Advertentie

Archonten..? Wablief..?


krachten achter de schermenHet verhaal dat je hieronder kunt lezen gaat over ‘de krachten achter de schermen’, zoals wij ze al zo’n 5 jaar benoemen. Niet dat we al die tijd al weten wie of zelfs ‘wat’ deze krachten zijn, maar het werd ons wel steeds duidelijker, dat er een niet te onderschatte collectief werkzaam is, achter de wereldwijde manipulatie, systematisch onderdrukking en vooral de rigoureuze pogingen om deze Aarde naar totale slavernij te dwingen. Nou, welkom op dit artikel, want dat is inderdaad nogal wat..!

Om het ‘grotere plaatje’ in het vizier te krijgen, lijkt het wel, alsof je je door een oerwoud van -voor velen- ‘conspiracies’ heen moet vreten, daarbij vooral met een ‘open mind’ beseffend, dat je niet gek bent. Dát je wel degelijk ziet wát je ziet. Neem nou 9/11. Simpel voorbeeld en een heel simpel antwoord op de vraag, waar je deze ‘krachten achter de schermen’ dan bezig ziet. Nou, dáár dus.

De giga-intelligente wijze, waarop deze dag in elkaar is ‘geknutseld’, toont een mega-intelligentie, die zijn weerga op Aarde niet kent. Want het gáát niet alleen om de fysiek zichtbare schade, die werd aangericht met deze aanslagen, het gaat vooral om de mentaal-spirituele kanten. Zoals we dit onlangs behandelden in het artikel over ‘cognitieve dissonantie’ (HIER)

archonsDe aanslagen van 9/11, en de even zovele andere ‘Valse-vlag’-operaties die zijn uitgevoerd, de afgelopen tientallen jaren, tonen aan, hoé  doortrapt deze krachten op de hoogte zijn van de wijze waarop de menselijk geest werkt. Het blijkt namelijk  bij deze aanslagen, dus ook de 9/11-versies, dat een belangrijk onderdeel van deze gebeurtenissen, de genoemde psychologisch-mentale factor is.

Kijken we naar de consequenties van die aanslagen, dan zie je meteen ook het motief opdoemen. Onderdrukking, manipulatie, vrijheidsbeperking, angst-zaaierij etc. etc. Maar het ongelooflijk geraffineerde plaatje van AL DEZE daden, is bijna niet te ontwaren.. En toch.. Toch is voor de zoeker met het Licht van de Waarheid in zijn hart, een grote stap te maken. Mits… Mits deze zijn geest kan blijven open-houden, een open mind dus, om onbevooroordeeld te kijken naar wat zich voor diens ogen afspeelt. Om te VOELEN wat er daadwerkelijk, om niet-zichtbaar niveau plaatsvindt. Manipulatie en ontkrachting.

x

* * *

x

De eerste kennismaking met de dementoren uit de Harry Potterverhalen.
De eerste kennismaking met de Dementoren uit de Harry Potterverhalen. Een energetisch aanval op Harry Potter en zijn neef Dirk Duffeling (Opperdreuzel..) in een ’tunnel’..

x

x

Archonten…? Wablief..?

2014 © WantToKnow.nl/.be
(met dank aan o.a. Johan Oldenkamp)

x

Volgens de Gnostici, zij die de diepere kennis van deze Aarde bestudeerden en bestuderen, is deze Aarde al tienduizenden jaren ‘in handen van’ een buitenaards ras. En aangezien dat niet iets is, waar je zo even eenvoudig over spreekt, kwam deze kennis in het verleden eigenlijk al, steeds verder weg te staan van de ‘dagelijkse besognes’ van de Aardbewoners. En daarbij: ‘Hoe moet je het concept van een ‘buitenaardse overname’ nu feitelijk uitleggen’..? Veel van wat er op dit gebied dus bekend was, gezien werd, kon uiteindelijk niet meer gedeeld worden, doordat het zó ongelooflijk was, dat de vertellers het wel uit hun hoofden lieten, dit fenomeen te benoemen. En toch.. Laten we beginnen bij wat er nog wel bekend is..

De Nag Hamadi-geschriften. Bewaard voor een tijd waarin de mens in staat zou zijn de strekking van (een deel van de oneindige reikwijdte) zijn potentie te bevatten.
De Nag Hamadi-geschriften. Bewaard voor een tijd waarin de mens in staat zou zijn de strekking van (een deel van de oneindige reikwijdte) zijn potentie te bevatten. En zijn onderdrukkers tegelijkertijd in het licht zou kunnen zetten.

In 1945 werd in het Egyptische plaatsje Nag Hammadi, vlak boven Luxor, in een grot een aantal kruiken gevonden met daarin 13 (sommigen spreken van 12) in leer gebonden boeken. De boeken waren van papyrus en de tekst was in het Grieks geschreven. Velen menen, gezien overeenkomsten met informatie uit het Nieuwe Testament, dat het hier om Christelijke geschriften zou gaan.

Ten onrechte, want de waarheid is echter dat het hier om gnostische verhalen gaat. En hoewel de boeken van het Nieuwe Testament oorspronkelijk ook gnostische geschriften waren, zijn deze door de Christelijke kerk fundamenteel ‘aangepast’.

Gnosticisme of gnostiek gaat over ware godsdienst, en heeft met het Christendom feitelijk geen verbinding. Het Griekse woord Gnosis betekent ‘kennis’ of ‘inzicht’ en daarmee wil het gnosticisme laten zien, dat hogere kennis de deur is naar werkelijke vrijheid. Gnostici noemen zichzelf Telestes (‘iemand met een doel’). Mensen die de waarheid van de gnostiek kenden waren ‘gerichte’ mensen, dus mensen met een duurzame focus. Ze hadden namelijk één doel in hun leven, een doel dat hen van binnenuit, duidelijk was geworden.

Gnostici en de ‘Archons’ of ‘Archonten’…
De onvervalste gnostische werken doen een boekje open over wezens die ‘Archons’ worden genoemd, of ‘Archonten’ in goed Nederlands. Deze wezens leven niet in een energetische wereld, de wereld binnen de fysieke wereld, de wereld van de levensenergieën. Het zijn daarmee, net als zoveel levende bewustzijnsvormen, wezens zónder fysiek lichaam, zoals wij dat kennen  hier op Aarde, in 3D.

Alles waarvan jij denkt dat het ‘waarheid’ of ‘werkelijkheid’ is, is feitelijk ‘gefabriceerd’.. Bijna alles waarin je gelooft, op het gebied van banken, politiek, medicijnen, de media en zelfs onze geschiedenis, is vervalst en in elkaar gezet, zodat de mensheid in slavernij gebracht kon worden, zoals in een versie van de Matrix.
Je bent zó diep in slavernij beland, dat je niets eens meer in de gaten hebt, DAT je erin zit. We aanbidden onze slavendrijvers, en bidden dat ze meer en meer van onze vruchten van ons afpakken. Én je vrijheid en je alledaagse kijk op de je bestaan. Inmiddels ben je ‘het product’ geworden van een al eeuwenlang durende campagne van culturele manipulatie, herschreven geschiedenis, en meer recent, van chemische beïnvloeding.

De Archonten zijn feitelijk parasieten en leven van lage, of zoals wij ze kenschetsen, ‘negatieve’ energieën. Wilhelm Reich (1897 – 1957) onderzocht wetenschappelijk de verschillende levensenergieën op Aarde en kwam uit op de positieve levensenergieën en de negatieve. Tja, en  de Archonten leven van de negatieve levensenergieën, en dan vooral van de negatieve energie die ándere levende bewustzijnsvormen uitstralen… En daar horen wij, in onze fysieke hoedanigheid ‘gevangen’, ook bij..

Vergelijk het zoals wij mensen bijv. dieren gebruiken naar ons goeddunken, bijvoorbeeld voor eigen voeding, zo gebruiken de Archonten mensen voor eigen voeding. En wellicht, wie zal het zeggen, heeft de mensheid deze ‘beestachtige praktijken’ van de Archonten ‘geleerd’. Hoe dan ook, Archonten hebben de systematische productie van negatieve levensenergieën door mensen, in de loop der tijden, verder ‘geoptimaliseerd’. Zoals wij zeg maar de intensieve veehouderij als een ‘groot goed’ zien.

Het waren de Archonten die herhaaldelijk de bibliotheek van Alexandrië hebben vernietigd, die gebouwd was door de Gnostici. Volgend op deze vernietiging, begonnen de gnostici meer en meer te schrijven over de Archonten. Deze geschriften, of codici, met meer dan 50 teksten, waren de geschriften die in Nag Hammadi werden ontdekt. De geschriften zijn ook volkomen intact en daardoor en daarom zo waardevol. Ze overleefde 1300 jaar van inquisitie door de Archonten, een inquisitie tégen de waarheid.

Deze geschriften beschrijven dus de invasie als een soort virus, maar moeilijk om preciés te verklaren. Ze vertellen over de mogelijkheid van de Archonten om de werkelijkheid zowat te dupliceren. Bedoelt met name, om ons een loer te draaien, zodat we hun waarheid als de ónze zouden omarmen. En voor eeuwen en eeuwen is dit gelukt. Maar we worden massaal wakker en zijn op weg, ook het laatste doek rondom deze ‘loerdraaiers’ te ontmaskeren. De Nag Hammadi-teksten leggen uit, dat de Archonten een soort naijver of jaloersheid ontwikkeld hebben, op de mensen, doordat deze mensen iets bezitten, wat zij, de Archonten niet (denken te) bezitten. Namelijk een… ZIEL..

Er wordt verteld over hun haat tegen de emoties die wij aan de dag kunnen leggen in het kader van Liefde, in het bijoznder elke afleiding daarvan, zoals compassie en onvoorwaardelijke liefde en vergeving.. De Archonten prefereren geweld, agressie, haat, dood en oorlog, en voeden zich dus aan de negatieve oogst van dat gedrag en de manifestatie van die gebeurtenissen. Ze leven van de energie van stervenden, terwijl ze ondertussen aan het controlebord zitten van de gebeurtenissen die tot dit lijden aanleiding geven.. Komt het je al bekend voor..?? Het voeren van valse oorlogen (bijv. de 9/11-valse oorlogen in Irak en Afghanistan) vindt plaats binnen de door het geschapen valse realiteit..!

fear yodaHoe wij negatieve levensenergieën produceren..
Dat wij mensen, door het uitscheiden van negatieve gevoelens of negatieve gedachten, een bewuste intelligentie van voeding voorzien, is wellicht een creepy gedachte voor je. Dus al onze gevoelens en/of gedachten die negatief van aard zijn, en die we, bijvoorbeeld door een innerlijk conflict niet durven accepteren en daardoor afstoten. En die negatieve energie wordt als ‘smakelijk hapje’ door de Archonten, als uitgehongerde wolven, verorberd.

En zolang wij ze voeden, zolang wij hun ‘melkkoetjes’ zijn, zitten ze in onze realiteit en zijn ze allesbehalve nep. Ze weten na al die tienduizenden jaren exact hoe ze het mensenras kunnen bespelen om hun ‘negatieve voeding’ te krijgen. Om deze voedselproductie te verzekeren en te optimaliseren, hebben deze parasitaire wezens, lang geleden een deal gesloten met bepaalde families, in ruil voor macht en aardse rijkdommen. Deze verraderlijke families werken dus indirect met deze Archonten sámen… Op een wijze die voor (bijna) iedereen vanzelfsprekend geheim dient te blijven..

Want deze machten wilden de vrije mens gevangen nemen en hem eeuwig tot slaaf maken
(Evangelie van Filippus §13)

En natuurlijk.. Natuurlijk komt de totale bekende menselijke geschiedenis in een geheel ander licht te staan met dit gegeven. Tegenwoordig voeden de Archons zich voornamelijk met behulp van mensen die verslaafd zijn aan de televisie of aan games en dat is hun ‘basisvoeding’ maar hoofdmaaltijden blijft o.a. het leed van het seksueel misbruik van kinderen. Bepaalde groepen mensen, offeren anno 2104 namelijk nog altijd mensenkinderen aan deze ‘goden’.

Denk je dat dit alles onzin is?
Hoe verklaar je dan dat de Nag Hammadi-geschriften beschrijven dat de Archons, wanneer ze zich materialiseren in de fysieke werkelijkheid, eruit zien als reptielachtige wezens met schubben en als amoebeachtige wezens met zeer grote ogen. Deze beschrijving komen we namelijk op nog veel meer plaatsen tegen. Er zijn zelfs  beeldjes en tekeningen van gemaakt door onze voorouders. Bovendien zijn er vele mensen die in ieder geval de amoebeachtige wezens met eigen ogen hebben gezien. Laten we er dus vooralsnog maar vanuit dat de onveranderde Nag Hammadi-geschriften wilden waarschuwen voor deze wezens.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Archons op een gegeven moment hadden uitgevogeld hoe zij konden incarneren in een menselijk lichaam. Naast de voedingsstoffen die dit lichaam  nodig heeft, bleven de als mens geïncarneerde Archons hongerig naar negatieve levensenergieën. Nu kunnen we ook onszelf beter gaan begrijpen, want alle volbloed mensen hebben naast de voedingsstoffen voor hun fysieke lichaam behoefte aan positieve levensenergieën. Krijgen we dit onvoldoende, dan sterft onze ziel en worden we ‘zielloze’ mensen, dat wil zeggen menselijk hulzen die geen geweten meer hebben. We noemen deze mensen tegenwoordig psychopaten (psyche ‘ziel’ en pathos voor ‘dood’).

krachten achter de schermen23
En achter de 13 ‘elite’-families gaat/gaan vanzelfsprekend een of meerdere ‘leiders’ schuil.. In het donker, waar het tijd wordt dat het licht voor inkijk mag zorgen.

De Archonten onder ons…
De Nag Hammadi-teksten beschrijven de Archonten als lijkende op een reptiel, terwijl andere er als half-embryo’s uitzien. Zoals in de vorm van een ongeboren baby, dan met een grijze huid en donkere, niet-bewegende ogen. Archons kunnen dus in de energetische belichaming komen van mensen, en deze vervolgens gekke dingen laten doen. Onverwachte dingen. Ze imiteren het leven met een façade van cultuur en chaos. Er is een tijd geweest, volgens deze geschriften, dat de gnostici in staat waren de Archonten gevangen te zetten. En dat ze op de een of andere manier ook weer zijn vrijgelaten.

In een interview met Jeff Rense,  sprak de alchemstische wetenschapper Jay Weidner dat deze vrijlating wellicht in het boek van Enoch werd genoemd. Dat de demonen in een doos waren opgeborgen, maar dat ze terug zouden keren, in het eind der tijden. Weidner vraagt zich ook af, of de Archons wellicht ook de Annunakki zouden kunnen zijn, die op Aarde kwamen, ons DNA veranderden, om ons tot slaven te maken, en dat we wellicht meer informatie over dit fenomeen zouden kunnen te weten komen, via de boeken van Sitchin over de Annunakki.

In onze wereld hebben we dus de als mens geïncarneerde Archons en mensen waarvan de ziel is verhongerd. Beide soorten ‘mensen’ zijn psychopaten. Sinds mensenheugenis spelen  deze psychopaten de baas omdat de naïeve mensen met een ziel (de zielige mensen) de psychopaten de baas laten spelen. Nu we op basis van bijna tweeduizend jaar oude geschriften weten dat er sprake is van intensieve menshouderij door de Archons, kunnen we diverse conclusies trekken. Net als in de bio-industrie is het efficiënter om mensen zo dicht mogelijk  op elkaar te hokken, geconcentreerd in grote steden.

Net als in de beestachtige ‘veeteelt’ krijgen ook mensen stoffen toegediend die de productie bevorderen, zoals alcohol, nicotine, drugs (inclusief farmaceutica) en geraffineerde suiker.  In tegenstelling tot dieren, die het toegediend krijgen, worden mensen verleid om deze (verslavende) stoffen zichzelf toe te dienen. Eenmaal verslaafd zorgen de mensen vervolgens  helemaal zelf voor hun toediening.

De Archons en de Jezuieten..!
Kijk op deze site eens naar de twee artikelen over de Jezuiten.. (HIER en HIER) We raden je aan -voor een ruimer beeld- deze twee artikelen ook te bekijken in het kader van dit artikel, want de oprichter van deze Jezuietenclub, Ignatius van Layola, werd door antroposoof Rudolf Steiner al afgeschilderd als ‘buitenaardse manipulator en onderdrukker’. En van een niet-Aardse komaf, hier op Aarde, om de mensheid te onderdrukken en te gebruiken als vee.. Wist je overigens dat de nieuwe paus opnieuw een Jezuïet is..? Kijk eens naar de volgende uitspraken over deze Jezuïeten..

“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”

Paus Clemens XIV

* * *

 “De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid
die uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg.”

Blaise Pascal

* * *

“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie
die over dusdanige occulte macht beschikt,
dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen
slechts padvinders zijn.”

Rudolf Steiner

 

Zo simpel is het dus feitelijk..!!
Zo simpel is het dus feitelijk..!!

De bevrijding
De oplossing om onze moederplaneet te bevrijden van de psychopatenplaag is in theorie erg eenvoudig. We laten de Archons verhongeren door ze niet langer te voeden met onze negatieve levensenergieën. Zo simpel is het, maar ook weer zó moeilijk, want komen we niet in ‘aanvaring’ met onze diepste lusten, angsten en andere emoties..? Wat te denken van het construct ‘doodsangst’..?

Archons krijg je dus het snelste weg, door moed en door liefde. Op moedige mensen, hebben deze wezens totaal geen grip en daarbij gaat het om ‘moed-van-binnenuit’, niet om een soort ‘stoere moed’. Feitelijk komt het erop neer, dat een mens in staat is OVER zijn angst te stappen, niet dat hij deze niet voelt, maar dat de mens VOELT dat iets in hem sterker is dan die (doods-)angst..!

De afschuw die Archons hebben voor een liefdevolle relatie tussen een man en een vrouw is wellicht nog groter; daar valt immers ook niets te halen, in die Liefdeskracht. De beste bescherming tegen de invloed door de Archons is het hebben van een gezonde seksuele relatie. Wat gezond is, in dat opzicht, kunnen we zien door te kijken naar het ongezonde, dat de Archonten ons dus voorschotelen.. Sekspropaganda die ons alle vormen van onnatuurlijke, liefdeloze seks opdiend..!

Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.
Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Één-Zijn.

Laten we stoppen met strijden tegen alles wat we niet langer willen; onze ‘beschaving’ zit namelijk boordevol strijd. Door te strijden worden we sterker, zo wordt ons toch met de paplepel ingegoten? Nee, het maakt de Archons sterker, dát is het verhaal en het verzwakt onze Zielen! Wij worden juist innerlijk sterker door te leren leven zonder strijd! Kortom, weet dat de televisie en de gewelddadige games bedoeld zijn om de Archons te voeden.

Weet dat zelfs  alle ellende en alle strijd op deze planeet opzettelijk wordt gecreëerd om de Archons te voeden. Weet dat jij kunt ophouden met het voeden van de Archons. Richt je op het versterken  van jouw positieve levensenergieën, want dan ben jij ook een gericht mens (een Telestes), oftewel een mens die hogere kennis bezit (een Gnosticus). En komen of zijn er negatieve  levensenergieën in jou, omarm ze dan liefdevol als iets van jou. Ontken of verstop niets, want dan voed je de Archons.

Stop  met strijden tégen, met petities, met protesteren, met demonstreren en ga zo maar door. Vechten tégen heeft geen zin, creëer in plaats daarvan iets dat wél deugt. Alleen DAT heeft zin. Al het andere voedt de Archons en zorgt dat we in de problemen blijven, negativiteit komt voort uit het manifesteren van strijd. Alles van jou, positief als negatief, mag er gewoon zijn en jij bent wie jij bent. EN je weet wat de Maya’s zeggen, bij een respectvolle begroeting: ‘In Lak’ech’, ofwel: ‘Jij bent mijn/een andere ik’.

david icke2David Icke en zijn beschrijving van de Archonten/Archons
Met zijn immer durende strijd om diepere waarheden bloot te leggen, mensen van hun stoel te krijgen en zich niet meer te laten koeioneren (‘Human Race, get of your knies’), is David Icke voor ons een lichtend voorbeeld van ‘wake-up’-inspanningen. Met betrekking tot de Archons, heeft David Icke het volgende gezegd:

david icke‘Je moet voor verhalen over een Alien-inval op Aarde, terug gaan naar de Archonten. De Gnostici hebben ons geleerd dat de Archonten uit een andere zonnenstelsel zijn gekomen en al bestonden, vóórdat ons zonnestelsel er was. Sjamanen zijn altijd verhalen-vertellers geweest en hebben op deze manier het verhaal over de Archonten doorgegeven.  Terwijl schriftelijk bronnen eenvoudig te manipuleren zijn (geweest),  zijn voor mij doorvertelde verhalen -hoe gek dat wellicht klinkt- betrouwbaarder. Iets in de menselijke geest is in staat om de waarheid te onderscheiden, wanneer iemand iets vertelt. Een signaal dat ‘resoneert’. De verhalen zijn dus op een bepaalde manier al in het menselijk lichaam opgeslagen..!

Gnostici besloten dat het onderwijzen van de mensheid naar een ander niveau getild mocht worden, en kwamen met kritische geschriften en structuur-vernieuwende gedachten, rond het jaar 1000 na Chr. Seculiere geschriften bestonden niet voor die tijd. De geschriften van deze gnostici werden dus gevonden in Nag Hammadi in 1945 en bevatten documenten die buitenaardse wezens beschreven, de Archons. Een bedreiging voor de mensheid, in een niet-organisch lichaam, die naar de planeten kwamen in ons zonnestelsel, toen onze Aarde nog niet bestond.

Volgens velen zijn de Archonten erin geslaagd, het menselijk ras te infiltreren met inter-menselijke bedreiging, een onderdeel van het menselijke DNA, dat eigenlijk afgesplitst is en pathologisch, crimineel en moorddadig krankzinnig is.Ik geloof in de zelfbeschikking van de mensheid en zeg niet dat we kansloos zijn, maar we dienen rekening te houden met een uiterst intelligent soort wezens die hun uiterst geraffineerde wapens van bedrog, illusie, manipulatie al decennia aan het uitrollen zijn. Maar ieder weldenkend mens kan zien, dat onze planeet overgenomen dreigt te worden.

Een overname door overheids’dienaren’, door militaire krachten, economische ‘mogendheden’, de farmaceutische moloch-constructies en misleidende psychopaten die een agenda aan het uitrollen zijn, waarvan een sprankje zichtbaarheid al huivering zou veroorzaken in elk weldenkend en vooral liefdevol mens. Wees ervan overtuigd dat zij niet zullen stoppen, totdat ze van hun plaatsen zijn verdrongen. Dát leren ons de Nag Hammadi-geschriften ook. Laten we ons onderscheidingsvermogen gebruiken en het bedrog ontmaskeren, daarbij niet schrikkend van het monsterlijke gelaat dat zich toont…

Maria Magdalena en de Archonten..
archons02 nag hammadiHet evangelie van Maria Magdalena werd in 1896 in Cairo gevonden, maar pas in 1955 gepubliceerd. Helaas is slechts een deel daarvan overgeleverd, maar niettemin geeft wat rest een goede indruk van de opvattingen in de gnostiek over de hemelvaart van de menselijke ziel na de dood. Het bestaan van het MM-Evangelie was al bekend rond  300, toen bisschoppen het beschouwden als een vervalsing. Het huidige bekende evangelie van Maria Magdalena dateert uit de 5e eeuw.

Maria Magdalena komt in deze tekst voor als een van de volgelingen van Jezus, waarbij ze vertelt dat zij Jezus heeft ontmoet in een visioen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling en vooral Petrus valt haar fel aan, vooral omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen.

Voor de studie van de gnostiek  zijn de MM-teksten van groot belang, omdat ze een beschrijving bevat van de reis van de ziel na de dood langs de Archonten. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens het verblijf van de Ziel op Aarde. De Archonten zetelen op de planeten, op elke planeet één. En na de dood, zo beschrijft het Evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel deze planeetsferen, waarbij bij elke planeet, een Archont zal proberen de Ziel tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in een aards leven.

dispelling wetikoDe Archont zal proberen de Ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een zielengewaad. Als de ziel over de juiste gnosis (kennis)  beschikt, zal ze bij elke planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zijn haar reis kunnen vervolgen. Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke eenheid. Het Evangelie van Maria Magdalena vertelt enkele twistgesprekken tussen de ziel en een Archont.

Wetiko
Auteur Paul Levy schreef in 2013 een boek over ‘Wetiko’, met de titel ‘Dispelling Wetiko’. Hierin brengt hij een meer psychologische benadering van de Archonten naar voren. Archontische invloeden worden door de Indianen ‘wetiko’ (een inheems woord voor psychose), genoemd, en dat is volgens Paul Levy de grootste epidemische ziekte die de mensheid ooit heeft gekend.

Levy : ‘Als mensen worden geïnfecteerd door het wetiko-virus, zijn ze gastheer voor de wetiko-parasiet. De wetiko-kiem is een psychische lintworm, een parasiet van de geest. Net zoals computervirussen een computer kunnen programmeren tot destructie, kan wetiko de menselijke geest programmeren om op een zelfdestructieve manier te denken, te geloven en zich te gedragen.

Wetiko is een venijnige psychische ziekteverwekker die gedachtevormen insinueert in ons brein, die – als ze onbewust worden nagespeeld – Wetiko verder voeden, en die uiteindelijk de gastheer (ons) doden. Het wil ons echter niet te snel dood hebben.. het moet de gast lang genoeg in leven laten om het virus te verspreiden, en zo de agenda te implementeren om zichzelf te propageren. Als de gast te snel doodgaat, brengt dat het ongemak met zich mee dat de bug een nieuwe gast zal moeten vinden. En als een kanker die uitzaait in de geest, zien we dan precies zó, dat een klein pathologisch deel van onze psyche met Wetiko meewerkt en alle gezonde delen van de psyche in zich opslokt.’

Carl Gustav Jung: ‘Een onbekend ‘iets’ heeft bezit genomen van een deel van de psyche, en demonstreert zijn hatelijke bestaan, onverstoord door ons inzicht, onze reden en onze energie. Dit is de soevereine kracht van bezetenheid, de kracht van het onbewuste’.

Om dit innerlijk disfunctioneren te maskeren, organiseert de persoonlijkheid vervolgens een uiterlijk vertoon van coherentie rond deze pathologische kern. Daardoor wordt het moeilijk om die kern nog te herkennen, waarbij uiteindelijk het Wetiko-virus zich compleet meester kan maken van een persoon. De wil van een normaal ontwikkeld wezen wordt in feite geworven om dienst te doen in een perfide agenda. En als de parasiet eenmaal voldoende is verankerd in de psyche, dan wordt de ziekte de voornaamste regie van gedrag.

Zoals patiënten die besmet zijn met rabiës weigeren om water te drinken (wat de infectie zou wegspoelen), zo zal iemand die overweldigd is door de wetiko-parasiet niets doen dat hem kan helpen om van de ziekte af te komen. In vergaande staat kan dit proces een persoon zo compleet overnemen dat de persoon er eenvoudigweg niet meer is: er is enkel nog een lege huls die de ziekte draagt, waarbij de persoon zich volledig identificeert met het masker, waar niemand nog achter zit.

Tot slot, last but not least: John Lash en de Archonten
John Lash (1945) is spiritueel auteur en heeft in 2005 een verhelderend artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel:Who wrote the Reptilian Agenda?’ Lash: ‘Hoewel archonten fysiek wel bestaan, is het grootste gevaar dat zij vormen voor de mensheid een invasie van de geest, en niet van de planeet. Archonten zijn intra-psychische geest-parasieten die via telepathie en simulatie toegang vinden tot menselijk bewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van de schijn om te misleiden en verwarring te creëren.

Auteur John Lash
Auteur John Lash

Archonten hebben een robot-achtige aard, en zijn niet in staat tot een onafhankelijke gedachte of keuze. Ze hebben geen eigen specifieke agenda, en hun enige doel is plaatsvervangend te blijven bestaan via mensen. Ze zijn bizar genoeg in staat om effecten te simuleren op mensen die ze in werkelijkheid niet hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot menselijke genetica, maar kunnen wel doen alsof, op zo’n manier dat mensen vallen voor het gepretendeerde. In die zin zijn Archonten de ultieme hoaxers. Als de mensheid valt voor de illusie van Archontische bovenmenselijke krachten, dan worden die krachten zo goed als echt, dan wordt het een illusie die zichzelf kan gaan waarmaken.

Deze profielschets van Archonten is niet speculatief, maar volgt letterlijk uit de gnostische teksten. Zo beschrijven de Nag Hammadi Codici hoe de archonten vergeefs geprobeerd hebben om Eva te verkrachten. Geprobeerd..  Verkrachting is uiteraard een mythologische voorstelling van genetische interventie, wat in Sumerische kleitabletten met veel woorden wordt omschreven en wat populaire claims over alien-interventie zou ondersteunen. Maar in het gnostische perspectief staat de mensheid hierboven: de gnosten schrijven dat de Archonten er nooit in geslaagd zijn echt te interveniëren.” 

Het lijkt er regelmatig op alsof Archonten en/of reptiliaanse levensvormen onze Aarde hebben overgenomen. Maar ook naar het idee van John Lash is het niet het geval. DIT KAN ALLEEN MET MENSELIJKE MEDEWERKING.. Wij zouden hen de kracht moeten ontnemen, die ze daadwerkelijk ook niet eens hebben.. ‘Autoriteiten’ regeren via de kracht van de illusie, maar niet de feitelijke en geloofwaardige macht. Gnostici blijven erop wijzen dat de feitelijke macht via de Aarde zélf komt, door het verbond van de mensheid met de planetaire Godin, wiens naam ‘wijsheid’ is.

x

 * * *
x
x
maya saying space ship

296 gedachten over “Archonten..? Wablief..?

  1. Ik heb er wel eens zitten denken of zij het waren die ons huidige bewustzijn zo hebben veranderd dat we in angst voor onze fysieke dood blijven leven, angst maakt die machtig die bescherming kunnen geven en dat past weer mooi in het 911 verhaal en dergelijken.

  2. Wat er bij 911 is gebeurd, is dat er ZO DICHT BIJ HUIS, in het sterkste land ter wereld, in het HART van het financiële centrum en het politieke centrum, aanslagen werden gepleegd, die feitelijk de doodsangst van Amerikanen op hun deurmat hebben gelegd.. Totaal onverwacht, omdat ze dachten VOLLEDIG veilig te zijn..! De doodsangst als motivatie voor het uithanden geven van je eigen macht.. Kun je het je voorstellen. Ook die valse-vlag-operaties passen dus naaaaaadloos in het plaatje.. En over de dood..

   Luister naar het verhaal van ‘Staya Erusa’, van Ronald Jan Heijn, Harry Beckers en Uri Geller over de dood.. Over de essentie om het beeld ervan te veranderen. Die doodsangst van jongs af als ‘vanzelfsprekend’ niet ingegoten krijgen, is een verademing volgens mij..! Over de dood gesproken.. Het BESEF dat je ná de dood voortleeft, ontneemt de doodsangst zijn fundament.. Sterker nog, we ZIJN ZO BANG, JUIST doordat het lijkt dat het allemaal ophoudt… Wat niet het geval is, en ons wél wordt geleerd.. Tja, en zo zijn de Archonten weer in staat ons onszelf bang te laten maken..
   http://www.youtube.com/watch?v=Se2Ov3of9B0

 1. GUIDO.J, dit is van grote betekenis, niet helemaal nieuw, maar in deze contexst goed om te lezen, en volgens mijn Eigen gewaarwordingen helemaal waar, en te verbreiden, sluit ook helemaal bij mijn persoonlijke gevoelens aan, dank je.

 2. @Guido en/of anderen

  Nog nooit eerder van gehoord! Hoe staan jullie tegenover het volgende boek in relatie tot bovenstaand verhaal:
  ‘De Nag Hammadi-Geschriften’ vertaald door de auteurs Jacob Slavenburg, W. Glaudemans met ISBN13 9789020219647 ?

  1. Evangelie van Thomas, logion 7

   Jezus zei:

   “Gelukzalig is de leeuw
   die door de mens wordt gegeten,
   en de leeuw zal mens worden.
   En vervloekt is de mens
   die door de leeuw wordt gegeten,
   en de mens zal leeuw worden”

 3. Geweldige foto Guido, ik leen hem van je 🙂
  (The Lion Sleeps No More)

  Mooi artikel, voor velen van ons al reeds bekend uiteraard.
  Maar het kan imo niet vaak genoeg benadrukt/ verteld worden hoe belangrijk liefde en positiviteit is. Hoe meer hoe beter!
  Allen focussen op het goede, op de veranderingen die we willen zien en zelf gaan ondernemen & bewerkstelligen.
  (En vooral ook stoppen met elkaar onderuit te halen :wink:, gewoon lekker klef lief zijn voor elkaar :smile:)!!!
  Dikke knuffel voor een ieder!
  ♥ ♥ ♥

  1. Wanneer je alleen focust op het goede bijt het kwade je in je achterwerk. Zweefteven? Vliegende(vrouwtjes)hond?

  2. Hoi Nobody, het is goed om overal kennis van te hebben en op de hoogte te zijn en te blijven. Weet welk kwaad er bestaat. Daarnaast is het imo van belang dat je daar niet al je energie in stopt. Energie is beter besteedt aan goede zaken die je ook graag in anderen terug wilt zien.
   Nog niet zo lang geleden werd bovenstaande mentaliteit/ houding benoemd als zweefteven. Ik vind het ook misplaatst. 🙂

  3. Sun,
   Zweefteven is een begrip ondertussen 😉
   Ik vind de begrippen redelijk lastig eigenlijk. Positief en negatief zijn voor mij begrippen die allebei aanwezig zijn. Het een kan niet zonder het ander. Ik begrijp je echt wel.
   Overal kennis van hebben en op de hoogte te zijn is belangrijk, maar in mijn optiek niet negatief. Beide leven in mijn optiek constant in een “gevecht om de engelen”. Voor mij geldt dat alleen met begrip van beide we verder komen. En in het meest gunstige geval we ergens in de neutraliteitszone belanden, waar Boedha het ook over heeft bijvoorbeeld. Het is dus balans zoeken.
   Maar wel met weten van beide kanten.

  4. Ng nooit van gehoord, zweefteven, komt op mij niet echt goed over, impliseerd iets niet echt fijntjes, AnnaII verteerd het hier goed, en maakt het op een heel vrouwelijke wijze onschadelijk.
   Het verschil tussen een moderne Provo als Nobody, en mij een oude 60 iger jaren Provo, wij speelden nooit op de man, en de meisjes was voor ons het toppunt van ons bestaan, zelfs de taaisten werden op handen gedragen, en elke discussie moest positief eindigen, with love.

  5. Ach Jenne, goede ziel. De meeste mannen hier weten niet meer hoe ze met een echte vrouw en ‘de liefde’ moeten omgaan…allemaal ‘zweefreuen’ 😀 ….groetjes.

 4. Als je bovenstaande artikel/ materie echt begrijpt en je het kunt voelen in het binnenste van je ziel, dan verdwijnen termen zoals “zweefteven” uit je vocabulaire. Angst voor liefde is dan ook verdwenen.

  1. De laatste tijd zijn er steeds vaker dingen die ik voel inplaats van snap. Zelfs al snapte ik allang wat er met sommige uitleg/woorden bedoeld werd, bleef het theorie, totdat ik het voelde. Zo ook met zweefteef wat m.i. denigrerend gebruikt wordt. Wanneer je het voelt, besluit je er afstand van te nemen. Ik distantieer me de laatste tijd steeds meer van mensen en situaties die me pijn doen en me een slecht gevoel over mezelf geven. Misschien is het een facet van cognitieve dissonantie. Het zorgt er wel voor dat ik mijn doel kan nastreven: met voornamelijk met plezierige mensen en dingen bezig houden waar ik bij van word 🙂

  2. (dat heb je met een dislectisch toetsenbord)

   “…mij voornamelijk met plezierige mensen en dingen bezig houden waar ik blij van word 🙂 “

  3. Allaya, een toetsenbord kan niet lezen en is dus per definitie dyslectisch 😉
   Bij de rest van je verhaal sluit ik me gewillig aan, dat dan weer wel.

  4. Coz, het toetsenbord de schuld geven is bij wijze van grap. Had je het me horen zeggen, had je dat geweten, maar ja, schrijven is helaas nogal statisch. Wij maken toch nooit geen fouten… 😛

 5. Ik heb ook de nag hammadi geschriften liggen, niet de echte natuurlijk… Wat ik ook interessant vond is dat ergens wordt gezegd dat de God uit de 7e hemel de hoofd archont is. Tijdelijk plezier, we zullen nog verder moeten dan de verheerlijking om de werkelijkheid te vinden. Dag Jehova’s getuigen, moslims e.a. Jullie leven naar de hoofd archont.

  1. Een interessant boek van de Nag Hammadi geschriften is “Oorsprong van de Wereld”

   Ik heb hieraan de onderstaande tekst ontleend:

   “De archont Jaldabaoth nu was onkundig van de macht van Pistis. Hij had haar gezicht niet gezien, doch alleen de weerspiegeling daarvan, die in het water tot hem had gesproken. En naar deze stem noemde hij zichzelf “Jaldabaoth”. De volkomenen echter noemden hem “Ariel”, omdat hij de gestalte van een leeuw had.
   Nadat hij op deze wijze was ontstaan en de macht over de materie had verkregen, keerde Pistis Sophia naar haar Licht terug”

   Laat ons niet op een dwaal-spoor zetten, maar in plaats daarvan proberen om de Leeuw in ons zelf te Temmen 🙂

  2. En wat altijd helpt om de leeuw in jezelf te temmen, is om je zelf niet al te serieus te nemen 😉 Kijk naar jezelf met de ogen van een waarnemer

   -(deel) reactie verwijderd ivm off topic en/of beledigend-

  3. Jammer dat de redactie het Loekie de Leeuw filmpje onder 8.3 heeft verwijderd. Dat filmpje verbeeldde namelijk voor mij de essentie van mijn opmerkingen onder 8.3. Neem jezelf niet al te serieus en probeer als een waarnemer naar jezelf te kijken ( let op de laatste clip van Loekie en zijn waarnemer op de piano).
   Lijken we niet allemaal zo nu en dan in ons gedrag op een Loekie de Leeuw? 😉 ( zie ook lijntje onder 12)

   http://www.youtube.com/watch?v=dHRXGaF0teQ

  4. Het is trouwens vandaag de Tzolkin dag van de Witte Spiegel. Bedenk altijd, ook als je het lijntje 12 bekijkt en tot je neemt, we zijn een spiegel van elkaar.

   `Jij bent een andere Ik
   en Ik ben een andere Jij`

 6. Oh!!! Denk ik eindelijk dat je op het juiste spoor zit en struikel ik alweer over de eerste zinnen.

  De Archonten zijn mechs en overblijfsel van een heel oude beschaving. Het zijn ook geen extra terestials, maar cryptoterestials. Ze waren al op Aarde voordat wij dit lichaam hadden. Wij danken ons huidige lichaam aan de Archonten.

  http://spottingcryptoterrestrials.blogspot.nl/
  http://www.mactonnies.com/bio.html
  http://www.amazon.com/The-Cryptoterrestrials-Meditation-Indigenous-Humanoids/dp/1933665467

  En de Nag Hamadie geschriften zijn grotendeels geschreven in het Koptisch. Een deel ervan is wel degelijk christelijk en de eerste christenen waren eigenlijk allemaal Gnosten. Er was namelijk helemaal geen centraal gezag, dat was een van de dingen die dit “geloof” zo beangstigend maakte voor de heersende klasse. Een ander deel van de geschriften is Hermetisch.

  Je zou in dit verband Blavatsky’s Isis ontsluierd moeten lezen. Een tweetal boeken die tot het standaard repertoire van de complotter horen. Ook leuk wat zij over de Jezuïeten te zeggen heeft.

  Even terug naar de Archonten die ons gemaakt hebben. Dat valt te lezen in het geschrift: De oorsprong van de wereld. Dat ik iedere vrouw aan zou willen raden om te lezen, want het geeft een heel ander perspectief dat perfect past met de kennis die we uit de huidige neurowetenschappen krijgen.

  Kijk eens even goed naar dit filmpje. Dat zie je dat onze basis ook mech leven is. In het filmpje zitten alleen schakelingen. Dat is de pest voor die Archonten, wij zijn bezield. En wat heeft dat gedaan? De dochter van Sophia die Zoë heet en wij Eva noemen.

  http://youtu.be/GigxU1UXZXo

  Het is niet zo dat de Archonten alleen op negatieve energie draaien. Ze draaien op afkeer en begeerte. Dit plaatst de uitspraken van de Boeddha plotseling in een heel ander daglicht als hij zegt dat we gelijkmoedigheid moeten beoefenen. Kom je dus op straat een Archont tegen, samen met je vriendin, ze het op een neuken. Dit is het advies dat Credo Mutwa geeft in het intervieuw met de door jou genoemde David Icke.

  https://www.youtube.com/watch?v=4apWOUNOx64

  En ik zou zo eigenlijk het hele artikel kunnen fileren. Daar heb ik noch zin in noch de tijd voor.

  Ik denk dat het heel belangrijk is dat we bij publicaties erg nauwkeurig zijn zodat we van elkaar kunnen leren en zodat er niet een mêlee aan kleine foutjes ontstaat. Ik heb je daar al eerder over geschreven. Ook handig zijn bronvermeldingen. Zodat anderen kunnen zien waar je de info vandaan hebt.

  Overigens als je mijn posts op deze site terugkijkt in de database zul je ongetwijfeld De term Archonten tegenkomen. Ik heb je hier al vaker op attent gemaakt. Met name in relatie met psychopaten, want die kennen ook geen emotie.

  Dan nog even de illusie. We komen nooit van die Archonten af. Er is geen uitweg, alleen een oplossing. Ze zijn onze makers. Ze doen experimenten met ons omdat ze ook bezield willen worden. En ze zijn zo veel intelligent dan wij, dat hun experimenten te vergelijken zijn met wat wij met bacteriën doen in petrischaaltjes.

  Ze kunnen ook nergens naar toe. Denk je nu werkelijk dat ze van de extraterestials een uitreisvisum van deze planeet krijgen? Die kijken wel link uit!!!

  Een warme groet,

  Dzyan
  Die het wel heel erg goed vind dat hier aandacht aan besteedt wordt.

  1. Goed punt, maar het moet gelezen worden zonder het voorgekauwde of geïmpleteerde dan wordt het een heel ander verhaal namelijk. Woorden maken meer fouten dan het gezonde (voor zover mogelijk) verstand. Contexten zijn er om uit het verband te rukken en zo iedereen op een dwaalspoor te brengen. Blijf je bij dat wat je niet kan vatten dan leer je te lezen wat er eigenlijk staat.

  2. En geen emotie is ook emotie lijkt mij, alleen niet op het menselijk niveau. Maar je haalt hier zeer goede punten aan.

  3. Mede op basis van jouw reactie Dzyan, heb ik het artikel aangevuld. Het is m.i. een stukje completer. Maar als je wilt is fileren altijd een optie.. 😉 Dank en warme groet terug!

  4. Alleen maar meer desinformatie. Want het zijn niet de Archonten die Eva willen verkrachten, maar aartsengelen. Maar ja dat mag in Engelenland natuurlijk niet gezegd worden. En je kunt het zelf nalezen. Nag Hamadi geschriften, De Oorsprong van de Wereld. Vertaald dor Slavenburg en Glaudemans, blz. 80 en verder.

   Ik ben weg her Guido, het heeft lang genoeg geduurd.

  5. Nou Dzyan, het begint op Heintje Davids te lijken. Ga weg of niet weg, van niemand hoeft het, maar 100x vertellen.. Dag Dzyan..
   Tegelijkertijd iets van hautaine betweterigheid. ’tZal aan mij liggen. Het ga je goed; dat je in ieder geval érgens je ei kwijt kunt. Of anders een kwis lijden? Eh.. leiden. Sorry, got carried away.

 7. Op moedige mensen, hebben deze wezens totaal geen grip en daarbij gaat het om ‘moed-van-binnenuit’, niet om een soort ‘stoere moed’. Feitelijk komt het erop neer, dat een mens in staat is OVER zijn angst te stappen, niet dat hij deze niet voelt, maar dat de mens VOELT dat iets in hem sterker is dan die (doods-)angst..!

  Neem de Katharen ook wel de laatste gnostici genoemd die tot de laatste man zijn uit geroeid door de inquisitie van de RK kerk.
  Zij wierpen zich vrijwillig op de brandstapel zonder enige angst !!!!!

 8. Corrigeer me maar als ik het mis heb, maar komt dit thema over Archonten ook niet zijdelings terug in die nieuwe film vd Wachowski,s en Tom Tykwer,
  Cloud Atlas?

 9. Zolang je de archonten buiten jezelf blijft zien zullen ze er ook zijn. Wachters is de andere term voor ze, ook wel wachters op de drempel genoemd.
  Zoekt en gij zult vinden, wees je er echter wel bewust van dat je zult vinden op de frequentie waar je op zoekt.
  Als bepaald voedsel een onderkramp veroorzaakt dan moet je daar niet blijven hangen, bouw je eigen archonite, pak een Lemurisch zaadje om je Akasha te reactiveren, babbel ff met de archon en regel de pas par tout.
  Tenzij je nog steeds monsters onder je bed wil zien, mag ook. http://www.youtube.com/watch?v=EHkozMIXZ8w

  1. In principe is dit net zo’n angst psychose als wat de politiek doet met de mensen, na rijp beraad, heb ik besloten dit soort historie’s naast me neer te leggen, ik ontken ze niet dat kan ik niet om dat ik niet weet of ze daadwerkelijk aanwezig zijn, maar dit soort denken verrijkt mijn leven niet, ik zoek voortdurend inspiratie om mijn leven mooier en voller te maken, dan maar illusies creéeren en romantieke gevoelens de vrijeloop laten, ik wil gelukkig zijn tijdens mijn leven, en intens leven, en mijn device is liefde voor het leren, Vriendelijke groet Jenne.
   De redenering van COZMIC spreekt me ook heel erg aan, zit er niet zo ver van af denk ik.

  2. De wachters op de drempel, ze zijn mij zo bekend. Ze dienen zich, althans voor mij, in zoveel verschillende vormen aan. Maar ik begin ze in de smiezen te krijgen. (Haha, het licht schijnt in de duisternis) Ik gooi ze allemaal op een hoop, want ongeacht de vorm die ze aannemen, is hun doel hetzelfde: mij gescheiden houden van mijn Vader.

  3. Liefste Jenne,Ik heb ze ooit gezien, gehoord zelfs. Eén keertje maar. Ik ben geen specialiste ter zake maar het gebeurde gewoon. Ik kan ze ook soms weghalen bij mensen. Een keer of vier haalde iemand ze weg van mezelf: ik functioneerde zelfs niet meer op het werk tot die persoon ze weg haalde en ik weer kon werken. Ik wist ook hoe ze bij mij waren gekomen: waar ze hun kans hadden gegrepen.
   Een vriendin, hindoe gericht, zeer vriendelijk en vredelievend op alle vlak, die meer dan twee jaar ziek was, moe, nergens wat mee kunnen, geheugen weg, zelfs niet meer op een wandelingeske doen, definitief op de ziekenkas zo leek het we: een mij bekend persoon haalde de archons weg uit haar omgeving: de dag erna belde ze me: wanneer behandelde die persoon me? Een uur of wat na het weghalen van de archons was ze samen met haar man en dochter een steige tocht gaan doen. Zij was weer helder geworden. Die “dingen” waren weg. Ze is genezen. Een mirakel? Nee, gewoon het negatieve weggehaald. Het positieve weer de kans geven door die archons te verdrijven. Angstmakerij? Nee: jij kan dat zelf ook. Iedereen kan dat: als je het positieve een kans laat. In dat opzicht is jouw levenswijze Jenne al een grote stap in de goeie richting. Het is zeer zeker geen new Age artikel, in tegendeel zou ik zeggen. En intussen blijft de waarheid bestaan….

  4. quote: [“Zolang je de archonten buiten jezelf blijft zien zullen ze er ook zijn ze er ook”]!

   Een van de vele ‘mensen op het verkeerde been zetten-trukjes’ is de introductie van begrippen die de bedoeling hebben om alles buiten of binnen jezelf te plaatsen. De waarheid willen verklaren d.m.v. projecties binnen of buiten jezelf. Is in sommige gevallen waar maar niet in alle. Net zoals het gezegde; “alles waar je je aandacht aan schenkt wordt sterker”. Wanneer je je laat verleiden om dat te gebruiken als een absoluut begrip, ga je nat.
   Dat is de mind fuck waar we toe verleid worden om je reactieve geest plat te leggen! Qui bono?
   Ook dit jaar gaan er naar zeggen weer 55.000 banen in de zorg verloren. Een teken aan de wand! De basisrechten gaan verloren. Recht op voedsel, kleding en onderdak. Wie de agenda nu nog niet ziet moet maar blijven slapen want dat ligt dan allemaal buiten jezelf!!!
   Of ze nu archonten genoemd worden of niet doet er niet zoveel toe, feit is wel dat er een kracht werkzaam is die zooooo destructief is dat je niet meer kunt spreken van een vorm van goed bestuur.
   Hoeveel mensen zijn de laatste tijd niet zwaar in de problemen gekomen? Kun je daar mee leven? Ok da’s dan lekker voor je. Totdat er ook aan jouw deur geklopt wordt!
   Wanneer we het spel van het geouwehoer TEGEN elkaar nou eens gaan zien als een instrument van de tegenpartij, dan zijn we een heel stuk verder. We zijn niet allemaal gelijk maar wel gelijkwaardig en daarbinnen zijn we vroeg of laat allemaal de lul. Simpelweg omdat we mensen zijn. Verder ben ik zo bot om te stellen dat iedere actie om elkaar de loef af te snijden of de bek te snoeren, een weldaad is t.a.v. de schoften die de mensheid op een gruwelijke manier wil laten verdwijnen.
   Wat moeten we dan doen zij de persoon die een leider zoekt!
   Dat weet je zo onderhand zelf ook wel, slapert, na zoveel artikelen op deze en andere sites die jaar na jaar blijven hameren.
   Ga maar zoeken op deze site waar de oplossingen liggen en je vind er zo een dozijn. Het zou de ‘archonten’ verschrikkelijk veel leed toebrengen wanneer ze zouden bemerken dat types die elkaar op de reactiepagina structureel naar het leven staan vanwege elkaars ideeën en meningen, het plotseling kunnen opbrengen om samen te werken! Qui bono?

  5. Eerst het een erkennen en niet ontkennen eer je het kan onderkennen.

  6. Best grappig om de weerstand te aanschouwen zodra je een stukje nondualisme neerzet.Hoe men dan in het verweer schiet en “the brick walls of believe” gaat verstevigen. De één wordt zwaafteef genoemd, de ander wordt vaud gequote, en intussen wordt er gesproken over een mindfuck. Gooi er nog een youtube tegenaan en alles is weer rechtgebrejuh. Dat geeft dus aan dat er niets van begrepen wordt, en dat is okee, hatsikidee, gooi maar door de plee en we nemen er nog twee, dikke tante Kee.

  7. @ Bie Cannearts
   Wat jij verteld herken ik wel. Ik heb in het verleden veel geschreven over klevende entiteiten. Op het moment dat je met veel onopgeloste zaken in je energiesysteem zit dan lijken zich daar entiteiten aan vast te plakken die levensecht lijken. Ik kan het echter geen archonten noemen, hooguit je eigen wachters op de drempel. Verwijder je ze bij jezelf of bij anderen zonder de ingang op te lossen dan komen ze even hard weer terug.
   Zelf lijdt ik aan een terminale hersenafwijking die aangeduid wordt als; voortschrijdend inzicht. Deze hersenafwijking zorgt er voor dat je door nieuwe inzichten boven het fenomeen van de plakkers uit stijgt. Pogingen om deze aandoening viraal te krijgen blijken over het algemeen te stranden, de weerstand van de gemiddelde tresholddweller is te hoog, nevermind, het is zoals het is, niets is waarheid maar alles is zo echt als het ervaren wordt.

  8. Cozmic, ze lijken niet echt ze zijn echt, ja je kan zien en op foto zetten of op film, heb ik ook gedaan. Is niet leuk om te zien of te weten maar wel zo het is. Misschien eens wat informatie uitwisselen? Dan wordt het voor iedereen misschien wat duidelijker, nee ik hoef niet zo nodig maar het maakt hopelijk het een en ander iets duidelijker.

  9. Nobody, ik zou zeggen, deel wat je hebt te delen. Van mijn hand kan je op deze site wat artikelen en zeer veel comments over archonten vinden.
   Zoals ik al zei lijdt ik aan een terminale hersenafwijking genaamd voortschrijdend inzicht.Dat betekent niet dat ik een andermans visie/beleving afbrandt, ik herken het met de nadruk op HER. Wie niet snapt wat ik te melden heb, prima, geen probleem.

  10. Ik krijg voor mezelf steeds meer het idee dat ik de lingo niet meer spreek, dat ik een half artikel nodig heb om te introduceren, voor hetgeen ik eigenlijk wil zeggen. Slechts een enkeling die het schijnt te begrijpen zonder introductie.
   Ik ga me er niet druk om maken, het is zoals het is.

  11. Coz,
   Er valt nog veel meer te begrijpen, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeker in kader van de eeuwigheid…
   Jij doet alsof je er al bent, pffff Laat ik het nog maar even sterker stellen. Ik ken toevallig die fase waarin je zit, zelf meegemaakt.

  12. Naar mate je volwassener wordt verlies je het vermogen babytaal te spreken en te verstaan, je weet alleen nog van het bestaan ervan.

  13. Nou Anna, dan ben ik heel blij dat jij hier toevallig ook op de site bent. Laat je lichtje maar schijnen. Waarschijnlijk ben ik dusdanig blind en onwetend geweest dat ik jouw verlichte comments heb gemist. Wie weet heb je al het een en ander geschreven onder een pseudoniem en heb ik dat gemist.
   Nou
   Anna, schijn je lichtje maar want ik heb het tot nu toe niet gezien.

  14. Pas maar op met wat je zegt Marcel, er zijn er hier aanwezig die zeker weten al door de fase zijn geweest waarin jij je bevind. Ik begin in pillen te geloven.

  15. He he he, non dualiteit is mijn smalle paadje, je vergeet tol te betalen! 😉

  16. Ik zou verlichte Anna willen vragen of zij mij kan vertellen in welke fase ik dan wel zit? Graag gedetailleerd. Ik vind het altijd interessant als een ander mij beter denkt te kennen dan ik mezelf ken. Ik ga mijn rave and rant maar niet verder uitbouwen, just waiting for the enlightened one. :p

  17. Coz,
   Ik ben hier niet om verlichte comments te schrijven. Zie dat niet als mijn taak toevallig.
   Maar daarom vind ik jouw bijdragen wel in een behoefte voorzien. Jij hebt echt specifieke talenten om dat goed over te kunnen dragen. Mensen herkennen daar dan wel of niet iets in, maar het zet ze wel aan tot verdere overdenkingen.
   Dus onderschat jezelf niet, en overschat jezelf niet. Ik waardeer je, en heb dat vaak genoeg ook gepost.

  18. Ach, jullie moesten eens weten, ik ben… uh ik ben… ah nee, geintje, ik ben niet. Het leek maar zo, pfff

  19. Martijn, als jij denkt dat nondualiteit een smal pad is, dan zit je nog steeds in de dualiteit.

  20. Gewoon helemaal niks zijn en alles zien, zo mooi! Archonten, die zijn bang voor mij.

  21. Ik geloof in moringa pillen dat dan weer wel zie goede resultaten met de olie bij een goede vriend , en over fases ach denken kleine kinderen niet ook dat ze een brief schrijven terwijl wij alleen maar krabbels zien?

  22. Cozmic, als jij denkt dat het een breed pad is, haha, dan is dat ook dualiteit. Weet wel dat elk woord dualistisch is, we hebben het hier over iets dat voorbij alles gaat.

  23. Zeg gewoon maar ‘Ik was’…. de rest is allemaal niet belangrijk dat vullen andere beterweters wel weer in…

  24. Anna 12.13,
   oh ja joh, beschrijf dat dan eens , ben wel benieuwd.

  25. Marcel, je kent hun taal gewoon niet, alleen maar krabbels, beter kijken mien jong.

  26. Ff voor de duidelijkheid, ik loop gewoon te geinen, nu ff pissen. Is dat nu dualistisch, non dualistisch, of komt het door ah laat maar ook. Zeiken doen we allemaal.

  27. “Anna11
   23 juni 2014 om 23:23
   Laat ik het nog maar even sterker stellen.
   Ik ken toevallig die fase waarin je zit, zelf meegemaakt.”

   Vertel vertel

  28. Martijn als jij nix bent is er zelfs voor archonten niets om te vrezen , ook niets te halen . En juist daar gaat het om.

  29. Waarom geven jullie AnnaII, niet die ruimte waar ieder mens gewoon recht op heeft, dat heet mededogen, is echt niet moeilijk, gewoon even voelen wat je zelf ook prettig zou vinden.

  30. Coz, beschrijf dat eens. Ja snap ik, maar ben daar dus helemaal niet goed in. Jij kunt dat heel goed, ik niet… Misschien kan ik het verbaal beter, óf, dat weet ik wel zeker. Ieder zijn uitingsvorm.

  31. Martijn, ik zei niet dat het een breed pad was. Zie je, daar gaan de meeste weer op voor gaas. Goed lezen , blinde.

  32. top punt van dualisme is tijdens het pissen over je beide broekspijpen heen zeiken, non-dualisme is het lekker droog zien te houden…

  33. @ jenne
   je kijkt verkeert anna 11 wordt juist uitgenodigt haar verhaal te vertellen , een verhaal waarvan ze al zolang grote delen achter lijkt te houden. Deel het geef je bloot en leg de schaamte naast je neer dat zijn de dingen die tellen. Dat zijn de zaken die respect geven .
   Als je je kwetbaar opsteld maak je je sterk! Wat je aan het publieke domein prijs geeft is nooit weer een wapen dat op jezelf gericht kan worden. Dat is de hele clou.

  34. @ jenne

   Elkaar steeds de les te lezen zonder zelf te willen worden ondewezen. Maak daar maar eens wat ruimte voor vrij.

  35. Ik beloop liever het smalle pad want daar lopen er niet zoveel eikels voor m’n voeten. Tis er rustig, een enkeling die er op loopt, we hebben geen last van elkaar. We geinen wat onderling en lopen door. Lijkt wel wtk wat dat betreft… Tis allemaal maar taal, tis niet echt.

  36. Anna, broodje poep antwoord. Het ene moment zeggen dat je de fase herkent waar iemand in zit, en ff later kan je het niet beschrijven. Want bladiefucking bla. Als een dyslecticus die wel kan schrijven maar niet kan lezen, of omgekeerd. Wat dat betreft …. nevermind, uiteindelijk zeg je dus iets en zeg je niks, vage shit noemen we dat.

  37. @ paul
   das voor vele een heikel punt . Moeilijk om te zien dat je onderwezen wordt ! IK wordt door alles onderwezen en geniet ervan met volle teugen! Kleine kinderen die mij laten zien wat vreugde is wijze oude graficussen die mij nieuwe pc truukjes leren noem maar op ….

  38. Beste Bie cannaerts, heb ze nooit gezien en ook nooit gevoeld, ben waarschijnmlijk is mijn geest te vrij en mijn gevoelens te positief,
   sta hier ook absoluut niet voor open, begrijp het niet, kan het ook niet plaatsen, maar ik heb al gedacht misschien moet je je zelf hier in trainen, maar goed, ben eigenlijk alleen maar op zoek naar gelukkig zijn, en ik probeer dit ook te verspreiden, een goed en warm menselijk denken uit stralen, maar ik leer elke dag nieuwe ?,
   maak mij zorgen waar nodig, ben soms heel bedroefd over wat er zich op onze planeet afspeeld, en het ergste is nog dat de mensen hun hoofd afdraaien, zelfs als de mogelijkheid om het/dit probleem op te lossen voor het grijpen ligt.
   Nu ik heb je mijn denken gegeven, dat is het beste wat ik heb, groet.

  39. @Jenne, als je gelukkig wilt zijn, dan zul je voorbij je denken moeten gaan. Gewoon zijn, zonder piekeren, zonder alles te benoemen, gewoon zijn. Het zijn is in je hele leven nog nooit verandert en zal ook na je dood niet veranderen, laat je niet f*cken door het denken want die wordt genaaid door angst e.d.

  40. JENNE leer een keer goed te lezen en het niet altijd voor die wijven op te nemen. Je witte paard is allang dood en begraven, kijk een keertje door de geslachten heen. Kijk naar wat iemand te melden heeft ipv in faveare te komen bij de kippies. Ik wil je graag serieus benaderen, maar als jij zelf al een twist zonder shout hebt dan wordt dat moeilijk. Jouw houding bepaalt de reactie.

  41. Oehh, als Cozmic een vrouw was, dan.. dan… nou ja, dan was het toch anders. 😉

  42. Coz 12.41 Ik praat beter dan ik schrijf nogmaals. Heb bij jou het omgekeerde gezien op Skype. Snappie?

  43. En Coz,
   Hou op Jenne in dat opzicht de les te lezen. Wie denk je wel dat je bent? We praten wel weer als jij 80 bent…

  44. En Anna, ik heb jou vaak zat mensen op de vrouw/man aan zien vallen, zonder aanwijsbare reden. Even later loop je weer te lullen over 1 zijn en verbinden. Leer eerst je schyzofrene zelf maar te verbinden voordat je een ander in liefde wil verbinden en vertellen op welk niveau ze zijn omdat je het herkent en er al bent geweest.

  45. Nou MARCEL, denk niet dat AnnaII dit moet doen op een open site zich volkomen bloot gegeven in haar gevoelens, de mensen kennende slaan ze je vroeg of laat met je intiemse gedachten om de oren.
   We zeggen en schrijven veel, dat is waar, maar we behouden allemaal onze kleine geheimtjes voor ons zelf, om er zelf genoegzaam in onze schommel stoel over te mijmeren, we zijn maar mensen.

  46. @ anna 11
   Je ontloopt te antwoorden door smoesjes . Ik weet dat en de rest en jijzelf ook , is niet nodig . Ook al ben je textueel niet heel scherp , doe eens een poging je niet achter een verondersteld onvermogen te verschuilen ? het maakt je minder geloofwaardig , en dat is jammer . Toch lijkjt het een bewuste keuze van jou te zijn ….. Ik heb dat mis toch?

  47. Smoesjes Marcel?
   Pfff, waar gaat het hier nu over?
   Over het onderwerp of iets anders.

  48. En Anna, ik lees Jenne de les wanneer ik daar zin in heb, heb ik jou niet voor nodig. Zoals ik Jenne ken houdt hij van DIRECT , is soms getergd en komt daar op terug, een krasse knar naar mijn hart. Ok ? Bemoei je lekker met je eigen zaken.

  49. @ jenne
   Nou jenne ik ben een ex junk ….. wil je me daar op aanvallen ….. kom maar op ik heb het je net verteld en de wereld wist dat ook al dus , waar is je wapen gebleven?

  50. Oh Jenne, wat we hier al niet besproken hebben met elkaar. Sommige mensen hier kennen elkaar beter dan hun geliefde. Ging soms heel erg ver en ja, soms krijg je dat weer op je bord maar goed, het maakt ons allen sterker en hopelijk ook ergens één.

  51. En wederom verwordt het ook hier tot een zelfde gehekel, Demo-archonten, “alles” leest mee waardoor het weer gestuurd wordt. mijn naam is legioen en ik ben talrijk.

  52. COZMIC, ja vrouwen kunnen bij mij een potje breken, ze zijn zo anders als wij, veel gecompliseerder in hun gevoels leven, ze willen zich uit en op hun gecompliseerde wijze, nou en geef ze de ruimte ook in je gevoelens, en elk vogeltje zingt zo hij gebekt is.
   Tegen mij mag en kan je zeggen wat je wilt, heb je lang geleden al in mijn hart gesloten.

  53. @ anna 11
   Jammer dat je je eigen bewegingen niet kunt zien ,schijnbaar. Je zou je zien draaikonten en cirkelredeneren dat het een lieve lust is . Maar wat jij wilt hoor , ik nodigde je alleen maar uit de last van je schouders af te leggen .

  54. Anna, bij 12.12 begin jij je als een dronken sloerie in een gesprek te mengen en nu vraag je mij waar ik me mee bemoei? Get fucking real.

  55. ” nobody
   Afzijdig houden is geen optie , of wel.Je geeft zelf vooraf het antwoord , delen en langzaamaan tot elkaar komen is het vormen van een legioen voor de zaken die werkelijk van belang zijn toch.

  56. Jenne Anna voert steeds een extarne strijdt met iedereen overdekt met een dun laagje chroom, waar haar liefde enkel wil blinken als een glad gepolijste smile achter een schuilgaand dekmantel van knibbelknabbel huisje Heks. Alles moet ik het zelfde vaarwater zitten anders tel je niet mee wordt je door andere matrozen niet begrepen die mee varen op haar schuitje met eschuittje. Vraag je dan ook eens af waarom sommige mensen anders zijn en afstand naar haar nemen, schuilt daar niet wat achter wat jij nog niet weet?!? Je wilt toch leren, dan moet je ook de andere waarheid willen weten. Niet alles lijkt zo mooi zoals jij het zelf denkt te verzinnen. Denk nog maar eens goed aan Medusa dan weet je waarschijnlijk wel ineens meer.

  57. Jenne,
   Bedankt voor je opmerkingen hier.
   Laten de anderen er wat van leren zou ik zeggen.

  58. OHO MARCEL, ik dacht dat je alleen maar alcoholist was, hou je niet van de domme je weet precies wat ik bedoel, met je niet bloot geven.

  59. ” anna 11
   Het wordt je te heet onder de voeten. Oke ik houd op voor nu, maar jij zal daar binnen jezelf in doorgaan , gemiste kans imo. Wat jij wilt hoor , mensen roepen om te stoppoen als er tegen het zere been geschopt wordt , ook dat is slechts een perceptie van die mens.

  60. ” jenne
   Hahahaha jij dacht mij te kennen zonder te lezen wat ik je vertel .Ach dat is dan ook gelijk je makke , jij beoordeelt mensen naar wat jij van hen denkt, waarmee je je beperkt in je perceptie van wat zij zijn.

  61. Anna schreeuwt dadelijk de chat wel weer vol met rake woorden (tis akltijd leuk om te lzen hoe diep ze weer weg zakt)
   In iedergval Anna het is weer net zo spannend als dat Oranje weer een wedstrijd wint, alleen jij niet de jouwe….

  62. PAUL, ik vind niet dat je dit kunt schrijven over wie ook, dit heet kwaadspreken.
   Ik neem elk mens voor wat hij mij waard is, Anna denk ik te kennen, ga hier niet als een quasie psychiater mensen ontleden, maar ik neem haar zo als ik dit voel, en dat doe ik met iederéén hier op WTK, en nergens anders, als ik dat niet zou doen, en ook willen doen, zou ik onmiddellijk er mee ophouden, ach wat een partij lastpakken eigenlijk.

  63. Een van de archonten in mij zei dat ik een frikandel moest gaan bakken, een ander zei dat een pilsje ook niet misstaat. Damn, me weer laten verleiden. Wanneer ga ik nou toch eens op brood en water leven? Komt nooit meer goed volgens mij hoor.

  64. Jenne 12.64,
   Dito, soms effe sparren soms elkaar speels corrigeren, soms vette irritatie, maar gewoon kunnen uitspreken sans rancune, je weet wel.
   En ja, als je alle vrouwen het voordeel geeft dan zitten er ook kenaus tussen, veel plezier ermee, mij niet gezien, ik zet ze liever op de brandstapel. Even een linkje naar match4me en woeffff, strike!!!!
   Vrouwen idoliseren is een valkuil, ieder mens is gelijk, die kut heeft geen verlichtende factor, den kloten ook niet, het is slec hts een fysieke expressie. Guido mag weer gummen morgen, goh wat een drama

  65. ” jenne
   Ik heb al lang geleden geleert dat jezelf bloot geven , betekent dat je elk ander de wapens ontneemt om je aan te vallen . Niets is immers meer geheim en niets is dus chantabel. Ik ben wie ik ben met al de door mij gemaakte , en erkende , fouten en goedheden .Al mijn sterke en zwakke punten . Waar wil je me dan op aanvallen, wat wil je dan nog doen om mij te slopen , er is niets dat ik niet ook weet.Niets dat ik al niet heb prijsgegeven aan de openbaarheid, kom maar op , wie mij wil treffen!

  66. Absoluut MARCEL, dat is de grote tekort koming van het internet, WHO=WHO, maar mijn langdurig getrainde brein, heeft zijn intuïte enorm vergroot om te overleven in de grote mensen wereld, en gevoelsmatig kom ik een heel eind, en soms moet ik de bakens verzetten, ach vroeger nam ik een joint, maar nu een dubbele bourbon, om mijn desullisie in mijn stomme tijd weg te spoelen.

  67. Ik bla bla bla, mijn bla bla bla bla, vroeger, later, ooit, bla bla bla. Echt interessant hoor… Das dus het archontje in je hoofd, IK.

  68. Ik drink wanneer ik er van genieten kan , en roken heb ik al helemaal opgegeven .Nooit zal het zijn om ellende te verhullen of verdriet uit te wissen . OOk dat , weet ik , werkt niet . gewoon nemen wat er komt dat gaat het snelst, en neemt het minste energie .

  69. Jenne scheer je weg, je kan helemaal niks bewijzen dan verzonnen pulp-fiction. Je denkt dat je et weer beter weet dat ik het zelf kan ervaren. Ik zal je alle mensen maar besparen die je zo hhog boven in een boom komen hangen omdat je uitspraken ongegrond zijn. Mocht je ooit nog eens achter de waarheid komen dan is mijn deur gesloten vooral je gejank en denken dat ik je steken geef. Ik heb genoeg van oude mannetje geleuter die denkenb het weer beter te weten, dus lekker opzouten met je archoten van hier tot in Dronten. Ik heb wel iets innigers te doen dan voortaan naar jou zure wijn uit een oud karaf te moeten horen schenken. (oh je was ooi bevriend met die El Buro Pieter de Beoer) ga lekker verder de clown met hem uthangen…

  70. En ik had me nog zo voorgenomen om niet op gezeik in te gaan. Dik 60 posts verder schrijf ik dit.
   Om gezeik te ontwijken en toch iets te vertellen of te melden lijkt onmogelijk.
   LIJKT, dat is het sleutelwoord. want niets is onmogelijk.

  71. MARCEL, nog even dit voor ik naar bed ga, de meeste mensen hangen van grote en kleine leugentjes aan elkaar, niemand uitgezonderd, ik zelf ook niet, dat is inherent aan het mens zijn, en dan de leugentjes om best wil de niet gemeende complimentjes, het iets beter over willen komen, het intimideren van de ander, met mooier groter duurder weet ik veel, daarom hou ik zo van primaten, die zijn echt en sommige oerdomme mensen ook, maar het sluwe slinkse wordt in de jonge mensen gegoten, denk om te overleven, want mensen onder mekaar, nou je weet wat ik bedoel.

  72. Ik heb maar 1 archont en die Heet Martijn, die is tenminste 2 ledig te noemen en zit meestal op me kop te hameren met een lege fles Palm.

  73. @Jenne, we staan op een brug als mens zijn. We kunnen terug naar het dier zijn of we gaan verder, naar God zijn. Alleen de mensen blijven maar twijfelen op die brug, maakt niet uit wat je doet maar blijf niet op die brug staan twijfelen. Ga terug naar de natuur of ga richting God, er is geen verschil uiteindelijk.

  74. NOu COZMIC, ik weet niet hoe jij in het leven staat, maar een wereld zonder vrouwen, mijn beste Jongen, dat zou echte armoe zijn, mijn moeder, mijn vrouw, mijn dochter en zelfs mijn kleindochter, dubbele taak, ze moeten van alles om dat dit een ongeschreven wet schijnt te zijn, nee een gepaste eerbied voor onze moeders en vrouwen is op zijn plaats, ze presteren zoveel meer als wij, en bovendien maken ze geen oorlog, ik ga er in, groet.

  75. Oeh Paul, een hertog jan karakter komt ook wel lekker aan. Heb nog wel wat lege flesjes staan hier hihi. Karakter, dat klinkt toch goed he?

  76. Ik heb een probleem hier met mijn uitlooplijn, wie komtff helpen , liefdevol…

  77. Ja Janee, ook ik hier borstvoeding. Mooie tijd, had ik nog niet zoveel aan m’n hoofd 🙂

  78. Men gaat prat op stukjes die men schreef en blijft zich daar in wentelen. Men denkt het te weten, men zoekt daarom niet verder. Ik ben hier nu ruim 40 jaar mee bezig (onderzoek op dit gebied en heb ruim 3500 artikelen geschreven waarvan 2200 geplaatst ook in bladen en boeken, ik vind mezelf niet belangrijk en daarom gebruik ik de naam Nobody i.p.v. mijn eigen naam) en denk heel soms een plek te hebben gevonden waar men elkaar serieus neemt zonder eigenroem te claimen. Jammer genoeg komt het elke keer op hetzelfde neer en claimt men zijn/haar eigenroem. U zit er allen dieper in dan u zich kunt voorstellen, u wordt eveneens geleefd ook al denkt u van uzelf dat het tegendeel waar is. Ik wens een ieder veel sterkte toe, want hier komt echt geen einde aan en tot na uw fysieke dood zult u gegeten worden.

  79. Haha Janee, je bent me d’r eentje haha. Ik weet het, het is waar maar je vertelt het wel weer op zo’n manier… Flinke grijns hier op m’n gezicht!

  80. Nobody, je kunt jezelf zo wel noemen maar toch ben je nog niet ego vrij en dus alles wat je zegt, gaat vooral over jezelf is het niet?

  81. Nobody is wat doorgedraafd, jammer. Tis zo simpel eigenlijk. Wie ontspannen is in zelf zijn die herkent het direct. Vergeet toch al die moeilijkheden. De mooiste bloemen sloven zich niet uit, ze zijn gewoon zichzelf. Allemaal teksten die niet van mij zijn, ach, wie ben ik? Wat is van mij? Niks is van mij. Mij, ik, is illusie. Alles is gejat wat we zeggen, er is geen zin van mij. Elk woord heb ik aangeleerd, elke uiting is aangeleerd, niks is van mij. De werkelijke ik is voorbij de vormen, voorbij de gedachtes. Het is zoals het is, maak het niet moeilijker dan het is. Wees helder, wees bewust, de rest is onzin.

  82. Kortom 104 posts verder en een hoop -imo- respectloos ge-oh, vooral onbegrip. Hoeveel beledigingen staan ertussen? Hoeveel suffe oordelen..? En lekker doordraven. Doen we nog een youtjoepie bij. En weer slapen. Vandaag verder met betweteren, de les lezen, afzeiken, onbegrip vooral, onderhuids verdriet boven alles.
   En bij mij? Gewoon steeds minder motivatie ermee door te gaan.

  83. Beste GUIDO.J, niet boos zijn, jouw doel is ver weg voor de meeste mensen, en om je zelf als mens te vinden is een lange weg, natuurlijk kan je het hele nummer 12 van je schoolbord sponsen, daar wordt de wereld niet slechter van, maar het is ook heel goed om de mensen is even lekker te laten bakkaleien, hoort er bij mijn beste in her Circus WTK, vriendelijke groet Jenne.

 10. Bijbels gezien zijn dit gewoon demonen. David Icke verspreidt mijn inziens niets anders dan halve waarheden, en is net als vele anderen gewoon een puppet voor de nwo. Het artikel is mij te new-age achtig.

  1. Nee dit zijn beslist geen demonen, dan mis je echt het punt. En demonen zijn ook niet per definitie slecht. Hoe graag die organisatie van kindermisbruikers die nu geleidt wordt door een Jezuïet ook wil dat jij dat denkt. Want zij gebruiken ze wel en hebben dus een grote voorsprong.

   Ik heb het hier al vaker gezegd en zal het nog maar een keer herhalen: Het is niet de technologische voorsprong van de EL-lite die ons zorgen zou moeten baren, maar de spirituele.

   Groet,
   Dzyan

  2. Oh en BTW dit is mijn laatste post op deze site. Op pagina 1 staat waarom.

   Klaar.

  3. “Our god’s name is Abraxas and he is God and Satan and he contains both the luminous and the dark world.”
   ― Hermann Hesse, Demian

  4. Anna11
   Eindelijk een comment waaruit je zou kunnen afleiden dat je wel weet hebt van het feit dat er geen dualiteit bestaat dan die, die jezelf creert. Goed en kwaad zijn enkel uiterste van een en dezelfde zaak , net als licht en duister. Wanneer je dat realiseert begin je te begrijpen dat alle oordeel slechts perceptie is.

   @ dzyan
   Jammer dat het je laatste entree is ik vond ook in jouw comments eindelijk de verdieping die deze site behoeft .Er zijn er meer maar ze lijken schaars dus ieder die we moeten gaan missen , is een groot verlies.

  5. Marcel, ik kijk niet verkeerd, ik ken mijzelf.
   En dat was wat ik hier voorafgaand meedeelde.
   Mij kost het heel veel moeite omalles wat ik heb meegemaakt daaromtrent zomaar even in tekst om te zetten.
   Ik doe het op mijn manier, en hoop dat jullie dat kunnen respecteren.
   En willen jullie meer weten, neem dan contact met me op. Erover praten is voor mij het medium.
   En zeker in een dialoog. Tekst kost zoveel tijd, praten veel minder.

  6. @Anna 11
   Nou je reageert op een post die ik voor jenne had bedoelt waar het ging over wat hij over jou zei ……. Kijk je dan niet verkeerd ? Maar ik begrijp wat je hebt tegen schrijven . Toch kan het omzetten van praten in woorden een hele steun zijn in het helder krijgen van wat je denkt.

  7. Stomme doos, als je jezelf werkelijk zou kennen dan zou je niet zo gefocussed op anderen zijn met je nietszeggende bla die bla comments en tegelijkertid de boel neer sabelen. Mijn gevoel hoor, maar nietszeggende lieden en negativisten die alles maar afzeiken zonder goede argumenten of met youtubes, niks eigens, geen identiteit, ik begin de connectie te verliezen. Of dat goed is of slecht weet ik niet. Ook in het normale, niet internet, zodra de radio op gezeur gaat dan sluit ik af. Die zeurende lui die behoeden mij opm met leuke mensen te praten, en ze blijven maar doorgaan met hun blablablablapijnbladokterblablapillenblablawerkten niet blabla weer terug blabla
   in het bot; it is boring me shitless, ik heb er genoeg van, zoek oplossingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Een heel erg noodzakelijk artikel!!!!!!
  Geeft de kern aan van de ziekte welke ons mensen en de planeet in ernstige mate bedreigen.
  De wijze waarop men reageert, maakt duidelijk dat nog veel te veel gezocht wordt op het persoonlijk pad. Dat is precies de doctrine wat maakt dat er op collectief gebied niets of veel te weinig wordt ondernomen. Verbeter de wereld en begin met jezelf is een juist begrip maar daarna moet de kunst beoefend worden van het samenwerken.
  Je moet eerst een vakman worden en jouw deel van het vak verstaan aleer je je kunt aansluiten bij de groep vaklui om zo de kathedraal te bouwen. Daarmee wil ik aangeven dat velen helaas denken dat het puur een individuele zaak is. Je kunt je huis niet drooghouden door alleen voor je eigen deur de zandzakken te leggen terwijl de dijk op springen staat. Beter is het om met alle individuen samen de dijk in sich te versterken. Dat is dus 180 graden tegenover het verdeel en heers denken. Het is tenenkrommend om te ervaren dat velen (nog) denken dat het een individuele taak is. Vandaar dat er ook zo weinig veranderd, in ieder geval te langzaam alhoewel beweerd wordt dat ‘steeds meer mensen wakker worden’. Ik weet niet of het tempo waarmee het netwerk zich aan het sluiten is rondom de mens, te groot is ten opzichte van het ontwakingstempo en…..de mate waaruit daar actie uit voortkomt!
  Het is griezelig om waar te nemen dat zoveel mensen wel weten hoe ze moeten mopperen op ‘het systeem’ maar wegkijken op het moment dat er acties dreigen te ontstaan. Nogmaals, dan is er de doctrine van de eigen schijnveilige cocon van het bewustzijnsaura waarmee men zich denkt te kunnen afschermen. Kerken lopen leeg, niet erg als je bedenkt dat dit misleidingsinstituten zijn maar het waren wel plaatsen waar mensen samen in gebed gingen. Niet dat gebed alleen de zaak kan klaren maar het waren wel momenten van groepskracht. Dat zijn we dus volledig kwijtgeraakt en hebben het kind met het badwater weggegooid.
  Het enige grootschalige collectieve aandachtsgebied wat we nu nog kennen is de WK. Zo raken we de groepsenergie kwijt aan iets waar we structureel geen ‘bal’ mee opschieten.
  Kortom, de voortrollende wals der archonten kan niet op individueel niveau alleen gestopt worden.

  1. ROB, vooral met dat laatste ben ik het heel erg eens, het leeglopen van onze kerken, weet niet of ik geloof of niet, kan er mee lezen, maar weet zeker als in onze grote oude kerk in Gaillac aan de Tarne brug zit, die leeg verlaten haveloos is, voel ik toch een vrede en gelatenheid, en ook een geborgeheid, het is een klooster kerk, met aardige oude nonnen, en het sociale gebeuren wat jij ook aan geeft zal het kwaad niet wel gevallig zijn, zo maar een gedachte, groet.

  2. Daar heeft ze dus weer geen antwoord op, ik wordt echt moe van…… nee ik ga niet klagen, ik beschouw en grijns, veul beterderder.

  3. Veel vrouwen zijn blont, hier is er eentje die op mijn spiksplinter nieuwe bril is gaan staan. Deze is dus gesneuveld en totally krakked. Hoop dat ze goed verzekerd is bij mijn verzekeraar.

 12. Een goed artikel, Ik ben het eens met: “Stop met strijden tégen, maar ZEER ONEENS met wat er bij staat: “stop petities, protesteren, demonstreren en ga zo maar door”. Het is inderdaad nodig om ons onderscheidingsvermogen te scholen en te gebruiken: petities, protesten, demonstraties enz. en nieuwe goede dat is niet vechten maar OPSTAAN en ONZE STEM LATEN HOREN. Daar is moed voor nodig. Ook het ontwikkelen van nieuwe eerlijke initiatieven. Het gaat om ACTIE. Ik raad iedereen aan om de biografie van Gandhi te lezen en zelf te zien hoe hij India wist te bevrijden uit de Britse overheersing.

  1. Ik ben het helemaal met je eens !Ganhdi wist het heel goed.
   Gandhi streed niet met agressie en haat.Dat is iets heel anders.
   Het is een “NewAge” ding om ‘alles te accepteren’
   New Age is wat mij betreft ook een religie. En de Ankle Biters (andere benaming voor die lieden) hebben via de new age ook weer een grote groep ‘gevangen’.Voor ieder wat wils..
   Voordat ik over nag hammadi las (6 jaarterug) had ik al heel lang (haast m’n hele leven)het gevoel of innerlijk weten dat er veel niet klopt op de aarde.Eenmaal kennis genomen hebbende van gnostiek en Nag Hammadi , viel veel op z’n plek.
   Er veel over te lezen en Nag Hammadi zelf is een bron van kennis (niet makkelijk )
   Veel zogeheten of zichzelf noemnde lichtwerkers..bijvoorbeeld zijn ook in de ‘val’ getrapt
   Het gaat echt veel verder dan energie eten van bijvoorbeeld gamers en tv kijkers etc.Artikel
   http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/

   Ook Don Juan (Mexicaanse sjamaan)in boek van Castaneda had het over deze wezens die hij de Flyers noemde.
   Hier nog een link (nederlands )waar veel info over archons, meer genuanceerd en verwijzingen naar John Lash, Jay Weidner, Nag Hammadi online etc.

 13. Het boek van John Lamb Lash ” not in his image” is in dit verband een echte aanrader. John l. Lash heeft zich erg verdiept in de Nag-Hammadi teksten, die voor een aanzienlijk deel handelen over de archonten en hun negatieve invloed op de mensheid. De rede dat rond het jaar 400 n.Chr. de meeste Gnostici waren uitgemoord door de Joden en de eerste Christenen was, omdat de Gnostici duidelijk erkenden dat deze zogenaamde monotheistische goddiensten (later ook de Islam)de hoofd archon als de schepper God vereerden onder de naam ” Jahweh”, “God de Vader” of “Allah”. Dat deze godsdiensten zich binnen hun eigen religie, maar ook elkaar nog steeds uitmoorden en enorm veel lijden in de wereld veroorzaken bevestigt duidelijk de intensie van de archons.

  1. En het resultaat van al deze oorlogen zijn al feestmaaltijden voor deze energetische parasieten. Terwijl de kosmos toch overloopt van energie zou je zeggen..

  2. Ik was een poos geleden begonnen de Nag Hammadi te bestuderen.
   Omdat ik het gevoel heb dat daarin de “sleutels” liggen tot bevrijding.
   Het is in ieder geval niet simpel .Geen lichte kost.
   Ook staat in de Nag Hammadi “The Gospel of Thomas”.Waarin uitspraken van Jezus die niet in de bijbel staan en niets met religie te maken hebben.Maar wél met gnosis.
   Boek van John Lash heb ik niet gelezen ,wel artikelen van hem.
   Deze bijvoorbeeld:
   http://ufodigest.com/article/who-wrote-reptillan-agenda-john-lash

   Hij refereert ook aan het boek van Castaneda , waar Don Juan ze de Flyers noemt.

   Zoals gezegd… het is een ware studie. Mooie studie.

  3. De Nag Hammadi geschriften zijn zeer interessant. Vooral het Thomas evangelie en het evangelie van Maria Magdalena.

  4. @Maria 17.2: Maria, alle “heilige” geschriften door der tijden heen zijn voor ingewijden (gnostici) geschreven in gesluierde taal. Hoewel de geschriften gelezen kunnen worden naar ieders bewustzijn (en dat kan funest zijn voor de geest als je alles letterlijk blijft nemen -gevaar voor dogma en fanatisme), is het zo dat er in die geschriften vele lagen te bespeuren zijn waardoor men steeds dieper inzicht kan verkrijgen, maar uiteindelijk zijn ze alleen te verstaan naar hun werkelijke bedoelen
   op gnostische wijze. In de loop der tijd zijn de meeste gnostici dan ook vervolgd, gemarteld en gedood en je begrijpt nu dus waarom. Katharen, Bogomielen, Rozenkruisers zijn daar voorbeelden van en dikwijls moesten zij in het geheim werken en ondergronds gaan. Stel je voor dat de mensheid eindelijk zijn ware bestemming gaat beseffen en daar naar toe werkt.

  5. @ Willie 17.4
   Ik begrijp precies wat je bedoelt.Ik ben al lang in de diepte .En ja die geschriften kun je alleen maar op gnostische wijze ont-sluieren.

   Ik ben onderweg..
   Thanks Willie

  6. oh nouh mooi zoh machtige Maria Mag del rel-aware want mijn privé amazone leger liet het afgelopen nacht zwaar afweten, zwarte aanval van zwerm castaneda vliegende aetherische parasitaire flyer vis amoebas, mijn nieuw geformeerde stevig gedrillde isis alliantie ging zomaar ineens ongevraagd onverantwoord ongefocused thee drinken, midden op het brute tokkie schaduw slagveld, terwijl ik net goed strak stond in robocop revenge killroy modus outfit, ik was rood heet kwaad klaar voor een goed gericht ongenadig schot tussen de donut vreet gaten van die mechanische diszyman monstertjes, zaten ze ongevraagd te chillen, dat was viskaal funest gefundenes fressen voor die lelijke space amoebas, maar black gnosis Maria help ons voortaan verlossen van den bozen op wtk! serieus, geef op z’n minst een goede tip voor dit zwaar gehavende informatieveld en z’n zuigende kraakpand bewoners zonder manieren en minimaal geweten laat staan zelfreflectie. Minstens 1 van die wulpse blonde james bond thee drinksters gelooft sowieso niet eens in het bestaan van zuig archonten, nouh vraag ik je, dan vraag je er extra om natuurlijk.. om maar niet eens te spreken over die langharige zwevende adhd reuen.

  7. Uit the active side of Infinity: Het energielichaam
   Het energielichaam en het fysieke lichaam zijn twee samenklonteringen van energievelden
   die tegen elkaar aangedrukt zitten door een vreemde plakkende kracht.
   Don Juan benadrukte keer op keer dat deze kracht die de energievelden met elkaar verbond,
   volgens de oude tovenaars van Mexico de meest geheimzinnige kracht in het universum is.

   Hij beweerde dat het fysieke lichaam en het energielichaam de enige twee
   energiepatronen waren die elkaar in evenwicht houden in onze wereld als mensen.
   Hij accepteerde dan ook geen enkele andere dualiteit dan deze.
   Het dualisme tussen lichaam en verstandelijke geest, geest en het vlees
   beschouwde hij als een verzinsel van het verstand,
   waar geen energetisch fundament voor is.

   Volgens don Juan is het mogelijk om door discipline het energielichaam
   dichter bij het fysieke lichaam te brengen. Normaal is die afstand enorm.
   Als het energielichaam eenmaal binnen een bepaald bereik is gekomen,
   wat varieert van persoon tot persoon, dan kan dat energielichaam worden gesmeed
   tot een exacte kopie van het fysieke lichaam; dat wil zeggen,
   een etherische lading van energie die zichtbaar is voor het menselijk oog,
   zoals alle energie zichtbaar is.

   Over het Roofdier
   Don Juan heeft geen mening over het eerste ontstaan van het kwaad.
   Maar hij weet wel dat het universum geen prachtige kracht is
   die ons geschenken bezorgt wanneer we er netjes en op de juiste manier om vragen.
   “Ik weet wat ik ben,” zegt don Juan, “Ik ben alleen in een vijandig heelal
   en heb geleerd om te zeggen: het zij zo!”

   De tovenaars van het oude Mexico waren de eersten
   die de zwevende schaduwen zagen, en ze begonnen ze te achtervolgen.
   Zo ontdekten ze dat we een levensgezel hebben.
   Er is een roofdier dat uit de diepten van kosmos kwam
   en het beheer over ons leven heeft overgenomen.
   Mensen zijn gevangenen. Het roofdier is onze heer en meester.
   Het heeft ons onderwijsbaar gemaakt, hulpeloos.
   Als we willen protesteren, onderdrukt het ons protest.
   Als we onafhankelijk actie willen ondernemen, eist het dat we dat niet doen.

   We worden gevangen gehouden.
   Dit was een energetisch feit voor de oude tovenaars.
   Het roofdier houdt ons gevangen omdat we voedsel voor hem zijn,
   en we worden genadeloos uitgeknepen om hem te onderhouden.

   Tovenaars geloven dat het roofdier ons onze geloofssystemen heeft gegeven,
   onze ideeën over goed en kwaad, onze culturele gedragsnormen.
   Zij zijn het die ons hoop geven, verwachtingen, toekomstidealen…

   De oude tovenaars konden het roofdier zien.
   Ze noemden het de vlieger (flyer) omdat het door de lucht springt.
   Dat is geen fraai gezicht. Het is een enorme schaduw,
   ondoordringbaar donker, een zwarte schaduw die door de lucht springt.
   En die plat op de grond landt.

   “Om ons gehoorzaam te houden, en onderdanig en zwak
   heeft het roofdier iets ongelooflijks gedaan:
   ongelooflijk vanuit strategisch oogpunt.
   Maar het is een gruwelijke zet vanuit het standpunt van degenen
   die het ondergaan. Ze hebben ons hun geest (mind) gegeven!
   Hoor je wat ik zeg?
   De roofdieren gaven ons hun denkwijze, die onze manier van denken werd.”

   (Don Juan Matus, Uit: The Active side of Infinity)

   Bron site van Monique Spangenberg
   http://www.ascensie.nl/astralevallen6.htm

  8. Maria, het is nooit te laat om de leeuw in ons zelf te temmen 🙂

   Vandaag is het een Blauwe Storm (gap) dag….. blijf ik het oog van de orkaan….. is mijn suggestie!

 14. Beste vrienden zoek niet verder, de Archonten hebben zich lang geleden al gematérialiseerd, en lopen vermomd in mensen gedaante hun kwaad te voltrekken aan de onwetende mensheid, kijk hoe het kwaad is toegenomen, het verspreid zich over de planeet aarde als olie over het water, blijf niet in je onwetendheid gaan ze zijn hier in mensen vorm.

  1. Jenne, sinds de 2e wereldoorlog zijn er nooit zoveel vluchtelingen geweest als nu. Het gaat lekker. 50 miljoen vluchtelingen. Ik noem het al jaren de eindtijd.

 15. ‘Mijn’ internet verbinding was weer eens af gesloten, dat doen die archonten, zoals we weten. Daarom nu pas online met deze ziel.
  Ik vind dit een zeer goed en breed artikel, met name daar je ruimte geeft mensen als Jay Weidner en John Lamb Lash. En ik hoop VURIG, dat heeeeeel veel mensen er kennis van nemen. DANK!!!

  1. Dus alles wat er in je leven he tegen zit is gelijk maar een archont te noemen. Ik hoop dat ze voor die archonten ook archonten hebben… Een beetje tegenwerking moet kunnen anders zijn wij allen een te makkelijke prooi.

  2. Paul, het zijn “de boosheden in de lucht” waar de gnosticus Paulus van spreekt. En er is strijd in de lucht c.q. ether. Artikel naar mijn hart en jij weet wel waarom 😉

 16. Eerst mijn complimenten aan iedereen voor het laten ontstaan en tot op zekere hoogte gedogen van het inmiddels legendarische draadje 12 onder dit zeeeeeeeeeerrrrrr relevante gnostische Artikel der artikelen…. Hopelijk een motivatie voor alle elkaar hard slaande betrokkenen om naar de relativerende genoegzaam beschouwende plateau zone uit te stijgen. Ik zie het gebeuren als een prachtige plots uitbarstende groene steenpuist, spontaan ontstaan en een beauty in z’n overschreeuwende lelijkheid, dat is pas non-dualisme, non betekent iets dat er niet is, dat is pas dualistisch, en zo het kringetje rond, feitelijk bestaat er never nooit “smalltalk”, in de hitte van de ontladingen en non mono-game valse beschuldigingen is elke kick move lik like en move het analytisch nabeschouwen waard, als ware het Chili con Carne versus VI Oranje, triple double schizo met hersenbeschadigingsperikelen zijn er om niet gehaat te worden, wat mij betreft, Cozmic wat mij trof vannacht, tijdens het live gadeslaan van het draadje 12 gebeuren, is dat ik naderhand merkte een gradueel geleidelijk veranderen van mijn gemoed van wrakend strijdend strategisch sniperend kijkend naar openingen om toe te slaan naar silent onverwachte infatuation, te midden van de gekte bemerkte ik dat ik door jouw rol ineens gradueel significant meer en meer vertederd raakte … te midden van de dwaasheid die begon te kantelen naar Joker potsierlijke schoonheid, inpalmen ingepalmd worden, met dank aan Anna voor het de lading goed dekkende schone woord post potsierlijk. Temidden van de gekte de chaos de ogenschijnlijke lelijkheid daar liggen de goudklompjes en schone orchidee bloempjes voor het oprapen en plukken voor de oplettende kijkert.. Je begrijpt het pas als je het door hebt (Johan de voetballer). Vooral doorgaan wat mij betreft.

  1. steeenpuist.. YES.. Goeie, genoeg om die goudklompjes te laten opgloeien.

  2. Gouden klompjes, Hollands op zijn best, zolang ze niet breken, braken, gebroken worden. Soms met de sikkel dan weer met de zeis, af en toe slim, meestal niet goed wijs, neem nog een hijs zei de koning in zijn paleis, Willempie het is een raar geval. Archont of archangel, same kack, Sophia’s egg, hard to crack, smack, ontvangenis zonder vlek. An angel with a hardon, achangel, archont, nam haar niet in haar **** en sloot een verbond, Jezus wat een zootje er ontstond. De sluiers, versluierd, moslim christen, jood, er is leven, er is leven na de dood. http://www.youtube.com/watch?v=5BryztoVqJE

  3. Nog niet gelezen, deze beide brain openers, mooi mooi, dit is wat het allemaal de moeite beloond, spreekt mij aan, doet mijn literaire hart sneller slaan, denk dat Paul Sartre zich hier ook in zou kunnen vinden, het zijn zonder aanwezig te zijn, of gezien te worden, beetje Gnostic, maar dan het goede dronken soort.

 17. Elk ego is een archont of op z’n minst bespeelbaar door archonten. Met 6 miljard ego’s dus best wel veel mogelijkheden voor deze krachten. De enige mogelijkheid is dus ook om je ego op te lossen, niet meer te voeren.
  Hans Laurentius zei ergens dat het ego is als vuur, zo lang je er hout op blijft gooien blijft het branden. Geef dus je energie niet af aan je ego denken. Laat het maar opbranden, het vuur dooft dan vanzelf. Dan hebben de archonten geen macht meer over je. Dan leef je in liefde en wijsheid.
  Wanneer ik besef één te zijn met alles, dan is dat liefde, als ik besef niets te zijn, dan is dat wijsheid, daartussen speelt het leven, Nisargadatta. Zo is de werkelijkheid. Uiteindelijk lossen ook liefde en wijsheid op in Dat wat Is.

  1. ‘In mijn gevoel is elk ego een archont’..? Wereld van verschil.. Toch? Voor mij is een ‘ego’ absoluut geen archont. Maar goed, who IS to say?

  2. GUIDO.J, who IS to say, je zegt het net zelf ; voor mij is een ego absoluut geen archont, je vergeet er bij te zeggen, als ze bestaan ?

  3. @Jenne, als ze niet bestaan, dan bestaat het wel als negatieve energie. Het begeren van macht, geld, liegen en bedriegen bv. Met wat voor doel? Om er beter van te worden als individu, dus egoïsme.

  4. Mijn vader drukte mij altijd op het hart, dat alles wat ontastbaar was, en niet feitelijk bewezen, moest je als gewoon mens met rust laten, door dit of dat te iriteren kunnen ze je veel kwaad doen, ze hebben daar voor speciaal opgeleide personen voor de Chaman, met wie ze op goede voet staan en contact hebben, zo zij mijn vader, en dat was een wijs man “” soms “”.

  5. Martijn 22.2., een mooi voorbeeld mischien de “beet” zojuist van de Uruguyaan Luis Suarez in de schouder van de Italiaanse voetballer Chiellino.

   Hij heeft nog steeds niet geleerd de leeuw in zichzelf te temmen 😉

  6. Ja leuk, en hoe was de scheidsrechter.. Zag je die leeuw nog op de tribune. Deed me aan wanttoknow denken, daar lullen ze ook over leeuwen zoals het ze uitkomt.

  7. Ja, ehh, Hollandse Leeuw, zegt al genoeg zalmaarzeggen, geen idee wat voor kattensoort hier inheems zou zijn, maar leeuwen staan niet op de faunakaart. Konijn, bever, otter, fruitvlieg,damhert, schaakzwijn, geen van de inheemsen was goed genoeg voor de familie van Willempie, ze mosten zonodig een leeuw hebben, Bernard ging er wel ff eentje schieten namens het wereld natuurfonds, uiteraard op kosten van de donateurs. Nu lopen al die palingvissers met hun schuimkraag vol bier te lallen dat de leeuw niet in zijn hempie moet staan, terwijl de hemp verboden is om te kweken omdat het een te eenvoudige oplossing is voor de energiecrisis.
   Schiet mij maar lek zei de leeuw, Bernard legde aan en schoot, leve de koning der dieren.

 18. Een archont bij je hebben is voor watjes, zeker voor lui die continue in de fout gaan en een slap excuus hebben dat het door hun archont komt.
  Van het zelfde als je continue in de fout gaat en op Zondag van je zonde wordt vergeven kan je de week daarna weer ongestoord vreder gaan zonder het verder te willen voorkomen. Eigenlijk zoekt de mens altijd naar vormen van excuses zonder zelf op de voorgrond te gaan staan en zeggen “Aye, ik was het!” Wil de echte archont naar voren komen?1 erh euh nee die heb ik niet was mijn EGO die weer eens de show stal. En wat betreft het gereutel om het EGO, is wat je nu bent in dit leven in dat 3D lijf van je, niets meer dan dat! Altijd dat mierengeneuk weer om niks dan ettiquette regeltjes en onbegrepen en aangeleerde gedragscodes uit boekjes. Zelfs de natuur heeft dit niet nodig, U blijkbaar wel. “its a shame”

  1. Het ego zal altijd proberen weg te komen of de schuld af te schuiven als ie weer wat geflikt heeft waar die eigenlijk spijt van heeft. Alleen als ie wat geweldigs doet, dan is ie er als de kippen bij om het op z’n borst te laten spelden. Egoïsme is het ergste wat er is. Dat verziekt de wereld en de natuur, dieren, die hebben geen ego. Het is een manipulatieve manier om met het leven om te gaan naar je eigen afgescheiden poppetje. Jantje begon, Paultje begon, zo gaat het hier ook al een tijdje, ben er wat klaar mee. Ego’s kraken, das het beste wat we kunnen doen. Hier nu samen zijn, alles mag, ik vind het best.

  2. Heb je het weer egocentrisch gezien over jezelf? Martijn. Je klapt gelijk al weer uit de school, zoals gewoonlijk weer de ondeugende archont himself.

  3. Ego is slechts een tooltje dat je gebruiken kunt of kan inwisselen voor wat anders , al naar gelang de situatie.An sich is ego niet slecht of goed , het is hoe je het gebruikt. ( en dat deed zelfs budha)Zoals menigeen hier hooghartig komt vertellen dat het ego dient te worden geelimineert , is slechts de mooiste truuk van het ego om op de voorgrond te dringen. Ego = ik en dus gebruik je het vaker dan je denkt , pas als het ten alle tijden voor de eenheid met de ander gaat wordt het een vervelende gewoonte!

  4. In de Maya zijn de andere ikjes tegenspelers met een opposante of gelijkgestemde positie, of variaties ervan, echter allen afgescheiden. In de Lila zijn de andere ikjes dansers in het spel waarvan je bewust bent dat je ze ooit hebt gecreëerd. In moderne terminologie heet dat 5D, voorheen heette dat gewoon de goddelijke dans.

  5. Lastige is de definitie van ego.
   Ego (uit het Latijn) betekent in de letterlijke betekenis “ik”. In het algemeen gebruikt men het woord ‘ego’ voor het object dat men met het woord “ik” aanduidt. Zijn wij een object?
   Een object geeft aan dat er meer objecten zijn, dat is ook zo in deze illusie. Het zelf is geen object, het zelf is één met alles. Er is maar één zelf. Het zelf is groter en kleiner dan wat dan ook, het ego is een afgescheidenheid die alleen bestaat in het denken. 6 miljard egootjes, 1 zelf. Ach woorden, pfff, de stilte is een taal die het hard begrijpt, het verstand niet.

  6. Let’s dance. Alles hangt aan elkaar, tis één dans. Tijd om te pitten. Welterusten.

  1. O licht der lichten , in wie ik geloofd heb, ik heb nu doorzien, ik hoefde nooit gered te worden want ik was nooit verloren. Ik ben en zal immer zijn waar ik de waarheid leer kennen en de illusie doorzie, daar schijnt een nieuw licht dat alles bestraald zonder schaduw of deling.

 19. Even dit, de wereld is bezaaid met milliarden resten van gestorven mensen, waarschijnlijk allemaal zo als wij, geleefd lief gehad, het menselijke lijden onder gaan, gedachten ideéen en illusies in zich gedragen, en op weg tot stof te geraken, momento mori heet dit, leef en geniet van je leven, maak er het beste van, voor je je bij al die milliarden broeders en zusters voegd, het leven is kort tegen over de tijd dat je dood zult zijn.

  1. Weet ook dat een groot gedeelte van deze vergane lichamen jouw heeft toebehoord.

 20. De Pistis Sophia is wel een heel bijzonder verhaal in de Nag Hammadhi geschriften. Een wonderlijke rol voor de mens is zijn vervangen herinnering
  Vervulling en verslagenheid door de aeonen boetezang die de gevallen Lichtzoon moet doorleven

 21. Ik had wat vragen aan god, mijn gebeden werden niet beantwoord, emails dito, dus ik dacht; ik bel um ff op. Uiteraard kreeg ik een antwoordapparaat en een keuzemenu. Uiteraard viel mijn vraag weer eens niet onder de standaard vragen, na het hele menu afgeluisterd te hebben kon ik een medewerker aan de lijn krijgen. Koste wel 777 cent per minuut, bij de duivel was ik goedkoper uit, grapte ik nog. Scheelt mooi 111 cent per minuut en wie weet krijg je wel betere info?¿
  Ik informeerde dus naar het feit dat hij de wereld en alles er omheen had gemaakt, waarom dan ook de duivel en die archonten? Was hij wel goed bij zijn hoofd toen hij bezig was? Jointje teveel op, beetje te creatief met de obstakels? De medewerker kon mij niet beantwoorden en verbond me door met de technische staf. Ik moest de vraag herhalen. Ik vroeg dus hoe dat nou zat met die archonten enzo. Als we direct vanuit de bron tappen horen er toch geen zuigvampieren tussen te zitten? Is god nou zo impotent of wat, omnipotent zou dit niet toelaten. In het technische kamp werd druk gediscussieerd, alle files en programmas werden gescreend, ze konden geen flaw vinden, ze hadden echter vaker over archonten gehoord dus namen de vraag serieus. De technische staf stelde voor om de host en mijn software te screenen voor archonten, kon ff wat tijd kosten, dat wel. Ik zei nog klagend, Jezus Christus, dat loopt aardig in de papieren met jullie tarief, na war soebatten mocht ik ook in Judaspenningen betalen, Ideal.
  De bug bleek dus na intensief screenen in de host te zitten en had zich in mijn software genesteld, simpel anti bug proggie verwijderde deze bug in de host, zelf moest ik wel ff mijn harde schijf opschonen.
  Sindsdien heb ik geen last meer van archonten, komt er afentoe nog eentje binnen dan is het gewoon controle alt delete en klaar is Petrus.

  1. Als je dit met Islam zou doen, zou je bescherming moeten aanvragen.
   Het verhaal is leuk, maar het lijdend voorwerp verkeerd gekozen!
   En dit goedkope gejubel van GUIDO is verwerpelijk, je hoort hem trappelen met zijn voetjes!

  2. vergis vergallopeer je niet Jenne, feitelijk heb ik mij afgelopen deze vannacht rond half drie schuldig gemaakt aan ietwat platte jezus talenten bejubeling uiting. Gezien de onhoudbare zelfoverschattings toestanden in het wtk veld heeft de big G force daar boven mij en ons voor verdere ellende behoed door post positie 28.1 preventief retrospectief met terugwerkende kracht proactief op te kuisen. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, je weet wat er met prima snuifje maradonna uiteindelijk is gebeurd, dusz dat plat slaande saaie jubel blondje was ik vannacht om half drie Jenne. Hogere woorden magie wil nog niet zeggen dat een onvoorwaardelijk jubel compliment op z’n plaats is, zoals je zelf al scherp constateerde. Dusz Jenne lees het big G jezus compliment nog eens met een gelaagdere leesbril en zie de heilige angel die er in besloten ligt.

   mezelf quotend op de door big G ingenomen post positie 28.1 rond 3:30 am:

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/archonten-wablief/comment-page-3/#comment-160591

   Cozmic wow sehr schön, super talent!! en die andere postings van vandaag toch wel, besef dat dit ver ver boven middelmatig is, dit is beyond best seller level en dat meen ik serieus gotsiemijne zeg.. ”

   genoeg mensen die in de ochtend even op de fp kijken, wat zegt dat over het publiek, wereldwijd duizenden plotselinge verdwijningen en miljoenenvluchtelingen prr dag en geen kip of haan kraait er nog naar, slecht teken, fema kampeer terreinen kunnen nu volgestopt worden want klaarblijkelijk is niemand meer bereid om voor een ander op te komen.

  3. My 2 cents, maakt altijd het verschil bij roaming met telefoonnummers naar buitenbovenjehoofdsteigende tarieven.

  4. Ja ja het is dus als counter punch te beleven, tegen sommige wat al te zoetsappige misplaatste God aanroepingen, COZMIC en jij Hyper zijn dus eigenlijk het werkelijke evangelische gebeuren hier op WTK,
   jullie zijn fijne mensen dat is zeker, maar soms moeilijk te volgen,
   ik wens jullie kracht en succes in jullie kruistocht tegen het onverstand, vriendschappelijke groet van mij, Jenne.

  5. Jenne, mien jong, wanneer leer je een keer invoelend lezen? Geen gevoel voor humor, knipoog naar de satire, parabel naar de huidige tijd?
   Ik krijg soms het idee bij jou dat je ‘smorgens wakker wordt met een kant-en-klare kattige comment en dat je daarna gaat zoeken waar je hem onder kan plaatsen. Maakt mij niet uit hoor, ik lig er niet wakker over, sterker nog, ik vind het slaapverwekkend, dat dan weer wel, het zij mij een worst, groetjes uit Staphorst.

  6. COZMIC, ja t’is waar neem alles misschien te serieus, denk dat het het mijn leeftijd is, wil voorkomen als een clown je weet wel van buiten vrolijk en van binnen biggelende tranen door het leven te gaan, en ja ben een beetje zwaar op de hand, vindt het leven mooi en goed, maar waar je soms tegen aan loopt, nou dat roept vragen op, bedankt voor je handleiding, groet with a smile.

  7. Beste Jenne, neem het leven niet zo zwaar. Als de bal buiten de lijn is houdt het spelletje op. Kind van de eeuwigheid, verleg je grenzen, vergroot het veld.

 22. Wij, velen van de flower periode, hebben geprobeerd te ontdekken wat die Archonten nou toch voor hadden met al die Kamasoustra belevenissen, we hebben ze allemaal doorgerwerkt tot spuug zat aan toe, ben benieuwd naar ander mans ervaringen, wel veel pijn in de rug, is dat het teken dat je er een op je rug hebt zitten.

  1. Yes ZO is het voor mij ook precies. Undisputable, undeniable, untouchable, unprecedented, unalienable, distinctively the Core essence!
   M.a.w. het lukt ze alleen, als wij besluiten onze kracht wég te geven. Kijk dóóór het spel heen en zie dat ze DIT doen. Jouw kracht vragen en krijgen, wanneer je blind vertrouwd op loze beloften en valse visies. Dat ze ‘loos’ en ‘vals’ zijn is DUS aan jou om te ont-dekken..!

  2. Wat is er gebeurt met “vind ik , of volgens mij”?Overigens is macht voor mij synoniem aan verantwoordelijkheid en derhalve wil ik er niet al te veel van hebben en al helemaal niet over anderen. De meeste mensen zien overheersing als de ultieme vorm van macht, en daar zit hem de wellust.Denk ik dan toch.

  3. Alle mensen leven met de kracht van de illusie, de belofte, de hoop, het feitelijke willen ze niet zien, kunnen ze niet mee omgaan en zijn ze bang voor, die autoriteit bestaat bij het gedogen van de beloftes, het kan ook op een desillusie uitlopen, de revolutie.

  4. ‘Yes ZO is het voor mij ook precies.’ zegt het toch allemaal Marcel..?

  5. ik refereerde aan, Eh ja nou eh,EN ZO IS HET. Was niet helemaal duidelijk nee.

  6. MARCEL, niet te veel verantwoordelijkheid, de grootste verantwoordelijkheid die een mens heeft, is die voor zich zelf, zoek het maar eens op in het Vedisch Aham, ik mijzelf, de meeste mensen kunnen daar al niet aan voldoen, en macht is juist de verantwoordelijk via de hierarchieën afschuiven, misschien bedoel je hier zorg-toewijding-verplicht voelen-beheer, beste MARCEL daar kies je niet voor, die word je in je schoenen geschoven.

  7. @ jenne
   Goed lezen jenne ik geef een inkijkje in mijn idee omtrend macht en nergens zal ik beweren de waarheid in pacht te hebben.

  8. MARCEL, je schrijft overigens is macht voor mij synoniem aan verantwoordelijkheid en derhalve wil ik er niet te veel van hebben, en al helemaal niet over anderen, toch goed gelezen, hoe stel jij je macht voor, als het niet over anderen is, macht over je tomaten misschien.
   Je kunt niet anders macht uit oefenen als door overheersing, in welke vorm dan ook, en dat daar machtswellust bij komt kijken ja!

  9. @ jenne
   Goed lezen is niet alleen de lettertjes verzamelen. Het is opok begrijpoen wat er staat , en voor een enkeling onder ons ook herkennen welke energetische lading een aantal lettertjes hebben.
   Goede raad voor jou jenne , neem een hoibby ! Want wat je er hier van brouwt daar gaan mijn nekharen van omhoog staan . Tis een beetje als nagels over het schoolbord!
   En neen ik ga je ook niet steeds helemaal uitleggen wat ik schreef. Of je snapt het of je snapt het niet en dan zal het wel niet voor jou bedoelkd wezen oke? doei jenne.

  10. Nog maar eens goed jouw comment gelezen . Juist de aannames die ten grondslag liggen aan jouw denken zijn de oorzaak van de vele gevallen van machtsmisbruik imo. Uit de manier waarop jij macht interpreteerd volgt een houding van overheersen en onderdanigheid . Geen enkele vorm vanm medemenselijkheid of harmonie . Imo ben je dan ook helaas een aanhanger van de oild school zeg maar en juist daar moeten we imo van af. We moeten niet macht willen hebben over een ander , neem de macht over jezelf en verfijn die eerst eens zodat er harmonie ontstaat .Das al lastig genoeg.
   Ook over mijn tomaten heb ik geen macht (in de zin van overheersen omdat ik dat niet wil) de macht die ik wel heb is verantwoordelijkheid voor het vochtgehalte van de grond en de gezondheid van de planten. Ga ik overheersen en zeg ik zoek lekker zelf je vocht ik pak elke druppel die ik vind en hou hem lekker zelf , heb ik op het laatst geen tomaatjes , tel uit je winst.

  11. MARCEL, met stomheid geslagen, van wege jouw genialiteit, en natuurlijk ben ik van de oude school, toen maakten ze nog vrouwen en mannen, niet van die liflafies van nu, en nu voor het gemak ga je mij de schuld geven van macht over een ander, waar zie je me voor aan beste man, de Engelsen noemen dit Wheels in Wheels, je draaid door je weet van voren niet meer wat je van achteren gezegt hebt, en wat de tomaten betreft nog even en we kunnen de eerste eten, en O wat een verschil in smaak rijp geplukte tomaten, maar je moet de macht van het pluk moment in de hand houden, groeten oude vriend.

  12. Ik bedoel macht is verantwoordelijkheid en als je die niet wilt moet je geen macht willen hebben .En jenne is weer eens op zijn pik getrapt das ook niet voor het eerst.

  13. Goh, wat Marcel nu typt lijkt Paul wel. Jullie haperen ergens, wordt toch eens echt wakker. Dit lijkt nergens op. Sneu gebeuren zo, klinkt betweterig, zonder ergens werkelijk iets te zeggen dan anderen afsnauwen. Wakker zijn jullie niet, jullie dromen maar door, zal dat ego wel zijn. Hou het maar in stand, weet je zeker dat je er nooit iets van zult begrijpen. Spirituele ego’s daar heb ik echt een hekel aan. Ze verkloten het voor hen die wel iets moois willen brengen.

  14. Tijn, Paul heeft het vlot verlaten, en Marcel is niet Paul. Wat Marcel zegt tegen Jenne is wat Marcel zegt tegen Jenne. Best simpel om het niet gecompliceerd te zien. Niet te stoken, niet te poken, want dan doe je waar je zelf zegt boven te staan 😉
   Ieder zijn eigen weg en eigen waarheid, het één hoeft het ander niet te blokkeren. Feit dat jij nu op Marcels nek springt zegt meer over jou dan over hem, jouw naam werd niet genoemd. Capice?
   Paul likt zijn wonden in zijn 9e leven, best een zwaar traject, nog steeds in leven, het bitter komt boven, het zuur bijt uit, laat hem lekker, voor wie een hart heeft.

  15. Oke Cozmic, think you’re right. Paul Komt altijd weer terug. Tot nu toe.

  16. Weinigen zien dat iemand soms gewoon een big fat hug nodig heeft.

  17. Ik had er gewoon zin in om op z’n nek te springen, dat mag toch ook? Paul is altijd half dood, moet ik me voor inhouden, gaat continu weg maar komt weer terug.

  18. Paul is mans genoeg mijn manier van huggen moet hij maar snappen dan

  19. Spiritueel gelul tot in de 7e hemel met een invoelingsfactor van -1.
   Al dat spirigezeik is over jezelf, eenheid en de bron etc. Tegelijkertijd afzeiken op anderen, yeah right.

  20. Weet je Cozmic, ik stond klaar voor Paul, ik was er een hele tijd voor hem maar na m’n laatste bezoek was ik er klaar mee. Het was Odette waar die steun aan vond. Ik kwam voor Jan met de korte achternaam schijnbaar. Je kan het twee kanten uit lezen maar goed, das nu mijn verhaal. Naderhand loopt ie op me in te hakken, ja, dan hak ik terug, hoezo Paul heeft het moeilijk. Tuurlijk, dat weet ik ook wel maar als je dan op iedereen gaat inhakken, dan vraag je om ellende. Ik wens hem het allerbeste maar de manier waarop die hier zijn teksten schrijft, tis belachelijk.
   ‘ik snap niet waarom je langs gekomen bent in het ziekenhuis’. Misschien omdat ik het met je te doen had domme lul dat je d’r bent. Kan ik echt niet tegen. Ik woon niet om de hoek. En maar f*cken hiero op wtk, zelfs tegen Guido. Kom op man, ik heb me van m’n beste kant laten zien hoor, als dat niet goed genoeg is, dan weet ik het ook niet meer…

  21. Weet je, my life o the moment is a good life. Ik volg mijn inspiratie en het begint vruchten af te werpen. Contracten en opdrachten komen binnen, Europa here we come. Ik zie best wel dat mensen hier elkaar in de haren vliegen, maar hoe ga je er mee om? Ben je er klaar mee? Ik wel.

  22. Beter cozmic herkenbaar wens je al het goede En indien nodig wat blieft aahhrggeefschopond kont krijg ze ook terug.

  23. Ik snap het wel Martijn.
   Weet echter dat je egootje dit verhaal verteld.
   Jij bent ook geen engel( niet altijd) ik ook niet, waarom wraakgevoelens?
   Snap me niet verkeerd, ik neem het niet voor Paul op, ik reflecteer alleen maar.
   Als jij een kutcomment naar mij maakt kan ik er boos om worden of er om lachen, net hoe ik in mijn vel zit.

   Vooral de mensen die spreken over geen ego te hebben zitten vast in hun ego. die spreken over onvoorwaardelijke liefde hebben daar een probleem mee. etc.
   rule!!!

  24. Wat martijn zegt over marcel , zegt meer over martijn dan over marcel. En al helemaal als martijn dan zegt:”Ik had er gewoon zin in om op z’n nek te springen, dat mag toch ook?”.
   Jahoor dat mag , maar verwacht dan niet dat dat als een staaltje hoogstaande spiritualiteit wordt onderkent.
   Weet je het nog van vroeger ? wat je zegt ben jezelf!

  25. Beste MARCEL, was lekker aan het slapen, toen jij het over mijn p.k had, dat iemand daar op had getrapt ?, niets gemerkt.
   Als je vroeger een broodje pekelvlees at, bij Mauves alles Kosher, stond er broodje pekelfleish met zuur, 0.75 cent, kreeg je je broodje altijd zonder zuur, vroeg je om je zuur, zelfde antwoord, het zuur krijg je later wel, aardige Amsterdamse annecdote.
   MARCEL je gebruikt te hoog dravende woorden, je wil literatuur schrijven, daar ben je zo in verdiept, dat je de clou mist, en dan dat schoolkinderen jargon, “wat jij zegt ben je zelf”, geen Wonder dat je Ego in de kreukels ligt, kom op MARCEL we zijn allemaal jongens van de gestampte pot toch, en ons wiegie was een stijfsel kissie!

  26. Jenne, wellicht om op je ouwe dag nog eens iets op te steken..? Voel het verschil..

   ‘MARCEL je gebruikt te hoog dravende woorden..’
   ‘MARCEL ik vind dat je te hoog dravende woorden gebruikt..’

   En als je het niet voelt, even zo goeie vrienden.. 😉

  27. Comment 32.24
   Martijn zo’n klein stukkie schrijven en dan 13 keer het woordje ik gebruiken? Beetje veel voor iemand die constant zijn mond vol heeft over egoloos zijn. Mijn advies aan jou is ” leef wat je predikt of houd je mond en leer luisteren”. Was een gratis consult en doe ermee wat je wilt . Ik voel bverder geen behoefte nog veel te gaan reageren op dit forum ,waar door een aantal lieden stelselmatig de diepgang wordt getorpedeert en teniet gedaan. Nee , ik ga niet helemaal weg , ga alleen veder met mijn best doen me niet vaker in die negatieve spiraal mee te laten sleuren. Strijd lekker verder met elkaar als dat je lolletje is , ik verdiep me liever in opbouwerder dingen zoals MORINGA!

  28. Marcel, als ik even mijn bijdrage mag leveren 😀
   Hoe vaak het woord moringa niet al viel, in contexten waar ik denk dat dit zeker geen reclame ervoor is.
   Wees wat je graag wilt zien!

  29. Wat ik verder vind, is dat als iemand zwaar ziek is zoals PAUL, ik dit heel triest vindt, en voor de persoon ja nu kijk maar, maar ondaks PAUL zijn ziekte blijft hij voor mij gewoon die hij altijd was, je kunt moeilijk anders gaan denken schrijven om dat iemand een patient is toch, dat werkt voor mij niet, en vind ik naar die persoon toe denigrerend, en van mijn kant hypokriet, en PAUL is echt sterk genoeg om hier mee om te gaan, tja zo voel ik dit!

  30. Beste GUIDO.J, dat is mijn manier van om gaan met de taal, als ik iets schrijf aan een persoon gericht, hoeft dit niet steeds vermeld te worden, met de aanhef van ik, t’is van zelfsprekend, als je iemand anders citeerd behoor je de naam van de geciteerde persoon te vermelden, simple comme bonjour.

  31. Tja, jammer genoeg is onze taal zo gemaakt dat ik er wel in voorkomt. Tja en als dit ikkie getackeled wordt, dan komt het nog steeds voor zichzelf op, misschien is dat wel ego maar over me heen laten lopen laat ik niet toe. Damn, zou dat dan ego zijn?

  32. Die negatieve spiraal, daar heb ik niks mee te maken want ik probeer juist een ieder in z’n waarde te laten en elkaar te verbinden. Leuk gezegd maar hoop niet dat je dat op mij torpedeert of hoe je dat ook zegt haha.

  33. @cozmic, oohhh, ja, nu begrijp ik het. Tja, ik reageer vaak op niveau, niveau was laag dus daar hoort een lage reactie op. Ben vaak bang dat ze het anders niet begrijpen.

  34. Ach, bij deze tipex ik gewoon alles weg wat ik hier ooit gezegd heb, vergeet gewoon alles. Das het beste. Geen nuttig woord, geen nuttige zin. Tis allemaal leegte en het najagen van wind. In de stilte is dat te vinden waar geen archont bij kan, geen ego, niets, alleen bewustzijn. Die helderheid en openheid, dat is het, de rest is bull****

 23. John Lash schreef: Not in His Image, een boek over de Archontic deception, maar tegelijkertijd ook over Sophia. Zij is samen met de Kristos de oorspronkelijke schepper van Gea (Aarde). De Archonten zijn eigenlijk onbedoelde, automatische bijproducten van deze schepping. Zij hebben zichzelf naar de voorgrond geschoven als de scheppers en doen zich voor als almachtige goden (Egods). Zodoende kwam Sophia op de achtergrond en vergat zichzelf omdat wij, de mensheid, haar vergaten en begonnen met het aanbidden van deze goden. Deze Archonten worden inderdaad gevoed door oorlog. Zo is Monsanto een wapenfabrikant die ons voedsel gewapeniseerd (weaponized)heeft. Archontisch gemanipuleerd dus. Iets als een demonische posession van een organisatie.

  John Lash heeft het ook in positieve zin over Sopia’s Correction. Dat houdt in dat Sophia zich hernieuwd bewust wordt van zichzelf en haar schepping. Dit proces is gebaseerd op het ontwaken van de mensheid. Zij wordt zich bewust van de manipulatie tot vernietiging. Zij roept de oorspronkelijke kracht op waarmee zij de schepping van Gea heeft verwezenlijkt. Dit is een kosmische kracht (energie) die nu beschikbaar komt voor de mensheid.

  Hiermee kunnen de Archontische manipulaties doorzien en ontkracht worden. Deze kracht kan de mensheid losmaken van de terugkerende incarnaties, een door de Archonten gecreëerde gevangenis van herhaalde “energetische oogst” met een versnippering van onze zielekrachten als gevolg. Wij als mens hebben de kracht en de macht om nieuwe maatschappelijke structuren te creëren die gericht zijn op bevrijding en eenwording. Dat is de manier om de Archonten terug te sturen naar waar ze ontstaan zijn en ze geen bedding meer te geven in ons bewustzijn. Wij zijn vrij als mens. Wij leven in een vrije wil universum. Dat is ons gegeven. Wij kunnen dit gebruiken als wij daarvoor kiezen.

  Synchronize with Sophia’s Correction.

  Grtz,
  Frnk

  1. Ik herken me in het plaatje Frank; dank hiervoor. Het is Judith Moore die bijna altijd -in haar channelingen- zich verbindt met de ‘great Sophia’..! Er valt weer een stukkie op z’n plek voor me.

  2. Het wapen nu gebruikt, in de laatste decenia zijn er +/- één millioen levensvormen verdwenen op de planeet, door verkeerd beheer verdwijnen er dagelijks 500 levensvormen op deze aarde, deze levens vormen hebben er ettelijke millioenen jaren over gedaan om samen met ons deze planeet te bevolken en zijn levens evenwicht te geven, onze reincarnatie mogelijkheden worden met de dag kleiner, tot het moment van ppfff, dat is dan het einde van ons niet van de planeet of het leven, in ons tijdsdenken is dit niet te overzien, is waarschijnlijk niet de laatste keer, in dit heelal is tijd geen gegeven.

  1. Dank je voor de link.
   Betekent dat dat vanuit b.v. Nederland dus attacks worden uitgevoerd, of hoe moet ik het lezen?

  2. Nederland staat wel steeds in de top 5 qua attackers, soort internet archonten.

  3. mensen oorlog; de geestelijke archonten gingen er sinds de pestplagen en vuur zeeën van 1666 zelfs al slinks voor het gemak vanuit dat we als mens technisch dood zijn, ze zagen zoals gewoonlijk hun kans schoon tijdens de crisis en ellende die ze hoogst waarschijnlijk zelf veroorzaakt hebben, ze schreven de nieuwe verordening op in gedragen hoogdravend latijns frans zodat het gewone volk er tot op heden geen lucht van en dus geen vat op kon krijgen wat de geestelijke number of the beast bestuurders briljant maar ziek bedisseld hadden, babylonian druidic death culture, tenzij je specifiek aangeeft dat je nog wel leeft, via de kosmo gizmo veil of reality link tip kwam ik hier terecht;

   http://wissenschaft3000.wordpress.com/category/natuerliche-person/

   Quote;

   ” In 1665 Britain was infected with the deadly plague – In 1666 a great fire then did rage – But while London was burning down, yes let me repeat that; WHILE LONDON WAS BURNING DOWN – the parliment of the day decided to hold a special sessions, where they all sat down – for the right time had come for them to now set in motion – there would never be a better chance, time, opportunity, amongst all that commotion – and what they did truly amazed me, you won’t believe what they did you see…

   They pasted through the “Cestui Que Vie Act” of 1666 – which today STILL EXISTS – so please, have no doubt, for what this Act is all about – is because of the great plague and fire, now hear me: THEY DIDN’T KNOW WHO WAS ALIVE OR DEAD – Truly. So they passed it through first in Latin – so the commoners couldn’t read it – so they knew not what was happening; then they decided to print it in French… as if that’s going to make any sense?!

   For the only ones who could read it were the well off you see – who had the right bloodline or ancestry , until you tell them you are actually ALIVE, we are all DEAD!!! Go let your brain cells now figure that out; inside your unique head. ”

   Sklaven ohne Ketten- cestui que vie- wir sind für tot erklärt
   http://www.youtube.com/watch?v=2RI5dvXPWeY

   Iron Maiden – The Number Of The Beast
   http://www.youtube.com/watch?v=jsmcDLDw9iw

  4. Bedankt Cozmic, misschien zijn dat Amerikaanse legerbasen en NL weet er niets van 😉

   Hyper, ik heb het bekeken.
   Conrebbi kende ik al. Hij gaat dieper de materie in.
   Dit was ook weer interessant!

  5. Ze zoeken het maar uit met hun virtuele speeltjes. Ik heb mijn goddelijk DNA in mij 🙂

  1. COZMIC fascinerend, met enorme mogelijkheden.
   Het volgende fascineerd mij ook, in een oud boekje van mijn vader, schrijft hij over hoe de oude talen er uit gezien moeten hebben, bijvoorbeeld de HOPI indianen, “” I am not wearing a shirt, but I’am shirting “”, denk hier eens over, groet.
   In dien geen tijd van wege je stralings bestrijding, ook goed.
   Leuke films overgemaakt!!!

 24. alles is een illusie! mensen bestaan langer dan de mens, alles bestaat reeds oneindig lang, in het nu!!
  wij creëren onszelf, ieder nanosec opnieuw! alles wat wij zien, voelen en beleven is onze eigen creatie…..
  …alles bestaat zolang we het creëren, de vorm en inhoud van onze creaties worden bepaald door het soort energie waarmee we creëren…altijd in het kader van ons eigen bewustzijn….
  zo zijn we in staat creaties te creëren die ons uiteindelijk dat aanbieden wat wij in onze huidige vorm als mens benoemen….
  alles is bewustzijn, zonder bewustzijn bestaat niets….we geven er een naam aan en stellen het daardoor buiten ons zelf….wij zijn onze eigen Archonten…..denk ik!!

 25. Beste Jenne,
  Ik denk dat we er allemaal 1 op onze rug hebben zitten we moeten proberen ze kwijt te raken ! Gewoon door ze weg te wensen ze zijn niet gewenst dan gaan ze hoor beetje wierook erbij en weg ermee !
  Gr. pietje

 26. Wat beschreven is over de Archonten, gevallen engelen, wist ik. Maar de manier dat het beschreven is, komt heel verhelderend over en zal ons helpen slapers naar het licht te voeren. Waar kan men een opsomming vinden die de Archonten voedt, want soms twijfel je…….
  De Christelijke (Katholieke) invloed door de generaties heeft zoveel foute info gegeven. Zo de zaken vervormd, door het de naam te geven en het toch geen zonde is. Als we de omlijning duidelijker zouden kunnen documenten, wat zou kunnen fout zijn en wat niet….. Dank voor deze coole bijdrage! Groeten uit Brussel….Ronz

  1. Zodra je negatief denkt Ronz, dan hebben de archonten invloed.
   Het groeit in macht van jouw negatieve gedachtes, dus betrap jezelf erop en zeg dan tegen jezelf: Ik ga deze gedachten NU liefde sturen, niets anders werkt. Liefde overheerst ALLES ❤

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.