Advertentie

Waarom moet die meneer Assad eigenlijk weg…??


ghadaffi gold plan

x

Het is verbluffend om te zien, hoe weinig nieuws er gaat over dit feit..

x

De enige twee Arabische naties met ‘eigen’ centrale banken:

X
Iran en Syrië..

x

2013 © WantToKnow.nl/.be (vertaling en aanvullingen)

origineel Tom Dennen

x

 money stupidHet is geen groot nieuws als we je vertellen dat de hele Westerse wereld nog maar één haar verwijderd is van een totaal bankroet.. Waarbij er nog maar twee centrale banken werkzaam zijn, die géén rode cijfers laten zien. De Amerikaanse staat Noord Dakota en het land Zuid Afrika. Het is ook een algemeen gegeven, dat ‘alleen een oorlog’ er weer voor kan zorgen, dat we met een blanco lei beginnen.. Een centrale bank van een land, geeft de valuta van dat land uit, in chartaal (munten en biljetten) en giraal (‘digitaal’ geld) geld. Maar die centrale bank bepaalt ook de rentevoet en houdt de geldvoorraad in de gaten, zodat de economie niet vastloopt..

Geld is immers het bloed van de economie en dat geldt niet alleen op nationaal niveau, maar vanzelfsprekend ook op wereldniveau. Geld is een betaalmiddel, maar de laatste 50 jaar is het steeds meer een doel op zich geworden. Het geld dient feitelijk als ‘handig’ ruilmiddel, dat het eenvoudig maakt om goederen te produceren en consumeren. De nationale economie én de nationale overheden, draaien feitelijk op het geld van de centrale bank. Elke rente die als prijs-voor-geld wordt betaald, door overheid en bedrijven, wordt door de nationale belastingdiensten geïnd. Dit geld komt ten goede van het volk en haar welvaart. Dát is althans hoe het zou moeten gaan..

Een centrale bank is ook in staat, door haar feitelijke monopoly op haar specifieke munt-eenheid, om staatobligaties, staatsleningen uit te schrijven en ander schatkistpapier. Dit is niet ‘zomaar’ een truuk van de centrale bank, want deze moet feitelijk voor dit waardepapier onderpand hebben.. En dat mogen sinds een aantal jaren ook ‘schulden-van-anderen’ zijn, zoals hypotheekpakketten bijvoorbeeld.  En deze pakketten zijn een steeds groter onderdeel van de ‘nationale schuld’ geworden.

Hypotheken zijn feitelijk gedekt door -over het algemeen- onroerend goed en hebben een looptijd van 20 tot 30 jaar. Investeerders zijn over het algemeen bereid hypotheekpakketten als onderpand te nemen voor het uitlenen van hun geld. Derivaatpakketten zijn feitelijk vaak pakketten met 10.000-den onderliggende hypotheken, aan elkaar gekoppeld door financieel-economische voorwaarden. Slechts gedekt door de onderliggende onroerend-goed-portefeuilles.

pallets of dollars irak
Pallets met dollars werden er, vlak ná de Irak-oorlog, naar Baghdad gevlogen.. Het bloed voor een nieuwe ‘revival’ van het land.. Het was de valuta van de Amerikaanse FED, een particuliere bank, waar het Amerikaanse volk niets over te zeggen heeft.. (klik voor artikel)

Internationaal..
Zoals je weet heeft het Internationale Monetaire Fonds de macht om toe te zien op elk land. En die ziet toe op de financiële stromen in de wereldeconomie en het IMF heeft al jaren geleden haar toestemming gegeven voor het verhandelen van deze hypotheekpakketten, feitelijk dus onderpand-op-onroerend-goed. Steeds vaker blijkt echter dat een nationale valuta bestaat uit pure ‘lucht’.. Dat heet met een chique woord ‘monetaire financiering’.

Feitelijk komt het erop neer, dat een land gewoon de geldpers laat draaien, zónder dat er een degelijk onderpand tegenover staat. Onze geldmarkt, wereldwijd, is eigenlijk een holle doos geworden.. Kijk bijvoorbeeld naar de idiotie, die plaatsvond, nádat de Amerikanen Irak hadden ingelijfd..Pallets met monetair bloed’ dienden naar Irak te komen, om het bestaande geld voorlopig te vervangen.. Een nieuw land dat weer behoefte had aan de valuta van de overwinnaar..

Je laten fotograferen op een pallet met US-cash..
Je laten fotograferen op een pallet met US-cash.. US$ 57,8 miljard werd er op pallets (US $100-biljetten’) naar Irak gevlogen. Deze Robert J. Stein jr. was Amerikaans bestuurder in Irak; hij liet zichzelf fotograferen op deze stapels geld. Vastgezet later voor fraude.. Tja..

Er staat dus geen onderpand meer tegenover geld.. Behalve.. Wanneer er weer wél landen zijn, of nóg landen zijn, die het goed voor elkaar hebben, en een positieve betalingsbalans hebben. Dat wil zeggen, dat ze feitelijk dus een overschot hebben. Centjes op de bank..

Wanneer nu een land dat in de problemen zit of komt, keihard moet gaan lenen, bijvoorbeeld ‘bij de buren’, dan begint het internationale spel van ‘wie-heeft-er-nog-onderpand’… Nou, en daar begint dus feitelijk dit verhaal.. Daar waar goud vroeger de officiële standaard was voor een centrale bank, op basis waarvan deze geld mocht drukken, daar zijn er nog maar heel weinig landen die niet bij de buren hoeven lenen en zelf hun broek kunnen ophouden. Omdat ze dus ‘onderpand’ genoeg hebben en niet hoeven lenen.. De vraag die onder dit verhaal ligt, is natuurlijk: “Wie is uiteindelijk de grote leenheer”.. “Wie krijgt de rente van al die schulden in handen?” en “Wie heeft al deze leningen ‘uitstaan'”..?

Het resultaat van de krappe geldmarkt en de enorme vraag naar (gezond) geld, is dat er -ondanks al het bijdrukken zonder onderpand- toch telkens gekeken wordt naar een ‘onderpand’ voor het gedrukte of uitgeleende geld.. Dat sommige landen/staten nog steeds in zwarte cijfers zitten, betekent vanzelfsprekend dat ze niet alleen hun uitgaven goed in de hand hebben, maar ook genoeg inkomsten hebben, en daaruit afgeleid, genoeg onderpand voor een gezonde betalingsbalans..

Wat er in de wereld is gebeurd, is dat er telkens economieën over de kop gingen en die waren vooral op schuld-gebaseerd.. ‘Leen-maar-raak’ was daarbij het credo, maar elke boerenjongen kan begrijpen, dat dit niet eindeloos door kan gaan. Faillissement dus.. En natuurlijk probeert het IMF op haar beurt weer die schulden in een groot ‘schuldenzwembad’ te storten, waarvan het IMF garandeert dat het wordt betaald, maar ook het IMF is niet van eindeloos uitrekkend elastiek. Het IMF moet ook aan basisvoorwaarden voldoen en doet dit officieel ook.. Wanneer een economie van een land of staat stopt met groeien, dan is vaak een faillissement nabij. De leningen kunnen niet meer worden voldaan door (over-)consumptie..

Want je kunt natuurlijk moeilijk méér geld voor dezelfde producten gaan vragen (en krijgen!) van hetzelfde aantal mensen, als je niet de prijzen gaat verhogen. Vervolgens gaat de werknemer naar zijn baas en vraagt om meer geld, omdat de prijzen zijn gestegen. Die berekent het weer door in de prijzen en zo zitten we in een spiraal naar het einde; de inflatiespiraal is gestart.

Wanneer je ziet hoe de oud-officier van justitie en goeverneur van New York, Eliot Spitzer, door de regering Bush werd behandeld, simpel omdat hij de malversaties van de centrale (NY) overheid aan durfde pakken, dan zal je veel duidelijk worden.. (HIER)  De overheden fraudeerden op grote schaal mee, om het spel van geld drukken en uitgeven-wat-je-niet-hebt te spelen. Het waren in die tijd vooral de onroerend-goed-pakketten die  solide leken, maar feitelijk zo lek als een mandje waren.. De emmer gaat zo vaak te water tot hij zinkt. En zoals je weet, getuige de bankencrisis van 2008, gezónken is die..

Ná het voeren van oorlogen, waarbij de spaargelden van bedrijven en particulieren zijn geplunderd om de oorlog te financieren, kan het spel weer opnieuw beginnen. Gedecimeerde bevolking en opbouwbehoefte, maken een  ‘nieuwe start’ mogelijk. Maar in ons huidige tijdsbeeld is het niet meer mogelijk om dit spel te spelen, zónder dat dit heftig in de gaten loopt. Oorlogen zijn niet meer van deze tijd. Of…  Deze generatie dient elke oorlog te voorkomen en depressie te bestrijden, het spel van verwoesting-en-opbouw niet meer te ‘spelen’..!

Over een dictator die opstond en té groot werd.
Integenstelling tot wat weinig mensen weten, is dat Mohammed Ghadaffi, de vermoordde leider van Libië, dit spel tot in de finesses begreep. Hij wist dat het geldimperium in de wereld wordt bestuurd door een ‘happy few’, waarbij de naam van de Rothschild-familie als eerste en voornaamste vaak valt. Terecht valt. En dat de macht van deze club zó groot is, dat er wordt gesproken over een vermogen van vele honderden triljoenen Euro’s, kun je je bijna niet voorstellen.. Een van de echtgenotes van de familie liet op een feest eens uit haar mond glijden, dat als ‘mijn man wil dat er ergens in de wereld een oorlog begint, dat die dan gaat plaatsvinden’…

In dit kader zijn de speculaties (bewijzen zijn er immers nauwelijks te vergaren!), dat het ‘rijk’ van Moammar Gadhaffi door de NATO kapot werd geschoten, juist omdat hij zijn eigen munt wilde maken, waarschijnlijk op waarheid gebaseerd.

Feitelijk zou nu op deze plek moeten staan, dat de (deze) dollar gebaseerd is op lucht.. Maar ja.. Dat is niet zo heel bevorderlijk voor het vertrouwen in dat papiertje..
Een uiterst zeldzaam biljte. Feitelijk een contract van de centrale bank met de burger-die-hij-dient.. Deze burger mag te allen tijde dit biljet omruilen voor een hoeveelheid goud, die US$ 50 waard is.. Maar daar waar ‘waarde’ dus staat voor ‘WAAR’, daar is dit een pure leugen geworden.. Want feitelijk zou nu op die omcirkelde plek moeten staan: ‘Deze dollar is gebaseerd op lucht’..! Maar ja.. Niet zo héél bevorderlijk voor het vertrouwen in dat papiertje.. Dus.. Staat er ‘niets’ meer..!

x

De macht van Gadhaffi, het 'onderpand' van zijn gouden munt. Olie, olie, olie.
De macht van Gadhaffi, het ‘onderpand’ van zijn gouden munt. Olie, olie, olie.

De Gouden Dinar
Gadhaffi wilde -vooral voor de olieproducerende en Afrikaanse landen- een munteenheid van waarde terugbrengen. En af van die nep-dollar, die al meer dan een eeuw de dominante valuta in de wereld was. Hij wilde een munt, die ‘werkelijk de groeiende welvaart eerlijk zou verdelen’.. Hij riep de leiders van Afrikaanse en Moslim-landen bij elkaar (met een bevolking van ruim 200 Miljoen mensen) en vroeg hen om hem te steunen in zijn plannen om deze ‘Gouden Dinar’ te introduceren. Deze munt zou een regelrechte bedreiging zijn voor die andere oliemunt, het boegbeeld van de machtselite: de Amerikaanse dollar. Maar ook de Euro zou waarschijnlijk een deel van zijn (vraag)waarde verloren hebben, wanneer deze gouden Dinar geïntroduceerd zou zijn.

Eindelijk weer een munt MET onderpand..!
Gadhaffi’s plan was even simpel als briljant.. Hij wilde dat olie van deze landen, die de Dinar zouden omarmen, alleen nog maar te koop zou zijn, voor deze gouden Dinar.. Dat betekent natuurlijk, dat je dan alleen aan olie kunt komen als je die gouden Dinar hébt, in plaats van een valuta die gebaseerd is op ‘gedrukt papier’..! Zoals je hebt gezien hierboven, was de welvaart van een land afhankelijk van de hoeveelheid goud die een land had/heeft.

Totdat die ‘gouden standaard’ werd verlaten en er een ‘overlegstructuur’ werd geaccepteerd, wereldwijd, om elk land zijn geld te laten beheren, onafhankelijk van elkaar. Mits er maar ‘onderpand’ bleef.. Goud mocht en bleef voor veel landen, maar alleen voor een bepaald ‘gedeelte’ van het ‘gedrukte en girale’ geld. De rest moeten de landen aan onderpand zélf verzorgen, een ‘gentlemen’s agreement’ was geboren.. Alleen waren het boeven in plaats van ‘nobele heren’..
X

X

Anthony Wile (rechts) in een interview met zijn zender 'RT', Russia Today..
Anthony Wile (rechts) in een interview met zijn zender ‘RT’, Russia Today..

Het goud van Libië..
Het verhaal was even simpel als briljant.. Hij had het niet van zichzelf, dit idee. Maar daarom is het Goud weer als standaard voor het geld en om dat te bewijzen, máák je het geld van goud.. Gouden munten dus.. Libië had op het moment dat Gadhaffi het plan introduceerde zo’n 144.000 kilo (144 ton) goud. Om een vergelijking te maken: Groot Brittanië had ongeveer het dubbele, maar 10x de populatie van Libië. Je zou dus -kleine rekensom- kunnen zeggen, dat Libië 5x rijker zou zijn, in één ‘klap’, dan het Verenigd Koninkrijk.. Tja.. Dan is het niet zo vreemd om te beseffen dat wanneer dit plan was doorgegaan, het de balans’ -zo daar sowieso nog sprake van was- in de financieel-economische wereld, volledig had verstoord.

Het is de oprichter en hoofdredacteur van de ‘Daily Bell’, Anthony Wile, die aan RT (Russia Today) het verhaal uit de doeken deed, in een interview van Mei 2011. “Als Gadhaffi de intentie had, met de introductie van die gouden Dinar, de prijs van ruwe olie opnieuw te ijken, zijn ruwe olie (uit Libië), dan zou niemand in de wereld uit dit olierijke land kunnen kopen, zónder deze gouden Dinar.

Een actie van Gadhaffi, die niet met plezier ontvangen werd door de machtselite in de wereld. Zij zijn immers ‘verantwoordelijk’ voor de controle over de centrale banken in de wereld. Dát zou in ieder geval een directe aanleiding zijn, zonder dat deze vanzelfsprekend publiekelijk zou worden gedeeld, om Gadhaffi uit zijn macht te ontzetten..”  

161 gedachten over “Waarom moet die meneer Assad eigenlijk weg…??

 1. De Cabal (de 1%) verliest op diverse zeer belangrijke fronten terrein, maar zal nog veel in het werk stellen om hun leugens en macht in stand te houden (zie vaccinaties, oorlogen Irak/Libië/Syrië, EU etc.)

  En mochten er nog mensen zijn met de overtuiging, dat hun leugens en bedrog niet zo groot zijn als wordt aangegeven en het allemaal niet zo’n vaart loopt dan is het volgende overbekende Nederlandse volksliedje wellicht op hen van toepassing om te zingen:

  Vader Jacob Vader Jacob
  slaapt gij nog?
  slaapt gij nog?
  ALLE klokken luiden
  ALLE klokken luiden
  BIM BAM BOM
  BIM BAM BOM.

  Niet om de slapende medemens denigrerend toe te zingen, maar om met elkaar en voor elkaar de wereld wakker te schudden !!

  Waarheid, eerlijkheid, zuiverheid en Liefde geschreven als waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde is het enige dat overeind zal blijven!

  Lang leve de 99% !!!!!!!!!!!

  1. Haha, fantastisch, in dit licht heb ik dit liedje nooit gezien. Bedankt 🙂

   Bruder Jakob, Bruder Jakob
   schläfst du noch
   schläfst du noch
   Hörst du nicht die Glocken
   Hörst du nicht die Glocken

   ding dang dong

   Dit moet het nieuwe ‘verzetlied’ worden…

  2. De cabal kan alleen maar bestaan door de verdeeldheid van de 99% . Geef het merendeel van de 99% de kans om in de schoenen van de cabal te staan en ze zouden precies hetzelfde doen . Eigenlijk is de cabal dus een reflectie van onszelf op holistisch nivo . Dit synthetisch dualisme werkt op verschillende wijzen als een rigger voor de mens . Een deel reageert geweldadig en gefrustreerd want zij willen hebben wat die ander heeft , of een goed deel er van . Een ander deel ziet de onzin van het hebben in en kiest ervoor om met de innerlijke rijkdom te leven , wetende dat het een windmolen is die bevochten dient te worden . Nog een kleiner deel realiseert zich dat het slechts een illusie is , een werkelijkheid waarin hij/zij beland is en dat deze omgebogen kan worden zodra het spel doorzien is en de spiegel weer prettig reflecteerd .

  1. Het gaat om de tekst neem ik aan: 😉 Zouden ze met stone die ene bedoelen?

   They are protectors of terror
   They are protectors of terror

   They’re in the business of illusion
   An empire built on pain
   The Almighty’s inquisition
   They’re a fire burning out of control

   A thousand years of praying
   Of faith, morality
   A thousand years of slaying
   Of terror in the name of the cross

   Will you pray, will you cry?
   (Thou shalt not bear the false witness)
   When brothers in faith turn to brothers in arms
   (Thou shalt not make unto thee any graven images)
   How many more have to die?

   They are protectors of terror
   They are protectors of terror

   You pay for your salvation
   You have to bend your knees in pain
   No surrender to temptation
   And you’re a slave to the eye of the Lord

   Will you pray, will you cry?
   (Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain)
   When brothers in faith turn to brothers in arms
   (Thou shalt not covet thy neighbor’s oxen)
   How many more have to die?

   They are protectors of terror
   They are protectors of terror
   They are protectors of terror
   (They are protectors)
   They are protectors of terror

   Fear not those who dare to tread
   Upon the ashes of the chosen ones
   They will drink the spillage of the blood
   Behind closed doors the darkest one
   Prepares his altar of death

   They are protectors
   (Will you pray, will you cry?)
   Of terror
   (When brothers in faith turn to brothers in arms)
   They are protectors
   (How many more have to die?)
   Laws carved in stone are rewritten in blood

   They are protectors of terror
   They are protectors of terror
   They are protectors of terror
   (They are protectors)
   They are protectors of terror

   They are protectors of terror

  2. Guido 2.4, als je mijn boodschap goed hebt beluisterd dan is het dat ik niets zeker weet, ook niet wie werkelijk verantwoordelijk is van de bomexplosie van dat vliegtuig boven Lockerbie….. ik weet echter wel 1 ding zeker en dat is dat ik 100% in mijn eigen waarheid geloof…. in het ZELF 🙂

   En vanuit mijn ZELF heb ik de Droom dat we op de drempel staan van een ommekeer in de wereld waarbij de mensheid Wakker wordt… en Wakker worden betekent dan voor mij dat de mensheid beseft dat we Samen Een zijn….. Eenheid in Verscheidenheid!

  3. En, Guido, ik hoef je toch hopelijk niet uit te leggen de achtergrond van het plaatsen van dat mijns inziens hilarische filmpje onder 2.3 met Kadhafi…… alles, maar dan ook alles dat tot mij komt vanuit de overheden of de media (ook in de artikelen op wtk) neem ik waar en voel of het resoneert… en anders LAAT ik het 🙂

  4. Dick je propageerd eenheid in verscheidenheid maar wilt niet dat mensen die in jouw ogen goed waren vergeleken worden met mensen die in jouw ogen fout waren? waar is daarin de eenheid?
   Het komt op mij over als praat je boekjes wijsheid en heb je het nog niet geintergreerd in je eigen wezen, kun je het nog niet in eigen woorden vertalen . Nou is dat ook niet makkelijk maar daar zit em nou juist de cleu.Khadaffie ,nelson mandela , hanny schaft,J.f. kennedy, Klazien uit zalk…. en ga zo nog maar even door met namen hebben veel meer gemeen dan dat ze verschillen, al was het maar dat ze in dit tijdsgewricht niet meer echt bestaan op mandela na dan.

  5. Marcel, je mag me op wat ik nu zeg helemaal afschieten…..

   Ik heb meer en meer het gevoel dat er 2 verschillende soorten mensen op Aarde rondlopen….. ze zien er aan de buitenkant hetzelfde uit…… maar de ene soort heeft een ziel en is in staat om Wakker te worden…… de andere soort heeft geen ziel en komt voort uit de halfgoden uit de astrale sferen….

   De goden in de astrale sferen ( de krachten achter de schermen) voelen dat ze de grip kwijtraken en zijn daarom nu in een heftige strijd verwikkeld om de “bezielde” mensen weg te houden van wie ze werkelijk zijn….. een onlosmakelijk deel van de Ene, de Bron van Al Dat Is….. hierbij maken zij gebruik van hun kinderen (bloedlijnen) op Aarde…. De strijd is in deze Eindtijd (en nieuwe Begin) grote dan ooit.

   Als ik het dus heb over Eenheid in Verscheidenheid heb ik het over de “bezielde” mensen die hunkeren om weer naar Huis, de Bron terug te keren 🙂

  6. Dick, je snapt er nog steeds geen ene ruk van. Wat een gewauwel zeg van hier tot ginder. Je denkt het steeds te weten maar je pist steeds naast de pot. Jammer voor je maar je scoort gewoon niet eens.

   Enige wat ik kan vragen; “God vergeef het Hem, Hij weet het niet beter…”

  7. Buiten het feit dat ik niet de behoefte heb je helemaal af te schieten om wat ook , heb ik wel een vraag aan je .
   Pretendeer jij te weten wie wie is ,in jouw verhaal ( een ultiem dualistische wereldvisie imo)is het strijd , een tegengestelde van eenheid en harmonie. Ik zal niet zeggen dat je helemaal verkeerd denkt , maar merk alleen op dat je jezelf op verschillende punten geheel tegenspreekt( soms zelfs in een zin) . Wellicht interpreteer ik dat verkeert ( ook ik kijk door een gekleurde bril) ,toch bevreemd het mij en doet het me de vragen stellen die ik stel aan jou . Vragen waarop je heel slim geen direkt antwoord geeft. Ik besef terdege dat ik lastige vragen stel die je tot denken aanzetten en tot zelfreflektie. Dat laatste kan heel bedreigend overkomen doch is liefdevol bedoeld.
   Ik weet dat ik wel eens tegen jou tekeer ga maar herken ook mezelf in jopuw en denk dan , man denk dan eens even na alvorens te antwoorden . Ook het toegeven dat je een antwoord niet weet kan een mans sieren!
   Even ter verduidelijking , als een martin luther king of een hanny schaft of een kurfhu, een piet janssen een eenheid met mij vormen waarom zou ik jou dan affikken?? Moeilijke vragen stellen is oke dat zet je aan het denken als je voorbij je vooringenomen idee gaat dat men je aanvalt.

  8. Overigens komt alles uit die ene bron dus ook de onbezielde mensen en de cabal en de duivel en zijn moer. Ja ook god en de engelen vanuit de bijbel. Al betekent immers alles!!!

  9. Marcel, bezieling komt niet vanuit het Denken ( het Reptielenbrein), maar vanuit het Christusbewustzijn of de nulpuntenergie of Eindeloos Bewustzijn, hoe je het maar wilt noemen….. Mijn opmerking” je mag me helemaal afschiëten” komt voort uit het feit dat ik inderdaad merk dat je vaak heel fel op mijn reacties reageert, terwijl ik voor mijn gevoel juist probeer vanuit Liefde en Licht mijn gevoelens en gedachten te Delen….. maar blijkbaar komt dat heel anders over op een aantal van de lezers, zoals jij. Neem echter van mij aan, dat ik een ieder volop respecteer en dat ik mij probeer in te leven in hoe de ander denkt en voelt. Maar ik hoop ook dat je respecteert dat ik geen millimeter afwijk van mijn eigen innerlijk weten en van mijn eigen gevoel. Dan zou ik me namelijk zelf verloochenen!

  10. “Zijn we er al? Neen we beginnen pas…”

   – De ziel ademt, de ziel rust en heeft op dat moment weinig of geen denk- en gevoelsvermogen, omdat er maar één taak is: te wennen aan de situatie dat de ziel als zodanig een eigen individu is. Dit is het eerste moment dat de ziel ego-gericht is. En dat ‘ego-gericht-zijn’ heeft hij nodig op zijn pad naar verdere evolutie.

   – U kunt zich voorstellen: een stuk creativiteit, een stuk schepping, omgezet in een ziel, zal gaan leven in een grofstoffelijk lichaam. En of het nu een vrouwelijk of een mannelijk lichaam is, materie is grofstoffelijk, zeker voor een etherisch astraal wezen.

   – Pas in het 2e leven krijgt de ziel meerdere voertuigen, zoals het mentaal lichaam, het accrovoertuig en een aantal andere. In dit 2e leven en ook in een aantal levens daarna – met tussenpozen in de astrale wereld – bent u bezig met die allereerste grofstoffelijke onbewuste sfeer in te vullen en te beleven.

   – Die allereerste sfeer, waarin u geen enkele sensitiviteit, geen enkel gevoel kent, kunnen enkele levens beslaan aan het begin van uw cyclus.
   Het zullen levens zijn waarin u handelt in een dwangmatige oorlogszucht, waarin u erg vechtlustig bent. U zult uw “gelijk” willen hebben, koste wat kost.

   – Het zullen levens zijn waarin u nooit nadenkt over het natuurlijk element om u heen of nadenkt over de seizoenen in uzelf.
   Het zullen levens zijn waarin u nooit nadenkt over het goddelijke, uw afkomst, uw Zijn op Aarde en uw toekomst als ziel.
   Kortom: levens waarin u totaal onbewust bent!
   U leeft, oordeelt en veroordeelt.

   Ik bedoel maar weer 😉

  11. – De ziel heeft tijd nodig – hoewel in onze wereld de faktor tijd niet echt geldt – maar zal naar uw tijdseenheid omgerekend, vele honderden, soms zelfs duizenden jaren of meer, niet op Aarde vertoeven. Dan pas durft zij de stap aan om het tweede gedeelte van die tweede sfeer te gaan invullen. Dan is zij zich voor het eerst bewust te kiezen voor een leven op Aarde en door haar wil de kracht van haar ziel in het stoffelijke naar buiten te brengen. Dit is ruimschoots voldoende om de evolutie van de ziel in een zeer sterk tempo naar boven te stuwen. De kracht die de ziel op dat moment in zo’n leven ontwikkelt is, dat zij de trilling van geestelijk etherische aard, gaat kennen, waardoor een geestelijke groei ontstaat. Vele wijsheden worden opgedaan.

   – Zoals gezegd is de 2e sfeer een sfeer, waarin zich mensen met een hoog intellectuele ontwikkeling bevinden. Zonder te willen zeggen dat veel artsen en chirurgen uit de 2e sfeer komen, is het toch zo, dat veel geneesheren met alle goede bedoelingen op een stoffelijke manier met mensen omgaan.
   Ze hebben de stoffelijke kennis van anatomie, ze hebben de theoretische kennis van zielkunde, maar ze missen het goddelijk sensitieve, ze missen ‘het voelen’.
   Die hoog intellectuele ontwikkeling is wars van en staat totaal los van elk spiritueel gevoel.

   – Welke mensen behoren nog meer tot de 2e sfeer?
   – Diegenen die aan het hoofd van een concern staan.
   – Mensen die een leidende positie in de politiek hebben.
   – Mensen die werkzaam zijn als rechter en moeten beslissen over leven en dood. En die dat doen op grond van bewijsmateriaal, dat anderen hen aandragen, terwijl zij hun eigen intuïtie niet of nauwelijks laten werken.
   Daar zit een groot verschil in met wat u in andere sferen ziet, waarin een stukje intuïtie en mededogen veel sterker aanwezig zijn.

   – Wie nog meer tot de 2e sfeer behoren – en dat zal u misschien verbazen – zijn mensen die op geestelijk gebied werkzaam zijn, veel priesters en dominees, paragnosten en sommige mediums. De eersten zijn dogmatisch bezig, de laatsten op spiritistische wijze. Meestal wordt de kerkelijk dogmatische mens na verloop van tijd een spiritueel geïnteresseerd mens. Ik zeg niet ; een spiritueel mens. Nee, een spiritueel geïnteresseerd mens! Dit geldt ook voor veel mensen die het dogma nog niet helemaal hebben losgelaten, maar die toch wel geïnteresseerd zijn in spiritistische verschijnselen. Niet om het werkelijk hoog-geestelijke, maar om de sensatie.

  12. En, Marcel, je hebt gelijk, uiteindelijk komt alles voort uit de Ene Bron, ook Jaweh en z’n vriendjes….. maar dan komen we weer uit bij de gnosis en de Nag Hammadi geschriften…… lees maar eens Drievormige Eerste Gedachte……. “Het Woord is Vlees geworden”

  13. Heel mooi en zo waar broeder astra! Fijn dat ook eens het belang van het ego benoemt wordt. 🙂

  14. Het zit veel complexer in elkaar dan de meeste mensen weten, enkel Marcel is erg close en warm tot het begrijpen ervan. Het gaat erom hoe ver je ven strekking bent, niet op aarde maar aangene zijde. Hier ben je echter maar een sleutel figuur die zijn eigen bewustzijn mag her ontdekken. Tenminste Hij die kan ontdekken wordt niet vol door anderen aangenomen.

  15. – Er zijn ook andere geestelijk hongerenden, die weliswaar op een zachte sensitieve manier met het geestelijke omgaan, mensen die hopen op, geloven in en misschien weten van een leven na de dood, maar die niet in staat zijn deze kennis in het dagelijks leven toe te passen.
   In deze sfeer bevinden zich zeker niet de spiritualisten! Die behoren tot de 3e sfeer.
   Nee, de 2e is de zuiver spiritistische sfeer waarin men ternauwernood het dogma ontgroeid is, waar­in zich mensen bevinden die op een star, verharde manier met hun dogmatiek van denken omgaan. Zij schuwen het stoffelijke, zoals seksualiteit, bezit en rijkdom en denken dat mensen die wel rijk zijn of een goede sexuele relatie hebben, niet spiritueel kunnen zijn.
   Psychometristen, paragnosten, geestelijk genezers die zo werken bestaan dus ook in de 2e sfeer, maar het zijn dezelfde mensen die een aantal incarnaties later in diezelfde 2e sfeer over de spirituele mens spreken als over “die halve zachten, die niet met hun beide benen op de grond staan.

   – In de 2e sfeer doet de ziel een heleboel kennis op en zo komt zij langzaam, maar heel zeker vooruit in haar evolutie.
   In het laatste gedeelte van die tweede sfeer worden levens geprojekteerd b.v. eerst als boer, werkend met de grond, met het magnetisme en de etherische trilling van de Aarde en de oerkracht van de Logos van de Aarde.

   -In de 2e sfeer doet de ziel een heleboel kennis op en zo komt zij langzaam, maar heel zeker vooruit in haar evolutie.
   In het laatste gedeelte van die tweede sfeer worden levens geprojekteerd b.v. eerst als boer, werkend met de grond, met het magnetisme en de etherische trilling van de Aarde en de oerkracht van de Logos van de Aarde.

  16. Daarom Marcel moest in naar beneden komen om je er af en toe aan te herinneren….

  17. Dick verwar intens niet met aanvallen , verwar een spiegel voorhouden niet met affikken .
   Een goede vriend van mij lijkt voor veel mensen keihard ( ook naar mij) en vraagt je het hempt van het lijf . De erkenning van zijn liefde voor je begint bij het serieus nadenken over de antwoorden van zijn diepgravende vragen. Daar ontmoeten wij elkaar in een liefde die wereldlijke liefde en seks( wat vaak wordt verwart met liefde) ver overstijgt.

  18. – In die 3e sfeer waarin een stuk bewustzijn naar buiten komt, zal die kritiek er toe leiden dat men niet alleen kritisch is naar zichzelf toe maar eveneens hoge eisen zal stellen aan de ander.
   In deze sfeer kiest de ziel bewust zijn ouders en erfelijkheisfaktoren. In die hele 3e sfeer zult u leren omgaan met uw persoonlijkheid, het goddelijke, het geestelijke, het spiritueel – en misschien in het begin nog dogmatisch – bewustzijn zult u kunnen overdragen aan anderen. U zult levens kennen in kloosters, u zult levens kennen waarbij u in een bepaald dogma, in een bepaalde religie uitgaat, om het geloof uit te dragen.

   – In die derde lichtsfeer heeft uw ziel een duidelijke invloed op uw lichaam. U zult te maken krijgen met het aspekt, vegetariër te willen zijn. U zult het prettig vinden om bijvoorbeeld kennis te hebben van kruiden, van homeopathie, van alternatieve geneeskunst zoals acupunctuur, meridiaantherapieën en dergelijke.

   – In die derde sfeer zult u zich gaan bezig houden met het verleden. U zult cultuur- en beschavingsvormen gaan bestuderen en zo komt de echo – de trilling uit het verleden – via de kracht van uw onderbewustzijn naar boven. Positieve energieën gaan door uw sympathisch (of onbewust) zenuwstelsel naar de hersenen en u zult op een bepaald moment het gevoel hebben te weten, bijvoorbeeld iets te moeten doen of iets niet te moeten doen.

   – Dat betekent dat u niet meer kunt geven dan u hebt. Een mens kan ook niet meer liefde geven dan past bij zijn ontwikkeling. Dat wat hij geleerd heeft te ontwikkelen, kan hij uitdragen maar hij moet er zich wel bewust van zijn dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op dat moment staat hij al met beide benen – maar dan op astraal nivo – in die derde sfeer.

   – Vanaf het allereerste moment dat u met een stoffelijk leven omgaat, hebt u een astraal lichaam. In de eerste sfeer kunt u er niets of nauwelijks iets mee doen. De ontsnappingsclausule, uw dromen en uittredingen, zullen in de eerste sfeer praktisch niet tot stand komen, behoudens een zeer exceptionele uitzondering.
   In de tweede sfeer wilt u het, hebt u kennis van dromen en uittredingen maar hoe graag u het ook zou willen, u kunt er niet mee omgaan.

   In de derde sfeer kunt u in uw leven misschien pas na uw veertigste levensjaar – wanneer de zomer van uw leven voorbij is – tot invulling van daden komen, nadat u hebt leren relativeren, of door de loutering van het leven zelf. Het is uitermate belangrijk dat u op een bepaald moment zegt: “Mijn ziel en mijn lichaam zijn twee afzonderlijke elementen, samen vormen zij mijn mens-zijn en mijn mens-zijn op dit moment is de invulling, de materialisatie van het geestelijk bewustzijn van mijzelf op Aarde”.

  19. – In de vierde sfeer zullen uw levens op Aarde van zeer fragiele, etherische aard worden. De esoterische kennis in u, zal van kosmische en geestelijke aard zijn.
   De vierde sfeer is de sfeer van balseming, de sfeer van loslaten en de sfeer van wijding.

   – Waarom een sfeer van balseming? Het is die sfeer waaruit niet of nauwelijks – en dat betekent: maar in een zeer beperkt aantal – zielen incarneren op Aarde. Het betekent daarnaast, dat heel veel zielen die als kind gestorven zijn in een menselijk bestaan op Aarde en als ziel in de astrale wereld aankomen, naar de kindersfeer gaan en die kindersfeer nu bevindt zich op de helft (als men een indicatie zou moeten geven), van die vierde lichtsfeer of dimensie.

   – Het is een bijzondere sfeer, een sfeer waarin zielen de Aarde loslaten. Misschien helemaal aan het begin van die vierde sfeer, nog éénmaal teruggaan om een allerlaatste incarnatie op Aarde in te vullen, een allerlaatst afscheid van de belichaming op Aarde, een allerlaatst afscheid van een planeet met vele mogelijkheden; de natuur, de mineralenwereld, de dierenwereld, de mensen. Het is een sfeer, waarin een ziel op een bepaald moment de formule: “Genoeg is genoeg” gaat hanteren omdat zij het hele Rad van Wedergeboorte, voor zover dat op Aarde wordt ingevuld, achter zich heeft liggen. Haar aardse cyclus is volbracht. Waarschijnlijk bedoelde Christus hetzelfde, toen Hij aan het eind van Zijn leven zei: HET is volbracht”, daarmee doelend op zijn stoffelijke taak.

  20. Dat laatste raakt mij heel diep , en dat weet je .
   Tijd om weer eens even bij elkaar langs te komen vind je niet?m Hoewel ik altijd wel in je buurt ben.

  21. Weet je Marcel, je bent altijd van Harte welkom broeder… Mijn huis is ook jou huis tot zelfs in de sferen.

   Ik hoop bij deze dat van deze kleinnood ook Dick wat aan heeft als hij een oordeel uitspreekt over wat hij onder afschieten aangaf gezien de sferen materie. Het is heel oude kennis vanuit aller begin tijden wat we nu de bron noemen. Ken de bron ken je zelf, weet wat er gaande is.

  22. Het lichaam is moe , de geest wil nog even verder , dus zie ik je daar!
   Truste

  23. Hallo Paul, Ik ben blij , dankbaar, dat je dit neergezet hebt. Dat is dus wat ik bedoelde dat ik jou herkende en zelf ervaar. Sun is ook op een hele positieve manier eens langs geweest op mijn lange, lange reis en jij ook. Die trilling herken (weet) ik. De reis wordt steeds completer en afgeronder. Het is te merken in het mentaal en fysiek moe zijn de drang naar huis, de hunkering de hartstocht, genoeg is genoeg! Alle kennis, alle ervaringen, als een grote draaikolk om je heen naar een punt getrokken, om samen te smelten met de Bron wat vanaf het oerbegin de bedoeling was. Thuis.

  24. iedereen ziet dat die lappen tekst niet de eigen woorden zijn van Paul, behalve jij Marcel? ben je nou zo aan het inkakken op je ouwe dag, ? plagiaat net als Martin Luther King? zet even de bron vermelding erbij en tussen aanhalingstekens dat het duidelijk is dat het quotes zijn van iemand anders, dusz als je niet meer spreekt met de meer aardse mensen ben je ineens verheven in de tigste derde vierde sfeer? kom op zeg.. hautaine labbekakken, en dat wij niet serieus genomen worden is misschien maar goed ook, voordat je het weet ben je hongerige oboemaahmaah war monger versie 2.0;

   No Agenda Show for Thursday August 29th 2013 Kosovo Protocol
   http://www.noagendashow.com/

  25. tuurlijk Odette, geen paar dagen geleden sta je nog te verklaren hoeveel moeite je hebt met die irri geflipte Wtk’ertjes en hoeveel moeite je moet doen om te proberen Paul ’te omarmen’ en dat je alleen Sun herkende, wat een gezwam in de ruimte zeg, gatverdamme, laat die Skills zonder natuur maar weer terug komen geloof ik, voor de betere balans act

  26. Zou een goede wezen voor Rutte, gezien de kosten die daar mee gemoeid zijn zou men er flink wat tientallen miljarden aan kunnen bezuinigen. Zeker gezien het misbruik maken van al die verloren levens van niet goed in gevuld stukjes karma. Misschien zou goed geschoold eenmalig carnatie onderwijs een deugd doen als men wat langer een melk koe zou zijn op aarde voor een goed onderhoudend succes.
   http://www.niburu.nl/paranormaal/5237-verbod-op-reincarnatie-in-china

  27. @ Hyper

   Ben je weer jaloers of zo dan het een hoger stukje is van toekennen?! Hoe vaak hebben we jou al niet betrapt op geschreven teksten die elders vandaan kwamen? Soms citeer je stukken aan de handen van vrienden die het beter kunnen verwoorden dan wat je zelf schrijft in totaal kunst.

   @ Odette

   Dank je, het is maar een heel klein stukje van het totale geheel, je moet het zo zien: De ziel heel veel meer inhoud van al die levens en het weten van essentie van inzichtendan waar het fysieke lichaam dan beknopt is door het verstandelijk denken. Het is dan ook dat je vrij gehandicapt inprincipe door het leven heen gaat omdat je werkelijk niet alles kunt bevatten wat in 10 mensen levens constructief is. Het verstand blokkeert dus die energie stroming heeft een beperkte inhoud. Je ziet dan vaak hoe afgestompt bepaalde reacties moeten zijn omdat het dan ook niet binnen het bevatten verstand kan passen. Er is veel meer gaande dus, hahahaha.

   Dit stukje kennis is al iets wat ik al 25 jaar geleden met geconfronteerd werd en nog dagelijks in alle verscheidenheid tegen kom in het dagelijks leven, ik ben slechts een heel oude Malvariaan.

  28. @ Hyper

   Nog even iets, wat je toe speelt is dat niet iets van je zelf?! Je duwt de ene keer iedereen van je af en de volgende keer is iedereen je weer helemaal goed gemutst. Dit verteld mij dat je eerder zelf erg wispelturig bent en niet al te standvastig voor je zelf, je twijfelt enorm aan veel dingen. Je bent net als een magneet aantrekkend of geheel afstotend. Dualistisch naar het moent gedrag wat er ompdat moment je verstand beheerst. Kom eens meer in balans met je zelf vriend, we hebben niks tegen jou omdat we je accepeteren en weten dat je ziel meer in petto heeft dan je fysieke conditie dat toe laat.

  29. Een heel klein stukje van de 6de sfeer:

   – De zesde sfeer is een sfeer die in niets meer te vergelijken is met alle andere sferen, die daar onder liggen. Alle positieve dingen die ik over de 3e en 4e sfeer gezegd heb, vallen in het niet bij de 6e sfeer, is zelfs niet te evenaren door de 5e sfeer met al zijn krachten.
   Wat is er dan zo bijzonder aan?
   Allereerst omdat hij niets meer met de Aarde te maken heeft.
   Een mens levend op Aarde is als ziel niet in staat ooit in die 6e sfeer te komen, omdat zij aan de Aarde vastzit.
   In theorie en zelfs iets meer dan theorie is het wel zielen gegeven onder bepaalde omstandigheden uit de 2e, de 3e, de 4e of de 5e sfeer in die 6e sfeer te kijken, maar men kan er nooit lang blijven, omdat het een sfeer is van Meesterschap.

   – De faktor tijd, een van de belangrijkste aspekten in de hele reïncarnatiegeschiedenis, valt weg. Dat wat overblijft is de ziel.
   Wanneer men de 6e sfeer binnengaat is er afstand gedaan van de verschillende voertuigen, zoals het astraal lichaam, het mentaal lichaam enz. Er is afstand gedaan van elke bescherming die zich gedurende dat hele evolutieproces tot aan de 6e sfeer, om de ziel heen bevindt. Men zou kunnen zeggen: dat wat overblijft is dus goddelijk.
   Maar… men is er nog niet. Men moet die 6e sfeer nog door en dat laatste stuk van het absoluut inwijdingsproces, of misschien de bezegeling, de inwijding op alle graden, nog ontvangen. En dat behoort tot de 7e sfeer.

   😉 for s.m.a.r.t. a.s.s. Coz 😉

  30. Paul, ik heb de indruk dat Hyper bedoelt dat er hier op WTK een aantal mensen bezig zijn om zich te verheffen boven de rest, terwijl het geweldig veel positieve energie zou geven als we elkaar zouden versterken door te benadrukken wat ons Verbindt i.p.v. wat ons Scheidt. Voor mijn gevoel heeft hij daar wel een belangrijk punt….. Laten we het SAMEN doen en ons nederig opstellen ten opzichte van elkaar 🙂

  31. yesz jaaah Dick dat bedoel ik!! en ik denk nog veel meer mensen, in en om en op Wtk…

  32. haaah hij is leuk Odette, Sylvester de oude grumpy saggie hufterpoes en arme onschuldige puppy kitten Issy als de gebeten groene kat met z’n staartje tussen z’n pootjes aftaaien achter de kussens, jah 1 op 1 Wtk in het klein, goede visuele samenvatting, zonder diplo-Ma-tieke mama’s zijn we hierooh nergens..

  33. @ DICK,
   waarom willen de Nederlanders bijna altijd alles niveleren naar beneden, waarom niet omhoog, of is dat niet passend in het pseudo Christelijke sociale denken.

   Wie heeft het bedacht dat alle oude relegiën, heidens zijn, waarom het Christelijke, Mohamadaanse, En Joodse niet!

   Het is maar waar je staat, of precieser waar je wilt staan.

   Alle religiën zijn een wapen een manier om de mensen, nederig te houden, en op die manier te onderdrukken.

   Elk mens heeft recht op zijn denken, en ook het geloven in, maar dit heeft alleen maar waarde als dit denken/geloven strikt persoonlijk blijft, voor jou, voor jouw alleen!

  34. @ Odette

   Hyper is geen Hufter maar wel af en toe poeslief.
   Maar Hij kan nog wel eens uithalen wanneer je hem tegen zijn haren instrijkt….

  35. Odette, je hebt inderdaad gelijk dat je het iets anders had opgeschreven..

   http://www.wanttoknow.nl/boeken/de-akasha-ervaring/comment-page-1/#comment-109152

   Je schrijft daar onder meer: “Jouw (note Dick: jouw = Sun) energie herken ik en die van Paul en alle anderen probeer ik te omarmen, omdat er al veel en veel te lang gestreden is.”

   Heel mooi van je, Odette, dat je de energie van Sun en Paul herkent, ook uit vorige levens. Echter, en daar komt het punt van Hyper, je schrijft dan opeens ” en alle anderen probeer ik te omarmen, omdat er al veel en veel te lang gestreden is”

   Die tekst neigt naar verheffen, tenminste zo lees ik het ook. het zou fijn zijn als e elkaar allemal kunnen omarmen, hoe moeilijk het soms ook is om dit niet gepaard te laten gaan met opkomende emoties van woede, jalouzie of afgunst. Het is niet eenvoudig om altijd de balans daarin te vinden. Hyper ( een eerder Monika0 hebben jou ook nog even attent gemaakt op iets dat speelt met Skills of Nature….. ook laatstgenoemde mag hier zijn op WTK en mogen we Omarmen, hoe meer Zielen, hoe meer Vreugd 🙂

  36. @ jenne

   Ik heb zelf meer motivatie om op jou level te willen komen dan ik dat op Dick passerende niveaus toe moet ondergaan. Het is altijd dat jonge zielen de ouderen zielen de les pogen te lezen door te moeten deel te nemen aan de eigen gemaakte lessen die men zelf probeert te volgen. Terwijl oudjes van kaliber allang en breed die leerschool hebben verlaten. Ik ben los van dat gene wat jij dan ook zelftot geloofs overtuiging ook aanspeelt, voor mij persoonlijk ben ik eerder een Hindoeïst onder vlag en vaandel van het Sanātana Dharma. (de eeuwige wet die ons ondersteunt en overeind houdt)
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme

   ‘To be or not to be, in all his shiny way.’

  37. Cozmic 2.36
   Ik had de link aangeklikt en lag helemaal in een deuk, over Guido’s reactie en überhaupt… thank you 🙂

  38. Jenne, ik bedoel met het “nederig opstellen ten opzicht ven elkaar” niet om jezelf naar beneden te halen…. nee, het allerbelangrijkste is dat je vanuit je Eigen Kracht ältijd in staat bent om het principe van “slaat iemand je op de rechterwang, keer hem/haar ook de linkerwang toe” toe te passen 😉

  39. nou euh Anna en Liszie kom maar weer tevoorschijn, verscholen achter de fluffie kussens, de kust is weer veilig, iedereen is weer poeslief op Wtk, Cozzie is weer in z’n hum en Paul en Hyper zijn weer matties en saampjes duidelijk simultaan gelijktijdig onverwacht gesmolten voor de poezen clip en Odette is net als Sun heel lieve alleenstaande mama en nog jong genoeg om aantrekkelijk te zijn en rivaal Moon moet even wennen maar dat trekt vanzelf bij, en nog steeds willen al die Vrouwen Cozzie, verdomme nog an toe zeg, de vrouwen magneet, hoe die het doet weet ik niet maar petje af, kan ik nog wat van leren, niet te lief zijn voor die vrouwen want daar houwen ze niet van, Sylvester weet dat als de beste, en stoer in afgetrainde korte broek op de fiets foto is ook al niet de sleutel blijkt, nou jah zeg, het vrouwen mysterie blijft mij boeien en verbazen

  40. Dick, je hebt niet altijd gelijk, maar in dit geval wel. Want ik dacht ook, waarom nou zo ‘uithalen’ naar deze mens, en verder het woord der liefde verkondigen…it doesn’t fit.
   Maaaaar het is al weer verleden en daardoor misschien al weer opgelost…

  41. Hyper, wat een onzin jouw persoonlijkheidsanalyses….je bent net een wijfie soms…idd wispelturig 😉 😀

  42. @ Monika

   Odette bedoeld gewoon; ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is omarmen’, ‘rarara wie zie ik niet omarmd?’

   Liefde staat altijd voor het doen en niet voor het zomaar zeggen.
   Bepaalde feiten kunnen nog wel eens werken als een indicator en dan gaat er ineens een belletje rinkelen in je hele zijn. Zo moeilijk is dat toch ook weer niet soms?!

  43. jah klopt Moon, zegt Anna ook vaak tegen mij, dat ze nogal veel vrouwelijke dynamiek bij ontwaard, die pool is dusz goed ontwikkeld bij mij, nu nog een el ooh ie cursus van hoe word ik een echte flinke vent 😉 en stoer doen is niet voldoende weet ik nu al, nog een keer naar standvastige onvermurwbare kater Sylvester kijken, hoe die dat doet

   quote ontwaren;

   “bemerken, bespeuren, gewaarworden, merken, onderscheiden”

   http://www.encyclo.nl/begrip/ontwaren

   quote onvermurwbaar;

   ” onvermurwbaar, spijkerhard, hardvochtig, keihard, onbuigzaam, onverbiddelijk 1) Hard 2) Ijzeren wil 3) Ijzeren 4) Niet toegevend 5) Onbeweeglijk 6) Onbuigzaam 7) Onverbiddelijke 8) Onverbiddelijk 9) Rigide 10) Spijkerhard 11) Steenhard 12) Streng 13) Strikt 14) Stringent 15) Vastberaden ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/onvermurwbaar

  44. Ik zit nog te wachten tot ik naar de 6e ‘mag’, dan floepen de ‘uitverkoren’ door naar de 7e…eindelijk rust 😀

  45. Hypie, wil je dan naar die elooie cursus met mij en anderen afspreken? Omdat het zonder nog niet gelukt is 😉 flinke vent dat je bent 🙂

  46. jah dat beloof ik jou Monika en al die andere vrouwen ook, tegenwoordig heb ik een Garmin navigatie dingus in de auto dusz knal ik zo door het hele land heen, en Anna heeft tegenwoordig ook een Tommie navigatie geval in haar race auto met tennis uitlaat, als ik verlegen word dan roep ik Anna om versterking, dan gaan we met z’n tweetjes, als rugdekking, dusz we komen jou zeker opzoeken Monika, en Anna wil niet meer trouwen dusz ik ben gelukkig nog Vrij..

  47. Beste PAUL, je blijft te laat op, niet goed je hebt je nacht rust broodnodig in deze slopende tijden.

   Ik moet er tegenwoordig een half uur bij tellen van wege het vake
   piesen.

   Nou ik ben net weer een week flink doorgezaagt, ben er moe van, maar ook voldaan, maar niet wijzer.

   Het geheel is onbestuurbaar, we zwalken door het heelal, en onderwijl slopen wij onze planeet en zijn opwoners.

   Ik geloof nu weer meer in The House Of The Rising Sun Theorie, al die geloven en manieren om tot heiligheid te komen, hebben wij dat nou wel echt allemaal nodig, een mooie vrouw in je armen, met een mooie fles om de scherpe kantjes er af te drinken, mijn liefje wat wil je nog meer, op zo’n moment kunnen alle religies van de wereld je gestolen worden, ja ik begrijp ze steeds beter die voorouders met hun Walkuren, probeer de utopiën te vinden in onze dagelijkse réaliteit, dat hopen duurt te lang, apocalyps now, laat de paarden maar komen.

  48. @ hyper 2.31
   Het feit dat ik niet gelijk roep das lex persoon wil niet zeggen dat ik het niet zie . Paul heeft me al heel veel van lex toegespeeld en zelf heb ik ook het nodige opgezocht . Ik noemde hem niet voor niets broeder Astra!
   Snap trouwens niet zo goed waarom je je daar zo druk om maakt , het zijn mooie en duidelijke teksten. Voor menigeen een opstekert , Waar denk je dat ik mijn credo “je bent een ziel en hebt een lichaam …”vandaan heb ? Juist van dezelfde lex persoon!

  49. @ dick 2.39

   Als we jouw nabier van samendoen hanteren blijven we allemaal op de kleuterschool. Als mensen groeien en zij die een trager tempo hebben dat zien als verheffen , zouden ze er goed aan doen hun pas iets op te voeren en te volgen in plaats van de groeiers te manen te wachten.
   Of anders gezegt als iemand mee wil gaan krijgt hij een helpende hand toegestoken , probeert hij je aan de enkels terug te trekken schop ik zijn kop eraf.

  50. Marcel 2.62, ik ben er van overtuigd dat we allemaal met elkaar Verbonden zijn en dat we allemaal weer Een worden…. in die situatie heb je een verantwoordelijkheid als “snelle groeier”, zoals jij dat nomet, om Onbaatzuchtig te delen met de ander en dan het over te geven…… Ieder mag zijn/haar eigen Pad gaan in het leven in zijn/haar eigen tempo. Dat laat zich niet dwingen, volgens mij.

   Het doet me denken aan de gelijkenis in de bijbel over de herder, die 100 schapen onder zijn hoede heeft en ’s avonds bij de telling merkt dat er 1 schaap ontbreekt. Hij laat dan de 99 schapen achter en zoekt net zo lang tot hij die ene schaap heeft gevonden 🙂

   Eenheid is pas mogelijk als iedereen zich heeft Verbonden!

  51. @ dick
   Pas als groei niet op jalourse wijze als verheffen ( ten koste van de achterblijvers) word gezien , is er mogelijkheid voor een ieder te groeien. Als de groeiers moeten stoppen met groei vanwege hen die niet willen/kunnen leren in de zelfde snelheid, zal groei stagneren en blijven we allemaal stil staan.
   Je zegt dat je als groeier een verantwoordelijkheid hebt ten aanzien van de achterblijvers , en dat klopt . Je hebt de verantwoordelijkheid het pad te banen .Er is geen verplichting het trage pad te volgen van hen die niet sneller gaan( om welke reden dan ook)Dat ontkent niet de onderlinge verbondenheid.
   Echter de achterblijvers hebben ook een verantwoordelijkheid aan hen die sneller kunnen / willen , hen niet te hinderen in hun groeiproces. Dat is namelijk ook in hun eigen belang!
   Een ieder die daarvan wil profiteren is welkom een ieder die dat wil stagneren mag dat doen met zijn eigen groei niet met hen die door willen gaan . Zij zijn maar wat graag bereid langzamere studenten bijles te geven , dat wil niet zeggen dat ze hun eigen groei moeten stoppen.
   Het is natuurlijk wel zo dat je een paard wel naar de drinkbak kunt leiden maar drinken moet ie zelf doen . Als het paard niet wil drinken wil dat niet zeggen dat jij niet je dorst mag lafen, toch?

  52. @HyperAlert, jij bent een …
   http://www.animaatjes.nl/tekst-plaatjes/je-bent-een-schat/animaatjes-je-bent-een-schat-5997886-566622/

   Wat een harmonie en saamhorigheid hier, heerlijk. Bijna compleet. Op een dag zijn we er allen gelijktijdig en wat zal dat een vuurwerk van energie geven 🙂

   Hier kan ik mij meer in vinden, wat minder in het nummeren van fasen & stappen. Het is zoals het is en niet anders 😉

   http://www.opklimmen-in-bewustzijn.nl/index.php/rondzingen-van-de-tijd-deel-1-tm-5

  53. Goh Paul, gisteren kreeg ik deze van je:
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/vals-vlag-operatie-gifgas-op-onschuldige-mensen/comment-page-2/#comment-109429

   toen viel mijn oog op deze:
   http://www.youtube.com/watch?v=5-JVPRU1I9o

   en sindsdien ben ik niet meer dezelfde 😉

   @HyperAlert,
   Deze werd het nét niet, absoluut geen gelijkenis hoor Sun/ Zon 🙂 haha

   http://www.animaatjes.nl/tekst-plaatjes/je-bent-een-schat/animaatjes-je-bent-een-schat-4082126-623967/

  54. Beste Jenne

   Ik lig al dik 3 jaar plat, niet enkel van het lachen, maar ook van andere zaken die mij letterlijk en figuurlijke gevloerd hebben. Vaak door mensen met verkeerde aannames die het steeds beter dan mijn zelf dachten, dan breekt er iets wat gezondheid heet. En waar het fout ging is een bewust wording en waar het verder naar toe moet is een en het zelfde bewustzijn. het ervaren en ondergaan is een strijd. Ik lig meeste van de tijd gestrekt en gevangen in een fysieke toestand bewaakt door een Specialist die denkt dat hij de creator zelve ist. 3x per week is het liggen geblazen, een hele nacht en dan 4-5 uurtjes op een soort tandarts stoel. Uitgeput en gedrogeerd is het vaak nog eens een uurtje of 3 na pitten thuis voor ik weer een beetje op kracht kom. Zelf ben ik eigenlijk een avond/nacht mens en overdag een dromer. Ik leef wanneer ik er tijd voor kan hebben, snachts zijn er niet zoveel verplichtingen dan altijd overdag. Liefst zit ik ergens ook in een Zuid Frans plaatsje genietend van de lokale mensen en hun leef cultuur, eten en drinken is dan eerder een droom dan nu een monoloog wat ik wel en niet verteren mag.

  55. @ Sun

   Weetje als ik jou naam hier altijd zie staan, ontvang ik een soort warme gloed van licht en vrolijkheid. Je straalt iets leuks uit net als Odette. Zou jullie graag een bloemenkrans willen geven.
   Jaaaah humor is op en top, het doet lachen en alles wordt positief waar geen woorden tegenop kunnen. Zie alleen al een blik van Sai baba, verklaart al zo veel. Net als Amma; http://www.youtube.com/watch?v=tysCHF57uYc het liefde iets groots als je midden in haar Aura je begeeft, hoe gek en nuchter je ook kan zijn er veranderd iets in je zelf voor altijd.

   Voor jou en odette: http://www.youtube.com/watch?v=f3zUYK4YU8M

  56. @ Coz

   Daarom doet die Sai Baba me ook ergens aan JANEE denken.
   Zou het het haar kunnen wezen en de gladde streken?!

  57. @ Paul,

   even een traantje inslikken. Dankjewel. ik plaatste al eerder dit lied hier voor Odette en voor anderen. in een andere variant.
   Dit liedje is het mooiste cadeau dat ik ooit eerder online van iemand anders heb ontvangen (dankjewel Saskia) en nu ook weer van jou!
   http://www.youtube.com/watch?v=FU-KY89LLRs&feature=player_embedded
   Prachtig hé. Hier kan ik helemaal mee wegdromen.
   Trouwens er zijn nog veel meer parels hier die af en toe opduiken. Geweldig.
   lieve, lieve lieve Paul, het doet me goed dat ook mijn aanwezigheid hier jouw kracht geeft. Dat is ook mijn waarheid. Niets new age achtigs aan. Maar gewoon puur en echt hoe ik dat voel.

   De warme gloed die je beschrijft, als we het over hetzelfde hebben, ervaar ik als het contact met de bron, de liefde.

   Sorry, voor als ik jou ooit heb gekwetst ten tijde van jouw aankondiging voor vertrek. Het was bedoeld als een prikkel om juist te blijven.
   Maar volgens mij heb je dat ook zo begrepen. 🙂

   Ik heb moeite met het vinden van de juiste woorden om te kunnen reageren op hetgeen jij dagelijks doormaakt.

   http://www.youtube.com/watch?v=_8u4VLk0iTI&feature=player_embedded

  58. Ah Sun , geen zorgen 😉 Paul is op WTK net als malware op je computer , zelfs met de beste programmas krijg je het niet verwijderd . Die ouwe rukker blijft ons tarten tot de laatste snik .

  59. Hoi Cozmic 2.71
   Fake of niet, doet er voor mij nu niet toe. Als ik hiernaar luister, krijg ik zo’n merkwaardig gevoel. Er gebeurt iets heel positiefs met me. Ik ga ‘gekke en blije’ dingen ervan doen. Tja, of dat altijd positief is?? 🙂 🙂 🙂 Bedankt Paul!!! Al mijn ‘rare’ postings sinds gisteravond worden door Saai Blaba haha veroorzaakt!

   http://www.youtube.com/watch?v=5-JVPRU1I9o

  60. Weet je Paul, ik las vanavond een verschrikkelijke stuk tekst (een flinke lap tekst ook nog eens) van Bernhard Guenter. Zo niet mijn waarheid. 🙂
   Maar uiteindelijk maakt dit allemaal niets uit. Al die andere namen en stromingen en het moeilijk doen alsof we ergens moeten komen, alsof we iets moeten ontdekken, alsof we iets anders moeten doen of denken, want anders….. Nou ik zeg niet doen :-). Uiteindelijk gaat het om hoe we met elkaar omgaan en wat we voor elkaar voelen.
   Voor mij geldt; Liefhebben, delen en dankbaarheid. Dat is wat ik probeer na te streven.
   De ‘kleine’, ‘simpele’ en ‘eenvoudige’ dingen, als je die kunt zien en kunt waarderen, dan kun je daar je geluk in vinden.

  61. But then again … zelfde als in ieder geloofsysteem , het verschil tussen esotherie en exotherie . Wie zijn werkelijke zelf niet kent projecteert een goddelijk wezen tussen zichzelf en de bron , noem het god , shiva , krishna , allah , jezus , vishnu , brahma of wat dan ook . De grote charlatans werpen zich dan op als tussenpersoon tussen jou en de godheid , beide bullshit dus . Nevermind , I rest my case .

  62. Slaapze, Cozmic en Paul, ik ga morgenochtend met veel plezier jullie laatste postings (76, 77) lezen…. 🙂

  63. @ Coz

   De enigste die tussen mij en de bron zich bevindt is mijn geleide geest en wat er anders tussen steekt is eerder een Djinn die mij mooie proza stukjes op speelt waar ik totaal niks aan heb. Aleen daarom is geleven twijfelen aan het zeker weten.

  64. Voor wie dit ooit gemist heeft en wil leren of misschien wel eens hier gepost is, Het lied van de parel.
   Het Lied van de Parel verbeeldt het leven van de ziel die oorspronkelijk alles heeft wat hem begeert maar het niet zo kan zien. Hij ziet dit als iets vanzelfsprekends, zonder enige diepgang.
   Vanuit deze wereld wordt de ziel op pad gestuurd om een opdracht te vervullen.
   Deze omhelst een zoektocht naar de kern van het zijn.
   Om niet te vergeten waar de ziel vandaan komt laat zijn oorspronkelijke wereld een klein stukje van zichzelf achter in zijn hart als de ziel de vorm van een mens aanneemt.
   Op zijn zoektocht komt de mens terecht in een wereld vol verleiding en vergeet al vlug wat zijn opdracht is.
   Hij raakt zo verstrikt dat hij niet doorheeft dat al die verleiding niet kan tippen aan de schoonheid van wat hij al had.
   Verdwaald in deze vreemde werkelijkheid, vergeet hij wie hij werkelijk is.
   Ik hoop dan ook een mooie bijdrage te leveren aan een ieder die wil ‘zien”.
   Deze laat de orginele tekst zien,
   http://www.degoudgeleweg.nl/de-goudgele-weg/lied-van-de-parel/
   En deze tekst is met een mooie uiteg,
   http://www.nieuwetijdskind.com/lied-parel-lezing-hans-stolp/

   Uiteindelijk wordt hij door een speciale gebeurtenis weer aan zijn ware aard

   herinnerd en leert hij om de verleiding, van wat hij dacht dat zijn wereld was, te weerstaan. Deze gebeurtenis brengt het stukje van hemzelf dat in zijn hart verborgen zat, weer tot leven. Omdat zijn hart hem verlicht herinnerd hij zich weer wie hij werkelijk was.

   Hij gaat op zoek naar het doel van zijn leven als mens en uiteindelijk vind hij de weg terug naar waar hij vandaan komt.

   Daar wordt hij weer een met zichzelf (van tweeën Een) en wordt hij liefdevol opgenomen zijn omgeving

 2. volkomen mee eens.
  De wereld is een groot toneelspel.
  Zeer weinigen geloven dit.
  Alleen enkele uitgekookte mensen,die een sta in
  de weg zijn en opgeruimd moeten worden.

  Ga zo door met jullie berichtgevingen.

  1. Lieve Paul, Dank je wel voor je mooie gestes…Sun heeft ook mijn emoties omschreven in 2.73 Ik kan dan wel over purperen lichtkleden en op hoge toerende zilverwitte merkaba’s schrijven, maar genegenheid van hart tot hart verslaat dan op dat ogenblik alles, het fundament van het universum, de liefde waar het allemaal om draait.

  1. Ho,ho, mevrouw of meneer van Regteren, we gaan toch niet J.F. Kennedy of Maarten Luther King (I have a Dream) op 1 lijn zetten met alle schorriemorrie van deze wereld….. de Krachten achter de Schermen proberen de wereld in haar greep te houden door Verdeel en Heers en door het zaaien van Angst en Verdeeldheid. Zonder uitzondering is de macht in deze wereld in handen van mensen, die bloed aan hun handen hebben, of het nu Obama is of Poetin of Assad of Kadhafi…. altijd gaat het om het Wij of het Zij… bij alles wat zij zeggen stel ik een heel groot vraagteken…. het is een grote leugen/illusie.

   Ik geloof wel in het sprookje van Doornroosje en hoop dat de mensheid een keertje Wakker wordt gekust. Liefde en Licht, daar is waar we behoefte aan hebben.

   Zelfs gebeurt het in het klein in ons landje…. zie nu weer de kadaverdiscipline in de PvdA fractie, waar mensen met idealen diep teleurgesteld afscheid nemen omdat er geen enkele ruimte is voor dialoog.

  2. Cozmic, ik zei toch….ik neem alles waar en laat binnenkomen wat resoneert….. nu, dat filmpje over Maarten Luther King resoneert duidelijk niet…… zelfs het geluid van “de muziek op de achtergrond en de stem van de “reporter” resoneert niet met mijn frequentie…… maar ja, ieder bepaalt zelf uit Vrije Wil op welke frequentie hij/zij wil ontvangen 🙂

  3. Er blind van uit gaan dat MLK een heilige was zonder naar zijn agenda te kijken etc is imo blind geloof , dualisme pur sang .
   Zoals Khadaffi veel goed deed voor zijn bevolking had hij ook een duistere kant , MLK had dat ook , heiligen blijken niet te bestaan , ze kunnen slechts zo uitgeroepen worden door degenen die hen tot martelaar hebben verheven . I rest my case , ik lul toch tegen een muur

  4. en zo zie je maar weer dat het heel veel uitmaakt door welke bril je zaken bekijkt. En dat het ook nog verschil maakt hoe je de bril interpreteerd , is ie goed is ie slecht?? Een les temeer om terughoudend te zijn met oordelen en lekker in je tentje in het midden te gaan bivakeren.

  5. En je hebt helemaal gelijk coz , heiligen bestaan alleen bij de gratie van de agenda van hen die hen tot heiligen hebben uitgeroepen . Laten we beginnen elkaar te zien als mensen met goede en slechte kanten al naar gelang de uitgangsvisie van de observator.

  6. Mensen huppelen achter hun gekozen politici aan, achter hun (nieuwe)kerk-leiders, achter hun voetbalclubs, achter de witjassen, achter alles behalve zich zelf…
   …en dan boos worden, als de ‘heiligen’ het niet zo doen als men dacht.

  7. Ik huppel achter Coz zijn brilliante donkere kant aan, zoveel verscheidenheid en verlichting wil je niet weten. Voor mij is het de nieuwe Coz L. King. Tenmiste sommige van zijn uitspraken zijn AL historisch!

   Krek bv…

 3. Cozmic 4.5, juist de acceptatie dat je een Donkere kant hebt en dus gen “heilige”bent, maakt juist alles een stuk lichter…. Wat maakt mij het dan uit of Maarten Luther King naar de hoeren ging… als hij een groot Libido had en op een Respectvolle wijze met deze vrouwen omging, heb ik daar geen enkel probleem mee…. dat doet mijns inziens niets af van de Boodschap die hij uitdroeg. Juist Zelfacceptatie is de basis voor Groei!

  1. Dick ontwijkt op een orginele eigenwize manier, tis is zijn waarheid en niet de onze. Jammer toch ?!

  2. @ Coz

   Je moet je haar dan toch maar eens blonderen, Dick valt niet op Swarte Pieten krullebollen.

 4. Om even alle 1/2/3/4/5(d) reacties te omzeilen, want anders scroll je je weer suf…
  Ik kwam deze video tegen van Mark Passio over “New Age Bullshit and the Suppression of the Sacred Masculine”.
  Ik vind het iig zeer interessant én toepasselijk hier.
  Heb zelf de hele video nog niet beluisterd en bekeken, duurt namelijk 7 uur…, maar aangezien het weekend is, dacht ik, plaats hem toch maar.
  Ben er doorheen gescrolled en veel sprak me aan, misschien jullie/anderen ook.
  Goed weekend 😉

  1. En dus dames; de paden op , de lanen in! Ga lekker een frisse neus halen.
   ( jammer dat je zo ver weg woont Moon, t is vanavond leuk stappen hier)

  2. Hey Imke, geldt dat ook voor de mannen: “de paden op, de lanen in”? 😉 Ik heb vanmiddag nog even een frisse neus gehaald op de beukenlaan….. ze zijn al een paar weken bezig om daar een nieuwe weg aan te leggen… maar de beuken staan er nog steeds. Zou dan toch het gezond verstand overwinnen?

  3. Uiteraard Dick! Gelukkig staan ze er nog. Moest er gisteren nog aan denken. Wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Ik hoop zo dat dat nu ook gaande is, steeds meer mensen beginnen de leugens te zien. Hopenlijk nog op tijd. Zelf wordt ik nog wel heen en weer geslingerd tussen
   vertrouwen en frustratie/woede. Een beetje zoals Jenne dat af en toe beschrijft.

  1. prijs de dag niet voor de avond!( hoewel ik hartgrondig hoop dat je gelijk hebt)

  2. Oboema zei in zijn speech:
   ‘Wij kunnen en mogen niet de ogen sluiten voor wat in Syrië is gebeurd.
   Na de 2e wereldoorlog hebben wij internationale regels geschapen, die moeten worden nageleefd.’

  3. Juich niet te vroeg, want volgens de NAVO en Amerika is er allang bewijs. Denk niet dat dat overleg nog komt..

 5. Dit verhaal is zeer ongeloofwaardig.
  Zeker centrale banken kunnen de geld hoeveelheid beinvloeden en bijvoorbeeld uitbreiden enzo de waarde van de valuta verlagen inflatie creeren in die valuta etc (monetair beleid, quantative easing) maar 3 dingen mis ik toch echt:

  1) Ieder person of ieder land bepaald zelf hoe hij zijn waarde opslaat of in welke waarde eenheid hij spaart.
  Die kunnen dollars zijn maar ook euro’s of goud of wat dan ook.
  Dus als je dollars niet vertrouwd kun je in iets anders sparen en dat bepaald ieder persoon of land helemaal zelf.
  Je kunt immers dollar verkopen en goud kopen. Of goud verkopen en euro’s kopen etc.

  2) De verhouding van al die waarden (euro dollar goud) wordt bepaald door de markt en iedereen bepaalt zelf waarin hij zijn vermogen aanhoud.
  Dit kan ook een mengels van waarde eenheden zijn. Dus of je nou in dollar afrekent of in goud maakt per saldo niet veel uit. Het gaat erom dat je spaart in de goede eenheid.Hoeveel olie je krijgt hangt af van de waarde die je aanbied. Die waarde wissel je gewoon om op de markt in de munt waarin de leverancier wil dat je afrekent en dan betaal je.
  Dus als je dollar geen moer meer waard is krijg je er ook weinig olie voor, of de olie nou in dollar of goud betaald wordt. Als de olie in dollar betaald wordt moet je heel veel dollar betalen voor een liter olie als die dollar weinig waard is ook als die dollar de normale munteenheid is om olie mee af te rekenen.
  Maar als de olie nomaal in goud betaald wordt moet je voor die gouden munten veel dollar betalen en vervolgens de olie met dat goud betalen.
  Omgekeerd: als de dollar veel waard is in goud maakt het ook niet uit of je officieel de olie in goud zou moeten betalen. Immers als de dollar veel waard is in goud krijg je veel goud voor je dollar. Met dit vele goud kun je nu veel olie kopen. Dus ook al is nu de dollar niet de officiele betaaleenheid voor olie dat maakt niet uit. Als je er veel goud voor krijgt en vervolgens hier veel olie voor kan kopen is de olie per saldo in dollar toch nog steeds goedkoop,
  En gaat er dus om hoeveel de munt waard is (waarin je je vermogen gespaard hebt) en niet waarin je afrekent.

  3) Maar het is wel van belang om in de goede eenheid te sparen. Als immer de dollar in goud gemeten de helft waard wordt had je je vermogen beter in goud kunnen beleggen. Maar dit geld ook als de olie officieel in dollar betaald wordt. Immers als je in goud had gespaart had je aan het eind van de rit 2 keer zoveel dollar om af te rekenen. Je had nu dus beter in goud kunnen beleggen dan in dollar ook al is de dollar de officiele munteenheid waarin de olie wordt afgerekend.

  Conclusie: het is belangrijk om je spaargeld in de goede waardeenheid te beleggen (sparen). In welke valuta of waarde eenheid je afrekent maakt niet zoveel uit.
  Je begrijpt dat ik het laatste verhaal niet geloof omdat iedereen altijd al vrij is om in welke waarde eenheid dan ook maar te sparen en als niemand in dollars wil sparen houd het zo wie zo op met de dollar waarde. Verder gaat het erom dat je in de goed munteenheid spaart. Waar je vervolgens mee moet afrekenen maakt niet zo veel uit.

  Het is wel waar dat het voor de Amerikanen voordelig is als veel mensen in de wereld in dollar sparen. Maar ook dit maken ze toch echt zelf uit.
  Iedere spaarder mag de dollar verkopen en er iets anders voor kopen zoals euro’s of goud. Groetjes Robert.

  1. Je bent om de hete brei aan het dansen Robert.. Jammer, maar heel begrijpelijk. Mensen kletsen over wat iets waard is, maar dat is van twee zaken afhankelijk.
   1. HET MOMENT WAAROP je het wilt uitdrukken, maar nog veel belangrijker:
   2. DE WAARDE WAARIN JE HET UITDRUKT. En dat is altijd een andere grootheid. Een huis, goud, een pond rijst, de Euro enz. enz. Dus, wat is nou iets écht waard.. In vergelijking met.. ‘Vroegâh’ is ook een grootheid, maar dan gebruik je ’tijd’ als vergelijking en dat is wel het grootste drijfzand, waar je je in waarde-uitdrukking kunt begeven..

   Hoeveel iets -ten opzichte van een neutraal goedje/product- waard is, hangt ALTIJD af, van de valuta of zaak waarmee je het vergelijkt.. Daarom is er ook in economenland de Big-Mac-standaard ontwikkeld, gesteund door het zakenblad ‘The Economist’.. Daarmee, met dit standaardproduct de ‘Big Mac’ van McDonalds dus, die overal ter wereld dezelfde samenstelling heeft en productietijd, kun je de onderlinge valuta weer tegen een ‘basis’ afzetten (deze hamburger dus) en kun je zien, hoe de onderlinge valuta TEN OPZICHTE VAN ELKAAR waard zijn TEGENOVER die BigMac..
   Kijk eens rustig hier Robert, voordat je je te buiten gaat aan allerlei amateurtheorieën..

  2. Guido, een VALUTA als ruilmiddel is zuiver en alleen gebaseerd op VERTROUWEN……. Is er geen VERTROUWEN meer in die valuta, dan kun je het wellicht nog als toiletpapier gebruiken 😉

   Vroeger stonden bij de meeste valuta nog tegenover het uitstaande geld een zekere hoeveelheid GOUD aks dekking.. maar a) dat is losgelaten en b) het is nog maar de vraag of al dat Goud er überhaupt nog is. De grootste GOUDVOORRAAD ter wereld zou moeten liggen in de kluizen van Fort Knox….. zelfs het meeste GOUD van grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk….. maar waarschijnlijk is dat GOUD al lang geleden weggesluisd (via Ufo’s naar Niburu?).

   Duitsland doet z’n stinkende best om haar goudvoorraad op te eisen bij de Amerikanen, omdat Merkel zich ook wel realiseert dat de Euro op springen staat. Echter, de Amerikanen geven het niet af (omdat ze het niet hebben??) !
   Als Duitsland weer over haar eigen GOUDVOORRAAD beschikt, kan ze bij de teloorgang van de Euro weer de D-mark invoeren! Immers, de waarde van een munt is altijd gebaseerd op VERTROUWEN!

  3. Dit betekent feitelijk wij hier in Europa met de Euro aan het touwtje van de Amerikanen bungelen….. immers, zij beschikken over onze Goudvoorraad, waardoor wij bij ineenstorting van de Euro nooit meer in staat zullen zijn om een nieuwe eigen munt in te voeren, waarin de mensen voldoende vertrouwen zullen hebben!

  4. Ik geloof daarom naar de toekomst toe niet meer in een munt als de Dollar of de Euro…… niet transparant genoeg….. in een wereld vol Hebzucht leidt het tot verRijking van een enkeling en tot verArming van velen!

  5. Ik snap er werkelijk helemaal niets van Dick, van je verhaal. Waarom goud als de hele wereld al de geldpers laat draaien om geld te drukken, naar believen..? Kijk eens op dit plaatje, hoeveel geld de VS/FED een tijdje geleden liet drukken.. Heb je het idee dat daar goud tegenover stond/staat..
   Wellicht goed je eens te verdiepen in het prachtige werk van Ad Broere..!

   Dusss… Het gaat om make-believe.. Je vertrouwen geven in het idee dat je in een dun-zijden pak rondloopt, maar in FEITE volledig naakt, in je blote snikkel voor je volk door de straten loopt..!

  6. Daarom riep ik vorige week: ik wil anArchie! Vrij van de Archonten!

   Ik verklaar dus bij deze de provincie Groningen onafhankelijk; ik stel voor om de aloude Groninger stuiver in te voeren als valuta en de dekking voor deze munt te vinden we in onze Goudvoorraad bij Slochteren 😉

  7. Guido 9.5, dat is precies wat ik bedoel: de Fed (een particuliere club) laat verschrikkelijk veel geld drukken…. maar er staat geen enkele dekking tegenover…. het is dus feitelijk niets waard! Het geld is er zelfs niet eens, want het is praktisch allemaal digitaal!

   Op het moment dat de mensen Wakker worden (hetgeen nu gaande is) stort die munt dus als een kaartenhuis in elkaar!

  8. Guido, er is een enkeling die heel veel geld maakt met geld dat er niet is… slechts digitaal. Tegenover 1 gespaarde euro van jou of mij, mogen de banken 10 euro uitlenen. Reken maar eens uit! Jij krijgt 2,5% op je spaarrekening…. tegenover dat gespaarde geld mogen de banken 10x zoveel uitlenen (tegen bijvoorbeeld 4% rente). De rest van het geld (90%) lenen de banken weer van andere banken (van geld dat er niet is, zuiver digitaal) en/of via ondoorzichtige constructies. Ons spaargeld wordt dus puur gebruikt als financiele hefboom voor de banken om zelf (en hun eigenaren) heel veel geld te verdienen!

  9. Guido, ik heb het nog even uitgezocht hoe het zit met die Duitse goudvoorraden. De Duitse Bank heeft eind 2012 op haar website een presentatie gepubliceerd, dat handelt over haar voornemens tot goudvoorraadherallocatie. Van de Duitse goudvoorraad van rond 3.400 ton (marktwaarde rond 150 miljard euro)ligt volgens de Bundesbank 11% in Parijs en 45% in New York ( waarde in New York bijna 70 miljard euro). De bank heeft een plan om de goudvoorraad uit Parijs volledig terug te halen naar Duitsland en de voorraad in new York te verminderen van 45% tot 34%, te realiseren uiterlijk in 2020!

   http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/BBK/2013/2013_01_16_storage_plan_gold_reserve.html

  10. Wie nog niet door heeft dat London ( the new Jerusalem ) de hoofdstad van de wereld is kan blijven gokken naar beweegredenen op het wereldtoneel . Kijk eens goed naar de Britse invloed http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
   Ook de USA is een proxy van London , het spel wordt geniepig gespeeld , waarbij de UK een een gematigde rol speelt . Zelfs Duitsland zit in de tang en heeft vrijwel geen zelfbestuur .
   dream on http://www.youtube.com/watch?v=qzTZ76vhnKk

  11. Enne Robert, wat ik wil zeggen.. Alles is relatief en afhankelijk van je point-of-view. je standpunt, je plaats van observatie. Maar wat iets waard is, maak je feitelijk zelf uit. Of in goed Nederlands roepen we dan: “Wat de gek ervoor geeft”.. Misschien is het daarom dat het woord ‘waarde’ gewoon hetzelfde is als ‘waarheid’.. Als een brood voor € 5,- jouw het waard is, is het jouw waar(hei)d.. Amen.
   perspectief point of view

  12. Het internet ligt altijd onder/voor mijn neus, Guido 😉 Het is echter altijd wijs om uit meerdere bronnen te putten, vind je ook niet?

   De belangrijkste Bron voor mij blijft echter toch nog altijd mijn eigen innerlijk weten 🙂

  13. En/en, Guido….. en “last but not least”………. vergeet niet het Water….. die staat voor de Geest….. en die zit niet in je Hoofd, maar in je Hart!

 6. Ik ben gestopt met lezen bij regel 2 en 3:
  De enige twee Arabische naties met ‘eigen’ centrale banken: Iran en Syrië.

  Ten eerste is Iran geen Arabisch land, maar goed, dat kan je nog onder muggenziften klasseren.

  Ten tweede zijn er tal van Arabische landen met een centrale bank, zoals Irak (http://www.cbi.iq/), Algerije (http://www.bank-of-algeria.dz/), Bahrein (http://www.cbb.gov.bh/), Egypte (http://www.cbe.org.eg/English/),…

  Als het uitgangspunt al fout is, waarom dan nog verder lezen?

  1. Ik ben gestopt met deze reactie lezen, ná het woord ‘Irak’.. 🙄 Een ‘goocheme googler’ aan het werk. Leuk om eens te zien..

  2. Googler, je reactie bevestigt toch juist de stelling.
   Alle landen die hun eigen koers willen varen, worden vroeger of later kunstmatig ontregeld.
   Dus Egypte onrust, Irak had oorlog, Libië ook, Syrië staat op de lijst, en Iran is sowieso ‘gevaarlijk’…
   En idd Iran is een islamitische Republiek, dus niet arabisch, maar goed ik vind dat niet een punt om het in zijn geheel in twijfel te trekken.

  1. Nondeju, wij waarschuwen al 3 weken voor een WWIII. Wat hep de paus meer as wij..? China en Rusland, mind our words, laten dit NIET gebeuren..!

 7. Leuk voor een Colgate reclame campagne, de effectiviteit van natriumfluoride…..

  “De Britse regering heeft vorig jaar vergunningen afgegeven aan een Brits bedrijf om twee soorten chemicaliën te exporteren naar Syrië, onthult The Independent. Volgens de Britse krant betreft het de stoffen kaliumfluoride en natriumfluoride waarmee zenuwgas zoals sarin gemaakt kan worden. ”

  http://www.demorgen.be/dm/nl/9616/Onrust-in-het-Midden-Oosten/article/detail/1697247/2013/09/02/Britse-regering-gaf-vergunningen-om-chemicalien-voor-zenuwgas-naar-Syrie-te-exporteren.dhtml

 8. Er komt een oorlog, er zijn teveel schulden, mensen en schapen.
  De mens wordt altijd al gemanipuleerd, WW1, WW2, Pearl Harbor, Vietnam,
  9/11, Fast & Furious, Irak etc etc, allemaal leugens.

  1. Johnny, het prachtige muzieknummer van Genesis verwoord precies datgene wat je hierboven schrijft. Maar ook, dat de oplossing van onze generatie gaat komen. Bekijk en luister de volgende link http://www.youtube.com/watch?v=zU9lv_WqK6k, waarin de toenmalige president van de VS Reagan en de premierminister Thatcher van GB hetzelfde spelletje speelden als hetgeen nu voor onze neuzen wordt gespeeld. Inderdaad de wereld verschilt totaal niet van wat we nu beleven, alleen zijn de kopstukken veranderd. Men heeft dus niets geleerd, maar dat wisten we al sinds mensen zich als marionetten gedragen.

   Land of confusion Genesis

   I mustve dreamed a thousand dreams
   Been haunted by a million screams
   But I can hear the marching feet
   They’re moving into the street.

   Now did you read the news today
   They say the dangers gone away
   But I can see the fires still alight
   There burning into the night.

   There’s too many men
   Too many people
   Making too many problems
   And not much love to go round
   Cant you see
   This is a land of confusion.

   This is the world we live in
   And these are the hands were given
   Use them and lets start trying
   To make it a place worth living in.

   Ooh superman where are you now
   When everythings gone wrong somehow
   The men of steel, the men of power
   Are losing control by the hour.

   This is the time
   This is the place
   So we look for the future
   But there’s not much love to go round
   Tell me why, this is a land of confusion.

   This is the world we live in
   And these are the hands were given
   Use them and lets start trying
   To make it a place worth living in.

   I remember long ago –
   Ooh when the sun was shining
   Yes and the stars were bright
   All through the night
   And the sound of your laughter
   As I held you tight
   So long ago –

   I wont be coming home tonight
   My generation will put it right
   Were not just making promises
   That we know, well never keep.

   Too many men
   There’s too many people
   Making too many problems
   And not much love to go round
   Cant you see
   This is a land of confusion.

   Now this is the world we live in
   And these are the hands were given
   Use them and lets start trying
   To make it a place worth fighting for.

   This is the world we live in
   And these are the names were given
   Stand up and lets start showing
   Just where our lives are going to.

   Maar ik wil daar dan toch de volgende tekst en videoclip van Michael Jackson tegenover stellen http://www.youtube.com/watch?v=f2r5j9wf4Yw

   Kom op mensen, het is inderdaad een bijzonder spannende tijd waarin ieder zichzelf strelend ego-kopstuk in de wereld (ja ook de politieke marionetten in ons land) over onze hoofden denkt te mogen beslissen vanuit welke hoek de wind moet gaan waaien. Maar, dat is toch aan ons te bepalen of Liefde hervonden kan worden? Want kopstuk of niet, het woord Liefde kunnen ze nog steeds niet spellen, laat staan, dat ze weten wat de betekenis ervan is.

   CAN YOU FEEL IT?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.