dusz nog altijd, of wie geeft mijn Zussie de Power die ze elke dag ondanks haar harde werken als fysio nie over heeff, Geef mijn Zussie alle power en ik ben gered, Gods wegen zijn ONdoorGrondelijk….

   Rachael Yamagata – Sidedish Friend
   http://www.youtube.com/watch?v=R88COYbe4S0

  3. @Hyper
   Jipiie ja jeeeahhhh nr 8,da’s mijn nr!
   Alles is goed!
   Mirakelse liefde kan ik je niet geven……maar die andere soort wel.BFF

  4. Zie je nou Mirakel wat een suffe Natuurgeneeskundige Dokter Doedel ik dan nu nog ben, zonder Jou had ik niet eens op het Idee gekomen om wat Valeriaan in de voorraad kast te hebben. Echt niet, die puzzelstukjes heb ik nooit aan elkaar geplakt, ik en Valeriaan, ik ga het gewoon Doen weet je dat, Dinsdag naar de Reform zaak, zo stom, ik koppel in m’n verstand dat gewoon nog niet aan elkaar. Nou jah een beetje Dokter weet ook alles goed voor z’n patiënten maar verwaarloosd zichzelf compleet.
   Echt echt waar, elke dag heb ik wel plezier aan mezelf op moment, net een gesprekkie met m’n moeder gehad over vroeger, het Eiland Wieringen waar ik als importer kwam, iedereen wilde me dood maken, het plaatselijke kampster meisje dat net als wij aan de rand van het eiland woonde heeft toen m’n Leven gered, helemaal stuk was ik van haar, maar waar het vandaag om ging dat ik ineens weer de puzzelstukjes aan elkaar kreeg, wist ineens zelfs haar naam weer; Monica heette ze, ze was 4 jaar ouder dan ik, ze had een jongere zus die 1 jaar ouder was dan ik; nou een Enorm Verhaal voor een Boek dus ik doe nu maar een paar losse flodders anders ben ik voor middernacht nog lang niet klaar.

   Oooooooh echt ik zou er NOOOIIt opgekomen zijn Valeriaan, ik sszweer het je, snap Jou dat ik een “KLankbord” nodig heb om in ieder geval mezelf af en toe een beetje te begrijpen??

   Super Lianne dat je weer goed gaat, ik ga je clipje kijken Lianne!

   Effe nog huilen naar de Maan met Mirakel en Lianne met de wilde kuren van de Cure, gewoon zin in nu, voel die Totale Drama muziek nu naar m’n keel stijgen, Heerlijk Hart(d) Verscheurend!. Jah op deze manier wil ik wel branden in de hel. Je hebt verschillende soorten hellen. Sommige hellen zijn best fijn, warm ook wel en die prikkende keltische bh bandjes nemen we dan gewoon voor lief.

   The Cure – Burn
   http://www.youtube.com/watch?v=hyr5WdrEvGI

  5. Ik mag geen borstvoeding geven met Valeriaan want er is nog niet bekend wat dat met de baby doet.
   Oh ik ben een mannetje dus niks aan de hand, kan geen eens babies krijgen, laat staan borstvoeding geven.
   Wat kunnen we eigenlijk wel.
   Veel lawaai maken, beetje brullen, bulderbaantje van Joeppie, was zo lachen vond ik wel….

   Santana – Song the Wind
   http://www.youtube.com/watch?v=zuDEQCfrqxM

  6. ” Hyper alert,
   met de extra sterke variant valeriaan, heb je meer waar voor je geld. pfffff gelukkig dat je het pas dinsdag gaat kopen.

  7. Oooh Mirakel ik beloof je dat ik niet zal veranderen, ik blijf gek op wervel winden, alleen de opwekkende frisse aetherische versie natuurlijk.

 8. Lees verder de reakties op nujij

  Bill Gates, ” Vaccinate to Depopulate”: His Logic Explained

  Bill heeft zijn eigen kijk op vaccins en waarom en hoe deze ingezet moeten worden om te ontvolken

  Depopulate ..ontvolken …zoals ontbossen

  Van de de kostbare bomen en amazonegebieden azie waar hele landen worden ontbost en geen enkele boom wordt teruggeplant..

  Het zou Bill en zijn vrouw goed doen een regering of multinational de omgekapte bomen te vervangen met nieuw regenwoud of bos..

  Mensen opruimen met en d.m.v. een vaccin ..gebeurt dagelijks in Nederland
  Mex griep vaccins

  HPV vaccins bedoeld om onvruchtbaarheid op te wekken in jonge meiden van 12 jaar

  In een ander tiopic is de vervuiling van de Polio en Bof vaccins besproken

  Polio vaccins zijn verontreinigd met het SV 40 Kanker virus ..

  Baxter welke onderlaats werd betrapt met een zending van 72 kg vervuild vaccin materiaal is misscjhien Bill hulpje voor het ontvolken van de aarde …

  Baxter heeft materiaal geleverd voor de mex griep vaccins …de poliovaccins de bof vaccins …
  Kanker levert dit jaar 300 miljard nettto winst op….
  Je begrijpt t wel..

  Let op met vaccineren ….het kan je kanker zijn en als je ouders gevaccineerd zijn heb je het kankervirus SV40 al in je bloed en zaad.

  In je zaad… ja in je zaad en zo geeft je dit door aan komenden …

  En andere reakties

  1. Ze willen nu voor de gevolgen van de entingen juridisch vrijgesteld worden………..de grote Farmacie………Misschien een idee om over na te denken, wat de voordelen zouden kunnen zijn, dat de farmacie niet aanklaagbaar is nog…….

  2. @ Guido, Eigenlijk twijfel ik daar ook helemaal niet aan, correctie, mogelijk mag weg bij eerdere reactie!

 9. Ja dat is makkelijk weg geven zoals Bill doet ,,verdient ook met pillen enz ,,als je omje heen kijkt
  wat zie je niet een kinderen die van alles mankeren ,,
  en de regeringen werken er aan mee ,,
  Weet nog na de oorlog kwam er een schip binnen met pokken en wij in ymuiden moesten allemaal ingeent worden ,,het vreemde was dat het op leeftijd ging ,mijn zuster die 2jaar jonger was hoefde die prik niet, en de oudste was heel erg ziek geworden .
  En wat Pietje meld ,het gaat maar door , mijn dochter liet haar 2 katten in enten van de week ,,1 heeft staar ,,daar moet eigenlijk een lens op gezet worden ,dan moet hij onder narcose ,,de ander heeft een bult ,die moet
  onder de scan, kijken wat er zit ,en nog meer adviesen ..
  waar een hoop geld mee ge moeid is .ze laat het niet doen gelukkig..
  Zelf een kat gehad van bijna 20 jaar ,alleen als jong katje een prik ,,zij ging veel naar buiten.
  Jaren geleden hoorde ik een arts zeggen ,,als ze 1 keer geent zijn hoeft het later niet meer ,zijn ze beschermd . de wereld draait alleen om geld ,,en waar moet je nu nog op vertrouwen ,,
  veel goeds allemaal Hannie.

 10. Zijn woorden: “DEZE vaccins zijn belangrijk”. Bil gates arts, deskundige????? Een kat in het nauw die nattigheid voelt misschien…..hahahahahahah alleen zijn hoofd al….ziet er een beetje gespannen uit…….Wat leuk dit soort dingen wanneer een massa wakker aan het worden is, en hun plannetjes dwarsbomen. Dan krijg je van dit soort acties….

  1. Ik heb het filmpje niet eens helemaal kunnen bekijken, die …………..”wat” zal ik “het” noemen???

   Walgelijk gewoon. En zegt de dingen ook nog recht voor zijn raap en “slapende” mensen snappen het nog steeds niet.

   Iets anders; ooit iemand gehoord over titteren bij dieren om te controleren of ze een vaccin wel nodig hebben. Gecontroleerd wordt of er voldoende anti-stoffen in het bloed aanwezig is in het dier. Zelf gedaan bij onze hond en had de laatste vaccinatie-ronde al overgeslagen en er zaten nog voldoende anti-stoffen in het bloed, dus geen vaccinatie nodig. Scheelt gifstoffen in het dier en geld in de “knip”.

  2. Het ware gezicht van Bill Gates is prima te zien nog voor je het filmpje hebt opgestart.
   Bibberende liegende valse heks zonder compassie met heel lege varkensoogjes en de bekende kromme stokkerige Zbigniew artrose vingertjes.
   Die man mag dan al het geld van de wereld hebben, hij kan nergens meer van genieten, voor hem is alleen de doods cultus nog geschikt. Het Leven zelf is zijn persoonlijke vijand geworden, dokter dood z’n polio vaxen in je bill gatenkaas say cheese en lieg dat je barst en gelooft ie het nou zelf? Maar aan het eind was toch duidelijk te horen dat hij het een goede zaak vindt dat de kindertjes in BlafGhanistan dood gaan aan de westerse heksen brouwseltjes die we stiekum in de vaxen gestopt hebben.

  3. `L.J.

   Jaaaaren geleden is mijn kat geent. Daarna noooooit weer. Hij werd hier doodziek van, en dan overdrijf ik niet! Nu help ik mijn kat met homeophatie wanneer hij zich niet goed voeld, en dat werkt zeer goed! Mijn kat is zeer happy zo want hij heeft een hekel aan de dierenarts. Mijn buren doen dit nu ook zo, en zijn blij met hun gezonde blije dieren.

  4. Acht die silly billy……..Hem gun ik GEEN valeriaan hyper alert, hem gun ik de meest chemische rustgevende rommel die er maar bestaat: valium, prozac, Lithium, Diazepam, Oxazepam, , pimpamperon, enz enz enz……….enz.

  5. Jaoh Mirakel we douwen gewoon alle pharma rommel erin die we in de plaatselijke apotheek kunnen krijgen, kei goed idee van jou!!!

   En dan kijken of ie nog onzin blijft praten, misschien dat het voor hem juist goed is, dat ie dan weer eerlijk gaat worden, kan best, omgekeerd effect.

  6. @ Hyper alert hahahahah inderdaad! 😆
   Dan is het misschien voor iedereen duidelijk dat hij wartaal uitslaat…….

  1. Billy, heeft de hele computterindustrie in handen, daar vinden we op internet overal bewijzen van.
   Hij heeft het satanistische boek de silver surver gekocht, wat aangeeft dat hij een duistere kijk op het leven heeft, waar geen SINTJANSKRUID EN VALERIAAN tegenop gewassen is……
   We kwamen erachter dat het “boek” luciferiaans zou kunnen zijn. Dit w.s. verbonden met onder andere het project L.U.C.I.D Hier kun je misselijk van worden wanneer je dit leest! Dus billy de pilly, staat w.s niet bepaalt aan onze kant!

   Dit is een eerdere reactie bij Denver airports:

   Mirakel
   19:48 29 december 2010
   Wout, vanaf de silversurver, kwam ik bij de davinci… en daarna bij Bill gates, die zoals ik het begrepen heb, dit werk voor drie miljoen gekocht heeft. Hij heeft toch de hele computterindustrie/software in handen??? De halve wereld draait op computters….Goh wat moet Bill gates toch met dat boek zeg….
   ……………………..
   Ach ja, wat hij dus met dit boek moet, begint nu steeds duideijker naar voren te komen.

  2. Billy is gewend om rotzooi te verkopen aan de mensen.
   Als je éénmaal gewend bent om een wan product aan de man te brengen dan sta je voor niets meer!
   Echt lachen die strip, hij krijgt nachtmerries van z’n eigen rotzooi die hij moet verkopen.
   Na jaren ellende van Windows gehad te hebben ben ik sinds vorig jaar op Linux overgestapt, wat een opluchting, sindsdien nooit meer gedonder gehad met vastlopers en blauwe schermen des doods.

  3. Je brengt mij op een zeer geneeskundig superidee voor mijn computer!

  4. Soms heb ik ook nog wel eens goeie ideetjes hoor Mirakel…
   Maar gebruik dan niet Fire Fox internet bRowser op Linux als je op WTK gaat, want die knalt er nog steeds uit op WTK, vooral bij reacties.
   Maar je kunt ook goed Opera INternet bRowser installeren op Linux en die doet het wel goed op WTK.
   Opera kan wel goed tegen WTK en die kan tegelijk met Fire Fox op je computer blijven staan zonder problemen.
   Fire Fox Internet Browser zit meestal standaard op Linux.
   En het mooie is dat je dan ook Billy Gatenkaas gaat boycotten door niet zijn Windhoos rommel elke dag online te gebruiken!

  5. ” hyper alert
   WOUW WAT IS MIJN COMPUTER NU SNEL!!! WAT EEN VERBETERING!!!
   THANKS THANKS THANKS!

  6. Jaaah goed joh Mirakel, jah Linux is super snel en nu kun je ook veel gemakkelijker even opstarten zo tussen door.
   Nu heeft jouw computer net zo veel power als jij zelf Mirakel.
   Veel mensen zijn net zo uitgeblust als hun Billy Ikea ballenbak computer, dat vind ik zo jammer…
   Ik wou ik wou ik wou dat iedereen zo was jij, maar dat is niet zo…

   Ik heb zin in een muziekje nu, dat wordt zoeken, oei ik heb al een mooie gevonden, especially for You, iedereen is ziek zwak misselijk en oververmoeid tegenwoordig dus vandaag maar weer eens naar m’n oude moeder geweest, die heeft nog meer fut dan de gemiddelde dertiger, gelukkig is Mirakel er ook nog, kan ik toch nog romantisch doen tegen iemand vandaag…

   Niemand heeft nog tijd voor Iemand, is dat ook de NWO? volgens mij wel, dat hebben ze “sociaal” goed uitgedokterd, daar word je als mens namelijk gegarandeerd chronisch ziek van en daar hebben ze dan weer Billy de Pilly voor, zo is het duvelse cirkeltje weer rond. Alleen wil ik daar niet meer aan mee doen, dan maar in m’n eentje als het moet (snik snif)..

   Maar goed volgens vliegende Boeing test piloot Simba zijn de verjaardagsfeestjes hoopvoller aan het worden vandaag de dag, niet alleen maar dezelfde geijkte onderwerpen, de auto’s van tegenwoordig zijn allemaal hetzelfde geworden, dat is al geen onderwerp meer, en de kinderen zijn ook allemaal hetzelfde geworden door de ritalin, is ook geen onderwerp meer, tegenwoordig gaat het over Monsanto en de NwOoh, wie had dat nog ooit durven dromen?

   Porcupine Tree – Start of something beautiful
   http://www.youtube.com/watch?v=3qlu6gS4x2Y

  7. Ga je toch gezellig een dagje naar Den haag…..Hoef je ook niet alleen te zijn!

   Groningen, vrijdag 4 maart 2011
   (star-people)

   Naar het initiatief van Steve Beckow die op 6 maart een miljoenenmars in Washington heeft georganiseerd, komt er op het initiatief van SOPN een demonstratie op het Malieveld in Den Haag en op het Lieve Vrouwe Plein in Amersfoort. Ze zullen om 12:00 van start gaan.

   Met deze demonstratie willen we laten zien dat er mogelijkheden zijn voor verbetering en dat we het samen kunnen verwezenlijken. Wanneer we ons verenigen in een gedeeld doel vanuit pure intentie zullen we verstelt staan van ons kunnen.

   De punten waar wij voor willen staan zijn;

   (1) Gelijkheid vanuit het mens zijn

   (2) Volledige transparantie en openheid van overheidsinstellingen, banken enz.

   (3) Vrije Energie naar buiten brengen

   (4) De Natuur weer waarderen en respecteren

   (5) Het delen van kennis zodat we allemaal vooruitgaan

   (6) Eerlijke verdeling grondstoffen, wereldwijde overvloed

   (7) Passend en kloppend Onderwijs creëeren

   (8) Openbaring van het wereldwijde Buitenaards Contact

   In het Midden-Oosten is de verandering naar de Nieuwe wereld al op gang en nu is het aan ons in het westen om de regering duidelijk te maken dat het beter kan. We hebben nu de kans om van het oude systeem te veranderen naar iets wat iedereen ten goede komt, wat al aan het beginnen is in Europa.

   We willen iedereen uitnodigen die zich geroepen voelt om zijn of haar stem te laten horen in het teken van vrede, compassie, transparantie en positieve verandering. Het word weer tijd om in te zien dat we allemaal als mens op deze planeet samen leven en dat we er samen wat van maken.

   Bron: sopn.nl

  8. jah best goed idee Mirakel, ik hou ook van wandelen, en van mensen kijken, nou bij zo’n demonstratie moet je veel lopen en nog gezellig ook, met mijn gps in de hand loop ik door het ganse land, vroeger raakte ik altijd de weg kwijt in de stad, ben niet erg gewend aan de stad, nu heb ik een handheld militaire gps van garmin, vroeger aan de hand van m’n pa in de grote stad, ik dacht dat hij wel de weg wist, hij wist de weg wel maar was behoorlijk bang in de stad, als klein kind voel je dat haar fijn aan, nu heb ik een gps en ook nog skates en een rug tassie en ik moet het maar weer eens gaan wagen om mee te lopen in een sopn demo miljoenen mars…

   die dans act van afgelopen weekend was best heftug, zelfs de eigenaresse van die mega dancing was nu wel heel vriendelijk tegen mij, heb ik toch iets goed gedaan… Ieder z’n functie ieder z’n rol

   ik hoor het niet te vragen, het is niet gepast, maar ik dacht het wel, nee laat ik het niet vragen, kan voor misverstanden zorgen, zou zo zonde zijn, nou jah je kan soms mijn gedachten wel lezen.

   laat ik het neutraal vragen; voor diegenen die afgelopen zaterdag in den haag en amersfoort zijn geweest hoe was het daar?
   veel politie? gespannen sfeer of wel relaxed? hoge opkomst? nog reguliere journalisten gezien? is het in de krant gekomen deze keer?

   http://www.sopn.nl/sopn/index.php?option=com_content&view=article&id=61:demonstratie-6-maart-malieveld-den-haag-en-lieve-vrouwe-plein-amersfoort&catid=4:universum&Itemid=5

  9. volgens mij was het net een groepje toeristen. wel goed gespeld toch? Ik zeg geen terroristen!.
   Wat is tegenwoordig eigenlijk het verschil tussen een toerist en een terrorist?

  10. ja, ja net als een groepje Engelsen die naar Spanje gaan, heel luidruchtig, en ze kotsen alles onder en het schijnt dat Nederlanders ook heel luidruchtige toeristen kunnen zijn, alcohol maakt ook vaak agressief, waarom houden ze het niet bij wiet sigaretjes, dan is alles peace & luv, alcohol maakt meer kapot dan je lief isz, soms als ik een paar glazen neem dan word ik alleen maar gezelliger, ik word er dan beter van, maar ik drink dan ook heel zelden, dan heb je weinig nodig om jolig te worden…

  11. Wow ik denk dat ik maar boswachter ga worden, Ko de Boswachter, en dan demonstreren in de haag, vroeger waren boswachters alleen maar mannen, tegenwoordig niet, niet te lang kijken naar deze demonstratie, dan weet ik de weg naar huis niet meer terug te vinden, zelfs niet met mijn garmin gps…. gewoon de pijl volgen van mijn gps

   Moet je daar een diploma voor hebben? hoe lang duurt die opleiding, gewoon een beetje door het bos lopen, mooi vak wel…

   http://www.zeeburgnieuws.nl/nieuws/images/blote_boswachters_protesteren.jpg

  12. valt me wel op, dat de vrouwelijke boswachters weer bloter zijn dan de mannelijkere. Hiertegen ga ik in protest!!! Discriminatie!

  13. Die vrouwen hebben weer eens meer lef blijkt wel weer, zoals gewoonlijk (zucht), wel mooi, om te zien ook, zijn geen bang uitgevallen typjes, sterke vrouwen, daar hou ik van..

   Lachen, een miljoenen demonstratie van wel 15 personen lees ik nu op ufowijzer!

 11. en in zijn eigen woorden:
  door ondervoeding en honger gebrek aan weerstand bij de kinderen in afrika.
  hoe wil hij en anderen dat rijmen met vaccinaties?
  ze gaan dan wel sneller dood en anders worden ze zeker onvruchtbaar.
  ze zijn net zo erg als hun software:een grote gatenkaas als veiligheid.
  groeten

  1. Ik vind dat je wel gelijk hebt hoor, maar dat met die spruitjes……vond ik wel heel erg sadistisch.

 12. Groningen, vrijdag 4 maart 2011
  star people (hier vond ik dit artikel)

  naar het initiatief van Steve Beckow die op 6 maart een miljoenenmars in Washington heeft georganiseerd, komt er op het initiatief van SOPN een demonstratie op het Malieveld in Den Haag en op het Lieve Vrouwe Plein in Amersfoort. Ze zullen om 12:00 van start gaan.

  Met deze demonstratie willen we laten zien dat er mogelijkheden zijn voor verbetering en dat we het samen kunnen verwezenlijken. Wanneer we ons verenigen in een gedeeld doel vanuit pure intentie zullen we verstelt staan van ons kunnen.

  De punten waar wij voor willen staan zijn;

  (1) Gelijkheid vanuit het mens zijn

  (2) Volledige transparantie en openheid van overheidsinstellingen, banken enz.

  (3) Vrije Energie naar buiten brengen

  (4) De Natuur weer waarderen en respecteren

  (5) Het delen van kennis zodat we allemaal vooruitgaan

  (6) Eerlijke verdeling grondstoffen, wereldwijde overvloed

  (7) Passend en kloppend Onderwijs creeëren

  (8) Openbaring van het wereldwijde Buitenaards Contact

  In het Midden-Oosten is de verandering naar de Nieuwe wereld al op gang en nu is het aan ons in het westen om de regering duidelijk te maken dat het beter kan. We hebben nu de kans om van het oude systeem te veranderen naar iets wat iedereen ten goede komt, wat al aan het beginnen is in Europa.

  We willen iedereen uitnodigen die zich geroepen voelt om zijn of haar stem te laten horen in het teken van vrede, compassie, transparantie en positieve verandering. Het word weer tijd om in te zien dat we allemaal als mens op deze planeet samen leven en dat we er samen wat van maken.

  Bron: sopn.nl

 13. nou?? MIRAKEL.ik ben het met die punten van jou wel eens ! maar of het er van komt . weet ik zo net nog niet k,zat net nog even op het gmo bij want to know te kijken en ? lezen maar wat je daar ziet/leest daar gaan je haren ter berge rijzen die bill gates wil ons dus niet alleen VERMOORDEN maar ook die G M O en die FARMACHEMIE eveneens .en als wij hier niets aan doen ? de komende tijd ! dan gaan we geheid voor 85 % van deze aardbol af want dan zijn wij allemaal geraamtes .of zijn vergaan tot een andere stof .maar wie ?? krijg je hiervoor mee ?

  1. Yes Yes Lights Out for Razende Rappende Rooie Riekie, handjes in de lucht en zeg ons na; No No Windows, gooi die Windows uit het raam, check je microfoon en doe je grote lichten uit, ruitenwissers op de hoogste stand en versnelling in z’n achteruit

   P.O.D – LIghts Out
   http://www.youtube.com/watch?v=cHNByaffexU

 14. De man wil dat net als alle rijke kinderen die gevaccineerd zijn en o zo gezond zijn, we laten dan maar de allergieën/ verslavingen/geestelijkgezondheid/ en algemene zwakte maar buiten beschouwing
  Om sommige vaccinaties toe te passen kan zeker in heel arme landen helpen, maar je helpt ze nog meer met een goed infrastructuur, schoon water en goed voedsel, want als dat er niet is, sterven deze kinderen toch, vaccinatie kan kinderen die ondervoed zeker zo snel doden als elke ziekte, want dat krijgen ze ingespoten, en als er geen weerstand is
  zal dit programma veel verdriet veroorzaken hoe goed het ook bedoeld is.

 15. Mijn ouders waren nooit gevaccineerd, ook hun 9 kinderen niet. Mijn beide ouders op hoge leeftijd overleden. De oudste van de kinderen is nu 79 en zo aflopend, ik ben de jongste. Als ik naar ons gezin kijkt zie ik allemaal gezonde mensen welke zelf nauwelijks ooit ziek zijn.Ook mijn 4 kinderen zijn nooit gevaccineerd, waarom zijn mijn kinderen nooit ziek?
  Iets heel opvallends is dat wij ook allemaal zeer gezonde tanden hebben. Enkele gingen pas na hun 35 jarige leeftijd voor het eerst naar de tandarts en slechts 1 klein gaatje. Ik wilde dit even met u delen.

  1. Hoi Corrien, wat een mooi voorbeeld zijn jullie! Ik weet niet of het uit geloof redenen is? Immuunsysteem keurig intact gebleven op die manier.
   If only iedereen dit had gedaan, dan zou er een hoop minder ellende op de wereld zijn.
   Hierbij mijn eigen ervaring van toen ik nog niet beter wist helaas:
   vaccinaties veroorzaken o.a. oorontstekingen en andere ziektes
   anti-biotica tegen de oorontstekingen veroorzaken bij baby’s een slecht vormend gebit
   vaccinaties en anti-biotica dragen bij aan een geruïneerde immuunsysteem met alle gevolgen van dien.
   ammalgaanvullingen (idem kwik uit vaccins) veroorzaken problemen voor het immuunsysteem en de hersenen.
   De reden dat dit nog geen algemene basiskennis van de mens is, is te danken aan corruptie, bedrog en machtlust.

 16. Ik vind die Bill Gates een uiterst gevaarlijk iemand, de wereldbevolking terugdringen? Met zijn vaccins zeker? En dan die babies met dat te kleine hoofd, die waren ook ingëent. Dat virus was er al jaren. Ik zou zeggen laat je kind pas vanaf een jaar inenten en dan één ziekte per keer en alleen tegen de allerergste ziekten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.