Advertentie

Oorlog op je bord..


dr-vandana-shivaDe GMO-manipulaties van Monsanto en consorten, zijn er in India rechtstreeks verantwoordelijk voor, dat ruim 250.000 boeren al zelfmoord hebben gepleegd. We hebben dit artikel al geruime tijd op de site staan (HIER), maar wellicht is het voor jou de eerste keer dat je dit hoort.. Het is de onvolprezen Vandana Shiva, die ons op uiterst erudtiete manier informeert en ook waarschuwt. Voor het monster dat genetisch gemodificeerde organismen heet; voor het patenteren van leven en het op heftige wijze manipuleren van onze voedselketen. Zoals de Monsanto’s van deze wereld dat doen.

Vandana Shiva was in Nederland en Peter van Vliet van DuurzaamNieuws.nl was op deze bijeenkomst die ‘Voedsel Anders’ was gedoopt. Het is ongelooflijk hoe rustig deze activiste, Vandana Shiva, blijft, wanneer ze haar verhaal vertelt en de wereld waarschuwt voor de uiterst gevaarlijke situatie waarin we zijn verzeild geraakt. De manipulaties van Monsanto, die in India -zoals gezegd- geleid hebben tot een zelfmoordgolf van jewelste, zouden toch aanleiding voor de hele wereld moeten zijn om wakker te worden.. Zeker als we in het NOS-nieuws berichten horen over een steekpartij in China waarbij 25 mensen om het leven zijn gekomen.. Om maar eens een voorbeeld te geven.

monsanto-barack-obamaOpmerkelijk is het optreden van Vandana Shiva op dit congres, doordat het plaatsvond in de Universiteit van Wageningen, de landbouwhogeschool, die nu niet bekend staat om zijn menslievende visie ten opzichte van de toekomst van voedselproductie. Was het niet de voorzitter van de Raad van Bestuur, Aalt Dijkhuizen, die de acties van bijv. ‘Wakker Dier’ rondom de ‘plofkip’ belachelijk maakte, door te melden dat deze ontwikkelingen ‘part of de deal’ zijn geworden, om onze voedselproductie te garanderen..? 
En laat nou precies ook vorige week een rapport uitgekomen zijn -we berichtten dat HIER al op de site- van de Verenigde Naties, waarin de kleinschalige en biologische teelt van ons voedsel, DE ENIGE WEG IS NAAR EEN GEZONDE, EFFICIËNTE EN EVENWICHTIGE VOEDSELVOORZIENING…!

En het is niet alléén Vandana Shiva die deze visie heeft; er waren op deze bijeenkomst in Wageningen vele anderen die dezelfde mening zijn toegedaan: ‘Voedsel Anders’ was de werktitel van deze conferentie, die alleen al suggereert dat de organisatoren een probleem hebben met ‘business as usual’. Naast Shiva voerden Pablo Tittonell (WUR hoogleraar Agro-Ecologie), Hanny van Geel (boerin en coördinatrice van internationale boerenorganisatie La Via Campesina) en Olivier de Schutter (Speciaal VN Rapporteur voor het recht op voedsel) het woord. In grote lijnen met dezelfde boodschap: het intensieve landbouwparadigma deugt niet..

x

* * *

x

voedsel anders wageningen februari 2014

xx

‘Oorlog op je bord’

2014 © Peter van Vliet / DuurzaamNieuws.nl

x

De voedselindustrie voert oorlog op je bord en vernietigt de natuur ondertussen in een angstaanjagend tempo. Dat was de strekking van de toespraak die de wereldberoemde voedselactiviste Vandana Shiva vrijdagavond hield tijdens het congres ‘Voedsel Anders’. In Wageningen Universiteit nota bene, de tempel van agroindustrie-wetenschapper Aalt Dijkhuizen, die binnenkort de scepter overgeeft aan die andere massaproductie adept, Louise Fresco.

vandana shiva‘Dat met voedsel oorlog wordt gevoerd is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de industrie die nu voedsel produceert deels zelf voortkomt uit de oorlogsindustrie’, zegt Shiva. In haar hoogmoed wil die industrie nu de controle over de schepping overnemen. De afkorting GMO (die staat voor Genetically Modified Organisms) kun je ondertussen net zo goed invullen als ‘God, Move Over’, zegt ze. Wij kunnen het kennelijk beter, het onderhouden van de schepping; het Wageningse auditorium ontploft zowat, als ze die woorden uitspreekt..

De voedselindustrie is een geldmachine die er vooral op is gericht om zichzelf te voeden. En dat begon met de kunstmestindustrie, een onderdeel van de oorlogsmachine van de Tweede Wereldoorlog, die na het einde van die oorlog een nieuwe afzetmarkt moest vinden voor haar chemische wapencomponenten. Die werd gevonden in kunstmest. Politieke vrijhandelsdruk en slimme marketing zorgden er vervolgens voor dat binnen de kortste keren de rest van de wereld verslaafd werd gemaakt aan de kunstmestwedloop. Steeds meer was er van nodig, tegen alsmaar hogere prijzen.

Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers
Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers, veroorzaakt door het gebruik van het middel ‘RoundUp’ van Monsanto. De natuur laat zich niet afdwingen en is in staat, zelfs dit grote gif (glyphosate) te overwinnen. Of dat bij de mens ook geldt is ook geen vraag meer, maar een weet.. Bij de mens veroorzaakt deze RoundUp dezelfde superweed in de vorm van kankers..  (klik voor artikel over het pure gif ‘RoundUp’..)

‘Superweeds’
Toen onkruid en insecten uiteindelijk immuun werden voor bestrijdingsmiddelen werd dat probleem aangepakt met genetische manipulatie, die er vooral op was gericht om planten bestand te maken tegen bestrijdingsmiddelen, zodat nog meer en met heftiger middelen kon worden gespoten. Dat heeft uiteindelijk alleen maar geleid tot immuniteit voor de nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen, waardoor nu al grote delen van de landbouwgrond in de VS zijn overwoekerd door zogenaamde superweeds.

Als bijverschijnsel van de genetische engineering kon er op de aangepaste planten patent worden verkregen, zodat de boeren die gebruik maken van aangepaste zaden daar tot het einde der dagen royalties over moeten betalen. Wanneer boeren eenmaal overgaan op industriezaden is er geen weg meer terug: waar vroeger een deel van de oogst als zaaigoed voor het volgende jaar kon worden gebruikt, kan en mag dat met industriezaden niet. Het is verboden onder het patentrecht en het is onmogelijk omdat de zaden niet ontkiemen. Zo worden boeren met jaarlijks stijgende kosten geconfronteerd, die ze niet kunnen opbrengen. Alleen al in India heeft dat in de afgelopen jaren geleid tot (volgens schattingen) meer dan 250.000 zelfmoorden onder boeren.

Een aktiepamflet tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Cargyll.
Een aktiepamflet tegen de imperialistische overheersing van bedrijven als Monsanto en Bayer en Cargyll. Staat deze opgehangen boer model voor de wereldwijde verstikking van gezond verstand..?

Maar niet alleen boeren leggen het loodje. GMO gewassen zijn bommetjes op je bord geworden die de grote delen van de biodiversiteit vernietigen, en mogelijk je gezondheid. De biodiversiteit nadert in de komende tien jaar waarschijnlijk al de kritische ondergrens waarbij complete ecosystemen plotseling kunnen instorten en de wereldvoedselvoorziening in acuut gevaar komt.

En alsof dat niet genoeg is, worden veel genetische aanpassingen niet of uiterst beperkt getest op gezondheidseffecten. Dat doet denken aan de geschiedenis rond DDT, dat in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw werd aangeprezen als volstrekt onschadelijk voor mensen. Er werd zelfs behangpapier, gedrenkt in DDT, verkocht voor kinderkamers, om die vrij van muggen te houden. DDT is good for me, was de slogan. We weten hoe dat afliep….

De waarheid en de feiten
De voedselindustrie wil ons doen geloven dat de wereld niet kan worden gevoed zonder grootschalige, industriële landbouw. De cijfers die Pablo Tittonell (hoogleraar Farming Systems Ecology in Wageningen) laat zien bewijzen het tegendeel. Op dit moment wordt 70% van de wereldbevolking gevoed uit kleinschalige landbouw, die daarvoor 30% van de bronnen voor de totale voedselproductie gebruikt. De industrie daarentegen voedt slechts 30% van de bevolking en heeft daarvoor de overige 70% van de beschikbare bronnen nodig, waarvan ze gaande het proces ook nog een deel vernietigt.

Bovendien is de agro-industrie zo olie-intensief, dat ze bij aanhouden van het huidige tempo de complete wereldvoorraad aan olie in iets meer dan tien jaar tijd opsoupeert. En dat geeft te denken. Maar er is nog meer. De industriële aanpak vernietigt niet alleen de natuur, maar ook werkgelegenheid. Schaalvergroting maakt steeds meer boeren werkloos. Doorzetten van een industriegerichte ontwikkeling veroorzaakt massawerkloosheid. En juist bij een overvloed aan beschikbare arbeidskrachten helpt de arbeidsintensievere kleinschalige landbouw ook bij het oplossen en voorkomen van de economische crisis. Bovendien is werken voor en met voedsel uiterst zingevend en draagt bij aan het zelfbeeld en het geluk van veel mensen.

Dr._Vandana_Shiva_in_Roshni
Dr. Vandana Shiva: “Het verdedigen van de rechten van Moeder Aarde is daarom het belangrijkste menselijke recht en een worsteling om sociale gerechtigheid. Het is de breedste vredesbeweging van onze tijd..”

En het alternatief?
Als we de strijd om de voedseldollar ver van ons bord willen houden, dan kunnen we alleen maar kiezen voor voedselproductie die binnen de menselijke maat past. Die een plaats in de eigen omgeving heeft en die de natuur de ruimte laat om haar werk te doen. De verscheidenheid die daardoor ontstaat leidt tot een veel grotere stabiliteit en veerkracht. Dat geldt niet alleen voor de natuur, maar dat geldt net zo goed voor het economisch systeem waarin eveneens geldt dat wanneer het aantal spelers in een markt kleiner wordt, de kwetsbaarheid toeneemt en er een groot risico voor ineenstorting ontstaat.

Dat wil niet zeggen dat we nieuwe kennis uit de weg moeten gaan. Het betekent wel dat we een principiële keuze moeten maken om alleen die kennis toe te passen, die de processen van de natuur ondersteunt en waarvan we ons verzekerd hebben dat de gevolgen van het gebruik niet onomkeerbaar en onvoorspelbaar zullen zijn. “Defending the rights of Mother Earth is therefore the most important human rights and social justice struggle. It is the broadest peace movement of our times.” zegt Vandana Shiva. (vert. Het verdedigen van de rechten van Moeder Aarde is daarom het belangrijkste menselijke recht en worsteling om sociale gerechtigheid. Het is de breedste vredesbeweging van onze tijd..) . Ze houdt de oorlog van je bord..!

x

* * *

x

Kijk hier naar de indringende, één-uur durende documentaire met Vandana Shiva, die eerder werd uitgezonden door BOS, de Boedhistische Omroep Stichting. Deze documentaire is getiteld ‘Web of Life’ en maakt je in één uur een heel stuk wijzer over de fundamenteel ontwrichtende GMO-manipulaties.

 

17 gedachten over “Oorlog op je bord..

 1. Ik heb haar al eerder voorbij zien komen op het internet. Dit is pas een vrouw met goed verstand. Heb diep respect voor haar. Zo iemand zouden we als minister moeten hebben. Wel dat ze haar visie gewoon kan doorvoeren. Het is sowieso belachelijk dat een boer hier voor uien, maar 1 cent per kilo kan krijgen. Mede door beurshandel. Het werkt dus voor 2 kanten goed. Als de boer gewoon waar voor zijn geld kan krijgen, kan hij zijn produkt verbeteren(positief) en het hier in buurtwinkeltjes weer voor echte waarde verkopen, zodat er nog van te leven valt. Eigenlijk net zoals vroeger. Een langdurig houdbaar proces. Gewoon over regeltjes gaan, want er is geen eerlijke concurentie tegenover mega buurtsupers. Het systeem bepaalt nu en niet het produkt. Daar moeten we vanaf. Leven is zo zinloos. Gemeentes moeten gewoon goedkope panden creeeren om daar eerlijk voedsel te laten verkopen. Verander de belasting op dit gebied. Het wordt tijd voor een tegenhanger van globalisatie. Subsidiegeld kan beter geinvesteerd worden om terug naar de bais te gaan. Zo houd je het hier en niet over de grenzen. Het is tenslotte ons land/leven. In een echte democratie was dit allang gerealiseerd. En paspoorten afgifte bij de AH is wel heel erg doorgeslagen. Laten we de dingen aub overzichtelijk houden.

 2. Zo was het in Nederland in mijn jeugd, maar het was niet goed genoeg het moest progresiever volgens links en rechts, meer inwoners waar voor in Gods naam, niemand weet het antwoord, alles is uit zijn verband getrokken, alles is vervuild, en we zijn volkomen op de verkeerde weg, en toch kunnen wij het niet veranderen, of ten koste van veel verdriet en onderlinge schermutselingen, wel veel meer geld in omloop zodoende meer belasting meer macht voor de politiek zou dat het dan toch zijn, ach lees Ou bout du nuit, van Celine dan zul je het begrijpen, die absolute in en in menselijke armoede, waar in je als individu toch heel veel geluk kunt vinden, en dat zie ik ook in Rusland in en in menselijk gelukkig zijn met niet veel aardse bezittingen, maar ja voor de west Europeanen is dit onbegrijpelijk daar moeten de tieten uit de jurken puilen anders is het niet goed, en als je dochter geen lesbische nijgingen heeft en je zoon homofille, heb je niets om over mee te praten in de talk shows, nou beetje rare wereld, misschien toch waar dat verhaal van Sodom en Gamorra.

  1. Jeetje Henk,
   Dacht dat WTK juist goed bezig was.
   Kun je misschien een lijstje geven van die andersdenkenden?
   En een toelichting geven op wat andersdenkend is in jouw optiek?

  2. Kijk, dan heb je Henk Groeneveld en ‘Henk’… Grappig.. Over trollen gesproken.. Laat me raden.. Je woont ergens tussen de rivieren.. 🙄

  3. Is dat niet Wilde Rodeo Cowboy Henk uit Amerika, die ooit ons lieftalige landje heeft verlaten? Nou het gras is dan weer Groener bij hem dan bij ons allemaal… 😉

 3. Jeetje Anna 11,
  Dat ik dit ook nog moet uitleggen. Goed, daar gaat ie dan.
  De teneur van veel artikelen op WTK zijn nogal eenzijdig. De wind waait altijd uit dezelfde hoek. Neem nu al die artikelen tegen genmutatie of andere bio-technologie. Nooit één artikel op WTK gezien dat eens de positieve kanten, die er ook echt wel zijn, hiervan belicht.
  En dan al die anti-vaccinatie artikelen. Ik kan me niet herinneren er één op WTK te hebben gezien die een wat genuanceerder beeld geeft van vaccineren.
  En moet ik dan ook nog maar eens de lading complottheorieën noemen waar geen tegengeluiden over valt te lezen op WTK. Iedere aanslag in de VS is een complot van de overheid. Je zou haast denken dat de wapenindustrie en wapenhandel in de VS achter die complottheorieën zitten. Zij hebben immers belang bij burgers die bang zijn voor hun eigen overheid. Begin ik nu ook al in complottheorieën te denken. Ik bedoel maar, een beetje kritisch zijn naar wat er allemaal wordt beweerd lijkt me wel zo verstandig.

  1. Henk, deze mensen met die meningen komen hier ook wel aan bod hoor 😉
   Echter…. als ze te vasthoudend zijn dan noemen we ze trollen want al dat gevloek in de kerk, dat kan gvd toch niet? Nietwaar?

  2. De universiteit Wageningen laat zo af en toe andersdenkenden aan het woord, maar luisteren ze daar wel naar? Of blijft Henk (en in zijn kielzog de universiteit Wageningen) na het bekijken van de bovenstaande documentaire van Vandana Shiva nog steeds beweren dat het complottheorieën zijn om Monsanto een monster te noemen, de monocultuur iets is dat alles op deze planeet vernield, dat het massale doodgaan van de bijen het uitsterven van de mensheid kan betekenen, dat het voederen van onze veestapel met giftige stoffen en afval, uitsluitend ‘giftig afval’ kan opleveren, enz, enz, enz.

   Ja, er staan op deze website veel artikelen die de (vaak schofterige) schaduwkanten van onze huidige maatschappij voor het voetlicht brengen. Maar de andersdenkenden hoeven hier eigenlijk niet eens aan het woord te komen, hun vernietigende, corrupte, ziekmakende en leugenachtige daden zien we elke dag terug in de werkelijke wereld van vandaag de dag en zij die eens ‘wijsheid’ aanspreken, in plaats van ‘intelligentie’ (jazeker, er bestaat een wereldwijd verschil tussen die twee gaven en ze gaan vaak niet samen, een uitzondering is Vandana Shiva!) snappen dat we volkomen ontspoord zijn, we als mensheid dood en doodziek zijn van alle rotzooi die we in de winkels kunnen kopen, van wat we als medicijn van de dokter krijgen, we gehersenspoeld zijn door politici die met het grootste gemak de waarheid vernachelen, de wetenschap blind bezig is de natuur te patenteren zonder enige moraalfilosofie toe te passen,enz, enz, enz, enz, enz, enz, enz … (Nou ja, bekijk de artikelen hier op WTK om het ‘enz, enz, enz, enz, enz, enz,’ te begrijpen.)

   De andersdenkenden hebben overigens niet eens tijd om hier op WTK te reageren, ze zijn druk doende om hun zakken te vullen met zaken die de mensheid beslist niet ten goede komen of het zijn mensen die ‘vastgeroest-andersdenkend’ zijn omdat ze niet eens de moeite nemen hier (of waar dan ook op Internet) te komen om wat ‘wijzer’ te worden. Wat hier wel komt opdagen, in opdracht van bepaalde ‘grofgeld-verdienende-andersdenkenden’, zijn de Internet Trollen die Cozmic ook al aanhaalt, dat zijn harde sceptici die compleet poep hebben aan het welzijn van de medemens, geen geweten hebben, en/of met een trauma worstelen waarvan ze de grote boze buitenwereld de schuld geven en die nu wel eens even te grazen zullen nemen door ALLES af te kraken wat de wereld en de mens daarop beter kan maken.

  3. Jeetje Henk,
   Wat leuk, je reageert op mijn verjaardagsdatum.
   Ondertussen is het de 12e.
   Je komt niet met het antwoord waar ik je om gevraagd heb.
   Wie zijn die andersdenkenden?
   Je reageert op een manier die ik niet op prijs stel als je het niet erg vind.
   Je spuit je gram…
   Beantwoord mijn vraag aub?

  4. Dankjewel Janee!
   Maar zit even mijn repliek nu te lezen, dus Henk heeft zeker een deel van mijn vraag beantwoord, dus dat is goed.
   Het was alleen het 2e deel van de vraag, maar dat is ook goed.
   Ik wil graag antwoord op het eerste deel van mijn vraag.
   Maar dus bedankt Henk, was even te voorbarig, maar nu het andere deeltje 😉

  5. En dat was weer het einde van Henk. Die vindt dat wanneer je auto wordt kapot geslagen door vandalen, je ook de vandalen dient te benaderen op een positieve wijze..? Verder alles goed Henk..?
   Je bent welkom om je zienswijze verder toe te lichten..!?

 4. Best Paul,

  In mijn reactie heb ik Vandana Shiva en de anderen die tegen Monsanto ageren geen complotdenkers genoemd. Ik had het over de complottheorieën die de ronde doen over de aanslagen in de VS, zoals op WTO torens, de marathon in Boston of de basisschool in Newtown. Lees het nog even na.
  Die jongens van Monsanto lijken me ook geen frisse jongens. Wel vind ik de beweringen in het artikel over Vandana Shiva dat naar schatting 250.000 boeren in India zelfmoord hebben gepleegd door toedoen Monsanto en consorten wel een ongeloofwaardige uitspraak.
  En dat de Agro-industrie in 10 jaar de hele olievoorraad op soupeert kun je toch echt niet serieus nemen. Dat er bezwaren kleven aan de moderne landbouw zal ik niet ontkennen, maar geloof je nu echt dat je met alleen biologische landbouw straks 9 miljard monden kunt voeden?
  En worden er ook niet veel oerbossen platgebrand omdat de oude landbouwgronden raken uitgeput? (trouwens ook voor de productie van palmolie) Laat Vandana Shiva en al die anderen eens wat meer moeite doen om explosieve groei van de bevolking in een aantal Aziatische en Afrikaanse landen te doen afnemen. Dat scheelt veel landbouw en natuur.
  En Paul, dat “andersdenkenden” volgens jou niet eens tijd hebben om hier op WTK te reageren omdat ze druk doende zijn om hun zakken te vullen met zaken die de mensheid beslist niet ten goede komen, is een manier van denken in “good and bad boys”. Ik vrees dat veel “andersdenkenden” gewoon nooit op WTK rondneuzen of het gewoon niet serieus nemen. En wat het zakkenvullen betreft zullen er ook onder al die professoren en geleerden waarvan artikelen op WTK worden geplaatst ook best wat egotrippers zitten die meer met hun bankrekening bezig zijn dat met het redden van de mensheid. Je ziet het b.v. ook bij de alternatieve genezers. Daar zitten ook charlatans en oplichters bij (gelukkig ook goede genezers).
  Zo heb je in alle geledingen mensen die goed willen of niet goed willen doen. Heilige boontjes moet je wantrouwen. Evenals mensen die beweren de waarheid in pacht te hebben. De werkelijkheid is vaak genuanceerder.

  1. Henk, die 250.000 zelfmoorden is het aantal gemeten sinds 1995. Omgerekend zijn dat op ongeveer 1,3 miljard inwoners, +- 260 mensen per week, 37 per dag.
   In Nederland zijn het er ongeveer 5 per dag. Wel geen boeren allemaal maar gezien dat de bevolking in India voor bijna 60% van de landbouw leeft, en de levensomstandigheden en het kastensysteem het ook niet makkelijker maken, is het niet helemaal gek dat het zo velen zijn. Helaas. En Monsanto heeft hierin zeker! een rol.

 5. Guido,

  De reacties op mijn reacties hebben mij niet de indruk gegeven dat mijn zienswijze vruchtbare grond zal vinden op jouw site. Het lijkt me op dit moment zaaien op de rotsen om maar even Bijbelse en landbouwkundige beeldspraak te gebruiken.
  Toch jammer dat een normale discussie niet mogelijk is.

  1. Hoe genuanceerd wil je het zien Henk?
   Haat zaaien heeft idd geen positief effect, daarentegen is er erg veel info over de werkwijze van Monsanto en hun patentzaad waardoor veel kwekers in de problemen komen. Ook de beloofde hogere oogst blijft uit, in een land waar iedere cent telt is dat een nekslag.
   Wellicht hebben de meesten hier op de site al zo’n buik vol van dit soort berichten en zijn al vele stations gepasseerd,en hebben daarom geen lust of fut meer voor een open dialoog. Zou zomaar kunnen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.