Advertentie

De Syrië-leugens EN de gifaanval onthuld…!!


 

x

x

De leugens van de gifaanval onthuld…!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het motief voor een valse-vlag-gifgasaanval? Heel simpel. Met een blik op het kaartje hierboven, zie je dat het omsingelde Duma, een streek/wijk vlakbij de hoofdstad Damascus in Syrië, strategisch van zéér groot belang is. Het gebied staat op het punt ingenomen te worden door de troepen van president Assad. En dat vooral ook, doordat de voornaamste strijdgroep, het ‘Leger van de Islam (Jaish al-Islam), vorig weekend, (8 april) uiteindelijk instemde met de voor hun, door Rusland geregelde aftocht naar het Noord-Syrië. Russische media wijzen erop dat berichten over aanvallen met chemische wapens vaker zijn verspreid in de Syrische burgeroorlog in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken.

En zo is Rahmi Abdul Rahman, de directeur van het ‘Syrische Observatorium voor de Mensenrechten’ dagelijks bezig in zijn woonkamer. Betrouwbare informatie rondom de ‘situatie in Syrië’ verzamelend.. En natuurlijk kijkend naar Al Jazeira.. Om deze betrouwbare info, vervolgens aan o.a. NOS en RTL te presenteren.. De man moest toegeven, dat hij 15 jaar geleden…, voor het laatst in Syrië is geweest.

x
En het eventuele motief voor Assad om een gifgasaanval uit te voeren? Zich voor de hele wereld opnieuw in de kijker spelen en de grootmachten uitdagen met raketbeschietingen Damascus aan te vallen..? Kom op zeg.. Hoe doorzichtig moet het allemaal worden. Maar de imperialistische grootmachten hebben een nieuwe term gevonden.. ‘HIGHLY LIKELY’. Dat betekent op z’n Hollands, dat je geen bewijs hoeft te overleggen, maar uitgaat van het (voor jezelf natuurlijk!) meest voor de hand liggende scenario. Dat ditzelfde scenario volledig in scene gezet kan zijn door krachten binnen de CIA bijvoorbeeld, zoals veel informatie ons vertelt, is voor veel leiders -BEWUST of ONBEWUST- geen factor..!!

Kijk hoe simpel het allemaal is en kan zijn..? Tenzij je klakkeloos de propaganda-machine van krachten-achter-de-schermen meent te moeten vertrouwen. Goedgelovig, of gezonde achterdocht? Achterdocht als je ziet dat er van de Nederlandse pers bijvoorbeeld NIEMAND aanwezig is in Syrië, die grootschalig verslag doet van de situatie. Het NOS-journaal en ook de collega’s van RTL, wauwelen naadloos het verhaal na van het ‘gerenommeerde’ ‘Syrische observatorium voor de mensenrechten’ (SOHR).. Weet je dat dat één man is, die in Coventry woont, in Engeland dus en ’telefonisch’ zich op de hoogte houdt van de situatie in Syrië…???

We vertellen je hier het verhaal van de zg. ‘Witte Helmen’, die de sympathie van de wereld proberen te winnen, door zg. onafhankelijk slachtoffers te helpen. Maar, gesponsord door het westen, met vele miljoenen, zijn dit opnieuw wolven in schaapskleren; ook daar is téveel bewijs van, om opnieuw in die val te trappen..! Deze ‘Witte Helmen’ zijn burger-dubbelspionnen en probeer ook de Syrische bevolking voor zich te winnen en aldus informatie af te tappen, die de ‘opstandelingen’ van pas kan komen..

Kijk eens naar deze achtergrondinfo over deze White Helmets in deze verklaring van journalist Eva Bartlett, die met een groep mensenrechtenactivisten hier verslag uitbrengt voor de UN. Westerse bronnen zijn bijna altijd gecompromitteerd en niet of nauwelijks geloofwaardig, aldus Bartlett en andere leden van haar VN-groep (HIER) het hele verslag van deze groep (MUST READ!)

En meneer Rutte..?
Kijk naar deze video met de vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt aan premier-van-alle-Nederlanders-die-geen-lastige-vragen-beantwoord.. Over Nederlands belastinggeld, ruim € 21,4 miljoen om precies te zijn, dat naar de onderdrukkende machten in Syrië is gesluisd. Rutte probeert het af te wimpelen door dit verhaal naar ‘Buitenlandse Zaken’ door te sluizen.. Het verhaal spreekt voor zich, voor hen die luisteren en goed horen en kijken en goed zien wat hier gebeurt.

Mark Taliano, onafhankelijk journalist.. Even een ander verhaal dan NOS of RTL..!!
Deze Taliano combineert zijn ervaring in het jarenlang doen van research, met observaties ter plekke in Syrische strijdgebieden, zodat hij zeker weet, dat de analyses die hij de wereld instuurt, degelijk onderbouwd en daardoor betrouwbaar zijn. Dat ze vaak in volledige tegenspraak zijn met de mainstream media inzake Syrië, doet hem weinig.

De leugens en verdraaiingen zijn preciés de reden waarom hij zélf op onderzoek uit gaat.Taliano praat en luistert naar de burgers van Syrië en hij is daarbij onder de indruk geraakt, van de enorme veerkracht en de moed van dit Syrische volk. En hoe ze zich van dag tot dag redden, zeker na 6 jaar van onafgebroken bombardementen door het ‘opstandelingen-terrorisme’ dat door US-NAVO wordt gesponsord. En de al 3-jaar durende ‘vredes’-luchtaanvallen van de VS, om de ‘ISIS’-troepen te verjagen en uit te roeien’.. Hier een paar krachtige uitspraken van Mark Taliano:

“Als wij naar vrede en rechtvaardigheid streven, is daarbij de Waarheid ons enige middel. Maar de systematiek van de Internationale Justitie, zal er niet voor gaan zorgen, dat we in de nabije toekomst rechtvaardigheid zullen gaan zien. Vooral omdat westerse landen en hun vazallen, volledig straffeloos, een politiek kunnen voeren van Fundamentele Internationale Misdaden.

Kijk naar de schandalige wijze, waarop Irak en Libië zijn ‘veroverd’ en compleet vernietigd. Tot op de dag van vandaag zijn de westerse verraders in staat om hun misdaden te verbergen achter een sluier van leugens. En terwijl de lijken zich opstapelen, maken de westerse verraders van de overzeese holocaust, een marionettenshow van het Internationale Recht.

De leugens die rondgaan over de oorlog in Syrië zijn van een ongelooflijke diepgang. De genoemde westerse krachten en hun ‘agenten’ tonen een volledige minachting voor de waarheid en voor feiten die gebaseerd zijn op FEITEN. Ondanks dit alles, is er nog steeds een redelijke verwachting van vrede en een vorm van rechtvaardigheid. Syrië heeft krachtige instituten, ook al probeert de ‘westerse samenwerking’ dit feit te bagatelliseren.

Syrië heeft krachtige partners, zoals Rusland, Iran en.. China.Syrische burgers zélf hebben getoond een opmerkelijke weerstand te kunnen bieden in het lot dat hen lijkt te zijn beschoren. Ondanks 7 jaar van oorlog, en de aanslagen van ‘opstandelingen’ uit wel 100 verschillende landen, blijft Syrië krachtig en rijzend. Ondanks de leugens, de valse ‘NGO’s’ en de fake-humanitaire hulp én de smerige doofpotten rondom de heftigste misdaden die je je voor kunt stellen, komt de waarheid boven drijven, telkens wanneer gebieden worden bevrijd.

De waarheid schreeuwt ons op dit moment toe; voor allen die de moeite nemen om te luisteren. Nu gegijzelden vrij komen; gevangenissen worden opgeheven en bevrijde mensen dansen van blijdschap, komt bewijs uit deze primaire bronnen boven water. Bewijs dat het werkelijke verhaal vertelt en de leugens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS ontmaskert. En daarbij tevens de gefabriceerde berichten van de mainstream-media volledig ontkracht. (Kijk naar de verslagen van deze uit Douma bevrijde burgers..!)

De leugen dat ‘Assad zijn eigen volk vergast’ wordt ook ontmanteld. OPNIEUW. De meest recente cataclystische valse-vlag-operatie, die erop uitdraaide, dat Israël opnieuw de moed had om Syrië te bombarderen. OPNIEUW. Ook die leugen wordt ontmanteld voor al degenen die legitieme bewijslast en waarheid als hun fundament willen hebben.

In dit stuk uit de video-documentaire van Tom Duggan, toont hij ons mortieren, de raketten, EN HET GIFGAS dat de door het westen gesteunde terroristen (‘opstandelingen’) hebben geproduceerd en gebruikt tegen de Syrische burgers, sinds 2012!! Deze door het westen gesteunde terroristen hebben rond Damascus alleen al, meer dan 11.000 burgers vermoord en nog eens 30.000 burgers permament invalide gemaakt met dit door henzelf gefabriceerde wapentuig.

Beide video’s brengen de grove leugens aan het licht van het ‘humanitaire ingrijpen’-thema, én ze tonen het ontembare misdaadpatroon aan van onze overheden. Daar waar ze terroristen ondersteunen, die ze daarbij ook nog eens valselijk zeggen te bestrijden, in hun frauduleuze ‘War on Terror’..”

* *

Het verhaal van Mark taliano sluit perfect aan op andere verslagen en getuigenissen. Ook de hulpverleners van de vluchtelingenorganisatie UNHCR en mensen van het noodhulpbureau OCHA van de VN hebben zeggen geen enkele eigen informatie over de inzet van chemische wapens te kunnen vinden..De VN mag slechts sporadisch de omsingelde enclave Duma in. De heersende extremistische islamitische strijdgroepen stelden dat de Syrische strijdkrachten afgelopen zaterdag met gifgas hebben gegooid.

Russische media wijzen erop dat berichten over aanvallen met chemische wapens vaker zijn verspreid in de Syrische burgeroorlog in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken. Zelfs de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft in februari nog desgevraagd toegegeven, dat de inlichtingendiensten geen enkel bewijs hebben dat Assads leger bijvoorbeeld zenuwgas zou hebben ingezet. VN-chef António Guterres riep dinsdag op tot een onpartijdig onderzoek inzake deze meldingen.

Saudi-Arabië en Emiraten achter deze gifgas-aanval..?
Verdenkingen richting Saudi Arabië komen, na een veelzeggende Tweet van ene Feras Karam. Dit is een sterreporter van de jihadistische propagandazender ‘Orient News’. dat werkt vanuit de UAE, de Verenigde Arabische Emeritaten. Meneer Feras Karam meldde via zijn Twitter-account, op dinsdag 3 april om 17 uur nogal trots, dat men de volgende dag in de provincie Hama, in de buurt dus van Khan Sheikhoun, een reportage zou gaan maken over het gebruik van chemische wapens daar.

Feras Karam, propaganda-‘jouralist’

De echtheid van deze Tweets wordt door niemand betwist. En is het dus uitermate bizar, omdat er tot dan geen sprake was van dit soort berichten. Kennelijk is Karam een begenadigd helderziende, die zelfs kon zien, dat er een luchtaanval met gifgas zou gaan plaatsvinden. Wat later wordt dat dan bij een volgende Tweet een verhaal over chloorgas. En de massamedia zwijgen alles dood; een lange traditie in stand houdend… aar wie dit koppelt aan de op 1 april toegekomen zending van een set gasmaskers krijgt inderdaad de indruk dat die jihadisten wisten dat er wat stond te gebeuren.

Feras Karam is dezelfde reporter, die in februari jl. op zijn Orient Tv, het verhaal verkocht, dat president Assad zeer zwaar ziek in een hospitaal lag. Dat er tegelijkertijd in Damascus een staatsgreep bezig was en.. Dat Iraanse en Russische troepen daarbij met elkaar slaags waren geraakt. Een typevoorbeeld van wat men tegenwoordig met een modewoord ‘fake news’ noemt. Maar wat dus gewoon ouderwetse oorlogspropaganda is.. (Kijk ZELF op deze DuckDUckGO-search-link voor verbijsterende voorbeelden van fake-slachtoffer-propaganda HIER)

Deze voormalig directeur van VN-wapeninspectie: ‘Dit chloorgas is NIET van Assad’.!
Een voormalig directeur van de afdeling ‘wapeninspecties’ van de VN heeft gezegd dat de Syrische overheid NIET verantwoordelijk is voor de recente aanval met chemische wapens, en de daarop volgende claims, die ervoor zouden moeten zorgen dat president Assad het veld dient te ruimen. Er zijn vele tientallen mensen gestorven in het door rebellen in handen genomen voorstadje van Damascus, Douma.

Åke Sellström, oud-wapeninspecteur van de VN, hier naast VN-voorzitter Ban-Ki moon.

Inmiddels heeft ook president Poetin gezegd dat het om een valse-vlag-aanslag gaat, uitgevoerd door de met Al Qaida verbonden ‘Witte Helmen’.. Afgelopen maart waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken al dat er ‘Nieuw provocaties met chemische wapens voorbereid worden, die zullen worden in o.a. oostelijk Ghouta.’ (HIER)

Vorige week zondag, 8 april, zijn 2 Israëlische gevechtstoestellen van het type F-15 boven de provincie Homs gezien, die 8 geleide raketten hebben afgevuurd, waarbij 14 soldaten werden gedood.

Het is echter zeer onwaarschijnlijk, zegt dus deze oud-VN-directeur Åke Sellström, die het allemaal ‘heel onwaarschijnlijk vindt, totdat het ook écht wordt bewezen’. Deze Sellström kreeg bekendheid om zijn werk inzake het zoeken naar chemische wapens in Irak én Syrië.“Het is gewoon heel onwaarschijnlijk, dat Bashar Al-Assad en zijn Syrische leger verantwoordelijk is.”

 “Jazeker, de Russen en het Syrische leger hebben, met veel kritiek van de internationale gemeenschap, stukje bij beetje heel Ghouta gebombardeerd. Dat zij daarbij het risico zouden gaan lopen, deze internationale opinie totaal en zo structureel negatief te beïnvloeden, door chemische wapens te gebruiken, snijdt geen hout. Het is volstrekt onlogisch, zeker vanuit het standpunt, dat ze al aan de winnende hand zijn! Er zijn heel veel andere verklaringen voor deze aanval en we dienen als VN deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.
 
Verklaringen van dubieuze personen, zijn vanzelfsprekend onvoldoende om enige zekerheid te krijgen over wat er werkelijk gebeurd is. We hebben verklaringen nodig van Syrische artsen, internationale hulpverleners en in het bijzonder is er noodzaak in dit kader voor grondmonsters uit het betreffende gebied en bloed- en urinemonsters van de getroffen personen. Daarbij dienen we wel te beseffen, dat indien er sprake is van een chlooraanval, het opsporen van chloor in deze monsters, niet eenvoudig is. Chloor verdampt snel en laat in de lichamen van slachtoffers geen duidelijke sporen na.”
 x
Heel bijzonder is, dat vorig weekend, zoals we hierboven al melden, de rebellen uit Douma, al hadden ingestemd met een vrije aftocht binnen 48 uur. Dit in ruil voor het opgeven van hun stellingen en de bezette gebieden. Bizar is dat een door de rebellen bezette fabriek van chemische wapens was ontdekt in dezelfde regio, waar de aanval zou hebben plaatsgevonden. Zie de video hierboven, van Mark Taliano. De Zweed Åke Sellström hierover:
x
“Het feit dat het Syrische leger dus aan de winnende hand was, maakt dat het allemaal totaal onlogisch is, om nu Syrië de schuld te geven van deze aanval.. Ze zouden op deze manier hun eigen succes ondermijnen.”

Dus nee mevrouw May, meneer Macron en meneer Trump, en ja, ook ‘meneer Rutte’,
het is niet ‘HIGHLY LIKELY’ dat Assad hier achter zat, maar zelfs

‘VERY HIGHLY UNLIKELY’…!

Maar kennelijk is dit moordende spel nodig
om de verborgen agenda’s te realiseren..?

 

* * *

x

13 gedachten over “De Syrië-leugens EN de gifaanval onthuld…!!

 1. Een bijkomende bron :
  https://www.veteranstoday.com/2018/04/08/proof-intel-drop-trump-bolton-behind-syria-chemical-attacks-confirmed/
  met citaten :
  “Russia also confirms that there are British, American, Israeli and Saudi intelligence officers who were caught by the Syrian army in one of the heavily fortified operations rooms during the invasion of the Syrian army and its allies of the East Ghouta.” ……
  Today, the Syrian Army captured the following German made poison gas shells, shipped into Syria though Ukraine and Turkey and delivered to Jeish al Islam by a US CH53 helicopter, according to statements “allegedly” gotten from POW interrogations……
  American, British and Israeli military personnel captured in Syria have confirmed they were ordered to stage chemical attacks in East Ghouta by their governments……………
  Een evacuatie poging mislukte… de namen van de doden staan in de tekst in de link :
  “All died in a failed combined US/Israel rescue operation to remove not only communications and command personnel but also chemical weapons operations teams as well…..”
  In de link zijn er foto’s van het in beslag genomen materiaal. Ik vermeld het voorgaande onder voorbehoud, gezien tot hiertoe en bij mijn weten, er geen bevestiging is door andere bronnen. Het kan m.i. wel een verklaring geven voor het uitstellen van de aanvallen op Syrië. Indien de inhoud van de tekst van Veterans Today toch juist zou blijken… geeft dit een ontluisterend beeld van het bloedige bedrog dat zich afspeelt in Syrië.

  1. Het zou betekenen, als dit waar is, dat de Russen de Amerikaanse, Britse en Israëli de hand boven het hoofd houden..? Waarom deze mannen/soldaten/inlichtingendienstfiguren (CIA o.a.) niet meteen publiekelijk tentoon stellen..???

  2. GuidoJ 1 :
   Dat is de vraag die ik mij ook stel.. Waarom worden die “specialisten” inderdaad niet tentoon – gesteld, samen met hun verklaringen…. en de beelden van de neergehaalde helikopter. Uit de tekst in de link blijkt ook dat de indertijd gevangen genomen Israëlische generaal in Irak, bij ISIS, werd vrijgekocht door Israël. Waren de recente aanvallen soms bedoeld om te “onderhandelen” ?? De niet reactie van de Russen, ondanks de voorafgaande zware waarschuwingen, is m.i. op het eerste zicht ook niet begrijpelijk. Opvallend is ook dat de aanvallen plaats vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag, na de sluiting van de beurzen!!! Momenteel en voor zover ik weet , zijn er ook geen beelden van de getroffen doelen in Syrië. Wat is hier aan de gang , vooral dan achter de schermen??

  3. GuidoJ 1 :
   Hierna een link naar Russian Insider :
   https://russia-insider.com/en/facebook-launches-censorship-campaign-against-invaluable-alt-media-outlet-south-front/ri23128
   met een citaat uit de tekst :
   “Stella Matt op donderdag :
   In the past hour, this happened. Southfront and Veterans Today targeted amongst others.”
   Het is zo dat sinds enkele dagen er geen bijwerkingen meer zijn op de webstek van Veterans Today… de link in mijn eerste mail, was blijkbaar één der laatste bijwerkingen.Het zegt m.i. dan ook al veel.
   Over de voorbereidingen van de aanvallen :
   https://russia-insider.com/en/us-and-russia-are-talking-around-clock-choreograph-trumps-coming-syria-strikes/ri23120
   met citaat :
   “Both sides have drawn their lines and neither is enthusiastic about losing face. Trump has vowed missiles are coming and Russia’s chief general Gerasimov vowed he’ll fire at any ship or aircraft that puts his men at risk. In such circumstances negotiating the details of the coming strike in advance is as wise as it is cynical….”. Ik verwijs vooral naar de laatste zin met het woord : “Cynical…..” en “choreograph” in de titel. Ik verwijs ook naar de berichten in de laatste link over de “bemiddelaars” bij het conflict, met o.a. Bibi in de rol van pyromaan. Zoals ik reeds vermeldde, zijn er hier achter de schermen “manipulaties” aan de gang.. maar welke juist, is mij voor het ogenblik niet duidelijk.

 2. Het beluisteren van wat de NOS uitkraamt en dan ook nog eens zonder blikken of blozen anderen kritiekloos horen herhalen wat daar beweerd wordt, kan behoorlijk confronterend zijn. Het confronteert mij met het steeds verder moeten terugschroeven van mijn aannames over de intelligentie van mensen, over de bereidheid tot waarheidsvinding van journalisten, over het in staat zijn van mensen door absolute leugens, bullshit en draaikonterij heen te kijken…
  Ik schrijf dit nadat ik net op het TV-nieuws heb gehoord (za nieuws van 9 uur ’s ochtends) dat de ‘vergelding’ inmiddels heeft plaatsgevonden. De VS, de UK en Macron hebben dat samen gedaan. Ze hebben, zonder de bevindingen van het onderzoeksteam af te wachten militair ingerepen. Grrrrrrr…. en de rest van de westerse wereld protesteert niet. Het beeld is navrant, ten hemel schrijend. Zichzelf intelligent achtende regeringsleiders blijken angstige slippendragers van het machtsblok waar ze zich toe rekenen, terwijl dat machstblok zich schuldig maakt aan totaal onacceptabel gedrag…

  Het is dan ook een verademing dat er een bron van informatie bestaat, Wanttoknow in dit geval, waar je gewoon terecht kunt voor wat in de nog wel onafhankelijke journalistieke verslaggeving rondgaat. Waar je ervan kunt uitgaan dat er geen expres verdraaide bullshit verkondigd wordt.
  Niet dat ik klakkeloos aanneem dat alles per se 100% waar is wat er in de hier aangehaalde verslagen wordt gezegd, maar dat ik ervan uit kan gaan dat er met wat hier verschijnt aan verslaggeving niet stiekem geknoeid is. Veel dank dus voor het op deze manier brengen van het ‘andere nieuws’!

 3. https://nos.nl/artikel/2227223-pentagon-eenmalige-reeks-bombardementen-op-doelen-in-syrie.html
  De VS,Engelsen en Fransen hebben Syrie aangevallen vannacht en graag citeer ik een stukje uit bovenstaande verwijzing.Trump verwees in zijn toespraak naar Iran en Rusland,bondgenoten van het Syrische regime.”welk land wil worden geassocieerd met de massamoord op onschuldige mannen,vrouwen en kinderen?”vroeg hij retorisch.
  Geld is macht is een bekend gezegde en dat lijkt te kloppen.
  De FED is geen staatsbank maar een bank in handen van bankiers die rond 1913-1920 de baas werden over deze bank door een merendeel aan aandelen in hun bezit te krijgen en daarmee werden zij de baas over de VS.De bankiersfamilie Rothschild kreeg meer macht dan de bank of England in Engeland rond 1815 door te speculeren op de London Exchange beurs waardoor ze meer geld (is macht) dan de bank of England kregen.Macron de premier van Frankrijk heeft gewerkt op een Rothschild bank en werd zomaar vanuit het niets een premier van Frankrijk.
  Kortom er zijn duidelijke aanwijzingen dat bankiers betrokken kunnen zijn en mogelijk meer.
  Trump heeft het over associatie met massamoordenaars oke laten we dan eens naar de VS zelf kijken.
  Latijns Amerikaanse landen hebben veel Nazi,s een leef plek gegeven. Werden zij ook niet vaak van massamoord verdacht? Werner von Braun die de V1 en V2 heeft ontwikkeld die in Londen velen het leven hebben gekost (ook onschuldige mensen) kreeg zelfs in de VS een baan bij de NASA.Claus Barbie (ook wel de slager van Lyon genoemd) heeft vanwege zijn kennis over het communisme voor de CIA gewerkt pas later is hij uitgeleverd aan Frankrijk en is hij in de gevangenis overleden.Voorgaande zijn bewezen feiten.
  https://nos.nl/artikel/2227157-britten-in-brief-aan-navo-rusland-hield-de-skripals-al-jaren-in-de-gaten.html
  Opvallend veel vermoedelijk en dat niet alleen maar dan spreekt men over een variant van novitjok en later weer dat het novitjok was.Wat was het nou van beiden?.
  Syrie zonder mandaat van de VN heeft de VS samen met de Fransen en Engelsen een aanval op een soeverein land uitgevoerd waarbij ze hun eigen gebreken en hulp aan massamoordenaars voor het gemak maar even vergeten.
  Rutte en zelfs hoogleraren (in het nos journaal van vandaag te zien) zeggen zelfs dat wat nu gebeurd is logisch is of er begrip voor te hebben maar een vorige premier (Balkenende heeft ook de inval in Irak gesteund) wat naderhand een onterechte inval op basis van verkeerde informatie bleek te zijn en kennelijk heeft men daar NIETS van geleerd erger nog nu is er niet eens bewijs geleverd en valt men aan op basis van waarschijnlijkheden omdat in het verleden………Waarom zo,n haast en wacht men niet gewoon zowel in het geval Tripal of Syrie op BEWEZEN feiten?

  1. Spierballenactie.. Zogenaamd laten zien wie de baas is. De ingetogenheid van Rusland is indrukwekkend imo. Niet dat ze veel kunnen doen ws. Maar tóch benieuwd wat ze gaan doen, als ze wat doen.. Volgens mij gaan ze met ‘heel scherp’ schieten op de rest van het ISIS-camouflagenetwerk.. En wellicht op VS-vliegtuigen, die TOTAAL ILLEGAAL in noord-Syrië rondvliegen..!

  2. https://nos.nl/artikel/2227251-poetin-over-vergeldingsaanval-dit-vergroot-de-crisis-in-syrie.html
   Inderdaad Guidoj we mogen tevreden zijn dat Poetin kalm en beheerst reageert tot op heden en zelfs nu roept hij de VN bijeen voor een spoedzitting.
   De Russen worden te vaak beschuldigd door het westen zonder ook maar iets te bewijzen
   MH 17 een half vliegtuig onderzocht waarbij ze op berichten van Bellingcat afgaan die niet meer dan een werkeloze bureaucraat is en ook nog geld heeft gekregen van het westen om verslag/onderzoek te doen.Verder hebben ze alleen maar animatiebeelden en een filmpje met dieplader en BUK installatie erop wat totaal niets zegt.
   Skripal geen bewijs,gifgas aanval Syrie geen bewijs enz.
   Kijk gewoon eens naar het aantal oorlogen waar na de tweede wereld oorlog de Amerikanen bij betrokken zijn geweest en doe dat ook eens met de Russen en je ziet wie er echt een grote fan van geweld is vooral wanneer je dan ook nog aan Vietnam denkt waar de Amerikanen Agent Orange hebben gebruikt of was dat geen gif?
   Wanneer radioactieve straling ook onder gif valt denk ik aan Nagasaki en Hiroshima aan het eind van de tweede wereld oorlog en dan heb ik het nog niet eens over de totaal onnodige aanval op Dresden.Hoeveel kan Poetin nog verdragen? En wie blijven hem continu uitdagen?

 4. Psychopathische heersers in het westen hebben humanitaire raketten afgeschoten op Syrië, net zoals ze vele humanitaire oorlogen hebben opgedrongen aan landen die niet mee wilden doen aan de Rothschild-agenda.

  https://www.rt.com/shows/icymi-with-polly-boiko/424657-syria-chemical-weapon-strike/

  Daarnaast heeft Engeland een nieuwe truc uitgevonden om dissidente mensen van vlees en bloed als bots te kenmerken. Dit gebeurde ook de Syrische jonge vrouw die uiterst accurate en heldere videoboodschappen betreffende de echte situatie in haar land met de wereld deelt.

  https://www.rt.com/uk/424716-uk-government-accuse-bot-russia/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.