Advertentie

Hoe je de wereld wél stuurt met je Euro’s..!


people power

x

x

Hoe je de wereld wél stuurt met je Euro’s..!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

Je zou er totaal van ontmoedigd raken.. De wereld om je heen lijkt volledig weg te glijden.. ‘Lijkt’ zeggen we hier met name… Want het tegenovergestelde is in onze ogen het geval.. En zeker wanneer we in onze eigen kracht blijven in dat omgekeerde het geval..!! Daarbij is juíst het gevoel dat de wereld ‘wegglijdt’ een teken dat we dat niet doen.. In onze kracht blijven dus. Want hoe kunnen we de wereld veranderen, als we het gevoel blijven manifesteren, dat ‘we er niets aan kunnen doen’, of dat ‘we als individu niets kunnen beginnen tegen zo’n (over)macht’…Tja, dan ben je natuurlijk al bij voorbaat verloren, wanneer je jezelf als minkukel neerzet..!

gandalf great power everyday thingsEn die ‘(over)macht’, wat is dat dan..? Is dat dan niet de volgende vraag? Daarover zo meteen meer. Want eerst maar doen wat we hier prediken. Naar onszelf kijken..  Er is geen macht buiten ons, die groter is dan jijzelf..! Zo, dat is geschreven.. Kijk eens naar de wereld om je heen. Heb jij die niet voor 100% gecreëerd door alleen al de observatie van wat er ‘gebeurt’..? Het leven dat je leidt, wordt het leven dat je lijdt, wanneer je je eigen invloed op jouw leven verloren bent. Je ziet je eigen ‘rol’ niet meer terug.

En juist dát is de essentie van de verandering die we allemaal wel willen, maar onszelf niet ‘kunnen voorstellen’… En kijk hoe we met dit ‘niet-voor-kunnen-stellen’, onze eigen ‘kleinheid’ weer bevestigen.. Andersom gezegd: Het ligt dus aan alles, behalve aan onszelf..?? Kom op zeg.. Wat doé je dan überhaupt dagelijks aan je éigen leven, als we zo vrij mogen zijn je dat te vragen?

Waarom draaien we het niet om?
Waarom zién we onze eigen grootsheid niet, of niet genoeg..? Kan het zijn, dat precies dát het spel is waarin we zijn verzeild geraakt..? Dat we  vanaf kinds af te horen hebben gekregen dát we ‘klein zijn’ en ‘er niet toe doen’..? ‘Doe maar normaal’ en ‘Wat jij vindt doet er niet toe’..

Kan het zijn, dat we met de paplepel hebben ingegoten gekregen, dat we minkukels zijn en niet de macht hebben om essentiële verandering ZELF te bewerkstelligen..? En als het nou eens preciés andersom is..?? DAT WIJ DE MACHTIGEN ZIJN, die ontkracht zijn.. DOOR…? ONSZELF..!

Wauw, wat een inzicht om te beseffen, dat er machten, of zoals wij het zeggen: ‘krachten-achter-de-schermen’ zijn, die PRECIES DÁT SPEL spelen..! De ‘gevangenis’ waar we inzitten, is door de ‘gevangene’ gecreëerd.. Is het niet razend intelligent..? De gevangene gevangen gezet door diens overtuiging dat hij/zij een minkukeltje is.. Geen macht heeft. ‘Er niet toe doet!’… Maar.. Geeft dat ook nou niet preciés het grootste compliment voor onze grootsheid..? Dat deze krachten ons op die manier kunnen observeren, zoals wij laboratorium-proefdieren observeren..?

Onze grootsheid is… Goddelijk..
Stel je voor dat wij tot een ras behoren, universeel gezien, dat de kracht van Liefde en Creatie zó in zich draagt, dat we tot de ‘grootsten’ in het Universum behoren en zodanig worden geëerd.. Door andere wezens uit het Universum. Maar.. niet door onszelf, want we zien onze eigen goddelijke grootsheid niet.. Hoe dat komt is een ander verhaal, maar stel je voor dat we die goddelijke grootsheid nu WEL hebben.. Want de meest gerechtvaardigde vraag over het begrip ‘God’ is niet, waar die is, waar die in hemelsnaam uithangt om ‘ons te redden’, maar waarom we die God continue buiten ons plaatsen..

Waarom zijn wij het niet waardig om zelfs maar in de ‘aanschijn van God te verkeren’, zoals vele geloofsrichtingen ons willen doen geloven.. Waarom -zonder het Ego op de borst te willen slaan…!- kan er van die Universele Godsvonk, niet gewoon een machtig-krachtig deeltje in jouw hart zitten.. Helemaal voor jou alleen om ermee te kunnen scheppen, de Goddelijke Essentie te verWEZENlijken…. Jazeker, in Liefde en liefdevolle creatie.. Waarom is het ‘godsbeeld’ het monopolie van de kerk van een of ander ‘geloof’ en is ‘geloof-in-jezelf’ niet voldoende..? Bang voor egoïsme of een prachtig staaltje van mens-ontkrachting..??! Wij houden het op het laatste.

devine rumiMisschien maken we het hele godsbegrip allemaal té groot en daarmee.. onszelf té klein.. Kun jij je voorstellen, dat er krachten zijn, die zich verkneukelen over onze minder-waardigheidsgevoelens..? Wat een makkie hebben die krachten het dan, om ons ‘eronder’ te houden.. Ons te manipuleren, te onderdrukken en uit te buiten, JUIST DOOR MIDDEL VAN ONZE EIGEN KRACHT, onze eigen godsessentie in ons, onze eigen scheppingskracht tégen ons te keren. Het klinkt bizar, maar dat is het wellicht ook.. En staaltje van Spiegelogie..

Een soort sprookje en dat is het toch ook feitelijk..?
Het sprookje van de ‘Nieuwe Kleren van de Keizer’ bijvoorbeeld, waarbij de hele stad gelooft, in navolging van zovele heren-die-het-weten-kunnen, dat de Koning een kleed draagt van een zeer dure, bijna onzichtbare draad. Zéér exclusief, dus wie ben jij als burger, om de koning in zijn blote ondergoed te zien lopen, dáár in die optocht van de Koning, juist om zijn nieuwe kleren te laten zien aan de burgerij.. Totdat..

Totdat dat éne jongetje verbaast is om al die mensen die kijken en niets zeggen, en vanuit zijn diepe onschuld roept: ‘De Koning loopt in zijn blote kont’..!!  En dan spat de leugen als een zeepbel uit elkaar en weet ineens iedereen in het stadje PRECIES wat hij ziet.. Is dat niet een prachtig leermoment..? Voor dat jongetje, de ouders van het kind, de burgers in de stad, de koning natuurlijk, maar ook voor de lezer van het sprookje.. JIJ DUS..!

Een mooie ervaring, vol ‘leermomenten’ voor onze Zielen.. Een diepe ervaring, volledig doordringend tot onze Zielekernen.. We geloven de wereld die we willen geloven.. Maar is het JUIST daarom niet geweldig..? Zonder er al te romantisch over te willen spreken..

De idee over de god-in-ons is natuurlijk al heel oud, maar JUIST is het hele systeem-van-ontkrachting erop gericht, dát gevoel zo weinig mogelijk kans van slagen te geven.. Dát mensen dus die goddelijke scheppingskracht in henzelf herkennen en gaan ERKENNEN.. Ernaar gaan handelen dus.. Want dan, ja dan, zijn de rapen gaar voor de krachten-achter-de-schermen. Want dan werkt de spiegelden creatie, van schepping naar vernietiging niet meer.. Want laten we daar ook duidelijk over zijn.. Vernietiging is óók een creatie..! Heftige constatering, maar met vernietiging ‘schep’ je chaos, in plaats van ordening en esthetische schoonheid.

Kortom, doe je best eens om jezelf als ‘god’ te begroeten, ’s ochtends in de spiegel.. En besef dan gelijk, dat diezelfde spiegeltechniek ervan de oorzaak is, dat wij onszelf ontkrachten, in plaats van bekrachtigen.. Dat we naar een spiegelbeeld van onszelf kijken en onszelf dus omgekeerd zien.. (Want we weten niet of je het wist, maar in de spiegel zit je rechterkant links en omgekeerd.. Wijs je rechteroor maar eens aan als je in de spiegel kijkt en zie.. In de spiegel wijs je je linkeroor aan..!)

x
patriotactacluALLEREERST: STOP MET JEZELF TE ONTKRACHTEN..!
Het hele systeem van onderdrukking, ontkrachting en het ‘wegtoveren’ van onze focus/scheppingskracht is gebaseerd op onze goedheid.. Ons diep gewortelde geloof dat Liefde (met een hoofdletter) leidend is en zal overwinnen.. En ja, dat is voor ons ook zo, alleen wil dat niet zeggen, dat je niet TE goedgelovig kunt zijn, niet TE naïef in je kijk op de wereld.

Let eens op hoe ook jij dagelijks jezelf laat ontkrachten, als een ‘vanzelfsprekend automatisme’… Dat kan door je macht aan overheden te geven, maar het kan ook dat je medemens, zelfs je partner(s) deze ‘rol’ vervullen. Totdat.. Ja, totdat jij het welletjes vindt, en jezelf bij de kladden pakt en er een streep onder zet. Pas dan. Ja, pas dan is de ‘strijd’ gestreden..

Alle valse-vlag-operaties die in de wereld plaatsvinden, getuigen van deze kracht die we ‘weggeven’.. Deze operaties zijn er JUIST op gericht om dat te bewerkstelligen.. Een gebeurtenis als 11 september 2001 is hiervan het beste voorbeeld, in onze ogen.. De ‘Patriot Act’ die in eerste instantie de Amerikaanse burgers hun rechten wegnam,  en later burgers elders in de wereld, lag klaar, vér voor die fatale datum..!

Het is namelijk de essentie -zoals gezegd-  van het verhaal van ontkrachting..! Het hele VS-congres, alle senatoren (op één na!), tekenden voor de wet, die president ‘Meerkukel’ de bijna onbeperkte macht gaf het ‘volk te dienen, door námens hen de vijand te bestrijden’… En wie denk je dat de werkelijke vijand was..?? Juist, degene die ons zei te gaan beschermen.. Zo simpel is het écht. Of geloof je het niet..? OK, daarover dan eerst even dit..

Cognitieve dissonantie beschermt je NIET, maar sust je JUIST in slaap..!
Er is in het menselijk-mentaal reflex-systeem, een beschermingsmechanisme werkzaam, dat ervoor zorgt dat het mentaal/spirituele lichaam geen mega-klap te verduren krijgt. Het is het systeem van de ontkenning, of zoals het in sjieke psychologische term heet, het systeem van de ‘cognitieve dissonantie’. Wil je daar alles van weten, dan klik je HIER voor een groot artikel over dit beschermingssysteem.
Het is daarbij JOUW mentale beschermingsreflex, die door de ‘krachten-achter-de-schermen’ wordt gebruikt als een soort schuilplaats… Want zolang het slachtoffer blijft ontkennen dat de werkelijke dader de dader kan zijn/is, is deze werkelijke dader natuurlijk hartstikke veilig..! En zo is het preciés.

9/11, Te groot om te geloven..
Het is dr. David Ray Griffin, één van de meeste toegewijde 9/11-onderzoekers, die ons waarschuwt voor dit feit/fenomeen in onze mentale systemen: dat we het allemaal niet kunnen geloven, wat er werkelijk is gebeurd op die dinsdag 11 september 2001. We zitten onszelf, anders gezegd dus, volledig in de weg, om nog met een open blik en een open hart naar de FEITEN te kijken rondom de zinsbegoochelingen van die dag.
En als dan het nieuws ook nog eens geïnfiltreerd blijkt en ons helemaal het vertrouwen misbrukt.. Tja, dan moet je wel van heel goede huize komen, wil je zien wat er ‘achter-de-schermen’ heeft plaatsgevonden. We laten je in dat opzicht graag nog even het filmpje zien van crisisacteur ( jawel acteur!) Nick Pugh.. Let goed op wat je hoort en ziet.. (Klik op het plaatje om de player te starten..!)
xX

De bedoeling van het (vooropgezette) interview met deze man, vlak ná de aanslagen op de Twin-towers, is om in de diepe, gapende mentale wond van de ontzetting over de gebeurtenissen, bij miljoenen mensen de zaadjes te planten van de gelogen ‘officiële versie’ van hoe de torens zouden zijn ingestort.. Welke geïnterviewde burger is anders in staat, binnen een uur een dergelijke technische tekst te bezigen, anders dan hij van te voren uit het hoofd is geleerd..??!!

Maarrr. als jij als argeloze toeschouwer voor de Tv zit, en kijkt naar deze afschuwelijke ramp, dan heb je voor deze oplichtingstechniek helemaal geen aandacht.. En ja, dan bestaat die oplichting dus niet, voor jou..!! OP DAT MOMENT… We hopen dat je het plaatje NU WEL ziet en in staat bent om daarmee RUIMTE te maken in je zelf om de ‘andere versie’, een versie die misschien je wereld op z’n kop zet, OOK EEN KANS TE GEVEN..

GMO dollarsHoe je eigen wereld te scheppen..?
De kop boven dit artikel lijkt een end weg van waar we nu zijn in het artikel. Maar toch is niets minder waar. Want het gaat juist over het scheppen van je eigen wereld en een wereld-voor-allen, die we willen. Los van pijn, van angst en onderdrukking. Los vooral van het gevoel dat je-er-niet-toe-doet… En laat jij ZELF nou precies de sleutels in eigen beheer hebben van deze ‘gevangenis’.. Is het niet magisch..? Dus, ga op zoek naar die sleutels en wordt je eigen meester. Ga die wereld creëren, JUIST met de goddelijke eigenschappen die je in je hebt.

En dan dus terug naar die Euro, naar dat bizarre geldsysteem, waar we allemaal aan zijn onderworpen.. Ehh, onszelf aan hebben onderworpen, toch? Want we gebruiken geld als een afgod, want ‘Geld-is-Waar’… En als het voor jou ‘waar’ is, dus ‘waarde’ heeft, zul je het wel op die manier behandelen.. Maar is het dan ook niet een gerechtigde vraag aan jezelf, waarom je dan datzelfde geld niet als creatiemiddel gebruikt.. Door het aan die personen, bedrijven, organisaties, instellingen te ‘geven’ en/of als betaalmiddel te gebruiken, die voldoen aan de wetten van respect, medemenselijkheid en compassie..?

Waarom, als we zo tégen GMO zijn, het genetische manipuleren van gewassen, gebruiken we dan WEL producten die deze rommel-voedselproducten in zich hebben, ervan gemaakt zijn..?? Is dat niet bizar eigenlijk. Is het dan niet veel slimmer het geld, dat we vaak met bloed-zweet-en-tranen hebben verdiend, dan ook te besteden aan dátgene wat ons bekrachtigd en dat ‘goed-voelt’..? Of gebruiken we dat geld ook weer onzorgvuldig, slordig en onnadenkend..? Hoe ver is je eigen scheppingskracht van je vandaan..? Nou gewoon.. In je portemonnee dus.. Die we hier ter plekke eigenlijk deze andere naam dienen te geven: ‘PortemoJa’..

power of the heart coelho

x

Tot slot, last but not least..
Het is een heel verhaal, dit artikel. Maar feitelijk komt het simpel op een paar essentiële zaken neer. Allereerst gaat het om het beseffen van je eigen scheppingskracht en dat deze aan de basis staat van ELKE DAG EN DAAD in je leven. De grootsheid die verscholen ligt áchter dit principe is ongekend. Alle grote wijsheden wijzen de mens op dit principe; of het nou gaat om een film als ‘The Secret’ en/of de nieuwste ontdekkingen in de Kwantum Mechanica, het is de scheppingskracht van de mens die de wereld creëert.

En wij vinden dit allemaal en in elk moment feitelijk zo ‘normaal’, dat we er eigenlijk geen acht meer op slaan, en feitelijk onbewust scheppen/creëren.. Wat gebeurt er als we nu WEL eens bewust naar dit proces gaan kijken..? Zijn het niet de mensen, van wie we vaak geloven dat ze ‘mazzel’ hebben in het leven, die dit fenomeen/proces min of meer onder de knie hebben.. Met een positieve instelling creëren ze een wereld waarin ze zich prettig voelen.

Een ander essentieel punt van dit artikel is, dat er krachten werkzaam zijn op deze Aarde, die PRECIES datgene doen wat jij nalaat.. Is het niet prachtig? Jij vergeet bewust te creëren en van die ‘slaaptoestand’ of dat ‘onbewust-zijn’, maken deze krachten gebruik om je misleiden, manipuleren, onderdrukken en uit te buiten.. Denk er maar eens goed over na.. Maar geloof dan wel dat het allemaal kán.. Kijk maar eens naar het plaatje hieronder het artikel…!

Tja, en dan die Euro’s.. De Grieken eisen simpel hun deel van de zeggenschap op die gemeenschappelijke munt op.. Is het niet mooi..? Het zijn dezelfde Euro’s die jij dus in je ‘portemoJA’ hebt.. Besteed ze alsjeblieft aan een wereld die je WEL wilt, in plaats aan een ‘wereld-waar-je-op-moppert’.. Die je liever achter je laat. Geef die dan ook geen voeding..

x

* * *

x

 

Hoe simpel wil je het verhaal feitelijk hebben..!
Hoe simpel wil je het verhaal feitelijk hebben..! Geef je je macht weg? Zo hou je de kletskoek en luchtkastelen van anderen in de lucht. Vecht je er zelfs tegen, alsof ze van ‘die ander’ zijn..

55 gedachten over “Hoe je de wereld wél stuurt met je Euro’s..!

 1. Alles onder het commitee 300 voert uit wat hen door de krachten achter de schermen wordt opgedragen.
  Wat er nu in Griekenland gebeurd zou eigenlijk in heel Europa moeten gebeuren(een soort stop tot hier en niet verder).
  Zoals ik en anderen al eerder geschreven hebben zijn het voornamelijk de ECB en het IMF die bewust landen grote kredieten/leningen verstrekken net zolang tot deze landen het “verschuldigde bedrag”niet meer kunnen terugbetalen en dan slaan zij toe door alle belangrijke en waardevolle grondstoffen/rijkdommen in beslag te nemen.
  Daarom zou het mij niets verbazen dat de komende dagen mevrouw La Garde van het IMF en de heer Dragi van de ECB voet bij stuk houden en de Grieken als wanbetaler zullen blijven volgen.
  Hierbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat de Grieken die 250 miljard Euro nooit hebben ontvangen omdat met dat geld Nederlandse,Franse en Duitse banken zijn overeind gehouden en de rest is waarschijnlijk bij corrupte lieden in de zak verdwenen.
  De vraag die dan ook gesteld moet worden is waarom men de Grieken deze schuld in de maag splitst en waarom het zo stil blijft over waar die 250 miljard gebleven is.
  Ondertussen is de ECB ook in heel Europa bezig om ook Europa in de shit te werken want welke minister van financieen kan mij uitleggen waarom terwijl men steeds zegt dat de economie groeiende is er staatsobligaties terwaarde van 60 miljard per maand verhandeld worden en men groeiende economien dus bewust leningen verstrekt wat niet nodig is?
  En gaat ook dat geld weer niet naar banken(die deel uitmaken van het ECB/IMF systeem en dus eigenlijk in eigen gelederen rouleerd).

  1. @Arnold

   Misschien is dit juist de bedoeling om de mensheid volledig onder controle te krijgen. Deze kans laat de elite niet liggen, dus alle bestuurders, die boter op hun hoofd hebben (of het nu krullenbollen of blondjes zijn)etc. en in dienst staan van hun eigen EGO, belust op geld en macht en handelen i.o.v. henzelf of als marionet van derden (Cabal etc.), zullen dit spelletje zolang blijven spelen als zij voor juist houden en het wereldorgasme van geld en macht kunnen ondergaan. Moge dit orgasme dan zo overdonderend zijn, dat ze verzuipen in hun eigen wellust!!

   Het effect kan echter zijn, dat meer landen op deze corrupte manier en door corrupte “topmensen” in de bank- en politieke wereld in de mangel worden genomen teneinde de New Word Order sneller te realiseren.

   De massa, die echter beter weet, wat zich achter de schermen afspeelt, waarbij het recht op een gezond en gebalanceerd leven voor iedereen steeds meer onmogelijk wordt gemaakt, zal zich niet langer laten ringeloren en van zich laten horen.

   We beleven momenteel niet alleen een hete zomer wat weersomstandigheden betreft, maar gaan een tropische hitte tegemoet, die het bewustzijn van mensen of zal vergroten of men blijft slapen.

   Hoe dan ook het kaf gaat van het koren gescheiden worden, want zoals Bob Dylan al in 1964 zong: “The Times they are a changin'” en dit nummer met een ijzersterke tekst, is ruim 50 jaar later super actueel. Nu nog hopen, dat de Nederlandse protestzangers- en zangeressen op staan (laat de levende legende Boudewijn de Groot en allen, die het via een sterke songtekst met goede pakkende muziek kunnen componeren, het volk bewust maken van het onomkeerbare veranderingsproces waarin we met z’n allen terecht komen. Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde en dat houdt velen overeind in deze gekunstelde, gemanipuleerde en corrupte tijd.

   De Kliek = Cabal is nog niet van ons af en het sneeuwbaleffect van een vergrotende bewustwording ten gunste van ons (hoera voor Griekenland!!) is begonnen waardoor de laatste strohalm, die angstvallig door het corrupte deel van de mensheid wordt vastgehouden en uitgespeeld, ook de laatste zal zijn. Aan mij zal het in ieder niet liggen.

   Groeten uut Tukkerland,
   Harrie

 2. Arnold,

  waar ik me enorm over verwonder is dat instellingen als het IMF en zijn vazal het ECB landen geld lenen dat ze zelf niet hebben! Of die landen het effectief ontvangen laat ik hier nog even buiten beschouwing.

  Zij lenen dat geld aan landen , onder voorbehoud dat dat land of andere naties , hun de teruggave van dat geleende, onbestaande geld teruggeven!

  Met andere woorden, onbestaand geld van het IMF wordt zo bestaand gemaakt door de belastingen van de inwoners van de naties! Hier spreek ik nog niet van de rente die er op moet worden betaald. Wat een hoop gesjoemel en dat onder goedkeurend oog en met de volste medewerking van onze politici! Als zij zo deskundig zijn , hoe komt het dan in hemelsnaam dat geen dag voorbij gaat zonder dat er nieuwe problemen, of boven water gekomen corruptieschandalen het licht zien.

  Dit alles zijn geldcarrousels door de politici en de bankiers in leven geroepen met als enige bedoeling grof geldgewin zonder enige verantwoordelijkheid af te leggen naar de burgers! Integendeel zelf , de leugens en misleiding zijn niet meer te tegen te houden. Is dat hun deskundigheid?

  1. Peter.
   Toen elk land nog zijn eigen valuta had zoals Nederland de gulden was er ook geen sprake van banken overeind houden(tenminste niet dat ik me kan herinneren).
   Na de samenstelling van de EU en de invoering van de Euro is letterlijk al het opgebouwde kapot gemaakt/afgebroken en is al het geld naar de banken en multinationals gegaan.
   Als de vraag wordt gesteld wat de burger er beter van geworden is zou ik niet weten wat ik moet antwoorden behalve dan dat men geen geld meer hoeft te wisselen wanneer men naar het andere EU land gaat.
   Voor mij mag heel die EU uit elkaar klappen en dat heeft meerdere voordelen namelijk ieder land zijn eigen munt terug en de elite wordt gelijk een poot dwars gezet zodat zij geen vaste grond onder de voeten krijgen in Europa.
   De EU is alleen maar opgezet om via een centraal punt( EU parlement) regel en wetgeving te vergemakkelijken omdat het dan voor elk lid geldt en zij niet elk land afzonderlijk moesten aanspreken met het risico dat landen moeilijk zouden doen.

 3. De Bhagavat Gita zegt:

  Er zijn drie geaardheden van onze menselijke natuur:

  1. De goedheid, welke zich kenmerkt door kennis,
  2. de hartstocht welke zich kenmerkt door beweging (onrust),
  3. de onwetendheid welke zich kenmerkt door traagheid en waanzin.

  Krishna stelt de goedheid voorop als de zuiverste (B.G. 14:6) en waarschuwt tegen de hartstocht (hebzucht) als de bron van alle kwaad. Hij stelt dat lust en woede, voortkomend uit de geaardheid hartstocht de allesvernietigende grote vijand is (B.G. 3:37)

  (zie ook wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita#Geaardheden

  Jezus sprak over met God leven. Als een zoon van God zijn. Vrij van hebzucht, geleid worden door de Geest van God. Een rijk mens met schatten in deze wereld is geen wijs mens. Hij is wijs die geestelijke schatten verzameld.

  Onze natuur is gebaseerd op hebzucht vermomd in verschillende hoedanigheden. Ook een moeder-instinct bijvoorbeeld, hoe mooi het ook lijkt is eigenlijk een vorm van hebzucht. Niet dat deze vorm van hebzucht direct verkeerd is, dat niet, als de natuur maar nooit de overhand krijgt.

  Deze geestelijke waarheden zijn erg moeilijk te begrijpen, ook omdat de mens altijd geneigd is om de woorden in te kleuren en zo te verdraaien naar hoe het de mens uitkomt.

  Ons verstand is vaak te beperkt en te veel verpest en teveel geconditioneerd. Daarom hebben we een makkelijk recept nodig. Dat recept kan een leven zijn in dienst van de Allerhoogste. Maar dan wel de Allerliefdevolste.

  Wandelen door het leven met Hem, aan zijn hand. En dan moeten we niet gaan vragen, ja maar Wie is dat dan? Hoe zit dat? Ik geloof het gewoon niet, enzo. Nee, dat is het verstand wat in feite ook een vorm van hebzucht is.

  Als we onze hebzucht doorzien, dan zijn we al een hele grote stap verder in de geestelijke wereld. Als we onszelf een beetje doorzien dan kunnen we beginnen met de teugels Zélf in de hand te nemen, in plaats van het ego de vrije hand te geven. Het kleine zelf, het ego, is een aangeleerde dienaar van ons grote Zelf, de volwassen Goddelijke mens.

  Niet dat ik het allemaal zo goed doe of zo hè?

  Ik probeer enkel een beetje een samenvatting te geven in mijn woorden van de kennis die ik vernam na het lezen van de werken van wijze mensen.

  Ons brein is als een zeef dat alles wat nuttig voor ons is zeeft. Daarom is verder kijken dan wat het brein weet nogal lastig en daarom is het raadzaam te luisteren naar de wijsheid van anderen, net zoals het slim is met een kapotte fiets naar een goede fietsenmaker te gaan. En hoe herkent men een wijze leraar? Niet dus. Men herkent pas iets als men iets al kende. Daarom is het goed om in de ogen van de mensen te kijken. Deze weerspiegelen de ziel en die herkent men, denk ik, wel. Of men luistert naar degenen die menen wijs te zijn geworden.

  Want dat is het punt met kennis. Men weet iets pas écht goed als men het zélf ervaren heeft.

  Maar tot slot; Volgens mij is zelfbewustzijn een zegen. Dat is iets wat weinig mensen beseffen. Stel je voor; we zijn -bewust geworden materie- wonderlijk toch?

  1. En weet je wat het allermooiste is, dat je geen enkel ´wijs´ boek hoeft gelezen te hebben, en nog kan je wijsheid ontwikkelen. Dat geeft aan dat de ware wijsheid uit de bron komt en niet uit een boek.

   Je vergelijking over moeder-instinct en hebzucht, vind ik een ‘gevaarlijke’. Er zijn ws moeders die dis-connected zijn met de bron, die zonder zelfbewustzijn/vertrouwen zijn.. en ‘niet meer’ weten hoe ze dat in deze tijden moeten doen. En die zouden dan hebzuchtig zijn..? Ik kan het mij niet indenken.
   De ware moeder die kent dat niet, zij verzorgd en laat los…heel simpel. De natuur kent haar wetten, net als het universum….denk ik maar.

  2. Monica,
   Toen ik het schreef realiseerde ik me dat de vergelijking met het moederinstinct een gevaarlijke is inderdaad. En ja dat zijn de wetten van de natuur, maar die natuur kan zo vreselijk zelfzuchtig zijn is mijn idee.

   Ik denk daarom dat het goed is om de natuur te ontstijgen zonder de natuur geweld aan te doen, als dat tenminste mogelijk is. Dus we zouden goed met de aarde en de natuur om moeten gaan maar we zouden er geen slaaf van hoeven zijn.

   Deze dingen leerde ik tenminste van mensen die er heel diep over hebben nagedacht.

  3. Raf de natuur is niet zelfzuchtig. De na tuur lijkt zelfzuchtig omdat cultuur(door mensen verzonnen) bestaat. Elke oorzaak heeft een gevolg met een zekere doel.
   Elke cultuur verwijt voorgaande beschavingen(culturen) dat hun wereldbeeld een mythe is.
   Als onze beschaving valt en vervangen worden door een andere komt er een mythe bij.

   Stelling: natuur is leven, cultuur vernietigt natuur. Daarom wil uiteindelijk cultuur het leven vernietigen.

  4. Raf, (van Rafaël?)
   Als je de instinct bedoelt met natuur, dan geef ik je gelijk.
   De natuur kan je niet wegdenken en ook niet beheersen, je kan er mee leven en dan met alle consequenties. Oorzaak en gevolg.
   Is de natuur niet ook het ‘goddelijke’ in de zuiverste vorm?
   Net zoals de mens, hij kan scheppen maar ook vernielen…

   Dat er zielen zijn, die heel diep kunnen na-denken en de ander inspireren het ook te doen, is zeker belangrijk voor de ontwikkeling van de mens en de essentie van het leven..alle diepe gedachtes hebben invloed, op het geheel, niet de ruis…
   Ik leer mijn hele leven al…iedere dag weer…vind het heerlijk 🙂

   (Goethe, Faust, Prolog im Himmel, aartsengel Rafaël)

   Vers 1
   Die Sonne tönt nach alter Weise,
   In Brudersphären Wettgesang.
   Und ihre vorgeschriebene Reise,
   vollendet sie mit Donnergang.

   Toevallig ontdekt, dat Kraftwerk er een compositie aan wijdde.
   Alles is in beweging, geen energie vergaat, wij allen op weg naar…
   Kometenmelodie http://www.youtube.com/watch?v=vDsePzwvSVk

  5. Raf,
   je meent het allemaal heel goed! helaas maak je door de persoonlijkheid van de mens te vergelijken met de natuur een grote fout!
   de persoonlijkheid van de mens of het ego wat je even later vermeld is dat deel van je mentale bewustzijn die zich associeert met de invloeden en dingen die het heeft beleefd gedurende zijn leven! De persoon ervaart dingen of invloeden alszijnde gunstig of ongunstig en zo worden repetitieve houdingen aangenomen die weldra programmeringen en conditioneringen worden! Dit alles gebeurt al van kindsbeen af en wordt met de paplepel ingegeven! Dit is dan ook de reden waarom overtuigingen vaak niet herkent en erkent worden!

   Als je dus zegt dat’onze natuur is hebzuchtig’ bedoel je eigenlijk dat we van kindsbeen af onze aandacht is gevestigd op het materiële aspect van ons wezen! We nemen alles zintuiglijk waar en het is ons doel onmiddellijk gevolg te geven aan onze zintuiglijke gewaarwordingen!

   Deze zijn gestuurd door media, opvoeding, cultuur , religie en noem maar op!

   Raf, dit is niet wat wij zijn! Dat is hoe men ons maakt!

   Je hebt uiteraard overschot van gelijk dat het onze verantwoordelijkheid is onze gedragspatronen te onderzoeken en indien noodzakelijk bij te sturen!

   Dit is niet evident want programmeringen en conditioneringen werken als een drug!

   Het is belangrijk de patronen te herkennen!

   Uw wijsheid aftoetsen aan die van andere autoriteiten is heel gevaarlijk omdat mensen steeds geneigd zijn te reiken naar herkenbare patronen waardoor je steeds in een kringetje blijft draaien en waarin je je gedrag steeds bevestigd ziet in dat van anderen!

   vrijwel alle religieën zijn patriarchaal. Je zult dan ook geen heelwording vinden in een religie welke een bleek aftreksel is van wat ooit een wereldgodsdienst moet zijn geweest! Ze werken allemaal sturend en ze dienen geen van allen het grotere menselijke doel! Dat is althans mijn visie!

  6. monika (Ja,het is van Raphaël), lezer, van hecke peter,
   Met alle kritiek ben ik het in wezen wel eens en dank ervoor.
   (Jeetje, wat gaan jullie meteen het diepe in.)

   Inderdaad, cultuur kan zeer bruut zijn.
   En ja, het ego is o.a. het resultaat van conditioneringen.
   En ja, religie kán misleiding zijn.

  7. @ Raf,

   in de oudheid bestond kwaad, maar de op het moment heersende kwaad met een wereld omvattende intentie bestond in de oudheid niet.
   Het goed en het kwaad was toen op een poezie voet te samen, Ying and Yang, maar nu is het Ying and Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang tot in de eeuwigheid.

  8. Ha raf ,zeker ,zelfbewustzijn is een ding en van magistrale waarde ,maar ik vul dat graag aan tot een drie-eenheid ,namelijk
   met zelf-redzaamheid en zelf-denkzaamheid

 4. Dit moeten wel Alien zijn, het is Gods onmogelijk dat Mensen, dit andere Mensen aan doen, lees ; global research. ca / 5460757 en of / 5459498 en.

  1. Monika, heb je de cijfers gezien, in mijn jeugd ging het om honderden, toen duizenden, milloenen, nu milliarden dit zijn getallen waar mee gewerkt wordt in de Astrologie, maar voor menselijke begrippen is dit buiten alle denkbare proporties.
   Van daar mijn Alien idée, en dit is al een aardig tijdje aan de gang, het tot financiele slaaf maken/brengen van hele volkeren.
   Het grote bewijs van dit alles is de thuishaven van dit kwaad, de verenigde Staten van Noord Amerika, +/- 36 trillioen $ schuld, niet verwonderlijk die Jade Helm, het gaat er op of er onder, deze snaakse black Kenia Moslim, die de Christen uithangt, is het summum van alle kwaad, werkelijk er zijn geen grenzen aan.
   Groet Jenne

 5. Hoe meer ik lees over Merkel, hoe meer ik er van overtuigd raak, dat de USA-CIA door het afluisteren, achter privé geheimen zijn gekomen, die zij liever niet in het openbaar ziet verschijnen, van eigenzinnige politicus verworden tot schoothondje van Obama, de franse President zijn hele macht was gebaseerd op het weten van kleine privé soms viese geheimtjes, hij heeft diverse medewerkers tot zelfmoord gedwongen, het gekke dit zie ik ook met Merkel gebeuren, we wachten af.

 6. Duitsland en Goldman Sachs forceerden Griekenland in eurozone

  Nigel Farage legt vinger op DE zeer Pijnlijke plek !!!!!

  Nigel-Farage-leader-of-the-UK-Independence-Party-UKIPTijdens zijn toespraak een paar dagen geleden in het Europese parlement zei Nigel Farage tegen de Griekse minister president, Tsipras, dat Griekenland nooit tot de eurozone had moeten toetreden, maar dat het werd gedwongen zo te doen door grote banken, zoals Goldman Sachs en Duitse wapenfabrikanten. Toen de reddingsoperaties begonnen waren deze niet voor het Griekse volk maar voor Duitse Franse en Italiaanse banken.

  “Ze hebben uw land totaal niet geholpen “, zei Farage onder luid applaus.

  “U bent heel moedig geweest met dat referendum.

  Toen een van uw voorgangers hetzelfde probeerde te doen werd hij door de pestkoppen in Brussel verwijderd”,

  Dit zei de UKIP leider, terwijl Tsipras ogenschijnlijk onverschillig in de rondte keek. ”

  Er waren bedreigingen en intimidatie, maar de Grieken bleven fier overeind., .deze mensen zullen u niets meer geven – ze kunnen het zich niet veroorloven – als ze u meer geven dan zullen ze andere leden van de eurozone ook meer moeten geven – dus uw moment is gekomen en ronduit de moed hebben om de Griekse bevolking met een opgeheven hoofd de eurozone te laten verlaten, terug naar eigen democratie, terug naar de controle over eigen land, geef uw bevolking het leiderschap waar ze naar hunkeren”, voegde Farage eraan toe.

  De reactie op de toespraak van Farage was heel imponerend, gezien het feit dat hij normaliter in de rede wordt gevallen door pro-Brussel Europarlementslleden, maar deze keer omdat luid applaus wederom de Kamer vulde.

  Tsipras zat er een vrij onbewogen bij, maar hij probeerde natuurlijk gewoon om zijn gezicht in de plooi te houden.

  Wat is deze man welkom om de Nederlandse Roverheid wakker te maken jammer-genoeg zal het met de trekpoppen in NL niet lukken !!!

  Bekijk de youtube van deze ras Realist !!!!

  1. Farage is ‘foute boel’ net als Le Pen, Wilders en anderen…worden door dezelfde ‘club’ gesponsord, dat is mijn mening…ook klinken zijn woorden voor sommigen als muziek in hun oren. Scherp blijven…

  2. Hallo allemaal, natuurlijk wordt de oppositie weggezet, als vul zelf maar in …., maar het zijn wel deze mensen die hun mening geven, en ja vaak denk ik er ook zo over, je kunt niet op ze stemmen, om dat je uit een ander nest komt, maar bij nadenken en vergelijken, blijkt waar jij mee bent opgegroeid,
   dat dat denken volkomen ontkracht is, zelfs misbruikt, zijn ideologie zou niet meer van deze tijd zijn, kijk hoe onze ahum gekozen leiders, er niets van begrijpen, nooit naar ons luisteren, als of we domme kindertjes zijn !
   Niet stemmen is geen optie, stemmen op ja misschien in Nederland de SP, of groen links, lijkt mij nog het overwegen waard.
   Ik vind Farage de moeite van het luisteren waard, to the point, het is geen Angel, maar vergeleken bij van Hofstadt en vrienden, en denk er om het zit er vol mee, met dit soort highway men.
   Lees wat Sarkosy allemaal op zijn kerfstock heeft, als gewone burger had hij al lang in de gevangenis gezeten, dit gaat verder als malfersaties, hier worden mensen vermoord, om dat ze te veel weten!
   De president van het IMF, heeft een club genoot Tapie, 400 millioen toegespeeld, schandelijke mensen, en klootjes volk die dit laten gebeuren.
   En in vergelijk met dit tuig, is en zijn de Le Pens en Farage, en ook Wilders heilig te noemen, vriendelijke groet Jenne.

  3. @jenne
   Niet stemmen is wel zeker een optie ,en in mijn optiek de enig juiste! Wel stemmen ondersteunt en wettigt het failliete systeem dat nu op zo’n schandalige wijze wordt misbruikt. Door niet te stemmen geef je geen toestemming om over je te laten heersen, je behoud jezelf het recht zelf te denken . Niet stemmen is een uiting van souvereiniteit!

  4. Hallo Marcel, ja ik ken deze redenatie van je, en ik denk dat deze ook juist is, wat Souverainiteit betreft daar wil ik wel ? bij zetten.
   Maar waarom zouden we niet deel blijven nemen aan dit in wezen toch democratische systeem.
   Is het niet verstandiger dit systeem op te schonen, en te ontdoen van zijn smerige ballast.
   Want wat is het alternatief ?, weet eigenlijk wel zeker door niet te stemmen, speel je ze helemaal in de kaart.
   Kijk naar Griekenland, uiteindelijk kiezen die schurken toch eieren voor hun geld, wel is waar rotte eieren, maar toch ook zij hebben schijt aan het volk.
   Ze zitten in de tang, en het is of = of, USA-CIA 6e vloot heeft zijn thuis haven op het Griekse eiland Kreta, dus te veel praatjes, millitaire putsch,
   niemand heeft het hier over.
   Ook niet over de in Nederland gestationeerde Atoom wapens, bij WWIII het eerste doel.
   Het hangt van angst en chantage aan elkaar, echte zuivere afgewogen politieke beslissingen zijn er niet meer bij, geen politiek van het volk, maar van het geld !
   groet Jenne, heb al 40 jaar niet meer gestemd, na den Uyl had ik er genoeg van.

  5. @ jenne
   Wij zouden een heel gezellige avond kunnen hebben met verschil van mening, nieuwe inzichten en een goede congac een landraue misschien ?Jenne je zit soms in mijn haar en soms ben ik het helemaal met je eens.
   Ik kwam vandaag een oude vriend tegen ( ken hem al 35 jaar ) had hem 1.5 jaar niet gezien en het was alsof het gesprek van gisteren doorgang vond vandaag!Mijn dag was gemaakt, mijn kinderen ( ik had er 2 Van de 3 bij me ) liepen weg met hem. De wereld kan zo mooi zijn!

  6. Beste Marcel, ja dat denk ik ook, als Nederlander zo ahum als God in Frankrijk te (moeten) leven, gaat je niet in je koude kleren zitten.
   Eenzaam, alle nou bijna alle oude vrienden zijn niet meer, in Nederland nog een paar, Carla en ik zei de gek, leven voor elkaar en de kinderen en kleinkinderen, zo als ik denk ieder één dat wel doet.
   Ouder worden is niet gemakkelijk, en het leef plezier is er erg op achter uit gegaan, de jonge garde kunnen niet zo goed met het leven omgaan, om dat zij denken dat het altijd zo was, en altijd maar crescendo zal gaan.
   Wij hebben besloten na het einde uitgestrooid te willen worden, op/in de wadden zee, daar ligt ons hart, en de mooieste tijd van ons leven.
   Als ik in Nederland ben, geef ik een seintje kunnen we misschien met zijn alle op visite bij Guido,J. ha ha zal hij op kijken als we met zijn allen voor de deur staan, nou de groeten maar weer!

  7. Geen uitleg noodzakelijk ?!, De Uyl en zijn Toos of Truus, hebben het karakter, het leefklimaat, en de kleur in een pennestreek naar de kloten geholpen, en dat vergeef ik hem nooit !!!
   Alle west Indiers, dus Antillianen, en Surinamers recht op Nederlands paspoort, in een poep en scheet, je weet wel zo’n scheet uit Mozanbiek, van Gerard Cocks, en de veel te vroeg gestorven Frans Halsema, zaten we onder de kleine criminaliteit, zelfs moord en doodslag, ja je kunt gerust spreken van toen waren we nog gelukkig, maar dat mag je niet zeggen, en ook niet meer denken, maar goed velen hebben zich nood gedwongen verbannen, om er niet als rasechte houden van je Mokum, onder door te gaan, kijk om mijn verhaal te staven, hoeveel Metisse er rond lopen in Amsterdam, die hun vader nooit gekend hebben, het kenmerk van tweede rangs mensen, what the fuck!

  8. Cozmic, mooi mooi, ja natuurlijk, heb niets maar dan ook helemaal niets tegen andere mensen, over kleur of religie hoeven we niet te praten.
   Een regering is er om een land te besturen, en heeft verantwoordelijkheden!
   Ik treed altijd ieder één vriendelijk en respectvol tegemoet.
   Mijn eigen familie heeft in de loop der tijden zich gemengd, met vele continenten, op grote familie feesten is dat mooi om te zien, heb wel eens mijn momenten van nostalgie, maar je kunt het leven niet tegen houden, liefde van mensen, heeft zo zijn eigen regels.

  9. Blij dat je je humor nog hebt Jenne 😉
   Huidskleur of religie zegt mij helemaal niks. Karakter, daar draait het om. Discrimineren zit mij gewoon niet in het bloed,ik vind getinte mensen meestal veel mooier dan de gemiddelde bleekscheet. Vooral die rooie donders dan hè? http://www.youtube.com/watch?v=2hR2FePUVKI

  10. Cozmic, pas mal, maar wij zijn de Rock and Roll will never die, woodstock onze lieveling Janus Joplin, Summertime, o yes boy !
   Vandaag gelezen ; ik heb zo veel geleerd van mijn fouten, dat ik denk er nog maar een paar te maken !, ik wilde dat ik dit gezegt had, Groet Jenne

  11. Wheelbrother Cozmic, nooit van gehoord, vroeger fietste ik alleen maar, sinds vertrek uit moekesland, nooit meer gefietst, wens je een fijne Zondag, hier is het bewolkt, dagje Zonne rust, ben benieuwd wie die quotation/gezegde het eerste gebruikte, groet Jenne

 7. In deze discussie past heel goed, mijn volgende denken !
  Je hele leven kom je mensen tegen waar je werkelijk van moet kotsen.
  Zo die van de ééne op de andere dag kruiperige handlangers van de staat worden, als ze ambtenaar worden.
  Heb ze in mijn familie meegemaakt, ze verraden hun moeder, uit misplaatste plichtsbetrachting.
  Voorbeeld, in zijn jeugd op de wilde vaart smokkelden ze nijlon kousen, en andere interessante dingetjes, later via via bij de douane, zich uit sloven tot en met, maar met dieven vang men dieven.
  Over dit soort lieden kan ik een boek schrijven, van die jaloerse hypokrieten, en ze zitten over al in de samenleving, dit wilde ik even kwijt!
  Een gewaarschuwd mens, teld voor 2 TWEE, groeten Jenne

  1. Jenne.
   Hetzelfde heb ook ik ongeveer meegemaakt.
   Wanneer men ze hoort praten hebben zij principes en zullen zij daar nooit van afwijken.
   BV op het werk als men vroeg om iets te doen wat niet veilig was en ik wees de chef daarop dan kwam er altijd wel iemand die zei dan doe ik het wel.
   Als ik hem er dan op wees dat het niet veilig was kreeg ik vaak het antwoord dat het werk toch moest gebeuren en dat het wel zijn inkomen was.
   Als ik dan zei dat hij op die manier mensen dwong om ook gevaarlijk werk te gaan verrichten zei hij dat dat ieder zijn eigen keuze was terwijl hij ook wel wist dat een ander geen keuze meer heeft omdat hij dan door de leidinggevenden als lastig zou worden omschreven.
   Daarom ben ik van mening dat bij veel bedrijven de echte vakmensen verdwenen zijn en dat veel bedrijven door ja knikkers en vriendjes politiek in stand worden gehouden.
   Principes gelden bij zulke gasten alleen totdat ze er geldelijk gewin mee kunnen behalen en hun baan kunnen behouden voor de rest telt dan niets.

 8. Varouvakis was een man die werkelijk zag wat de EC,ECB en het IMF aan het doen zijn en hij benoemde dit ook met (volgens mij)zijn gedwongen ontslag als gevolg.
  Het is werkelijk ongehoord dat nu Varouvakis maandag ontslag heeft genomen zijn premier Tsipras nu ineens wel overeenstemming denkt te bereiken door toch aan de wensen van de criminelen tegemoed te komen.
  Niemand heeft het erover waar dat “steungeld”naartoe is gegaan.
  Niemand heeft het over de olie vondst waar nu partijen oever aan het strijden zijn voor wie de wist is.
  Wat de bevolking wil wordt gewoon genegeerd.
  Maar welke weg er ook gekozen wordt of je nu door de kat of de hond gebeten wordt maakt niet zoveel uit.
  De weg die Griekenland nu inslaat door aan de EU wensen te voldoen zal de Grieken in armoede brengen en alleen de banken zullen hiervan profiteren.
  Alles is gebaseerd op geld en mensen tellen niet meer maar waar ik wel benieuwd naar ben is de reactie van de Grieks bevolking omdat Tsipras niet doet wat het volk wil dat hij doet.
  Tevens is er wederom sprake van dat Tsipras rond de 50 miljard steun heeft gevraagd wat het land nog verder in de schulden zal brengen.
  Griekenland is dan ook zoals ik het kan inschatten volledig in handen van de criminelen oever gedragen en reddeloos verloren,nu de rest van Europa nog wat ook niet lang op zich zal laten wachten.

 9. De tekst:Hoe je de wereld wel stuurt met je euro,s is ook bij de beleidsmakers bekend.
  De beleidsmakers hebben bewust goedkopere krachten naar het rijke Noord Europa gehaald om de loonkosten(is meer winst voor bedrijven)omlaag te krijgen.
  Zij wisten dat deze mensen die ook een beter leven willen voor veel minder zouden werken dan de rijke Europeaan die met hoge maandelijkse lasten en de inflatie zat en daardoor geen kant op kon.
  Deze mensen die goedkoper gingen werken hebben vele mensen hun baan gekost.
  De schuld ligt niet bij de goedkope kracht maar bij de beleidsmakers want zij hebben altijd gezegd dat niemand onder de minimum inkomens grens mocht werken terwijl dit wel gebeurd en waartegen geen stappen worden ondernomen en vaak ook worden deze mensen uitgebuit zonder dat zij maar ergens hun recht kunnen halen.
  Het eind van het liedje is door de euro te laten spreken hebben de meeste bedrijven nu wel lagere loon uitgaven en de overheid meer uitkeringsgerechtigden wat geen probleem is omdat de burger zelf door belasting af te dragen deze lasten zelf moet op brengen en alleen de bedrijven dus profijt hebben.

 10. Het is een stuk ingewikkelder als dat wij menen te weten!
  De USA-CIA staat met zijn rug tegen de muur, het is er op of er onder, overal oorlogjes, met te leveren wapens, Kreta thuis haven 6e vloot van de USA-CIA,
  dus !!!
  Varoufakis is het koekoeks jong van Soros in Europa, hij heeft er ook diversen in de Oekraïne, de Duitsers vechten voor hun leven, gelukkig want de andere landen hebben daar de kracht niet voor, Frankrijk is volkomen failliet, kan niet eens de Russiesche schepen terug betalen.
  De USA-CIA hebben maar 36 trillioen schuld, van daar dat verschillende staten zo als Texas en andere staten zich af willen schijden, van het Zionistische noorden, en dan van daar de Jade Helm invasie, in de zuidelijke staten, bij elkaar een hele bijzondere situatie.
  Plus dat Canadese en USA hoogleraren via via hoorden dat de USA-CIA en verrasings Atoom aanval op Rusland wilden uitvoeren, waar zij tegen waarschuwden, om dat dit het einde van een groot deel van de mensheid zou betekenen.

  1. Jenne.
   Ik heb je verwijzing naar NEO opgevolgd betreffende de rol van Varouvakis die gewoon een grote viespeuk blijkt te zijn en handlanger van Obama ten koste van de europese burgers.
   Omdat het allemaal nogal ingewikkeld in elkaar zit vraag ik me af of het tegemoet komen aan de wensen van de EU,ECB en het IMF(die toch de reputatie hebben van landen in de problemen brengen teneinde de rijkdommen te verkrijgen)een goed of slecht iets is of was Griekenland beter uit de EU gestapt en naar Putin gegaan?
   Zoals ik ook al schreef zullen de Grieken in armoede terecht komen en wat ook in het NEO artikel staat zullen de Italianen de volgende zijn.
   Zoals bekend zijn de onderhandelingen voor ambtenaren zo goed als afgerond en krijgen zij tot 5% loonsverhoging terwijl zij juist de veroorzakers van de problemen zijn en hun zakken ten koste van de belastingbetalers hebben gevuld en nog steeds vullen.
   Daar tegenover staat dat in de beroepen die niet tot de overheid behoren al veel langer bezuinigd is en dat daar niets of weinig aan gedaan wordt of zelfs nog verder bezuinigd wordt.
   Ik heb sterk het idee dat de Europese belastingbetaler totaal kaal geplukt wordt ten gunste van deze “top ambtenaren en bank directeuren en andere hoogwaardigheids bekleders,wat eigenlijk gelijk staat aan ciminelen”.
   Jenne graag zou ik van jou willen lezen hoe jij er over denkt en wat je verwacht dat er in de nabije toekomst gaat gebeuren ook al ziet het er niet goed uit.

  2. Ps.
   Zoals bekend voert de Amerikaanse regering uit wat de elite achter de schermen van hen verwacht.
   Dit brengt mij dan op de gedachte dat de 36 tiljoen geen probleem is omdat zij er van uit gaan dat zij straks toch de NWO zullen zijn en niemand meer moeilijk zal doen over die schuld.
   Wel is het ironisch dat juist het IMF deze schuld onbesproken laat en gelijktijdig andere landen waarvan de schuld niet in verhouding staat tot de schuld van de Amerikanen het touw rond hun nek steeds verder aantrekt.

  3. Beste Arnold, de schuld van de USA-CIA, is een abstract gegeven, in wezen is het ook geen schuld te noemen er staat geen echte waarde tegen over, de Chinezen hebben een enorm begrag aan USA schuld bonnen, die dagelijks in waarde dalen, met andere woorden fuck you China, maar het is een loket waar geld uit komt als je op de knop drukt, vers van perzen.
   Lees maar eens Jean Paul Sartre, over het existentialisme, l’Etre et le Neant, la Nausée.
   Dan heb je nog een mooie fylosofie het Nihilisme, ons denken zit vol feiten, wat geen feiten zijn, maar volkomen abstracte gedachten en onderwerpen.
   Het is nooit wat het zou moeten zijn, of zo als je denkt te vinden, we leven op door ons zelf bedachte illusies, om dat de werkelijkheid zo vol shit zit.
   De USA-CIA, Israel-Mossad, hebben hun hand overspeeld, en zijn aan het verliezen, en als een super macht wankeld, neemd deze veel mee in zijn val, in dit geval Europa, Canada, ze zijn volkomen gek geworden, in Duitsland gebruiken ze biologische stoffen bij een oevening, Miltvuur, de Duitser vragen zich af, wat ze al lang weten, dat ze een bezet land zijn, nog steeds!
   Hoe het af gaat lopen, ik hoop goed voor de mensheid, we kunnen alleen toekijken ! Groet Jenne

  4. Jenne.
   Bedankt voor de uitleg.
   Een kat in het nauw maakt rare sprongen en de EU en dus ook de elite zitten in het nauw.
   Tot voor kort was ik in de veronderstelling dat China hun waardeloze Amerikaanse staatsobligaties van de hand deden en daarvoor goud terug kochten.
   Ook was ik in de veronderstelling dat de Bricks een bedreiging voor de dollar aan het worden was/is waardoor de dollar steeds meer terrein zou verliezen en dus ook de daaraan gekoppelde Euro.
   Rusland zou aan Tsipras voorstellen hebben gedaan om Griekenland te helpen maar zoals ik op een collega site heb gelezen (gewoon nieuws.nl)zou Tsipras wel eens met de dood bedreigt kunnen zijn waardoor hij toch de EU,ECB en het IMF tegemoet komt.
   Daarom ben ik erg benieuwd wat de Griekse bevolking nu gaat doen omdat zij nee hebben gestemd afgelopen zondag waar Tsipras dus dwars tegenin gaat.
   Obama heeft ook te kennen gegeven dat Griekenland absoluut bij de EU moet blijven want een Grexit zou hun plannen dwarsbomen omdat een Grexit het begin van het einde zou kunnen betekenen van de EU welke de elite nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken.
   De grote vraag waar ik niet uit kom is aan welke zijde de Brickslanden staan Zoals China,Rusland en de andere drie Brickslanden of dat zij gewoon part of de game zijn.

 11. Tja, en dan die Euro’s.. De Grieken eisen simpel hun deel van de zeggenschap op die gemeenschappelijke munt op.. Is het niet mooi..? Het zijn dezelfde Euro’s die jij dus in je ‘portemoJA’ hebt.. Besteed ze alsjeblieft aan een wereld die je WEL wilt, in plaats aan een ‘wereld-waar-je-op-moppert’.. Die je liever achter je laat. Geef die dan ook geen voeding..

  enne……..een wereld die we wel willen is er onder andere een waarin transparantie een sociale norm is/wordt ,en aangezien het er naar uitziet dat WANTTONOW zich in vele bochten wringt om die transparantie vorm te kunnen geven , is het best wel tof om met die reden ,en met z’n allen, weer eens een paar eurootjes op hun rekening te storten .

  rekening 4313174 van de uitgever van deze site: Dolphins & Whales publishing in Heemstede.

  1. Ik deel je mening, Sjaak.
   Ga ook meteen wat overmaken,zodat Wanttokonow verder kan met hetgeen ze nu doen.

  2. Ben jij toevallig die Sjakie van de hoek, mooi liedje ach die goeie ouwe pijp, Conny van den Bosch, mooie meid waar blijft de tijd, ja verdomd toen warten we nog gelukkig o yes !

  3. Ja, toen de ‘enquête’ was, hoorde ik bij de ‘slappe’ 3 mensen, die ooit iets hebben overgemaakt… 🙁

 12. Ben niet naar de markt geweest, moestuin vol heerlijke groentes Legumes,
  heb wel om 8 uur de buurman naar de vroege mis gebracht klein keiltje in het cafétje gedronken, heb de buurman maar uitgenodigd met rolstoel n’al.

 13. ja Jenne die Sjakie ben ik maar daar plakt heel geen toeval aan hoor, m’n ouders hebben gen..ehh..elkaar zeer liefgehad en moest het er wel van komen dat ik kwam !!!

  1. De euro en de EU zijn een complete mislukking.
   Misschien zouden de overige landen zich uit de EU terug moeten trekken zodat de VS geen invloed via Brussel op de gevangen Europese burgers meer kan uitoefenen.
   Laat elk land terug gaan naar de munt die zij voor de invoering van de Euro hadden en hun eigen wetten en regels weer invoeren.
   Alle privatiseringen van staatsbedrijven zouden op grond van leugens en bedrog ongeldig verklaard moeten worden en aan de staten teruggegeven moeten worden.
   En Balkenende en Zalm die ons in deze misserre hebben gebracht en nog steeds meer dan de Balkenende norm betaald krijgen zouden voor een volkstribunaal berecht moeten worden.

  2. Vfor Vendeta, its to late, ze zijn er in getrapt, maar ze hebben het aan zich zelf te danken, ze wilden niets offeren voor hun vrijheid, en op nieuw beginnen, nu worden ze geknipt en geschoren, al hun Nuts bedrijven inleveren, dus wordt het leven nog duurder, voor mijn gevoel gaat dit geen doorgang hebben, de nationale bedrijven zijn van het Griekse volk, derze sociale verworven heden in leveren is een verkrachting van het Griekse volk, die Duitsers zijn toch echt USA-CIA aanhangers, wat een schande voor Europa !

 14. Beste mensen, heb die Dijselbloem zijn traject bekeken, gevaarlijk mannetjes,
  eerste klas konten kruiper, rond ruggetje net als Rutte van het masturberen, geen echte mannen, bbbrrr geniepig soort, wil niet vloeken, maar laat ze nou toch eens opdonderen deze strebertjes, wij willen een andere wereld, voor en door echte mensen !

 15. zo, er is dus een overéénkomst gesloten tussen de EU en de politieke leiders van griekenland! ??????

  En gelijk moet griekenland alweer een nieuwe lening afsluiten om de bankrun welke heeft plaatsgevonden te effenen.

  Wat doet de bank dan met ons spaargeld dat ze het niet heeft als we erom vragen! Waarom moet de overheid dat gat vullen met leningen die de burgers moeten ophoesten! Dus wij moeten betalen om ons eigen spaargeld van de bank te halen! Hoe dom kan je toch zijn om zoiets te doen! Politici???? Waar is ons spaargeld naartoe? Laat de banken lenen bij het imf als ze het geld niet hebben! Ze hebben toch ons spaargeld gekregen en moeten het teruggeven! Anders is het diefstal!

  dringend tijd om spaargeld van de bank te halen en alle samenwerking met de banken te stoppen! Zo sparen we alvast onszelf uit van staatsleningen die de overheden aangaan en aan de banken geven om ons spaargeld terug te geven!

  HOE IDIOOT MOET HET NOG WORDEN ALVORENS MENSEN HET GAAN INZIEN

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.