Advertentie

Monsanto-tribunaal: 14-16 oktober in Den Haag..!


x

monsanto glyfosaat

x

x

x

Monsanto-tribunaal: 14-16 oktober in Den Haag..!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

william engdahl
Prof. William Engdahl; visionair, die als een van de eerste de duistere GMO-agenda onhulde..

Voor een toenemend aantal mensen overal op de wereld is Monsanto tegenwoordig het symbool voor industriële landbouw. Deze chemicaliën-intensieve manier van produceren vervuilt het milieu, versnelt het verlies aan biodiversiteit en draagt massaal bij aan klimaatverandering. Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft Monsanto, een uit de VS afkomstig bedrijf, een aantal zeer giftige producten ontwikkeld die het milieu permanent beschadigde en voor duizenden mensen leidde tot ziekte of de dood.De vraag is al lang niet meer of Monsanto het beste voor heeft met de mensheid…

seeds of destruction coverDe vraag is dan wat er wél achter deze GMO-agenda zit van Monsanto en haar duivelse collega’s.. Wat dacht je van een poging om het aantal mensen op Aarde te beperken..!? De volstrekte kul-motivatie dat GMO-producten goedkoper zouden produceren voor boeren, is al lang onderuit gehaald (HIER) en ook de gladde praatjes over ‘de hele wereld met GMO van genoeg voedsel voorzien, zodat een groeiende wereldbevolking gevoed kan blijven worden’ is weer de waarheid gedraaid.. 180 Graden waarschijnlijk..! (Kijk naar dit onlangs uitgekomen rapport HIER)

Onlangs spraken we professor William Engdahl, de geopolitieke wetenschapper over zijn beroemde boek Seeds of Destruction, dat al bijna 10 jaar geleden geschreven is. Een boek dat handelt over de hele kwalijke GMO-politiek en -problematiek en, zo sprak Engdahl ons toe:

“Een boek waarin ik -als een van de eersten- GMO koppelde aan ’n depopulatie-agenda!”

x

roundup and birth effects
(klik voor pdf van dit rapport)

De giftige producten die Monsanto op de markt brengt, zijn onder meer:

 • PCB’s (polychloorbifenyl), een van de twaalf Persistente Organische Vervuilers die de menselijke en dierlijke vruchtbaarheid beïnvloeden;
 • 2,4,5 T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), een dioxinehoudende component van het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’, dat door het leger van de VS werd gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam en nog steeds ernstige geboorteafwijkingen en vormen van kanker veroorzaakt;
 • ‘Lasso’, een herbicide die nu inmiddels in Europa verboden is; en dan natuurlijk het grootste gif:
 • ‘RoundUp’, de meest gebruikte herbicide in de wereld en de bron van het grootste gezondheids- en milieuschandaal in de moderne geschiedenis – deze giftige herbicide wordt ingezet in combinatie met genetisch gemodificeerde RoundUp Ready-zaden bij grootschalige monoculturen, met name bij de teelt van sojabonen, maïs en raapolie voor diervoeder en agrobrandstoffen.

Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat verantwoordelijk is voor tenminste 1/3 van de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen door de mens; Monsanto is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden. En voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, de verdrijving van miljoenen kleine boeren in de hele wereld en het Monsanto-model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling:

 1. door instellingen voor regelgeving en overheden te belobbyen,
 2. door terug te vallen op leugens en corruptie,
 3. door frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken te financieren,
 4. door pers en media te manipuleren,
 5. etc. etc.
En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn 'senior advisor' inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??! Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren..?
En daar staat hij. Barack Obama, met zijn FDA-‘senior advisor’ Michael Taylor, baas inzake de VS-voedselveiligheid. Oud-Monsanto-medewerker.. Kun jij het je voorstellen..?!

De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en de veiligheid van de planeet bedreigen.

Het Monsanto Tribunaal,
Een tribunaal, dat van 14 tot 16 oktober in Den Haag gehouden wordt, beoogt om deze beschuldigingen tegen Monsanto te beoordelen, en te bepalen welke schades er zijn veroorzaakt door dit transnationale bedrijf. Het Tribunaal zal zich baseren op de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten die in 2011 door de VN werden aangenomen. Het Tribunaal zal ook de activiteiten van Monsanto evalueren met betrekking tot de misdaad van ecocide, waarvan is voorgesteld om die op te nemen in het internationaal strafrecht.

Het Monsanto Tribunaal zal tevens onderzoek doen naar de hervorming van het Statuut van Rome op basis waarvan het Internationale Strafhof in 2002 is opgericht teneinde de misdaad van ecocide op te nemen en om de vervolging van individuen en rechtspersonen mogelijk te maken die worden verdacht van het plegen van deze misdaad. Bewust van deze wereldwijde belangen, doen de initiatiefnemers van het Monsanto Tribunaal een beroep op maatschappelijke organisaties én op alle burgers wereldwijd om bij te dragen aan de financiering van deze unieke operatie..!

monsanto-tribunaalDe stuurgroep van het Monsanto Tribunaal heeft besloten dat de kosten die nodig zijn voor het organiseren en uitvoeren van het tribunaal opgebracht zouden moeten worden door burgers en maatschappelijke organisaties wereldwijd. Zij gelooft dat de verdediging van de veiligheid van de planeet en diens bewoners immers een zaak is van alle mensen! Daarom heeft de stuurgroep een grote crowdfunding campagne gelanceerd, waar jij vanzelfsprekend je steentje aan bij kunt dragen. (HIER).

Het beschermen van de veiligheid van de planeet, en de voorwaarden voor het leven zelf, gaat ons allen aan. Alleen gemeenschappelijke actie kan deze vernietigingsmachine stoppen! Kom uit je luie stoel en steun dit uiterst gestructureerd initiatief om deze monsterlijke organisatie juridisch aan te pakken! Elke persoon, of hij of zij nu in Afrika, Noord- of Zuid Amerika, Europa, Azië of Australië leeft, wordt uitgenodigd om bij te dragen aan dit uitzonderlijke crowdfunding initiatief, om te verzekeren dat de fondsen op tijd aanwezig zijn voor het organiseren en uitvoeren van het Monsanto Tribunaal, op 14 tot 16 oktober 2016 in Den Haag (Nederland). Op dit moment is de begroting geschat op een half miljoen Euro.

monsanto-tribunaal-pics-doneer-signmonsanto-tribunaal-pics-persoon-signVoor degenen die geen toegang hebben tot middelen voor online betaling, adviseert het comité om een inzameling van fondsen te organiseren in de meest afgelegen gebieden van de wereld, op het platteland of in de stad, door een ondersteunende NGO te benaderen of een vakbond, een vereniging, of een partner van dit initiatief, teneinde een financiële bijdrage voor het organiseren van dit tribunaal te kunnen geven. De opgehaalde fondsen zullen gaan naar de Monsanto Tribunal Foundation, die in Amsterdam is gevestigd. Met haar verplichting tot transparant, ethisch en voorbeeldig bestuur, zal de stuurgroep de grootste waakzaamheid uitoefenen om te verzekeren dat het geld dat gegeven wordt aan de stichting, goed gebruikt wordt. Voor meer informatie klik hier.monsanto-tribunaal-pics-organisatie-sign

* * *
x

De internationaalgerespecteerde organisatoren van dit Tribunaal?
X

dr-vandana-shivaDr. Vandana Shiva richtte in 1999 Navdanya op, een nationale beweging ter bescherming van diversiteit en de integriteit van levende bronnen – met name van binnenlands zaadgoed – de bevordering van biologische landbouw en eerlijke handel. Zij zette een internationale beweging in gang van vrouwen die werkzaam zijn in de voeding, landbouw, patenten en biotechnologie, getiteld ‘Diverse Women for Diversity.’ Time Magazine riep Dr. Shiva uit tot een ‘held’ van het milieu in 2003, en Asia Week noemde haar een van de vijf meest machtige communicatoren van Azië. En last-but-not-least: het vooraanstaande zakenblad Forbes Magazine bestempelde Dr. Shiva in november 2010 als een van de zeven machtigste vrouwen op aarde..!

Corinne Lepage is sinds 1975 advocate, met milieu-aangelegenheden als specialiteit. Ze is voormalig Franse minister van Milieu, en was lid van het Europees Parlement van 2009 tot 2014. Ze is ere-president van de  Independent Committee for Research and Information on Genetic Engineering (CRIIGEN, Onafhankelijke Commissie voor Onderzoek naar en Informatie over Genetische Manipulatie). Daarvoor was ze oprichter en president van de vereniging ter bestudering van de effecten op het leven van genetische technologieën.

Marie-Monique Robin heeft als journalist en schrijver prijzen gewonnen. Ze heeft talloze documentaires gemaakt in Latijns Amerika, Afrika, Europa en Azië, die dertig prijzen gewonnen hebben. Ze schreef de documentaire en het gelijknamige boek dat een topverkoop haalde “The World According to Monsanto”, die op vijftig internationale tv-zenders vertoond is en in 22 talen vertaald werd. Zij is de patrones van het Monsanto Tribunaal.

Olivier De Schutter, mede-voorzitter van the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), is professor aan de Universiteit van Leuven in België en voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op voeding (2008-2014). Momenteel is hij lid van de VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten.

seralini glyfosaatGilles-Éric Séralini, professor in de moleculaire biologie sinds 1991, onderzoeker aan het Instituut voor Fundamentele en Toegepaste Biologie (IBFA) van de Universiteit van Caen en mededirecteur van de universiteitscentrum Quality Risk and Sustainable Environment van het House of the Human Sciences Research (verbonden aan CNRS). Hij kreeg vooral publieke bekendheid door zijn onderzoeken naar GGO’s en pesticiden en met name door een toxicologisch onderzoek dat in september 2012 werd uitgebracht, aangestuurd door CRIIGEN, dat vraagtekens zet bij de veiligheid van de genetisch gemanipuleerde maïs NK 603 en Roundup waar het gaat om de gezondheid van ratten.

Hans Rudolf Herren is president en lid van de raad van bestuur van het Millennium Instituut en president en oprichter van Biovision. Hij was coördinator van het landbouwhoofdstuk van het Rapport over Groene Economie van UNEP van 2011 en van het rapport van UNEP over de Ecologische Bases van Voedselveiligheid van 2012. Hij is uitgekozen tot deelnemer op hoog niveau aan de Hoge Consultatie van de VN over Honger, Voedselveiligheid en Voeding in de Post-2015 Ontwikkelings Agenda.

Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden.. RoundUp als kankerveroorzaker is niet vervorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel natuurlijk..!!
Een simpel bord dat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMO-voedsel als zodanig gelabeld mag worden..??  ‘RoundUp’ als kankerveroorzaker is niet bevorderlijk voor de verkoop van je GMO-koffie, -koekjes of ander voedsel natuurlijk..!!

Arnaud Apoteker nam deel aan talloze campagnes van Greenpeace over pesticiden, de bescherming van de Middellandse Zee, ecologie van oceanen, visserij, atoomafval en atoomtests. In 1996 ontwikkelde hij een GGO-campagne in Frankrijk, die een van de speerpuntcampagnes van Greenpeace in Frankrijk werd. Van 2011 tot 2015 had hij de leiding over de GGO-campagne van de Groenen/EFA-groep in het Europees Parlement. Hij schreef het boek “Du poison dans les fraises, Notre alimentation manipulée, (Vis in de aardbeien: ons gemanipuleerde voedsel)”

Valerie Cabanes is advocaat internationaal recht met specialisatie in internationaal humanitair recht en mensenrechten. Zij is een consultant en trainer in de sector van burgerlijke veiligheid en gezondheid en sociale zaken. Ze is woordvoerder voor de world citizen movement – End Ecocide on Earth – die zich ten doel heeft gesteld om ecocide toe te voegen aan de lijst van de meest ernstige internationale misdaden.

Ronnie Cummins is momenteel internationaal directeur van de Amerikaanse consumentenorganisatie (met twee miljoen leden) Organic Consumers Association en diens Mexicaanse evenknie, Vía Organica. Cummins zit ook in de stuurgroep van Regeneration International, een transnationale NGO die gericht is op het tegengaan van de opwarming van de aarde en armoede op het platteland. Cummins is momenteel mondiale coördinator van de campagne Millions Against Monsanto. Hij is mede-auteur van het boek ‘Genetically Engineered Food: A Self-Defense Guide for Consumers.’

Andre Leu is auteur van het beprijsde boek ‘The Myths of Safe Pesticides’ en de president van IFOAM Organics International, de wereldwijde koepel van de biologische sector. IFOAM Organics International heeft rond de 800 lidorganisaties in 125 landen. Hij is oprichter van Regeneration International. Hij treedt vaak op bij conferenties, seminars, workshops, en evenementen van de VN op elk werelddeel. Hij vergadert met regeringen, zakenmannen, boeren, consumenten en NGO’s over de multifunctionele baten van regeneratieve organische landbouw. Andre heeft uitvoerig geschreven en gepubliceerd bij uiteenlopende media.

Wil je specifieke leden van dit comité beluisteren, kijk dan op deze link van de website van het Tribunaal (HIER)

Overige leden van het organiserende comité (in alfabetische volgorde):

 • Françoise Boulègue, filmmaker voor M2R Films.
 • Tjerk Dalhuisen, Secretariaat van Action for Solidarity Environment Equality and Diversity.
 • Luigi D’Andrea, uitvoerend secretariaat van Alliance Suisse pour une agriculture sans génie génétique.
 • Esther Gerber, Bioloog en lid van het Forum Civique Européen.
 • Benny Haerlin, Voormalig lid van het Europees Parlement, coördinator van de campagne “Save Our Seeds”.
 • Hannes Lammler, Landbouwkundige, lid van het Forum Civique Européen en campaigner voor Falea21-Mali.
 • René Lehnherr, IT-specialist, lid van het Forum Civique Européen.
 • Gilles Lemaire, Lid van de commissie voor ecologie en maatschappij van Attac Frankrijk.
 • Michel Pimbert, Uitvoerend directeur van het Centre for Agroecology, Water and Resilience van Coventry University.
 • Bessie Schadee, Voorzitter van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, en lid van Gezonde Gronden (Nederland).
 • Mindi Schneider, Socioloog, Landbouwkundige, en Assistant Professor bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus University Rotterdam in Den Haag, Nederland.
 • Doro Schreier, Oprichter van Netzfrauen.
 • Ruchi Shroff, Coördinator van Navdanya.
 • François Veillerette, Woordvoerder van Générations Futures, President van Pesticide Action Network Europe.

 

* * *

monsanto cartoon

23 gedachten over “Monsanto-tribunaal: 14-16 oktober in Den Haag..!

 1. List en bedrog wordt door manipulatie verwezenlijkt ! De biologische wereld wordt vervangen door een synthetische wereld, ofwel kunstwereld !
  De synthetische wereld kan de biologische wereld niet vervangen en ook niet aanpassen. De biologische wereld is een wereld van energetische frequenties ! De synthetische wereld is en drogbeeld die niet past in het universum. Energetische processen zijn universeel en daarom altijd levensvatbaar !

  1. De natuur kan schijn en bedrog ontmaskeren door het biologische gedrag in de natuur. Zij laat geen synthetische ondermijning toe. Dat maakt de natuur tot een eeuwigheid !

 2. Zou graag willen zien , dat Monsanto zijn verantwoording nu neemt en ophoudt met al dit gif, om de mensen o.a. Ziek te maken en doden . Laten we zelf hiervoor in meditatie gaan en alles in het Net van Licht doen en de engelen vragen om bij het tribunaal te zijn on ze bewust te maken waar ze mee bezig zijn

  1. Het zijn juist de ambtenaren in Brussel die op intense manier door de Monsanto-lobby-isten worden bewerkt..!! Juist DAT zou aan banden gelegd moeten worden..! Professionele beïnvloeders, die natuurlijk ook ‘fondsen ter beschikking hebben voor beïnvloeding van parlementsleden’..!

  2. ach Guido, soms is het no erger en zijn de eurobureacraten zélf de lobbyisten…

   Volgens mij had jij daar een aantal jaren geleden een artikel over op WTK. Het ging om een vrouwelijke voorzitter van een van de commissies meen ik…

 3. Hoe meer openbaarheid hier aan gegeven wordt hoe beter.Pas dan kunnen we keuzes maken en weet je wat je zeker niet wilt eten.Samen staan we sterk en werken we aan een gezonde geest in een gezond lichaam!

 4. Hierdoor steun ik jullie acties om Monsanto voor het tribunaal in Den Haag te krijgen. Zij plegen misdaden tegen de mensheid en ook misdaden tegen het dieren- en plantenrijk en onze mooie planeet Aarde in het algemeen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een schoon milieu en eerlijk voedsel. In wezen is Monsanto bezig met moord. Moord op mensen, moord op de natuur, via genetische manipulatie van zaden, en zo ons voedsel, waardoor ziektes ontstaan, die dus ook de dood tot gevolg hebben. De natuur is een systeem dat in staat is zichzelf in stand te houden, mits het daarvoor de ruimte krijgt. Zoals we nu met de aarde omgaan, plegen wij, met Monsanto als een van de grote boosdoeners, slechts roofbouw op de aarde, zodat onze kinderen het nog meemaken dat de grond totaal is uitgeput en mensen en dieren massaal ziek zijn geworden door genetische manipulatie en landbouwgiffen.
  Bij dit bedrijf is geen enkele moreel besef te bekennen. Het gaat ze alleen om het grote geld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.