Advertentie

De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!


GIzeh buizerd 1
‘”Learn how to see – realize that everything connects to everything else’ – Leonardo da Vinci

x
x
De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!

2013 © WantToKnow.nl/be / 2013 © Willem Witteveen

Dit artikel is een uiterst korte samenvatting van dit magnifieke boek van Willem. Bestel het, zónder verzendkosten. Kijk onderaan het artikel.
Dit artikel is een uiterst korte samenvatting van dit magnifieke boek van Willem. Bestel het, zónder verzendkosten. Kijk onderaan het artikel.

De vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur zijn gecodeerd in de Grote Piramide van Gizeh en elk van deze elementen vertegenwoordigt een onderdeel van onze schepping. Daarbij wordt het goddelijke vertegenwoordigt door het alles omvattende vijfde element Aether. Aether als drager van alle informatie; zowel op Aarde als daarbuiten. In de zogenaamde ‘cirkel van de schepping’ spelen zich alle processen af en de Grote Piramide van Gizeh speelt hierin een belangrijke, zoniet essentiële rol.
Dit monument geldt als de meest omvangrijke bibliotheek van kennis en als zodanig de belangrijkste erfenis die we als mensheid ooit hebben mogen ontvangen. Kennis uit het verleden als leidraad voor het heden en de toekomst. Beschouw jezelf als een pelgrim en laat je begeleiden door de buizerd die als totemdier symbool staat voor dood en wedergeboorte, maar bovenal voor het ontwikkelen van een nieuwe visie gebaseerd op logica en intuïtie. Goede reis.  

Het element Aarde

De Oude Egyptenaren noemden hun land ‘Kemet’ wat het zwarte land betekent, genoemd naar de zwarte vruchtbare modder die op de oevers van de Nijl achterbleef na de jaarlijkse overstromingen en die ervoor zorgde dat ze het land konden verbouwen en leefbaar werd. Het oudste gedeelte van Kemet dateert van voor de komst van de Oude Egyptenaren en werd volgens oude inheemse tradities ook wel ‘Bu-Wizzer’ genoemd wat het land van Osiris betekent.

De cirkel van de schepping..
De cirkel van de schepping..

Dit land van Osiris werd grotendeels gevormd door een band of verzameling van piramide-complexen en tempels over een afstand van ongeveer 80 kilometer gelegen langs de westelijke oever van de Nijl. Deze band loopt vanaf Meidum in het zuiden stroomafwaarts via het plateau van Gizeh naar Abu Roash enkele kilometers ten noorden van Gizeh.

Deze complexen, stammend uit dezelfde tijdsperiode, hebben een bijzondere band met elkaar voor wat betreft de ligging, bouw, functie en dezelfde toegepaste hoogwaardige technologie. Voor zover we nu nog kunnen nagaan zijn de meeste piramide-complexen ook daadwerkelijk fysiek met elkaar verbonden door middel van een ondergronds netwerk van tunnels.

Het bewijs voor de aanwezigheid van deze tunnels is volop aanwezig, maar wordt door de autoriteiten in Egypte angstvallig verborgen gehouden. De bestaande ingangen tot dit tunnelsysteem  zijn veelal afgedekt met betonnen platen zoals duidelijk te zien is in Sakkara enkele kilometers ten zuiden van Gizeh.

Het verband tussen deze piramide-complexen door middel van deze ondergrondse tunnels heeft alles te maken met de uiteindelijke functie van de Grote Piramide van Gizeh. Geen graf van farao Khufu maar een vorm van procestechnologie in een vroege periode van de menselijke beschaving. Een periode in de geschiedenis die aanvangt aan het einde van de laatste grote ijstijd omstreeks 10.500 v.Chr. ofwel 7350 jaar voor aanvang van de Vroeg-Dynastieke periode.

Het land achter de illusie, bevolkt door een hoogstaande beschaving met een belangrijke boodschap bestemd voor de huidige generaties. Een erfenis die in eerste instantie werd overgedragen aan de Oude Egyptenaren en nu voor ons bestemd is. De Oud-Egyptische cultuur vormt een belangrijk onderdeel van deze erfenis.

fff
Het grote massief; het element Aarde

De Grote Piramide van Gizeh maakt deel uit van het piramide-complex van Gizeh gelegen aan de rand van Caïro. Het plateau van Gizeh dat we kennen van de sfinx en de drie grote piramiden: de piramide van Khufu, Kha-F-Ra (opvolger van Khufu) en Men-Kau-Ra (opvolger van Kha-F-Ra en zoon van Khufu). Allen farao’s uit de vierde dynastie, een tijdsperiode van 2613 tot 2498 jaar v.Chr. Deze dynastie markeert het begin van het ‘Oude Rijk’.

Het Gizeh plateau is een hoger gelegen massief rotsplateau en is daardoor onlosmakelijk verbonden met de bouwwerken die daarop zijn gevestigd (afbeelding 2). Hierdoor is het contact met de Aarde optimaal en later zal blijken dat dit van groot belang is in verband met de uiteindelijke functie van het gehele complex. Daarom kunnen we stellen dat de bouwwerken op het plateau deel uitmaken van het ‘grote massief’ ofwel de Aarde zelf. Niet gehinderd of verstoord door tussenliggende grondlagen of verschillende steenlagen, maar een zuivere voortzetting van de Aarde in steen. Elke trilling in de Aarde en het rotsplateau van Gizeh wordt onverminderd doorgegeven aan de Grote Piramide. Functionerend als één geheel, en dat is precies de bedoeling.

Er staan in totaal 11 piramiden op het plateau, waarvan 3 grote en 8 kleinere satelliet-piramiden, de sfinx en enkele tempels. Het geheel beslaat een gebied van ongeveer 25 hectare wat overeenkomt met zo’n 250.000 m2. De Grote Piramide neemt hier een speciale plaats in vanwege de bijzondere inwendige en uitwendige constructie die afwijkt van de overige piramiden.

Voor onze moderne beschaving is de Grote Piramide van Gizeh de veelbesproken ‘Zaal der Archieven’ waar we al zo lang naar op zoek zijn en waar alle kennis van vroegere beschavingen verborgen zou moeten liggen. Deze kennis ligt echter niet verborgen, maar is samengebracht in het bijzondere ontwerp van de Grote Piramide van Gizeh zelf; een kenniscentrum in plaats van een grafcomplex. Vele onderzoekers zijn jarenlang op zoek geweest naar de verborgen schat in de Grote Piramide terwijl niemand ooit heeft stilgestaan bij het feit dat de Grote Piramide zelf de grootste schat is. Geen goud of waardevolle objecten, maar een enorme bibliotheek van kennis en technologie bestemd voor de huidige generaties. Technologie zonder gebruik te maken van de hedendaagse destructieve explosietechnologie die een directe aanslag betekent voor onze planeet, technologie die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de Aarde zelf.

Het astrologisch tijdperk van de Leeuw
Het astrologisch tijdperk van de Leeuw

De hoogste tijd..
Het is de hoogste tijd om de dogma’s uit de wetenschap los te laten en weer terug te gaan naar een duurzaam gebruik van onze Aarde. Noem dat grenswetenschap of pseudowetenschap maar stap in ieder geval uit die beklemmende, strak begrensde ‘doos’ waarin alles wetenschappelijk lijkt vastgelegd. Wetenschap is echter geen synoniem voor waarheid.

Ga zelf op reis en laat de stenen spreken. Communiceer alleen nog maar met behulp van de oudste en belangrijkste taal die er bestaat; de universele taal der getallen. Getallen zoals vastgelegd in de blauwdruk van de schepping. Zoals de Griekse wiskundige Pythagoras (572-500 v.Chr.) al zei: ‘Alles is getal’.

De drie piramiden op het plateau zijn een directe projectie op Aarde van de zogenaamde binnen-planeten Aarde, Venus en Mercurius (zie foto). De posities en grootte van de piramiden ten opzichte van elkaar komen overeen met de posities en grootte van deze planeten in een bepaalde tijdsperiode.

De sfinx als de naar het oosten gerichte Leeuw geeft aan in welke bandbreedte we deze periode moeten zoeken. Deze bandbreedte komt overeen met het astrologisch tijdperk van de Leeuw dat zo’n 12.000 jaar geleden begon en zich uitstrekt over een periode van 2160 jaar. Momenteel bevinden we ons in de overgang van het tijdperk Vissen naar het tijdperk Waterman (“Age of Aquarius”).

De exacte onderlinge positie van deze drie binnen-planeten geeft ons binnen deze bandbreedte het jaartal 10.472 voor Christus als peiljaar van het complex van Gizeh. Een complex met een bouwperiode van minstens 300 jaar in plaats van de tot nu toe door de egyptologen aangenomen 20 jaar.

De Grote Piramide van Gizeh herbergt verschillende wiskundige en astronomische eenheden en begrippen die pas veel later door modernere beschavingen zijn (her)ontdekt. Zo is bijvoorbeeld de omtrek van het grondvlak in inches gelijk aan de topafstand van de drie piramiden en komt na verplaatsen van de komma overeen met ons zonnejaar van 365,242 dagen. De som van de basis diagonalen van het grondvlak gemeten in inches is gelijk aan de ‘precessie’ (schommeling) van de aardas met een periode van 25.920 jaar. Dit wordt ook wel het Groot Galactisch Jaar genoemd. De exacte breedtegraad van de Grote Piramide in decimale notatie is een maat voor de lichtsnelheid in meters per seconde.

En dat terwijl meters en seconden volgens onze moderne wetenschap nog helemaal niet bekend waren…! De belangrijkste wiskundige constanten pi (π) en phi (Gulden Snede) zijn gecodeerd in de afmetingen van het bouwwerk. Zowel uitwendig via de zichtbare afmetingen als inwendig via de gangen en kamers. Er zijn vele voorbeelden die absoluut niet meer als toeval kunnen worden bestempeld.
Net als vele oude steencirkels, zoals in Bretagne en Groot Brittanië, die vaak gebaseerd zijn op maancycli, wijst de Grote Piramide ons via de zogenaamde ‘kwadratuur van de cirkel’ uit de wiskunde op het belang van onze Maan als hoeder van de schepping en als zodanig verantwoordelijk  voor het leven op Aarde. De Zon, de Aarde en de Maan als drie-eenheid verbonden door dezelfde getallen en frequenties. “Alles is muziek in de harmonie der sferen” (Pythagoras).

03_Gizeh-Sfinx

Het element Water
De sfinx is geen mythisch wezen uit de Egyptische mythologie en ook geen ‘half mens/half leeuw’, maar een liggende, wakende leeuw die werd aanbeden. Ten tijde van de levenschenkende overstromingen van de Nijl stond de zon in het sterrenbeeld Leeuw en daarom wordt de sfinx ook wel de ‘Wachter van de Zon’ genoemd. Op het noordelijk halfrond is het sterrenbeeld Leeuw te zien in de lente; het jaargetijde dat de regentijd begint in oostelijk Afrika. Dit tropische moessonklimaat in midden- en oost Afrika met zijn zware regens geldt als de belangrijkste waterleverancier van de Nijl en dit resulteerde in overstromingen in Egypte.

De sfinx in het met Nijlwater gevulde sfinx bassin
De sfinx in het met Nijlwater gevulde sfinx bassin

De Leeuw van Gizeh aan de oevers van de Nijl verwelkomt de komst van Hapy, de Egyptische god van de overstromingen. De komst van het water is een feit en daarmee wordt het proces in werking gezet. Via de overstroomde Nijl ter hoogte van Gizeh kon op deze wijze ‘zuiver’ water worden toegelaten tot de sfinxtempel en het zogenaamde sfinx bassin waarin de sfinx als waker of wachter van het plateau is geplaatst. Behalve schoon, moest het water vooral zuiver zijn. Zuiver water met een zuivere trillingsfrequentie kookt namelijk sneller.

Het water moest op een geheel natuurlijke manier, zonder inmenging en bemoeienis van buitenaf, zijn weg vinden naar de sfinxtempel waar het door middel van zogenaamde organische bewegingen in de tempel zelf verder werd gezuiverd alvorens toegelaten te worden tot het bassin van de sfinx via een ingenieus sluissysteem. Ongeschonden watermoleculen met de juiste zuivere energie als grondstof voor het meest natuurlijke en bijzondere  ‘Huis van Energie’ ooit gebouwd.

Gizeh 5 Het principe van Heron
Het principe van Heron

Via waterputten aan de zijkant van het lichaam van de sfinx werd het water verder toegelaten tot het ondergrondse gangenstelsel dat zich onder het gehele plateau bevindt. Direct onder de sfinx bevindt zich een waterbassin dat een onderdeel vormt van het zogenaamde Heron-principe. Dit houdt in dat het water op natuurlijke wijze onder druk gezet kan worden en zo kan worden opgestuwd richting Grote Piramide. Dit staat ook wel bekend als de ‘fontein van Heron’ en wordt toegepast om water op natuurlijke wijze te verpompen naar een hoger gelegen niveau.

Doordat de verschillende piramide-complexen langs de Nijl met elkaar verbonden waren door middel van een ondergronds tunnelsysteem was het vrij eenvoudig om het water door te voeren naar de lager gelegen piramiden zoals de Grote Piramide van Gizeh. Het plateau van Gizeh zelf overstroomde nooit vanwege de hoge ligging , maar het is bekend dat het water uit de Nijl gedurende de overstromingen tot aan de voorpoten van de sfinx kwam (Herodotus 435 v.Chr.) via de daarvoor gelegen sfinx tempel. Het levenswater uit de Nijl, gelijk aan de kracht van de zon, zich manifesterend via de zonnegod ‘Ra’ of ‘Re’ en bestemd voor het complex van Gizeh.

De prismasteen als waterafsluiter
De prismasteen als waterafsluiter

Het zuivere water diende als grondstof voor de Grote Piramide. Via de ondergrondse kamer kwam het water in de Grote Piramide en door de druk werd overtollig water weer via de dalende gang naar buiten afgevoerd. Een speciale afsluiter in de vorm van een scharnierende primasteen en de verder geheel gesloten piramide zorgde ervoor dat er een vacuüm kon ontstaan boven het wateroppervlak dat achterbleef in de Grote Piramide na afsluiting van de watertoevoer. Het sterke vacuüm boven het wateroppervlak zorgde er voor dat het water ging koken en op deze manier werd de verder geheel afgesloten piramide gevuld met de ontstane waterdamp.

De verschillende schachten en putten op het plateau ondersteunen deze theorie en ook zijn de bevestigingspunten van de prismasteen in de dalende gang nu nog zichtbaar. Het water dat in de Grote Piramide wordt toegelaten is zuiver water. De vorming van waterdamp gebeurt op een natuurlijke wijze zonder gebruik te maken van warmte. De volgende fase in het proces is de verbintenis van het element Water met het element Lucht in de vorm van geluid. De invloed van geluid en klankresonantie op watermoleculen is zeer bijzonder en deze eigenschap speelt een belangrijke rol in de procestechnologie van de Grote Piramide. Implosietechnologie in plaats van explosietechnologie.

Het element Lucht
Geluid wordt gedefinieerd als een trilling van het element Lucht of een kleine verandering van luchtdruk die zich door het medium lucht voortplant. Het aantal trillingen, of veranderingen van de luchtdruk, per tijdseenheid wordt uitgedrukt in hertz (Hz) en voor een mens zijn deze drukveranderingen hoorbaar wanneer het aantal ligt tussen de 20 en 20.000. Dat betekent dat we geluid kunnen horen tussen de 20 en 20.000 hertz. Geluid onder de 20 hertz noemen we laagfrequent of infrasoon geluid en is niet hoorbaar. Dit geluid is echter wel vaak voelbaar. De akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar geluid en geeft ook de invloed weer die een bepaalde ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid.

Professor Dr. Winfried Otto Schumann
Professor Dr. Winfried Otto Schumann

Onderzoekers en bezoekers van de grote galerij en de koningskamer in de Grote Piramide ervaren een zeer bijzondere akoestiek en dit heeft voornamelijk te maken met de nagalm die optreedt ten gevolge van de resonantie van de geluidsgolven. En dat is niet toevallig. Want de resonantie van de geluidsgolven in bijvoorbeeld de koningskamer is sterk afhankelijk van de afmeting van deze kamer en deze afmetingen zijn derhalve bewust zo gekozen. Zoals alles vanzelfsprekend bewust is gekozen bij de bouw van de in- en uitwendige piramide.

Resonantie, het vervolg..
De Duitse professor in de natuurkunde, Winfried Otto Schumann (1888-1974), ontdekte in 1952 dat er in de atmosfeer resonerende elektromagnetische golven te meten zijn met een frequentiewaarde van rond de 8 hertz. Dit wordt de Schumann resonantie genoemd en is een natuurlijk fenomeen dat optreedt bij elektrische ontladingen in de atmosfeer. Dit brengt een laagfrequente resonantie teweeg die pulseert met een overheersende frequentie van 7,83 hertz tussen de aardkorst en de ionosfeer op zo’n 80 kilometer hoogte. Dit wordt de resonantiefrequentie van de Aarde genoemd waarvan de overheersende staande golf 7,83 hertz bedraagt.

Dit wordt ook wel de hartslag van Moeder Aarde genoemd. Deze Schumann-frequentie is afhankelijk van de positie op aarde en zo is te berekenen dat de Schumann-frequentie voor de positie van de Grote Piramide 8,1 hertz bedraagt. Dit is belangrijk omdat de koningskamer is gebouwd voor een resonantiefrequentie van 16,2 hertz (2 x 8,1 hertz). In en rond een piramide is de frequentie van rond de 8 hertz met gevoelige meetapparatuur meetbaar. Ook de Servisch-Amerikaanse natuurkundige Nikola Tesla ontdekte in 1900 de resonantiefrequentie van de Aarde van rond de 8 hertz maar zijn bevindingen werden in zijn tijd nog niet erg serieus genomen.

The Magnifying Transmitter van TeslaTesla gebruikte de resonantiefrequentie van de Aarde omdat de atmosfeer bij deze frequentie als een zeer goede geleider fungeert voor radiosignalen. Uit deze tijd stammen ook de experimenten met zijn ‘Wardenclyffe toren’ die helaas nooit werden voltooid (zie afbeelding hiernaast). De Grote Piramide resoneerde vanwege zijn constructie, afmetingen en locatie ten tijde van de bouw op een Schumann frequentie van 8,1 hertz. De grondtoon van Moeder Aarde. Deze frequentie wordt als het ware ‘gevangen’ door de Grote Piramide en dat is alleen mogelijk door het kiezen van de locatie op het betreffende rotsplateau. De juiste verbinding van Aarde, Water en Lucht. Moeder Aarde fungeert als stemvork van het universum en de Grote Piramide is daar op afgestemd. Je dient het gewoon even te weten…

Om de aardefrequentie te kunnen ‘vangen’ en stabiliseren was de grote galerij in de Grote Piramide voorzien van zuivere kwarts schijven die permanent in deze ruimte waren bevestigd door middel van een speciale constructie en die in trilling konden worden gebracht door een externe geluidsbron.

De koningskamer van de Grote Piramide
De koningskamer van de Grote Piramide

Wanneer het kwartskristal in de grote galerij in trilling werd gebracht en gehouden door middel van de grondfrequentie van de Aarde, ontstond er een geluidsgolf met een zeer constante en stabiele frequentie. Uitsluitend veroorzaakt door het kwartskristal en nagenoeg niet beïnvloed door omgevingsfactoren. Deze geluidsgolf, die in de natuurkunde bekend staat als een lopende golf, moest vanuit de grote galerij versterkt worden doorgegeven naar de koningskamer om daar een staande golf te vormen, precies passend in deze ruimte en veroorzaakt door resonantie in de koningskamer.

Het versterkte geluid dat in de koningskamer komt bestaat uit de grondfrequentie of grondtoon van 8,1 hertz als eerste harmonische. De eerste boventoon of tweede harmonische, die een geheel veelvoud is van de grondfrequentie, is dan 16,2 hertz.

En het is deze frequentie van 16,2 hertz die, door de afmetingen van de koningskamer, precies ‘past’ en er voor zorgt dat er resonantie optreedt en er een staande golf ontstaat. De overige boventonen van 8,1 hertz passen niet in deze ruimte en zullen ‘uitsterven’. Een staande golf kan alleen maar optreden als er sprake is van resonantie en resonantie kan alleen ontstaan als de golflengte van het geluid past in de betreffende ruimte zoals in dit geval de koningskamer. De frequentie van 16,2 hertz volgt uit de formule  f = v/λ  waarin v de geluidssnelheid is en λ de totale golflengte die gelijk is aan 2x de lengte van de aan beide zijden gesloten koningskamer. Op het plaatje zie je de golf  ‘AC’ als de totale golflengte.

Aswan graniet voorzien van kwarts
Aswan graniet voorzien van kwarts

Omdat de resonantiefrequentie van de kwartskristallen in het gebruikte Aswan graniet zeer constant is, kon het geheel van grote galerij en koningskamer hierop worden afgestemd. De grote galerij en de koningskamer bestaan geheel uit Aswan-graniet dat veel kwarts bevat (zie afbeelding). Het kwarts wordt dan de ‘drager’ van de frequentie. De resonantiefrequentie is die frequentie waarbij het kwartskristal gaat trillen of resoneren, waardoor de hele koningskamer gaat resoneren.

De koningskamer met bovenliggende kamers is speciaal voor dit doel gebouwd en die noemen we de ‘resonantietoren’ met een totale hoogte van 21 meter. De in de koningskamer geplaatste sarcofaag is te vergelijken met een stemvork waarmee werd gecontroleerd of het geheel nog op de juiste frequentie resoneerde. De elementen Aarde, Water en Lucht zijn hierdoor in perfecte balans met elkaar verbonden..!

Het element ‘Vuur’
Dr. Andrija K. Puharich, geboren in 1918 in Chicago, was arts, parapsycholoog en uitvinder en heeft vele patenten van uitvindingen op medisch gebied op zijn naam staan. Andrija Puharich had veel bewondering voor de Servische wetenschapper dr. Nikola Tesla (1856-1943) vanwege zijn onderzoek naar laag frequente elektromagnetische (E.L.F) golven in het begin van de 20e eeuw. Daarnaast was het Puharich de man die Uri Geller jarenlang serieus onderzocht en volkomen neutraal daarin stond, zoals een wetenschapper betaamt..

Een belangrijke uitvinding van Puharich, in 1983, was het splitsen van watermoleculen in waterstof en zuurstof door middel van krachtige resonantie. Dit resulteerde in watergas, een milieuvriendelijke brandstof ‘gemaakt’ van water. Een kritische resonantie in de watermoleculen, opgewekt door krachtige wisselstroomimpulsen, die zichzelf alleen maar versterkt, net als marcherende soldaten over een brug.

Blauw: water. Geel: waterdamp. Rood: waterstofgas en zuurstof.
Blauw: water. Geel: waterdamp. Rood: waterstofgas en zuurstof.

Het ‘breken’ van water door middel van krachtige resonantie is tot op de dag van vandaag een door de huidige wetenschap niet geaccepteerde methode voor de productie van waterstof, maar dit is wel precies wat er plaatsvond in de resonantiekamer van de Grote Piramide. Men paste hier de meest zuivere manier toe voor het produceren van een zeer kostbare brandstof uit de grondstof water. De watermoleculen zijn ‘gebroken’ en de kamers en gangen gelegen boven de basis van de Grote Piramide worden gevuld met het gasmengsel waterstofgas en zuurstof. In de resonantiekamer (koningskamer) van de Grote Piramide, die geheel gevuld is met waterdamp, wordt het water dus ontleed, door middel van resonantie in plaats van elektrische stroom, maar vindt exact dezelfde reactie plaats als bij de elektrolyse van water: 2H2O → 2H2 + O2 (waterstof en zuurstof uit water).

De elektroden in de schachten van de koninginnekamer
De elektroden in de schachten van de koninginnekamer

In een brandstofcel vindt een omgekeerde reactie plaats en noemen we daarom ook wel ‘omgekeerde elektrolyse’. Daarbij wordt waterstof en zuurstof naar een kathode en een anode geleid die van elkaar zijn gescheiden door een membraan, en gaat er een elektrische stroom lopen van de anode naar de kathode. Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie waarbij warmte en water vrijkomt. Het water is daarbij de afval- of reststof. Deze reactie vindt plaats in de beide schachten van de reactie- of koninginnenkamer. En in de piramide zijn nog steeds de twee elektroden (kathode en anode) in de schachten aanwezig!

“Resonantie splijt watermoleculen en produceert energie uit water – de meest hoogwaardige technologie door middel van schone, zuivere en subtiele energie”.

Een belangrijke toepassing van de brandstofcel is de knalgascel waarbij zuurstof en waterstofgas direct zonder membraan met elkaar reageren. Deze toepassing zonder membraan vindt plaats in de reactieschachten van de Grote Piramide waardoor de beide schachten dus fungeren als knalgascellen. De gasstroom van waterstof en zuurstof wordt langs beide elektroden geleid met als verbindende geleidende vloeistof (elektrolyt) waterdamp, met daarin opgelost natriumchloride NaCl of keukenzout.

Een elektrolyt is het geleidende medium dat de verbinding vormt tussen de beide polen (anode en kathode) en in dit geval is dat natriumchloride NaCl opgelost in water(damp) dat een zeer sterk elektrolyt vormt. Keukenzout (NaCl) is heel goed oplosbaar en dat deel dat is opgelost in water wordt volledig gesplitst in ionen zodat de oplossing elektrisch geleidend wordt. Elektrolytoplossingen worden gevormd als een zout (bijvoorbeeld NaCl) wordt geplaatst in een oplosmiddel zoals water. De eerste onderzoekers troffen op de wanden van de koninginnenkamer een 1,27 centimeter dikke zoutlaag aan. Nergens anders in de Grote Piramide werd zout gevonden.

De bouwers van de Grote Piramide laten ons dus zien hoe er waterstof geproduceerd kan worden zonder gebruik te maken van elektriciteit en geven ons op deze manier de mogelijkheid om de huidige destructieve explosietechnologie los te laten. Schone energie uit de resonantiefrequentie van onze eigen Aarde. Zoals ontdekt en toegepast door Nikola Tesla en Andrija Puharich. Een erfenis die kostbaarder is dan al het goud op Aarde maar er zal een hoge prijs betaald moeten worden. Helaas hebben meerdere onderzoekers dit aan den lijve moeten ondervinden. Er staat voor zowel de onderzoekers als economieën momenteel te veel op het spel.

Wat verraadt de aanwezigheid van waterstofgas in de konings- of resonantiekamer?
Een moderne radarinstallatie zendt elektromagnetische straling uit en vangt de door objecten gereflecteerde straling weer op via een antenne. Deze elektromagnetische straling wordt vanaf de radarinstallatie van en naar de antenne gevoerd via een zogenaamde golfpijp (‘waveguide’). Zo’n golfpijp is geschikt voor de snelle doorvoer van elektromagnetische straling met een specifieke golflengte. Bij een radarinstallatie aan boord van schepen is dat elektromagnetische straling met een golflengte van 3 en 10 centimeter en dat betekent dat de golfpijp hierop is afgestemd door middel van zijn afmetingen. Voor 3 centimeter straling is de rechthoekige breedte-hoogte verhouding van de golfpijp 3 bij 1,5 centimeter en voor 10 centimeter straling is dat 10 bij 5 centimeter.

Gizeh 11 Golfpijp en noordelijke schacht koningskamer
Golfpijp en noordelijke schacht koningskamer

De eerste golfpijp werd in 1893 in theorie ontwikkeld door de Britse natuurkundige  J.J. Thomson (1856-1940) en in 1894 vonden de eerste experimenten plaats. Zo’n golfpijp of golfgeleider heeft dus een rechthoekige doorsnede (zie ook de afbeelding) en de straling die er doorheen wordt geleid, wordt als het ware ‘opgesloten’ vanwege de afmetingen van de golfpijp in relatie tot de golflengte van de betreffende elektromagnetische straling.
In feite is een golfpijp niets anders dan een holle metalen pijp met een rechthoekige doorsnede, bedoeld voor het optimaal geleiden van radiogolven. De grootste natuurlijke golfpijp die we kennen is de ruimte tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, met een lengte gelijk aan de omtrek van de Aarde, voor het geleiden van de Schumann frequentie van 7,83 hertz. Een golfpijp in de vorm van een schil rond de Aarde.

Zo’n golfpijp bevindt zich, zoals aangetoond, ook in de resonantiekamer van de Grote Piramide. Dit is namelijk de noordelijke schacht die aan de binnenzijde afgesloten is geweest met een dunne plaat graniet om te voorkomen dat het waterstofgas naar buiten zou ontsnappen. De afmetingen van de noordelijke schacht komen overeen met een golfpijp voor de doorvoer van straling met een golflengte van 21 centimeter, ofwel de golflengte van waterstofgas. De afmeting van de schacht is exact 21 bij 10,5 centimeter.

Wanneer de druk in de resonantiekamer te groot werd kon men in geval van nood deze overdrukschacht openen vanaf de buitenzijde van de piramide door middel van een granieten bal die exact in deze schacht past. Deze granieten bal werd in de buitenopening van de noordelijke schacht losgelaten en zo werd de dunne granieten plaat in de resonantiekamer gebroken door de snelheid en kracht van de inslag van de bal en kon de gevaarlijke overdruk worden verminderd door middel van het afblazen van het waterstofgas via deze schacht. Deze granieten bal was één van de weinige objecten die in de Grote Piramide gevonden is en waarvan men de functie nooit heeft kunnen achterhalen…

De zuidelijke schacht in de resonantiekamer  is altijd open geweest en heeft ook een andere vorm. Deze schacht was verantwoordelijk voor het vér dragende geluid dat de piramide maakte en waarvan Herodotus melding maakte (de ‘zingende piramide’). De constructie van deze schacht lijkt op een orgelpijp van een kerkorgel en de druk in de resonantiekamer (waterstofgas + zuurstof) zorgde voor de benodigde luchtstroom in de schacht voor de totstandkoming van het geluid. De lengte van deze schacht is bepalend voor de frequentie van het uitgezonden geluid. Hoe langer de schacht, hoe lager het geluid.

De Schumann frequentie van 8,1 hertz, de Gulden Frequentie van 16,2 hertz en de golflengte van waterstof van 21 centimeter zijn als getallen 81, 162 en 21 samengebracht in één monument. Geen ‘zaal der archieven’ waarnaar we al zo lang op zoek zijn, maar een ‘piramide der archieven’ waarin al onze exacte wetenschappen ten grondslag liggen aan het ontwerp. Astronomie (precessie, zonnejaar), wiskunde (wiskundige constanten), natuurkunde (klank, omgekeerde elektrolyse van water), scheikunde (redox reacties) en geneeskunde (resonantietherapie en het 8 hertz veld) behoren tot de erfenis die ons is nagelaten.

Het geschenk van de Goden..?!
De Grote Piramide is zeker geen graf, geen waterstoffabriek, elektriciteitscentrale of spiritueel inwijdingscentrum, maar een ‘geschenk van de goden’ om door middel van subtiele energie, aangereikt door onze eigen Aarde, een hoogwaardige en verantwoorde technologie te bereiken. Een geschenk van de goden verenigd in één kenniscentrum. Goden eren mensen en het is nu aan de mensen om de goden te eren.

willem witteveenHet is de hoogste tijd om ons te verlossen van dogma’s en zelf een nieuwe visie te creëren die is gebaseerd op logica en intuïtie. Logica door middel van de universele taal der getallen en intuïtie door middel van de universele taal van de Aarde zelf. Vanwege de complicaties bij opslag en vervoer zijn we nog niet klaar voor een ‘waterstofeconomie’, maar het is wel tijd voor een nieuwe wereld die zal ontstaan uit de erfenis van een oude wereld gebaseerd op de ‘stem’ van de Aarde. In oude culturen ook wel de ‘stem van God’ genoemd. Het geluid van de schepping. Hopelijk draagt mijn boek een steentje bij aan de perceptie van een grotere groep mensen.

Willem Witteveen

x

* * *

x

 Speciaal voor jou als WantToKnow-lezer:

xOntvang het boek zónder verzendkosten bij je thuis..!!

grote piramide monument schepping

Met een paar dagen heb je dit prachtige boek in huis!
Zonder verzendkosten!
Zo kun je het
eenvoudig bestellen:

Maak € 28,50 (25,- + € 3,50 voor handling/verzendkosten) over op rekening:

NL35INGB0004313174

van Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

Vergeet niet bij je bestelling ook duidelijk je adres en de bestelcode ‘Gizeh’ te schrijven.

Besteller uit België/Europa?

Maak dan € 32,- over (€ 25,- + verzendbijdrage € 7,-).

Dit zijn de codes voor internationale betaling:
IBANcode:   NL35INGB0004313174  en de Bic code is:   INGBNL2A

Bij je bestelling ook duidelijk je adres en de bestelcode ‘Gizeh’ vermelden!

* * *

x

‘De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping

‘Het geheim van de Gulden Frequentie van Gizeh’

Uitgever: Frontier Publishing, Amsterdam – Auteur: Willem Witteveen

25,- hardcover – 224 pagina’s – ISBN: 978-9078070467

 

39 gedachten over “De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!

 1. Er zijn zovelen theorieen gemaakt en bedacht en velen worden elkeer weer totaal op zijn kop gezet. Vaak ontbreekt het technisch aspect van bepaalde zaken en oude kennis die over het hoofd gezien wordt door de kennis van nu. Zelf verslind ik al meer dan 40 jaar boeken over geheel Egypte en ben zelf nog in 2009 daar terplekke geweest. Ik bekijk alles graag met andere ogen dan menige mensen dat doen. Mijn hart en ziel ligt heel diep verborgen in dat land daar en emoties komen dan ook vaak los als ik fladeren van oude levens terug ervaar. Mijn zoeken naar iets tastbaars wat ik als een soort regressie poog te herinneren zijn bepaalde reconstructies die vaak pittig op hun plek vallen. Niet om dat ik dan iets claimen wil, maar iets weet waar ik een onderdeel van was en waar ik bij behoorde. Het meeste intrigerende is dus wat ik laatst tegen kwam wat een match was een soort klik dat op zijn plaats viel en wat een boodschap met zich mee bracht met het bouwen van de Piramides.

  http://www.youtube.com/watch?v=YTgxGJfXRQ0&feature=youtube_gdata_player

  1. Je heb altijd des informatie dat is het spelletje dat word gespeelt. Zeker nog nooit van gehoord om alles in het onzekere te trekken. Dat doen ze niet voor niks want veronderstel dat jij de waarheid krijgt te horen dan overleef je het niet want de waarheid is dan heel hard voor je paul 3.5 Hoop dat je verder kijkt dan je neus lang is word is een bewust van het andere je hoeft je er niet voor te schamen hoor.

  2. En die waarheid valt reuze mee hoor, ken je blauwdruk en weet wie je bent. Verzamel alles wat omtrent daar mee te maken heeft en huiver en ontdek wie je zelf eventueel bent en waar om je continue geblokkeerd wordt.
   Dan pas gaat er ergens een alert lampje branden dat je wel een heel dichtbij de bron zit dan je ooit vermoed had. Wat betreft waarheid, hoe hard het ook klinkt, ze hebben mij al zo vaak pogen te blokkeren en zelfs vaak naar mijn leven gestaan. Grappige is dat ik er nog steeds ben. Daarom nu 3.5 en morgen na een nieuwe poging misschien zelfs 4.5 of 5.75. Bewust zijn is niets meer dan horizon verbreeding…

 2. Terminaal zieke voormalig CIA medewerker geeft een interview over het bestaan van UFO’s en buitenaardsen in Area 51.
  Hij verklaart dat grote delen van project Bleu Book fictief zijn.
  President Eisenhouwer zou opdracht hebben gegeven om met het 1e leger een onderzoek te starten naar de geheimen van dit complex.
  Zijn motivatie om deze informatie te lekken is de impact voor de gehele mensheid.

  http://www.youtube.com/watch?v=kZk_Sa3AO2E

 3. Even wat ‘off topic link dumping’ ; morgen ga ik jullie Gizeh-artikel lezen, beloofd ; het ziet er veelbelovend in ieder geval !

  Bijgevoegd nog wat interessante linkskes :

  http://www.youtube.com/watch?v=Kz-s2AAh06I
  http://original.antiwar.com/giraldi/2013/08/21/homeland-security-made-in-israel/

  Waarin een Klein land GROOT kan zijn ;-( :

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2397058/Internet-porn-map-world-reveals-US-Holland-Britain-largest-providers-world.html

  Ja, inderdaad ; ècht IEDEREEN wordt er ziek van, zèlfs de derde generatie van de ‘NIET-slachtoffers’ :

  http://medicalxpress.com/news/2013-08-holocaust-journeys-mental-health-problems.html

  1. @ odette
   Er zijn verschillende manieren om de auto op watergas te laten rijden , nu al . Echter volledig op waterstofgas rijden is verboden vanwege het niet betalen van accijnsen op die manier . Er moet dan dus een speciale ontheffing worden verleend ( net als bij rijden op afval/frituurolie) en die krijg je niet! Ook voor huishoudelijk gebruik zou het geen probleem zijn een installatie te ontwerpen die het gas thuis aanmaakt , dat zorgt voor alleen het vervoer van water! En dat is zoals wij weten geen enkel probleem.

  2. Kijk naar jenne op 5 het kan zelfs nog gemakkelijker . !!helemaal goed jenne!!

  3. @ odette
   Nou het volgende refereerde imo naar ons “Vanwege de opslag en vervoer, zijn wij nog niet klaar voor een waterstof economie”. Wij zijn immers geen egyptenaren.( tenminste ik niet )

 4. Vroeger in mijn dorp, alle huisjes omringt door moddersloten, een ijzeren ring van doorsnede 1,5 meter diep 2 a 2,5 meter in de sloot gezet, met daar over heen een tweede huls van boven gesloten, met een Klein tuitje in het midden waar een slang op paste, na het plaatsen duurde het niet lang dan begon de buitenste huls langzaam te rijzen, door het metaan gas opborrelend uit de modder, verwarming, verlichting, en dit allemaal zonder Pyramides, ja groot volk die Waterlanders!

  1. Je kunt ook nog zelf een propellor snijden van hout en met een vertraging via een drijfriem een auto dynamo laten draaien en zo je Eigen 12 of 24 volt electriciteit opwekken.

   Hoef je ook geen Egyptenaar voor te zijn.

  2. Ik schreef: waar gebruikten zij!(Egyptenaren) die waterstof voor? Daar ging het artikel toch over? Of heb ik iets gemist?
   Keb geen kleurtjes meer…..
   Morgen boom snoeien, truste

  3. Hé paul ouwe feestneus, leuk die slingers, toen onze kinderen en kleinkinderen nog Klein waren, hele keuken versierd, nu doen we alleen nog één stoel, het geeft altijd een plusje, ook met feestdagen, in onze cour hebben we een olijfboom staan en op 1 mei word deze opgetooid, tot een dank betuiging aan het leven en wel zijn.

   Een aardige wetenswaardigheid, ontdekt door Herodotus, Egyptische vrouwen plasten staande, terwijl de mannen dat gehurkt deden.

 5. Over Scheppen gesproken, PhotoShoppen is ook al zoiets. Zie het van een meesterlijke hand, een goede vriend van mij doet niks anders dan filmpjes maken hoe photoshoppen in elkaar steekt.

  Kijk en geniet met volle teugen van 1 groot mentaal leugen:

  Top Secret UFO in Underground Bunker at Area 51
  https://www.youtube.com/watch?v=J4M-wEcLAqQ

  ps Guido J. mag verklaren of het wel echt is…

  1. Erea 51 52 S 4 ze bestaan klik is of google maar is op phil schneider dit is waar hij is omgebracht om dat hij het buitenaardse en de grey in zijn lezingen naar buiten bracht. Zo zijn er nog veel meer vermoord. Door black ops.

 6. Prachtige inzichten! Volgens mij komen alle elementen van de heilige geometrie terug in dit verhaal? Is er al bewijs of andere wetenschappelijk onderbouwde uittreksels, van het nabootsen van deze constructie(s)? De logica erachter klinkt 100000x beter in ieder geval!

 7. In eerste instantie ben ik altijd onder de indruk van die onmetelijke, onmenselijke gebouwen, waarom en waar voor zo buiten de menselijke proporties, en gulden regel te bouwen.

  Is het om de mensen op hun kniën te brengen, of is het het kille nazistische denken, wat deze gebouwen overal terwereld doet verrijzen, en gebouwd op en met het bloed van de mensheid.

  Alle grote broederschappen zijn gebouwd op dit denken, Vrij Metselaars, Jezuïten,verder alle religies, en andere waandenkbeelden.

  Het summum van menselijk bouwen, en daardoor wonen, en daar door te kunnen fungeren als een mens, vond ik altijd de vissers woningen langs de kusten van ons oude Nederland.

  Deze kleine huisjes zijn een wereld van toegepaste evolutionair denken, van hout, met eeh rook klap in het dak, die nagelang de Wind woei konden worden aangepast, soms ging hij helemaal dicht voor een tijdje, om het hout te inpregneren tegen rot.

  Altijd een halve deur om te luchten, en met de buurvrouw te kunnen keuvelen, mooie bedstedes, met luchtraampje, ook wel vrijersraamtje genoemd, en altijd een schuurtje some where voor de netten, en een bleek om het wasgoed te bleken in de zon.

  Ja het waren werkelijk kleine wondertjes van de evolutie, om toch confortable te kunnen leven en wonen, voor niet al te veel geld.

  Ik geloof niet dat er nog veel markers op Marken wonen ?
  Zo als ook geen oude-vandagen meer in de Roetestraat!
  Of oude Dames in de honderden hofjes in de Hoofdstad!

  Ach waar het progresieve denken al niet goed voor is !

 8. Diamant soetra,
  waarneembare niet hoogste werkelijkheid maar illusie Eigen bewust zijn.

  Deze soetra snijd als een diamant door de illusie, daar mee je dichter bij de verlichting brengt.

  Sir Aurel Stein, heeft de oudste menselijke geschiedenis gevonden, en deze naar Europa, Berlijn verscheept, waar zijn deze documenten,
  waarom worden ze niet vrij gegeven.

  Was 9/11 niet net zo’n illusie als de Pyramides, lopen en leven wij niet in een soort spiegelzaal, vol lach spiegels, is het niet allemaal een illusie.

  Ik heb 2 dagen deel genomen aan een beam meditatie, om de oorlog te voorkomen, we waren met meer als 600 personen, hele vermoeiende bezigheid, maar misschien ook een illusie, maar het proberen waard.

  1. In ieder geval een hele mooie poging Jenne. Het bewustzijnsveld van velen op één doel gericht kan mogelijk een situatie veranderen. 🙂

 9. Twee weken geleden op 09-09-2013 het boek besteld en betaald en nog steeds niets ontvangen. Heel vreemd, hoe kan dat? Klopt hier iets niet? Als het boek niet geleverd kan worden wil ik mijn geld terug!!

 10. geachte staff – ik heb de som betaald van €32 voor het boek over Gizeh
  maar mijn adres ontbrak bij de gegevens . mijn adres is
  KAREL OOMSSTRAAT 42 – 2018 ANTWERPEN BELGIE

  Dank U.

 11. De Grote Piramide van Gizeh herbergt verschillende wiskundige en astronomische eenheden en begrippen die pas veel later door modernere beschavingen zijn (her)ontdekt. Zo is bijvoorbeeld de omtrek van het grondvlak in inches gelijk aan de topafstand van de drie piramiden en komt na verplaatsen van de komma overeen met ons zonnejaar van 365,242 dagen. De som van de basis diagonalen van het grondvlak gemeten in inches is gelijk aan de ‘precessie’ (schommeling) van de aardas met een periode van 25.920 jaar. Dit wordt ook wel het Groot Galactisch Jaar genoemd. De exacte breedtegraad van de Grote Piramide in decimale notatie is een maat voor de lichtsnelheid in meters per seconde.

  Dit is voor ons zo, maar was destijds niet voor de egyptenaren zo, zij hanteerden hele andere maaten en als je met die maten wiskundige sommen gaat maken kom je op hele andere waardes uit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.