Advertentie

Noem ze nooit ‘Archonten’..


We schreven hier op WantToKnow verschillende artikelen over Archonten. Een grote onrust was het gevolg, zowel op de site, als tijden ná het plaatsen, op verschillende ontmoetingspunten in Nederland, waar we bijvoorbeeld lezingen organiseerden. Het bleek dat veel mensen geraakt waren door de krachtige inhoud van de beschrijvingen van Archonten. Vanzelfsprekend is deze ervaring voor velen een spiegel, die voor een ontwaken heeft gezorgd, op diep niveau. Ja, zeg maar op ‘bestaansniveau’..

Drs. Wendy Gillissen

Het is vooral deze spiegel die we -zo is onze ervaring-  IN ONSZELF tegen komen. De essentie van de Archontische energieën is, dat ze parasitair zijn. Energieslurpers, zo kun je het ook zeggen. En, zo werkt het nou eenmaal met parasieten, deze energetische aflaat, deze energetisch wonden ‘bloeden’ op plaatsen waar we zélf zwak zijn. En dan praten we dus niet over lichamelijke parasieten, maar over de mentaal-spirituele parasieten, die deze kant van ons bestaan bestrijken.

Enfin, de inleiding is gemaakt; het zou té ver voeren hier al in detail te treden. Lees het verhaal van Wendy Gillisen, die je mee neemt naar een krachtig stuk reflectie. Ongetwijfeld..!

Eerst even over drs. Wendy Gillissen, psychologe, reïncarnatietherapeute en auteur van de in de Verenigde Staten bekroonde spirituele avonturenroman ‘De vloek van de Tahiéra’. Zij heeft een praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie in Delft en geeft daarnaast les in ‘droomwerk’ en schrijft artikelen voor o.a. haar blog. Momenteel voltooit Wendy het vervolg op haar eerste spirituele roman, ‘De Zoektocht naar Tzanáta’ en heeft zij plannen voor het schrijven van een klein handboek ‘Omgaan met entiteiten en wezensvreemde energieën’. In haar vrije tijd knuffelt ze graag bomen… en speelt ze de Keltische harp. Ze vertelt over het onderwerp van dit artikel:

“Energieparasieten vind je in alle soorten en maten. Onlangs kwam ik in mijn praktijk in aanraking met het fenomeen ‘Archonten’, energieparasieten die een grote rol hebben gespeeld en nog spelen in het onderdrukken van de ware menselijke natuur. Aanvankelijk was ik sceptisch, mede door hetgeen ik erover las op internet: door op sensatie gerichte,  sci-fi achtige artikelen werd ik op het verkeerde been gezet en deed het idee af als onzin. Tot ik dit artikel van Cameron Day (HIER) tegenkwam.

Ik kon de volgende dag (wat heet toeval) de erin beschreven tactiek meteen toepassen bij een regressie cliënt die al vrijwel zijn hele leven kampte met de onderdrukkende invloed van een uit zijn krachten gegroeide ‘enkelbijter’. Het bevrijdende effect voor deze cliënt was enorm en veranderde zijn leven. Toen was ik ervan overtuigd: het is zeer belangrijk dat we op de hoogte zijn van dit fenomeen zodat we het aan kunnen pakken, zowel op eigen kracht als in de therapiepraktijk. Het artikel bestaat uit drie delen. Je treft ze hieronder aan. Deel 1 en deel 2 zijn dus van Cameron Day, en een aansluitend schrijf ik het artikel waarin ik mijn eigen ervaringen met deze energiezuigers beschrijf.”

x

x

* * * 

x

x

Noem ze nooit Archonten..

2017 © Cameron Day/Wendy Gillissen | deze versie © WantToKnow.nl/be

x

 – Deel I –
X

Het heeft 15 jaar geduurd om dit artikel te schrijven, omdat ik er zo lang mee bezig was alle informatie in een toegankelijke vorm te gieten. Er zullen een paar belangrijke puzzelstukjes op hun plek vallen over hoe we deze planeet, en iedereen erop, naar een verhoogde frequentie gaan brengen. Een sleutelaspect van deze shift is het ‘opschonen van het bewustzijn’ van de gehele mensheid, wat geen peulenschil is. Dit artikel zal in detail het grootste obstakel van deze opschoning behandelen, en een oplossing aanreiken die ook jouw inzet nodig heeft om te slagen.

Cameron Day

Ik (Cameron Day, red.) schreef eerder al over een ‘levende wolk van schaduwen’ die deze planeet omringde, bewoond door energieparasieten. Deze parasitaire wezens hebben ervoor gekozen tot de hoogst mogelijke graad te experimenteren met de illusies van afscheiding, angst, duisternis, isolatie, overheersing, slavernij, pijn, lijden, etc. Door dit te doen, hebben ze zichzelf totaal afgesloten van het voedende Licht van Bestaan dat het leven in het Universum ondersteunt. Het gevolg is dat zij zich energetisch in stand moeten blijven houden door zich te voeden met laagfrequente energieën die resoneren met hun gekozen manier van expressie.

Deze wezens noemen zich ‘Archonten’ wat ‘Heren’ of ‘Heersers’ betekenen omdat zij zich zien als de heersers en slavenhalers van de mensheid. Het waren de oude Gnostici die hen deze ’titel’ als eerste gaven, in hun verslagen, die waren gebaseerd op direct helderziend contact met deze wezens. Hoewel de manipulatie en slavernij van de mensheid door deze onzichtbare wezens tot nu toe zeer succesvol is geweest, zal ik ze op geen enkele wijze als mijn heersers of superieuren aanspreken, net zo min ik fysieke parasieten in de ingewanden als superieur zal beschouwen, ook al kunnen ze me aanzienlijk fysiek ongemak bezorgen tot ik ze uit mijn systeem verwijder.

Enkelbijtertjes…
Onze gedachten hebben kracht – meer dan we ons vaak realiseren. Woorden en titels hebben macht omdat ze onze gedachten in zekere raamwerken van geloofsovertuigingen vastzetten, zelfs zonder dat we het doorhebben. Een ‘koninklijk’ menselijk wezen bijvoorbeeld ‘uwe hoogheid’ noemen plaatst ze automatisch in je gedachten boven jou. Daarom is het erg belangrijk dat, wanneer je over deze energieparasieten denkt, je ze NOOIT ‘Archon’ noemt omdat je dan letterlijk je macht en energie weggeeft. Ik noem ze liever Enkelbijtertjes.

De Archonten worden genoemd in de Nag Hammadi-geschriften, die in een grot gevonden werden als perkamentrollen, bewaard in lucht- en waterdichte kruiken.

Deze naam maakt ze direct duidelijk hoe ik over ze denk, namelijk als een stel lage parasieten, een infectie van bewustzijn, die uit mijn systeem zal worden gespoeld door de juiste toepassing van mijn wil en een energetisch  schoonmaakproces. Het dient nog een ander doel: het maakt ze kwaad, hetgeen ze aan het daglicht brengt, alwaar ze makkelijker aangepakt kunnen worden. In tegenstelling tot hun zelfgekozen status als ‘heersers’ van de mensheid, verbergen ze zich als kleine wormen in de schaduwen van onze geest, en sturen impulsen van laagfrequente emoties en gedachten in ons ego en emotionele lichaam, om een laagfrequente emotionele energie uit te lokken die ze kunnen consumeren.

Omdat ze zich zo graag verstoppen, moeten ze naar buiten ‘gespoeld’ worden om open en bloot aangepakt te kunnen worden, dus een gezonde dosis gebrek aan respect en een vleugje arrogantie zijn ingrediënten die we goed kunnen gebruiken als we deze parasieten het hoofd bieden.

Een stuk achtergrondverhaal..
Er was eens, op deze planeet in een ver verleden, een mensheid die oneindig indrukwekkender was dan vandaag het geval is. Wij mensen waren volledig telepathisch begaafde, multidimensionale wezens die tegelijkertijd in vele dimensies konden waarnemen en navigeren. We bouwden grootse steden met technologie die in harmonie was met de energetische Velden van de Aarde.  We waren volledig op één lijn met ons Goddelijke Innerlijke Zelf terwijl we ons in de fysieke dimensie uitdrukten op vele levensbevestigende manieren.

Een volledig bewust menselijk wezen dat zijn Goddelijke Innerlijke Zelf kent, kan op geen enkele wijze door deze parasitaire wezens gedomineerd worden. De enkelbijters zouden bij wijze van spreken een metaforisch pak voor hun broek krijgen en weggestuurd worden als stoute kinderen.

Deze ongelimiteerde expressie van het goddelijke Zelf werd door de enkelbijtertjes als een bedreiging voor hun bestaan gezien, omdat de derde dimensie op andere werelden door hen al lange tijd werd gedomineerd. Een derde dimensie-wereld die volkomen vrij was van hun manipulatie en hen niet kon voeden was iets dat ze niet zonder gevecht toe konden staan. Het probleem was dat de Aardse mensen zo krachtig waren dat we hen letterlijk gedachteloos van ons af konden vegen. Deze wezens hebben alleen macht over diegenen die zich hebben laten manipuleren en in angst hebben laten vangen.

Een volledig bewust menselijk wezen dat zijn Goddelijke Innerlijke Zelf kent, kan op geen enkele wijze door deze parasitaire wezens gedomineerd worden. De enkelbijters zouden bij wijze van spreken een metaforisch pak voor hun broek krijgen en weggestuurd worden als stoute kinderen. Echter, deze enkelbijters zijn mogelijk de slimste manipulatoren in het hele universum, eenvoudigweg omdat het hun enige manier van leven is. Het is alles wat ze kennen en.. kunnen..

Ze bestudeerden deze immens krachtige mensen, en hongerden naar hun macht en energie die ze af konden tappen als ze maar een manier kenden om hen te manipuleren, overwinnen en tot slavernij brengen. Ze ontwierpen een plan om heel voorzichtig een paar mensen in hoge machtsposities te manipuleren en zover te krijgen dat ze een vreselijke fout maakten met catastrofale gevolgen. Deze mensen experimenteerden met nieuwe methoden om energie in grote hoeveelheden te bedwingen en te sturen.

De experimenten waren nooit eerder gedaan en erg ambitieus — te ambitieus, want een paar van deze enkelbijters spoorden heimelijk enkele van deze mensen via hun ego aan om verder te gaan dan voorheen mogelijk werd geacht. Toen het in een geavanceerde testfase op de noordpool vreselijk mis ging, explodeerde een extreem krachtig apparaat met zo’n kracht dat het enorme natuurrampen op de hele planeet veroorzaakte. Het smolt razendsnel grote ijskappen en veroorzaakte een vloedgolf die vrijwel alle kustgebieden op de planeet binnen een dag verwoestte. De hoeveelheid dood en verwoesting was onvoorstelbaar groot, en slechts een klein deel van de biljoenen mensen overleefde de ramp.

Een dergelijk energetisch grid is door de Archonten rondom onze Aarde ‘geweven’.

Trauma als toegangspoort…
Zwaar getraumatiseerd en gebroken door het verlies van hun geliefden, waren ze alleen nog gericht op fysiek overleven, en vluchtten naar veilige gebieden om te proberen hun ooit grootse beschaving weer op te bouwen. Dit verhaal klinkt misschien erg als de ‘Val van Atlantis’, maar ook al viel ook deze beschaving op vergelijkbare manier, deze ramp vond vele eeuwen eerder plaats.

Het ongelofelijke trauma van deze ervaring veroorzaakte een verlies van perceptie bij de overlevenden, en maakte dat ze minder gewaar werden van de andere dimensies die altijd door de derde dimensie heen lopen. Ze konden simpelweg niet de tijd nemen om zich op welke andere dimensie dan ook behalve deze te richten, aangezien hun fysieke overleven afhankelijk was van het volledig gericht zijn op het fysieke vlak. Tegelijkertijd verschafte de diepe emotionele pijn, rouw en emotionele verwonding van de mensen de enkelbijters een grote hoeveelheid laagfrequente energie die ze konden consumeren, en gaf hen de gelegenheid een feestmaal te maken van het lijden van de overlevende mensen en zodoende krachtiger te worden.

De enkelbijters kwamen erachter dat, zo lang ze verborgen bleven, ze een kleine gedachtevorm in de geesten van de getraumatiseerde mensen konden sturen die hen eraan herinnerde wat ze hadden verloren. Dit zou een kettingreactie van pijnlijke gedachten en emoties in de betreffende persoon veroorzaken die meer energetisch voedsel zou verschaffen voor de enkelbijters. Met elke volgende generatie mensen die geboren werd, werden de enkelbijters brutaler en plaatsten een programma dat direct interfereerde in het menselijk bewustzijn. Ze programmeerden de mensen subliminaal om blind te blijven voor hun aanwezigheid, zodat ze de gedachten van mensen nog directer konden beïnvloeden.

Ze programmeerden het menselijk bewustzijn ook zodanig dat het weg zou deinzen van referenties aan de enkelbijters of hun invloed, zodat wanneer ze geconfronteerd werden met zulke informatie, de eerste reactie er één zou zijn van ongeloof en spot. Uiteindelijk, in hun meest briljante sinistere zet, herprogrammeerden ze het menselijk ego om op hun eigen ego te lijken, en moedigden het egobewustzijn aan alle andere niveaus van zijn en bewustzijn te domineren. Feitelijk herprogrammeerden ze de mensen om net als hen te zijn: angstig, jaloers, kleinzielig, brutaal, op slavernij gericht, moordzuchtig, wraakzuchtig, etc.

Dit verzekerde hen ervan dat mensen duizenden jaren lang eenvoudig te besturen zouden zijn als energetische voedselbron. Deze lagen van programmeringen zijn sindsdien altijd in het menselijk denken aanwezig geweest, en hebben de onfortuinlijke onharmonische gebeurtenissen die wij kennen als de menselijke geschiedenis in stand gehouden.

Het donkere controlenetwerk
Mettertijd bouwden de enkelbijters een energievoedende of parasitaire structuur om de gehele planeet heen, die het hen mogelijk maakte, automatisch laagfrequente energie, gegenereerd door mensen, te vergaren en angstwekkende of andere laagfrequente boodschappen in het menselijk bewustzijn te sturen om mensen voedsel te laten blijven verschaffen. Deze structuur bestond in een ‘hogere’ laag van dichtheid dan de onze, dus kon zij alleen waargenomen worden door ESP of buiten het lichaam.

Ik ontdekte dit grid voor het eerst in 1997 tijdens een buitenlichamelijke ervaring, maar had geen idee wat het was. Ik werd prompt onderschept door twee wezens die zichzelf vermomden als ‘gidsen’ maar wiens energie meer voelde als die van cipiers dan van wat voor soort goedaardige gids dan ook. Met de jaren heb ik meer informatie over dit controlenetwerk verzameld, maar ik weet nog niet zoveel als ik zou willen. Dit is wat ik erover weet. Deze structuur is als een donker web van energie dat de planeet omgeeft en het is zwaar en drukkend. Het blokkeert energieën die naar de aarde komen van de kern van de Melkweg en andere delen van de Melkweg, maar kan ze niet helemaal tegenhouden. Het web is geprogrammeerd met ‘negatieve feedback’, dat subtiele signalen in het onderbewuste en het ego stuurt om mensen gericht te houden op laagfrequente overtuigingen en gedachtepatronen.

Het ‘donkere controle web’ is geprogrammeerd met kunstmatige intelligentie om zichzelf te repareren en enkelbijters te alarmeren als het beschadigd wordt. Het ondersteunt de ‘collectanten’ van de enkelbijters, levende amoebe-achtige wezens die met bijna elke mens op de aarde verbonden zijn, en alle laagfrequente energieën opzuigen die we in ons dagelijks leven afgeven. Enkelbijters reizen door dit web om het te onderhouden of personen wiens energie te hoog van frequentie wordt direct te onderdrukken. De ‘bazen’ in de enkelbijter-hiërarchie vertonen zich meestal met een ‘reptielachtig’ menselijk uiterlijk, hoewel ze zich veel verschillende vermommingen aan kunnen meten. (Noot: dit donkere web is sinds 2013 vrijwel opgelost, zie deel 2 hieronder. Red.)

De enkelbijters hebben hun overwicht over mensen gebruikt om compleet te corrumperen wat wij geloven dat de menselijke natuur inhoudt. Je zou je af kunnen vragen wat de ‘menselijke natuur’ zou zijn zonder die enkelbijters en hun donkere controlenet. Wat altijd beschouwd is als de ‘menselijke natuur’: om te liegen bedriegen, stelen, verkrachten, tot slavernij brengen en moorden; dat is eigenlijk een vals programma dat in de menselijke geest is geprogrammeerd, en is helemaal niet de wezenlijke menselijke natuur.

De ware menselijke essentiële aard is vol compassie, zorgend, sensitief, liefhebbend, vergevingsgezind, op samenwerking gericht, empathisch, creatief, vol energie, vreugdevol, nieuwsgierig, onstuitbaar, non-conformistisch, blijmoedig en GODDELIJK. Om onze ware menselijke natuur weer neer te zetten, moeten we de valse programmeringen van de enkelbijters overboord werpen.

Het schilderij ‘De heilige familie’ van Leonardo da Vinci bevat een verborgen Archontische entiteit. Onduidelijk is wat Da Vinci ons wilde tonen.. Was zelfs deze ‘familie’ niet veilig voor deze energieslurpers..?

Het herstellen van je Goddelijke Natuur
Het herstel van je bewustzijn dat je Goddelijk bent is de belangrijkste reden voor het bestaan van energetische opschoningstechnieken. Deze zijn ontworpen om je te helpen op een zachte manier de valse lagen van illusies op te lossen, die in de loop van vele levens  in je bewustzijn zijn geplant. Door dit oplossen, kun je je ware ‘Hoger Zelf’ herontdekken, dat eigenlijk, beter gezegd, je Innerlijke Goddelijke Zelf is. We beginnen elke incarnatie met ons goddelijke Zelf volledig gesitueerd in het hartcentrum van ons fysieke lichaam, wat de reden is dat kinderen zo wonderbaarlijk zijn en vol energie zitten.

Dan, wanneer autoriteitsfiguren, media, leeftijdgenoten, het duistere controle-web en de wereld als geheel het kind ervan overtuigen dat het NIET goddelijk is, verlaat deze innerlijke goddelijke energie het lichaam en verblijft boven de persoon, geduldig wachtend om weer geïntegreerd te worden in het hartcentrum. Omdat onze goddelijke energie zich schijnbaar ‘boven’ ons bevindt, is men het ons Hoger Zelf gaan noemen. Dus, vanaf dit moment, wanneer je de woorden ‘Hoger Zelf’ hoort, vervang deze alsjeblieft door ‘Innerlijk Goddelijk Zelf’ en voel de subtiele maar krachtige verschuiving in je gewaar zijn die hierdoor veroorzaakt wordt.

Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie.

In plaats van dat je je Goddelijke Licht voor je ziet als boven je, zie het uitstralen vanuit je hartcentrum. In plaats van dat je een aspect van je goddelijke natuur in je brengt, ga je het van diep van binnenuit jezelf uitstralen. Dit lijkt misschien iets kleins, maar het verschil is uiterst krachtig. Wanneer je Innerlijke Goddelijke Licht vanuit je hart uitstraalt en je hele lichaam omringt, kun je een straal liefdevolle energie naar de kern van de planeet sturen om er energetische interactie mee te hebben. Dit allemaal kun je doen zonder teveel aandacht van enkelbijtertjes te trekken, dus blijf dit doen wanneer je een makkelijke, soepele, frequentieverhogende ervaring wilt hebben met minimale ‘weerstand’ van het controle grid.

Het oplossen van het donkere controle-web..
Zoals ik eerder opmerkte, is een van de functies van het web om de energie die naar de aarde komt vanuit het Galactisch centrum te blokkeren. Gelukkig is het web inmiddels verzwakt, en bevinden er zich ‘gaten’ waar de galactische energie in steeds groter wordende mate doorheen kan stromen. De enkelbijters weten dat hun tijd bijna gekomen is, en zetten wanhopig alles op alles om het menselijk bewustzijn in een lage frequentie te houden.

Eén van de gevolgen van hun wanhoop is dat ze agressief ingrijpen bij iedereen die actief zijn frequentie en bewustzijn probeert te verhogen. Dat ben jij, dat ben ik. Voor hen is het oorlog, en ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om jou en mij verdrietig, angstig, depressief, machteloos etc. te houden. Je hoeft maar naar het nieuws te kijken om dit bevestigd te zien.

Dus wat kun jij doen om de situatie te verbeteren? Veel!
De basistraining in energie opschoning is gratis verkrijgbaar in het Self-Clearing System (in het Engels, red.). Pas de kleine verschuiving in bewustzijn toe die ik eerder beschreef zodat je je er altijd vol van bewust bent dat je verbinding maakt met je eigen Goddelijke Macht en deze toepast. Onthoud altijd dat JIJ de macht bent die deze enkelbijtertjes willen hebben en waar ze op willen teren. Ze pretenderen machtig te zijn, maar hun kracht komt van JOU. Enkelbijtertjes hebben NIETS van zichzelf dat ook maar lijkt op de kracht van één enkel menselijk wezen dat zich volop bewust is van zijn ware Goddelijke Natuur.

Wanneer je Goddelijke Innerlijke Licht naar buiten uitstraalt en je verbonden bent met de kern van de Aarde, stel je dan voor dat je een lichtstraal van je Innerlijke Goddelijke Kern rechtstreeks omhoog straalt, in het hart van de Melkweg. Je lichtstraal zal door het controle web heen gaan en vrijwel meteen in het hart van de Melkweg aankomen. Zeg dan tegen de Kern van de Melkweg: ‘Ik ben er klaar voor een Galactisch Kanaal te zijn’ waarop je een stroom van Galactische energie zult ontvangen.

Deze werkwijze verschilt enigszins met de ‘cosmic flush’ in de eerste opschoningstechnieken op ascencionhelp.com, omdat JIJ de energetische verbinding met de Galactische kern initieert, en dan optreedt als een kanaal voor het Galactisch bewustzijn om zijn energie rechtstreeks door jou naar de planeet te sturen. Dit is een belangrijk verschil omdat dit het inzicht versterkt dat JIJ de macht bent die de kosmische energie initieert. Jij bent geen zwak klein wezentje dat om hulp smeekt aan de Galactische kern, nee, je bent een krachtige, ongelofelijk belangrijke speler in dit kosmische schaakspel dat zijn einde nadert. Zonder jouw vrijwillige medewerking als Galactisch kanaal, zou het veel moeilijker zijn het donkere controle web op te lossen als de tijd gekomen is.

Stel je voor: honderdduizenden mensen over de hele planeet die het donkere controle web doorprikken en kosmische energie rechtstreeks de kern van de planeet in laten stromen, waarbij dat licht zich verspreidt naar iedereen die het kan ontvangen. Stel je de enkelbijtertjes voor die wanhopig rondvliegen om de gaten in het controle-web te dichten terwijl de mensen in hun kracht blijven staan als Galactische kanalen, ondanks de pogingen van de enkelbijters om hen te proberen te laten stoppen en in plaats daarvan angstige of verdrietige gedachten te laten denken.

De knuppel in het hoenderhok gooien
Ik kan me voorstellen dat het idee om de aandacht van enkelbijters te trekken niet erg aanlokkelijk is, en je zou misschien liever ontspannen op een strand op Hawaï liggen, maar het feit blijft dat de enkelbijters iedereen die zijn bewustzijnsfrequentie probeert te verhogen zullen proberen te hinderen, zoals ze dat door de hele menselijke geschiedenis heen gedaan hebben. Hun favoriete methode is om je een herinnering te zenden aan alles wat er ‘mis’ is in je leven, vooral als ze je ook nog kunnen afleiden door je iemand anders de schuld kunnen laten geven voor het ‘probleem’ dat plotseling in je gedachten opduikt.

The power of Love: ’the Heart of Oneness’

Andere nare trucjes die ze gebruiken zijn je te doordringen van de behoefte jezelf af te leiden door iets leuks te gaan doen, of iets wat je ‘moet’ doen, als het er maar voor zorgt dat je stopt met het belichamen van een staat van hoogfrequente energie. Soms bestoken ze je met een totale energetische aanval. Vaak proberen ze je in je slaap te ‘pakken’, of als je iets totaal anders aan het doen bent dan energiewerk. Al deze trucjes kunnen worden aangepakt. Wanneer je merkt dat enkelbijters je gedachten, emoties of energie proberen te beïnvloeden, begin dan onmiddellijk met het uitbreiden van je Goddelijke Innerlijke Licht vanuit je hart tot het je hele lichaam omhult.

Dit pure, intense licht van je Goddelijke Wezen is pijnlijk voor deze laagfrequente enkelbijters, en ze zullen zich terugtrekken. Ik vermoed dat dit is waar de mythe van de vampier die niet tegen daglicht kan, vandaan komt..! Echter, zelfs als ze zich hebben teruggetrokken, hebben de enkelbijtertjes mogelijk een dunne ‘buis’ bij je aangehecht, ergens in je bewustzijn, die ze gebruiken om schadelijke energie te sturen of je emotionele energie af te tappen.

Geef opdracht vanuit je Goddelijke Kern dat de enkelbijters die nu bij je zitten worden vastgezet in ‘energiecontainers’, bollen van energie en licht die ervoor zorgen dat ze niet terug kunnen komen of ervandoor kunnen gaan en zich verstoppen. Doe dan een energie-uitwisseling waarbij je alle ‘energiebuizen’ en andere connecties die ze hebben gevormd in je bewustzijn, terugstuurt.
Het is prima om je daarbij eventjes kwaad te maken als een tijdelijke maatregel om uit te stijgen boven hulpeloosheid. Geen blinde woede, maar een beetje gerechtvaardigde woede dat deze parasieten met je hebben lopen sollen.

Alles draait weer om hoge en lage frequenties…
Dit is namelijk een stap hoger in frequentie van het gevoel een hulpeloos slachtoffer te zijn, wat is hoe ze willen dat je je voelt. Maar blijf niet te lang boos, werk er in plaats daarvan aan je energiefrequentie nog hoger te doen stijgen. Het uiteindelijke doel is om volkomen kalm te blijven, in een staat van vergeving, maar als een beetje gezonde woede je helpt uit het gevoel van slachtofferschap te komen, ga ervoor. Het is echter belangrijk niet te lang boos te blijven, want boosheid is een energie waar ze zich mee voeden, en dat willen we overduidelijk niet.

Wanneer ze zijn vastgezet, stel je dan voor dat je ze vastgrijpt en ‘uitknijpt’ zodat ze alle energie die ze van JOU hebben gepakt loslaten. Zie die laagfrequentie energie voor je en stuur er dan een straal van licht vanuit je hart doorheen om ze te zuiveren en transmuteren tot haar oorspronkelijke staat van pure, zuivere energie, en haal die dan terug in je wezen. Op dat moment zullen de enkelbijters overstuur zijn en proberen je je rot te laten voelen over jezelf, op elke manier die ze kunnen bedenken. Ik stel voor dat je daarbij lacht en ze eraan herinnert dat ze NOOIT toestemming hebben gekregen je energie te stelen of de mensheid tot slavernij te brengen.

Vraag dan aan het Galactische Wezen om ze te ‘arresteren’ en ze de kans te geven terug te gaan naar het Licht, of elders vastgezet te worden waar ze nooit meer iemand kunnen leegzuigen of schade toebrengen. Vroeger deed ik in plaats hiervan een soort ‘vangen en weer loslaten’ met de enkelbijters, maar de tijden zijn veranderd. We zijn dichtbij het punt waarop het tijd is de invloed van de enkelbijters volledig te verwijderen van de aarde, en hun donkere controleweb te ontmantelen. Dit houdt in dat het oké is het Galactisch Wezen te vragen deze enkelbijters op te sluiten, en ze de kans te bieden om te helen en langzaamaan weer terug te komen in het licht.

Hen een kans bieden te genezen en terug in het licht te komen is een belangrijk punt. Uiteindelijk ontspringt alles in het universum uit één enkel Goddelijk Bewustzijn, zelfs de duisterste enkelbijter. Dit betekent dat ze zich uiteindelijk weer zullen afstemmen op het Licht en hun reis terug naar de Bron zullen aanvangen, dus eigenlijk fungeren we simpelweg als Goddelijke Kanalen om dit proces sneller te doen verlopen.

Enkelbijters zullen dit niet als iets wenselijk of goeds ervaren vanwege hun gebrek aan empathie, en zullen je wellicht zelfs het gevoel proberen te geven dat je hun vrije wil geweld aandoet. Echter, de vrije wil van de mensheid is veelvuldig geweld aangedaan door deze parasitaire wezens, en daarom hebben ze geen recht meer op totale vrije wil. De enige keuzes die hen overblijven zijn genezing en terugkeren naar het Licht, of ‘opgesloten’ blijven waar ze niemand meer kwaad kunnen doen.

Het begin van het einde van de duisternis
De enkelbijters zullen het niet snel opgeven, en zijn al bezig terug te vechten met alles wat ze in zich hebben. De verhoogde intensiteit van hun aanvallen op zowel lichtwerkers als degenen die bij gelegenheid mediteren is een aanwijzing voor hun wanhoop. Ze zijn verzwakt door de geleidelijke stijging van frequentie op de planeet en nu zijn ze gevaarlijk, als een dier dat in een hoek gedreven is. Om het plan om hun invloed volledig uit het menselijk bewustzijn te verwijderen te laten slagen, is er een leger van lichtwerkers nodig die hun Innerlijke Goddelijke licht laten stralen en fungeren als Galactische kanalen.

De wijze Yoda uit Star Wars: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.”

Dat zij het donkere web vol met gaten prikken zodat er een geweldige hoeveelheid licht naar de aarde kan stromen. Als wij hier op aarde onze rol vervullen, kunnen de niet-geïncarneerde leden van de kracht van het Licht uiteindelijk in actie komen en het donkere controle-web volledig van deze planeet afhalen, wat zal resulteren in een totale stijging in frequentie van al het leven op Aarde. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze stap is in onze planetaire ascensie. Dit duistere controle-web heeft het menselijk bewustzijn vele, vele millennia verstikt.

Als het samen met de enkelbijters verwijderd is, zal het zijn alsof het bewustzijn van elke persoon op de planeet ogenblikkelijk wordt verruimd. Stel je voor dat iedereen opeens vrij is van de ‘duistere kant van de menselijke natuur’ zodat de ware glorie van het liefhebbende menselijke bewustzijn zich kan uitbreiden in de harten en het denken van iedereen op aarde. Het is een deel van onze reis van bewustwording die plaats moet vinden. De meeste mensen zullen niet eens weten wat er gebeurd is, ze zullen zich alleen veel beter voelen, veel meer ontspannen, gelukkig en bereid om anderen te helpen.

Geen verplichting
Het is aan jou of je wilt meewerken op dit niveau, en het is prima als je dat niet wilt of kan wegens jouw levensomstandigheden. Als jouw leven energetisch gladjes verloopt en je je niet aangetrokken voelt tot het helpen met schoonmaken van de enkelbijters, respecteer ik dat volledig. Dit pad is niet voor iedereen, dus check met je eigen Goddelijke Innerlijke Zelf of het iets voor jou is. Maar als je dit moment aan wilt grijpen als een kans om te groeien in kracht, compassie en uiteindelijk vergeving, is dit misschien wel iets voor jou. Bovendien, als je al energetische aanvallen van de enkelbijters ervaart, maak je al deel uit van de ultieme confrontatie.

Als dat het geval is, raad ik je dringend aan de technieken in dit artikel te gebruiken om effectiever om te kunnen gaan met de enkelbijters. Als het idee om deel uit te maken van een groep die direct werkt met het weghalen van het donkere controle-web van planeet aarde je aanspreekt, verwelkom ik je bij het Galactische Kanaal Team! Om mee te doen kun je tenminste één keer per dag de boven beschreven meditatie doen waarbij je je innerlijke Goddelijke licht neerzet, je verbindt met de kern van de Aarde en van de Melkweg, je intentie uitspreekt te fungeren als een Galactisch Kanaal en de energie laat stromen, waarbij je een mooi gat in het donkere web prikt. Als er enkelbijters opduiken, zet ze dan vast in energiebollen, lach vriendelijk naar ze, haal je energie terug, stuur hun eigen energieën en manipulaties terug naar hen en laat het Galactisch Wezen hen ‘arresteren’.

Je onbewuste milieu
Het is belangrijk te begrijpen dat enkelbijters onze onbewuste overtuigingen als ‘portalen’ naar onze geest gebruiken. Elke ongeheelde psychische wond is als een ‘drukpunt’ dat ze kunnen gebruiken om een emotionele respons van ons te krijgen. Dat is één van de redenen waarom jezelf opschonen zo belangrijk is. Wanneer je werkt met enkelbijters, neem dan de tijd om nadat je ze hebt laten ‘arresteren’, wat werk te doen om de diepe lagen van onbewuste kwesties die ze gebruikt hebben om hun haakjes in je te slaan te helen. Gebruik bijvoorbeeld het ‘Self-Clearing System om dit energiewerk op jezelf te doen.

De schaduw is net zo belangrijk als het licht en net als de innerlijke en uiterlijke werelden, beiden ontzettend belangrijk in de ervaring van de volledigheid van het leven. Meer manieren vinden, ontdekken, om die twee te integreren en er balans in te brengen.

Enkelbijters manipuleren mensen tijdens hun droomslaap om onderbewuste, beperkende programmeringen te herstellen of versterken. Angst is hun voornaamste wapen, dus zullen ze angstwekkende scenario’s in de droomstaat inbrengen om de persoon ontvankelijk te maken voor hun programma’s. Het heeft veel gemeen met suggesties onder hypnose, en er is een grote mate van zelfbewustzijn voor nodig om je los te breken uit dit geprogrammeerde geestelijke controlesysteem.

Roep elke nacht voordat je gaat slapen je Goddelijke Innerlijke Zelf aan vanuit je hart en verklaar dat je veilig zult dromen binnenin je Goddelijke Innerlijke Licht. Zet neer dat je je voorneemt AL je dromen te onthouden, zodat je eventuele beperkende onbewuste overtuigingen die worden geopenbaard in je dromen aan kunt pakken. Neem ’s morgens tien minuten de tijd om energie terug te halen uit beperkingen of angsten die in je dromen zijn geopenbaard. Gebruik, zelfs als je je dromen niet kunt herinneren, die tien minuten om je Goddelijke Innerlijke licht neer te zetten, je energieveld schoon te maken en je dag te beginnen vanuit je innerlijke goddelijke inspiratie.

Hoe helderder jij wordt, des te minder de enkelbijters erin slagen je laagfrequente emotionele patronen te manipuleren. Houd jezelf altijd voor: ‘Ik ben de macht die ze willen hebben’ en sta dan sterk in de kracht van je Goddelijke Innerlijke Zelf. Laat je licht stralen als een miljoen zonnen, want je bent zoveel meer dan je je realiseert, en weldra zul je zonder enige twijfel weten hoe krachtig je werkelijk bent.

x

 – Deel II –

x

Wendy Gillissen: “Hoe we om kunnen gaan met de groeiende tegenstelling tussen het instromende licht en het duister die hier het resultaat van is. In deel drie hieronder, zal ik mijn eigen ervaringen als therapeut met deze wezens delen.”

Cameron Day:
Ongeveer tachtigduizend jaar lang is deze planeet ‘met duisternis geïnfecteerd’ geweest, een infectie die zich verder en verder uitbreidde en de planeet in lagen van duisternis omgaf. De wezens die gedijden in dit duister noemden zich Archonten, maar ik kies ervoor om ze in plaats daarvan enkelbijters te noemen. Deze infectie van duisternis op aarde is de reden dat, ondanks de wezenlijk goedaardige natuur van de meeste mensen, kwaadwillende mannen (en sommige vrouwen) de touwtjes van de macht op deze planeet zo lang in handen hebben gehad als het gaat om religie, de overheid, de zakenwereld etc.

Een grootscheepse operatie op 20 mei 2012 zorgde ervoor dat het veld van lage vibratie dat de aarde omgaf, het ‘donkere grid’ werd opgebroken en verwijderd. Dit ‘donkere grid’ werd vervangen door een lichtgrid, dat nu dienst doet als een soort buitenpost voor wezens die het Licht en Anderen dienen. Dit was het begin van het einde voor de donkere krachten op deze planeet, maar omdat ze een volhardend stelletje lastpakken zijn, hebben ze het niet zomaar opgegeven en de aarde niet zomaar verlaten.

In plaats daarvan hebben ze zich teruggetrokken in de onderste lagen van duisternis die ze een eeuwigheid lang in en om de planeet hadden opgebouwd, en intensiveerden hun pogingen om mensen zodanig te manipuleren dat ze meer vervormde, donkere emotionele energie zouden genereren om te consumeren. Niettemin bleven de krachten van het Licht druk uitoefenen op het duister vanuit het lichtgrid en begonnen de donkere structuren in de volgende zone, dichter bij de aarde, langzaam op te lossen.

In september 2012 vond er nog een grote ingreep plaats om deze energetische laag op te schonen. Het kostte meerdere maanden om deze specifieke laag te behandelen wegens een complexe situatie waarbij menselijke zielen in deze laag werden vastgehouden door enkelbijters die zich voordeden als de ‘heren van het karma’ om zielen te dwingen op aarde te blijven incarneren. Deze laag werd midden december 2012 volledig bevrijd, als voorbereiding op een grote licht ‘infusie’ van het Galactisch Centrum die plaatsvond op 19 tot en met 23 december.

Gedurende de vier dagen van 19 tot en met 23 december werden er nog twee specifieke lagen van door enkelbijters bezette ruimte rond de planeet opgeschoond en opnieuw klaargemaakt om de inkomende lichtenergieën op deze planeet te versterken. Waar mogelijk werden de duistere inwoners van deze lagen naar de Galactische Kern gebracht om te transmuteren, of naar een ‘overgangszone’ gebracht waar ze vastgehouden worden tot de aarde volledig vrij is van alle duistere infecties en volledig afgeschermd is zodat de donkere energieën niet weer binnen kunnen komen.

Sinds 23 december 2012 is er van de vesting van de duistere energieën op Aarde slechts één laag donkere energie over die de oppervlakte van de planeet omgeeft en zich een paar honderd meter de lucht in uitstrekt, en twee lagen van ongeveer 3 kilometer diep de aarde in. Alle overgebleven enkelbijters zijn opeengepakt in deze ruimte door de binnenkomende energieën van het licht, en het zich uitbreidende licht van de kern van de planeet. Ze zitten letterlijk in de val, dus alles wat ze nog kunnen doen is proberen de chaos en het lijden onder de mensen te vergroten in een poging hun donkere infectie te verspreiden. Ze zullen falen en dat weten ze, maar ze zullen niet stoppen het te proberen, want ze kennen geen andere manier van leven.

Een tijd van intensivering
Ons energetisch milieu op deze planeet is enorm geïntensiveerd sinds de operatie van 20 mei 2012. Dit was de eerste echte nederlaag die de donkere kant op deze planeet had ervaren sinds ze het voor het eerst hadden geïnfecteerd, meer dan tachtigduizend jaar geleden, en ze kunnen niet zo goed omgaan met nederlagen. De enkelbijters werden nog gestoorder dan ze normaliter al zijn en gingen hun pogingen nog versterken, om chaos en pijn onder mensen te veroorzaken.

Het was bijvoorbeeld vlak na deze nederlaag dat het verhaal van de ‘Kannibaal van Miami’ zich voordeed, en andere incidenten waarbij mensen plotseling ‘knapten’ en zich op bizarre en gestoorde wijze gingen gedragen. Voor anderen, in het bijzonder mensen die spiritueel georiënteerd zijn, leken de levensomstandigheden moeilijker te worden na mei 2012. Als dit een overwinning was, waarom werden de dingen dan erger?

In beginsel hebben we het totale paradigma van de enkelbijters door elkaar geschud en ze een uitzettingsbevel gegeven, maar waren niet in staat ze allemaal tegelijk uit te zetten. Het zou fijn zijn geweest ze allemaal in één klap te verwijderen, maar dat was simpelweg niet mogelijk. Wat er in plaats daarvan plaatsvond was een intensivering van het Goddelijke Licht dat instroomde op de planeet met een gelijktijdige intensifiëren van de duistere energieën die terug vochten toen ze door het licht ineen werden gedrukt.

Enkelbijters vechten terug – voorlopig
De meest recente opmars van de Krachten van het Goddelijke Licht die klaar was op 23 december 2012 heeft de donkere krachten behoorlijk vastgezet, maar tegelijkertijd gedragen de enkelbijters zich nu als dieren die in een hoek zijn gedrukt en elke vorm van ontsnapping proberen te gebruiken die ze kunnen vinden. Velen van hen proberen zich te verstoppen in het onderbewustzijn van mensen, en die mensen aan te sturen om zich op de meest duistere mogelijke manieren te laten gedragen. Anderen verbergen zich ondergronds en sturen golven van laagfrequente energie naar boven die proberen zich uit te drukken via laagfrequente menselijke emoties.

Tussen 24 december 2012 en 4 januari 2013 deden deze donkere krachten drie grote uitvallen om te proberen terrein terug te winnen en het binnenkomende licht terug te dringen. Deze pogingen mislukten uiteindelijk, maar resulteerden wel in vele moeilijke en emotionele ervaringen die zich zowel op kleine als op grote schaal afspeelden. Al hun pogingen zijn erop gericht de infectie van het duister in stand te houden en het licht te blokkeren, maar ze zullen daar niet in slagen.  In het grote ‘schaakspel’ van het planetaire schoonmaakproces hebben de duistere krachten geen zetten meer over.

Het enige dat ze nog kunnen doen, is het terrein dat ze nog hebben te verdedigen en hun uiteindelijke ondergang tegen te houden, en dat is precies wat ze zullen doen. Dit houdt in dat ze in zekere zin gevaarlijker zijn dan voorheen, en de duistere ‘stoorzender’-energie die ze uitzenden zal sterker zijn dan tevoren. Tegelijkertijd zullen alle handelingen die erop gericht zijn om tijdelijk negatieve emoties te versterken op de lange termijn tegen hen werken, wat betekent dat elke zet die ze doen om te proberen de controle te behouden hen uiteindelijk ten val zal brengen.

Geïntensifieerde polariteiten
De huidige situatie, geïllustreerd in het plaatje hieronder is er één waarbij de polariteiten zich intensifiëren als de duisternis in elkaar wordt gedrukt door het licht. Er is nu VEEL meer licht beschikbaar voor diegenen die mediteren en zich verbinden met de Grote Centrale Zon, het hart van de Melkweg via hun Goddelijke Innerlijke Zelf. Tegelijkertijd creëert het duister, omdat het in een nauw veld wordt teruggedrongen waarin het kan opereren, meer intense emoties voor mensen over de gehele planeet. Deze kunnen moeilijk te verwerken zijn, zeker voor diegenen die niet regelmatig aan een of andere spirituele oefening doen.

Daarbij komt, dat het sterkere licht dat binnenkomt onverwerkte emoties in ‘wakkere’ mensen naar boven brengt om het proces van zelf-opschoning te bevorderen, wat ook intense emoties kan produceren. Dus in zekere zin worden we tegelijkertijd gebombardeerd door het licht en het duister, met dat verschil dat het duister ons uit wil buiten en de onderdrukte negatieve emoties wil versterken, terwijl het licht  ons wil helpen ze te onderzoeken, loslaten en helen.

Persoonlijke keuzes maken werkt bekrachtigend

Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf. Deze periode wordt vaak de ‘Duistere Nacht van de Ziel’ genoemd of gaan ‘door het dal van de schaduwen’..

In deze nieuwe ‘energetische configuratie’ op de planeet, is vrije persoonlijke keuze nog krachtiger dan voorheen, wat inhoudt dat waar we onze aandacht op richten en kracht aan geven zeer snel tastbare resultaten zal leveren. Dat is fantastisch nieuws als je wilt manifesteren, maar het betekent ook dat we extra voorzichtig moeten zijn met het soort interactie dat we aangaan, en zeer selectief moeten zijn als het gaat om waar we onze tijd aan spenderen. Het duister zal proberen mensen ertoe te verleiden waar ’t maar mogelijk is te kiezen voor arrogantie, oordelen vanuit ego, conflicten, agressie, dominantie en egoïsme.

Tegelijkertijd houdt het licht een sterkere positie dan ooit vast op de planeet, maar het wacht tot het individu ervoor KIEST. Het duister zal proberen zich aan je geest en denken op te dringen, terwijl het licht wacht tot je ernaar toe komt. Dit is een van de fundamentele verschillen tussen het pad van het Dienen van Jezelf en het pad van het Dienen van de Ander. Het laatste dringt zich nooit op, maar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en biedt het individu de gelegenheid zijn bewustzijn te vergroten.

Vanwege deze nieuwe ontwikkelingen moeten we eens eerlijk naar onze huidige keuzes kijken, en nieuwe keuzes maken die ons op één lijn brengen met het pad van het licht en het ‘Dienen van de Ander’, wat plaatsvindt via het verhaal ons eigen leven.

 • Heb je een hekel aan je baan? Onderneem actie om iets te vinden wat je met plezier kunt doen.
 • Werk je voor een corrupt financieel instituut, inhaling en roofzuchtig bedrijf of overheidsorgaan? STOP! Ga op zoek naar iets wat je kunt doen dat mensen dient.
 • Kun je je echtgenoot, je vriend, je vriendin etc niet uitstaan? Neem de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in de dysfucntionele relatie, werk aan jezelf en neem de beslissing om eraan te werken de relatie te helen, of ermee te stoppen.
 • Ben je gestrest en afgeleid? Neem de tijd om elke dag even te mediteren, en als je ‘niet goed bent in mediteren’, gebruik dan meditatie en brainwave CD’s om je te helpen een meditatieve toestand te bereiken.
 • Ben je hard en overmatig kritisch? Minimaliseer je ego en leer de waarheid vanuit je hart te spreken, niet vanuit het oordelende ego, vermomd as ‘waarheid’.
 • Gedraag je je als een slachtoffer? Leer voor jezelf op te komen, stel gezonde grenzen, zeg NEE waar dit gepast is en spreek de eerlijke waarheid vanuit je hart.
 • Halen mensen in je leven je naar beneden? Stop ermee tijd en energie aan ze te spenderen, en gebruik het om aan jezelf te werken. Zoek het gezelschap van positieve mensen die op dezelfde golflengte zitten en werk aan relaties die beide partijen vervulling geven.

Een open deur..?
Ja, het bovenstaande is natuurlijk nogal voor de hand liggend, maar het zou je verbazen hoe vaak mensen deze voor de hand liggende dingen over het hoofd zien omdat ze denken dat ze kunnen ‘ascenderen’ en al hun problemen achter zich kunnen laten. We zijn allemaal om verschillende redenen op deze planeet gekomen, en om unieke lessen te leren. We moeten niet in de val trappen van het idee dat we moeten wachten tot de planeet volledig gevrijwaard is van de infectie van duistere energie voor we een geïnspireerd spiritueel leven kunnen leiden! Het is aan ieder van ons om voor het Licht te kiezen en dat gestalte te geven in ons leven, om bakens van licht in het duister te zijn, en zodoende de totale schoonmaak van deze prachtige planeet te helpen doen plaatsvinden.

© Jhadten Jewall: ‘Mission of the Netherlands within the Divine Plan: to create a unified field of Love that regenerates the Body and Mother Earth.’

Het energetische milieu op onze planeet is beter dan het in bijna 80.000 jaar geweest is, maar we moeten voor dat licht KIEZEN. Het licht komt ons niet redden – WIJ zijn de redders! De meesten van jullie die dit lezen zijn ‘lichtwerkers’, healers, krijgers van het licht die zich hebben opgegeven om in de diepste diepte van het duister te komen en het licht daar te verankeren, en ik dank jullie ervoor dat je hier bent. Onze pogingen hebben vruchten afgeworpen, maar niet in de karikaturale vorm van ‘instant verlichting’ zoals die in de media en via valse informatiebronnen wordt neergezet.

De lange adem
Er is nog een hoop werk te doen op globale schaal om de voorwaarden te scheppen van een van licht doordrongen maatschappij en planeet. Alle verborgen duisternis, haat en gruwelijke misdaden die waren toegedekt en verborgen zullen aan het licht blijven komen zodat iedereen ze waar kan nemen. Dit is een onafwendbaar deel van het genezingsproces, dus moeten we sterk genoeg zijn om dit duister in de ogen te zien en op te laten lossen.

Wat er aan het licht komt zijn de wandaden die dagelijks op deze planeet zijn begaan door degenen die volledig waren geïnfecteerd door het duister. Het publieke bewustzijn van de gewelddadige verkrachtingen in India en Ohia, enige tijd geleden, is een voorbeeld van dit nieuwe niveau van openbaarheid, want slechts een jaar eerder zouden deze misdaden verborgen zijn gebleven. Al snel zullen de misdadigers die met nog ernstiger misdaden zijn weggekomen door middel van macht en rijkdom ontmaskerd worden.

Het wordt een tumultueuze tijd, dus ik raadt jullie allemaal aan de tijd te nemen met je aandacht naar binnen te gaan, je te verbinden met je Goddelijke Innerlijke Zelf en gewoon te ZIJN. Er is genoeg tijd om alles wat je wilt doen in de externe wereld te DOEN. We hebben zelfs meer tijd om te DOEN wanneer we onszelf hebben gevoed en gekoesterd door simpelweg stil te zijn en naar binnen te gaan. Alleen door meditatieve, in het hart gecentreerd bewustzijn kunnen we de ‘duistere stoorzender-energie’ van onwaarheden en valse informatie met onze intuïtie onderscheiden. Logisch redeneren alléén kan ons daar niet brengen, de intuïtieve impulsen van het hart en de buik moeten gehoord worden.

X
X

– Deel III –

X

In dit deel III, een vervolg dus op de 2 delen hierboven van Cameron Day, wil ik nader ingaan op energieparasieten en deze Archonten of ‘enkelbijters’ in het bijzonder. Energieparasieten vind je in alle soorten en maten: van menselijk tot niet-menselijk, van aards tot niet-aards. Om volledig in je kracht en je potentie te kunnen staan op Aarde, is het van belang je bewust te zijn van het bestaan van de diverse energieparasieten, om jezelf er zo nodig van te kunnen vrijwaren of bevrijden. Allereerst: Wat zijn parasieten nu eigenlijk? De Van Dale geeft de volgende omschrijving:

pa·ra·siet (meervoud: parasieten)

 1. (de; m) dier dat, plant die op of in een ander organisme leeft en daaruit voedsel trekt
 2. (de; m,v) iem. die op anderen teert

Zowel mensen, planten als dieren kunnen zich parasitair gedragen: teren op de energie van anderen. Daarbij zijn wel verschillen in de mate waarin de parasiet de gastheer schade berokkent. Zo levert bijvoorbeeld de bekende schimmel Candida zelfs een nuttige en noodzakelijke bijdrage aan onze spijsvertering, en wordt pas destructief wanneer ze zich te sterk vermeerdert en het lichaam van de gastheer in feite over gaat nemen. De Archonten worden genoemd in de Nag Hammadi-geschriften, die gevonden werden als perkamentrollen, bewaard in luchtdichte kruiken. (zie afbeelding hiernaast)

Het toelaten van parasitaire organismen
Wanneer mensen zich parasitair gedragen, heeft de ‘gastheer’ meestal een onbewuste reden om in het gedrag mee te gaan. Het is altijd van belang, wanneer je het gevoel hebt dat je mensen op je energie of kosten laat teren, te onderzoeken waarom je dit toestaat. Is het een onbewust overlevingsmechanisme? Een manier om goedkeuring of liefde te krijgen? Om strijd te vermijden? Of heb je niet het gevoel dat je het recht hebt op je eigen plek, je eigen energie, je eigen bestaan? Zoals bij alle parasieten geldt ook hier: los je eigen onbewuste patronen op, heel je eigen zwakke plekjes, anders komt er, wanneer je de parasiet eruit gooit gewoon een nieuwe voor in de plaats.

Degene die zich parasitair gedraagt kan, als hij daarvoor openstaat, ook zijn eigen gedrag aan nader onderzoek onderwerpen. Waarom probeer ik kracht, energie, aandacht, erkenning, middelen etc via de ander te krijgen? Geloof ik niet dat ik het zelf kan, waard ben? Durf ik niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen energie en welzijn? Ben ik te gemakzuchtig? Sta ik niet op eigen benen? Wat heb ik nodig om in mezelf te geloven, me te verbinden met de Bron en in mijn eigen licht te gaan staan?

Niet-belichaamde parasieten..
Maar ook niet-belichaamde wezens kunnen zich parasitair gedragen. Ook hier zie je weer verschil in de mate van destructiviteit. Allereerst zijn er de onbewust-gestorven entiteiten die zijn aangehecht in het energiesysteem van levende mensen, kunnen bijvoorbeeld veel energie kosten en voor emotionele problemen of gezondheidsklachten zorgen. Ze zijn zich zelf echter meestal helemaal niet bewust van het schadelijke effect van hun aanwezigheid. Ze zijn tevens makkelijk ‘wakker’ te maken en door te sturen naar het Licht, wanneer we ons van hun aanwezigheid bewust geworden zijn.

Dan heb je de bewuste entiteiten die er daadwerkelijk voor gekozen hebben zich bij levende mensen aan te hechten zijn soms wat lastiger op te sporen: ze gebruiken, net als de meer ‘professionele’ parasieten als ‘enkelbijters’ vaak trucjes om ervoor te zorgen dat je hun aanwezigheid niet opmerkt en gaat denken dat de negatieve gedachten en gevoelens die ze sturen of versterken helemaal van jou zijn.

Een van de meest bekende parasieten: de mug. Zuigt het bloed van zijn ‘prooien’ op en gebruikt dat als voedsel.

Maar het grappige is, dat diezelfde trucjes er uiteindelijk voor zullen zorgen dat ze door de oplettende medemens worden opgemerkt en door de mand vallen: het gaat immers opvallen als je steeds zonder reden opeens bizarre gedachten krijgt, plots extreem down wordt, niet meer helder kan denken, etc., vooral wanneer je met spirituele zaken bezig bent en op het punt staat je van belangrijke zaken bewust te worden. Daarom is bewust zijn van jezelf, je gevoelens, je lijf en je directe omgeving zo belangrijk (zie ook mijn artikel ‘omgaan met entiteiten’ (HIER) voor tips).

Duistere entiteiten
Entiteiten die aan de donkere pool opereren, zoals demonische wezens, gevallen engelen en dergelijke, lijken erg op enkelbijters in hun tactieken die ze gebruiken om je frequentie te verlagen, onmin te zaaien en onopgemerkt te blijven door de gastheer door misleiding. Daarbij lijkt het erop, dat demonische wezens vooral opereren vanuit het motief om mensen zoveel mogelijk van het Licht af te houden en uit hun kracht te houden. Het is, zou je kunnen zeggen, hun baan en hun levenswerk als werknemers van de donkere pool. Ze lijken er een sadistisch genoegen in te scheppen. Dat ze er ook nog energie van krijgen om mensen met manipulatieve trucjes, beïnvloeding en illusie in het verderf te storten, is waarschijnlijk vooral een bonus.

Enkelbijters
Deze ‘enkelbijters’ daarentegen, moeten er echt van leven – dat denken ze althans. Ze hebben zich van het Licht van de Schepper afgekeerd, weten geen andere manier om aan energie te komen dan het te stelen van wezens die ze beïnvloeden en gedragen zich daarin als fanatieke bloedzuigertjes. Zij zijn wat dat betreft parasieten in de meer pure zin van het woord. Voordat ik me bewust was van het bestaan van enkelbijters, behandelde ik als reïncarnatietherapeut elke duistere niet-menselijke entiteit die ik tegenkwam als demonische aanhechting of ‘obsessor’ – en dat werkte op zich prima.

De kennismaking met de dementoren uit de Harry Potterverhalen. Een scène uit een van de eerste films; kennelijk wist J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze parasitaire wezens..!

Ze komen op dezelfde manier ‘binnen’ (wanneer we buiten bewustzijn zijn, in shock, gedrogeerd, uitgeput of buiten zinnen) en passen dezelfde tactieken toe (misleiding, versterking van negatieve gedachten en gevoelens, verstoring van je waarneming) en zorgen voor vergelijkbare klachten. Maar toen ik op het bestaan van enkelbijters attent werd gemaakt, realiseerde ik me dat er toch wel verschillen zijn. Ik moet bekennen dat ik zoals zovelen eerst in de lach schoot bij het idee van ‘enkelbijters’. Buitenaardse parasieten? Serieus?

Wat niet hielp was dat de eerste artikelen die ik tegenkwam op internet nogal sensatie-achtig over kwamen, compleet met bizarre ‘enge’ plaatjes. Maar omdat ik het fenomeen toch serieus wilde onderzoeken zocht ik verder – en kwam al snel uit op het meer praktische artikel van Cameron Day (zie deel 1 en deel 2: noem ze nooit Archonten). Ik denk dat het universum er de hand in heeft gehad dat het artikel juist die dag onder mijn neus kwam, want de volgende dag kon ik de kennis meteen toepassen op één van mijn cliënten – en naar ik nu denk, het ernstigste geval van enkelbijter dat ik in lange tijd tegen zal komen.

Het praktijkvoorbeeld: de wel heel hardnekkige enkelbijter..
Deze cliënt leed al zolang hij zich kon herinneren aan een vreemde blokkade die ervoor zorgde dat hij niet bij zijn passie kon komen. Het was net of hij met zijn denken tegen een glazen plaat aan botste, elke keer als hij het probeerde. Daarbij had hij ook vaak ernstige hoofdpijn en nekpijn. We hadden al meerdere succesvolle sessies gedaan om angsten en blokkades uit vorige levens en de vroege jeugd op te lossen, maar de ‘glazen plaat’ bleef. Toen we er gewapend met de nieuwe kennis naar gingen kijken, kon hij ervaren dat er inderdaad iets zat dat helemaal vergroeid was met zijn hoofd en nek.

Er was een enorme angst mee verbonden, een angst die hij goed kende. Zijn hele leven had hij verondersteld dat die angst van hem was, dat de vergroeiing bij hem hoorde, dat hij die was, maar wat bleek – de angst was van een enkelbijter en die was zeer beslist geen deel van hem! Toen ik opperde de enkelbijter los te maken en naar het licht te sturen, was er paniek in de tent – de enkelbijter wilde beslist niet naar het Licht, hij ging nog liever dood! Tja… als therapeut ben ik er niet voor te porren wezens van welke aard dan ook dood te maken, dus besloten we de oplossing van Cameron Day toe te passen – het losmaken van de dikke tentakels waar hij mee vast zat en een energetisch ‘transport’ naar de Galactische container – ziezo! Het effect was verbazingwekkend. Instant opluchting.

De volgende dag kreeg ik een e-mail van de cliënt – hij wist nu wat zijn passie was, hij wist nog niet hoe hij die zou gaan verwezenlijken maar had er het volste vertrouwen in dat het ‘hoe’ vanzelf duidelijk zou worden. Fantastisch! De dagen erop kwam ik meer gevallen van enkelbijters tegen, zowel bij cliënten als in mijn eigen omgeving. Daarbij werd me meer duidelijk over de aard van het beestje. Hieronder beschrijf ik wat ik er tot nu toe over geleerd heb.

Enkelbijters kunnen lang meegaan
Enkelbijters kunnen, als ze bij ons zijn aangehecht zeer lang met ons meereizen, door incarnaties en de tijd heen. Het vervelende hiervan is dat we dan, omdat we niet anders meer weten, totaal blind kunnen zijn voor het feit dat we negatief worden beïnvloed door een parasiet. In het bovengenoemde voorbeeld was de enkelbijter in kwestie al zo lang aangehecht, dat de man in kwestie was gaan denken dat het een deel van hemzelf was. Bij mijzelf en bij diverse cliënten ontdekte ik enkelbijters die in vorige levens, lang geleden waren aangehecht. Eenmaal betrapt, was het makkelijk ze voorgoed weg te halen.

Enkelbijters komen makkelijk binnen maar zijn ook makkelijk te verwijderen
Zoals eerder gezegd komen enkelbijters binnen op momenten dat mensen in shock zijn, buiten bewustzijn, buiten zinnen, oververmoeid, emotioneel, etc. Het lijkt erop dat ze wat betreft wat makkelijker een ingang vinden dan demonische entiteiten of onbewuste gestorven mensen. Misschien is dat omdat ze er zo handig in zijn geworden stiekem naar binnen te glippen, zich te verbergen en van onze energie te snoepen, het is immers hun enige wijze van overleven (denken ze).

In het eerste deel van dit artikel hierboven, beschrijft Cameron een effectieve manier om ze zelf te verwijderen. Ik heb gemerkt dat deze prima werkt, en in plaats van het Galactisch Wezen vraag ik persoonlijk graag de assistentie van Aartsengel Michael om de betreffende parasiet te escorteren naar de ‘container in het universum’. Met theta healing zijn de parasieten ook zeer goed en snel te verwijderen.

In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’.

Enkelbijters zijn sluw… maar hoe intelligent zijn ze werkelijk?
Daar enkelbijters zich hebben gespecialiseerd in misleiding en beinvloeding, zijn ze daar erg goed in geworden en moeten als ‘tegenstander’ zeker niet onderschat worden. Ik heb echter nog geen gevallen gezien waarbij enkelbijters gebruik maakten van meer geavanceerde ‘technieken’ van beinvloeding en indoctrinatie, zoals het plaatsen van energetische implantaten, iets waar sommige andere buitenaardse rassen en demonen zich wel in hebben gespecialiseerd. Maar wie weet kom ik dat in de praktijk nog tegen – en ook in dat geval zullen ze hun eigen aanwezigheid weer verraden door hun eigen trucjes.

Enkelbijters kunnen ‘gestuurd’ worden
Ik heb gemerkt dat, zeker in vroeger tijden, er door kwaadwillende mensen nog wel eens gebruikt werd gemaakt van enkelbijters die door gebruik van zwart-magische praktijken bewust werden gestuurd om bij anderen aan te hechten en hen te saboteren. Tegenwoordig zal dit niet veel voorkomen. Gelukkig geldt ook hier, dat wanneer je je van hun aanwezigheid bewust bent, ze makkelijk te verwijderen zijn.

Enkelbijters zijn stiekem
Net als alle wezens van de donkere pool, kunnen enkelbijters niets doen tegen onze bewuste vrije wil in. Ze moeten dus in het verborgene opereren, en daar zijn ze meesters in. De enige echte tactiek die ze hebben, is het oude spelletje van wegkruipen in een hoekje van ons bewustzijn, en vandaar uit stiekem onze waarneming en ons denken verstoren, onze gedachten en emoties manipuleren, etc. Dit laatste doen ze vooral door, als je frequentie iets daalt door negatieve gedachten of emoties, daar op in te springen en de frequentie nog wat verder te doen zakken waardoor je in een negatieve spiraal terecht kan komen.

Los opererende enkelbijters
Enkelbijters kunnen ook ‘los’ opereren en onmin veroorzaken door tussen mensen in te gaan staan en hun waarneming van elkaar negatief te beïnvloeden, miscommunicatie en misverstanden in de hand te werken. Als er een enkelbijter van buitenaf bezig is kun je dit o.a. merken doordat je niet meer zo helder kunt denken of zelfs wazig wordt, je je gesprekspartner opeens niet meer begrijpt, je gesprekspartner je opeens toch wel erg onaangenaam toeschijnt, de onmin plotseling escaleert, etc.

Als dit gebeurt kun je het beste stoppen met het onderwerp waar je ruzie over had, indien mogelijk de aanwezigheid van mogelijke enkelbijters bespreekbaar maken, checken en… er vooral een grap van maken. Humor relativeert, werkt de-escalerend, en brengt je weer in verbinding met je kracht en je Goddelijke Zelf. Als je er met je gesprekspartner een wedstrijdje van maakt wie de gekste naam voor de enkelbijter kan verzinnen, en even op ‘enkelbijterjacht’ gaat, zal het snel gedaan zijn met de ruzie.

Endarkenment – Alex Grey

Hoe spoor je ze op?
Als je vermoed dat er een enkelbijter actief is, is je gevoel meestal afdoende. Twijfel je, dan kun je altijd een divinatietechniek gebruiken zoals pendels, tarotkaarten, of iemand anders een spiertest laten doen (als je ‘besmet’ bent, werken spiertesten niet goed, is mijn ervaring. Iemand die vrij is van enkelbijters kan het dan voor jou testen).

Enkelbijters en het aanhechtingspunt
Wanneer mensen demonische entiteiten of overleden personen in hun systeem hebben, is het bijna altijd noodzakelijk het zg. ‘aanhechtingspunt’ te helen: de reden waarom het energiewezen in kwestie binnen kon komen. Vaak is dit een getraumatiseerd deel van onszelf, bijvoorbeeld een Innerlijk Kind-stukje of een getraumatiseerd vorig leven. Soms is er ook een persoonlijke connectie, hebben we met de persoon in kwestie nog iets uit te werken. Bij enkelbijters is ook noodzakelijk het ‘aanhechtingspunt’ te helen als het een ‘oude’ enkelbijter betreft die inderdaad is aangehecht aan een getraumatiseerd vorig leven of innerlijk kind.

Het getraumatiseerde deel van ons zou, als het niet geheeld werd, anders makkelijk weer andere negatieve energieslurpers binnen kunnen laten.
Omdat enkelbijters vrij makkelijk aanhechten op momenten van minder grote verstoring van ons bewustzijn, zoals stress, oververmoeidheid, emotioneel controleverlies is het niet altijd nodig naar een aanhechtingspunt te zoeken: als het een recente aanhechting betreft zonder echte traumatische gebeurtenis, is het simpelweg verwijderen van de parasiet veelal afdoende.

En dan, tot slot: De meerwaarde van enkelbijters..!

Zoals alles wat bestaat uiteindelijk uit dezelfde Goddelijke Bron stamt, zijn ook enkelbijters deel van het grote geheel en hebben recht van bestaan. Maar je zou je na het lezen van dit alles af kunnen vragen wat nu de zin van dit alles nu eigenlijk is.

Net als duistere entiteiten, laten ook parasieten ons feilloos zien waar we nog niet stevig in onze schoenen staan, waar we nog onbewust zijn, waar we nog niet geloven in onszelf en onze kracht. Juist omdat ze met hun trukendoos misbruik maken van onze pijnstukken brengen ze deze aan het licht, waar ze aangepakt en geheeld kunnen worden. Ze kunnen alleen infiltreren en hun trucjes gebruiken wanneer we niet bewust genoeg zijn om ze op te merken… en nog pijnstukjes hebben waar ze op kunnen teren.

Een blij, vrij, stevig geaard mens die verbonden is met zijn Goddelijke Zelf zal geen enkelbijters binnen laten. Dus in plaats van te mopperen op enkelbijters (vinden ze fantastisch, krijgen ze energie van!), kunnen we ze beter resoluut de deur wijzen, en dan liefdevol kijken naar de pijnstukjes die ze aan het licht hebben gebracht om ze vervolgens te gaan helen en in onze kracht te gaan staan.

z

Wendy Gillissen

(website HIER)

x

* * *

x

18 gedachten over “Noem ze nooit ‘Archonten’..

 1. Je komt dat fenomeen Archonten tegenwoordig overal tegen in mainstream media /entertainment.
  Zelfs in een op uitbrengen staande Computer game als Mass effect Andromeda dat handelt over een Alliantie van mensen en aliens die naar Andromeda vertrekken om daar koloniën te stichten is de overheersende Nemesis van deze groep een soort interdimensionaal wezen dat De Archont schijnt te heten.

  YouTube : Mass effect Andromeda Cinematic trailer #2.

 2. Dus als we in een vliegtuig zitten, zijn daar geen enkelbijtertjes meer?:

  >>”Sinds 23 december 2012 is er van de vesting van de duistere energieën op Aarde slechts één laag donkere energie over die de oppervlakte van de planeet omgeeft en zich een paar honderd meter de lucht in uitstrekt, en twee lagen van ongeveer 3 kilometer diep de aarde in.”

  1. Archonten zijn geen enkelbijters, je haalt zaken door elkaar
   Archonten zijn vergelijkbaar met een programma, subtieler maar sterker.
   Enkelbijters zijn astrale wezen, ontstaan uit ons onderbewuste collectief.
   Ga lekker een bedrijf starten in poets&clean, je hebt geen kaas gegeten van wat je pretendeert te kunnen.

 3. Het hele artikel doorlezend, moet de wereld met alle kommer en kwel zo langzamerhand barsten van de aanhechtingspuntjes voor archonten. Dat wil zeggen luilekkerland voor ze, en ze leefden nog lang en ongelukkig.
  Plenty werk voor de (portemonnee van de) lichtwerkers. Hoeveel zouden die inmiddels bij zich dragen?
  Sorry hoor, maar de logica van het hele betoog over archedingessen ontgaat me volledig. Zal vast zijn omdat ik niet voldoende in contact met mijn hart zou staan 😆

  1. Ben even de essentie van je verhaal kwijt. Niet dat ik die gevonden had, maar het begon allemaal veelbelovend.. 😉
   Wat wil je nou eigenlijk zeggen, wil ik maar zeggen..? Als je je erin verdiept én ook het artikel hierboven goed leest, zul je concluderen dat de traumabased mind control, die over onze wereld is uitgestort, ALLEEN MAAR aanleiding geeft tot en voedsel aan deze sluwe entiteiten. Dat het lafaards zijn, ergo, wij zó sterk dat we er relatief simpel af kunnen komen, is de essentie van het artikel. Enfin, verdiep je en deel vanuit je inzichten, zou ik zeggen.

  2. <<John Lash has coined the definition of archons as being an artificial Intelligence (AI) program that has enslaved humanity over millions of years. In order for humans to beat the “system” during the final showdown, we need to know a few simple things that can be done to break the programming.>> http://in5d.com/how-to-break-archon-programming/ en http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers22.htm

   <<Sinds 23 december 2012 is er van de vesting van de duistere energieën op Aarde slechts één laag donkere energie over die de oppervlakte van de planeet omgeeft en zich een paar honderd meter de lucht in uitstrekt, en twee lagen van ongeveer 3 kilometer diep de aarde in.>> Tja…

 4. Kali Mantra Delhi june 2010 .

  We roll them in the thunther , kick them in the lightning ,
  tare them in the lightning appart !
  Dump them on earth , into the ocean and chace them behind into hell !
  Roll them in the thunder kick them into the lighning once more ,
  and kick them as being the lightning out of the volkano !
  Than we do the same all over again ,
  We roll them in the thunder , kick them in the lightning ,
  tare them in the lighning appart !
  Dump them on earth , into the ocean and chace them behind into hell ,
  There we do the same all over again , until they all are one in the satan and burn in hell for ever …..

  Those archonten or so …

  P.s. enkelbijters beginnen meestal als hielenlikkers
  en
  Wetenschappelijk is inmiddels gemeten dat de druk zowel in het binnenste als ook op het oppervlakte van en zelfs boven de aarde behoorlijk is opgevoerd ….
  Het blijft spannend met die ‘Archonten’..

  Groetnnn

  Sri sri Magnitude
  [ AardbevingsGroninger / Donder en bliksem predikant .]

 5. Thanks voor de duidelijke beschrijving die je geeft. David Icke heeft het er ook over dit sluit er mooi bij aan om dieper inzicht te krijgen hierin, en dan zie je ineens wat er bij jezelf gebeurt. En door wie. Je ervaring en je eigen weten krijgt hier een soort bevestiging.

  1. Hoi Madeloes, bedankt. Op die site kwam ik nog een interessant en uitgebreid artikel tegen..over Astana in Kazachstan. Daarover had het Arend ook al in een van zijn artikelen.
   “KEY POINT: Trump has ended President Nazarbayev’s dreams to become the home of the New World Order that George Bush Sr. preached and planned for so fervently….

   Astana is the Bush Oil Cartel’s (rogue Bush CIA) beautiful new home, equipped with a Palace of Peace that is focused on creating a new global theocracy with Kazakhstan’s corrupt president, Nursultan Nazarbayev leading the UN sponsored movement. All of these bad actors were just waiting for their gal Hillary Clinton to become president so they could collapse it all and roll up the world in a New World Order, headquarters located in Astana….
   …Astana spared no expense in its bid for global domination. It has lured UN operations by constructing spectacular buildings that are waiting to be filled. It has created a “new Switzerland” which is projected to become the largest tax-haven in the world. New laws have been written to draw investors to Astana. Additionally, a new stock market for Asia is in the works which will be located in Astana. There is also the rumor that when Pope Francis comes to the Congress of Religions this year in 2017 that he will take leadership of the One World Religion movement….President Nazarbayev and the rogue Bush CIA seek to unite Geneva, Rome, and the City of London into the new global home of the United Nations in Astana…”
   http://cosmicconvergence.org/?p=18084#more-18084

  2. Now and so what, natuurlijk bestaan er speciale mensen, die meer weten en zien als de anderen, maar dat is niet van gisteren, het probleem hoe verbind je deze vrije geesten, thats the questian, to be or not to be, heb het in mijn leven gezien en meegemaakt, de Hippies, de Provo’s, maar daar ligt ook mijn angst, de nieuwe mens zit in een technisch keurslijf gevangen, het zijn de nieuwe schakels van het slaaf zijn, de IPhone is er zo één.

  3. @ MC

   geen dank hoor. Ook de link die jij geplaatst hebt weer interessante info! wat er achter de schermen plaats vindt.

 6. Maar voor mij is het gevaar van de Islam, veel groter en ook veel dichterbij, het wordt door allerlei instanties en de media zachtjes toegedekt onder de media leugen, integratie is er niet, dus dan is het een veroverings actie, de Christen zijn het meest vervolgt en ook het meest op lugubere wijze vermoorde bevolkings aandeel in Noord Africa en Klein Azie, laten we nu toch eens onze ogen openen, en deze strijd om ons bestaan, als vrijdenkers en humanisten aan te gaan, blijf niet je schouders ophalen, of je voorhoofd fronsen, maar verenig U, groet Jenne

 7. Intrigerende materie waarmee je m.i. ook moet uitkijken niet in één van de vele (andere?) valkuilen van deze matrix te stappen. Om mijn Licht te stimuleren en mezelf op te schonen ben ik eens de link van de Higher Self Meditation gaan bekijken. Nadat ik mijn ogen sloot en diep doorademde werd verteld dat ik contact moest maken met mijn 3e oog en de bovenste chakra, waarna ik toch wel zeer sceptisch werd… Is het niet zo dat deze ‘onderdelen’ bij ons destijds door de Annunaki geïmplanteerd werden? Hierdoor kun je denk ik aan het nut en goede bedoeling ervan twijfelen. Is Licht, gefilterd door het derde oog / chakra’s nog wel ‘echt’ Licht, of wordt dit dan vals licht, dus wederom een valkuil van deze geniaal samengestelde (kosmische) matrix…? Ben benieuwd naar reacties…

 8. De schrijver schreef:
  “Ik heb gemerkt dat, zeker in vroeger tijden, er door kwaadwillende mensen nog wel eens gebruikt werd gemaakt van enkelbijters die door gebruik van zwart-magische praktijken bewust werden gestuurd om bij anderen aan te hechten en hen te saboteren. Tegenwoordig zal dit niet veel voorkomen.”
  Het gebeurde tussen 1950 en 1960 beslist, waarom zou het dan nu niet meer voorkomen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.