Advertentie

Niks ‘Iran-deal’, het gaat om de petro-dollar..!!


x

xx

x

Niks ‘Iran-deal’; het gaat om de petro-dollar..!!

2018 © Peter Haisenko  / deze versie WantToKnow.nl/be
Origineel HIERvertaling © Monika Schenk

x

Wat de omgang met kernwapens betreft, heeft Iran dezelfde status als Duitsland: beide hebben het Non-proliferatieverdrag ondertekend en zien dus af van de ontwikkeling van hun eigen kernwapens overeenkomstig het verdrag, hoewel ze dergelijke wapens zouden kunnen bouwen. Het aanvullende verdrag voor Iran, waarover jarenlang is onderhandeld, is dus uiteindelijk overbodig en je vraagt je af welke strategie Donald Trump eigenlijk volgt. En natuurlijk gaat het ook weer over olie, maar het is veel ingewikkelder dan het oppervlakkig lijkt. In feite gaat het de VS om niets minder dan het bestaan van de oliedollar – en dus om het bestaan van het land alleen.

Libië; de onverdroten opmars van het leger van de Rothschilds. Natuurlijk in NATO-camouflage of in ISIS-kledij.. In de strijd om het fundament onder de Petro-dollar, dient elke ‘opstandeling’ het veld te ruimen..! Het idee van de Afrikaanse Centrale Bank die Gadaffi wilde oprichten, in de wieg gesmoord.. Ter eer en meerdere glorie van de eigenaren van de US-dollar. En nee, dat zijn niet de Amerikaanse burgers..!!

Laten we niet vergeten dat Libië en Irak zijn verwoest omdat ze niet meer dollars wilden accepteren als betaling voor de verkoop van hun olie. In de hype over de nucleaire overeenkomst met Iran is het belangrijkste nieuws gedaald: Vorige week kondigde de regering aan dat ze geen olie meer wil verkopen voor de Amerikaanse dollar. ‘Toevallig’ kwam de media-effectieve presentatie van Netanyahu, doorspekt met eeuwenoude beschuldigingen, die de EU zelf blootstelde als vals en uiteindelijk als propaganda.

De VS zijn lange tijd de wereldkampioen geweest op het gebied van het tekort op de buitenlandse handelsbalans. De term ‘petrodollar’ wordt meestal onzorgvuldig gebruikt en er zijn maar weinig mensen die weten wat het werkelijk betekent. Na de ontkoppeling van de Amerikaanse dollar door Nixon in 1971 had de Amerikaanse munteenheid in feite haar status van reservemunt verloren.

De leegstaande, bouwvallig US-dollar had een nieuw fundament nodig..
De dollar was een groen drukwerk zonder substantie geworden, dat toebehoorde aan een land dat op dat moment al de wereldkampioen van het tekort op de buitenlandse handelsbalans was. Er was dus geen redelijke reden meer om wereldwijd in US-dollar te handelen en zeker geen reden om reserves in deze valuta aan te houden.

De grote vraag is natuurlijk hoe andere grote leveranciers van brandstoffen, zoals de Arabische landen, zullen reageren op de besluiten van o.a. Rusland en China, om de US-dollar te laten vallen.. Hoe trouw zijn de Arabieren aan de VS..?

Maar zelfs dan zou dit tot enorme problemen voor de VS hebben geleid. Dus wat zou Washington kunnen doen om zijn dollar ‘vrij van alternatieven’ te houden? De oplossing was en is: olie, om precies te zijn de oliehandel in oliedollars.

In 1971 verplichtten de Verenigde Staten de toen grootste olieleverancier, zijn vazal Saoedi-Arabië, om alleen olie te verkopen in ruil voor US dollars. Ook Iran onder sjah Pahlavi werd geïntegreerd, net als de andere olielanden. Hierdoor werd het bezit van de US-dollar verplicht gesteld, omdat er geen vrijheid is om geen olie te kopen. Met deze min of meer gewelddadige beperking van de vrijhandel zijn de Verenigde Staten erin geslaagd ervoor te zorgen dat de wereld de Amerikaanse dollar, die op zichzelf geen waarde heeft, als zijn reservemunt en belangrijkste handelsvaluta blijft erkennen en verlangen.

De Russische president Vladimir Putin en zijn Chinese collega, president Xi Jinping hebben zojuist een historische gas/olie-deal getekend. Dat was vlák voordat de toenmalig president Barack Obama arriveerde in de Chinese hoofdstad voor de vergadering van de Asia-Pacific Economic Cooperation. Hoezo ‘in you face’..? De waarde van dit onderdeel van de veel groter oliedeal tussen China en Rusland, is rond de US$ 400 miljard. Maar reken er niet op, dat de olie in US$ wordt afgerekend..!! Rusland is dicht bij een deal met China, om JAARLIJKS 30 miljard kubieke meter gas uit west-Siberië te leveren aan China. via het staatsbedrijf ‘OAO Gazprom’. Deze deal loopt 30 jaar! En gaat dus over 900 miljoen kubieke meter gas. En dan spreken we nog niet over de aardolie-deals.. Het ‘Poetin-bashen’ komt zo in een heel ander daglicht te staan nietwaar..??

Zolang dit dictaat voortduurt, kunnen de VS hun tekort op de buitenlandse handel negeren en de wereld eindeloos bedriegen met groen drukwerk. De oliedollar kan ook de reden zijn waarom het olieland Noorwegen niet in de euro is, omdat dan Noorse olie in euro zou moeten worden betaald.

Iran is terecht boos
Zodra een land echter uitstapt en zijn olie tegen andere valuta’s verkoopt, komt dit systeem, dat de onverdiende welvaart en macht van de VS veilig stelt, ernstig in gevaar. Khadafi en Saddam Hoessein zijn bij deze poging om het leven gekomen, net zoals Iran tot aartsvijand werd uitgeroepen nadat de regering had aangekondigd van plan te zijn hetzelfde te doen.

Nu is Iran boos omdat het Westen – met name de VS – de sancties die het na de nucleaire overeenkomst had beloofd, niet volledig heeft opgeheven. Iran is terecht boos en vecht nu terug met het pijnlijkste wapen voor de VS: Iran wil niet langer olie leveren tegen de Amerikaanse dollar.

Over het algemeen is de Amerikaanse dollar in zijn ‘doodstrijd’. Het heeft concurrentie gekregen als reservemunteenheid en wordt nu voor minder dan 60% als zodanig gebruikt. De directe handel met China, zowel tussen de EU als Rusland, vindt al grotendeels plaats zonder omweg via de Amerikaanse dollar.

De BRICS-staten heeft een systeem ontwikkeld dat concurreert met SWIFT en dat ook zonder de Amerikaanse dollar werkt. De totale dominantie en controle van de wereldhandel dreigt de VS weg te glippen. Iran komt nu ook mee in deze toch al bedreigende situatie en wil de oliedollar achterhaald maken.

Dat zou de Amerikaanse dollar de kop kunnen kosten! Het geschil met de VS gaat dus helemaal niet over de nucleaire overeenkomst, maar over het redden van de oliedollar en daarmee het elementaire overleven van de VS. Welke rol speelt Israël hierin?

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..


Israël is afhankelijk van hulp uit Amerika

De vijandige houding van Israël ten opzichte van Iran is bekend en de Israëli’s hebben Iran al aangevallen en gebombardeerd in strijd met het internationaal recht. Netanyahu weet dat zijn land afhankelijk is van hulp uit Amerika. Maar dat kan alleen zolang de oliedollar de VS solvabel houdt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Netanyahu de VS steunt in hun inspanningen om de oliedollar te beschermen. Met hun huiveringwekkende beschuldigingen aan het adres van Iran doden ze twee vliegen in één klap. Zij willen Trump in een vernietigingsoorlog tegen Iran drijven en er tegelijkertijd voor zorgen dat de VS steun kunnen blijven verlenen.

Zelfs de EU heeft erkend hoe wankel Netanyahu’s beschuldigingen aan het adres van Iran zijn en heeft deze zelfs openbaar gemaakt. Maar niemand heeft gezien waar het echt over gaat – of het was opzettelijk verborgen. Zoals het Amerikaanse tijdschrift ‘The National Interest’ onlangs in een artikel beschreef, zijn de grootste vijanden van de VS niet China of Rusland, maar hun eigen schuldenlast. We zien dat de VS elk kwartaal de insolventie uit het verleden uit de weg gaan en het schuldplafond telkens weer met duizenden miljarden dollars verhogen.

Op dit moment staat de Amerikaanse staatsbegroting onder druk met rentebetalingen van 9,4% – berekend over de gehele staatsbegroting – en dit is op dit moment nog steeds een zeer lage basisrente. Het tijdschrift berekent dat dit nutteloze aandeel zal stijgen tot 16% (!!) in 2022, mits.. de rente laag blijft. Niet voor te stellen wat de gevolgen zouden zijn als het oliedollarsysteem zou instorten.

De huidige staat van de VS is ellendig..!
Donald Trump is zich terdege bewust van de precaire situatie in de USA. Hij verwoordde dit met zijn campagneslogan ‘Make Amerika Great Again’. Strikt genomen zegt hij echter iets heel anders: “De huidige staat van de VS is gewoon ellendig! Anders hoefde hij zijn land niet meer groot te maken. De VS zijn afhankelijk van de goede wil van de wereld om goederen te leveren zonder daar enige tegenprestatie voor te ontvangen, namelijk in de vorm van exportgoederen uit de VS.

Donald Trump, de slimme zakenman, weet dat. Zijn hele economische programma – inclusief beschermende tarieven – is er dus op gericht om de handelsbalans van de VS op orde te brengen, want alleen op die manier kan hij de VS onafhankelijk maken van de goodwill – of domheid – van andere landen. Oh ja, waarom worden EU-douanerechten ‘beschermende rechten’ genoemd en, als Trump dat doet, ‘straftarieven’?

Het beleid van Trump mag niet worden begrepen volgens ‘normale’ normen. Hij moet zowel naar binnen als naar buiten vechten. Tegen het moeras in eigen land en tegen alle landen die hun voorgangers voortdurend hebben geërgerd. Amerika heeft geen vrienden, alleen afhankelijke vazallen – of vijanden. Zijn als grillig omschreven beleid toont echter verbazingwekkende successen – zie Noord-Korea en de wereldwijde reflectie over de aanhoudende en schadelijke exportoverschotten van Duitsland en China.

Ik ben dus benieuwd wat hij met zijn Iran-beleid beoogt, dat anders nogal onbegrijpelijk lijkt. Hoe kun je een land, Iran, op deze manier aanvallen – nog steeds verbaal – als je weet dat het afhankelijk is van dit land? Zie Petrodollar.. Zelfs een directe wapenloop met Iran kan niet tot succes leiden. De bases en schepen van de Amerikanen in en rond de Arabische Golf zouden bij een directe aanval door Iran ernstig gevaar lopen te worden vernietigd. Iran kan gewoon de Straat van Hormus sluiten. De gebruikelijke luchtsuperioriteit van de Amerikaanse luchtmacht, zonder welke de VS niet kunnen aanvallen, is ook niet meer aanwezig omdat Rusland zijn superieure S-300-luchtdoelraketten aan Iran heeft geleverd.

Rusland verhandelt ook olie zonder oliedollars
Het zou dus kunnen dat Trump’s gerommel tegen Iran uiteindelijk tot een compromis wil komen dat ertoe zal leiden dat Iran nog enige tijd Amerikaanse dollars voor zijn olie accepteert. De US-dollar wordt al omzeild in de handel met China, maar China is hoe dan ook een bijzonder geval, omdat het al een overvloed aan US-dollar heeft.

De directe leveringen van Iraanse olie aan Rusland worden ook niet betaald in US dollars; dit is meer een directe “betaling” voor de Russische S-300 systemen. De situatie is onduidelijk, maar één ding is duidelijk: in het geschil met Iran is de nucleaire overeenkomst met Iran hoogstens secundair. Ja, natuurlijk, zoals altijd gaat het om olie, maar er staat nog veel meer op het spel voor de VS – de oliedollar en daarmee haar (economische) bestaan. Voor Israël gaat het rechtstreeks om het bestaan van de staat. Niemand mag verbaasd zijn over Netanyahu’s propagandacampagne.

Laten we eens kort naar Syrië kijken. De doelgerichte vernietiging begon in 2011, drie maanden nadat gigantische oliereserves waren ontdekt in het noordoosten van het land. Is het een wonder dat juist dit deel van Syrië door de VS wordt bezet? Als dat niet meer het geval is, krijgen de Verenigde Staten met hetzelfde probleem te maken als Iran, want één ding is duidelijk:

Het door het westen getreiterde land zal zijn olie zeker niet voor Amerikaanse dollars verkopen als het de controle over de oliebronnen terugkrijgt. Tromp weet dat ook. We kunnen ervan uitgaan dat, net als in Rusland en Noord-Korea, ook in Iran de kanalen van de geheime diplomatie roodgloeiend zullen raken. We kunnen daarom alleen maar hopen dat Iran barmhartigheid zal tonen en de oliedollar niet onmiddellijk zal vernietigen.

Misschien hebben ze begrepen dat Trump het Amerikaanse beleid echt wil afwenden van interventionisme, zoals hij in zijn inaugurele rede beloofde. Hij is immers nog geen nieuwe oorlog begonnen. De recente ondoeltreffende aanval op Syrië moet eerder worden gezien als een placebo voor de binnenlandse vijanden. Zoals ik al zei, is het niet gemakkelijk om de strategie achter het gerommel van Trump door te nemen, maar je kunt er alleen maar dicht bij komen als je in ieder geval probeert welwillend te zijn.

Ik ben erg benieuwd welke acties er op 13 mei zullen plaatsvinden. Ik denk dat Tromp iedereen opnieuw zal verrassen, want het gaat hier om het economisch overleven van zijn natie.

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5aec9210d4fbc_selected-products” products=”1001004005010670,1001004006888418,1001004007139326,1001004001811053,666855386,1001004007118445,1001004002383605,1001004006922602,9200000076541851,9200000091585208,1001004004773480,1001004006073643,1001004005074355,1001004006194179,1001004006831934,9200000072999515,9200000088440005,9200000072025940,9200000079530493,1001004007089733,9200000086440661,9200000082232657,9200000069831543,9200000072444624,9200000051780884,1001004005971271″ name=”trump iran deal ” sub_id=”” link_color=”C24F15″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFE3E6″ border_color=”D2353A” width=”740″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

6 gedachten over “Niks ‘Iran-deal’, het gaat om de petro-dollar..!!

 1. Een goede analyse, die duidelijk weergeeft waarover het gaat = de dollar als wereld reserve munt, met al de voordelen voor de USA en de nadelen voor de rest van de wereld. Dit werd duidelijk verwoord door de toenmalige min. van Financiën Connally :
  https://www.zerohedge.com/news/2015-09-05/exorbitant-privilege-dollar-our-currency-your-problem
  met citaat :
  “There is no better way to describe the international monetary system today than through the statement made in 1971 by U.S. Treasury Secretary, John Connally. He said to his counterparts during a Rome G-10 meeting in November 1971, shortly after the Nixon administration ended the dollar’s convertibility into gold and shifted the international monetary system into a global floating exchange rate regime that, “The dollar is our currency, but your problem.” This remains the U.S. policy towards the international community even today. On several occasions both the past and present chairpersons of the Fed, Ben Bernanke and Janet Yellen, have indicated it still is the U.S. policy as it concerns the dollar. …..”.
  Vanuit USA standpunt is het dan ook logisch dat elk gevaar voor de dollar als wereld reservemunt, met alle middelen moet bevochten worden.

 2. “Wat de omgang met kernwapens betreft, heeft Iran dezelfde status als Duitsland:…”

  Dit is ‘bullshit’!

  Duitsland heeft kernwapens in bruikleen van de VS en stationeert tactische kernwapens op de door NATO toegewezen plaatsen om ze via Duitse jachtvliegtuigen in te zetten zelfs voor een preventieve eerste aanval.(1)

  Zie daarvoor de ‘Nuclear Posture Review’ van 2018 van het ‘Department of Defence’. (2)

  Hiermee schenden de VS en de vijf betrokken Europese landen het Non-proliferatieverdrag. (3)

  Eigenlijk zou de vergelijking slechts opgaan mocht Rusland of China kernwapens opstellen in Iran, die dan door de Iranese militairen kunnen worden ingezet op bevel van de Russen of Chinezen.

  Volgens de plannings-documenten van het Pentagon gaat de VS in totaal 180 B61-12 thermonucleaire bommen in Europa opslaan, waarvan 20 in Nederland, 20 in België, 20 in Duitsland, 50 in Turkije, en 70 in Italië.

  De VS en dus NAVO ziet het zelfs mogelijk dergelijke wapens in te zetten tegen een ‘cyber-attack’. (4)

  1. Eric Zuesse, ‘U.S. Will Station New Nuclear Weapons in Germany Against Russia’, 22 September 2015:

  http://www.globalresearch.ca/u-s-will-station-new-nuclear-weapons-in-germany-against-russia/5477506

  • Johannes Stern, ‘US Stations New Nuclear Weapons in Germany’, 28 September 2015:

  http://www.globalresearch.ca/us-stations-new-nuclear-weapons-in-germany/5478562

  • Tyler Durden , ‘US Conducts Successful Field Test Of New Nuclear Bomb’, 29 August 2017:

  https://www.zerohedge.com/news/2017-08-29/us-conducts-successful-field-test-new-nuclear-bomb

  2. Christopher Black, ‘US Nuclear Policy Review; The World Is Our Enemy’, 2 August 2018:

  https://journal-neo.org/2018/02/08/us-nuclear-policy-review-the-world-is-our-enemy/

  • Robert J. Burrowes, ‘The Fear Driving US Nuclear Strategy’, 8 February 2018:

  https://www.globalresearch.ca/the-fear-driving-us-nuclear-strategy/5628625

  The United States Department of Defense released its latest ‘Nuclear Posture Review 2018’ (NPR) on 2 February, updating the last one issued in 2010 during the previous administration.

  See ‘Nuclear Posture Review 2018’:

  https://admin.govexec.com/media/gbc/docs/pdfs_edit/2018_nuclear_posture_review_-_final_report.pdf

  The Executive Summary of the NPR is also available, if you prefer.

  See ‘Nuclear Posture Review 2018 Executive Summary’:

  https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872877/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY.PDF

  3. RT, ‘US deployment of new B61-12 nukes to Europe would violate non-proliferation treaty – Moscow’, 29 Aug, 2017:

  https://www.rt.com/news/401344-b61-deployment-non-proliferation-treaty/

  4. Ray McGovern and William Binney, ‘Russians Spooked by Nukes-Against-Cyber-Attack Policy’, 16 February 2018:

  https://consortiumnews.com/2018/02/16/russians-spooked-by-nukes-against-cyber-attack-policy/

  New U.S. policy on nuclear retaliatory strikes for cyber-attacks is raising concerns, with Russia claiming that it’s already been blamed for a false-flag cyber-attack – namely the election hacking allegations of 2016, explain Ray McGovern and William Binney .

  Ray McGovern, a CIA analyst for 27 years, was chief of the Soviet Foreign Policy Branch and briefed the President’s Daily Brief one-on-one from 1981-1985.

  William Binney worked for NSA for 36 years, retiring in 2001 as the technical director of world military and geopolitical analysis and reporting; he created many of the collection systems still used by NSA.

  1. Ja, dat klopt.
   En daarom is er geen sprake van ‘bevrijding’ door de o zo democratische VS!
   Dat de Duitsers geen ‘eigen leven’ leiden dat is nog te plaatsen (ook klopt de reden niet), maar wat is met de andere Europese landen?
   De Duitsers werden ‘ent-nazifiziert’, dus schoolboeken en curriculum zijn van de geallieerden bepaald, de ‘boze’ Duitser mocht nooit meer ‘kwade’ dingen doen, tenzij, zo blijkt, voor de VS, GB, F en natuurlijk Israël, dan is het wel ok?!
   Hoe dan ook het is na de laatste eeuwen duidelijk wie vieze spelletjes speelt en daarmee de wereld op een gewelddadige en leugenachtige manier bepaalt….en ik hoop van harte dat we ooit verlost zijn van deze oneindig durende onrechtvaardigheden door de oorlogshitsers en moordenaars van onschuldigen, en dat ook de mensen binnen Europa/wereld worden verlost van foute salesmen en corrupte ziek, zwak en misselijke…

  2. MC 1 :
   Alle wegen leiden niet naar Rome maar naar Londen, zijnde The City met de RKM en de Illuminati. Beiden bedienen zich in alle landen van handlangers – valiezendragers – verraders enz…. die actief zijn in alle landen, zonder uitzondering. Beiden zijn verantwoordelijk voor alle (burger)oorlogen, terreur, ellende, crisissen, decadentie enz… gedurende de laatste eeuwen, met als theoretische startdatum : 1782 de conferentie van Willemsbad, en de praktische start werd gegeven in 1789 in Frankrijk. Het doel is een NWO die communistisch moet en ook zal zijn. Voor een goed begrip : vrijmetselarij is judaïsme voor de goyim(=het vee), het doel van vrijmetselarij is communisme en communisme is ook zionisme. Alle landen zijn dan ook pionnen op het schaakbord die door de RKM en de Illuminati worden gemanipuleerd. En dit met behulp van de voormelde handlangers. Alles wat er gebeurd is en momenteel gebeurt, wordt bepaald door de top van de piramide. in The City. Dit geldt voor de USA, Duitsland, enz.. en zeker voor de EUSSR in zijn geheel, waarvan het doel een communistische dictatuur is. .. en dit in alle domeinen van de maatschappij. Ik zeg dit niet maar een bron boven alle verdenking heeft dit gezegd :
   http://new.euro-med.dk/20180507-weltkommunismus-siegreich-karl-marx-geburtstag-mit-groser-statue-von-china-und-lobrede-von-eu-in-trier-gefeiert.php
   met kort citaat :
   ““Jeder würde daran gut tun, sich an Marx zu erinnern, denn Erinnerung und Verständnis sind Teil der Zukunftssicherung”, sagte Juncker….”.
   Hier verwijs ik naar de volkse uitdrukking : “Dronken gesproken is nuchter gedacht”.
   De ganse tekst is echter van belang. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar op de voormelde website.
   Mc : Uw hoop op bevrijding is dus nog niet voor morgen. Ik zie trouwens nog een versterking van de EUSSR dictatuur. … en de occulte machten die er achter schuil gaan.

  3. Sub Rosa, ik zou het niet zo zwart wit zien, betreft communisme…geen idee. Het lijken ondertussen wel ‘Kampfbegriffe’ (strijdtermen), die men inzet om onze gedachtes te manipuleren.
   Ik weet dat wat op -isme- eindigt een ideologie is, die in iemands ‘brein’ is ontstaan. Iedereen die het niet bedacht heeft, blijft er mee bezig het op zijn eigen manier ‘in te vullen’. Als je ziet wat Rudolf Steiner wilde, en wat de ‘vrije scholen’ ondertussen doen, dan kan ik niet zeggen dat het volledig overeenkomt. De interpretatie, het misbruik van ideologieën is gigantisch.
   We leven in een deceptie, zo veel weet ik zeker.
   De verdeling die nu gebeurt is gewild van hogere hand…dat er opeens een indeling plaats vindt van het volk in rechts (patriotten) en links (communisten/antifa), dat waait allemaal uit de VS hiernaartoe. Het is volkomen belachelijk, als je discussies volgt op fora, hoe iedere mens die nog over een beetje medeleven beschikt, als ‘Gutmensch’ of ‘communist’ belachelijk gemaakt of nog erger uitgescholden wordt, dat sociale gedachtes voor losers zouden zijn. Ik vind dat voor een ‘beschaafde’ maatschappij wel een achteruitgang en schrik hiervan. Je moet nu een zogenaamde ‘patriot’ zijn, en opeens alles en iedereen die differentieert haten. Daarbij komt dat achterlijke Q Anon gedoe…het is niet te geloven wat dat in de alternatieve media deed en doet.
   Ik was verbaasd wie met deze info allemaal aan de haal gaat, het ‘Sprachrohr’ van de Trump administratie….hoofdschud!
   Die mensen denken werkelijk waar, dat ze over insider kennis beschikken, die alleen zij kunnen ‘analyseren’…. dus de maskers zijn gevallen.
   Het is niet een strijd met ‘boven’ maar het wordt een strijd tegen elkaar. Dat is de opzet van de boeven, waaronder de VS met Trump zeker hoort. Onzin te denken, de media schrijven ‘slecht’ over Trump, dus hij moet goed zijn….hoe naïef!!
   Ik laat me in ieder geval niet voor het wagentje van wie dan ook spannen.
   Hier George Friedman 2016 in Davos.
   https://www.youtube.com/watch?v=hDIh7L65YGU

 3. Hallo Guido,
  Zeer goed verhaal. Ik ben aan een oplossing aan het werken: zie http://www.ubi-wallet.com
  Mede ook omdat de huidige jarenlange deflatie van de dollar en euro een aanwijzing zijn dat Fiat geld bij de eerstkomende recessie waarschijnlijk langzaam in hyperinflatie geraakt. Een slimme en faire crypto kan dan een uitweg bieden. Ik zou graag van je horen (en ook van de andere lezers) wat ze van dat idee vinden. Je kunt me mailen op teun.vansambeek at gmail.com .
  gr. Teun

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.