Advertentie

Slank-zoetjes..? Je wordt dikker en krijgt diabetes…!!


Gewoon nog steeds Aspartaam dus, ook al heet het anders!

x

x

Slank-zoetjes..? Ze maken je juist dikker..!!

2017 © WantToKnow.nl/be

(Bron: Canadian Medical Association Journal, 2017; 189: e929)

x

Ben jij nog steeds zo’n ‘believer’? Een gebruiker van al die kunstmatige zoetjes.. In het geloof, dat wanneer je de suiker uit je koffie en thee maar weglaat, je gewicht verliest..?  Kun je dan ook geloven, dat uit veel onderzoek blijkt, dat feitelijk precies het TEGENOVERGESTELDE gebeurt..? Dat je dus per saldo gewicht gaat toevoegen, als een direct gevolg van het gebruik van die ‘zoetjes’..? En dat de chemische structuur van deze zoetjes er ook voor zorgt dat het risico op diabetes (jawel, suikerziekte..!), hoge bloeddruk en hartfalen significant toeneemt..? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Manitoba, zorgen kunstmatige zoetjes als aspartaam, sucralose en vele andere uitvoeringen ervoor, dat ons metabolisme of stofwisseling sterk wordt beïnvloedt.

Maar de gevolgen van het gebruik van kunstmatig zoetstoffen, blijft niet beperkt tot alleen deze zoetjes. Al die calorie-arme frisdranken, die gezoet zijn met dezelfde soort chemische zoetstoffen, blijken exact dezelfde reactie te veroorzaken in het lichaam. Wat er gebeurt, is dat onze darmflora en onze eetlust direct beïnvloedt, zo blijkt uit onderzoek dat de wetenschappers van de Universiteit van Manitoba verrichten. Zij uitvoerden. In een PEER-review-studie, waarin zij 37 studies bekeken, waarin meer dan 400.000 mensen betrokken waren, die ‘zoetjes’ gebruikten op het moment van onderzoek, bleek het volgende:

Zoetje in de koffie?

Bijna alle onderzochten VERLOREN GEEN LICHAAMSGEWICHT, en bij de studies die langer dan 10 jaar duurden, bleek zelfs dat deze mensen een GEWICHTSTOENAME vertoonden..! Ook bleken alle onderzochten een grotere aanleg te hebben voor obesitas, hoge bloeddruk, diabetes en hartfalen. En dat allemaal vergeleken met testgroepen, die GEEN CHEMISCHE ZOETJES gebruikten. Het is dus in één woord schandalig dat onze wetgevers, onze voedsel- en warenautoriteiten hier volstrekt NIETS aan doen. Het gaat dus niet alleen om de valse claim, dat de zoetjes ‘slank’ maken, doordat ze zorgen dat je minder suiker binnen krijgt. Nee, het gaat vooral om de lichamelijk schade die deze rotzooi (laten we het zo maar noemen voor het gemak..!) aan het lichaam kan aanbrengen.

Volgens de leider van het universitaire onderzoek, prof. dr. Ryan Zarychanski, is het ongelooflijk dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid, of beter: de ONVEILIGHEID van deze rommel. Het is in ieder geval duidelijk, dat mensen héél voorzichtig moeten zijn met deze suikervervangers, waarbij het aan te raden is, om deze chemische zoetstoffen helemaal NIET te gebruiken.. Volgens Zarychanski is een volgende stap, het onderzoeken van de effecten van deze chemische middelen op de ongeboren mens, via de inname van deze stoffen door de moeder..

Gevaarlijk? Maak je niet dik, aspartaam blijkt steeds meer trendy te worden. Lekker zo’n rosébiertje..!

Het lichaam wordt in de maling genomen..
Dat is waar het feitelijk op neer komt. Zoet-signalen bereiken het lichaam, via ons spijsverteringskanaal en het lichaam reageert, preciés zoals het op échte natuurlijke suikers reageert. Dit zou al een teken aan de wand moeten zijn, voor nuchter-denkende mensen, want dit is ook wat de wetenschappelijke studies, keer op keer aantonen. Logisch toch? Al in 1988 toonden klinische studies aan, dat het toevoegen van saccharine aan het drinkwater van ratten, hun drang naar voedsel aanmerkelijk stimuleerde. De beesten bleken 15% meer voedsel te gaan eten, dan ratten die deze stof niet in hun drinkwater hadden gekregen.

Datzelfde jaar bleek uit een onderzoek van de Universiteit van Leeds, dat HETZELFDE BIJ MENSEN GEBEURT..! Vergelijkend onderzoek toonde keihard aan, dat kunstmatige zoetstoffen de eetlust bij mensen bevordert.!  Ze gaan dus meer eten en daardoor worden ze.. zwaarder. Dus ‘zoetjes’ maken je dik..! Waarom dit is, is inmiddels ook duidelijk. De natuurlijke zoetstoffen hebben de energetische en gevoelsmatige component gekoppeld. Dit betekent dat het lichaam krijgt (energie) wat het waarneemt (gevoel). En bij die chemische zoetstofrommel is dat dus niet het geval..!!

Of in medisch-wetenschappelijke termen kunnen we dit bij monde van professor Susan Swithers van Purdue University.als volgt omschrijven: “De kunstmatige zoetstoffen brengen fundamentele, homeostatisch-psychologische processen in de war, doordat het lichaam van jongsaf heeft geleerd, dat een zoete smaak van voedsel, is gekoppeld aan de calorische voedingswaarden ervan.” En ja, dat betekent dus dat zoetstoffen een stevige invloed hebben op de hersenen. Dit bleek uit MRI-onderzoek, dat in 2008 werd verricht op mensen, die kunstmatige zoetstoffen hadden gegeten en gewone (riet- of biet)suiker. Beide zoet-stoffen (kunstmatig en natuurlijk) triggerden totaal andere hersengebieden. Volgens Susan Swithers is dit toe te schrijven aan de ‘feel-good’-stof Dopamine, die we in ons lichaam zelf aanmaken. Deze zou vrijkomen als we échte suiker innemen.

De caloriemeter gelegd onder Coca Cola producten.. Na het zoet van Coca Cola komt vaak het bitter van de ‘Diet’-uitvoeringen.. Behalve water, helemaal links, zijn de producten ernáást de werkelijke ziekmakers..!!

Verziekend zoet..
En natuurlijk blijft het lichamelijke response niet beperkt tot een hersen-waarneming van échte- of kunstmatige zoetstof. Er zijn serieuze lichamelijke klachten te verwachten, voor mensen die maar doorgaan met het (intensieve) gebruik van deze kunstmatige zoet-rommel.. Er komen steeds meer studieresultaten beschikbaar van onderzoek dat de invloed van kunstmatige zoetstoffen uit al die frisdranken heeft gemeten. Deze zogenaamde ‘dieet-drankjes’, zoals cola’s en sap-achtigen, staan aan de basis van stijgende aantallen lichamelijke klachten als: vroegtijdige geboortes, aderaandoeningn, lymphklierkanker zoals Hodgiin,  type2-Diabetes, metabolisme-afwijkingen, leukemie en darmklachten.

Yanino Pepino Ph.D. De eerste wetenschappelijke arts die in 2013 onomstotelijk het verband aantoonde tussen kunstmatige zoetstoffen en obesitas en diabetes (suikerziekte).

Een Franse studie die meer dan 14 jaar in beslag nam, en werd gehouden onder 66.000 vrouwen, toonde aan de deze diet-drankjes verantwoordelijk zijn voor een VERDUBBELING van het diabetes-risico. Dit staat helemáál in een bizar perspectief, wanneer je bedenkt dat in de onderzoeksgroep de vrouwen die ‘gewoon’ suikerhoudende drankjes namen en totaal géén kunstmatige zoetstof-drankjes, van hen slechts 25% een grotere diabeteskans hadden ontwikkeld..! Een heel logisch verhaal, want de primaire oorzaken van diabetes zijn glucose-intolerantie en insuline weerstand. Men dacht altijd dat (veel) suiker ervoor zorgde dat er insuline-weerstand optrad, maar het blijkt dat kunstmatige zoetstoffen veel krachtiger aanjagers zijn van deze aandoening..! EN DUS indirect diabetes-veroorzakers zijn.

Professor Susan Swithers: “De werkelijke zorgen rondom kunstmatige zoetstoffen liggen in het veroorzaken van negatieve metabolisme-functies, zoals hyperglycaemia, insuline resistentie en toegenomen darmaandoeningen. En dat is werkelijk een GROOT PROBLEEM”.

Dr. Eran Segal, van het Weizmann Institute: “Onze bevindingen tonen aan dat non-calorische, kunstmatige zoetstoffen, er heftig toe bijgedragen hebben, dat er een gewichtsexplosie plaats vindt, zodat precies dát plaats vindt, van hetgeen men zegt te willen voorkomen.. Zwaarlijvigheid..”

Michael Taylor, oud-directeur van Monsanto, liet de draaideur draaien tussen Monsanto en de Amerikaanse overheid. Inmiddels… hoofd van de FDA.

Collega Dr. Eran Elinav: “Daar ben ik het geheel mee eens: kunstmatige zoetstoffen neigen ertoe, precies de afwijkingen te veroorzaken, die ze zeggen te willen voorkomen..Er is een absolute noodzaak dat medici zich verzetten tegen deze massale, ongecontroleerde toename van dieet-zoetjes. In voedsel maar vooral in al de ‘dieet-drankjes’.

Is de natuurlijke zoetstof Stevia beter? ..
Deze natuurlijke zoetstof is minder slecht, zo zou je het kunnen noemen. Als je dan tóch een zoetstof wilt gebruiken, gebruik dan een natuurlijke. Stevia heeft unieke gezondheidseigenschappen en dat komt zeer waarschijnlijk, doordat het een natuurlijke stof is. De stof wordt 100% verkregen uit de ‘Stevia Rebaudiana’-struik. Deze plant komt oorspronkelijk uit Paraguay en wordt daar al eeuwen gebruikt als zoetstof en ‘suiker’. Als je dan een zoetstof wilt gebruiken, gebruik dan BIOLOGISCH Stevia. Deze stof/plant zorgt niet voor een opgefokte eetlust, sterker nog: het doet de insuline gevoeligheid vergroten.. En ja, hoe gek het ook klinkt, hierdoor is het niet onwaarschijnlijk, dat Stevia daibetes zou kunnen helpen bestrijden..!

Stevia is veilig verklaard, doordat het alle tests glansrijk heeft doorstaan. Het is goedgekeurd voor gebruik in voedsel en dranken, wereldwijd. Maar NIET IN DE VS..! De FDA, die bijna altijd ten faveure van de industrie kiest, in plaats van het Amerikaanse volk, bleek dit opnieuw te hebben gedaan. De FDA heeft Stevia in de ban gedaan. Steeds meer informatie komt nu boven water, hoe dit kan, terwijl het wereldwijd is goedgekeurd..! De Freedom of Information Act heeft ervoor gezorgd, dat vooral publieksjournalisten te weten zijn gekomen dat er industriële partijen zijn, die de FDA onder druk hebben gezet tot ‘ONVEILIG VOEDSELADDITIEF’ te verklaren.

Welke partijen dit zijn, weet men niet precies, doordat veel passages in de vrijgegeven documenten onleesbaar zwart waren gemaakt! Uiteraard is het de gezamelijke zoetstoffen-industrie, waarachter grote namen schuilgaan, die zéér waarschijnlijk deze ‘partij’ is. Een partij die helemaal niet blij is, met de toetreding van een natuurlijk concurrent op hun goedkope, niet-patenteerbare productmarkt..!

Tot slot
In veel westerse landen, waar de suikerconsumptie met sprongen achteruit loopt, blijkt JUIST sprake van een enorme toename van obesitas. Een tweeling-epidemie is uitgebroken: obesitas en diabetes; beiden veroorzaakt door deze kunstmatige zoetstofrotzooi.. De industrie die deze miljarden-business gaande houdt, zit niet stil en komt met ‘eigen onderzoek’.. Wat ze bedoelen is ‘eigen-gefinancierd onderzoek’, waarvan we weten dat ‘betaler bepaalt’.. De uitkomsten van deze onderzoeken: “Voor zover we kunnen zien is dieper onderzoek nodig om harde conclusies te kunnen trekken, om de relatie tussen kunstmatige zoetstoffen en diabetes én de relatie tussen kunstmatige zoetstoffen en obesitas te verduidelijken.”

En de overheid..? Van de voedsel- en warenautoriteit bijvoorbeeld. Of van een mevrouw Edith Schippers, die wél de homeopathie de nek omdraait, maar zich stil houdt als er ernstige ontwikkelingen zijn rondom de volksgezondheid..? De stilte van de kant van onze autoriteiten is oorverdovend.. Mocht jij meer willen lezen over de historische en actuele achtergronden van ontwikkelingen in deze kunstmatige zoetstoffen, dan raden we je dit boek aan. Klik op de cover voor een lead naar de WantToKnow-bookshop.

 

 

Advertentie

16 gedachten over “Slank-zoetjes..? Je wordt dikker en krijgt diabetes…!!

  1. De verwoestende werking van suiker is vooral toe te schrijven aan het nuttigen ervan via de mond. Van oudsher dienden we heel ‘hard te werken’ om suiker in ons bloed te krijgen. Vandaar dat we er ‘reflexmatig’ ook zo dol op zijn. Maar de suiker waar we zo hard voor dienden te werken, kwam pas aan het einde van ons voedselverteringsproces (3x woorwaarde) in ons bloed, via de darmen.
   En dat waren dan nog suikers die lichter waren dan de riet- en bietsuikers die we nu nuttigen via ons voedsel.

   Nu zijn we dus bezig om suikers (die zware) in onze monden naar binnen te laten glijden. Lekkere beloning..! Maar ondertussen gaat je systeem op hol en gaat je maag bij zoveel suiker zich afvragen of ie niet ondersteboven ligt.. 😉

  2. Inderdaad suikers vermijden. En alle andere koolhydraten zoals aardappelen, meelproducten en dergelijke.
   Je moet maar zo denken, wat niet natuurlijk is, dat is waarschijnlijk niet gezond. (Aardappels horen helemaal niet in Nederland!)
   Suiker ‘maakt’ men bijvoorbeeld uit suikerbieten en mais. Normaal groeit er in de natuur geen suiker of meel. Dat zijn producten die gemaakt zijn door mensen.

   Het lichaam is die suiker niet gewend. En ook de bacteriën in de darmen zijn geen suiker gewend. Als de suikers worden gegeten, dan worden sommige bacteriën nogal verwend en gaan de overhand krijgen. Dit gaat ten koste van de goede bacteriën, die zo hun goede werk niet meer kunnen doen en we dan een tekort krijgen aan essentiële voedingsstoffen.

   Het hele verhaal is nogal ingewikkeld, maar het staat tamelijk vast dat (teveel) koolhydraten helemaal niet gezond zijn. Dus, nogmaals, wil je gezond zijn en blijven; vermijdt dan suikers en (andere) koolhydraten. (Alc. is óók een suikerproduct!)

   Wat men dan nog wel kan gebruiken zijn zoetstoffen zoals honing. Maar: alles met mate.

   Dus vermijdt slechte koolhydraten en u zult zien dat de gezondheid er, wat dat betreft, op vooruit gaat.

   Dat is wel heel simpel. Vermijdt koolhydraten.

   En, inderdaad, wat dit artikel zegt: Kunstmatige zoetstoffen zijn natuurlijk helemaal uit den boze.

 1. Ik ga niemand vertellen wat te doen, maar wil alleen even attenderen op, dat je darmen een heus orgaan zijn, die met zorg moet worden behandeld, niet maar steeds als een vuilnis emmer moet worden gezien, we gaan ons allemaal soms te buiten, maar maak hier geen gewoonte van, groet Jenne

  1. Helemaal mee eens.
   Ik denk dat nog heel veel mensen denken dat onze darmen een soort riool zijn, gezien wat er aan het eind van het verteringsproces naar buiten komt. In de wetenschap die zich met darmen bezighoudt wordt steeds duidelijker hoe belangrijk een goede werking van je darmen zijn. Hipppocrates beweerde al dat alle ziekte uit je darmen komt en daar komen steeds meer bewijzen voor.
   Darmen worden tegenwoordig ook ons tweede brein genoemd gezien de zenuwcellen rondom de darmen die grote overeenkomsten vertonen met de hersenen.
   Niet vreemd dus dat als je met voeding gaat knoeien dat ons lichaam ernstig in de problemen komt. Nu nog even zien uit te vinden wat een echt gezond voedingspatroon is, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ikzelf houd het voorlopig maar bij zo weinig mogelijk bewerkt voedsel, dicht bij de natuurlijke vorm. Geraffineerde suiker en calorieloze zoete zooi passen daar zeker niet in.

  2. De darmen zijn zeer belangrijk. Verwen de darmen met heerlijk en eerlijk voedsel.
   Zoek eens op Gerson-dieet.

 2. Zo’n goeie 20 jaar geleden begonnen wij enkel jam, peperkoek of speculaas gezoet met fructose te kopen omdat in mijn man’s familie erfelijke diabetes voorkomt. Daar bleef het bij, er kwamen geen andere ‘zoetjes’ op tafel. Tot onze verbazing vlogen de kilo’s eraan! Toen de eerste berichten over wat sucrose/glucose met je organisme doet – en die kwamen er pas zeven à acht jaar geleden – stopten wij ermee. Maar de kilo’s zijn gebleven! Niet meer weg te krijgen.
  Nu is mijn man zwaar diabeet, heeft hij een zesvoudige bypass operatie ondergaan en zit hij in een rolstoel.
  En stevia. Tja, stevia… Als je het in of op je eten doet, krijgt alles een sterke anijs/bittere smaak en proef je je eten niet meer. Ook proef je voor de rest van de dag niets meer.
  Nu zoet ik bvb. de appelmoes met Tagatose, dat de helft minder calorieën dan suiker bevat en de bloedsuikerspiegel niet beïnvloedt. De jam die wij kopen is enkel bij gezoet met appelsap.
  In de winkel kijk ik nauwkeurig de etiketten na, ook op andere toevoegingen.
  Toch wil ik ook op het effect van milieuvervuiling (lucht- water etc-vervuiling) wijzen. Wat krijgen wij allemaal naar binnen, ook al zijn wij nog zo voorzichtig en kieskeurig. Via lucht, straling en andere onzichtbare bronnen wordt de mens doorlopend met allerlei viezigheid bestookt.

  1. Anelle, erg jammer voor U en Uw man, als U zich veel eerder tot Homeopathie had gewend, had het niet zo ver hoeven te komen, het is nooit te laat natuurlijk, je moet gewoon geen suiker en zout meer gebruiken, dat als eerste, alleen goed water drinken uit de juiste flessen,
   en geen vlees eten stukje vis af en toe, en groente en fruit als hoofdmaal, niet gemakkelijk, maar het verlengt optimaal je even in tijd, maar ook meer leefplezier, groet Jenne

  2. Vermijdt alle koolhydraten. Dus koop geen jam of appelmoes meer.
   Eet geen meelproducten. En eet vis. Havermout en volkoren produkten.
   En eet fruit! De hele dag. En groente. Koop een blender en maak smooties. Het is even wennen, maar het gaat.

   Eet alleen maar onbewerkt eten. Eet alleen maar dat wat natuurlijk is.

  3. In fruit, havermout en volkorenprodukten (meel) zitten ook koolhydraten.
   Ieder mens is uniek, heeft een unieke darmflora en ieder mens heeft een dieet waar die het in een bepaalde periode het beste op doet. Soms meer vlees, of vetter of meer snelle koolhydraten of meer slapen. Dus geniet van je (eerlijke) eten en laat je niet gek maken door dieet goeroes. Is mijn overtuiging. (Zoetjes zijn oneerlijk).
   Natuurlijk kun je je ernstige zorgen maken over milieuvervuiling, alleen maakt dat de vervuiling niet per direct minder. Eieren, spruitjes, brokolie helpen bij ontgiften. Het is maar net waar jouw eigen lijf gelukkig van wordt.

  4. Ja precies Koekje, wat je lekker vindt met mate, doet je goed, moet er niet aan denken om geen aardappeltjes te eten, persoonlijk denk ik dat we gewoon te weinig lichaams beweging hebben, Jenne

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.