Advertentie

De energetische, ‘onzichtbare’ wereld…


Onze wereld lijkt te worden gedomineerd door ‘de werkelijkheid’. Vanuit dat construct, wat méér is het echt niet, krijgen we als mensenkinderen van kleinsaf te horen, dat we ‘normaal moeten doen’ en dat ‘wat jij vindt niet belangrijk is’… Tja, doe normaal, maar wat is dan dat ‘normale’…? Is er een wereld, dáár buiten ons, die voor iedereen hetzelfde is..? En zo ja, zien we dan allemaal hetzelfde, op hetzelfde moment.. ? Want natuurlijk is bij ‘die normale werkelijkheid daar buiten’ al meteen duidelijk, dat verschillende mensen ook verschillende ‘belevingswerelden’ hebben..

Dat is natuurlijk hoogst frustrerend vaak; jij beleeft wat anders dan een ander. En omgekeerd.. NIEMAND beleeft dus hetzelfde in deze grote materiële wereld. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want we hebben allemaal wel geleerd, dat deze grote materiële wereld, bestaat uit moleculen en atomen, die bij elkaar worden gehouden en zo de ‘MATERIE’ vormen. De magistrale komiek Bill Hicks heeft dat eens in een prachtige quote in een sketch verwoord als:

Bill Hicks doet in deze sketch een nieuwslezer na, die plotseling op de radio een wel heel indringende waarheid verkondigt.. Je ziet het stuk hierboven staan; wanneer we dit even vertalen voor je, staat er:

‘Vandaag realiseerde een jongeman zich -onder invloed van verdovende middelen (acid)- dat alle materie slechts bestaat uit gecondenseerde energie en dat wij eigenlijk met elkaar één bewustzijn zijn, dat zichzelf subjectief observeert. Dat er niet zoiets bestaat als de Dood, dat het leven slechts een droom is en dat wij de manifestatie van ons eigen voorstellingsvermogen zijn.

En dan is hier Tom met het weer voor vandaag…”

Bill Hicks (1961-1994)

Tja, prachtige humor nietwaar? Maar humor om te (glim)lachen bevat natuurlijk altijd een essentiële waarheid..

Onze wereld bestaat dus uit ‘gecondenseerde’ (neergeslagen) energie, die zich in atomen/moleculen op een heel laag trillingsniveau manifesteert. Dat is de materie, de wereld die we zien.. En dat zegt niet alleen Bill Hicks op een grappige manier; dat verklaren de knapste natuurkundigen.

Tja, als je dan als leek niet weet hoe die wereld helemaal in elkaar zit, en dan ook nog geacht wordt om ‘eens normaal te moeten doen’, dan kun je je voorstellen, dat mensen gaan denken dat ze abnormaal zijn.. Toch? Wat jij vindt en voelt is kennelijk niet belangrijk.. Wat er achter de materiéle werkelijk zich afspeelt, is kennelijk van geen waarde..? Ook als is het verdikkie de ESSENTIE van ons bestaan op Aarde.

Als we het omdraaien gebeurt er plotseling iets heel anders.. Dan nemen we juist de energie als basis. Dan is energie ‘NORMAAL’.. Toch? Ook al hebben we nooit geleerd daarmee te werken, daarop te letten en/of daarmee rekening te houden, toch houden we als mensen meestal wel rekening met gevoelens, emoties, pret, passie en humor.. Om er maar eens een paar immateriële zaken tegenaan te gooien.. En wat dacht je van datgene wat onze voeding in ons lijf doet..? Voedsel (materie) wordt ontleedt en omgezet in… ENERGIE IN ONZE SPIEREN.. Via verbranding van materie komt kennelijk de energie UIT de materie..

Er zijn veel mensen die hooggevoelig zijn en energetische zaken kunnen waarnemen, waarvan veel andere mensen het bestaan niet bevroeden.. Veel therapeuten (ook degenen die fysiek werken vaak!) voelen hun cliënten in en helpen op basis van die energetische uitwisseling, hun mede-mens om te helen. Ook bij hypnose is er zo’n uitwisseling van energetische oorsprong. Onze creativiteit en onze ‘focus’, dus datgene waar we onze aandacht op richten, is niets anders dan een onzichtbare ‘licht’bundel, die atomen/moleculen in verbinding observeert en vooral BEÏNVLOEDT..

En het wordt natuurlijk helemaal bijzonder, wanneer je als mens BEWUSTE energieën tegenkomt… Velden of ‘wolken’ van energie met daarin een bewustzijn.. Tja, we kunnen ons voorstellen, dat we veel van je verbeeldingskracht vragen, maar we hechten er waarde aan dit hier ook nog te melden, omdat juist die ‘andere bewustzijnsvormen’ zich vaak onderdanig voelen aan de mens. Terwijl die juist als een dronkenman rondloopt op Aarde en volledig de kluts kwijt lijkt, in zijn streven vooral, om ‘normaal’ te doen. Zoals hem of haar geleerd is..

Er is een nieuw boek uit over het energie lezen en ermee leren omgaan. En wij vinden het verschijnen van dat boek een mooie aanleiding nou eens over de energetische werkelijkheid te schrijven en de inleiding van dit boek daarbij als uitgangspunt te nemen. Nou, stoelriemen vast, daar gaan we.

x

* * *

x

x

‘De Reis is een terugkeer naar het begin (onze oorspronkelijke ware natuur),
waarbij we worden, wat we eigenlijk al zijn.’

– Thunder Strikes –

x

x

De ‘normale’, energetische, ‘onzichtbare’ wereld…

2017 ©  Wilka Zelders/Uitgeverij Akasha | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Uit het boek:
‘Handleiding energetische basiskennis’
van auteur/therapeut Wilka Zelders,

De Inleiding:
X

‘Het was 1988 en mijn leven had net een ongekend grote wending genomen. Liep ik daarvoor nog op een weg van eeuwige twijfel aan mezelf, zelfhaat en zelfdestructie, nu had ik ineens uitzicht op iets wat leek op wederopstanding, avontuur en groei. Op dat moment werkte ik als serveerster in het toen zeer bekende bewustzijnscentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam. Een jaar daarvoor woonde ik nog in Woodstock, New York, en stond ik op het punt te ontsnappen uit een gewelddadig huwelijk.

Wilka Zelders

Een maand of tien geleden was ik, na mijn – achteraf bezien moedige – besluit om bij mijn toenmalige echtgenoot weg te gaan, teruggekeerd naar Nederland. Ik voelde me totaal mislukt en schaamde me voor mijn onvermogen een ‘goede’ vrouw te zijn. Het resultaat was een volstrekt dieptepunt in mijn zelfvertrouwen. De meesten van mijn vroegere vrienden was ik kwijtgeraakt, dankzij mijn, voor hen onbegrijpelijke, actie om plotseling met een Amerikaan te trouwen.

En ik had noch de behoefte, noch de moed om terug te keren naar mijn voormalige baan als redactiemedewerker bij een uitgeverij. Aan de slag gaan bij iets wat De Kosmos heette, was daarentegen iets wat wonderwel voelde; het paste bij mijn gevoel niet meer thuis te horen op deze planeet.

De eerste aanwijzing: ‘Ik wil healer worden’..
De Kosmos bleek een verzamelplaats van ongelofelijk interessante mensen, die allemaal op hun eigen manier hun grenzen wilden verleggen. Op een dag ving ik een gesprekje op tussen de kok en een van de andere serveersters, waarbij ze spraken over een cursus die ze allebei volgden, iets met ‘healing’, een woord dat ik nog niet kende.

Hoewel ik al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd was in spirituele zaken, was ik gedurende mijn volwassen leven op de een of andere manier ook heel goed geworden in het maken van ongezonde en destructieve keuzes Maar toen ik het woord ‘healing’ hoorde, groeiden mijn oren boven mijn hoofd uit en ik voelde onmiddellijk dat ik alles wilde weten over dit magische iets.

‘Hoe kun je ooit een wereld van vrede, overvloed, liefde, verbinding en vrijheid verwezenlijken, als je steeds opnieuw beelden van beperking, afgescheidenheid en pijn op je netvlies ziet verschijnen?’

Alhoewel ik het me op dat moment nauwelijks bewust was, had het universum – of mijn Ziel – toen en daar een poort naar vrijheid voor mij geopend, naar het pad waarop ik mijn eigen kracht zou leren kennen en ontsluiten. ‘De Kosmos’ bood al haar medewerkers de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus uit hun gigantische aanbod. En daar verscheen in het cursusoverzicht alweer dat mysterieuze woord ‘healing’. Ik besloot om mijn allereerste spirituele cursus ooit te gaan volgen, genaamd ‘Healing en meditatie’…

Tijdens onze eerste bijeenkomst vroeg Sita Cornelissen, onze lerares, aan iedereen, waarom we ervoor hadden gekozen aan deze cursus mee te doen en wat we ervan hoopten te leren. Ik was een van de laatsten in de cirkel en mijn hart begon steeds harder te bonken, terwijl mijn beurt dichterbij kwam. Toen het zover was, was ik inmiddels zo zenuwachtig dat ik totaal vergat wat ik in de voorgaande 20 minuten voortdurend in mezelf had gerepeteerd. Plotseling hoor ik mijzelf er met enige kracht uitflappen: ‘Ik wil healer worden!’


Wat?! Wat had ik daar gezegd? Het was zo’n verrassing voor mijzelf dat ik die woorden het liefst wilde terugnemen, maar wonderbaarlijk genoeg voelde ik ook een enorme opwinding in me omhoogkomen. Ja, een healer, dat voelde fantastisch, alhoewel ik op dat moment geen flauw idee had wat dat inhield.

Ontdekken, bevrijden en doorgeven..
Nu, 28 jaar later, kan ik zeggen dat dit een van de belangrijkste en beste keuzes van mijn leven is geweest. Sindsdien is mijn leven één voortdurende ontdekkingsreis naar steeds diepere ‘geheimen’ over hoe het leven in elkaar steekt. Ik heb stap voor stap geleerd hoe ik de leiding over mijn leven kon nemen en hoe ik mezelf kon bevrijden van pijn en angst om mijn missie te gaan leven: het faciliteren van levensenergie voor de transformatie van ons bewustzijn. Sinds die eerste cursus in 1988 leer én onderwijs ik over energie en healing, waarbij ik steeds weer nieuwe manieren ontdek waarop we ons menselijk bewustzijn kunnen verruimen.

Het gaat daarbij om de transformatie van een staat van onwetendheid en beperkende overtuigingen naar een staat van diep vertrouwen en tastbaar, duurzaam geluk, waarbij ik steeds vaker een gevoel van compleetheid, vreugde en verbinding ben gaan ervaren. Een gevoel waarbij tevredenheid zich uitbreidt naar een gevoel van opwinding, omdat ik leef waarvoor ik hier gekomen ben: de belichaming van mijn bestemming. En ik weet dat dit ook beschikbaar is voor jou.

Met mijn nieuwe boek wil ik een gemakkelijke handleiding geven, die ook jou kan helpen toegang te krijgen tot jouw energetische ontwerp en dit te gaan vertrouwen en onderhouden, zodat je je eigen genezer kunt worden en jouw bestemming kunt gaan leven. Want één ding weet ik zeker: als jij je multidimensionale, energetische ontwerp gaat leren kennen, zal dit je bevrijden van de – vaak beperkende – overtuigingen die je leven, je hoop en visioenen met betrekking tot jezelf, je kinderen en de wereld tot nu toe bepaalden. Hoe kun je ooit een wereld van vrede, overvloed, liefde, verbinding en vrijheid verwezenlijken, als je steeds opnieuw beelden van beperking, afgescheidenheid en pijn op je netvlies ziet verschijnen?

Groter perspectief, nieuwe mogelijkheden
We leven in behoorlijk uitdagende tijden, waardoor we bijna worden gedwongen ons perspectief te vergroten. Als we blijven leven volgens duizenden jaren oude wetten, die ooit werden geïnstalleerd door mensen die meenden dat de wereld alleen maar kon worden bestuurd door macht over anderen te houden, zal dit bijna onvermijdelijk leiden naar onze ondergang. We zien om ons heen hoe het creëren van verdeeldheid tussen mensen – op welke manier dan ook – nooit het geheel kan dienen. We kunnen dus misschien beter kijken naar wat ons verbindt!

We hebben een groter perspectief op onze menselijkheid nodig om een oplossing te vinden en ik weet zeker dat het ontdekken van je energetische ontwerp en alles wat dat verder voor jou betekent, jou dit grotere perspectief zal geven. Het heeft mij de vrijheid gegeven om mezelf te zijn, en anderen zichzelf te laten zijn, om te creëren wat ik wil, de wereld rond te reizen en anderen te ontmoeten op de diepgaandste, intiemste manieren. Terwijl ik daarbij intussen in mijn levensonderhoud voorzie op een gezonde en bevredigende manier.

Ik heb ontdekt dat er van alles nog veel meer is, waar het dan ook vandaan komt, doordat ik heb kunnen zien dat het allemaal onbeperkte levensenergie is, die in zo’n overvloed naar ons toestroomt dat we het ons niet eens kunnen voorstellen. Vrijheid is een onwaarschijnlijk mooi avontuur, en de energie van de kosmos blijft ons ondersteunen met een onbeperkte, overvloedige stroom levensenergie die onze menselijke ervaring ondersteunt.

Weten hoe je toegang kunt krijgen tot deze bron van leven zou wel eens het beste kunnen zijn wat je aan jezelf, je geliefden en de wereld kunt geven. Het zal je ondersteunen om uiteindelijk al je blokkades op te heffen, zodat je kunt groeien en bloeien en vervulling zult vinden. Ik hoop en wens dat je daar net zoveel plezier aan zult beleven als ikzelf.

Waarom zou je de weg naar vrijheid willen nemen?
Op een bepaald moment ben ik naar mijn leven gaan kijken alsof het een avontuurlijk computerspel is waarin allerlei uitdagingen zijn ingebouwd die ik dien te overwinnen. Elk van deze overwinningen geeft mij nieuwe krachten, die mij door de levels helpen bewegen en mij steeds dichter bij het einddoel brengen: zelfrealisatie, meesterschap en vrijheid. Ik zou het spel niet eens spelen zonder die uitdagingen, want er zou niets zijn waardoor ik zou kunnen groeien.

De bewustwording dat jij je eigen weg door dit geavanceerde spel kunt bepalen, is in wezen je eerste stap op jouw weg naar vrijheid. Maar om richting te kiezen is het van wezenlijk belang om je eerst bewust te worden van je huidige situatie. Net als wanneer je je gps instelt: waar ben ik en waar wil ik heen? Dit boek kan een uitnodiging zijn om hiernaar te kijken en om met meer bewustzijn verder op je weg te gaan.

Neem de tijd om te voelen wat de volgende vragen in je oproepen:

 • Voel en geloof ik dat dat wat ik nu heb, alles is wat er mogelijk is?
 • En stel dat dit inderdaad alles is wat er is, wat betekent dat dan?
 • Of kan ik misschien nieuwe mogelijkheden zien, nieuwe horizonten? Wat zie ik daar dan verschijnen?
 • Hoe raken deze gedachten mij? Wat zouden ze kunnen betekenen? Word ik er blij van? Krijg ik er energie van? Inspireert het mij?
 • Is dit de droom die ik aan de volgende generatie of aan de wereld zou willen mee geven?

Dus, dierbaar mens, wat voel jij eigenlijk echt? Ben jij jouw persoonlijke en onverdeelde aandacht waard? Ga er desnoods even voor zitten en schrijf je antwoorden op bovenstaande vragen op. Kun jij ergens al die mogelijkheden in je voelen, alles wat je werkelijk zou willen geven, al dat LEVEN? Is dat allemaal vrij en levend voor jou beschikbaar? Of is het misschien toch ergens onderdrukt, weggestopt in een doosje dat eigenlijk te klein voor jou is?

Ga jij je nek uitsteken als je je verdiept in onzichtbare energie…? Wordt je misschien versleten voor ‘zwever’ of ‘geitenwollensokken-type’…? Of zal blijken dat al ‘die anderen’ eigenlijk bij jou in een spiegel kijken en hetzelfde verhaal doormaken of doorgemaakt hebben..?

Ben jij bereid toe te geven dat je gelooft dat er een groots en overvloedig leven voor jou beschikbaar is en ook voor ieder ander? Draag jij ook ergens een droom met je mee dat jouw winst niet tegelijkertijd het verlies van iemand anders hoeft te betekenen? Dat het economische model waarnaar we heden ten dage leven, er misschien wel naast zit met zijn visioen van beperkte hoeveelheden van alles?

Zit misschien ergens in jou de hoop verborgen, of is die heel duidelijk aanwezig, dat de manier waarop het universum in elkaar zit, meer dan genoeg te bieden heeft voor iedereen? En dat het gekkenwerk is om te geloven dat we allemaal moeten vechten om een klein stukje van de taart van het leven en daarbij onze soortgenoten moeten bevechten?

Is mijn nieuwe boek iets voor jou?
Het kan zijn dat iemand je ooit heeft verteld dat we tevreden moeten zijn met een beter leven ná onze dood, dat het leven hier, op deze prachtige planeet, alleen maar een illusie is die we niet al te serieus moeten nemen. Of vind jij het juist moeilijk te geloven dat er zoiets is als een leven na de dood? Geloof jij misschien dat je gewoon toevallig een leven hebt, en dat het niets uitmaakt wat je er wel of niet mee doet?

Misschien heeft men jou wel verteld dat het leven in een hoogfrequente pleasure zone zondig en/of onmogelijk is en dat je alleen al door dit te wensen, naar de hel wordt verwezen. Misschien heb jij dit wel als waarheid aangenomen en durf je niet te geloven dat het eventueel anders zou kunnen zijn.

Misschien predik jij wel het gevaar van het verleggen van je grenzen, of misschien geloof jij ook echt dat er slechts een beperkte hoeveelheid van alles is en dat onze samenleving is gevormd door een onveranderlijk systeem waarin er mensen zijn die ‘hebben’ en anderen die ‘niet-hebben’.

Als jij echt gelooft dat het nou eenmaal zo is, en dat het nooit beter zal worden, ben je waarschijnlijk ook niet geïnteresseerd in de inhoud van dit boek. Echt, als jij gelooft dat we de status quo gewoonweg moeten accepteren, dat we beperkte wezens zijn, misschien zelfs zondaars, en dat niets zal veranderen omdat het altijd al zo is geweest, alsjeblieft, stop dan met lezen. Laat dit boek dan maar over aan de dromers en keer terug naar wat voor jou werkt. Ik meen het, als jij dat echt gelooft, dan is dit boek niet voor jou.

Mijn nieuwe boek is WEL voor jou als je ergens ‘weet’ dat er meer in het leven is dan je op het eerste gezicht kunt zien en dat er dus eigenlijk ook meer in je eigen leven is. Misschien wil je alleen maar weten hoe je een leven kunt creëren waarin de gezondheid, rijkdom, schoonheid, liefde en vrijheid waarnaar je zo verlangt, gerealiseerd zijn. Of wil je gewoon de Waarheid leren kennen. Wat je motivatie ook is om kennis te nemen van de informatie in dit boek, je kunt er rustig van opaan dat je bewustzijn over wie je bent een beetje zal worden opgerekt en dat je inzicht zult krijgen in wat er werkelijk in jou gaande is en hoe jouw aanwezigheid de wereld om je heen beïnvloedt.

Als je denkt het al te weten…
Dit boek is ook voor jou als je al langer het spirituele pad bewandelt en al het een en ander hebt ontdekt over je subtiele energetische make-up. Het kan zijn dat energie en spiritualiteit vanzelfsprekend en gemakkelijk voor je zijn en dat je de andere gebieden van jouw menselijke bestaan ongemakkelijk en/of oninteressant vindt. Maar als je echt in je volle co-creatieve kracht wilt stappen, zul je zorg moeten dragen voor alle aspecten van je energetische ontwerp. Dat betekent voor spiritueel-georiënteerde mensen dat ze ook voldoende, gezonde aandacht moeten houden voor de fysieke, emotionele en mentale aspecten van het bestaan. Dit boek geeft je informatie en inspiratie om ook die aspecten van jezelf meer te gaan waarderen en onderhouden.

Alleen als we in staat zijn om al onze energieën in balans te houden, in verbinding met het ‘Verenigd Veld’, zullen we volledig levend zijn, aanwezig en in onze co-creatieve kracht. Dat betekent niet dat we geen macht hebben zolang we nog niet op dat punt zijn aanbeland. Onze macht, zegeningen en mogelijkheden groeien met elke stap die we zetten, en we kunnen daarom net zo goed van alle stappen genieten. De uitleg over hoe energie voor jou werkt die ik je met dit boek aanreik, belicht twee kanten van de energetische munt. Aan de ene kant zul je lezen over wat er gebeurt als de energie niet goed voor je kan werken. Je zult iets ontdekken over energetische blokkades op je levenspad en hoe je die kunt opruimen. Maar aan de andere kant gaat dit boek, eigenlijk het grootste deel, over je magnifieke, energetische lichtlichaam en hoe je de kracht die daarin besloten ligt, kunt ontsluiten.

Zo boven zo beneden, zo binnen, zo buiten. Het menselijke chakra-systeem is volgens de Law of One een perfecte afspiegeling van de universele dichtheden.

Wat kun je van deze informatie uit dit boek leren..?
Wat universele levensenergie is, waar je het kunt vinden en hoe het zich in je lichaam manifesteert, is in wezen het onderwerp van dit boek. Ik hoop dit aan te reiken door je een fundamenteel, holistisch basisoverzicht te geven van onze energetische anatomie. Tegenwoordig realiseren de meeste mensen zich dat levensenergie bestaat en dat het een belangrijke rol speelt bij de schepping en het onderhoud van al het leven, inclusief ons eigen leven. Maar omdat de meeste mensen zich dit slechts vaag bewust zijn, zal dit boek beginnen met enkele basisinzichten over de relatie tussen materie en energie, tussen vorm en het vormloze.

Met dat als voorafje gaan we verder met het onderzoeken van de verschillende elementen van onze energetische anatomie, bijna alsof we de verschillende organen en functies van ons fysieke lichaam zouden bespreken. Ik neem je mee langs het chakrasysteem, de drie Centra van Kracht en bijbehorende Sluizen, het systeem van de vier energielichamen en bijbehorende intelligenties en vermogens, de aandrijving door yin- en yangkrachten, en de uitdagende beperkingen van je schaduw, pijnlichaam en beschermende bepantsering.

Tenslotte kijken we naar de mogelijkheden van (zelf)genezing en energetische healing. In elk hoofdstuk tref je informatie aan én gemakkelijke en leuke oefeningen die je kunt doen om alle energieën die ter sprake komen, nog meer te voelen, deze uit te balanceren en coherente energiepatronen te creëren. Op deze manier zal het boek jou zelf laten ervaren wat deze kennis jou te bieden heeft en wat je ermee kunt doen. Door te lezen over de verschillende elementen van jouw energetische anatomie en door met de oefeningen te spelen, ondersteun je het ontwaken van je innerlijk licht en de liefde en kracht in jezelf. Ongeacht hoe ontwikkeld je op dit gebied al bent, kun je altijd verder groeien; daarom nodig ik je uit om een nieuwsgierige mind te houden, zodat je jouw eigen schatten in dit boek zult ontdekken.

Jaja.. Maar wie zegt dat het zo is?
Het boek is een product van mijn eigen ontdekkingsreis in de wereld voorbij het alledaagse. Een reis die ik heb ondernomen omdat ik, zolang als ik me kan herinneren, al op zoek ben naar wie ik werkelijk ben en wat ik hier kom doen. In het script van mijn leven waren nogal wat ellendige beperkingen ingebouwd, met behoorlijk moeilijke uitdagingen, waardoor ik me regelmatig afvroeg wat ik hier in hemelsnaam deed en wanneer ik eindelijk ‘naar huis’ mocht. Dat ‘thuis’ was een plek waar ik me veilig, welkom en gewaardeerd zou voelen, in plaats van beperkt, onwelkom en veroordeeld om volstrekt onduidelijke redenen.

Assepoester-complex
In de loop der jaren heb ik mijn ‘zielige Assepoester’-verhaal, waarin ik me slachtoffer voelde, leren ombuigen naar een avonturenroman, waarin ik als stoere pionier op weg ben gegaan naar de grenzen van het bekende. Deze reis, die al heel jong begon, heeft me bij veel opwindende boeken, leraren en ervaringen en bij kennis van verschillende werkelijkheden gebracht. Ik heb de hele wereld over gereisd om antwoorden te zoeken en ik vond ze ook. Ik lees al esoterische boeken sinds mijn puberteit en ik heb bij totaal verschillende soorten leraren gestudeerd om een beter inzicht te krijgen in de geesteswereld en in Het Veld van onmetelijke energie dat alles met alles verbindt.

Maar ook over hoe mijn emotionele lichaam en mijn fysieke lichaam werken en hoe dit alles met elkaar samenhangt. Ik heb geleerd om bewust Het Veld in te gaan en haal daar de inspiratie voor mijn kunstwerken van holografische blauwdrukken van de schepping vandaan. Tijdens mijn vele lucide dromen heb ik soms maanden achtereen in andere dimensies les gekregen over de vormen van energetische samenhang in de schepping.

Sinds ik op mijn 33e eindelijk toegaf dat mijn mind maar een beperkt vermogen had en er nog veel meer was dat mijn mind niet kon begrijpen, maar een ander deel van mijn bewustzijn wel, mediteer ik elke dag, en doe ik bovendien allerlei vormen van lichaamswerk om ervoor te zorgen dat ik niet zweverig word.

Voor die tijd, van mijn 13e tot mijn 33e, heb ik uit alle macht geprobeerd de waarheid te ontdekken door veel marihuana en andere soorten drugs te gebruiken en intensieve intellectuele debatten te voeren. Maar vanaf het moment dat ik de waarheid en vrijheid van het grotere plaatje van mijn energetische werkelijkheid ontdekte, werd het heel gemakkelijk om die oude manieren achter me te laten. In mijn geval openden meditatie en energiehealing mijn weg naar vrijheid. Tegenwoordig speel ik veel meer met de uitdaging om al die kennis daadwerkelijk te belichamen en er vervolgens gewoonweg mee te leven.

“Jullie zijn ongelooflijk speciaal en hebben een Licht van Thuis, dat nu meer dan ooit nodig is op deze planeet.”

Net als jullie allemaal ben ik ergens onderweg en ik geniet er enorm van om zoveel mensen links, rechts, voor en achter me te ontmoeten Het is opwindend om te zien met hoeveel we al zijn en het is duidelijk dat de aantallen groeien. Ik denk dat dit is omdat we onze thuiskomst beginnen te proeven. Maar, zoals de Boeddha al zei, ‘het is de weg en niet het einddoel’ waarvoor we hier zijn.

Onderweg heb ik inderdaad, naast – en misschien wel dankzij – heel wat diepe duisternis, enorm veel interessante antwoorden gevonden. Allemaal zaken die mijn leven uiteindelijk een stuk gemakkelijker hebben gemaakt en me heel veel plezier, gezondheid, creativiteit, liefde, overvloed en mijn zo gewenste vrijheid hebben gebracht. En eerlijk gezegd voel ik het als mijn ‘plicht’ om deze kenni en wijsheid te delen, wat een van de redenen is waarom ik dit boek schrijf.

Ik weet weliswaar nog steeds niet precies wie ik in mijn compleetheid werkelijk ben, maar in mijn kern weet ik wel dat het waar is dat we ALLEMAAL SCHITTERENDE WEZENS zijn. Vanuit mijn eigen ervaring, en die van mijn cliënten, studenten, leraren en vrienden, durf ik te beweren dat we nog veel krachtiger zijn dan we ons kunnen voorstellen. Ik durf ook te beweren dat, zodra we ons onze grootsheid beginnen voor te stellen en ermee gaan spelen, we in staat zijn om grootse resultaten te ervaren. Als mensen jouw ‘glow in the dark’-aanwezigheid gaan opmerken, zullen ze willen weten wat er aan de hand is en zelf willen leren hoe dat ook te doen.

Waarom heb je dit niet ‘gewoon’ op school geleerd..?
Ik vertel geen geheimen; het meeste is oeroude kennis, gemixt met nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. Het is zelfs niet erg diepzinnig. Het is gewoonweg basale kennis van onze energetische anatomie. Het laat je zien hoe je toegang kunt krijgen tot deze onbeperkte levensenergie en hoe je hierdoor je leven op alle mogelijke manieren kunt optimaliseren. Bovendien reikt het je een visie aan over hoe je te verbinden met het grotere plaatje: een beeld dat ook nog eens de potentie heeft om ons allemaal wereldvrede te brengen. Dus waarom hebben we dit dan niet op school geleerd?

Om eerlijk te zijn weet ik niet waarom we deze fundamentele energetische basiskennis niet op school leren. Het zou kunnen zijn omdat het niet past in de meetbare werkelijkheid die we sinds Newton zijn gaan aanbidden. Deze energetische, multidimensionale kennis is nauwelijks alleen maar cognitief over te dragen. Je hebt er ook je andere intelligenties bij nodig: die op emotioneel, fysiek en spiritueel vlak. Voor het overbrengen van dit soort ‘gelaagde’ kennis zou je een heel ander soort, eveneens gelaagd, onderwijs nodig hebben. Wie weet komt dit er in de toekomst wel.

Laten we het er voorlopig op houden dat het reguliere onderwijs dealt met de meetbare waarden binnen het kader van de tastbare werkelijkheid, en dat energetische waarden per definitie voorbijgaan aan de grenzen van dat kader. Het zijn trouwens degenen die buitengewone gedachte-experimenten out of the box aan durfden te gaan (zoals Einstein, Tesla en Max Planck) die de grootste impact op onze beleving van de werkelijkheid hebben gehad.

Feit is dat kennis over onze energetische anatomie eigenlijk universele kennis is, die altijd al beschikbaar voor ons is geweest en altijd beschikbaar zal blijven, zelf als we het niet kunnen bevatten of begrijpen. Er zijn nog steeds veel levenszaken die we niet op onze scholen onderwijzen of leren, maar dat doet niets af aan de waarde ervan. Als jij eraan toe bent jouw kennis en ervaringen te verruimen, dan zullen de juiste informatie en de juiste leraar vanzelf op je pad verschijnen. Jij weet vast en zeker zelf wel of dit zo’n moment is.

Hoe kun je m’n boek het best gebruiken..?
Er is nog iets wat ik wil benoemen en dat is het volgende. Ook al heb ik mijn uiterste best gedaan om een zo adequaat mogelijke beschrijving te geven van je energetische anatomie en hoe deze te benaderen en te optimaliseren, toch ben ik me er tegelijkertijd akelig bewust van hoe beperkt mijn kennis ook is. Dit is niet het COMPLETE handboek voor energetische basiskennis. En het is zeer zeker geen wetenschappelijk boek. Ik ben geen wetenschapper maar een healer, coach, leraar, trainer, mentor, schrijver en visionair kunstenares; een creatieve idealist met een grote interesse voor wat bevlogen wetenschappers tevoorschijn toveren.

EN: ik heb ook het lichtbruine vermoeden dat geen woorden, liedjes, kunstwerken of wetenschappelijke ontdekkingen het mysterie achter alle dingen volledig kunnen beschrijven. De allesomvattende universele energie die ons met elkaar verbindt – de gehele schepping omvat – kan slechts worden ervaren. Of en hoe dat beschikbaar voor ons wordt, ligt aan ieders eigen keuzes en mogelijkheden. Om dat te bereiken hebben we allemaal wel een beetje aansporing nodig. Laten we die aan elkaar geven.

De informatie die de lezers van mijn boek tot zich nemen, is precies dat, informatie. Totdat.. Je ermee begint te spelen. Doe een paar van de oefeningen die ik aanreik, en doe ze dan nog wat vaker. Praat erover met vrienden en familie. Lees er meer over. Er is nog veel meer informatie beschikbaar over elk onderwerp in dit boek. Er is een speciale, digitale appendix bij het boek gemaakt. Met de unieke code uit elk boek (op blz. 2) is deze te downloaden van mijn website. Daar vind je hiervoor suggesties en inspiratie.

En schroom ook niet om af en toe om hulp te vragen. Zoek een leraar, mentor of training die met jou resoneert. Het doel is je te helpen in contact te komen met je missie, je beperkende blokkades op te lossen en je energetische krachtcentrale te helpen activeren, opdat je in staat zult zijn om verandering te bewerkstelligen met gemak, gratie en succes.

Ontsluit je authentieke kracht
Langzaam maar zeker zul je merken dat je je eigen routebeschrijving voor het leven aan het maken bent. Er zal zich een weg voor je openen die je naar steeds hogere levels van bewustzijn zal brengen, waar je meer vreugde, plezier, genot, overvloed, mogelijkheden en vrijheid zult vinden. Je energetische vibratie zal stijgen en dat zal mensen, dingen en ervaringen naar je toe trekken die in overeenstemming zijn met die frequenties.

En wie weet, je zou zomaar ineens van baan kunnen gaan veranderen, verhuizen naar een ander huis of zelfs ander land, een eigen bedrijf beginnen, een training gaan volgen waar je vroeger niet aan moest denken, een relatie beginnen of beëindigen en onderweg intussen gezonder en welvarender worden. Het is eigenlijk zo simpel en dichtbij om in de waarheid van je mens-zijn te stappen dat het soms bijna té simpel lijkt. Helaas betekent ‘simpel’ niet altijd ‘gemakkelijk’.

De manier is om je eigen, authentieke, unieke balans te vinden en aanwezig te blijven bij deze dynamische balans en deze steeds meer te gaan liefhebben en leven, terwijl je in verbinding blijft met alles om je heen. Ik heb een paar schatten op mijn pad gevonden en ik vind het fantastisch om deze met je te delen, met de intentie dat deze informatie je zal helpen jouw authentieke kracht te ontsluiten.

Dus, beste WantToKnow-lezer, lees alsjeblieft verder, in mijn boek of elders, maar begin ermee de informatie over energie, in je eigen leven te verweven en ontdek de rijkdom aan mogelijkheden die in jezelf verborgen ligt. Ontdek hoe energie voor JOU werkt. Het is geen rechttoe rechtaan pad dat je gaat lopen, er is geen vaste methode en ook geen gegarandeerd resultaat – behalve dan dat je dingen over jezelf en anderen zult ontdekken die je niet voor mogelijk had gehouden. Het is wel degelijk mogelijk je verhaallijn te veranderen als jij dat wilt. Of, zoals de Vlaamse auteur Griet Op de Beeck schrijft in haar boek ‘Kom hier dat ik u kus’:
X

‘Als ge na durft te denken,

over waarom ge zijt geworden wie ge zijt geworden,

kunt ge ’t ook veranderen. Dat moogt ge niet vergeten.’

x
* * *

x
Het boek
Handboek energetische basiskennis, Hoe energie voor jou werkt’ van auteur Wilka Zelders,
kun je ook bestellen bij de WantToKnow-bookshop.

Klik voor een directe link op de banner hieronder:

 

x

* * *

x

© Jhadten Jewall: ‘Mission of the Netherlands within the Divine Plan: to create a unified field of Love that regenerates the Body and Mother Earth.’

9 gedachten over “De energetische, ‘onzichtbare’ wereld…

 1. Wilka,

  Als het boek zo geestdriftig is geschreven als bovenstaand artikel, is het een verademing voor me. Zeker i.v.m. vele anderen, die zich op de weg naar inzichten en verlichting hebben begeven. Ik heb vanwege het open en bevlogen karakter van het artikel, waarbij je de lezer(es) in zijn/haar waarde laat dan ook het boek besteld en ben zeer benieuwd.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

 2. De Reis is een terugkeer naar het begin (onze oorspronkelijke ware natuur),
  waarbij we worden, wat we eigenlijk al zijn.

  Spirituele wezens die hier komen om juist niet te herinneren wie we daadwerkelijk zijn zoals Bill Hicks uitlegt en om vanuit jezelf te leren om te gaan met pijn, het voelen van liefde, warmte, kou.
  Het proeven van zoet of zuur, dit is wat verborgen gehouden voor ons anders valt de controle weg.
  Vandaar dat ons wijsgemaakt is dat er vele planeten zijn met leven,er is geen leven na de dood, evolutie we stammen af van apen, we zijn onbelangrijk en komen van sterrenstof, het Universum explodeerde van niets tot iets.

  Er is heel veel deceptie in ons leven en doe zelf je onderzoek.
  Je zult dan versteld staan hoe weinig er klopt van hetgeen voor wat als de waarheid hebben aangenomen.

  Rob Sciba is pas in Nederland geweest en je kunt oa zijn onderzoek resultaten zien in de onderstaande you tube link.

  Alles is gemaakt voor ons door een fantastische Creator, we zijn uniek en we are all One.
  De Creator en hoe speciaal we zijn is wat ze voor ons verborgen willen houden en we worden op bijna alle fronten misleid en bedrogen.

  Flat Earth -The Age of Deception is Over
  https://www.youtube.com/watch?v=R5o-NQ3fYgA

  1. Gelukkig hoef je niet te geloven (aannemen)
   maar mag je wel weten (ervaren).
   En het is in dit aardse leven een geweldige stok om op te steunen dat we zeker weten juist door de unieke ervaringen dat we eeuwigheidswezens zijn,
   dat er een ‘Eeuwig Nu”is.
   Juist doordat we weten dat er een hiernamaals is, moet er ook een hiervoor maals zijn anders zou dat Eeuwig nu er niet zijn. Dus zoals prof. Ten Haav al als antwoord gaf of hij dat geloofde: “Het zou mij verbazen als het er niet was”.

 3. Dit zijn mooie en boeiende gevoels onderwerpen.
  De inleiding vraagt om ligte critiek, normaal doen er zijn net zoveel mogelijkheden in dit normaal doen, als dat er mensen zijn, normaal doen heeft ook van doen met valse schaamte.
  Ieder één ziet het zelfde doch intepreteerd het anders, en dan materie : ethère het alles omhullende, is wel een iets andere materie : als voedsel.
  Energethisch is iets heel bijzonders en tres fragile, en moet heel behoedzaam worden benaderd, te brusque en het verliest zijn ik, en wordt iets heel banaals, als een bloem sans petale !
  En dan Healing : Healers ja word je niet dat moet je al reeds zijn alvorens het te ontdekken, het zaadje was er dus al.
  Ik ben altijd behoedzaam, met deze mensen en hun onderwerp, dit is geen critiek, maar een stukje levenswijsheid, heb er veel ontmoet,
  en sommigen blijven bij je.
  Een mooie Energethisch gedachten goed, is Dante en zijn eeuwige geliefde Beatrice, heeft zij ooit bestaan sommigen zeggen van wel, anderen zeggen van niet, een illusie, zij loopt als een liefdes draad gedragen door de éthère door zijn gevoels en gedachten wereld, heel mooi.
  In ieder geval wens ik iedere Healer alle kracht toe die hij denkt nodig te hebben, om anderen te kunnen healen, maar pas op het kost veel kracht en energie, groet Jenne

 4. A positive change in the collective energy of the World start by a definite move inside ourselves. – I ‘ve been myself through the so called ‘Dark Night of the Soul’. It was a process of years. I learned to understand all about who we are, what we do here and how the experiences of your family tree can add to the burden of your own experiences. I and my relatives that are on the path of Liberation (Ascension) have experienced consciously the attacks coming from the invisible trying to block us to ‘Evoluate’. Archons, evils, Et’s doing their best to keep us in low vibration. I tried to finalise the battle on my own but I had to search for help to get rid of the ones that kept enjoying my sadness. I met many spiritual therapists but none could actually completely help me clean completely. Until I met Greg Marra, a very pure and humble Brave Heart who demonstrated to me his unique efficient gift. I can say I feel Free now, thanks to him. Please take a look at his latest interview: https://www.youtube.com/watch?v=1PN-WfVo4XU#action=share and his website https://marraspiritsculptor.com/ – Good Luck on your Quest!

 5. We kunnen natuurlijk ook stil staan bij die zo verguisde andere geloofs wereld, die van ons was en nog is !
  Lees op de VT to day site, het Artikel over wat er gedaan wordt en is met het oude Christelijke geloven, echt de moeite, en gezien in dit tijdvak, en het voortschrijdende kwaad, misschien een vonkje hoop, voor de mensheid kan ontketenen, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.