Advertentie

Intratuin: waarom mooi weer spelen met ‘RoundUp’..?


Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop...!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..
Dit uiterst giftige en dus levensgevaarlijk goedje, de ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto is sinds een paar jaar ‘gewoon handig’ in alle tuincentra in Nederland te koop…!! Dat in Frankrijk Monsanto al veroordeeld is om de neurotoxische werking van dit spul doet kennelijk niet ter zake..?

Uit een onderzoek uit 2013, van de Nederlandse vereniging ‘Milieudefensie’ en ‘Friends of the Earth Europe’, blijkt dat in 18 Europese landen, mensen het heftige gif ‘glyfosaat’ in hun lichaam hebben. In Nederland hebben 5 van 8 Nederlanders resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine. Een onderzoek met rapportage door een Duitse onderzoeksinstantie. (HIER pdf) Van alle Europese deelnemers is 44% positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, dat zoals iedereen weet, ook onder de merknaam ‘RoundUp’ te koop is. Alle vrijwilligers die een monster verstrekten voor het genoemde onderzoek wonen in steden. En belangrijk is dat de deelnemers aan dit onderzoek, tijdens de test geen Roundup gebruikten, noch in handen hebben gehad.

Milieudefensie via campagneleider Klaas Breunissen bij de presentatie van het onderzoek in 2013: 
“De onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid. Het is simpelweg bizar te noemen, dat we nota bene van één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.

Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling, zelfs bij hele lage concentraties van dit middel in het menselijk lichaam. Reden genoeg voor de voedsel- en warenautoriteit om te testen hoeveel van dit gif in ons voedsel zit”.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit… Waarom niet, zo is de grote vraag, want er is zo je ziet en hieronder kunt lezen, alle reden toe..! RoundUp wordt zoals je weet, heftig toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa geïmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De grootste producent van glyphosaat is Monsanto, de producent van het merk ‘RoundUp’. In Europa wordt glyfosaat veel gebruikt door boeren om onkruid uit velden te verwijderen voorafgaand aan het planten of ontkiemen van zaden. Roundup is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder jaar toe, ook in de rest van Europa.

Het middel RoundUp ontbreekt kennelijk op deze poster..
Een poster uit eind jaren 1990, waarin duidelijk het verwoestende spoor van Monsanto’s producten, waaronder RoundUp, al te zien is. Het ontbladeringsmiddel  ‘Agent Orange’, bijna identiek aan het zwaar giftige Dioxine, zorgt nu in Thailand en Vietnam nog voor verschrikkelijke geboorte-afwijkingen..!

Het meest trieste vinden wij, dat dit de eerste keer was, dat in heel Europa de aanwezigheid van dit bestrijdingsmiddel bij de mens onderzocht werd.. Op basis van dit onderzoek, stuurde de Vereniging Milieudefensie op 17 juni 2013 een brief naar het het kabinet-Rutte, met de vraag om opheldering. De vraag daarbij is simpel: “Waarom hebben zo veel mensen, in onze steekproef 5 op de 8 (63%),  dit gifmiddel in hun lichaam? Waarom weten zij daar niets van? Hoe komt het in hun lichaam en hoe voorkomen zij dat het voortaan in hun lichaam komt?”

Daarnaast riep Milieudefensie de overheid op tot actie om per direct maatregelen te nemen om de blootstelling aan dit middel te verminderen. Inmiddels is het de Nederlandse overheid die dit middel heeft verboden voor consumentengebruik. ‘Hoera’ zou je wellicht denken, een zwaar gif nu eindelijk van de schappen.. Nee hoor, de verkoop mag gewoon doorgaan, voor de burger tot eind 2014. Een verhaal over mooi weer spelen, bureaucratie en doofpotten. En waar is de MainStreamMedia in dit verhaal?

x

x

* * *

Monsanto's 'Round-up' wordt met miljoenen liters gesproeid over gewassen overal ter wereld. De planten zijn GM-beschermd tegen dit gif, maar de mens en de Aarde..?
Monsanto’s ‘Round-up’ wordt met miljoenen liters gesproeid over gewassen overal ter wereld. De planten zijn ‘genetisch beschermd’ tegen dit gif, maar de mens en de Aarde..? Goedgekeurd gif dat mens en Aarde op een dergelijke schaal aantast.. Wie keurt dit goed en waar zijn onze politieke vertegenwoordigers om de manipulaties hier omheen aan te pakken..?

xx

x

x

Intratuin: waarom mooi weer spelen met ‘RoundUp’..?

x2014 WantToKnow.nl/.be

x

Het onkruidgif ‘Roundup’, een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen ter wereld, IS zeer schadelijk voor mens en milieu, zo blijkt keer op keer uit onafhankelijk onderzoek. Het landbouwgif, geproduceerd door chemie-moloch Monsanto, zo blijkt uit dit onderzoek, speelt een rol in de ontwikkeling van kanker en is darbij waarschijnlijk hormoonverstorend. De officiële toestemming voor het gebruik van ‘RoundUp’ en glyfosaat – de gifstof in dit Monsanto-middel – is gebaseerd op onderzoeken die producenten, zoals Monsanto, zelf uitvoerden. En Monsanto wist al heel vroeg dat deze onderzoeken, die ze zélf uitvoerden, OOK AANTOONDEN dat hun middel regelrechte rotzooi is.. Maar kennelijk heeft Monsanto ‘haar’ onderzoeksresultaten zodanig vervalst, dat EU-commissarissen alle reden hadden om o.a.  ‘RoundUp’ toe te laten..

Niet zulke prettige foto’s, afkomstig van het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Caen.. Ratten die tumoren ontwikkelen, ná 2 jaar lang GMO-mais gegeten te hebben. Of drinkwater hadden toegediend gekregen, waarin ‘wettelijk toegestane’ verdunningen van ‘RoundUp’ waren opgelost..!
Niet zulke prettige foto’s, afkomstig van het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Caen.. Ratten die tumoren ontwikkelen, ná 2 jaar lang GMO-mais gegeten te hebben. Of drinkwater hadden toegediend gekregen, waarin ‘wettelijk toegestane’ verdunningen van ‘RoundUp’ waren opgelost..! (klik voor artikel)

Wist je dat al in de jaren 1980-1990 industrie en toezichthouders van de EU wisten dat Monsanto’s ‘Roundup’, geboorte-afwijkingen veroorzaakt? En dat werd nagelaten deze gegevens openbaar te maken? Dit was de conclusie van een nieuw rapport, opgesteld door een groep wetenschappers en onderzoekers, dat 7 juni 2011 uitkwam. Het rapport heet  “Roundup en geboorte-afwijkingen: wordt het publiek onwetend gehouden?”  Dit rapport onthulde dat uit industrieel onderzoek in de jaren’80 – onder andere in opdracht van Monsanto zélf) – bleek dat het actieve ingrediënt van Roundup, glyfosaat, geboorte-afwijkingen bij laboratoriumdieren veroorzaakte.

Ook de Duitse regering was hier waarschijnlijk al in de jaren 1990 van op de hoogte…! Als rapporteur-lidstaat, was Duitsland destijds verantwoordelijk voor het bestuderen van rapporten van de industrie over glyfosaat. Maar in ieder geval is de EU-commissie met zekerheid bekend met deze bevindingen sinds 2002, het jaar waarin de onkruidverdelger officieel werd toegelaten voor gebruik in de EU. En niet alleen werd informatie achtergehouden, de instanties zijn doorgegaan met het verstrekken van valse publieksvoorlichting over de veiligheid van glyfosaat..!

roundup and birth effectsBewust gemanipuleerd..?
In 2010 nog meldde het BVL, het Duitse federale bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid, aan de Eu-commissie dat er ‘geen bewijs was voor teratogeniteit (het veroorzaken van geboorteafwijkingen) bij glyfosaat’. Een reactie van het BVL bleek nodig, want Argentijnse wetenschappers hadden een verontrustend rapport uitgebracht, waaruit bleek dat geboorte-afwijkingen bij kippen en kikkers al optreden bij veel lagere doses dan de doses die gebruikelijk zijn in de landbouw..!

Het onderzoek behelsde studie naar het hoge aantal gevallen van geboorte-afwijkingen en kanker in gebieden in Zuid-Amerika waar Roundup-Ready soja wordt geteeld. GMO-soja, genetisch gemanipuleerd om bestand te zijn tegen ruime hoeveelheden RoundUp. (zie hier artikel over ‘verantwoorde soja’..!)

Voor het bewijs van de veiligheid van glyfosaat verwees het BVL naar de onderzoeken die door de betrokken bedrijven zelf zijn verricht, voorafgaand aan de Europese toelating van het gif. Maar de schrijvers van het nieuwe rapport hebben de documentatie voor de toelating nagekeken en troffen daarin heel andere bevindingen aan: in tegenstelling tot wat het BVL beweert, toonden ook de onderzoeken die door de industrie zelf zijn verricht aan dat glyfosaat/Roundup geboorte-afwijkingen veroorzaakt bij laboratoriumdieren, soms zelfs bij heel lage doses. De Duitse overheid en de ECCO, het adviespanel van experts van de Europese Commissie, hebben die bevindingen weggepoetst, waarna het verdelgingsmiddel werd goedgekeurd.

claire robinsonClaire Robinson, mede-schrijver van het rapport en woordvoerder voor de NGO Earth Open Source, die het rapport uitbracht zei: “Dit ziet er uit als een doofpot-operatie van industrie en wetgevers, die tot gevolg heeft dat burgers aan risico’s worden blootgesteld. Roundup wordt niet alleen door boeren gebruikt, maar ook in de tuin, op schoolpleinen, in bermen, parken en andere openbare ruimtes, omdat iedereen denkt dat het veilig is.”

Wat voor smerig spelletje zit hier achter..?
Als reeds jaren uit onafhankelijk onderzoek blijkt, en keer op keer, dat het RoundUp-gif een groot risico voor de gezondheid kan zijn, spreken we dan over een doofpot..? Natuurlijk.. Mede op grond van dit soort onderzoeken, riep in JUNI 2011, Greenpeace al op, de vergunning voor het gebruik van Roundup en andere glyfosaatbestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk opnieuw te laten beoordelen..

loesje monsantoMaar dat is ook weer bizar, want waarom niet vragen om een ONMIDDELLIJK VERBOD. Greenpeace vroeg 3 jaar geleden slechts om een ‘nieuwe beoordeling’… Is het niet essentieel dat je dan als milieu-organisatie de NOODKLOK luidt..? Vraagt en zelfs EIST dat een onmiddellijk verbod dient te worden uitgevaardigd..?

Zoals je hier op de site al vaker hebt kunnen lezen, wordt het bestrijdingsmiddel ‘RoundUp’ wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt. Vooral in de combinatie met GMO-gewassen, waarbij Monsanto deze gewassen zogenaamd ‘RoundUp’-ready heeft gemaakt. Wat zoveel betekent dat dit smerige, giftige spul de gewassen van Monsanto niet aantast.. Volgens Monsanto dan.. Daarnaast is sinds een paar jaar ‘RoundUp’ te koop in supermarkten, tuincentra en overal eigenlijk waar je tuin- en akkerbouwproducten kunt kopen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, om met een uiterst giftig bestrijdinigsmiddel, aan de slag te gaan.

Van onkruidbestrijding op stoepen en schoolpleinen tot het besproeien van mega-akkers met maïs of sojabonen. Het door Greenpeace en de Britse organisatie GMFreeze op 30 juni 2011 gepubliceerde rapport, bevat een analyse van bijna tweehonderd onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gebruik van o.a. ‘RoundUp’. Het rapport toont klip en klaar de verbanden tussen dit gif en de ontwikkeling van kanker. Daarbij is ook gebleken dat RoundUp, schade aan dierlijke cellen kan veroorzaken, hormoonverstorend werkt en in verband gebracht met de ziekte van Parkinson…

Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers
Een voorbeeld van de giga-onkruidgroei op Amerikaanse akkers. Onkruid dat totaal ongevoelig is geworden voor RoundUp en Monsanto regelrecht te kakken zet.. Wat kan de EU hiervan leren is wellicht de vraag..!

De onkruiden die Monsanto zegt te bestrijden, zijn inmiddels zelf ook ongevoelig geworden voor altijd hetzelfde gif, het RoundUp-glyphosaat dus. Hierdoor zijn boeren genoodzaakt om steeds meer gif te gebruiken bij het bestrijden van onkruid.

‘De belofte van Monsanto, dat de onkruidbestrijding met de ‘Roundup Ready’ gewassen gemakkelijker en goedkoper zou worden, is dus onjuist’, stelt Herman van Bekkem, gentech- en landbouwdeskundige bij Greenpeace in 2011. ‘Gentech zorgt pertinent niet voor duurzame landbouw, maar juist voor meer gif en minder biodiversiteit. Slimme duurzame landbouw heeft gentech en gif niet nodig.’ Daarom vraagt Greenpeace staatssecretaris Atsma om een verbod in te stellen voor proeven en teelt van ‘Roundup Ready’ maïs in Nederland.

Inmiddels is dus een verbod op verkoop en gebruik uitgevaardigd..!
Maar we snappen het maar niet.. Hoe is het nu mogelijk dat geconstateerd wordt dat een middel zwaar giftig is, in het menselijk lichaam voorkomt, zelfs in moedermelk, en dat vervolgens milieu-organisaties nodig zijn om dit schandaal aan de grote klok te gaan hangen..? Is het pluche van de Tweede Kamer dan zó comfortabel, dat je niet eens meer je gezonde verstand kunt gebruiken als parlementariër..?

Kan iemand ons vertellen, waarom de hier en elders aangedragen FEITEN EN ESSENTIËLE INFORMATIE onvoldoende is om DIRECT tot actie over te gaan..? Deze zaak loopt al meer dan 20 jaar en niemand die kennelijk het voortouw neemt om deze schandalige zaak aan te kaarten. Een zaak die minimaal zo groot is als ALLE ASBESTZAKEN bij elkaar..! Waarom in beschermende pakken asbest af laten voeren, als een paar meter verderop minimaal dezelfde, giftige rotzooi te koop is.. In goed vertrouwen door burgers gebruikt, die gelóven dat hun regering hen beschermt bij het afgeven van vergunningen voor alledaagse onkruidbestrijders.. Mevrouw Schippers wellicht?

Kennelijk heeft het lobby-werk van Monsanto letterlijk en figuurlijk haar vruchten afgeworpen..!
Kennelijk heeft het lobby-werk van Monsanto letterlijk en figuurlijk haar vruchten afgeworpen..! Dit is het percentage GMO-gewassen dat in de VS via (vooral Monsantogewassen) wordt geoogst en verkocht. En voor het grootste deel worden al deze gewassen met ‘RoundUp’ behandeld..!

In 2012 zou de toelating van glyfosaat worden herzien door de EU, maar eind 2010 heeft de EU-commissie in stilte een richtlijn goedgekeurd, waarin de herziening van glyfosaat en 38 andere bestrijdingsmiddelen wordt uitgesteld tot 2015..! Tevens zal in 2015 zal glyfosaat niet worden herzien onder de nieuwe, maar nog onder de ruimere, verouderde voorwaarden. De reden daarvoor is dat de Commissie er niet in is geslaagd om tijdig de nieuwe eisen op te stellen waaraan het industrieel onderzoek moet voldoen. Het is dus mogelijk dat glyfosaat alsnog door de herziening komt en pas over vijftien jaar onder de nieuwe, strikte regels wordt herkeurd, in 2030.

monsanto cartoonClaire Robinson: “Zonder aan de regels te hoeven voldoen kan glyfosaat meeliften tot 2030, in dit tijdperk waarin biotech bedrijven zware druk uitoefenen op de EU om glyfosaat-resistente gentech gewassen toe te laten in Europa. Net zoals in Noord- en Zuid- Amerika al het geval is zal de toelating van deze gewassen leiden tot een forse toename van het gebruik van glyfosaat in Europa.

Het is de agro-chemische industrie die voordeel heeft bij het uitstel van de Commissie, de volksgezondheid delft het onderspit. De EU-commissie moet het uitstel intrekken, en per direct het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek betrekken in de beoordeling van glyfosaat. De toelating van dit gif moet worden herzien, en zolang dat proces niet volledig is afgerond, dient het voorzorgsbeginsel te worden toegepast en het bestrijdingsmiddel uit de markt genomen te worden.

Het is inmiddels (door vooral het speurwerk van de alternatieve media!) duidelijk geworden hoe de vork in de steel steekt, met betrekking tot de uitermate onlogische goedkeuring van een middel als RoundUp voor massaal onkruidverdelgingsmiddel. Het is de keiharde manipulatie die Monsanto gebruikt om haar plaats te veroveren op deze wereldmarkt.

Leugens om onderzoek, bikkelharde lobbywerk in o.a. EU-kringen (HIER) en ook een ragfijn spel op het gebied van draaideur-politiek. Een spel dat ook de boeven van Goldman Sachs geraffineerd spelen. Zie het plaatje onderaan dit artikel en kijk hoe Monsanto erin slaagt, via dit gluiperige draaideurspel, mensen op posities te krijgen, die Monsanto geen strobreed in de weg leggen, haar giftige agenda uit te rollen.!

Intratuin en mooi weer spelen..!
Tja, dan is er nog het mooie weer spelen met ‘slechte berichtgeving’… Het volgendeverhaal’ van Intratuin stond op haar site en laat zien hoe je met gifstoffen ook mooi weer kunt spelen.. Want is het niet zo dat wanneer iets giftig is, je niet meer achter de verkoop staat, je dan DIRECT ALLES uit de schappen haalt, en vernietigt..?? Nee, Intratuin is per begin mei gestopt met verkoop van glyphosaat-houdende onkruidbestrijdingsmiddelen, maar ‘geeft de winkels tot 1 september de kans uitverkoop te doen’…  Is dit nou zo bizar, of zijn wij nou gek.. Terwijl eind december dit gif sowieso van de schappen moet..

Want is het nou giftig of is het niet giftig..? Waarom dan nog deze schadelijke rommel verkopen als het zo giftig is..?? Sta je als Intratuin achter je besluit of niet? Gaat commercie boven je ‘eer-en-geweten’ of niet..? Intratuin loopt dus simpelweg goede sier te maken, door te roepen dat ze goed voor je zorgen, maar dat ze het even niet in de gaten hadden. Nu besloten hebben om te stoppen met verkoop van RoundUp en andere glyphosaat-rommel, per mei 2014 en nog wel verkoop doen tot na de zomer..  Hier een deel van het Intratuin-bericht.

Website Intratuin, mei 2014:

‘Intratuin maakt alle onkruidbestrijdingsmiddelen met de stof glyfosaat per direct onbestelbaar voor haar winkels. (Milieu)organisaties zetten al langere tijd vraagtekens bij de effecten van glyfosaathoudende middelen op de gezondheid van mens en milieu en pleiten voor een verbod op de middelen. Hoewel de middelen voldoen aan alle wettelijke bepalingen, werkt Intratuin al enige tijd achter de schermen aan ecologische alternatieven op het schap. Nu de tuincentrumketen een volwaardig pakket aan alternatieven in haar winkels heeft staan, neemt zij afscheid van alle 22 glysofaathoudende middelen.

Alle Intratuin winkels krijgen tot en met 1 september 2014 de mogelijkheid om de producten uit te verkopen. De meest herkenbare merken voor de consument zijn ‘RoundUp’, ‘Bayer Clear-up’ en ‘Pokon STOP’. 

Volgens gecertificeerde testorganisaties die onder controle staan van overheidinstanties, is glyfosaat bij correct gebruik ongevaarlijk voor mens, dier en milieu. Intratuin zette daarom vorig jaar al in op het stimuleren van bewust en zorgvuldig gebruik door de consument, in combinatie met maatregelen door leveranciers en andere partijen als Tuinbranche Nederland.’

Menno Wielinga, algemeen directeur Intratuin Nederland, op dezelfde Intratuin-site:Door glyfosaatmiddelen onbestelbaar te maken, gaat Intratuin als marktleider in haar beleid over bestrijdingsmiddelen verder dan de Europese wet- en regelgeving van haar vraagt. Wij nemen onze rol in de zorg voor het milieu serieus.
Zo hebben wij vorig voorjaar reeds drie producten met neonicotinoïden gesaneerd, vooruitlopend op eventuele maatregelen van de Nederlandse overheid. De algemene discussie over de verkoop van bestrijdingsmiddelen en in het bijzonder de producten die in relatie worden gebracht met de bijensterfte vragen namelijk een antwoord van ons als retailer.”

De RoundUp-winstpakker...
De RoundUp-winstpakker…

Nee meneer Wielinga, niet de ‘algemene discussie’ over de verkoop van deze rotzooi vragen om een antwoord.. Het gaat in onze ogen heel simpel om uw éigen verantwoordelijkheidsgevoel, ook wel ‘zakelijke ethiek en moraal’ genoemd.. Waarom doorgaan met het ‘uitverkopen’ van een product, dat gewoon DIRECT uit de schappen dient te verdwijnen.. Of vind u het daarvoor niet schadelijk genoeg..?? Bent u daarover té weinig geïnformeerd..? Of gaat het commerciële belang van uw winkels en franchisenemers vóór..?

Dat u al lang met de verkoop van o.a. RoundUp had moeten stoppen, komt in uw verhaal op de site niet ter sprake.. Daarbij gaan we er dan ook maar gemakshalve vanuit dat uw bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor alle schade die inmiddels is ontstaan door de verkoop van glyphosaat door Intratuin, de afgelopen jaren..! Iedere welbelezen Europese burger weet dat bedrijven als Monsanto een lobby hebben in de EU besluitvormingsprocessen en dat het daardoor BIJZONDER oppassen geblazen is, met ‘officiële regelgeving’. Dat je je als grootwinkelbedrijf zeker niet kunt verschuilen achter ‘Europese regelgeving, afkomstig van ‘gecertificeerde testbedrijven’’.. We wensen u een goede verkoop van de restanten RoundUp; dat het naar tevredenheid de winkels mag verlaten..

x

* * *

x

monsanto USregering draaideur

 

[bol_product_links block_id=”bol_53bd5f7222173_selected-products” products=”1001004009735222,1001004001669334,1001004006530254,1002004006559405,9200000016170370,1001004002335434,9200000022186937,9200000021041198,9200000002799529,666870259″ name=”RoundUp intratuin” sub_id=”” link_color=”993D40″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFAF69″ border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

25 gedachten over “Intratuin: waarom mooi weer spelen met ‘RoundUp’..?

  1. Ik had hier juist naar willen verwijzen, maar je was me voor, Joris! Stond een paar dagen geleden ook uitgebreid in Le Monde (in Frankrijk dus wél aandacht in de media hiervoor)…

  2. Ellen, Dat is nog eens nieuws, gewoon in een bekende, grote krant!
   Hoewel ik ooit hoorde dat Le Monde ook niet meer zo’n grote oplage heeft. Wel iets om naar te verwijzen als bewijs dat het nieuwswaardig wordt geacht door ‘de oude garde’. Voor sommigen is dit nog altijd belangrijk, in het kader van ‘als het in de (kwaliteits)krant staat is het waar’.

   Heb je een url of was het uitsluitend op papier?

 1. En de volgende stap van monsanto is natuurlijk dat aanstaande geheime vrijhandelsakkoord zodat, als er later wel wetgeving komt, tegen hun rotzooi ze doodleuk de staat kunnen aanklagen en zo op die manier nog eens gigantische winsten kunnen binnenhalen maar nu dan op kosten van de belastingbetaler. Dus we worden 2x gepakt: onze gezondheid en onze portemonnee.
  Dank je wel EU

 2. Even een paar weetjes en voor de logische denkers onder ons waarschijnlijk helemaal niet nodig , doch voor vele geheel nieuw.
  Als je een roundup ready gewas teelt en je bespuit het met roundup dan gaat dat gif dus in het gewas zitten en eet je het op!
  Alle tarwe in nederland wordt doodgespoten met roundup zodat het hele veld gelijktijdig dood is en geoogst kan worden, dit scheeld tijd en is economisch gezien dus een zeer verantwoorde manier van handelen. Het gebruikte gif komt dan wel in de voedselketen !
  Veel nederlandse gemeenten gebruiken roundup als bestrijdingsmiddel om stoepen en straten onkruidvrij te houden! Dus ook voor uw huisje !
  Dan nog iets anders om eens bij stil te staan. Wat is onkruid eigenlijk? Onkruid zijn planten op een plaats waar wij ze niet willen hebben! Als je het zo eens beziet is het idioot om gelijk de gifspuit te hanteren , simpeler zou zijn om eens na te gaan waarom wij die planten daar niet wensen en hoe we dat verandren kunnen , veel is namelijk heel goed te gebruiken. In salades of als geneesmiddel , of gewoon omdat het mooie planten zijn!

  1. Hetzelfde geldt voor aardappelen. Het gewas boven de grond wordt op een zeker moment bespoten zodat het loof afsterft. Natuurlijk heeft het spul een bepaalde afbraaktijd nodig, maar let op:
   Alles wat op de plant of op de grond terecht komt, wordt door de knollen in de grond opgezogen met het water uit de bodem. Dat geldt voor alle knolgewassen. Als het bewerkingsmiddel is afgebroken, blijven er altijd reststoffen achter waarvan niet is gemeten en/of aangetoond of het nog schade oplevert als je het opeet. Dat geldt voor mensen en voor dieren (veevoeders) waarna het alsnog in de voedselketen terecht komt.

   Ik eet de laatste maanden nog uitsluitend vers en biologisch geteelde groenten en fruit. Graanprodukten heb ik noodgedwongen uit mijn dieet geschrapt en vlees heb ik uit eigen keuze uit mijn dieet geschrapt. Roundup wordt ook in verband gebracht met de glutenintolerantie waar tegenwoordig steeds meer mensen last van hebben. Als ik jouw verhaal lees, marcel, is dat niet verwonderlijk want roundup tast de stofwisselingsorganen van een organisme aan (mens en dier). Dus als tarwe er mee bespoten wordt…. tjongejongejonge, er komt steeds meer rottigheid aan het licht 🙁

  2. De gemeente gebruikt naast Roundup ook groeiremmers in plantsoenen, waar gewervelde dieren aan dood gaan. Dus alles in de sloot, vijvers en bodem bij die plantsoenen wordt vergiftigd.

 3. Tweede plaatje.
  [quote] Het middel RoundUp ontbreekt kennelijk op deze poster.. [/quote]
  Staat echt op de poster 1979 Roundup (herbicide).

  Staat een beetje slordig.

 4. Naast Roundup is ook de neonicotinoïde erg populair als preventie, aangebracht op de zaden, tegen insectenplagen die mogelijk nooit komen. Dit zenuwgif komt wel in de plant en in het fruit terecht. Niet alleen de bestuivers, maar ook de consument krijgt residue van dit gif binnen. Lees het hele verhaal van Jeroen van der Sluijs, ‘Bijensterfte en Ecocide’. Jeroen van der Sluijs universitair hoofddocent Nieuwe Risico’s Universiteit Utrecht: http://www.bttf.nl/files/2013%20inleiding%20Jeroen%20van%20der%20Sluijs.pdf

  1. Ook weer opgelost. Bang voor positieve reacties overigens, Jantje..?

 5. De Roundup die je in de winkel koopt is trouwens kinderspel vergeleken met “het echte werk” wat er in de landbouw gebruikt wordt. Door de jaren heen is dit goedje nog “verbeterd” met een aantal katalisators waar de honden geen brood van lusten.

  1. Alle round up producten zijn planten killers, maar niet hun zaad, in de land en tuinbouw worden producten gebruikt die het kiemen van zaad voorkomen, dat is een graatje erger, de smerigste producten zijn de insectiside, die roeien de hele cirkel uit, bij het bespuiten van mijn wijn, zelf kunnen constateren, alles was dood, als er meer mensen terug zouden komen in de rurale wereld, zou alles meer manuelle kunnen gebeuren, minder storend voor de natuur, en misschien heel goed voor sommige mensen, als werk therapie, het afbranden van aardappeloof is niet echt gevaarlijk, niet mooi maar acceptable.

  2. jenne, hier in de eko/BD landbouw wordt aardappelloof geklapt i.p.v gebrand, waarna het loof natuurlijk afsterft.

  3. Allaya, wist ik niet, nooit gezien, maar is ongetwijfeld de beste methode.

  4. Lees even mijn reaktie bovenaan… het is een zoveel groter probleem dan iedereen weet en realiseert… 🙁 🙁

 6. De graancirkels die door onze ruimtebroeders worden gemaakt en niet erkend worden zijn wellicht even weinig interessant om de waarheid er over aan het licht te brengen. DE REDEN ? A N G S T . Onze leiders van ALLE landen op deze planeet hebben gewoon schrik dat ze hun macht verliezen..over ONS…gewone burgers…die alleen denken aan hun portemonnee. God vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen

 7. Dat round-up (en chemische vriendjes) door ‘de normale’ consument niet meer gebruikt wordt, lost nagenoeg niets op. Het gebruik in de industrie is vele malen groter en dat zijn de grootverbruikers en vervuilers. ALLE producten die door de FDA worden gecontroleerd voor toelating, worden onderbouwd met de onderzoeken die worden aangedragen door de desbetreffende producent(bron: Randell Fitzgerald, 100 jaar medische leugens). In Europa is dat waarschijnlijk niet anders, dat heb ik niet uitgezocht.

  Het gaat ook niet alleen om de resten van round-up in het menselijk lichaam. Medicijnen in het leidingwater, leugens op voedselverpakkingen, een overheid in dienst van het grote geld, het voedingscentrum dat rechtstreeks/via een omweg in dienst staat van de grote geldbeluste/menshatende voedingsconcerns.

  De slogan ‘Een betere wereld begint bij jezelf’ is complete kolder die helaas door velen wordt geloofd… Een betere wereld eindigt bij een kapitalistisch wereldbeeld….

  De titel is enigszins misleidend. Dat de Intratuin het niet goed voor heeft met de mens is wel duidelijk. Een bedrijf dat zo groot is, wordt per definitie niet uit menslievendheid, maar uit honger naar geld geleid.

  Kunnen wij iets aan round-up doen? Ja, op persoonlijk vlak. Maar als ik mijn mini-tuintje uitloop, dan heeft mijn gemeente (Meppel), als inkoper bij een groothandel, in elk perkje, op elke tegel en op elk stukje ongewenst groen een lading chemicaliën gespoten die waarschijnlijk nog door mijn muren heen komt….

  Ik ben nog relatief jong, heb nog geen lichamelijke gebreken. Maar als ik lees (weer Randell Fitzgerald) dat in 2001 al meer dan 10% van de Amerikaanse bevolking onvruchtbaar is door het binnen krijgen van medicijnresten, dan lijkt een toekomst in vrijheid en gezondheid bijna onbereikbaar….

 8. Ik was op de hoogte van het verwijderen van round-up bij Intratuin, goede actie! Tot mijn grote verbazing kwam ik van de week in de Karwij-folder voor het eerst round-up tegen. Daar ik al jaren de folder in de bus krijg maar dat vergif tot nu toe nog nooit in hun folders ben tegen gekomen, moeten ze daar recentelijk mee begonnen zijn! Daar het hier om een grote bedrijven keten gaat is een protest op z’n plaats.

 9. Ik fok al jaren honden. Ik heb 8 jaar gefokt wonende in Brabant.. en nimmer een geboorte afwijking bij pups.
  Sinds 3 jaar ben ik verhuisd om mijn honden meer vrijheid te geven en woon nu midden in de akkerbouw in Drenthe/Groningen.
  In eerste instantie werden de teven niet drachtig. Maar eenmaal drachtig geraakt, heb ik bij alle nesten geboorte afwijkingen die volgens mijn dierenarts niet veroorzaakt zijn door genen, omdat het TEVEEL afwijkingen zijn, maar moet er een externe reden zijn voor zoveel afwijkingen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de oorzaak Landbouwgif is.. pesticide wat hier 9 maanden per jaar door boeren gebruikt wordt.
  Het soort van geboorte afwijking kan bij babies veroorzaakt worden door contact met landbouwgif…
  En nu 5 nesten verder, met verlies van 20 pups, is er geen twijfel mogelijk… Ik zit met een GROOT probleem.
  Niet alleen mijn honden.. pups die geboren worden, maar ook wijzelf worden aan dit GIF blootgesteld…
  Ik ben bang voor de toekomst… hoe kan ik dit veranderen??

 10. Artikel van 2014 en nog steeds word Roundup verkocht, weer komt in het nieuws dat het niet schadelijk is en we het gewoon kunnen/mogen gebruiken.
  De honingbij heb ik dit jaar nog niet gezien, wel een enkele hommelbij, geen grondwespen zoals vorig jaar. Hoelang zou dit nog door gaan ?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.