Advertentie

Rusland verbiedt telen GMO-gewassen..!


Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden.. RoundUp als kankerveroorzaker is niet vervorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel natuurlijk..!!
Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat voedsel dat afkomstig is van hun GMO-zaden en -gewassen, als zodanig gelabeld mag worden.. Waarschijnlijk is RoundUp als kankerveroorzaker niet bevorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel..!!

x

Een voorbeeld uit de VS, waar veel bedrijven het wetsontwerp om de labeling van producten die GMO-bevatten, niet te steunen..
Zo zul je dus in de toekomst in de VS per product dienen te checken of het afkomstig is van glyfosaatrijke GMO-zaden/gewassen.

De hypocriete Barack Obama breekt de ene na de andere verkiezingsbelofte, in de nasleep van zijn tweede presidentstermijn; zo ook met de beloofde labeling van voedsel dat afkomstig is van genetisch gemanipuleerde zaden/gewassen. Hij had het Amerikaanse volk beloofd, dat hij die wet zou invoeren en dat GMO-voedsel dus aan dezelfde kwalificaties zou moeten gaan voldoen, als AL HET ANDERE VOEDSEL. Gewoon dus labelen van wat er in zit. Normaalste zaak van de wereld toch..?

En terwijl de Amerikanen vorige weekend bezig waren met andere zaken, tekende president Barack Obama in alle stilte de wet die voor altijd de afkomst van voedsel van GMO-zaden en -gewassen zal verbergen. De nieuwe wet werd getekend en gaf vanaf dat moment de producenten van GMO-voedsel de OPTIE om GMO-afkomst te verbergen in de streepjescode van een product. Wil je dus als consument weten of een product GMO-afkomstig is, dan dien je in de winkel je smartphone te ’trekken’ en met een speciale app, te controleren of dit zo is of niet..

Dat 90% van de burgers in de VS willen dat er DUIDELIJKE gegevens over GMO-afkomst op de producten komen, is kennelijk voor onze Barack van geen belang. Hij moest immers degenen tegemoet komen, die hem in zijn verkiezingscampagne financieel fundamenteel hebben gesteund. Let wel, producenten van voedsel hebben dus de OPTIE te vermelden deze labeling te doen.. En het percentage GMO, dat aanwezig is in voedsel, om deze labeling noodzakelijk te maken, zal in de toekomst ‘nader worden bepaald’, aldus het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.

En hoe anders het in Rusland gaat..
Het zal toeval zijn natuurlijk. Het bashen van president Poetin en het liefst álle Russen, om het innemen van de Krim.. Wat een schandaal nietwaar..? Of zou het zomaar kunnen, hoe vreemd je het ook kunt vinden, dat dit verhaal over GMO’s, er ook wat mee te maken heeft? Dat de feitelijke leiders in de VS, de machtige multi-nationals, mede-verantwoordelijk zijn voor het tot paria verklaren van Rusland en alles wat daar maar mee te maken heeft..?

Want het blijkt dat de Russische overheid zich krachtig heeft opgesteld tegen de steeds sterker wordende internationale druk van de -vooral- Amerikaanse biotechnologie-bedrijven en de krachten binnen Rusland die pro-GMO te werk zijn gegaan, de afgelopen jaren. Deze laatste vooral door het aandragen van misleidende pseudo-wetenschappelijke rapporten en verklaringen, aangereikt natuurlijk door de krachten van het internationale (lees Monsanto en consorten) niveau. (HIER)

Deze Amerikaanse GMO-sojabonen zijn verboden in Rusland. Wij in Nederland eten ze gewoon nog in veel bewerkte vormen in ons voedsel, ondanks de zware belasting van glyfosaat in deze bonen.

Maar het was dezelfde Vladimir Poetin, die in december 2015 in het Russische parlement verklaarde, dat Rusland in staat is, ‘S WERELDS GROOTSTE PRODUCENT TE WORDEN VAN BIOLOGISCH VOEDSEL. Kijk dat zijn uitspraken waaraan je het label ‘visionair’ op mag plakken, toch? Poetin in zijn toespraak:

“Niet alleen zullen we zelf dit gezonde voedsel eten, maar we dienen erbij in het bijzonder te bedenken, dat ons land- en waterbronnen, Rusland tot de grootste leverancier kunnen maken, van gezonde, milieuvriendelijke, topkwaliteit voedsel, dat al lang niet meer door veel Westerse producenten wordt vervaardigd. Nu in het bijzonder, nu de vraag naar schoon en zuiver voedsel wereldwijd aan het groeien is.”

Ook de Russische vice-premier, Arkady Dvorkovich had al verklaard, dat het totaal onzin is, om GMO-voedsel uit te roepen als ‘redder van de wereld’. Hij deed dit op het 12e internationale ‘Science and Technology in Society (STS) forum’ in Kyoto, Japan. En het blijft niet bij de uitspraken van deze Russische regeringsleiders; hun kracht bleek begin van dit jaar (2016), toen ze een stevige opdonder uitdeelden aan boeren uit de VS, toen Rusland besloot ALLE IMPORTEN van Amerikaanse sojabonen en maïs te schrappen, wegens ‘microbiologische GMO-verontreiniging’..

Voor de Russen (en ook voor ons) zou het toch simpel moeten zijn. Veilig is pas veilig, ook bij voedsel, als het bewezen niet-gevaarlijk is. Tegenwoordig wordt namelijk alles zowat doorgelaten, wat ‘veilig’ is, vanuit een ‘onbewezen onveiligheid’.. Overigens eten wij deze GMO-soja nog steeds, die Rusland niet meer wil invoeren, via allerlei producten waarin soja verwerkt zit. (HIER, HIER en HIER)

* * *

 

x

Wil je weten, wat voor doortrapte politiek achter het hele GMO-bolwwerk zit? Lees dan het materiaal van William Engdahl. Dit is de cover van het opzienbarende boek van Dr. William Engdahl hierover, een MUST voor bijv. beleidsmakers en regerings-functionarissen die met GMO-voedsel bezig zijn!! (klik voor het boek in e-formaat!)
Wil je weten, wat voor doortrapte politiek achter het hele GMO-bolwwerk zit? Lees dan het materiaal van William Engdahl. Dit is de cover van het opzienbarende boek van Dr. William Engdahl hierover, een MUST voor bijv. beleidsmakers en regerings-functionarissen die met GMO-voedsel bezig zijn!! (klik voor het boek in e-formaat!)

x

x

‘Zwarte vrijdag’ voor genetisch gemanipuleerde producten in Rusland
x

Rusland verbiedt telen GMO-gewassen..!

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)
Bron: HIER

x

william engdahl
De auteur van dit artikel, F. William Engdahl is ‘strategisch risico consultant’ en geeft lezingen over de hele wereld. Hij heeft een graad in politicologie aan de Princeton University. Hij is bestseller-auteur met boeken over de wereld-oliehandel en de geopolitieke invlioed ervan.

In Rusland is men er op 24 juni in geslaagd na de derde en laatste lezing het wetsvoorstel door het parlement te krijgen, dat telen van alle GGO gewassen en fokken met GGO dieren op Russisch grondgebied verbied. Dit ondanks de enorme druk die is uitgeoefend door het westerse GGO kartel op individuele leden van de Doema en Russische wetenschappers. Een grote nederlaag voor het wereldwijde destructieve project dat we kennen als ‘GGO’s’ of genetisch gemodificeerde organismen. De eens zo formidabele spieren van Monsanto, Bayer AG, Syngenta en Dow-DuPont lijken last te hebben van een zeldzame vorm van  politieke spierdystrofie.

Dit was precies dezelfde ‘zwarte vrijdag’ voor de GGO-lobby, de dag waarop de EU-lidstaten een stokje staken voor het landbouwgif glyfosaat, dat onder andere in Roundup van Monsanto zit en opnieuw voor vijftien jaar zou moeten worden goedgekeurd. Het was ook de dag waarop de Britse kiezers democratisch stemden om de Europese Unie te verlaten met een Brexit. Voor de globalisten zal 24 juni in de herinnering blijven als hun ‘zwarte vrijdag’.

Op 24 juni 2016 stemde de Russische Doema definitief voor het wetsvoorstel dat de teelt van alle GGO-gewassen en het fokken met GGO dieren in Rusland in de ban doet. Daarnaast geeft de wet de Russische regering de bevoegdheid om de invoer van producten die GGO’s bevatten te beletten, als aangetoond kan worden dat een bepaalde GGO een schadelijk effect heeft op de volksgezondheid of op het milieu.

Bij overtredingen kunnen boetes opgelegd worden. De Russische minister van Landbouw, Alexander Tkachev, vertelde de pers dat het ministerie van Landbouw sterk tegen GGO’s gekant is; Russische producten zullen ervan verschoond blijven (clean).

GMO dollars
De oppositie in de VS stijgt nog elke dag. Oproepen als deze, gericht op mensen met ‘gezond verstand’, zijn aan de orde van de dag..

Nep pro-GGO studie..
Na het eerste ontwerp van de wet werd er lang over gedebatteerd. Op 19 januari van dit jaar deed de pro-GGO lobby een wetenschappelijk armoedige poging om het verbod op GGO’s te laten ontsporen. Een verhaal over een nieuwe studie over de veiligheid van GGO’s werd opgepikt door het Russische persagentschap TASS.ru onder de uiterst suggestieve kop Russische wetenschappers weerleggen de bevindingen over de gevaren van GGO’s. Russische kranten namen het verhaal klakkeloos over.

In het artikel werd een wetenschappelijke beoordeling uit de Critical Reviews in het Biotechnology Journal besproken. Maar de Russische ‘wetenschappers’ bleek er één te zijn. Een enkele wetenschapper – Alexander Y. Panchin, van het Institute for Information Transmission Problems (IITP) van de Russische Academy of Science. Deze Panchin had een stuk geschreven samen met de Amerikaan Alexander Tuzhikov, van het ‘Bascom Palmer Eye Institute’ in de universiteit van Miami, gespecialiseerd in informatica en bio-informatica. Dat suggereert natuurlijk dat Tuzhikov computergetallen analyseert.

De nieuwe studie bestond uit een ‘her-analyse’ van zeven eerder gepubliceerde wetenschappelijke artikelen; Panchin en  Tuzhikov hebben geen eigen testen met ratten gedaan, zoals Prof. Gilles-Eric Seralini en anderen. De geselecteerde studies die zij opnieuw analyseerden bleken stiekem beïnvloed door Monsanto of andere GGO bedrijven.

In de samenvatting schrijven Panchin en Tuzhikov: We presenteren een statistische her-analyse van experimentele data. We hebben gezien dat conclusies elkaar vaak tegenspraken. Volgens onze analyse is er weinig bewijs dat GGO’s schade berokkenen, de kans is niet groter of kleiner als toeval  (chance). Nou, dat is natuurlijk bijna dezelfde wetenschap als het smelten van toffee…

Het pro-GGO Academy of Sciences IITP verslag werd op 26 januari gevolgd door een persoonlijke ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de voorzitter van de Russische Academie van Wetenschappen, Vladimir Fortov (GMOs). De ‘voordelen’ die Fortov schetste hebben Poetin blijkbaar niet overtuigd.

Hollande GMO
Er zal toch geen verband zijn met deze uitspraak en het dienovereenkomstige besluit van de Franse president over GMO-gewassen en -zaden die in de ban gaan, en de aanslagen en de onrust die het land nu in hun greep houden.. (klik voor gelinkt artikel hier op de site)

x
De financiers van deze poging om het GGO-verbod in Rusland tegen te houden moeten hebben gedacht dat Russische wetenschappers ofwel primitief en onwetend waren, ofwel dat ze gemakkelijk te beïnvloeden waren door steekpenningen, dat Poetin’s steun aan het verbieden van GGO’s gemakkelijk kon worden omgedraaid. Een misrekening. De Russische vooraanstaande GGO onderzoekers, de All-National Association for Genetic Safety (OAGB), scheurden Panchin’s ‘her-analyse’ aan flarden.

seralini glyfosaat
De studie van de Italiaanse wetenschapper Seralini, die aantoonde dat ratten ernstige vormen van kanker ontwikkelden, na toediening van met glyfosaat besproeide mais, werd onder invloed van Monsanto in 2013 teruggetrokken, maar is inmiddels weer voluit wetenschappelijk valide..!

Debunked
Volgens de onderzoekers van de OAGB was de methode van de twee pro-GGO auteurs zeer gebrekkig: de analyse werd uitgevoerd met de Bonferroni methode. Deze methode meet de toxische effecten van een object helemaal niet, integendeel, de methode verbergt de toxische effecten. De OAGB wetenschappers vroegen de GGO-vriendelijke auteurs op basis van welke criteria zij de specifieke zeven artikelen hadden uitgekozen, uit de tientallen andere artikelen over de effecten van GGO op de gezondheid waaruit zij ook hadden kunnen kiezen,  waarvan er vele alarmerend zijn.

Afhankelijk van de methodiek kan men met statistiek liegen op allerlei manieren. Panchin en zijn vriend hebben dat duidelijk geprobeerd. De vijf pagina’s tellende  ‘her-analyse’ van Panchin en Tuzhikov legt speciaal de nadruk op een beroemd artikel uit 2012 door Prof. Gilles-Eric Seralini en zijn groep van de Franse Caen University. De Seralini groep was ’s werelds eerste onderzoeksteam dat studie deed naar de lange termijn met ratten, die twee jaar lang gevoerd werden met Monsanto GGO-maïs, behandeld met Monsanto Roundup en glyfosaat.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de ratten meervoudige tumoren ontwikkelden, velen stierven vroeg of hadden last van schade aan de organen. Seralini ontdekte dat de meeste tumoren opkwamen na een periode van 90 dagen, de duur waarop studies door Monsanto altijd op onverklaarbare wijze al waren gestopt (damage).

genetically-modified-cornRusland verbiedt Amerikaanse GGO soja en maïs
De nieuwe wet die de teelt van GGO’s in Rusland verbiedt, volgt op het aparte verbod van afgelopen februari op invoer van Amerikaanse maïs en sojabonen. Tussen 80-90% van alle maïs en sojabonen uit Amerika is inmiddels genetisch gemodificeerd. Op 15 februari kondigde de Russische voedselveiligheid regulator ‘Rosselkhoznadzor’ een verbod aan op alle invoer van Amerikaanse sojabonen en maïs, daar ze ‘microbieel en GGO besmet zijn’.

Volgens deze regulator is de uit de VS geïmporteerde maïs vaak besmet met droge rot. Daarnaast kan volgens de Russische waakhond maïs worden gebruikt voor transgene gewassen in Rusland (Russia). GGO’s hebben helemaal niets te maken met high-tech landbouwmethoden om de landbouwopbrengst te verhogen en ‘de hele wereld te kunnen voeden’. En als Monsanto, Bayer AG, Syngenta en de anderen de waarheid zouden vertellen zouden we ook weten dat GGO’s niets te maken hebben met minder herbicide gebruik of andere giftige chemicaliën.

Het is een ziek project van een aantal zieke geesten die de menselijke genenpoel willen vervuilen met giftig afval, in de hoop controle op de bevolking te krijgen en uiteindelijk de bevolkingsaantallen te verminderen. Rusland heeft aangetoond dat het mogelijk is om tegenstand te bieden. Dat is heel goed voor Rusland en voor de wereld. Nu is het tijd voor anderen om dit voorbeeld te volgen.

* * *

x

GMObama-640x330

 

[bol_product_links block_id=”bol_57a754c4a9713_selected-products” products=”666861760,1001004005075013,666870259,1001004002061543,1001004006530254,9200000026872787,666830884,9200000009674657,9200000021226869,9200000021268198″ name=”engdahl gmo rusland” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”9DC45A” border_color=”D2D2D2″ width=”771″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

14 gedachten over “Rusland verbiedt telen GMO-gewassen..!

 1. Guido,
  Prachtig werk van een energierijk persoon die jij bent.
  De wereld waarin wij nu leven is een leugen !
  Wat jou siert, is de leugen te ontmaskeren!
  Ik begin steeds meer diep respect te krijgen voor jouw website.

  1. Graag gedaan krokodokolos.. 😉
   Het is simpel. Vertel je eigen waarheid en ontmasker de leugen. Loop niet mee in het schaapjesgedrag van ‘anderen’.. Zij zijn onzeker en voelen zich in de ‘kudde’ op hun plaats, op hun gemak. Niet wetende dat de kudde op weg is naar het slachthuis..

 2. Ik zal jullie allemaal een geheim vertellen. Soms vertel ik het tegen aardige mensen als ik met mijn honden bij de Gaasperplas wandel.

  Je moet in Nederland NOOIT EN TE NIMMER KIP ETEN!!!
  Niet doen.
  Ik gaf ooit mijn honden kip. Ze zijn 2 jaar lang niet zwanger geworden (ik heb het dan over 12 honden!!!). Toen ben ik overgestapt op schapenkoppen en ze kregen 8-13 puppies elke keer. Met schapen wordt niet geklooit. Misschien is die kip ook wel erg kankerverwekkend. De kippen eten natuurlijk al die troep!!! (antibiotica en genetisch gemanipuleerde mais/soja/etc.). Ik eet al jaren zelf geen kip meer.

  1. Mijn kippen ( ik eet alleen de eieren) krijgen alleen mais dat ik zelf verbouwd heb, de grand roux, officieel verboden, omdat het niet in de catalogus staat, ik ken zelfs boeren, die niet weten dat ze GGO mais verbouwen, wordt gewoon door de cooperatie gedistibueerd. Ze bebruiken de mais voor het afmesten van kalveren ( élévés sous le mère) klinkt echt natiirlijk, maar inmiddels! Veel van de verbouwde mais hier in zuid west Frankrijk wordt in vee en huisdierenvoer gebruikt.
   Voordeel van ongemanupileerde mais is ook, dat de je de mais korrels gewoon kan planten voor het volgende jaar, bedankt Guido keep up the good work! Kitty

 3. Space Scientific Politics and Monetary Systems
  Exopolitics.Org/EU/BE/FL : Space-Defensie

  Het is een kwestie over de juiste wetenschappelijke kennis te beschikken. Milieuvervuiling door het sadisme van de puur natuur zelf, vb vulkaanuitbarstingen, overstromingen, asteroïden inslagen…. Hebben zich op de Aarde planeet voorgedaan in haar geschiedenis verloop.
  De milieuvervuiling veroorzaakt door de mens zelf, zowel binnen als buiten de commerciële als defensie ruimtevaart, de oorzaken dienen aan de juiste bronnen te worden aangepakt.
  In de jarenlange VSA-ufo-coverups sinds 1947 werden en worden de wenkbrauwen gefronst, omtrent de manier van samenwerking met Extraterrestrial rassen binnen de staatgrenzen.
  Het streefdoel van de VSA om de planetaire overheersing op politiek, industrieel, economisch, monetair en defensie ter land, zee, lucht en ruimte worden niet geduld. Omtrent kernenergie de hot nucleair fusion zowel al dan niet defensief, geen reden tot paniek voor iemand door bij afwezig ervan. Dit werkte en werkt
  op de zenuwen van diverse Extraterrestrials rassen.
  De permanente vraag als spitstechnologie en wetenschappelijke kennis in verkeerde handen terechtkwamen en komen, al dan niet door samenwerking met Extraterrestrials in het verleden en heden, de politieke negatieve en positieve drijfveren.

  Maar het was dezelfde Vladimir Poetin, die in december 2015 in het Russische parlement verklaarde, dat Rusland in staat is, ‘S WERELDS GROOTSTE PRODUCENT TE WORDEN VAN BIOLOGISCH VOEDSEL. Kijk dat zijn uitspraken waaraan je het label ‘visionair’ op mag plakken, toch? Poetin in zijn toespraak:

  “Niet alleen zullen we zelf dit gezonde voedsel eten, maar we dienen erbij in het bijzonder te bedenken, dat ons land- en waterbronnen, Rusland tot de grootste leverancier kunnen maken, van gezonde, milieuvriendelijke, topkwaliteit voedsel, dat al lang niet meer door veel Westerse producenten wordt vervaardigd. Nu in het bijzonder, nu de vraag naar schoon en zuiver voedsel wereldwijd aan het groeien is.”

  Ook de Russische vice-premier, Arkady Dvorkovich had al verklaard, dat het totaal onzin is, om GMO-voedsel uit te roepen als ‘redder van de wereld’. Hij deed dit op het 12e internationale ‘Science and Technology in Society (STS) forum’ in Kyoto, Japan. En het blijft niet bij de uitspraken van deze Russische regeringsleiders; hun kracht bleek begin van dit jaar (2016), toen ze een stevige opdonder uitdeelden aan boeren uit de VS, toen Rusland besloot ALLE IMPORTEN van Amerikaanse sojabonen en maïs te schrappen, wegens ‘microbiologische GMO-verontreiniging’

  Wie heeft hier te beslissen planetair waar Extraterrestrials tussen staatsgrenzen van landen op politiek vlak kunnen en willen samenwerken, en niet mogen WAAROM?
  Om problemen in de ruimtevaart op lossen is de religie van wetenschappelijke kennis vergaren noodzakelijk en de technologie op de juiste manieren te gebruiken. Voor space defensie bevinden zich oorlogvoerende Extaterrestrial civilisaties in andere cosmoseinders.

 4. Kritisch stuk, heel goed. Maar hier ook kritisch ten aanzien van de geldigheid van de uitspraken/beweringen/aannamen.
  Bijvoorbeeld dat GMO’s inzet zijn om de wereldbevolking te reduceren kan waar zijn, maar waar ligt het bewijs dat deze stelling Waar is?

 5. Nu gaat het hier over GMO gewassen/voedsel maar wat mij opvalt is dat Putin GGO gewassen en fokken met GGO dieren op Russisch grondgebied verbied wat een goede ontwikkeling is.
  Hierdoor moet ik wel denken aan het Zika virus dat begonnen is in Brazilie en nu ook in Miami is opgedoken.
  Is het niet zo dat ze geprobeerd hebben om de Zika verspreidende mug uit te roeien door genetisch gemanipuleerde muggen erop los te laten waarvan nu is gebleken dat het juist een averechts effect heeft gehad?
  Zit hier ook een grote multinational achter zoals Monsanto?
  Feit is wel dat ze nu doormiddel van pesticiden over de bevolking te sproeien proberen de muggen te bestrijden maar wie produceert die pesticiden eigenlijk en wat zijn de gevolgen voor de bevolking?
  De tijger mug is een gemanipuleerde mug die ze hier gebruikt hebben waarmee ze dus ook bewijs hebben geleverd dat ze de risico,s van (in dit geval) genetisch gemanipuleerde muggen niet kennen of onderschat hebben maar wat nou als dat ook voor eten geldt?
  Of past het wel in het plaatje van depopulatie Obama heeft al gezegd dat er onvoldoende geld is en hij zou gevraagd hebben om meer financiele middelen wat mogelijk in kan houden dat wanneer er niet meer geld komt de ziekte zich zal verspreiden waardoor er nog meer slachtoffers zullen vallen.
  Het bedrijf dat de tijger mug heeft gemanipuleerd heeft hulp gekregen van de Oxford universiteit.
  Veel universiteiten hebben geld gekregen van fondsen zoals die van Bill en Melinda Gates dus als er dan nu geld tekort is laten ze dan daar maar aankloppen want het zijn wel dergelijke instituten die manipulatie mogelijk hebben gemaakt en dus ook verantwoordelijk gehouden mogen worden voor de gevolgen vind ik en dat geldt voor de gevolgen van alle gemanipuleerde dieren/gewassen.

  1. Beter helemaal geen gemanipuleerde dieren en planten!
   De uitbraak van het Zika-virus is inderdaad in verband gebracht met het loslaten van gemanipuleerde tijgermuggen.
   http://www.earth-matters.nl/5/12282/gezondheid/zika-uitbraak-genetisch-gemanipuleerde-mug.html
   Bij mijn weten zit Monsanto er in dit geval niet achter. Een Brits bedrijf heeft ontdekt dat een dodelijk gen met een antistof kan worden ingespoten in muggeneitjes. Vervolgens worden de mannelijke mugjes geselecteerd en in de natuur vrijgelaten. Als ze daar de vrouwtjes bevruchten, worden er larven geboren met het dodelijke gen, maar zonder de antistof. Deze larven zijn niet levensvatbaar en gaan dood. Doel: bestrijding van knokkelkoorts, die je kunt krijgen als je door een tijgermug bent gebeten. Het Zika-virus kan ook door de tijgermug worden overgedragen. Er werden in Brazilië op kleine schaal proeven gedaan. Bij één proef slonk de tijgermugpopulatie op die manier wel met 93%. Dat werd als een succes beschouwd en was reden op grote schaal de gemanipuleerde muggen los te laten, maar men had zich, zoals te verwachten was, ergens op verkeken. Als gemodificeerde tijgermugkerels met (resten van) tetracycline (een antibioticum dat in Brazilië heel veel wordt gebruikt) in contact komen, dan gaat de muggenvlieger niet meer op. Dan blijven de larven van de volgende generatie wel leven. Gevolg: ONBEKEND.
   Reken maar, dat GMO/GGO-eten geen goed voedsel is. Jaren geleden las je in de krant nog wel eens een kritisch berichtje, maar er wordt nu steeds meer gelogen.

  2. Hoi Arnold,
   Het verband zal moeilijk te bewijzen zijn. Feit is, dat er weer een GGO-actie was die anders uitpakte dan was bedoeld. Asbest kun je nog verwijderen; gemanipuleerde planten en dieren in de natuur brengen, betekent meestal dat er geen weg terug is.
   Dus toch nog een kritisch artikeltje in de gewone pers. Er wordt over zoveel gezwegen.
   Groetjes, Janneke

  3. Hoi Janneke.
   Geknoei met alles wat leeft door genetische manipulatie zou verboden moeten worden.
   Alles wat leeft heeft zijn natuurlijke oorsprong en geknoei door mensen omdat zij denken het beter te weten dan de schepper kan dramatische gevolgen hebben.
   Zoals ook hier waarschijnlijk weer het geval is wordt het gedaan om winst in de vorm van geld (materiele) of macht voor een bepaalde groep.
   Vroeger waren groenten bijvoorbeeld seizoensgebonden terwijl we nu het hele jaar door van alles kunnen kopen wat vroeger niet kon.
   Probleem daardoor is dat gewassen niet meer de tijd krijgen voldoende voedingsstoffen op te nemen en weer af te geven waardoor ze minder gezond en voedzaam zijn.
   Ik heb de tijd nog mee gemaakt dat je aan drie aardappelen genoeg had en na een uur geen hongergevoel had wat nu wel het geval is.
   Elke ingreep of verandering in de natuurlijke ontwikkeling van al het levende zal leiden tot verstoring van de levenscirkel simpel omdat alles van elkaar afhankelijk is en op elkaar afgestemd is waardoor elke kunstmatige verandering alleen maar tot rampzalige gevolgen zal leiden.

  4. http://www.uitdaging.net/artikel/art_fulltime.html
   Dit artikel maakt gebruik van een onderzoek wat door een farmaceutisch bedrijf is gedaan.
   Wat ikzelf vooral interessant vind is de verwijzing naar een artikel van boichemicus Paul Stitt (als u de licht grijze regel aanklikt naar deze verwijzing kunt u dat lezen).
   Ook de waarden van het onderzoek zijn nogal indrukwekkend vind ik.

  5. Hoi Arnold,
   Bedankt voor het linkje. Het artikel van Stitt heb ik gelezen. Ik vind het een goed stuk. De onderzoeksuitslagen zijn alarmerend. Leuk, dat je dat voorbeeld van die drie aardappelen noemt. Zo is het maar net.
   Hartelijke groet,
   Janneke

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.