Advertentie

Weer succesvolle malaria-behandeling met MMS..!


xJinja1

x

200 Weeskinderen succesvol behandeld tegen malaria met MMS…!

x
(Om veiligheidsredenen zijn plaatsnamen en namen veranderd)

 x

2013 © Leo Koehof /oktober 2013
2013 © vertaling vanuit het Duits: Paul Harmans

 x

In de nabijheid van Jinja, Oeganda, zijn op 9 en 10 oktober 2013 200 weeskinderen met MMS tegen malaria behandeld. De initiatiefnemer van dit project was Mathias, een jongeman uit Oostenrijk die momenteel in Oeganda woont. Enige weken daarvoor had Bob uit Amerika contact met mij opgenomen omdat hij bijzonder geïnteresseerd is in de werking van MMS. Hij schreef dat er een organisatie actief is welke grote projecten financiert, en hij wilde zich ervoor inspannen dat die organisatie zich voor MMS gaat inzetten en de genezing van Malaria ondersteund wordt. Later bleek dat het om de Rotaryclub ging.

Omdat Bob zeer betrokken was en graag zelf aanwezig wilde zijn om te zien hoe MMS malaria geneest, had ik hem uitgenodigd naar Oeganda te komen en aan het project deel te nemen. Maar de anticlimax kwam toen Bob een e-mail stuurde naar alle Rotaryclubs rondom Jinja en bekend maakte dat hij als toeschouwer aan het project zou deelnemen. De Rotaryclubs wonnen daarop informatie in bij de geneeskundige dienst, waarvan ze te horen kregen dat MMS geen medicijn is. Tevens wisten de autoriteiten niet dat wij weer mensen met MMS zouden gaan behandelen, iets dat zij niet willen aangezien de autoriteiten niet graag zien dat mensen met MMS van malaria genezen worden.

Jinja5Het is mij weer eens duidelijk geworden dat men zeer voorzichtig met mensen moet zijn die van mening zijn dat zij organisaties enthousiast voor MMS kunnen maken. Het zijn meestal mensen die de wereld willen veranderen, maar die de verantwoording daarvoor op andere afschuiven. Om geen problemen met de autoriteiten te krijgen hebben wij uit voorzorgsmaatregel bekend gemaakt dat het project niet meer zou doorgaan.  Omdat het project echter niet in Jinja zelf zou plaatsvinden, maar in een ander dorp waarvan nog niemand de naam wist en dat met de auto op 30 minuten vanaf Jinja lag, besloten we dat het project toch doorgang zou vinden.

Wie waren de initiatiefnemers van dit MMS-Project?
Twee jaar geleden, toen Mathias voor de eerste keer in Oeganda was, heeft hij daar Simon leren kennen, een jonge priester die zich om weeskinderen bekommert en een kleine organisatie beheert. Mathias ondersteunt Simon zoveel als mogelijk. Er is zelfs een kleine school waar les wordt gegeven. Toen Mathias van het Rode Kruis project hoorde en de video’s op Youtube zag, moest hij aan de zieke mensen in zijn regio denken. De wens deze mensen te helpen werd steeds sterker. Hij liet Simon de video zien. Die werd ook enthousiast en wilde de mensen in zijn omgeving MMS geven. Kijk gewoon, eventueel nogmaals, naar de beide Youtube’s die van het Rode Kruis project zijn gemaakt, en die we plaatsten in ons eerder artikel. KLIK HIER)

Op 29 september 2013 kreeg ik de volgende e-mail van Mathias:

Goedendag!

Ik ben momenteel in Jinja en geef les aan weeskinderen. Twee maanden geleden hebben wij met elkaar getelefoneerd en u gaf aan in oktober naar Oeganda te komen en dat u de mensen in Jinja met MMS kon behandelen. Geldt dat nog steeds?

Vriendelijke groeten,

Mathias

Ik was zeer verheugd met deze e-mail, omdat het mij het gevoel gaf niet alleen in Oeganda werkzaam te zijn. En dit zou mij nogmaals de mogelijkheid geven de werking van MMS bij malaria te documenteren. Na deze e-mail ging het snel. Natuurlijk stond de aanbieding nog om malaria met MMS te genezen. In de volgende dagen hadden we regelmatig contact via e-mail en de telefoon, waarbij we ons bogen over het organiseren ervan.

De voorbereidingen
Binnen een week was alles goed gepland. Om de bloedtesten uit te voeren had ik voor een laborante met microscoop gezorgd. Ik kocht 250 malaria sneltest strips voor de eerste test en nam contact op met dezelfde cameraman die bijna een jaar geleden bij het Rode Kruis de filmopnames had gedaan. Mathias had een onderkomen met elektriciteit geregeld. Tevens had hij gezorgd voor een tafel, stoelen, een tent, een dokter met drie zusters en een cadeau dat elke malariapatiënt zou krijgen als die de volgende dag voor een tweede bloedtest terug zou komen. Op woensdag 9 oktober zou het project van start gaan.

Jinja4De reis naar Jinja
Op dinsdagmiddag waren wij gereed en reden we samen met de cameraman en laborante naar Jinja, ongeveer 100 kilometer van Kampala waar ik Mathias voor de eerste keer persoonlijk ontmoette. De volgende morgen was het dan zover. We waren allemaal gespannen en vroegen ons af hoe de dag zou verlopen. Niemand wist hoeveel mensen er überhaupt zouden komen. We hadden geen idee hoe het project na de tweede controle na 24 uur zou eindigen. Ikzelf had een jaar eerder wat ervaringen bij het Rode Kruis opgedaan, maar in Afrika moet men op onvoorziene omstandigheden voorbereid zijn en creatief ingesteld zijn. De dag zou het ons leren.

Alzamiz
Om negen uur kwamen we aan in Alzamiz, het dorp waarin het project zou plaatsvinden. Naast de medewerkers zaten er ook zo’n 30 mensen in de tent op ons te wachten. Ik ving meteen aan met de werkindeling en de uitleg aan de medewerkers over wat zij moesten doen. Ik was zeer verrast toen bleek dat Harriet, de laborante, een organisatorisch talent bleek te zijn. Ze droeg mensen een taak op. Ik vertelde Mathias en een zuster hoe zij de MMS druppels moesten verdelen. Daarbij maakten wij onderscheid tussen hen die aan malaria leden en zij die geen malaria hadden.

Malariapatiënten kregen de volgende dosis:

 • Volwassenen 18 druppels
 • Kinderen van 2 tot 12 jaar 8 druppels
 • Baby’s tot 2 jaar 2 druppels

Degenen die geen malaria hadden, kregen de volgende dosis:

 • Volwassenen 8 druppels
 • Kinderen van 2 tot 12 jaar 6 druppels
 • Baby’s tot 2 jaar 2 druppels

Toen iedereen wist wat te doen konden we beginnen.

Jinja11De gang van zaken ging als volgt:
Als eerste kwamen de mensen bij de dokter waar ze geregistreerd werden en een deelnameformulier invulden. Vandaar gingen de patiënten naar het malaria vooronderzoek, dat door een zuster en een verpleger werd gedaan middels de plastic sneltest strip. Aan de hand van die test kon men de mensen in twee groepen indelen, groep 1 met malaria en groep 2 zonder malaria. De mensen in groep 2 werden naar de tafel gestuurd waar de MMS verdeeld werd. Nadat zij de druppels hadden gekregen konden zij naar huis.

De mensen in groep 1 gingen naar het laboratorium waar bij hen voor de tweede maal bloed werd afgenomen. Onder de microscoop werd nogmaals gecontroleerd of zij daadwerkelijk malaria hadden en werd het aantal eencellige parasieten in het bloed geteld welke de malaria veroorzaken. De uitkomst was dat bij allen waarbij de malaria sneltest positief was, ook het microscopisch onderzoek liet zien dat men malaria had. Wat dat betreft kan men vaststellen dat de eenvoudige malariatesten ook accuraat zijn. Of de patiënten die negatief getest waren ook daadwerkelijk negatief waren konden we vanwege tijdgebrek niet onderzoeken.

Nadat we in de loop der dagen kleine veranderingen hadden aangebracht, waren uiteindelijk medewerkers en in het bijzonder Mathias, Simon, de dokter, de zusters en de laborante zeer onder de indruk van het verloop van het project.

Op de eerste dag waren er 181 patiënten geweest die we met MMS konden behandelen, waarvan er 48 malaria positief bleken en die de malaria dosis gekregen hebben. De grootste gebeurtenis zou pas de volgende dag plaatsvinden, toen bij de malaria patiënten een tweede bloedtest afgenomen werd. Hoewel ik niet aan de werking van MMS bij malaria twijfelde, hoopte ik wel dat we een zeer goed resultaat zouden behalen. In de nacht had het flink geregend. Toen wij ’s morgens naar Alzamiz reden had ik niet het idee dat we het dorp zouden bereiken. De wegen waren zo glad dat men elk moment in de greppel zou kunnen belanden. Maar als een wonder konden we de auto op het midden van de weg houden en na een avontuurlijke reis bereikten wij het dorp.

Jinja7Dag 2
Toen we aankwamen waren er veel nieuwe mensen aanwezig. Ook zij die de dag ervoor voor malaria waren behandeld waren er weer en wachtten op hun controleonderzoek. Vanwege die controle moesten we de taken van de medewerkers anders indelen. Eerst moesten de mensen die gisteren nog malaria hadden in het laboratorium onderzocht worden. De anderen die op deze dag malaria positief werden getest moesten daarom wachten totdat deze groep klaar was.

Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen wachtten we in het laboratorium gespannen de resultaten van het controleonderzoek af, dat ongeveer 24 uur na het eerste onderzoek plaatsvond. Toen Harriet, onze laborante, de eerste twintig onderzoeken afgesloten had, bevestigde zij ons verbluft dat zij geen malariaverwekkers meer in het bloed had aangetroffen. Ik voelde me zeer opgelucht. Wederom hadden wij het klaargespeeld. En weer konden wij aan de wereld de documentatie overleggen welke bevestigt dat malaria binnen 24 uur genezen kan worden. Weer hebben we bewijs in handen dat bevestigt dat we de mensen de werking van MMS niet mogen onthouden. Ik had wat ik wilde hebben.

Nadat het Rode Kruis zich in mei 2013 distantieerde van hun MMS-project in Luuca waarbij zij 154 mensen met malaria binnen 24 uur hadden genezen, kon ik nu de wereld opnieuw vertellen dat die MMS genezingen geen uitzondering waren en dat we nog lang niet klaar zijn met het keer op keer bewijzen daarvan. Alle mensen die op deze tweede dag een tweede bloedonderzoek ondergingen waren malariavrij. En zo hadden wij weer een 100% genezing van malaria binnen 24 uur. Maar niet alleen de mensen die malaria hadden voelden zich beter. Er kwamen ook mensen terug die de vorige dag geen malaria hadden, maar wel erg ziek waren en die zich na de toegediende dosis MMS weer gezond voelden.

Jinja9Sinds ik in 2009 in Mozambique met MMS werkte kan ik steeds weer over wonderlijke genezingen berichten. Als mensen mij vragen wat MMS betekent, zeg ik Miracle (wonder) Mineral Supplement, waarbij zij meestal lachen omdat ze niet in een ‘wondermiddel’ geloven. Maar wanneer zij dan MMS hebben gekregen en de volgende dag gezond zijn, bevestigen zij altijd het wonder dat zij binnen een nacht in hun eigen lichaam hebben ondervonden.

Het uitdelen van de cadeaus
Het verdere verloop van de dag werd vanaf nu wat chaotisch. De van malaria genezen mensen zouden nu, nadat ze van de uitslag op de hoogte waren gebracht, een cadeautje krijgen. Mathias en Simon hadden daarvoor in Jinja bij een tweedehands winkel meer dan 200 T-shirts gekocht. Nadat de dokter de genezingen geldig had verklaard, las hij de namen van de genezen mensen op en verwees hen naar de plek waar de T-shirt werden uitgedeeld. Hoewel er al velen voor een T-shirt waren geweest, werd de groep maar niet kleiner. Hier liep iets scheef. Allen, genezen of niet, wilden nu een gratis T-shirt en gingen in de rij van genezen mensen staan.

Nu kwam het er op aan de orde te handhaven nu men plotseling met een groot probleem in Afrika werd geconfronteerd. Ik stopte de uitgave van T-shirts en wees iedereen naar hun plaats terug. Opnieuw werden de namen van de genezen verklaarde mensen afgeroepen en alleen zij zouden een T-shirt krijgen. Toen ik echter zag dat de uitdelers  iedereen die zich aansloot toch een T-shirt gaven, liet ik de zaken maar op zijn beloop. Op deze dag waren er niet zoveel nieuwe patiënten gekomen, maar het bleek dat er procentueel hetzelfde aantal malaria positieven waren. De dag werd dankbaar afgesloten. We hadden veel bedankjes van de mensen gekregen en konden goede filmbeelden en goede interviews van de genezen verklaarden vastleggen.

Jinja13Nabeschouwing
Op deze dag hadden 16 mensen een malariadosis gekregen. We zouden echter de volgende dag niet meer terugkomen om nogmaals een controleonderzoek te doen omdat het weer te onzeker was vanwege het regenseizoen. Zou het in de nacht regenen dan konden we het dorp niet meer bereiken en zou het op de dag zelf regenen dan konden wij het dorp niet meer verlaten.

We waren er echter van overtuigd dat de volgende dag iedereen van malaria genezen zou zijn. Tot slot bevestigde de dokter en de zusters nogmaals hoe belangrijk het werk is dat wij doen en of we alsjeblieft snel terug konden komen. Ik heb daarop Mathias en Simon uitgelegd dat zij mensen MMS kunnen geven onder voorwaarde van een voor- en na-onderzoek.

Zelfs als zij degenen die geen malaria hebben dezelfde dosis geven, kan dat geen kwaad, daarbij heeft men de zekerheid dat alle malariapatiënten genezen zullen worden. Zij hebben allemaal begrepen waarom het gaat en iedereen moet nu zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Niemand kan in zijn eentje Afrika vrij van malaria krijgen, daarvoor hebben we veel ‘verlichte’ en moedige mannen en vrouwen nodig.

Jinja12Tot slot bracht ik Mustaque, de cameraman, op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Rode Kruis. Mustaque was zeer ontdaan toen ik hem vertelde dat het Rode Kruis het MMS project van 2012 had verloochend. Hij was geschokt en zei: “Ik heb toch de genezingen van malaria gefilmd en we hebben toch allemaal gezien dat die mensen weer gezond werden. Hoe kan een hulporganisatie als het Rode Kruis dat verloochenen?”  Ja, hoe kan men de mensen in Afrika uitleggen dat zij er alleen zijn om de portemonnee van die organisatie te vullen?! Het gaat niet om de ziekte en armoede van de mensen, het gaat om veel geld dat aan de ziekte en ellende van de armsten der armen verdiend wordt. Mustaque begreep het en bood zich aan om er bij het volgende project weer bij te zijn.

De aantallen
De eerste dag hadden we 181 patiënten. Daarvan hadden er 48 malaria. Na een tweede bloedtest waren alle gecontroleerden malariavrij. Dat geeft een waarde van 27% malaria  geïnfecteerden.
Op de tweede dag hadden we 63 patiënten. Daarvan hadden er 16 malaria. Dat geeft een waarde van 25% malariageïnfecteerden.
In totaal hadden we dus 244 patiënten waarvan er 64 besmet waren met malaria. Dat geeft een waarde van 26% malariageïnfecteerden onder de bevolking in de regio rondom Jinja. Interessant te vermelden is dat van de 64 malariapatiënten, 31 patiënten een dubbele malaria-infectie hadden. Dat is 48%. In totaal bleken er vijf verschillende vormen van malaria voor te komen, we zien dus dat het hier vaak voorkomt dat mensen niet alleen door één of door twee, maar wellicht ook door drie verschillende malariaverwekkers geïnfecteerd zijn. Dat houdt in dat deze mensen zeer ziek zijn.

Jinja10Wetenschappelijk
De wetenschap heeft zich dubbel en driedubbel ingedekt zodat men geen beroep op hen kan doen en men verbergt zich achter een ethische code. Alle procedures die niet volgens de vastgelegde criteria verlopen, worden niet als wetenschappelijk of ethisch erkend. Ik zal niet beweren dat zoiets niet in vele gevallen terecht is. Maar in de gevallen waarbij men mensen snel en zeer goedkoop kan helpen, moet zoiets niet achterwege gelaten worden totdat men wat beters heeft gevonden.

Maar hoe kunnen we het middel MMS, waarvan Jim Humble al bijna twintig jaar de werking heeft bevestigd, in het officiële bewustzijn brengen? Ondanks de tienduizenden mensen die zonder bijwerkingen van malaria zijn genezen, heeft de wetenschap het vandaag de dag nog niet verder gebracht dan vol te houden dat de werking van MMS niet wetenschappelijk bewezen is. En is dat alles wat de wetenschap ons te bieden heeft? Als die wetenschap zo bekrompen is dan blijft ons niets anders over dan de mensen zelf te tonen wat hen door de wetenschap onthouden wordt.

MMS in het nieuws
Jinja17Op 7 oktober (2013), twee dagen voor ons MMS project in Alzamiz, zei professor Jürgen May van het Bernhard-Nocht-Institut voor tropische geneeskunde in Hamburg, in het ARD journaal dat het onethisch is mensen met MMS tegen malaria te behandelen. Omdat het hier niet om een malariamedicijn gaat dat bevredigend kan worden ingezet en voor iedereen in Afrika betaalbaar is.

Dat is het enige antwoord dat de wetenschap ons te bieden heeft. Natuurlijk zullen ze MMS niet wetenschappelijk onderzoeken, omdat ze dan het probleem hebben dat het werkelijk iets is dat malaria kan genezen en niet meer de bankrekening van de farmaceutische bedrijven spekt, afgezien van het gezichtsverlies van de wetenschappers. In het geval van malaria kan men ook van het bewust verzwijgen van de feiten spreken. Vanwege de ARD uitzending werd bevestigd dat de wetenschap beslist van MMS afweet, maar dat men de feiten bewust achterhoudt. Dat is na de Rode Kruis leugen een extra misdaad tegen de mensheid, welke deze keer niet in Oeganda, maar in Duitsland werd uitgevoerd.

Hoe kan men hen die aan malaria lijden uitleggen dat het onethisch is hen met MMS te helpen? De eigenlijke reden: bij een malariabehandeling met MMS geeft het een 100% succes en MMS is goedkoop, maar helaas niet te patenteren. Ik wil vanaf deze plaats alle deelnemers aan dit project hartelijk bedanken voor hun inzet en moed om de mensen twee dagen met MMS te behandelen.

Leo Koehof

 

Jinja18De deelnemers:

 1. Mathias Krenn, initiatiefnemer
 2. Joshva – initiatiefnemer
 3. Kitawda – voorzitter van Namizi
 4. Kabweru – dokter
 5. Namunyana – zuster
 6. Namuzira – zuster
 7. Kazigo – zuster
 8. Haidibe – ziekenverpleger
 9. Harriet – Laborante
 10. Mustaque – cameraman
 11. Leo Koehof – projectleider

Kosten
Wat kost het om een dergelijk project uit te voeren? Schrik niet..

 • Cameraman                               US$       900
 • Laborante                                   US$       300 (incl. microscoop en chemicaliën)
 • Malaria sneltest strips             US$       250
 • Dokter en drie zusters             US$      100
 • Kopiëren documenten             US$        70
 • Onderkomen en voeding         US$        80
 • Transport                                   US$      100
 • Stoelen + tent + huur ruimte US$      100
 • Stroomaggregaat                      US$       30
 • MMS                                           US$       20
 • Totaal:                                    US$ 2000

 

Omgerekend per patiënt is dat 8,20 USD, ongeveer 7 euro. Maar als men geen onderzoek en documentatie maakt, zijn de kosten nog veel minder en kan men de mensen voor minder dan € 1,- met MMS behandelen..!

Een laatste e-mail van Mathias:

Hallo Leo

Alles goed met jou?
Op vrijdag waren er volgens Simon 10 – 15 gelukkige mensen van de vorige dag op het verzamelpunt en ca 50 nieuwe geïnteresseerden. Ik voel mij na vrijdag, nadat het event voorbij was, zeer tevreden.

Vriendelijke groeten,

Mathias

 

Jinja19
Deze vrouw had samen met haar drie kinderen malaria. Haar ogen en stralende gezicht zeggen genoeg over de behandeling met MMS. Ethisch of niet ethisch?
(Foto genomen 24 uur na de behandeling met 18 druppels MMS)

 

Meer informatie over MMS vindt u op www.jimhumbleverlag.com

 

297 gedachten over “Weer succesvolle malaria-behandeling met MMS..!

 1. Bijzonder. Mooie foto’s, ik zou ook graag de film ervan willen zien.
  Misschien ook iets om zo’n proef hier in Nederland te doen met zieke mensen? Dan is het dichterbij en kunnen mensen het hier in Nederland met eigen ogen zien. Dat zal ook wel inslaan denk ik zo.
  Tja, alleen welke ziekte zou men dan moeten hebben om in aanmerking te komen voor de proef?

  1. Als het goed is komen er zelfs drie video’s van, zodra de links beschikbaar zijn zal ik dat melden.

   MMS helpt bij alle virussen, dus nu het griepseizoen eraan komt is het misschien wel hier in Nederland of België uit te testen. Wie zou er niet binnen een dag van zijn griep afwillen? Nu nog een arts zien te vinden die het aandurft! Of is er wellicht een grote werkgever die het gaat testen en daarmee vele duizenden euro’s aan ziektegeld kan besparen?

  2. Wat is het werkingsmechanisme van MMS tegen virussen. Waarom het tegen bacteriën en bepaald parasieten werkt is mij duidelijk. Maar virussen????

   Groet,

   Dzyan.

  3. Hoi Paul, waarom niet? Ik zou graag willen helpen, (ik ben geen arts of grote werkgever 😉 )

  4. Virussen worden niet via oxidatie gedood. Zodra echter chloordioxide in de omgeving van het virus aanwezig is, wordt de vorming van de speciale eiwitten die worden gebruikt bij de opbouw van virussen tegengegaan. Daardoor kan het virus niet groeien en dus gaat het dood. Uit experimenten is gebleken dat bij de aanwezigheid van chloordioxide het verschillende uren tot aan verscheidene dagen duurt voordat het virus dood is.

  5. Sun (reactie 1.3)

   Ik weet ook niet hoe je zoiets aan moet pakken, er zal een arts of werkgever uit zichzelf op dat idee moeten komen denk ik.

  6. Oh, Sun, wat een goed idee van je.
   Misschien voor mensen die naar de Homopaat gaan of natuurgenezer.
   Die hebben meestal De ziekte Candida.
   Wil jij ze informeren over deze mogelijkheden ?
   Je moet bij het begin beginnen, toch ?

 2. Ook het eerdere artikel en de videobeelden gezien. Boosheid en ongeloof overheersen, waarbij overduidelijk is dat big Pharma zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Maar ook blijdschap dat MMS (kennelijk) werkt en Malaria kan genezen! 🙂

  Ik hoop dat dit alles een sneeuwbaleffect zal krijgen. Malaria de wereld uit, waarbij eindelijk de ogen open zullen gaan van de onwetende wereldbevolking. Wij worden met z’n allen aan alle kanten bedrogen door de op geld beluste medische wetenschap. Dit geldt in mijn optiek voor nog veel meer ziekten die schijnbaar niet te genezen zijn en waarvan de juiste behandeling ons expres wordt onthouden. (bv kanker)

  Ik voel en weet gewoon dat de waarheid boven water zal komen en dat dit middel tegen malaria wel eens de katalysator zal zijn van nog veel meer zaken die decennia lang onder de pet zijn gehouden!

  1. Waarom hoop je dat dit een sneeuwbaleffect krijgt?
   Waarom laat je het niet gewoon gebeuren?

   Vertel ons allemaal waar je de url van dit artikel hebt gepromoot; onder welke artikelen in de MSM, op Twitter, op welke Facebookgroepen allemaal, welke redacties heb je ge-emaild van welke kranten, medische tijdschriften, ziekenhuissites, NGO-portals, fundraisers, etc etc.

   En vraag ons of wij dat allemaal ook willen doen?

   Wijs ons de weg, Wayshower!

  2. Ja, Wayshower,
   Wijs ons de Weg.
   Ga voorwaarts, neem contact op met Sun.
   Samen sterk.
   Vraag aan Paul Harmans op dit blog om raad hoe het moet.
   Wellicht krijg je nog meer hulp dan je had verwacht.
   Energie bundelen, zoals je weet.
   Uitstralen doe je door ieder mens de nieuwe terreinen van bewustzijn te openen.
   Daarmee kan je de wereld veroveren.
   En jezelf, met alle kracht die je in je hebt.
   Wijs ons de Weg. Je kunt het.

  3. For those who want to know ..
   ik ben met een paar projekten bezig die hoogstwaarschijnlijk zeer succesvol zullen zijn . Ik kan er niet te veel over kwijt omdat ik mezelf dan in de wielen zou rijden . Deel van de winst zal in natura en kennis naar ontwikkelingsgebieden gaan .Dit voorjaar horen jullie er meer over .
   Klein inkijkje in een sideproject http://www.organeem.com/neem_tree.html
   Over zaadjes zaaien gesproken Sun 😉

  4. Hoi Cozmic, goed bezig. Ik hoop dat het een groot succes gaat worden!
   Stuur me maar een paar blaadjes tzt. 😉

  5. Ik vind je ideé goed COZMIC, en uitvoerbaar!
   In Europa hebben wij ook bomen die met hun hele hebben en houden, over prachtige oplossingen beschikken om onze gezondheid te stimuleren.
   Een belangrijke boom is de Meidoorn, zijn bessen/vruchten helpen het hart aan alle kanten, ik heb een oud boek ergens, ga het opzoeken, dat behandeld de schorsen van bomen, wat daar allemaal niet in zit, in het kort, waarom niet uity Europa, in noord Duitsland de provincie Pommern van Pomme = Appel, beschikken ze over 1100 verschillende appels, er staan soorten langs de wegen grote bomen met veel appels die heerlijk smaken en nooit ziek zijn, heb een onderwijzer gekend in Amsterdam die had in zijn leven meer als 900 verschillende soorten gras verzameld, de natuur is zo rijk we zijn zo goed bedeeld door de goden, maar we gebruiken onze schatten niet!
   Maar ben benieuwd beste COZMIC!

  1. Ik denk dat hij wel degelijk komt opdagen, de plaat voor zijn kop is van massief titanium.

  2. “Ik was te Cadzand aan het strand
   getuige van een misverstand,
   toen ik twee golven hoorde spreken,
   precies voordat ze zouden breken.
   De ene riep: ‘Het is gedaan,
   wij zullen hier te pletter slaan!’
   De ander zei beslist: ‘Welnee,
   je bent geen golf, je bent de zee.”

   Hein Stufkens

  3. 7…..6…….5….. Of heeft ie helemaal geen critische noot meer op zijn zang? Is ie door al zijn kulargumenten heen zeg maar, stil counting…..4….

  4. Meneer Marcel,
   De Zondag is mn vrije dag.
   Ik heb een verzoek aan U.
   Wilt U s.v.p. het YouTube filmpje zoeken en hier posten.
   Jim Humble Gevaren bij overdosering van MMS.
   Dat moet iedereen zien en horen.
   Heel belangrijk.

  5. @Anne,
   Nogmaals dezelfde reactie…
   Je kunt het wel vinden, maar niet terugvinden?
   Nogmaals, zoek in je browsergeschiedenis én anders zoek op dezelfde manier waarop je het gevonden hebt.
   Waarom moet Marcel uitkomst bieden?
   Tenzij je natuurlijk een persoonlijk consult wilt…
   Denk dat Marcel wel in die behoefte kan voorzien 😉

  6. @ anna 11 en natuurlijk anne
   Ik ben een man en die zijn per definitie zo oud als ze zich voelen .Ik ben een jonge god geen wonder dat ze meneer tegen mij zegt haha.( hoewel mijn dochter vaak zingend in de rondte loopt en dan gaat het weer van je word ouder papa geef het maar toe….)
   En nee ik ren niet gelijk om filmpjes op y t te zoeken als men meneer tegen mij zegt ( ook niet anders ) ik geloof heilig in zelfredzaamheid!!
   Overigens is de zondag net als elke andere dag mijn vrije dag en dusz…….

  7. Altijd beleefd om bejaarden met U en meneer aan te spreken, kan je Anne niet kwalijk nemen .

  8. @ coz
   Bejaarden ? over wie hebben we het dan tis wel meervoud …. kan nooit op mij slaan dan toch? ik wordt net een beetje gedistingeert grijs aan de slapen ( sneeuw op mijn dak), bij jou liggen je pannen deraf. Maar het zal wel de kift zijn dat ik dat jeugdige uiterlijk heb weten te conserveren …..

  9. Ga maar even met de hond uit als ik mijn rollator kan vinden pfffff…….

  10. Was nog wel een hele klus om die HEMI v8 te instaleren maar waar een wil is is een weg…

 3. Omdat ik meer wilde weten over het wondermiddel MMS ,kwam ik o.a. het volgende tegen dat ik graag met iedereen wil delen.
  Jim Humble op YouTube . In 5,5 minuten vertelt hij over de gevaren bij overdosering.
  Dan moet je zoveel water drinken als je kunt.
  En hele wijze adviezen.
  Wat een prachtige man met hoed op.
  Zo sprankelend en inspirerend en vooral overtuigend, vooral leerzaam. Geweldig .
  Door al het doorklikken ben ik de video kwijtgeraakt.
  Zoek hem en kijk. Het is echt de moeite waard.

  1. Op deze site staat toch duidelijk dat het ” rode kruis ” mensen heeft genezen, of is dit een tactische zet van Jim Humble, could be !

  2. Anna II en Cozmic
   Ik ben nog onhandig met mn ipad en heb geen computer.
   dank voor de hulp.
   Jim Humble waarschuwde op die video voor overdosering en…. ergere zaken.

  3. Anne…
   Iig welkom meisje.
   Als we je helpen kunnen doen we dat.
   Kan wel anders uitpakken hier, maar is ook spannend.
   Elk cadeautje uitpakken kan spannend zijn als je niet vermoed wat erin zit.

  4. Anna II
   De kadootjes uitpakken is hier niet van toepassing.
   Inmiddels heb ik, na lang ploeteren de video van het ARD Tagesschau van 7 nov. met prf. Jurgen May van het Bernhard Nocht Instituut voor tropische geneeskunde in Hamburg gezien. Toen hem gevraagd werd over MMS reageerde hij heel beschaafd.Dit zijn de echte wetenschappers .
   Mijn man heeft geholpen met plakken van de video hieronder,
   Ik moet nog leren op de digitale weg die fantastisch is .
   Hoor zie en wederhoor en zoek.
   Dan pas een conclusie, ik heb de mijne en laat een ander de zijne (hare)
   Ik wens je toe dat je het kunt opbrengen deze video tot je te nemen.

   http://m.youtube.com/watch?v=_7IiHbcU0NQ

  5. @Anne
   Anne, ik heb je link bekeken.
   Maar het geeft me een dubbel gevoel.
   Enerzijds ben je enthousiast over Jim Humble, anderzijds kom je met een link van een anti-filmpje van het ARD nieuws.
   Beschaafde wetenschappers die het ethisch niet verantwoord achten?
   Mag ik een teiltje?
   Begrijp dat niet zo goed dus.
   In ieder geval heb ik ook het filmpje gevonden waar je naar op zoek was:
   http://www.youtube.com/watch?v=zvF1E_-fqnA
   Echter wederom, de titel klinkt dreigend maar is het allerzins.
   Mensen die een beetje dom met MMS omgaan en overmatige doseringen innemen, kunnen daar flink ziek van worden.
   Doodgaan doe je er echter niet aan…
   Veel, heel veel water drinken is de boodschap van Jim.
   Dus, wie het zelf wil gaan proberen, doe het wel met beleid en verdiep je er eerst in.
   Er zijn niet voor niets diverse protocollen opgesteld.

 4. Er blijven heel wat vragen onbeantwoord rond de geloofwaardigheid van dergelijke “experimenten”. Ik heb er eerder al verschillende gesteld bij het artikel http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/mms-en-het-doodzwijgen-ervan-door-het-rode-kruis, in reacties 10; 15.18; 27; 27.13; 33.3; 40.3; … Maar niemand die mijn vragen daar kon/wou/durfde te beantwoorden. Als niemand op dergelijke vragen antwoordt (of kan antwoorden), dan moet je niet verbaasd zijn als vele mensen nogal sceptisch staan tegenover deze behandeling.

  De nieuwe vragen die ik bij dit artikel nu heb:

  – Waarom krijgen mensen die geen malaria hebben (“groep 2”) toch MMS toegediend?

  – En waarom is de dosis voor hen anders dan voor “groep 1”?

  – Er is ook hier weer een dokter en een verpleegster die bereidwillig meewerkten (“Tot slot bevestigde de dokter en de zusters nogmaals hoe belangrijk het werk is dat wij doen”). Maar waarom rapporteren zij hier zelf niet over? Waarom schrijven zij geen medisch onderbouwd verslag hierover? We moeten in al die MMS-verhalen enkel vertrouwen op wat Koehof of Humble schrijven, die al op voorhand overtuigd waren van het resultaat, en geld verdienen aan dergelijke ‘succesverhalen’.

  Het artikel verwijst naar “vijf verschillende vormen van malaria”. Eigenlijk zijn het er maar vier (Plasmodium vivax, P. falciparium, P. ovale en P. malariae). Het ziekte verloop is zeer verschillend, afhankelijk van welke van deze vier parasieten je heeft geïnfecteerd. Hoeveel van elk werd er gevonden?

  Ik kan niet alleen vragen stellen, ik kan ook antwoorden geven. Er is immers een heel eenvoudig antwoord op de vraag: “hoe kunnen we het middel MMS, waarvan Jim Humble al bijna twintig jaar de werking heeft bevestigd, in het officiële bewustzijn brengen?” Antwoord: door de doktors die meehelpen aan dergelijke “experimenten” eens aan het woord te laten. Kunnen zij de vragen beantwoorden die gesteld worden door andere experts? Alhoewel er volgens Humble al 70.000 mensen zouden zijn genezen, en er dus wellicht duizenden dokters daar bij betrokken zijn geweest, heeft er nog nooit eentje ook maar iets in een medisch vakblad over gepubliceerd, of zelfs maar ergens op een blog iets er over geschreven. Waarom heeft er nog nooit eentje dat gedaan? Want blijkbaar zeggen ze over het werk van Koehof en Humble toch “hoe belangrijk het werk is dat wij doen”.

  En het is gewoon nonsens dat de medische wereld niet open staat voor echt vernieuwende ideeën. Mijn favoriete voorbeeld hiervoor: Zo’n 30 jaar geleden wist men niet wat de oorzaak van maagzweren was, en verdiende big pharma veel geld aan allerlei medicamenten die de symptomen wel behandelden, maar de patiënten niet konden genezen. Toen ontdekten Barry en Marshal dat maagzweren door een bacterie veroorzaakt konden worden, en op zeer goedkope manier te behandelen was. Niemand geloofde toen dat een bacterie in de zure maag kon overleven. Bovendien, zij waren geen microbiologen, en ook geen experts in maagzweren, dus waarom zou men hen geloven? Maar zij wisten wel hoe ze overtuigende, medisch-wetenschappelijk onderbouwde bewijzen moesten verzamelen en presenteren. Binnen enkele jaren hadden alle dokters hun inzichten aanvaard. De big pharma verdient nu heel wat minder aan maagzweren, en Barry en Marschal kregen in 2005 een Nobel prijs voor geneeskunde.

  Probeer nu eindelijk eens deftige antwoorden te geven op mijn vragen (en geen idioterie zoals in reactie 3, beledigingen of rond de pot draaien). Want als niemand op dergelijke vragen antwoordt (of kan antwoorden), dan moet je niet verbaasd zijn als vele mensen nogal sceptisch staan tegenover deze behandeling.

  1. nog even en het op springen staande vrije zwaar met vijfvoudige negatieve elektronen geladen anionen ionen radikaal CLO2- van het natriumzout chloriet kan overleven in een zure maag, zo zout hebbie het nog zeker niet gegeten.

  2. Voor de meneer met die titanium plaat voor zijn kop:

   “Ik zou nog eerder geloven dat twee Yankee professoren liegen, dan dat er stenen uit de lucht vallen.” Thomas Jefferson, 1807, als reactie op het horen van een ooggetuigenverslag van vallende meteorieten.

  3. @Feniks, een eerste reactie…
   Voorstel is om de alinea over Barry en Marshal maar meteen te schrappen en wel om de volgende redenen:
   Barry en Marshall bestaan niet als twee personen.
   Barry heet voluit Barry James Marshall.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Marshall
   In deze link wordt verder vermeld dat Robin Warren medeontdekker is.
   Waarom jij van Barry en Marshaller twee personen maakt?
   Geen kennis van jezelf iig.
   Misschien te snel wat opgezocht?
   http://www.google.nl/search?q=Barry+and+Marshall&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=X8h_UojJHMzMswbo94HADA&ved=0CEcQsAQ&biw=1600&bih=762
   Vervolgens, waarom worden deze Barry en Warren (…) wel serieus genomen?
   Simpel, omdat het artsen zijn.
   Die hebben kennelijk een streepje voor.
   Vervolgens stel je:
   ‘Bovendien, zij waren geen microbiologen, en ook geen experts in maagzweren, dus waarom zou men hen geloven?’
   Marshall lijkt toch echt wel microbioloog te zijn.
   Warren is pathaloog, komt ook wel een beetje in de buurt…, met een speciale belangstelling voor gastritis.
   Wordt vervolgd…

  4. @Feniks, deel 2
   Je vraagt je het volgende af:
   ‘De nieuwe vragen die ik bij dit artikel nu heb:
   – Waarom krijgen mensen die geen malaria hebben (“groep 2”) toch MMS toegediend?
   – En waarom is de dosis voor hen anders dan voor “groep 1”?’
   De volgende zinsdelen uit het artikel gaan hierover:
   1)’Op de eerste dag waren er 181 patiënten geweest die we met MMS konden behandelen, waarvan er 48 malaria positief bleken en die de malaria dosis gekregen hebben.’
   Ad1) Malaria dosis lijkt dus een vaststaand protocol te zijn.
   2)’Maar niet alleen de mensen die malaria hadden voelden zich beter. Er kwamen ook mensen terug die de vorige dag geen malaria hadden, maar wel erg ziek waren en die zich na de toegediende dosis MMS weer gezond voelden.’
   Ad2) Er is kennelijk tevens geprobeerd zieke mensen zonder malaria mee te nemen in mogelijke genezende aspecten van MMS.

  5. @Feniks deel 3
   Dus 4 of 5?
   Deze kan ook afgeschoten worden…
   Thanks Coz
   Nou, weer een heel stuk van je verhaal geelimineerd, zucht…

  6. @Feniks deel 4
   De volgende alinea mag er wat mij betreft ook uit:
   “hoe kunnen we het middel MMS, waarvan Jim Humble al bijna twintig jaar de werking heeft bevestigd, in het officiële bewustzijn brengen?” Antwoord: door de doktors die meehelpen aan dergelijke “experimenten” eens aan het woord te laten.
   Het probleem is dat een arts gevangen in het Pharma-web zich echt niet laat strikken voor het meewerken aan dit soort zaken…
   De doktors ( ) die het wel doen worden vervolgens niet serieus genomen omdat ze al lang uitgespuugd zijn…

  7. @Feniks deel 5
   Volgens mij is nog het enige wat rest het volgende:
   Er is ook hier weer een dokter en een verpleegster die bereidwillig meewerkten (“Tot slot bevestigde de dokter en de zusters nogmaals hoe belangrijk het werk is dat wij doen”). Maar waarom rapporteren zij hier zelf niet over? Waarom schrijven zij geen medisch onderbouwd verslag hierover? We moeten in al die MMS-verhalen enkel vertrouwen op wat Koehof of Humble schrijven, die al op voorhand overtuigd waren van het resultaat, en geld verdienen aan dergelijke ‘succesverhalen’.
   Feniks, denk na….
   Ga eens een tijdje in de rimboe leven!

  8. Haha Coz,
   Heb geen Bavaria, wel Grolsch.
   En sinds kort een Argentijs biertje die ik nog moet ontdekken, wegens een niet goed afgehandelde bestelling bij een zeer goed Argentijns restaurant hier ter plaatse met een thuisbezorgservice.
   Dit genoegdoeningscadeautje moet ik nog gaan proeven haha.

  9. @Feniks…..
   Omdat ik niet weet of je gaat reageren op de postings die niet meer zichtbaar zijn, ga ik nu het weer bovenaan plaatsen op Wtk.
   Wel humor uiteindelijk toch?
   Zoveel mensen die hier reageren.
   Guido had het over 7000 bezoekers per dag, dat vind ik nogal wat.
   Kijk effe…

  10. Het Koen/Feniks fenomeen

   Ik snap dat er mensen zijn die zich ergeren aan de sceptische afkraker Koen/Feniks. Maar ik heb het al meer geschreven, hij is het beste dat een forum of een fenomeen kan overkomen. Iedereen met gezond verstand snapt meteen wat zijn bedoelingen zijn en zodoende benadrukt hij juist onbedoeld de waarheid van een fenomeen.

   Toen er in Duitsland in de media negatief over MMS werd gerapporteerd, waren de boeken van Jim Humble waarin hij over MMS schrijft, niet aan te slepen. Negatieve publiciteit is de beste reclame die je kunt hebben. Mijn oprechte dank aan het Koen/Feniks fenomeen, dat hier in Nederland en België GRATIS reclame voor MMS maakt!

   Het fenomeen himself zal het bovenstaande van mij natuurlijk als bluf afdoen, ach, vergeef hem die zwakheid.

   Maar laat dit voor niemand reden zijn om niet met hem in discussie te treden, want hoe meer hij zich geroepen voelt om reclame te maken, hoe beter het is.

  11. Overigens ben ik aan het uitzoeken wie Koen/Feniks nu werkelijk is en waar hij werkzaam is, iemand die info heeft?

  12. Paul,
   Misschien kunnen we welbeleefd (deftig) vragen of hij daar iets meer over wil vertellen?
   Een vriendelijk verzoek misschien?
   Als iemand oprecht is, zal hij/zij dat niet negeren.

  13. @ koen
   Je wordt trager mijn beste vriend ik was al bijna klaar met aftellen vooraleerst jij op kwam duiken. Dat ben ik niet van je gewend. Ook ik heb enige vragen voor jou neergepend die nog op beantwoording wachten echter lijkt een antwoord wel in te vullen gezien de trieste argumentatie die je nu te berde brengt. Het lijkt alsof je op het einde van je kunstje bent mijn beste , misschien tijd het roer maar eens radicaal om te gooien?

  14. Feniks heeft de pech om door het filter te moeten toegelaten , heeft ie het zelf naar gemaakt maar daarom issie wat traag

  15. Paul 6:19: waarom wil je dat weten..? Maakt het uit of Zwarte Piet écht zwart is, of dat hij verkleed is, of een rood hart heeft…? Hij meent het toch goed? (Althans.. die geruchten gaan..)

  16. Ach, ik noem hem het Koen/Feniks fenomeen en ik wil nu eenmaal elk fenomeen doorgronden, niets is wat het lijkt!

  17. Bravo Anna11, jij kunt Wikipedia gebruiken (6.3)! En nu eventjes heel goed opletten: ik geef toe dat ik het fout had over die namen. Heb je ooit al eens meegemaakt dat er iemand op wtk toegaf dat hij/zij een fout maakte??? Je hebt een detail gevonden om kritiek op mij te geven. Maar het belangrijkste is wel: je gaat helemaal niet in op mijn centrale boodschap, dat de medische wereld wel degelijk open staat voor echt vernieuwende ideeën. Als er een degelijk bewijs voor MMS zou zijn, dan zou dat snel aanvaard worden.

   Cozmic (6.5): P. knowlesi komt voor bij apen, in Azie (waar het af en toe ook aan de mens wordt doorgeven). Dus niet in Afrika waar deze studie plaatsvond. Als je de puntjes op de “i” wil zetten, er zijn over 100 Plasmodium parasieten bekend, waarvan er een tiental bij de mens af en toe wel eens kunnen voorkomen. Maar in Afrika dus maar vier die vaak voorkomen.

   Anna11 (6.5): hoeveel deelnemers in die groep 2 waren ziek? welke ziektes hadden die mensen dan? Waarom wordt er niet meer in detail op ingegaan? Waarom kregen ze een lagere dosis? En waarom kregen diegenen die niet ziek waren in die groep toch ook MMS?

   Anna11 (6.7): nee

   Anna (6.9): zitten dokters in Afrika, die amper genoeg geld hebben om hun praktijk draaiende te houden, echt gevangen in een pharma-web? Toon eens aan dat dit niet louter jou vooroordeel is, maar bewijs het eens! Eén van mijn –nog steeds onbeantwoorde- vragen is hoe dergelijke mensen onder druk zouden kunnen gezet worden door de pharma. Hoe groot moet de druk zijn dat ze hun eigen patiënten laten lijden en sterven? Wat krijgen zij hiervoor van de pharma???
   En waarom zijn ze dan wel bereid om Koehof en Humble in hun ‘experimenten’ te helpen? En waarom laat Koehof die dokters niet in detail aan het woord in zijn video’s? Hij moet gewoon de micro onder hun neus steken, op het moment dat ze enthousiast zijn over de resultaten! Volgens mij doet hij dat niet omdat we dan een heel andere versie zouden te horen krijgen!

   Paul Harmans (6.18): je verklaart heel mooi hoe de op geld beluste Humble & co te werk gaan: zorg dat de dokters waarmee je ‘samenwerkt’ nooit aan het woord komen. Zorg dat er geen onafhankelijke bron is van wat je hebt uitgevoerd. Rapporteer enkel jou eigen versie van de resultaten op websites, zodanig dat mensen met beperkte medische kennis je geloven. Concentreer je op die mensen die overtuigd zijn van complot-theoriën. Als er dan wat naïeve goedgelovigen zijn die het voor je opnemen, die vinden dat “in de media negatief over MMS werd gerapporteerd” , dan ontstaat er een controversie. En een controversie is steeds goed voor boekenverkoop. Heb je trouwens al opgemerkt dat de website van Humble louter gefocusseerd is op het aanprijzen van zijn boeken, en niet op het uitleggen hoe MMS werkt of hoe men kan samenwerken om malaria de wereld uit te helpen? Hij wil blijkbaar niet dat malaria behandeld wordt, hij wil gewoon boeken verkopen aan naïeve goedgelovigen.

   En wanneer gaat er nu eindelijk eens iemand beginnen met degelijke antwoorden te geven op mijn vragen???
   “Want als niemand op dergelijke vragen antwoordt (of kan antwoorden), dan moet je niet verbaasd zijn als vele mensen nogal sceptisch staan tegenover deze behandeling.”

  18. Ik begrijp Koen de S. dat je een samenwerkingsverband bent aangegaan met Crypto? Geweldig jongen.. Zo laat het haantje zijn ware kleuren zien. Fijn dat je eindelijk uit de kast komt en ons daarmee ook de vrijheid geeft het e.e.a te doen. Niets is zó duidelijk als kleur bekennen..

  19. Voor het Koen/Feniks fenomeen:

   “Het ziet er naar uit dat alle essentiële fundamentele principes al helemaal vaststaan. We moeten ze alleen nog maar wat preciezer toepassen om alle verschijnselen te verklaren…. De toekomst van de natuurkunde moet worden gezocht in het zesde cijfer achter de komma.”

   Natuurkundige Albert. A. Michelson, 1894

  1. prachtig, JaNee! ♥
   De verhalen die miljoenen views zouden moeten hebben ipv de nu nog onder de 2000.
   Bedankt voor het delen!

 5. Onbegrijpelijk hoe artsen/specialisten schermen met zogenaamde ethische uitspraken en daden, terwijl ze volkomen tegenovergesteld denken en handelen! Mijn hart huilt om zulke giga effecten van super opgeblazen ego’s die nooit tevreden zijn en altijd maar méér willen hebben (in hun portemonnee). dat deze levenswijze zo erg ten koste gaat van mensen, die ziek en/of stervend zijn, interesseert hen blijkbaar geen moer…..
  Maar wat ben ik blij met deze herhalende resultaten! Nu nog wegen vinden om genoeg mogelijkheden en werkers te realiseren om overal op de wereld, waar malaria heerst, in te kunnen zetten. Dat is blijkbaar heel goedkoop…..

 6. Nog een aanvulling op heersende vragen:
  Een kleine 10 jaar heb ik op een lab gewerkt (geneesmiddelen research). Sindsdien weet ik dat er chemisch gezien van alles kan gebeuren in een lichaam. MMS lijkt zuurvormende factoren op te zoeken en zich samen te smelten met deze factoren, waardoor het effect van die factoren om zeep worden geholpen. Alle niet in het lichaam thuishorende factoren zijn in feite zuurder dan bacteriën e.d. die wel in het lichaam thuishoren, zoals darmbacteriën. Ziekteverwekkers in allerlei vormen hebben een lagere PH en daar komen de MMS moleculen als een magneet op af. Door die samensmelting komt zuurstof vrij, sterk basisch van aard, nodig om de PH van het hele lichaam weer op te krikken.

  Aangezien onze huidige voeding zeer slechte echte voedingswaarde heeft door de vele bewerkingen die het heeft ondergaan, is de PH van de meeste mensen gezakt, het lichaam is dus meer zuur geworden. Die lage PH-waarden worden dus niet altijd veroorzaakt door ziekteverwekkers, maar ook door te lang verkeerde voeding geconsumeerd te hebben. Dan zijn er teveel eiwitten en andere factoren ontstaan, die de PH hebben verlaagd. Slik je dan een sterk basisch middel, zoals MMS, dan ontstaat er een chemische reactie. Dus ook zuurvormende eiwitten kunnen worden geëlimineerd. Dan hoef je niet altijd ziekteverwekkers onder de leden te hebben, maar wel andere zuurvormende factoren, waar MMS uitstekend ook op kan reageren! Vandaar dat de 2e groep mensen, die geen malaria hadden, ook zo positief erop konden reageren. Uiteraard kan je bij deze zwakkere werkingen (zwakker dan het effect van ziekteverwekkers/levende organismen) dan ook volstaan met lagere doseringen MMS.

  Autisme is heel vaak het resultaat na vaccinaties, zoals bij vaccinaties tegen kinderziektes, maar ook tegen griepsoorten. Dan hebben deze mensen dus eiwitten van ziekteverwekkers ingespoten gekregen, met alle gevolgen van dien. In dit verband is dan ook bij deze ‘ziekte’ MMS het middel dat oplossing kan bieden (en dat ook doet als men het inneemt).

  Zoals zo vaak plaatsvindt in de medische wereld als je iets wilt onderzoeken, dan gebeurt dat met vooraf gekozen voorwaarden, zoals hier het willen onderzoeken van het effect van MMS op malaria. Dat daar dan ook andere ziekten mee opgelost konden worden, is alleen maar voordeel, maar zo werkt dat nu eenmaal bij onderzoekers. Maar goed ook, anders zou je door het bos de bomen niet meer kunnen zien. En als er meer mensen zijn die allerlei andere ziekten willen onderzoeken en behandelen met MMS, dan wordt vanzelf de kennis enorm verbreed.

  Medici die in de tropen werken, leven meestal onder niet rijke omstandigheden. Tenzij ze in dure ziekenhuizen werk hebben gevonden, maar van daaruit zullen ze uit zichzelf weinig interesse hebben om daarbuiten onderzoek te verrichten. Ook zij worden gevoerd met cadeaus door de farmaceutische industrie en die geven ze niet zomaar op. Bovendien kan de farmaceutische industrie dusdanige chantages uitvoeren, dat angst ervoor zorgt dat men niet ‘uit de band zal lopen’.
  Maar artsen met een eigen praktijk interesseren zich niet altijd voor het openbaar maken van resultaten, ze willen werken onder de mensen. Bovendien kost het veel geld om computers aan te schaffen en mensen te charteren die dat kunnen gaan doen. Dat is wat ik gezien heb in zowel India als Sri Lanka, in gesprekken met hen. Ze denken en leven vaak op kleine schaal, dus alleen voor hun eigen gemeenschap.

  Ziekteverwekkers kunnen zich continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden en dat doen ze vaak met gemak via mutaties. Daarom ontstaan er steeds meer verschillende vormen van virussen en bacteriën, dus is het helemaal niet verwonderlijk dat er meer malariavormen ontdekt worden.

  Feniks kan wel invullen dat het nonsens is dat de medische wereld niet open zou staan voor vernieuwingen, maar mijn ervaringen zijn tegengesteld! De huidige medische wereld barst van de medici die star blijven doordenken en die alleen maar afgaan op wat zonodig bewezen moet worden, via strenge voorwaarden ook nog. Genezingen die op bepaalde momenten ontstaan nemen ze niet serieus, getuige hun idiote invullingen daarop en die ver voorbij de waarheid zijn. Dat bijvoorbeeld de ernstige reuma, waar ik ruim 2 jaar onder geleden heb en die ongeneeslijk te boek staat onder reumatologen, ik toch in remissie heb kunnen krijgen met een heel speciaal dieet (daardoor geen enkel medicijn meer nodig!), geloven zeer veel reumatologen gewoon niet. Ze verzinnen dan een smoes om het te verklaren vanuit hun zichtspunten en die slaan als een tang op een varken. daarnaast heb ik in de research heel vaak meegemaakt dat bepaalde onderzoeken die we gedaan hadden, niet werden opgenomen in medische vakliteratuur, omdat ze niet voldeden aan de bestaande verwachtingen van artsen die het voor het zeggen hadden. Dus is het de laatste decennia, door de enorm gegroeide hoogmoed van vele artsen, het zeer moeilijk gemaakt om zinvolle ontdekkingen openbaar te maken.

  Als laatste wil ik zeggen dat het altijd prettig is als kritische vragen gesteld worden. Ik heb alleen erge moeite met het spuien van dingen die niet zijn onderzocht, stellingen die geen persoonlijke aandacht hebben gekregen in onderzoek daarvan, en dus uit de lucht gegrepen zijn. In vragende vorm levert het positieve reacties op, maar als dingen gesteld worden en men gaat er dan óók nog vanuit dat daarvandaan bewijzen moeten komen, dan gaan mijn haren overeind.
  Dus laten we onderwerpen constructief houden, anders bewegen we ons op dezelfde manier voort als al die andere mensen, die juist zoveel misverstanden teweeg brengen met hun manier van denken en handelen, en dat lijkt mij geenszins de bedoeling, toch?

  1. Dank voor je constructieve betoog Frea, het zal door de bekende sceptici echter net zo kortzichtig van tafel worden geveegd als onze misschien wat minder beleefde commentaren waarin we echter al jaren hetzelfde als jou beweren, misschien dat we daarom was ‘losser’ in onze bewoordingen zijn geworden.

   Heb jij wellicht een idee hoe we MMS dichter bij huis kunnen testen? Ik zal in dat geval Leo Koehof vragen om daaraan mee te werken.

  2. kijk dat komt dan goed uit, tegen de algehele verzuring, en meer alkalische levensvatbare menselijke wortels in de basisch, iedereen heeft vanaf nu recht op een flinke fles MMS in de kelderkast, en een ‘Neem Tree’ boompie van kroakwekerij Cozzie en Consortenzonen B.V. in z’n subtropische V.N. rode en groene halve maan kruis achtertuin, spannend hoor, want nog even en het menselijke ras op aarde around the globe staat op uitsterven, precies het tegenovergestelde van wat de groene globalisten broeikas maff staff je wil doen laten geloven, de geïnitieerde zelf gecreëerde kunstmatige Boom Bust Cyclus machinatie is deze keer iets te goed gegaan, kijk er is maar 1 uitverkoren globaal stamras op de globe, welke stam dat precies is, die dat zelf zo bepaald hebben, van wat hun godje daarover zegt, daar studeer ik nog op, en dat zijn niet de witten, niet de gelen, niet de roden en ook niet de zwarten;

   U.S. Population Falls to Dangerous Levels Below Replacement Rate
   http://www.lifenews.com/2013/09/10/u-s-population-falls-to-dangerous-levels-below-replacement-rate/

   Quote: “Een base of loog – ook wel alkali genoemd – in oplossing heeft een pH-waarde hoger dan 7 en zal lakmoespapier blauw kleuren. Een base is de tegenhanger van een zuur. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Base_%28scheikunde%29

   Mikhail Gorbachev: Why is Green Cross relevant today?
   http://www.youtube.com/watch?v=eQeSGsWqh5k

  3. Ben het met je eens Frea. Je noemde een dieet voor je reuma. Ik ben heel benieuwd op welke wijze jij dit goede resultaat hebt kunnen behalen.

  4. Weliswaar sluit mijn antwoord niet aan op deze topic, maar ik wil best vertellen hoe ik de reuma in m’n lichaam tot staan heb weten te krijgen, zelfs in remissie. Leven met middelen die ook voor kankerbestrijding gebruikt worden zijn niet bepaald mijn favoriet, alleen als er nood is, tot de tijd dat ik een goed alternatief heb kunnen vinden. En die heb ik gevonden.
   Ik volgde al geruime tijd een soort Moermandieet, maar dat gaf veel te weinig verbetering. Toen ik een boek in handen kreeg, geschreven door een Franse arts (dr. Seignalet) veranderde mijn leven compleet.

   Ik startte met een absoluut minimum als basisdieet. Dat bestaat uit:
   – geen enkel tarweproduct meer,
   – geen enkel suikerhoudend product meer,
   – geen enkel melkproduct meer,
   – geen vruchten meer,
   – geen koffie, zwarte thee en alcohol meer.
   In plaats van gewone voeding alléén nog maar biologische voeding kiezen.
   – 2 x per dag een grote salade eten (zonder sausjes e.d.),
   – 1 x per dag warm eten: voedsel niet koken, maar stomen!
   – ontbijten met mengsel van rijstvlokken, boekweitvlokken, quinoavlokken en, als dat verkrijgbaar is, ook kastanjevlokken, en heet water er overheen.
   Dit basisdieet net zo lang volhouden, tot pijnen zijn verdwenen (en die zullen verdwijnen!). Wat voorgoed uit het dieet moet blijven, is het vermijden van tarwe-, melk- en suikerhoudende producten.

   Daarna langzaam aan opbouwen door één voor één dingen toe te laten. Komt daar geen reactie op, ook niet de volgende dag na wakker worden, dan wordt dat product goed verdragen en ga je naar een tweede factor. En zo breid je het steeds verder uit.
   Bij mij is gebleken dat ik sterk reageer op fruit (alle!), vooral citrusvruchten zijn berucht voor reumapatiënten en die dienen dus voorgoed uit het dieet te worden gelaten.
   Verder kan ik ook geen noten verdragen.
   Toen ik voorzichtig fruit wilde inlassen, bleek ik voor alle soorten suikers allergisch te zijn. Even later zelfs ook voor zoet smakende groenten, zoals wortelen, venkel, kokos, bieten en zoete aardappel. Dat zorgde ervoor dat ik een enorme discipline moest opbrengen om dat vol te houden, maar ik heb dat gered en nu gaat het dan ook zoveel beter, dat mijn reumatologe haar ogen en oren gewoon niet kan geloven.

   Daar ik allerlei vervelende bijwerkingen ontwikkelde tijdens die 2 jaar durende ‘chemo’kuur, kon ik dat terug herleiden tot het feit dat bijna alle patiënten met wat voor auto-immuunziekte dan ook, lijden aan het ‘leaking gut syndrome’, oftewel een lekkende darm. D.w.z. dat de dunne darm te grote poriën heeft gekregen a.g.v. verkeerde voeding, dat door die grote poriën allerlei eiwitten kunnen ontsnappen de buikholte in. Dáár worden ze gezien als vijand en zodoende worden ontstekingsreacties op gang gebracht, meestal op plekken die al zwak in weerstand zijn, wat vaak ook nog genetisch bepaald is. Meer dan 80% van de mensen hebben dat in meer of mindere mate, voor de meesten niet herkenbaar, omdat zij – en ook hun behandelende artsen – zich hier nooit voldoende in verdiept hebben. Maar als je dit als oorzaak ziet, weet je gewoon wat je te doen staat, namelijk echt gezonde voeding tot je nemen. En als je dat dan doet, ontstaan de genezingen, tot spectaculaire genezingen aan toe.

   Het is overigens niet de eerste keer dat ik reuma overwonnen heb. Toen ik 30 was kreeg ik ook reuma en belandde in 4 maanden tijd in een rolstoel. Door een strak Moermandieet kon ik na 2 jaar de rolstoel vaarwel zeggen en na 6-7 jaar genezen verklaard worden door een zeer ongelovige reumaspecialist.
   Nu, 30 jaar later, werd ik opnieuw geconfronteerd met reuma, deze keer anders van aard en uitermate fel in pijnaanvallen. Ik heb diverse momenten gekend dat ik van de wereld wilde, en dat is niets voor iemand die altijd opgewekt van aard is. Maar opnieuw wist ik in welke hoek ik het moest zoeken. Dus zoekt…. en gij zult vinden!

   Michel, is dit verhaal voor jouzelf bedoeld? Of voor een ander?
   Als er vragen zijn, kom maar, hoor.
   Nog een hele fijne avond verder en een warme groet van
   Frea

 7. Iedereen kan weten dat als je tegen de gevestigde orde ingaat dat het je kop kan kosten. Dat is hetzelfde met 9-11. Ga maar eens op onderzoek uit, iedereen die naar buiten kwam met het werkelijke verhaal leeft niet meer. Voor mij zit het Rode Kruis in dezelfde greep. De Big Pharma en de gevestigde orde die daar allemaal hun kapitaal uit halen, willen echt niet dat er een menselijke methode gehanteerd wordt. Dan is het aan ons om echt ons hart te openen en zelf te voelen hoe we genept worden. Laten we de (nep)wetenschap maar waar het ligt, dat is namelijk het weten op de schap. Lekker stoffig inmiddels. MMS verdient erkenning en de hulpverleners een dikke pluim! Als je een antwoord wil hebben op de vraag waarom de niet geïnfecteerden ook druppels MMS kregen kan ik uit ervaring vertellen dat MMS ook inwerkt op allerlei andere paracieten, schimmels, bacteriën en virussen. En niet geschoten is altijd mis.

 8. Gisteren de verhalen en reacties gelezen over MMS.
  Dit onderwerp boeit mij en net als het vorige kan ik niet bevatten dat er zo geageerd wordt op iemand die probeert te bewijzen dat MMS een dubieus middel is dat zelfs virussen doodt en kanker geneest. Laat staan de Malaria parasieten, die ook in de lever zitten.
  Malaria kan ook de blanke mens treffen en kan een killer zijn voor ieder mens in de tropen.
  Chloordioxide met citroen die alle ziektes geneest ?
  Hoeveel jaren is de wetenschap al bezig om malaria te behandelen en te voorkomen ?
  In het belang voor ieder mens op aarde.

  Worden de zieke mensen in Afrika na een bepaalde tijd opnieuw gecontroleerd ?
  Gegevens bijgehouden ? Krijgen ze dan opnieuw een T shirt ?
  Feniks/Koen schrijft zijn bedenkingen op die ik kan begrijpen.
  Waarom wordt hij op zo’n schaamtevolle wijze afgeserveerd ?
  Met elkaar oneens zijn kan, maar echt niet op deze manier.
  Met mensen die de Illuminati gedachten aanhangen valt niet te praten, helaas.
  Bord van platina voor zijn kop….. ja kijk eens naar jezelf, hoe perfect bent U ?
  Weet U echt alles zo zeker dat U dat durft te zeggen, Ik llees wel Haat.

  Hier iets ter overweging. Heb ik vorig jaar genoteerd. Kan je over nadenken.
  uit de wet van bedrog luidt:
  “Schrijf nooit aan kwade opzet toe
  wat afdoende verklaard kan worden door stompzinnighed”

  Goethe heeft ook mooie gedachten gehad over het wezen van de mensch.
  Ik laat het hierbij.
  Groet van Mari Marianne.

  1. Marianne, het siert je dat je je naam nu noemt (reactie 10)

   Als het onderwerp je zo boeit Marianne, waarom luister je dan alleen naar Koen/Feniks? Omdat hij wetenschapper is en denk jij dan echt dat die alles weten? Waarom verdiep je je niet in MMS en zoek het eens echt uit? Laat je niet zomaar wat wijs maken door iemand die is aangesloten bij een sceptische organisatie die elk jaar een toelage van o.a. de farmaceutische industrie krijgt: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt! Of vind je mij nu weer brutaal en respectloos? Ik gun je echt het beste, ik geef om mensen, ik kom niet voor niets op voor 1 miljoen arme drommels waarnaar de rijke wereld niet omkijkt omdat er geen geld aan te verdienen valt. Zou jij dan niet willen dat die mensen eindelijk van hun malaria afkomen en verder kunnen met het zorgen voor hun kinderen, alsof dat al niet moeilijk genoeg is in Afrika?

   Als je de video’s goed bekijkt, dan kom je er wel degelijk een Afrikaanse arts in tegen die enthousiast over MMS is, hij heeft ook zijn handtekening onder de toestemming voor het Rode Kruis project gezet en heeft later een document getekend waarin staat dat de mensen genezen waren. Hoe moet ik Koen/Feniks’ bewering dat een dergelijke arts er niet is, interpreteren? Een leugentje om bestwil? Heeft hij de video’s niet eens bekeken? Vul svp zelf maar in als je iets beters weet. Ik ga het hem niet eens meer vertellen, hij wil niet luisteren en heeft een missie en dat is alles dat niet regulier is afkraken en verdacht maken. Hij HAD naar Afrika gekund om een paar dagen bij een experiment aanwezig te zijn om daar de antwoorden op al zijn vragen en het bewijs te vinden, maar dat heeft hij afgewezen en gaat gewoon door met sceptische volzinnen om te trachten indruk te maken. In de volksmond heet zoiets een plaat voor je kop hebben, geen echt beledigende uitspraak dunkt me.

   Kijk bij 11:20 van de video, je hoort daar Paul Kabweru, de arts waar ik het over heb. Aansluitend vertelt de laborante haar ervaringen, zijn dat mensen die in een complot zitten? Of zouden zij werkelijk door Leo Koehof beduveld zijn? Gebruik je gezonde verstand Marianne en vergeet even de ‘theoretische’ beweringen van Koen/Feniks!
   http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

   Worden de patiënten nogmaals gecontroleerd vraag je? Ze hebben geen malariaparasieten meer in hun bloed nadat ze 24 uur daarvoor MMS hebben gekregen. Is dat geen wonder? Moeten we MMS daarom maar jarenlang op theoretische wijze naar de prullenbak verwijzen? Natuurlijk loopt iedereen in Afrika de kans elke dag weer malaria op te lopen, vandaar dat iedereen daar een volle fles MMS thuis behoort te hebben staan, kunnen ze elke maand een dosis nemen. De wetenschap heeft BEWEZEN dat zoiets niet schadelijk is, je kunt het op Internet allemaal vinden, Koen/Feniks spreekt dat tegen omdat dat in zijn sceptische straatje past.

   Hier krijgen we toch ook om de zoveel tijd een griepprik, die prik werkt niet eeuwigdurend. Ik zou over de griepprik nog wat kunnen zeggen, maar dat zou je weer achterdochtig maken, dus dat laat ik maar achterwege. Laat eerst de zegen van MMS tot je doordringen en zoek nu echt de informatie daarover op en luister een paar dagen even niet naar Koen/Feniks en bezoek even niet de sceptische websites van stichting Skepsis en Skepp, denk even aan die financiële toelage, iets dat ze absoluut zullen ontkennen, maar ik weet uit betrouwbare bron dat het zo is.

  2. Hmm, eerst was Marianne’s reactie nr 10, nu 13, er is dus iets opgeschoven. Vandaar dat ik in mijn bovenstaande reactie aan Marianne reactie 10 aanhaal, moet dus 13 zijn.

  1. Jeetje Vraagteken, heb jij geen Internet?

   Of kom je net uit een winterslaap?

   ????????????????????????????

  2. Ja, zo simpel kan het zijn!
   Net zoals dorst, dan helpt vaak water het beste!
   Je mag natuurlijk ook Farmaceutisch water drinken als je in die sprookjes wil geloven.

  3. Nee Paul ik ben goed uitgeslapen. Chloordioxide doodt alle bacterien (daarom wordt het voor ontsmetting in drinkwater toegepast) dus ook de goede. Het idee dat het malaria zou kunnen behandelen is daarom belachelijk, want zodra je die paar druppels inneemt is de werking al geneutraliseerd door de bacterien in je mond. In je bloed komt het al helemaal niet terecht. Als dat zo zou zijn zou het alle cellen aantasten en niet alleen de malaria parasiet.

  4. Laten we geen vergissingen maken door dingen te zeggen die niet kloppen en die ook niet zo beschreven zijn.
   MMS doodt inderdaad ziekteverwekkers (schimmels, bacteriën, virussen), maar NIET de gunstige bacteriën die b.v. in onze darmen zitten. Ik heb dat eerder al uitgelegd. De PH van ziekteverwekkers ligt lager dan van lichaamseigen bacteriën, want die hebben zich aangepast aan de PH van het lichaam zelf. Genoeg bewijzen hiervan. ook te vinden op internet, als je maar even de moeite wilt doen om het op te zoeken.
   Jammer dat questionmarc zich zo negatief, bevooroordeeld en afbrekend opstelt, zonder enige kennis van zaken. Maas goed, misschien dat hij éérst zou willen lezen (er zijn genoeg sites over MMS) alvorens hij uitspraken doet die als een tang op een varken slaan?

  5. Nomen est omen.. Questionmarc.. Kritische mensen kunnen zo in hun rol opgaan, dat ze de punt vergeten onder het vraagteken.. PUNT

  6. Yep, jij kan handen schudden met het fenomeen Koen/Feniks, lees er vooral niet de positieve zaken over, ga absoluut uit van oplichters die de wereld met MMS willen bedonderen, geef een mening die duidelijk niet is gestoeld op het uitzoeken van de feiten en geef ook niets om die 1 miljoen malaria doden per jaar.

   Zeker ook aangesloten bij Skepp of stichting Skepsis?

  7. Als jullie me één officiele klinische test kunnen laten zien waaruit MMS op de een of andere manier werkt, dan wil ik het best geloven maar dat is deze test niet. Ik vind het dan ook vreemd dat er steeds weer personen zijn die in deze kwakzalverij geloven.
   Check deze link maar eens over het “onderzoek” waaruit zou moeten blijken dat het werkt http://bit.ly/114VGfG . De personen die mee deden aan het onderzoek hadden (gelukkig) helemaal geen malaria onder de leden aan het begin van de test, er werd alleen op antistoffen getest en daaruit werd de conclusie getrokken dat de proefpersonen malaria hadden. Aan het einde van de test werd een bloedproef gedaan waar uit kwam dat er geen parasiet meer is. Tja…dat is onderzoek naar je hand zetten!

  8. Er zijn diverse tests beschreven en ook op internet gepubliceerd. Sceptische mensen zullen zich ongetwijfeld veel liever scharen achter anderen die met grote, vaak werkelijk ongefundeerde kritiek komen, dan dat ze de moed hebben om zich te oriënteren in de materie zonder voorbedachte rade/kritiek. Daarom zullen er steeds deze 2 groepen mensen zijn: de ene groep met oogkleppen op, en de andere groep met een open mind.
   het is maar waar je voor wilt kiezen, nietwaar?
   De meest belangrijke vraag is echter waarom je zo ontzettend graag bewijzen wilt zien. Heeft dat te maken met gebrek aan vertrouwen in wat de natuur ons kan geven als medicijn? Gebrek aan vertrouwen in het leven zelf? M.a.w. gebrek aan vertrouwen in jezelf? Want feitelijk vertrouw je jezelf het niet toe om je mind werkelijk open te zetten en hang je veel liever vast aan negatieve en ontkennende gedachten over bepaalde onderwerpen. Dus als die vraag nu eens beantwoord zou worden, zouden we véél verder kunnen komen dan blindelings in gewoonten schieten zoals overal maar kritiek op blijven uiten, denk je ook niet?

  9. Het vraagteken blijft. Aan Questionmarc :
   Heb, door verder zoeken alleen nogmaar meer vraagtekens er bij .
   Of MMS wel zoveel ziektes kan genezen, nu komen er ook al schimmels bij.
   Wonderlijk, dat Chloordioxide met citroen, het is net een sprookje van Grimm.
   Als het werkelijk kanker, infecties en malaria en alle andere claims zal genezen dan zal ik als eer betoon het boek van Humble lezen. Eerder niet.
   Graag verzoek ik iedereen ddeze link te lezen en endan te reageren.
   Het zal wel weer veel agitatie opleveren zoals trollen en de hatelijke opmerkingen rest.https://sites.google.com/site/mmsdebunked/home/mms-scam
   Voor een ieder die zoekt naar de werkelijkheid :

  10. @questionmarc
   Kun je nu lezen Q?
   Zowel bij bovenstaande als bij vorige excercitie werden zowel de 1e en de 2e dag én een sneltest én een microscooptest gedaan.
   Hoezo verkeerde diagnostische aanpak?

  11. Questionmarc. Ik heb reeds heel wat vragen gesteld over de behandeling van MMS op wtk. Zie mijn reactie 6 en de verdere verwijzingen daarin. Vragen die volledig onbeantwoord blijven. Alle ‘bewijzen’ draaien rond een aantal youtube video’s. Nergens is er een degelijk medisch onderbouwd verslag te vinden. Maar diegenen die zo’n verslag toch niet zouden begrijpen, vinden zoiets dus overbodig. Maar ze snappen blijkbaar niet dat je aan de hand van zo’n verslag en degelijke antwoorden op mijn vragen pas echt andere medici kunt overtuigen.

  12. Hoe je het ook wendt of keert, f wil zien, de beste wetenschap bestaat uit ervaring. daarom is wat Kees net opperde ook de allerbeste oplossing: laten artsen gewoon deze eerste stappen overnemen en het onderzoek verder uitbreiden, net zolang, tot er bevredigende, eerlijke en adequate resultaten zijn.
   Maar zo lang ga ik niet wachten. Ik heb het spul besteld en ga het op mijzelf toepassen. Sinds mijn 2 jarig gebruik van MTX (een soort chemo) die ik noodgedwongen had genomen, zijn er bacteriële haarden in de neusholten gekomen, wat groen slijm aantoont. Als het klopt wat er aan positieve zijde gesteld wordt, zullen deze bacteriële haarden verdwijnen na gebruik van MMS. Ik wacht nu nog op levering, dat zal ergens volgende week binnen kunnen rollen. Daarna zal ik mijn ervaringen terugbrengen in dit forum. We kunnen blijven kletsen, tegen elkaar in, maar als niemand de proef op de som neemt, blijft het in de lucht kletsen. vandaar mijn besluit en mazzel dat ik nog restantjes heb overgehouden van die MTX-medicatie, anders heb ik geen vergelijkingsmateriaal…..

  13. @mari
   Volgens mij is dit de zaken omgekeerd benaderen.
   Eerst alle kritieken lezen, die vervolgens gesteld zijn door mensen die zich ook niet in de materie willen verdiepen.
   Daar wil je dan eigen conclusies op baseren?
   Lijkt me dat dan op voorhand het antwoord al duidelijk is.
   Nee heb je, nee kun je krijgen.
   Misschien beter om je eerst te verdiepen in de materie bij de bron en dan te stellen nee heb je, ja kun je krijgen.

  14. @ questionmarc
   Je zegt : er werd alleen op antistoffen getest en daaruit werd de conclusie getrokken dat de proefpersonen malaria hadden.
   Dat is misschien waar, echter als je een hiv test krijgt wordt ook alleen getest op antistoffen( lichamen) en heb je die ben je dus sero positief! Krijg je daarentegen een vaccin ingespoten tegen mazelen wordt gekeken naar de antilichamen en daaruit de conclusie getrokken dat je dus imuniteit verkregen hebt , rara welk van de conclusies is nu relevant? ze worden beide op de door mij beschreven wijze gebezigd door big pharma , al naar gelang het ze uitkomt officieel ook nog .
   Welk van de twee maten die pig pharma gebruikt om de eigen produkten te promoten ondersteun jij? Als ik jouw comment goed begrepen heb dus alleen die over immuniteit als conclusie voor het aanwezig zijn van antistoffen/lichamen. Dan lijkt mij de vraag legitiem ( asan jou) hoe sta jij tegenover vaccins , waarvan de werking onderbouwd wordt door de door jouw ondersteunde conclusie. En hoe sta jij tegenover de vaststelling van hiv! waarvan jij de conclusie niet erkent.

  15. Dan maar even voorkauwen:
   Test Oeganda
   Dag 1
   Via een snelle bloedteststrip wordt iedere aanwezige getest en van degene, waarvan deze eenvoudige test uitwijst dat ze malaria onder de leden hebben, wordt meteen een tweede, nauwkeuriger test in het lab uitgevoerd, door middel van een microscopisch bloedmonsteronderzoek.
   Dag 2
   De patiënten wordt gevraagd de volgende dag terug te komen om in het lab weer een bloedtest te ondergaan om zodoende vast te kunnen stellen of men genezen is of niet. Bij de controle-microscooptest van het bloed van de eerste patiënt is de spanning in het lab om te snijden. Niemand van de medici van de kliniek heeft ooit malaria op een dergelijk eenvoudige wijze en binnen 24 uur kunnen genezen. De laborante aan de microscoop moet tweemaal kijken voordat ze haar ogen gelooft, het bloed van de patiënt is malariavrij!

   Test Alzamiz
   Dag 1
   Vandaar gingen de patiënten naar het malaria vooronderzoek, dat door een zuster en een verpleger werd gedaan middels de plastic sneltest strip. Aan de hand van die test kon men de mensen in twee groepen indelen, groep 1 met malaria en groep 2 zonder malaria. De mensen in groep 2 werden naar de tafel gestuurd waar de MMS verdeeld werd. Nadat zij de druppels hadden gekregen konden zij naar huis.
   De mensen in groep 1 gingen naar het laboratorium waar bij hen voor de tweede maal bloed werd afgenomen. Onder de microscoop werd nogmaals gecontroleerd of zij daadwerkelijk malaria hadden en werd het aantal eencellige parasieten in het bloed geteld welke de malaria veroorzaken. De uitkomst was dat bij allen waarbij de malaria sneltest positief was, ook het microscopisch onderzoek liet zien dat men malaria had. Wat dat betreft kan men vaststellen dat de eenvoudige malariatesten ook accuraat zijn.
   Dag 2
   Toen we aankwamen waren er veel nieuwe mensen aanwezig. Ook zij die de dag ervoor voor malaria waren behandeld waren er weer en wachtten op hun controleonderzoek. Vanwege die controle moesten we de taken van de medewerkers anders indelen. Eerst moesten de mensen die gisteren nog malaria hadden in het laboratorium onderzocht worden. De anderen die op deze dag malaria positief werden getest moesten daarom wachten totdat deze groep klaar was.
   Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen wachtten we in het laboratorium gespannen de resultaten van het controleonderzoek af, dat ongeveer 24 uur na het eerste onderzoek plaatsvond. Toen Harriet, onze laborante, de eerste twintig onderzoeken afgesloten had, bevestigde zij ons verbluft dat zij geen malariaverwekkers meer in het bloed had aangetroffen.

  16. Wat super dat er nog steeds mensen zijn die het geduld en de energie hebben om die positieve kijk op de werkelijkheid te benadrukken, vooral te benadrukken dat het gewoonweg waar is wat er getest is en geen scam, zoals een aantal mensen telkens ons proberen te doen geloven.
   Helaas is mijn energie beperkt en heb ik diep zuchtend het lezen gestaakt, nadat ik op de voorgestelde sites (met kritiek) verschillende punten ben tegengekomen die slecht onderbouwd zijn en aangevuld met persoonlijke invullingen.
   Mijn conclusie is dat ik heel blij ben dat ik me heel gelukkig voel met een open mind, waarin ik al zoveel crises heb weten te overwinnen, ook al wilden artsen mij per sé doen geloven dat het allemaal waanzin was waar ik mee bezig was. Ik heb hen het tegendeel kunnen bewijzen, zonder dat ik daar op uit was. Ik was immers alleen uit op genezing, waar niet alleen ikzelf, maar ook anderen mee heb kunnen helpen.
   Dus ik staak verdere moeite om verklaringen af te geven. Mensen die zich teveel hebben vastgebeten in het aanhanger zijn van stichtingen als Skepsis en vereniging tegen de kwakzalverij e.d. Van mij mogen ze, en daar is iedereen vrij in. Ik kan alleen maar hopen dat ze zichzelf er t.z.t. niet tekort mee zullen doen als de nood aan de man komt, want dat heb ik vele, vele malen meegemaakt om me heen…..

  17. Questionmarc Goed Lezen makker mofo idioot zakkenwasser, en niet de zaken (moedwillig?) leugenachtig viesterig smerig verdraaien, vuile snake, assistent van het kwaad, formulieren vreter, je zal vast wel een interessante maatschappelijke positie hebben bij de ns of zo, zulke bijziende gluiperige wrattige uit hun bek meurende sjittie cijfer verneuk varanen en krokodillen hebben ze nodig op belangrijke sleutel posten van de gouvermentale genocide sicko theo instituten, doen alsof je zuiver redeneert maar ondertussen, dat ambtelijke spelletje zijn we zat aan het worden, al kunnen new-agers daar ook wat van;

   Test1 Oeganda Alzamiz, 12 tot 16 december 2012 bijna 1 jaar geleden:

   154 mensen met malaria gevonden:
   1) Eerst een snelle bloedteststrip en
   2) direct daarna microscopisch bloedmonsteronderzoek en
   3) dan MMS behandeling
   4) de volgende dag weer microscopisch bloedonderzoek

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/mms-en-het-doodzwijgen-ervan-door-het-rode-kruis/

   em met dank aan Anna11 om als poster eens het logische verstand te willen gebruiken om dit soort rottige spin dokter verdraaiingen door te prikken en af te straffen, welke new-ager leest er tegenwoordig nog wat? de ‘wetenschappelijke’ fundamentalist die bralt en de new-agers die brallen, de kloof die daar tussen zit overbruggen, daar moet het gaan gebeuren, daar moet het van komen, om een steek verder te kunnen komen..

   The Who – The Real Me
   http://www.youtube.com/watch?v=pohhMx9EdNc

  18. @Hyperalert: voel je je wel helemaal lekker? Misschien tijd voor een hijsje aan je dagelijkse wied? Echt triest dat je je moet verlagen tot het uitschelden van anderen om je onvrede te uiten.
   Of is je uitkering nog niet binnen?

  19. @ questionmarc.
   Wel doordachte reactie naar Hyper toe. Wow!
   Ben nog even aan het onderzoeken wat er nou precies het verschil is, tussen de jouwe en die van hem….ja de woorden zijn wel ietsje anders…maar de intentie dezelfde 🙄

  20. Juist Monika (reactie 14.16), en daarbij gaat de typering van HyperAlert over de rug van slechts 1 onbetekenend vraagtekentje, de tegenwerking van het ‘kromme’ tekentje op een puntje gaat over de ruggen van 1 miljoen doden per jaar!

 9. Voor mij is wetenschap veel méér dan kennis hebben van zaken. Weten is een optelsom van ervaringen, onbevooroordeeld kunnen kijken naar dingen, waardoor je verder kunt kijken dan je neus lang is, en intuïtie.
  Helaas leeft het gros van de wetenschappers alleen maar op denkniveau en laten de andere factoren liggen als zijnde niet interessant en niet ter zake doende. Jammer dat ze zo weinig behoefte hebben om het roer eens om te gooien en een tegengestelde houding aan willen nemen, zoals Einstein deed en daarna de ontdekking van zijn leven deed.
  En omdat wetenschappers het liefst in hun hoofd zitten, hebben ze te allen tijde bewijsmateriaal nodig. Dat prikkelt hun gedachtenwereld, zodat ze door kunnen gaan met alleen maar aandacht besteden aan dat denken, terwijl al die aandacht een veel groter resultaat kan resulteren als het denken aan dominantie zou verliezen en in dienst komt te staan van het voelen, het hart, of hoe je het ook noemen wilt. Een mens is immers véél meer dan zijn denken, zijn hoofd. Het denken heeft oorlogen teweeg gebracht, terwijl het hart bergen heeft kunnen verzetten en inzichten heeft kunnen vergroten.
  Dus, waar willen we voor kiezen? Stug blijven vechten voor je eigen manier van denken? Of bereid willen zijn om eens een heel andere visie te hanteren in ons onderzoek?

 10. Paul, als natuurgeneeskundige zou ik kiezen voor mensen die als gevolg van vaccinaties (meestal kinderen) anders zijn gaan reageren, of zelfs ernstig ziek geworden zijn, of autistisch. In NL worden bijna alle kinderen gevaccineerd, dus zeker kans van slagen.
  Ook mensen, vooral ouderen en zieke mensen, die jaarlijks hun griepprik krijgen en als gevolg daarvan ongewenste symptomen krijgen die niet meer zo makkelijk willen verdwijnen.
  Sowieso mensen die makkelijk en vaak verkouden kunnen worden, zullen veel baat hebben bij MMS.
  Dus opties genoeg, lijkt mij….

  1. Frea, ik las dat je MMS zelf gaat proberen, maar niet elke aandoening wordt op dezelfde wijze aangepakt, de dosis en de duur ervan kan verschillen. Voor een goed en gratis advies kun je de mensen (oa. een complementair therapeut) van deze website bellen:

   http://www.mms4u.nl/shop/nl/contact.html

  2. Hoi Paul, Ik meen ergens gelezen te hebben dat MMS rond de 1 euro zou kosten. Klopt dat?

  3. Sun, In Afrika kost de behandeling door medici ongeveer 1 euro per patiënt. In meer ontwikkelde landen zal het wel wat duurder kosten als er ooit doktoren en verpleegkundigen mee aan de slag gaan, maar vergeleken met de reguliere medicijnen kost het bijna niets.

   Daarnaast is het een dergelijk eenvoudig spul dat je het zelf in je keukenkastje kan zetten voor het geval je het nodig hebt. Je kunt natriumchloriet bij de groothandel kopen (als die aan particulieren verkopen) in diverse hoeveelheden, ik meen dat een liter natriumchloriet iets van 10 euro kost, maar het gaat om de juiste verhouding en daarom kun je het denk ik beter bij de diverse Internetwinkels kopen. Daar is het wel wat duurder, maar dan weet je zeker dat je het juiste spul en de juiste activator hebt. Op de link die ik Frea gaf kun je de prijzen vinden en je kan er ook bestellen.

   Het is alleen jammer dat het boek van Leo Koehof uitverkocht is en er pas begin volgend jaar een nieuwe druk uitkomt. In dat boek wordt exact uitgelegd welke hoeveelheden bij welke ziekte gebruikt moeten worden. Maar als je over zoiets twijfelt dan mag je de mensen achter die website altijd bellen.

   http://www.mms4u.nl/shop/nl/mms-ziektes-eenvoudig-genezen-gratis-mms-nl.html

 11. Hoi Frea (11/ 11.5), ik zie heel veel herkenning in wat je schrijft. Leuk jouw verhaal hier te lezen.
  Super! Prettig dat je dat hier deelt. Dat zal jou zelf ook vast goed doen het delen. Dat is voor mij in iedere geval de manier om positief in het leven te blijven staan. Liefhebben, delen en dankbaarheid.

  Ik was het bijna vergeten, al weer zo lang geleden en het was ver op de achtergrond geraakt door 2 andere ziektes die ik daarna heb overwonnen, maar ik had idd ook het ‘leaky gut syndrome’ (2006) en overwonnen door een eliminatie dieet. Ik was erg geshokkeerd toen mij een lijst werd overhandigd met zaken die ik niet meer mocht. Er zat van alles in mijn bloed wat er niet thuis hoorde. Het instituut dat het bloedonderzoek had gedaan, vroeg me ook of ik geen reuma klachten had. Want ik had hele extreme waardes. Mijn klachten waren; duizeligheid,sufheid, moeheid en hele slechte concentratie.
  Ik heb het dieet niet lang hoeven volgen echter (ca 6 maanden denk ik), ik was eigenwijs maar ik ben er volledig van hersteld.
  Met name melk, tarwe en kaas en bepaalde vissoorten en ook chocolade, noten, tomaten en andere fruitsoorten, die ik moest laten staan.
  Toen ik net jouw lijstje hieronder zag, dacht ik jemig, wat eet je dan nog wel. :-).
  Inmiddels ben ik vegetarisch en drink geen melk meer. Kaas eet ik inmiddels wel weer en dat gaat bij mij goed.
  Wat mij later heel veel goed gedaan heeft en mij heeft geholpen zijn bio-citroen en foliumzuur. 🙂

  Citroen heeft een ontzettend goed ontgiftende werking en ruimt dagelijks alle rommel op die je tot je neemt 😉 en geeft daarbij ook enorm veel energie. Ik zou niet meer zonder kunnen.

  Geweldig ook jouw verhaal over hoe het echt in elkaar zit ‘de echte wereld’ en de pharmacie. Je schrijft het ook op zo’n manier dat het voor een ieder toegankelijk is en bijna niet te ontkennen. Echter er zullen altijd mensen zijn die de waarheid simpelweg niet aankunnen, omdat ze er dan achter komen hoe corrupt het systeem is en hoe lang ze voorgelogen zijn, en hoeveel familieleden en vrienden er mogelijk zinloos zijn gestorven, terwijl dat met deze kennis voorkomen had kunnen worden. En dus, proberen ze met alle macht de waarheid in de grond te stampen. Daarnaast is er natuurlijke ook idd de corrupte massa die dit tegenhoudt.

  En idd, voor mij ook geen medicijnen, niets meer!
  Erg helder verhaal hoe je het beschrijft de werking van MMS. Ik hoop dat er velen iets van jouw verhaal op kunnen steken. Want daar teken ik voor, het delen van informatie om anderen te kunnen helpen!

  Veel liefs!

  (PS ik heb het maar in een nieuwe reactie gezet ivm scrollen.)

  1. Sun, dank voor je opbeurende feed-back. Het is altijd fijn om mensen te mogen ontmoeten die op eenzelfde soort trilling staan als ik. Het geeft zoveel meer waarde aan m’n leven, dus ik voel me altijd rijk met zulke ont-moetingen.
   Wat dapper van je dat je je zo door alle ziekten hebt heen kunnen worstelen! ik heb het ook sterk ervaren als uitdagingen, nooit als straf, wat ik nogal eens bij mensen oppikte. Ziekte heeft mij altijd wat te zeggen en ik heb daarom ook heel veel van mezelf geleerd door innerlijke vragen te stellen. Ik heb gemerkt hoe makkelijk er altijd van af wilde, i.p.v. te onderzoeken waaróm ik er van af wilde. Het beleven van pijnlijke zaken, ook ziekten, waren geen uitnodigende zaken voor me, dus zocht ik telkens naar uitvluchten. Dat doe ik nu allang niet meer en heb om die reden zoveel meer kennis, maar vooral ervaring op mogen doen. Zo ben ik al lange tijd bezig met op dieper niveau onderzoeken naar het waarom van ziekten. Ik kom al een heel eind en die wetenschap maakt mijn leven en contacten met anderen een heel stuk interessanter. Dat houdt mijn nieuwsgierigheid in het leven in stand. Telkens vraag ik me af: wat is er nog méér….. En er is altijd nog meer, ik kan zelf ook nog meer… véél meer. We zijn zo vaak geneigd te denken dat we onze grens bereikt hebben, maar in de praktijk blijkt steeds hoe rekbaar die grens dan is. Heb jij vast ook ontdekt.
   Ga zo door, joh, je doet het hartstikke goed!
   Nogmaals dank voor je feed-back. Welterusten straks.

 12. Zo kort en krachtig mogelijk. Uit de informatie van de webplekken van Paul Harmans (UFOWIJZER), Guido J. (WANTTOKNOW) en anderen blijkt het volgende: Er zijn tenminste twee proefnemingen met het middel M.M.S. gedaan in de strijd tegen malaria in Afrika. Er zijn cijfermatige gegevens, er is documentatie, waaronder formulieren met gegevens van alle mensen met en zonder malaria die meegewerkt hebben, die als patiënt zijn behandeld en die na 24 uur opnieuw zijn onderzocht op malaria. Er is beeldmateriaal in de vorm van video-materiaal en foto’s. En er zijn getuigen, meer dan honderd, van dokters, verpleegsters tot patiënten. Beide proefnemingen hebben na 24 uur blijkbaar al resultaten opgeleverd. Er bestaan dus verifieerbare gegevens.

  Het is nu de taak van onafhankelijke, medische wetenschappers om deze experimenten met dit middel M.M.S. te onderzoeken en zelf te herhalen om nader te verifiëren of dit middel werkt of niet. Dat is een onderdeel van de wetenschappelijke methode. Onhankelijke wetenschappers hebben als taak de proef te herhalen om zekerheid te krijgen over de werking van een middel of techniek. Die taak hebben ze aanvaard vanaf het moment, dat wij mensen een zogenaamde maatschappij met elkaar vormden. Een maatschappij, waarin de ene mens zorgt voor het groeien van graan en groenten, een andere voor het malen van graan, een volgende voor het bakken van brood van het graan, weer een volgende voor het transporteren van de groenten en het brood, zodat nog weer een ander tijd vrij kreeg om molens en huizen te bouwen en sommigen door de vrij gekomen tijd de taak op zich konden nemen om ons mensen gezond te houden en uit te zoeken welke middelen daar het beste voor zijn. Het is dus maatschappelijk gezien de taak van iedere medische wetenschapper om ongeacht welk middel uit welke hoek of aangebracht door welke mens dan ook dat genezend kan werken op een ziekte te testen op effectiviteit en mogelijke, (gevaarlijke) bijverschijnselen. Dat is samen – leven, dat is samen – werken en dat is ook samen – delen. Waaronder het samen – delen van onze kennis, kunde en ontdekkingen en van onze arbeid als mens. Dat is de basis van onze samenleving. Een ieder in onze samenleving, die een ontdekking doet, dient gehoord te worden en haar en zijn ontdekking dient onderzocht te worden. Niet op grond van wat het financieel kan opleveren, maar op grond van hoe het ons als mens en mensheid sterker kan maken en vooruit kan helpen. Noch op geld uit zijnde deskundigen en charlatans binnen de gevestigde wetenschap, noch op geld uit zijnde charlatans daarbuiten behoren onnodig veel geld te verdienen door met de scepter te zwaaien over de gezondheid en het leven van mensen door te bepalen wat wel of niet onderzoekswaardig is en wat wel of niet toepasbaar is.

  Het mag zo zijn dat het Rode Kruis precies binnen de grenzen van haar taken wil blijven, zoals het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis uiteindelijk in zijn antwoord op de e-mails van Paul Harmans stelt, maar het is schaamteloos en diep treurig te noemen als het Rode Kruis op de hoogte is van een experiment, daar in dit geval zelfs medewerking aan heeft verleend, wat dus al buiten de bevoegdheden en die precieze grenzen die het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis noemt is omgegaan, en vervolgens de informatie aldus verkregen niet op een open wijze doorgeeft aan de “Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)” en de rest van de medische wereld en wetenschap, zodat die kunnen verifiëren of dit middel gebruikt kan worden “om malaria te bestrijden” als één van de “geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen.” Dit verdoezelen en in alle toonaarden proberen te zwijgen of muren van regels te gebruiken om het eigen gedrag achter te verschuilen is ten zeerste laakbaar.

  Op het moment dat gevestigde instanties hun werk niet naar behoren doen, vanwege blijkbaar geldelijk (eigen)belang (hoeveel krijg ik met dit middel in mijn portefeuille en hoeveel met dat?), houden zij zich niet meer bezig met de basis van onze maatschappij: samen – leven, samen – werken en samen – delen. En zolang zij zich daarbij verscholen houden achter (meestal zelf-bedachte en zichzelf opgelegde) regeltjes zijn zij het in feite niet meer waard om brood voor te bakken of groente voor te kweken.

  Dus, Rode Kruis, speel open kaart en geef de bij het eerste experiment verkregen informatie open door! En medische wereld en wetenschap doe het werk, dat jullie taak is, met betrekking tot M.M.S.!

  1. Kees, mijn hartelijk dank voor je heldere betoog, iedereen die daar tegenin wil gaan, heeft duidelijk verkeerde bedoelingen.

  2. Kees, Er zijn blijkbaar een aantal punten dat je niet goed doorhebt. Er zijn inderdaad een aantal youtube video’s die beweren dat er ‘experimenten’ zijn uitgevoerd. En daarop bouwen Ufowijzer en WTK hun teksten op. Maar de uitleg van wat daar allemaal wel en niet is gebeurd is zeer oppervlakkig. En met zorgvuldig monteren kun je het beeld creëren dat je wenst. Er zijn geen degelijke “cijfermatige gegevens” vrijgegeven. Er is geen gedetailleerde documentatie vrijgegeven. Er is geen informatie of die deelnemers wel acute malaria hadden. Er is geen enkele klinische informatie meegedeeld. Je hebt het dus helemaal fout als je beweert “Er bestaan dus verifieerbare gegevens”.

   Jij vindt dat het nu de taak is aan onafhankelijke wetenschappers om hier verder op te onderzoeken. Neen, het is nu nog steeds de taak aan die ‘experimenteerders’ om eerst meer duidelijkheid te verschaffen over hoe die deelnemers geselecteerd werden, hoe ziek ze waren, wat hun symptomen waren, en of ze ‘genezen’ bleven. Dit is heel belangrijk, omdat er verschillende argumenten zijn (o.a. mijn reactie 19) die het onwaarschijnlijk maken dat MMS malaria kan genezen. Die ‘experimenteerders’ moeten nu dus eerst op een medisch verantwoorde manier heel overtuigend uitleggen hoe dit experiment werd uitgevoerd. Zij dienen dus een degelijk rapport hierover te schrijven en te publiceren.

   Heeft het Rode Kruis dergelijke informatie, die het achterhoudt? Of waren er nooit degelijke resultaten bekomen in dat eerste experiment? Dat antwoord kan ik niet geven. Maar het tweede experiment, beschreven in het artikel hierboven, was onafhankelijk van het Rode Kruis. Hebben zij degelijke informatie? Indien dat zo is dan is de eerstvolgende stap dat zij een duidelijk medisch rapport hierover publiceren.

   Ik blijf maar voor meer duidelijkheid vragen in al mijn reacties, maar dit wordt steeds genegeerd. Door geen constructieve discussie te willen aangaan, versterkt dit alleen maar de indruk dat MMS inderdaad kwakzalverii is.

 13. Ik stel al enkele weken een aantal vragen over MMS (zie mijn reactie 6 en de verdere verwijzingen daarin), die maar niet beantwoord worden. Ik werd wel op allerlei manieren beledigd, er werd rond de pot gedraaid, ik kreeg zelfs bedreigingen via email. Maar niemand die de koe bij de horens vat en overtuigende antwoorden geeft, of toegeeft dat er een probleem kan zijn met dit MMS-verhaal.

  Daarom even een samenvatting van de belangrijkste onbeantwoorde vragen, in de hoop dat er dit keer wel een constructieve discussie begint.

  Er is een tabel die aantoont dat MMS werkt aan een concentratie van 100-500 ppm. De deelnemers worden behandeld met 18 druppels MMS. Dat betekent dat een persoon van 50 kg ongeveer een concentratie van 10 ppm zal hebben in zijn lichaam. Te laag dus om te werken. Dus waarom wordt dan toch beweerd dat het werkt? Of andersom: waarom wordt die dosis gebruikt, en niet veel meer (Ok, als je nog meer geeft, dan zullen er nog meer zware maagproblemen en serieuze neveneffecten zijn bij de deelnemers).

  Als je MMS inslikt, dan zal het in de eerste plaats reageren met de eiwitten, DNA enzovoort in je maag en darmen. In het bijzonder, het zal ook een hoop van de bacteriën in je darmen doden (veklaart de maagproblemen!), en zo volledig uitgewerkt geraken voordat het in je bloed zou geraken. Dus is er enige indicatie dat er MMS in het bloed geraakt?

  Als je een acute aanval van malaria hebt, dan heb je hoge koorts, zweet, bibberen,… Maar zo goed als al die deelnemers in de video’s zien er toch vrij gezond uit. Dat roept toch serieuze vragen op over de diagnose van malaria bij al die deelnemers. Wat waren de klinische symptomen van die deelnemers voor de behandeling? Wat waren hun symptomen de dag daarna, en de weken daarna? Waren ze ooit wel acuut ziek met malaria?

  Er is telkens blijkbaar wel een dokter en een verpleegster die bereidwillig meewerkten (“Tot slot bevestigde de dokter en de zusters nogmaals hoe belangrijk het werk is dat wij doen”). Maar waarom rapporteren zij hier zelf niet over? Er zijn wel youtube video’s waar ze zogezegd aan bod komen, maar ze geven geen medische uitleg. Waarom schrijven zij geen medisch onderbouwd verslag hierover? We moeten in al die MMS-verhalen enkel vertrouwen op wat Koehof of Humble schrijven of de youtube video’s die zij monteren, zonder details te geven over de details van hun ‘experimenten’, of de expertise van het medisch personeel. Koehof en Humble zijn al op voorhand overtuigd van het resultaat, en verdienen geld aan dergelijke ‘succesverhalen’. Als ze geen details geven over de studieresultaten, dan kan je hun conclusies zeker niet als betrouwbaar beschouwen.

  Zal er deze keer wel een constructieve discussie beginnen?

  1. @Feniks
   Je blijft maar zeuren dat je nergens antwoorden op je vragen krijgt.
   Wat niet waar is, maar daar kom ik nog wel op terug.
   Willen we hier het een en ander nog zinvol uitwisselen dan is het mijn inziens belangrijk om te beginnen bij reactie 10.
   Het eerste wat ik graag wil weten is het volgende:
   Jij stelt bovenaan je reactie namelijk de tien het meest in het oog springende fouten in het artikel…
   Dus, dat betekent antwoorden/oordelen en géén vragen om te beginnen.
   Zou jij aan kunnen geven welke punten uit je reactie 10 betoog alsnog voor een vraag in aanmerking komen ipv een vaststelling?
   En daar waar het om een vaststelling gaat deze te vermelden met bronvermelding?
   De pot mag niet de ketel verwijten dat ie zwart ziet.

  2. @Feniks: er komt geen constructieve discussie. Men is hier zo overtuigd van de werking van MMS dat tegenargumenten niet meer werken.
   Voor de geinteresseerden (de échte wanttoknow-ers) vond ik btw nog een leuke site over MMS: http://bit.ly/17vIbzD

  3. Het Skepp fenomeen Koen/Feniks HAD bij een experiment AANWEZIG kunnen zijn, MET zijn eigen testmethodes, om zodoende antwoord op AL zijn vragen te kunnen krijgen, positief of negatief, maar hij liet het afweten en juist hij komt slechts met tegenargumenten vraagtekentje! (Begin jij overigens ook maar eens met nadenken over hoe je met je geweten in het reine moet zien te komen als MMS wel degelijk werkt en al meer dan 10 jaar 1 miljoen onnodige slachtoffers had kunnen voorkomen en dat er nu nog steeds vanwege de onwil van de wetenschap 3000 mensen per dag aan malaria overlijden!)

   Hoezo een constructieve discussie beginnen als er een constructieve test in de praktijk gedaan had kunnen worden?

   Voor de rest verwijs ik graag naar reactie 18 van Kees Deckers.

  4. Je hebt gelijk Anna11: veel van wat ik schreef zijn “vaststellingen”, geen “vragen”. “Vaststellingen” die niemand heeft aangevochten of in twijfel trekt. Logisch, want aangezien het “vaststellingen” zijn, kan daar dus eigenlijk geen discussie over zijn. Nu begrijp ik waarom niemand reageerde 🙂 . Het staat dus buiten kijf dat 18 druppels MMS maximaal slechts 10 ppm in het lichaam geeft (dus onvoldoende is om de biocidale concentratie van 100-500 ppm in het lichaam te bekomen), en dat het MMS al in de maag en darmen reageert en dus onmogelijk tot bij de parasieten geraakt. Met andere woorden, iedereen gaat dus impliciet akkoord dat MMS onmogelijk malaria kan genezen!

   (bronvermeldingen: iedereen die een beetje chemie kent, kan zelf wel berekenen dat je 10 ppm uitkomt; kijk in eender welk basisboek biochemie om bevestigd te zien dat eiwitten in overvloed in maag en darm zitten; kijk naar reactie 15.16 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/mms-en-het-doodzwijgen-ervan-door-het-rode-kruis voor bevestiging dat MMS met eiwitten reageert)

   Maar er blijven onbeantwoorde vragen: waren die deelnemers in de video’s wel echt ziek? Waarom heeft er in de afgelopen 20 jaar nog nooit een doktor op een medisch correcte manier gerapporteerd over de genezing van malaria met MMS? Waarom horen we deze bewering enkel van Humble en zijn acolieten?

  5. Document Water Reference Center over Oeganda
   Met onder andere onderzoeksprotocol

   6 Protocol of Testing/effectiveness of side effects
   We will be working with 2 test groups. The purpose for doing this is …
   1. Define patient groups, confirm malaria infection by 1st
   blood testing: all patients.
   Confirmation to be done by medical doctor.
   2. 1stTreatment, 18 activated drops in 200 ml water (or juice ): all patients.
   3. 2nd Treatment after 1 hour, 18 activated drops in 200 ml water (or juice): only group 1.
   4. 2nd blood testing, after 24 hours from 1stblood testing: all atients.
   Confirmation of the results to be done by medical doctor.

   http://dl.dropboxusercontent.com/u/28103802/PID%20MMS%20Uganda.pdf

  6. Anna11 (19.6): waarom ga jij (of iemand anders) niet verder in op mijn reactie 19.4?
   Ofwel ga je daarmee akkoord, en dan aanvaard je dat MMS nonsens is.
   Ofwel ga je er niet mee akkoord, maar kun je best eens met goede tegenargumenten uitleggen waarom ik het mis heb.
   Ofwel snap je het allemaal niet, en ben je heel kortzichtig en goedgelovig, als je toch MMS wil verdedigen zonder alles ten gronde te begrijpen.
   Wat van de drie is het?

   En waarom lijst je de procedure voor MMS op? Die stond toch al lang in het eerste artikel van Paul Harmans.
   En die link is zeker geen “onderzoeksprotocol”. Lees onderaan dat document wat het wel is: “General Presentation and Project Description”: een algemene omschrijving. Ik heb het gelezen, en het is een onduidelijke, verwarde uitleg. Het document is zelfs nog niet gefinaliseerd, en het is door niemand ondertekend. Zoals de Engelsen zeggen: “you can dress a monkey in silk, but it is still a monkey”: je kunt een aap met zijde aankleden, maar het blijft een aap. Het is een verward document dat niemand met kennis van zaken zal overtuigen.

  7. Feniks schreef: Je hebt gelijk Anna11: veel van wat ik schreef zijn “vaststellingen”, geen “vragen”. “Vaststellingen” die niemand heeft aangevochten of in twijfel trekt. Logisch, want aangezien het “vaststellingen” zijn, kan daar dus eigenlijk geen discussie over zijn. Nu begrijp ik waarom niemand reageerde 🙂

   Als iemand iets vaststelt, dan gelooft hij in de meeste gevallen zijn eigen bedenksels. Als dat geloof er niet is en men kijkt naar dingen met een open mind, dan stelt hij ook niets vast, maar stelt daar vragen over.
   Dan som je een drietal argumenten op waarom iemand niet meer reageert op vastgeroeste gedachten van iemand, en ook deze hebben blijkbaar de volle overtuigingskracht meegekregen van je. Er is blijkbaar geen ruimte meer voor nog andere mogelijkheden waarom iemand niet of nauwelijks nog reageren wil, b.v. het doodmoe worden van dit soort communicatie waar niemand wat aan heeft, omdat het geen enkele positieve basis biedt om open minded te blijven.
   Daarom lijkt het mij het beste als jij gewoon in jouw dingen blijft geloven en dat mensen die daar geheel anders in staan, er op hun manier met deze materie omgaan. Jij gelijk, wij rust….

  8. donder op Feeks, je negeert aangedragen cruciaal patent materiaal en mensen en je walst rücksichtslos en vorsichtslos overal overheen, in die zin ben je een echte satanische spirizwetser, ieder voor zich en nooit thuis als mensch, dusz misschien beter dat ik wat afstand neem.. misschien ben je in die zin hier juist wel erg op je plek Fake Feeks Feessie.. veel plezier met je soortgenoten…

   onder het tapijt geschoven medisch patent materiaal Feeks, nou vraag ik je, gekker moet het toch niet worden, en zelfs als dit voor mij schokkende schandalige feit, dankzij het nog redelijk vrije internet, onder jouw neus geduwd wordt, dan nog doe je alsof je het niet gezien hebt..

  9. Frea, ik schrok even want ik dacht dat HyperAlert zijn bovenstaande reactie aan jouw adres had geschreven, maar hij schrijft het natuurlijk aan de enige echte ontkenner op dit forum waarvan de nickname lijkt op feeks.

  10. Geen probleem, hoor Paul, dat had ik ook al zo opgevat.
   Overigens wel mooi om te zien dat onze gezamenlijke positieve inzet er alleen maar beter uit komt te zien, dankzij al die tegenwerpingen….

  11. Hi Frea, vraagje: hoe komt het dat jouw reacties ‘onzichtbaar’ zijn in de telling? allen zonder nummer? Speciale login? spooky 😉

  12. Snap er niks van, Sun! Ik merk wel dat elke forumsite z’n eigen dingen heeft en daar moet ik telkens wel aan wennen, maar ik ben niet aan knoppen gekomen om mijn reacties onzichtbaar te maken. Integendeel, die wil ik juist zichtbaar hebben. Grappig hoe je dat ontdekt hebt….

  13. Lol Sherlock Sun, ik heb net gekeken…het begint geloof ik vanaf 12 november, daarvoor staan er wel nummers bij…
   Ach de digitale wereld is net als de echte wereld vol wonderen 🙂

  14. En weerom veel reacties, maar niemand die echt inhoudelijk ingaat op mijn bedenkingen over MMS.

   Hyperalert (19.9): heb jij die patenten eens bekeken? Geen enkel die beweert dat je malaria kunt behandelen door enkele druppeltjes tedrinken. Trouwens, patenten bevatten doorgaans enkel beweringen, geen bewijzen, dus doen eigenlijk niet ter zake.

  15. @Feniks
   Jouw uitspraak:
   “Het staat dus buiten kijf dat 18 druppels MMS maximaal slechts 10 ppm in het lichaam geeft (dus onvoldoende is om de biocidale concentratie van 100-500 ppm in het lichaam te bekomen)”
   Hoe kom je erbij dat 18 druppels onvoldoende zouden zijn?
   Je baseert dit op de genoemde 100-500 ppm van de illustratietabel.
   Deze tabel gaat niet over orale inname.
   Domweg omdat die tabellen niet bestaan…
   Vervolgens is door jarenlange ervaring wel uitermate duidelijk dat deze doseringen ook niet zullen worden toegepast

  16. Anna11 (19.16): inderdaad, die tabel is over de concentratie van natrium chloriet als disinfecterend middel. Want het werkt wel degelijk om materiaal en oppervlaktes te steriliseren. Waarom denk jij dat de effectieve concentratie anders zou zijn in het bloed? Hoeveel MMS is er volgens jou in het bloed (“met bronvermelding”). Ik argumenteer (“met bronvermelding”, 19.4) waarom er geen MMS in bloed kan geraken als je dat oraal inneemt. Waarom ga je niet in op die opmerking? Waarom ga je niet in op mijn vragen of die deelnemers wel effectief ziek waren, of waarom er nog nooit een degelijk medisch rapport is over de behandeling van MMS?

 14. Feniks, zo zielig ben je dan ook weer niet 😀
  Het is ook niet verwonderlijk als je in een ‘klerenzaak voor heren’ steeds maar naar ‘kleren voor dames’ roept…toch?!
  Andere winkel al geprobeerd??

  1. Bij de ‘lompenhandels’ Skepp en Skepsis verkopen ze de juiste maat en design voor hem, vooral jassen en overhemden met een ruime kraag, zodat het constante ‘nee-schudden’ geen wrijvingsirritatie achter in de nek veroorzaakt.

  2. monika: Je hebt gelijk: het is niet verwonderlijk dat ik geen constructieve discussie op gang kan trekken bij mensen die niet echt willen nadenken over wat ik schrijf. Als ik echt fouten zou maken in mijn argumenten, en iemand zou dat echt doorzien, dan zou er wel een goed onderbouwde reactie komen in plaats van de vele laag-bij-de-grondse reacties.

  3. Nederlandse vertaling…niet van mij 🙂

   Als een liedje genoeg was

   als een liedje genoeg was
   om het liefde te laten regenen
   zouden we het een miljoen keer kunnen zingen
   een miljoen keer
   als het genoeg was
   als het genoeg was
   we zouden niet veel nodig hebben om meer van te leren houden
   als een echt/waar liedje genoeg was
   om andere mensen te (?)
   we zouden het luider kunnen zingen
   want er zijn veel mensen
   als dat zo was, als dat zo was
   we zouden niet meer moeten vechten om gehoord te worden
   als een goed liedje genoeg was
   om mensen elkaar te laten helpen
   zouden we het in ons hart vinden
   zonder te ver te gaan
   als het genoeg was, als het genoeg was
   dan zou er geen nood zijn om te smeken
   opgedragen aan iedereen die
   van de rails gaat
   opgedragen aan iedereen die
   nog niets heeft gehad
   en die altijd werden verstoten
   opgedragen aan iedereen die
   aan het wachten is
   opgedragen aan iedereen die
   (?) dromers
   en daardoor eenzamer en eenzamer worden
   als een fantastisch liedje genoeg was
   om over vrede te praten
   dan zouden we het bij naam kunnen noemen
   er een stem aan toevoegen
   en nog een en nog een
   tot het in een kleur veranderd levendiger dan ooit
   opgedragen aan iedereen die
   heeft geprobeerd aan te vallen
   een liedje om dingen te veranderen
   opgedragen aan iedereen die
   aan het wachten is
   of met te sterke tegenwind is opgegroeid,
   die ze nog steeds voelen
   en toch in elke zin geloven, zoeken en het niet anders willen.

  4. poep aan je schoen
   soms als een liedje niet genoeg is
   poep aan je schoen
   je weet dat het er zit
   poep aan je schoen
   niet van jou, niet van mij
   niet te zien
   maar we ruiken het allebei
   poep aan je schoen
   ik kijk naar jou
   jij kijkt naar mij
   en we denken allebei
   poep aan je schoen
   zo ging de liefde snel voorbij
   een snelle kus
   een alibi
   poep aan je schoen

   auteur: blindegeleide hond met spijt
   thema ; hoge nood eindigt niet altijd in de goot
   moraal: shit happens

  5. a tavola, siamo tutti andando a mangiare una pizza grande e calzone Phoenix ottiene nulla, Si ??

   Manara! Capito… 😉

 15. Het Skepp fenomeen Koen/Feniks in zijn reactie 19: Als je een acute aanval van malaria hebt, dan heb je hoge koorts, zweet, bibberen,… Maar zo goed als al die deelnemers in de video’s zien er toch vrij gezond uit.

  Ik heb het bovengenoemde Skepp fenomeen al eens eerder laten weten dat hij beter huisarts kan worden, hoeft hij alleen zijn wachtkamer rond te kijken en kan hij iedereen die er niet ziek uitziet meteen naar huis sturen. Dat zou een hoop geld aan gezondheidszorg schelen. Natuurlijk zou hij wel even vragen wie er de griepprik komt halen, want wie nog niet ziek is kan dat altijd nog worden van de farmaceutische chemicaliën.

  Wij mogen niet afgaan op de beweerde genezing in de video, maar het Skepp fenomeen zelf mag wel afgaan op de mensen in de video en omdat die er niet ziek uitzien, hadden ze geen malaria en zijn ze dus ook niet genezen. Dat de meeste echt zieke mensen thuis op een rieten mat lagen te creperen en niet in staat waren naar de kliniek te komen, is waarschijnlijk ook al geen goed argument van mij.

  Overigens is die opmerking over de mensen in de video niet door het fenomeen zelf verzonnen, die onnozele bewering gaat al maanden rond op de sceptische websites, hij heeft het dus gewoon even overgetypt.

  1. Paul, ik weet uit eigen ervaring dat als je malaria hebt, dat er dan eerst een tijd overheen gaat, voordat je echt ziek wordt. Dus je kan al met een test aantonen dat je besmet bent en dan behandeld worden.
   Als de malaria echt de kop opsteekt dan heb je afwisselend om de dagen of hoge koorts met gigantisch zweten (echt nat) of je hebt waanzinnige pijn in je ledematen, je bent net als een bejaarde, alles gaat langzaam. (reuma achtig, daarom schrijven (schreven) ze een anti-reuma middel voor als profylaxe voor, tijdens en nog enkele weken na je verblijf in het malaria gebied.) Als je niet op tijd erbij bent met behandelen dan nestelen zich de parasieten o.a. in je lever en dat loopt dan meestal dodelijk af. De meesten huisartsen hier diagnosticeren vaak op griep als men niet verder navraagt.

  2. Dank voor je uitleg Monika. In bepaalde gebieden in Afrika waar meer dan een kwart van de inwoners met malaria is besmet, zullen dus heel veel mensen rondlopen die wel malaria hebben, maar zich nog niet doodziek voelen. Omdat mensen die in dergelijke malariagebieden wonen niet achterlijk zijn, snappen zij dat ze best eens besmet kunnen zijn, zonder dat ze nog iets merken. Mocht er dus een project zoals dat van het Rode Kruis in hun omgeving worden aangekondigd, dan zullen zij daar beslist aan willen deelnemen en dus zie je niet alleen maar doodzieke mensen. Dat weten de ontkenners ook, maar dat zullen ze nooit toegeven, want dat ondermijnt hun hele betoog.

  3. Paul, waarom gaan Koehof en co helemaal naar Afrika voor hun experimenten, maar gaan ze dan niet tot bij “de echt zieke mensen thuis op een rieten mat lagen te creperen en niet in staat waren naar de kliniek te komen”? Is er ook maar enige indicatie dat dergelijke mensen genezen worden door MMS? Want dat zijn degenen die wellicht zullen sterven, dus diegenen die in de eerste plaats moeten geholpen worden. Met jou commentaar toon je gewoon aan dat het ‘experiment’ in de youtube video’s amateuristisch is opgesteld. Het is inderdaad zo dat zeer veel mensen in Afrika geïnfecteerd zijn, maar momenteel niet ziek, en ook niet ziek zullen worden. Het is gemakkelijk om te ‘bewijzen’ dat je dergelijke niet-zieke mensen hebt ‘genezen’, maardat is volledig niet relevant.

 16. Goede voorlichting geven !
  CDS, de Nieuwste vorm van MMS volgens mms4you
  Er staat niet bij wat CDS is.
  Quote : wij kunnen op deze site geeninformatie geven over MMS en CDS
  Bellen kan wel : 085-7325811

  MMS Gold Levensmineralen € 149,95 een liter, om drinkwater te zuiveren en….
  voor een goede celfunctie

  Ietsje duurder inhet Westen dus. In Afrika 1
  Tsjonge,
  Laat je maar lekker belazeren.
  Het is gewoon handel, net als bij de Blokker.
  Schandelijke handel.
  Bedacht door een goudzoeker, die zijn goud heeft gevonden.
  Heb veel sites doorgezocht.
  Voors en tegens gelezen. video’s bekeken,
  Om met HyperAlert zijn woorden te eindigen, ach dat is echt lachen !

  1. Chemokuur, slechts 30.000 euro per patiënt Tsjonge, laat je maar lekker belazeren. Het is gewoon handel, net als bij de Blokker. Schandelijke handel. Bedacht door een goudzoeker, die zijn goud heeft gevonden.

   Of is dit juist waar jouw salaris vandaan komt Mari?

  2. Allen, laat je niet in verwarring brengen door Mari hier. Mari werkt voor Big Pharma. Dat zal ze uiteraard ontkennen, anders trapt er helemaal niemand meer in haar misleidingen.

   Het doel van ‘Mari/ Big Pharma’ is om te voorkomen dat men bewust wordt van het feit dat er wel degelijk medicijnen zijn die daadwerkelijk echt genezen. Ze wil voorkomen dat we allen Big Pharma gaan zien voor wat het werkelijk is: een groot log monster dat uit is op ons geld en jaarlijks miljoenen mensen vergiftigd en vermoord.

  3. Nu hoeft een patiënt hier niet zelf voor te betalen want de ziektekostenverzekeraar betaalt alles voor 100 procent. Pikant detail, een doorgaans betrouwbare bron vertelde ons dat de ziekenhuizen door het voorschrijven van taxol 60 tot soms zelfs 85 procent korting krijgen op deze prijs, maar dat de ziektekostenverzekeraars alles gewoon voor 100 procent vergoeden. Het bedrag van de korting wordt door de ziekenhuizen in eigen zak gestoken en gebruikt om de budgetten aan te vullen. Even een klein rekensommetje: een kankerpatiënt die taxol krijgt levert het ziekenhuis dus minimaal op jaarbasis 60 procent van pakweg € 45.000,– is € 27.000,–. En dan reken ik niet mee dat ook de bezetting van de bedden en infuusmachines en werk voor het verplegend personeel enz. enz. gegarandeerd is en ook voor de volle 100 procent betaalt wordt door ziektekostenverzekeraars

   stukje van deze site http://kanker-actueel.nl/NL/chemo-bijvoorbeeldtaxol-is-erg-duur-en-wordt-vaak-nutteloos-voorgeschreven-waarom-is-dat.html

   Nu kan je je wel voorstellen dat ze er alles aan doen om hun klanten te houden.

  4. 169 euro voor een liter bleekwater? (want meer is mms niet). Ik kan rijk worden want in Frankrijk komt het gewoon uit de kraan!
   Dat het niet werkt is eigenlijk al bewezen want in Frankrijk zijn ze net zo vaak ziek als hier…

 17. De sceptische ontkenners nemen het de ‘believers’ kwalijk dat zij klakkeloos de beweringen op positieve websites over MMS voor waar aannemen, dat zij de mensen die daadwerkelijk met MMS werken op hun woord geloven, dat zij patiënten die verklaren genezen te zijn zomaar geloven en dat zij de enthousiaste verklaringen van artsen, verpleegkundigen, laboranten, Rode Kruis vrijwilligers en zelfs een CEO van een dochterorganisatie van het Rode Kruis zomaar geloven. Weloverwogen betitelen de sceptici dat ‘geloven’ niet als ‘zeer dom’, maar tussen de regels door willen ze wel dat dat hun boodschap is.

  Wat echter de sceptische ontkenners zelf doen, is uitsluitend een bezoek brengen aan de standaard sceptische websites waar de collega sceptische ontkenners vanuit de luie leunstoel, zonder praktijkervaringen, zonder getuigen, zonder genezen patiënten, zeer sceptische artikelen hebben geschreven waarin alles wordt ontkend, karaktermoord wordt gepleegd op de mensen die met MMS werken en MMS (volledig ten onrechte en zeer onwetenschappelijk) als levensgevaarlijk stof wordt aangemerkt, zogenaamd gebaseerd op hun theoretische kennis van chemische stoffen en hun expertise in de gezondheidszorg.

  Wat zij de believer in feite kwalijk nemen, doen ze zelf uitsluitend ook, echter, alleen gebaseerd op veel minder overtuigende feiten. Feiten en beweringen die ze ook nog eens schaamteloos overnemen en massaal verspreiden als zijnde een eigen wetenschappelijke vaststelling.

  1. Prachtig weerwoord Paul! Het is helaas niet alleen met MMS maar zoveel ‘ongelovelijke’ zaken meer. Ze staan te schreeuwen alsof het hun eigen zogenaamde ondervinding is dat het niet klopt, dat het een lieve lust is. Hoelang zal de wereld nog plat blijven voor deze mensen? In een eerdere post schreef ik dit; Ik weet niet wat erger is, leugens vertellen of de Waarheid verzwijgen. Ik wens je heel veel succes met je strijd tegen de malaria! Hartegroet, Odette

  2. Inderdaad Odette, dit gebeurt bij elk fenomeen. Dergelijke ontkenners zijn iets heel anders dan de mensen met ‘gezond’ scepticisme, iets waar wij als voorstanders van degelijk onderzoek naar MMS juist over beschikken. De ontkenners die hier op het forum de boventoon voeren hebben een duistere missie te volbrengen. Ik discussieer al een jaar of 10 met dergelijke kwallen, oa. zij van stichting Skepsis en Skepp en het maakt niet uit over welk fenomeen je het hebt, ze ontkennen alles. Nooit, nooit, nooit zullen ze ook maar één klein feitje toegeven, ze geven geen krimp, vastgeklonken aan hun missie en de jaarlijks toelage aan hun enge en bekrompen clubje.

  3. Inderdaad, sceptici en believers kijken vaak naar andere bronnen van informatie.
   Het grote verschil tussen de twee: sceptici stellen vragen, believers negeren de vragen.

   Ik ben een scepticus, maar blijf maar voor meer duidelijkheid vragen aan de believers in al mijn reacties, maar dit wordt steeds genegeerd. Door geen constructieve discussie te willen aangaan, versterkt dit alleen maar de indruk dat de believers halsstarrig aan bepaalde vooroordelen willen vasthouden, en dat MMS inderdaad kwakzalverii is.

 18. Laten we eens heel eerlijk zijn, NIEMAND hier op het forum (ook Koen/Feniks, Mari en krom vraagtekentje niet!) heeft de exacte antwoorden op de vraag of MMS nu wel of niet werkt en als het werkt hoe dat genezingsproces dan in het menselijk lichaam optreedt.

  De sceptici verklaren (op hoge toon en met opschepperige wetenschappelijke borstklopperij) ALLEEN op THEORETISCHE wijze dat MMS niet kan werken en praten uitsluitend de collega sceptici na die er ook geen enkel onderzoek naar hebben gedaan en weer andere sceptici napraten, enz, enz.

  De voorstanders beweren dat MMS best wel eens zou kunnen werken gezien de al meer dan 10 jaar aanhoudende positieve verhalen erover en dat het tijd wordt dat er een onafhankelijk en eerlijk medisch-wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan.

  Gezien de al ondernomen projecten en de positieve beweringen en getuigenissen die daaruit zijn voortgekomen, namelijk dat MMS de oplossing is voor tenminste malaria en de 1 miljoen doden die daar per jaar aan vallen, maakt dat ieders geweten hem zou moeten inschreeuwen dat er als de donder nader onderzoek moet komen, iets dat de voorstanders dan ook graag zouden zien en waar we hier op het forum dan ook op aandringen, iets dat de sceptici met alleen opdringerig verbaal geweld trachten te voorkomen.

  Wiens geweten zal er ooit op worden aangesproken iets verkeerd te hebben gedaan? Iedereen die een geweten heeft weet het antwoord al…

  1. “Het is allemaal trucage.” “Een pure oplichter.” “Een absolute bedrieger.” “Weet niet waar hij mee bezig is.” “Wat is de waarde ervan?” “Wat voor nut kan dit hebben?”

   Leden van het Brits Koninklijk Genootschap, 1926, na een demonstratie van de televisie.

  2. @ Paul

   Nogmaals MMS werkte bij mij erg goed met Candida Albicans, na jaren te hebben gesteggeld met diverse medicijnen welke het probleem NIET wilde verlichten en oplossen werd ik jaren geleden al getrakteerd op MMS bij een fan van Jim Humble. Met Jim hebben we toen wat e-mails uitgewisseld en we hebben een behandel methode ontvangen hoe je Candida de das om kan doen. 2x een kuur gebruikt van 2x daags opstarten met 3 druppels en aangemengd met pure appelsap. Was na 2x 15 haast niet te hachelen vanwege een soort chloor walm en vergelijkbare smaak. De pure applsap remde het geen een beetje af, gevold door 2 grote glazen water. Het gehele proces is ziek zijn die je met een ziekte beeld moet bestrijden. Je loopt er niet maar zo even mee weg, je wordt FLINK ziek ervan, want je schijt letterlijk en figuurlijk al je broeken ermee vol. 5 Weken lang ben je er mee bezig om je verder schoon met gezuiverd water om je verder door te spoelen. Weg was de Candida en ook de dermatoloog die ik had was er weg van. MMS wordt nl ook in Ziekenhuizen gebruikt in bepaalde soorten van infuuswater + plasmedicatie. En ook Pepsi heeft een handje in de wankel met koolzuur houdend water in het Midden Oosten. Het is er allang en je kijkt er gewoon met je neus overheen.

   Punt uit en anders probeer je het zelf toch eens als er iets niet lekker in je lijf zit… ?!

  3. @ Paul 3.5

   Dank voor je verslag van je ervaring met MMS.

   Ik heb het zelf ook gebruikt, gewoon om te proberen en vanwege het feit dat je je lichamelijk gestel ermee op kan schonen. Diaree is in feite het afvoeren van afvalstoffen en als je dergelijke ongemakken ziet als horende bij een schoonmaakproces dan valt er mee te leven. Er wordt door therapeuten aanbevolen niet te ruiken aan je glas appelsap of water met MMS, dat kan ervoor zorgen dat je hersenen een grote weerstand tegen het spul gaan leveren.

  4. Paul: van mij mogen alle theorieën de pot op, als er ECHT aangetoond wordt dat MMS inderdaad malaria geneest. Maar dat bewijs is er niet – daar vraag ik heel de tijd al naar, maar jij en anderen negeren die vragen. Een gemonteerde youtube video is geen objectief bewijs, want er blijven veel vragen. Waren die deelnemers wel ziek in die youtube video’s? Ze lijken niet te bibberen en/of te zweten, wat twee symptomen zijn voor acute malaria. Er wordt nergens gezegd dat ze koorts hadden. Stel dat ze inderdaad ziek waren, waren ze dan wel veel beter de dag daarna? En waren ze nog steeds genezen de week of maand daarna? Er is geen enkel degelijk rapport beschikbaar met een klinische evaluatie voor en na.

   Na 10 jaar is er nog steeds geen enkel degelijk rapport die aantoont dat MMS inderdaad doet wat het verondersteld wordt te doen. Er zijn enkele amateuristische pogingen, een hoop beweringen op internetfora, en een hoop onbeantwoorde vragen die genegeerd worden door de voorstanders. Nergens een degelijk experiment met een medisch verantwoord rapport van wat er de afgelopen 10 jaar al gedaan is. Zo geef je de sceptici wel heel veel munitie om MMS af te schieten!

   Ik heb het al eerder aangegeven: het is niet aan de sceptici om te bewijzen dat MMS niet werkt, het is aan de believers om degelijk bewijs te leveren dat het wel werkt. Maar zolang ze dat niet doen, moeten ze niet verbaast zijn als ze kritiek krijgen.

  5. Paul, Heel juist gezegd, dit zijn je eigen woorden :

   Laten we eens heel eerlijk zijn, NIEMAND hier op het forum (ook Koen/Feniks, Mari en krom vraagtekentje niet!) heeft de exacte antwoorden op de vraag of MMS nu wel of niet werkt en als het werkt hoe dat genezingsproces dan in het menselijk lichaam optreedt.

   Eindelijk heb je inzicht gekregen.
   Laten we eens heel eerlijk zijn
   Niemand hier op het forum… dus jij ook niet.
   Laten we eens heel eerlijk zijn.
   MMM deze woorden bevallen mij wel.

  6. Paul,
   Dit schrijf je, goed, is weel helemaal waar.

   Er wordt door therapeuten aanbevolen niet te ruiken aan je glas appelsap of water met MMS, dat kan ervoor zorgen dat je hersenen een grote weerstand tegen het spul gaan leveren.

   De neus, ons reukvermogen geeft een signaal aan de hersenen als iets niet deugt.
   Zoals de stank van bedorven vis.
   Die ga je toch ook niet eten?
   Zo is het ook met dat bleekwater , die geur waarschuwt : Niet opdrinken, gevaarlijk !

  7. Mari, ik denk dat jij geen probleem hebt, maar een een bewuste doel hier hebt.
   Het is heel duidelijk dat het jou niet bevalt dat er mensen zijn die zoeken naar oplossingen voor de miljoenen malaria doden.

   Jouw oplossing zal uiteraard zijn om als ons geld naar de corrupte big pharma te dragen of niet?

   Wie probeer je hier nou voor de gek te houden?

  8. Mari, je zit in de typische neerwaartse spiraal die alle ontkenners in de greep heeft, je blijft voor alles een negatieve uitleg zoeken en als je dat zoekt, dan zal je dat ook vinden. Ik heb al uitgelegd dat ene ontkenner met de naam Koen/Feniks maar blijft zeuren om antwoorden die niet gegeven kunnen worden, ten eerste omdat GEEN ENKEL antwoord hem tevreden zal stellen, tenzij het uit de ontkennershoek komt, ten tweede omdat wij op een onbevooroordeeld medisch-wetenschappelijk onderzoek aandringen OMDAT ook wij willen weten of MMS nu wel of niet werkt!

   Ik heb hier al meer dan 100 keer uitgelegd dat de positieve berichten over het genezingseffect een echt onderzoek MEER dan rechtvaardigen. We hebben het namelijk over een aantal van 1 miljoen mensen dat per jaar aan malaria dood gaat, HEB JIJ WEL EEN GEWETEN?????

   Waarom blijf je net als die paar andere gewetenloze ontkenners de boel traineren, waarom wil je de ware vraag die wij stellen niet positief beantwoorden door in te stemmen met ons verzoek aan de wetenschap om als de donder onderzoek naar MMS te doen???

   Stel je neerwaartse spiraal naar boven bij, gebruik je gezonde verstand en verlaag je niet tot de soort reacties die je hier alleen maar geeft en die 1000% aangeven dat je geen flauw benul van de miljardencorruptie van de farmacie hebt.

  9. Aan SUN,
   reactie op 24.8
   wat Big pharma, wat mensen voor de gek houden .
   Beticht mij niet, ik ben slechts op onderzoek uit en daar ben ik al weken mee bezig.
   Omdat ik geen Biochemicus ben, wil ik alle ins en outs tot mij nemen.
   Nu is voor mij het punt gekomen dat, voor zover ik kan beoordelen dat MMS een lapmiddel is, gezien de Web winkels voor aardig wat geld er aan verdienen .
   Kijk op http://www.iocob.nl
   Lees over Candida, wat staat in de linker kolom.
   Lees dan ook alles Ja.
   En dan Het Wondermiddel MMS gebruiken, zoals Paul 3.5 heeft gedaan ?
   Heb je zijn vrhaal gelezen ?
   Het is triest.
   Ik wens alleen maar mijn gezonde verstand te gebruiken en meer is het niet.

   De teneur van dit forum is :
   Als je bedenkingen uit, dan word je belachelijk gemaakt en uitgehoond.
   Zo hoort een forum niet te zijn.
   Het is hoor en wederhoor.

  10. Mari, je hebt gelijk dat dit forum bedoeld is voor hoor en wederhoor. Alleen verstaan veel mensen totaal iets anders in ‘luisteren’. Zolang men bevangen is door gedachten die alleen maar iets willen bewijzen – of iets bewezen willen zien – dan is luisteren met een vooropgesteld doel ingekleurd en is er geen open mind.
   Uit wat jij schrijft snap ik goed dat je naar de waarheid wilt zoeken. Paul Harmans heeft daar al verschillende keren op geantwoord. Het beste antwoord – en dat geldt m.i. voor alles in het leven – ervaar het zelf, want dan pas heb je recht van spreken. Dat is voor mij dezelfde opzet: ik heb het middel besteld en ik ga het testen op mezelf, zoals ik mijn hele leven dingen eerst op mezelf heb uitgetest en daarna mijn bevindingen heb gegeven. En ook bevindingen hoeven niet meteen vaste waarheden te zijn, dat kan voor de één wel, en voor de ander niet zijn. Zo heb ik in mijn opleiding ook homeopathie gestudeerd en vele keren op mijzelf toegepast, maar heb daar nooit resultaten op gemerkt. Bij mij werkt het dus niet, terwijl het bij anderen wel werkte, wat ik met veel interesse heb waargenomen. Zo ook werkt het met aspirine, of andere pijnstillers: de één heeft er baat bij, de ander niet. Alles is afhankelijk van hoe het lichaam is afgestemd geworden, daarom werken medicijnen bij iedereen altijd weer anders.

   Ik kan de reactie van Paul 3.5 niet vinden. heb je je vergist in de nummering?

   Verder heb ik op die site het hoofdstuk van Candida doorgelezen. Daar wordt beweerd dat er geen adequaat onderzoek naar gedaan kan worden in het bloed, urine of wat dan ook van mensen, maar dat is alleen in al onze NL ziekenhuislabs zo. Er is maar één lab die wel kan aantonen of er candida in het lichaam zit, wat zelfs ook in percentages uitgedrukt wordt, en dat is een lab in Bunnik. En omdat dit lab resultaten laat zien die andere NL labs niet kunnen tonen, wordt dit lab natúúrlijk ook in de tang gezet door ongelovige mensen/artsen/specialisten met hun denigrerende kritiek. Want zo werkt dat nu eenmaal in deze wereld: wat de boer niet kent, vreet hij gewoon niet en verzet hij zich daar met alle macht tegen. Het is op de één of andere duistere manier zó angstig om toe te moeten geven dat iets werkt…..
   Maar goed, dat is even mijn reactie m.b.t. die website. Ik kan daar dus niks mee.

  11. Die website van het iocob heeft werkelijk de diepgang van een bord pap. Over Candida albicans weten ze werkelijk niets te vertellen, ook over migraine is het maar houtje-touwtje werk. Zie de lijst van bestuur en medewerkers en je weet eigenlijk al genoeg.

   Mevrouw drs. T.A.M. Hekker, arts-microbioloog. Thecla helpt met het evalueren van de invloed van micro-organismen op ziekten, zoals Borellia en Candida.

  12. Mari, natuurlijk is het hier 2 kanten op. Echter jij blijft volhouden met het MMS te begraven, terwijl hier er heel veel op duidt dat het daadwerkelijk kan genezen.

   Je hebt toch jouw kant kunnen belichten?

   Waarom moet je hier 30x zeggen dat jij vindt dat MMS niets uithaalt?

   Wat is je motief daarachter? Als het voor jou echt niks zou zijn, dan had je het 1x gezegd en was je weer vertrokken.

   Je bent er gewoon op uit om iedereen in jouw ellende mee te trekken.
   Nou ja, weet je, er zijn hier veel volhouders hoor.

   Stop nou met ontkennen dat je voor Big Pharma werkt. Wie denk je nog voor de gek te kunnen houden?

 19. Feniks, (reactie 19.5):

  Paul Harmans (19.3): kijk nog eens terug naar de reden waarom ik niet holderdebolder inga op een uitnodiging om naar Afrika te trekken om zo’n ‘experiment’ bij te wonen (reactie 40.3)

  Koen/Feniks

  Wat ik jou per e-mail al heb laten weten en wat ik hier nog eens zal herhalen:

  Ik discussieer niet meer met jou. Ik heb dat hier op WTK altijd wel gedaan omdat ik je het voordeel van de twijfel gaf, ik dacht dat ik misschien een kleine mogelijkheid had om je ooit eens op andere gedachten te brengen en je eventueel voor mijn zaak te winnen. Dat dacht ik omdat ik er vanuit ging dat jij net als de meeste anderen hier een oprecht persoon met eigen persoonlijke mening was.

  Nu ik weet wie jij werkelijk bent, waar je werkt en wat je werk is (sowieso geen medicijnonderzoek) en dat je bent aangesloten bij de Belgische sceptische organisatie Skepp (het koekoeksjong van stichting Skepsis), zou het zonde van mijn tijd en energie zijn mij nog langer met jou bezig te houden.

  Hoe herken je een aanhanger of bestuurslid van Skepsis of Skepp:

  * Ontkenners van Skepp en Skepsis zullen NOOIT ook maar het geringste feitje toegeven.
  * Zij plegen karaktermoord op onderzoekers.
  * Kraken elk onderzoek af waarvan zij vinden dat de wetenschap er niet naar mag kijken.
  * Liegen als dat nodig is alsof het gedrukt staat.
  * Dringen zichzelf op de voorgrond als zijnde specialist op juist dat gebied waar op een forum de discussie over gaat.
  * Weten op bedekte wijze iemand of iedereen voor dom uit te maken.
  * Blijven hameren op het feit dat niemand hun vragen wil beantwoorden, vragen die allang beantwoord zijn of waarop geen enkel antwoord mogelijk is, maar zodoende lijkt het alsof ze hun opponent monddood hebben gemaakt.
  * Onttrekken zich aan uitnodigingen om getuige te zijn van het fenomeen waarover de discussie gaat.
  * Praten alleen de eigen collega ontkenners na.
  * Beweren om indruk te maken ten onrechte dat ze onderzoek hebben gedaan.
  * Doen daarentegen elk onderzoek van de tegenpartij af als onbetekenend.
  * Documentatie op Internet dat niet hun mening ondersteunt wordt afgedaan als broddelwerk.
  * Ze beweren dat er geen geldelijke ‘schenkingen’ door bepaalde elite organisaties aan hun stichtingen worden gedaan, maar dat is wel het geval.

  En zo zijn er nog wel wat vileine karaktertrekken van deze ten dienste van de heersende elite staande personen.

  Ik zal hier gegarandeerd zo af en toe over jouw opvattingen schrijven, maar nooit meer rechtstreeks aan jou.

  1. Hèhè, heb je em eindelijk door? Ik heb bij Koen wel eens deze vergelijking gemaakt: als er 10 rechercheurs aan een zaak werken en ééntje lost deze zaak op, dan is het volgens Koen geen opgeloste zaak want 9 rechercheurs hebben geen bewijs gevonden. Tegen zulke logica kan je stomweg niet op. Verspilde energie, zonde van je tijd.

   Nog een staaltje Skepp logica? http://forum.skepp.be/viewtopic.php?f=2&t=3233

  2. Paul geeft hierboven een supervette lijst over hoe Koen te werk gaat. Ik had het met mijn boerenlullenverstand al in de smiezen, heb het echter niet zo netjes uitgewerkt als Paul deed. ‘Het aan je water voelen’, noemen ze het ook wel.
   Geen land mee te bezeilen zulke knakkers, ze hebben maar één doel, het afkraken van ieder idee dat hun geldhoeren/heren inkomsten kan kosten.
   Helaas zijn deze knakkers zeer getraind in psychologische spelletjes en zullen ze een argeloze bezoeker zeer snel aan het twijfelen brengen, daarom zijn het eigenlijk diabolische pionnen.
   -beledigende reactie verwijderd-
   Klinkt misschien cru, maar dat is wat dit soort kloothommels propageren, ieder alternatief zwartmakend, zoekende mensen in desperate posities te misleiden en terug te leiden naar Big Pharma om ze financieel uit te knijpen met hun vergif. -belediging verwijderd-

  3. Weerom geen poging tot een inhoudelijke discussie, maar ik zal het spelletje eens meespelen:

   Hoe herken je kwakzalvers en hun volgelingen:
   * zij negeren feiten en vragen die niet in hun denkkader passen. Ze zullen “NOOIT ook maar het geringste feitje toegeven” of een inhoudelijke discussie voeren
   * zij plegen karaktermoord op diegenen die deze feiten en vragen opbrengen, in plaats van een inhoudelijke discussie aan te gaan.
   * beschouwen alles wat in hun denkkader past zonder verpinken als ‘degelijk’ onderzoek
   * beseffen niet als ze leugens en halve waarheden van anderen herkauwen en in nieuwe discussies opbrengen
   * formuleren valse beschuldigingen, bijvoorbeeld dat de tegenpartij liegt, zonder de moeite te doen om ook maar een grijntje bewijs voor hun beschuldigingen aan te geven
   * doen alsof ze alles beter weten, terwijl ze eigenlijk alleen maar selectief op youtube een hun favoriete websites lezen en die zaken herkauwen
   * ze beweren veel slimmer te zijn, en geen oogkleppen op te hebben, terwijl ze eigenlijk zonder nadenken blindelings aanvaarden wat in hun denkkader past, en blindelings negeren wat daar niet in past
   * beweren dat vragen beantwoord zijn, terwijl ze nooit echt aantonen dat dit zo is
   * doen onrealistische uitnodigingen, die de discussie niet verder naar een oplossing gaan leiden, en draaien de reactie daarop dan zodanig om dat het een extra ‘bewijs’ van hun groot gelijk is.
   * praten enkel andere kwakzalvers en hun volgelingen na, omdat ze niet zelf kunnen nadenken en een inhoudelijke discussie kunnen aangaan
   * maken ongefundeerde beweringen over de tegenpartij
   * zijn niet in staat om degelijk onderzoek van onbenullig onderzoek te onderscheiden
   * zien het verschil tussen “broddelwerk” en een degelijke rapportering niet in
   * ze beweren via email-bedreigingen te weten wie je bent en voor wie je werkt, en baseren op hun eigen (foutieve) veronderstellingen dan loze beschuldigingen van financiële belangen. (Ooit was ‘bewezen’ dat ik Cees Renkers was, maar wie zou ik nu echt zijn??? Feniks is niet mijn echte naam, maar ben je zeker dat mijn gmail adres het wel geeft? Meer info over mij is op een andere website te lezen, maar die link werd gecensureerd door Guido)

   Ik blijf maar voor meer duidelijkheid vragen in al mijn reacties, maar dit wordt steeds genegeerd. Door geen constructieve discussie te willen aangaan, versterkt dit alleen maar de indruk dat MMS inderdaad kwakzalverii is.

  4. Ik ken het soort, mijn vader was ooit een soort CEO @ zo’n Big Pharma Corp in Haarlem. Nu als hij nog had geleefd had ie net als John Virapen flink aan de bel gehangen. De grootste moeilijkheid was altijd de eerste categorie van Artsen en Dokters om te turnen, daarin ging het meeste geld zitten omdat het mensen zijn die het domst zijn in de gehele gezondheidszorg en die moesten plat bestookt worden met bonussen en reclame advertenties voor nieuwe concepten. Het meest irrationele controversieel aansturing is puur mensen in dienst te nemen die niet van hun stuk te krijgen zijn. Deze mensen zij enorm intelligent en weten precies hoe ze kunnen scoren ongeacht wat, wie en hoe ook voor hun neus staat. Ze krijgen speciale training in coachen en mediale activiteiten binnen een kader programma. Kei hard Amerikaans zacht gezegd. Hoe meer mensen je weet te ontzenuwen des te meer bonus je kunt krijgen, het gaat niet zo zeer om het finale product maar eerder om de invalshoek wie het beste patent concept weet te verpatsen voor het bedrijf. (lijkt op stock aandelen)
   Ze doen het graag omdat de logica die er achter steekt vaak zo is dat ze zelf ook een gezin te onderhouden hebben en ongeacht het wel of niet werkt hun centen er kei voor hebben kunnen verdienen. Thuis ging vaak dit soort verhalen de ronde en werd eigenlijk ergens met de paplepel in gegoten. Dus wat Koen is en/of Feniks kan me niet zo ergens heel veel schelen wat het zijn lui die je toch niet kan ombuigen al geef je ze een koffer vol met geld. Hun gezin/carriere gaat immers voor.

  5. COZMIC
   Je reactie op 25.2
   Lees nu nog een keer na wat je daar schreef?
   Zo midden in de nacht, om 0.40 uur.
   Was het onder invloed ?
   Was het eezaamheid ?
   Was het zelfmedelijden ?
   Was het echt de bedoeling iemand zulke verschrikkelijke dingen toe te wensen ?
   Iedereen kan dat lezen !
   Jezelf te kijk gezet…… Geen Stijl ?

  6. He Cozmic (25.2), heel goed van je dat je laat zien dat je gevoelens hebt, en niet ongevoelig de andere kant op kijkt, zoals vele anderen dat wél doen, en alles maar goed vinden!
   We weten het wel wat voor types dat zijn, die hier inderdaad de onwetende op een verkeerd spoor willen brengen. De corrupte figuren die over lijken gaan en daar hun brood mee verdienen.

  7. @ mari
   In tegenstelling tot jou heeft coz geen achterbakse dubbele agenda en zegt je recht voor je raap wat hij ergens van vind . In plaats van die debiele neerbuigende houding /oordeel die je hier neer pent zou je dat kunnen prijzen als een waar en transparante manier van uiten . Heel anders dan jij en koen doen, pseudo wetenschappelijke rim ram praatjes met als doel mensen uit hun vrije keuze mogelijkheid te halen en in de armen van big pharma te jagen. Was jij maar zo open en eerlijk in je bedoelingen hier als mensen zoals cozmic!

  8. @ Mari

   Als hier iemand onder invloed recht vanuit zijn hart spreekt en de waarheid boven tafel peutert, wellis waar op een zeer aangename en een zeer indringende wijze is het toch wel Cozmic. De laatste keer dat ik hem eens aan de tand voelde heb ik nog lang moeten beschoren, ben al bijna een jaar hard aan het revalideren. Verder zeg ik maar niks meer anders zou het kunnen zijn dat ik je verder op verkeerde gedachte zou kunnen brengen.

  9. @ Mari 25.6
   Njet! Geen onder invloed, geen eenzaamheid en geen zelfmedelijden, gewoon even de gal spuien die ik diep van binnen op voel borrelen als ik lang genoeg de fratsen van bepaalde zielloze, door en door verrotte manipulators heb gevolgd. Een aangeboren aversie tegen leugenaars en manipulators zou je het kunnen noemen. Voor je psychologietest ben je bij deze dus ook gezakt. Kleine hint voor je; ik heb wat kennissen en familie die door de ERKENDE kwakzalvers (beter bekend als medici) tot wandelende lijken zijn gemaakt. Daar hoor je al die antikwaklui nooit over. Wat ik Herr Koen dus toewenste is dat hij in hun handen zou komen en zich dan eens als ervaringsdeskundige zou gaan beraden welke strohalm hij zou beetgrijpen.

 20. Koen/Feniks in reactie 19:

  …ik kreeg zelfs bedreigingen via email.

  Waarschijnlijk doelt hij op een e-mail van mij, ik denk niet dat er veel anderen hier zijn e-mailadres hebben. Let op, hieronder de volledige tekst van mijn e-mail aan hem met een wel heel schandalige bedreiging, ik hoop dat er geen rechter meeleest, anders kon het me wel eens een veroordeling opleveren.

  9 nov 2013

  Koen,

  Jij bent behoorlijk door de mand gevallen bij onze laatste discussie op WTK over MMS, ik hoef je toch niet uit te leggen dat je bent afgegaan?

  Ik ga eens via mijn uitgebreide netwerk op zoek naar de ware Koen Xx Xxxx en reken maar dat als ik iets vind waarmee ik jou aan de schandpaal kan nagelen, ik dat gegarandeerd zal doen namens de 1 miljoen malariadoden per jaar.

  Bah, jij durft het over respect te hebben, je weet niet eens wat dat inhoudt!

  Groeten,

  Paul Harmans

  Nou, dat is me wel een bedreiging toch?

  Laat het aan de schandpaal nagelen nu net hetzelfde zijn dat aanhangers van Skepp en Skepsis graag en regelmatig doen, maar dan wel via de gevestigde media, zodat heel België en Nederland weten hoe zij over een bepaalde wetenschapper denken, waarbij zij er ook nog eens bij de werkgever of de top van een universiteit op aandringen dat een dergelijke wetenschapper/docent op staande voet ontslagen dient te worden, enz.

  1. Stevige brief, Paul, je bent heel duidelijk. Zou de inhoud ervan echt bij hem binnenkomen? Ik betwijfel het. Hij heeft immers niet meer gereageerd…

  2. Kijk er niet van op Frea als hij straks gewoon weer opduikt, hij vindt (Mari ook) het zeer onbeleefd om te zeggen dat hij een plaat voor z’n kop heeft, maar dat is wel degelijk de juiste omschrijving voor een dergelijke ontkenner.

   De mail waarvan ik in mijn reactie de tekst geef, was naar aanleiding van het afwijzen door hem om bij een MMS project aanwezig te zijn, iets dat ik hem voorstelde bij het eerdere artikel over MMS hier op WTK. Hij overdrijft natuurlijk als hij beweert ‘bedreigd’ te zijn, maar als het voorbeeld van die bedreiging dan opeens duidelijk is, blijkt hoe hij dingen naar zijn hand tracht te zetten.

  3. Kijk Frea, zie reactie 25.3 Daar is hij weer! Koen/Feniks is niets voor niets door Skepp verkozen tot de huis-scepticus van deze website. Hij zou best wel eens wat anders willen doen naast zijn drukke baan, maar ja, zijn baasjes snappen dat daar nu even geen tijd voor is.

   De vastberaden wijze waarop Koen/Feniks zich heeft vastgebeten in de kwestie MMS, toont onomstotelijk aan dat MMS een bom is onder een behoorlijk deel van de reguliere medicijnen. Deze fik MOET geblust worden, voordat het een uitslaande brand wordt en er geen blussen meer aan is en men de reguliere miljarden-farmacie gecontroleerd moet laten uitbranden.

   Zijn vertwijfelde pogingen om antwoorden op ‘zijn’ vragen te krijgen, zijn gejammer over de vele laag-bij-de-grondse reacties, zijn theoretische aanname vanuit zijn luie stoel dat MMS in de hoeveelheid van 18 druppels niet kan werken, de hulp inroepen van Mari (en het laffe bijvallen van vraagtekentje), anderen betichten van het niet bij machte zijn van het begrijpen van de materie, zijn allemaal vileine en bedekte pogingen om MMS en de aanhangers in een kwaad daglicht te stellen en enkel en alleen bedoeld als ‘bluswater’ om voor zijn ‘vrinden’ bij de farmacie de vuurzee zo snel mogelijk onder controle te krijgen en voor eens en altijd te doven.

  4. Je hebt gelijk, Paul, hij is er weer. En ook wéér met die vragen waar al zoveel maal op gereageerd is geworden….. ZUCHT……

  5. Overigens leuk te merken dat zijn bloeddruk stijgt, hij weet opeens op basis van mijn lijstje karaktertrekken van Skepp adepten (reactie 25) een eigen lijstje te maken waarin hij weinig veranderingen weet aan te brengen, het lijkt krek op de reactie van kleine kinderen in de eerste klas van de basisschool die bij ruzie roepen: “Wat je zegt ben je zelluf!, wat je zegt ben je zelluf!, Wat je zegt…”

  6. Paul (26.4): ik schreef dan ook in 25.4 “ik zal het spelletje eens meespelen”, voordat ik dat (inderdaad kinderachtige) lijstje opstelde. Als reactie op jou kinderachtig lijste, begon ik wel met “Weerom geen poging tot een inhoudelijke discussie”.

  7. Paul (reactie 26): Op 12 november stuurde ik reeds deze reactie naar Paul: “Ik stel voor dat je me “aan de schandpaal” nagelt door de vragen die ik stel eens degelijk te beantwoorden. Als je zo kunt aantonen dat ik ongelijk heb, dan zal ik afgaan. Maar nu sta jij gewoon af te gaan door niet te kunnen/durven/willen reageren op volledig terechte vragen.”

   Ik ben nog steeds niet zo aan de schandpaal genageld! Ik heb nog steeds geen enkel degelijk antwoord ontvangen, of een degelijke reactie op mijn vragen of uitspraken gezien. Er wordt gewoon niet begonnen aan een inhoudelijke discussie.

 21. Nog meer weten over wetenschappelijke onderzoeksfraude (maar ook alles over de belangenverstrengeling, omkoopschandalen, corruptie, schikkingen om strafrechtelijke vervolging te ontlopen en de zogenaamde draaideurenpolitiek tussen regelgevingsinstanties en de farmaceutische – en voedingsindustrie)!?

  Morgen geef ik tijdens het laatste Frontier Symposium een lezing over mijn nieuwe boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische – en Voedingsindustrie’ en meer! Zien we jullie morgen bij onze HealingSoundMovement stand en bij de laatste lezing in de kleine zaal!?

  Zie voor meer achtergrond informatie over mijn boek via Frontier Publishing (maar ook over ons evenement met Konstantin Pavlidis uit Londen volgende week, een impressie van mijn TV-interview met Dr. Joe Dispenza en de DVD productie die wij hebben gedaan voor Lynne McTaggart) het laatste nieuws hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news

  1. Wauw! Dat is nog eens interessant! Jammer dat ik zulke bijeenkomsten lastig kan volgen, omdat ik de meeste tijd in Frankrijk zit, maar zeker de moeite waard om van op de hoogte te blijven!

 22. mmmsnederland.nl is wel heel duidelijk.
  Autoriteiten dreigen met boetes wanneer wij verslagen van gebruikers over de goede werking van onze MMS op onze website vermelden. Ook moet alle informatie die over gezondheid en genezing gaat… (meer)

  Disclaimer

  Als u ervoor kiest dit product te kopen, is het op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het alleen wordt verstrekt als een onderzoeksmateriaal. We maken geen vorderingen of aanbevelingen met betrekking tot het gebruik ervan dan ook.

  Handig ingedekt!
  Verder geeft mmsnederland nog deze nuttige informatie:

  http://mms1.nl/index.php/mms-achtervolgd-door-warenwet/

  Vanochtend ging ik naar een grote natuurvoeding winkel waar ze alle merken supplementen en homeopatische middelen hebben.
  Ik vroeg naar MMS druppels. Het heet nu Master Mineral Solution.
  Hadden ze niet.
  Wel over gehoord en ze vonden het een onbetrouwbaar en gevaarlijk product.
  Vandaar dat het alleen door webwinkels verkocht wordt ?
  Met de Disclaimer die hierboven staat.
  Maakt voor mij alles duidelijk, maar ik ben nog niet klaar met mn zoektocht.
  In Amerika en Canada en Engeland is MMS verboden.
  Vanwege meldingen van vergiftingsverchijnselen

  1. He Mari, ander tactiek bedacht? De angst aanpak? werkt altijd hé? Subtiele zaadjes.
   Eerlijkheid siert de mens Mari, wees eens eerlijk in wat jouw intenties hier zijn.

  2. @ mari

   Big pharma bepleit al jaren immuniteit ten aanzien van aansprakelijkheid voor het gebruik van hun produkten , dus wat wilde je hier zeggen?
   Duizenden doden per jaar door onoordeel kundig en juist gebruik van medicatie uit het schap van de farmacuitische industrie. Waarom hoor ik je daar nou helemaal niet over?

  3. Idd Paul.
   Mensen zoals Mari hebben geen gevoelens. Ze liggen er niet wakker van als er onnodig baby’s of kinderen, volwassenen dood gaan, door toedoen van Big Pharma.

  4. Die vergiftigingsverschijnselen (waardoor het product niet meer in de handel mag) zijn resultaten van mensen die op eigen houtje ermee omgaan en zich dus niet houden aan de bedoelde voorschriften. Zo zijn er meer producten uit de handel gehaald, door niet te lezen hoe je het gebruiken moet. Daarnaast worden soms ook producten uit de handel gehaald als kinderen er spelenderwijs aan gekomen zijn, met zeer ernstige klachten of zelfs de dood als gevolg. Niet zozeer hier in Europa, maar veel meer in Amerika en andere landen.

   En natuurlijk moet MMSnederland zich goed indekken. Wie zoud at niet doen als er hoge boetes uitgedeeld worden door instanties die niet weten waar ze het over hebben? Wat dat betreft gaan wij dezelfde kant op als Amerika: Big Pharma hoeft maar te kikken en ze krijgen hun zin….

   MMS giftig, ja natuurlijk zijn er zoveel producten giftig als men er teveel van inneemt. De reguliere geneeskunst barst van die producten (pillen/drankjes/injecties, enz.)! Moeten die dan maar meteen uit de handel gehaald worden? Natuurlijk niet! Alleen hangt MMS NL dat wel boven het hoofd, omdat men eenvoudigweg veel te weinig weet over dit middel en dan ontstaan er ook veel te snel allerlei conclusies die totaal geen hout snijden. In al die jaren dat ik in apotheken gewerkt heb, daarna in verschillende laboratoria, ben ik deze rare toestanden tegengekomen. Maar wat écht uit de handel genomen moest worden, omdat zo’n product al vele jaren sterfgevallen veroorzaakte, daar werd pas adequaat op gereageerd toen de zoveelste dode viel.

   Ik blijf het toch zó gek vinden dat mensen zich om zulke dingen niet ongerust maken, maar dan wel afgeven op een probaat middel zoals MMS, wat zijn diensten duidelijk bewezen heeft…. Mensen kunnen soms rare wezens zijn, hè?….

   Als je van wat dan ook teveel binnen krijgt, dan is in principe alles giftig, want je wordt er óf ziek van, óf je gaat er aan dood. Teveel drinken: uiteindelijk begeeft je lever het en je gaat dood. Teveel eten: uiteindelijk begeven je lever, nieren en pancreas het en je gaat dood.
   En dat zijn nog wel de dagelijkse dingen waarvan we denken dat die producten niet giftig zijn!

   De natuur staat bol van de geneeskrachtige stoffen in planten en mineralen, maar als je er teveel van inneemt, dan krijg je klachten. Zo werkt dat nu eenmaal. Het is aan de mens zelf om te leren juist te doseren, dus niet alleen met geneesmiddelen, maar ook met eten en drinken. En dat is voor een aantal een behoorlijke klus….

  5. Aan Sun,
   Op 24.10 heb ik antwoord gegeven.
   mijn intenties zijn voor mij zuiver.
   Ik vind liegen een nutteloze bezigheid, want het komt toch altijd uit.
   We zullen er t.zt. wel van horen of MMS werkt
   Maar ik denk dat geen enkele wetenschapper zin heeft om bleekwater met citroenzuur te onderzoeken.
   Geloof me, natuurlijk hoop ik det ze het wel doen !

  6. Mari, aangezien je al -weken- onderzoek doet zul je wel begrijpen wie er achter een verbod zit en waarom. “Wij van wc eend adviseren wc eend” De klauwen van de farmaceutische industrie reiken tot ver in de overheden. Dat niet willen inzien getuigt van grote naïviteit. Bekijk voor de verandering eens hoe patienten gecriminaliseerd worden wanneer zij andere beslissingen durven te nemen http://www.youtube.com/watch?v=aePfr-mftXs

  7. haha Mari (28.6); “bleekwater”. Geef nou maar gewoon toe dat je voor Big Pharma werkt. je kunt het niet los laten hier, want je bent aan het werk. Je moet door, doorgaan met je lastercampagne.
   We weten het wel, maar ga rustig door.

  8. Mari 26.8, je geeft aan niet te liegen, (maar dat kan natuurlijk ook een leugen zijn) en daarom ontken je ook niet dat je voor Big Pharma werkt. Dus je liegt echt niet, en je werkt dus wel voor Big Pharma?
   En blijkbaar geloof je alles wat je hier schrijft?
   Arme Mari, ik heb het met je te doen. Sterkte!

  1. Het is al jaren bekend dat ziekteverwekkers door mutatie agressiever kunnen worden en daardoor lastiger te behandelen. Dus ook malariaparasieten….
   En onze toekomst ligt niet in het bestrijden daarvan, maar in het immuun worden en blijven ervoor. In het leven levert strijd altijd spanningen en wrijvingen op, maar leren leven met alles wat er is, en je weerbaar op kunnen stellen levert nooit strijd op. Wat een energie kunnen we daarmee besparen….

 23. Mari in reactie 24.11

  De teneur van dit forum is : Als je bedenkingen uit, dan word je belachelijk gemaakt en uitgehoond. Zo hoort een forum niet te zijn. Het is hoor en wederhoor.

  Mari, we hebben hier niet over chocolade waarbij de een het wel lekker vindt en de ander niet en waarbij dan degene die het niet lekker vindt uitgehoond wordt. We hebben het hier over 1 miljoen wellicht onnodige doden per jaar, daarvoor vragen we aandacht, daarvoor vragen we om een onderzoek en het enige dat jullie sceptici doen is de welles nietes discussie gaande houden met louter en alleen negatieve info die vaak ook nog eens alleen maar napraten is van andere sceptici die ook geen enkel verstand van MMS hebben en soms regelrechte leugens verkopen. Blijkbaar willen jullie koste wat het kost geen onderzoek. Wat houd je tegen om net als ons om een onderzoek te vragen, uit naam van al die onschuldige mensen die aan malaria sterven? Laten we stoppen met discussiëren en de handen uit de mouwen steken, wat is daar zo verkeerd aan?

  1. Inderdaad Paul, dáár gaat het werkelijk om. En ondertussen zélf ervaringen opdoen met het middel, want dán pas heb je recht van spreken…. toch?

 24. Mari in reactie 28

  mmmsnederland.nl is wel heel duidelijk.

  Autoriteiten dreigen met boetes wanneer wij verslagen van gebruikers over de goede werking van onze MMS op onze website vermelden. Ook moet alle informatie die over gezondheid en genezing gaat… (meer)

  Disclaimer

  Als u ervoor kiest dit product te kopen, is het op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het alleen wordt verstrekt als een onderzoeksmateriaal. We maken geen vorderingen of aanbevelingen met betrekking tot het gebruik ervan dan ook.

  Handig ingedekt!

  Mari, heb je wel eens gehoord van de Codex Alimentarius?

  Die codex is onder andere opgesteld door de farmaceutische industrie, daarin staat dat websites, journalisten, magazines, natuurwinkels, enz. geen gezondheidsclaims meer mogen geven voor artikelen als die niet net als de medicijnen van de farmacie voor een miljoen euro of zo getest zijn. Vraag de volgende keer als je in je natuurwinkel komt of zij wel weten wat de Codex Alimentarius is, wat ze daarvan denken en wat de beperkingen zijn. Vraag ze vervolgens waarom er op de potjes vitaminepillen niet meer staat waar die vitamines goed voor zijn? ze zullen je vertellen dat er tegenwoordig een boete van 30.000 euro op staat als je dat wel vermeld.

  Dus de websites die MMS verkopen en die jij hebt bezocht, zouden DOLGRAAG de juiste informatie verstrekken, maar dat mogen ze niet.

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-codex-alimentarius-in-werking-2

 25. Mari in reactie 28.6

  Maar ik denk dat geen enkele wetenschapper zin heeft om bleekwater met citroenzuur te onderzoeken. Geloof me, natuurlijk hoop ik dat ze het wel doen !

  Mari, MMS IS GEEN(!!!!!!!) bleekwater. Dat word je op de sceptische websites wijsgemaakt, maar dat is een LEUGEN.

  Ik heb van onderstaande website even de volgende tekst gekopieerd:

  Omdat deze verbinding chloordioxide heet, denken sommige mensen, dat MMS bleekwater is. Huishoudbleek, in het dagelijks leven ‘chloor’ genoemd, is iets heel anders. Chloor bevat een oplossing van natriumhypochloriet (NaClO). Chloride en chloriet zijn verschillende verbindingen. Met andere woorden, MMS (chloordioxide) is GEEN bleekwater!

  http://master-mineral-solution.net/mms-cds-wat-is-mms-cds.htm

 26. Mari in reactie 28

  Vanochtend ging ik naar een grote natuurvoeding winkel waar ze alle merken supplementen en homeopathische middelen hebben. Ik vroeg naar MMS druppels. Het heet nu Master Mineral Solution. Hadden ze niet. Wel over gehoord en ze vonden het een onbetrouwbaar en gevaarlijk product.

  Dergelijke winkeleigenaren zijn bang gemaakt door de sceptici die horrorverhalen rondstrooien, er zouden volgens de sceptici zelfs mensen zijn waarbij de buikwand scheurde door het innemen van MMS. IEDERE wetenschapper zou moeten snappen dat dat een leugen is. En door grote druk vanuit de farma lobby, hebben veel landen MMS op de lijst met verboden middelen gezet, niet vanwege vergiftigingen, maar om het spul zo lang mogelijk buiten beeld te laten, bang voor concurrentie.

 27. Zo, tot morgen, nu gaat Paul eens even onderuit gezakt zitten en wat anders doen dan lobbyen voor gezond verstand, eerlijkheid, wijsheid onderzoek, enz.

  Laat iedere scepticus vanavond voor het slapen gaan zijn geweten maar eens aanspreken, zal voor een enkeling hard roepen worden en voor één iemand een onbegonnen zaak zijn, want die heeft namelijk geen geweten.

  Welterusten straks.

  1. Dat doet Paul goed.. Maar om nou om 20:00 iedereen welterusten te gaan zitten wensen… Je kunt het ook overdrijven allemaal Paul. PAUL!
   P A U L..!!!

 28. Ha, fijn .
  Nuben ik de pispaal in plaats van Koen/Feniks.
  Ik meem het graag op me voor het goede doel.
  Om MMs te ontmaskeren als zijnde een onbewezen methode.
  Raadpleeg Matthias Rath maar die in Afrika duizenden mensen vroegtijdig de dood injoeg met zijn supplementen tegen Hiv Aids.
  Hij is ervoor veroordeeld.
  Van mij mag ufoloog Paul Hermans die natuurlijk alle verstand heeft van dit onderwerp nog eens 200 keer uitleggen dat MMS werkt. Slijm , slijm slijm.
  Want, lieve mensen, wij allen zijn zo ongelooflijk stom.

  Kijk eens naar http://www.healingarts.nl

  Paul jij kent vast wel Joanne van Wijgerden. En haar producten.
  Ingestraald water met Brandewijn.
  Healingarts flesjes en sprays openen nieuwe terreinen van bewustzijn.
  Zij is Alchemist en helderhorend.
  Zij is een incarnatie van een buitenaards wezen.
  Haar product heet : Liquid Light Frequencies.
  Ze geeft ook opleidingen. Daar kan je nog wat leren Paul H.
  Alsje de video’s van haar site hebt gezien, voel je je er vast wel thuis.

  1. Beste Mari/ Big Pharma, wat je hier nu allemaal weer aanhaalt is een duidelijke teken van wanhoop.
   Inhoudelijk zijn je argumenten op, dus ga je maar met ‘modder’ smijten.
   Niemand neemt je meer serieus hoor.
   Kun je niet je geld op een betere manier gaan verdienen?
   Onbegrijpelijk wat je hier doet.
   Je moet vast erg eenzaam zijn, dat je zo vastberaden bent om het goede werk wat hier gedaan wordt, proberen om zeep te helpen.
   Al met al wens ik je het beste en hoop ik dat je ooit inziet waar je mee bezig bent, en je je leven zult verbeteren.

  2. Er zijn in de afgelopen decennia zoveel goedgekeurde middelen uit de markt gehaald, omdat ze meer schade aanrichtten dan in eerste instantie gezegd was. Dat waren allemaal middelen die vele jaren van onderzoek gekend hebben en tot in den treure getest. Maar de meesten wel op een voorwaardelijke manier, m.a.w. verschillende andere uitkomsten werden eenvoudigweg verzwegen. En dat gebeurt op de dag van vandaag nog steeds in talloze gevallen en bij alle farmaceutische firma’s die er zijn! Moeten we die dan maar ons vertrouwen geven? Omdat ze zogenaamd gedegen onderzoek gedaan hebben en daar allerlei publicaties over geschreven hebben? Nou, mij niet gezien. Ik heb veel meer doden en ernstig zieke mensen meegemaakt die door de reguliere geneeswijzen behandeld waren dan met alternatieve middelen en behandelingen. Dat zegt toch wel wat, hè?

  3. @ Mata Hari

   je zit vol met onbenul, over kwik kwak kwek zalvers gesproken, jij bent zelf nogal van het Yomanda soort, die in heilige wonderen probeert te geloven. Grappig is dat je dent dat je leuk bent met je manier van ten tonele te trekken.Echter je komt jammerlijk genoeg niet al te snugger maar eerder arrogant over. Mocht je zogenaamd bij Big Pharma werken dan val je nu al door de mand, want mensen zoals jij je uitdrukt die werekn daar nu eenmaal niet. Net als Koen/Feniks kunnen jullie niks bewijzen van jullie controvisionele gedrag dat jullie daar duidelijk werkzaam blijken te zijn. Eerder een aanhangsel vande geslechte skepsis partij te mogen zijn. Trouwens ff wat anders we zijn geen volgners van kwakzalvers maar mensen die wel eens een ander stofje gebruiken dan de patent verkregen produkten die veel bijwerkingen hebben en tralalala bij overschrijden van de 74.000 doden level van de markt wordt gehaald. Hoeveel dodelijke gevallen van MMS zijn er al niet gevallen trouwens?

   Eigenlijk moet ik erg lachen van jullie trieste vertoning hier op WTk en de manier van recht proberen te spreken, het zet weinig zolen aan de dijk met vallende oordelen. Of ben je soms Mari van de Ven?! Dan ben je helemaal de lul hier…

  4. Is het nou niet even goed met Mari. Ik zou MMS ook niet innemen, maar dat komt omdat ik niet van chemische dingen hou. Maar ik leef ook niet in een arm land waar massa’s mensen met malaria besmet zijn. Misschien is het ook niet de bedoeling om MMS voor lange tijd in te nemen, maar alleen zolang het nodig is om de parasiet te doden.

  5. Monika, ben het met je eens…
   Maar wat ik zelf belangrijk vind is dat de impact van MMS vele malen groter is dan “slechts” een behandeling voor malaria.
   Een reden des te meer dat er serieus onderzoek naar moeten worden gedaan.
   Het kan een middel zijn voor vele ziektebeelden.
   Groetjes 😉

  6. Oeps, bijna 00.40 uur, stras denkt Mari weer dat ik onder invloed ben, zelfmedelijden heb of eenzaam ben. 🙄

  7. Mari, wees nou eens eerlijk, bovenstaande reactie 35 duidt gewoon op de laatste strohalm: karaktermoord ! Je wilt Paul te kakken zetten vanwege zijn fascinatie met ufo’s , niks te doen met mms. Daarna haal je er ene Joane van Wijgerden bij die hij waarschijnlijk niet eens kent. WTF?
   De enige karaktermoord die je heb gepleegd is zelfmoord, helaas heb je overduidelijk geen karakter, scheelt weer. Ik weet niet of Al Gore ook al CO2 tax declareert in de hel, anders kan je beter wat cash meenemen in je laatste zakken. Tenzij hij je al heeft afgekocht, zou zo maar kunnen.
   Have a nice life, just avoid dreaming and stay away from mirrors 😉

  8. Coz,
   Ben weer klaarwakker…
   Vreselijk die overgang.
   Misschien heeft Mari daar ook last van.

  9. @Mari
   Ik ben echt klaarwakker…
   Zou willen slapen maar het lukt niet.
   Mari, dat je op onderzoek gaat, zo moet het ook.
   Je treft hier mensen die al wat langer op weg zijn en enigszins gedesillusionneerd zijn geraakt om een ander in diezelfde zoektocht te bereiken.
   Dus doe je onderzoek, raak niet pissed off hier.
   En kijk vooral ook naar alle andere artikelen hier op deze site.
   Ik heb het gevoel dat je oprecht probeert te zoeken naar wat waar is.
   Dus laat je niet op de kast jagen, wordt dus ook niet pissed off, want daar bereik je hier helemaal niets mee.
   Als jij ontvankelijk bent voor anders willen weten ben je hier op een goede plek.
   Veel wijsheid toegewenst.

  10. aan Anna II
   re. 35.13
   Graag wil ik je laten weten dat de overgang inderdaad vreselijk is.
   ’s nachts drijf je in het zweet je bed uit.
   Bij mij was het 15 jaar geleden, maar herinner het nog.
   Houd je van zwemmen ? dat is prettig in jouw situatie.
   Ik lees net NRC Wetenschap :
   Farmaceut krijgt 1,6 milard euro boete. Johnson&Johnson.
   Daar draait ook mijn maag van om. Gelukkig is het bedrog uitgekomen.

   Dat ik onderzoek of MMS betrouwbaar is, komt door de lange rij aandoeningen die genezing kan geven tot en met autisme.
   Ik weet inmiddels genoeg en sta versteld van de hoeveelheid webwinkels die hier op ingestoken zijn. Geld verdienen.
   Wat zal de kostprijs van Chloordioxide zijn ?
   MMS Gold 1 L. kost wel € 149,95

   Wetenschap is het enige dat ons behoedt voor bijgeloof en onderbuikconclusies.
   citaat . Piet Borst. biochemicus.

  11. MARI, ben even weg geweest, maar je mag best krities zijn, dat ben ik ook, alles heeft zijn voor en zijn tegen, dat je niet alles voor zoete koek aanneemd siert je.
   Wat ik je wel raad is, kom met de goede argumenten, en speel niet op de persoon, ook is het zinloos om er andere betweters bij te halen.
   En natuurlijk spelen veel mensen met homeophatische middelen, speciaal om er beter van te worden, dat is al vaak genoeg bewezen.
   Het is een hele hype aan het worden, je kan het niet zo gek bedenken of het is wel goed voor je, en hoed je voor vrouwen in de overgang, erg labiel, slecht slapen, en op zoek naar de grote echte knuffel!

  12. En MARI, het is niet de wetenschap die ons behoed, want dat hebben ze nog nooit gedaan deze superde sup egoïsten, het is ons gezonde boeren/vissers verstand, en daar bij helpt een door vrienden gevoerde respectvolle discussie.

  13. Hoi Anna, van mij mogen ze het onderzoeken…de opnames van Oeganda spreken voor zich. Probleem in deze op ‘veiligheid’ gebouwde hypocriete wereld is, dat veel dingen niet meer zijn toegestaan. Als je met middelen experimenteert en er gaat iets fout dan sta je meteen met een been in de bak. Dus mag men alleen iets uitproberen als het door een club ‘belanghebbende business beterweters’ als ‘veilig’ is goed gekeurd.
   Het enige wat mij binnen schiet is het gewoon toepassen van het mms-water voor al die zieke mensen die wel beter willen worden in Afrika en waar dan ook…zonder het aan de grote klok te hangen…

  14. Ha’r’MONIKA, je wilt toch niet terug naar de tijden van de Chamannen,
   wat betreft onze ziekte bestrijding.
   Wil je dit raad ik je aan eens te lezen hoe het toeging langs de zijde route in vroegere tijden, waar plots hele volkjes verdwenen uitgeroeid door een ziektetje, over gebracht door ongedierte.
   De mensheid heeft echt zijn prijs betaald aan besmettelijke ziektes.
   Wat ik natuurlijk ook vind is dat de gegeven instanties verkeerd om gaan met ons en de hele medice wereld.

  15. SUN, niet goed mensen demoniseren !
   Verder je kunt net zo goed roken, het komt op het zelfde neer als je in een grote stad woond, met zijn vervuilde lucht.

  16. de beiden ogenschijnlijk uiterste bezemstelen overgangssletten plaatjes zijn erg raak, voel me overigens zwaar genaaid vannacht, terwijl ik aan haar voeten lig, is ze bezig om openlijk provocerend een andere investeerder te regelen; al 3 weken flut Excuses om elkaar maar niet meer in het eggie te hoeven zien en meemaken; Francis go Francis go, nog even en zelfs ik word hoomooh; en ja Jenne is niet gek, die kent z’n pappenheimers al langer dan vandaag, heb 5 jaar op Wieringen mogen wonen, leuk het Haukes verhaal tegen te komen, voor mij was de Haukes oneindig magisch, een echte gateway, ik was toen tussen de 5 en 10 jaar, van 1969 tot en met 1975 heb ik daar mogen wonen, ik woonde op de varkensgrasweg, op de bult (klucht kluft of hoe zeggen ze dat ook alweer op z’n West-Fries Noordhollands), en op de Haukes daar vlakbij de haven en de sluis, daar woonde mijn grootste liefde van aller aller tijden; Jeanette heette ze, donkere dochter van een Fries en een Indo, Halfbloed, wat een Wezentje was zij, helaas had zij in die vroege jaren al haar aller grootste aanbidder ontmoet, een jongetje die mij, als zoon van een varkensfokker, haarfijn wist uit te leggen wat echte Liefde WErkelijk wasz, en dat wat hij voor haar over had en met haar had, dat ik dat nog maar eens moest laten zien, of dat ik de overtreffende trap wasz of hij, mijn concurrent en toch ook een Vriend, als ik dat kon toestaan, maar hij had totaal geen twijfels over zijn Liefde voor Haar, ik wel, want ik was wel gek op haar maar ook Angstig verward, om redenen waar ik pas veel later verstandelijk iets van kon gaan Analyseren begrijpen… Er alles voor over hebben om elkaar te zien en te voelen of er alles voor over hebben om dat oneindig niet te doen, op afstand te houden, that is the question, verder nothing else matters; eat this jullie ziekmakende elkaar to the max ontwijkende debiele Virtuelen die nog geen glassplinter zijn van wat je ooit in de kern wasz;

   Freespeech on Air (Deel 14) Het ware gezicht van Goliath!
   http://www.youtube.com/watch?v=JLqtRZ_XFvs

   Metallica – Nothing Else Matters
   http://www.youtube.com/watch?v=Tj75Arhq5ho

   zo en nu na al mijn razernij en kwaadheid, effe een potje janken, voel het nu wel los komen…

  17. Hyper Alert,

   jammer als ik een gevoelige snaar bij je geraakt heb, een ouwe liefde Wieringen, wij mijn vrouw en ik zelf hebben daar misschien ? de mooiste momenten van ons leven geleefd, ach kon ik nog maar even bij café tante Pietje of in Max zijn café boerderij een avondje door brengen, maar er is veel veranderd, thats live !

  18. @35.21 Lieve Hyper, Ik kan mij behoorlijk in je verhaal vinden. Het heeft ook voor mij ruim 25 jaar geduurd voordat deze pijn over was… Na die grote liefde de foute mannen magneet, tja.. Het heeft toch allemaal schijnbaar toch zijn bedoeling gehad. Ik werd continue op mijzelf teruggeworpen. Het moest schijnbaar een andere weg zijn die ik nog moest (h)erkennen. Je gaat voortdurend op je gezicht totdat eindelijk de ogen weer open gingen heb gezien wat ik nu dóórleef. Ik luisterde naar je goliath en wat het is dat de pijn die aangedaan door de mens zonder gevoel. Deze drugsdealer zag het wel in, en petje af, op de juiste manier. Het is ieder op zijn manier wakker worden. Elke geboorte in wat voor vorm dan ook gaat gepaard met weeën en veel pijn om daarna de kans te krijgen zich te gaan ontluiken in de mooiste bloem. Ik houd je vast voor een warme hug,
   hartegroet Odette

  19. Hoi Jenne (35.20),

   Misschien moet je het filmpje (de commercial van rokende artsen) nog eens kijken en dan zie je misschien de ironie er wel van in. Dat was toen, en dat ‘geloofde’ men toen, nu weet men wel beter.

   We (= de slapende massa) zijn nog steeds zo goedgelovig als toen; men verkondigt dat allerhande zaken veilig zijn (chemo, MSG, Wifi, aspartaam, vaccins, GMO etc) en over 30 jaar weten we ook wel beter. De bewuste onder ons weten het al, maar de massa nog niet.

   m.a.w. het is niet mijn boodschap dat roken slecht is, mijn boodschap is dat de massa goedgelovig is. En deze commercial toont dat imo pijnlijk aan.

  20. Hoi Sun 🙂
   Ik denk niet dat de hele massa zo goedgelovig is, maar het wordt zo ‘perfect’ gebracht, psychologisch gezien, dat men erin trapt…en het uiteindelijk doet, koopt etc.
   Alleen een mens die het ‘door’ heeft kan zich misschien nog enigszins eraan onttrekken…
   Maar toch vind ik moet je opletten…is roken op zich werkelijk dodelijk/ziekmakend? Wie zegt dat? Waarom? Verslavend wel…maar waarom zoekt de mens verslavingen?
   Uiteindelijk bepalen ook ‘andere’ dingen het welzijn en daar gaat het volgens mij om.

 29. Had het al eens eerder gepost onder dit artikel bevroren citroen biologische schijnt ook te helpen bij malaria.Raspen met schil en al. Dit is puur natuur veilig waarom wordt dat niet goed onderzocht?

 30. Mari, Mari, ik tracht jouw stellingen met goed onderbouwde kritiek te weerleggen, heb je dat allemaal gelezen en heb je dat wel met de juiste intentie gedaan? Of wilde je alleen maar je eigen negatieve instelling behouden?

  Waarom beweer je (reactie 35) ten onrechte dat ik 100% zeker weet dat MMS werkt? Ik schreef dat ik 100x heb aangedrongen op een degelijk onderzoek naar de werking van MMS omdat er zeer positieve ervaringen mee zijn opgedaan en er vele getuigen zijn die beweren door MMS genezen te zijn.

  Op het gebied van het UFO-fenomeen beweer ik OOK NIET dat ik 100% zeker weet dat die van buitenaardse herkomst zijn, maar sceptici blijven maar foutief beweren dat ik dat wel doe. Ik dring ook daar op degelijk onderzoek aan omdat er zich in ons luchtruim zeer vreemde objecten voortbewegen, die intelligente besturing tonen en een vergaande techniek die de menselijke techniek ver te boven gaat. Onder de vele miljoenen mensen die er net als mij zo over denken bevinden zich ten minste 5 Amerikaanse astronauten, ALLE Russische astronauten en vele duizenden wetenschappers, piloten, regeringsfunctionarissen, legerofficieren, enz.

  Ra, ra, hoe komt het dat je daarvan niets in de gevestigde media leest en hoe komt het dat de wetenschapper die er onderzoek naar wil doen binnen de kortste keren zonder werk zit? Zou dat komen omdat de gevestigde media volledig is opgekocht door een bepaalde elite met heel veel geld, zodat alleen het nieuws gebracht kan worden dat hen geen schade oplevert? Zou het ook hier met de vele triljoenen dollars te maken kunnen hebben die verdiend worden door een kleine elite aan bv. fossiele brandstoffen en die niet willen dat als bij een dergelijk onderzoek blijkt dat we wel degelijk met buitenaardse techniek en kennis te maken hebben, dat hun antieke brandstoffen binnen no time niet meer nodig zijn? Want je denkt toch niet dat eventuele buitenaardsen die lichtjaren kunnen overbruggen, de brandstoftank van hun ruimtevaartuig met diesel vullen?

  En zo zijn er nog wel wat fenomenen waarvan IEDERS gezonde verstand hem zou moeten influisteren dat niets 100% vaststaat, maar dat onbevooroordeeld onderzoek MEER dan noodzakelijk is.

  1. Paul (reactie 37): Mooi dat je nu lichtjes van toon verandert: je staat nu blijkbaar niet meer 100% achter MMS. Je wil enkel dat er degelijk onderzoek op wordt gedaan.
   Er zijn heel veel zaken waar iemand van vindt dat er onderzoek naar zou moeten gedaan worden. Niet alles kan gedaan worden, dus daarom moeten er prioriteiten vastgelegd worden. Wat kan er gedaan worden, en wat niet? Er moet daarom steeds een degelijke verantwoording zijn voor de relevantie van elk onderzoek. Dat er elk jaar een miljoen doden door malaria zijn, is een zeer goede verantwoording om meer onderzoek op het voorkomen en/of genezen van malaria te doen. Maar de volgende stap is dan de keuze welk onderzoek het meest relevant is: voorkomen door betere strategie om de malaria-mug uit te roeien, vaccinatie, betere medicatie, SCAM,… Wat men ook kiest, er moet dus al een beetje een indicatie zijn dat het geen weggegooid geld zal zijn. Een behandeling door het smeren van mayonaise op het voorhoofd is duidelijk geen prioriteit, want er is geen enkele degelijke hypothese die zou kunnen verklaren hoe dat zou werken, en er zijn ook geen degelijke resultaten die een indicatie geven dat het toch zou kunnen werken. Voor men aan een onderzoek begint, moet men daarom een aantal vragen durven stellen, die bevredigend beantwoord moeten worden.
   En daar wringt nu juist het schoentje voor MMS. Ik stel hier al een hele tijd een aantal vragen (reactie 19 en verdere verwijzingen daarin), waarop maar geen antwoorden komen. Met de huidige kennis over natrium chloriet verwacht men dat er al het MMS in de maag en darmen zal reageren, en er dus niks in het bloed zal geraken. En er is veel onduidelijkheid rond wat er nu juist in Afrika werd gedaan. Waarom zou verder onderzoek op MMS dan prioriteit moeten zijn, als er eerst nog geen duidelijkheid wordt geschept rond de openstaande vragen? Als niet in detail wordt gepubliceerd wat er reeds werd gedaan? Het is naïef om te denken dat door verontwaardiging te uiten op youtube of webblogs, onderzoek hoger op de prioriteitenlijst zal geraken. Er dienen gewoon degelijke antwoorden gegeven te worden. Daartegenover staat: het blijven ontwijken van die vragen zal het telkens weer lager op de lijst van prioriteiten zetten.

 31. Bij deze mijn laatste reactie onder dit artikel. Ik ontloop absoluut de discussie niet, ik kom zelden woorden tekort, maar iedereen heeft zijn standpunten wel duidelijk kunnen maken.

  Ik kan hen, die na het lezen van de sceptische en zelfs schandalig sceptische reacties alhier twijfels hebben gekregen, aanbevelen nogmaals de volgende video te bekijken. Iedereen die dat heeft gezien moet wel beamen dat er vanwege het grote belang vervolgonderzoek naar MMS moet komen en vraagt zich meteen af waarom er door een paar pitbull-ontkenners zoveel moeite wordt gedaan om MMS en iedereen die daarin is geïnteresseerd volledig af te kraken.

  http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

  De leugens zullen altijd ontmaskerd worden, dat kan lang of kort duren, maar de waarheid zal aan het licht komen. Een stijfkoppige enkeling zal ook dan de waarheid niet willen erkennen, maar uiteindelijk komt er een tijd dat hij/zij zijn/haar eigen geweten onder ogen moet komen.

  Iedereen bedankt voor de reacties en wat mij betreft tot het volgende artikel en discussie.

  1. Hoi Paul, jij ook erg bedankt voor de informatie en jouw inzet als hardcore waarheidsstrijder!

 32. Hoi Mari, ik ken een niet zo ‘fraaie sprookje’. Het gaat over mr. X. Het sprookje is echter een oneindig groot verhaal. Hierbij een minuscule variant ervan:

  Mr. X was vervloekt. Hij had namelijk een pesthekel aan mensen en een onverzadigbare obsessie voor geld en macht.

  Hij was erg slim en bedacht van alles waarmee hij telkens aan beide iets kon doen; namelijk geld verdienen door het ziek maken en uitmoorden van mensen. Hoe meer pijn, verdriet en ellende hoe beter. Ongeacht leeftijd of afkomst.

  Hij bedacht daarvoor het volgende:
  -Het geven van fluor, kwik, vaccins, medicijnen, chemo, GMO, aspartaam, pesticiden, de magnetron, Agent Orange, DECT, WIFI, mobiele telefoons en nog heel veel meer.
  -Het voeren van oorlogen voor het runnen van de oorlogindustrie.
  -Tevens experimenteerde hij met het ontwikkelen van ziektes en virussen.

  Hiermee gaf hij de mens: kanker, autisme, hiv, narcolepsie, onvruchtbaarheid, hersenaandoeningen en nog vele andere ellendige ziektes.

  Dit ging maar door en door. Het geld stroomde binnen, en de mens werd zieker en zieker. 1 op de 3 met kanker.
  Daarnaast kocht hij de scholen, de media, de gezondheidszorg en de overheid. Alles en iedereen kocht hij, waarmee hij er voor kon zorgen dat zijn plannen grootschalig werden uitgevoerd waarbij niemand zijn plannen doorhad.

  Een ieder die er toch achter kwam, werd uit de weg geruimd. Echter dat werden er steeds meer en meer die het ontdekte, dankzij het internet.
  Teveel om uit te weg ruimen. Dus dat gaat niet meer, en telkens komen er steeds meer bij die ontdekken wat mr X van plan is.

  Tevens werd een ieder die oplossingen had gevonden tegen de ziektes die hij bewerkstelligde, tegengewerkt, zwart gemaakt, behandeld als terrorist of gewoon uit de weg geruimd. Oplossingen worden belachelijk gemaakt, in diskrediet gebracht en bestempeld als illegaal. En bijna niemand durft daardoor mee te werken aan het onderzoeken van de echte oplossingen.

  En veel verder terug in de tijd, werden de bevolkingen die veel kennis hadden van de natuur en de mens, de natives, de indianen, uit de weg geruimd. Zij wisten te veel en waren daardoor niet vatbaar voor zijn plannen.

  Echter werd hij er zelf niet gelukkig van, geld genoeg maar niemand die van hem hield. Uiteindelijk zal dit zijn eigen ondergang worden. Beetje bij beetje sterft hij af, want door het beschadigen en vermoorden van de Aarde, dieren, mens en al wat leeft, vermoordt hij langzaam zichzelf zonder dat hij het door heeft.

  Hij was dan wel heel slim, maar niet slim genoeg. Hij wist namelijk niet dat er slechts 1 aandoening was, waar geen genezing tegen was, en dat was liefdeloosheid.

  Wat is nou ook alweer de echte naam van mr. X? Is dat Rotschild, Monsanto, George Scherf aka Bush, Obama, Adolf Hilter?

  Help eens Mari, jij weet misschien wel wie ik bedoel.

  Ik denk zelf dat Mr X. de heersende Rotschild is en dat alle andere door hem gekocht zijn als slaven, die voor hem het vuile werk mogen en mochten uitvoeren.

  Gelukkig geloof ik zelf niet meer in het ‘concept sprookje’. Ik weet wel beter. Ik weet er alles van en het heeft dus geen effect op mij persoonlijk. Er zijn er helaas genoeg die het nog niet ontdekt hebben en nog in het web van Mr. X zitten. Maar dat is een aflopende zaak!

  1. Ik werk nog aan versie 0.2 van het sprookje. MSG moet er natuurlijk ook bij. Ik ben vast nog meer vergeten. 😉

  2. Vooruit, voor Sun nog een aanvulling voor zijn sprookje, een heel goed sprookje Sun!

   Weet je overigens dat heel veel oude sprookjes een bewust verborgen boodschap hebben die in de tijd dat het sprookje werd geschreven en verteld niet geaccepteerd werd door de elite (ook nu nog niet hoor)? Lees het sprookje van Pinokkio maar eens met reïncarnatie in gedachten. Pinokkio is de ziel die tot leven wordt gewekt door zijn vader Gepetto (God). De zwarte kater en de vos verleiden hem tot ‘misdaden’ en brengen hem bij Stromboli (de duivel), de blauwe fee bevrijdt hem uit de hel. Terug op de wereld zoekt hij zijn verdwenen vader Gepetto (God) en uiteindelijk vindt hij die in de buik van de walvis. Het worden van een echte jongen staat voor het uiteindelijke doel van reïncarnatie, namelijk het door de eeuwen heen groeien en wijzer worden van de ziel. En kijk er niet van op dat ook deze verborgen boodschap door de ontkenners naar het land der fabelen wordt verwezen, want ook reïncarnatie moet de grond in gestampt worden, dat zou de mens teveel hoop geven.

   De aanvulling voor het sprookje van Sun is de volgende:

   Er is ons van jongs af aan geleerd niet boos te worden en vooral je stem niet te verheffen als je iemand iets kwalijk neemt, dat is, zo wordt ons voorgehouden, een zwaktebod.

   Boosheid is een emotie die we van moeder natuur hebben meegekregen om met anderen te communiceren, net als lachen en huilen. Als iemand huilt voelen we automatisch bij onszelf tranen opkomen. Als iemand lacht, lachen we bijna automatisch mee. Kerk en politiek hebben al eeuwenlang lang de mensheid in hun macht en daar komen sinds een jaar of honderdvijftig of meer ook de grote banken en multinationals bij. Zij weten donders goed dat iemand die voor een menigte zijn boosheid uit, die boosheid automatisch overslaat op de rest en daardoor kan de zaak uit de hand lopen en de menigte zich tegen de corrupte kliek keren. Vandaar dat de gevestigde orde alle moeite doet om boos worden als een zwakheid te propageren en heel veel mensen weten niet eens meer beter, we zijn weloverwogen gehersenspoeld, ten voordele van de corrupte elite.

   Boosheid gaat ook op als je een conflict met je werkgever hebt. Doe je netjes en beheerst je beklag, dan zal de betreffende manager je klacht morgen alweer vergeten zijn en dat komt het bedrijf goed uit. Verhef je je stem en laat je blijken dat je boos bent, dan zal de manager over een jaar nog weten wie er boos op hem was en waarover dat ging. Grote kans dat je klacht behandeld wordt en wellicht niet meteen de volgende dag is opgelost, maar wel binnen afzienbare tijd.

   Heb je je wel eens afgevraagd waarom de politiek geen belangrijke knopen kan doorhakken en het overleg jaren en jaren duurt? Omdat niemand eens een keer echt boos wordt!

   Ik heb het natuurlijk niet over een boos worden waarbij je gaat schreeuwen en vloeken en de ander voor rotte vis uitmaakt en wellicht een klap voor z’n kanis geeft.

  3. Pinokkio was een marionet, in een vroege variant wordt hij door Guiseppe opgehangen omdat hij niks goed kan doen..
   Symbolisch voor ‘de appel valt niet ver van de boom’ en/of ‘aan zijn vrucht kent men de boom’. Pure logica eigenlijk.

  4. Hallo Mari, Het is de oorlog tussen het bewuste en het onbewuste. Ontken!! de strijd in JeZelf, er is slechts de Waarheid. Hartegroet Odette

  5. Iedereen lijkt elkaar wel te verwijten in “the war”te zijn . En ze hebben nog gelijk ook al die verdeeldheid is niet des mensen. Wij lieverds zijn “de mensheid”dat is een eenheid en daar hoeven al die ruzietjes en pogingen elkaar voor de eigen denkbeelden te winnen geen deel van uit te maken .
   Hoeveel leuker is een mensheid die zich per individu van elkaar onderscheid door verschillen in opvatting en zienswijze, dan de eenheidsworst die men van ons tracht te maken? Voorwaarde is dan wel een acceptatie van die andere mening voor wat ie is, de mening van de ander. Een schilderij van alleen maar rood is echt eentonig gooi eens wat meer kleur in je leven!

  6. Coz, wat jij allemaal tegen komt. Het ‘bestond’ dus echt, blijft leuk…taal 🙂

 33. Voor de dames !!!

  De schrijfster Doris Lessing is overleden, nobel prijs winnaar maar vooral een hele verstandige vrouw.

  Zij schreef ; it’s the easist thing in the world to become a Guru, it’s quite terifying

 34. Het gesteggel geeft aan dat de wereld in positieve zin veranderen moet, en ook aan het veranderen is. Jammer genoeg gaat dat laatste voor velen van ons veel te langzaam.
  Wetenschap en gezondheidszorg hebben ons veel opgeleverd in de moderne tijd, dat is wel duidelijk.
  Maar elk weldenkend en welvoelend mens weet, of zal op z’n minst bevroeden, dat er iets grandioos mis is met onze vertrouwde visie op de ‘werkelijkheid’, met het wereldbeeld waarmee we zijn opgegroeid.
  Als kind hebben we allemaal heilig geloofd in het bestaan van Sinterklaas.
  Totdat we wat ouder werden en zelf gingen nadenken of nadat we door onze omgeving uit ‘de droom’ werden geholpen. Soms een pijnlijke constatering, maar het opende de weg naar een nieuwe realiteit, een andere zingeving.

  Zo is niets is wat het lijkt, en de wereld lijkt wel op z’n kop te staan.
  Dat ervaar ik zelf althans.
  Wetenschap, gezondheidszorg, het financiële bestel, (geo)politiek, organisaties als Verenigde Naties, Unicef, Rode Kruis en solidariteitsacties hebben weliswaar materiële winst voor sommigen opgeleverd, maar zijn nog altijd niet structureel in staat gebleken om te zorgen voor een eerlijke verdeling van rijkdom, voedsel, water, gezondheid en geluk voor allen op een goed beheerde Moeder Aarde. Terwijl dat toch onze ultieme uitdaging is…

  De sluiers trekken in rap tempo op en de ware aard, gedrevenheid en agenda’s van bestaande oude structuren worden steeds meer zichtbaar voor de gewone man en vrouw.
  Je kunt gerust stellen dat het allemaal draait om macht, geld en het krampachtig handhaven van de status quo, meer dan om ons aller welzijn.
  De maskers vallen af of worden afgetrokken, en de tekortkomingen komen overduidelijk en schrijnend aan het licht. Een dappere enkeling heeft het lef om het eigen masker te laten vallen, maar doorgaans niet eerder dan het moment dat er geen eigenbelang meer in het spel is, bijvoorbeeld na pensionering of uiteindelijk op het sterfbed.

  Om het even toe te spitsen op de gezondheidszorg: slechts een enkele moedige arts durft zijn of haar eigen hart te volgen en zich los te maken van het strikte regime van beroepscode, geschreven en ongeschreven regels en bonussen.
  Doorgaans is belang van de eigen carrière te groot, om naar eer en geweten de eed van Hippocrates ook daadwerkelijk na te leven.
  Wat moet de patiënt wel niet denken als ie weet dat een groot deel van de artsen nooit zelf chemotherapie of bestraling zal overwegen voor zichzelf of zijn familie ?
  Wat moet een patiënt wel niet denken als ie weet dat het gebruik van reguliere medicijnen tot een van de belangrijkste doodsoorzaken leidt ?
  Wat moet een patiënt wel niet denken als ie weet dat vele medicijnen, ondanks geldverslindende ‘wetenschappelijke’ research op de langere termijn toch uiterst schadelijk blijken te zijn ?
  Wat moet een patiënt wel niet denken als ie weet dat ik meen 70% van de kankerpatiënten naast de reguliere behandeling een vorm van complementaire behandeling ondergaat ?
  Wat moet een patiënt wel niet denken als ie weet dat o.a. voeding, life-style en blootstelling aan straling tot een explosieve toename van alle ‘welvaarts’-ziektes leiden ?
  Wat moet een patiënt wel niet denken als ie weet dat er in de geschiedenis, tot op de dag van vandaag en ook hier dichtbij in Nederland, artsen, natuurgenezers en andere hulpverleners het werken onmogelijk wordt gemaakt, omdat hun handelwijze en successen de bestaande machtsorde niet welgevallig zijn ?
  Karaktermoord, zwart maken, praktijk sluiten, vervolging, opsluiting, moord als middel om de afvalligen maar snel de mond te snoeren. Ik zou zo een hele lijst van voorbeelden kunnen noemen…
  En ondanks al deze risico’s zijn veel van deze mensen vanuit de diepe wens om hun medemens te helpen en te genezen doorgegaan met hun praktijken.
  Dat getuigt van moed, goede intentie en bovenal liefde voor de medemens…

  Sinds bij mij enkele maanden geleden maagkanker werd vastgesteld, ben ik een speurtocht begonnen naar manieren om mijn eigen zelfherstellend vermogen te bevorderen en te herstellen.
  Het is mij daarbij wel duidelijk geworden dat ik het vooral moet zoeken in de hoek van behandelmethoden waar de meeste repressie door het medisch apparaat plaatsvindt.
  Logisch redenerend: blijkbaar zijn het juist dié (veelal veelbelovende en succesvolle) behandelvormen die bedreigend zijn voor de gevestigde orde, want anders zou laatstgenoemde niet zoveel moeite doen om deze te onderdrukken of uit de publiciteit te houden, toch ?
  En dan kom je weer op de macht van Het Grote Geld…

  Nou ben ik op basis van mijn interesse al langere tijd redelijk op de hoogte van wat er zoal ‘te koop’ is in de alternatieve, nieuwe wereld. Zelf was ik in de 80-er jaren praktiserend als hypnotherapeut.
  Het was een tijd dat hypnotherapie, acupunctuur en bijvoorbeeld het Moermandieet door velen nog als vaag en alternatief werden gezien. En kijk nu eens, enkele decennia later, hoe er toch blijkbaar dingen zijn veranderd.
  Mijn nieuwsgierigheid en bovenal mijn grote wens om weer beter te worden, hebben mij niet tot een goedgelovige ziel gemaakt. Integendeel (ik ben ook wetenschappelijk opgeleid): je moet te allen tijde kritisch blijven en niets zomaar voor waar aannemen. Dat geldt voor de reguliere gezondheidszorg, maar net zo goed voor het aanvullende circuit. Ook daar tref je ego’s aan en waart de geest van geld rond…dus het komt aan op het eigen onderscheidend vermogen.
  Een juiste houding is m.i. zelf verantwoordelijkheid nemen, ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’.
  Common sense, verstand, gevoel en intuïtie kunnen niet zonder elkaar, we hebben tenslotte niet voor niets 2 hersenhelften.

  Als goede vriend van Paul Harmans weet ik als geen ander dat hij het hart op de juiste plaats heeft en wordt gedreven door zijn grote wens om iets te betekenen voor zijn (ook verre) medemens.
  En dan kom ik weer uit bij waar ik begon, namelijk dat we ons midden in de overgang naar een nieuwe tijd bevinden. Een tijd waarin het gaat om liefde en verbondenheid, integriteit en positieve zingeving. Alleen dát is van belang en kan de wereld (ons) redden.
  Voor mij zijn al die voorhoedevechters die de nek durven uit te steken en zich kwetsbaar durven op te stellen, de ware helden. Zij zijn het die de paradigma-sprong mogelijk maken.
  Een ieder met minder menslievende intenties zal daar vroeg of laat op afgerekend worden.
  Wie kaatst, kan de bal verwachten, toch ?
  Wij hoeven ons daarom niet te bekommeren, we hoeven onze medemens niet te beoordelen of te veroordelen, dat doet het leven uiteindelijk zelf wel…

  1. Wauw, Hans, dat is exact zoals ik het ook van binnen voel! Afgeknapt op de werk- en denkwijze van de reguliere geneeskunst ben ik ook ooit overgegaan op de zogenaamde ‘alternatieve’ richting en heb zó veel positieve dingen meegemaakt die door reguliere artsen waren opgegeven.
   Zo ook bij mezelf: ernstige reuma tot staan weten te brengen, in remissie zelfs, en leef nu zonder gif, zo noem ik de bestaande reguliere medicijnen maar. Dus ik weet waar ik over praat, net als jij.
   Zowel Paul als jij zijn mensen naar mijn hart. Hopelijk gaan jullie ook door tot het gaatje….
   Oja, mocht ik je van dienst kunnen zijn met mijn natuurgeneeskundige kennis, geef maar een seintje. Ik zeg dit niet vanuit het oogpunt om geld te verdienen, dat is helemaal mijn opzet niet. Ik zou het fijn vinden een bijdrage te mogen leveren aan het optimaliseren van iemands gezondheid, zodat die verder kan gaan met de goede dingen in het leven.
   Kijk maar.
   Nog een hele fijne dag verder en een warme groet!

  2. Hans, je bent een mens naar mijn hart. Ik hoop dat de mensen die dit lezen het ook zo voelen. Ik schreef net in een andere post dat elke geboorte in welke vorm dan ook, gepaard gaat met weeën en pijn. Hier ook, het oplichten van de sluier, brengt verwarring en pijn. Iedere mens, ook al is zij of hij maar een beetje wakker aan het worden, ondergaat deze pijn. Voor mijn gevoel mag die grote knal wel komen die álle sluiers verwijdert zodat ieder weer in zijn oorspronkellijke kracht wordt gezet. Hartegroet, Odette

  1. MMS jaagt 66 miljoen Fransen over de kling!!

   Godallemachtig, in Frankrijk zit natrium chloriet in het drinkwater, dat wordt een slachtveld! Afrika met de miljoenen kinderen die aan malaria doodgaan is er niets bij. Hoeveel onschuldige Franse kinderen zullen op hemeltergende wijze de dood vinden, hoeveel Franse families zullen uiteen gerukt worden als de broodwinners en opvoeders bij bosjes neervallen? Spooksteden doemen bij tientallen op aan de Franse horizon, geen fabriek meer die voldoende werknemers heeft om de zaak draaiende te houden, dat zorgt voor nog meer armoede, ellende en hongersnood, de laatste Fransen zullen zelfs blij zijn om met hun laatste slok drinkwater, natuurlijk besmet met MMS, meteen ook hun laatste adem uit te blazen, weg uit die Franse hel!!! Alles beter dan verrekken vanwege een gescheurde buikwand, de pijn van gezwollen puisten die stinken naar chloor als ze openbarsten, de pijnlijke anus na maanden bleekwaterachtige diaree, de opgezwollen keel van zowel het zwaar giftige natrium chloriet dat via die weg naar binnen gaat, als van het zure braaksel dat constant via die weg gulpend naar buiten golft. Dood en doodziek zijn de Fransen, en wij ons maar afvragen hoe dat komt. Voor bovenstaande reactieplaatser is dat echter absoluut geen ‘vraagteken’, hij weet het en stelt nu gelukkig de rest van de wereld op de hoogte, dus: neem gvd, aub, please, svp, bitte GEEN fucking MMS in, het zal beslist je dood worden!

 35. Questiomarc,
  maar ook aan Feniks.
  Je hebt me wel veel huiswerk gegeven.
  Ben de heledag verder aan het zoeken gagaan. Alles gelezen en aan tekeningen gemaakt
  Feniks heeft al zoveel geschreven , dat ik niet in herhaling ga , maar het wordt steeds duidelijker voor mij. Het zoeken is zogoed als klaar. op papier. Dan aktie.
  Bedankt voor de website over Chloordioxide.
  Dit onderwerp, MMS is nu doodgebloed hier denk ik.
  Wel “grappig” te lezen dat ratten die drinkwater met 14 mh per kg lichaamsgewicht een hersen achterstand van de hersenontwikkeling wer geconstateerd…..
  Dat MMS krijgt nog een rattenstaartje.

  1. Er zijn wat type fouten.
   Ik heb artrose et ergst in de handen. Geeft niet, vrolijk blijven !

  2. Probeer eens MMS Mari, de dure middelen van de farmacie werken blijkbaar niet?

  3. Heb jij (mari) (en ook questionmarc!) eigenlijk de hele opsomming over natruim chloriet op de link die questionmarc in reactie 42 geeft wel gelezen en tot je laten doordringen? Die opsomming weerlegt namelijk ALLE zogenaamde wetenschappelijke verweren die de sceptici hier naar voren hebben gebracht. Uitgerekend questionmarc met zijn sceptische inborst, vindt het artikel dat het beste jullie schandalige betogen volledig onderuit haalt.

   http://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloordioxide.htm

   Maar natuurlijk Mari, zoals het een goede bevooroordeelde scepticus betaamd die NOOIT, NOOIT, NOOIT zijn ongelijk zal toegeven, haal je er alleen een opmerking uit over ratten die er een achterstand van hersenontwikkeling door kunnen ontwikkelen. De zwaar, zwaar verdunde hoeveelheid MMS die een mens binnenkrijgt KAN GEEN KWAAD!

   Wie heeft er hier een rattenstaart???

 36. Ik ben ook een fanatiek MMS gebruiker, voor Lyme.
  Ondanks dat ik zeer gevoelig ben voor bijwerkingen heb ik vrij weinig last van MMS.
  Het blijft bij meer slaap en hooguit wat slap.
  Maar ook al zeer veel positieve dingen opgemerkt.

  Ik geloof niet dat MMS schadelijk is, van antibiotica ga ik aan de diarree en van MMS dus niet.
  In al die tijd heb ik 2 a 3 keer één keer diarree gehad!
  Nou elk mens heeft dat wel eens, en zeker met mijn allergieen wil dat wel eens gebeuren.

  Bij interesse wil ik de link van een topic wat ik bijhoud wel plaatsen.

  1. Hallo Anoniem,
   Je schrijft dat je ook allergien heb. Helpt het ook daar tegen, of zie je geen verbetering?
   Ikzelf gebruik van alles tegen de hooikoorts, astma etc, maar medicijnen helpen nauwelijks.
   Graag hoor ik van je,
   Gr. Rosa

 37. DOET ME DENKEN AAN DIE iTALIAANSE ARTS, DIE IN DISCREDIET GEKOMEN IS IN ONS LAND
  HIJ DEED MET NA-WATERSTOFBICARBONAAT-INFUUS BEHANDELEN EN SOMMIGE HADDEN DAAR BAAT BIJ EN GENAZEN
  MAAR NET ALS BIJ ANTIBIOTICAKUREN IS ER SOMS GEEN KRUID GEWASSEN TEGEN ZIEKTEN

 38. Quote: Hans Kok [“Logisch redenerend: blijkbaar zijn het juist dié (veelal veelbelovende en succesvolle) behandelvormen die bedreigend zijn voor de gevestigde orde, want anders zou laatstgenoemde niet zoveel moeite doen om deze te onderdrukken of uit de publiciteit te houden, toch ?
  En dan kom je weer op de macht van Het Grote Geld…”]

  Dikke Vette Bingo!!!!!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.