Advertentie

Mysterieuze krachten van piramide-structuren…


fff
De Grote Piramide van Gizeh, steekt majestueus uit over de vlakte, waar nog enkele andere piramidale structuren te vinden zijn. Duidelijk is te zien, hoe de Grote Piramide nog restanten draagt van de oorspronkelijk bekleding: kalksteenplaten, die het mogelijk maakten dat de piramide-energie zich makkelijk naar ‘buiten’ kon verplaatsen.

x

x

Mysterieuze krachten van piramide-structuren…

x
2014 © WantToKnow.nl/.be (vertaling Guido Jonkers)
2014 © Caeli Francisco, HumansAreFree.com

x

Waarom is een piramide-vorm in staat om verschillende energievelden te laten resoneren..? Het blijkt dat de feitelijke vorm van een piramide een soort ‘ontvanger-versterker’ is, of een resonant van verschillende energievelden, zoals elektro-magnetische golven, kosmische golven, elektrische ontladingen, zwaartekrachtgolven, etc., die onze planeet omgeven en die zich dus ook in lucht rondom en in een piramide bevinden. En binnen in de piramide komen deze verschillende ontvangen energieën met elkaar in contact.

Een piramide creëert ook een sfeerveld, zoals een 3D-globe met harmonische vibraties dat rondom zichzelf doet, waarbij de golfpatronen ritmisch en synchroon zijn. Alles in dat veld zal naar een harmonieuze staat bewegen [1]

Hoe een piramidevorm een sferisch veld of harmonische vibraties rondom zichzelf creëert..
In een magnetisch veld zoals dat ook bestaat binnen in een piramide, ligt het geproduceerde magnetisme in de omgekeerde richting van dat van ijzer, waarvan de veldrichting buitenwaarts gericht is, van de noordpool van een magneet áf en naar de zuidpool binnenwaarts van die magneet. Met andere woorden: in een piramide is de richting van het magnetische veld, omgekeerd. Dus buitenwaarts vanuit de zuidpool en binnenwaarts vanaf de noordpool gericht.

Een detailopname van de enorme blokken, waaruit de Grote Piramide in Gizeh is opgetrokken.
Een detailopname van de enorme blokken, waaruit de Grote Piramide in Gizeh is opgetrokken.

De piramidevorm genereert een draaiend veld, vanuit de punt (apex) voor elektronen, wat betekent dat ze in bepaalde hoek, dat wil zeggen rondom hun eigen as, kunnen bewegen. Dus als bewegende of kinetische energie een piramide binnengaat, door de opening in de top, kan dat worden beschouwd als de noordpool van haar magnetische veld (in tegenstelling dus tot een ijzermagneet!). En omdat de piramide energie uitstraalt vanuit het midden, kan die worden beschouwd als de zuidpool van haar magnetisch veld.

En eenmaal de piramide ingegaan, botst de energie van de gelijke zijden van de zijkanten van de piramide, terwijl de 5 hoeken van de piramide een straalbundel projecteren, naar het centrum van de piramide, waar de energie wordt verzameld, of ‘gepoold’, om ‘het vuur in het midden’ te vormen. Het woord ‘piramide’ kun je vertalen als ‘het vuur in het midden’. Deze energieën verzamelen zich in het centrum van het gebied rondom de Koningskamer, bijvoorbeeld zoals bij de Grote Piramide. De moleculen of atomen in dit gebied, absorberen deze energieën via resonantie.

Het woord ‘piramide’ kun je vertalen als ‘het vuur in het midden’. Deze energieën verzamelen zich in het centrum van het gebied, rondom de ‘Koningskamer’, zoals bij de Grote Piramide. De moleculen of atomen in dit gebied, absorberen energieën via resonantie.

Vervolgens zijn de hoeken, werkzaam als een soort nano-golf-zender. Als de energie stijgt, beginnen de elektronen uit te zetten, en als nog meer energie wordt geabsorbeerd, zal er nog meer expansie plaatsvinden. En als de energie toeneemt, zal er een toename van circulatie plaatsvinden, waarbij we vervolgens een hoog-verzadigde energetische atmosfeer krijgen, in de golflengte van 10 λ (mn).  Deze energieën stralen ook naar buiten, vanuit de hoeken van de piramide. [2]

Piramide-energie is een levensbrengende kracht, die we bio-kosmische energie noemen, en die het mogelijk maakt dat de piramide een soort kosmische antenne wordt, die intuned op enorme energiebronnen, deze kan ontvangen en ze kan ombuigen IN een magnetische veld. Terwijl het grootste deel van de positieve energie gefocust ligt binnen en onder de piramide, wordt een deel van de piramide-energie verspreid via de 5 hoeken van de piramide. Veel mensen die op de top van de Grote Piramide hebben gestaan, beschrijven een soort hoog-energetische veld of spreken zelfs over een ‘elektrische ontlading’..

Een uiterst fraaie Kirlian-foto toont de energetische vortex die een piramide uitstraalt, vanuit de top, maar ook vanuit de basis!
Een uiterst fraaie Kirlian-foto toont de energetische vortex die een piramide uitstraalt, vanuit de top, maar ook vanuit de basis! Aan de onderkant van deze foto zie je het piramidebed in 3D en bovenin de energetische, zg. ‘Kirlian’-fotografie.

Hoe vindt dit plaats?
Afhankelijk van het materiaal waarvan de piramide is geconstruceerd, bijvoorbeeld een vorm van kristal of steen, zoals graniet of marmer, zal een piramide een sferisch veld rondom zich creëren van harmonische vibraties. Roze graniet, dat gebruikt werd bij de constructie van de Koningskamer van de Grote Piramide (de Piramide van Khufu) is één van de meest para-magnetische substanties die de karakteristiek heeft om magnetische velden te veranderen, in het gebied die het inneemt.
En kalksteen, dat eens de grote piramide aan de buitenzijde bemantelde, is een dia-magnetische substantie, die gedreven wordt door beide polen van een magneet, ‘gedreven’ in de zin dat de energie zich direct dóór de wanden naar buiten kan bewegen..

Volgens Joe Parr, die lid is van de ‘Great Pyramid of Giza Research Association’, zal elke piramidale structuur theoretisch bepaalde massa’s deeltjes aantrekken en ‘gevangen’ zetten, waarbij het déze deeltjes zijn, die een orb-achtig energie-veld creëren, die ook een ‘opslagbel’ wordt genoemd, rondom élke piramide die in staat is andere energieën buiten te houden. Dat gebeurt om de atmosfeer buiten de piramide-structuur op te schonen, waardoor andere elementen én vibraties in staat zijn, richting een harmonieuze staat te gaan, waardoor datgene wat negatief is, positief wordt omgevormd. In dit proces worden vernietigende energieën afgeweerd en positieve energieën aangetrokken.

Joe Parr heeft dit energieveld bestudeerd, dat uitstraalt vanaf éénderde van de hoogte van de piramide, het geometrische centrum, waarbij hij uitvond dat zelfs de maanfasen en de zonnevlekactiviteiten, een effect hadden op de intensiteit van het energieveld van de piramide. En dat op zekere tijdstippen in het jaar, dit veld in staat was om álle elektromagnetische straling te blokkeren, ja, zelfs de zwaartekracht. Dit bracht hem tot de conclusie dat zowel de activiteit van de zon, als die van de maan, een dirécte impact hebben op de dynamische energie-torsie die de Aarde instroomt. Of in zijn woorden:

“Piramide-energie verzwakt straling die bestaat uit energiegolven, die geassocieerd worden met elektrische en magnetische velden, hetgeen erin resulteer, dat een elektrische lading versneld wordt, bijvoorbeeld gammastraling. Een van de aspecten van de piramidekracht is dat de energie van de atmosfeer die in en om de piramide bestaat, een aetherisch-bolvormig energieveld bevat, dat gecentreerd is op 1/3e van de hoogte van de basis van de piramide.”

piramide energie Nelson 1979Dit energieveld dat Parr omschrijft is ook wel omschreven als een ‘3e-dimensie energiebel’, die door wetenschappers is getest en gemeten, waarbij wordt waargenomen dat piramides regelmatig stoppen met het geven van ‘informatie’ bij metingen en opnames.. Daarbij bleek inderdaad dat er een duidelijke correlatie was tussen hemelse gebeurtenissen, zoals de zonnevlek-activiteit, die de intensiteit van deze energiebubble beïnvloeden. Op bepaalde momenten in het jaar, bleek deze energiebel in staat, om niet alleen de zwaartekracht totaal te blokkeren, maar ook de nucleaire en elektromagnetische straling..

Nóg een effect van de invleod van de hemelse gebeurtenissen op de energetische bel van de piramide, werd gevonden in de kennelijke eigenschap van de piramide om mee te resoneren op een trilling van 500 tot 1000 Hertz. Dat betekent dat het krachtenveld rondom de piramide totaal niet-geleidend wordt met ALLE bekende krachten, die in het algemeen negatief zijn..

Andere bevindingen van Joe Parr
De wijdte van de energiebubble van de piramide of ‘orb’ blijkt uit te dijen en in te trekekn, met de maanfasen. Opnieuw suggereert dit dat deze orb/energiebubble aan de buitenzijde van de piramide, een statisch torsieveld is, dat zich rondom de piramide creëert, en zich versterkt door andere dynamische torsievelden te absorberen.  Deze velden kunnen worden versterkt door elektrostatische energie rondom ionen of in de akoestische trilling van lucht, die tevens de trilling van de aether is. [3]

Pyramid of Khufu and phi

x

De beste passieve torie-generatoren worden gevormd door de torens of piramidale vormen, die gebouwd worden rondom de ‘phi’-ratio, oftewel 1 : 0,618. Het kan daarom worden gezegd, dat de piramidale vorm de kracht heeft, om torsie-energie te ommantelen, omdat torsiegolven gelijk zijn aan phi-spiralen; dé reden dat een piramide de positieve energie vast kan houden en de negatieve golflengten kan afbuigen, hierdoor natuurlijk verval onmogelijk maakt. (mummificeren..) Parr omschreef de consequentie van deze eigenschap als volgt:

“Piramides doden geen bacteriën. De bacteriën voeden zich echter door voedsel te absorberen, waarbij entropie het weefsel afbreekt. Entropie werd beschreven in 1865 door de Duitse fysicus Clausius, waarbij hij vaststelde dat alleen bij processen die omkeerbaar, reversibel zijn, er ‘IETS’ hetzelfde blijft. En dat ‘iets’ noemt hij entropie. Entropie is een Grieks woord en betekent ’transformatie’.
In een piramide is er sprake van zó weinig entropie, dat bacteriën nauwelijks kúnnen overleven, en daardoor natuurlijk zich ook niet stormachtig kúnnen vermenigvuldigen. En precies dát is de reden dat voedsel langer vers blijft onder een piramide en de kans krijgt om uit te drogen, vóórdat het bederft.”

Doordat aluminium de energievelden van een piramide blokkeert, zullen zaadje die op aluminiumfolie gelegd zijn, in een piramide maar langzaam ontkiemen, waarbij weer blijkt dat piramide-energie in staat is dit effect van aluminium te neutraliseren, wanneer het twee weken of langer in de piramide blijft. Verbazingwekkend is dat het aluminiumfolie vervolgens met een eigen piramide-energie gaat werken..! [4]

piramide meditatieMeditatie en healing
De kubusachtige structuren waar de meeste mensen in leven als woning, onderdrukt energie, terwijl een piramidevorm de stroom van verhoogde energievelden stimuleert, hetgeen zonder enige twijfel een pré is voor meditatieve oefeningen. Een piramide ondersteunt meditatie, doordat het harmonieuze energie focust en tegelijkertijd, zoals gezegd, negatieve energie afbuigt, zoals ongeordende, disharmonieuze energieën. Door externe beïnvloeding af te weren, helpt het mensen om hun eigen, specifieke gedachten te kanaliseren, door het focussen van de positieve energie IN jezelf. En dát is toch wat je doel is bij meditatie en healing..?

Terwijl je in een meditatieve staat komt, assissteert de piramide je eigenlijk bij elke ‘stap’ die je maakt in je meditatie. Deze meditatieve staat wordt in een piramide sneller bereikt, is dieper en is voor velen meer ‘vervullend’. Door mensen die in piramides mediteren, wordt gezegd dat ze zich verlevendigd voelen en dat hun zintuigen zijn ‘aangescherpt’. Sommige mensen rapporteren een prikkeling in hun lichaam en soms ook een ‘klingelend geluid in de verte’. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de piramidale vorm de positieve geluidsvibraties focust en resoneert..

Middels ‘Kirlian’-fotografie zijn veranderingen waargenomen, in het aura van degene die mediteert in een piramide. Het aura kun je omschrijven als het elektromagnetische veld van een mens, waarbij het aura zich groter en lichter toonde. Mensen die mediteren in een piramide rapporteren een diepere ontspanning, een dieper gevoel van welzijn en verhoogde staten van bewust-zijn; deze condities zijn toe te schrijven aan de positieve energiestroom in de piramide, die een diepere focus mogelijk maakt. Wat in de alpha-golven van de mensen optrad, tijdens piramidemeditatie, was zichtbaar als een krachtiger golf, waarbij de meditaties dieper werden.

Mensen die regelmatig in een piramide mediteren, krijgen sterke spirituele en psychische impressies, krachtige dromen en visioenen, levendige visuele beelden en rapporteren een verbetering van hun geheugencapaciteit. Veel mensen, bijna allen, die in een piramide hebben gemediteerd, maken melding van een re-vitaliserend gevoel, waarbij ook hun zintuiglijke perceptie is aangescherpt. En mensen die alleen maar slapen of in de buurt zitten van een model piramide, zeggen dat pijnlijke symptomen of ziekte worden verlicht, of zelfs helemaal verdwijnen. [5]

piramides CheopsGezondere lichaamscellen..
Andere wetenschappers postuleren de stelling dat piramide-energie verantwoordelijk is voor een gezonder functioneren van lichaamscellen, lichaamsweefsel en organen. Ook dit kan weer worden toegeschreven aan het effect dat mensen die mediteren ervaren: een positieve stroom van energie rondom, maar vooral in de piramide, die het mogelijk maakt om dieper te ‘focussen’… [6] Het betekent dat de energie in een piramide het een zender maakt van universele licht-energie, die we ook kennen als ether, bron-energie en nulpunts-energie. Doordat de binnenzijde van een piramide de binnen gevloeide energie weer uitzendt, veroorzaakt dit een hoger dimensionaal veld. Dit veld is de scheppende kracht achter alle creatie.. En deze kracht heeft de eigenschappen en de capaciteit om als het ware ‘automatisch’, lagere vibraties (negatief) energetisch om te zetten in hogere (positieve) vibrationele energieën.

Een foto van zijn kinderen voor de piramide van Chizeniza, werd de foto van zijn leven. Waar hij dacht een bliksem gefotografeerd te hebben, bleek deze foto exact op het juist moment deze lichtbundel te pakken te hebben..!
Een foto van zijn kinderen voor de piramide van Chicheniza, werd de foto van zijn leven. Waar hij dacht een bliksem gefotografeerd te hebben, bleek deze foto exact op het juist moment deze lichtbundel, die uit de piramide schoot, te pakken te hebben..! Het is nog steeds een mysterie, wat er nu daadwerkelijk gebeurde, maar het toont de potentie van piramides aan. (zie ook andere foto, helemaal onderaan het artikel)

Door de gelaagdheid van de organische en niet-organische stoffen in de bouwblokken van de structuur, wordt de ‘levens-energie’ feitelijk gezuiverd, gecondenseerd en uitvergroot, en stellen deze blokken de energie in staat om naar buiten te stromen, waar een bolvormig veld van harmonische vibraties rondom de piramidale structuur wordt geschapen. We kennen deze vorm van energie als orgone energie, ook bekend in diverse culturen als Chi, Ki, Prana, Ether, of simpel ‘levenskracht’.

Door simpelweg een orgonite in de buurt te houden van negatieve energie, zal deze worden geschoond uit jouw veld, daarbij een veld creërend dat een hogere, meer gebalanceerde en gezondere staat van ‘zijn’ doet ontstaan. Ook met het gebruik van onze intentie kun je deze ‘bron-energie’ sturen naar persoonlijke heling, bescherming en spiritueel ‘ontwaken’…

Je eigen piramide maken..
Iedereen kan een piramidemodel maken met de afmetingen van de Grote Piramide van Gizeh, om diverse experimenten te doen, die de piramide-energie ’tot leven wekken’. Je kunt organisch materiaal in de piramide leggen, dat als het ware uitdroogt maar niet bederft, scheermesjes worden/blijven scherp, melk wordt ‘omgevormd’ tot een gladde yoghurt na ongeveer 6 weken, zaden zullen makkelijker ontkiemen,  terwijl de groei van planten versneld plaats vindt en rot uitblijft, allemaal door de piramidekracht.

Sharpening_of_Razor_within_PyramidExperimenten hebben uitgewezen dat koper feitelijk het meest optimale metaal/materiaal is voor een ‘open piramide’, voor meditatie-doeleinden, door de natuurlijke elektronische en bio-dynamische eigenschappen ervan. Maar het blijkt dat piramide-structuren van hout, bamboo en zelfs karton, ook effectief zijn, wanneer ze maar voldoen aan de proportionele dimensies van de Grote Piramide. Maar let op: het is ALTIJD noodzakelijk de piramide te richten! Hij dient te worden uitgelijnd met het magnetische Noorden, om er succesvol mee te (kunnen) werken..! De piramide-energie is uiterst zwak wanneer de piramide niet is uitgelijnd, waardoor het uitlijnen dus zo nauwkeurig mogelijk dient te gebeuren met een goed kompas.. (Wij bieden je graag via onze aanbiedingspagina een uiterst kwalitatieve mdf-piramide aan! Zie HIER)

Schul en Pettit
Eén bijzondere observatie van de wetenschappers Schul and Pettit, liet het verschil in groeitempo zien, van planten onder een piramide met een time-laps-camera. Wat hun foto’s lieten zien waren ‘planten die zich draaiden in een symphonische dans die leek te zijn geleid door een onzichtbare dirigent’… Hun eerste film liet een bijna 2 meter hoge zonnebloem zien, in een glazen piramide vanaf het 1/3e niveau. Beide onderzoekers schreven in hun rapportage: ‘De plant volgde een oost-west cyclische beweging. De plant boog’ eerst naar het oosten, daarbij bijna de basis rakend, zwaaide vervolgens in een halve cirkel naar het zuiden, en dan terúg naar het westen om uiteindelijk rechtop, helemaal verticaal te gaan staan, vóórdat deze ‘dans’ opnieuw aanving. En dat gebeurde na elke twee uren, dan werd deze ‘dans’ op dezelfde manier herhaalt…’

secret power of piramidsDe beide auteurs bleven deze oost-west beweging meer dan twee jaar observeren, toen de planten ineens, abrupt in een noord-zuid boog bewogen, kennelijk als gevolg van enige veranderingen in de omgeving of de atmosfeer. Een aluminium scherm, dat aan de westkant geplaatst werd, zorgde voor het stoppen van de draaiende beweging van de planten, doordat aluminium het piramidale energetische veld te blokkeren. Zoals gezegd, ontkiemen zaden in piramides langzamer op aluminiumfolie, doordat dit metaal de energie in de piramide blokkert, gedurende twee weken. Maar verbazingwekkend heeft het aluminium daarná een eigen piramide-energie bij zich, die zaadgroei versterkt buiten de piramide en voedsel sneller doet bereiden.

De Nederlandse vertaling van 'Metatron Spreekt'. (Klik voor meer info)
De Nederlandse vertaling van ‘Metatron Spreekt’. (Klik voor meer info)

Flanagan onderzocht de effecten van piramide-energie op water, planten, dieren en mensen. Hij was met name enthousiast over de mogelijkheid van de piramides om voedsel te conserveren. Voedsel en dranken blijken langer vers te blijven en krijgen een versterkte smaak. Fruit blijkt oneindig te kunnen worden bewaard, doordat het geheel uitdroogt. [7]

De mysterieuze 51,51,51-hoek van de piramide..
Er wordt veel gesproken over de ‘magie’ van de hoeken van deze piramides, namelijk 51 graden, 51 minuten en 51 seconden.. In het boek ‘Metatron Spreekt’ vinden we een metafysische verklaring voor deze verhoudingen. Het gaat daarbij over het slijpen van kristallen in de 51°-hoeken, maar er wordt daarbij ook gerefereerd aan dezelfde hoekgraden van de Grote Piramide. We citeren uit dit boek:

“Van de de hoeken van de basis werd bepaald dat ze chi-energie met de hoger dimensionale phi-energiëen het meest vloeiend ontvingen en verfijnden als ze waren geslepen onder de hoek van 51 graden en 51 minuten, wat de hoek is van de quad-piramidale octaëder. Het is de heilige hoek die hemelse energie in die van de bio-minerale bol van het primair-polaire Aardeveld transmuteert.

Het is de heilige THOTHIAANSE METATRONISCHE hoek die gebruikt is bij jullie Grote Pyramide. Sommige academici die deze piramide bestudeerden refereren aan deze hoek en meten hem als zijnde 51,8 graden, maar in feite is deze precies 51 graden, 51 minuten en 51 seconden. Zien jullie het  meesterschap in het verbinden van de octaëder met het begrip van ‘zo boven zo beneden’..? Geliefden, het verbindt beide werelden en is inderdaad goddelijk in haar heilige resonantie..”

* * *

Octahedron

Referenties:
[1] http://www.pyramidoflife.com/qanda.htm
[2] G. Patrick Flannigan, Ph.D. The Pyramid and Its Relationship to Cosmic Energy, http://www.abovetopsecret.com/forum/thread866920/pg
[3] David Wilcock, http://homepages.ihug.co.nz/~sai/torscons.htm
[4] The Great Pyramid Company, http://www.iempowerself.com/84_pyramid_power.html
[5] Pyramid Power, Max Toth and Greg Nielsen
[6] Schul and Pettit, http://www.iempowerself.com/84_pyramid_power.html
[7] http://www.iempowerself.com/84_pyramid_power.html

Chicheniza pyramid apex energy

x

* * *

105 gedachten over “Mysterieuze krachten van piramide-structuren…

 1. Leuk artikel. Maar als de foto met de kinderen voor de piramide één ding aantoont, is het wel dat de foto fake is. Kijk eens naar de wolken en zie dat ze precies gelijk zijn. Dus de “straal”en de kinderen zijn er later gewoon “opgeplakt”.

  Groet, Dzyan

  1. Lijkt een turbulente lucht zo aan de bewolking te zien. Dus nul, want je kunt die plaatjes over elkaar heen leggen. Kritisch blijven, zo heb ik al vaker betoogd, helpt ons echt een stuk verder dan alles wat zich alternatief noemt (en voor een meerderheid door de staat of anderen betaald wordt) op te hemelen. Dit is het internet man! Als ik wil post ik iets dat in 5 minuten de wereld rondgaat en door legio sites zonder bronvermelding overgenomen wordt. Behalve als je echt iets serieus post, zoals ik gedaan heb toen ze Borsele op gingen voeren met dezelfde staven als in Fukushima gebruikt werden. Toen las je nergens iets.

   Kritisch blijven, of gewoon meewaaien met de rest. Het is jouw site. Neem ik aan. Toch?
   Warme groet, Dzyan

  2. Dzyan, je kan wel kleine verschillen zien in de achtergrond van de foto. Een iets andere hoek en de fotograaf ging waarschijnlijk door de knieën want achter de muur zijn de gebouwen nog minder zichtbaar. Subtiel, maar wel aanwezige verschillen.

 2. @ Dzyan
  Kijk eens goed naar de wolken en je ziet dat er verschillen zijn, miniem maar toch dus geen zelfde achtergrondfoto met opgeplakte kids en straal.

  Ik heb veel geexpirimenteerd met piramides en kwam vaak tot zeer onverwachte effecten. Zo heb ik als laatste een maand of 3 onder een piramide geslapen, daar ben ik mee gestropt omdat ik hartritme stoornissen kreeg . Mijn hart stopte soms 3 tot 4 slagen lang en kreeg een uitermate traag ritme. Dit leek mij niet erg gewenst en dus heb ik na 3 maanden het expiriment gestopt .Ook de ritmestoornissen waren gelijk over. Wel kon ik makkelijker mediteren en yogaontspanningsoefeningen gingen erg diep. Luciede dromen waren niet van de lucht , maar ik vond het nog geen tijd voor mummieficatie . Ook mijn idee om een kas in de vorm van een piramide te bouwen heb ik laten varen, het leek mij geen goed idee om de groeikracht om te draaien. Ik bezie een piramide nu als een omgekeerde trechter die heel wat energiebundelt naar de top en niet noodzakelijker wijze alleen positieve energieeen . Het is een zeer krachtig instrument en dient ook zo te worden gebruikt, met de nodige terughoudendheid.

  1. Je hoeft me echt niet te overtuigen van de mogelijkheden van piramides. Ik lees er al meer dan 30 jaar over.

  2. Beetje hautain, ik lees al 30 jaren boeken over de Pyramiden, so what, als er bij al die boeken nu juist de enige echte met de juiste inzichten ontbreekt, loop je al 3O jaren rond met de verkeerde conclusie, ik ben een stuk ouder, en lees mijn hele leven al over wat mij wordt aangegeven en wat mij interesseerd, en toch komt er dan op eens iemand, die mijn hele denken op zijn kop zet over één of meerdere bepaalde onderwerpen, ach wat is wijsheid, wat is weten.

  3. Jenne, kennis is weten dat komkommer, tomaat, aubergine en paprika’s vruchten zijn.
   Wijsheid is om ze niet door een fruitsalede te doen.

  4. Ik moest van mijn ouders diverse boeken lezen één daar van was Don Quichot de la mancha, ik heb het onlangs opnieuw gelezen, wat een levens lessen, en vooral levens waarheden staan daar in.
   Ik heb een kleine opinie peiling gedaan, zo op mijn manier, in een gesprek zo van dat doet mij aan Don quichot denken, antwoord ach ja tegen Wind molens kun je niet vechten, en dan mijn vraag heeft U het boek gelezen, nee maar ik heb het boek wel, mensen weten waar de klok hangt, maar niet de klepel, holle vaten etc etc.

  5. @ Jenne, net als jij heb ik veel boeken over Egypte liggen. Ik moest vroeger elk boek hebben wat Egypte was, van romans tot enn met platenboeken en geografische kaarten. Elk detail wilde ik graag op papier hebben om oude herinneringen die ik heb te kunnen herstellen.
   Oo vaak heel wat lezingen en foto’s bekeken van mensen die daar waren geweest en hun eigen ervaringen. Het heeft meer dan 35 jaar geduurd voor ik er zelf een voet kon neer zetten en me zeelf verbazen hoe anders alles er is wat niet in boekjes staat. Met veel informatie ben ik daar dan oo opzoek gegaan of er fotoshoppeed bewerking te vinden waren op de muren of gebouwen, maar veel bleek idd echt te zijn. Hieroglyphen met ruimteschepen en aliens er tussen. Maar zelfs nog veel meer dan dat. En het allemrooiste de kracht van de bouwkunst en de pracht van het handwerk kunde van voorwerpen. Her er zelf intens genoten en meer dan 6000 foto’s en meer dan 64 uur film te hebben gemaakt. Wordt je afgezeken als een betweterert als je met bepaalde stellingen het niet eens bent omdat de werkwijzes die in die tijd hightech waren en overal daar ter plekke te bewonderen zijn mits je er oog voor hebt. Zie eerder linkje van mij. Verder deel ik nog steeds info met andere geintreseerden die niet van geleuter houden maar van hoe heeft men dat voor elkaar gekregen met een technisch oog voor details. Ben ik dan zielig, wel nee dat zegt meer over Guido zelf en ook dat Hij oa schuldig is dat Odette verdwenen is van WTK door haar te hebben afgezekenb. Je mag niet copieren en plakken onder een valse naam, de meesten doen dat en dat schijnt dus wel te mogen. Guido, jammer vriend, je zakt werkelijk in achting en ik vraag me dus nu ook niet meer af hoeveel er ineens in de ban terecht zijn gekomen. (heb ik zelf ook eerder mogen ervaren met Marcel)

  6. Hallo PAUL.5.5, volkomen mee eens, wat ik onnodig vind is het in het persoonlijke vlak trekken van sommige réactisch, moest niet mogen, en dan GUIDO’S baantje nou geef het je te doen, en hij is net zo goed menselijk zo als jij en ik, met de nodige fouten die daar aanplakken.
   Weet je beste P, de wereld is vol wonderen, en je hoeft niet eens ver te gaan, Italië, of Andalousia met zijn Wonder mooie Moorse gebouwen, wat ik ook jammer vind die dweperige artikelen over liefde en geloven in, het ware geloof is eenvoud, dicht bij de natuur, mijn grootvader was een Lutheriaanse dominee, zijn hele leven was doorspekt met eenvoud en respect voor, nou wens je een prettige dag,
   het is hier een zooitje rot weer, koud en guur bij het vuur, glaasje rode wijn om het oude hart te verwarmen, groet!

  7. PAUL,5.5, dat van Odette heb ik gemist, jammer dat ze de wijsheid mist, om zich te draaien en de andere Wang aan te bieden, je moet haar gewoon vertellen dat ze bij ons hoord, en wordt geapprecierd voor wie en wat ze is.uit.

  8. Jenne, Odette is de mooiste gemalin die de Heer Cruquius zijn vaart kon leeg dreggen. Leeghwater zou vol lopen als Hij weer haar deugdelijk glimlach zou zien verschijnen. Als prachtige witte zwaan in de Egyptiscge Nijldelta weet ze bijzonder veel van Egyptische wonderkunsten te vertellen. In iedergeval ze heeft mijn hart gestolen en mag pronken als een heus topvriendin allertijden… Ze is veel meer dan een Fake naam…. Archeologisch en geschiedkundig gezien.

 3. Het hele artikel is een samen raapsel van feiten die bij elkaar gesprokkeld zijn tot een. Om ongelovigen tot een mindcontrolling te verkrijgen door te laten denken dat je er mee genezen kunt. Jammer weer iets van de hand van GuidoJ. Zeker als het weer om de hoofdrol draait van de Grote Piramide van Cheops. Die ander die er pal naast staat is niet van toepassing en heeft geen kracht en/of wetenschappelijk inhoud, om nog maar gelijk te zwijgen over de rest die een achter blijfsel is in de oude Anthieke wereld. Ergens word ik een beetje behoorlijk moe van dit soort artiekeln die graag om de domheid van de lezer inspringen en een aantal oh’s en ah’s reporduceren. Energie die van Piramides afkomstig is is pure Gamma energie. Alleen enkel er ontbreekt het een en ander aan piramides om een collide effect tot stand te krijgen. Rararara wat is dit?! De rest van alle mooie plaatjes is jammer niets meer dan een verzameling photoshopped plaatjes die voor moderne bewijskunde moetn doorgaan. Beste Guido, post eens wat beters , je kan het zoveel beter dan iets wat nu afzakt naar een lager stukje peil.

  Daarom laten we eens wat leukers op het zelfde niveau toespelen wat meer interesse vertoont dan een gepenned artikel door een lokale schrijver die niet eens weet waar het echte Egypte te vinden is.
  http://worldtruth.tv/scientists-speechless-at-what-they-find-beneath-egypt/

  @ Marcel > Piramides —> David Wilcock – Divine Cosmos, Russian Piramides Healhing Energy. (Taj Mahal)

  signed: Paula 5.5 Jones

  1. ‘Post eens wat beters’…. En jij weet dat kennelijk..? hahaha.. Vreemde manier om te vertellen hoe goed jezelf bent..? Dank ook voor het ‘wat leukers’ gewoon even tussendoor.. Fijn ook dat je weet wat voor ‘peilen’ er zijn en tot waar ik ben afgezakt. Jezelf daarmee het brevet-van-de-hautaine-man-van-de-dag opspeldend. Gewoon misschien eens over jezelf praten, dan tegen mij, via de hond, over jezelf..? 🙄

  2. Guido’s reactie weer vanouds met ‘ik weet het beter’ en/en en/of of/en, nou moe en het afgespeelde toespeeltje ‘betweter’. Kennelijk weten heeft niks te maken met het uitdialyseren van kenmerken verscholen onder het warme zand. Goed zijn heeft niks te maken met het bovengeschreven artikel, een mineur toontje klinkend en menig piramide galerij verhult een andere toonaarde van een telegeporteerde grijns op mijn digitale toet. Leuk is dat het altijd een zo voorspellende een/mono tonig antwoord tot uiting komt (anti Koen/Feniks/Gait schrik-reactie) als je iets meer weet dan de ander weet in vreemd verband doet aanspoelen. Je technische diepgang ontbreekt gewoonweg Guido, dat bedoel ik nou, de mensen magisch op een zij-spoor zetten die ook wat werkelijks in te brengen hebben terwijl je zelf het blijkbaar niet eens weet (maar eens een vakantie samen boeken naar Egypte?). Goed dat ik weet dat je idd een mooie hond hebt, gelukkig heb ik die zelf niet, en ook geen een zeehond anders had ik wel op jongleren met een bal & haring gezeten. Ach je reactie is beroemd aan het worden, nog steeds geen vooruitgang, tijd om ook eens water bij de Azijn te gaan doen.

   Ah mij raak je niet meer, groetjes van een Die-Hard-WTknower with a Moriinga Power Venegance splifff. :mrgreen:

 4. De Grote Piramide in de eerste afbeelding van het artikel heeft geen restanten van de oorspronkelijke bekleding. De Grote Piramide van Gizeh is de eerste in deze afbeelding maar lijkt kleiner omdat de piramide van Kha-F-Ra op een hoger gelegen deel van het plateau is geplaatst. Deze (2e) piramide van Kha-F-Ra heeft nog wel restanten van de oorspronkelijke kalkstenen bekleding nabij de top. De ‘lichtstraal’ komende uit de top van de piramide van Chichén Itzá is niet echt en al lang geleden ‘ontmaskerd’. De energie in en nabij een piramide is gebaseerd op het 8 Hz veld dat zich tevens rondom de Aarde bevindt in de vorm van de ‘Schumann resonantie frequentie’. Bouwwerken met deze afmetingen en precisie dienen naar mijn mening een ander doel dan voor meditatie doeleinden. Jammer genoeg is dat wel het magische woord van de huidige tijd en heeft daarom veel aanhangers. Deze mensen staan eveneens ver af van het idee dat een piramide een zeer geavanceerde energiecentrale is geweest van een beschaving dat ons de belangrijkste erfenis heeft nagelaten, energie uit water zonder daarbij onze Aarde te ‘vernietigen’. Helaas mis ik deze insteek ook tijdens de ‘Dag van de Piramide’. Een ruimte om te mediteren en genezen zou sneller en eenvoudiger zijn gebouwd dan de kolossale bouwwerken die nu nog in Egypte en in de rest van de wereld zijn te vinden. Soms zijn oude beschavingen minder mystiek dan men zou willen en wilden ze ons eerder iets ’tastbaars’ nalaten om voorzichtiger met onze planeet om te gaan. Oftewel kiezen voor de wetenschap van Nikola Tesla in plaats van Albert Einstein. Helaas is er gekozen voor de laatste en is de ‘wetenschap van de piramiden’ genegeerd. Mediteren alleen draait dit niet meer terug,

  1. Zie ook de voorlopers van de Piramide van Cheops, die van Snefroe, maar liefst 4!!! stuks die onder zijn bewind zijn gebouwd, de geknikte piramide, de rode piramide, de zwarte piramide en een mastaba achtige primaide (niet verwarren die met die van Djoser) hebben de galerij ontwerpen voor de grote pirmaide, ook de ingang constructie kende velerlei verbeteringen tot beveiliging na sluiting van de piramide.
   Alle Piramides buiten Gizah zijn voorzien van stenen blokken van ergens anders, op Gizah zelf zijn de piramides opgetrokken uit blokken steen van rondom de piramides, welke duidelijk zichtbaar zijn over het hele plateau heen. Die van Kha-F-Ra lijkt een dode piramide te zijn maar bevat dezelfde inwendige constructie als die van Cheops en Snefroe alleen in een verbeterde staat. De buitenste lagen van de piramides hadden allemaal een eigen oorspronkelijke kleur, die duidelijk waarneembaar zijn bij 64 piramides van Fayoum tot Alexandrien. Dan maar nog te zwijgen over al ie verdwenen zijn/geplunderd of nog onder het zand van de woestijn liggen. In ieder geval we blijven lezen en ons verbazen over de kracht van High-Tech die men in die tijd kende.

  2. paul 5.5, de echte interessante gegevens vind je niet in de main Stream boeken, maar speciale uitgave’s van de grote universiteiten, van af 1900 tot +/- 1940, dat was de glorie tijd van de Egyptelogie,
   echte belangrijke bevindingen, moet je opzoeken in hun speciale documenten, of oude antieke boeken, maar de rijken der aarde hebben deze in hun bibliotheek staan, maar goed het zij zo we doen het met wat ons onder handen komt, van de week een paar documenten te zien gekregen over het genoodschap die over de nazaten van Jezus waken, enige oude families uit het zuiden van Frankrijk hebben hier mee te maken, deze man is ziek en denk daarom dat hij mij iets wil vertellen, hij is gepanteerd aan de familie De Hautpoul, de zitters van al het land om en in Reine le Château, en in het Nederlands is zijn familie naam De Buurman, stamd nog uit ver voor de Katharen, ook zij wisten veel over het oude Egypte via de Kruisvaarders tijd,
   heb in mijn Engelse tijd veel hele interessante boeken/boekjes gevonden in Ross on Way, alleen maar boekenwinkels, is nu minder door het internet, maar heb er enkele leuke contacten aan over gehouden, nou hou je haaks, groet

  3. Jenne wat in boeken staat is wel interessanr maar zel er naar toe gaan en het zelf ondervinden is een ander verhaal. Dat laatste met het zelf kunnen lezen van hierglyphen en met een schepje en een kwastje doet meer stof opwaaien dan de stof van het boek waar je doorheen moet worste’en. Het mooiste is toch het gouden dodenmasker van King Toet zelf te aanschouwen en dik een kleine drie kwartier lang bezeten raken van de preciesie en het vakmanschap. Zelf zien zelf en onder vinden is ervaren en begrijpen zoals het bedoeld is.

  4. Vroeger kwam ik heel veel bij Auke en Bob Tadema die boeken schreven en publiceerde, tot hun dood was ik een verslaafde aan alles wat Egypte was. Heb nog steeds al hun boeken staan ter herinnering aan hun werk, terzijde van de toen archelogen die het volgens een schoolboekjes methode het afwikkelde. Met Auke’s lessen en Bob zijn illustraties stapte ik met Niburu minded Conspiracy meuk de Egyptische wereld binnen in de voetsporen van een voorgaand incarnatie van eigen herinneringen. Het was allemaal precies zoals het was.

  5. PAUL 5.5., in de Duitse musea vind je ook een enorme collectie van Egyptische artifacten, onder anderen de wonderschone buste van Nefertete, ook de vroeg Boudhistische collectie gestolen door Sir Aurel Stein is te vinden in Duitsland, is dichter bij als Egypte en momenteel ook iets veiliger, ja die naal Tadema zegt mij wel iets, ken je de prachtige schilderijen van Alma Tadema die in londen hangen, heel bijzonder ook, en ook heel classiek oosters.

 5. Blijft voor mij een boeiend onderwerp, en voor vele anderen, er is veel over geschreven, er wordt constant met hyphotesus gestrooid, en op los gefantaseerd.
  Maar goed daarom hoef je het niet weg te gooien, ik vind de mensen achter deze Egyptenaren het meest boeiend, vooral wat Herodotus over ze schrijft, autenthieke verslagen, maar er wordt ontdekt en bestudeerd, moet heerlijk zijn als je dat je hele leven kunt doen, zonder zorgen, het is voor de happy few, maar ben er éénmaal geweest, die éérste indruk als je die pyramides uit de ochtend nevel ziet verrijzen, vergeet je je hele leven niet.
  Best GUIDO.J, je kunt niet altijd ieder één boeien, maar ik vind de timing heel juist!

  1. Niets verklaard; slechts de vraag opgeworpen of van dat effect hier ook sprake is.. Toch?

  2. Ik vind dat toch wel een zeer geloofwaardiger verklaring van het effect. Wat zou er dan meer nodig zijn om jou ervan te overtuigen dat het niet iets mysterieus is?

 6. Er stond als reactie op het gebruik van de piramide dat er een klingelend geluid werd waargenomen door een aantal gebruikers. Waarom hebben zij de contacten niet aangenomen? In mijn opinie is het een soort ontvang en verzend installatie voor extreem verre afstanden. Misschien iets voor een experiment? Niet geprobeerd is zeker misgeschoten. Misschien kunnen we zo in een goed direct! contact komen met andere culturen.

  1. Terug teleporteren naar de plek waar je oorspronkelijk vandaan bent gekomen na een leven op aarde, zie oa Egyptische Dodenboek. (het reizen langs de sterrenhemel) En alle wachtende die lagen te rusten in hun Mastaba’s (wat rustbankje betekent) tot men naar de plek kon gaan waar men naar toe wilde. (stargate) Als je goed rond kijkt in Egypte zelf bij veel Tempels zie je het hele verhaal terug duidelijk keer op keer uitgelegd met alle secret hieroglyphen. Ramses II liet veel sporen na van het complete verhaal, mits je er oog en kunde en visie voor hebt ipv zweefteef verhalen)

 7. Ooit in een ver verleden, even lang geleden als gisteren en morgen ( want dit staat buiten onze lineaire tijd) kregen we opdracht om deze zeer krachtige vortex-enrgie-generators te bouwen. De constructie en de werking gingen onze pet te boven. De bouwplannen en de materialen werden ons aangeleverd en zo ook de techniek om deze onwezenlijk zware materialen te verwerken. Het hele project leek zich buiten de tijd af te spelen, de planning en begeleiding was perfect alsof een onzichtbare hand alles bijstuurde. We wisten dat deze vortexgenerators op diverse plaatsen op aarde geconstrueerd moesten worden om een verdere catastrofe te voorkomen.

  De Aarde had voorheen in een andere baan om de zon gedraaid en er was een andere densiteit. Door toedoen van wat we kennen als de Annunaki, die zich vanuit hun densiteit op Aarde wilde manifesteren en een listige truc bedachten om zich in dimensies te kunnen verplaatsen, raakte de grens tussen de dimensies ontregeld en dreigde de aarde tot een ware hel te worden. De ondergang van Atlantis was al een feit, het water bleef maar rijzen en de continenten scheurden. Totale chaos dreigde de aarde ten onder te brengen. En daarmee ook al de zielen die zich fysiek verbonden hadden, ook al kwamen ze van origine niet van deze planeet.

  Omdat er een externe factor was die deze catastrofe veroorzaakt had, werd er een reddingsplan opgezet. Het leven op aarde moest op een veilig dimensionaal niveau teruggezet worden, wat we nu kennen als 3D en ook de Matrix. Op diverse plaatsen werden kunstmatige vortexgenerators geplaatst, wat we nu kennen als piramides. Hun functie is inmiddels al voor ruim 90% uitgedoofd omdat ze niet meer aan het water staan. Ze hebben hun nut gediend en de tand des tijds overleefd. In de Maya bouwwerken werd ook duidelijk aangegeven hoelang de tijdscyclus was waarin deze overlevingmodus nodig was om de Aarde te laten herstellen.
  Inmiddels zijn we aan het einde gekomen van deze cyclus en kunnen we kiezen om in deze overlevingsmodus te blijven of de weg naar huis te zoeken.Deze realiteiten zullen namelijk nog een tijd naast elkaar blijven bestaan, zo werd besloten. Het dualistische 3D veld heeft zijn verslavingen en zelfs oude zielen kunnen volledig opgezogen worden in dit spel. Vrije wil zou geen vrije wil zijn als men dit spel niet geheel uit kan spelen. De heersende klasse doet er alles aan om gaten te laten vallen in de realiteit en tegelijkertijd het dualisme volledig uit te spelen. Zij doen hun werk met volle aandacht en betrekken ieder aspect van het dagelijks leven erbij.

  Doorzie het spel, maak keuzes vanuit zielsnivo. De Meesterbouwers, de masons kregen slechts een stukje inzicht mee, en dat is nog steeds over de hele wereld te zien, in ieder gebouw en kathedraal, gebouwd op de meridianen van de aarde. Niet om de mensheid te naaien maar om de oude kennis te gebruiken, het veld te versterken, het veld dat we nu vrijwillig kunnen verlaten. Veel oude zielen komen dit verhaal vertellen, maar men wordt overschreeuwd door angstzaaiers die een slaatje willen slaan uit jullie angst, met angst en spanning valt geld te verdienen.
  Kies de werkelijkheid waarin je wilt leven, voel je niet schuldig om de oude werkelijkheid achter je te laten, wie daarin wil blijven doet dat vanuit keuze, de essentie van vrije wil. Veel ellende is geprogrammeerd in je DNA, onthoud dat jij niet jouw DNA bent. Deze fysieke expressie is slechts een overlevingsmodule en ook dusdanig gecreëerd.
  Mens, ken u zelve.

  1. NB velen die hun Akashic verleden kunnen lezen voelen zich nog steeds schuldig over de catastrofe op aarde in wat men de Atlantische tijd noemt. Ze werden verleid en om de tuin geleid om plannen uit te voeren die tot een groter goed leken te leiden. Tijd om dit schuldgevoel los te laten. Het was pure manipulatie en misleiding en pure zielen die zulke energieën niet herkenden lieten zich misleiden door manipulators.
   Het is nu geschiedenis, laat het los.

   En voor wie 1,5 jaar geleden het kwartje niet viel http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-wachters/

   We bouwden 59 hoofd generatoren waarvan een deel inmiddels onvindbaar is en er werden diverse kleine constructies gemaakt. De latere constructies waren een poging om de originele constructies te kopiëren en raakten kant nog wal, de mens was al in 3D geraakt en kon de oude kennis niet meer bevatten. Deze constructies zijn dan ook niet meer dan een stapel stenen met nauwelijks effect.
   Over en uit
   59= 7 + 52

  2. Cozmic, bedankt voor je openheid hier. De verwarring is groot voor velen en je hebt hier een sluier opgelicht voor hen.
   Gisteravond heb ik nog een stuk gelezen uit het boek van Paul Brunton, ‘Geheim Egypte’, Een vertaling van ‘A search in Egypt’, tweede druk uit 1949. Hierin schrijft hij ook iets heel belangrijks na een ontmoeting met een adept in Egypte waar hij zijn reis maakte. Het openen van de graven in het verleden en heden heeft door onwetendheid veel schade aangericht voor de huidige wereld. Er werdt toentertijd aan witte maar ook aan zwarte magie gedaan, bezweringen etc., om hun farao’s en hogepriesters te beschermen met een vergevordede ziel. Door het ontzegelen van deze graven zijn veel van dit soort ‘beschermgeesten’ losgelaten in onze wereld met alle gevolgen van dien om te terroriseren waar ze de kans krijgen in alle lagen van de bestaande wereld. Men, ons tegenwoordig, hebben hierdoor niet in de gaten wat er nog meer afspeelt in de onzichtbare wereld. Er is met zoveel onkunde (verloren kennis) gehandeld uit hebzucht en ook een te overmoedige nieuwschierigheid met wetten gespeeld waarvan ze de gevolgen niet wisten en weten te eerbiedigen omdat ze het eenvoudig niet weten. Veel schade is al aangericht en gaat door onkunde (zonder bescherming) rottend verder.

  3. Odette, de kristallen, Lemurische zaden en toermalijntjes waar ik bijna dagelijks mee bezig ben blijven me maar verhalen vertellen. Grappig is ook dat kristallen een zeshoekige piramide als top hebben, zo maakt de mineraalwereld van moeder aarde haar bloemen. Mocht ik ooit een piramide maken dan zal het hoogstwaarschijnlijk een zeskantige zijn.
   De farao’s waren trouwens ook druk in de weer met kristallen en edelstenen, op afbeeldingen zie je Horus altijd met 2 staven in zijn handen de zgn. Horus wands. Een koperen buis gevuld met precies op hem afestemde inhoud aan kristallen en edelstenen, zo hielden zij zich staande in het Aardse resonantieveld en naar verluid bezwoeren ze er magie mee af. http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_wandshorus.htm

  4. In den beginne van Egypte vlak na de Ondergang van Atlantis kende men het tijdperk van Zep Tepi, ook wel het ontstaan van de Oosterse wereld waar wij nu in leven. De kracht van d zon gelaveerd boven de top van de Piramide, en of precies er tussen in, De zon wie stiekum het goddelijke voorstelt. De zoon zoals wij hem dagelijks aanschouwen in zijn Koningrijk, de Vader die aan andere zijde zijn macht Emposium bewerkstelligt. Naast de Annunaki waren er immers ook andere creators die de basis legde voor verschillende soorten mensen en rassen. Zep Tepi de voorloper van de hoogtij der Dynastienen kende meerdere passages getekend aan het leven en de creatie van de dualiteit.
   http://alternativearchaeology.jigsy.com/zep-tepi

  5. Mooie grote vogels Paul, die ken ik ergens van. Heerlijk die relatieve tijdslijnensoep.

  6. Ja Zep Tepi, De Eerste Tijd. Ik heb er een fraai boek boven staan van, jawel, Zecharia Sitchin, de schrijver van de twaalfde planeet 😉
   Ik zou best wel eens wat verhaaltjes willen horen Coz, misschien heb ik ze wel eens gehoord.

  7. Als het goed is heb je een zooitje verhalenvertellers in huis staan 😉 Een beetje aandacht en ze komen zo uit de Akasha duim rollen.

  8. Aha – Hor eens > het werd eerst Menes in de eerste troon ronde en Djoser kwam daarna ook Closer op de 2de leefplek. Met Snefroe die op de 3de plaats binnen komt kwakken. En later pas kwam in de 4de Dynastie Groot Piramide Bouwer Cheops pas eens aanschuifen.
   En zo zijn we sinds Ur-tijden maar weer even er heel erg druk mee bezig om de Anunaki’s er ergens er nog tussen te proppen.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_farao%27s

  9. Ik prefereer toch liever een bak zand met schep dan een berg boeken die later weer achterhaald zijn. Enigste wat je er dan nog mee kunt is er een heuse Piramide van bouwen…

  10. Zandbak met emmertje en schepje kan worden gergeld voor je Paul 🙂
   En op afstand te kunnen bespeuren wat achterhaald is voor jou ongelezen boeken van mij? Dat is toch weer eens wat Anders…
   Tikkie kort door de bocht, ben beter van je gewend.

  11. Ik ben altijd goed gemutst en zet wederom mijn FEZ weer trots op me hoofd en trek mijn Galabya weer aan om een heerlijk geurend bakkie Hibiscus thee in te schenken voor Ohdette en te preferen dat “alles hier goedkoper is dan thuis bij de Hema”. Zal me ook de volgende keer verschansen achter me zandduin met mijn kameel. Scheelt weer met roken en paffen en het gebedel om baksjish verstek te laten gaan.
   http://www.smartmarokko.nl/files/cache/b3eb721171d1365bac946751448664b8_f216/Zagora_kamperen_kameel.jpg

   (lekker hobbelend en schuddend langzaam door de bocht)

  12. Coz heb je ooit gehoord van Omnec Onec (een ziel van Venusbewoner geïncarneerd) in een mens.
   Er zijn een drietal Youtube filmpjes:

   Omnec Onec in een Jerry Springer show 1996. Hier zie ook hoe manipulatief msm is om een actrice Venus iedereen op een dwaalspoor te brengen. 1 vd wetenschappers had wel wat zinnig te vertellen over Venus maar in de hilariteit zullen mensen dat vergeten zijn. Lachen toch dat Elvis terug is naar Planeet Venus als zoals ‘commander’ Picard.
   Ze voelt zich steeds minder op haar gemak gedurende show. Ook de antwoorden die haar zoon naast haar zit geeft haar een onbehagelijk gevoel. Maar dat weet je als je bij Jerry komt. (ongeveer 47 min)

   Omnec, Vortrag (Berlijn 2OO3) lange zit 1u 29min.
   Mit einer deutschen Dolmetzger (hopelijk goed Duits, Monika)
   De geschiedenis van de Aarde en haar bewoners.

   Omnec Onec, interview (37min)
   meest spontane van de 3 (vind ik) met een glas wijn en vertelt dat zij van een sigaretje en drankje houdt.
   Een gewone vrouw, niet iemand hoog in haar bol. Gewoon duidelijk en eenvoudig vertellen.
   Het leuke van de interviewer de open vragen zelfs of ze sex bedrijven op planeet Venus.
   Ook geeft zij aan hoe wij op korte termijn(of in toekomst) aan vrije energie en ‘nieuwe’ technologie komen.

   Elke dag kan mijn inzicht veranderen en ben nooit
   beroerd om wat van een ander te leren.
   Soms maak ik mij druk om nietszeggende zaken. Of word ik geconfronteerd met het verdeel en heersspelletjes. Als ik niet voor ben dan zeg dan ander ik ben ertegen.
   Als stilte vrede betekent dan maar mijn mond(waffel) houden. Ik heb weer te veel gezegd.
   Ik groet u.

   Sorry Guido, ik heb niet vooraf op wtk gekeken of je over Omnec een artikel hebt geschreven.

 8. Cosmic, ik heb gelezen, dat destijds de foto van deze vakantie met de kinderen door deskundigen is beoordeeld. Oordeel: het schijnt een echte foto te zijn, zonder fotoshoppen.
  Gr. winterkoninkje

  1. Beste Winterkoningin, dank je voor deze informatie. Maaruhhh… ik was niet degene die de echtheid van die foto’s betwistte hoor. Sterker nog, ik gaf juist aan dat deze twee foto’s beide uniek zijn. Wel goed lezen hè 😉

 9. Hoi Guido,
  The wavelength is around 10 nm (nanometers). (oorspr.tekst)
  lambda teken wat golflengte betekent kun je weg laten.
  Noemt het maar ‘oude matrix’ natuurkunde schoolboekenkennis.

 10. SUPER-artikel / -analyse van Micha Kat !!!

  http://www.klokkenluideronline.is/2014/05/maurice-de-hond-vloek-voor-jodendom/

  ” Als Jood ben ik steeds erg alert op antisemitische tendensen. Het verschil tussen mij en de Anne Frank-mafia is echter dat ik de Joden zelf voor een belangrijk deel -het belangrijkste deel eigenlijk- verantwoordelijk houdt voor jodenhaat. De pathetische en hysterische cultivering van de Holocaust bijvoorbeeld -waarover op basis van pure feiten heel wat vraagtekens te plaatsen zijn- pakt in mijn ogen zeer slecht uit voor de Joden. Vanuit puur egoisme en opportunisme ‘eisen’ de Joden met hun Holocaust-gejank al het leed van de wereld als het ware ‘op’ voor zichzelf en ‘stelen’ zo aandacht voor zaken in de geschiedenis die net zo erg zijn geweest of zelfs erger en die (deels) door de Joden zelf zijn veroorzaakt -zoals het afslachten van Palestijnen. De cultivering van de Holocaust is dus een scherm waarachter de Joden zelf de meest weerzinwekkende wandaden plegen. Steeds meer mensen krijgen dit smerige spel door en beginnen de Joden daarom te haten. Ik wil niet dat mensen Joden haten en daarom vind ik dat er een einde moet komen aan de Holocaust-hysterie. Maar ook ‘onze’ Maurice de Hond is -net als de Holocaust-hysterie- een vloek voor het Jodendom omdat hij in zijn persoon alle vooroordelen die er wereldwijd bestaan over Joden bevestigt en benadrukt.”

  Zelf heb ik me verwaardigd ook een reaktie of 5 te geven onder het betreffende artikel.

  (niet om mezelf op de voorgrond te plaatsen, maar gewoon om Micha te ondersteunen )

  1. Zoals gewoonlijk weer je eigen off topic bende neer gooien waar het je ook maar uitkomt. Je hoefde zeker ook niet van je moeder je kamertje op te ruimen?

  2. KTM, ik kan je bijdrage wel waarderen, sinds ik je de nodige maanden heb gevolg op KLOL.
   Ik denk dat jij op jouw manier echt een bijdrage levert.
   Het heeft mij bewust gemaakt van alles wat er op dat gebied aan de hand is.
   Dus dankjewel Knowtoomuch…

  3. Odette,
   Ik heb WTN min of meer op eenzelfde manier aangesproken zoals jij dat nu doet.
   Toen ging het om zijn kennis droppen op een artikel op Wtk wat over liefde ging.
   Ik heb hem toen verzocht dat op een andere plek te doen…
   Kan mijn reactie nog wel opzoeken, maar ben overtuigd van WTN goede bedoelingen én ben me er ook in gaan verdiepen.

  4. Maakt me niet uit Anna, moord in wat voor vorm dan ook is in álle gevallen te verwerpen van wie of wat dan ook! Ik ga hier op wat voor manier dan ook niet in mee in dit soort zaken. In een poging tot zelfverheerlijking, moorden, is het helemaal nooit te verantwoorden. Je bent in alle gevallen op het einde je eigen rechter. Als je dan nog met een oprecht gevoel in de spiegel kan kijken heb je het heel, heel misschien goed gedaan en geleerd.

  5. Als je praat over Joden dan is het meest kenmerkende dat men nooit praat wat voor soort Jood men wel niet is. Meest belangrijkste aspect vergeet men dan ook zich terug te verwijzen naar de oorsprong van afkomst. Want er zijn velen soorten Joden en de een is de ander ook weer niet. Maar volgens mij gaat het dus om een Asjkenazische Joden formulering. Veel misvattingen worden dan zo maar vaak uit de naam gesproken van de orginele Joden die er daadwerkelijk niks mee te maken hebben. Nu is de Asjkenazische Jood de illimunatie in de wereld die de BANKWEZEN heet en alles rult tot en met de aanstormende oorlog in de Oekraine.
   Ter aller duidelijkheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Asjkenazische_Joden

  6. @ Anna11, stop nu eens met dotje poetskatoen te willen uithangen door Odette een onwijze les voor te willen lezen. Je doet werkelijk geen sierlijke duit in het zakje dan je enkel op te houden dan in vermeende kliekjes van gedachtes en leftovers die erg bederfelijk zijn. Je ho’oponopono denkwijze werkt niet op de manier zoals je het liefst zou willen spelen, ook niet op Coz of iemand anders. Het is meer een vorm van (s)lijmen wat je doet. Wees eens meer onderbouwend en aanvullend waar je overigens veel beter in bent dan graag lid van iets willen zijn wat er geheel niet is. Alle Hokus Spokus Spoof en Mentale Illusies. Dus ga geen dikkertjedapjuf uithangen en laat je schaakstukken maar achterwege want je speelt geen hoog spel op het dambord. Het is hier oa geen ordinaire chatbox maar een out of the box comment vul elkaar aan plakvak!!!

  7. Ik moest heel erg nadenken over de kliekenstructuur, over wie hoort nou bij wie, toen ik jouw post las.

   Nooit eerder dan nu, anno 2014, ben ik me zo bewust van wie er tot het Joodse volk behoort en wie niet, ongeacht uit in welk land of werelddeel. En dan denk ik: “willen we dat?” Waarom willen we weten of iemand met een bepaald gedachtengoed bij een bepaalde groep hoort en op basis daarvan een oordeel vellen? Waarom blijven we groepen mensen in- of uitsluiten? Ik vind dit zo raar om me bewust te worden van “o ja, hij is Jood….” Is dit het gevolg van bovenmatig herdenken en herinneren? Ik denk niet dat we er op die manier iets van geleerd hebben.

  8. Met andere woorden: een mens is een mens en gedraagt zich als een individu, niet als een mensengroep. Zodra we gaan generaliseren, lopen we weer in de valkuil van een volgende holocaust.

  9. Net als dat er zoveel mensen geen Jood of zelfs vrij van godsdiensten zijn. Elke keer moet er een geloofs overtuiging bij gehaald worden om te rulen, dan maar liever een heidenen zijn. Dat zijn ook maar mensen die vaak het barmhartigst zijn in al het wezen. Ik hoor zelf nergens bij, ik ben slechts een onderdeel van.mijn eigen One Man’s Show on here Earth! 😉

  10. Van harte gefeliciflapstaart Paul, ik ook en ik wil me totaal niet meer bezig houden bij welke groep mensen horen, maar me bezig houden met het individu en de verantwoordelijkheid die hij/zij neemt voor zichzelf.

   Wat hier bij hoort is dat we ons los moeten maken van allerlei beperkende gedachten, overtuigingen, oordelen. Geschiedenis is een gegeven, niet een verzachtende omstandigheid die daden vergoeilijkt of motiveert. M.i. herdenken we om te voorkomen dat we vervallen in oude handel- en denkwijzen. Niet om te polariseren op basis van geschiedenis.

  11. Allaya,
   “…herdenken we om te voorkomen dat we vervallen in oude handel- en denkwijzen.”
   En precies hier heb ik moeite mee. Was het maar zo, dat het voorkomt weer in oude handel/denkwijzen te vervallen.
   Als ik zie hoe het woord vrijheid als de heilige graal wordt verkondigd en er niets van klopt. Laten we aub het woord vrijheid definieren, dat we allemaal zo veel als mogelijk hetzelfde ‘beeld’ erbij hebben.
   Het doel moet niet de middelen heiligen.
   Vergeving dat is een begin…en die is er niet, tenminste wat de wo 2 aangaat. Het is voor mij een soort ‘plicht’ om vergevingsgezind te zijn. Noem het een vorm van liefde, een het laten zien dat men verder wil met een schone lei. Dat gebeurt gewoon niet. Steeds maar weer en kijk om je heen, oorlog en vernieling, ellende, onderdrukking van andere landen, dat mag wel? En wie zijn daar het meest mee bezig?
   Als men niet het besef kan (mag) ontwikkelen, dat ook een jonge soldaat in de oorlog een ‘werktuig van een systeem was’ en de nazaten nog steeds met schuld worden opgezadeld, diens woorden hebben voor mij geen waarde meer. Het getuigt van grote hypocrisie.
   Kijk naar Rusland hoe snel een land dat zich in al de jaren van koude oorlog heeft ontwikkeld in een land dat open staat voor uitwisseling en verbetering, wordt als ‘slecht’ neer gezet. Ik wordt er moe van…
   Daarom vind ik het niet verkeerd dat Anna de verbinding zoekt. Ik heb respect voor haar.
   Als men niet bereid is voor de gehele ‘waarheid’, dan is men een ontkenner van de liefde en dan wil men geen eenheid maar verdeeldheid op deze aarde. Dit geldt niet alleen voor de wo 2, maar voor alle mensen die daarna nog steeds door dezelfde ‘groep’ onderdrukt en gemanipuleerd worden.
   Ik ben tegen oorlog, zo ben ik geboren. Er is niets, maar dan ook helemaal niets, wat voor mij een aanleiding zou zijn om een oorlog goed te vinden. Vernieling is niet mijn ding, mensen hun levensexistentie nemen, ook niet.
   Het is 1984!

   Oorlog is vrede
   Vrijheid is slavernij
   Onwetendheid is kracht
   (ignorance, er is geen goede nederlandse vertaling hiervoor, misschien negeren, net niet? Het is voor mij meer een bewuste keuze voor onwetenheid, dus het overkomt je niet zo maar)

  12. Dus beste Marcel, het wordt tijd dat we de RNF eens gaan loslaten en een of andere perikel er voor in de plaats gaan creeren. Iets nieuws onder de 5D Horizon waar we allemaal afzonderlijk happy mee kunnen zijn.
   De RNF schept verdwaasde blikken, zure neuzen en jankgezichten waar ieder vrolijk behoort te zijn. ‘Been Solo’, moet de nieuwe hype gaan worden (ben jij ook zo alleen?!) en los je zelf ook alles in je eentje op?

   @ Allaya

   Alleen het Mplayer on-line mode inruilen voor een Single-Player off-line is wel een beetje saai weer aan de ene kant, maar dan ben je tenminste toch druk in je eentje ipv netwerk-teamplay. 😉
   Van alleen zijn schept weer nieuwe Hero’s en GodSim aktiviteiten.

   Per ommegaande trek ik me internet verbinding met Sicko, mijn USB 5.0D en vooral de 1394 firewire met teh Devil direct uit me PC vandaan, stukje proza Fangeluiden voor de zalige rust. Bevrijd zijn op bevrijdings dag van alles wat maar klef kon wegkleeft ter overtuiging van verplichtingen. Zo nu tijd voor een Bavaria… 🙂

  13. @ apul
   De RNF is van een grap verworden tot een les voor hen die vaak nog steeds niet doorhebben , dat wat je aandacht geeft groeit en in importantie toeneemt , al was het maar voor henzelf. De grap is verworden tot een wensdroom voor velen om er deel van uit te mogen maken, terwijl ze het dus al doen. Men denkt die deelname te moeten verdienen van een buitenstaander terwijl gewoon participeren al voldoende was. Ja de RNF heeft een doel berijkt, maar het is dus vaak juist nmiet dat wat de “tegenstanders er van hebben verwacht , juist zij waren namelijk de drijvende kracht achter het geheel.

  14. Terwijl ik dit lees… schuif ik een kliekje van gisteren zo mijn maag in om de rest van de humor verder uit te kauwen tot rust op de bank weg snorrrr energie. Kauwen en herkauwen mey knauwgum… Nu tijd voor een bevrijd na oorlogs toetje.

  15. @monika

   Wat we herdenken is heel persoonlijk. Het enige wat ons tot nu toe lukte was om dat in Nederland op 4 mei te doen en ook dat is alweer veranderd.

   Weet je, ik bedoel dit niet oneerbiedig of respectloos, maar in feite is het herdenken op zich niet eens zo belangrijk. We halen er niemand mee terug. We wissen geen enkel verdriet er mee uit. Het enige wat we doen is her-denken, her-overwegen. En wat we daar mee doen is heel persoonlijk.

   Ik ben er van overtuigd dat ieder van ons, diep in ons hart, het beste willen. Voor onszelf en voor elkaar. Gisteren heb ik weer die film gezien over Bruno en Schmuel, de twee achtjarige jongens die elkaar op een bizarre plek leerden kennen: aan weerskanten van prikkeldraad wat als de omheining van een werkkamp diende. Bruno aan de buitenkant, Schmuel aan de binnenkant. Daar zie je de onvoorwaardelijke vriendschap van 2 kinderen, weliswaar op bepaalde momenten beïnvloedt door de toenmalige tijdgeest.

   Ik zal je een uiteenzetting van de indoctrinatie besparen, maar het grijpt me nog steeds aan. Voldoende om te blijven relativeren en te blijven kijken naar het grotere plan en waar we met z’n allen heen gaan. Natuurlijk zijn jij en ik niet enkel brave burgers. We hebben ook fouten gemaakt. Als je uit gaat van reïncarnatie, zal ik best levens gehad hebben dat ik niet zo’n lieverdje was. Moeten we daarom elkaar tot in lengten van dagen, voorbij de dood, blijven haten? Of kunnen we er naar kijken vanuit het perspectief er iets van geleerd te hebben. Bijvoorbeeld hoe het niet moet. Er naar kijken, er van leren en dan verder gaan. Liefst samen 🙂 want ik ben de andere jij, zoals de Maya’s eeuwen geleden al zeiden. En zo is het.

  16. Ook dat is vrijheid. Schuld en zonde achter ons laten. Puinhopen opruimen en verder gaan. Het verleden is voorbij. De toekomst creëren we zelf. Liefst in vriendschap met elkaar, los van oud zeer, los van oude overtuigingen die ons niet meer dienen, los van de behoefte om alsnog je gelijk of je recht te halen over iets wat bijna 70 jaar geleden is en waar de verantwoordelijken hun lessen uit gehaald hebben. Wees daar van overtuigd. Ieder mens doorloopt een groeiproces. Ieder mens kan veranderen. Door te blijven herdenken en te blijven vasthouden aan de nare energie van toen, beperkt je jezelf om verder te gaan.

   Grappig hoe je in een draad over mysterieuze krachten van piramides ineens in de energie van vrijheid komt te staan 🙂

  17. @Paul 5.5
   Singleplay off-line is super saai en inderdaad, je creëert in alle stilte meteen maar weer een uitdaging, hoe dan ook 😉

  18. God Knows I’d save your ass
   God Knows I’d save your ass
   but there was not much left to save.

   They spared your bones so you could run away
   but drank your soul like it was lemonade.

   You should know when they’re trying to brake your fall,
   they’ll be trying to break your arms,
   ‘cause they’re trying to break you.
   You should know when they’re trying to brake your fall,
   they’ll be trying to break your heart,
   ‘cause they’re trying to break you, and your arms, and your heart.

   It’s alright, it’s alright, if you walk it off.
   You could fight, you could fight, but if you walk it off, it most certainly will not be quite alright.

   It’s alright, it’s alright, if you walk it off.
   You could fight, you could fight, but if you walk it off, it most uncertainly will kinda be alright.:

   http://www.youtube.com/watch?v=hJDaTzwQu-g

 11. Zeer interessante aanvullende info over piramides. James Tyberonn werkt nauw samen met de Bosnische Samir Osmanagich, die vele piramiden in de gehele wereld heeft onderzocht. Hij ontdekte in Bosnië een vallei met een vijftal piramiden, die onderling verbonden zijn door een ondergronds tunnelsysteemen, waar verschillende keramische artefacten liggen, waarvan de grootste vanuit de kern een zeer hoge frekwentie uitstraalt. Een ondergronds meer bevat zeer oud en zuiver water. Dit alles is op 2 symposia door wetenschappers uit verschillende disciplines aangetoond. Jaarlijks verricht Samir in de zomer met vele vrijwilligers opgravingen. Hij geeft regelmatig lezingen, ook in Nederland. Ik mocht al diverse malen in het tunnelcomplex met helingskamers en op de piramide van de zon vertoeven, hetgeen een onuitwisbare ervaring was van doorstroming met hoge vibraties.

 12. Hallo beste mensen ben terug, van weg geweest, gister middag al thuis de tijd genomen om even tot mij zelf te komen, reactisch gelezen op verschillende sites.
  Turkijë, BBBRRR!!!. Réactisch WTK, BBBRRR!!!.
  T’is opvallend dat veel mensen ver van de werkelijkheid afstaan bang voor de réaliteit, als je leest dat er ongewapende burgers zijn verbrand in Odessa door het al oude Nazi tuig, kun je dat toch nie verzwijden en uit de media houden!
  Oud boekje gevonden, gedicht van Omar Khayam;

  With earth’s first clay they did the last man’s knead
  And then of the last harvest sow’d the seed
  Yea, the first morning of creation wrote
  What the last dawn of reckening shall read.

  Verder over de planeet Aarde, wat we kunnen zien, en uit de grond graven bijten wij ons in vast, fantaseren er op los, maar onze planeet bestaat voor 2/3 uit water, en wat weten wij daar van, van zijn onmetelijke diepe Abys, het in lagen opgebouwde bestaan, het in dimensies levende organismes, door de waterdichtheid zal een menselijk lichaam voor altijd blijven zweven en niet naar de bodem zinken, als zoveel andere materie, dit zijn zo maar een paar geheimtjes om over the denken, ligt in het verlengde van het denken van René Margritte, t’is nooit wat je denkt wat je ziet!

  1. Gelukkig dat je weer veilig terug bent Jenne, we hebben je gemist. We zaten de hele tijd hier opgescheept met wilde uitspraken van je vrouw die graag hautair commentaar had op menig persoon en onderwerp hier. Zal wel met de leeftijd en het missen van jou ‘steady Figure’ wezen te maken, (als de kat van huis is).
   Naar het schijnt maakt Jenne graag altijd tikfoutjes en zijn vrouw heeft wonderschoon foutloos handschrift. Wie is nu de echte Jenne voor de wtk lezers onder ons? 😉

  2. Hallo PAUL 5.5, ja mijn vrouw neemd het altijd voor mij op, ik moet zeggen het bevreemd me, ze vind internet verschrikkelijk, heeft zo haar Eigen leven, heel dicht bij de natuur, en haar vrienden, stopt ze veel energie in, want ondanks haar leeftijd heeft ze een hele grote energie, wat wij wel samen hebben is de afkeer van echte maar ook pseudo Guru’s, we hebben er zoveel meegemaakt, en er blijft zo weining van over op het eind, een soort leeg gelopen psychisch ballonetje.
   Moet zeggen vindt sommige réactisch aangaande mijn vrouw, beetje onder de maat, maar ga hier absoluut niet verder op in.
   Hoe is het met de gezondheid ?
   Nou groetjes en bedankt voor de leuke ontvangst!

  3. aaah eindelijk is Cozzie weer in z’n originele staat aangekomen, klaarblijkelijk getuige de prima te pruimen melodie van de germaanse schorpioenen, Anatolia, zo noemde ze Turkije toch zo vroeger?

  4. “my technique is; burn everything”, “you bring the gasoline and I bring the matches”, “release the universe”, laat die universiteit maar zitten, want het werkte niet, mental mind; dit zal broeder Martinus aan moeten spreken, weg met die practices en teachings, en veel compassie schijnt wonderen te kunnen doen, volgens Papa Mooij… , te lang naar de menukaart gekeken, de aardappels worden koud, get real, god is er even zat van..

   Mooji You have to be a little bit mad to be free……. God has a sense of humor…
   http://www.youtube.com/watch?v=3NPOc9qL3hU

  5. Ach ben weer aan geland tussen de clowns en trollen, goed om te voelen, beetje randje boot dat wel, maar O wat een ellende doorspekt met diep menselijke droefenis met veel warmte, je zou het ze graag gunnen een beetje Nederlandse toch oppervlakkige vrijheid blijheid, waar verfente republiekijnen dansen en drinken op de koningsdag, het oude pierement blijft maar piepen, ze zullen schrikken van die Gapers met tulband en afgehakt hoofd als uithang bord, eigenlijk veel racistischer als zwarte piet.

  6. Jenne… rij jij ook nog steeds constant in je Opel rond??! Flopperdeplopte ineens uit een meditatieve gedachte omhoog.

   @ Cozzy puppjit

   Jawel binnenkort ook PopCorn met Moringa verkrijgbaar, vers geplopperdeploplopt.

  7. Coz ik sta bij de artiesten ingaan te wachten… ff open doen met die Opel Corsa!

  8. Nee PAUL, staat al een poosje binnen, 1962 Opel olympia, rij in een Audi A2 3 cijlinder 75 pk diesel, onder de 4 liter per 100 km, topsnelheid 180, de 3 cijlinder motoren zijn de toekomst, heel vroeger vaak met een Wieringer visserman mee gevaren die had ook een 3 cijlinder Gray marine motor op petroleum, voor de Zondagse kerk bezoeken een 1978 ? Saab 9000 benzine, mooie auto maar te duur om in te rijden nu!, good night!

  9. Lol Jenne, ik rol in een Rover Sedan 680i… altijd op pad als een dief in de nacht onderuit gezakt zonder de sigaar te zijn puffend van A naar B. Mocht ik die Gouden Plak op wielen tegen komen dan zal ik een heuse dreun op mijn claxon geven.

 13. Geachte,
  Volgens andere gegevens moet het snijvlak van een scheermesje in de richting noord-zuid geplaats worden. De afmetingen volgens andere boeken van piramide krachten
  zijn totaal verschillend met deze. Wat is er dan nog juist?
  Graag een reactie.
  Stafke.

  1. Beste Odette?
   Dank voor reactie. Ik weet niet als U zelf ook met een Piramide werkt? Kent U mensen die daar mee werken?
   aangezien ik graag met die mensen in contact zou komen voor gedachtenwisseling. U zou mij daarbij een groot plezier meedoen
   Graag een antwoordje a.u.b indien mogelijk met dank bij voorbaat.
   Beste Groetjes Octaaf

  2. Beste Guido,

   Dank voor mailtje.
   Tevergeefs zoek ik contact met iemand
   die de piramide ook gebruikt
   dit als gedachtenwisselng
   maar die contacten zijn zeer moeilijk te vinden
   Ik zou het nochtans zeer aangenaam vinden
   als Ik daarop een reactie ontvang.
   Vele Groetjes

   Octaaf

  3. Beste octaaf
   Ik heb gedurende ongeveer 3 maanden in een pyramide geslapen. Had op zolder boven mijn bed een pyramyde opgesteld en de ribben denkbeeldig door laten lopen. Mediteren ging makkelijker net als ontspannen , toch heb ik de pyramide weer verwijdert nadat ik hartritme storingen kreeg als ik er onder lag. Mijn hart sloeg telkens slagen over ( soms tot 3 slagen missen) en dat werd vervelend ( niet beangstigend vreemd genoeg) .Wellicht was ik nog te vers om te mumifiseren. Toch is het me ook gelukt om mesjes te scherpen, appels te drogen en kaas sneller te laten rijpen , en dat dus allemaal onder een pyramide.

  4. Beste
   dank voor mailtje.
   1/In welk materiaal is uw piramide gemaakt?
   2/Is uw piramide verbonden met een terre ( aarding ) ?
   3/Is uw piramide gesloten of open ?
   Graag een antwoordje indien mogelijk met dank bij voorbaat.
   Een aangenaam weekend U toegewenst.

   Lieve Groetjes.

   Octaaf

 14. Ik heb een tijdje met orgonite piramides gewerkt die in de vorm van de Giza piramide zijn. Erg mooi en sterke energie. Laatst heb ik maya orgonite piramide aangeschaft bij http://www.orgonitehealing.nl, een webshop met diverse piramidevormen in orgonite. En die energie voelt zo anders dan de Giza. Ik denk haast dat de Maya nog specialer voelt, nog sterker. Ik zou zeker emer willenw eten van Maya piramides en hun spirituele werking.

 15. Hallo, Ik heb met vrienden een bijzondere ontdekking gedaan. Gisteren waren wij door het bos aan het wandelen en we kwamen een houten piramide tegen, het bovenste deel van de piramide was van glas…
  Ik heb een luik geopend en binnen trof ik kussens, een kleed, eten en drinken en nog meer voorwerpen aan. Ook waren er 3 kaarjes aan het branden (de kaarsjes waren nog lang niet opgebrand en er was niemand rondom de piramide te bekennen! )
  Ik hoop dat iemand mij meer informatie over deze vondst kan vertellen. Ik heb eventueel een filmpje waar de piramide goed op is te zien.
  Groet, Anco

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.