Advertentie

Bewijs homeopathie waardig aan elk ander.!


Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is geen ramp, maar nét doen alsof je weet dat een hele geneeskundige tak gebaseert is op fraude en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen!
Mevrouw de minister weet het ook allemaal niet meer.. Dát is geen ramp, maar nét doen alsof je weet dat een hele geneeskundige tak gebaseerd is op fraude en onkunde, dát is pas onnozelheid in onze ogen! Je kunt altijd nog roepen: “Met de kennis van toen, was ik niet in staat het onderscheid te maken..!”..

Hoe heftig de zwartmakerij van Edith Schippers is geweest, aan het adres van apothekers en artsen, betreffende hun toepassingen van homeopathische vaardigheden, valt feitelijk op te maken uit het onderstaande artikel.

Want volstrekt onterecht insinueert onze ‘mevrouw de minister’, dat we naar geneeskunde toe moeten, die op bewijs stoelt. Een uiterst diplomatieke manier, maar ook een ‘gemene steek onder water’, om te vertellen dat homeopathie niet berust op bewijs..! Ze vertelt er dan niet bij dat dit haar mening is, nee, het IS volgens haar zo.. Nou als je het verkiest zó te vertellen, mevrouw Edith, dan mogen wij zeggen dat u in onze ogen liegt. Zo simpel is het.

Of ze willens en wétens bedriegt, kunnen we niet zeggen, maar wellicht mogen we het erop houden, dat ze ‘onvoldoende geïnformeerd’ is..? En dat is nu precies wat een minister van Volksgezondheid NIET kan doen.. Onvoldoende geïnformeerd spreken over artsen (huisartsen en specialisten!) en apothekers, en niet een paar, maar enkele duizenden apothekers die homeopathische middelen verkopen en enkele duizenden homeopathische artsen. Deskundigen die wél weten waar ze over praten, dagelijks mee bezig zijn en mensen helpen genezen..!

Omslag TIG 3-2013.inddMaar voor Schippers zijn ze -impliciet-  allemaal niet wijs, deze vakmensen, zijn ze allemaal bezig met ‘kwakzalverij’…? Het is toch té schandalig voor woorden, wat mevrouw Edith de minister hier presteert?
(Ben je nog niet op de hoogte van haar uitspraken, klik dan HIER voor een volledig artikel over het ongenuanceerde gedrag van deze ‘dame-in-kwestie’..)

Het is aan een ieder van ons, om deze minister fundamenteel te relativeren in haar uitspraken. Haar uitspraken te reduceren tot wat ze werkelijk zijn: de ongefundeerde mening van Edith Schippers. En dat het niet de maatstaf is van de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, ook al doet ze het wel zo overkomen. Laten we daarom terugkeren naar de feiten; naar dit artikel van de hand van 5 artsen, die WEL weten wat homeopathie is en die WEL weten hoe de bewijsvoering van homeopathie in elkaar steekt..!

Het artikel is van de hand van 5 artsen:
Frans Kusse is arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie. Tevens is hij redactiecoördinator van het ‘Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde’ en coördinator van een opleidingsinstituut voor integrale geneeskunde.
Lex Rutten is homeopathisch arts en onderzoeker, oud-huisarts
Ton Nicolai is arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie. Hij is vice-voorzitter van het ‘European Information Centre for Complementary and Alternative Medicine’ (EICCAM) en was tot voor kort voorzitter van de ‘European Committee for Homeopathy’ (ECH), de vereniging van homeopathische artsen in Europa.
Jan Sol is dierenarts en heeft in een grote- en kleine huisdierenpraktijk gewerkt en later bij de Gezondheidsdienst voor Dieren als dierenartsspecialist rundveegezondheidszorg. In 2002 is hij gepromoveerd op Genezingskansen van mastitis bij rundvee, veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Sedert 1998 is hij diplomate van ECBHM, het ‘European College Bovine Health Management’.
Martien Brands arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie, in 1998 gepromoveerd op het proefschrift ‘Disease: language and experience’.

Het artikel is een relatief technisch verhaal; het zal niet voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn. We hebben besloten het tóch te plaatsen, ook voor hen dus, die wellicht niet goed raad weten met de wetenschappelijke inhoud. Maar zij kunnen in ieder geval zien, bij conclusie en samenvatting bijvoorbeeld, dat er door erudiete artsen en uiterst vakkundige en getalenteerde wetenschappers bewijs is geleverd, dat homeopathie minimaal zo goed werkt als reguliere medicaties.. Voor de mensen die in staat zijn de wetenschappelijk essentie uit het verhaal te halen, zal het artikel natuurlijk helemaal een welkome aanvulling op hun geneeskundige kennis zijn.

mahatma ghandi homeopathie

Samenvatting:

Drie meta-analyses op basis van alle homeopathische RCT’s zijn positief en de conclusie is getrokken dat de werking van homeopathie niet verklaard kan worden door het placebo-effect. De vierde – negatieve – meta-analyse (Shang en Egger, Lancet 2005), op basis van dezelfde RCT’s, bleek niet te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een metaanalyse. In een artikel dat deze meta-analyse uitvoerig bespreekt (Lüdtke en Rutten, Journal of Clinical Epidemiology, 2008), komen deze onderzoekers op basis van alle gegevens van deze meta-analyse tot de conclusie dat de kwaliteit van de homeopathische onderzoeken in het algemeen beter is dan de kwaliteit van de reguliere onderzoeken en dat een andere selectiemethode tot een andere conclusie zou hebben geleid, mogelijk in het voordeel van homeopathie.

Eerdere onderzoeken tonen al aan dat het bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor dat van regulier. Er zijn momenteel veel positieve onderzoeken die aantonen dat homeopathie bij tal van indicaties werkzaam is, veilig is en mogelijk kosten kan besparen. Er is toenemend bewijs door fundamenteel onderzoek dat homeopathische geneesmiddelen informatie bevatten, ook bij verdunningen boven het getal van Avogadro. In de handen van goedopgeleide en ervaren artsen lijkt homeopathie een effectieve, veilige en  kostenbesparende geneeskundige methode te zijn.

x

* * *

x

Bewijs voor homeopathie doet niet onder

voor dat van regulier..!

x

2014 © TIG (Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde)
auteurs: Frans Kusse, Lex Rutten, Ton Nicolai, Jan Sol & Martien Brands

x

In 1993 werd door de Gezondheidsraad gesteld dat herhaald positief onderzoek voor homeopathie automatisch tot officiële erkenning zou leiden. Er verschenen – op basis van ongeveer honderd rct’s – vier meta-analyses op basis van alle onderzoeken, volgens de huidige gangbare normen de hoogste vorm van wetenschappelijk bewijs, waarvan er drie positief waren en één gepresenteerd werd als negatief. Is homeopathie placebo?

homeopathy works krantenartikelIn 1991 verscheen in het British Medical Journal de eerste meta-analyse die was uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse overheid. De epidemiologen Kleijnen, Knipschild en Ter Riet kwamen tot de conclusie dat ze op basis van het gevonden bewijs de werkzaamheid van homeopathie zouden accepteren, als het werkingsmechanisme meer plausibel zou zijn.1) Vijf jaar later concludeerde een wetenschapsgroep op verzoek van de Europese Commissie dat de hypothese dat homeopathie geen effect zou hebben, verworpen kon worden. De kanttekening die gemaakt werd, was dat de kwaliteit van de onderzoeken laag was.2)

Epidemioloog Klaus Linde kwam in zijn artikel, dat in 1997 in The Lancet werd gepubliceerd, tot de conclusie dat de onderzoeksresultaten niet compatibel zijn met de hypothese dat de effecten van homeopathie volledig verklaard kunnen worden door het placebo-effect.3) We mogen uit deze meta-analyses concluderen dat de hypothese dat homeopathie placebo is, verworpen kan worden.

Roosendaal en Bouter homeopathieLinde toonde bovendien aan dat er geen sprake is van publication bias – de aanwezigheid van negatieve, niet gepubliceerde onderzoeken die de conclusie zouden weerleggen. Volgens verschillende epidemiologen van naam was het onderzoek van hoge kwaliteit en het bewijs sterk.

Is homeopathie nu bewezen?
De vraag was toen: is homeopathie nu bewezen? Shang en Egger meenden van niet. Zij deden een eigen onderzoek waarvan de conclusies in 2005 in de Lancet werden gepubliceerd (4). Dit onderzoek is door veel tegenstanders van homeopathie – epidemioloog Egger heeft zich altijd zeer negatief over homeopathie uitgelaten– aangegrepen om homeopathie als placebo weg te zetten..!

Het commentaar van de hoofdredacteur was zelfs:‘Het einde van de homeopathie’…
De onderzoekers Lüdtke en Rutten schreven een gedegen artikel over deze meta-analyse en toonden aan dat zowel een positieve als een negatieve conclusie mogelijk was, afhankelijk van de selectie van onderzoeken(5). Maar als we het artikel goed lezen, wordt de conclusie dat homeopathie placebo is helemaal niet onderbouwd. Dat was ook helemaal niet de onderzoeksvraag. De oorspronkelijke veronderstelling was, dat uit kleine onderzoeken zou blijken dat die bij homeopathie van mindere kwaliteit zouden zijn. Dat zou volgens Egger verklaren waarom homeopathie ten onrechte positief uit meta-analyses zou komen.

Deze hypothese bleek echter onhoudbaar.

Samuel Hahnemann, apotheker die de homeopathie uitvond. 200 Jaar geleden. Een held in Duitsland en de rest van de wereld. Als het aan Edith Schippers ligt, is dit dan de grootste fraudeur in de geschiedenis...?
Samuel Hahnemann, apotheker die de homeopathie uitvond. 200 Jaar geleden. Een held in Duitsland en de rest van de wereld. Maar als het aan Edith Schippers ligt, dan kijkt u nu naar de grootste fraudeur in de geschiedenis…

De homeopathische onderzoeken in het algemeen bleken beter van kwaliteit te zijn, maar ook de kleine homeopathische onderzoeken waren beter van kwaliteit dan de kleine reguliere onderzoeken. De hypothese werd achteraf bijgesteld naar de hypothese dat het bewijs voor regulier in het algemeen beter zou zijn dan voor homeopathie, juist op basis van de grotere onderzoeken.En die conclusie werd inderdaad getrokken: ‘zwak bewijs voor homeopathie en sterk bewijs voor conventionele geneeskunde’.

Uit het artikel in de Lancet bleek echter helemaal niet hoe de analyse was verricht en essentiële gegevens om de redenering te kunnen volgen waardoor men tot deze conclusie
kwam, bleken te ontbreken. Uit de hele wetenschappelijke wereld kwamen vragen naar deze gegevens en kritiek op de conclusie die niet kon worden gecontroleerd op basis van
feiten. Pas vier maanden later – na het sluiten van de termijn waarop men commentaar kan leveren op een artikel – kwamen Shang en Egger met de gegevens waarop zij hun
conclusie baseerden!

Toen bleek dat de conclusie niet was gebaseerd op twee vergelijkbare sets van 110 onderzoeken, zoals gemeld, maar op twee onvergelijkbare subsets van onderzoeken met  respectievelijk acht homeopathische en zes conventionele trials. Verder werden drie grotere studies, die in eerdere analyses bij de zes beste studies hoorden, zonder opgave van reden hier niet als goed beoordeeld en één positieve studie van hoge kwaliteit zou buitengesloten zijn, omdat er geen matchende reguliere trial zou zijn. Gezien de diagnose – chronische polyartritis – is dat onwaarschijnlijk..!

Appels en peren vergelijken..
Zoals gezegd bleek de uiteindelijke conclusie gebaseerd te zijn op een vergelijking tussen 8 van de in totaal 110 homeopathische onderzoeken en 6 van de 110 reguliere. En was geen sprake van een echte vergelijking tussen twee soorten onderzoeken, gepaard naar diagnose (dat wordt steeds moeilijker naarmate de subsets kleiner worden) maar een vergelijking tussen appels en peren: slechts drie paar onderzoeken ging over dezelfde ziektediagnoses. Bovendien ontbrak het zeer goede en positieve onderzoek van de Schotse internist David Reilly over de behandeling van hooikoorts, terwijl er wel een regulier onderzoek naar pollenallergie werd geselecteerd. Al met al een vreemde selectie om zo’n verstrekkende conclusie aan te verbinden.

x
homeopathie onderzoek

x
Plots om conclusie te ondersteunen
De plots hierboven, komen uit het artikel van Shang en Egger en zouden een ondersteuning moeten vormen voor hun conclusie. Met deze afbeelding wordt de suggestie gewekt dat de homeopathie plot schever is dan de reguliere. Volgens Egger is dat een bewijs voor meer bias (vertekening), maar alleen wanneer de kwaliteit vergelijkbaar is. Dat was dus niet het geval. Bovendien wordt de scheefheid bij homeopathie mede veroorzaakt door het weglaten van vier homeopathie trials op basis van ‘geen vergelijkbare studies gevonden’.

KlasiekeHomeopathieHahnemann
Apotheker Hahneman was in staat, in zijn ‘primitieve tijd’, de geneeskrachtige werking van homeopathie aan te tonen. Het is de kromme ‘evidence-based’-theorie, die ook Edith Schippers aanhangt, die maakt dat bewezen zaken dienen te worden gewijzigd in ‘onbewezen zaken’.

Dit is voor de door ons ingetekende trial bij chronische polyartritis onwaarschijnlijk. Bovendien is het de vraag of het inbrengen van sterk werkzame, maar daardoor gevaarlijke, geneesmiddelen bij de reguliere trials wel eerlijk is. Van de vier trials die de reguliere plot minder scheef maken, gaan er drie over geneesmiddelen die niet toegestaan zijn vanwege  ernstige bijwerkingen. De suggestie van meer bias is dus onterecht vanwege onvergelijkbaarheid, selectiebias en insluiten van therapieën die niet toegestaan zijn vanwege ernstige   bijwerkingen.

Tenslotte bevat de reguliere groep geen ongepubliceerde trials en de homeopathische wel. Het is bekend dat ongepubliceerde trials vaker een negatief resultaat hebben dan gepubliceerde. Ook dit maakt dat het reguliere resultaat te gunstig wordt voorgesteld. Er is nog veel meer te zeggen over dit onderzoek, maar de boodschap is helder. In hun artikel  komen Lüdtke en Rutten dan ook tot de conclusie dat met de data van dit onderzoek ook een hele andere conclusie over effectiviteit getrokken had kunnen worden.

De enige echte conclusie die, gezien de vraagstelling en methodiek, uit dit onderzoek kan volgen is dat de kwaliteit van homeopathie onderzoek beter is dan van regulier onderzoek,  ook bij kleine trials. Eerdere onderzoeken toonden aan dat het bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier bewijs. Dit onderzoek toont aan dat dit niet verklaard kan  worden door slechte kwaliteit van de onderzoeken.

Maar werkt homeopathie nu bij bepaalde indicaties?
De waarde van dit soort systematische reviews waarbij alle studies bij zoveel verschillende diagnoses op één hoop worden gegooid, is beperkt, omdat een bepaalde therapie bij de ene diagnose wel en de andere diagnose niet kan werken. Maar wat we wel mogen concluderen, is dat de werking van homeopathische geneesmiddelen niet verklaard kan worden door het placebo-effect alleen.

In 1997 schreef Linde dat er nog geen bewijs was voor de werking van homeopathische geneesmiddelen bij bepaalde diagnoses. Daarvoor waren er nog onvoldoende positieve onderzoeken per diagnose. Meer recente systematische reviews tonen werkzaamheid aan van homeopathie bij de volgende diagnoses:

 • Diarree bij kinderen7)
 • Postoperatieve ileus8)
 • Hooikoorts9)
 • Vertigo10)
 • Allergische rhinitis11)
 • Bovenste luchtweginfecties12)
 • Reumatische ziekten13)

Daarnaast tonen herhaalde rct’s effectiviteit aan bij tal van indicaties. Zie hieronder het meest recente totaaloverzicht. (14)

meta analyse homeopathie

homeopathisch middel Rhutox
Een homeopathisch middel van begin 1900, toen homeopathie de normaalste zaak van de wereld was. Het is door toedoen van olie-magnaat Rockefeller, dat homeopathische middelen werden zwart gemaakt. Rockefeller wilde dat op olie-gebaseerde ‘geneesmiddelen’ (chemie) de boventoon zouden gaan voeren.. (klik voor artikel hier op de site)

Bewijs op fundamenteel gebied
Op fundamenteel gebied wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan. Natuurkundige technieken waarmee structurele veranderingen zijn aangetoond bij ultramoleculaire homeopathische preparaten zijn o.a. thermoluminescentie, flux-calorimetrie, conductrometrie (geleidbaarheidsmeting), Raman- en ultraviolet spectrometrie en nmr (Nuclear Magnetic Resonance). Veel fundamentele onderzoeken zijn verschenen in reguliere, peer-reviewed tijdschriften.

Naast de vele casussen van de afgelopen 200 jaar en het wetenschappelijk onderzoek van de laatste 20 jaar, komt er steeds meer ondersteuning van andere  wetenschappen, zoals natuur- en scheikunde, dat homeopathische geneesmiddelen informatie bevatten, ook bij de zogenaamde verdunningen boven het getal van Avogadro. Een uitgebreid overzicht van alle onderzoeken is te vinden op de website van de European Committee for Homeopathy:

Veiligheid
Veiligheid van homeopathische geneesmiddelen staat niet ter discussie zeker niet als het gaat om hogere potenties. De biochemische werking van homeopathische geneesmiddelen is vrijwel nihil. Beginreacties door stimulering van het zelfgenezend vermogen zijn doorgaans mild en kortdurend. (15,16) Ook bij andere toedieningsvormen dan oraal zijn de gerapporteerde bijwerkingen mild van aard, zoals een lichte lokale roodheid bij injecties van homeopathische (of antroposofische) geneesmiddelen.(17) De Europese producenten van homeopathische geneesmiddelen zijn overigens verplicht om te werken volgens de regels van Good Manufacturing Practice (gmp). Daarmee wordt voorkomen dat er producten afgeleverd worden die toxisch zijn bij het aanbevolen.

Alle onderzoeken die gedaan zijn in Europa naar de kosteneffectiviteit van homeopathische behandelingen wijzen erop dat deze kostenbesparend kunnen zijn (18,19), hoewel een recente meta-analyse tot de conclusie kwam dat er nog geen harde conclusies uit deze onderzoeken getrokken kunnen worden vanwege het heterogene karakter van de onderzoeken en verschillende methodologische zwaktes. Meer onderzoek wordt daarom aanbevolen.20)

2012: Het historische onderzoek over homeopathie van Kooreman en Baars
In Nederland hebben de onderzoekers Kooreman en Baars bij een grote verzekeringsmaatschappij vastgesteld dat huisartsen die een vorm van cam toepassen, waaronder homeopathie, acupunctuur en antroposofie, ongeveer 15% goedkoper zijn dan de gemiddeld.21) Huisartsen die homeopathie volledig in hun praktijkvoering hebben geïntegreerd, blijken zelfs tot 40% goedkoper te kunnen werken.

Zwitsers onderzoek (23,24) komt tot dezelfde conclusie. Hierbij werden de kosten vergeleken tussen huisartspraktijken die volledig conventioneel werken (com) met huisartspraktijken waarvan de arts gediplomeerd is in een van de vijf grote cam-richtingen (homeopathie, Traditional Chinese Medicine – tcm, waaronder acupunctuur en Chinese kruiden –, antroposofie, fytotherapie en neuraaltherapie) in de periode 1999-2005. In die tijd werden deze therapieën volledig vergoed uit de verplichte basisverzekering.

De kosten van de cam-artsen als geheel bleken vergelijkbaar met die van conventioneel (com), maar de kosten van homeopathie lag 15,4% lager dan gemiddeld. Andere conclusies die getrokken konden worden, waren dat de kosten van medicatie bij cam lager lagen, de kwaliteit van de arts-patiënt relatie bij cam hoger was en dat er bij cam minder bijwerkingen werden gemeld van de medicatie…!

homeopathie plantblad

Conclusie

Homeopathische geneeskunde is in de handen van goedopgeleide en ervaren artsen een effectieve, veilige en kostenbesparende methode. Mede gezien het grote aantal Nederlanders dat een homeopathisch werkend arts bezoekt, is er alle reden om deze  geneesmethode te stimuleren door meer onderzoek en door het onderwijs aan medisch studenten en (huis)artsen te bevorderen.

* * *

Literatuur, bronnen en referenties:

1. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G (1991). Clinical trials of homeopathy, British Medical Journal, 302: 316-323[PubMed]

2. Boissel JP, Cucherat M, Haugh M, Gauthier E (1996). Critical literature review on the effectiveness of homeopathy: overview of data from homeopathic medicine trials. In: Homeopathic Medicine Research Group, Report of the, Commission of the European Communities, Directorate-General XII–Science, Research and Development, Directorate E–RTD Actions: Life Sciences and Technologies– Medical Research, Brussels 1996; Chap.11: 195-210

3. Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB (1997) Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 350: 834-843 [PubMed]

4. Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, Pewsner D, Egger M (2005). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet, 366:726-32 [PubMed]

5. Lüdtke R, Rutten AL (2008). The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology, 61:1197-1204 [PubMed]

6. Wiegant FAC, Prins HAB and Van Wijk R. Postconditioning hormesis put in perspective: an overview of experimental and clinical studies. Dose Response. (in press)

7. Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D (2003). Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials. Pediatric Infectious Disease Journal; 22: 229-234. (Review)[PubMed]

8. Barnes J, Resch K-L, Ernst E (1997). Homeopathy for postoperative ileus? A meta-analysis. Journal of Clinical Gastroenterology; 25: 628-633. (Review)[PubMed]

9. Wiesenauer M, Lüdtke R (1996). A meta-analysis of the homeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca. Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde; 3: 230-236. (Review)[PubMed]

10. Schneider B, Klein P, Weiser M (2005). Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments: a metaanalysis of clinical trials. Arzneimittelforschung; 55: 23-29. (Review) [PubMed]

11. Taylor MA, Reilly D, Llewellyn-Jones RH, McSharry C, Aitchison TC (2000). Randomised controlled trial of homoeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series. British Medical Journal; 321:471-476.[PubMed]

12. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF (2006). Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forschende Komplementärmedizin; 13 Suppl 2: 19-29. (Review)[PubMed]

13. Jonas WB, Linde K, Ramirez G (2000). Homeopathy and rheumatic disease. Rheumatic Disease Clinics of North America; 26: 117-123. [PubMed]

14. Zie voor een overzicht van alle meta-analyses en RCTs de website van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde: www.tigweb.nl

15. Dantas F, Rampes H. Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A systematic review. Br Homeop J 2000;89:35-38

16. Lim A, Cranswick N, South M. Adverse events associated with the use of CAM in children. Arch Dis Child 2011; 96:297-300

17. Jong M, Jong MU, Baars, EW. Adverse drug reactions to anthroposophic and homeopathic solutions for injection: a systematic evaluation of German pharmacovigilance databases. Pharmacoepidemiology and drug safety (2012) Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary. com) DOI: 10.1002/pds.3298

18. Chaufferin G. Improving the evaluation of homeopathy: economic considerations and impact on health. Br Homeopathic J. 2000 89:27-30

19. Witt CM, Brinkhaus B, Pach D, Reinhold T, Wruck K, Roll S et al. Homeopathic versus conventional therapy of atopic eczema in children: medical and economic results. Dermatol 2009; 219: 329-340

20. Viksveen P, Dymitr Z, Simoens S (2013) Economic evaluations of homeopathy: a review. Eur J Health Econ, DOI 10.1007/s10198-013- 0462-7

21. Kooreman P, Baars EW. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J Health Econ. 2011; DOI: 10.1007/s10198-011-0330-2

22. Roukema W. Homeopathie in de huisartspraktijk, goed voor de dokter, voor de patiënt en de zorgverzekeraar. SSC 2010-4; 23-24

23. Hans-Peter Studera André Busatob. Comparison of Swiss Basic Health Insurance Costs of Complementary and Conventional Medicine. Forsch Komplementmed 2011;18:315-320

24. Hans-Peter Studera André Busatob. Development of Costs for Complementary Medicine after Provisional Inclusion into the Swiss Basic Health Insurance. Forsch Komplementmed 2011;18:15–23

25. Reprinted from The Lancet, Vol 366, Aijing Shang,Karin Huwiler-Müntener,Linda Nartey,Peter Jüni,Stephan Dörig,Jonathan AC Sterne,Daniel Pewsner,Matthias Egger, Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy,

26 gedachten over “Bewijs homeopathie waardig aan elk ander.!

 1. Het is wel een beetje jammer dat deze auteurs niet iets verder ingaan op dat onderzoek van Linde dat homeopaten zo graag aanhalen, omdat het positief uitpakt voor hun kamp. Linde heeft later zelf zijn resultaten behoorlijk genuanceerd. Zie onder andere dit artikel uit Der Spiegel (2010): http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-71558786.html

  Als der Mediziner Klaus Linde von der Technischen Universität München im Jahr 1997 die erste große systematische Untersuchung der Homöopathie vorlegte, sah es für die Anhänger der sanften Medizin noch gar nicht so schlecht aus. Linde wertete 89 Studien aus und kam damals zu dem Schluss, dass “die Ergebnisse nicht mit der Annahme vereinbar sind, dass die klinischen Effekte der Homöopathie ausschließlich Placeboeffekte sind”.

  Bis heute wird Lindes Arbeit von Homöopathen gern als Beweis für die Wirksamkeit der Methode genommen.

  Kritiker monierten aber, dass Linde in seine Arbeit zu viele Studien minderer Qualität eingeschlossen habe, die das Ergebnis zugunsten der Homöopathie verzerrt hätten. In einem Folgeartikel gab Linde selbst zu, “dass unsere Metaanalyse die Wirksamkeit homöopathischer Behandlungen zumindest überschätzt hat”. Gegenüber dem SPIEGEL sagt Linde heute: “Wir können unsere damalige Schlussfolgerung so nicht mehr aufrechterhalten, denn die positiven Ergebnisse könnten auch durch Fehler in den Studien bedingt sein.” Einzelne Studien mit positiven Ergebnissen allein seien “noch kein überzeugender Beweis für die Homöopathie”.

  Linde zegt dat het ogenschijnlijk positieve resultaat ook door slechte onderliggende studies gekomen kan zijn. Hij impliceert eigenlijk dat ze toen niet heel er kritisch gekeken hebben naar de kwaliteit van die losse studies, maar meestal de resultaten vrij gemakkelijk geaccepteerd hebben. Misschien dat ze anders ook te weinig studies voor de meta-analyse hadden overgehouden.
  Maar goed, daar had ik dan de auteurs nog graag even over gehoord.

 2. Onderstaande geeft nog meer mogelijkheid tot het komen tot nog meer (biowetenschappelijk) begrip.

  De auteurs menen dat op wetenschappelijke basis de term ‘homeopathie’ inmiddels naar ‘adaptief-netwerk-nanogeneeskunde’ geupdate kan worden.

  Ik heb alleen de samenvatting vertaald uit het Engels en het daarna leesbaar opgemaakt. Het stuk is gepubliceerd in Frontiers in Bioscience (Scholar Edition) 2013; 5(2):685-708.

  Bijt je tanden er maar op stuk!

  Recent onderzoek wijst uit dat homeopathische remedies nanodeeltjes (ND’s) bevatten van bronmateriaal die ontstaan zijn uit ’top-down’ mechanische vermaling in lactose en/of schuddingen (krachtige opschudding) in ethanolische oplossingen.

  Silica nanostructuren die tijdens de schuddingen in glas en/of middels biosynthese door specifieke plantextracttincturen gevormd zijn, kunnen in staat zijn informatie op te nemen en deze epitaxiaal vanuit het bronmateriaal van de remedie aan hogere potenties over te dragen.

  ND’s hebben in vergelijking met hun grove vorm:
  • een betere biobeschikbaarheid (d.w.z. in welke mate de werkzame stoffen beschikbaar komen op de bedoelde plek, RK)
  • een versterkte opnamecapaciteit en adjuvante reactiviteit
  • en bezitten sterkere elektromagnetische en kwantumfysische eigenschappen.

  ND’s induceren op non-toxische dosis (hormese) adaptieve veranderingen in het organisme en dienen als saillant, laag niveau gevaarsignalen voor het biologische stressrespons systeem.

  De activering van de stressrespons receptoren en effectoren, (inclusief de heat shock proteïnes – chaperonne-eiwitten, inflammasomen, cytokinen en de neuro-endrocriene enzymwegen) brengt nuttige compensatoire reacties in de onderling verbonden netwerken van het organisme tot stand als zijnde een complex adaptiesysteem.

  Homeopathische remedies zijn werkzaam door het stimuleren van hormetische aanpassing in plaats van conventionele farmacologische effecten op te roepen.

  Nogmaals:

  Homeopathische remedies zijn werkzaam door het stimuleren van hormetische aanpassing in plaats van conventionele farmacologische effecten op te roepen.

  Het updaten van de terminologie ‘homeopathie’ naar ‘adaptief netwerk nanogeneeskunde’ weerspiegelt de integratie van dit historische maar controversiële medische systeem met moderne wetenschappelijke bevindingen.

  Auteurs:

  R. Bell (1-4), Gary E. Schwartz (2,4)

  1 Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, The University of Arizona, 1450 North Cherry, Tucson, AZ 85719 USA,

  2 Department of Medicine (Center for Integrative Medicine), College of Medicine, The University of Arizona,Tucson, AZ 85724 USA,

  3 College of Nursing, The University of Arizona, Tucson, AZ 85721 USA,

  4 Department of Psychology, The University of Arizona, Tucson, AZ.

 3. Ooit heb ik met het homeopathisch middel: causticum, polyarthritis genezen bij mezelf.De symptomen hiervan, kon ik destijds gelukkig terugvinden in het boek van dokter Voorhoeve. Verder een knobbel op mijn voet, met calcium carbonicum genezen. In de loop der jaren, heb ik heel wat kwaaltjes genezen met homeopathische middelen; evenals met kruiden en voedingssupplementen.
  Ik ben blij, dat moedertje natuur ons voorzien heeft van haar hulp in deze!
  De Natuurgeneeswijze, heeft dan ook Mijn Hart.
  Ik hoop van harte, dat de homeopathie bewaard zal blijven voor onze kinderen en kleinkinderen en z`n welverdiende erkenning zal krijgen.

 4. Op het ogenblik wordt op de monitor die in onze apotheek hangt, vermeld dat (met name genoemde kruiden e.d.)deze bepaalde chemische medicijnen kunnen remmen of hun werking kunnen blokkeren.

  Dus valt het hierbij op, dat de natuurgeneeswijze wel degelijk werkt want anders zou dat geen invloed hebben op onnatuurlijke middelen.

 5. Sinds een jaar heb ik …het syndroom van mondbranden…..van de dokter kreeg ik,anti depressiva,wat een ramp,ben na ruim 2 maanden gestopt,het hielp totaal niet maar kreeg allerlei bijverschijnselen.Heb toen LTO 3 geslikt,dit is homeophatisch maar heeft niet geholpen.
  Weet wel dat de medicijnen van de farma industrie,veel ellende veroorzaken.

 6. Dit artikel dan doorsturen naar het politiek correcte propaganda medium Volkskrant, artikel stond over complementaire geneeskunde lopen zaterdag weer een zeer negatief artkel stond. Medisch specialisten groep pleitte daarin voor integratie o.a. acupunctuur, osteopathie met reguliere behandelingen.
  Volkskrant is fel anti-complementaire geneeskunde en pro Big pharma!!

 7. Is het echt enkel een MENING als je het terecht vindt dat men bewijs verwacht??? Ik zou toch hopen dat het een FEIT moet zijn dat bewijzen geleverd worden. Ik zou niet graag als beschuldigde in een rechtbank staan als het niet zeker is dat men met bewijzen MOET afkomen. Maar voor homeopathie gelden blijkbaar andere verwachtingen. Dat hoeft allemaal niet bewezen te worden. Daarmee mag je mensen misleiden en laten betalen. Dan kun je lekker minister Schippers zwartmaken omdat zij –in mijn ogen volledig terecht- voor bewijzen vraagt. Trouwens, om de puntjes op de ‘i’ te zetten: zij heeft er geen enkel probleem mee dat homeopathische producten verkocht worden, maar ze vindt dat het niet kan dat er allerlei beweringen over worden gedaan die niet bewezen zijn. Als je wil beweren dat een specifiek product bij bepaalde indicaties werkzaam is, dan moet je dat wel eerst bewijzen. Maar er zijn inderdaad “enkele duizenden apothekers die homeopathische middelen verkopen” die dus liever niet hebben dat daar bewijzen voor moeten geleverd worden, want dat kan hun handeltje schaden. Het is wel geen Big Farma, maar er zit ook veel geld in de Big Placebo.

  Is minister Schippers “Onvoldoende geïnformeerd”? Ik betwijfel het. In tegenstelling tot de titel van het “relatief technisch” betoog hierboven, is het helemaal niet zo dat homeopathisch niet onderdoet voor regulier. Dit is hier gewoon het zoveelste betoog dat krampachtig probeert om de FEITEN zodanig te verdraaien dat het eruit ziet alsof homeopathie werkt. Het is inderdaad zo dat Linde in 1997 aantoonde dat er geen enkel bewijs is. Sindsdien proberen homeopaten deze resultaten te herinterpreteren en verdraaien. Maar, geen enkel van die studies die ze aanhalen, vergelijkt homeopathie met regulier! Het wordt steeds vergeleken met placebo, en zelfs dan moeten ze zich in allerlei bochten wringen om toch een effect te tonen. Soms zien ze een klein verschil ten opzichte van placebo, maar dat betekent helemaal nog niet dat het ook maar in de buurt komt van een reguliere behandeling. Ik zal niet verder ingaan op de andere redeneerfouten die ook hier weer gemaakt worden, want dan wordt het weer “relatief technisch”. Ik verwijs wel gewoon naar het lijstje van 50 (?!) ‘beweringen’ die ‘bewijzen’ dat homeopathie werkt, en waarom ze allemaal fout zijn: http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/51-facts-about-homeopathy . Pik er maar enkele uit, en ze zullen ook hier van toepassing zijn.

  1. Wat ik in ieder geval waarneem, is dat je meer uit jezelf spreekt en niet in de algemeenheden, die je hautaine houding dienden te stipuleren. Alsof je de waarheid in pacht hebt, zo kwam het over.
   Het is JOUW perceptie Feniks, en die is net zoveel waar(d), als ieder ander mens’ mening. Dat is mijn mening.
   De wetenschap is NIETS ANDERS dan een meetinstrument. En net zoals een meetlat een beperkte meetmogelijkheid IN ZICHZELF draagt (de lat is niet oneindig), zo draagt ELKE METING de beperktheid van de meting..
   En dan is er nog de interpretatie van resultaten..
   Over de vooropgezette verwachtingen van wetenschappers nog maar niet gesproken. De reden ook waarom o.a. dubbel-blind experimenten werden opgezet..!! Alleen al de bekrompenheid om homeopathie af te keuren o.b.v. niet-waarneembare stoffen.. De beperktheid van je eigen visie daarmee tentoonspreidend..! Dat lijkt me voor wetenschappers écht dodelijk.

   Het lijkt Koen, alsof je alle wetenschappelijke onderzoeken rondom homeopathie hebt bestudeerd.. Anders kom je toch niet tot dit soort conclusies..?? En als ik vragen mag: ‘Waarom?’ Als je het zo zeker weet, ben je er toch klaar mee… Met de mogelijkheid dat homeopathie wel degelijk een fundamenteel-werkend middel zou kunnen zijn voor jou? Als ik niets aan voetbal vindt, ga ik toch niet dagelijks voetbalprogramma’s kijken en -tijdschriften kopen..?? Ik ben je daarin even kwijt. Maar dat zegt natuurlijk alles over mij, dan dat het jou typeert..? Toch?

   Ik hoef hier helemaal niet in te gaan, op de m.i. bizarre verdediging van Schippers, die je aan de dag legt. Ik heb goede oren en een goed oordeelvermogen. Bovendien is wat ik hoorde ook door 25.000 andere mensen gehoord.
   Zélfs op een dusdanige wijze, dat deze mensen vragen om het aftreden van deze vooringenomen minister.. Of zoals ze al wordt genoemd:
   het effidens-beest… 😉

   En dan je zin: ‘zij heeft er geen enkel probleem mee dat homeopathische producten verkocht worden,..’ Dan heb je van het hele verhaal TOTAAL NIETS begrepen beste man. Als je apothekers (wetenschappelijk opgeleide mensen) EN ARTSEN (homeopathisch specialisten en -huisartsen) een schop in het kruis geeft..?? Het ga je goed.

  2. Ik kan de discussie in 1 klap oplossen. Vraag mij niet om het gelijk want die bestaat er niet. Iedereen uit vrije wil mag iedereen kiezen voor of tegen homeopathie.
   Als overheid nu homeopathie in medische wetgeving legaal maakt, dan komen zelfs alle (wetenschappelijke) bewijs boven tafel en zul je figuren als feniks en instituten tegen kwakzalvers en scepsis in 1 keer ‘mond’dood maken. Snap je dat alleen overheid onze waarheid bepaalt en zelf wetenschap daar ondergeschikt aan is. Wat mag en niet mag ligt vast in wetgeving.
   Edith Schippers kan daar ook weinig aan veranderen. Die volgt de regels van de wet en anders kan ze ook niet. Al zou ze dat graag willen. Het is misschien een open deur maar iedereen doet wat zijn werkgever zegt anders is het over en uit.
   Koen wij leven in een knip en plak maatschappij. Elk oorzaak heeft een gevolg.
   Zonder farma was homeopathie nooit gekomen. Bij halve waarheden( onwaarheden) onstaat er altijd groepen die tegengas geven omdat de waarheid niet meer de waarheid is.
   Val je ook op over waarheid wordt nooit gediscusseerd. Denk daar maar ‘ns over na.

   Koen natuurlijk vindt Schippers het niet erg dat je mag kopen. Dat staat vast in de warenwet.
   De kern is het staat niet in de medische wet. En dan wordt het gebruik alleen maar gedoogd gelijk cannabis. Legaal maken is blijkbaar een brug te ver want zullen gevestigde economische entiteiten die er massaal aan verdienen een ader moeten laten en dat echt niet gebeuren.

  3. Dat Schippers het niet érg vindt, staat vast in de Warenwet..?? Volgens mij ben je een beetje het spoor bijster Lezer. Maakt niet uit.
   ‘Edith Schippers kan daar ook weinig aan veranderen…’ Nog zo’n tekst van je..
   Mag mw. de minister zich wat genuanceerder uitlaten, haar persoonlijke voorkeuren en vooral afkeur, netjes bij zichzelf houden..?? Als je dan al van de ‘wetenschappelijke benadering’ bent, hou dan je waffel als minister over wat je vindt en denkt dat ‘de juiste manier’ is..! En daar, precies dáár, gaat mevrouw Edith ver, héél ver haar boekje te buiten..!!
   En natuurlijk op een aalgladde, politieke manier. Anders wordt je niet nummer 2 op de VVD-lijst. Ze zal wel nummer 1 worden, als ze meer beloofd dan nummer 1. Daar vallen mensen voor, kennelijk ook, wanneer die beloftes wél of niét worden ingevuld..!!

   Het gaat me er vooral om, wat voor beeld Schippers schetst, vanuit haar autoriteit als minister. M.a.w. ze is zich duvelsgoed bewust van wat ze doet. Cees Renckens, de scheiden anti-kwakkwak-voorzitter een veer in de reet steken, door jezelf ook nog eens te profileren, in het licht, of beter, de schaduw, van de kwak-voorzitter..

  4. Beste Feniks (en mensen die je representeert),

   Zoals je weet kennen we enkele tegenstrijdigheden inzake de homeopathie. Als we de homeopathie tegen het licht houden zoals we met onze farmacologie doen, is de conclusie heel simpel: niet aantoonbaar effectief want het zit ‘niets’ in. En toch blijkt het wereldwijd, al jaren EN bij velen te werken… Wie is er nu gek? Hoe kan dit? Kunnen we dit weg verklaren met 50 argumenten die allen op het farma-level huizen?

   Well,dit komt volgens recent onderzoek omdat homeopathische remedies werkzaam zijn door het stimuleren van hormetische aanpassing in plaats van conventionele farmacologische effecten op te roepen (zie reactie 5).

   Een nivootje lager dus… En dat heeft steeds meer de aandacht van wetenschappers die zich rond de kennisgrens ophouden.

   Zoek dat eens uit; de ingewikkelde brug der genezing heeft meerdere pijlers. laten we logica inzetten op een breder platform en ons meer gaan verdiepen in ziektestadia waarin een hevig chemische ingreep nog niet nodig is maar het nog lukt om het adaptienetwerk te prikkelen zodat zelfgenezing volgt. Is dat te laat; de pathologie te ver? Dan kunnen we altijd nog de goede vindingen van het farmadenken inzetten.

   Wat jij?

  5. Om wat tegemoetkoming aan de hier wederom verdedigde klassieke standpunten te bieden nog even iets over de ziektestadia.

   Vergelijk een aandoening/ziekte met brand: een kracht dat de potentie heeft een functioneel geheel (huis) te beschadigen c.q. te verwoesten.

   A Wanneer er een klein keukenbrandje ontstaat, dan lukt het mij met redelijke zekerheid deze met natte doeken en/of een goede teil water te blussen (mits het geen vette pan betreft);
   B Is de brand groter of krijg ik ‘m met de teil toch niet onder controle dan haast ik mij naar een strategische plek waar de poederblusser hangt en blaas ik het vuur uit en het huis wit;
   C Is dat ook tevergeefs dan is de laatste redding het grote materiaal van de brandweer – en dan nog zijn er geen garanties.

   Een simpele blik op de lichamelijke klachten van de mens leert ons dat veelal kleine brandhaarden onbehandeld blijven (‘Tja, kom maar terug als het erger wordt’) en/of met groot materiaal bestreden wordt met flinke collaterale schade… Er is namelijk met name erg veel kennis ontwikkeld op het gebied genoemd bij C.

   A? B? Deze tussenwegen krijgen op de medische universiteiten nauwelijks tot geen aandacht maar zijn (net als onkruid) weer tot stand gekomen in de complementaire geneeskunde. Ze zijn nodig en belangrijk.

   Feit: cijfers van het RIVM: NL telt momenteel 5.3 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is veel! En C-interventie heeft geen antwoord, behalve regelmatig mensen die zich met A en B bezig houden weg te zetten als kwakzalvers…

   Dus:

   1 Inzetten op brandpreventie
   2 Mensen kennis (terug)brengen hoe met keukenbrandjes om te gaan
   3 Huizen (lichamen) zo sterk (gezond) mogelijk krijgen

   Zodat:

   daar waar het kleine en beginnende problemen betreft alternatieven voor dure professionele brandweerinterventie (met haar grotere collaterale schade) op zijn plek zijn maar ook voor acute en complexe branden even de profs raadplegen.

   Dit krijgt vorm in integratiegeneeskunde en is m.i. de toekomst: genezen vanuit het dynamische midden van Yin en Yang.

  6. Guido,
   Taal is/blijft een groot gebrek.
   Warenwet wil alleen zeggen je mag het kopen maar wanneer je problemen krijgt met evt. homeopathische behandelingen heb je geen poot om op te staan. Omdat het niet binnen reguliere (mdische) wetgeving valt. Want ook binnen homeopathische wereld behoor je het kaf van het koren te scheiden. Waar behoor je recht te halen als je door misbruik van homeopathie je gezondheid wordt geschaad?
   Warenwet is alleen economisch interessant maar ziet mensen niet staan. Doorgeschoten economie draait op imperfectie van produkten anders valt er niets aan mij te verdienen.
   Schippers vindt niet erg dat je mag KOPEN, dat STAAT in de WARENWET. Melkkoetje spelen en verder niets.
   Een doorgeschoten economie geeft toch niets om de gezondheid van mensen?

   Guido probeert het grote plaatje te blijven zien. Anders blijft het een niets of welles spelletje. Hoe groter de afstand van (begin)oorzaak tot (eind) volg. Des te complexer het verhaal.
   Ik heb ook op school geleerd bij het gevolg te beginnen. Om zo de oorzaak te vinden.
   Maar dat levert alleen leugens op. Er is altijd eerst een (begin) oorzaak en dan pas een (eind) gevolg.
   Altijd ab ovo ipv in mediam res. Maar niemand geeft thuis voor het begin van ellende. Liefst begraaf ik het probleem en gaan vrolijk verder. Tot dat ik vele jaren auw auw voel.

   Ik ben meer voor de tien geboden dan wetgeving. Wetgeving is ook het kapen van de vrije wil van ieder mens. Maar het systeem waar ik inzit biedt (nog) geen alternatief. Niet ziek worden is een goed streven. Maar vertel maar dat ‘ns aan de volkstammen die ziek zijn.

   Een waffel heeft gelukkig iedereen. Elkaar niet begrijpen kan wel ‘ns voorkomen.
   Het is namelijk mijn invalshoek. En dat is niet altijd hetzelfde als hoek van terugkaatsing.

   Ff ik kon je niet volgen wat betreft de opmerking ‘het volgen van de wetenschappelijke lijn’.
   Die lijn volg ik alleen als het nut van die wetenschap alle mensen niet beschaamt. Ik geloof niet in wetenschap als het draait om eigen belang, macht en geld.
   En je weet waarom politiek bestaat. Die geilt alleen op tegenstellingen.
   En dan kunnen ze roepen heb je een probleem, hier ben ik om jou te helpen. Maar helaas doen ze zel waar ze zin in hebben.

   Het is ook een verkeerde insteek Guido dat jij denkt dat Schippers op jouw bewustzijnsniveau denkt.
   Als dat zo was zat ze niet in politiek. Iedereen kan wel geleerd (uiterlijk) zijn maar kan nog onwetend zijn voor zijn innerlijk bestaan. Sommigen weten amper dat ze innerlijk (ziel) hebben. Groetjes.

 8. Feniks, als je zelf meedenkt en je innerlijk weten beziet plus alle feiten van de oudste geneeskunde ter wereld op een rijtje zet ( dan ben je enkele culturen en honderden jaren bezig) en dan niet aanneemt maar weet, dat als je alternatieve middelen gebruikt hebt waar de gewone geneeskunde niet hielp of faalde, dan kletst je nu toch behoorlijk tegen de wind in ofwel uit je nek.

  Welterusten Feniks want je bent duidelijk zelf geen ervaringsdeskundige en heb je (nog) niets opgestoken van deze site. Met alle respect is dit jammer maar ook zielig. Beterschap.

 9. Omdat er op verschillende plaatsen gereageerd wordt op mijn reactie 11, vat ik mijn antwoorden hier samen:

  Guido (11.1) een METING heeft inderdaad beperkingen, maar is nog steeds betrouwbaarder dan een MENING. En alles wat jij schrijft over “hautain”, “bekrompenheid” is enkel jou mening, want het is overduidelijk dat jij niet echt begrijpt hoe een dubbel-blind experiment werkt (en dat dat iets anders is dan een RCT!)
  Lezer (11.2) Iedereen mag kiezen. Maar het is wel belangrijk dat correcte informatie gegeven wordt om je te laten kiezen. Er zijn geen bewijzen dat homeopathie werkt, enkel een hoop beweringen die door goedgelovige mensen als betrouwbaar worden aanvaard. Daarom staat het niet in de medische wet.
  Robert (11.4) vergeet ook niet : homeopathie werkt bij heel veel mensen helemaal NIET. En dat zijn er veel meer dan diegenen waarbij het werkten. Maar daar wordt helemaal geen ruchtbaarheid aan gegeven. Want dat schaadt de Big Placebo-industrie. En als het bij iemand ‘werkt’ dan is dat eerder omwille van een placebo-effect dan omdat homeopathie echt iets doet. Er worden heel wat beweringen gemaakt van hoe het zou kunnen werken: “hormetisch”, nanoparticles, resonanties,… bij die beweringen wordt dan het woordje ‘onderzoek’ of ‘bewijs’ gezet. Maar weerom, daar trappen enkel de goedgelovigen in, want dat is allemaal ‘sprookjeswetenschap’ (google maar eens ‘fairy science’)

  Wim Warbout (12): homeopathie behoort niet bij de “oudste geneeskunde ter wereld” Het werd zo’n 200 jaar geleden verzonnen. En ik heb wel al het één en ander opgestoken op deze website. Iets dat me bijvoorbeeld opvalt is dat men heel gemakkelijk met persoonlijke aanvallen antwoord (bvb reactie 11.1). Maar dat men niet op de inhoud ingaat. Niemand die toch probeert om degelijk argumenten op tafel te leggen dat homeopathie beter zou zijn dan placebo en evenwaardig als regulier. Niemand die ingaat op mijn uitspraak dat verdedigers van homeopatie de feiten verdraaien. Niemand die blijkbaar een inhoudelijke commentaar wil geven op het “lijstje van 50 (?!) ‘beweringen’ die ‘bewijzen’ dat homeopathie werkt”.

  Tot slot, lees dit ook eens, toevallig vorige week gepubliceerd maar ik heb het vandaag pas opgemerkt: http://www.theguardian.com/world/2014/apr/08/homeopathy-is-bunk-study-says . Maar ja, dat zal wel weer een studie zijn die door de aanhangers van homeopathie zal genegeerd worden…

 10. Omdat ik zie dat Feniks ALTIJD bovenaan wil staan, als eerste reactie, plaats ik deze even hier. Dus Koen:
  1. Op basis van welke METING weet je dat een METING ‘BETER’ is dan een MENING.. hahahahaha.. JIJ beste Koen, JIJ vindt het beter. Toon me anders een ‘wetenschappelijk onderzoek’, dat jouw stelling (want meer/minder is het niet..!) onderbouwt.. Ik geloof dat een mening minimaal zoveel ‘waar(d)’ is als een meting.. En dat vind ik.. 😉
  2. Waarom probeer je hier op de site, (waar je het helemáál niet naar je zin hebt, zo blijkt telkens en verklaar je zelfs) telkens mensen te overtuigen van jouw gelijk.. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, en dan zeg ik het netjes, dat je hier helemaal niet voor jezelf bent.. Een soort propagandist voor de anti-kwak.. Waarom kom je hier überhaupt op de site, als het je allemaal tégen staat? Als iedereen er niets van begrijpt? Als er niemand is die jouw mening deelt? Zelfkastijding? Masochistische trekjes..?
  3. Waarom ga je NOOIT in op de vraag of je al die artsen en apothekers oplichters vindt? AL DIE artsen die VANUIT PRAKTIJKBEWIJS je kunnen vertellen dat homeopathie werkt.. (Je kunt zó een afspraak van me krijgen bij Gio Meijer en/of Frans Kusse, één van de auteurs van dit artikel.) Honderduizenden artsen die wereldwijd met homeopathie werken, hebben het volgens onze Koen allemaal ‘fout’..! Oplichters, placebo-venters..
  4. Waarom ga je nooit in op de vraag waarom het niet zo zou kunnen zijn, dat door DE HUIDIGE METHODE VAN METEN homeopathie niet eens KAN worden ontdekt. Evenals de ontdekking van de röntgenapparatuur en de elektronen-microscoop een totaal andere wereld opende, zo kan een ‘andere’ meetmethode ineens zorgen voor begrip van de werking van homeopathie binnen de wetenschappelijk methodes die jij aanhangt als ‘waarheid’..?
  Kortom: ‘East is East and West is West, and never the twain shall meet’..

 11. Doodsteek homeopathie in België…

  Op de valreep – twee weken voor het einde van de regeerperiode – publiceert de minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS), vandaag een koninklijk besluit in het Staatsblad dat de homeopathie erkent en zegt hoe homeopaten geregistreerd kunnen worden. Tevredenheid valt echter nergens te horen.

  Het besluit zegt vooral wie onder welke voorwaarden geregistreerd kan worden als homeopaat: dat zijn in beginsel alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en die moeten naast hun gewone opleiding aan een universiteit of hogeschool nog een opleiding homeopathie gevolgd hebben. Dat zijn 400 uren theorie en 200 uren stage voor een arts. Verder wordt bepaald hoeveel uren bijscholing ze elk jaar moeten volgen.

  Het probleem is dat die opleidingen NOG NIET bestaan aan de universiteiten en hogescholen, en dat het er ook niet naar uitziet dat die er snel zullen komen. Het koninklijk besluit sluit alle andere personen uit van de beoefening van de homeopathie, behalve een groep die van overgangsmaatregelen geniet. Maar die is zeer klein. Reden voor Robert Verstraeten, voorzitter van de Liga Homeopathica Classica, om erg kritisch te zijn over het besluit. Net als Marc Moens van de artsenvakbond BVAS.

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140512_006

  Vanaf vandaag hangt er een bordje op de deur van de homeopaat?: “Gesloten wegens gewijzigde wetgeving”…

  1. Die gaan eerder naar Zwitserland als je genoeg ch.franken op zak hebt.
   (Je hebt trouwens wel gelijk als je nu in Zwitserland zit!) 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.